Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
hlavné údaje
Stručný prehľad
DIN
n normalizované valce podľa
ISO15552 (vyhovujú vyradeným
normám ISO 6431, DIN ISO 6431,
VDMA24562, NFE49003.1
a UNI 10290)
n dvojčinný
n pre bezdotykové snímanie polohy
n voliteľne s poistkou proti
pretočeniu
n rozsiahle príslušenstvo umožňuje
riešiť takmer všetky montážne
situácie
n voliteľné sú tri typy tlmenia:
– tlmenie P: elastické tlmiace
krúžky obojstranne
– tlmenie PPS: pneumatické
tlmenie, samonastaviteľné
v koncových polohách
– tlmenie PPV: pneumatické
tlmenie, nastaviteľné
v koncových polohách
n varianty môžu byť individuálne
zostavené zo stavebnice výrobkov
n vysoká miera prispôsobivosti
na základe veľkého množstva
variantov
V prípade použitia v aplikáciách
s vyššími nárokmi na bezpečnosť
sú potrebné doplnkové opatrenia,
v Európe napr. dodržať strojárske
normy ES.
Bez doplnkových opatrení v zmysle
minimálnych legislatívnych nárokov,
produkt nie je vhodný ako časť
riadenia so zvýšenými nárokmi
na bezpečnosť.
Konštrukčná zostava vlnovca je systém bez únikov. V záujme ochrany
pred nasatím nežiaducich médií je
prívod resp. odvetranie konštrukčnej
zostavy zabezpečené cez otvor
tlakového vyrovnania v prípoji 1.
Kontrukčná zostava chráni piestnu
tyč, tesnenie a loisko pred rôznymi
médiami, ako je napríklad:
n prach
n piliny
n olej
n mazivo
n benzín
Objednávka prostredníctvom
stavebnice výrobkov:
Pri hodnote P2 je dodaná príslušná
konštrukčná zostava vlnovca.
Automaticky je zohľadnené aj požadované predĺženie piestnej tyče. To znamená, že k hodnote …E nie je nutné
uvádzať žiadnu inú hodnotu.
Objednávka prostredníctvom
príslušenstva:
Ak objednávate konštrukčnú zostavu
vlnovca ako príslušenstvo, potom
treba ku konštrukčnej zostave pri
hodnote …E uviesť aj požadovanú
hodnotu è 41.
DSBC-…-C – so zvernou jednotkou, normalizované rozmiestnenie otvorov
n normalizované rozmiestnenie
otvorov
n pridržanie resp. aretácia piestnej
tyče v ľubovoľnej pozícii
n pridrží piestnu tyč na dlhší čas aj
pri striedavých záťažiach, výkyvoch
prevádzkového tlaku alebo únikoch
vzduchu
DSBC-…-P2 – s konštrukčnou zostavou vlnovca DADB, podľa ISO 15552
1
objednávka konštrukčnej zostavy vlnovca
Pre použitie konštrukčnej zostavy
vlnovca je nevyhnutná predĺžená
piestna tyč.
Konštrukčnú zostavu vlnovca možno
objednať cez stavebnicu výrobkov
alebo ako príslušenstvo. Dbajte
na nasledujúce body:
DSBC-… D3 – drážka snímača na 3 stranách
Pri výbere hodnoty D3 v stavebnici
výrobkov existuje možnosť snímať
polohu piestu na 3 stranách pohonu.
3 drážka pre snímače koncových
polôh
2
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
hlavné údaje
Varianty zo stavebnice výrobkov
schematická značka
hlavné údaje
ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
2013/09 – zmeny vyhradené
opis
Q
štvorhranná piestna tyč
Poistenie proti pootočeniu. Pre polohovo orientované posuvy.
L
nízke trenie
U
konštantné pomalé pohyby
T
priebežná piestna tyč
Vďaka špeciálnym tesneniam je trenie systému podstatne znížené.
To znamená výrazne nií prevádzkový tlak.
Tesnenie obsahuje silikónové mazivo
Vhodné pre pomalé zdvihy s konštantným rýchlostným priebehom
bez rozjazdového efektu stick-slip po celej dĺžke zdvihu valca.
Tesnenie obsahuje silikónové mazivo
Pre obojstrannú prevádzku, totoné sily pri pohybe vpred a späť,
pre pripojenie externých dorazov.
F
vnútorný závit na piestnej tyči
–
R3
vysoká ochrana proti korózii
Všetky vonkajšie plochy valca spĺňajú triedu odolnosti proti korózii 3 podľa
normy Festo 940 070. Piestna tyč je z ocele odolnej proti korózii a kyselinám
T1
tesnenia odolné pri vysokých teplotách
rozsah teplôt 0 … 120 °C
T3
nízka teplota
rozsah teplôt -40 … +80 °C
T4
tesnenia odolné pri vysokých teplotách
rozsah teplôt 0 … 150 °C
A2
variant stierača
A3
variant stierača
…E
predĺžená piestna tyč
Tvrdý stierací krúžok:
Valec je vybavený piestnou tyčou s tvrdým chrómovaním a tvrdým stieracím
krúžkom, ktorý ju chráni pred suchými, prašnými médiami
Chod na sucho:
Čistiace procesy odmasťujú piestnu tyč. Špeciálne tesnenie piestnej tyče má
v porovnaní so štandardným tesnením dlhšiu životnosť.
–
…L
predĺžený vonkajší závit piestnej tyče
–
è internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
DSBC-…
piest j
zdvih
[mm]
[mm]
DSBC-…
32, 40, 50, 63, 80,
100, 125
1 … 2 800
DSBC-…-Q – s poistkou proti pretočeniu
DSBC-…-Q
32, 40, 50, 63, 80,
100
1 … 1 500
DSBC-…-L/-U – s mimoriadnymi prevádzkovými vlastnosťami
DSBC-…-L
32, 40, 50, 63, 80,
100
1 … 500
DSBC-…-U
1 … 500
32, 40, 50, 63, 80,
100, 125
T
F
D3
tlmenie
dvojčinný
typ
drážka snímača
na 3 stranách
vyhotovenie
priechodzia piestna tyč
funkcia
vnútorný závit na piestnej
tyči
prehľad dodávok
P
PPS
PPV
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
n
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
DSBC-…-C – normalizované rozmiestnenie otvorov, so zvernou jednotkou
DSBC-…-C
32, 40, 50, 63, 80, 10 … 2 000
100, 125
DSBC-…-P2 – s vlnovcom
DSBC-…-P2
4
32, 40, 50, 63, 80,
100
10 … 500
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prehľad dodávok
A
R3
T1
T3
T4
predĺženie závitu piestnej
tyče
predĺženie piestnej tyče
variant stierača
rozsah teploty
0 … +150 °C
rozsah teploty
–40 … +80 °C
rozsah teploty
0 … +120 °C
snímanie polohy
silná protikorózna
ochrana
typ
A2
…E
A3
…L
DSBC-…
DSBC-…
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
n
n
DSBC-…-Q – s poistkou proti pretočeniu
DSBC-…-Q
n
DSBC-…-L/-U – s mimoriadnymi prevádzkovými vlastnosťami
DSBC-…-L
n
–
–
DSBC-…-U
n
–
–
DSBC-…-C – normalizované rozmiestnenie otvorov, so zvernou jednotkou
DSBC-…-C
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
–
–
–
–
n
n
DSBC-…-P2 – s vlnovcom
DSBC-…-P2
n
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
5
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
legenda k typovému označeniu
DSBC
–
–
32 –
50
–
–
–
PPV
A
typ
dvojčinný
DSBC
normalizovaný valec
poistenie proti pretočeniu
–
Q
bez poistky proti pretočeniu
s poistkou proti pretočeniu
prevádzkové vlastnosti
–
L
U
štandardné
nízke trenie
konštantné pomalé pohyby
piest j [mm]
zdvih [mm]
zverná jednotka
–
C
bez
namontovaná
druh piestnej tyče
–
T
jednostranne
priebežná piestna tyč
typ závitu piestnej tyče
–
F
vonkajší závit
vnútorný závit
typ profilu
–
D3
drážka snímača na 1 strane
drážka snímača na 3 stranách
tlmenie
P
PPS
PPV
elastické tlmiace krúžky obojstranne
pneumatické tlmenie,
samonastaviteľné v koncových polohách
pneumatické tlmenie,
nastaviteľné v koncových polohách
snímanie polohy
A
6
pre snímače koncových polôh
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
legenda k typovému označeniu
–
N3
–
–
norma
–
N3
na základe ISO 15552
zodpovedá ISO 15552
protikorózna ochrana
–
R3
štandardné
vysoká ochrana proti korózii
rozsah teploty
–
T1
T3
T4
štandardné
0 … +120 °C
–40 … +80 °C
0 … +150 °C
ochrana proti vnikaniu častíc
–
P2
štandardné
vlnovec na ložiskovom veku
variant stierača
–
A2
A3
žiadne
tvrdý stierací krúžok
pre chod na sucho
predĺženie piestnej tyče
–
…E
bez
1 … 500 mm
predĺženie závitu piestnej tyče
–
…L
bez
1 … 70 mm
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prehľad príslušenstva
bG
4
1
7
6
2
9
3
aA
aC
5
bF
bE
aB
8
4
aJ
bD
aE
aA
aE
aD
bC
aF
aH
aG
aI
9
bB
bJ
1
2
3
4
bA
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
stručný opis
1
2
3
4
5
6
7
8
pätkové upevnenie
HNC/CRHNC
prírubové upevnenie
FNC/CRFNG
výkyvný čap
ZNCF/CRZNG
ložiskový diel
LNZG/CRLNZG
výkyvná príruba
SNC
ložiskové puzdro
LSNG
ložiskové puzdro
LSNSG
DSBC-…
-L
pre ložiskové a uzatváracie veko
-U
-C
-T
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
pre uzatváracie veko
n
n
n
n
–
so sférickým uložením
n
n
n
n
–
zvariteľné, so sférickým uložením
n
n
n
n
–
– pre ložiskové a uzatváracie veko
– nie je použiteľné na ložiskovom veku v kombinácii s konštrukčnou
zostavou vlnovca DADB
– pre ložiskové a uzatváracie veko
– nie je použiteľné na ložiskovom veku v kombinácii s konštrukčnou
zostavou vlnovca DADB
–
è strana/
internet
27
28
29
è internet: www.festo.sk
30
31
36
36
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prehľad príslušenstva
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
stručný opis
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
aH
aI
bJ
bA
bB
bC
bD
bE
bF
bG
DSBC-…
-L
-U
-C
-T
è strana/
internet
výkyvná príruba
SNCS
ložiskové puzdro
LBG
výkyvná príruba
SNCL
výkyvná príruba
SNCB/SNCB-…-R3
ložiskové puzdro
LNG/CRLNG
ložiskové puzdro
LSN
kontrukčná súprava
s výkyvným čapom DAMT
kĺbová hlavica
SGS/CRSGS
ložiskové puzdro, priečne
LQG
vidlicová koncovka
SGA
spojkový diel
KSG
spojkový diel
KSZ
vidlicová koncovka
SG/CRSG
flexo spojka
FK
vodiaca jednotka
FENG
krytie drážky
ABP-5-S
snímače koncových polôh
SME/SMT-8M
škrtiaci spätný ventil
GRLA
nástrčný prípoj
QS
konštrukčná zostava vlnovca
DADB
so sférickým uložením pre uzatvárací kryt
n
n
n
n
–
–
n
n
n
n
–
pre uzatváracie veko
n
n
n
n
–
pre uzatváracie veko
n
n
n
n
–
–
n
n
n
n
–
so sférickým uložením
n
n
n
n
–
k ľubovoľnému upevneniu na profilovej rúre valca
n
n
n
n
n
35
so sférickým uložením
n
n
n
n
n
37
–
n
n
n
n
n
36
s vonkajším závitom
n
n
n
n
n
37
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
37
pre vyrovnanie radiálnych a uhlových odchýlok
n
n
n
n
n
37
pre poistenie normalizovaných valcov proti pretočeniu pri vysokých
momentoch
k ochrane káblov snímača a drážok snímača pred znečistením
n
n
n
n
n
43
n
n
n
n
n
44
integrovateľný v profilovej rúre valca
n
n
n
n
n
44
pre reguláciu rýchlosti
n
n
n
n
n
grla
pre pripojenie hadíc stlačeného vzduchu s kalibrovaným vonkajším
priemerom
– chráni valec (piestnu tyč, tesnenie a loisko) pred rôznymi médiami
a tým predchádza predčasnému opotrebovaniu
– konštrukčná zostava môže byť použitá iba v kombinácii
s predĺženou piestnou tyčou (E)
n
n
n
n
n
quick star
viacprvková súprava
DPNC
pre prepojenie dvoch valcov s rovnakým ∅ piesta do jedného
viacpolohového valca
2013/09 – zmeny vyhradené
pre vyrovnanie radiálnych odchýlok
pre valce s piestnou tyčou poistenou proti pootočeniu,
k vyrovnaniu radiálnych odchýlok
umožňuje výkyvný pohyb valca v jednej rovine
è internet: www.festo.sk
33
36
34
32
36
36
37
37
38
n
–
–
–
n
n
n
n
n
n
42
9
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
funkcia
tlmenie P
DIN
-Ntlmenie PPV
tlmenie PPS
-T-W-
priemer
32 … 125 mm
dĺžka zdvihu
1 … 2 800 mm
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
-A-
servis opráv
piest ∅ 125 mm
Všeobecné technické údaje
piest ∅
pneumatický prípoj
DSBC-…
DSBC-…-C
zdvih
DSBC-…
DSBC-…-Q
DSBC-…-L
DSBC-…-U
DSBC-…-C
DSBC-…-P2
DSBC-…-…E
DSBC-…-…L
min. zdvih pri snímaní polohy
DSBC-…
DSBC-…-T3
konštrukcia
spôsob činnosti
tlmenie
DSBC-…-P
DSBC-…-PPV
DSBC-…-PPS
dĺžka tlmenia
snímanie polohy
spôsob upevnenia
10
40
50
63
80
100
125
Gx
M5
G¼
Gx
G¼
Gx
Gy
Gx
Gy
Gx
G½
Gx
G½
Gx
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1 … 2 800
1 … 1 500
1 … 500
1 … 500
10 … 2 000
10 … 500
1 … 2 000
1 … 2 000
[mm]
[mm]
2
2
3
4
piest
piestna tyč
teleso valca
dvojčinný pohon
[mm]
montážna poloha
spôsob upínania so smerom pôsobenia
DSBC-…-C
axiálna vôľa pri záťaži
DSBC-…-C
32
–
–
–
2
3
3
4
3
4
elastické tlmiace krúžky obojstranne
pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách
pneumatické tlmenie, samonastaviteľné v koncových polohách
20
20
22
22
32
pre snímače koncových polôh
s vnútorným závitom
s príslušenstvom
ľubovoľná
3
4
3
4
32
46
0,8
1,8
n na obidvoch stranách
n aretácia pomocou sily pružiny
n uvoľňovanie stlačeným vzduchom
[mm]
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Sily [N] a energia nárazu [J]
piest ∅
teoretická sila pri 6 bar, chod dopredu
teoretická sila pri 6 bar, spätný chod
max. energia nárazu v koncových polohách
DSBC-…
DSBC-…-T1/-T3
statická prídržná sila
DSBC-…-C
1)
50
63
80
100
125
754
633
1 178
990
1 870
1 682
3 016
2 721
4 712
4 418
7 363
6 881
0,41)
0,21)
0,7
0,35
1,0
0,5
1,3
0,65
1,8
0,9
2,5
1,25
3,3
1,65
600
1 000
1 400
2 000
5 000
5 000
7 500
Ǹ
vpríp. +
maximálna prípustná hmotnosť:
mzáťaž +
-H-
2xEpríp.
mvlastná ) mzáťaž
2xEpríp.
v2
*mvlastná
upozornenie
Uvedená prídržná sila sa vzťahuje na
statické zaťaženie. Pri prekročení
tejto hodnoty môže dôjsť k zosunutiu.
Prevádzkové dynamické sily nesmú
prekročiť statickú prídržnú silu. Pri
aretovanej prevádzke nie je zverná
jednotka pri meniacej sa záťai na
piestnej tyči bez vôle.
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
piest ∅
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
prevádzkový tlak
DSBC-…
[bar]
DSBC-…-L
[bar]
DSBC-…-C
[bar]
DSBC-…-T3/-A2
[bar]
DSBC-…-A3
[bar]
teplota okolia
DSBC-…
[°C]
DSBC-…-L
[°C]
DSBC-…-C
[°C]
DSBC-…-T1
[°C]
DSBC-…-T3
[°C]
DSBC-…-T4
[°C]
DSBC-…-P2
[°C]
odolnosť proti korózii KBK
DSBC-…
DSBC-…-R3
ATEX
2)
40
483
415
V kombinácii s konštrukčnou súpravou s výkyvným čapom DAMT je max. energia nárazu 0,1 J.
prípustná rýchlosť nárazu:
1)
32
32
vpríp.
príp. rýchlosť nárazu
Epríp.
max. energia nárazu
mvlastná pohybovaná hmotnosť
(pohon)
mzáťaž pohybované užitočné
zaťaženie
Napájanie:
Zverná jednotka môe byť uvoľnená
len vtedy, keď je na pieste rovnováha
síl, inak vznikne nebezpečenstvo
poruchy a následne nebezpečenstvo
40
50
63
úrazu kvôli trhavému pohybu piestnej
tyče. Obojstranné uzavretie prívodu
stlačeného vzduchu (napr. 5/3-rozvádzacím ventilom) nie je bezpečné.
80
100
125
0,2 … 10
0,15 … 10
0,6 … 10
–
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
0,6 … 12
0,3 … 10
3 … 10
1,5 … 12
1,5 … 12
0,25 … 10
–20 … +80
0 … +80
–10 … +80
0 … +120
–40 … +80
0 … +150
–10 … +80
1 … 12
1 … 12
0,6 … 12
1 … 10
0,6 … 10
–
21)
32)
vybrané typy è www.festo.com
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
11
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Hmotnosti [g]
piest∅
32
40
50
63
80
100
125
DSBC-…
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm
pohybovaná hmotnosť pri zväčšení zdvihu o 10 mm
465
27
110
9
740
37
205
16
1 190
56
365
25
1 740
62
430
25
2 660
92
810
39
3 665
101
1 000
39
6 611
151
2 245
63
DSBC-…-Q
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm
pohybovaná hmotnosť pri zväčšení zdvihu o 10 mm
503
25
115
8
755
30
170
11
1 241
51
332
20
1 821
57
391
20
2 717
87
757
31
3 827
95
890
31
–
–
–
–
DSBC-…-C
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm
pohybovaná hmotnosť pri zväčšení zdvihu o 10 mm
745
25
160
9
1 175
35
290
16
1 940
56
540
25
2 920
62
620
25
5 075
95
1 200
39
6 965
103
1 425
39
12 860
151
3 035
63
DSBC-…-T
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm
pohybovaná hmotnosť pri zväčšení zdvihu o 10 mm
581
34
181
18
924
50
339
32
1 523
81
613
50
2 103
86
684
50
3 243
133
1 292
78
4 353
141
1 516
78
7 450
214
3 084
126
Materiály
funkčný rez – základný typ
1
2
3
2
Normalizovaný valec
1
funkčný rez – so zvernou jednotkou
4
7
1 5
12
6
2
3
2
2
3
4
5
6
7
–
piestna tyč
DSBC-…
DSBC-…-R3
DSBC-…-A2
veko
teleso valca
teleso, zverná jednotka
zverné čeľuste
pružina
piest
tesnenie piestu
DSBC-…
DSBC-…-T1/-T4
DSBC-…-T3
tesnenie nárazníka
DSBC-…
DSBC-…-T1/-T4
DSBC-…-T3
piest nárazníka
DSBC-…
DSBC-…-T1/-T3/- T4
poznámka o materiáli
DSBC-…
DSBC-…-L/U/-T3/-T4/-A3
oceľ, vysoko legovaná
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
tvrdo chrómovaná ušľachtilá oceľ
hliníkový tlakový odliatok, potiahnutý
hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
mosadz
pružinová oceľ
polyacetál
polyuretán
fluórový kaučuk
polyuretán vhodný pre nízku teplotu
polyuretán
fluórový kaučuk
polyuretán vhodný pre nízku teplotu
polyacetál
hliník
v zmysle RoHS
obsahuje LABS látky
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Max. priečna sila Fq v závislosti od dĺžky zdvihu l
základný typ
Fq
∅
∅
∅
∅
∅
32
40
50/63
80/100
125
Prípustná vôľa pri variante Q – s poistkou proti pretočeniu
piest ∅
32
vôľa v pootočení
2013/09 – zmeny vyhradené
[°]
±0,65
è internet: www.festo.sk
40
50
63
80
100
±0,6
±0,45
±0,45
±0,45
±0,45
13
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
max. krútiaci moment = 1 100 Nmm / max. zdvih = 400 mm
Fq [N]
Fq [N]
max. krútiaci moment = 800 Nmm / max. zdvih = 300 mm
s [mm]
∅ 40
s [mm]
Max. priečna sila Fq v závislosti od dĺžky zdvihu l a ramena páky s
Q – s poistkou proti pretočeniu
∅ 32
l [mm]
max. krútiaci moment = 3 000 Nmm / max. zdvih = 600 mm
s [mm]
l [mm]
Fq [N]
∅ 80/100
max. krútiaci moment = 1 500 Nmm / max. zdvih = 500 mm
Fq [N]
∅ 50/63
s [mm]
l [mm]
l [mm]
príklady pre piest ∅ 32 mm
príklad 1:
dĺžka zdvihu l = 150 mm
výsledok: vyhovuje
priečna sila Fq = 9,5 N
rameno páky s = 84 mm
14
príklad 2:
priečna sila Fq = 40 N
výsledok: vyhovuje
dĺžka zdvihu l = 28 mm
rameno páky s = 20 mm
príklad 3:
dĺžka zdvihu l = 150 mm
rameno páky s = 100 mm
max. krútiaci moment 800 Nmm
Fq =
rameno páky 100 mm
=8N
výsledok: vyhovuje
Fq = 8 N < Fqmax. = 9,5 N
è internet: www.festo.sk
Fq
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
2 regulačná skrutka pre
nastaviteľné tlmenie
v koncovej polohe
3 drážka pre snímače
koncových polôh
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
1 skrutka s vnútorným
šesťhranom s vnútorným
závitom pre upevňovacie prvky
variant
T – priebežná piestna tyč
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
++ = pripočítať 2x dĺžku zdvihu
∅
A
[mm]
–0,5
B
∅
d11
32
40
50
63
80
100
125
22
24
32
32
40
40
54
30
35
40
45
45
55
60
∅
MM
∅
PL
12
16
20
20
25
25
32
19,5
22,5
22,5
27,5
30
31,5
22,5
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
BG
E
min.
+0,5
16
16
17
17
17
17
20
45
54
64
75
93
110
136
Gx
G¼
G¼
Gy
Gy
G½
G½
G
U2
U1
–0,2
±0,1
±0,1
28
33
33
40,5
43
48
44,7
5,7
8
10,4
12,75
12,5
13,5
13
5,25
4
5,5
6,25
8
10
8
KK
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20X1,5
M20x1,5
M27x2
L3
–0,2
max.
18
21,3
26,8
27
34,2
38
45,5
5
5
5
5
–
–
–
TG
VA
VD
WH
±0,3
–0,2
+0,5
+2,2
+1,8
+1
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M12
32,5
38
46,5
56,5
72
89
110
4
4
4
4
4
4
6
10
10,5
11,5
15
15,7
19,2
20,5
26
28,7
35,6
35,9
45,4
49,3
65
119,1
133,9
141,8
157,1
173,6
187,5
225
146,1
164,8
179,8
195,4
221
238,8
290
è internet: www.festo.sk
ZJ
L2
RT
±0,1
2013/09 – zmeny vyhradené
EE
ZM
L7
L8
±0,4
6,5
7,5
9,5
9
11
7,5
10
94
105
106
121
128
138
160
ß1
ß2
ß3
10
13
17
17
22
22
27
16
18
24
24
30
30
41
6
6
8
8
6
6
8
15
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – varianty
Q – s poistkou proti pretočeniu
F – vnútorný závit
-H-
-H-
upozornenie
upozornenie
V kombinácii s variantom T je poistka
proti pretočeniu na oboch stranách.
V kombinácii s variantom T je poistka
proti pretočeniu na jednej strane.
…E – predĺženie piestnej tyče
…L – predĺženie závitu piestnej tyče
-H-
-H-
upozornenie
V kombinácii s variantom T je
predĺženie piestnej tyče na jednej
strane.
V kombinácii s variantmi T a Q je
predĺženie piestnej tyče iba na
štvorhrannej piestnej tyči.
+
upozornenie
V kombinácii s variantom T sa závit
piestnej tyče predlžuje na obidvoch
stranách.
= pripočítať dĺžku zdvihu
D3 – drážka snímača na 3 stranách
3 drážka pre snímače
koncových polôh
∅
A
A1
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
∅
22
24
32
32
40
40
54
A2
min.
max.
min.
max.
min.
1
1
1
1
1
1
1
35
35
70
70
70
70
70
1
1
1
1
1
1
1
500
500
500
500
500
500
500
12
12
16
16
20
20
32
B1
D1
EB
KF
10
12
16
16
20
20
–
6,4
8,4
10,5
10,5
13
13
17
47–0,3
54,8+0,3
65,5+0,3/ –0,05
76–1
92–0,5
109–0,5
132+0,8
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M16
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
16
AF
T1
T2
WH
2,6
3,3
4,7
4,7
6,1
6,1
8
26
28,7
35,6
35,9
45,4
49,3
65
max.
16
16
21
21
26,5
26,5
40
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – varianty
C – zverná jednotka
-H-
upozornenie
Zvernú jednotku možno v kombinácii
s variantom Q zvoliť iba s variantom T.
V kombinácii s variantom T a Q sa
montuje zverná jednotka na okrúhlu
stranu piestnej tyče.
+
∅
B
∅
BG
D1
D2
H1
30
35
40
45
45
55
60
16
16
16
16
17
17
20
20
24
30
38
48
48
65
M5
Gx
Gx
Gx
Gx
Gx
Gx
67
88
107
123
165
174
208
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
L4
= pripočítať dĺžku zdvihu
L5
VD
WH
ZW
14
16
20
24
31,5
31
42
11,5
11,5
11
11
12,5
12
27,5
26
30
37
37
46
51
65
164,1
186,9
208,8
233,1
268,6
285,7
349,3
±0,2
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
45
53
67
76
95
98
125
±1,8
17
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – varianty
P2 – vlnovec na ložiskovom veku
+
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
29
47
61
80
96
112
114
130
145
147
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
1)
18
D1
max.
D2
32
EE
L1
L2
WH+A2
A21)
28
43
56
72
86
100
101
115
130
131
38
14
Gx
12,9
5,4
55
73
87
106
122
138
140
156
171
173
D1
max.
D2
50
EE
L1
L2
WH+A2
A21)
7
63,6
81,6
91,6
108,6
121,6
132,6
140,6
151,6
161,6
169,6
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
57
17
G¼
22,35
D1
max.
D2
40
EE
= pripočítať dĺžku zdvihu
L1
L2
WH+A2
46
14
Gx
16,3
5,4
56,7
71,7
84,7
100,7
114,7
128,7
129,7
143,7
158,7
159,7
D1
max.
D2
63
EE
L1
L2
WH+A2
7
63,9
81,9
91,9
108,9
121,9
132,9
140,9
151,9
161,9
169,9
57
17
G¼
22,4
Rozmer zodpovedá hodnote E (predĺžená piestna tyč) pohonu.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
1)
D1
max.
93
D2
17
80
EE
G¼
L1
28
L2
WH+A2
A21)
4
70,4
82,4
94,4
107,4
119,4
131,4
132,4
143,4
155,4
156,4
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
D1
max.
93
D2
17
100
EE
G¼
L1
28
L2
WH+A2
4
74,3
86,3
98,3
111,3
123,3
135,3
136,3
147,3
159,3
160,3
Rozmer zodpovedá hodnote E (predĺžená piestna tyč) pohonu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
19
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Typové označenie – štandardné vyhotovenie
piest ∅
zdvih
s tlmením PPV
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
s tlmením PPS
č. dielu
typ
32
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
500
1 … 2 800
2123069
1376422
2123070
1376423
1376424
2123071
2123072
1376425
1376426
1376427
2123073
1376428
1376429
1376430
2123074
1376431
1376432
1376433
1463254
DSBC-32-20-PPVA-N3
DSBC-32-25-PPVA-N3
DSBC-32-30-PPVA-N3
DSBC-32-40-PPVA-N3
DSBC-32-50-PPVA-N3
DSBC-32-60-PPVA-N3
DSBC-32-70-PPVA-N3
DSBC-32-80-PPVA-N3
DSBC-32-100-PPVA-N3
DSBC-32-125-PPVA-N3
DSBC-32-150-PPVA-N3
DSBC-32-160-PPVA-N3
DSBC-32-200-PPVA-N3
DSBC-32-250-PPVA-N3
DSBC-32-300-PPVA-N3
DSBC-32-320-PPVA-N3
DSBC-32-400-PPVA-N3
DSBC-32-500-PPVA-N3
DSBC-32-…-PPVA-N3
2123085
1376467
2123086
1376468
1376469
2123087
2123088
1376470
1376471
1376472
2123089
1376473
1376474
1376475
2123090
1376476
1376477
1376478
1463252
DSBC-32-20-PPSA-N3
DSBC-32-25-PPSA-N3
DSBC-32-30-PPSA-N3
DSBC-32-40-PPSA-N3
DSBC-32-50-PPSA-N3
DSBC-32-60-PPSA-N3
DSBC-32-70-PPSA-N3
DSBC-32-80-PPSA-N3
DSBC-32-100-PPSA-N3
DSBC-32-125-PPSA-N3
DSBC-32-150-PPSA-N3
DSBC-32-160-PPSA-N3
DSBC-32-200-PPSA-N3
DSBC-32-250-PPSA-N3
DSBC-32-300-PPSA-N3
DSBC-32-320-PPSA-N3
DSBC-32-400-PPSA-N3
DSBC-32-500-PPSA-N3
DSBC-32-…-PPSA-N3
40
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
500
1 … 2 800
2123166
1376656
2123167
1376657
1376658
2123224
2123225
1376659
1376660
1376661
2123226
1376662
1376663
1376664
2123227
1376665
1376666
1376667
1462834
DSBC-40-20-PPVA-N3
DSBC-40-25-PPVA-N3
DSBC-40-30-PPVA-N3
DSBC-40-40-PPVA-N3
DSBC-40-50-PPVA-N3
DSBC-40-60-PPVA-N3
DSBC-40-70-PPVA-N3
DSBC-40-80-PPVA-N3
DSBC-40-100-PPVA-N3
DSBC-40-125-PPVA-N3
DSBC-40-150-PPVA-N3
DSBC-40-160-PPVA-N3
DSBC-40-200-PPVA-N3
DSBC-40-250-PPVA-N3
DSBC-40-300-PPVA-N3
DSBC-40-320-PPVA-N3
DSBC-40-400-PPVA-N3
DSBC-40-500-PPVA-N3
DSBC-40-…-PPVA-N3
2123780
1376903
2123781
1376904
1376905
2123782
2123783
1376906
1376907
1376908
2123784
1376909
1376910
1376911
2123785
1376912
1376913
1376914
1462835
DSBC-40-20-PPSA-N3
DSBC-40-25-PPSA-N3
DSBC-40-30-PPSA-N3
DSBC-40-40-PPSA-N3
DSBC-40-50-PPSA-N3
DSBC-40-60-PPSA-N3
DSBC-40-70-PPSA-N3
DSBC-40-80-PPSA-N3
DSBC-40-100-PPSA-N3
DSBC-40-125-PPSA-N3
DSBC-40-150-PPSA-N3
DSBC-40-160-PPSA-N3
DSBC-40-200-PPSA-N3
DSBC-40-250-PPSA-N3
DSBC-40-300-PPSA-N3
DSBC-40-320-PPSA-N3
DSBC-40-400-PPSA-N3
DSBC-40-500-PPSA-N3
DSBC-40-…-PPSA-N3
-H-
upozornenie
ďalšie varianty v stavebnici
výrobkov è 24
20
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Typové označenie – štandardné vyhotovenie
piest ∅
zdvih
s tlmením PPV
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
s tlmením PPS
č. dielu
typ
50
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
500
1 … 2 800
2098969
1366948
2098970
1366949
1366950
2098972
2098973
1366951
1366952
1366953
2098974
1366954
1366955
1366956
2098975
1366957
1366958
1366959
1463766
DSBC-50-20-PPVA-N3
DSBC-50-25-PPVA-N3
DSBC-50-30-PPVA-N3
DSBC-50-40-PPVA-N3
DSBC-50-50-PPVA-N3
DSBC-50-60-PPVA-N3
DSBC-50-70-PPVA-N3
DSBC-50-80-PPVA-N3
DSBC-50-100-PPVA-N3
DSBC-50-125-PPVA-N3
DSBC-50-150-PPVA-N3
DSBC-50-160-PPVA-N3
DSBC-50-200-PPVA-N3
DSBC-50-250-PPVA-N3
DSBC-50-300-PPVA-N3
DSBC-50-320-PPVA-N3
DSBC-50-400-PPVA-N3
DSBC-50-500-PPVA-N3
DSBC-50-…-PPVA-N3
2102628
1376301
2102629
1376304
1376305
2102630
2102631
1376306
1376307
1376308
2102632
1376309
1376310
1376311
2102633
1376312
1376313
1376314
1463768
DSBC-50-20-PPSA-N3
DSBC-50-25-PPSA-N3
DSBC-50-30-PPSA-N3
DSBC-50-40-PPSA-N3
DSBC-50-50-PPSA-N3
DSBC-50-60-PPSA-N3
DSBC-50-70-PPSA-N3
DSBC-50-80-PPSA-N3
DSBC-50-100-PPSA-N3
DSBC-50-125-PPSA-N3
DSBC-50-150-PPSA-N3
DSBC-50-160-PPSA-N3
DSBC-50-200-PPSA-N3
DSBC-50-250-PPSA-N3
DSBC-50-300-PPSA-N3
DSBC-50-320-PPSA-N3
DSBC-50-400-PPSA-N3
DSBC-50-500-PPSA-N3
DSBC-50-…-PPSA-N3
63
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
500
1 … 2 800
2125490
1383578
2125491
1383579
1383580
2125492
2125493
1383581
1383582
1383583
2125494
1383584
1383585
1383586
2125495
1383587
1383588
1383589
1463483
DSBC-63-20-PPVA-N3
DSBC-63-25-PPVA-N3
DSBC-63-30-PPVA-N3
DSBC-63-40-PPVA-N3
DSBC-63-50-PPVA-N3
DSBC-63-60-PPVA-N3
DSBC-63-70-PPVA-N3
DSBC-63-80-PPVA-N3
DSBC-63-100-PPVA-N3
DSBC-63-125-PPVA-N3
DSBC-63-150-PPVA-N3
DSBC-63-160-PPVA-N3
DSBC-63-200-PPVA-N3
DSBC-63-250-PPVA-N3
DSBC-63-300-PPVA-N3
DSBC-63-320-PPVA-N3
DSBC-63-400-PPVA-N3
DSBC-63-500-PPVA-N3
DSBC-63-…-PPVA-N3
2126684
1383632
2126685
1383633
1383634
2126686
2126687
1383635
1383636
1383637
2126688
1383638
1383639
1383640
2126689
1383641
1383642
1383643
1463481
DSBC-63-20-PPSA-N3
DSBC-63-25-PPSA-N3
DSBC-63-30-PPSA-N3
DSBC-63-40-PPSA-N3
DSBC-63-50-PPSA-N3
DSBC-63-60-PPSA-N3
DSBC-63-70-PPSA-N3
DSBC-63-80-PPSA-N3
DSBC-63-100-PPSA-N3
DSBC-63-125-PPSA-N3
DSBC-63-150-PPSA-N3
DSBC-63-160-PPSA-N3
DSBC-63-200-PPSA-N3
DSBC-63-250-PPSA-N3
DSBC-63-300-PPSA-N3
DSBC-63-320-PPSA-N3
DSBC-63-400-PPSA-N3
DSBC-63-500-PPSA-N3
DSBC-63-…-PPSA-N3
-H-
upozornenie
ďalšie varianty v stavebnici
výrobkov è 24
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
21
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Typové označenie – štandardné vyhotovenie
piest ∅
zdvih
s tlmením PPV
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
s tlmením PPS
č. dielu
typ
80
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
500
1 … 2 800
2126594
1383333
2126595
1383334
1383335
2126597
2126598
1383336
1383337
1383338
2126599
1383339
1383340
1383341
2126600
1383342
1383343
1383344
1463504
DSBC-80-20-PPVA-N3
DSBC-80-25-PPVA-N3
DSBC-80-30-PPVA-N3
DSBC-80-40-PPVA-N3
DSBC-80-50-PPVA-N3
DSBC-80-60-PPVA-N3
DSBC-80-70-PPVA-N3
DSBC-80-80-PPVA-N3
DSBC-80-100-PPVA-N3
DSBC-80-125-PPVA-N3
DSBC-80-150-PPVA-N3
DSBC-80-160-PPVA-N3
DSBC-80-200-PPVA-N3
DSBC-80-250-PPVA-N3
DSBC-80-300-PPVA-N3
DSBC-80-320-PPVA-N3
DSBC-80-400-PPVA-N3
DSBC-80-500-PPVA-N3
DSBC-80-…-PPVA-N3
2126636
1383366
2126637
1383367
1383368
2126638
2126639
1383369
1383370
1383371
2126640
1383372
1383373
1383374
2126641
1383375
1383376
1383377
1463500
DSBC-80-20-PPSA-N3
DSBC-80-25-PPSA-N3
DSBC-80-30-PPSA-N3
DSBC-80-40-PPSA-N3
DSBC-80-50-PPSA-N3
DSBC-80-60-PPSA-N3
DSBC-80-70-PPSA-N3
DSBC-80-80-PPSA-N3
DSBC-80-100-PPSA-N3
DSBC-80-125-PPSA-N3
DSBC-80-150-PPSA-N3
DSBC-80-160-PPSA-N3
DSBC-80-200-PPSA-N3
DSBC-80-250-PPSA-N3
DSBC-80-300-PPSA-N3
DSBC-80-320-PPSA-N3
DSBC-80-400-PPSA-N3
DSBC-80-500-PPSA-N3
DSBC-80-…-PPSA-N3
100
25
40
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500
1 … 2 800
1384804
1384805
1384806
1384807
1384808
1384809
1384810
1384811
1384812
1384813
1384814
1384815
1463598
DSBC-100-25-PPVA-N3
DSBC-100-40-PPVA-N3
DSBC-100-50-PPVA-N3
DSBC-100-80-PPVA-N3
DSBC-100-100-PPVA-N3
DSBC-100-125-PPVA-N3
DSBC-100-160-PPVA-N3
DSBC-100-200-PPVA-N3
DSBC-100-250-PPVA-N3
DSBC-100-320-PPVA-N3
DSBC-100-400-PPVA-N3
DSBC-100-500-PPVA-N3
DSBC-100-…-PPVA-N3
1384890
1384891
1384892
1384893
1384894
1384895
1384896
1384897
1384898
1384899
1384900
1384901
1463558
DSBC-100-25-PPSA-N3
DSBC-100-40-PPSA-N3
DSBC-100-50-PPSA-N3
DSBC-100-80-PPSA-N3
DSBC-100-100-PPSA-N3
DSBC-100-125-PPSA-N3
DSBC-100-160-PPSA-N3
DSBC-100-200-PPSA-N3
DSBC-100-250-PPSA-N3
DSBC-100-320-PPSA-N3
DSBC-100-400-PPSA-N3
DSBC-100-500-PPSA-N3
DSBC-100-…-PPSA-N3
-H-
upozornenie
ďalšie varianty v stavebnici
výrobkov è 24
22
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
údajový list
Typové označenie – štandardné vyhotovenie
piest ∅
zdvih
s tlmením PPV
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
125
-H-
25
40
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500
1 … 2 800
1804956
1804957
1804958
1804959
1804960
1804961
1804962
1804963
1804964
1804965
1804966
1804967
1755348
DSBC-125-25-PPVA-N3
DSBC-125-40-PPVA-N3
DSBC-125-50-PPVA-N3
DSBC-125-80-PPVA-N3
DSBC-125-100-PPVA-N3
DSBC-125-125-PPVA-N3
DSBC-125-160-PPVA-N3
DSBC-125-200-PPVA-N3
DSBC-125-250-PPVA-N3
DSBC-125-320-PPVA-N3
DSBC-125-400-PPVA-N3
DSBC-125-500-PPVA-N3
DSBC-125-…-PPVA-N3
s tlmením PPS
č. dielu
typ
1804661
1804662
1804663
1804664
1804665
1804666
1804667
1804668
1804669
1804671
1804672
1804673
1755619
DSBC-125-25-PPSA-N3
DSBC-125-40-PPSA-N3
DSBC-125-50-PPSA-N3
DSBC-125-80-PPSA-N3
DSBC-125-100-PPSA-N3
DSBC-125-125-PPSA-N3
DSBC-125-160-PPSA-N3
DSBC-125-200-PPSA-N3
DSBC-125-250-PPSA-N3
DSBC-125-320-PPSA-N3
DSBC-125-400-PPSA-N3
DSBC-125-500-PPSA-N3
DSBC-125-…-PPSA-N3
upozornenie
ďalšie varianty v stavebnici
výrobkov è 24
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
23
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
typové označenie – stavebnica výrobkov
Tabuľka pre objednávku
veľkosť
32
0
M č. stavebnice
funkcia
1463250 1461995 1463770 1463475 1463495 1463520 1722457
normalizovaný valec, dvojčinný, podľa ISO 15552
0
O poistka proti pretočeniu
bez
s poistkou proti pretočeniu
štandardné
nízke trenie
konštantný pomalý pohyb
prevádzkové vlastnosti
0
M piest ∅
zdvih
40
50
[mm] 32
40
[mm] 1 … 2800
0
O druh piestnej tyče
typ profilu
0
M tlmenie
2
L
3
U
4
F
5
PPS nie s T1, T3, T4
63
80
100
100
125
podmienky kód
zadanie
kódu
DSBC
DSBC
–
1
-Q
–
2
3
L
U
125
-…
-…
-T
4
F
D3
elastické tlmiace krúžky obojstranne
pneumatické tlmenie, samonastaviteľné v koncových polohách
pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách
pre snímače koncových polôh
ê snímanie polohy
Q
50
80
jednostranne
priebežná piestna tyč
vonkajší závit
vnútorný závit
drážka snímača na jednej strane
drážka snímača na troch stranách
typ závitu piestnej tyče
1
63
-P
-PPS
-PPV
A
5
A
nie s L, U, N3, T3, T4, P2, A2, A3
iba do zdvihu 1500 mm
nie s T, PPS, PPV, R3, T1, T3, T4, P2, A2, A3
iba do zdvihu 500 mm
nie s T, PPS, R3, T1, T3, T4, P2, A2, A3
iba do zdvihu 500 mm
nie s N3, …L
prenosový kód objednávky
DSBC
24
–
–
–
–
–
–
–
è internet: www.festo.sk
–
– A
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
typové označenie – stavebnica výrobkov
Tabuľka pre objednávku
veľkosť
32
40
50
63
80
100
125
podmienky kód
ê norma
0
O
protikorózna ochrana
na základe ISO 15552
zodpovedá ISO 15552
štandardné
vysoká ochrana proti korózii
rozsah teploty
štandardné
[°C]
tesnenia odolné voči teplote, max. 120
[°C]
–40 … +80
[°C]
0 … +150
ochrana proti vnikaniu častíc
štandardné
vlnovec na ložiskovom veku
variant stierača
žiadne
tvrdý stierací krúžok
pre chod na sucho
predĺženie piestnej tyče
bez
[mm] 1 … 500
predĺženie závitu piestnej
bez
tyče
[mm] 1 … 35
1 … 70
6 R3
nie s A2
7 T1, T3, T4
nie s P2, A2, A3
8 P2
nie s N3, A2, A3
9 …E, …L
nie s N3,
zadanie
kódu
-N3
–
6
R3
7
7
7
T1
T3
T4
8
P2
A2
A3
9
-…E
9
-…L
iba so zdvihom 2000 mm
-H-
-H-
upozornenie
V kombinácii s hodnotou P2 je zohľadnené aj požadované predĺženie
piestnej tyče. To znamená, že k hodnote …E nie je nutné uvádzať žiadnu
inú hodnotu.
upozornenie
Pri objednávke hodnoty P2 v kombinácii s hodnotou T (priechodzia
piestna tyč) sa montuje vlnovec iba
na jednej strane.
prenosový kód objednávky
–
2013/09 – zmeny vyhradené
–
è internet: www.festo.sk
–
25
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, normalizované rozmiestnenie otvorov, zverná jednotka
typové označenie – stavebnica výrobkov
Tabuľka pre objednávku
veľkosť
32
0
M č. stavebnice
funkcia
1463250 1461995 1463770 1463475 1463495 1463520 1722457
normalizovaný valec, dvojčinný, podľa ISO 15552
0
O poistka proti pretočeniu
bez
s poistkou proti pretočeniu
0
M piest ∅
zdvih
[mm] 32
40
[mm] 10 … 2000
0
O zverná jednotka
druh piestnej tyče
typ profilu
0
M tlmenie
snímanie polohy
predĺženie piestnej tyče
predĺženie závitu piestnej
tyče
50
50
63
80
100
125
–
63
80
100
podmienky kód
zadanie
kódu
DSBC
DSBC
1
-Q
125
namontovaná
jednostranne
priebežná piestna tyč
vonkajší závit
vnútorný závit
drážka snímača na jednej strane
drážka snímača na troch stranách
typ závitu piestnej tyče
1 Q
40
-…
-…
C
-C
-T
2
F
D3
elastické tlmiace krúžky obojstranne
pneumatické tlmenie, samonastaviteľné v koncových polohách
pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách
pre snímače koncových polôh
[mm] bez
1 … 500
[mm] bez
1 … 35
1 … 70
-P
-PPS
-PPV
A
3
-…E
3
-…L
A
Dodáva sa iba s variantom T.
iba do zdvihu 1500 mm
2 F
nie s …L
3 …E, …L
iba so zdvihom 2000 mm
prenosový kód objednávky
DSBC –
26
–
–
– C
–
–
–
–
è internet: www.festo.sk
– A
–
–
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Pätkové upevnenie HNC/CRHNC
materiál:
HNC: pozinkovaná oceľ
CRHNC: oceľ, vysoko legovaná
bez obsahu medi a teflónu
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
AB
AH
∅
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
pre ∅
7
10
10
10
12
14,5
16,5
32
36
45
50
63
71
90
AO
AT
6,5
9
9,5
12,5
15
17,5
22
4
4
5
5
6
6
8
AU
24
28
32
32
41
41
45
= pripočítať dĺžku zdvihu
SA
TR
DSBC-…
DSBC-…-C
142
161
170
185
210
220
250
187
214
237
261
305
318
375
32
36
45
50
63
75
90
US
XA
45
54
64
75
93
110
131
DSBC-…
DSBC-…-C
143,1
161,9
173,8
189,1
214,6
228,5
270
188,1
214,9
240,8
265,1
309,6
326,7
394,3
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
32
40
50
63
80
100
125
2
2
2
2
2
2
2
HNC-32
HNC-40
HNC-50
HNC-63
HNC-80
HNC-100
HNC-125
4
4
4
4
4
4
4
CRHNC-32
CRHNC-40
CRHNC-50
CRHNC-63
CRHNC-80
CRHNC-100
CRHNC-125
1)
144
193
353
436
829
1 009
1 902
174369
174370
174371
174372
174373
174374
174375
139
188
341
424
809
990
1 920
176937
176938
176939
176940
176941
176942
176943
XS
46
52,7
62,6
62,9
80,4
84,3
102
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
27
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Prírubové upevnenie FNC/CRFNG
materiál:
FNC: pozinkovaná oceľ
CRFNG: oceľ, vysoko legovaná
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
E
FB
∅
[mm]
H13
32
40
50
63
80
100
125
pre ∅
45
54
65
75
93
110
132
7
9
9
9
12
14
16
= pripočítať dĺžku zdvihu
MF
R
TF
UF
W
10
10
12
12
16
16
20
32
36
45
50
63
75
90
64
72
90
100
126
150
180
80
90
110
120
150
175
210
16
18,7
23,6
23,9
29,4
33,3
45
ZF
DSBC-…
DSBC-…-C
129,1
143,9
153,8
169,1
189,6
203,5
245
174,1
196,9
220,8
245,1
284,6
301,7
369,3
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
32
40
50
63
80
100
125
1
1
1
1
1
1
1
FNC-32
FNC-40
FNC-50
FNC-63
FNC-80
FNC-100
FNC-125
4
4
4
4
4
4
4
CRFNG-32
CRFNG-40
CRFNG-50
CRFNG-63
CRFNG-80
CRFNG-100
CRFNG-125
1)
28
221
291
536
679
1 495
2 041
3 775
174376
174377
174378
174379
174380
174381
174382
225
300
540
680
1 500
2 100
3 780
161846
161847
161848
161849
161850
161851
185363
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Výkyvné čapy ZNCF/CRZNG
materiál:
ZNCF: ušľachtilá oceľová liatina
CRZNG: ušľachtilá oceľová liatina,
elektrolyticky leštená
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
C2
C3
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
pre ∅
71
87
99
116
136
164
192
86
105
117
136
156
189
217
TD
∅
e9
TK
12
16
16
20
20
25
25
16
20
24
24
28
38
50
= pripočítať dĺžku zdvihu
TL
TM
12
16
16
20
20
25
25
US
50
63
75
90
110
132
160
XH
45
54
64
75
93
110
131
18
18,7
23,6
23,9
31,4
30,3
40
typ
silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
[mm]
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
32
40
50
63
80
100
125
2
2
2
2
2
2
2
ZNCF-32
ZNCF-40
ZNCF-50
ZNCF-63
ZNCF-80
ZNCF-100
ZNCF-125
4
4
4
4
4
4
4
CRZNG-32
CRZNG-40
CRZNG-50
CRZNG-63
CRZNG-80
CRZNG-100
CRZNG-125
1)
150
285
473
687
1 296
2 254
3 484
174411
174412
174413
174414
174415
174416
174417
150
285
473
687
1 296
2 254
3 484
161852
161853
161854
161855
161856
161857
185362
XL
DSBC-…
DSBC-…-C
127,1
143,9
153,8
169,1
187,6
206,5
250
172,1
196,9
220,8
245,1
282,6
304,7
374,3
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
29
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Ložiskový diel LNZG
materiál:
ložiskový diel: eloxovaný hliník
klzné ložisko: plast
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CR
DA
FK
∅
∅
∅
[mm]
D11
H13
±0,1
32
40, 50
63, 80
100, 125
1)
12
16
20
25
11
15
18
20
FN
15
18
20
25
30
36
40
50
FS
10,5
12
13
16
H1
15
18
20
24,5
HB
∅
H13
KE
6,6
9
11
14
6,8
9
11
13
NH
TH
UL
KBK1)
±0,2
18
21
23
28,5
32
36
42
50
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
46
55
65
75
2
2
2
2
83
129
178
306
32959
32960
32961
32962
LNZG-32
LNZG-40/50
LNZG-63/80
LNZG-100/125
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Ložiskový diel CRLNZG
materiál:
oceľ, vysoko legovaná
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CR
FK
∅
∅
[mm]
D11
±0,1
32
40, 50
63, 80
100, 125
1)
30
12
16
20
25
15
18
20
25
FN
FS
H1
HB
∅
H13
NH
30
36
40
50
10,5
12
13
16
15
18
20
24,5
6,6
9
11
14
18
21
23
28,5
TH
UL
KBK1)
46
55
65
75
4
4
4
4
±0,2
32
36
42
50
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
205
323
435
739
161874
161875
161876
161877
CRLNZG-32
CRLNZG-40/50
CRLNZG-63/80
CRLNZG-100/125
Trieda odolnosti proti korózii 4 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s obzvlášť prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Diely v prostredí s agresívnymi látkami, napr. v potravinárstve alebo v chemickom priemysle. Použitie týchto dielov je v prípade potreby nutné
overiť špeciálnymi skúškami s príslušnými médiami
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Výkyvná príruba SNC
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
v zmysle RoHS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
1 Osový čap je poistený proti pootočeniu pomocou upínacieho kolíka.
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CG
CP
[mm]
H14
h14
EK
∅
H9
32
40
50
63
80
100
125
14
16
21
21
25
25
37
34
40
45
51
65
75
97
10
12
16
16
20
20
30
1)
FL
±0,2
22
25
27
32
36
41
50
L
13
16
16
21
22
27
30
SR
10
12
12
16
16
20
25
KBK1)
XC
DSBC-…
DSBC-…-C
141,1
158,9
168,8
189,1
209,6
228,5
275
186,1
211,9
235,8
265,1
304,6
326,7
399,3
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
2
2
2
2
2
2
2
90
120
240
320
625
830
1 785
174383
174384
174385
174386
174387
174388
174389
SNC-32
SNC-40
SNC-50
SNC-63
SNC-80
SNC-100
SNC-125
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
31
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Výkyvná príruba
SNCB/SNCB-…-R3
materiál:
SNCB: hliníkový tlakový odliatok
SNCB-…-R3: hliníkový tlakový odliatok
s ochrannou vrstvou, silná
protikorózna ochrana
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CB
+
[mm]
H14
EK
∅
e8
32
40
50
63
80
100
125
26
28
32
40
50
60
70
10
12
12
16
16
20
25
pre ∅
FL
±0,2
22
25
27
32
36
41
50
= pripočítať dĺžku zdvihu
L
MR
13
16
16
21
22
27
30
UB
8,5
12
12
16
16
20
25
XC
h14
DSBC-…
DSBC-…-C
45
52
60
70
90
110
130
141,1
158,9
168,8
189,1
209,6
228,5
275
186,1
211,9
235,8
265,1
304,6
326,7
399,3
typ
[mm]
základný typ
KBK1)
hmotnosť č. dielu
[g]
variant R3 – silná protikorózna ochrana
KBK1)
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
32
40
50
63
80
100
125
2
2
2
2
2
2
2
SNCB-32
SNCB-40
SNCB-50
SNCB-63
SNCB-80
SNCB-100
SNCB-125
3
3
3
3
3
3
3
1)
32
103
155
232
375
636
1 035
1 860
174390
174391
174392
174393
174394
174395
174396
100
151
228
371
632
986
1 776
176944
176945
176946
176947
176948
176949
176950
SNCB-32-R3
SNCB-40-R3
SNCB-50-R3
SNCB-63-R3
SNCB-80-R3
SNCB-100-R3
SNCB-125-R3
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Výkyvná príruba SNCS
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CN
EP
∅
[mm]
H7
±0,2
32
40
50
63
80
100
125
1)
10
12
16
16
20
20
30
10,5
12
15
15
18
18
25
EX
FL
LT
MS
±0,2
14
16
21
21
25
25
37
22
25
27
32
36
41
50
13
16
16
21
22
27
30
= pripočítať dĺžku zdvihu
15
17
20
22
27
29
39
KBK1)
XC
DSBC-…
DSBC-…-C
141,1
158,9
168,8
189,1
209,6
228,5
275
186,1
211,9
235,8
265,1
304,6
326,7
399,3
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
2
2
2
2
2
2
2
85
125
210
280
540
700
1 410
174397
174398
174399
174400
174401
174402
174403
SNCS-32
SNCS-40
SNCS-50
SNCS-63
SNCS-80
SNCS-100
SNCS-125
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
33
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Výkyvná príruba SNCL
materiál:
hliníkový tlakový odliatok
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
CD
EW
∅
[mm]
H9
h12
32
40
50
63
80
100
125
1)
34
10
12
12
16
16
20
25
26
28
32
40
50
60
70
FL
L
MR
±0,2
22
25
27
32
36
41
50
13
16
16
21
22
27
30
= pripočítať dĺžku zdvihu
10
12
12
16
16
20
25
KBK1)
XC
DSBC-…
DSBC-…-C
141,1
158,9
168,8
189,1
209,6
228,5
275
186,1
211,9
235,8
265,1
304,6
326,7
399,3
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
2
2
2
2
2
2
2
75
100
160
250
405
655
1 245
174404
174405
174406
174407
174408
174409
174410
SNCL-32
SNCL-40
SNCL-50
SNCL-63
SNCL-80
SNCL-100
SNCL-125
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Konštrukčná súprava výkyvného
čapu DAMT
Konštrukčná súprava môže byť
upevnená na ľubovoľnom mieste
na profilovej rúre valca.
materiál:
pozinkovaná oceľ
v zmysle RoHS
+ = pripočítať dĺžku zdvihu
+½ = pripočítať polovicu dĺžky zdvihu
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
B1
C2
C3
TD
∅
e9
TL
TM
UW
12
16
16
20
20
25
25
12
16
16
20
20
25
25
50
63
75
90
110
132
160
65
75
95
105
130
145
177
[mm]
32
40
50
63
80
100
125
30
32
34
41
44
48
50
71
87
99
116
136
164
192
86
105
117
136
156
189
217
pre ∅
XG
XJ
XV
[mm]
min.
max.
32
40
50
63
80
100
125
69±1,4
77,7±1,4
85,6±1,4
96,9±1,8
110,4±1,8
121,3±1,8
134,7±1,8
76±1,4
84,9±1,4
91,8±1,4
96,1±1,8
108,6±1,8
115,5±1,8
155,3±1,8
1)
1 max. moment zatiahnutia
73±1,4
81,2±1,4
88,6±1,4
96,4±1,8
109,4±1,8
118,3±1,8
145±1,8
max.
moment zatiahnutia
[Nm]
KBK1)
4+1
8+1
8+2
18+2
28+2
28+2
40+2
1
1
1
1
1
1
1
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
213
388
608
911
1 494
2 095
3 548
2213233
2214899
2214909
2214971
163529
163530
1812524
DAMT-V1-32-A
DAMT-V1-40-A
DAMT-V1-50-A
DAMT-V1-63-A
DAMT-V1-80-A
DAMT-V1-100-A
DAMT-V8-125-A
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
35
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
údajové listy è internet: ložiskové puzdro
č. dielu
typ
Typové označenie – upevňovacie prvky
názov
pre ∅
č. dielu
typ
názov
ložiskové puzdro LNG
32
40
50
63
80
100
125
33890
33891
33892
33893
33894
33895
33896
LNG-32
LNG-40
LNG-50
LNG-63
LNG-80
LNG-100
LNG-125
ložiskové puzdro LSN
32
40
50
63
80
100
125
5561
5562
5563
5564
5565
5566
6987
LSN-32
LSN-40
LSN-50
LSN-63
LSN-80
LSN-100
LSN-125
ložiskové puzdro LSNG
32
40
50
63
80
100
125
31740
31741
31742
31743
31744
31745
31746
LSNG-32
LSNG-40
LSNG-50
LSNG-63
LSNG-80
LSNG-100
LSNG-125
ložiskové puzdro LSNSG
32
40
50
63
80
100
125
31747
31748
31749
31750
31751
31752
31753
LSNSG-32
LSNSG-40
LSNSG-50
LSNSG-63
LSNSG-80
LSNSG-100
LSNSG-125
ložiskové puzdro LBG
32
40
50
63
80
100
125
31761
31762
31763
31764
31765
31766
31767
LBG-32
LBG-40
LBG-50
LBG-63
LBG-80
LBG-100
LBG-125
ložiskové puzdro LQG, priečne
32
40
50
63
80
100
125
31768
31769
31770
31771
31772
31773
31774
LQG-32
LQG-40
LQG-50
LQG-63
LQG-80
LQG-100
LQG-125
Typové označenie – upevňovacie prvky odolné proti korózii
názov
pre ∅
č. dielu
údajové listy è internet: crlng
typ
ložiskové puzdro CRLNG
32
40
50
63
80
100
125
161840
161841
161842
161843
161844
161845
176951
CRLNG-32
CRLNG-40
CRLNG-50
CRLNG-63
CRLNG-80
CRLNG-100
CRLNG-125
36
pre ∅
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
údajové listy è internet: príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč
pre ∅
č. dielu
typ
Typové označenie – príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč
názov
pre ∅
č. dielu
typ
názov
kĺbová hlavica SGS
32
40
50
63
80
100
125
vidlicová koncovka SGA
32
40
50
63
80
100
125
vidlicová koncovka SG
32
40
50
63
80
100
125
spojkový diel KSG
32
40
50
63
80
100
125
9261
9262
9263
SGS-M10x1,25
SGS-M12x1,25
SGS-M16x1,5
9264
SGS-M20x1,5
10774
SGS-M27x2
6144
6145
6146
SG-M10x1,25
SG-M12x1,25
SG-M16x1,5
6147
SG-M20x1,5
14987
SG-M27x2-B
32963
32964
32965
KSG-M10x1,25
KSG-M12x1,25
KSG-M16x1,5
32966
KSG-M20x1,5
32967
KSG-M27x2
SGA-M10x1,25
SGA-M12x1,25
SGA-M16x1,5
10769
SGA-M20x1,5
10770
SGA-M27x2
6140
6141
6142
FK-M10x1,25
FK-M12x1,25
FK-M16x1,5
6143
FK-M20x1,5
10485
FK-M27x2
36125
36126
36127
KSZ-M10x1,25
KSZ-M12x1,25
KSZ-M16x1,5
36128
KSZ-M20x1,5
–
–
flexo spojka FK
32
40
50
63
80
100
125
spojkový diel KSZ
32
40
50
63
80
100
125
údajové listy è internet: crsg
Typové označenie – príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč,
odolné proti korózii
názov
pre ∅
č. dielu
typ
názov
kĺbová hlavica CRSGS
32
40
50
63
80
100
125
vidlicová koncovka CRSG
32
40
50
63
80
100
125
2013/09 – zmeny vyhradené
32954
10767
10768
195582
195583
195584
CRSGS-M10x1,25
CRSGS-M12x1,25
CRSGS-M16x1,5
195585
CRSGS-M20x1,5
195586
CRSGS-M27x2
è internet: www.festo.sk
pre ∅
č. dielu
typ
13569
13570
13571
CRSG-M10x1,25
CRSG-M12x1,25
CRSG-M16x1,5
13572
CRSG-M20x1,5
185361
CRSG-M27x2
37
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Konštrukčná zostava vlnovca DADB
Všeobecné technické údaje
typ DADB-V6-
32
max. rozsah zdvihu valca 1)
spôsob upevnenia
montážna poloha
odolnosť proti médiám
teplota okolia2)
krytie
odolnosť proti korózii KBK3)
1)
2)
3)
[mm]
[°C]
40
50
63
10 … 500
10 … 500
10 … 500
10 … 500
so závitovým kolíkom
ľubovoľná
prach, piliny, olej, mazivo, benzín (è internet: odolnosť proti médiám)
–10 … +80
IP54
3
80
100
10 … 500
10 … 500
v kombinácii s konštrukčnou zostavou vlnovca DADB
Zohľadnite rozsah bezdotykových snímačov a valcov.
Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s prísnymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace
prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.
Materiály
funkčný rez
5
1
2
3
4
Vlnovec
1
2
3
4
5
–
prípoj
medzikus
vlnovec
koncový diel
naskrutkovací diel
kruhové tesnenie
poznámka o materiáli
polyamid
polyamid
nitrilový kaučuk
polyamid
polyamid
nitrilový kaučuk
bez obsahu medi a teflónu
v zmysle RoHS
Hmotnosti [g]
typ DADB-V6zdvih [mm]
32
40
50
63
80
100
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
29
41
52
66
79
92
92
104
117
117
42
56
68
85
100
115
115
129
144
144
71
91
105
129
147
166
167
185
204
205
69
89
103
127
145
164
165
183
202
203
99
127
140
193
231
268
259
296
334
324
124
152
165
218
255
293
284
321
359
349
38
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Rýchlosť procesu v závislosti od dĺžky hadice l
Konštrukčná zostava vlnovca je
systém bez únikov.
V záujme ochrany pred nasatím
nežiaducich médií je prívod resp.
odvetranie konštrukčnej zostavy
zabezpečené cez otvor tlakového
vyrovnania v prípoji 1.
1
pohyb vpred
upozornenie
Pre otvor tlakového vyrovnania je
nutné použiť uvedené nástrčné
prípoje.
Alternatívne je možné použiť tlmiče
hluku. Tým sa iba nepatrne zníži
rýchlosť pohonu.
2013/09 – zmeny vyhradené
Z grafu je možné odčítať odporúčanú
dĺžku hadice s ohľadom na rýchlosť
pohonu.
pohyb vzad
∅ 32/50/63
∅ 40
-H-
Tlak vznikajúci v kontrukčnej zostave
vlnovca v dôsledku procesného pohybu, je v značnej miere definovaný
rýchlosťou procesu a dĺkou hadice.
∅ 80/100
∅ 32
∅ 40
∅ 50/63
∅ 80/100
Veľkosť hadice a nástrčného prípoja pre otvor tlakového vyrovnania
∅
vonkají ∅ hadice
nástrčný prípoj
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
32, 40
8
50, 63, 80, 100
12
è internet: www.festo.sk
186109
533929
533880
186350
533848
533884
QS-Gx-8-I
QS-F-Gx-8-I
QS-F-Gx-8H
QS-G¼-12
QS-F-G¼-12
QS-F-G¼-12H
39
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
+
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
29
47
61
80
96
112
114
130
145
147
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
∅
zdvih
[mm]
A21)
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
1)
40
D1
max.
D2
32
EE
L1
L2
WH+A2
A21)
28
43
56
72
86
100
101
115
130
131
38
14
Gx
12,9
5,4
55
73
87
106
122
138
140
156
171
173
D1
max.
D2
50
EE
L1
L2
WH+A2
A21)
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
57
17
G¼
22,35
7
63,6
81,6
91,6
108,6
121,6
132,6
140,6
151,6
161,6
169,6
D1
max.
D2
80
EE
L1
L2
WH+A2
A21)
4
70,4
82,4
94,4
107,4
119,4
131,4
132,4
143,4
155,4
156,4
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
93
17
G¼
28
D1
max.
D2
40
EE
= pripočítať dĺžku zdvihu
L1
L2
WH+A2
46
14
Gx
16,3
5,4
56,7
71,7
84,7
100,7
114,7
128,7
129,7
143,7
158,7
159,7
D1
max.
D2
63
EE
L1
L2
WH+A2
57
17
G¼
22,4
7
63,9
81,9
91,9
108,9
121,9
132,9
140,9
151,9
161,9
169,9
D1
max.
D2
100
EE
L1
L2
WH+A2
4
74,3
86,3
98,3
111,3
123,3
135,3
136,3
147,3
159,3
160,3
93
17
G¼
28
Rozmer zodpovedá hodnote E (predĺžená piestna tyč) pohonu.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Typové označenie – konštrukčná zostava vlnovca
Pre použitie konštrukčnej zostavy
vlnovca je nutná predĺžená piestna
tyč (typové označenie E) è typové
označenia – konštrukčná zostava
produktu.
údaje valca
∅
zdvih
Požadovaný rozmer pre objednávací
kód E v závislosti od ∅ piestu a zdvihu valca ako aj príslušnú konštrukčnú zostavu vlnovca je možné zistiť
z nasledujúcej tabuľky:
konštrukčná zostava vlnovca
č. dielu
typ
[mm]
[mm]
rozmer
pre E
[mm]
32
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
29
47
61
80
96
112
114
130
145
147
553271
553273
553275
553277
553279
553281
553283
553285
553287
553289
50
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
80
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
2013/09 – zmeny vyhradené
príklad objednávky:
zvolený normalizovaný valec:
DSBC-32-320-PPV-A-…
rozmer pre príslušnú hodnotu E (viď tabuľka):
112 mm
úplné typové označenie pre normalizovaný valec:
DSBC-32-320-PPV-A-…-112E
príslušná konštrukčná zostava vlnovca:
DADB-V6-32-S301-350
údaje valca
∅
zdvih
konštrukčná zostava vlnovca
č. dielu
typ
[mm]
[mm]
rozmer
pre E
[mm]
DADB-V6-32-S10-50
DADB-V6-32-S51-125
DADB-V6-32-S126-175
DADB-V6-32-S176-250
DADB-V6-32-S251-300
DADB-V6-32-S301-350
DADB-V6-32-S351-375
DADB-V6-32-S376-425
DADB-V6-32-S426-475
DADB-V6-32-S476-500
40
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
28
43
56
72
86
100
101
115
130
131
553291
553293
553295
553297
553399
553301
553303
553305
553307
553309
DADB-V6-40-S10-50
DADB-V6-40-S51-125
DADB-V6-40-S126-175
DADB-V6-40-S176-250
DADB-V6-40-S251-300
DADB-V6-40-S301-350
DADB-V6-40-S351-375
DADB-V6-40-S376-425
DADB-V6-40-S426-475
DADB-V6-40-S476-500
553311
553313
553315
553317
553319
553321
553323
553325
553327
553329
DADB-V6-50-S10-50
DADB-V6-50-S51-125
DADB-V6-50-S126-175
DADB-V6-50-S176-250
DADB-V6-50-S251-300
DADB-V6-50-S301-350
DADB-V6-50-S351-375
DADB-V6-50-S376-425
DADB-V6-50-S426-475
DADB-V6-50-S476-500
63
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
28
46
56
73
86
97
105
116
126
134
553331
553333
553335
553337
553339
553341
553343
553345
553347
553349
DADB-V6-63-S10-50
DADB-V6-63-S51-125
DADB-V6-63-S126-175
DADB-V6-63-S176-250
DADB-V6-63-S251-300
DADB-V6-63-S301-350
DADB-V6-63-S351-375
DADB-V6-63-S376-425
DADB-V6-63-S426-475
DADB-V6-63-S476-500
553351
553353
553355
553357
553359
553361
553363
553365
553367
553369
DADB-V6-80-S10-50
DADB-V6-80-S51-125
DADB-V6-80-S126-175
DADB-V6-80-S176-250
DADB-V6-80-S251-300
DADB-V6-80-S301-350
DADB-V6-80-S351-375
DADB-V6-80-S376-425
DADB-V6-80-S426-475
DADB-V6-80-S476-500
100
10 … 50
51 … 125
126 … 175
176 … 250
251 … 300
301 … 350
351 … 375
376 … 425
426 … 475
476 … 500
25
37
49
62
74
86
87
98
110
111
553371
553373
553375
553377
553379
553381
553383
553385
553387
553389
DADB-V6-100-S10-50
DADB-V6-100-S51-125
DADB-V6-100-S126-175
DADB-V6-100-S176-250
DADB-V6-100-S251-300
DADB-V6-100-S301-350
DADB-V6-100-S351-375
DADB-V6-100-S376-425
DADB-V6-100-S426-475
DADB-V6-100-S476-500
è internet: www.festo.sk
41
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Viacprvková súprava DPNC
materiál:
príruba: hliníková tvárna zliatina
závitové kolíky, šesťhranné matice:
pozinkovaná oceľ
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
F1
DSBC-…
[mm]
+1,8
-H-
upozornenie
Pri kombinácii valcov a viacprvkovej
sady nesmie byť prekročená maxi­
málna celková dĺžka zdvihu.
32
40
50
63
80
100
125
27
27
32
28
38
38
48
119,1
133,9
141,8
157,1
173,6
187,5
225
= pripočítať dĺžku zdvihu
ZJ
DSBC-…-C
164,1
186,9
208,8
233,1
268,6
285,7
349,3
max.
celková dĺžka zdvihu
[mm]
hmotnosť č. dielu
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
85
115
210
360
620
1 190
1 600
typ
[g]
174418
174419
174420
174421
174422
174423
174424
DPNC-32
DPNC-40
DPNC-50
DPNC-63
DPNC-80
DPNC-100
DPNC-125
Spojenie dvoch valcov s rovnakým j piesta do jedného trojpolohového alebo štvorpolohového valca
Trojpolohový alebo štvorpolohový
valec sa skladá z dvoch oddelených
valcov, ktorých piestne tyče sa
realizácia 3 polôh
K tomu potrebujeme dva valce
s rovnakým zdvihom, ktoré musia
byť vzájomne spojené.
42
vysúvajú protichodne. Tento typ valca
tak môže podľa ovládania a pomerov
medzi posuvmi dosiahnuť až štyri
polohy, z ktorých každá je určená
na dojazd na doraz. Je potrebné si
uvedomiť, že pri upevnení konca
piestnej tyče sa teleso valca pohybuje.
Valec musí byť pripojený pomocou
pohyblivých prívodov.
realizácia 4 polôh
K tomu potrebujeme dva valce
s rôznymi zdvihmi, ktoré musia
byť vzájomne spojené.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Typové označenie – vodiace jednotky pre pevné zdvihy (iba obežné guľôčkové vedenie)
zdvih
č. dielu
typ
[mm]
údajové listy è internet: feng
zdvih
[mm]
č. dielu
typ
pre ∅ 32 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34493
34494
34495
34496
150289
34497
150290
34498
FENG-32-50-KF
FENG-32-100-KF
FENG-32-160-KF
FENG-32-200-KF
FENG-32-250-KF
FENG-32-320-KF
FENG-32-400-KF
FENG-32-500-KF
pre ∅ 40 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34499
34500
34501
34502
34503
34504
150291
34505
FENG-40-50-KF
FENG-40-100-KF
FENG-40-160-KF
FENG-40-200-KF
FENG-40-250-KF
FENG-40-320-KF
FENG-40-400-KF
FENG-40-500-KF
pre ∅ 50 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34506
34507
34508
34509
34510
34511
150292
34512
FENG-50-50-KF
FENG-50-100-KF
FENG-50-160-KF
FENG-50-200-KF
FENG-50-250-KF
FENG-50-320-KF
FENG-50-400-KF
FENG-50-500-KF
pre ∅ 63 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34513
34514
34515
34516
34517
34518
34519
34520
FENG-63-50-KF
FENG-63-100-KF
FENG-63-160-KF
FENG-63-200-KF
FENG-63-250-KF
FENG-63-320-KF
FENG-63-400-KF
FENG-63-500-KF
pre ∅ 80 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34521
34522
34523
34524
34525
34526
34527
34528
FENG-80-50-KF
FENG-80-100-KF
FENG-80-160-KF
FENG-80-200-KF
FENG-80-250-KF
FENG-80-320-KF
FENG-80-400-KF
FENG-80-500-KF
pre ∅ 100 mm
10 … 50
10 … 100
10 … 160
10 … 200
10 … 250
10 … 320
10 … 400
10 … 500
34529
34530
34531
34532
34533
34534
34535
34536
FENG-100-50-KF
FENG-100-100-KF
FENG-100-160-KF
FENG-100-200-KF
FENG-100-250-KF
FENG-100-320-KF
FENG-100-400-KF
FENG-100-500-KF
Typové označenie – vodiace jednotky pre variabilné zdvihy
pre ∅
zdvih
s obežným guľôčkovým vedením
[mm]
[mm]
č. dielu
typ
32
40
50
63
80
100
2013/09 – zmeny vyhradené
10 … 500
10 … 500
10 … 500
10 … 500
10 … 500
10 … 500
34487
34488
34489
34490
34491
34492
è internet: www.festo.sk
FENG-32-…-KF
FENG-40-…-KF
FENG-50-…-KF
FENG-63-…-KF
FENG-80-…-KF
FENG-100-…-KF
údajové listy è internet: feng
s klzným vedením
č. dielu
typ
34481
34482
34483
34484
34485
34486
FENG-32-…
FENG-40-…
FENG-50-…
FENG-63-…
FENG-80-…
FENG-100-…
43
-V- novinka
Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552
prísluenstvo
Typové označenie – snímače koncových polôh pre dráku T, bezkontaktné
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
údajové listy è internet: smt
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
konektor M12x1, 3 póly
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
0,3
0,3
2,5
0,3
574335
574334
574337
574338
574339
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
574340
SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
spínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
PNP
NPN
rozpínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
PNP
Typové označenie – bezdotykové snímače pre drážku T, magnetické jazýčkové relé
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
údajové listy è internet: sme
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
kábel, 2 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
5,0
2,5
0,3
543862
543863
543872
543861
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
546799
SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
elektrický prípoj vpravo
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
typ
priama zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
priama zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
2,5
5
2,5
5
2,5
5
2,5
5
541333
541334
541363
541364
541338
541341
541367
541370
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
NEBU-M12W5-K-5-LE3
Typové označenie – kryt pre drážku T
montáž
dĺka
č. dielu
typ
nasadenie
151680
ABP-5-S
spínač
možnosť nasadenia zhora do drážky,
lícujúce s profilom valca
kontaktný
kábel, 3 žily
rozpínač
možnosť nasadenia zhora do drážky,
lícujúce s profilom valca
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
44
2x 0,5 m
kontaktný
údajové listy è internet: nebu
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Download

Normalizovaný valec DSBC, ISO 15552