Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
Tříbodová chapadla HGD
7.5
hospodárná a mnohostranná
samočinně se středí
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
1 / 7.5-15
Tříbodová chapadla HGD
hlavní údaje
Všeobecné údaje
dvojčinný pohon s pístem
samočinně se středí
různé směry úchopu:
j /
– vnější/vnitřní
mnohostranné díky vnějším
adaptibilním palcům
velké množství možností
adaptace pro pohony
nejvyšší přesnost
velké přídržné síly
čidla:
p
p malá
– adaptabilní
čidlo pro
chapadla
– u středních a velkých chapadel
lze čidla integrovat
Software pro výběr chapadel
www.festo.cz/engineering
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
Možnosti upevnění vnějších palců chapadla (vlastní výroba)
1 paralelní chapadlo
2 vnější palec chapadla
3 upevňovací šrouby
3
2
1
7.5
-H-
upozornění
Tato chapadla se musejí používat
zásadně se škrcením na odvětrání.
Nejsou určena pro následující nebo
podobné úlohy:
1 / 7.5-16
třískové
obrábění
agresivní
média
brusný prach
svařování (jiskry)
výrobky 2007 – změny vyhrazeny – 2006/10
Tříbodová chapadla HGD
přehled periferních zařízení a vysvětlení typového značení
Přehled periférií
HGD-16
Systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku
2
1
HGD-32/-50
4
Příslušenství
typ
krátký popis
strana
1
adaptabilní a integrovaná čidla, pro snímání polohy pístu
1 / 7.5-24
pro čidlo polohy SMH-S1
1 / 7.5-24
pro snímání polohy pístu
1 / 7.5-24
spojení pohon/chapadlo
svazek 5
2
3
4
čidlo polohy
SMH-S1
vyhodnocovací jednotka
SMH-AE1
čidla
SME/SMT-8
–
7.5
Vysvětlení typového značení
HGD
—
16
—
A
typ
HGD
tříbodové chapadlo
velikost
snímání poloh
A
čidly na válce (objednávají se zvlášť)
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
3
2
1 / 7.5-17
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
funkce
dvojčinný pohon
-W-
www.festo.com/en/
spare_parts_service
sady opotřebitelných dílů
1 / 7.5-23
-N-T-
velikost
16 … 50 mm
-A-
servis oprav
zdvih
5 … 12 mm
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
Obecné technické údaje
velikost
konstrukce
způsob činnosti
funkce úchopu
počet čelistí
max. tíha vnějšího palce
chapadla1)
zdvih
každá čelist
nejmenší uchopitelný ∅ 2)
největší uchopitelný ∅ 2)
připojení pneumatiky
opakovatelná přesnost3)
max. přesnost při výměně
max. pracovní frekvence
snímání poloh
upevnění
1)
2)
3)
[N]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Hz]
16
32
50
páka
dvojčinný pohon
3 body
3
0,08
0,3
0,75
2,5
3,9
23
33,2
28
41
M3
M5
0,04
0,2
4
čidly na válce (objednávají se zvlášť)
vnitřním závitem s lícovaným otvorem
6
50
62
Gx
platí pro provoz bez škrcení
bez vnějších palců
souměrně ke středové ose
7.5
Provozní a okolní podmínky
min. provozní tlak
max. provozní tlak
provozní médium
teplota okolí
odolnost korozi KBK1)
1)
[bar]
[bar]
[°C]
2
8
filtrovaný stlačený vzduch, mazaný nebo nemazaný
+5 ... +60
2
Třída odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukční díly s mírnějšími nároky na odolnost korozi. Vnější viditelné části s požadavky především na vzhled povrchu, který je vystaven přímému kontaktu s okolní pro průmysl běžnou atmosférou, respektive
látkami, jako jsou chladicí látky a maziva.
Hmotnosti [g]
velikost
16
32
50
HGD
110
300
985
1 / 7.5-18
výrobky 2007 – změny vyhrazeny – 2006/10
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
Materiály
funkční řez
2
Tříbodové chapadlo
1
2
3
–
3
1
těleso
čelisti
kryt
poznámka o materiálu
hliník, poniklovaný
silně legovaná ocel, poniklovaná
polyacetal
prosté mědi, PTFE a silikonu
velikost
16
32
50
síla úchopu každé čelisti
rozevření
sevření
40
30
137
120
323
293
celková síla úchopu
rozevření
sevření
120
90
410
360
970
880
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
Úchopová síla [N] při 6 barech
7.5
Hodnoty zatížení čelistí
Uvedené přípustné síly a momenty se
vztahují na jednu čelist. Přitom se
u statických údajů jedná o přídavnou
velikost
max. přípustná síla FZ
max. přípustný moment MX
max. přípustný moment MY
max. přípustný moment MZ
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
[N]
[Nm]
[Nm]
[Nm]
tíhu výrobku respektive vnějších čelistí chapadla a síly od zrychlení při manipulaci. Pro výpočet momentu je
nutné vzít v úvahu počátek systému
souřadnic (bod otáčení čelistí).
16
32
50
34
0,5
0,8
0,5
90
1,6
2,8
1,9
173
4,7
8,1
5,3
1 / 7.5-19
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
Momenty setrvačnosti [kgm2x10–4]
Moment setrvačnosti [kgm2x10–4]
tříbodového chapadla se vztahuje na
středovou osu, bez externího palce
chapadla, v nezatíženém stavu.
velikost
16
32
50
HGD
0,14
0,79
6,10
Čas rozevření a sevření [ms] při 6 barech
bez vnějších palců
s vnějšími palci
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
Uvedený čas rozevření a sevření [ms]
byl naměřen při pokojové teplotě,
provozním tlaku 6 barů bez
přídavného palce.
7.5
velikost
bez vnějších palců
HGD
s vnějšími palci (v závislosti na tíze)
HGD
1 / 7.5-20
Pro větší tíhu musejí být chapadla
škrcena. Čas rozevření a sevření je
pak nutné odpovídajícím způsobem
nastavit.
16
32
50
rozevření
sevření
5
5
10
10
10
10
0,08 N
0,11 N
0,15 N
0,30 N
0,50 N
0,75 N
1,00 N
1,50 N
2,00 N
5
10
20
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
200
300
–
–
–
–
–
–
–
–
100
200
300
výrobky 2007 – změny vyhrazeny – 2006/10
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
Síla úchopu F na čelist chapadla v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky x
síly úchopu
Z následujících diagramů lze zjistit
síly úchopu v závislosti na provozním
tlaku a na ramenu páky (vzdálenost
od nahoře vyznačené roviny 0 k bodu
vnější úchop (sevření)
působení externího palce chapadla
na manipulovaný výrobek) pro různé
konstrukční velikosti.
vnitřní úchop (rozevření)
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
F [N]
F [N]
HGD-16-A
x [mm]
x [mm]
7.5
F [N]
F [N]
HGD-32-A
x [mm]
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
x [mm]
1 / 7.5-21
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
Síla úchopu F na čelist chapadla v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky x
vnější úchop (sevření)
vnitřní úchop (rozevření)
F [N]
F [N]
HGD-50-A
x [mm]
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
x [mm]
7.5
1 / 7.5-22
výrobky 2007 – změny vyhrazeny – 2006/10
Tříbodová chapadla HGD
technické údaje
CAD modely ke stažení www.festo.cz/engineering
Rozměry
velikost 16
velikost 32/50
1 drážka pro čidla SME/SMT-8
(ne u HGD-16-A)
2 přívod stlačeného vzduchu
pro sevření
3 přívod stlačeného vzduchu
pro rozevření
4 otvor pro lícovaný kolík
(lícované kolíky nejsou
součástí dodávky)
5 středění
(pro samostatnou konfiguraci)
velikost
[mm]
B1
B2
–0,02
6
10
14
13
13
25
velikost
H3
H4
16
32
50
D1
D2
∅
H8
D3
D4
∅
D5
∅
D6
∅
D7
D8
∅
H1
H2
M3
M5
Gx
3
4
5
M3
M3
M5
3,2
3,7
6
30
45
70
21
32,4
49,4
M3
M3
M5
3 H7
20+0,02/+0,05
30+0,02/+0,05
60
78
107,5
46
62
83,5
L2
L3
L4
T1
17,5
24,6
37
20
28,5
43
–0,02/–0,05
16
32
50
[mm]
B3
7
8
12
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H13
L1
4,5
6,5
7
3
3,5
5
6
6,5
10
21
22,5
34
12
16
22
11
11,8
16
4,5
8
9
2
3
4
19
36
54
+1
32,6
44
56
8
10
16
±0,02
11,5
19
30
Údaje pro objednávky
velikost
dvojčinný pohon
Údaje pro objednávky – sady opotřebitelných dílů
velikost
[mm]
č. dílu
typ
[mm]
č. dílu
typ
16
32
50
174 819
161 837
161 838
HGD-16-A
HGD-32-A
HGD-50-A
16
32
50
378 535
125 694
125 695
HGD-16-A
HGD-32-A
HGD-50-A
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
–0,5
4
4
6
1 / 7.5-23
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
velikost 16/32/50
7.5
Tříbodová chapadla HGD
příslušenství
Údaje pro objednávky
typ
hmotnost
[g]
č. dílu
typ
16
30
175 713
technické údaje www.festo.cz
SMH-S1-HGD16
1
170
7
175 708
175 709
technické údaje www.festo.cz
SMH-AE1-PS3-M12
1
SMH-AE1-NS3-M12
čidlo polohy SMH-S1
vyhodnocovací jednotka SMH-AE1
16
1)
PE1)
pro velikost
množství v balení
Údaje pro objednávky – čidla pro drážku T, polovodičová
montáž
spínací
p
elektrické připojení
výstup
kabel
konektor M8
technické údaje www.festo.cz
délka kabelu č. dílu
konektor M12 [m]
typ
yp
SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE
SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE
SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE
SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D
SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D
SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12
SMT-8-PS-K-LED-24-B
spínací
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
nasazovací
7.5
nasunovací,
vestavné do
profilu válce
PNP
NPN
–
PNP
NPN
PNP
PNP
3 vodiče
–
–
2,5
,5
2 vodiče
–
–
3 ppinyy
–
–
2,5
0,3
,3
–
3 vodiče
–
–
3 piny
–
0,3
2,5
525 898
525 909
525 908
525 899
525 910
525 900
175 436
–
3 piny
–
0,3
175 484
SMT-8-PS-S-LED-24-B
3 vodiče
–
–
7,5
525 911
SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE
rozpínací
nasazovací
PNP
Údaje pro objednávky – čidla pro drážku T, jazýčková relé
montáž
elektrické připojení
kabel
technické údaje www.festo.cz
konektor M8
délka kabelu č. dílu
[m]
typ
yp
525 895
525 897
525 907
525 896
150 855
150 857
SME-8F-DS-24V-K2,5-OE
SME-8F-DS-24V-K5,0-OE
SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE
SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D
SME-8-K-LED-24
SME-8-S-LED-24
160 251
SME-8-O-K-LED-24
spínací
nasazovací
nasunovací,,
vestavné do
profilu válce
3 vodiče
–
2 vodiče
–
3 vodiče
–
–
3 piny
–
3 piny
2,5
5,0
2,5
0,3
2,5
0,3
3 vodiče
–
7,5
rozpínací
nasunovací,
vestavné do
profilu válce
1 / 7.5-24
výrobky 2007 – změny vyhrazeny – 2006/10
Tříbodová chapadla HGD
příslušenství
Údaje pro objednávky – zásuvky s kabelem
montáž
spínací výstup
PNP
technické údaje www.festo.cz
ppřipojení
p j
délka kabelu č. dílu
[m]
typ
yp
2,5
5
2,5
5
159 420
159 421
159 428
159 429
SIM-M8-3GD-2,5-PU
SIM-M8-3GD-5-PU
SIM-M12-3GD-2,5-PU
SIM-M12-3GD-5-PU
2,5
5
2,5
5
159 422
159 423
159 430
159 431
SIM-M8-3WD-2,5-PU
SIM-M8-3WD-5-PU
SIM-M12-3WD-2,5-PU
SIM-M12-3WD-5-PU
NPN
přímá zásuvka
p
převlečná
matice
M8
ppřevlečná matice
M12
3 ppinyy
3 ppinyy
3 ppinyy
3 ppinyy
Jednotky pro manipulaci
tříbodová chapadla
úhlová zásuvka
ppřevlečná matice
M8
ppřevlečná matice
M12
7.5
2006/10 – změny vyhrazeny – výrobky 2007
1 / 7.5-25
Download

Tříbodová chapadla HGD