Okná
Akcenty architektúry
2015/16
obsah
okná
Štýly dizajnu
6
Prehľad okien
10
12
studio
28
42
56
I-tec vetranie
I-tec uzamykanie
72
home pure
home soft
ambiente
Technológie
Európska
značka okien č. 1
príslušenstvo
74
I-tec tienenie
76
I-tec zasklenie
77
I-tec SmartWindow
78
Kombinovateľnosť82
Bezpečnosť84
Zdvižno-posuvné dvere
86
Panorama HX 300
90
sme silná
rodinná spoločnosť!
Ochranné systémy proti slnku a hmyzu
92
Už viac ako 80 rokov je Internorm rodinnou spoločnosťou, ktorá sa vyvinu-
Farby100
Zasklenie94
Pivničné okná
99
la z malej zámočníckej firmy s jedným zamestnancom k najväčšej medzinárodne pôsobiacej značke okien.
3. Generácia (zľava do prava)
Mag. Christian Klinger
Mag. Anette Klinger
Tipy
Novostavba104
Renovácia106
Už viac ako 21 miliónov okenných a dverných jednotiek – 100 % Made
Montáž110
in Austria – opustilo doteraz naše tri výrobné závody v mestách Traun,
Ošetrenie111
Sarleinsbach a Lannach. Od vzniku plastového okna cez výrobu drevo-
Tepelná izolácia
112
hliníkových okien až po dnešné High-Tech a High-Design inovácie stanovu-
Zvuková izolácia
113
je náš rodinný podnik celoeurópske kritéria. Nepretržitý technický vývoj a
Okná pre pasívne domy
114
stále nové inovácie robia z nás priekopníkov v branži.
Dotazník pre kúpu Vašich okien
116
[1st] window partner/Customer Care
120
DI (FH) Stephan Kubinger, MBA
Našich 1.900 zamestnancov v celej Európe sú špecialisti, ktorí konajú s
vášňou, vynaliezavosťou a láskou k detailu. Spoločne s viac ako 1.290
obchodnými partnermi v 21 krajinách Vám garantujeme perfektnú kvalitu
výrobkov s vysokou kompetenciou služieb.
spoločnosť
Záruky122
Ocenenia125
Internorm-závody (výroba výlučne v Rakúsku)
Internorm-obchodné pobočky
Internorm-partneri
2I3
www.internorm.com
Traun/Horné rakúsko
Výroba dvier, plastových okien,
izolačných skiel a produktov z hliníka
PONÚKAME VÁM ...
vysokú KVALITu OKieN A VYNIKAJúCI SERVIS
Individualita okna
Vynikajúca kvalita
Každé okno je unikát, pretože každé Internorm okno je
Vynikajúce tepelnoizolačné hodnoty a perfektná
vyrobené podľa individuálnych predstáv a presne na mieru v
bezpečnosť sú pri Internorm oknách samozrejmosťou.
našich najmodernejších závodoch v Rakúsku. Vyrábame pre
Veľké množstvo národných ako aj medzinárodných ocenení
Vás plastové, plast/hliníkové a drevo/hliníkové okná. Veľkým
a certifikátov svedčí o vedúcom postavení vo vývoji a pro-
výberom farieb, skiel, kľučiek a veľkoplošného zasklenia Vám
dukcii najmodernejších okien a dverí.
Sarleinsbach/horné rakúsko
Výroba plastových okien a
izolačného skla, extrúzia
ponúkame takmer neobmedzené možnosti stvárnenia. Úplne
podľa Vášho želania!
Kompetentné poradenstvo
My sme až vtedy spokojní, keď ste spokojní Vy! Preto
Inovatívne technológie
sme vyvinuli jedinečný program starostlivosti o zákazníka –
Naše vlastné firemné oddelenie výskumu vyvíja permanent-
Customer Care program – s ktorým Vám garantujeme
ne nové produkty a technológie, aby Vám mohlo ponúknuť
spoľahlivé poradenstvo a starostlivosť.
ešte viac komfortu a bezpečnosti. Tento vývoj presadzujeme
Našich viac ako 1.290 obchodných partnerov v 21 kraji-
pomocou najmodernejšej techniky v našich závodoch.
nách zabezpečuje túto požiadavku.
Perfektná kombinovateľnosť
Odborné zabudovanie
Internorm-okná je možné perfektne kombinovať s ostatný-
Certifikovaní montážni špecialisti našich obchodných part-
mi produktmi z Internorm sortimentu. Rovnaké štruktúry
nerov Vám garantujú čisté a odborné zabudovanie podľa
povrchov, farieb a skiel Vám umožnia jednoliatosť v stvárnení
platných noriem. Po montáži preskúšajú spoločne s Vami
Vášho domova.
všetky zabudované výrobky na ich plnú funkčnosť a dajú
Vám cenné tipy na údržbu a ošetrovanie.
Lannach/ŠTAJERSKO
Drevo-hliníková výroba
4I5
Štýly dizajnu
studio
Štýly dizajnu
Akcenty architektúry
studio sleduje svojím stvárnením čisté línie.
Svojou avantgardnou rečou tvarov a redukovaným spracovaním
je tento štýl veľmi nekonvenčný.
od strany 12
home
pure
Architektúra budovy odzrkadľuje človeka, ktorý tam
býva. Internorm spája ľudí a stavby a tým umožňuje
home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a
vytvára presvetlený životný priestor.
od strany 28
individuálny štýl bývania. S Internorm oknami a
dverami zrealizujete Vaše osobné predstavy o bývaní.
Aby ste našli pri množstve riešení Vašich okien
správny tvar, farbu a materiál, ktorý spĺňa Vaše
požiadavky na architektúru, dizajn a komfort,
môžete si zvoliť z troch rozdielnych Internorm štýlov dizajnu: studio, home a ambiente.
Preto otázka:
v ktorom dome sa cítite
najlepšie?
soft
home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozmanité
možnosti stvárnenia - od elegancie až po hravosť.
od strany 42
ambiente
ambiente sa vyznačuje tradičnými formami – nadčasovou
klasikou a eleganciou. Kompozícia je pritom bohato stvárnená a
poskytuje domáci komfort.
od strany 56
6I7
Štýly dizajnu
studio
home pure
8I9
ambiente
home soft
Prehľad okien
drevo/hliník
štýl/okno
plast/hliník
plast
studio
HF 310
HV 350
KF 405
KF 410
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Uw až 0,62 W/m2K
Uw až 0,60 W/m2K
Uw až 0,63 W/m K
Uw až 0,62 W/m K
Uw až 0,64 W/m K
Uw až 0,63 W/m2K
KF 500
KF 410
KV 440
2
KV 440
2
KF 405
2
home pure
HF 210
HF 310
HV 350
KF 500
KF 410
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Uw až 0,67 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
Uw až 0,60 W/m2K
Uw až 0,61 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
Uw až 0,64 W/m2K
Uw až 0,61 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
HF 210
HF 310
HV 350
home soft
KF 410
KV 440
KF 410
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Uw až 0,67 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
Uw až 0,60 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
Uw až 0,64 W/m2K
Uw až 0,62 W/m2K
HF 210
HF 310
HV 350
KF 410
KV 440
KF 410
ambiente
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Uw až 0,67 W/m K
Uw až 0,62 W/m K
Uw až 0,60 W/m K
Uw až 0,62 W/m K
Uw až 0,64 W/m K
Uw až 0,62 W/m2K
2
10 I 11
2
2
2
2
studio
studio
Ideál pre
individualistov
Prezentujete sa ako trendsetter a uprednostňujete
nové technológie. Smer určujúca architektúra,
čisté tvary a redukovaný dizajn tvoria estetické
bývanie a odzrkadľujú individuálny koncept života.
Váš minimalistický štýl bývania je redukovaný na
to najdôležitejšie a ponecháva priestor pre Vašu
realizáciu. Máte vysokú životnú úroveň a vytvárate
si priestor pre Vašu individualitu.
Podľa tejto filozofie sa okná studio od spoločnosti
Internorm vynikajúco hodia k Vášmu štýlu bývania.
Prevažne plošne lícujúce systémy okien môžu byť
kompletne integrované do muriva a sú dostupné v
materiáloch plast, plast-hliník a drevo-hliník.
Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri
skúmaní dizajnového štýlu studio.
12 I 13
studio
studio Pohľady
vnútorný pohľad
VONKAJŠÍ POHĽAD
Hranaté príp. plošne lícujúce krídlo studio okien sa perfektne hodí k čistým
studio okno KF 405 je možné bezrámovo zabudovať do muriva a umožňuje tak
štruktúram Vášho interiéru. Priamočiare kľučky na oknách s plochou rozetou
bezrámový vzhľad skla ako pri pevnom zasklení. Pri všetkých ostatných studio
pritom ideálne podčiarkujú minimalizovaný vzhľad. Pevné zasklenie, ako je vyš-
oknách je možné rám trojstranne zabudovať do fasády. Viditeľné je už iba úzke
šie zobrazené, umožňuje aj z interiéru takmer bezrámové zabudovanie.
krídlo okna.
povrchy a farby zvnútra
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a samozrejme drevom.
Bohatý farebný program Vám ponúka množstvo stvárnení.
POVRCHY A FARBY ZVONKU
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a počasiu odolným
hliníkom. Množstvo stvárnení Vám ponúkajú farby drevodekoru, metalické farby
ako aj farby antikory.
14 I 15
plast/drevo
drevo
drevo
plast
hliník
hliník
farba biela
vo všetkých RAL-farbách
v lazúrovacích a krycích
štandardných farbách
farba biela
Predsadený kryt vo farbách
odolných počasiu
Predsadený kryt v mnohých
RAL-farbách
studio
studio Komfort
drevo/hliník
Materiál
plast/hliník
plast
HF 310
HV 350
KF 405
KF 410
KV 440
KF 405
Tepelná izolácia (v W/m2K)
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Pokovenie LIGHT/SOLAR+
Uw = 0,69 / 0,77
Uw = 0,95 / nie je dostupné
Uw = 0,71 / 0,78
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,78 / 0,85
Uw = 0,71 / 0,78
Uw = 0,62
Uw = 0,60
Uw = 0,63
Uw = 0,62
Uw = 0,64
Uw = 0,63
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
33 – 46
41 – 47
35 – 43
34 – 45
39 – 45
35 – 43
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
RC2
RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
Najlepšia hodnota
Zvuková izolácia (v dB)
Bezpečnosť
Uzamykanie
Rozmery v mm
Stavebná hĺbka rámu
85
85
93
93
93
90
Pohľadová šírka rámu/krídla
114
114
89
113
118
89
Pohľadová šírka bez stĺpika (2 krídla)
134
134
100
133
144
100
Pohľadová šírka so stĺpikom (2 krídla)
173
173
154
187
198
154
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
3
3
3
3
3
3
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
bledo šedé
Spôsoby otvárania
Fixné
Otváravé a otváravo/sklopné
Sklopné
Posuvné okno
Uzamykateľné dvere
Posuvné dvere
Dvere s prahom
★
★
Von otváravé dvere
Tesnenie počet
Farba dorazového tesnenia zvonku
16 I 17
studio
studio Kolekcia
Kľučky
Ochrana pred slnkom a hmyzom
Farby
Veľkoplošné prvky
V Internorme Vás očakáva výber kľučiek
Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb –
Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením, fixným zas-
pre náročných – naše odporučenie sme
funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.
hodiacich sa k Vášmu studio oknu. Kom-
klením a zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celo-
Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-
pletný program farieb nájdete v prehľade
presklenom vyhotovení, XL- veľkosti až do šírky 12 m a plochou skla
ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1 ]
od strany 100.
do 17 m².
st
window partnera!
Zdvojené okno
Štandardná kľučka
G80
pri plastových, plasthliníkových a drevo/
hliníkových oknách
plochá rozeta
Č. 36423
Štandardná kľučka
G80
pri plastových a
plast-hliníkových
oknách v štulpovom
vyhotovení
Č. 36404
Predokenné rolety
Štandardná kľučka
G80
uzamykateľná
Č. 36400
Vonkajšie žalúzie
s možnosťou a bez možnosti
nastavenia svetla
KľučkaDallas
Č. 36426
Ochrana proti
hmyzu
Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová
ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná
roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette ®
Vonkajšie žalúzie: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti
hmyzu
Vonkajšie farby
Vnútorné farby
M916
Biela
HM113
RAL1013
HM735
FI916
HX 300 Panorama
EL01
FI500
EL02
FI501
HM906
FI504
Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník
HFM02
LA600
HFM03
FI509
HM716
RAL7040
Predokenné rolety: Kompletne namontované na okne, možnosť
kombinovať s ochranou proti hmyzu
Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací
systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou
Tmavo šedá
Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník
Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu studio. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 80.
18 I 19
studio
studio Okná
KF 405
plast- &
plast/hliníkové okno
KF 410
PLAST/HLINÍKOVÉ OKNO
Technické údaje
Technické údaje
Plošne lícujúci, hranatý dizajn
zvonku a zvnútra
Dizajn
Moderný, hranatý dizajn zvonku a
zvnútra
Sklené krídlo – rovnaký vzhľad
zvonku medzi fixnými zasklením a
otvárateľnými časťami
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Bezrámová architektúra skla –
okno môže byť zabudované z troch
strán
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Na želanie zvonku s naznačením
krídla na ráme
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K;
g-hodnota 52 %) Uw = 0,71 W/m2K
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K;
g-hodnota 52 %) Uw = 0,72 W/m2K
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6
W/m2K; g-hodnota 64 %) Uw = 0,79
W/m2K
Dizajn
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/
m2K; g-hodnota 64 %) Uw = 0,78
W/m2K
Zvuková izolácia až 43 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému90/93 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie sériovo
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Viackomorový systém
s dodatočnou vysoko
tepelnoizolačnou termopenou
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Úzka pohľadová šírka do 89 mm
PLASTOVÉ VYHOTOVENIE
Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo
všetkých farbách je k dispozícii
klasické plastové vyhotovenie
v bielej.
Zvuková izolácia
Opis systému
RÁMU
Na želanie špeciálne pre
moderné renovácie – vzhľad
zvonku s naznačením krídla na
ráme.
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
93 mm stavebná hĺbka
plošne lícujúci
Fix-O-Round Technológia
dizajn
Úplne skryté kovanie sériovo
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Hranaté a plošne lícujúce krídlo
okna lícuje s rámom okna. Pre
modernú sklenú architektúru
môže byť okno zabudované z
troch strán.
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou (bez
HFCKW HFKW a FKW)
Na želanie s I-tec vetraním
PROFILOVANÝ VZHĽAD
I-tec
20 I 21
Certifikované pre pasívne domy
v štandardnom vyhotovení
I-tec
I-tec zasklenie
FIX-O-ROUND
Technológia
Dokonalá celoobvodová fixácia
tabule skla zabezpečuje lepšiu
stabilitu, tepelnú a zvukovú
izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.
sklené krídlo
I-tec vetranie
Fixné zasklenie alebo otváravé
okno – zvonku nespoznáte
rozdiel vďaka inovatívnemu
sklenenému krídlu.
Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti – bez veľkých tepelných
strát, bez vniknutia peľu a
hluku zvonku a so zvýšenou
bezpečnosťou.
studio
studio Okná
KV 440
PLAST/HLINÍKOVÉ
ZDVOJENÉ OKNO
HV 350
drevo/hliníkové
zdvojené okno
Technické údaje
Technické údaje
Inovatívne zdvojené okno v
atraktívnom sklenom vzhľade skla
Inovatívne zdvojené okno v
atraktívnom sklenom vzhľade skla
Hranatý, priamočiary dizajn zvnútra
Hranatý, priamočiary dizajn zvnútra
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,78 W/m2K
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Najlepšia tepelná izolácia Uw až
0,64 W/m2K (s príslušným zasklením)
Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,60 W/m2K
(s 3LIght- sklom) – certifikované
pre pasívne domy podľa TU Graz
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 47 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
Dizajn
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Opis systému
Integrovaná a tým aj chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla – na želanie s
I-tec tienením
Úplne skryté kovanie sériovo
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
I-tec
Vonkajšie tesnenie – podľa výberu
čierne alebo bledo šedé
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Na želanie s I-tec vetraním
4-NÁSOBNÁ OCHRANA
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších
nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.
MODERNÝ VZHĽAD SKLA
Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom
vzhľade skla a modernom
hranatom dizajne rámu je
možné trojstranné zabudovanie
do fasády. Moderný interiérový
dizajn s hranatým krídlom.
22 I 23
Tepelná izolácia
93 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Dizajn
85 mm stavebná hĺbka
Integrovaná a tým aj chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla – na želanie s
I-tec tienením
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Na želanie so 4-sklom – certifikované pre pasívne domy podľa TU
Graz
I-tec
MODERNÝ VZHĽAD SKLA
Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom
vzhľade skla a modernom
hranatom dizajne rámu je
možné trojstranné zabudovanie
do fasády. Moderný interiérový
dizajn s hranatým krídlom.
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez
bidirekcionálny prijímač.
OPTIMÁLNE ZATEMNENIE
Dvojito plisovaná roletka Duette ®
s hliníkovou vrstvou zabezpečuje
dodatočnú tepelnú izoláciu a
vynikajúce zatemnenie (podobne
ako pri roletách).
studio
studio Okná
HF 310
drevo/hliníkové okno
Technické údaje
Dizajn
Moderný, hranatý dizajn zvonku a
zvnútra
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ s
Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %
Zvuková izolácia
Opis systému
Zvuková izolácia až 46 dB
V štandardnom vyhotovení
vhodné pre pasívne domy
85 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
3-itý systém tesnenia
GENIÁLNY SYSTÉM ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
I-tec
plošne lícujúci
dizajn
Hranaté a plošne lícujúce krídlo
okna lícuje s rámom okna. Pre
modernú sklenú architektúru
môže byť okno zabudované z
troch strán.
3-ITÝ SYSTÉM TESNENIA
Tri celoobvodové úrovne tesnenia bez prerušenia chránia
vnútorný priestor pred vlhkom
a dodatočne zlepšujú tepelnú a
zvukovú izoláciu.
24 I 25
home
home
Harmonická, príjemná atmosféra s estetikou a komfortom bývania je charakteristická pre dizajnový štýl
home. Krásne bývanie vytvorené presne podľa Vašich prianí a predstáv, je centrom Vášho života a
útočiskom z každodenného života.
Váš životný štýl je formovaný vysokou kvalitou a dizajnom. Internorm home okná spĺňajú túto
požiadavku viac ako zaslúžene – garantujú viac kvality života a vyšší komfort bývania.
home okná sú inteligentnou kombináciou moderného a tradičného:
home pure
home pure
home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a vytvára presvetlený životný priestor, v ktorom si môžete naplniť a vytvoriť individuálne pole pôsobnosti pre seba a Vašu rodinu.
home soft
home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozmanité možnosti stvárnenia – od elegancie až po
hravosť. Takmer bezhraničný výber priečok a tvarov okna – je jedno či oblé, segmentové, košové alebo
gotické – tak ako ďalšie dizajnové prvky ako farby, kľučky atď. dodajú Vášmu domovu harmonický štýl.
home soft
26 I 27
home
home pure
IDEÁL PRE PURISTOV
Ste štýlovo orientovaný a dobrý vkus je pre Vás
dôležitý. Ceníte si výnimočné a kladiete dôraz
na puristickú estetiku. Jasné, presvetlené miestnosti poskytujú pre Vás a Vašu rodinu priestor na
realizáciu. Priamočiare, hranaté tvary zdôrazňujú
architektúru Vášho domova. Váš životný štýl sa
vyznačuje vysokou kvalitou a dizajnom.
Umenie dobrého vkusu sa odzrkadľuje aj vo Vašich
oknách. Hranaté, priamočiare okenné systémy sa
perfektne prispôsobia k Vášmu puristickému štýlu
bývania a sú dostupné v materiáloch plast, plasthliník a drevo-hliník.
Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri
skúmaní home pure štýlu.
28 I 29
home
home pure Pohľady
vnútorný pohľad
VONKAJŠÍ POHĽAD
Hranaté krídla home pure okien perfektne zapadnú do puristického vzhľadu
home pure okná podporujú čisté línie Vašej vonkajšej fasády. Moderné hranaté
Vašich vnútorných priestorov. Čisté tvary kľučiek posilnia minimalistickú archi-
krídla a rámy vytvárajú rohy a hrany a zdokoňalujú Vašu priamočiaru architek-
tektúru. Priamočiary štýl Vášho domova prebieha ako červená niť cez budovu.
túru. home pure okná je možné z troch strán zabudovať do muriva.
POVRCHY A FARBY ZVONKU
povrchy a farby zvnútra
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a počasiu odolným
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a prírodným drevom.
ako aj farby antikory.
hliníkom. Množstvo stvárnení Vám ponúkajú farby drevodekoru, metalické farby
Bohatý farebný program Vám ponúka množstvo stvárnení.
30 I 31
plast/drevo
drevo
drevo
Plast
Hliník
Hliník
farba biela
vo všetkých RAL-farbách
v lazúrovacích a krycích
štandardných farbách
farba biela
Predsadený kryt vo farbách
odolných počasiu
Predsadený kryt v mnohých
RAL-farbách
home
home pure Komfort
drevo/hliník
Materiál
plast/hliník
plast
HF 210
HF 310
HV 350
KF 500
KF 410
KV 440
KF 500
KF 410
Tepelná izolácia (v W/m2K)
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Pokovenie LIGHT/SOLAR+
Uw = 0,90 / 0,96
Uw = 0,69 / 0,77
Uw = 0,96/nie je dostupné
Uw = 0,69 / 0,76
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,77 / 0,84
Uw = 0,69 / 0,76
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,67
Uw = 0,62
Uw = 0,60
Uw = 0,61
Uw = 0,62
Uw = 0,64
Uw = 0,61
Uw = 0,62
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
33 – 46
33 – 46
41 – 47
35 – 46
34 – 45
39 – 45
35 – 46
34 – 45
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
RC2
RC2
RC2
RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
RC2
RC1, RC2
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
skryté
skryté
skryté
plne integrované
skryté
skryté
plne integrované
skryté
Najlepšia hodnota
Zvuková izolácia (v dB)
Bezpečnosť
Uzamykanie
Rozmery v mm
Stavebná hĺbka rámu
85
85
85
93
93
93
90
90
Pohľadová šírka rámu/krídla
114
114
114
80
113
118
80
113
Pohľadová šírka bez stĺpika (2 krídla)
134
134
134
117
133
144
117
133
Pohľadová šírka so stĺpikom (2 krídla)
173
173
173
139
187
198
139
187
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
3
3
3
3
3
3
3
3
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
bledo šedé
bledo šedé
Spôsoby otvárania
Fixné
Otváravé a otváravo/sklopné
Sklopné
Posuvné okno
Uzamykateľné dvere
Posuvné dvere
Dvere s prahom
Von otváravé dvere
Tesnenie počet
Farba dorazového tesnenia zvonku
32 I 33
home
home pure Kolekcia
Kľučky
Ochrana pred slnkom a hmyzom
Farby
Veľkoplošné prvky
V Internorme Vás očakáva výber kľučiek
Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb
Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením, fixným zas-
pre náročných – naše odporučenie sme
funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.
– hodiacich sa k Vášmu home pure oknu.
klením a zdvižno-posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celo-
Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-
Kompletný program farieb nájdete v
presklenom vyhotovení, XL- veľkosti až do šírky 12 m a plochou skla
ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1 ]
prehľade od strany 100.
do 17 m².
st
window partnera!
Vonkajšie farby
Štandardná kľučka
G80
Č. 36404
Štandardná kľučka
G80
uzamykateľná
Č. 36400
Secustik-Kľučka
G80
Č. 34139
(iba pre KF 500)
Zdvojené okno
Predokenné rolety
Vonkajšie žalúzie
s možnosťou a bez možnosti
nastavenia svetla
Ochrana proti
hmyzu
Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová
ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná
roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette ®
Vnútorné farby
M916
Biela
HM113
RAL1013
HM735
FI916
EL01
FI501
EL02
FI503
HM906
FI505
HX 300 Panorama
Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník
HFM02
FI502
HFM03
LA602
HM716
RAL7040
HM817
Tmavo šedá
Vonkajšie žalúzie: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla
nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu
Predokenné rolety: Kompletne namontované na okne, možnosť
kombinovať s ochranou proti hmyzu
Kľučka Amsterdam
Č. 36416
Kľučka Dallas
Č. 36426
Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací
systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou
Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník
Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home pure. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 80.
34 I 35
home
home pure Okná
KF 500
plast- &
plast/hliníkové okno
KF 410
Plast- &
plast/hliníkové okno
Technické údaje
Technické údaje
Moderný, hranatý dizajn zvonku a
zvnútra
Moderný, hranatý dizajn zvonku a
zvnútra
Rám zvonku s imitáciou krídla
Krídlo okna ukončené sklom
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným
okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným
okrajom zasklenia
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K
Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+
(Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %)
Uw = 0,79 W/m2K
Dizajn
Tepelná izolácia
Dizajn
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+
(Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %)
Uw = 0,76 W/m2K
Zvuková izolácia až 46 dB
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
90/93 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Opis systému
90/93 mm stavebná hĺbka
Zvuková izolácia
Opis systému
Revolučné I-tec uzamykanie sériovo, t.z. plne integrované skryté
kovanie
Secustik-kľučka sériovo
RC2N sériovo (bez uzamykateľnej
kľučky) podľa EN 1627–1630
3-itý systém tesnenia
Viackomorový systém
s dodatočnou vysoko
tepelnoizolačnou termopenou (bez
HFCKW, HFKW a FKW)
I-tec
36 I 37
Viac svetla vďaka úzkej pohľadovej
šírke do 80 mm
Na želanie s I-tec vetraním
Certifikované pre pasívne domy
v štandardnom vyhotovení
Fix-O-Round Technológia
PLASTOVÉ VYHOTOVENIE
Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo
všetkých farbách je k dispozícii
klasické plastové vyhotovenie
v bielej.
I-tec uzamykanie
Maximálnu ochranu proti vlámaniu už v štandarde
(bezpečnostná trieda RC2N)
zabezpečujú integrované klapky.
Pri uzamykaní tlačia na všetky
strany vo vnútri rámu. Vypáčenie
okna je tým znemožnené.
Úplne skryté kovanie sériovo
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou
(bez HFCKW HFKW a FKW)
Na želanie s I-tec vetraním
I-tec
PLASTOVÉ VYHOTOVENIE
Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo
všetkých farbách je k dispozícii
klasické plastové vyhotovenie
v bielej.
I-tec zasklenie
FIX-O-ROUND
Technológia
Dokonalá celoobvodová fixácia
tabule skla zabezpečuje lepšiu
stabilitu, tepelnú a zvukovú
izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.
I-tec vetranie
I-tec vetranie
Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti – bez veľkých tepelných
strát, bez vniknutia peľu a
hluku zvonku a so zvýšenou
bezpečnosťou.
Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti – bez veľkých tepelných
strát, bez vniknutia peľu a
hluku zvonku a so zvýšenou
bezpečnosťou.
home
home pure Okná
KV 440
PLAST/HLINÍKOVÉ
ZDVOJENÉ OKNO
HV 350
Drevo/hliníkové
zdvojené okno
Technické údaje
Technické údaje
Inovatívne zdvojené okno v
atraktívnom sklenom vzhľade skla
Dizajn
Inovatívne zdvojené okno v modernom hranatom dizajne zvonka i
zvnútra
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Tepelná izolácia
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,64 W/m2K (s príslušným
zasklením)
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia
Opis systému
Integrovaná a tým aj chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla – na želanie s
I-tec tienením
Úplne skryté kovanie sériovo
Základná bezpečnosť sériovo
4-NÁSOBNÁ OCHRANA
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
3-itý systém tesnenia
Vonkajšie tesnenie – podľa výberu
čierne alebo bledo šedé
plošne lícujúci
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Na želanie s I-tec vetraním
Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v modernom
hranatom dizajne rámu je
možné trojstranné zabudovanie
do fasády.
dizajn
Hranatý, priamočiary dizajn zvnútra
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Tepelná izolácia
Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,60 W/m2K
(s 3LIght sklom ) – vhodné pre
pasívne domy podľa TU Graz
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 47 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
85 mm stavebná hĺbka
Integrovaná a tým aj chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla – na želanie s
I-tec tienením
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Na želanie so 4-sklom – vhodné
pre pasívne domy podľa TU Graz
MODERNÝ VZHĽAD SKLA
Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom
vzhľade skla a modernom
hranatom dizajne rámu je
možné trojstranné zabudovanie
do fasády. Moderný interiérový
dizajn s hranatým krídlom.
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
I-tec
I-tec
38 I 39
93 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Dizajn
I-TEC TIENENIE
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky sebestačnou
fotovoltickou žalúziou, plisovanou
roletkou alebo dvojito plisovanou
roletkou-Duette ®. Zásobovanie
energiou pomocou integrovaného
fotovoltického modulu, bez ďalších
nákladov na zabudovanie, ovládanie
cez bidirekcionálny prijímač.
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie
cez bidirekcionálny prijímač.
home
home pure Okná
HF 210
Drevo/hliníkové okno
HF 310
Drevo/hliníkové okno
Technické údaje:
Technické údaje
Moderný, hranatý dizajn zvonku a
zvnútra
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
s hliníkovým dištančným rámikom
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K
Aj so 48 mm zasklením
(Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu)
dostupné za najlepšiu cenu v pomere cena/kvalita
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ s
Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnota 62 %
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 46 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
Dizajn
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
s hliníkovým dištančným rámikom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Tepelná izolácia
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,62 W/m2K (s príslušným
zasklením)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 46 dB
Opis systému
85 mm stavebná hĺbka
Klasický, hranatý a priamočiary
dizajn zvonku a zvnútra
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Odvodnenie podľa výberu viditeľné
alebo skryté
3-itý systém tesnenia
Dizajnové uzatváracie prvky
Odolnostná trieda až RC2
85 mm stavebná hĺbka
V štandardnom vyhotovení
vhodné pre pasívne domy
Fix-O-Round Technológia
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a
FKW)
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
I-tec
I-tec
40 I 41
ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE
3-ITÝ SYSTÉM TESNENIA
Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší
vzhľad, jednoduchšiu údržbu,
ale predovšetkým pre lepšiu
tesnosť zvnútra.
Tri celoobvodové úrovne tesnenia bez prerušenia chránia
vnútorný priestor pred vlhkom
a dodatočne zlepšujú tepelnú a
zvukovú izoláciu.
Priamočiary dizajn
Moderný vnútorný
Krídlo a rám vytvárajú rohy a
hrany na vonkajšej fasáde a
tým podporujú čisté línie dizajnového štýlu home pure.
dizajn
Hranaté krídlo sa perfektne
hodí k priamočiaremu štýlu
Vašej vnútornej bytovej architektúry.
home
home soft
Ideál pre náročných
Váš domov vyžaruje harmóniu a pohodu. Vďaka
množstvu rôznych prvkov stvárnenia si vytvoríte
útulnú, príjemnú atmosféru bývania. Kladiete veľký
dôraz na vysokú kvalitu života, domácke pohodlie
a Váš vlastný domov je pre Vás útočiskom pred
všedným dňom.
Oblé tvary home soft okien perfektne splnia Vašu
túžbu po harmonickom domove. Zaoblené hrany
rámov okna a krídiel je možné všade integrovať
a sú dostupné v materiáloch plast, plast/hliník a
drevo/hliník.
Zažite zaujímavé pohľady a výhľady dizajnového
štýlu home soft.
42 I 43
home
home soft Pohľady
vnútorný pohľad
VONKAJŠÍ POHĽAD
Harmónia a estetika v dokonalosti – to Vám zabezpečia zaoblené hrany zasklie-
Rámy a krídla home soft okien sú plošne zapustené a vytvárajú so zaoblenými
vacej lišty a krídla okien home soft.
hranami útulný vonkajší dizajn. S integrovanými alebo viditeľnými priečkami môžete
Kľučky pekného tvaru s oblými hranami zdôraznia pôsobivú atmosféru bývania.
zdôrazniť ďalšie akcenty. Okná so zabudovanou slnečnou a pohľadovou ochranou sú vyhotovené v plošne lícujúcom dizajne a dajú sa trojstranne integrovať do
fasády.
povrchy a farby zvnútra
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a prírodným drevom.
Bohatý farebný program Vám ponúka množstvo stvárnení.
POVRCHY A FARBY ZVONKU
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a počasiu odolným
hliníkom. Množstvo stvárnení Vám ponúkajú farby drevodekoru, metalické farby
ako aj farby antikory.
44 I 45
plast/drevo
Plast-dekor
drevo
Plast
Hliník
Hliník
farba biela
Dekoračné fólie pre plastové
povrchy v rozličných farbách
vo všetkých RAL-farbách ako aj v laszúrovacích a krycích štandardných farbách
farba biela
predsadený kryt v mnohých
farbách
predsadený kryt v štrukturovaných
farbách v drevodekore
home
home soft Komfort
drevo/hliník
Materiál
plast/hliník
plast
HF 210
HF 310
HV 350
KF 410
KV 440
KF 410
Tepelná izolácia (v W/m2K)
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Pokovenie LIGHT/SOLAR+
Uw = 0,90 / 0,96
Uw = 0,69 / 0,77
Uw = 0,96 /nie je dostupné
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,77 / 0,84
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,67
Uw = 0,62
Uw = 0,60
Uw = 0,62
Uw = 0,64
Uw = 0,62
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
33 – 46
33 – 46
41 – 47
34 – 45
39 – 45
34 – 45
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
RC2
RC2
RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
Najlepšia hodnota
Zvuková izolácia (v dB)
Bezpečnosť
Uzamykanie
Rozmery v mm
Stavebná hĺbka rámu
Pohľadová šírka rámu/krídla
85
85
85
93
93
90
114
114
114
113
118
113
Pohľadová šírka bez stĺpika (2 krídla)
134
134
134
133
144
133
Pohľadová šírka so stĺpikom (2 krídla)
173
173
173
187
198
187
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
3
3
3
3
3
3
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
bledo šedé
★
★
★
★
★
★
Spôsoby otvárania
Fixné
Otváravé a otváravo/sklopné
Sklopné
Posuvné okno
Uzamykateľné dvere
Posuvné dvere
Dvere s prahom
★
Von otváravé dvere
Tesnenie počet
Farba dorazového tesnenia zvonku
Priečky
46 I 47
(viditeľné a integrované priečky v
rôznych šírkach)
★
home
home soft Kolekcia
Kľučky
Ochrana pred slnkom a hmyzom
Farby
Veľkoplošné prvky
V Internorme Vás očakáva výber kľučiek
Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na
funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb
Viac svetla vďaka veľkoplošnému zaskleniu a zdvižno-posuvným
pre náročných – naše odporučenie sme
– hodiacich sa k Vášmu home soft oknu.
dverám, aj s riešením rohov v celopresklenom vyhotovení, XL-veľkosti
Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-
Kompletný program farieb nájdete v
až do šírky 12 m a plochou skla do 17 m².
ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1 ]
prehľade od strany 100.
st
window partnera!
Vonkajšie farby
Štandardná kľučka
hliník Natur
Č. 33899
Ozdobná kľučka
Athinai chróm/antikora
matná
Č. 34596
Ozdobná kľučka
oceľ
Č. 34615
Ozdobná kľučka
Bruxelles
chróm satinovaný
Č. 34592
Zdvojené okno
Predokenné rolety
Vonkajšie žalúzie
s možnosťou a bez možnosti
nastavenia svetla
Ochrana proti
hmyzu
Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová
ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná
roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette ®
Predokenné vonkajšie žalúzie: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou
proti hmyzu
Vnútorné farby
M916
Biela
HM735
FI916
HFM02
FI501
Posuvné dvere plast, plast/hliník
HM304
FI502
HM605
LA600
HM803
LA601
Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník
HDH14
bledo hnedá
FI506
HDS03
FI508
HDS07
Oregon-dekor
HFM21
Zlatý dub
Predokenná a nadokenná miniroletka: Komplete namontované na
okne, kombinovateľné s ochranou proti hmyzu
Ozdobná kľučka
Amsterdam
Č. 36416
Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací
systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou
Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník
Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home soft. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 80.
48 I 49
home
home soft Okná
KF 410
Plast- &
plast/hliníkové okno
KV 440
PLAST/HLINÍKOVÉ
ZDVOJENÉ OKNO
Technické údaje
Technické údaje
Klasický, zaoblený dizajn zvonku a
zvnútra
Dizajn
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným
okrajom zasklenia
(Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+
(Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %)
Uw = 0,79 W/m2K
Zvuková izolácia
Opis systému
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Certifikované pre pasívne domy
v štandardnom vyhotovení
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Opis systému
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou
(bez HFCKW HFKW a FKW)
90/93 mm stavebná hĺbka
PLASTOVÉ VYHOTOVENIE
Okrem vyhotovenia s hliníkovým
predsadeným krytom vo všetkých
farbách je k dispozícii klasické
plastové vyhotovenie v bielej.
Tesnenie pri plastovom vyhotovení
je sériovo bledo šedé.
Na želanie s I-tec vetraním
I-tec zasklenie
Technológia
93 mm stavebná hĺbka
Integrovaná a tým chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla –
na želanie s I-tec tienením
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
plošne lícujúci
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou (bez
HFCKW HFKW a FKW)
Zaoblené krídlo okna lícuje s
rámom a môže byť z troch strán
zaomietnuté do muriva.
Na želanie s I-tec vetraním
I-tec
I-tec vetranie
Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti – bez veľkých tepelných
strát, bez vniknutia peľu a
hluku zvonku a so zvýšenou
bezpečnosťou.
50 I 51
4-NÁSOBNÁ OCHRANa
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
Vonkajšie tesnenie – podľa výberu
čierne alebo bledo šedé
FIX-O-ROUND
Dokonalá celoobvodová fixácia
tabule skla zabezpečuje lepšiu
stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu
a funkčnosť okna.
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Fix-O-Round Technológia
I-tec
Inovatívne zdvojené okno v klasickom zaoblenom dizajne zvonku
a zvnútra
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,64 W/m2K
(s príslušným zasklením)
Fix-O-Round Technológia
Dizajn
dizajn
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších
nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.
home
home soft Okná
HF 210
Drevo/hliníkové okno
HF 310
drevo/hliníkové okno
Technické údaje
Technické údaje
Klasický, zaoblený dizajn zvonku a
zvnútra
Klasický, zaoblený dizajn zvonku a
zvnútra
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovým oknom vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
s hliníkovým dištančným rámikom
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Dizajn
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Opis systému
Aj so 48 mm zasklením
(Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu)
dostupné za najlepšiu cenu v
pomere cena/kvalita
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ s
Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,62 W/m2K
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 46 dB
Opis systému
85 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
85 mm stavebná hĺbka
Základná bezpečnosť sériovo
Trieda odolnosti až RC2
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
Trieda odolnosti až RC2
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
I-tec
52 I 53
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia až 46 dB
(s príslušným zasklením)
Fix-O-Round Technológia
Dizajn
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
V štandardnom vyhotovení
vhodné pre pasívne domy
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
I-tec
ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE
3-ITÝ SYSTÉM TESNENIA
Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší
vzhľad, jednoduchšiu údržbu,
ale predovšetkým pre lepšiu
tesnosť zvnútra.
Tri celoobvodové úrovne tesnenia bez prerušenia chránia
vnútorný priestor pred vlhkom
a dodatočne zlepšujú tepelnú a
zvukovú izoláciu.
Harmonický dizajn
Harmonický dizajn
Zaoblené hrany krídla a rámu
okna vytvoria útulnú a príjemnú
atmosféru bývania.
Zaoblené hrany krídla a rámu
okna vytvoria útulnú a príjemnú
atmosféru bývania.
home
home soft Okná
HV 350
Drevo/hliníkové
zdvojené okno
Technické údaje
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Dizajn
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Tepelná izolácia
Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,60 W/m2K
(s 3light-sklom)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 47 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
85 mm stavebná hĺbka
Zabudovaním tieniacej techniky
medzi sklá (žalúzie, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka
Duette®) ochrana pred poškodením
a poveternostnými vplyvmi,
nehlučné ovládanie, možný motorický pohon na solárnu energiu
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
plošne lícujúci
dizajn
Zaoblené krídlo okna lícuje s
rámom a môže byť z troch strán
zaomietnuté do muriva.
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
S izolačným 3-sklom v kombinácii
s predsadeným sklom vhodné pre
pasívne domy podľa TU Graz
I-tec
4-NÁSOBNÁ OCHRANa
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších
nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.
54 I 55
ambiente
ambiente
Ideál pre
klasikov
Secesia, tradičné, klasické domy a elegantné
vidiecke sídla vystihujú presne Váš architektonický
štýl. Exkluzívny, vkusný štýl bývania ambiente
podčiarkuje osobitý charakter Vášho domova a Váš
vysoký životný štandard. Kompozícia nadčasovej
klasiky a elegancie poskytuje pôsobivý komfort
bývania.
Profilované hrany ambiente okien zdôrazňujú
nadčasovú atmosféru bývania. Sú dostupné v materiáloch plast, plast/hliník a drevo/hliník. Priečky
a okenice Vám ponúkajú dodatočné rôznorodé
možnosti stvárnenia.
Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri
skúmaní dizajnového štýlu ambiente.
56 I 57
ambiente
ambiente Pohľady
vnútorný pohľad
VONKAJŠÍ POHĽAD
Zaoblené hrany ambiente okien zvnútra zabezpečujú harmonický vzhľad. Oblé
Profilované krídlo ambiente okna lícuje so zaobleným rámom a dodáva mu pocit
kľučky vo farbe chrómu alebo leštenej mosadze zvýraznia nadčasový charak-
útulnosti. Viditeľné alebo integrované priečky v rozličných šírkach, zlaté a olove-
ter.
né priečky ako aj okenice zdôrazňujú klasické vonkajšie stvárnenie dizajnového
štýlu ambiente.
povrchy a farby zvnútra
Môžete si zvoliť medzi prírodným drevom a plastom s dlhou životnosťou. Bohatý
POVRCHY A FARBY ZVONKU
Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a počasiu odolným
farebný program Vám ponúka množstvo stvárnení.
hliníkom. Množstvo stvárnení Vám ponúkajú farby drevodekoru, metalické farby
ako aj farby antikory.
58 I 59
plast/drevo
Plast-dekor
drevo
Plast
Hliník
Hliník
farba biela
Dekoračné fólie pre plastové
povrchy v rozličných farbách
vo všetkých RAL-farbách ako aj v
laszúrovacích a krycích štandardných
farbách
farba biela
predsadený kryt v mnohých
farbách
predsadený kryt v
štrukturovaných farbách v
drevodekore
ambiente
ambiente Komfort
drevo/hliník
Materiál
plast/hliník
plast
HF 210
HF 310
HV 350
KF 410
KV 440
KF 410
Tepelná izolácia (v W/m2K)
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Pokovenie LIGHT/SOLAR+
Uw = 0,90 / 0,96
Uw = 0,69 / 0,77
Uw = 0,96 / nie je dostupné
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,77 / 0,84
Uw = 0,72 / 0,79
Uw = 0,67
Uw = 0,62
Uw = 0,60
Uw = 0,62
Uw = 0,64
Uw = 0,62
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
33 – 46
33 – 46
41 – 47
34 – 45
39 – 45
34 – 45
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
RC2
RC2
RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
RC1, RC2
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
skryté
Najlepšia hodnota
Zvuková izolácia (v dB)
Bezpečnosť
Uzamykanie
Rozmery v mm
Stavebná hĺbka rámu
85
85
85
93
93
90
Pohľadová šírka rámu/krídla
114
114
114
113
118
113
Pohľadová šírka bez stĺpika (2 krídla)
134
134
134
133
144
133
Pohľadová šírka so stĺpikom (2 krídla)
173
173
173
187
198
187
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
3
3
3
3
3
3
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
bledo šedé
★
★
★
★
★
★
Spôsoby otvárania
Fixné
Otváravé a otváravo/sklopné
Sklopné
Posuvné okno
Uzamykateľné dvere
Posuvné dvere
Dvere s prahom
★
Von otváravé dvere
Tesnenie počet
Farba dorazového tesnenia zvonku
Priečky
60 I 61
(viditeľné a integrované priečky v rôznych
šírkach ako aj zlaté a olovené priečky)
★
ambiente
ambiente Kolekcia
Kľučky
Ochrana pred slnkom a hmyzom
Farby
Veľkoplošné prvky
V Internorme Vás očakáva výber kľučiek
Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na
Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb
Viac svetla vďaka veľkoplošnému zaskleniu a zdvižno-posuvným
pre náročných – naše odporučenie sme
funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.
– hodiacich sa k Vášmu ambiente oknu.
dverám, aj s riešením rohov v celopresklenom vyhotovení, XL-veľkosti
Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-
Kompletný program farieb nájdete v
až do šírky 12 m a plochou skla do 17 m².
ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1 ]
prehľade od strany 100.
st
window partnera!
Vonkajšie farby
Štandardná kľučka
hliník Natur
Č. 33899
Ozdobná kľučka
F9 oceľ
Č. 34615
Zdvojené okno
Predokenné rolety
Vnútorné farby
M916
Biela
HM304
Biela-drevodekor
HM605
FI916
Posuvné dvere plast, plast/hliník
Ozdobná kľučka
Athinai
chróm/antikora matná
Č. 34596
Ozdobná kľučka
Bruxelles
chróm satinovaný
Č. 34592
Ochrana proti hmyzu
Ozdobná kľučka
mosadz leštená
Č. 34597
Ozdobná kľučka
Athinai mosadz
leštená
Č. 34595
HM817
FI501
HM768
FI503
HDH13
tmavo hnedá
LA600
Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník
Okenice
Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová
ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná
roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette ®
HDS01
FI507
HDS04
LA602
HDS08
FI509
DM01
tmavo zelená
Zlatý dub
Predokenná a nadokenná miniroletka: Komplete namontované na
okne, kombinovateľné s ochranou proti hmyzu
Ozdobná kľučka
Atlanta
mosadz leštená
Č. 34750
Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací
systém, možnosť kombinovať s tieniacou technikou
Okenice: z hliníka, s mnohými možnosťami stvárnenia,
kombinovateľné s ochranou proti hmyzu
Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník
Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu ambiente. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 80.
62 I 63
ambiente
ambiente Okná
KF 410
Plast- &
plast/hliníkové okno
KV 440
PLAST/HLINÍKOVÉ
ZDVOJENÉ OKNO
Technické údaje
Technické údaje
Zaoblený vnútorný dizajn perfektne harmonizuje s profilovaným
vonkajším dizajnom
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
vysoko tepelnoizolačný okraj
zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,72 W/m2K
Perfektná kombinovateľnosť s
drevo/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom
(Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K
Dizajn
Tepelná izolácia
Pre najlepšiu energetickú
efektivitu so zasklením SOLAR+
(Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %)
Uw = 0,79 W/m2K
Zvuková izolácia
Opis systému
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Certifikované pre pasívne domy
v štandardnom vyhotovení
90/93 mm stavebná hĺbka
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou (bez
HFCKW HFKW a FKW)
Tepelná izolácia
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,64 W/m2K
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 45 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo
všetkých farbách je k dispozícii
klasické plastové vyhotovenie v
bielej s bledo šedým tesnením.
Integrovaná a tým aj chránená
slnečná a pohľadová ochrana
medzi tabuľami skla – na želanie s
I-tec tienením
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
harmonický vnútor-
I-tec vetranie
Individuálne riadenie čerstvého
vzduchu v každej miestnosti – bez veľkých tepelných
strát, bez vniknutia peľu a
hluku zvonku a so zvýšenou
bezpečnosťou.
4-NÁSOBNÁ OCHRANA
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
3-itý systém tesnenia
ný dizajn
Zaoblená zasklievacia lišta sa
perfektne hodí ku klasickému
dizajnovému štýlu ambiente.
64 I 65
93 mm stavebná hĺbka
PLASTOVÉ VYHOTOVENIE
Na želanie s I-tec vetraním
I-tec
Inovatívne zdvojené okno v
tradičnom zaoblenom dizajne
zvonku a zvnútra
Dizajn
I-tec
Vonkajšie tesnenie – podľa výberu
čierne alebo bledo šedé
plošne lícujúci
5 komorový systém s vysoko
tepelnoizolačnou termopenou (bez
HFCKW HFKW a FKW)
Profilované krídlo lícuje s rámom
a môže byť z troch strán zaomietnuté do muriva.
dizajn
Na želanie s I-tec vetraním
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
- Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez
bidirekcionálny prijímač.
ambiente
ambiente Okná
HF 210
Drevo/hliníkové okno
HF 310
Drevo/hliníkové okno
Technické údaje
Technické údaje
Zaoblený vnútorný dizajn perfektne harmonizuje s profilovaným
vonkajším dizajnom
Zaoblený vnútorný dizajn perfektne harmonizuje s profilovaným
vonkajším dizajnom
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Perfektná kombinovateľnosť s
plast-hliníkovými oknami vďaka
rovnakému tradičnému vzhľadu.
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
s hliníkovým dištančným rámikom
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K)
Uw = 0,69 W/m2K
Pre najlepšiu energetickú efektivitu
so zasklením SOLAR+ s
Ug = 0,6 W/m2K; g-hodnota 64 %
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 46 dB
Opis systému
Dizajn
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Opis systému
Aj so 48 mm zasklením
(Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu)
dostupné za najlepšiu cenu v pomere cena/kvalita
Najlepšia tepelná izolácia
Uw až 0,67 W/m2K
(s príslušným zasklením)
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
Trieda odolnosti až RC2
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
I-tec
66 I 67
85 mm stavebná hĺbka
V štandardnom vyhotovení
vhodné pre pasívne domy
Fix-O-Round Technológia
Zvuková izolácia až 46 dB
(s príslušným zasklením)
85 mm stavebná hĺbka
Dizajn
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
Trieda odolnosti až RC2
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
GENIÁLNY SYSTÉM
ZASKLENIA
Tabule skla spojené lepením s
dreveným rámom zabezpečujú
dobrú statiku a vysokú tuhosť
rámu.
I-tec
ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE
3-ITÝ SYSTÉM TESNENIA
Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší
vzhľad, jednoduchšiu údržbu,
ale predovšetkým pre lepšiu
tesnosť zvnútra.
Tri celoobvodové úrovne tesnenia bez prerušenia chránia
vnútorný priestor pred vlhkom
a dodatočne zlepšujú tepelnú a
zvukovú izoláciu.
Tradičný dizajn
Tradičný dizajn
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce. Profilované hrany krídla
okna vytvárajú zvonku idylický
vzhľad.
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce. Profilované hrany krídla
okna vytvárajú zvonku idylický
vzhľad.
ambiente
ambiente Okná
HV 350
Drevo/hliníkové
zdvojené okno
Technické údaje
Dizajn
Tradičným, zaoblený dizajn zvonku
a zvnútra
Rám a krídlo zvonku plošne
lícujúce, možnosť zabudovania do
fasády z troch strán
Perfektná kombinovateľnosť s
plast/hliníkovými oknami vďaka
rovnakému vonkajšiemu vzhľadu
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom
(Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,95 W/m2K
Najlepšia tepelná izolácia pri
minimálnej váhe Uw až 0,60 W/m2K
(s 3LIght- sklom)
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 47 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
85 mm stavebná hĺbka
Zabudovaním tieniacej techniky
medzi sklá (žalúzie, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka
Duette®) ochrana pred poškodením
a poveternostnými vplyvmi,
nehlučné ovládanie, možný motorický pohon na solárnu energiu
plošne lícujúci
dizajn
Profilované krídlo lícuje s rámom
a môže byť z troch strán zaomietnuté do muriva.
Fix-O-Round Technológia
Úplne skryté kovanie
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
Vysoko tepelnoizolačná termopena
(bez HFCKW, HFKW a FKW)
S izolačným 3-sklom v kombinácii
s predsadeným sklom vhodné pre
pasívne domy podľa TU Graz
I-tec
4-NÁSOBNÁ OCHRANA
Tepelná, zvuková, slnečná a
pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné
žiadne stavebné opatrenia ani
dodatočné montážne náklady
na ochranu pred slnkom.
I-TEC TIENENIE
Na želanie s energeticky
sebestačnou fotovoltickou
žalúziou, plisovanou roletkou
alebo dvojito plisovanou roletkou
– Duette ®. Zásobovanie energiou
pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších
nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.
68 I 69
Revolučné technológie
revolučné
Nové kritéria firmy
INTERNORM
Pod zvučným názvom „I-tec“ vyvinul Internorm
sériu revolučných technológií, ktoré spĺňajú rastúce
požiadavky na dizajn, techniku, kvalitu a komfort.
I-tec vetranie:
· lepšia energetická efektivita vďaka integrovanému výmenníku tepla (rekuperácie)
· permanentne čerstvý vzduch vďaka automatickému výmenníku vzduchu
I-tec uzamykanie:
· maximálna ochrana pred vlámaním vďaka
revolučnému kovaniu
· ľahšie čistenie okien vďaka neviditeľnému
uzamykaniu a uzamykacím prvkom
I-tec tienenie:
· energeticky sebestačná slnečná ochrana –
bez externého zdroja prúdu
· integrovaná a tým chránená ochrana pred slnkom a pohľadom
I-tec zasklenie:
· zvýšená ochrana pred vlámaním vďaka celoobvodovému lepeniu tabule skla
· lepšia stabilita, tepelná a zvuková izolácia
I-tec SmartWindow:
· pohodlné riadenie techniky v budove pomocou
smartphonu alebo tabletu
· doma alebo na cestách pomocou ovládanie
použitím aplikácie
70 I 71
Revolučné technológie
vetranie budúcnosti
individuálne. automatické. zdravé.
Vďaka Internormu už nepotrebujete viac myslieť na vetranie.
Pretože Internorm Vám ponúka okná, pri ktorých je vetranie už
kompletne integrované v ráme. To zabezpečuje aj pri zatvorenom
okne 24 hodín čerstvý vzduch a optimálnu vnútornú klímu.
Prečo je vetranie také dôležité?
Čerstvý vzduch je dôležitý pre naše zdravie. Zabezpečuje pocit
zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a
Integrované priamo v okne
I-tec vetranie od spoločnosti Internorm je integrované priamo v ráme okna. Každá miestnosť
môže byť vetraná podľa individuálnych
požiadaviek. Aj pri renovácii je možné vetranie
bez problémov zabudovať, vzhľad fasády sa
nenaruší.
výkonnosti. Pri nesprávnom vetraní, zostáva vlhkosť, CO2 alebo iné
nečistoty zo vzduchu v miestnosti a môžu spôsobiť závažné škody.
Stavba sa môže poškodiť vplyvom plesní a vlhkosti, Vaše zdravie je
ohrozené plesňou, peľom a prachom z domu, teplo sa stráca.
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ
VEĽKÝCH TEPELNÝCH STRÁT
ČERSTVÝ VZDUCH PROTI
PLESŇÁM
ČERSTVÝ VZDUCH INDIVIDUÁLNE
PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ
Ako teda správne vetrať?
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ
ZAŤAŽENIA PEĽOM
ČERSTVÝ VZDUCH PRE
ZDRAVÉ BÝVANIE
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ STAROSTÍ:
AUTOMATICKÁ FUNKCIA
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ
HLUKU ZVONKU
ČERSTVÝ VZDUCH SO
ZVÝŠENOU BEZPEČNOSŤOU
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ
PRIEVANU
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ
ZAŤAŽENIA PRACHOM
ČERSTVÝ VZDUCH BEZ Rizika,
vniknutia dažďa
Napríklad decentrálnym vetraním miestností, ktoré sa perfektne
stará o čerstvý vzduch – úplne automaticky a individuálne pre
každú miestnosť.
72 I 73
Revolučné technológie
CÍTIť SA BEZPEčNE
BEZKONKURENčNE. PRCíZNE. deCENTNE.
Miesto tradičných uzamykacích čapov preberajú klapky bezpečné
a precízne uzamykanie krídla okna s rámom. Usporiadané v
dostatočne potrebných vzdialenostiach na všetkých štyroch
stranách krídla sa klapky pri zamykaní vysúvajú priamo do vnútra
rámu a tým je vypáčenie okna takmer nemožné.
Oproti tomu, že systémy s uzamykacími čapmi sa musia pravidelne nastavovať, I-tec uzamykanie nepotrebuje žiadny protikus
v ráme. Klapky uzamykajú stále precízne a s rovnakou intenzitou
Komfortné čistenie
Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože uzamykacie protikusy takmer úplne vypadávajú. Iba
málo častí na krídle vyčnieva. Medzi jednotlivými časťami sa nachádza hladký, ľahko čistiteľný
plastový povrch.
sily.
I-tec uzamykanie je štandardne integrované v plastovom príp. v
plast-hliníkovom okne KF 500 a dosahuje bezpečnostnú triedu
RC2N. Oproti bežnému uzamykaciemu hríbovému čapu nie je
funkcia KF 500 napriek vysokej bezpečnostnej triede v žiadnom
prípade obmedzená.
74 I 75
kg
MINIMÁLNA POHĽADOVÁ
VÝŠKA PRE VIAC SVETLA
DECENTNÝ DIZAJN
S ČISTÝMI LÍNIAMI
BEZ VIDITEĽNÝCH UZAMYKACÍCH
ČASTÍ PRE PEKNÝ VZHĽAD
BEZRÁMOVÁ
ARCHITEKTÚRA SKLA
ĽAHKÉ ČISTENIE RÁMU
ROVNAKÝ VZHĽAD ZVONKU PRI
FIXNOM A OTVÁRAVOM OKNE
HMOTNOSŤ KRÍDLA
AŽ DO 130 KG
Revolučné technológie
Zvarený rám krídla sa napne v
rohoch.
Tabuľa skla sa vsadí do rámu a
vycentruje sa.
Vzniknutá medzera medzi sklom
a rámom sa po obvode vyplní
lepidlom.
Energeticky sebestačné tienenie
celoobvodová inovácia
Integrované. nezávislé. Automatické.
dokonalá. bezpečná. stabilná.
Pri všetkých Internorm zdvojených systémoch okien môžu byť
Mnohé tabule skla sa spájajú s rámom iba v niekoľkých bodoch.
žalúzie ovládané energeticky sebestačným fotovoltaickým modu-
Internorm poskytuje FIX-O-ROUND technológiu za účelom do-
lom. I-tec tienenie funguje aj bez externého zdroja prúdu pričom
siahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie – sériovo.
efektívnosť okna zostáva plne zachovaná.
Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spojení
Nový automatický režim umožňuje pri rozpoznaní dňa a noci
okenného rámu so sklenou tabuľou. Tým sa výrazne zlepšuje
samočinné vytiahnutie žalúzie pri východe slnka a stiahnutie
stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť proti vlámaniu a
žalúzie pri západe slnka. Meraním slnečného žiarenia a teploty
funkčnosť okna počas celej svojej životnosti.
Montážou zasklievacej lišty alebo
krycej lišty sa prekryje medzera
vyplnená lepidlom.
zabraňuje prehriatiu v miestnosti. V zime udržiava automatické
riadenie žalúzie otvorené a umožňuje tak maximálne využitie so-
Špeciálne lepidlo zabezpečuje na jednej strane pevné spojenie
lárnych energetických ziskov a tým redukciu nákladov na vyhrie-
skla a rámu, umožňuje ale aj ľahkú výmenu tabule skla.
vanie.
I-tec zasklenie
76 I 77
INTEGROVANÁ SLNEČNÁ
A POHĽADOVÁ OCHRANA
AUTOMATICKÉ
ROZPOZNANIE DŇA / NOCI
MOŽNOSŤ
MANUÁLNEHO RIADENIA
MAXIMÁLNA OCHRANA
PRED VLÁMANÍM
AUTOMATICKÁ OCHRANA
PRED PREHRIATIM V LETE
BEZ POTREBY EXTERNÉHO ZDROJA PRÚDU
VYUŽITIE ENERGETICKÝCHZISKOV V ZIME
ZVÝŠENÁ
StabilitA
ZVÝŠENÁ
Tepelná izolácia
zlepšená
zvuková izolácia
Revolučné technológie
inteligentné riadenie budov
Inteligentne. jednoducho. pohodlne.
Doma alebo na cestách
Či už ste na dovolenke, príjemne sedíte doma
Inteligentné riadenie budov I-tec SmartWindow od firmy
na gauči alebo ste na cestách – s bezplat-
Internorm Vám zabezpečí jednoduché a pohodlné ovládanie
nou Internorm-aplikáciou môžete kompletnú
Vášho vetrania a tienenia cez smartphon alebo tablet. Je jedno,
techniku v budove pohodlne mobilne ovládať.
či ste doma alebo na cestách – cez Internorm aplikáciu môžete
Potrebujete k tomu iba Váš smartphone alebo
mobilne riadiť I-tec vetranie, I-tec tienenie, slnečnú ochranu
tablet. Doma cez WLAN-sieť pripojený Gate-
alebo otváranie nadsvetlíkov, príp. skontrolovať stav otvorenia
way potom slúži ako komunikačné rozhranie
okien pomocou hlásiča otvorenia.
medzi jednotlivými stavebnými prvkami.
V App Store alebo Google Play si môžete aplikáciu App SmartWindow zdarma stiahnuť s príslušným inštalačným návodom.
Postačí Vám zopár ťuknutí prstom v užívateľskom prostredí,
Bezplatné stiahnutie Internorm aplikácie
I-tec SmartWindow:
aby ste vytiahli a stiahli žalúzie, nastavili podľa potreby smer
svetla alebo naregulovali si objem výmeny vzduchu pri rekuperácii. Aj nadsvetlíky môžete jednoducho otvoriť príp. zatvoriť,
alebo sledovať otvorené, sklopené a zatvorené okná.
78 I 79
i
BEZPLATNÁ APLIKÁCIA
S NÁVODOM
MOŽNOSŤ
MANUÁLNEHO RIADENIA
JEDNODUCHO S
MOŽNOSŤOU ROZŠÍRENIA
AJ CEZ DOVOLENKU
RIADENIE POMOCOU ÚLOH
JEDNODUCHÁ DEFINÍCIA
POŽIADAVIEK
INDIVIDUÁLNE
NASTAVENIA
Príslušenstvo
individuálne
MOŽNOSTI STVÁRNENIA
OD FIRMY INTERNORM
Stvárnenie Vášho domu je rovnako individuálne
ako Vy. Či už priamočiaro, moderne, klasicky alebo
tradične – rozhoduje iba Váš vkus. Avšak rovnako
individuálne ako Vy a Váš domov by mali byť aj
Vaše okná.
Ako dobre, že Vám Internorm ponúka presne
tie okná, ktoré sa hodia k Vášmu štýlu domova.
Možnosti stvárnenia sú takmer neobmedzené.
Radi Vám splníme Vaše osobné priania pri výbere tvaru a farby, ako aj pri výbere všetkých častí
príslušenstva.
Internorm okná môžu množstvom stvárnení
podporiť dizajn Vášho domu. Ponúkame Vám:
· kľučky pekných tvarov v hliníku, chróme a
mosadzi
· množstvo dizajnových skiel od Satinato až po
Linea
· bezpečnostné sklá ako aj špičkové tepelnoizolačné sklá
· nespočetné množstvo farieb pre plastové, drevené a hliníkové povrchy
· systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom
80 I 81
Príslušenstvo
Perfektná Kombinovateľnosť
Štýlová. nezavislá od materiálov. harmonizujúca.
S individualitou architektúry rastú aj nároky na dizajn,
Rovnaký vzhľad pre štýlovú architektúru
energetickú efektivitu a komfort okien. Funkcia a dizajn si
Nezáleží, pre aký dizajnový štýl ste sa rozhodli pri výbere
v Internorme neprotirečia. Plast-hliníkové a drevo-hliníkové
Vášho domu – či pre avantgardný, moderný, elegantný,
systémy sú perfektne kombinovateľné.
hravý alebo nadčasovo klasický – Internorm Vám ponúka
pre každý štýl perfektnú kombinovateľnosť materiálov plast
Zvonku rovnaký dizajn – zvnútra na výber plast alebo
a drevo. Hliníkový predsadený kryt zvonku okna sa vždy
drevo
prispôsobí štýlu Vašej vonkajšej fasády.
Ak dávate v kúpeľni vzhľadom na vysokú vlhkosť vzduchu
radšej prednosť oknu z plast-hliníka, v obývačke sa ale
Kombinovateľné aj so zdvižno-posuvnými dverami
nechcete vzdať drevo-hliníkových okien, potom môžete oba
Nevzdávajte sa veľkoplošného zasklenia a prísunu svetla
tieto materiály v Internorme bez problémov skombinovať.
do Vašich miestností. Ponúkame Vám zdvižno-posuvné
Dizajn Vašich okien a tým aj externé stvárnenie Vášho domu
dvere v materiáloch plast-hliník a drevo-hliník, ktoré sa
zostanú stále nezmenené. V interiéri máte možnosť v si
perfektne hodia k štýlu Vašich okien.
vytvoriť okno v každej miestnosti podľa Vašich požiadaviek –
buď v plaste alebo v dreve.
82 I 83
Príslušenstvo
s istotou bezpečne
spoľahlivo. účinne. patentovane.
Aby ste sa vo svojom vlastnom dome cítili bezpečne a príjemne, základnou požiadavkou je optimálna ochrana pred
vlámaním ako aj maximálna bezpečnosť pre deti. Významný podiel na vytvorení pocitu bezpečnosti zohrávajú okná. S
vyspelými Internorm technológiami chránite efektívne Vašu rodinu a sťažujete zlodejom dostať sa do domu.
Bezpečnostné uzamykacie protikusy
Sériovo sú všetky Internorm okenné
systémy vybavené základnou
bezpečnosťou. Masívne, pekných
tvarov, ale aj decentné dizajnové
uzamykacie protikusy v striebornej
farbe uzamykajú okno spoločne s
bezpečnostnými čapmi namontovanými
v ráme.
84 I 85
I-tec zasklenie
Vďaka Internorm patentovanej technike
zasklenia nie je viac možné vytlačenie
tabule skla. Tabuľa skla je celoobvodovo
vlepená do rámu okna a tým spoľahlivo
a pevne drží. Všetky Internorm- okenné
systémy sú sériovo vybavené touto I-tec
inováciou.
Skryté kovanie
Kĺbový záves skrytého kovania
zabezpečuje, že okno nemôže byť
vyvesené a okrem toho poskytuje
decentný vzhľad a jednoduché
čistenie.
I-tec uzamykanie
Maximálnu ochranu zaručuje Internorm
revolučná technika uzamykania. Pri
uzamknutí okna sa otvoria klapky a
pritom tlačia na všetky strany priamo
do vnútra rámu. Okno nie je možné viac
vypáčiť.
Bezpečnostná kľučka
Bezpečnosť najvyššieho stupňa ponúka
Secustik kľučka s trezorovým rastrovaním. Patentovaný blokovací mechanizmus zaručene chráni proti navŕtaniu z
vonkajšej strany (sériovo v plastovom a
plast-hliníkovom okne KF 500).
Uzamykacia kľučka
Optimálna bezpečnosť pre deti a perfektná ochrana proti vlámaniu v jednom
ponúkajú uzamykacie kľučky. Pomocou
kľúča alebo poistky sa okno uzamkne
a nie je možné ho otvoriť zvonku ani
zvnútra.
Elektronické monitorovanie
Nenápadne a spoľahlivo hlásia uzatváracie senzory, či a ktoré okná príp.
balkónové dvere sú otvorené alebo
zatvorené. Monitorovanie je možné
kombinovať so všetkými štandardnými
systémami alarmov.
Vrstvené bezpečnostné sklo
Na rozdiel od bežného okenného
skla, ktoré sa pri násilnom vniknutí
roztriešti, vrstvené bezpečnostné sklo sa
neroztriešti. Pevná bezpečnostná fólia
drží črepiny skla spolu, sklo drží pevne v
ráme okna a nebezpečenstvo poranenia
sa znižuje.
Príslušenstvo
zdvižno-posuvné dvere
bezhranične. bezproblémovo. bezrámovo.
Zdvižno-posuvné dvere sú spojovacím článkom medzi interiérom a exteriérom. Bezrámové bočné časti, XL-formáty
a špeciálne riešenia zväčšujú priestor nad reálne hranice a
vytvárajú nové, priestorové vnímanie miestnosti. Hranice medzi
interiérom a exteriérom zmiznú takmer ako šibnutím čarovného
prútika a spoja vnútorný priestor s okolitou prírodou. Extrémne
nízky prah zabezpečuje bezbariérový a plynulý prechod von.
Veľkoplošné zasklenia vnášajú viac svetla a oživia vnútorné priestory. Bezproblémovo je možné rám posunúť popri
bočnej fixnej časti okna. Jednoducho a bez námahy sa dajú
veľké sklené elementy otvoriť. Žiadne objemné dvere, ktoré
vyčnievajú do miestnosti. Žiadne okenné krídlo, ktoré odoberá
cennú obytnú plochu.
Internorm zdvižno-posuvné dvere sú dostupné v materiáloch
plast, plast-hliník ako aj drevo-hliník. Je možné ich perfektne
kombinovať so všetkými Internorm – okennými systémami ako
aj s tieniacou technikou a ochranou proti hmyzu.
86 I 87
Kľučka G80
Č. 36475
Kľučka Dallas
Č. 36412
Kľučka Softline
Č. 32170
Príslušenstvo
HS 330
KS 430
plastové & plast/hliníkové
zdvižno-posuvné dvere
drevo/hliníkové
zdvižno-posuvné dvere
Technické údaje
Technické údaje
Dizajn
Moderný, hranatý vzhľad z interiéru
a exteriéru
Dizajn
Moderný, hranatý vzhľad z interiéru
a exteriéru
Kombinovateľné s plastovými,
plast-hliníkovými a drevo-hliníkovými okennými systémami
Tri atraktívne dizajnové kľučky
Päť dekoratívnych variant zvnútra
Celopresklené rohy pre modernú
architektúru
Kombinovateľné s plast-hliníkovými
a drevo-hliníkovými okennými
systémami
Tri atraktívne dizajnové kľučky
Možnosť trojstrannej integrácie do
muriva
Možnosť trojstrannej integrácie do
muriva
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m²K,
vhodné pre pasívne domy
Tepelná izolácia Uw až 0,73 W/m²K,
vhodné pre pasívne domy
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 43 dB
(s príslušným zasklením)
Opis systému
Tlmenie pohybu kľučky v
štandarde pre ľahký spätný chod
Vysoko tepelnoizolačný prah zo
sklených vlákien s optimálnou
tepelnou izoláciou a stabilitou
Nízky prah – vhodný pre bezbariérové stavby (na želanie)
V ráme zabudovaná vodiaca lišta
s integrovaným dorazom – pre
perfektný vzhľad, ľahký chod a
optimálnu ochranu pred vlámaním
Trieda odolnosti až RC2 (na
želanie)
Fixné zasklenie priamo v ráme –
bez viditeľného krídla profilu, viac
svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke
88 I 89
Sériovo bezpečnostné 3-sklo pre
najlepšiu tepelnú izoláciu
Sériovo ESG-tabule skla
chránia pred poranením pri rozbití
skla
Veľkoplošné prvky – ľahký zdvih
a posuv krídla až do hmotnosti
400kg
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Opis systému
Dizajn pre
náročných
Fixné zasklenie priamo v ráme,
bez viditeľného profilu krídla,
zabezpečujú viac svetla vďaka
úzkej pohľadovej šírke.
ESG-tabule skla chránia pred
poranením pri rozbití skla
Veľkoplošné prvky – ľahký zdvih
a posuv krídla až do hmotnosti
400kg
nízky prah
Plochý prah zo sklených vlákien
zabezpečuje komfortný prechod
a vynikajúco sa hodí pre bezbariérové stavby.
Zvuková izolácia až 40 dB
(s príslušným zasklením)
Tlmič v štandarde pre ľahký spätný
chod kľučky
Vysoko tepelnoizolačný prah zo
sklených vlákien pre optimálnu
tepelnú izoláciu a stabilitu
Nízky prah – vhodný pre bezbariérové stavby
V ráme zabudovaná vodiaca lišta
s integrovaným dorazom – pre
perfektný vzhľad, ľahký chod a
optimálnu ochranu pred vlámaním
PREMYSLENÝ VZHĽAD
DREVA
Zdvižno-posuvné dvere majú v
spodnej časti prahu priebežný
dizajn dreva.
dokonalý vzhľad
skla
Bez pevne zabudovaného krídla
vo fixnej časti, možnosť trojstranného zaomietania.
Trieda odolnosti RC2 (na želanie)
mnoho dizajnov
Na želanie imitácia krídla
vo fixnej časti pre perfektnú
súbežnosť v prípade potreby
zarovnania pohľadovej výšky
skla.
Fixné zasklenie priamo v ráme –
bez viditeľného krídla profilu, viac
svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke
I-tec
ENERGETICKY ÚSPORNÝ
PRAH SO SKLENÝMI
VLÁKNAMI
Pre optimálnu tepelnú izoláciu a
stabilitu, ploché vyhotovenie pre
komfortný prechod.
Príslušenstvo
HX 300
panorama
Dizajn
Technické údaje
Štíhle spoje skla podporujú dizajnové nároky modernej architektúry
Rám takmer celkom zanikne vo
fasáde
Viditeľné sú iba okná a dvere, ktoré
sa dajú otvoriť
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia
Uw až 0,73 W/m2K
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia až 40 dB
Opis systému
HX 300 je rámový systém z drevohliníka, ktorý dovoľuje zabudovanie
okenných elementov a izolačných
skiel
ESG-tabule chránia pred po
ranením pri rozbití skla
Panorama HX 300
otvorené. svetlé. voľné.
Veľkoplošné zasklenia, ktoré môže byť kompletne integrované do muriva, vytvoria bezhraničnú voľnosť vo Vašom
domove. Vnášajú svetlo do Vašich vnútorných priestorov a
zároveň ponúkajú neobmedzený vonkajší výhľad.
Inovatívne riešenia, ako spojenie skla, pri ktorých je
prechod z tabule skla k tabuli skla takmer neviditeľný,
ponúka veľa možností pre modernú, veľkoplošnú architek-
Inovatívna technika zasklenia
umožňuje vytvoriť veľké, súvislé
sklené plochy
Možná plocha skla až do 10,5 m2
Silná, viacvrstvovo lepená
konštrukcia rámu
Bezrámové zabudovanie do muriva
Parapetné dosky a terasové
podlahy môžu byť čisto a tesne
napojené
I-tec
túru. S integrovanými oknami, hodiacimi sa k štýlu Vášho
Štíhly prechod skla
Trendové, štíhle sklené spoje
umožňujú nenápadný prechod
medzi veľkými sklenými plochami.
veľkoplošné zasklenia
domu, zdôrazníte akcenty architektúry.
Stĺpik rozdeľujúci sklá so šírkou
97 mm zabezpečuje zvýšenú
statiku a povoľuje veľkoplošné
zasklenia.
Vychutnávajte si dokonalý výhľad
· Bezrámovú architektúru skla
· Otvorené svetlé bývanie
· Vytvorenie bezhraničnej voľnosti
Rám takmer úplne zanikne vo fasáde.
Integrované krídlo
okna
Všetky Internorm drevo-hliníkové okná (jedno alebo dvojkrídlové) môžu byť integrované do
HX 300.
90 I 91
Príslušenstvo
Ochrana pred slnkom
a hmyzom
kombinovateľné. integrovateľné. pestré.
Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn
fasády domu.
Zdvojené okno: Integrovaná slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami – podľa výberu žalúzie, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka-Duette ®, na želanie s energeticky sebestačnou ochranou
proti slnku (I-tec tienenie).
Raffstore-vonkajšie žalúzie: Optimálne ovládanie a nastavenie svetla a tepla pomocou
polohovateľných lamiel, na želanie s reguláciou denného svetla RETROLux. Kombinovateľné s ochranou proti hmyzu.
Raffstore-predokenná žalúzia: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami.
Kombinovateľné s ochranou proti hmyzu.
Predokenná roleta a nadokenná miniroletka: Komplete namontované na okne, kombinovateľné s ochranou proti hmyzu.
Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém. Kombinovateľné so
slnečnou ochranou.
Okenice: Z hliníka, s mnohými možnosťami stvárnenia. Kombinovateľné s ochranou proti hmyzu.
92 I 93
Raffstorevonkajšie žalúzie
Predokenná vonkajšia
roleta
Predokenná vonkajšia
roleta (oblý kastlík)
Vnútorná žalúzia
Ochrana proti hmyzurollo
Otváravý príp.
pevný rám
Nadokenná
miniroleta
Posuvný rám
Zdvojené okno
Okenice
Príslušenstvo
Sklo
SOLAR+ ÚSPORNÉ SKLO OD FIRMY INTERNORM
sklo šetriace energiu
Skutočnosť, že asi 30 % tepla z domu sa môže strácať
Použitím týchto izolačných skiel sa značne zlepší energe-
cez okná, zdôvodňuje vzrastajúci dopyt po vysoko
tická bilancia a tým sa znížia aj náklady na kúrenie.
tepelnoizolačných oknách. Pre zabezpečenie dopytu po
prebudoval Internorm kapacitu s treťou linkou izolačných
skiel a tým sa stal najväčším výrobcom izolačných skiel v
Rakúsku.
Pokovanie vzácnym kovom, ktoré je tenučko nanesené na
povrch skla a vzácnymi plynmi v priestore medzi sklami sa
ušetria náklady na kúrenie. Ako vzácne plyny sa používajú
argón a kryptón, ktoré vykazujú podstatne nižšiu tepelnú
vodivosť ako vzduch a tak znižujú dodatočne straty tepla
smerom von. Rozdielne pokovenia a štruktúry skla definujú
tepelnoizolačné hodnoty skla.
v budove. Výška g-hodnoty umožňuje optimalizovať zís-
pokovením SOLAR+. Izolačné 3-sklo vykazuje extrémne
kanie pasívnej solárnej energie aj pri nie optimálnej polohe
vysokú tepelnú izoláciu, okrem toho celkový stupeň
stavby alebo exaktne južnému smeru zasklenia.
priepustnosti energie (g-hodnotu), ktorú je možné inak
inovačných, vysoko tepelnoizolačných riešeniach 3-skla,
Izolačný priestor medzi sklami
Sklo SOLAR+ od firmy Internorm sa vyznačuje špeciálnym
Zlepšená energetická bilancia
s tepelnoizolačným 3-sklom
zvonku –10°C
2-sklo
(Ug = 3,0 W/m2K)
2-sklo s izolačným sklom
(Ug = 1,1 W/m2K)
realizovať iba s 2-sklom. Na základe tohto špeciálneho po-
Tu vyhrievajú okná
meru tepelnej izolácie (U g) a prestupu energie (g-hodnoty)
Pri zasklení 3-sklom SOLAR+ je celková priepustnosť
sa tieto sklá perfektne hodia na realizovanie solárnych sta-
energie o 20 % vyššia ako pri štandardnom 3-skle. Tým sa
vieb. Obzvlášť v studených ročných obdobiach optimálne
zvýši aj solárny zisk energie o 20 %. Zasklením získate
využíva slabé slnečné žiarenie a udržiava získané teplo
zdarma dodatočné kúrenie!
zvnútra +20°C
8,3°C
15,7°C
3-sklo s tepelnoizolačným
sklom od firmy Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K)
17,7°C
= pokovenie
= plynová výplň
Plus pre ochranu klímy
Okná – s klimatickou ochranou od Internormu dosahujú
Špeciálne pokovenie SOLAR+
vďaka technológii úspory energie 3-skiel a inovatívnemu
(Symbolické znázornenie)
strata vykurovacieho tepla U-hodnota
špeciálnemu pokoveniu SOLAR+ optimálne solárne zisky a
zaručujú maximálnu tepelnú izoláciu. To redukuje emisiu CO2
a SO2.
Viac svetla – viac brilantnosti: SOLAR+
Tepelná ochrana 3-sklom
Vysoký prechod svetla vedie k príjemnejšej svetlosti vo vnútri:
Vysoko izolačné vlastnosti Internorm – okenných systémov s tepelnoizolačným 3-sklom umožňujú oproti 2-sklu
až 40% viac sklenej plochy pri rovnakých nákladoch na
kúrenie.
94 I 95
dôležitá prednosť predovšetkým v zime.
modelový príklad
solárny zisk
g-hodnota
zvonku
zvnútra
Príslušenstvo
systémy skla
zdvojené okno
KV 240
Plast/hliníkové a drevo/hliníkové
sklo
kód
skla
4 // 6/18Ar/b4
2KU
6 // 3bESG/10Kr/
2TVG/10Kr/b3ESG
KV 440
HV 350
Ug / Rw
g
ALU
ISO
ALU
ISO
ALU
ISO
LIGHT
1,1/40
62 %
1,1
1,1
1,0*
0,98*
1,0
0,95*
37F
LIGHT
0,6/40
51 %
6 // 3bESG/10Kr/
2TVG/10Kr/b3ESG
37F
LIGHT
0,6/44
51 %
0,72*
0,68*
6 Lu 4bESG/
10Ar/4/10Ar/b4
37M
LIGHT
0,7/44
50 %
0,85*
0,81*
6 // 3bESG/
12Ar/3/14Ar/b4
3AD
LIGHT
SOLAR+
0,7/43
0,8/43
51 %
63 %
6 // 3bESG/
12Kr/3/14Kr/b4
3AE
LIGHT
SOLAR+
0,5/43
0,6/43
51 %
63 %
Tepelná izolácia okna závisí od materiálu rámu, zasklenia a tesnosti. Parametrom je U-hodnota – čím je číselná hodnota
menšia, tým lepšia je tepelná izolácia.
Zvuková izolácia okna závisí od materiálu rámu, zasklenia a priepustnosti škár. Parametrom je dB-hodnota – čím
tesnejšie sa okno zatvorí, tým lepšia je izolácia.
U w = Tepelná izolácia okna vypočítaná podľa EN 10077-1 alebo testovaná podľa EN 12567-1 (udáva sa vo watt na
štvorcový meter Kelvin = W/m2K); v nasledujúcej tabuľke je táto hodnota uvedená pre Internorm okenné systémy –
vždy s hliníkovým príp. ISO dištančným rámikom
U g = Tepelná izolácia aktuálneho skla
R w = Zvuková izolácia okna podľa DIN EN 20140-3 (udáva sa v decibeloch = dB)
3-sklo
KF 200
Plastové a plast/hliníkové okno
sklo
kód
skla
4b/12Ar/4/12Ar/b4
3NK
4b/14Ar/4/14Ar/b4
KF 300
* Osvedčenia o skúške k dispozícii
KF 410
ALU
ISO
KF 405
ALU
ISO
KF 500
Ug / Rw
g
ALU
ISO
ALU
ISO
ALU
LIGHT
SOLAR+
0,7/33
0,8/33
50 %
62 %
1,0*
0,95*
0,97*
0,89*
1,1*
1,0*
1,0*
0,96*
Plast, plast/hliníkové a drevo/hliníkolvé
38K
LIGHT
SOLAR+
0,6/33
0,7/33
50 %
62 %
0,96*
0,88*
0,90*
0,82*
1,0*
0,95*
0,97*
0,89*
sklo
kód
skla
6b/10Ar/5/10Ar/b5
3P5
LIGHT
0,8/39
49 %
1,1*
1,0*
1,0*
0,96*
3T6
4b/18Ar/4/18Ar/b4
3N2
LIGHT
SOLAR+
0,5/34
0,6/34
50 %
62 %
0,82*
0,72*
0,80*
0,71*
0,79*
0,69*
4bESG/18Ar/4/
18Ar/b4ESG
0,89*
0,79*
0,88*
0,78*
0,87*
0,76*
6b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(VSG-S)
3F8
zdvižno-posuvné dvere
33U
LIGHT
SOLAR+
0,5/40
0,6/40
49 %
61 %
0,82*
0,72*
0,80*
0,71*
0,79*
0,69*
0,89*
0,79*
0,88*
0,78*
0,87*
0,76*
4b/16Ar/4/15Ar/
b44.2(VSG-S)
34N
LIGHT
SOLAR+
0,6/42
0,7/42
50 %
62 %
0,89*
0,79*
0,88*
0,78*
0,87*
0,76*
0,96*
0,86*
0,95*
0,86*
0,94*
0,84*
44b.2 (VSG-S)/15Ar/
4/12Ar/b44.2(VSG-S)
3FH
LIGHT
0,7/45
0,7/45
47 %
0,96*
0,86*
0,95*
0,86*
0,94*
0,84*
SOLAR+
56 %
0,96*
0,86*
0,95*
0,86*
0,94*
0,84*
8b/16Ar/5/18Ar/
b44.2(VSG-S)
3NU
LIGHT
SOLAR+
0,5/44
0,6/44
48 %
59 %
0,82*
0,72*
0,89*
0,79*
HF 210
Drevo/hliníkové okno
sklo
kód
skla
4b/12Ar/4/12Ar/b4
3NK
6b/10Ar/5/10Ar/b5
0,77
0,84
0,75
0,70
0,75
0,70
KS 430
HS 330
Ug
g
Rw
ALU
ISO
Rw
LIGHT
SOLAR+
0,5
0,6
50 %
62 %
32
0,76*
0,68*
33
0,73
32
0,81*
0,73*
33
0,81
LIGHT
SOLAR+
0,5
0,6
49 %
60 %
40
0,76*
0,68*
40
0,73
40
0,81
40
ALU
ISO
Hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie okna sú závislé od veľkosti a vyhotovenia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú – ako je podľa normy definované – na jednokrídlové okno
s rozmerom 1230 x 1480 mm a zdvižno posuvné dvere s rozmerom 3800 x 2500 mm ako aj vo vyhotovení popísanom v osvedčení o skúške. Iné veľkosti a vyhotovenia
môžu vykazovať odlišné hodnoty.
sklá
HF 310
Ug / Rw
g
ALU
ISO
ALU
ISO
LIGHT
SOLAR+
0,7/30
0,8/30
50 %
62 %
0,98*
0,90*
0,98*
0,87*
1,0*
0,96*
0,97
0,91
3P5
LIGHT
0,8/36
49 %
1,0
0,96
0,97
0,91
4b/18Ar/4/18Ar/b4
3N2
LIGHT
SOLAR+
0,5/35
0,6/35
50 %
62 %
0,86*
0,74*
0,79*
0,69*
0,93
0,81
0,88
0,77
6b/18Ar/4/16Ar/b4
33U
LIGHT
SOLAR+
0,6/39
0,7/39
49 %
61 %
0,93*
0,81*
0,88*
0,77*
0,98
0,90
0,98
0,87
4b/16Ar/4/15Ar/
b44.2 VSG-S
34N
LIGHT
SOLAR+
0,6/42
0,7/42
50 %
62 %
44b.2/14Ar/4/12Ar/
b44.2 VSG
3FH
LIGHT
SOLAR+
0,7/46
0,7/46
47 %
56 %
96 I 97
0,82
0,89
ISO
6b/18Ar/4/16Ar/b4
3-sklo
0,80*
0,93
0,81
0,88
0,77
0,98
0,90
0,98
0,87
0,98
0,90
0,98
0,87
0,98
0,90
0,98
0,87
Chinchilla
Spotlyte
Linea
Kathedral großgehämmert
Satinato weiß
Altdeutsch K
Masterpoint
Drahtglas
Mastercarré
UADI
Ornament 504
Reflo
Príslušenstvo
DIŠTANČNÝ RÁMIK SKLA
Pivničné okná
kľučky
Internorm ISO- dištančný rámik skla dosahuje
najvyššiu celkovú energetickú efektivitu okenných
systémov. Dištančný rámik skla môžete mať ešte aj z
hliníka.
BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ
Kalené bezpečnostné sklo (ESG) zabezpečuje
zvýšenú odolnosť voči mechanickému a termickému
Kľučka G80
Č. 36423
Kľučka G80
Č. 36404
Kľučka G80
Č. 36400
napätiu. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) ponú-
Secustik-Kľučka Kľučka Dallas
G80
Č. 36426
Č. 36431
(iba pre KF 500)
Dizajn
Technické údaje
Nadčasovo funkčné
Zaoblený interiérový dizajn perfektne harmonizuje s profilovaným
exteriérovým dizajnom
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia so sériovo 2-sklom
(Ug = 1,1 W/m2K) Uw = 1,3 W/m2K
Zvuková izolácia
Zvuková izolácia 34 dB
Opis systému
ka ochranu pred vlámaním aktívnou a pasívnou
bezpečnosťou. Sklo, ktorého črepiny sú po rozbití
zlepené pevnou elastickou bezpečnostnou fóliou
zabezpečuje ochranu pred poranením.
Štandardná
kľučka
hliník Natur
Č. 33899
Vrstvené bezpečnosté sklo sa
napriek násilnému pôsobeniu
nerozbije na kúsky.
Bežné sklo v okne sa rozbije na
drobné časti a cesta cez okno je
voľná.
Ozdobná
kľučka oceľ
Č. 34615
Ozdobná
kľučka biela
Č. 33896
Kľučka s
poistkou
Č. 33885
68 mm stavebná hĺbka
Ozdobná
kľučka
Bruxelles
Č. 34592
5-komorový systém
Vysoká tesnosť pri hnanom daždi a
vzduchotesnosť
chróm
satinovaný
Základná bezpečnosť sériovo
3-itý systém tesnenia
pivničné okno
Kľučka
Amsterdam
hliník Natur
Č. 36416
Ozdobná
kľučka Athinai
chróm/
antikora
matná
Č. 34596
Ozdobná
kľučka Athinai
mosadz
matná /
hliník-oceľ
Č. 34594
normované veľkosti (= skladové )
Ozdobná kľučka Ozdobná
Bruxelles
kľučka
mosadz
leštená/chróm
Č. 34590
mosadz
leštená
šírka x výška v mm
Č. 34597
svetlý otvor
vonkajší rozmer rámu
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
800 x 500
780 x 480
Ozdobné sklá sa nedajú vždy vyrobiť vo farbe a
800 x 600
780 x 580
1000 x 500
980 x 480
1000 x 600
980 x 580
1000 x 800
980 x 780
1000 x 1000
980 x 980
štruktúre úplne zhodne s originálmi.
Aby ste predišli nedorozumeniam, porovnajte prosím
vzorky skiel u Vášho Internorm [1st] window partner.
Z fyzikálnych dôvodov môže dôjsť pri zdvojených
oknách pod vplyvom určitých klimatických podmienok
Kľučka
uzamykateľná
mosadz
Č. 33886
Ozdobná kľučka
Athinai mosadz
Ozdobná kľučka
Bruxelles
Ozdobná kľučka
Atlanta
Č. 34595
Č. 34591
Č. 34750
leštená
mosadz leštená
mosadz leštená
k tvorbe kondenzátu príp. zaroseniu vonkajšej tabu-
V dvoch variantoch zasklenia:
pokované izolačné sklo a
Ornament 504.
OKNÁ DO KOTOLNE
Špeciálne vyvinuté z ťažko
horľavých profilov, ktoré
zabezpečujú stále vetranie cez
mriežky aj pri zatvorenom okne.
le skla v priestore medzi dvoma sklami, v ktorom sa
nachádza tieniaca technika.
PIVNIČNÉ OKNO S
MRIEŽKOU PROTI
Bližšie informácie ku všetkým relevantným témam a
HLODAVCOM
ďalším tipom nájdete na www.internorm-okna.sk.
Kľučka G80
Č. 36475
98 I 99
Kľučka Dallas
Č. 36412
Kľučka
Softline
Č. 32170
Pivničné okná je možné vybaviť
s ľahko namontovateľnou
ochrannou mriežkou v bielej
farbe.
Príslušenstvo
Povrchy & farby: VNÚTORNÁ STRANA OKNA
Povrchy & farby: VONKAJŠIA STRANA OKNA
Biely-drevodekor**
Zlatý dub**
Krémova-biela***
Tmavo šedá*
Oregon-dekor**
drevo
Štandardné farby smrek,
lazúrované
* Dostupné pre KF 410 a
KV 440 v studio a home
pure
** Dostupné pre KF 410,
KF 200 a KV 440 v
home soft a ambiente
***iba pre KF 200
Štandardné
farby smrekovec,
lazúrované
FI500
FI505
LA600
FI501
FI506
LA601
FI502
FI503
FI504
FI507
FI508
FI509
LA602
Plast-biely
hliníkový predsadený kryt
Plast-biely
HDS
Plast
Plast
Dekoračné fólie*
Drevodekor
Metalické farby
Farby antikora
M916
HM803
HDS01
HDH17
bledo šedá
DM01
tmavo zelená
EL01 antikora
-look matná
HF916
HF304
HFM11
HM113
HM817
HDS02
HDH14
bledo hnedá
DM02
šedá
EL02 antikora
-look lesklá
HF113
HF605
HFM12
HM735
HM768
HDS03
HDH12
stredne hnedá
DM03
tmavo šedá
HF735
HFM01
HFM13
HM906
HM304
HDS04
HF704
HFM02
HFM14
HF716
HFM03
HFM21
HFM22
HDH13
tmavo hnedá
HDH-farby vykazujú
živý vzhľad dreva
vďaka nanášaniu
vrstiev farby, avšak
môžu vzniknúť
farebné odchylky.
HM704
HM716
HDS05
HM907
HM605
HDS06
HF817
HFM04
HDS07
HF768
HFM05
Všetky štandardné farby sú vysoko
odolné voči poveternostným vplyvom,
okrem M916 (fasádna kvalita)
HDS08
Štandardné farby
smrek, krycie
Intenzívny farebný
vzhľad, napriek
tomu možné farebné
odchylky.
FI916
Špeciálne farby
Druh dreva smrek
100 I 101
Druh dreva smrekovec
hirest-Colours
V dôsledku tlače a výrobnotechnického zobrazenia môžu vzniknúť v tejto
brožúrke odchýlky vo farbe a štruktúre medzi vyobrazením v katalógu
a originálnymi výrobkami. Váš Internorm [1st] window partner Vám rád
ukáže originálne farebné vzorkovníky.
Množstvo stvárnenia Vám ponúka Internorm
RAL- farebný program (fasádna kvalita).
Platí pre hliník zvonku a drevo zvnútra.
Pre povrchové úpravy HF (jemná štruktúra vysoko
odolná poveternostným vplyvom), HFM (jemná metalická
štruktúra vysoko odolná poveternostným vplyvom),
HM (štandardná farba vysoko odolná poveternostným
vplyvom) a HDH (drevodekor farby vysoko odolné poveternostným
vplyvom) sa používa špeciálne práškové nanášanie.
Tipy
užitočné rady
KOMPETENTNÉ TIPY FIRMY
INTERNORM.
Minimálna spotreba energie pri maximálnom
komforte bývania hrajú pri novostavbe alebo
rekonštrukcii budovy veľkú rolu. Často je však
veľmi ťažké, získať prehľad v množstve ponúk.
Spoľahnite sa preto na profesionála, ako je Internorm [1st] window partner. Garantuje Vám kompetentné poradenstvo a kvalifikovanú montáž. Malou
pomocou pri kúpe okien Vám môže byť aj náš
dotazník pre kúpu okien.
Navyše získate tu od nás ešte užitočné tipy o:
· energeticky efektívnych stavbách
· bezproblémovej rekonštrukcii
· perfektnej montáži
· tepelnej a zvukovej izolácii
· pasívnych domoch
102 I 103
Tipy
novostavba
Energeticky efektívne stavať
Nielen pasívne domy pomáhajú pri šetrení energie – taktiež
najpoužívanejšiu hodnotu na porovnanie, aby opísal tepelnú
v konvenčnom dome je možné ušetriť energiu a CO2. Pred-
kvalitu obvodového plášťa budovy a vypovedá, koľko spot-
pokladom je zodpovedajúce know-how. Váš kompetentný
rebuje energie na kúrenie na m2 obytnej plochy ročne.
Internorm [1st] window partner Vám rád poradí.
Energetický ukazovateľ je udávaný v kWh/m2a.
Energetický certifikát
Veľkosť okien a orientácia
V EU je od roku 2006 energetický certifikát v novostavbách
Aby ste slnko mohli ideálne využiť, orientujte Vaše okná
povinný. Je to určitý druh typového štítku pre Váš dom a
hlavne na juh, západ a východ. Veľké okenné plochy –
obsahuje cenné informácie ako spotrebu energie, tepelné
orientované na juh – vytvoria dobrú energetickú bilanciu a
straty cez jednotlivé stavebné diely a vetranie, energetické
vnesú svetlo a život do Vašich miestností. Aby sa predišlo
zisky zo slnka ako aj vykurovaciu záťaž Vašej budovy. Pri
prehriatiu miestností, mala by sa už pri plánovaní stavby
neskoršej prestavbe alebo neskoršej rekonštrukcii domu
zohľadniť príprava na tieniacu techniku. Dodatočne je
sú tieto údaje veľmi cenné k stanoveniu rozličných opat-
možné integrovať aj ochranu proti hmyzu.
rení. Najdôležitejším parametrom v energetickom certifikáte je takzvaný energetický ukazovateľ. Tento označuje
TIPP
Čo je dôležité pri perfektnom okne
Chceme Vám pomôcť uskutočniť Vaše predstavy, aby ste sa – aj vďaka Vášmu novému zdroju svetla oknu – cítili
skutočne ako doma! Pre lepšiu orientáciu nájdete na strane 116 Dotazník pre kúpu Vašich okien.
104 I 105
Tipy
renovácia
ROZLÚČTE SA SO SVOJIMI STARÝMI OKNÁMI
Staré okná patria k najväčším slabinám domu. Následok
Nepríjemne zaskočený z nákladov na kúrenie?
starých a zle izolovaných okien je prievan, zvýšená hlučnosť
S izolačným 3-sklom môžete napr. ročne ušetriť až 900 litrov
a vysoké náklady na kúrenie. Obzvlášť pri starších domoch
vykurovacieho oleja v dome. Preto Internorm vyvíja smer
je energia odovzdávaná cez okná. Okolo 25 až 30% tepla v
určujúce riešenia okien, ktoré boli už viac krát certifikované pre
dome uniká cez okná.
pasívne domy.
Týka sa to najmä budov, ktoré boli vybudované do polovice
Vyššia energetická účinnosť využitím vysoko
90-tych rokov väčšinou so zabudovaným nepokoveným
tepelnoizolačných Internorm okenných systémov
izolačným 2-sklom, niekedy dokonca iba s jednou tabuľou
Nové okná sú investíciou trvalej hodnoty a dlhodobo zvyšujú
skla. Takéto zastarané vyhotovenia spôsobujú vysoké tepelné
kvalitu bývania v nasledujúcich rokoch. Práve preto by mali
straty. Dôsledkom sú zbytočne vysoké náklady na kúrenie.
zákazníci dbať pri výmene okien na kvalitnú a overenú
značku – made in Austria. Iba značkové okná dodržia dlhodobo to, čo sľubujú:
individuálne energetické riešenia na mieru – vysoké
tepelnoizolačné vlastnosti, hospodárnosť a zodpovedný
prístup k životnému prostrediu.
TIP
S tepelnoizolačným 3-sklom môžete napr. ročne ušetriť až
900 litrov vykurovacieho oleja v dome.
106 I 107
Tipy
1
2
3
4
5
6
7
8
KROK ZA KROKOM K
PERFEKTNEJ RENOVÁCII
VĎAKA INTERNORMU VÝMENU
OKIEN TAKMER ANI NEPOCÍTITE
Krok 1: Energetický certifikát
Krok 4: Podpora
Rýchlo, čisto a jednoducho – tak prebieha renovácia u našich Internorm partnerov.
Energetický certifikát je porovnateľný s technickým
Informujte sa o možnosti využitia štátnej podpory na reno-
preukazom auta. Nachádza sa v ňom veľa zaujímavých
váciu budov.
ukazovateľov o Vašom dome, ako napr. očakávaná energetická spotreba kúrenia.
Krok 5: Realizácia
Renováciu realizujte najlepšie s kvalifikovaným stavebným
Krok 2: Návrh renovácie
odborníkom alebo projektovou kanceláriou. Garantujú Vám
Stavební odborníci ako projektové kancelárie a architekti s
bezproblémový priebeh. Práve pri detailnom vyhotovení,
dlhoročnými skúsenosťami Vám ponúknu najlepšie návrhy
ako pripájanie okien, sú potrebné fundované znalosti,
pre bezproblémovú renováciu. Prediskutujte spoločne s
aby ste predišli neskorším problémom. Spoľahnite sa tu
nimi Vaše požiadavky a nechajte si vyhotoviť návrh renová-
najlepšie na nášho Internorm [1st] window partner.
cie. Tento návrh by mal obsahovať hrubý odhad nákladov
a ponuku na financovanie.
Krok 6: Ukončenie
Po dokončení renovácie by malo nasledovať odovzdanie
Krok 3: Získanie ponuky
s Vašim stavebným odborníkom. Skontrolujte realizovanú
Pred začatím renovácie by ste si mali dať vyhotoviť exaktnú
renováciu a nechajte si vystaviť nový energetický certifikát.
cenovú ponuku. Naplánujte si cca 10 % rezervu ako istotu
na nepredvídané investície. Pre zabezpečenie optimálneho
financovania Vám odporúčame získať prehľad o aktuálnych
štátnych podporách.
1 NEKOMPLIKOVANE
a spoločne s Vami vyhotoví presný harmonogram prác. Vaše okná budú potom vyrobené presne podľa Vašich predstáv a požiadaviek.
2 NAČAS
Vaša objednávka bude dodaná kompletne v dohodnutom termíne.
3 ČISTO
Pri renovácii kladieme veľký dôraz na čistotu. Preto predtým zakryjeme v blízkosti 4 PRECÍZNE
všetky okolité predmety a odstránime závesy.
Vaše staré okná opatrne demontujeme. Pritom dbáme obzvlášť na to, aby sme čo najmenej poškodili okolité murivo.
5 OKNO ZA OKNOM Výmena okien nasleduje rýchlo po sebe.
6 TESNOSŤ
Správne stavebné pripojenie a optimálne pripájacie škáry zabezpečujú potrebnú 7 ČISTOTA
tesnosť medzi oknom a murivom.
Po ukončenej montáži sa odstránia krycie fólie a priestor sa vyčistí.
8 KONTROLAPotom montážny tím preskúša spolu s Vami všetky okná na ich plnú funkčnosť. Na 108 I 109
Váš Internorm partner príde k Vám domov, preverí stavebné skutočnosti, vymeria okná záver dostanete inštrukcie k údržbe a ošetrovaniu.
Tipy
MONTÁŽ
starostlivosť
certifikovaní montážnici vám garantujú odborné zabudovanie
pravidelná udržba a starostlivosť udržiavjú vaše okná
dlhodobo pekné
Zabezpečujeme, aby zabudovanie okien, dverí a
S vyhovujúcimi dopravnými prostriedkami a pomocou
veľkoplošných prvkov vykonávali iba školení a certifikovaní
žeriavu je možné takmer všade namontovať aj nadrozmerné
montážnici. Odborná montáž je predpokladom bezchybnej
okná. Naši kvalifikovaní a špeciálne vyškolení montážnici
funkcie a dlhodobej spokojnosti. Práve v oblasti pripojenia k
okien Vám odborne poradia pri všetkých individuálnych
murivu môže dôjsť pri neodbornej montáži k veľkým tepel-
architektonických požiadavkách a zrealizujú Vaše kreatívne
ným stratám. Prax taktiež ukazuje, že pri chybnom staveb-
nápady k Vašej úplnej spokojnosti.
nom pripojení práve v tejto časti sa môže tvoriť kondenzát
alebo pleseň.
Internorm- produkty sú vyrobené vo vysokej kvalite a
sonálom. Vaše okná nastavia, vyčistia odvodňovacie kanáli-
garantujú dlhú životnosť. Vďaka pravidelnej údržbe a sta-
ky, naolejujú kovanie, skontrolujú ich opotrebovanie, vyčistia
rostlivosti budú Vaše okná a dvere aj opticky stále pekné a
tesnenie a preveria možné trhliny. Samozrejme, môžete si
dodatočne tým predlžujete ich ďalšiu životnosť.
Vaše Internorm- produkty vyčistiť aj sami. Ponúkame Vám
k tomu množstvo produktov na ošetrenie. Tieto získate
Odporúčame Vám, aby ste raz ročne nechali urobiť ser-
spoločne s informačnou brožúrkou u Vášho Internorm [1st]
vis Vašich Internorm- produktov našim vyškoleným per-
window partner.
Beschlag-Fit
(Kovanie-Fit)
110 I 111
Beschlägeöl
(Olej na kovanie)
Pflegemittel für
Dichtungen
(Prostriedok na
ošetrenie tesnenia)
Intensiv-Reiniger
(Intenzívny čistič)
Decor-Reiniger
(Dekor- čistič)
Powder-Polish
(Čistič práškových
povrchov)
Eloxal-Polish
(Politúra pre
eloxované povrchy)
Tipy
Chata na vrchole Dobratsch 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Architekt DI Günter Weratschnig
TEPELNÁ IZOLÁCIA
Zvuková izolácia
Energeticky efektívne. blahodárne. teplo.
nerušene. pokojne. ticho.
Vysoká tepelná izolácia okenných systémov zabezpečuje
strecha príp. stropná doska
25 – 30 %
pohodu a teplo v dome. V spojení so špeciálnym poko-
okná
25 – 30 %
vením k využitiu slnečného žiarenia získavate počas studeného ročného obdobie dodatočné kúrenie takmer zdarma.
Pôsobenie hluku je nepríjemné a pri určitej intenzite a
dĺžke môže negatívne pôsobiť na ľudský organizmus. Vnímanie hluku závisí od vlnových dĺžok, ktoré sú zachytené
ľudským uchom a ďalej prenášané do mozgu.
Cez okná strácame v dome približne 25 až 30 % energie,
Zvuková izolácia okna sa meria v decibeloch. Čím vyššia je
preto je tepelná izolácia okien veľmi dôležitá. Pri vhodnom
číselná hodnota, tým lepšia je zvuková izolácia. Zvuková
plánovaní môže byť správnym rozmiestnením okien (veľké
izolácia udáva, aké množstvo hluku prejde oknom z pôvod-
okná na juh) pozitívne ovplyvnená energetická bilancia
budovy. Tepelná izolácia okna závisí od materiálu rámu,
izolačného skla a tesnosti okna. Parametrom izolačných
vlastností okna je U-hodnota. Čím je hodnota menšia,
tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti. Prídavnými
zariadeniami ako sú rolety a okenice, je možné dodatočne
zlepšiť U-hodnotu.
112 I 113
ného množstva hluku. Prestup pri izolácii pri 10 dB bude
vonkajšie steny
25 – 30 %
1/10, pri 20 dB 1/100, pri 30 dB 1/1000 atď. z pôvodného
základová doska
10 – 20 %
Možné celkové tepelné straty zle zateplenej budovy
zvuku. Človek vníma zníženie o 10 dB ako zníženie zvuku o
polovicu. Zvuková izolácia okna je závislá od materiálu rámu,
izolačného skla, tesnosti okna a stavebného pripojenia.
hlasitosť
10 dB
20 dB
pôsobenie
veľmi ticho
30 dB
40 dB
70 dB
80 dB
90 dB
ticho
110 dB
> 150 dB
šum listu, hodiny
tiché rozprávanie
obytná ulica, vtáky
hlasno
veľmi hlasno
100 dB
120 dB
špendlík
šepkanie
50 dB
60 dB
druh zvuku
rozprávanie, rádio
hlasná reč, ulica
hlučná doprava
krik, klaksón
cirkulár
neznesiteľne
zbíjačka
prúdové lietadlo
explózia, raketa
Tipy
PASÍVNY DOM
Pasívny dom sa vyznačuje tesným vysoko tepelnoizolačným
opláštením budovy a kontrolovaným vetraním budovy so
spätným získaním tepla. Toto zohráva v pasívnom dome
kľúčovú funkciu. Zabezpečuje hygienicky čistý vzduch a od-
OKNÁ PRE PASÍVNE DOMY: DVOJITÁ FUNKCIA
vádza vlhkosť a pachy z miesta, kde priamo vznikajú. Ak by
ste chceli dosiahnuť takéto vetranie oknami, boli by vzniknuté
Okno v pasívnom dome musí spĺňať na prvý pohľad dve
súčet vlastností jednotlivých dielov. Pre vzájomné pôsobe-
proti sebe stojace úlohy – napriek veľkej sklenej ploche
nie medzi jednotlivými komponentmi je potrebné súhrnné
tepelné straty väčšie ako celková potreba tepla. Riadené
musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí poskytovať
plánovanie, aby sa splnili nasledujúce tri požiadavky:
potreba tepla na vykurovanie < 15 kWh/m2a
tým redukujú tepelné straty vetraním, pretože sa tu využíva
možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. Vysoko
vetranie je preto nevyhnutné pre pasívne domy. Zreteľne sa
tepelnoizolačné okná od Internormu spĺňajú avšak túto
potreba primárnej energie (kúrenie/teplá voda/domáce
energia predhriateho vzduchu na zohriatie prichádzajúceho
spočiatku protikladne javiacu sa dvojitú úlohu príkladne. Tak
spotrebiče) < 120 kWh/m a
skúšobná tesnosť obalového plášťa n50 < 0,6 h-1, t.z. pri
vzduchu. Toto nie je pri bežnom nárazovom vetraní možné.
dosiahneme tepelnoizolačným zasklením ako v pasívnom
2
diferencii tlaku 50 Pascal musí byť výmena vzduchu za
dome Ug-hodnotu až 0,4 W/m K.
2
Pre konštrukciu okien pasívnych domov sú podstatné
Plastové príp. plast-hliníkové okno KF 410 ako aj drevo-
nasledujúce princípy:
vysoko tepelnoizolačné zasklenie
hliníkové okno HF 310 sú už v štandardnom vyhotovení
vysoko tepelnoizolačný rám
termicky optimalizovaný dištančný rámik
odborné, termicky optimalizované zabudovanie
kWh/m a
2
inštitútom ift Rosenheim ako aj TU Graz.
nie tepelných ziskov sú základné princípy. K dosiahnutiu
štandardu pasívneho domu nestačí iba zostavenie komponentov vhodných pre pasívne domy: to celé je viac ako
114 I 115
testované a certifikované pre pasívne domy nezávislým
tony CO2 / rok
tony CO2 / rok
Minimalizovanie tepelných strát a pritom optimalizova-
preukázateľne najvhodnejšie pre pasívne domy. Obe boli
Náklady na kúrenie a CO2- emisie za rok
kWh / m2a
Hlavným znakom je aktívne využívanie dostupnej energie.
izby a v kuchyni, kúpeľni a na WC je odsávaný, aby sa
nerozptyľovali žiadne nežiaduce pachy v dome.
hodinu menšia ako 60 % objemu vzduchu v budove
Čo je pri pasívnom dome dôležité
Vzduch je privádzaný do obývacej izby, spálne a detskej
stará budova
nízkoenergetický dom
pasívny dom
Chata na vrchole Dobratsch 2.143 m, Transform Architekten ZTGmbH, Architekt DI Günter Weratschnig
Tipy
dotazník pre kúpu vašich okien
Dôvody kúpy okien
onovostavba
O aký objekt sa jedná
o jedno alebo viac generačný dom o pasívny dom
o renovácia
Aké možnosti vetrania
požadujem?
Možnosti vyhotovenia
okien
odrevo-hliník
o kombinácia plast-hliník a drevo-hliník
o plast-hliník
oplast
o formy (hranaté, oblúkové, šikmé konštrukcie, individuálne vyhotovenia
atď.)
o manuálne otváranie okien (otváravo/sklopné)
Montáž okien
Údržba a ošetrovanie
o priečky (rozdelenie, druhy atď.)
o dodržanie pokynov Internorm- príručky/ošetrovanie, údržba a záruky
Ponuka okien:
Všimnite si vždy pri
porovnávaní okien
okľučky
Spôsoby otvárania
o otváravo-sklopné oposuvné
ootváravé
o posuvné skladacie
osklopné
o uzamykateľné dvere
o pevné zasklenia
o von otváravé dvere
Záruky
o veľkosť okna
o hodnoty tepelnej a zvukovej izo-
o zasklenie
lácie (podľa skúšobných protokolov)
okovanie
o počet tesnení
o stavebná hĺbka
o dizajnové vyhotovenie
opríslušenstvo
o značka kvality
o povrchové vyhotovenie
o integrované technológie
o na profily (sfarbenie, trhliny, zarosenie izolačných skiel)
o na povrchy
o na zasklenie
ozdvižno-posuvné
Príslušenstvo „k oknám“
o zmluva o údržbe s kvalifikovaným Internorm [1st] window partnerom
o vlastná údržba
o delenie okna: jedno alebo viackrídlové, nadsvetlík
osklo
o kvalifikovaná montáž podľa technických pravidiel (napr. ÖNORM, RAL
atď.)
o plánovanie montáže podľa technických pravidiel – spoločne s Internorm
[1st] window partnerom
o fixné časti
o farby (všetky RAL, drevodekor, metalické farby, farby antikora, imitácia
dreva atď.)
o plne integrované vetranie
omikroventilácia
o nízkoenergetický dom
Výber materiálu rámu
o zariadenie trvalého vetrania s alebo bez motorickej podpory
o na funkciu
o na stabilitu výrobcu okien ako garanta
o integrovaná slnečná a pohľadová ochrana = zdvojené okno
o slnečná a pohľadová ochrana (rolety, vonkajšie žalúzie, okenice,
vnútorné žalúzie, fotovoltické žalúzie, plisované roletky, dvojito plisované
roletky-Duette®)
o značka výrobku ako istota
Aké služby očakávam?
o zameranie okien
o ochrana proti hmyzu
o detailnú, prehľadnú ponuku s grafikou
o ochrana proti vlámaniu
omontáž
o dodatočné príslušenstvo napr. plne integrované vetranie, detská poistka,
ochranná lišta, poistka proti zabuchnutiu, bezpečnostné sklo atď.
oúdržba
oiné
o ozdobné kľučky
Dôležité
o vchodové dvere
Tepelná izolácia
o dodržanie prípadných parametrov vyhotovenia
o potenciál úspory energie: úspora vykurovacích nákladov na základe vysokej tepelnej izolácie okien vypočítate rýchlo a jednoducho s Internorm
– kalkulačkou úspory energie na www.internorm.com
o tepelná izolácia vhodná pre pasívne domy UW ~ 0,8 W/m2K
o tepelná izolácia vhodná pre nízkoenergetické domy UW = 0,8 až 1,0 W/
m2K
o štátna podpora
o dodacie lehoty
Pomer cena / výkon vo
vzťahu na osobné nároky
o štandardné vyhotovenie UW = 1,2 až 1,3 W/m K
2
116 I 117
o kvalita spracovania
o rozsiahla záruka a životnosť
o maximálna energetická efektivita – optimálna tepelná izolácia minimálne
náklady na kúrenie
o zvýšená tepelná izolácia UW = 1,0 až 1,2 W/m K
2
Zvuková izolácia
o regionálne stavebné predpisy
o ochrana životného prostredia: nízke CO2- emisie vďaka vysokej tepelnej
izolácii
o vysoká hlučnosť (napr. hluk z lietadiel, vlaku, silno frekventované cesty) –
vyžaduje zvukovú izoláciu RW = nad 40 dB
o ochrana proti vlámaniu
o stredná hlučnosť (napr. bežná cestná premávka, väčšia vzdialenosť od
zdroju hluku) – vyžaduje zvukovú izoláciu RW = 36 až 39 dB
o nekomplikovaná údržba a ošetrovanie
o nízka hlučnosť (napr. sídlisko mimo mesta, v prírode) – vyžaduje zvukovú
izoláciu RW = 32 až 35 dB
o rýchla amortizácia investícií
o cenovo výhodná údržba a ošetrovanie
o dlhodobé zachovanie hodnoty
w
Spoločnosť
smer
určujúce
kvalitné produkty pre
náročných zákazníkov
Vysoko kvalifikovaní zamestnanci v našej
spoločnosti sa denne snažia splniť náš prísľub
kvality. Priebežná kontrola a dokumentácia kvality
našich výrobkov je pre nás samozrejmosťou. Naše
moderné a plne vybavené testovacie centrum nám
umožňuje testovať všetky komponenty pomocou
najnovších technológií.
Internorm- požiadavka na kvalitu ale nekončí,
keď naše výrobky opustia výrobné haly. Až keď
sú produkty našim zákazníkom včasne dodané
a zákazníci sú s našimi službami spokojní, sme
spokojní aj my.
Náš sofistikovaný koncept logistiky zabezpečuje
spoľahlivé a včasné dodanie kompletných objednávok podľa dohodnutého termínu dodania.
118 I 119
Spoločnosť
SME SPOKOJNÍ AŽ VTEDY,
KEĎ VY STE NADŠENÍ
10 Customer Care štandardov
1
2
Staráme sa, aby ste nás pohodlne našli a aby sme Vám ponúkli pre Vás vhodný
termín stretnutia.
V príjemnej atmosfére našej vzorkovne získate dobrý prehľad o našich výrobkoch.
3
Vážime si Vás ako zákazníka, sme vždy priateľskí a vľúdni a rešpektujeme Vaše
[1st] window partner
4
Kompetentné poradenstvo o všetkých výrobkoch a službách Vám uľahčia Vaše
98 % spokojnosť zákazníkov potvrdzuje
kompetentné poradenstvo a starostlivosť o
zákazníka
5
Ponuku obdržíte v dohodnutom termíne exaktne zodpovedajúcu požiadavkám
6
Ponuka je zostavená prehľadne a spoločne s Vami ešte raz prejednaná, aby sme
7
Objednané výrobky sú dodávané a zabudované v bezchybnom stave a v dohodnu-
Poradenstvo pri kúpe nových okien a dverí je otázkou dôvery. Jedná sa predsa o investíciu,
ktorá Vás má dlho sprevádzať.
Z tohto dôvodu Internorm kladie dôraz na perfektne kvalifikovaných Internorm - partnerov.
Ponúkajú Vám kompletnú starostlivosť, ktorá siaha od profesionálneho poradenstva cez čistú
montáž až po perfektný pozáručný service.
individuálne potreby.
rozhodnutie. Okrem toho Vám ponúkame užitočné príslušenstvo.
dohodnutých pri stretnutí s odborným pracovníkom.
Vám mohli zodpovedať eventuálne otázky.
tom termíne.
Pretože Internorm Vás nechce iba uspokojiť, ale nadchnúť.
[1st] window partner ako garant kvalitných služieb
Certifikované Internorm - partnerské prevádzky musia spĺňať desať definovaných Customer
8
Všetky práce sú vykonávané opatrne, čisto a riadne prostredníctvom spoľahlivého
a kompetentného montážneho tímu.
Care štandardov. Tieto priebežne preveruje a stále zdokonaľuje externá skúšobná spoločnosť
u našich zákazníkov meraním ich spokojnosti.
9
10
120 I 121
V krátkom čase po vykonaní montáže Vás budeme telefonicky kontaktovať, aby
sme sa presvedčili o Vašej spokojnosti.
Reagujeme okamžite na Vaše otázky a sme nápomocní pri riešení Vašich želaní.
Spoločnosť
Záruky
Záruka
10
rokov
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
bielych plastových okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín vnútorných
plastových fóliovaných povrchov okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov okien a dverí
z hliníka.
Proti zaroseniu medzi tabuľami izolačných skiel.
Na funkciu profilov spojených materiálov dreva, termopeny a hliníku u
všetkých Internorm drevo/hliníkových okien za predpokladu dodržania
Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.
Na funkciu lepenia a tesnenia izolačných skiel u profilov okien pri všetkých
Internorm drevo/hliníkových okenných systémoch za predpokladu
dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.
Na trvácnosť nalepených priečok.
záruky
Záruka
5
rokov
SO ZÁRUKOU MÁTE DLHO
RADOSŤ Z VAŠich INTERNORM
OKieN
Internorm ako jeden z vedúcich a najväčších medzinárodných výrobcov okien Európy má za sebou viac ako 80 ro-
Záruka
3
roky
kov skúseností v smer určujúcich riešeniach okien a dverí
výnimočnej spoľahlivosti a životnosti. To Vám môžeme
Proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou PVD,
pokiaľ nevykazujú známky mechanického poškodenia.
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
výplní dverí. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu povrchu spôsobené
znečistením.
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
profilov roliet z plastu.
Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu
eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov roliet a
žalúzií z hliníka.
Na funkciu kovania okien a dverí za predpokladu dodržania Internorm
smerníc platných pre montáž a údržbu.
garantovať.
Zábezpeka
30
rokov
Okrem toho Internorm zabezpečuje, že Internorm výrobky môžu byť prostredníctvom našich odborníkov opakovane udržiavané (pôvodne diely nie
sú záväzné), aby sa zachovala ich plná funkčnosť po dobu 30 rokov. Toto
však za predpokladu, že rámová konštrukcia (= rám a krídlo) nevykazuje
žiadne poškodenia. 30-ročná lehota začína plynúť dátumom výroby produktu. Potrebné výkony na udržiavanie funkčnej spôsobilosti príp. potrebných materiálov, servisných hodín atď. sú fakturované podľa aktuálnych
nákladových sadzieb.
Záruky / výňatok: Plné znenie našich záručných podmienok, presné podmienky a postupy pri uplatňovaní záruky nájdete v našej
brožúrke Internorm príručka / Návod na použitie, ošetrovanie, údržba a záruky. Túto príručku obdržíte s dodaním Vašich Internorm výrobkov.
Okrem toho môžete príručku získať u každého Internorm [1st] window partnera.
122 I 123
124 I 125
Národné a medzinárodné certifikáty potvrdzujú vysokú
kvalitu našich produktov
Naše Know-how Vám dáva istotu, že za Vaše peniaze dostanete najlepšie služby. Najmodernejšie výrobné zariadenia a
najprísnejšia kontrola kvality Vám zabezpečujú kvalitu, ktorá stanovuje smer určujúce normy v celej Európe.
Dokazuje to aj značka kvality nezávislého skúšobného inštitútu v celej Európe.
Rakúsky štátny znak
Austria-Gütezeichen
(Rakúsko-značka
kvality)
CE-Kennzeichnung
(CE-označenie)
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
(Spolk.ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie)
RAL-Gütezeichen
(RAL-značka
kvality)
Österreichische
Gesellschaft für
Umweltsimulation
Zertifikat für nachhaltige
Waldbewirtschaftung
TÜV
KlimaHaus-Zertifikat
Interessengemeinschaft
Passivhaus Österreich
(Spoločenstvo pasívnych
domov Rakúsko)
Institut für Fenstertechnik
Rosenheim
(Inštitút pre okennú
techniku) Rosenheim
Technische Universität
Graz
(Technická univerzita
Graz)
Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)
Plus X Award
Minergie®-Zertifikat
KlimabündnisGemeinde Traun
Technické zmeny, chyby tlače a sadzby sú vyhradené.
Internorm International GmbH je licenčným partnerom - ARA:
Naše licenčné číslo znie 4477.
IMPRESSUM
Vydavateľ: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Foto: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Koncept a stvárnenie: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
126 I 127
Internorm s.r.o.
SK - 821 04 Bratislava
Galvaniho 15B
Tel.: +421 2 43 63 27 82
Fax: +421 2 43 63 27 83
E-Mail: [email protected]
Vytlačené na ekologicky nezávadnom papieri bez obsahu chlóru.
Obchodná pobočka
03/2015
Exportprospekt
www.internorm-okna.sk
www.internorm.com
Download

Akcenty architektúry 2015/16