Lurdy
Termíny: 03.05.2013 - 05.05.2013, 31.05.2013 02.06.2013, 27.09.2012 – 29.09.2013, 11.10.2012 – 13.10
2013
Cena: 526,50 EUR
V cene je zahrnuté cestovné poistenie, poistenie voči insolventnosti, ubytovanie, raňajky,
doprava, delegát CK, DPH.
Upozornenie: CK si vyhradzuje právo na zmenu ceny
Program zájazdu
1. deň: v skorých ranných hodinách odlet z Bratislavy, prílet do Lúrd, prehliadka areálu,
slovenská svätá omša, premietanie o živote sv. Bernadetty. Ako štrnásťročná videla 18
zjavení Panny Márie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. Keď sa o zjaveniach dozvedeli ľudia,
začali prichádzať na toto miesto a boli zaznamenané prvé zázračné uzdravenia. Popoludní
mariánska procesia, večera, sviečkový sprievod, nocľah.
2. deň: raňajky, slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, možnosť návštevy bazénov s
lurdskou vodou slovenská Krížová cesta, mariánska procesia s požehnaním, večera, sviečkový
sprievod, nocľah.
3. deň: raňajky, slovenská svätá omša, alebo možnosť účasti na medzinárodnej svätej omši v
podzemnej Bazilike Pia X. , pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty na miesta, ktoré sú
spojené s jej životom v mestečku Lurdy, voľný program, popoludní transfer na letisko a odlet
do Bratislavy.
V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Lurdy a späť, ubytovanie: 2 x v 2-3-lôžkových izbách v 2*
alebo 3* hoteli v centre Lúrd, stravovanie: 2 x polpenzia (kontinentálne raňajky a servírované
večere formou menu) v Lurdách, služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, transfery z letiska v
Lurdách do hotela a späť, náboženský program podľa popisu, DPH, letiskové, bezpečnostné a
servisné poplatky vo výške 99 €/ os., komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD (2,50 € na
osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných služieb a poistenia voči
insolventnosti CK.
Dobrovoľný príplatok: EURO PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu)
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 60 €. Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť program
zájazdu.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
LURDY – FATIMA
Valencia - Zaragoza - Lurdy - Santiago de Compostela – Fatima
Mariánska púť do Lúrd a Fatimy spojená s návštevou Valencie /
Svätý grál/, Zaragoza – pútnické miesto Santa Maria del Pilar a k
hrobu sv. Jakuba apoštola v Santiagu de Compostela.
Termín: 3.5. - 9.5.2013
Cena: 490,- EUR
V cene je zahrnuté:
• lux bus, letenka Viedeň – Valencia a Lisabon – Viedeň,
• transfer na a z letiska Viedeň
• 5 x ubytovanie (hotelové ubytovanie v Lurdoch, Fatime a pri Zaragoze pútnický dom v
Santiagu de Compostela)
• 5 x raňajky, 3 x večera
• sprievodca, kňaz.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 95,- EUR
• komplexné cestovné poistenie 11,90 EUR
PROGRAM:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave v skorých ranných hodinách, transfer na letisko do Viedne,
odlet do Valencie. Prílet okolo poludnia. Presun do centra, prehliadka historického jadra, jedného
z najväčších a najbohatších španielskych miest. Katedrála založená v 13. stor. uchováva vzácnu
pamiatku Santo Caliz /svätý grál/, z ktorého údajne pil Pán Ježiš pri poslednej večeri. V
stredoveku bol kalich ukrytý v kláštore v severnom Aragone. Gotická stavba La Lonja – burza,
ktorú chráni UNESCO a obrovský trh Mercado Central. Odchod na ubytovanie.
2.deň: po raňajkách prehliadka historického mesta Zaragoza, ktoré je centrom oblasti Aragonsko.
Dominantou je Bazilika Panny Márie del Pilar, ktorá patrí v Španielsku k najväčším a
najuctievanejším náboženským stavbám. Cieľom pútnikov je pilier, na ktorom sa sv. Jakubovi
zjavila Panna Mária. Malebné námestie Plaza del Pilar, stará katedrála La Seo. Pokračovanie v
jazde do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu –
Bernadette Soubirousovej. Po príchode ubytovanie, medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový
sprievod.
3.deň: po raňajkách celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka mariánskeho obvodu,
modlitby, popoludňajšia procesia, rodný dom sv. Bernadetty, komplex bazilík, podzemná bazilika
Pia X., bazény. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod. Odchod cca o
22.30 hod., nočná jazda do Santiago de Compostela.
4.deň: ráno príchod do Santiago de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov
sv. Jakuba apoštola. Návšteva baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola,
patróna Španielska, ktorý sa pričinil o jeho evanjelizáciu. Účasť na poludňajšej slávnostnej sv.
omši. Je duchovným vyvrcholením putovania pre caminos, pútnikov, ktorí peši prichádzajú zo
vzdialenosti minimálne 100 km do Santiaga. Osobné voľno, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V
roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské
proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka". Náboženský program - Kaplnka zjavení s
milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a
tiež sestry Lucie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia. Ubytovanie.
6.deň: celodenný náboženský program vo Fatime. Moderný chrám Najsvätejšej Trojice, ktorý
bol vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime, osobné modlitby. V rámci
programu krížová cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto
a Jacinty Marto v Aljustreli. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri kaplnke Zjavenia a
sviečkový sprievod. Ubytovanie.
7.deň: po raňajkách odchod na letisko do Lisabonu. Odlet do Viedne. Po prílete transfer na
Slovensko.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Lurdy a Fatima
Termín: 16.10.2013 - 20.10.2013
Cena: 797,50 EUR
V cene je zahrnuté: cestovné poistenie, poistenie voči insolventnosti, ubytovanie, polpenzia,
doprava, delegát CK, DPH.
Program zájazdu:
1.deň: ráno odlet z Bratislavy do Lúrd, slovenská svätá omša, prechádzka po stopách sv.
Bernadetty po mestečku Lurdy, mariánska procesia s požehnaním, večera v hoteli, sviečkový
sprievod, nocľah.
2.deň: raňajky, slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, návšteva bazénov s lurdskou
vodou, Krížová cesta, video o sv. Bernadette, mariánska procesia, večera v hoteli, sviečkový
sprievod, nocľah.
3.deň: raňajky, transfer na letisko a odlet do Porta. Prehliadka mesta, slovenská svätá omša.
Cesta do Fatimy, ubytovanie a večera v hoteli, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový
sprievod, nocľah.
4.deň: raňajky, slovenská svätá omša, Krížová cesta, prehliadka Valinhos a Aljustrel.
Návšteva Batalhy (kláštor zo 14. stor.) Alcobacy (pamiatka UNESCO) a rybárskej dedinky
Nazaré. Návrat do Fatimy, večera, ruženec a sviečkový sprievod, nocľah. 5.deň: raňajky,
ružencová pobožnosť a medzinárodná svätá omša. Popoludní odchod z Fatimy na letisko do
Porta, večer odlet do Bratislavy.
V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Lurdy – Porto – Bratislava.
Ubytovanie: 2 x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v 3* hoteli v centre Lúrd, 2 x
dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v 3* hoteli v centre Fatimy.
Stravovanie: 2 x polpenzia (kontinentálne raňajky a servírované večere formou menu) v
Lurdách, 2 x polpenzia (kontinentálne raňajky a servírované večere formou menu vrátane
nápojov) vo Fatime.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Ostatné: služby sprievodcu CK a kňaza, transfery z letiska v Lurdách do hotela a späť, a z
Porta do Fatimy a späť, výlet Alcobaca, Batalha a Nazaré (bez vstupov), prehliadka Porta s
miestnym sprievodcom, náboženský program podľa popisu, DPH, letiskové,. bezpečnostné a
servisné poplatky vo výške 145 €/os., komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD (2,50 € na
osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia storno poplatkov, asistenčných služieb a poistenia voči
insolventnosti CK.
Dobrovoľný príplatok: EURO PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu)
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 110 €.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Download

Lurdy letecky