Biblická Perzia – I R Á N
Termín: 11.11. - 23.11.2012
Cena: 1.495,- EUR
Púť - po stopách Starého a Nového zákona, umožňuje každému účastníkovi
prehĺbenie biblických vedomostí a prispieva k obohateniu horizontu viery v širšom
kontexte Svätej zeme. Irán, hornatá krajina juhozápadnej Ázie je jedna z najväčších
krajín v okolí Perzského zálivu. Náhorná plošina Iránu je kolískou perzskej civilizácie,
ktorá siaha do rokov 5000 pred Kristom.
V cene je zahrnuté:
- medzinárodná letenka, vnútroštátne letenky
- 10 x ubytovanie s raňajkami, v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz, miestny sprievodca
- transfer na letisko a z letiska vo Viedni
V cene nie je zahrnuté:
- komplexné cestovné poistenie 22,10 EUR
- večere počas celého pobytu 195,- EUR
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- EUR (platí sa priamo sprievodcovi )
- letiskové poplatky 290,- EUR
- víza + vstupy cca 150,- EUR
Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Program zájazdu:
1.deň: odlet z Viedne do Teheránu, hlavného mesta Iránu.
2.deň: Prílet do Teheránu v skorých ranných hodinách. Prehliadka Teheránu, návšteva
bývalého Šachovho paláca, dnes národné múzeum. Nachádza sa tu najväčší koberec vyrobený
v Iráne. Popoludní výlet jednou z najdlhších lanoviek na svete, ktorá stúpa až do výšky 3100
m pod vrchol Točal. Večera a ubytovanie.
3.deň: Po raňajkách let do Ahvaz. Biblické mesto Sus sa spomína v knihe Ester, Nehemjáš
a Daniel, ktorí žili v tomto meste v 6. st. p. n.l. Ester sa tu stala kráľovnou a zachránila tak
židov pred genocídou. Návšteva zikkuratu Čogha Zanbil. Večera, ubytovanie.
4.deň: Po raňajkách odchod do starovekého mesta Bishapoor vybudovaného na pamiatku
víťaznej bitky Peržanov nad Rimanmi. Prehliadka archeologického areálu. Pokračovanie do
Shiraz. Večera a ubytovanie v Shiraz.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
5.deň: Po raňajkách prehliadka mesta Siraz, ktoré ospevujú perzskí básnici ako mesto ruží.
Prehliadka parkov, návšteva mauzólea dvoch najväčších perzských poétov Sa´adi a Hafeza,
mešita Nasirol Molk, oranžéria a najkrajší bazár v Iráne s prekrásnymi zákutiami a bludiskom
ulíc. Večera a ubytovanie v Shiraz.
6.deň: Po raňajkách odchod do Persepolis. Bývalé veľkolepé hlavné mesto dynastie
Achemenidskej ríše je dnes na zozname UNESCO. Z obrovskej kráľovskej rezidencie, ktorej
súčasťou bola i dokonalá sústava kanálov a vodovodov sa čiastočne zachovala impozantná
audienčná sála s mohutnými stĺpmi, „Brána všetkých krajín“, cez ktorú museli kedysi
prechádzať vyslanci podrobených národov a tiež reliéfy týchto vyslancov. V Naqch-eRustam návšteva monumentálnych hrobiek vládcov Artaxerxesa I, Xerxesa, Daria I. a II.,
v Pasargade hrobka kráľa Kyra a zvyšky troch palácov. Večera a ubytovanie v Yazd.
7.deň: Po raňajkách prehliadka Yazd. História mesta siaha do 3. st. n. l., stál na obchodných
cestách a v 7. st. sa stal významným centrom Hodvábnej cesty. Nakoľko mesto nebolo nikdy
úplne zničené, zachovalo sa perfektné, kompaktné jadro starého mesta, postaveného
z nepálenej tehly. Všetko má svetlohnedú farbu suchej hliny. Večera a ubytovanie.
8.deň: Po raňajkách transfer cez Naiin – návšteva karavanserai z Ghajarského obdobia.
Pokračovanie do Isfahan. Prehliadka námestia Naghsh-e Jahan, mešita šejka Lotfollaha
a Imamova mešita. Palác Ali Ghapoo. Večera a ubytovanie v Isfahan.
9.deň: Po raňajkách návšteva Veľkého bazára, kde uvidíte remeselníkov ako spracúvajú zlato,
látky a iné materiály. Mešita Jame, minarety zo 16 stor. Jazda do Hammadan, večera,
ubytovanie.
10.deň: Po raňajkách celý deň venovaný návšteve biblickej Ekbatany z knihy Tobiasa.
Prehliadka chrámu Ester a Mordechaja, viacjazyčné skalné rytiny achajménovskej dynastie.
Bolo to jedno z najstarších miest sveta, antické centrum Médov. Večera a ubytovanie
v Hamadane.
11.deň: po raňajkách transfer do Tabriz, návšteva Uljaitovho mauzólea, múzeum Tabriz
a zrekonštruovaná Modrá mešita. Večera, ubytovanie.
12.deň: Po raňajkách odchod autobusom k hraniciam Arménska, kde sa nachádza čierny
kostol Kara Kalisa, založený apoštolom Judom Tadeášom. Návrat do Tabriz, večera.
Večerný prelet z Tabriz do Teheranu.
13.deň: Presun na medzinárodné letisko, odlet z Teheránu do Viedne.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
RWANDA-BURUNDI-KONGO
Termín: 26.11. - 5.12.2012
Cena: 1 490,- EUR
KIBEHO – významné mariánske pútnické miesto na
africkom kontinente
BURUNDI – hlavé mesto Bujumbura na brehu jazera Tanganika
KONGO – Goma, deň strávený medzi misionármi
V cene je zarátané:
- letenka Budapešť – Kigali , Kigali- Viedeň
- 7 x hotelové ubytovanie, resp. v Misii Pallotínskej rodiny s raňajkami
- transfery počas cesty
- odborný sprievodca – kňaz, miestny anglicky hovoriaci sprievodca
V cene nie je zarátané:
- komplexné cestovné poistenie 2,40 EUR/os./deň
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- USD/os. (platí sa priamo sprievodcovi)
- letiskové poplatky 190,- EUR
- víza a vstupy cca 300,- EUR
Sprievodca: Mons. ThDr. Ján Majerník
Rwanda – malý štát veľkých jazier stredovýchodnej Afriky má povesť večne zelenej krajiny
príjemného podnebia, ktoré je dané vysokými nadmorskými výškami. Štát Rwanda ma v
súčasnosti viac ako 9.000.000 obyvateľov, z čoho 56% je katolíkov. Počet kňazov je viac ako
500, rehoľných sestier je okolo 1100. Veriacim pomáha aj veľké množstvo katechétov.
Kibeho je na africkom kontinente známe ako miesto súkromných zjavení Panny Marie trom
dievčatám: Alfonsine Mumureke, Natalii Mukamazimpake a Marii Claire Mukangango, od
28.11.1981 do 28.11.1989. Kibeho podobne ako Lurdy, Fatima, Banneux alebo La Salette sa
zaradili medzi významne mariánske miesta v katolíckej Cirkvi.
Burundi (v minulosti Urundi) je malý štát z okolia Veľkých jazier v strednej Afrike, ktorý
hraničí s Rwandou, Kongom (býv. Zairom) a Tanzániou. Napriek tomu, že ide o
vnútrozemský štát, veľkú časť jeho západnej hranice tvorí jazero Tanganika. Názov štátu je
odvodený z domorodého názvu rundčiny - Kirundi.
Kongo (býv. Zair), dlhý tvar Konžská demokratická republika, 1971 – 1997 Zair (Zairská
republika), je rozlohou najväčší štát afrického kontinentu. S Atlantickým oceánom ho spája
približne 50 km dlhé pobrežie v Guinejskom zálive. Názov „Kongo" (znamená „lovec") sa
spája s kmeňom Bakongo, pochádzajúcim s Konžskej panvy.
Program zájazdu:
1.deň: popoludní transfer z Bratislavy na letisko do Budapešti, následne odlet do Kigali s
medzipristátím v Doha.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
2.deň: ráno prílet do hlavného mesta Rwandy Kigali. Od vyhlásenia nezávislosti v r. 1962 je
politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom štátu, má 600 tisíc obyvateľov. Návšteva
Kigali Memorial Centre – pamätník obetiam rwandskej genocídy z roku 1994, kedy prišlo o
život asi 800 tisíc ľudí, medzi nimi aj mnohí kňazi a rehoľníci. Stretnutie s misionármi –
Pallotínmi. Večera a nocľah.
3.deň: po raňajkách odchod do Ruhango, zastávka vo svätyni. Návšteva Butare /katolícky
skanzen Afriky/. Pokračovanie do Burundi. Večera, nocľah.
4.deň: Celodenný program Burundi, Maličkú krajinu v srdci kontinentu kolonizovali Nemci,
nezávislosť bola vyhlásená v roku 1962. Až 90 % obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve.
Príchod do hlavného mesta Bujumbura. Rozprestiera sa na brehu jazera Tanganika a z jeho
prístavu sa exportuje najmä káva a bavlna. Prehliadka mesta, večera, nocľah.
5.deň: po raňajkách transfer na sever Burundi, po prekročení hranice s Rwandou
pokračovanie v ceste do najvýznamnejšieho pútnického miesta Kibeho. Vďaka zjaveniam
Panny Márie sa farnosť založená roku 1934 stala miestom modlitieb a pútí. Náboženský
program, prijatie v Misii Pallotínskej rodiny, večera, nocľah.
6.deň: Po raňajkách celodenný náboženský program v Kibeho, večera a nocľah v Misii
Pallotínskej rodiny.
7.deň: po raňajkách odchod ku hranici Rwanda – Kongo smer Gisenyi/Goma. Po prekročení
hranice prehliadka mesta Goma na brehu jazera Kivu, jedného z najhlbších na svete.
Stretnutie s misionármi. Večera, nocľah.
8.deň: Po raňajkách pokračovanie programu v Kongu. Podvečer odchod k hraničnému
prechodu Goma/Gisenyi, pokračovanie do Kigali, večera, nocľah.
9.deň: po raňajkách odchod na letisko Kigali. Odlet z Kigali o 11.20 s medzipristátím v
Doha.
10.deň: prílet do Viedne ráno o 06.30, následne transfer do Bratislavy
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
PÚTNICKÉ MEXIKO
Termín: 7.12. - 20.12.2012
Cena: 1.890,- EUR
V cene je zahrnuté: 12 x ubytovanie s polpenziou,
dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením,
medzinárodná letenka Viedeň-Mexico City-Viedeň,
doprava lux bus počas programu, poistenie insolventnosti, miestny sprievodca, sprievodcakňaz, vstupy, transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Schwechat
V cene nie je zahrnuté: obslužné 50,- USD
Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie 23,80 EUR
PROGRAM:
1.deň: transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, následne odlet do Mexico City. Nachádza
sa v nadmorskej výške 2.240 m n.m. Po prílete transfer do hotela, ubytovanie, večera.
2.deň: po raňajkách odchod do Guadalupe - najslávnejšie pútnické miesto Latinskej
Ameriky. Prehliadka starej a novej baziliky Panny Márie Guadalupskej, kde sa uchováva
zázračný obraz Panny Márie. Náboženský program. Popoludní prehliadka Mexiko City,
hlavné námestie Zocalo, Katedrála, Národný palác s prekrásnymi freskami od Diego Rivera,
ktoré znázorňujú históriu Mexika. Večera, ubytovanie
3. deň: po raňajkách návšteva Tlaltelolco, kde sa nachádza kostol apoštola sv. Jakuba. Tu
bol pokrstený sv. Juan Diego v roku 1529. Odtiaľto chodil často peši do Cuautitlan, kde
býval. Na tomto mieste dnes stojí kostol. Pokračovanie cez Tulpetlac, dnes predmestie
Mexico City, návšteva najznánejšej mexickej archeologickej lokality Teotihuacan. Je
vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky
pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat do Mexico City, večera, ubytovanie .
4.deň: po raňajkách odchod do San Miguel del Milagro, kde sa nachádza kostol sv. Michala
archaniela. Podľa tradície sa tu zjavil aby ochránil miestne obyvateľstvo. Pokračovanie do
Ocotlan. Svätyňa Panny Márie na návrší pripomína zjavenie Panny Márie v roku 1541. Prvý
kostol bol vybudovaný v 16. storočí. Nový bol postavený koncom 17. storočia v barokovom
slohu. Večera a ubytovanie v Tlaxcala
5. deň: Po raňajkách presun do mesta Oaxaca v štáte Tlaxcala. Medzi najkrajšie objekty
mesta patrí katedrála, ktorá je pozoruhodná barokovým priečelím a dreveným orlojom.
Miestne námestie Zocalo je jedným z najkrajších námestí v Mexiku, je krásne upravené ako
park, obklopené kolonádami, reštauráciami a pouličnými kaviarňami. Večera, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách návšteva Monte Alban, jedno z najdôležitejších archeologických
areálov kultúry Zapotekov. Mesto dosiahlo najväčší rozkvet a význam v 3.storočí, kedy malo
asi 25.000 obyvateľov. Vtedy Zapotekovia mali ekonomickú, polittickú aj náboženskú
kontrolu nad touto oblanou. Zachoval sa štadión, palác, observatorium. Večera a ubytovanie.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
7.deň: Po raňajkách odchod do Puebly, ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del
Sur a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche.
Puebla leží vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva
Tonantzintla - jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Stavali
ho takmer 300 rokov. Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.
8. deň: po raňajkách odchod do hlavného mesta štátu Michoacan Morelia. Je zapísané na
zozname UNESCO, má zachovanú pôvodnú koloniálnu architektúru. Dnešný vládny palác
slúžil pôvodne ako tridentínsky seminár ktorý mal asi 700 študentov. Clavijero palác,
akvadukt, kostol La Gualupita. Večera a ubytovanie.
9.deň: po raňajkách odchod cez Tzintzuntzan do Patzcuaro. Mesto založili španieli asi
v roku 1320 a dodnes si zachovalo koloniálnu architektúru. Bazilika Panny Márie je cieľom
mnohých pútnikov, najmä 8. deň každého mesiaca, keď si tu uctia miestnych svätcov. Večera,
ubytovanie.
10.deň: po ranajkách odchod do San Juan de Los Lagos v štáte Jalisco. Mesto založil mních
Miguel de Bolognia, ktorý sem priniesol v roku 1542 sochu Panny Márie. Udial sa tu zázrak
uzdravenia 7 ročného dievčaťa v roku 1623. Milostivá soška Panny Márie je umiestnená
v barokovej bazilike. Pokračovanie do Guadalajara, večera, ubytovanie.
11.deň: po raňajkách prehliadka mesta Guadalajara. Hospicio Cabanas, Bazilika Panny
Márie, vybudovaná v roku 1690. Jedno z najdôležitejších náboženských centier v západnej
časti krajiny. Nachádza sa tu vyobrazenie Panny Márie, známe ako Panna zo Zapopan.
Každoročne od 20. mája obraz Panny Márie putuje po okolitých kostoloch a triumfálne sa
vracia 12. októbra. Večera, ubytovanie.
12.deň: po raňajkách odchod do Queretaro. Prehliadka historického centra. Kresťanstvo tu
šírili Františkáni, Jezuiti aj Augustiáni. Boli tu vybudované viaceré kláštory a kostoly.
Vyniká prekrásny barokový kostol Santa Rosa de Viterbo s dvojitými dverami, ktoré boli
typické pre kláštorné kostoly. Večera, ubytovanie.
13.deň: po raňajkách návšteva bývalého konventu v Tepotzotlan, kostol vybudovali Jezuiti
a patrí k najkrajším v Amerike. V súčasnosti sa tu nachádza múzeum. Zastávka v Cuatitlan.
Transfer na letisko do Mexiko City, odlet vo večerných hodinách.
14. deň. Prílet do Viedne vo večerných hodinách a následne transfer do Bratislavy.
Sprievodca pútnického zájazdu Mons. Ján Majerník !
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Download

Biblická Perzia – I R Á N