Škrtiace spätné ventily VFOF
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF
hlavné údaje a prehľad dodávky
Hlavné údaje
-H-
n malá výška
n vysoký prietok
n horizontálne otáčateľné 360°
v zmontovanom stave
n univerzálny smer ovládania 1
po prestavbe telesa
n viac funkcií – funkčné kombinácie
3
1
1
upozornenie
Pri montáži jednotlivých komponentov treba dodržiavať nasledujúce
poradie:
1) Zatlačte oporný krúžok 2
s tvarovým stykom do telesa.
2) Zaveďte dutú skrutku 3
do otvoru.
3) Nasuňte tesniaci krúžok OK 4
cez závit dutej skrutky.
2
4
Prehľad dodávok
funkcia
funkcia ventilu
vyhotovenie
typ
pneumatický
prípoj 1
pneumatický
prípoj 2
qnN1)
nastavovací
prvok
è strana/
internet
[l/min]
škrtiace spätné ventily
štandard
funkcia
škrtiaceho
spätného ventilu
na odvetrávaní
Funkčná kombinácia
funkcia
škrtiaceho
spätného ventilu
na odvetrávaní
1)
2
VFOF
QS -6, QS -8
Gx, G¼
250 … 650
skrutka
s vnútorným
esťhranom
3
VFOF
QS -6, QS -8
Gx, G¼
240 … 590
skrutka
s vnútorným
esťhranom
6
Štandardný nominálny prietok v smere škrtenia.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2014/10
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF
legenda k typovému označeniu
VFOF
–
L
E
–
H
–
G18
–
Q6
typ
VFOF
škrtiaci spätný ventil, plochý tvar
tvar
L
výstup, tvar L
funkcia ventilu
E
funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
nastavovací prvok
H
skrutka s vnútorným esťranom
pneumatický prípoj 2
G18
G14
závit Gx
závit G¼
pneumatický prípoj 1
Q6
Q8
nástrčný prípoj QS-6
nástrčný prípoj QS-8
2014/10 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF
údajový list
-M-
Škrtenie s funkciou spätného ventilu
prípoj odvetrávania
-Q-L-
Škrtiace spätné ventily slúžia na variabilné nastavenie prietoku a v súčinnosti s pneumatickými pohonmi
štandardný nominálny prietok
250 … 650 l/min
teplotný rozsah
–10 … +60 °C
prevádzkový tlak
0,2 … 10 bar
umožňujú cielenú zmenu rýchlosti
piestnej tyče pri pohybe vpred a späť.
To sa dosahuje vhodným škrtením
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
pneumatický prípoj 2
pneumatický prípoj 1
nastavovací prvok
spôsob ovládania
spôsob upevnenia
montážna poloha
nominálny moment zatiahnutia
príp. ovládací moment
nastavovacej skrutky
možnosti otáčania
prietoku stlačeného vzduchu.
Funkcia škrtenia sa realizuje pomocou
kruhovej štrbiny v telese. Štrbinu
funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
Gx
[Nm]
[Nm]
QS-6
skrutka s vnútorným esťhranom
ručné
naskrutkovanie
ľubovoľná
3 _20 %
1
[°]
360 (nie je prípustné trvalé otáčanie)
možno zväčšovať a zmenšovať
otáčaním nastavovacej skrutky
s vnútorným šesťhranom.
G¼
QS-8
11 _20 %
1,5
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium/riadiaci médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
teplota okolia
[°C]
teplota média
[°C]
skladovacia teplota
[°C]
odolnosť proti korózii KBK1)
1)
0,2 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
–10 … +60
–10 … +60
–20 … +70
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Materiály
funkčný rez
1
2
4
4 3
Škrtiaci spätný ventil
5
1 teleso
2 dutá skrutka
3 puzdro
4 regulačná skrutka
5 uvoľňovací krúžok
–
tesnenia
poznámka o materiáli
PBT
hliníková tvárna zliatina
hliníková tvárna zliatina
mosadz
POM
NBR
v zmysle RoHS
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2014/10
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF
údajový list
Normálny nominálny prietok qnN [l/min] a štandardný prietok qn [l/min] v závislosti od otočenia skrutky n
VFOF-…-G18-Q6
VFOF-…-G14-Q8
tolerancia hodnôt prietoku: _20 %
qnN
qn
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
typ
VFOF-…-G18-Q6
VFOF-…-G14-Q8
D1
vonkají ∅
hadice
D2
Gx
G¼
QS-6
QS-8
prípoj
B1
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
ß1
ß2
21,7
24,7
19,4
28,4
8,6
12,6
5
5,4
14
19,6
39,9
56,3
32,4
46,1
12,2
15,5
12
15
2,5
2,5
Typové označenie – funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
pneumatický
nominálny prietok qnN
prípoj
pri 6 bar } 5 bar
v smere škrtenia v spätnom
smere
2
1
[l/min]
[l/min]
Gx
G¼
2014/10 – zmeny vyhradené
QS-6
QS-8
250
650
150 … 260
300 … 650
è internet: www.festo.sk
štandardný prietok qn
pri 6 bar } 0 bar
v smere škrtenia v spätnom
smere
[l/min]
[l/min]
hmotnosť
420
1 100
13,9
32,9
460 … 540
840 … 1 100
č. dielu
typ
[g]
1526931 VFOF-LE-H-G18-Q6
1505391 VFOF-LE-H-G14-Q8
5
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF, funkčná kombinácia
legenda k typovému označeniu
VFOF
–
L
E
–
BA
H
–
G18
–
Q6
typ
VFOF
škrtiaci spätný ventil, plochý tvar
tvar
L
výstup, tvar L
funkcia ventilu
E
funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
prídavná funkcia
BA
riadená funkcia spätného ventilu, funkcia odvetrávania ručne
nastavovací prvok
H
Skrutka s vnútorným esťhranom
pneumatický prípoj 2
G18
G14
závit Gx
závit G¼
pneumatický prípoj 1
Q6
Q8
6
nástrčný prípoj QS-6
nástrčný prípoj QS-8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2014/10
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF, funkčná kombinácia
údajový list
Škrtenie s funkciou spätného ventilu
prípoj odvetrávania
-M-Q-L-
Škrtiaci spätný ventil VFOF-LE-BAH
predstavuje ventil s funkčnou kombináciou krtiaceho spätného ventilu
na odvetrávaní a spätného riadeného
ventilu s funkciou ručného odvetrávania.
Funkcia krtiaceho spätného ventilu
štandardný nominálny prietok
240 … 590 l/min
teplotný rozsah
–10 … +60 °C
prevádzkový tlak
0,2 … 10 bar
na odvetrávaní a spätného ventilu
slúži na ručné nastavovanie rýchlosti
vysúvania/zasúvania piestnej tyče
pneumatického pohonu.
Funkcia škrtenia sa realizuje pomocou
kruhovej štrbiny v telese. Štrbinu možno zväčšovať a zmenšovať otáčaním
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
pneumatický prípoj 2
nastavovacej skrutky s vnútorným
šesťhranom.
Funkcia spätného riadeného ventilu
môže byť použitá ako krátkodobé
medzizastavenie. Ak je aktívny riadiaci signál, začne pôsobiť škrtenie
odfukovaného vzduchu. Ak riadiaci
funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
Gx
pneumatický prípoj 1
prípoj riadiaceho vzduchu 21
nastavovací prvok
spôsob ovládania
spôsob ovládania spätného riadeného ventilu
funkcia ručného odvetrávania
spôsob upevnenia
montážna poloha
spínací čas
vypnutie [ms]
zapnutie [ms]
nominálny moment zatiahnutia
[Nm]
príp. ovládací moment nastavovacej [Nm]
skrutky
možnosti otáčania
[°]
QS-6
QS-6
skrutka s vnútorným esťhranom
ručne
pneumaticky
tlačidlom
naskrutkovanie
ľubovoľná
9
6
3 _20 %
1
signál nie je aktívny, ventil uzatvorí
odvetrávanie pohonu, pohon sa
krátkodobo zastaví.
Spustenie integrovanej funkcie
ručného odvetrávania umožňuje
manuálne odvetrávanie pneumatického pohonu.
G¼
QS-8
QS-8
11
8
11 _20 %
360 (nie je prípustné trvalé otáčanie)
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
prevádzkový tlak
[bar]
riadiaci tlak
[bar]
prevádzkové médium / riadiaci médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
teplota okolia
[°C]
teplota média
[°C]
skladovacia teplota
[°C]
odolnosť proti korózii KBK1)
1)
0,2 … 10
2 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
–10 … +60
–10 … +60
–20 … +70
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2014/10 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF, funkčná kombinácia
údajový list
Materiály
funkčný rez
2
4 5
1
3
Škrtiaci spätný ventil
6
Nominálny prietok qnN v smere škrtenia pri 6 > 5 bar
v závislosti od otáčok skrutky n
VFOF-…-G18-Q6
VFOF-…-G14-Q8
tolerancia hodnôt prietoku: _20 %
1 teleso
2 veko
3 dutá skrutka
4 puzdro
5 regulačná skrutka
6 uvoľňovací krúžok
–
kryt
–
tesnenia
poznámka o materiáli
PBT
PBT
hliníková tvárna zliatina
hliníková tvárna zliatina
mosadz
POM
ES-BE
NBR
v zmysle RoHS
Nominálny prietok qn v smere škrtenia pri 6 > 0 bar
v závislosti od otáčok skrutky n
VFOF-…-G18-Q6
VFOF-…-G14-Q8
tolerancia hodnôt prietoku: _20 %
Minimálny riadiaci tlak p21 v závislosti od prevádzkového tlaku p1
8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2014/10
-V- novinka
Škrtiace spätné ventily VFOF, funkčná kombinácia
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
typ
VFOF-…-G18-Q6
VFOF-…-G14-Q8
D1
vonkají ∅
hadice
D2
Gx
G¼
QS-6
QS-8
prípoj
B1
B2
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
L4
L5
ß1
ß2
29,5
39,5
15
20,5
19,4
28,2
5
5,6
14,1
21
1,5
2
60,3
76,8
52,8
66,8
23,8
30
9,7
11,1
7,5
10
12
15
2,5
2,5
Typové označenie – funkcia škrtiaceho spätného ventilu na odvetrávaní
pneumatický prípoj
štandardný nominálny prietok
prípoj
riadiaceho qnN pri 6 bar } 5 bar
vzduchu
v smere
v spätnom smere
škrtenia
2
1
21
[l/min]
[l/min]
1)
Gx
QS-6 QS-6
240
G¼
QS-8 QS-8
590
150 … 230
120 … 2201)
315 … 540
310 … 5401)
štandardný prietok qn
hmotnosť
pri 6 bar } 0 bar
v smere
v spätnom smere
škrtenia
[l/min]
[l/min]
[g]
č. dielu
420
28,6
8001459 VFOF-LE-BAH-G18-Q6
73,9
1927030 VFOF-LE-BAH-G14-Q8
940
400 … 460
400 … 4601)
830 … 1 000
840 … 1 0001)
typ
v kľudovej polohe
2014/10 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
9
Download

Škrtiace spätné ventily VFOF