Izolácie zo sklenenej vlny
Produktový katalog
platné od februára 2012
Úvod • 02
Tallinn
Petrohrad
Tchudovo
Londýn
Desselgem
Noisiel
(Paříž)
Queis
Varšava
Praha
Dabrowa Gornicza
St. Avold
Biel
Madrid
(Uralita S.A.)
Barcelona
Moskva
Delitzsch
Lipsko
Vídeň
Miláno
Bondeno
Tarragona
Obchodné zastúpenie
Centrála
Výrobný závod - skelné vlny (GW)
Výrobný závod - extrudovaný polystyren (XPS)
Bratislava
Novo
Mesto
Záhřeb
Kyjev
Budapešť
Bělehrad
Sarajevo
Skopje
URSA - záruka európskej kvality v tepelných izoláciách
URSA, silný európsky výrobca tepelných izolácií, je dynamickým a spoľahlivým partnerom
s rozsiahlymi skúsenosťami z rôznych klimatických prostredí.
Dlhodobé skúsenosti teda garantujú kvalitu a dlhoročnú funkčnú spoľahlivosť. Využite potenciál celej rady vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby produkty predávané pod značkou URSA® boli vždy na najvyššej technologickej úrovni.
Produktové skupiny URSA® ponúkajú širokú škálu konštrukčných riešení v spodnej a vrchnej
stavbe.
URSA GLASSWOOL®
Tepelné, akustické a protipožiarne
izolácie s vysokou schopnosťou tepelného útlmu vhodné pre nízko energetické stavby.
Serpuchov
URSA XPS®
Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu s vysokou odolnosťou v tlaku,
použiteľná i vo vlhkom prostredí.
Tepelné, akustické a protipožiarne izolácie novej generácie.
Čisto biela, menej prašná, nedráždivá
a bez obsahu formaldehydov.
URSA SERVIS
Všetky otázky na slovenské aj európske technické normy v súvislosti s aplikáciou
tepelno-izolačných materiálov a systémov URSA® môžete posielať na e-mailovú adresu:[email protected], alebo sa môžete obrátiť telefonicky, prípadne
písomnena centrálu spoločnosti URSA SK v Slovenskej republike.
Obsah • 03
Izolácie zo sklenenej vlny
OBSAH
Izolácie šikmých striech a drevostavieb
URSA®DF 32, SF 32, DF 35
4
Izolácie šikmých striech, stropov a podhledov
URSA®DF 37, DF 39, DF 42 5
Izolácia priečok
URSA®TWF 1, TWP 1, AKP 3/V-S
6
Izolácia fasád/podlahy
URSA®FKP 39, KDP 2/V-S, TEP
7
Tepelná Izolácia v šikmej streche
8
Malý lexikón izolačných materiálov
9-10
Technické údaje URSA GLASSWOOL 11-12
®
Izolácie šikmých striech a drevostavieb • 04
Šikmé strechy, drevostavby
Izolačná a pružná rohož URSA® DF 32 Platinum
Nekašírovaná plsť zo sklenenej vlny s pomocnými ryskami na hornej strane pre prírez.
Pre zatepľovanie šikmých striech medzi krokvami bez nutnosti dodatočnej fixácie pri montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,032 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• zvislé konštrukcie: montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov
hrúbka50
100 150
mm
šírka
1250
1250
1250
mm
dĺžka
11000
5500
3900
mm
obsah v balíku
13,750
6,875
4,875
m2
12
12
12
ks
165,0
82,5
58,5
m2
balík/paleta
m2/paleta
Šikmé strechy, drevostavby
Izolačná a pružná rohož URSA® URSA SF 32 Platinum
Nekašírovaná plsť zo sklenenej vlny s pomocnými ryskami na hornej strane pre prírez.
Pre zatepľovanie šikmých striech medzi krokvami bez nutnosti dodatočnej fixácie pri montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,032 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• zvislé konštrukcie: montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov
hrúbka120
140 160
mm
šírka
1250
1250
dĺžka
4600
obsah v balíku
5,750
balík/paleta
m2/paleta
1250
mm
4000
3700
mm
5,00
4,625
m2
12
12
12
ks
69,0
60,0
55,5
m2
Šikmé strechy, drevostavby
Izolačná rohož URSA® DF 35 Gold
Nekašírovaná rohož zo sklenenej vlny.
Pre zatepľovanie šikmých striech medzi krokvami bez nutnosti dodatočnej fixácie pri montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
= 0,035 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1 nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• zvislé konštrukcie: montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky, predsazený plášť
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov
hrúbka
50 100120140150 160180200 mm
šírka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
dĺžka
9600
4800
4000
3400
3200
3000 3500
3200 mm
obsah v balíku
12,000
6,000
5,050
4,250
4,000
3,750
4,375
4,000
m2
balíků/paleta
24
24
24
24
24
24
18
18
ks
288
144
120
102
96
90
78,75
72
m2
m /paleta
2
Izolácie šikmých striech, stropov a podhledov • 05
stropy , šikmé strechy
Izolačná rohož URSA DF 37 Optimum
®
Nekašírovaná rohož zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,037 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov
hrúbka
50
60
80
100
120*
140
150
160*
180*
200*
mm
šírka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
dĺžka
5800x2
4800x2
7200
5800
4800
4200
3900
3600
3300
3800
mm
obsah v balíku
14,500
12,000
9,000
7,250
6,000
5,250
4,875
4,500
4,125
4,750
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
ks
m /paleta
348
288
216
174
144
126
117
108
99
85,5
m2
2
* po dohode
ŠIKMÉ STRECHY, STROPY
Izolačná rohož URSA® DF 39 Silver
Nekašírovaná rohož zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti = 0,039 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1 nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov
tloušťka
40 50 60 80 100120140 150160 180 200220
šířka
1250
1250
1250
délka
10300x2
8000x2
6900x2
10300
8000
6900
5800
5700
5200
4300
25,750
20,000
17,250
12,875
10,000
8,625
7,250
7,125
6,500
5,375
balík/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
m /paleta
618
480
414
309
240
207
174
171
156
129
obsah v balíku
2
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
1250
mm
3800
3200
mm
4,750
4,000
m2
24
24
ks
114
96
m2
ŠIKMÉ STRECHY, STROPY
Izolačná rohož URSA® DF 42 Practic
Nekašírovaná rohož zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti: = 0,042 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• vodorovné konštrukcie: zateplenia stropov, podhľadov
• výplne dutín strešných konštrukcií
hrúbka
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
mm
šírka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
dĺžka
8500x2
7200x2
11000
8500
7200
6000
5800
5200
4200
3600
mm
obsah v balíku
21,250
18,000
13,750
10,625
9,000
7,500
7,250
6,500
5,250
4,500
m2
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
510
432
330
255
216
180
174
156
126
108
m2
balík/paleta
m /paleta
2
Izolácia priečok • 06
PRIEČKY
Priečková rohož URSA® TWF 1
Nekašírovaná, tepelná, akustická a protipožiarna doska a rohož zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,040 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• zvislé konštrukcie, ľahké priečky, montované konštrukcie obvodového plášťa, predsadený plášť
• šikmá strecha, druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami
hrúbka50
75 100
mm
šírka
625
625
dĺžka
obsah v balíku
balík/paleta
m2/paleta
625
mm
7400
9800
7400
mm
18,500
12,250
9,250
m2
24
24
24
ks
444
294
222
m2
PrieČKY
Priečková doska URSA® TWP 1
Nekašírovaná, tepelná, akustická a protipožiarna izolačná doska zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,040 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• zvislé konštrukcie, ľahké priečky, montované konštrukcie obvodového plášťa, predsadený plášť
• šikmá strecha, druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami
hrúbka50
75 100
mm
šírka
625
625
dĺžka
obsah v balíku
balík/paleta
m2/paleta
625
mm
1250
1250
1250
mm
15,625
9,375
7,813
m2
20
20
20
ks
312,50
187,50
156,25
m2
priečky
Akustická izolačná doska URSA® AKP 3/V-S
Akustická izolačná doska zo sklenenej vlny jednostranne kašírovaná netkanou čiernou sklotextíliou.
Kód výrobku : MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,034 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
2
• odpor pri prúdeni vzduchu ≥ 5 kPa s/m (EN 29053)
Oblasti použitia
• zvislé konštrukcie : plášťe, ľahké priečky, akustické predsteny
• vodorovné konštrukcie: akustická a tepelná izolácia stropov, podhľadov
hrúbka
30 405080100
120
mm
šírka
600
600
600
600
600
600
mm
dĺžka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah v balíku
15,00
12,00
9,00
6,00
4,50
3,75
m2
16
16
16
16
16
16
ks
balík/paleta
m2/paleta
240 192144 96 72 60
m2
Izolácia fasád/podlahy • 07
fasády
Fasádna izolačná doska URSA® FKP 39
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelná a protipožiarna izolačná doska zo sklenenej vlny.
Kód výrobkov: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,039 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1 nehorľavá (STN EN 13501-1)
• hydrofobizovaná
Oblasti použitia
• zvislé konštrukcie, prevetrávané, predsadené zateplené fasádne plášte
hrúbka
40
50
60
75
80
100
120
150
mm
šírka
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
dĺžka
1250
1250
1250
1250
1250
1250 250
1250 mm
obsah v balíku
18,0
15,0
12,0
9,0
9,0
7,5
6,0
4,5
m2
balíků/paleta
20 2020202020 2020 ks
m /paleta
360
2
300
240
180
180
150
120
90
m2
fasády
Fasádna izolačná doska URSA® KDP 2/V-S
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelná a protipožiarna izolačná doska zo sklenenej vlny,
jednostranne kašírovaná netkanou sklotextíliou.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AFr5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti:
= 0,035 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1 nehorľavá (STN EN 13501-1)
• hydrofobizovaná
Oblasti použitia
• systém zateplených fasád s prevetrávanou vzduchovou medzerou
hrúbka
50 80 100 120140150
200 mm
šírka
600
600
600
600
600
600
600
mm
dĺžka
1250
1250
1250
1250
1250
1250 1250 mm
obsah balíku
12,00
7,5
6,0
4,5
4,5
4,5
3,0
m2
balíků/paleta
16
16
16
16
16
16
16
ks
m /paleta
192
120
96
72
72
72
48
m2
2
podlahy
Podlahová doska URSA® TEP
Tuhá, podlahová izolačná doska proti kročajovému hluku zo sklenenej vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T6-DS(T+)-MU1-SD*-CP5-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti: = 0,033 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1, nehorľavá (STN EN 13501-1)
• deklarovaná úroveň dynamickej tuhosti podľa STN EN 13 1362
• stlačiteľnosť CP ≤ 5 mm
* Hodnoty pre jednotlivé hrúbky sú uvedené v tabulke.
Oblasti použitia
• vodorovné konštrukcie, kročajová izolácia pod vrstvu betónovej mazaniny
hrúbka
20
23
28
33
40
mm
šírka
600
600
600
600
600
mm
dĺžka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
11,25
9,75
7,50
6,75
5,25
mm
dynamická tuhosť SD
10
10
10
7
7
MN/m3
balíků/paleta
16
16
16
16
16
ks
m /paleta
180
156
120
108
84
m2
2
Nôž URSA® na izolačné materiály
Nôž na izolačné materiály s potlačou loga.
Vlastnosti
• čepel z nehrdzavejúcej ocele s pilovým a vlnovým výbrusom..
dĺžka
ca. 370
mm
dĺžka čepele
ca. 235
mm
výška
ca. 40
mm
Tepelná izolácia v šikmej streche • 8
Návrh hrúbky tepelnej izolácie podľa súčiniteľa prestupu
tepla U (STN 73 0540-2)
NEPREVETRÁVANÁ DVOJVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA ZATEPLENIE STRECHY
•
•
•
•
•
•
Výška krokiev zodpovedá hrúbke izolácie
Šírka krokiev 100 mm
Vzdialenosť krokiev 750 mm
Vzduchová medzera pod parozábranou 30 mm
Sádrokarton 12,5 mm = 0,21 W/m·K)
Hrúbka izolácie pod krokvami 50 mm, viď. tabuľka
URSA DF 39 / SF 39
®
1
2
3
4
= 0,039 (W/m·K)
5
1Parozábrana(sd= 100 m)
2 Druhá vrstva izolácie URSA® DF 39, SF 39
3 Izolácia medzi krokvami URSA® DF 39, SF 39
4 Podstrešná fólia (sd≤0,02 m)
5 Krokva
hrúbka izolácie (mm)
1. vrstva
2. vrstva
U konštrukcie (W/m2·K)
hrúbka izolácie (mm)
1. vrstva
2. vrstva
U konštrukcie (W/m2·K)
120
50
0,24
140
60
0,21
140
50
0,22
140
80
0,19
160
50
0,21
140
100
0,17
180
50
0,19
160
60
0,19
200
50
0,18
160
80
0,18
220
50
0,17
160
100
0,16
STRECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ - SKLADBY VYUŽÍVAJÚCE
SPECIÁLNE MATERIÁLY URSA SF 35, DF 35 A URSA SF 32, DF 32
•
•
•
•
•
Výška krokiev zodpovedá hrúbke izolácie
Šírka krokiev 100 mm Vzduchová medzera pod parozábranou 30 mm
Vzdialenosť krokiev 750 mm
Vzduchová medzera pod parozábranou 30 mm
Sadrokartón 12,5 mm = 0,21 (W/m·K)
Pod krokvami vždy 120 mm izolácie
(maximum s použitím bežných krokvových závesov)
1
2
3
4
1
5
2
3
4
hrúbka izolácie URSA SF 35, DF 35 (mm)
1. vrstva
2. vrstva
U konštrukcie (W/m2·K)
hrúbka izolácie URSA SF 32, DF 32 (mm)
1. vrstva
2. vrstva
U konštrukcie (W/m2·K)
120
120
0,16
100
120
0,16
140
120
0,15
120
120
0,14
160
120
0,14
140
120
0,14
180
120
0,13
160
120
0,13
Malý lexikón izolačných materiálov • 9
Malý lexikón izolačných materiálov
Označenie vybraných vlastností výrobku podľa STN EN 13162
V Slovenskej republike platia normy popisujúce tepelno izolačné
materiály STN EN 13162 až STN EN 13171.
Produktov zo sklennej vlny URSA® sa týka norma STN EN 13162 (tepelno izolačné
výrobky pre stavebníctvo priemyslovo vyrábané výrobky zo sklennej vlny).
Väčšina parametrov tepelno izolačných materiálov sa radí do tried.
Kód výrobku
Udáva ho výrobca a popisuje výrobok vo všetkých triedach požadovaných normou okrem prípadov, kedy vlastnosť nie je
požadovaná.
Napríklad: MW-EN 13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
MW - minerální vlna
EN 13162 - deklarované poďla normy
T3 - tolerancia hrúbky
DS(T+) - rozmerová stabilita pri určenej teplote
WL(P) - dlhodobá nasiakavosť
MU1 - priepustnosť pre vodnú paru
AF5 - odpor pri proti prúdeniu zvuku
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/m .K)
Je základným parametrom definujúcim vlastnosti izolačného materiálu.
Uvádza, aké množstvo tepla pretečie za hodinu materiálom o ploche 1 m2 s hrúbkou 1 m pri teplotnom rozdiele 1 K.
Podľa STN EN 13162 sa udáva tzv. deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
. Ide o štatisticky garantovanú
hodnotu.
Tepelný odpor R(m2.K/W)
Hodnota tepelného odporu sa počíta podľa vzorca: R= d/ , kde d je hrúbka materiálu.
Podľa STN EN 13 162 musí byť u tepelno izolačného materiálu uvádzaná štatisticky garantovaná hodnota tepelného odporu RD.
Tolerancia hrúbky Ti
Podľa EN 823, alebo pro T6, T7 podľa EN 12431.
Zaťaženie 50 Pa
Zaťaženie 250 Pa
Úroveň nebo trieda
Tolerancia
TriedaTolerancia
T1
-5 % alebo -5 mma odchýlenie je dovolené T6
-5 % alebo -1 mma
+15 % alebo +3 mma
T2
-5 % alebo -5 mma +15 % alebo +15 mmb
T7
0
+10 % alebo +2 mma
T3
-3 % alebo -3 mm +10 % alebo +10 mm
T4
- 3 % alebo -3 mm +5 % alebo +5 mm
T5
-1 % alebo -1 mma
+3 mm
a
a
a
b
a
Rozhodujúca je najvyššia číselná hodnota tolerancie.
b
Rozhodujúca je vyššia číselná hodnota tolerancie.
b
Rozhodujúca je nižšia číselná hodnota tolerancie.
Rozmerová stabilita DS (T+)
Skúška (dle EN 1604) sa prevádza po 48 hodinovom uložení vzoriek pri teplote 23 (+-2) °C a relatívnej vlhkosti 90 (+-5)%.
Relativne zmenšenie hrúbky, zmena dlžky a šírky nesmie prekročiť 1,0%, relatívna zmena rovinnosti nesmie prekročiť 1,0 mm/m.
Malý lexikon izolačních materiálů • 10
Dlhodobá nasiakavosť WL(P)
Podľa EN 12087 nesmie pri čiastočnom ponorení žiadny výsledok skúšky prekročiť 3,0 kg/m2.
Priepustnosť pre vodnú paru MUi
Stanovuje sa podľa EN 12086. Číselná hodnota i značí hodnotu faktoru difúzneho odporu. Žiadny výsledok skúšky nesmie
byť nižší ako deklarovaná hodnota. Bezrozmerný súčiniteľ m udáva pomer odporu materiálu proti postupu vodnej pary
v porovnaní s difúznym odporom vzduchu.
Vzduch má faktor difúzneho odporu μ = 1.
Dynamická tuhosť SDi
Stanovuje sa podľa EN29052-1. Číselná hodnota i sa stanovuje po krokoch 1 MN/m3. Deklaruje sa napríklad u kročajových
izoláciách.
Stlačiteľnosť CPi
Úroveň
Stanovuje sa pre výrobky v triedach tolerancie
hrúbky T6 a T7.
Úrovne CP3, CP4 a CP5 sa vzťahujú k triede
tolerancie hrúbky T6 a úroveň CP2 sa vzťahuje
k triede tolerancie hrúbky T7.
Užitné zaťaženie
Požiadavka
Tolerancia
na vyrovnávacom potere
kPa
mmmm
CP5
< 2,0
< 5
+2
CP4
< 3,0
< 4
+2
CP3
< 4,0
< 3
+2
CP2
< 5,0
< 2
+1
Odpor pri prúdení vzduchu AFi
Stanovuje sa podľa EN 29053. Číselná hodnota i sa deklaruje po krokoch 1 kPa.s/m2
Trieda reakcie na oheň
V Slovenskej republike je platná STN EN 13501-1 (Klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcie stavieb Časť 1: Klasifikácia podľa výsledkov skúšok reakcie na oheň. Hodnotí stavebné hmoty podľa triedy reakcie na oheň (A1; A2; B; C; D; E; F).
Tepelné izolácie URSA GLASSWOOL® sú zaradené do triedy reakcie na oheň A1. V žiadnom prípade nepodporujú šírenie
požiaru (nekašírované rolky alebo dosky), alebo do triedy A2d0s1- významne nepodporujú šírenie požiaru (kašírované rolky
alebo dosky).
Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U N
Základný tepelno technický parameter, ktorý musí spĺňať stavebná konštrukcia je podľa STN 730540 požadovaná resp.
doporučená hodnota súčiniteľa prechodu tepla.
Pri výpočte súčiniteľa prechodu tepla pre konkrétnu konštrukciu je potrebné uvažovať so všetkými prvkami v konštrukcii
obsiahnutými, t.j. v konštrukcii šikmej strechy s tepelnými mostami v krokvách, vzduchovými medzerami atď.
Tepelno technické parametre stavebných konštrukcií
Sú definované v STN 730540-2.
Je dobré vedieť, že tepelno technické normy sú v SR na rozdiel od rady iných technických noriem nielen
platné, ale tiež záväzné!
Požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Ua podľa STN 73 0540-2
Ua (W/m2.K)
strecha plochá a šikmá
vonkajšia stena a šikmá
obvodová stena
strop
se sklonom do 45°
strecha nad obytným priestorom
(ľahká)
s nevykurovaným
so sklonom nad 45°
priestorom
požadovaná 0,30
0,46
0,30
0,35
požadovaná 0,20
0,32
0,20
0,25
Technické údaje • 11
Technická špecifikácia materiálov URSA GLASSWOOL® podľa STN EN 13 162
URSA®
Kašírovanie
DF 32
DF 37
DF 39
DF 42
Platinum
Optimum
Silver
Practic
netkaná
sklotextilie
•
•
•
(W/m·K)
0,034
0,032
0,037
symbol
skratka
triedy
jednotka
AKP 3/V-S
•
•
•
•
Hodnota súčiniteľa
tepelnej vodivosti
DF 35 Gold
KDP 2/V-S
Norma
•
•
netkaná
sklotextilie
•
0,039
0,042
0,035
0,035
STN EN 13162
Trieda reakcie na oheň
•
•
•
nehořlavá
A2d0s1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A2d0s1
Tolerancia hrúbky
•
T
•
3
2
2
2
2
2
3
STN EN 13 162
Priepustnosť
pre vodnú paru
µ
MU
•
1
1
1
1
1
1
1
EN 12086
Wlp
WL(P)
kg/m2
•
•
•
•
•
•
≤ 3,0
EN 12086
Dynamická tuhosť
s
SD
MN/m2
•
•
•
•
•
•
•
EN 29052-1
Stlačitelnosť
c
CP
mm
•
•
•
•
•
•
•
EN 12431
Odpor pri prúdenia
vzduchu
r
AF
kPa·s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
•
≥5
≥5
EN 29053
Dlhodobá nasiakavosť
(hydrofobné účinky)
Tolerancia hrúbky Ti
Zaťaženie 250 Pa
Podle EN 823, nebo pro T6, T7 dle EN 12431.
Trieda
Úroveň nebo trieda
Tolerancia
Tolerancia
T6
-5 % nebo -1 mma
+15 % alebo +3 mm
T1
-5 % alebo -5 mma
odchýlení je dovoleno
T7
0
+10 % alebo +2 mm
T2
-5 % alebo -5 mma
+15 % alebo +15 mmb
T3
-3 % alebo -3 mm +10 % alebo +10 mmb
T4
- 3 % alebo -3 mma
+5 % alebo +5 mmb
T5
-1 % alebo -1 mma
+3 mm
a
a
Rozhodujúca je najvyššia číselná hodnota tolerancie.
a
a
a
Rozhodujúca je vyššia číselná hodnota tolerancie.
b
Rozhodujúca je nižšia číselná hodnota tolerancie.
STN EN 13501-1
Technické údaje • 12
Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL® dle ČSN EN 13 162
URSA®
Kašírovánie
symbol
skratka
triedy
jednotka
FKP 39
SF 32 Platinum
TEP
TWF 1
TWP 1
Norma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(W/m·K)
0,039
0,032
0,033
0,040
0,040
Hodnota súčiniteľa
tepelné vodivosti
STN EN 13162
Trieda reakcie na oheň
•
•
•
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
Tolerancia hrúbky
•
T
•
3
2
6
2
3
STN EN 13 162
Propustnosť
pre vodnú paru
µ
MU
•
1
1
1
1
1
EN 12086
Wlp
WL(P)
kg/m2
≤ 3,0
•
•
•
•
EN 12086
Dynamická tuhosť
s
SD
MN/m2
•
•
≤ 15 mm: 20
≤ 25 mm: 10
> 25 mm: 7
•
•
EN 29052-1
Stlačitelnosť
c
CP
mm
•
•
≤5
•
•
EN 12431
Odpor pri prúdenia
vzduchu
r
AF
kPa·s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
EN 29053
Dlouhodobá
nasiakavosť
(hydrofobné účinky)
Dynamická tuhosť TEP
*Hodnoty pre jednotlivé hrúbky sú uvedené v tabulke
Hrúbka* (mm)
Dynamická tuhosť
SD (MN/m3)
20/17
23/20
28/25
10
10
10
33/30
40/37
40
7
7
7
*Stlačitelnosť < 5 mm
STN EN 13501-1
Poznámky • 13
URSA SK s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
Tel. region západ: 00421 905 250 006
Tel. region východ: 00421 907 723 136
E-mail: [email protected]
URSA SK s.r.o.
obchodná kancelária:
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 00420 281 017 376, 00420 281 017 374
Fax: 00420 281 017 377
www.ursa.sk
Prodejce:
Download

URSA GW produktový katalóg