Mgr. Slávka Chromiaková CK Slavtour, Kempelenova 3413/15,010 15 Žilina
Korešpondenčná adresa: CK SLAVTOUR, P.O.BOX 16, 010 l5 Žilina
Tel./Fax: 041/56 40 982, Mobil: 0907 839 212, 0905 168 991
e-mail: [email protected] , web: www.ckslavtour.sk
Medžugorie – 3 dni s pobytom pri mori
19.06. - 26.06.2015
10.07. - 17.07.2015
18.07. - 25.07.2015
07.08. - 14.08.2015
15.08. - 22.08.2015
21.08. - 28.08.2015
05.09. - 12.09.2015
Výročie zjavenia
Kód zájazdu: 022 15
Kód zájazdu: 023 15
Kód zájazdu: 024 15
Kód zájazdu: 025 15
Kód zájazdu: 026 15
Kód zájazdu: 027 15
Kód zájazdu: 028 15
Cena: 229,-€
... od veľkej udalosti ktorá sa stala v tejto krajine a prekrásneho odkazu, či posolstva ľuďom prostredníctvom zjavení sa našej Nebeskej
Matky:
„Keby ste vedeli ako Vás veľmi milujem plakali by ste od radosti...“ Mnoho ctiteľov Panny Márie vyhľadáva túto dlhoročnú Oázu
ticha, pokoja a s vierou v uzdravenie teľa a duše povznáša ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám, ktoré sú veľkým darom pre ľudstvo.
Aj Vy máte možnosť spojiť sa s nami v jednu vďačnú rodinu, ktorá svojou úprimnou modlitbou chce ďakovať, prosiť, obetovať s pokorou v
srdci a snáď i s nádejou na uzdravenie.“
Počas týchto dní, ktoré spolu strávime v Medžugorí sa zúčastníme na náboženskom programe, ktorý je každý večer. Navštívime
miesta, kde sa začala zjavovať P. Mária, stretneme sa s vizionármi, navštívime Oázu Pokoja, Čenákolo - stretnutie s narkomanmi, výstup na
Podbrdo, Križevac. Počas pobytu v Medžugori strávime 3 dni pri mori. Počas celého pobytu budeme ubytovaní v Medžugori, po raňajkách
budeme odchádzať k moru, ktoré je vzdialené cca 30-35 km od Medžugoria. Poobede sa od mora budeme vracať do Medžugoria, kde sa
zúčastníme večerného programu. / dobrovoľné /
Rámcový program:
1.deň: odchod zo Slovenska o 12:00 hod., tranzit cez Maďarsko a Chorvátsko do Medžugoria, noc v autobuse,
2.deň: príchod na Makarskú riviéru 9hod. prestávka, kúpanie v mori, odchod do Medžugoria, ubytovanie, náboženský program, sv. omša,
nocľah,
3.deň: cca 08:00 hod. náboženský program - návšteva Čenákola – stretnutie s chlapcami, ktorí sa liečia zo závislosti, adorácia, večerný
náboženský program v kostole, sv. omša, nocľah,
4.deň: výstup na Križevac, krížová cesta, adorácia, večerný náboženský program v kostole, sv. omša, nocľah,
5.deň: výstup na Podbrdo - miesto prvého zjavenia, sv. ruženec, adorácia, večerný náboženský program v kostole, sv. omša, nocľah,
6.deň: cca 08:00 hod. odchod z Medžugoria, celodenné kúpanie pri mori, večer 17:00 hod. odchod do Medžugoria, večerný náboženský
program, nocľah,
7. deň: cca 08:00 hod. sv. omša, odchod z Medžugoria na Makarskú, celodenné kúpanie v mori, cca 18:00 hod. odchod na Slovensko,
8.deň: cca 08:00 hod. príchod na Slovensko.
V cene je zahrnuté:
5x ubytovanie s polpenziou, doprava, sprievodca CK, poistenie zájazdu CK, DPH.
V cene nie je zahrnuté:
obed- možnosť doobjednať v sume cca 8,-€, komplexné cestovné poistenie, možnosť uzavrieť v CK v sume 12,-€ os./pobyt.
Poplatok za tlmočenie v Medžugorií 2,-€ (os./pobyt), ktorý sa odovzdáva správe farnosti Medžugorie.
Povinné príplatky:
pristupovanie po trase: Prešov – Poprad 15,-€ ;Ružomberok - Žilina 12,-€; Trenčín 8,-€ ; Trnava 4,-€ .
Ubytovanie(U1):
v súkromných domoch v 2, 3 lôžkových izbách vybavených sociálnym zariadením. V blízkosti kostola cca 5min. peši .
Doprava(D1):
klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá, predaj teplých a chladených
nápojov, individuálne osvetlenie, izolačné zasklenie.
Stravovanie(S1): polpenzia, bohaté raňajky a večera / hlavné jedlo, polievka, dezert/alebo ovocie, minerálna voda alebo džús/
Pasové a vízové povinnosti:
platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality:
nie sú stanovené.
Trasa cesty (T1):
PO, ZA, BA, Nagykanizsa, Varaždin, Karlovac, Knin, Imotski, Medžugorie a späť.
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty, a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Nie zásadné.
Počas jazdy autobusom technická prestávka každé 3-4 hod.
Download

Medžugorie – 3 dni s pobytom pri mori