Cenník výrobkov
Husqvarna 2014
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Podmienky a náklady na dopravu tovaru
Platí pre všetky výrobky dodávané spoločnosťou Husqvarna Česko s.r.o.
Hodnota objednávky bez DPH
Dopravné náklady
0,01 – 99,99 EUR
4 EUR
100,00 – 299,99 EUR
7 EUR
600,00 – 599,99 EUR
12 EUR
nad 600 EUR
Zdarma
Hodnota dopravných nákladov sa počíta z vašej nákupnej ceny bez DPH. Internetový objednávkový
systém Weborder vám pred každým odoslaním objednávky cenu prepočítáva podľa vašich aktuálnych
rabatov a nákupných cien.
VŠEOBECNÉ
Tento cenník je platný do 31. 12. 2014. Vyhradzujeme si právo na zmeny cien alebo tlačové chyby. Pretože neustále prebieha vývoj našich
výrobkov, vyhradzujeme si tiež právo na zmeny rozsahu dodávky s ohľadom na tvar, techniku a vybavenie bez predchádzajúceho oznámenia.
Dodávky tovaru prebiehajú výhradne podľa obchodných a dodacích podmienok firmy Husqvarna Česko s.r.o. v platnom znení.
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014
I.
Ručne nesené stroje
(poloprofesionálne,
profesionálne),
motorové kosačky
II.
III.
Príslušenstvo
Ručne nesené stroje (okrem príslušenstva
(hobby)
k veľkej kolesovej
technike)
IV.
V.
VI.
Traktory, frézy,
kultivátory
Ridery
Automowery
2
OBSAH
strana
strana
Všeobecné informácie ....................................................................................2
Príslušenstvo pre ridery ..............................................................................27
Internetová podpora ......................................................................................4
ZTH ..................................................................................................................28
Elektrické reťazové píly .................................................................................5
Príslušenstvo pre ZTH ................................................................................28
Benzínové reťazové píly.................................................................................5
Ochranné nohavice .......................................................................................30
Profesionálne benzínové reťazové píly ......................................................6
Ochranné bundy ............................................................................................31
Starostlivosť o stromy a arboristické píly ................................................7
Spodné prádlo ................................................................................................31
Príslušenstvo pre reťazové píly ...................................................................8
Topánky / gumáky .........................................................................................32
Benzínové vyžínače .......................................................................................10
Ponožky / vložky do topánok.....................................................................32
Delené krovinorezy ......................................................................................10
Rukavice ...........................................................................................................32
Príslušenstvo pre delené vyžínače ............................................................10
Náradie a príslušenstvo ...............................................................................33
Benzínové krovinorezy ................................................................................ 11
Meracie pásma ...............................................................................................33
Benzínové krovinorezy – lesné .................................................................. 11
Náhradné diely pre meracie pásma ..........................................................34
Príslušenstvo pre krovinorezy ...................................................................12
Zavazadlá .........................................................................................................34
Príslušenstvo pre lesné krovinorezy ........................................................14
Ochranné prilby a príslušenstvo ...............................................................35
Fúkače ..............................................................................................................15
Príslušenstvo na označovanie.....................................................................36
Plotostrihy .......................................................................................................15
Kombinované kanistre .................................................................................36
Automowery ..................................................................................................15
Príslušenstvo ku kanistrom ........................................................................36
Príslušenstvo pre Automovery ..................................................................16
Pretláčacie lopatky / kliny ...........................................................................37
Akumulátorové krovinorezy ......................................................................17
Náradie na brúsenie .....................................................................................37
Akumulátorový plotostrih ..........................................................................17
Príslušenstvo k nástrojom na brúsenie ...................................................38
Akumulátorové píly ......................................................................................17
2-taktné motorové oleje .............................................................................39
Ručné vretenové kosačky ...........................................................................18
Nové 2-taktné motorové oleje..................................................................39
Benzínové kosačky na trávu .......................................................................18
4-taktné motorové oleje .............................................................................39
Mulčovacie kosačky na trávu ......................................................................18
Bio reťazové oleje .........................................................................................40
Kultivátory ......................................................................................................19
Minerálne reťazové oleje............................................................................................ 40
Stroje pre starostlivosť o trávnik..............................................................19
Ostatné mazivá ..............................................................................................40
Snehové frézy .................................................................................................19
Náradie ............................................................................................................41
Pôdny vrták .....................................................................................................19
Sekery ...............................................................................................................41
Traktory so stredovým vyhadzovaním ....................................................20
Náhradné články reťazí, krabička na reťaze ..........................................42
Traktory s bočným vyhadzovaním ............................................................20
Arboristické príslušenstvo..........................................................................42
Príslušenstvo pre traktory ..........................................................................21
Reťaze pre reťazové píly v roliach ............................................................42
Ridery ...............................................................................................................22
Príslušenstvo k reťazovým roliam ............................................................43
Ridery pre profesionálne používanie .......................................................23
Náhradné roll topy .......................................................................................43
Ridery pre komerčné používanie série P-500 ......................................24
Kit – lišta + 2 reťaze.....................................................................................43
Príslušenstvo pre ridery série P-500........................................................25
Špeciálne a závodné lišty .............................................................................43
INTERNETOVÁ PODPORA
weborder.husqvarna.com
Prostredníctvom objednávkového systému Weborder objednávate všetok tovar dodávaný spoločnosťou Husqvarna
Česko s.r.o. Systém vám zobrazí odporúčanú predajnú cenu, čistú nákupnú cenu a plánovaný termín dodania tovaru.
K dispozícii sú tu tiež zoznamy náhradných dielov. V prípade potreby je možné prepnúť v systéme na záložku Reklamácie
(web warranty) pre vybavenie vašich reklamácií. Taktiež tu nájdete práve prebiehajúce akčné ponuky (záložka Promotions).
Predané výrobky sa registrujú v záložke Registrácia výrobkov, v záložke Dostupnosť / Faktúry si môžete zobraziť a vytlačiť
vaše faktúry. Osobné prístupové údaje môžete získať na e-mailovej adrese [email protected]
support.sk.husqvarna.com
Na stránkach podpory Husqvarna (supporte) nájdete dôležité informácie, týkajúce sa výrobkov, servisu, marketingu a ďalšie.
Informácie na stránkach podpory sú k dispozícii pre autorizovaných predajcov Husqvarna.
husqvarnauniversity.com
Tieto internetové stránky boli pripravené za účelom ďalšieho vzdelávania a rozvoja vo forme prezentácií a interaktívnych
textov. Predmetom sú ako technické a servisné témy, tak predajné skúsenosti.
Pre viac informácií kontaktujte pána Juraja Szaba ([email protected]).
Stránky reklamnej podpory HUSQVARNA
http://90.182.135.186/husqvarnask
Na stránkach nájdete vzory inzerátov, bilboardov, cenoviek a všetkých druhov marketingovej podpory k prebiehajúcim
akciám.
4
ELEKTRICKÉ
REŤAZOVÉ PÍLY
Obj. č.
Výrobok
Husqvarna
Motor
cm3
Watt
Hmotnosť
(kg)
Delenie
reťaze
Palce / cm
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9675431-64
317 EL
Pozdĺžne
uložený
1700
4,4
3/8" 1,3 Mini
14" / 36
II.
157
188
9675471-66
321 EL
Pozdĺžne
uložený
2000
4,4
3/8" 1,3 Mini
16" / 40
II.
198
238
BENZÍNOVÉ
REŤAZOVÉ PÍLY
Obj. č.
Výrobok
Husqvarna
Výbava
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Delenie
reťaze
Palce / cm
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9666399-01
236
X-Torq ®
38
1,9 / 1,4
4,7
3/8" 1,3 Mini
14" / 36
II.
163
195
9667618-02
135
X-Torq ®
41
1,88 / 1,4
4,4
3/8" 1,3 Mini
14" / 36
II.
199
239
9671554-45
435
X-Torq ®
41
2,2 / 1,6
4,2
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
283
339
9671877-45
440
X-Torq ®
41
2,4 / 1,8
4,4
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
313
375
9651684-35
440e
X-Torq ®
41
2,4 / 1,8
4,4
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
329
395
9651680-35
440e
X-Torq ®
41
2,4 / 1,8
4,6
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
349
419
9671564-35
445
X-Torq ®
46
2,8 / 2,1
4,9
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
341
409
9671566-35
445e
X-Torq ®
46
2,8 / 2,1
4,9
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
363
435
9650832-35
445e
X-Torq ®
46
2,8 / 2,1
5,1
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
379
455
9671878-35
450
X-Torq ®
50,2
3,2/2,4
4,9
325" 1,3 Pixel
15"/38
I.
391
469
9671569-35
450e
X-Torq ®
50
3,2 / 2,4
5,1
325" 1,3 Pixel
15" / 38
I.
408
489
9667677-15
455
dopredaj
X-Torq ®
Autotune ®
56
3,5 / 2,6
5,9
325" 1,5
15" / 38
I.
441
529
9667679-15
455e
X-Torq ®
Autotune ®
56
3,5 / 2,6
5,8
325" 1,5
15" / 38
I.
471
565
9650311-18
460
X-Torq ®
Autotune ®
60
3,7 / 2,7
5,8
325" 1,5
18" / 45
I.
499
599
Triobrake
Triobrake
5
PROFESIONÁLNE
BENZÍNOVÉ REŤAZOVÉ PÍLY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Výbava
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Delenie
reťaze
Palce/cm
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9666485-35
545
X-Torq ®
Autotune ®
50
3,4 / 2,5
4,9
325" 1,3
Pixel
15"/38
I.
546
655
9664519-65
555
X-Torq ®
Autotune ®
60
4,2 / 3,1
5,6
3/8" 1,5
15"/38
I.
588
705
9664283-18
365
X-Torq ®
71
4,8 / 3,6
6,4
3/8" 1,5
18"/45
I.
621
745
9666481-35
550 XP
X-Torq ®
Autotune ®
50
3,75 / 2,8
4,9
325" 1,3
Pixel
15"/38
I.
571
685
9666483-35
550 XPG
X-Torq ®
Autotune ®
vyhrievanie
rukoväte
50
3,75 / 2,8
5,1
325" 1,3
Pixel
15"/38
I.
613
735
9660091-15
560 XP
0,325"
X-Torq ®
Autotune ®
59,8
4,7/3,5
5,6
325" 1,5
15"/38
I.
654
785
9660102-65
560 XPG
X-Torq ®
Autotune ®
vyhrievanie
rukoväte
60
4,7 / 3,5
5,8
3/8" 1,5
15"/38
I.
691
829
9659681-18
372 XP
X-Torq ®
71
5,5 / 4,1
6,4
3/8" 1,5
18"/45
I.
688
825
X-Torq ®
vyhrievanie
rukoväte
71
5,5 / 4,1
6,4
3/8" 1,5
18"/45
I.
721
865
X-Torq ®
68
4,9 / 3,6
6,7
3/8" 1,5
18"/45
I.
721
865
X-Torq ®
Autotune ®
74
5,7 / 4,2
6,6
3/8" 1,5
18"/45
I.
866
1 039
88
6,44 / 4,8
7,1
3/8" 1,5
24"/60
I.
899
1 079
9659685-18
372 XPG
9670911-18
570
9668738-18
576 XP
9650606-44
390 XP
dopredaj
6
STAROSTLIVOSŤ
O STROMY A ARBORISTICKÉ PÍLY
Obj. č.
Výrobok
Husqvarna
Výbava
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Delenie
reťaze
Palce/cm
Kategória
podľa
OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
E-TECH ® II
25
1,2 / 0,9
7,1
3/8" 1,3 Mini
12"/30
I.
621
745
X-Torq ®
35,2
2/1,5
3,9
3/8" 1,3 Mini
16"/40
I.
383
459
X-Torq ®
Autotune ®
35
2 / 1,5
3,4
3/8" 1,3 Mini
12"/30
I.
399
479
25
1,3 / 1
3
3/8" 1,3 Mini
10"/25
I.
333
399
9651952-01
327 P5x
9671553-16
439
9669972-14
T435
9669069-10
T425
9659827-14
T540 XP
X-Torq ®
Autotune ®
38
2,4 / 1,8
3,6
3/8" 1,3 Mini
14"/36
I.
474
569
9667761-35
543 XP
X-Torq ®
Autotune ®
43
2,95 / 2,2
4,4
325" 1,3 Pixel
15"/38
I.
491
589
7
PRÍSLUŠENSTVO PRE REŤAZOVÉ PÍLY
Sila vodiaceho článku v palcoch / cm
Počet vodiacich článkov
Profil rezacieho zubu
Reťaz obj. číslo
Odporúčaná predajná cena v EUR bez DPH
Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH
5019595-40
16,94
20,33
3/8
,050/1,1
45
malé
12/30
5019595-45
20,18
24,22
3/8
,050/1,1
45
H38
Hobby
5018423-45
8,72
10,46
malé
14/35
5019595-52
20,72
24,86
3/8
,050/1,1
52
H38
Hobby
5018423-52
10,10
12,12
malé
10/25
5058916-40
14,04
16,85
3/8
,050/1,3
40
malé
10/25
5019592-40
16,94
20,33
3/8
,050/1,3
40
H36
Hobby
5769365-40
7,70
9,24
3/8
,050/1,3
50
H36
Hobby
5769365-50
9,70
11,64
10,45
Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH
Typ reťaze
Lišta obj. číslo
10/25
Delenie v palcoch
Dĺžka lišty v palcoch / cm
malé
Odporúčaná predajná cena v EUR bez DPH
Upevnenie lišty
3120XP
390XP, 395XP
365, 570, 372XP, 576XP
455e, 460, 357XP, 359, 555, 560XP
240, 435, 440, 445, 450, 55, 353, 346XP, 339XP
236, 236e
T435, T425, T338XPT
317EL, 321EL
323P4, 325P5x, 327P4, 327P5x
Akumulátorové píly
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Laminované lišty s vodiacim kolieskom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
malé
12/30
5019596-45
20,17
24,20
3/8
,050/1,3
45
Intenz
malé
14/35
5019596-52
20,75
24,90
3/8
,050/1,3
52
Intenz
malé
16/40
5019596-56
21,32
25,58
3/8
,050/1,3
56
Intenz
3/8
,050/1,3
45
H35
Hobby
5018470-45
8,71
3/8
,050/1,3
52
H35
Hobby
5018470-52
10,10
12,12
3/8
,050/1,3
56
H35
Hobby
5018470-56
10,83
13,00
malé
12/30
5019592-45
20,17
24,20
3/8
,050/1,3
45
H37
Hobby
5769365-45
10,57
12,68
malé
14/35
5019592-52
20,76
24,91
3/8
,050/1,3
52
H37
Hobby
5769365-52
12,27
14,72
malé
16/40
5019592-56
21,32
25,58
3/8
,050/1,3
56
H37
Hobby
5769365-56
13,12
15,74
malé
13/33
5089261-56
20,51
24,61
,325
,050/1,3
56
H30
PIXEL
5018406-56
11,81
14,17
malé
15/38
5089261-64
21,90
26,28
,325
,050/1,3
64
H30
PIXEL
5018406-64
13,49
16,19
malé
16/40
5089261-66
23,32
27,98
,325
,050/1,3
66
H30
PIXEL
5018406-66
13,93
16,72
malé
18/45
5089261-72
24,72
29,66
,325
,050/1,3
72
H30
PIXEL
5018406-72
15,21
18,25
malé
20/50
5089261-80
27,10
32,52
,325
,050/1,3
80
H30
PIXEL
5018406-80
16,92
20,30
,325
,050/1,3
64
H23
Hranatý
5018408-64
14,40
17,28
,325
,050/1,3
66
H23
Hranatý
5018408-66
14,96
17,95
,325
,050/1,3
72
H23
Hranatý
5018408-72
16,30
19,56
malé
13/33
5089121-56
20,51
24,61
,325
,058/1,5
56
H25
Guľatý
5018404-56
12,69
15,23
malé
15/38
5089121-64
21,90
26,28
,325
,058/1,5
64
H25
Guľatý
5018404-64
14,40
17,28
malé
16/40
5089121-66
23,32
27,98
,325
,058/1,5
66
H25
Guľatý
5018404-66
14,95
17,94
malé
18/45
5089121-72
24,72
29,66
,325
,058/1,5
72
H25
Guľatý
5018404-72
16,30
19,56
malé
20/50
5089121-80
27,10
32,52
,325
,058/1,5
80
H25
Guľatý
5018404-80
18,29
21,95
,325
,058/1,5
56
H21
Hranatý
5018407-56
12,69
15,23
,325
,058/1,5
64
H21
Hranatý
5018407-64
14,40
17,28
,325
,058/1,5
66
H21
Hranatý
5018407-66
14,96
17,95
,325
,058/1,5
72
H21
Hranatý
5018407-72
16,30
19,56
21,97
,325
,058/1,5
80
H21
Hranatý
5018407-80
18,31
veľké
15/38
5089131-56
21,90
26,28
3/8
,058/1,5
56
H54
Guľatý
5440788-56
14,22
17,06
veľké
16/40
5089131-60
23,32
27,98
3/8
,058/1,5
60
H54
Guľatý
5440788-60
15,32
18,38
20,78
veľké
18/45
5089131-68
24,72
29,66
3/8
,058/1,5
68
H54
Guľatý
5440788-68
17,32
veľké
20/50
5442855-72
25,36
30,43
3/8
,058/1,5
72
H54
Guľatý
5440788-72
18,42
22,10
84
H54
Guľatý
5440788-84
21,44
25,73
malé
15/38
malé
malé
92
H54
Guľatý
5440788-92
23,48
28,18
3/8
,058/1,5
52
H42
Hranatý
5018414-52
13,31
15,97
3/8
,058/1,5
56
H42
Hranatý
5018414-56
14,22
17,06
5089141-56
21,91
26,29
16/40
5089141-60
23,60
28,32
3/8
,058/1,5
60
H42
Hranatý
5018414-60
15,32
18,38
18/45
5089141-68
24,72
29,66
3/8
,058/1,5
68
H42
Hranatý
5018414-68
17,32
20,78
malé
20/50
5101535-72
27,11
32,53
3/8
,058/1,5
72
H42
Hranatý
5018414-72
18,42
22,10
malé
20/50
5089291-72
27,09
32,51
3/8
,050/1,3
72
3/8
,058/1,5
84
H42
Hranatý
5018414-84
21,44
25,73
3/8
,058/1,5
92
H42
Hranatý
5018414-92
23,48
28,18
•
•
8
PRÍSLUŠENSTVO PRE REŤAZOVÉ PÍLY
Profil rezacieho zubu
Reťaz obj. číslo
Odporúčaná predajná cena v EUR bez DPH
Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH
3/8
,050/1,3
45
H37
Hobby
5769365-45
10,57
12,68
52,94
63,53
3/8
,050/1,3
52
H37
Hobby
5769365-52
12,27
14,72
malé
16/40
5768307-56
59,32
71,18
3/8
,050/1,3
56
H37
Hobby
5769365-56
13,12
15,74
veľké
20/50
5449025-72
64,00
76,80
3/8
,058/1,5
72
H42
Hranatý
5018414-72
18,42
22,10
veľké
28/42
5449025-92
80,00
96,00
3/8
,058/1,5
92
H42
Hranatý
5018414-92
23,48
28,18
,058/1,5
68
H42
Hranatý
5018414-68
17,32
20,78
H42
Hranatý
5018414-72
18,42
22,10
25,73
Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH
Typ reťaze
55,92
5768307-52
Počet vodiacich článkov
46,60
14/35
Sila vodiaceho článku v palcoch / cm
5768307-45
malé
Delenie v palcoch
12/30
Odporúčaná predajná cena v EUR bez DPH
Dĺžka lišty v palcoch / cm
malé
Lišta obj. číslo
Upevnenie lišty
3120XP
390XP, 395XP
365, 570, 372XP, 576XP
•
•
•
455e, 460, 357XP, 359, 555, 560XP
236, 236e
•
•
•
240, 435, 440, 445, 450, 55, 353, 346XP, 339XP
T435, T425, T338XPT
317EL, 321EL
323P4, 325P5x, 327P4, 327P5x
Akumulátorové píly
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Laminované lišty s vodiacim kolieskom – Tech Lite
•
•
•
Laminované lišty s výmenným vrcholom – Tech lite
•
•
•
•
Laminované lišty s výmenným vrcholom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veľké
•
•
18/45
5019569-68
48,19
57,83
3/8
veľké
20/50
5019569-72
49,41
59,29
3/8
,058/1,5
72
veľké
22/55
5019569-76
50,62
60,74
3/8
,058/1,5
76
veľké
24/60
5019569-84
53,05
63,66
3/8
,058/1,5
84
H42
Hranatý
5018414-84
21,44
veľké
28/72
5019569-92
56,73
68,08
3/8
,058/1,5
92
H42
Hranatý
5018414-92
23,48
28,18
malé
18/45
5019577-68
48,19
57,83
3/8
,058/1,5
68
H42
Hranatý
5018414-68
17,32
20,78
malé
20/50
5019577-72
49,41
59,29
3/8
,058/1,5
72
H42
Hranatý
5018414-72
18,42
22,10
veľké
18/45
5019580-68
57,95
69,54
3/8
,058/1,5
68
H42
Hranatý
5018414-68
17,32
20,78
veľké
20/50
5019580-72
59,16
70,99
3/8
,058/1,5
72
H42
Hranatý
5018414-72
18,42
22,10
veľké
24/60
5019580-84
62,22
74,66
3/8
,058/1,5
84
H42
Hranatý
5018414-84
21,44
25,73
veľké
28/72
5019580-92
65,86
79,03
3/8
,058/1,5
92
H42
Hranatý
5018414-92
23,48
28,18
Laminované lišty bez vodiaceho kolieska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veľké
24/60
5074760-46
58,29
69,95
,404
,063/1,6
76
H64
Guľatý
5018431-76
21,44
25,73
•
veľké
28/72
5015896-01
65,86
79,03
,404
,063/1,6
84
H64
Guľatý
5018431-84
21,88
26,26
•
veľké
30/75
5019581-92
70,72
84,86
,404
,063/1,6
92
H64
Guľatý
5018431-92
23,95
28,74
•
veľké
36/90
5019581-04
84,00
100,80
,404
,063/1,6
104
H64
Guľatý
5018431-04
25,21
30,25
•
veľké
42/105
5019218-24
104,00
124,80
,404
,063/1,6
124
H64
Guľatý
5018431-24
27,74
33,29
9
BENZÍNOVÉ
VYŽÍNAČE
Obj. č.
9667797-01
Výrobok Husqvarna
122 C
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Príslušenstvo
22
0,8 / 0,6
4,4
Strunová hlava T25
s ochranným krytom
II.
149
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
179
DELENÉ KROVINOREZY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9527157-53
128 LDx
9651938-01
327 LDx
dopredaj
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Príslušenstvo
28
1,1/0,8
5
Strunová hlava T25
s ochranným krytom
II.
246
295
25
1,2/0,9
5
Strunová hlava T25
s ochranným krytom
I.
349
419
PRÍSLUŠENSTVO PRE DELENÉ VYŽÍNAČE
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
327 LDx
128 LDx
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5371966-05
HA 110 plotostrih – krátka tyč
•
•
III.
359
431
5371966-06
HA 850 plotostrih – dlhá tyč
•
•
III.
359
431
5371969-01
EA 850 zarovnávač okrajov trávnika
•
•
III.
261
313
5371967-01
SR 600 zametací valec
•
III.
538
646
5371833-16
PA 1100 vyvetvovacia píla – dlhá tyč
•
III.
293
352
5371833-11
PA vyvetvovacia píla – rezacia časť
•
III.
278
333
5374254-01
CA 150 kultivátor
•
III.
359
431
•
•
9
10
BENZÍNOVÉ
KROVINOREZY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
28
1,1 / 0,8
5,0
9527157-52
128 R
9667798-02
533 RS
29,5
1,3 / 1
7,1
9666048-01
135R
34,6
2 / 1,4
6,8
9666288-01
535 Rx
34,6
2,2 / 1,6
6,1
9666289-01
535 RxT
34,6
2,2 / 1,6
6,2
9667799-02
543 RS
40,1
2 / 1,5
7,4
9660159-01
545 Rx
45,7
2,7 / 2
8,4
9660158-01
545 RxT
45,7
2,7 / 2
8,2
9666290-01
555 RxT
53,3
3,8 / 2,8
9,2
Príslušenstvo
Strunová hlava T25, trávny
kotúč (255-4), univerzálny
kryt, popruh Štandard
Strunová hlava T35, trávny
nôž (300-3), univerzálny
kryt, popruh Štandard
Strunová hlava T35, trávny
nôž (300-3), kombinovaný
kryt, popruh Štandard
Strunová hlava T35, trávny
nôž (300-3), kombinovaný
kryt, popruh Balance 35
Strunová hlava T35X, trávny
nôž (300-3), kombinovaný
kryt, popruh Balance X
Strunová hlava T35, trávny
nôž (275-4), univerzálny
kryt, popruh Štandard
Strunová hlava T45X, trávny
nôž (300-3), kombinovaný
kryt, popruh Balance X
Strunová hlava T45X, trávny
nôž (300-3), kombinovaný
kryt, popruh Balance XT
Strunová hlava T55X, trávny
nôž (350-3), kombinovaný
kryt, popruh Balance XT
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
II.
246
295
I.
433
519
I.
433
519
I.
488
585
I.
554
665
I.
516
619
I.
633
759
I.
716
859
I.
816
979
BENZÍNOVÉ KROVINOREZY – LESNÉ
Obj. č.
9660156-01
Výrobok Husqvarna
545 Fx
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Príslušenstvo
45,7
3/2,2
8,1
Pílový kotúč (225-24), kryt,
popruh Balance XT
11
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
I.
774
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
929
PRÍSLUŠENSTVO PRE KROVINOREZY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Názov
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
VYŽÍNACIE HLAVY
S 35
Trimmy S
Trimmy S II
T 24 C
T 25
T 25 C
T 35 Universal; T35
T 35x
T 45x
T 55x
Super Auto II
Auto 55
Tricut
Náhradný žací nôž
Tricut
Špeciálne kovové
strunové hlavy
9,27
5784474-01
2,4 mm, 2 struny, M 10
5310092-68
2,4 mm, 2 struny, M 12
12,36
ručné vysúvanie struny
5784478-01
2,4 mm, 2 struny, M 12 závit
43,99
ručné donastavenie struny, spodná miska s guľôčkovými ložiskami; ľahké nasadzovanie z vonkajšej strany
5784478-01
2,4 mm, 2 struny, M 12 závit
43,99
ručné donastavenie struny, spodná miska s guľôčkovými ložiskami; ľahké nasadzovanie z vonkajšej strany
5300958-46
VYŽÍNACIE strunová hlava "Colibri"
25,43
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy
5784461-01
2,4 mm, 2 struny, M 10
10,63
5784460-01
2,4 mm, 2 struny, 3/8"
10,64
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy
5784459-01
2,4 mm, 2 struny, 3/8" R
12,35
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy
5784494-01
2,4 mm, 2 struny, universal
23,05
5784463-01
2,4 mm, 2 struny, M10
10,84
5784464-01
2,4 mm, 2 struny, M12
10,84
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy
5784465-01
2,4 mm, 2 struny, M10
20,49
5784466-01
2,4 mm, 2 struny, M12
20,49
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy – guľôčkové ložiská pre profesionálne využitie
5784468-01
3,0 mm, 2 struny, M12
23,73
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy – guľôčkové ložiská pre profesionálne využitie
5784470-01
3,0 mm, 2 struny, M12
33,67
poloautomatický systém vysúvania struny poklepom kosiacej hlavy – guľôčkové ložiská pre profesionálne využitie
5784471-01
2,4 mm, 2 struny, 25,4 mm bez závitu
31,26
plnoautomatický systém vysúvania struny
5310092-26
3,0 mm, 2 struny, M12
52,88
plnoautomatický systém vysúvania struny
5784491-01
3 struny, 255 mm, M10
31,94
5784493-01
3 struny, 300 mm, M12
31,95
5310177-14
priemer 255 mm, 8 cm dlhý
0,86
5310177-15
priemer 300 mm, 10 cm dlhý
0,86
5759898-01
strunová hlava alloy – hliníková pre 1 ks struny
15,81
5784480-01
strunová hlava F35
31,26
5784481-01
strunová hlava F55
46,09
ručné nasúvanie nastrihaných kusov struny
11,12
14,83
52,79
52,79
30,52
12,76
12,77
14,82
27,66
13,01
13,01
24,59
24,59
28,48
40,40
37,51
63,46
38,33
38,34
1,03
1,03
18,97
37,51
55,31
OCHRANNÉ KRYTY A OPERNÉ MISKY
PVC
Ochranný kryt
z PVC pro Trimmy
Kombinovaný kryt
Operná miska
Operná miska
s guľôčkovým
ložiskom
18,22
20,02
30,77
21,86
24,02
36,92
21,01
18,54
20,09
18,54
20,84
17,76
33,30
26,05
24,87
17,16
7,82
3,81
6,50
25,21
22,25
24,11
22,25
25,01
21,31
39,96
31,26
29,84
20,59
9,38
4,57
7,80
pre kotúč na trávu / kotúč na mladý porast M 12
25,45
30,54
pre presné brúsenie a ľahké zrážanie hrán pílového kotúča
14,55
17,46
5038952-01
max. priemer 300 mm
5372885-01
max. priemer 300 mm
5441603-01
max. priemer 350 mm
pre kotúč na trávu, kotúč na mladý porast alebo Tricut
5450311-01
5039771-01
5037450-04
5039543-01
5441074-02
5039342-02
5373316-01
5450309-01
5444643-01
5310077-01
bez odrezávača struny
5038901-02
PVC 15 mm otvor, modrá
5039018-02
PVC 25,4 mm otvor, sivá
5038901-01
PVC 12 mm otvor, čierna
5021570-02
RUKOVÄŤ PILNÍKA S VODÍTKOM
Špeciálna rukoväť
na pilník s pilníkom
5056981-20
12
PRÍSLUŠENSTVO PRE KROVINOREZY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Názov
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
11,97
14,86
14,86
16,51
16,51
14,36
17,83
17,83
19,81
19,81
8,25
14,45
14,45
15,68
15,68
15,27
15,27
21,66
9,90
17,34
17,34
18,82
18,82
18,32
18,32
25,99
16,10
16,10
22,49
22,49
22,49
16,10
17,95
17,95
18,99
18,99
19,32
19,32
26,99
26,99
26,99
19,32
21,54
21,54
22,79
22,79
KOTÚČE PRE LESNÉ KROVINOREZY A KROVINOREZY
Kotúč na trávu
Kotúč na mladý
porast
Pílový kotúč
5300558-92
priemer 200 mm, 4-zubý,
5784437-01
priemer 255 mm, 4-zubý, 1"
5784439-01
priemer 255 mm, 4-zubý
5784440-01
priemer 255 mm, 8-zubý, 1"
5784442-01
priemer 255 mm, 8-zubý
oceľové ostrie obojstranne použiteľné
5784451-01
priemer 330 mm, 2-zubý, 1"
5784450-01
priemer 255 mm, 3-zubý
5784449-01
priemer 255 mm, 3-zubý, 1"
5784448-01
priemer 275 mm, 4-zubý
5784447-01
priemer 275 mm, 4-zubý, 1"
5784446-01
priemer 300 mm, 3-zubý
5784445-01
priemer 300 mm, 3-zubý, 1"
5775326-01
priemer 350 mm, 3-zubý, 1"
oceľové ostrie obojstranne použiteľné
5784425-01
Scarlett 200 mm, 22 zubov, 1"
5784426-01
Scarlett 200 mm, 22 zubov
5310050-96
pílový nôž 26-zubý Maxi S 200 – sada
5784432-01
Maxi S priemer 200 mm, 26 zubov
5784431-01
Maxi S priemer 200 mm, 26 zubov, 1"
5784429-01
Maxi XS priemer 200 mm, 22 zubov
5784427-01
Scarlett 225 mm, 24 zubov, 1"
5784428-01
Maxi priemer 225 mm, 22 zubov
5784430-01
Maxi XS priemer 225 mm, 22 zubov
5784434-01
0pti priemer 225 mm, 22 zubov
pre kroviny a malé stromy
OCHRANNÉ KRYTY OSTRIA
Ochranný kryt pre
pílové kotúče
Ochranný kryt
s ochranou rastlín
5372995-01
5037739-01
5013204-02
5372171-01
5440165-01
5372171-01
5745067-02
5021455-01
5021226-01
5037249-01
priemer 200 mm vr. podpery
priemer 200 mm vr. podpery
priemer 200 mm vr. podpery
kryt voľný
priemer 225 mm
priemer 200 mm
priemer 225 mm
priemer 200 mm
priemer 225 mm
sú potrebné dodatočné podpery
36,57
17,01
29,52
11,91
21,33
11,91
31,86
62,24
67,31
11,66
43,88
20,41
35,42
14,29
25,60
14,29
38,23
74,69
80,77
13,99
5372162-01
pre vyžínače
15,44
18,53
5372163-01
pre malé krovinorezy
24,59
29,51
38,83
46,60
56,71
68,05
84,92
101,90
97,30
116,76
107,62
129,14
6,16
7,39
POPRUHY
Jednoduchý nosný
popruh
Nosný popruh
štandard
Dvojitý nosný
popruh Balance 35
Dvojitý nosný
popruh Balance 55
Nosný popruh
Balance X
Nosný popruh Flex
Nosný popruh
Balance XT
Taška na náradie
5784499-01
pre veľké krovinorezy; s rýchlozapínaním a vypínaním, s bočnou opierkou
pohlcujúcou nárazy
pre veľké krovinorezy; s rýchlozapínaním a vypínaním, s bočnou opierkou
pohlcujúcou nárazy
vyvážený popruh pre profesionálov; ideálne rozdelenie hmotnosti na ramená /
boky; polstrovaný, voľne uložená ukotvovacia doska; optimálny pre ženy
pre vyvetvovacie píly na tyči
5784498-01
pre veľké lesné krovinorezy; nosné a bederné popruhy sa prispôsobia postave
5373066-01
pre popruhy Balance X
5372757-02
5372757-01
5784497-01
13
PRÍSLUŠENSTVO PRE LESNÉ
KROVINOREZY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Vyžínacie struny
Spoločnosť Husqvarna ponúka širokú škálu strún pre najrôznejšie pracovné
úlohy a potreby. Výrobná technológia umožňuje kombinovať rôzne materiály
na dosiahnutie požadovanej kvality, zvýšenie životnosti a pevnosti vyžínacích strún.
Názov výrobku
Dĺžka
v metroch
Obj. č.
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
15
58
130
15
50
90
240
12
43
70
240
10
32
56
240
75
240
90
240
70
240
56
240
75
240
5755720-01
5755720-02
5755720-03
5784331-01
5784332-01
5784334-01
5784335-01
5748829-05
5748829-06
5748829-07
5748829-08
5748829-09
5748829-10
5748829-11
5748829-12
5748829-13
5748829-14
5784347-01
5784348-01
5784349-01
5784350-01
5784351-01
5784352-01
5784353-01
5449652-06
3,32
10,92
23,05
3,58
10,14
17,18
40,09
3,48
10,59
16,23
48,68
3,41
9,27
15,27
57,57
23,52
65,86
14,73
34,36
14,32
42,95
13,74
51,55
21,48
60,14
3,98
13,10
27,66
4,30
12,17
20,62
48,11
4,18
12,71
19,48
58,42
4,09
11,12
18,32
69,08
28,22
79,03
17,68
41,23
17,18
51,54
16,49
61,86
25,78
72,17
15
5784355-01
2,32
2,78
15
130
15
90
240
12
70
240
10
56
240
5784357-01
5784358-01
5784359-01
5784362-01
5784363-01
5784364-01
5784365-01
5784366-01
5784367-01
5784368-01
5784370-01
2,56
17,73
2,83
13,50
31,50
2,86
13,36
40,09
2,90
12,99
48,68
3,07
21,28
3,40
16,20
37,80
3,43
16,03
48,11
3,48
15,59
58,42
1,5
15
5784371-01
2,05
2,46
2,0
15
130
15
90
12
70
240
10
56
240
5310092-16
5310092-35
5784374-01
5784375-01
5784377-01
5784378-01
5784379-01
5784380-01
5784381-01
5784382-01
2,38
16,42
2,56
12,27
2,66
12,41
37,23
2,73
12,20
45,82
2,86
19,70
3,07
14,72
3,19
14,89
44,68
3,28
14,64
54,98
Priemer
v mm
Popis
Farba
VYŽÍNACIE STRUNY
"X" Force
Vyšší rezný výkon vďaka zdrsnelému 2,0
povrchu a novému zloženiu na báze
kopolyméru. Vytlačovaná veľmi
trvanlivá struna s vylepšenou
2,4
odolnosťou voči opotrebeniu.
Vlastnosti povrchu minimalizujú
riziko pretrhnutia. Vhodná pre všetky
vyžínacie hlavy Husqvarna.
2,7
3,0
3,3
Whisper X
Whisper
Vytlačovaná struna zaisťuje veľkú
životnosť. Patentovaná struna
Whisper, redukuje hladinu hluku
o 50 % (7–8 dBA) v porovnaní
s guľatými strunami. Vlastnosti
povrchu minimalizujú riziko
pretrhnutia. Vhodná pre všetky hlavy
Husqvarna.
2,4
2,7
3,0
3,3
Patentovaná struna Whisper redukuje 1,5
hladinu hluku o 50 % (7–8 dBA)
2,0
v porovnaní s guľatými strunami.
Vlastnosti povrchu minimalizujú riziko
2,4
pretrhnutia. Farebné rozlíšenie pre
správne rozmery. Vhodná pre všetky
vyžínacie hlavy Husqvarna.
2,7
3,0
Štandard guľatá
Veľmi kvalitná vyžínacia struna pre
normálnu trávu, farebné rozlíšenie
pre správne rozmery, vhodná pre
všetky hlavy Husqvarna.
2,4
2,7
3,0
Struna F
Nastrihaná vyžínacia struna,
optimálna pre F35 a F55.
3,3
240
5784383-01
19,43
23,32
3,5
25 ks, nastrihaná
205 ks, nastrihaná
5784384-01
5784385-01
14,03
24,49
16,84
29,39
14
FÚKAČE
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
cm3
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Rýchlosť / Prúd
vzduchu
28
1,1 / 08
4,4
76 m/s, 12 m3/min
II.
283
339
9527156-45
125 BVx
9532101-02
356 BTx chrbtový
51,7
3,2 / 2,4
10,4
79 m/s, 21,7 m3/min
I.
596
715
9666296-01
580 Bts chrbtový
75,6
4,3 / 3,1
11,8
92 m/s, 29 m3/min
I.
588
705
PLOTOSTRIHY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
cm3
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
PS / kW
Hmotnosť
(kg)
Lišta / max. priemer
700 W
3,6
60 cm / 22 mm
II.
157
188
9685808-01
700 HD 60 EL
9665324-01
122 HD 60x
21,7
0,8/0,6
4,9
60 cm / 20 mm
I.
316
379
9668651-01
325 HD 60x dopredaj
24,5
0,9/0,7
5,6
60 cm / 22 mm
I.
508
609
9668652-01
325 HD 75x
24,5
0,9/0,7
5,9
73,5 cm / 22 mm
I.
533
639
9669457-01
226 HD 75 S
23,6
1,1/0,8
5,9
75 cm / 22 mm
I.
533
639
9665598-01
327 HE3X
24,5
1,2/0,9
6,5
55 cm / 20 mm
I.
708
849
15
AUTOMOWERY®
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Typ batérie
Maximálna
udržiavaná
plocha
Výkon
Hmotnosť
za hodinu
(kg)
Kategória
podľa
OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez
DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9667615-10
Automower 305
Li-ion 1,6 Ah
18 V
500 m2
(+/– 20 %)
31 m2
6,7
VI.
1 238
1 485
9671677-10
Automower 308x
Li-ion 1,6 Ah
18 V
800 m2
(+/–20 %)
40 m2
6,8
VI.
1 463
1 755
9665134-10
Automower 220 AC
NiMh 2,2 Ah
18 V
1800 m2
(+/– 20 %)
75 m2
9
VI.
1 792
2 150
9671679-10
Automower 320
Li-ion 3,2 Ah
18 V
2200 m2
(+/–20 %)
92 m2
11,5
VI.
2 079
2 495
9671682-10
Automower 330x
Li-ion 6,4 Ah
18 V
3200 m2
(+/–20 %)
135 m2
13,2
VI.
2 554
3 065
9667476-10
Automower 265 ACX
Automower
Solar Hybrid
Li-ion 7,5 Ah
22 V
6000 m2
(+/– 20 %)
230 m2
12,9
VI.
3 746
4 495
NiMh 2,2 Ah
18 V
2200 m2
(+/– 20 %)
90 m2
10
VI.
2 354
2 825
9670194-10
PRÍSLUŠENSTVO
PRE AUTOMOWERY®
Obj. č.
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Výrobok Husqvarna
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5752426-01
Kryt AM, hnedý, 220AC, 230ACX
III.
245
294
5752426-02
Kryt AM, biely, 220AC, 230ACX
III.
245
294
5752426-03
Kryt AM, modrý, 220AC, 230ACX
III.
245
294
5752426-04
Kryt AM, oranžový, 220AC, 230ACX
III.
245
294
5048214-01
Domček AM 220AC, 230ACX
III.
163
196
5229166-01
Taška AM, 260ACX
III.
48
58
5229167-01
Taška AM, 210 C, 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid
III.
26
31
5048213-01
Držiak nástenný, AM
III.
48
58
16
AKUMULÁTOROVÉ
KROVINOREZY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Batéria
typ / Výdrž
Hmotnosť
(kg)
(vr.
batérie)
Príslušenstvo
X
4,3
X
9667296-02
136LiC
9667296-01
136LiC
Li-Ion
36V / 35 min.
4,3
Nabíjačka
Batéria 3 Ah
9667297-02
536LiL
X
4,1
X
9667297-01
536LiL
Li-Ion
36V / 60 min.
4,1
Nabíjačka
Batéria 3 Ah
9667298-02
536LiR
X
4,8
X
9667298-01
536LiR
Li-Ion
36V / 60 min.
4,8
Nabíjačka
2x Batéria 3Ah
Popruh Balance 35
(bez batérie a nabíjačky)
(bez batérie a nabíjačky)
(bez batérie a nabíjačky)
Charakteristika
Bat. vyžínač,
madlo, zahnutý
hriadeľ
Bat. vyžínač,
madlo, zahnutý
hriadeľ
Bat. vyžínač,
madlo, rovný
hriadeľ
Bat. vyžínač,
madlo, rovný
hriadeľ
Bat. krovinorez,
rukoväte, rovný
hriadeľ
Bat. krovinorez,
rukoväte, rovný
hriadeľ
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
I.
216
259
I.
408
489
I.
266
319
I.
533
639
I.
308
369
I.
749
899
AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTRIH
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Batéria
typ / Výdrž
Hmotnosť
(kg)
(vr.
batérie)
Príslušenstvo
Dĺžka lišty / Max.
priemer konára
9667293-02
136LiHD50
X
4,6
X
50 cm/30 mm
I.
274
329
9667293-01
136LiHD50
Li-Ion 36V/
45 min.
4,6
Nabíjačka,
Batéria 1,6 Ah
50 cm/30 mm
I.
457
548
(bez batérie a nabíjačky)
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
AKUMULÁTOROVÉ PÍLY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9667290-12
436Li
9667290-32
436Li
9667291-14
536LiXP
9667291-54
536LiXP
9667292-12
T536LiXP
9667292-52
T536LiXP
(bez batérie a nabíjačky)
(bez batérie a nabíjačky)
(bez batérie a nabíjačky)
Batéria
typ / Výdrž
Hmotnosť
(kg)
(vr.
batérie)
Príslušenstvo
Charakteristika
X
3,7
X
3/8“ 1,1 Mini,
Dĺžka 12“/30 cm
I.
291
349
Li-Ion
36V / 25 min.
3,7
Nabíjačka
Batéria 3 Ah
3/8" 1,1 Mini,
Dĺžka 12"/30 cm
I.
516
619
X
3,7
X
3/8“ 1,1 Mini,
Dĺžka 14“/36 cm
I.
358
429
Li-Ion
36V / 20 min.
3,7
Nabíjačka
Batéria 3 Ah
3/8" 1,1 Mini,
Dĺžka 14"/36 cm
I.
749
899
X
3,6
X
3/8“ 1,1 Mini,
Dĺžka 12“/30 cm
I.
408
489
Li-Ion
36V / 20 min.
3,6
Nabíjačka
2x Batéria 3 Ah
3/8" 1,1 Mini,
Dĺžka 12"/30 cm
I.
779
935
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
AKUMULÁTOROVÝ RIDER
Obj. č.
9671870-01
Výrobok Husqvarna
Rider
Battery
Batéria
typ / Výdrž
Hmotnosť
(kg)
(vr.
batérie)
Príslušenstvo
Charakteristika
Global 36V/
90 min.
241
Nabíjačka
2-nožové žacie
ústrojenstvo,
85 cm.
17
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
V.
3 579
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
4 295
RUČNÉ VRETENOVÉ
KOSAČKY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Motor
Pohon
Šírka
Hmotnosť
kosenia cm
(kg)
Výška
kosenia
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9649140-52
H 54
x
x
40
9
12–38 mm
I.
113
135
9649540-03
H 64
x
x
40
9
12–55 mm
I.
148
177
BENZÍNOVÉ
KOSAČKY NA TRÁVU
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9614101-31
R 145 SV
9651592-01
LC 146 S
9614102-90
LC 153 S
9669753-03
LC 48 V
9672388-01
LC 348 V
9672389-01
LC 348 VE
9666692-03
LC 53 e
9672391-01
LC 353 V
9672393-01
LC 353 VE
9614102-91
LC 356 V
9614102-92
LC 356 AWD
9666634-02
WC 48S e
dopredaj
Motor
Pohon
S vlastným pohonom, variabilná
rýchlosť
B&S Series
S vlastným poho550e
nom, 1 rýchlosť
140 cm³
(zadné kolesá)
B&S Series
S vlastným poho675e
nom, 1 rýchlosť
190 cm³
(zadné kolesá)
S vlastným pohoB&S Series 650
nom, variabilná
190 cm3
rýchlosť
S vlastným pohoB&S Series 650
nom, variabilná
190 cm3
rýchlosť
B&S Series
S vlastným poho675e
nom, variabilná
190 cm³
rýchlosť
B&S DOV
S vlastným pohoSeries 750
nom, variabilná
161 cm3
rýchlosť
B&S DOV
S vlastným pohoSeries 750e
nom, variabilná
161 cm3
rýchlosť
B&S DOV
S vlastným pohoSeries 750e
nom, variabilná
161 cm3
rýchlosť
Honda OHC S vlastným pohoGCV160
nom, variabilná
160 cm³
rýchlosť
Honda OHC S vlastným pohoGCV160
nom, variabilná
160 cm³
rýchlosť
S vlastným pohoB&S Series 850
nom, 1 rýchlosť
190 cm3
(predné kolesá)
B&S Series 650
190 cm3
Šírka
kosenia
cm
Hmotnosť
(kg)
Objem Kategória
Odporúčaná
koša
podľa
predajná cena
(l)
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
44
Oceľ / 36,3
53
I.
371
445
46
Oceľ/35
55
I.
374
449
53
Oceľ/36,92
62,3
I.
391
469
48
Pozinkovaná
oceľ / 38
60
I.
488
585
48
Pozinkovaná
oceľ/40
60
I.
504
605
48
Pozinkovaná
oceľ/42
60
I.
588
705
53
Pozinkovaná
oceľ / 43,5
60
I.
604
725
53
Pozinkovaná
oceľ/41
60
I.
613
735
53
Pozinkovaná
oceľ/43
60
I.
699
839
56
Oceľ/37.7
68
I.
463
555
56
Oceľ/39.46
68
I.
621
745
48
Hliník/44
65
I.
929
1 115
MULČOVACIE KOSAČKY NA TRÁVU
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9671747-01
WB 53S e
9672570-01
LB 553S e
Motor
Pohon
Honda
GCV 160
163 cm3
Honda
GCV 160
160 cm3
S vlastným pohonom, 1 rýchlosť
(predné kolesá)
S vlastným pohonom, 1 rýchlosť
(predné kolesá)
Šírka
kosenia
cm
Skelet /
Hmotnosť
(kg)
53
Hliník / 34
x
I.
721
865
53
Hliník/36,7
x
I.
713
855
18
Objem Kategória
Odporúčaná
koša
podľa
predajná cena
(l)
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
KULTIVÁTORY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9609100-18
TR 430 D
9667868-01
TF 324
9670246-01
TF 536
Motor
Subaru EX 17
OHC 169 cm3
Subaru EP 16
OHC 169 cm3
Subaru EX 17
OHC 169 cm3
Pracovná
šírka cm
Hmotnosť
(kg)
43
90
60
54
90
70
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Charakteristika
Pracovná hĺbka
16,5 cm
Pracovná hĺbka
30 cm
Pracovná hĺbka
30 cm
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
IV
1 038
1 245
IV.
629
755
IV.
813
975
SNEHOVÉ FRÉZY
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9618100-09
ST 121E
9619100-16
5524 STE
9619100-30
ST 261E
9619100-39
ST 276EP
9619100-50
ST 268EPT
Motor
Vyhadzovanie /
Pohon
LCT 208 OHV Jednostupňová /
208 cm3
slimák
B&S Snow
Dvojstupňová /
Series Max 800
variabilná
3
205 cm
B&S Snow
Dvojstupňová /
Series Max 1150
variabilná
3
250 cm
B&S Snow
Dvojstupňová /
Series Max 1650
variabilná
3
342 cm
B&S Snow
Dvojstupňová /
Series Max 1450
variabilná
– pásy
305 cm3
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Šírka
záberu
Hmotnosť
(kg)
54 cm
37
IV.
508
609
61 cm
94
IV.
1 046
1 255
61 cm
94
IV.
1 354
1 625
76 cm
108
IV.
1 663
1 995
68 cm
148
IV.
2 496
2 995
PÔDNY VRTÁK
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9671763-01
543Ae15
9664219-01
Motor
Hmotnosť
(kg)
Charakteristika
40,1 cm3/1,5
kW
9,2
Bez príslušenstva
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
I.
983
1 179
S30 ø 30mm vrták
III.
147
176
9664220-01
S90 ø 90mm vrták
III.
163
196
9664221-01
S150 ø 150mm vrták
III.
196
235
9665116-01
S250 ø 250mm vrták
III.
245
294
9665117-01
S300 ø 300mm vrták
III.
271
325
19
TRAKTORY SO STREDOVÝM
VYHADZOVANÍM
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9605100-07
CT 126
9605100-08
CTH 126
9605100-25
CT 154
Motor
B&S PowerBuilt
3125
344 cm3, 1-valec
B&S PowerBuilt
3125
344 cm3, 1-valec
Kohler Courage
SV470
597 cm3, 1-valec,
tlakové mazanie
Šírka
Hmotnosť
kosenia cm /
(kg)
nože
Charakteristika
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
77 / 1
190
Man. prevodovka (6+1),
zberný kôš 200 l
IV.
1 496
1 795
77 / 1
190
Hydrostatická prevodovka (pedále), zberný kôš
200 l, el. spúšťanie nožov
IV.
1 796
2 155
97 / 2
253
Man. prevodovka (6+1),
zberný kôš 220 l
IV.
2 246
2 695
IV.
2 779
3 335
IV.
3 438
4 125
IV.
3 629
4 355
9605101-07
CTH 164T
Kawasaki FS481V
603 cm3, 2-valec,
tlakové mazanie
9605100-76
CTH 184T
Kawasaki FS541V
603 cm3, 2-valec,
tlakové mazanie
107 / 2
262
9605100-78
CTH 224T
Kawasaki FS651V
726 cm3, 2-valec,
tlakové mazanie
107 / 2
289
97/2
262
Hydrostatická
prevodovka (pedále),
zberný kôš 320 l, el.
spúšťanie nožov, cruise
control, U-cut
Hydrostatická prevodovka (pedále), zberný kôš
320 l, el. spúšťanie nožov,
cruise control,
U-cut, nárazník
Hydrostatická prevodovka (pedále), zberný kôš
320 l, el. spúšťanie nožov,
cruise control,
U-cut, el. zdvíhanie koša,
deluxe sedadlo, ochranný
rám
TRAKTORY S BOČNÝM
VYHADZOVANÍM
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
Motor
Šírka
Hmotnosť
kosenia cm /
(kg)
nože
9604103-41
LTH 154
B&S Intek 4155
500 cm³, tlakové
mazanie
9604103-06
YTH 184 T
Kawasaki FS541V
603 cm3, 2-valec,
tlakové mazanie
107 / 2
240
9604103-10
GTH 264T
Kawasaki FS730V
726 cm3, 2-valec,
tlakové mazanie
137 / 3
306
97/2
184
20
Charakteristika
Hydrostatická
prevodovka (pedále), el.
spúšťanie nožov, bočné
vyhadzovanie
Hydrostatická prevodovka (pedále), el. spúšťanie
nožov, cruise control,
U-cut, bočné vyhadzovanie, deluxe sedadlo,
nárazník
Hydrostatická prevodovka (pedále), el. spúšťanie
nožov, cruise control,
U-cut, bočné vyhadzovanie, deluxe sedadlo
(opierky), ochranný rám
Kategória
Odporúčaná
podľa
predajná cena
OPH
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
IV.
1 938
2 325
IV.
2 413
2 895
IV.
3 471
4 165
Nájazdy oblúk 200×2000×50
5056308-82 Plachta na zakrytie celého traktora
5792757-01
Protizávažie pre modely
CT 154 / CTH 174
5803897-01
Protizávažie pre modely CTH Twin
5055492-01
Protizávažie pre modely LT/YT/GT
9607100-24
Mulčovacia upchávka – CT / H 126
9607100-03
Mulčovacia sada pre LTH 154
9607100-06
Mulčovacia sada pre YTH 184T
9607100-07
Mulčovacia sada pre GTH 264T
GTH 264T
5056990-43
YTH 184T
Nájazdy oblúk 200×1500×35
LTH 154
5056990-41
CTH 224T
Nárazník pre všetky traktory
CTH 184T
9541200-49
•
•
•
•
•
CTH 164T
Ochranný rám pre všetky traktory
CTH 174
5055688-13
CT 154
Názov
CTH 126
Obj. č.
CT 126
PRÍSLUŠENSTVO PRE
TRAKTORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s
•
•
•
s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s
•
•
•
s
•
•
•
•
•
•
•
•
5449216-01
Zametacia kefa (všetko okrem 126)
9670271-01
Vozík – čierny
5010082-01
Vozík 275
9535117-02
Vozík Profi
9649957-03
Kyprič pôdy, pracovná šírka 102 cm
Odmachovač, pracovná šírka
9541200-43
102 cm
9535124-01
Brány na štrk
9658994-01
Valec 182 kg
Rozmetadlo do 30 kg nákladu, šírka
rozmetania 1,2–2,4 m
Rozmetadlo do 75 kg nákladu, šírka
9670272-01
rozmetania 3–3,6 m
Rozmetadlo profi, s elektricky
9535249-01
ovládaným valcom
Reťaze snehové 18×9,5–8" pár –
9971036-10
traktor
Reťaze snehové 20×10–8" pár –
9971031-10
traktor
Reťaze snehové 23×10.5–12“ pár –
5010014-01
traktor
Zberný kôš 2-kontajnerový –
9607100-01
LTH 154
Zberný kôš 2-kontajnerový –
9607100-10
YTH 184T
Zberný kôš 3-kontajnerový –
9607100-12
YTH 184T
9541200-46
5324214-99
Lakťová opierka – sada
5102761-01
Súprava pre údržbu záhradného
traktora
5794501-01
Nabíjačka batérií BC 0.8
•
•
•
•
•
•
Deflektor pre traktory
CT / H (mimo 126)
Snehová radlica (všetko okrem
5449217-01
126)
Pryžová hrana pre radlicu
9660019-01
544 92 17-01
Snehová fréza (všetko okrem 126)
•
•
9607100-32
5449218-01
•
Kategória podľa
OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez
DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Príslušenstvo VKT
114
137
Príslušenstvo VKT
98
117
III.
163
196
III.
196
235
III.
85
102
Príslušenstvo VKT
114
137
Príslušenstvo VKT
114
137
Príslušenstvo VKT
114
137
Príslušenstvo VKT
65
78
Príslušenstvo VKT
26
31
Príslušenstvo VKT
68
82
Príslušenstvo VKT
68
82
Príslušenstvo VKT
137
164
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
375
450
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
52
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
1 258
1 509
Príslušenstvo VKT
1 862
2 234
Príslušenstvo VKT
147
176
Príslušenstvo VKT
310
372
Príslušenstvo VKT
3597
431
Príslušenstvo VKT
278
333
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
163
196
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
555
666
Príslušenstvo VKT
179
215
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
147
176
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
441
529
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
1 241
1 489
•
•
•
•
•
•
Príslušenstvo VKT
130
156
Príslušenstvo VKT
163
196
Príslušenstvo VKT
179
215
Príslušenstvo VKT
245
294
•
Príslušenstvo VKT
245
294
•
Príslušenstvo VKT
310
372
Príslušenstvo VKT
98
117
III.
43
51
III.
43
51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s
•
•
21
•
•
•
•
•
RIDERY
Obj. č.
9666631-85
Výrobok Husqvarna
R 111B
Motor
B&S
PowerBuilt
3105
344 cm3,
1-valec
B&S
PowerBuilt
3115 344
cm3, 1-valec
Kg
Charakteristika
Výrobky
komunálnej
techniky
Oprávnenie
na uvádzanie
do prevádzky
Kategória
podľa OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
85 cm/2
- štandard
165
Hydrostatická prevodovka (T2), kĺbové
riadenie, žacie ústrojenstvo v cene
–
bez obmedzenia
V.
2 396
2 875
85 cm/2
- štandard
191
–
bez obmedzenia
V.
2 396
2 875
–
bez obmedzenia
V.
2 779
3 335
–
bez obmedzenia
V.
3 329
3 995
–
bez obmedzenia
V.
2 829
3 395
–
bez obmedzenia
V.
3 796
4 555
–
bez obmedzenia
Príslušenstvo VKT
866
1 039
–
bez obmedzenia
Príslušenstvo VKT
900
1 080
Šírka kosenia cm
9671784-01
R 112C
9671816-01
R 115B
B&S 4145
344 cm3,
1-valec
95 cm/2
- štandard
219
9671504-01
R 213C
B&S 3125
344 cm3,
1-valec
94 cm/3
- štandard
229
R 216
B&S 4155
344 cm3,
1-valec
Voliteľne
Combi
94,
103 cm
198
R 216 AWD
B&S 4155
344 cm3,
1-valec
Voliteľne
Combi
94,
103 cm
217
9671506-01
9671507-01
9671522-01
9671523-01
Hydrostatická
prevodovka (T36),
kĺbové riadenie, žacie
ústrojenstvo v cene
Hydrostatická
prevodovka (T36),
kĺbové riadenie, žacie
ústrojenstvo v cene
Hydrostatická
prevodovka (K46),
kĺbové riadenie, žacie
ústrojenstvo v cene,
nový design
Hydrostatická
prevodovka (K46),
kĺbové riadenie, nový
design
Hydrostatická
prevodovka (K574),
kĺbové riadenie,
nový design, pohon
všetkých kolies
Žacie ústrojenstvo
Combi 94 –
R 216 / AWD
Žacie ústrojenstvo
Combi 103 –
R 216 / AWD
22
RIDERY PRE
PROFESIONÁLNE POUŽÍVANIE
Obj. č.
Výrobok Husqvarna
9667574-01
R 320 AWD
9667576-01
R 316 T
AWD
9667577-01
R 316Ts
AWD
9667578-01
R 316TXs
AWD
Motor
Šírka
kosenia
cm
B&S EnduVoliteľne
rance 4195
Combi
500 cm3,
94, 103,
1-valec, tla112 cm
kové mazanie
Kawasaki
Voliteľne
FS481V
Combi
3
603 cm ,
94, 103,
2-valec, tla112 cm
kové mazanie
Kawasaki
Voliteľne
FS481V
Combi
3
603 cm ,
94, 103,
2-valec, tla112 cm
kové mazanie
Kawasaki
Voliteľne
FS481V
Combi
603 cm3,
94, 103,
2-valec, tla112 cm
kové mazanie
Kg
Charakteristika
Výrobky
komunálnej
techniky
Oprávnenie
na uvádzanie do prevádzky
Kategória
podľa OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez
DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
253
Hydrostatická prevodovka (K574), kĺbové
riadenie, nový design,
pohon všetkých
kolies
áno
SAS pre
ridery / RSS
V.
4 288
5 145
258
Hydrostatická prevodovka (K574), kĺbové
riadenie, pohon všetkých kolies
áno
SAS pre
ridery / RSS
V.
5 288
6 345
262
Hydrostatická prevodovka (K574), kĺbové
riadenie, pohon všetkých kolies, posilovač
riadenia
áno
SAS pre
ridery / RSS
V.
5 496
6 595
267
Hydrostatická prevodovka (K574), kĺbové
riadenie, pohon všetkých kolies, posilovač
riadenia, znížená
hlučnosť
áno
SAS pre
ridery / RSS
V.
5 704
6 845
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
933
1 120
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
1 033
1 240
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
1 233
1 480
áno
SAS pro
ridery / RSS
V.
7 079
8 495
áno
SAS pre
ridery / RSS
V.
8 079
9 695
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
933
1 120
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
1 033
1 240
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
1 366
1 639
áno
SAS pre
ridery / RSS
Príslušenstvo VKT
1 533
1 840
Žacie ústrojenstvo
9664145-01 CombiClip 94 cm
R 300-series
Žacie ústrojenstvo
9671524-01 CombiClip 103 cm
R 300-series
Žacie ústrojenstvo
9671885-01 CombiClip 112 cm
R 300-series
9671585-01
9667729-01
418 Ts AWD
Kawasaki
FS481V 603
cm3, 2-valec,
tlakové
mazanie
Voliteľne
Combi
94, 103,
112 cm
296
422 Ts AWD
B&S
Endurance Voliteľne
7220 Twin
Combi
656 cm3,
112,
2-valec, tla122 cm
kové mazanie
330
Hydrostatická prevodovka (K66), kĺbové
riadenie, pohon všetkých kolies, posilovač
riadenia, hydraulické
zdvíhanie žacieho
ústrojenstva
Hydrostatická prevodovka (K66), kĺbové
riadenie, pohon všetkých kolies, posilovač
riadenia, hydraulické
zdvíhanie žacieho
ústrojenstva
Žacie ústrojenstvo
9651971-01 CombiClip 94 cm
R 400-series
Žacie ústrojenstvo
9671874-01 CombiClip 103 cm
R 400-series
Žacie ústrojenstvo
9651973-01 CombiClip 112 cm
R 400-series
Žacie ústrojenstvo
9671889-01 CombiClip 122 cm
R 400-series
23
RIDERY PRE KOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SÉRIE P-500
Obj. č.
9666072-01
9671891-01
9671890-01
9670195-01
9666074-01
9670196-01
9670097-01
Označenie
P 524
Motor
Šírka
kosenia
cm
Kawasaki
Voliteľne
FX691V
726 cm3,
Combi
2-valec, tlakové 112, 122
mazanie
Hmotnosť
(kg)
Charakteristika
385
Hydrostatická prevodovka (Kanzaki KTM 23),
kĺbové riadenie, pohon
všetkých kolies, posilovač
riadenia, hydraulické
zdvíhanie žacieho ústrojenstva, rebrinový rám,
13 km/h
Žacie
ústrojenstvo
Combi 112 cm
– P 524
Žacie
ústrojenstvo
Combi 122 cm
– P 524
P 520D
Kubota D902
898 cm3,
3-valec,
diesel - vodou
chladený,
tlakové
mazanie
P 525D
Kubota D1105
1123 cm3,
3-valec,
diesel - vodou
chladený,
tlakové
mazanie
Voliteľne
Combi
132, 155
Voliteľne
Combi
132, 155
Kategória
podľa
OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez
DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
V.
9 996
11 995
áno
Príslušenstvo VKT
1 366
1 639
áno
Príslušenstvo VKT
1 566
1 879
Výrobky
Oprávnenie
komunálnej na uvádzanie
techniky
do prevádzky
áno
RSS
600
Hydrostatická prevodovka (Kanzaki KTM 23),
kĺbové riadenie, pohon
všetkých kolies, posilovač
riadenia, hydraulické
zdvíhanie žacieho ústrojenstva, rebrinový rám,
15 km/h
áno
RSS
V.
14 575
17 490
634
Hydrostatická prevodovka (Kanzaki KTM 23),
kĺbové riadenie, pohon
všetkých kolies, posilovač
riadenia, hydraulické
zdvíhanie žacieho ústrojenstva, rebrinový rám,
18 km/h
áno
RSS
V.
16 329
19 595
áno
Príslušenstvo VKT
2 500
3 000
áno
Príslušenstvo VKT
2 833
3 400
Žacie
ústrojenstvo
Combi 132 cm
Žacie
ústrojenstvo
Combi 155 cm
24
PRÍSLUŠENSTVO
PRE RIDERY SÉRIE P-500
Obj. č.
Provedení
Výrobky
Oprávnenie
komunálnej na uvádzanie
techniky
do prevádzky
Názov
Kategória
podľa OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez
DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9670243-01
C
Cepákové žacie ústrojenstvo – P525D
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
3 691
4 429
9667544-01
Zametacia kefa – P 520D / P 525D
(vyžaduje hydraulickú sadu 966 75 45-01)
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
3 430
4 116
9667543-01
Radlica – P 520D / P 525D
(vyžaduje hydraulickú sadu 966 75 45-01)
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 813
2 175
5797496-01
Gumová stieracia hrana pre radlicu
966 75 43-01
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
68
82
9659972-01
V-pluh P 520D / P 525D
(vyžaduje hydraulickú sadu 966 75 45-01)
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
3 103
3 724
9667344-01
Snehová fréza – P520D / P 525D
(vyžaduje: hydraulickú sadu 966 75 45-01
protizávažie 62 kg 966 75 49-01)
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
5 553
6 663
9659974-01
Manipulačná lyžica – P 520D / P 525D
(vyžaduje: hydraulickú sadu 966 75 45-01
protizávažie 62 kg 966 75 49-01)
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 307
1 568
9667545-01
Hydraulická sada na pripojenie
hydraulického príslušenstva
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
327
392
9670084-01
Sedadlo GRAMMER Primo M –
P 520D / P 525D
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 062
1 274
9670084-02
Sedadlo GRAMMER Primo M
s vyhrievaním – P 520D / P 525D
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 192
1 430
9658968-01
Opierky – sada pravá
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
98
117
9658970-01
Opierky – sada ľavá
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
98
117
9667549-01
Protizávažie 62 kg – P 520D / P 525D
Doporučené pre vpredu nesené
príslušenstvo
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
424
509
25
PRÍSLUŠENSTVO PRE
RIDERY SÉRIE P-500
Obj. č.
Názov
Výrobky
komunálnej
techniky
Oprávnenie
na uvádzanie
do prevádzky
Kategória podľa
OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9667546-01
Kabína – základná sada
(vyžaduje protizávažie 62 kg 966 75 49-01)
áno
RSS
Príslušenstvo
VKT
2 613
3 136
9667547-01
Kabína – celoročná sada
áno
RSS
Príslušenstvo
VKT
980
1 176
9667548-01
Kabína – sada pre prevádzku na pozemných
komunikáciách
áno
RSS
Príslušenstvo
VKT
653
784
9668024-02
Adaptér kúrenia pre 9667547-01 na P 520D
áno
RSS
65
78
9671448-01
Adaptér kúrenia pre 9667547-01 na P 525D
áno
RSS
65
78
9667908-01
Ovládanie pre 9667548-01 a svetlá
áno
RSS
130
156
9667915-01
Oranžový maják
áno
RSS
179
215
9667917-01
Oranžový maják na kabínu
áno
RSS
179
215
9667912-01
Predné svetlá – P 520D / P 525D
áno
RSS
228
274
9667916-01
Zadné LED svetlá
áno
RSS
424
509
9667909-01
Zadné blinkre (vyžadujú 966 79 08-01)
áno
RSS
245
294
9667910-01
Predné blinkre (vyžadujú 966 79 08-01)
áno
RSS
179
215
9667911-01
Trojuholník na označenie pomaly idúceho
vozidla
áno
RSS
Príslušenstvo
VKT
17
20
9667913-01
Držiak SPZ s osvetlením
áno
RSS
Príslušenstvo
VKT
65
78
26
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
Príslušenstvo
VKT
R 320 AWD
R 316T/X/s AWD
Nájazdy rovné, 200×2000×50, pár, do 450 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5056990-44
Nájazdy rovné, 260×1500, pár, do 1000 kg
5056990-45
Nájazdy rovné, 200×2000, pár, do 1000 kg
5056308-70
Plachta na zakrytie celého ridera
9664161-01
Cepákové žacie ústr. – rider 15T / 300-series
9667965-01
Cepákové žacie ústr. – R 442 / P 524 (2008–)
9669684-02
Prevzdušňovacia hriadeľ na 9664161-01
9669684-01
Prevzdušňovacia hriadeľ na 9668332-01
9670086-01
Zametacia kefa – R 300-series
9667963-01
Zametacia kefa – R 422 / P 524 (2012–)
9666624-01
Ochranná plachta pre 9670086-01
9664160-01
Snehová fréza – rider 15T / 300
9667964-01
Snehová fréza – R 422 / P 524 (2008–)
9671673-01
Radlica – R 115B
9669787-01
Radlica – R 213C / 216
9650709-01
Radlica – R 216 AWD
9664159-01
Radlica – R 15T / 300
9668330-01
Radlica – R 400 / P 524
9669788-01
Pryžová stieracia hrana pre radlicu 9669787-01
5310212-40
Pryžová stieracia hrana pre radlicu
9650709-01 / 9664159-01
5310071-34
Pryžová stieracia hrana pre radlicu 9668330-01
9668501-01
V-pluh R 422/P 524
9535349-01
Protizávažie 18 kg – 213C – 316TXsAWD
9535159-02
Závažie do kolies, pre R213C/216
5354147-07
Reťaze 16x6,50-8" pár (hranaté) pre 213C / 216
9649930-01
Reťaze 16x6,50-8" pár (hroty) pre 213C / 216
9658705-01
Sweeper 81 cm
9667110-01
Sweeper 107 cm
5440693-04
Ochranný plech sada – pre R 200 / 300-series
(modely s AWD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s
•
•
•
•
•
•
•
s
•
•
•
III.
–
bez obmedzenia
III.
–
bez obmedzenia
III.
–
–
bez obmedzenia
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
bez obmedzenia
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
bez obmedzenia
–
bez obmedzenia
–
–
bez obmedzenia
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
bez obmedzenia
•
•
•
•
•
•
s
•
•
s
•
•
•
–
–
III.
196
235
274
313
82
Prísluš. VKT
1 372
1 646
Prísluš. VKT
1 630
1 956
Prísluš. VKT
278
333
Prísluš. VKT
424
509
Prísluš. VKT
1 241
1 489
Prísluš. VKT
1 535
1 842
III.
157
188
Prísluš. VKT
1 208
1 450
Prísluš. VKT
1 404
1 685
Prísluš. VKT
Prísluš. VKT
196
228
408
235
274
490
Prísluš. VKT
457
548
Prísluš. VKT
865
1 038
Prísluš. VKT
68
82
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
68
82
Prísluš. VKT
68
82
Prísluš. VKT
1 503
1 803
–
bez obmedzenia
SAS pre ridery
/ RSS
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
88
88
88
88
408
490
106
106
106
106
490
588
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
54
65
Prísluš. VKT
865
1 038
Prísluš. VKT
1 028
1 234
Prísluš. VKT
117
117
117
117
176
372
431
333
196
666
215
áno
áno
áno
áno
•
•
•
•
s
áno
áno
–
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
98
98
98
98
147
310
359
278
163
555
179
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
293
352
Sedadlo GRAMMER Primo M – R 422 / 524
•
•
•
•
áno
9669542-02
Sedadlo GRAMMER Primo M s vyhrievaním –
R 422 / 524
•
•
•
•
áno
5742016-01
Opierky – sada pravá R 300
Opierky – sada ľavá R 300
9658968-01
Opierky – sada pravá R 400 / 524
9658970-01
Opierky – sada ľavá R 400 / 524
9670271-01
Vozík – čierny
5010082-01
Vozík 275
9535117-02
Vozík Profi
9649957-03
Kyprič pôdy pracovná šírka 102 cm
9541200-43
Odmachovač pracovná šírka 102 cm
9535124-01
Brány na štrk
9658994-01
Valec 182 kg
9535310-01
Zarovnávač okrajov trávnika – R 200 / 300
(nie AWD)
9541200-46
Rozmetadlo do 30 kg nákladu, šírka rozm.
1,2–2,4 m
9670272-01
Rozmetadlo do 75 kg nákladu, šírka rozm.
3–3,6 m
9535249-01
Rozmetadlo profi , s elektricky ovládaným
valcom
5400000-73
Prevzdušňovač TA 36
5390075-10
TA36, sada závaží, 5 kontejnerov
5811254-01
Predné svetlo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prísluš. VKT
SAS pre ridery
/ RSS
SAS pre ridery
/ RSS
bez obmedzenia
9669542-01
5742016-02
Odporúčaná Odporúčaná
predajná
predajná
cena v EUR cena v EUR
bez DPH
s DPH
163
196
228
261
68
áno
•
•
III.
bez obmedzenia
áno
•
•
bez obmedzenia
–
–
•
•
–
áno
•
•
Kategória
podľa OPH
áno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oprávnenie
na uvádzanie
do prevádzky
áno
•
•
•
•
•
Výrobky
komunálnej
techniky
P 524
R 216 AWD
Nájazdy rovné, 200×1500×35, pár, do 450 kg
5056990-42
R 422Ts AWD
R 216
5056990-40
R 418Ts AWD
R 213C
•
•
•
•
•
Názov
PR 17 AWD
R 115B
Obj. č.
R 111B
PRÍSLUŠENSTVO PRE
RIDERY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
147
176
•
•
•
•
•
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
441
529
Prísluš. VKT
1 241
1 489
•
•
•
•
•
•
bez obmedzenia
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•
•
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
–
bez obmedzenia
Prísluš. VKT
1 568
114
82
1 881
137
98
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ZTH
Obj. č.
9666167-01
Výrobok
Husqvarna
PZ 29D
dopredaj
Motor
Šírka kosenia
cm / počet
nožov
Kubota, O5
Series, 1261 cm3,
nafta, vodou
chladený
trojvalec
Možnosť
Combi 155,
bočné 137
Hmotnosť
(kg)
Charakteristika
Výrobky
komunálnej
techniky
Oprávnenie
na uvádzanie
do prevádzky
Kategória
podľa OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
612
Vysoko výkonný
stroj, ochranný rám,
deluxe sedadlo,
antivibračné izolácie
áno
RSS
V.
13 071
15 685
Obj. č.
Názov
PZ 29D
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZTH
Výrobky
Oprávnenie
komunálnej na uvádzanie
techniky
do prevádzky
Kategória podľa OPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9665553-01 Žacie zariadenie - bočné vyhadzovanie 137 cm – PZ29/D
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 797
2 156
9665553-02 Žacie zariadenie - bočné vyhadzovanie 153 cm – PZ29/D
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
2 221
2 665
9665554-02 Žacie ústrojenstvo Combi 155 cm – PZ29/D
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
2 613
3 136
9665555-02 Drive kit ZTH pre žacie ústrojenstvo 9665554-02
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
196
235
9664069-01 Zberný kôš s ventilátorom 3-komorový 460 litrov
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
1 960
2 352
9660504-01 Mulčovacie sady pre žacie ústrojenstvo 9665553-01
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
228
274
9664447-01 Mulčovacie sady pre žacie ústrojenstvo 9665553-02
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
228
274
5768090-01 Svetlá na ochranný rám – PZ/P-ZT
•
áno
RSS
Príslušenstvo VKT
310
372
28
Stavte na kvalitu!
Sme hrdí na skutočnosť, že zaujímame vedúce postavenie v ponuke osobných ochranných pomôcok a oblečenia s inteligentným dizajnom, vysokou úrovňou ochrany a pohodlím, ktoré prináša. Neustále usilujeme o vývoj ochranných prostriedkov a oblečenia, ktoré
je maximálne pohodlné a ergonomické, takže ich môžete používať s pocitom jedinečnej slobody pohybu a dosiahnuť tak maximálnu
výkonnosť.
Žiadna výbava na svete nemôže nahradiť znalosti a úsudok, ale určite môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Cieľom je skombinovať
efektívnu protiporezovú ochranu, odolnú voči prerezaniu vysoko rýchlou modernou reťazovou pílou s dobrou ventiláciou. Náš nový
rad ochranných odevov spĺňa požiadavky Triedy 1 (rýchlosť reťaze až 20 m/s) a Triedy 2 (rýchlosť reťaze až 20 m/s).
Dobré ochranné vybavenie musí odolať únave spôsobenej dlhými pracovnými smenami v náročných podmienkach. Tvar a vlastnosti
ochranného oblečenia musia byť zachované i po vypratí a vyčistení. Preto na ich výrobu používame iba vysoko kvalitné materiály.
29
OCHRANNÉ NOHAVICE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
58,81
70,57
52,53
63,04
68,89
82,67
164,03
196,84
183,79
220,55
203,56
244,27
223,32
267,98
247,04
296,45
251,53
301,84
100,94
121,13
286,96
344,35
61,17
73,40
50,27
60,32
42,36
50,83
5230805-xx Veľkosti: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60.
36,01
43,21
Traky Husqvarna
5056185-00 S kovovými prackami
13,34
16,01
Traky Husqvarna
5056185-10
13,34
16,01
Označenie
Obj. č.
Popis
Classic
Návleky s protiporezovou
ochranou CLASSIC 20
5781656-01
Jednotná veľkosť.
Classic – nový rad (nahrádza doterajší rad oblečenia German range a Classic)
Ochranné nohavice do pásu
CLASSIC
Ochranné nohavice s náprsenkou
CLASSIC
5781654-xx
5781655-xx
Nové ochranné nohavice moderného vzhľadu.
Veľkosti 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Nové ochranné nohavice moderného vzhľadu.
Veľkosti 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Functional – nový rad
Ochranné nohavice do pásu
FUNCTIONAL
5781658-xx
Ochranné nohavice s náprsenkou
FUNCTIONAL
5781659-xx
Pohodlné pracovné nohavice s predĺženým chrbátom a protiporezovou ochranou.Veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
Ľahké a pevné nohavice s náprsenkou s protiporezovou
ochranou a so zvýšenou časťou na hrudi a na chrbáte.
Veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
Technical
Ochranné nohavice do pásu
TECHNICAL
Ochranné nohavice s náprsenkou
TECHNICAL
Ochranné nohavice do pásu
TECHNICAL C
Ochranné nohavice do každého
počasia TECHNICAL
Ochranné nohavice pre prácu
s krovinorezom TECHNICAL
Kompletná protiporezová ochrana na obidvoch nohách.
Veľkosti 46, 46+10 cm, 50, 50+10 cm, 54, 54+10 cm,
58, 58 +10 cm, 62.
Kompletná protiporezová ochrana na obidvoch nohách.
5781662-xx Veľkosti 46, 46–10 cm, 50, 50–10 cm, 54, 54–10 cm,
58, 58–10 cm, 62.
Protiporezová ochrana po celom obvode nohavíc.
5803446-xx
Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
Nohavice z veľmi kvalitného a odolného materiálu s
5806879-xx povrchovou vrstvou GORE-TEX®, ktorá dokonale chráni
pred dažďom a vetrom. Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
Na prednej časti sú silno vystužené.
5806881-xx Spodná časť nohavíc je z vodoodolného materiálu.
Veľkosť 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
5781661-xx
Technical Extreme – nový rad
Ochranné nohavice do pásu
TECHNICAL EXTREME
5781665-xx
Nové dobre padnúce a priedušné ochranné nohavice. Zosilnené
na rizikových miestach.Veľkosti 46, 50, 54, 58, 62.
5056241-xx
Na pravom boku a obidvoch kolenách sú vrecká pre ochranné
vložky z termoplastu. Corduranylon.
Veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
Rôzne ochranné nohavice
Pracovné nohavice na vyžínanie
a prácu s krovinorezom
Nohavice do každého počasia
TYPHONE
Nohavice s náprsenkou pre prácu
s krovinorezom
Nohavice do dažďa
5230758-xx Veľkosti: 46, 50, 54, 58.
5056336-10
Jednotná veľkosť. Ochrana proti dažďu, bez protiporezovej
ochrany.
Traky
S koženými pútkami
30
OCHRANNÉ BUNDY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Classic – novinka
Bunda pre prácu v lese
CLASSIC
5781653-xx
Nová pracovná bunda v modernom designe.
Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
45,45
54,54
5781657-xx
Horný predný diel zo 100 % nepremokavého materiálu, spodný
z materiálu Corduranylon a Cordkragen.
Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
92,89
111,47
132,41
158,89
300,53
360,64
100,94
121,13
225,40
270,48
Functional
Bunda pre prácu v lese
FUNCTIONAL
Technical
Protiporezová ochrana na vonkajšej strane rukávov a v oblasti
hrudi a ramien. Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
Vysoko kvalitná bunda. Povrchová vrstva z materiálu GOREBunda do každého počasia
5806880-xx TEX® zabezpečuje priedušnosť a odolnosť voči silnému dažďu
TECHNICAL
a vetru. Veľkosť 46, 50, 54,5 8, 62.
Bunda určená pre namáhavú profesionálnu prácu.
Bunda pre prácu s krovinorezom
5806882-xx
Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
TECHNICAL – novinka
Bunda s vysokou viditeľnosťou
Nová pracovná bunda priliehavého typu s pružným
TECHNICAL HIGH viz –
5851278-xx
materiálom. Veľkosť 46, 50, 54, 58.
novinka
Bunda pre prácu v lese
TECHNICAL
5781660-xx
Technical Extreme
Bunda pre prácu v lese
TECHNICAL EXTREME
5781663-xx
Nová pracovná bunda v modernom designe.
Veľkosť 46, 50, 54, 58, 62.
203,00
243,60
5258126-xx
Protiporezová ochrana na vonkajšej strane rukávov a v oblasti
hrudi a ramien. Veľkosť 46, 50, 54, 58.
124,56
149,47
5230757-xx
Nepremokavý, priedušný materiál. Veľkosť 46, 50, 54, 58.
98,39
118,07
5056316-10
Jednotná veľkosť
34,32
41,18
Bunda do dažďa
5230792-xx
Z vodoodolného strečového materiálu s podšívkou
zo sieťoviny. Veľkosť 46, 50, 54, 58.
52,96
63,55
Softshellová bunda
5772530-xx Veľkosť 46, 50, 54, 58.
76,26
91,51
Microfleecová bunda
5772565-xx Veľkosť 46, 50, 54, 58.
49,78
59,74
Microfleecová vesta
5772566-xx Veľkosť 46, 50, 54, 58.
38,13
45,76
Teplá vesta
5772529-xx
Veľkosť 50, 54, 58, 62.
50,84
61,01
Pracovná košeľa
5787857-xx
Veľkosť 37, 39, 41, 43, 45.
19,06
22,87
Rôzne druhy búnd a viest
Bunda s protiporezovou
ochranou ARBORIST 20
Bunda do každého počasia typu
TYPHON
Ochrana chrbáta s rukávmi
SPODNÉ PRÁDLO
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Jednovrstvové tričko s dlhým
rukávom
Jednovrstvové spodky
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Veľkosť 46, 50, 54, 58.
17,58
21,10
5449642-xx Veľkosť 46, 50, 54, 58.
17,58
21,10
Obj. č.
5449641-xx
Popis
31
TOPÁNKY / GUMÁKY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Ochranné kožené topánky
s protiporezovou ochranou
TECHNICAL 24
Ochranné kožené topánky
s protiporezovou ochranou
LIGHT 20
Ochranné topánky
TECHNICAL
Protiporezové gumáky
FUNCTIONAL 28
Protiporezové gumáky
FUNCTIONAL 24
Sada hrotov
Ochranné gumáky Power
cutting
Obj. č.
Popis
Kožené ochranné topánky s oceľovou špičkou
5787856-xx a protiporezovou ochranou 24 m/s, 100 % odolné voči vode.
Veľkosti 39–48.
Kožené ochranné topánky s oceľovou špičkou
5778600-xx a protiporezovou ochranou 20 m/s. Nepremokavá podošva.
Veľkosti 39–47.
Bez protiporezovej ochrany s oceľovou špičkou.
5753547-xx
Veľkosti 36–47.
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
240,00
288,00
128,85
154,62
116,50
139,80
5739559-xx
Oceľová špička. Veľkosti 37–50.
80,79
96,95
5739558-xx
Oceľová špička. Veľkosti 37–50.
82,67
99,20
5056543-61
35 ks vrátane montážneho náradia – použitie u gumákov
10,59
12,71
84,73
101,68
5449653-xx Oceľová špička, použitie pri práci s rozbrusmi. Veľkosti 36–47.
PONOŽKY / VLOŽKY DO TOPÁNOK
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
O
č i
Obj
Obj. čč.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
9,16
Vložky do topánok z umelej
kožušiny
Termálne vložky do topánok
5056545-xx Veľkosti 37–47. xx-67-77
7,63
5056545-00 Univerzálna veľkosť
4,45
5,34
Vlnené vložky do topánok
5056545-05 Univerzálna veľkosť
9,53
11,44
Ponožky OUTLAST
5441435-xx
Veľkosti 37-48 (obj. č. -37, -40, -43, -46)
12,71
15,25
Ponožky
5056160-xx
Veľkosti 37-48 (obj. č. -37, -40, -43, -46)
9,53
11,44
RUKAVICE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Rukavice FUNCTIONAL
s protiporezovou ochranou
Rukavice TECHNICAL
s protiporezovou ochranou
Zimné rukavice FUNCTIONAL
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5793802-xx
Veľkosti 7, 8, 9, 10 a 12
15,31
18,37
5793810-xx
Veľkosti 8, 9 a 10
16,95
20,34
12,71
15,25
5793803-xx Veľkosti 10 a 12
Rukavice FUNCTIONAL
5793801-xx
Rukavice TECHNICAL LIGHT
5793806-xx Veľkosti 8, 9 a 10
Veľkosti 7, 8, 9, 10 a 12
Veľkosť 10
15,29
18,35
16,00
19,20
Rukavice CLASSIC
5793799-10
7,63
9,16
Rukavice CLASSIC LIGHT
5793800-xx Veľkosti 6, 7, 8, 9 a 10
7,63
9,16
Rukavice TECHNICAL
5793804-xx Veľkosti 9, 10 a 12
15,29
18,35
32
NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
P
Popis
Opasok na náradie profi. Obsahuje opasok na náradie, dve
púzdra, zadné púzdro na náradie, zdvíhací hák, manipulačné
kliešte a meracie pásmo 15 m.
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
111,54
133,85
Opasok na náradie sada
5056990-15
Opasok na náradie kožený
5056900-01 Celková dĺžka 125 cm
15,10
18,12
Opasok na náradie z PVC
5056900-00 Celková dĺžka 131 cm
4,10
4,92
Opasok na náradie Profi
5056932-16
Extra široký opasok na náradie so sadou skrutiek
20,12
24,14
Sada skrutiek
5056932-17
Pre opasok na náradie č. 505 69 32-16
7,46
8,95
Zadné púzdro na náradie
5056905-10
Voľne / plastové
19,30
23,16
Púzdro na pásmo
5056975-00 Čierne / plastové
3,74
4,49
Sada prvej pomoci
5040953-01 Kompletná sada
11,65
13,98
Púzdro na priemerky
5056932-04
8,03
9,64
Kombinované púzdro kožené
5056916-05 Pre háky, manipulačné kliešte, pásmo, kliny atď.
20,67
24,80
Kombinované púzdro PVC
5056916-06 Pre háky, manipulačné kliešte, pásmo, kliny atď.
8,31
9,97
Manipulačné kliešte
5743876-01
Šírka otvorenia 36 cm
27,37
32,84
Manipulačné kliešte
5743875-01
Šírka otvorenia 22 cm
21,12
25,34
Zdvíhací hák
5743874-01
S rukoväťou z PVC
14,73
17,68
Priemerka
5056947-30
36 cm
20,37
24,44
Priemerka
5056947-46
46 cm
21,22
25,46
Box na reťazovú pílu
5313008-72
Transportný a skladovací box na reťazovú pílu a príslušenstvo
47,63
57,16
Chránič lišty
5018344-09
13"–16"
3,51
4,21
Chránič lišty
5018344-11
18"–22"
4,21
5,05
Chránič lišty
5018345-04
24"–28"
5,62
6,74
Chránič lišty
5370722-01
42"
6,65
7,98
Kožené
MERACIE PÁSMA
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Husqvarna meracie pásmo
5056973-15
PVC 15 m
39,36
47,23
Husqvarna meracie pásmo
5056973-16
PVC 15 m s háčikom do dreva
39,89
47,87
Husqvarna meracie pásmo
5056973-20
PVC 20 m
41,99
50,39
33
NÁHRADNÉ DIELY PRE
MERACIE PÁSMA
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5056972-21
2) Nit pásma
0,20
0,24
5056973-01
3) Náhradné pásmo a zarážka, 15 m
12,41
14,89
5056971-05
4) Náhradné pásmo a zarážka, 20 m
14,43
17,32
5056973-02
5) Náhradné pásmo 15 m
15,85
19,02
5056973-03
6) Náhradné pásmo 20 m
18,92
22,70
5056973-35
7) Zarážka pásma
1,10
1,32
5056972-10
8) Uvoľňovacia zarážka s obrtlíkom
5,27
6,32
5056972-09
9) Háčik s obrtlíkom
2,07
2,48
5056972-07
10) Očko
0,83
1,00
5056973-31
16) Vrchná doska s ozubeným kolieskom
11,04
13,25
5056972-06 19) Predlžovací pás a zarážka
24,87
29,84
5056973-44 21) Spojka bez nitu
0,28
0,34
Náhradné pásmo
5056973-04 15 m s háčikom do dreva
15,85
19,02
Nitovacie kliešte
5056973-00 Na opravu meracieho pásma
95,27
114,32
ZAVAZADLÁ
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Batoh
5768592-01
27,54
33,05
Cestovná taška
5768595-01
38,13
45,76
Cestovná taška na kolieskach
5768590-01
54,40
65,28
Taška na reťazovú pílu
5768591-01
21,60
25,92
34
OCHRANNÉ PRILBY
A PRÍSLUŠENSTVO
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Husqvarna ochranná prilba Classic
5807543-01 Oranžová
32,65
39,18
Husqvarna ochranná prilba Functional
5764124-01
Fluorescentná
63,07
75,68
Husqvarna ochranná prilba Functional
5764124-02
Oranžová
63,07
75,68
Husqvarna ochranná prilba CP
5448089-01 Vhodná pre použitie s rozbrusovacími pílami
55,50
66,60
Ultra Visor
5746135-01
Pre ochranné prilby
14,83
17,80
Náhlavná vložka
5755576-02
Pre ochranné prilby
9,77
11,72
Chránič sluchu – sada
5056653-25
Kompletný pre ochranné prilby
20,12
24,14
Ochrana zátylku
5056653-06 Pre ochranné prilby
2,97
3,56
Zimná ochrana zátylku
5049817-04
S výplňou z kožušinových vlákien, pre ochranné prilby
10,59
12,71
Potný pásik
5755573-01
Pre ochranné prilby
3,16
3,79
Kšilt proti slnku
5781798-01
Pre ochranné prilby
2,33
2,80
Držiak štítu
5056653-28
Pre ochranné prilby
7,39
8,87
Hygienická sada
5056653-26
Pre ochranu sluchu
6,32
7,58
Hygienické absorpčné vložky
5056653-31
Vložky (tesniace pásky pre ochranu sluchu)
5,30
6,36
Hygienická sada pre FM rádio
5056653-91
K výrobku 505 66 53-79; 505 66 53-78; 505 66 53-70
7,36
8,83
Pletená čapica pod prilbu
5056651-15
Modrá farba
3,26
3,91
Ochrana sluchu s FM rádiom
5782749-01
Prevedenie s náhlavným oblúkom
99,35
119,22
Ochrana sluchu s FM rádiom
5782749-02
Na pripevnenie na prilbu
103,58
124,30
Chrániče sluchu
5056653-04 1 ks
16,56
19,87
Chrániče sluchu Garten
5056990-12
119,53
143,44
Chrániče sluchu so štítom z plexiskla
5056653-48
37,23
44,68
Chrániče sluchu so štítom zo sieťky
5056653-58
37,23
44,68
Chrániče sluchu so štítom z plexiskla
5056653-60 Prevedenie Garden
19,06
22,87
Ochranná sieťka kovová
5056653-21
Pre ochranné prilby, chrániče sluchu a očí
6,34
7,61
Ochranná sieťka nylonová
5056653-19
Pre ochranné prilby, chrániče sluchu a očí
8,15
9,78
Štít z plexiskla
5056653-43 Pre model 505 66 53-48/-58
7,01
8,41
Ochranné okuliare CLEAR X
5449637-01
10,59
12,71
10,59
12,71
10,59
12,71
7,63
9,16
7,63
9,16
12,71
15,25
31,77
38,12
Ochranné okuliare yellow
Ochranné okuliare SUN X
Ochranné okuliare CLEAR
Ochranné okuliare SUN
Ochranné okuliare GOOGLES
Predajné balenie obsahuje 10 ks
Základný model s priehľadným sklom
Ochranné okuliare s čírymi sklami odolnými voči
5449637-02
poškriabaniu
Ako model Clear X, avšak so žltým tónovaním pre
5449637-03
lepšiu viditeľnosť za súmraku
Ochranné okuliare s hnedo tónovanými sklami
5449638-01
odolnými voči poškriabaniu
Vyvinuté pre osoby s dioptrickými okuliarmi, sklo
5449638-02
odolné voči poškriabaniu
S povlakom proti zahmlievaniu, vhodné pre prilby
5449639-01
a chrániče sluchu
Upchávky do uší
5743162-01
Z polyuretánu, 200 párov
Respirátor
5449655-01
5,30
6,36
Vysúšač obuvi
5449640-01
12,71
15,25
Lekárnička
5040953-01
11,65
13,98
35
PRÍSLUŠENSTVO
NA OZNAČOVANIE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Vyznačovacia páska oranžová 75 m
5742877-00
Vyznačovacia páska červená 75 m
5742877-01
Popis
Vysoko kvalitný materiál, zo 100 % viskózy, šírka
200 mm, jednofarebná
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
1,47
1,76
1,47
1,76
1,47
1,76
Vyznačovacia páska modrá 75 m
5742877-02
Vyznačovacia páska žltá 75 m
5742877-03
1,47
1,76
Vyznačovacia páska biela 75 m
5742877-04
1,47
1,76
Vyznačovacia páska červeno/biela 75 m
5742877-05
3,27
3,92
3,27
3,92
Vysoko kvalitný materiál, zo 100 % viskózy, šírka
30 mm, dvojfarebná
Vyznačovacia páska oranžovo/žltá 75 m
5742877-06
Vyznačovacia páska modro/biela 75 m
5742877-07
3,27
3,92
Krieda hnedá 11 mm
5056946-02 12 ks
13,75
16,50
Držiak na kriedu
5056946-00
6,12
7,34
Vnútorné púzdro na kriedu
5056946-01
4,01
4,81
KOMBINOVANÉ KANISTRE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Husqvarna kombinovaný kanister Profi
5056980-00 2,5 a 6 litrov
27,24
32,69
Benzínový kanister zelený s plniacou
hubicou
5056980-40 6 litrov
23,28
27,94
Olejový kanister
5056980-09 2,5 litra
11,39
13,67
PRÍSLUŠENSTVO KU KANISTROM
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Plniaca hubica s ochranou proti preliatiu
5056980-02
11,04
13,25
Plniaca hubica ku kanistru na olej
5,60
6,72
Tesniaci krúžok
5056980-03 Pre Husqvarna kombinované kanistre
5056980-05 Profi 505 69 80-00
0,83
1,00
Viečko s držiakom
5056980-11
4,01
4,81
5,72
6,86
8,31
9,97
Pre Husqvarna ochranu proti preliatiu na originálny
kanister Aspen
Adaptér
5056980-19
Plniaca hubica
5056980-41 Pre Husqvarna kanister 505 69 80-40, zelená
36
PRETLÁČACIE
LOPATKY / KLINY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Pretláčacia lopatka
5056943-01 S obracačom 76 cm
38,73
46,48
Zatĺkacia lopatka
5743871-01
48,68
58,42
Pretláčacia lopatka
5743872-01
74,13
88,96
Náhradné obracáky
5056943-02 Pre pretláčaciu lopatku 76 cm
17,41
20,89
Náhradné obracáky
5056943-03 Pre pretláčaciu lopatku 140 cm
17,41
20,89
Husqvarna drevorubačský klin z magnézia
5056947-00
12,5 cm
9,95
11,94
Husqvarna drevorubačský klin
5056947-02
14 cm z tvrdeného plastu
3,81
4,57
Husqvarna drevorubačský klin
5056947-03
20 cm z tvrdeného plastu
5,10
6,12
Husqvarna drevorubačský klin
5056947-04
25 cm z tvrdeného plastu
6,36
7,63
Husqvarna drevorubačský klin hliníkový
5769299-01
500 g
18,65
22,38
Husqvarna drevorubačský klin hliníkový
5769299-02
800 g
23,85
28,62
Husqvarna štiepací klin
5772592-01
Točený
29,15
34,98
S obracačom 140 cm
NÁRADIE NA BRÚSENIE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Rukoväť pilníka PVC
5056978-01 S vodítkom pre guľaté pilníky
2,79
3,35
Rukoväť pilníka PVC
5056978-10
Pre ploché pilníky
1,84
2,21
Husqvarna guľaté pilníky 4,0 mm
5100957-02
12 ks v balení
12,11
14,53
Husqvarna guľaté pilníky 4,8 mm
5100955-02 12 ks v balení
12,11
14,53
Husqvarna guľaté pilníky 5,2 mm
5772338-01 12 ks v balení
12,11
14,53
Husqvarna guľaté pilníky 5,5 mm
5100956-02 12 ks v balení
12,11
14,53
Husqvarna guľaté pilníky 4,0 mm
5100957-01
2 ks v balení
2,31
2,77
Husqvarna guľaté pilníky 4,5 mm
5772337-01
2 ks v balení
2,31
2,77
Husqvarna guľaté pilníky 4,8 mm
5100955-01
2 ks v balení
2,31
2,77
Husqvarna guľaté pilníky 5,5 mm
5100956-01
2 ks v balení
2,31
2,77
5100957-01
2 ks v balení
2,31
2,77
5100957-02
12 ks v balení
12,11
14,53
5772337-01
2 ks v balení
2,31
2,77
5100955-01
2 ks v balení
2,31
2,77
5100955-02 12 ks v balení
12,11
14,53
5772338-01 12 ks v balení
12,11
14,53
5100956-01
2,31
2,77
5100956-02 12 ks v balení
12,11
14,53
Huqvarna plochý pilník 6"
5056981-60
1 ks v priehľadnom balení
3,00
3,60
Huqvarna ploché pilníky 6"
5056981-61
12 ks v balení
29,85
35,82
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 4,0 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 4,0 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 4,5 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 4,8 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 4,8 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 5,2 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 5,5 mm
Husqvarna guľaté pilníky
INTENSIVE CUT 5,5 mm
2 ks v balení
37
NÁRADIE NA BRÚSENIE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj
Obj. čč.
Popis
100 ks v balení
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
237,42
284,90
Huqvarna ploché pilníky 6"
5056981-62
Huqvarna plochý pilník 8"
5056981-80 1 ks v priehľadnom balení
4,21
5,05
Huqvarna ploché pilníky 8"
5056981-81
42,16
50,59
12 ks v balení
PRÍSLUŠENSTVO K NÁSTROJOM NA BRÚSENIE
P
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5056981-10
,325" 4,8 mm
3,31
3,97
5052437-01
3/8", 4,0 mm
4,60
5,52
5056981-15
,404", 5,5 mm
7,19
8,63
5052435-01
3/8", hranatá
4,60
5,52
5056981-08 ,325" Pixel
4,59
5,51
5056981-09
,325", 1,5 mm
4,59
5,51
5759915-01
3/8", guľatá
4,60
5,52
Husqvarna vodítko pilníka
5056981-20
Na brúsenie pílového kotúča s rozvodkou 5,5 mm
14,55
17,46
Púzdro na vodítko pilníka
5056932-20
Pre: 505 69 81-20
9,68
11,62
5056981-38
3/8" hoby
12,40
14,88
5056981-27
,325" Pixel
12,40
14,88
5056981-25
,325", 1,5 mm
12,40
14,88
5056981-30
3/8" profi
12,40
14,88
5056981-92
,404"
12,40
14,88
14,40
17,28
2,61
3,13
5056981-00 ,325"
2,60
3,12
5056981-01
3/8" Profi
2,60
3,12
5056981-02
,404"
2,61
3,13
Vodítko guľatého pilníka
Husqvarna kombinované vodítko
Husqvarna sada na brúsenie
Husqvarna svorka do pňa
Husqvarna mierka na zníženie
obmedzovacích zubov
Husqvarna mierka na zníženie
obmedzovacích zubov
Husqvarna mierka na zníženie
obmedzovacích zubov
Husqvarna mierka na zníženie
obmedzovacích zubov
5056652-56
5056981-03
3/8" hobby
38
2-TAKTNÉ
MOTOROVÉ OLEJE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
1 ks, 1 l klasické balenie, balené po 12 ks
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
6,32
7,58
2-taktný olej HP
5767417-01
2-taktný olej HP
5440158-09 1 ks, 1 l s dávkovačom, balené po 12 ks
7,27
8,72
2-taktný olej LS+
5780370-02 1 ks, 1 l s dávkovačom, balené po 12 ks
7,94
9,53
2-taktný olej XP Biosynthetic
5780370-03 1 ks, 1 l s dávkovačom, balené po 12 ks
15,71
18,85
2-taktný olej HP
5440158-10
1 ks, 4 l, balené po 4 ks
24,78
29,74
2-taktný olej LS+
5780371-02
1 ks, 4 l, balené po 4 ks
27,07
32,48
2-taktný olej XP Biosynthetic
5780371-03
1 ks, 4 l, balené po 4 ks
55,00
66,00
2-taktný olej HP
5816148-01
1 kanister 20 l
98,60
118,32
2-taktný olej LS+
5781800-02 1 kanister 10 l
63,79
76,55
2-taktný olej XP Biosynthetic
5781800-03 1 kanister 10 l
125,92
151,10
2-taktný olej HP
5440158-05 1 ks, 0,1 l, balené po 50 ks
1,30
1,56
2-taktný olej LS+
5781803-02
1 ks, 0,1 l, balené po 50 ks
1,65
1,98
2-taktný olej XP Biosynthetic
5781803-03
1 ks, 0,1 l, balené po 50 ks
1,99
2,39
2-taktný olej Oil guard
5449765-01 1 ks, 1 l s dávkovačom, balené po 12 ks
8,35
10,02
2-taktný olej LS+
5781804-02 1 sud, 208 l
1 242,34
1 490,81
4-TAKTNÉ MOTOROVÉ OLEJE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
4-taktný motorový olej
5310092-71
10 W 40, 1 ks 0,08 l. Pre 4-taktné motory, špeciálne
pre krovinorezy
2,74
3,29
4-taktný motorový olej
5774197-02
10 W 40, 1 ks 1,4 l. Pre 4-taktné motory
8,57
10,28
4-taktný motorový olej
5774192-01
SAE 30, 1 ks, 0,6 l. Olej pre kosačku na trávu
3,83
4,60
4-taktný motorový olej
5774197-01
SAE 30, 1 ks, 1,4 l. Pre 4-taktné motory
7,26
8,71
4-taktný motorový olej
5766196-01
10 W 50, 4 l, pre hydro-prevodovky, ridery AWD
38,62
46,34
Označenie
BIO REŤAZOVÉ OLEJE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
VEGOIL
5440451-01 1 ks, 1 l klasické balenie, balené po 12 ks
6,38
7,66
VEGOIL
5310075-78
1 ks, 5 l
25,53
30,64
VEGOIL
5310075-77
1 kanister 20 l
102,14
122,57
39
MINERÁLNE REŤAZOVÉ OLEJE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Minerálny olej na mazanie reťaze
5793960-01
1 ks, 1 l klasické balenie, balené po 12 ks
2,75
3,30
Minerálny olej na mazanie reťaze
5793961-01
1 ks, 5 l
12,17
14,60
Minerálny olej na mazanie reťaze
5793962-01
1 kanister 20 l
47,60
57,12
Minerálny olej na mazanie reťaze
5793963-01
1 sud 200 l
459,81
551,77
OSTATNÉ MAZIVÁ
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Olej do vzduchového filtra
5310092-48 1 l
22,58
27,10
Plastické mazivo na guľôčkové ložiská
5310092-05
400 g – pre použitie u plotostrihov
24,72
29,66
Mazivo na guľôčkové ložiská
5036212-01
35 g – na mazanie kolieska lišty – náplň mazacieho
lisu
1,23
1,48
Mazací lis
5019114-01
Na mazanie vodiaceho kolieska lišty
1,33
1,60
Plastické mazivo ECO
5039764-01
100 g – na použitie do uhlových prevodov
krovinorezov
4,94
5,93
Univerzálne plastické mazivo
5025127-01
225 g – na univerzálne použitie
3,38
4,06
Brusná pasta
2956396-01 1 ks – na brúsenie britov ručných kosačiek
16,50
19,80
Plastické mazivo
5038017-01
6,99
8,39
1 ks – na mazanie hriadeľa náhonu
40
NÁRADIE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Prevedenie
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Nožnice na konáre
5255974-04
FUNCTIONAL – ALU
28,32
33,98
Nožnice na konáre
5255974-02
Nákovkové
14,20
17,04
Nožnice na konáre
5255974-01
13,66
16,39
Prerezávacia píla
5101921-01
Skladacia 180 mm
8,10
9,72
Prerezávacia píla
5101921-02
Skladacia 220 mm
9,42
11,30
Prerezávacia píla
5101921-03
Rovná 240 mm, s púzdrom
9,42
11,30
Prerezávacia píla
5101921-04
Rovná 300 mm, s púzdrom
10,47
12,56
Prerezávacia píla – Novinka
9672364-01 Skladacia píla 200 FO
25,00
30,00
Prerezávacia píla – Novinka
9672365-01
25,83
31,00
Prerezávacia píla – Novinka
9672366-01 Zakrivená píla 300 CU, s púzdrom
29,59
35,51
Odvetvovacia píla
5056945-66 S orezávačom kôry (pre teleskopickú tyč)
54,35
65,22
Odvetvovacia píla
5056945-76
18,21
21,85
Záhradnícke nožnice
5442030-01 Univerzálne 200 mm
9,98
11,98
Záhradnícke nožnice
5442030-04 Univerzálne 200 mm
10,21
12,25
Púzdro
5056932-92
Na záhradnícke nožnice
6,96
8,35
Teleskopická tyč
5024273-01
2,5–5,0 m
74,62
89,54
Záhradné náradie
5028420-01 Plečka buriny
5,99
7,19
Záhradné náradie
5028420-02 Kyprič
5,99
7,19
Záhradné náradie
5028420-03 Lopatka na presádzanie
5,99
7,19
Záhradné náradie
5028420-04 Lopatka
5,99
7,19
Rovná píla 300 ST, s púzdrom
Bez orezávača kôry (pre teleskopickú tyč)
SEKERY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Prevedenie
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Sekera
5769262-01
Univerzálna lesnícka sekera
31,33
37,60
Sekera
5807610-01
Univerzálna sekerka H900
32,50
39,00
Sekera
5807611-01
Univerzálna sekera A1400
52,50
63,00
Sekera
5807612-01
Univerzálna sekera A2400
65,83
79,00
Sekera
5807613-01
Štiepacia sekera S1600
57,50
69,00
Sekera
5807614-01
Štiepacia sekera S2800
65,83
79,00
Sekera
5769263-01
Kempingová sekera
41,09
49,31
Sekera
5769264-01
Sekerka
24,55
29,46
Sekera
5769265-01
Tesárska sekera
41,09
49,31
Sekera
5769266-01
Kálacia sekera
47,32
56,78
Sekera
5769267-01
Štiepacia sekera
42,58
51,10
Sekera
5769268-01
Malá štiepacia sekera
34,77
41,72
Sekera
5790006-01 Mačetová sekera
46,18
55,42
Mačeta
5755722-01
44,48
53,38
41
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
NÁHRADNÉ ČLÁNKY REŤAZÍ,
KRABIČKA NA REŤAZE
Obj. č.
Prevedenie
H35 / H36 – článok s nitom
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
0,53
0,64
Spojovací článok
5018481-05
Spojovací článok
5018480-08 H30 – článok s nitom
0,53
0,64
Spojovací článok
5018480-05 H21 / H25 – článok s nitom
0,53
0,64
Spojovací článok
5018481-04 H42 / H54 – článok s nitom
0,53
0,64
Spojovací článok
5018478-05 H35 / H36 – článok bez nitu
0,33
0,40
Spojovací článok
5018477-07
H30 – článok bez nitu
0,33
0,40
Spojovací článok
5018477-03
H21 / H25 – článok bez nitu
0,33
0,40
Spojovací článok
5018478-04 H42 / H54 – článok bez nitu
0,33
0,40
Krabička na reťaze
5770926-01 Krabička na reťaze Husqvarna
0,18
0,22
ARBORISTICKÉ
PRÍSLUŠENSTVO
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Označenie
Obj. č.
Prevedenie
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Hák na reťazovú pílu
5774379-01
33,04
39,65
Lano na pripevnenie píly
5774380-01
23,32
27,98
Očko
5780771-01
13,66
16,39
Ochranná prilba
5780923-01 Špeciálna ochranná prilba pre arboristov
105,91
127,09
Na pripevnenie na štandardnú pílu
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
REŤAZE PRE
REŤAZOVÉ PÍLY V ROLIACH
Husqvarna reťaze v roliach 100 stop (30,4 m)
Rozstup
Sila vodiaceho
článku (mm)
1/4" guľatý
H00
5033054-01
1,1
,325" guľatý
1,3
H23
5033091-01
3/8" guľatý
3/8" hranatý
3/8" Hobby
3/8" Hobby
H25
5033055-01
H21
5033057-01
H54
5033050-01
H42
5033060-01
Pilník mm
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
2392
4
377,39
452,87
1848
4,8 / 4,5
352,23
422,68
1848
4,8 / 4,5
377,40
452,88
1848
4,8 / 4,5
377,40
452,88
1637
5,5 / 5
377,40
452,88
1637
5,5 / 5
377,40
452,88
1637
4
283,37
340,04
1637
4
283,37
340,04
1,6
H30
5033058-01
,325" guľatý
,325" hranatý
1,5
Počet vodiacich
článkov
H28
5033003-22
H26
5033073-01
H45
5033088-01
H35
5033069-01
H36
5033068-01
42
PRÍSLUŠENSTVO
K REŤAZOVÝM ROLIAM
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5056652-52
Husqvarna nitovací prístroj
76,36
91,63
5056652-50
Husqvarna roznitovávací prístroj
76,83
92,20
5056652-54
Husqvarna držiak reťazových rolí
69,88
83,86
NÁHRADNÉ ROLL TOPY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Obj. č.
Typ kolieska
Rozstup
Sila vodiaceho článku
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5018510-01
EM10T H30
,325"
1,3 mm
13,28
15,94
5018510-02
EM10T H21
3/8"
1,5 mm
13,28
15,94
5018510-05
EM10T H42
,325"
1,5 mm
13,28
15,94
5449275-02
Techlite
3/8"
1,3 mm
21,86
26,23
5449275-01
Techlite
3/8"
1,5 mm
21,86
26,23
KIT – LIŠTA + 2 REŤAZE
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Obj. č.
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
5310038-13
Barkit 13", 56 čl., 325", 1,5 mm – H25
43,01
51,61
5310038-17
Barkit 15", 64 čl., 325", 1,5 mm – H25
47,23
56,68
5310038-92
Barkit 15", 64 čl., 325", 1,3 mm Pixel
45,61
54,73
5310038-93
Barkit 13", 56 čl., 325", 1,3 mm Pixel
41,43
49,72
ŠPECIÁLNE
A ZÁVODNÉ LIŠTY
Kategória výrobkov podľa obchodnej politiky Husqvarna 2014 – III
Obj. č.
5370264-03
5370264-01
5370267-01
5370266-01
Špeciálna lišta –
závodná
Špeciálna lišta –
závodná
Špeciálna lišta –
závodná
Špeciálna lišta –
závodná
Popis
Odporúčaná
predajná cena
v EUR bez DPH
Odporúčaná
predajná cena
v EUR s DPH
Lišta na porážanie stromov – 20", 3/8", veľké uchytenie
50,80
60,96
Lišta na porážanie stromov – 20", ,325", veľké uchytenie
72,68
87,22
Presná lišta – 18", 3/8", veľké uchytenie
51,54
61,85
Odvetvovacia lišta – 15", ,325" – veľké uchytenie
55,22
66,26
5024052-01
Špeciálna lišta
Lišta – 6", 3/8", 1,3 mm pro 327PT5S
33,60
40,32
5058915-60
Špeciálna lišta
Carvingová lišta – 10", 1/4", 1,3 mm pre T425
42,27
50,72
43
Copyright © 2014 Husqvarna. Všetky práva vyhradené.
Husqvarna a iné značky sú registrovanými a neregistrovanými značkami firmy Husqvarna AB (publ.).
Bližšie informácie na www.international.husqvarna.com.
Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, www.husqvarna.sk
Download

Husqvarna - MITTEL sro