Zoznam žiakov I. A triedy
(trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)
Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Liščinská
Vychovávateľka: Viera Vančová
Por. č. Meno
Priezvisko
1
Adam
Gubík
2
Samuel
GyÖri
3
Július
Klein
4
Ondrej
Kováč
5
Ema
Lavušová
6
Natália
Lengová
7
Ján
Štiavnický
8
Ella
Rosenbergerová
Zoznam žiakov I. B triedy
(trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)
Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Richnavská
Vychovávateľka: Viera Vančová
Por. č. Meno
Priezvisko
1
Filip
Dojčák
2
Juraj
Horňák
3
Simon
Jakub
4
Rastislav
Obšitník
5
Tomáš
Polomský
6
Viliam
Slašťan
7
Šimon
Škombár
8
Martin
Vrba
Zoznam žiakov I. C triedy
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Brziaková
Vychovávateľka: Eva Boslaiová
Por. č.
Meno
Priezvisko
1
Karolína
Bodnárová
2
Rebeka
Čunderlíková
3
Mário
Džupinka
4
Bruno
Gál
5
Laura
Handlovičová
6
Simona
Chromiaková
7
Nataša
Kobáková
8
Daniela
Kočkárová
9
Liliana
Kolcunová
10
Julián
Koscelánsky
11
Vivianna
Lašutová
12
Lucia
Lichvárová
13
Veronika
Melcherová
14
Michaela
Minčáková
15
Dominik
Nemčík
16
Hana
Palkovičová
17
Peter
Rešitovič
18
Sára
Ružičková
19
Ľuboš
Řičánek
20
Tomáš
Šaffa
21
Matúš
Šujeta
22
Dorota
Valkovičová
23
Nikolas
Zákutný
Zoznam žiakov I. D triedy
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Semanová
Vychovávateľka: Alica Királyová
Por. č.
Meno
Priezvisko
1
Daniel
Balogh
2
Miloš
Drabik
3
Sebastián
Dužda
4
Kristína
Ferenčáková
5
Katarína
Goliašová
6
Ema
Janičová
7
Alexander
Jurkovič
8
Sofia
Kaduková
9
Ján
Karabin
10
Sára
Királyová
11
Daniel
Kiš
12
Daniela
Kmecová
13
Melichar
Leško
14
Jakub
Lorinc
15
Dorián
Lovič
16
Bibiana
Lysáková
17
Tadeáš
Maňko
18
Laura
Mihališinová
19
Sofia
Novotná
20
Sára
Pavurová
21
Laura
Podlesná
22
Soňa
Sklyarová
23
Karin
Thuroczyová
Zoznam žiakov I. E triedy
Triedna učiteľka: Mgr. Monika Mertinková
Vychovávateľka: Henrieta Režuchová
Por. č. Meno
Priezvisko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Bakšiová
Baldovič
Bereš
Buday
Cibuliaková
Dargajová
Dejčíková
Dobríková
Gregová
Kovaľová
Lacko
Lukáč
Michalík
Michalková
Paľovčík
Piková
Prokopová
Pruška
Radvanová
Rechka
Režuchová
Tkáčová
Trnčák
Zuza
Karolína
Zoran
Tomáš
Adam
Kristína
Romana
Karolína
Slávka
Katarína
Sofia
Milan
Šimon
Samuel
Nina
Samuel
Janka
Dominika
Alexander
Saskia
Samuel
Margaréta
Mária
Teodor
Jakub
Download

Zoznam žiakov I. A triedy (trieda pre žiakov so všeobecným