TECHNICKÉ
IZOLÁCIE
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
tecHRock 40 alS, 60 alS, 80 alS
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou
(ALS) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
CErTIFIKÁT
1415-CPR-6-(C-41/2012)
OBLASŤ
pOužITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického
potrubia – systém PYROROCK (iba s Techrock 80 ALS)
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
10 °C
100 °C
250 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti Techrock 40 ALS
pri teplotách (W.m-1.K-1)
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
0,037
0,035
0,034
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
Techrock 40 ALS
Stredná objemová hmotnosť Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubie
Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS, Techrock 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
techrock 40 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
4,69
6,03
7,38
8,72
10,06
5,63
7,24
8,85
10,46
12,08
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
10
8
6
5
8
8
8
8
8
72
48
38,4
28,8
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155205
155206
155207
155208
155209
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 40 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
rozmery
palety
termíny
dodania
techrock 60 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
6,12
8,18
10,24
12,30
14,36
7,34
9,82
12,29
14,76
17,23
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155212
155213
155214
155215
155216
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 60 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
techrock 80 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
7,32
9,98
12,64
15,30
17,96
8,78
11,98
15,17
18,36
21,55
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219
155220
155221
155222
155223
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
Dosky Techrock 80 ALS v hrúbkach 40 a 60 mm sú súčasťou protipožiarneho systému PYROROCK.
Dosky Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS a Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj s obojstranne nalepenou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS2).
42
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
A
A
A
A
A
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB1) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýrOBKu
Techrock 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0338/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková
teplota
Techrock 40 FB1
Techrock 60 FB1
Súčiniteľ
tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
0,069
0,059
400 °C
560 °C
0,086
0,070
Stredná objemová hmotnosť
Techrock 40 FB1 40 kg/m
Techrock 60 FB1 60 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
1
2
1
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
tecHRock 40 FB1, 60 FB1
Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
Akustické kulisy –
Techrock 40 FB1, Techrock 60 FB1
2
PRÍKLAD POUŽITIA: absorpčné tlmiče hluku.
techrock 40 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
10
8
6
4
4
4
40
32
24
26
26
26
1 000 × 1 000 × 2 530
1 000 × 1 000 × 2 690
1 000 × 1 000 × 2 530
B
B
B
rozmery
palety
termíny
dodania
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
60
80
100
6,03
7,38
8,72
7,24
8,85
10,46
155801 paleta
155198 paleta
155199 paleta
cena
bez dpH
cena
s dpH
číslo
balevýrobku nie
rozmery
palety
termíny
dodania
techrock 60 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
30
40
50
60
80
100
5,09
6,12
7,15
8,18
10,24
12,30
6,11
7,34
8,58
9,82
12,29
14,76
8875
155200
8876
155202
155203
8877
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
40
30
24
20
15
12
96
72
57,6
48
36
28,8
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
B
B
B
B
B
B
Dosky Techrock 60 FB1 sú uložené priamo na palete.
Dosky Techrock 40 FB1 a Techrock 60 FB1 možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach alebo rozmeroch.
Dosky Techrock 40 a Techrock 60 možno po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m2 bez DPH k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
43
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
klimaFiX
OpIS VýrOBKu
Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou
orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• ostatné rozvody a telesá TZB
• akustické izolácie potrubí
Klimafix možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C
priamym nalepením.
POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty,
hrdze a iných nečistôt.
Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než +10 °C.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
max. +50 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
VýHOdY
Stredná objemová hmotnosť
40 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
B-s1, d0
Jednoduchá a rýchla montáž
Samolepiaca schopnosť dovoľuje eliminovať montážne doplnky – samolepiace alebo naváracie tŕne
Spĺňa vysoké nároky najmä na produktivitu práce, úsporu nákladov a estetiku vyhotovenia
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
10 000
8 000
6 000
5000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
4,11
5,06
6,02
6,96
4,93
6,07
7,22
8,35
číslo
balenie
výrobku
10052
10051
12569
10050
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
20
20
20
20
200
160
120
100
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
44
rozmery
palety
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
termíny
dodania
A
A
A
A
OpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien.
Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková
fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• rozvody tepla a teplej vody
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolácie potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
0,040
Stredná objemová hmotnosť
40 kg/m
Trieda reakcie na oheň
A1
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
laRock 40 alS
3
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
4
Vzduchotechnické potrubie
Larock 40 ALS
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
1
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
3,15
3,91
4,99
6,05
7,12
8,82
10,34
3,78
4,69
5,99
7,26
8,54
10,58
12,41
číslo
výrobku
balenie
67112
10047
33025
10046
33026
68400
33029
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
20
20
20
20
20
20
20
200
160
120
100
80
60
50
12
12
12
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
45
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
PiPo alS
OpIS VýrOBKu
Rezané potrubné puzdro z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou
so sklenenou mriežkou (ALS). Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného
valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkou zamedzujúcou strate tepla v pozdĺžnom spoji. Puzdro má na pozdĺžnom spoji
presah fólie so samolepiacou páskou na dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá
nenahrádza nosné spoje. Pre ľahšiu montáž na potrubie je puzdro vybavené jedným až tromi vnútornými zárezmi. Zámkami sú vybavené puzdrá
od hrúbky izolácie 50 mm vrátane. V súlade so štandardom v krajinách
EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere
(po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch
miestach na bežný meter dĺžky puzdra.
KÓd VýrOBKu
D0 < 150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0 ≥ 150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
CErTIFIKÁT CE
1415-CPR-5-(C-41/2012)
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody tepla a teplej vody
• akustické izolácie potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
+ 15 –250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
pre hrúbku izolácie 20–100 mm a pre
vnútorný priemer puzdra D0: 20–219 mm
(W.m-1.K-1)
10 °C
100 °C
250 °C
0,043
0,050
0,074
Stredná objemová hmotnosť
90 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1L-s1, d0
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
1
1
2
2
Rozmery balenia: 1 020 × 440 × 600 mm
Objem: 0,25 m3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia potrubia.
Páska alS
OpIS VýrOBKu
Potrubie
pipo ALS
(príslušenstvo)
Samolepiaca páska (hliníková fólia vystužená sklenenou
mriežkou). Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu.
dĺžka
šírka
cena bez dpH
s bez dpH
(mm)
(mm)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
50 000
50
19,98
23,98
číslo výrobku
(ks)
7401
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
46
ks v balení
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
1
Potrubné puzdrá Pipo ALS je možné po konzultácii dodať i v iných hrúbkach a pre iné priemery potrubia.
* Termíny dodania
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
47
hr. 25 mm
hr. 30 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 40 mm
hr. 50 mm
hr. 60 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 80 mm
hr. 100 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
9
8
6,96 8,35 6484 10 C 8,47 10,16 4682
8
7
6
8,00 9,60 6486
8,96 10,75 6487
11,92 14,30 6489
133
159
168
219
C 14,76 17,71 6496
C 11,16 13,39 6494
C 9,56 11,47 6493
5
7
C 18,25 21,90 6508
C 13,29 15,95 6506
C 12,83 15,40 4707
C 10,98 13,18 4703
C 9,67 11,60 6505
4
5
6
7
6
C 19,99 23,99 6518
C 16,19 19,43 4690
C 14,36 17,23 4708
C 12,52 15,02 4681
C 11,23 13,48 4689
8
C 7,53 9,04 4688
9
6,71 8,05 6483
114
3
4
5
6
6
6
C 11,16 13,39 50930
6
9
6,42 7,70 6482
108
C 9,54 11,45 4702
6
A 9,05 10,86 4679
5,00 6,00 6480 12 C 5,19 6,23 4687 11 C 5,38 6,46 12340 8
89
8
A 11,05 13,26 6527
8
4,50 5,40 6479 15 C 4,67 5,60 4686 12 A 4,85 5,82 12339 10 A 8,89 10,67 4678
76
C 7,42 8,90 4699
C 10,51 12,61 113479 6
4,10 4,92 113475 19 C 4,25 5,10 113476 14 C 4,41 5,29 113477 12 C 8,42 10,10 113478 9
64
3
3
4
4
5
5
6
6
C 30,95 37,14 6559
C 28,24 33,89 6557
C 26,73 32,08 6556
C 22,19 26,63 6554
C 21,64 25,97 12360
C 20,15 24,18 6552
C 17,34 20,81 6550
A 17,05 20,46 12359
2
2
2
3
3
4
4
4
C 14,85 17,82 113480 5
5
6
3
C 45,63 54,76 6573
C 31,40 37,68 6572
C 30,95 37,14 6571
C 29,69 35,63 6569
C 28,82 34,58 12361
C 24,75 29,70 6567
C 22,84 27,41 6566
C 22,48 26,98 6565
1
2
2
2
2
3
3
3
C 22,40 26,88 113481 3
C 22,30 26,76 12498
C 19,61 23,53 113474 3
4
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
C 24,42 29,30 6537
C 20,55 24,66 6535
C 17,23 20,68 6534
C 15,47 18,56 6532
C 13,38 16,06 6531
C 13,09 15,71 12357
A 11,58 13,90 12356
C 13,78 16,54 6547
A 9,22 11,06 6525
3,95 4,74 6477 20 C 4,00 4,80 4676 19 A 4,09 4,91 4697 12 A 7,50 9,00 12353 9
60
7
C 13,45 16,14 113473 5
3,73 4,48 113468 20 C 3,80 4,56 113469 19 C 4,00 4,80 113470 12 C 7,38 8,86 113471 10 C 9,15 10,98 113472 6
54
C 12,12 14,54 12358
C 16,92 20,30 6564
9
2,72 3,26 6475 24 A 3,13 3,76 4674 20 A 3,55 4,26 12337 14 A 7,11 8,53 6513 12 A 9,07 10,88 6523
49
4
C 16,43 19,72 6563
9
2,56 3,07 4694 30 A 2,86 3,43 12331 24 A 3,30 3,96 12336 17 A 6,53 7,84 6512 12 A 8,85 10,62 6522
42
6
C 16,1019,32 111755 4
2,42 2,90 111742 35 A 2,72 3,26 111745 30 A 3,10 3,72 111747 20 A 6,16 7,39 111749 12 C 7,85 9,42 111751 10 C 11,14 13,37 111753 6
35
C 11,47 13,76 6544
C 14,8417,81 111738 4
2,29 2,75 111694 47 A 2,54 3,05 111696 35 A 2,96 3,55 111729 20 C 5,53 6,64 111732 13 C 7,47 8,96 111734 12 C 10,6512,78 111736 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
28
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
C 13,5816,30 111688 4
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
2,26 2,71 111671 48 A 2,44 2,93 111672 42 A 2,88 3,46 111675 24 A 4,98 5,98 111679 15 C 6,87 8,24 111682 12 C 9,85 11,82 111685 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
22
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
C 13,2515,90 111668 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
2,25 2,70 111656 56 C 2,40 2,88 111659 42 A 2,85 3,42 111662 24 C 4,95 5,94 111665 15 C 6,57 7,88 111666 12 C 9,55 11,46 111667 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
18
(mm)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Dĺžka cena cena
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
číslo bm/
1 000
bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td*
mm
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
vnútorný
priemer
potrubia
PyRoRock
Ochrana pravouhlého aj kruhového vzduchotechnického potrubia pri požiari zvonku
SySTÉmOVÉ rIEšENIA
rOCKWOOL
conlit DuctRock
A. Ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra
B. Ochrana pravouhlého potrubia pre odvod tepla
a dymu zvonku aj zvnútra
prE prOTIpOŽIArNU
OCHrANU
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém PyRoRock pre pravouhlé potrubie
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
A. SYSTÉM prE prAVOuHLÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBIE
Obsahuje
• dosky Techrock 80 ALS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
požiarna odolnosť EI 30 a EI 45 pri hrúbke izolačnej dosky 40 mm
EI 60 pri hrúbke izolačnej dosky 60 mm
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubie
Techrock 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
2
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
tecHRock 80 alS
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
40
60
7,32
9,98
8,78
11,98
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
600
600
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
10
72
48
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219 paleta
155220 paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
A
A
Dosky Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 600 mm v jednotlivých balíkoch.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
49
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém PyRoRock pre kruhové potrubie
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
B. SYSTÉM prE KruHOVÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBIE
B1. Obsahuje
• rohož larock 65 alS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné potrubia šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne.
požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 30 a EIS 45 pri hrúbke izolačnej rohože 40 mm
B2. Obsahuje
• rohož na drôtenom pletive ProRox WM 950PL*
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 60 pri hrúbke izolačnej rohože 60 mm
pOZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
laRock 65 alS
OpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou
vlákien pre protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK). Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Rohož možno tlakovo zaťažiť.
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
0751-CPD.2-011.0-07-01/12
OBLASŤ
pOužITIA
Protipožiarna izolácia kruhového vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK EI 30 a EI 45).
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
600 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
Stredná objemová hmotnosť
65 kg/m
Trieda reakcie na oheň
A1
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 600 °C
0,044
0,056
0,069
0,088
0,108
0,132
0,158
0,188
0,256
0,340
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
šírka
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
5 000
1 000
40
6,04
7,25
dĺžka
číslo
výrobku
balenie
počet pásov
v roli
121732
balík
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamióne
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodania
A
PRoRoX Wm 950Pl
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
60
9,30
11,16
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
3 000
1 000
50
číslo
výrobku
71941
balenie
paleta
počet m2 počet rolí počet m2
v roli
na palete na palete
počet paliet
v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
3
20
60
22
1 200 × 1 200 × 2 580
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
B
DuctRock
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK MuLTI
pOpIS
SYSTÉMu
A. ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra
conlit DuctRock
EIS 60, EIS 90 a EIS 120.
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
OpIS
SYSTÉMu
B. ochrana potrubia na odvod tepla a dymu
zvonku aj zvnútra
conlit DuctRock
EI 60 S až 120 S 500 multi
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
Obsahuje
• dosky conlit Ductrock 60 alebo
• dosky conlit Ductrock 90 alebo
• dosky conlit Ductrock 120
• lepidlo conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
Obsahuje
• dosky conlit Ductrock 60 alebo
• dosky conlit Ductrock 90 alebo
• dosky conlit Ductrock 120
• lepidlo conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
pOZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite montážny návod
a technický list systému CONLIT DUCTROCK.
1
6
2
3
1
2
3
4
5
6
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém conlit
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
Conlit Fix
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
4
5
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia.
51
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
conlit DuctRock 60, 90, 120
OpIS VýrOBKu
Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Obsahuje
netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.
CErTIFIKÁT
AO212/C5a/2012/0437b/P
OBLASŤ
pOužITIA
• protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
• protipožiarna izolácia potrubia na odvod tepla a dymu
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Stredná objemová hmotnosť
• conlit Ductrock 60
• conlit Ductrock 90
• conlit Ductrock 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
názov
výrobku
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
1 500 1 000
60
42,16
50,59
73405
1 500 1 000
60
49,13
58,96
1 500 1 000
60
57,42
68,90
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
Conlit
Ductrock 60
Conlit
Ductrock 90
Conlit
Ductrock 120
(mm)
číslo
výrobku
balenie
počet m2 počet paliet
na palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73406
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73407
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
Dosky Conlit Ductrock sú dodávané iba na paletách.
conlit FiX
OpIS VýrOBKu
Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek Conlit Ductrock.
Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m2 celkovej výmery izolácie pri nanesení 2 mm vrstvy.
CErTIFIKÁT
ITB č. AT-15-6856/2011
váha vedra
cena bez dpH
s bez dpH
číslo výrobku
termíny dodania
20 kg
2,79 Eur/kg
3,35 Eur/kg
11275
C
eaSycut (príslušenstvo)
OpIS VýrOBKu
veľkosť drážky
30 × 20 mm
40 × 30 mm
Špeciálny nôž na vyrezávanie drážok v kamennej vlne –
pre systém Conlit DUCTROCK
cena
bez dpH
cena
s dpH
číslo
výrobku
počet
v balení*
45,24 Eur/balenie
54,29 Eur/balenie
97629
2 ks
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
52
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
* Balenie obsahuje súpravu 2 nožov
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
Označenie výrobkov
deklarovanie vlastností výrobkov rOCKWOOL
Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011,
ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh.
Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, alebo pre ktoré bolo vydané európske technické
osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD),
môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE.
Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR.
Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach.
DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES
prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.
1
2
10
9
8
7
13
11
4
5
6
14
12
15
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
oBcHoDnÝ nÁzov vÝRoBku
oBlaSŤ PouŽitia vÝRoBku
aDReSa inteRnetovÝcH StRÁnok
jeDineČnÝ iDentiFikaČnÝ kÓD vÝRoBku
ČÍSlo DoP – Prehlásenie o vlastnostiach
ČÍSlo ceRtiFikÁtu „oSveDČenie o StÁloSti vlaStnoStÍ“
tRieDa Reakcie na oHeŇ
kÓD vÝRoBku
uvádza, ktoré parametre z viacerých parametrov uvedených
v norme STN 13162 sú pre výrobok deklarované a aká je trieda
alebo úroveň ich splnenia.
9. DÁtum vÝRoBy
10. RozmeRy
11. DeklaRovanÝ SÚČiniteĽ tePelnej voDivoSti
je výrobcom deklarovaná hodnota a základným ukazovateľom,
ktorý charakterizuje tepelnú izoláciu. Na základe tejto hodnoty
je vykonaný výpočet súčiniteľu prestupu tepla U, t. j. tepelneizolačných vlastností konštrukcie.
12. DeklaRovanÝ tePelnÝ oDPoR
určuje izolačnú schopnosť konkrétneho výrobku.
Vyššia hodnota znamená, že výrobok udrží viac tepla.
Čím väčšia hrúbka tepelnej izolácie aplikovaná
v konštrukcii, tým je vyšší tepelný odpor R
(tzn. nižší súčiniteľ prestupu tepla U).
13. ČÍSlo notiFikovanej oSoBy, ktorá vystavila
posúdenie zhody a vydala certifikát.
14. Dva PoSleDnÉ ČÍSelnÉ znaky Roku, v ktoRom
Bol vÝRoBok Po PRvÝkRÁt oznaČenÝ ce
15. nÁzov a aDReSa vÝRoBcu
53
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
deklarované vlastnosti výrobkov
RockWool StaveBnÉ izolÁcie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 13162
Airrock HD
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW1,001)
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Airrock ND FB1
Airrock ND FB2
Airrock ND
pre ROCKPROFIL
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)2)-AW1,003)
Dachrock
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU17)
Dachrock MAX
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU18)
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
Durock
Fasrock
Fasrock LG1
Fasrock LL
Frontrock MAX E
Hardrock MAX
Megarock PLUS
Multirock ROLL
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)4)-MU1
* pro horní vrstvu: CS(10)70; PL(5) 700
Monrock MAX E
Rockmin PLUS
pre hrúbky 40–49 mm
Rockton
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Steprock HD
Steprock ND
pre hrúbky 40–49 mm
Superrock
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Toprock SUPER
Venti MAX
Venti MAX F
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD215)-SD166)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD205)-SD126)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
iba pre hrúbky 100 mm
iba pre hrúbky 50 mm
3)
iba pre hrúbky 100 a 160 mm
4)
iba pre hrúbky 80 až 120 mm
5)
v závislosti od hrúbky d = 30 mm
6)
v závislosti od hrúbky d = 40 mm
7)
iba pre hrúbky 40–79 mm
8)
iba pre hrúbky 80–220 mm
1)
2)
Identifikačný kód podľa STN EN 13162.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
RockWool tecHnickÉ izolÁcie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 14303
Klimafix
Larock 40 ALS
Larock 65 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
MW-EN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
D0<150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0≥150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Pipo ALS
Techrock 40 ALS
Techrock 40 FB1(2)
Techrock 60 ALS
Techrock 60 FB1(2)
Techrock 80 ALS
Identifikačný kód podľa STN EN 14303.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
54
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
dodacie obchodné podmienky výrobkov
Dodacie podmienky platia pre priamych zmluvných odberateľov. ceny sú odporučené a uvedené v euR bez/s DPH.
teRmÍny DoDania
oRientaČnÉ DoDacie leHoty
minimÁlne vÝRoBnÉ mnoŽStvo
výrobky a
2 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky
bez obmedzenia
výrobky B
10 pracovných dní po dni potvrdenia objednávky
bez obmedzenia
výrobky c a ostatné
Idividuálne
po konzultácii
55
Download

TECHNICKÉ IZOLÁCIE