Ing. Alena Valnohová
Ing. Ľuboš Hozlár
Ing. Jozef Mikláš
Marián Tóth
Ing. Slávka Ferencová
Diana Bartošová
Poznámky:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
44
OBSAH:
VODÁRENSKÉ ARMATÚRY (str. 2 - 18)
1
RÚRY A TVAROVKY Z TVÁRNEJ LIATINY (str. 19 - 21)
2
KANALIZAÈNÁ LIATINA (str. 22 - 24)
3
BETÓNY (str. 25 - 27)
4
SPOJOVACÍ MATERIÁL (str. 28 - 30)
5
GU¼OVÉ VENTILY (str. 31 - 31)
6
SPOJOVACIE A OPRAVÁRENSKÉ TVAROVKY (str. 32 - 43)
7
1
DJ - DismantlingJoint - montážna vložka
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO - PLUS
F4
TYP 001 - PN 16, 002 - PN 10
DN
PN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
L
(mm)
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310
350
390
79,00
84,00
100,00
106,00
129,00
182,00
201,00
358,00
517,00
841,00
1 709,00
2 531,00
4 979,00
7 910,00
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO - PLUS
F5
TYP 003 - PN 16, 004 - PN 10
DN
PN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
Montážne vložky sa používajú tam, kde sa vyžaduje ¾ahká montáž a demontáž
èerpadiel, šupátok a iných prírubových armatúr. Dåžkové odchýlky sa dajú
vyrovnáva prestavite¾nou vložkou alebo medzikusom. Regulaèný rozsah
pripúša urèitú mieru a flexibilitu pri plánovaní, inštaláciách a údržbe.
Priebežné tiahla zaruèujú ažnú pevnos systému. Povrchová úprava: Rilsannylon
EUR / kus
L
(mm)
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700
EUR / kus
86,00
89,00
103,00
111,00
144,00
194,00
243,00
388,00
575,00
988,00
1 964,00
3 394,00
4 579,00
2
Max. tlak 16 bar (Voda)
stavebná
nastavite¾ná
DN
dåžka
dåžka
EUR / kus
PN
450
300
-25 / +25
10
756,00
450
300
-25 / +25
16
843,00
500
300
-25 / +25
10
922,00
500
300
-25 / +25
16
1 027,00
600
300
-25 / +25
10
1 118,00
600
300
-25 / +25
16
1 245,00
700
300
-25 / +25
10
1 323,00
700
300
-25 / +25
16
1 474,00
800
300
-25 / +25
10
1 740,00
800
300
-25 / +25
16
1 934,00
900
302
-25 / +25
10
2 070,00
900
302
-25 / +25
16
2 299,00
1000
307
-30 / +30
10
2 731,00
1000
307
-30 / +30
16
3 034,00
43
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO - PLUS
ERC - Opravárenský a zosilòovací strmeò
Opravárenský strmeò na prasknuté a zlomené potrubia všetkých typov.
Materiál: Tvárna liatina. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM,
vyrobené so špeciálnym tesniacim dizajnom. Tlak: do 16 bar.
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 4bar (Plyn)
DN
d
stavebná
dåžka
50
66,0-75,0
200
89,96
65
75,0-84,0
200
108,01
80
92,3-103,0
200
83,12
100
115,0-125,6
200
90,62
125
141,0-153,9
200
130,58
150
166,0-181,2
200
104,96
175
200,0-210,0
200
291,41
200
216,5-226,0
200
143,63
225
230,2-243,5
200
326,06
225
243,0-267,0
200
378,01
250
269,2-293,5
368
404,89
300
323,1-349,0
439
533,00
EUR / kus
DJ - DismantlingJoint - montážna vložka
Montážne vložky sa používajú tam, kde sa vyžaduje ¾ahká montáž a demontáž
èerpadiel, šupátok a iných prírubových armatúr. Dåžkové odchýlky sa dajú
vyrovnáva prestavite¾nou vložkou alebo medzikusom. Regulaèný rozsah
pripúša urèitú mieru a flexibilitu pri plánovaní, inštaláciách a údržbe.
Priebežné tiahla zaruèujú ažnú pevnos systému. Povrchová úprava: Rilsannylon
Max. tlak 16 bar (Voda)
DN
stavebná
dåžka
nastavite¾ná
dåžka
PN
EUR / kus
50
187
-20 / +20
10/16
108,78
65
187
-20 / +20
10/16
109,87
80
187
-20 / +20
10/16
132,01
100
187
-20 / +20
10/16
144,39
125
187
-20 / +20
10/16
179,84
150
187
-20 / +20
10/16
216,23
200
187
-20 / +20
10
282,35
200
187
-20 / +20
16
313,68
250
187
-20 / +20
10
378,74
250
187
-20 / +20
16
420,90
300
187
-20 / +20
10
445,00
300
187
-20 / +20
16
494,49
350
295
-25 / +25
10
553,00
350
295
-25 / +25
16
615,38
400
295
-25 / +25
10
680,41
400
295
-25 / +25
16
756,00
42
ÈSN
TYP 005 - PN 10
DN
PN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
L
(mm)
170
180
200
210
230
255
280
330
450
500
550
600
700
EUR / kus
87,00
90,00
107,00
113,00
146,00
234,00
246,00
391,00
1 031,00
1 307,00
2 876,00
3 762,00
5 977,00
*) 4 diery
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO - PLUS
F4
TYP 201 - PN 16, 202 - PN 10, odpadová voda
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
140
50
10 a 16
150
65
10 a 16
170
80
10 a 16
180
100
10 a 16
190
125
10 a 16
200
150
10 a 16
210
200
10 a 16
230
250
10 a 16
250
300
10 a 16
270
350
10 a 16
290
400
10 a 16
310
500
10 a 16
350
600
10
390
EUR / kus
90,00
94,00
115,00
120,00
145,00
217,00
231,00
339,00
633,00
1 041,00
2 725,00
3 507,00
6 287,00
na dopyt
3
ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO - PLUS
F5
TYP 203 - PN 16, 204 - PN 10, odpadová voda
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
140
50
10 a 16
150
65
10 a 16
170
80
10 a 16
180
100
10 a 16
190
125
10 a 16
200
150
10 a 16
210
200
10 a 16
230
250
10 a 16
250
300
10 a 16
270
350
10 a 16
290
400
10 a 16
310
500
10 a 16
350
600
10
390
HR1 - HandiRange - opravárenský kus jednodielny
EUR / kus
96,00
112,00
133,00
130,00
162,00
246,00
283,00
458,00
723,00
1 140,00
3 118,00
3 848,00
6 545,00
na dopyt
VOLANT - ruèné koleso pre šupátko EKO - PLUS
TYP 900 - z ocele
DN
40-50
65-80
100-150
200
250-350
400
500
600
Opravárenská armatúra - pás z nerezovej ocele. Použite¾ná na potrubia z ocele,
liatiny, tvárnej liatiny, azbestocementu, PE-HD, PVC a sklolaminátu. Materiál:
Nerezová oce¾. Tesnenie: EPDM, vyrobené so špeciálnym tesniacim dizajnom.
Použite¾né do prevádzkového tlaku PN16 v závislosti od priemeru.
potrubie
tolerancia
stavebná dåžka l = 200mm
stavebná dåžka l = 300mm
stavebná dåžka l = 400mm
EUR / kus
EUR / kus
EUR / kus
60 - 67
45,19
64,37
-
87 - 96
48,33
70,74
-
95 - 104
48,77
71,10
112,47
102 - 112
54,71
71,67
113 - 123
56,10
73,10
120 - 131
57,60
78,96
132 - 142
58,47
87,34
129,50
135 - 145
58,47
87,34
129,50
147 - 157
61,40
87,34
133,77
151 - 161
61,89
93,69
138,01
160 - 170
61,89
93,69
138,01
167 - 178
63,00
94,66
142,27
186 - 196
70,03
95,87
150,77
116,74
120,99
120,99
PN
EUR / kus
200 - 210
70,30
96,83
155,04
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
9,00
14,00
17,00
34,00
56,00
82,00
108,00
151,00
219 - 229
76,57
99,67
163,56
230 - 240
-
100,54
167,80
257 - 267
-
126,17
180,57
330 - 340
-
156,64
207,94
HR2 - HandiRange - opravárenský kus dvojdielny
Opravárenská armatúra - pás z nerezovej ocele. Použite¾ná na potrubia z ocele,
liatiny, tvárnej liatiny, azbestocementu, PE-HD, PVC a sklolaminátu. Materiál:
Nerezová oce¾. Tesnenie: EPDM, vyrobené so špeciálnym tesniacim dizajnom.
Použite¾né do prevádzkového tlaku PN16 v závislosti od priemeru.
potrubie
tolerancia
4
stavebná dåžka l = 200mm
stavebná dåžka l = 300mm
stavebná dåžka l = 400mm
EUR / kus
EUR / kus
EUR / kus
108 - 128
86,40
128,07
178,74
130 - 150
91,61
134,94
209,34
159 - 180
97,19
144,46
226,03
210 - 230
110,36
147,00
232,81
216 - 238
110,90
151,60
242,83
255 - 275
118,74
165,70
280,36
288,84
315 - 335
-
181,80
341 - 361
-
210,22
396 - 416
-
-
331,39
410 - 430
-
-
336,71
41
314,90
AQFA - AquaFast - prírubová spojka (E-kus)
ŠUPÁTKO DOSKOVÉ - ZETA
Spoj so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre spájanie
potrubí z PVC - PE-HD, PVC - PVC, PE-HD - PE-HD. Materiál: Tvárna liatina.
Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Využíva sa hlavne pri opravách
porúch a prírubových prechodov na iný typ potrubia, resp. armatúr, alebo tam,
kde nie je možné použi elektrofúzne spojenie (zváranie).
Max. tlak 16 bar (Voda)
DN
Príruba
šróbenie
EUR / kus
DN
PN
Ve¾kos
Poèet
63
50/65
10\16
M12x135
2
66,89
75
65/80
10\16
M12x135
2
70,87
90
65/80
10\16
M12x135
2
81,81
110
100
10\16
M12x135
2
91,36
125
100/125
10\16
M12x135
2
110,63
140
125
10\16
M12x135
4
129,14
160
150
10\16
M12x135
4
146,20
180
150
10\16
M12x185
4
193,30
200
200
10\16
M12x185
4
247,29
225
200
10\16
M16x195
4
299,76
250
250
10\16
M16x165
6
361,49
315
300
10\16
M16x195
6
512,96
TYP 101 s ruèným kolesom - PN 10, typ 115 s prevodom od DN 700
L
DN
PN
(mm)
50
10
43
65
10
46
80
10
46
100
10
52
125
10
56
150
10
56
200
10
6
250
10
68
300
10
78
350
10
78
400
10
102
500
10
127
600
10
154
700
10
190
800
10
190
900
10
190
1000
10
190
EUR / kus
175,00
203,00
214,00
249,00
286,00
357,00
452,00
708,00
879,00
1 449,00
1 735,00
2 883,00
4 131,00
10 234,00
11 745,00
14 240,00
18 073,00
UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ ABO
TYP 922B, GGG40, Disk nerez AISI304/EPDM al. NBR
AQK - AquaFast - spojka (U-kus)
Spoj so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre spájanie
potrubí z PVC - PE-HD, PVC - PVC, PE-HD - PE-HD. Materiál: Tvárna liatina.
Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Využíva sa hlavne pri
opravách porúch a spojení tam, kde nie je možné PE-HD potrubie spája
elektrofúzne (zváraním).
Max. tlak 16 bar (Voda)
šróbenie
DN
stavebná
dåžka
Ve¾kos
Poèet
63
257
M12x250
2
84,07
75
257
M12x250
2
92,34
90
257
M12x250
2
100,21
110
257
M12x250
2
109,23
125
257
M12x250
2
131,97
140
257
M12x250
4
148,23
160
257
M12x250
4
171,43
180
382
M12x375
4
227,44
200
382
M12x375
4
325,10
225
395
M16x385
4
402,86
EUR / kus
250
395
M16x385
6
494,56
315
395
M16x385
6
695,04
40
DN
PN
EUR / kus
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
11 a 16
12 a 16
13 a 16
14 a 16
71,00
71,00
73,00
77,00
87,00
102,00
136,00
162,00
250,00
292,00
656,00
5
UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ CEREX 300-W S PÁKOU
MXC - MaxiFit - spojka (U-kus)
TYP 002 - PN 10 a PN 16, disk TL, epoxi, EPDM
DN
PN
EUR / kus
50
65
80
100
125
150
200
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
85,00
87,00
93,00
108,00
118,00
165,00
236,00
UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ CEREX 300-W S PÁKOU
TYP 102 - PN 10 a PN 16, disk nerez, EPDM
DN
PN
EUR / kus
50
65
80
100
125
150
200
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
90,00
97,00
102,00
123,00
131,00
210,00
262,00
6
Spoj na potrubie z rôznych materiálov, použite¾né pre oce¾, liatinu, tvárnu
liatinu, azbestocement, PVC, PE-HD, sklolaminát.
Materiál: Tvárna liatina a oce¾. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie:
EPDM. Tolerancia: max. 34 mm. Vyosenie max. 6°.
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 6bar (Plyn)
DN
d
EUR / kus
40
50
65
80
100
125
150
175
200
225
250
300
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
500
550
600
600
600
600
600
600
600
600
47,9-59,5
57,0-74,0
63,0-85,0
85,0-107,0
107,0-132,0
132,0-158,0
158,0-184,0
189,0-212,0
218,0-244,0
243,0-269,0
266,0-295,0
315,0-349,0
351,0-368,0
374,5-391,5
386,0-403,0
394,3-411,3
404,8-421,8
412,0-429,0
418,2-435,2
425,0-442,0
434,5-451,5
439,0-456,0
447,2-464,2
455,0-472,0
467,0-484,0
476,0-493,0
487,0-504,3
492,0-509,0
501,9-518,9
510,0-527,0
515,0-532,0
527,0-544,0
546,0-563,0
555,3-572,3
565,0-582,0
582,2-599,2
593,0-610,0
601,0-618,0
613,0-630,0
630,5-647,0
654,0-671,0
662,0-679,0
675,0-692,0
689,0-706,0
695,0-712,0
53,04
38,70
41,96
47,74
57,59
78,74
77,53
106,72
104,56
124,23
139,79
155,99
409,83
409,83
409,83
409,83
435,73
435,73
435,73
435,73
435,73
435,73
466,40
466,40
466,40
466,40
466,40
466,40
466,40
526,70
526,70
526,70
526,70
526,70
526,70
526,70
564,50
579,86
579,86
579,86
579,86
579,86
579,86
632,39
632,39
39
MXFA - MaxiDaptor - prírubová spojka (E-kus)
UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ CEREX 300-W S PREVODOM
TYP 003 - PN 16, 023 - PN 10, disk TL, epoxi, EPDM
Prírubový spoj na potrubie z rôznych materiálov, použite¾né pre oce¾, liatinu,
tvárnu liatinu, azbestocement, PVC,ABS, sklolaminát. Materiál: Tvárna liatina
a oce¾. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Tolerancia max 34
mm. Vyosenie max. +/-3°.
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 6bar (Plyn)
DN
d
450
Príruba
EUR / kus
DN
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
DN
PN
510,0 - 527,0
500
10
911,04
500
527,0 - 544,0
500
10
911,04
500
527,0 - 544,0
500
16
911,04
500
540,1 - 557,1
500
10
911,04
500
540,1 - 557,1
500
16
911,04
500
555,6 - 572,3
500
10
911,04
500
555,6 - 572,3
500
16
911,04
500
566,5 - 583,5
500
10
911,04
500
566,5 - 583,5
500
16
911,04
500
582,2 - 599,2
500
10
911,04
TYP 103 - PN 16, 113 - PN 10, disk nerez, EPDM
500
582,2 - 599,2
500
16
911,04
DN
PN
600
601,0 - 618,0
600
10
1 082,64
600
601,0 - 618,0
600
16
1 082,64
600
630,0 - 647,0
600
10
1 082,64
600
630,0 - 647,0
600
16
1 082,64
600
645,2 - 662,2
600
10
1 082,64
600
645,2 - 662,2
600
16
1 082,64
600
662,0 - 679,0
600
10
1 082,64
600
662,0 - 679,0
600
16
1 082,64
600
675,0 - 692,0
600
10
1 082,64
600
675,0 - 692,0
600
16
1 082,64
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
38
EUR / kus
142,00
146,00
151,00
182,00
185,00
215,00
298,00
386,00
482,00
956,00
1 190,00
2 187,00
2 027,00
3 447,00
UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ CEREX 300-W S PREVODOM
EUR / kus
140,00
154,00
159,00
197,00
204,00
260,00
337,00
469,00
800,00
1 199,00
1 436,00
2 530,00
3 276,00
4 351,00
7
MXFA - MaxiDaptor - prírubová spojka (E-kus)
SPÄTNÝ VENTIL S GU¼OU KRV
TYP 101 s potápavou gu¾ou PN 10 a PN 16
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
180
50
10 a 16
200
65
10 a 16
240
80
10 a 16
260
100
10 a 16
300
125
10 a 16
350
150
10 a 16
400
200
10 a 16
500
250
10 a 16
600
300
10 a 16
700
350
10 a 16
800
400
10 a 16
900
500
10 a 16
1100
Prírubový spoj na potrubie z rôznych materiálov, použite¾né pre oce¾, liatinu,
tvárnu liatinu, azbestocement, PVC,ABS, sklolaminát. Materiál: Tvárna liatina
a oce¾. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Tolerancia max 34
mm. Vyosenie max. +/-3°.
EUR / kus
153,00
104,00
124,00
127,00
180,00
264,00
383,00
506,00
na dopyt
na dopyt
na dopyt
na dopyt
na dopyt
SPÄTNÁ KLAPKA RETA
TYP 204 - epoxi, pitná voda PN 10 a PN 16
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
180
50
10 a 16
200
65
10 a 16
240
80
10 a 16
260
100
10 a 16
300
125
10 a 16
350
150
10 a 16
400
200
10 a 16
500
250
10 a 16
600
EUR / kus
116,00
130,00
153,00
175,00
190,00
243,00
340,00
530,00
730,00
SPÄTNÁ KLAPKA RETO-STOP
TYP 101 - PN 16, TYP 121 - PN 10, pitná voda, odpadová voda, TL, EPDM
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
180
50
10 a 16
200
65
10 a 16
240
80
10 a 16
260
100
10 a 16
300
125
10 a 16
350
150
10 a 16
400
200
10 a 16
500
250
10 a 16
600
300
10 a 16
700
8
EUR / kus
103,00
108,00
134,00
129,00
176,00
242,00
255,00
407,00
1 176,00
1 404,00
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 6bar (Plyn)
DN
d
50
65
80
100
125
150
175
200
225
250
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
57,0 - 74,0
63,0 - 85,0
85,0 - 107,0
107,0 - 132,0
132,2 - 158,0
158,0 - 184,0
189,0 - 212,0
218,0 - 244,0
243,0 - 269,0
266,0 - 295,0
315,0 - 349,0
348,5 - 365,5
351,0 - 368,0
351,0 - 368,0
351,0 - 368,0
374,5 - 391,5
374,5 - 391,5
394,3 - 411,3
394,3 - 411,3
394,3 - 411,3
394,3 - 411,3
404,8 - 421,8
404,8 - 421,8
418,2 - 435,2
418,2 - 435,2
425,0 - 442,0
425,0 - 442,0
434,4 - 451,4
434,4 - 451,4
447,2 - 464,2
447,2 - 464,2
455,0 - 472,0
455,0 - 472,0
476,0 - 493,0
476,0 - 493,0
487,3 - 504,3
487,3 - 504,3
501,9 - 518,9
501,9 - 518,9
501,9 - 518,9
501,9 - 518,9
510,0 - 527,0
Príruba
DN
PN
50
10 / 16
60/65/80
10 / 16
80
10 / 16
100
10 / 16
125
10 / 16
150
10 / 16
200
10 / 16
200
10 / 16
250
10 / 16
250
10 / 16
300
10 / 16
350
16
300
10
350
10
350
16
350
10
350
16
350
10
350
16
400
10
400
16
400
10
400
16
400
10
400
16
400
10
400
16
400
10
400
16
400
10
400
16
450
10
450
16
450
10
450
16
450
10
450
16
450
10
450
16
500
10
500
16
450
10
37
EUR / kus
39,64
51,64
52,50
55,01
76,45
76,14
101,60
106,66
133,41
141,33
167,01
555,73
590,94
590,94
590,94
590,94
590,94
590,94
590,94
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
658,06
780,90
780,90
780,90
780,90
780,90
780,90
780,90
780,90
911,04
911,04
911,04
MGFA - MegaDaptor - prírubová spojka (E-kus)
SPÄTNÁ KLAPKA ZETKA
Prírubový spoj použite¾ný pre oce¾, liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement,
PVC, PE-HD, sklolaminát.
Materiál: Tvárna liatina. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM.
Tolerancia: max. 34 mm. Vyosenie max. 4°.
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 4bar (Plyn)
DN
d
50
43,5 - 63,5
Príruba
EUR / kus
DN
PN
50
10\16
74,90
65
63,0 - 83,7
65
10\16
95,11
80
85,7 - 107,0
80
10\16
105,91
100
107,2 - 133,2
100
10\16
126,67
125
132,2 - 160,2
125
10\16
168,01
150
158,2 - 192,2
150
10\16
185,99
175
192,2 - 226,9
200
10\16
218,39
200
218,1 - 252,1
200
10\16
307,19
250
266,2 - 300,2
250
10\16
401,07
300
315,0 - 349,0
300
10\16
518,94
MGC - Megafit - spojka (U-kus)
Spoj na potrubie z rôznych materiálov, použite¾né pre oce¾, liatinu, tvárnu
liatinu, azbestocement, PVC, PE-HD, sklolaminát. Materiál: Tvárna liatina.
Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Tolerancia: max. 34 mm.
Vyosenie max. 8°.
TYP 201 - pryž, pitná voda PN 10 a PN 16
L
DN
PN
(mm)
40
10 a 16
33
50
10 a 16
43
65
10 a 16
46
80
10 a 16
64
100
10 a 16
64
125
10 a 16
70
150
10 a 16
76
200
16
89
250
16
114
300
16
114
EUR / kus
56,00
62,00
65,00
71,00
80,00
100,00
119,00
175,00
261,00
409,00
UZATVÁRACIA KLAPKA KONCOVÁ ZAKA
TYP 001 - PN 10 a PN 16
DN
PN
EUR / kus
80
100
150
200
250
300
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
35,00
40,00
65,00
108,00
135,00
171,00
FILTER FORTE
Max. tlak 16 bar (Voda)/ 4bar (Plyn)
DN
d
EUR / kus
50
43,5 - 63,5
117,46
65
63,0 - 83,7
120,93
80
85,7 - 107,0
134,01
100
107,2 - 133,2
155,37
125
132,2 - 160,2
256,04
150
158,2 - 192,2
268,50
175
192,2 - 226,9
376,51
200
218,1 - 252,1
418,83
250
266,2 - 300,2
567,87
300
315,0 - 349,0
626,06
36
TYP 001 - s vypúšacou prírubou, syntetický náter, PN 16
L
DN
PN
(mm)
40
16
200
50
16
230
65
16
290
80
16
310
100
16
350
125
16
400
150
16
480
200
16
600
250
16
730
9
EUR / kus
47,00
57,00
79,00
90,00
134,00
177,00
272,00
552,00
680,00
FILTER FORTE
UGSL UltraGrip - vystužovacia vložka pre HD-PE potrubie
TYP 003 - s vypúšacou prírubou, epoxi nástrek, 004 - s vypúšacou zátkou, epoxi nástrek
L
DN
PN
EUR / kus
(mm)
40
16
200
66,00
50
16
230
76,00
65
16
290
99,00
80
16
310
111,00
100
16
350
149,00
125
16
400
209,00
150
16
480
313,00
200
16
600
617,00
250
16
730
759,00
SACÍ KÔŠ SAK
TYP 001 - sací kôš PN 10
DN
PN
EUR / kus
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
112,00
113,00
128,00
159,00
188,00
246,00
365,00
569,00
698,00
na dopyt
VTOKOVÝ KÔŠ SAK
Nerezová vystužovacia vložka sa používa pre potrubia z PE-HD a tenkostenného
PVC na spevnenie steny a zabraòuje tak prípadnému poškodeniu pri montáži
tvaroviek typu UltraGrip.
EUR / kus
DN
d
63
UGSL 063
SDR11
34,29
63
UGSL 063
SDR17
34,29
75
UGSL 075
SDR11
35,58
75
UGSL 075
SDR17
35,58
90
UGSL 090
SDR11
37,54
90
UGSL 090
SDR17
37,54
110
UGSL 110
SDR11
39,97
110
UGSL 110
SDR17
39,97
125
UGSL 125
SDR11
43,72
125
UGSL 125
SDR17
43,72
140
UGSL 140
SDR11
46,67
140
UGSL 140
SDR17
46,67
160
UGSL 160
SDR11
49,92
160
UGSL 160
SDR17
49,92
180
UGSL 180
SDR11
54,60
180
UGSL 180
SDR17
54,60
200
UGSL 200
SDR11
59,02
200
UGSL 200
SDR17
59,02
225
UGSL 225
SDR11
65,72
225
UGSL 225
SDR17
65,72
250
UGSL 250
SDR11
71,37
250
UGSL 250
SDR17
71,37
280
UGSL 280
SDR11
79,37
280
UGSL 280
SDR17
79,37
315
UGSL 315
SDR11
89,89
315
UGSL 315
SDR17
89,89
355
UGSL 355
SDR11
102,04
355
UGSL 355
SDR17
102,04
TYP 002 - vtokový kôš PN 10
DN
PN
EUR / kus
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
57,00
61,00
64,00
70,00
84,00
111,00
124,00
163,00
231,00
302,00
10
35
UGEC UltraGrip - koncové dienko (záslepka)
VLNOVCOVÁ MONTÁŽNA VLOŽKA DILAFLEX Z OCELE
TYP 101, PN 10, príruby, svorníky, matice, podložky z uhlíkovej ocele
Záslepka so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre
oce¾, liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC, PE-HD. Materiál: Tvárna
liatina. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Nerezové šróbenie.
Tolerancia max. 44 mm. Vyosenie 4°. Pracovná teplota: -20°C až + 30°C Pri
montáži na PE-HD potrubí je nutné použi vystužovací strmeò - UGSL.
Zabezpeèenie proti posunu: max. tlak 10 bar, bez zaistenia 16 bar
DN
d
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
43,5 - 63,5
63,0 - 83,7
85,7 - 107,0
107,2 - 133,2
132,2 - 160,2
158,2 - 192,2
192,2 - 226,2
218,1 - 256,0
266,2 - 310,2
315,0 - 356,0
šróbenie
Ve¾kos
Poèet
M12x65
3
M12x65
3
M12x65
3
M16x85
3
M16x85
3
M16x85
4
M16x85
4
M16x85
4
M16x115
6
M16x115
8
EUR / kus
221,40
227,51
232,70
262,21
385,31
502,54
594,11
625,44
765,57
928,96
UGPA UltraGrip - prechodka PE-HD
Prechod so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre oce¾,
liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC. Materiál: PE-HD SDR11, PE100
a tvárna liatina. Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Nerezové
šróbenie. Tolerancia max. 44 mm. Vyosenie 8°. Dåžka PE-HD èasti umožòuje
dve elektrofúzne spojenia. Mechanický prechodový spoj pre spojenie kovových
potrubí s PE-HD.
DN
PN
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
EUR / kus
437,00
490,00
550,00
888,00
1 132,00
1 521,00
1 690,00
2 090,00
2 908,00
3 881,00
VLNOVCOVÁ MONTÁŽNA VLOŽKA DILAFLEX Z OCELE
TYP 102, PN 10, príruby, svorníky, matice, podložky z nehrdzavejúcej ocele
DN
PN
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
EUR / kus
1 031,00
1 413,00
1 537,00
1 884,00
2 103,00
2 455,00
3 218,00
4 078,00
8 288,00
8 636,00
MONTÁŽNA VLOŽKA MONTY
Zabezpeèenie proti posunu: max. tlak 10 bar, bez zaistenia 16 bar
Rozmer
d
DN080/090 SDR11
DN100/110 SDR11
DN100/125 SDR11
DN125/110 SDR11
DN125/125 SDR11
DN150/160 SDR11
DN150/180 SDR11
DN200/225 SDR11
85,7 - 107,0
107,2 - 133,2
107,2 - 133,2
132,2 - 160,2
132,2 - 160,2
158,2 - 192,9
158,2 - 192,9
218,1 - 256,0
šróbenie
Ve¾kos
Poèet
M12x65
3
M16x85
3
M16x85
3
M16x85
3
M16x85
3
M16x85
4
M16x85
4
M16x85
4
34
TYP 102, PN 10 a PN 16 syntetický náter
EUR / kus
DN
PN
EUR / kus
406,49
665,96
665,96
801,90
801,90
867,51
867,51
1 206,36
40
50
65
80
100
125
150
200
250
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
127,00
137,00
157,00
190,00
214,00
256,00
314,00
436,00
596,00
11
MONTÁŽNA VLOŽKA MONTY
UGFA UltraGrip - prírubová spojka (E-kus)
TYP 101, PN 10 a PN 16 epoxidový nástrek
DN
PN
EUR / kus
40
50
65
80
100
125
150
200
250
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
135,00
142,00
166,00
201,00
227,00
271,00
332,00
462,00
632,00
PLAVÁKOVÝ ODVZDUŠÒOVAÈ HILL
TYP 001, 002, PN 10
DN
PN
25
10
50
10
52,00
80
10
54,00
EUR / kus
závit 1”
97,00
ODVZDUŠÒOVACÍ A ZAVZDUŠÒOVACÍ VENTIL DUOJET
Spoj so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre oce¾,
liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC, PE-HD. Materiál: Tvárna liatina.
Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Nerezové šróbenie.
Tolerancia max. 44 mm. Vyosenie 4°. Pracovná teplota: -20°C až + 30°C. Pri
montáži na PE-HD potrubí je nutné použi vystužovací strmeò - UGSL.
Zabezpeèenie proti posunu: max. tlak 10 bar, bez zaistenia 16 bar
DN
d
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
43,5 - 63,5
48,0 - 71,0
63,0 - 83,7
85,7 - 107,0
107,2 - 133,2
132,2 - 160,2
158,2 - 192,2
192,2 - 226,2
218,1 - 256,0
266,2 - 310,2
315,0 - 356,0
príruba
DN
50
50
65
80
100
125
150
200
200
250
300
šróbenie
PN
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
10\16
Ve¾kos
M12x60
M12x60
M12x60
M12x60
M16x80
M16x80
M16x80
M16x80
M16x80
M16x110
M16x110
Poèet
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
8
EUR / kus
86,40
96,90
105,95
113,89
140,78
192,16
213,30
298,02
293,97
389,56
475,83
UGC UltraGrip - spojka (U-kus)
TYP 101 - PN 10, 102 - PN 16
DN
závit
PN
50
50
80
100
150
200
G 1 1/4”
G 2”
G 2”
G 2 1/2”
G 4”
G 4”
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
EUR / kus
308,00
308,00
556,00
622,00
1 744,00
2 004,00
Spoj so zabezpeèením proti posunu (povytiahnutiu), použite¾né pre oce¾,
liatinu, tvárnu liatinu, azbestocement, PVC, PE-HD. Materiál: Tvárna liatina.
Povrchová úprava: Rilsan-nylon. Tesnenie: EPDM. Nerezové šróbenie.
Tolerancia max. 44 mm. Vyosenie 8°. Pracovná teplota: -20°C až + 30°C. Pri
montáži na PE-HD potrubí je nutné použi vystužovací strmeò - UGSL.
Zabezpeèenie proti posunu: max. tlak 10 bar, bez zaistenia 16 bar
ODVZDUŠÒOVACIA A ZAVZDUŠÒOVACIA SÚPRAVA BEV-G
DN
d
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
43,5 - 63,5
48,0 - 71,0
63,0 - 83,7
85,7 - 107,0
107,2 - 133,2
132,2 - 160,2
158,2 - 192,2
192,2 - 226,2
218,1 - 256,0
266,2 - 310,2
315,0 - 356,0
šróbenie
Ve¾kos
Poèet
M12x65
6
M12x65
6
M12x65
6
M12x65
6
M16x85
6
M16x85
6
M16x85
8
M16x85
8
M16x85
8
M16x115
12
M16x115
16
TYP 101 - PN 16
DN
Rd (m)
PN
EUR / kus
50
50
50
50
80
80
80
80
1
1,25
1,5
1,75
1
1,25
1,5
1,75
16
16
16
16
16
16
16
16
1 325,00
1 391,00
1 594,00
2 033,00
1 079,00
1 079,00
1 079,00
1 079,00
12
33
EUR / kus
117,24
128,03
137,46
146,62
172,51
254,53
294,30
429,36
443,34
571,00
662,19
ODVZDUŠÒOVACÍ A ZAVZDUŠÒOVACÍ VENTIL FLOWJET
TYP 001 - PN 16
DN
EUR / kus
PN
50
16
80
16
100
16
150
16
200
16
originál poklop pre BEV súpravu
1 125,00
1 127,00
1 158,00
2 116,00
2 197,00
263,00
HYDRANT PODZEMNÝ
NADŠTANDARD
PN 10 a PN 16, TL, 4-8 dier - modrý
DN
Rd (m)
EUR / kus
PN
80
0,8
16
80
1
16
80
1,25
16
80
1,5
16
zázubec k podzemnému hydrantu
210,00
201,00
220,00
227,00
28,00
HYDRANT PODZEMNÝ SUPRA
SUPRA, s jednoduchým uzáverom typu A
180V, PN 16, epoxid, sedlo TL
VIKING JOHNSON
Spojovacie aa opravárenské
opravárenské tvarovky
výrobky
Spojovacie
DN
Rd (m)
PN
EUR / kus
80
80
80
80
0,75
1
1,25
1,5
16
16
16
16
270,00
310,00
340,00
380,00
HYDRANT PODZEMNÝ SUPRA
SUPRA, s dodatoèným uzáverom typu AD
280V, PN 16, epoxid, sedlo TL
32
DN
Rd (m)
PN
EUR / kus
80
80
80
80
0,75
1
1,25
1,5
16
16
16
16
340,00
374,00
402,00
442,00
13
NADZEMNÝ HYDRANT JAFAR
GU¼OVÉ VENTILY
PN 10
Gu¾ový ventil, voda
DN
Rd (m)
PN
EUR / kus
80
80
80
100
100
100
150
150
1,25
1,5
1,8
1,25
1,5
1,8
1,25
1,5
10
10
10
10
10
10
10
10
254,00
260,00
266,00
474,00
480,00
491,00
2 512,00
2 523,00
NADZEMNÝ HYDRANT NOVA
TYP 284 - do DN 100, PN 16
TYP 150 - DN 150, PN 16
DN
Rd (m)
80
1
80
1,25
80
1,5
100
1,25
100
1,5
150
1,25
150
1,5
k¾úè k nadzemnému hydrantu NOVA
k¾úè k nadzemnému hydrantu
k¾úè k podzemnému hydrantu
DN
Balenie v ks
EUR / kus
1 / 2 ´´
3 / 4 ´´
1 ´´
5 / 4 ´´
6 / 4 ´´
2 ´´
80
60
40
25
16
10
2,64
3,50
5,58
8,96
14,13
22,28
Gu¾ový ventil výtokový (záhradný)
DN
Balenie v ks
1 / 2 ´´
3 / 4 ´´
1 ´´
50
30
25
EUR / kus
3,08
4,29
7,65
Gu¾ový ventil s vypúšacím ventilom
PN
EUR / kus
16
16
16
16
16
16
16
1 083,00
1 142,00
1 204,00
1 370,00
1 540,00
2 566,00
2 647,00
36,00
29,00
33,00
DN
Balenie v ks
EUR / kus
1 / 2 ´´
3 / 4 ´´
1 ´´
5 / 4 ´´
6 / 4 ´´
2 ´´
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
5,22
6,56
9,23
13,29
17,75
25,19
Gu¾ový ventil zemný
DN
Balenie v ks
EUR / kus
3 / 4 ´´
1 ´´
5 / 4 ´´
6 / 4 ´´
2 ´´
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
32,70
40,35
46,20
53,85
73,05
Priamy ventil K – 125T
DN
Balenie v ks
EUR / kus
3 / 4 ´´
1 ´´
5 / 4 ´´
6 / 4 ´´
2 ´´
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
8,39
12,12
18,86
24,20
39,40
Priamy ventil s odvodnením K – 83T
14
DN
Balenie v ks
EUR / kus
3 / 4 ´´
1 ´´
5 / 4 ´´
6 / 4 ´´
2 ´´
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
vo¾né
7,13
10,83
17,84
23,40
36,84
31
NAVÀTAVACÍ PÁS HOD S GU¼OVÝM UZÁVEROM NA PVC A PE POTRUBIE
OCE¼OVÉ PRÍRUBY
Zaslepovacia
Typ
Závitová
Typ
Plochá
Typ
DN
TYP 506, max. PN 16
EUR / kus
EUR / kus
PN 16
PN 10
40
8,07
50
9,26
65
12,30
80
16,08
100
18,72
125
22,46
150
29,33
200
250
300
350
400
50,15
70,65
103,62
146,64
185,42
37,74
46,86
89,88
118,65
151,37
EUR / kus
DN
PN 10
DN
závit
PN
50
50
65
65
80
80
80
100
100
100
150
150
150
200
200
200
250
300
G 1”
G 1 1/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”, G 2”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”, G 2”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”, G 2”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”, G 2”
G 1 1/2”, G 2”
G 1 1/2”, G 2”
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
15
6,72
20
7,37
25
7,82
32
9,35
40
11,01
50
12,80
TYP 508, max. PN 16
65
15,24
DN
80
17,73
100
21,32
DN
EUR / kus
PN 16
PN 10
7,80
50
8,70
65
10,95
80
12,30
100
125
150
200
250
300
350
400
14,85
20,12
25,79
39,69
53,33
77,07
112,92
132,65
30
69,00
69,00
76,00
76,00
87,00
87,00
131,00
89,00
89,00
134,00
105,00
105,00
151,00
126,00
126,00
180,00
251,00
267,00
NAVÀTAVACÍ PÁS HOD S GU¼OVÝM UZÁVEROM NA OCE¼OVÉ A LIATINOVÉ POTRUBIE
EUR / kus
40
EUR / kus
50, 65
50, 65
80 - 400
80 - 400
80 - 400
80 - 400
závit
PN
EUR / kus
G 1”
G 1 1/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”
G 2”
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
51,00
51,00
54,00
54,00
89,00
87,00
13,49
17,70
24,83
34,65
46,41
68,12
91,86
104,87
15
KOMPLETNÝ STRMEÒ S PRYŽOVOU PODLOŽKOU HOD typ 709
TESNENIE GUMOVÉ - PLOCHÉ S OCE¼OVOU VLOŽKOU
DN
D
EUR / kus
50
65
80
80
100
100
125
150
200
250
300
350
400
56-63
70-77
88-100
98-110
113-123
123-133
137-150
166-178
216-228
269-280
319-333
374-384
424-434
27,00
28,00
28,00
29,00
29,00
29,00
30,00
32,00
33,00
35,00
39,00
40,00
41,00
ŠUPÁTKO BETA-Z
TYP 001 - epoxidový nástrek a 002 - teleso a veko z mosadze
PN 16
DN
L (mm)
EUR / kus
115
130
150
150
64,00
65,00
88,00
89,00
115
130
49,00
50,00
DN
PN
EUR / kus
50
80
100
125
150
200
300
300
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
3,84
4,14
4,76
5,39
6,72
8,40
13,53
14,15
OSTATNÉ PRIEMERY A TLAKY NA DOPYT
TESNENIE GUMOVÉ - KANÁLOVÉ
DN
EUR / kus
110
125
140
160
200
315
400
0,56
0,71
1,46
0,80
1,04
3,05
5,39
TYP 001
25
32
40
50
TYP 002
25
32
TESNENIE GUMOVÉ - KORUGOVANÉ
DN
EUR / kus
250
315
400
500
600
2,50
2,80
5,00
8,00
8,50
ŠUPÁTKO BETA-K S KONCOVKAMI PRE PE
TESNIACA GUMA
TYP 002 - teleso a veko z mosadze
PN 16
DN
L (mm)
EUR / kus
25
115
81,00
16
hrúbka
(mm)
3
4
5
EUR / kus
3,59
3,59
3,59
29
GU¼OVÝ KOHÚT K 248-Z SO ZÁVITMI
SKRUTKA HRUBÁ - POZINK
M
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
L
(mm)
70
80
90
100
110
80
90
100
110
120
EUR / kus
teleso a vreteno z mosadze
PN 16
0,36
0,41
0,44
0,45
0,47
0,74
0,78
0,84
0,93
0,96
DN
L (mm)
EUR / kus
32
130
35,00
MATICA - POZINK
M
EUR / kus
16
20
0,08
0,18
GU¼OVÝ KOHÚT K 246 S KONCOVKAMI PRE PE
teleso a vreteno z mosadze
PN 16
DN
L (mm)
EUR / kus
25
115
40,00
TESNENIE GUMOVÉ - TLAKOVÉ
DN
EUR / kus
90
110
160
225
0,75
0,84
1,74
3,44
TESNENIE GUMOVÉ - PLOCHÉ
DN
EUR / kus
50
80
100
125
150
200
300
0,32
0,59
0,68
0,84
0,90
1,29
2,10
28
ZEMNÁ SÚPRAVA ŠUPÁTKOVÁ Y 1020 TUHÁ
epoxidový nástrek
DN
40 - 50
65 - 80
100 - 150
200
250 - 300
Rd (m)
EUR / kus
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
22,00
22,00
22,00
24,00
24,00
17
ZEMNÁ SÚPRAVA ŠUPÁTKOVÁ Y 1020 TELESKOPICKÁ
epoxidový nástrek
DN
Rd (m)
EUR / kus
40 - 50
65 - 80
100 - 150
200
250 - 300
1,2 - 1,8
1,2 - 1,8
1,2 - 1,8
1,2 - 1,8
1,2 - 1,8
41,00
41,00
42,00
50,00
53,00
ZEMNÁ SÚPRAVA VENTILOVÁ Y 1021
epoxidový nástrek
DN
Rd (m)
EUR / kus
1,25 a 1,5
13,00
ZEMNÁ SÚPRAVA VENTILOVÁ Y 1021 TELESKOPICKÁ
epoxidový nástrek
DN
Rd (m)
EUR / kus
1,2 - 1,8
25,00
POKLOPY
VENTILOVÝ - Y 4510, ŠUPÁTKOVÝ - Y 4504, HYDRANTOVÝ - Y 4522
DN
ventilový
voda
ventilový
plyn
šupátkový
voda
šupátkový
plyn
hydrantový
voda
hydrantový
plyn
PN
EUR / kus
Y 4510
12,00
13,00
Y 4504
17,00
20,00
Y 4522
45,00
48,00
18
27
Cenovú ponuku na LIATINOVÉ HRDLOVÉ POTRUBIE Vám obratom zašleme na dopyt.
REDUKCIA PRÍRUBOVÁ FFR
poklop
PN 10/16
vyrovnávací prstenec
zákrytová doska
šachtový kónus
DN1
DN2
80
100
150
150
200
200
200
300
50
80
80
100
80
100
150
100
L
(mm)
200
200
200
200
300
300
300
300
EUR / kus
32,50
40,53
56,30
58,26
92,94
101,24
107,18
212,40
PRÍRUBOVÉ KOLENO S PÄTKOU N (PP)
šachtová skruž
PN 10/16
šachtové dno
DN
EUR / kus
80
100
150
200
300
39,70
64,64
128,65
234,00
635,40
PRÍRUBOVÉ KOLENO Q (P)
PN 10/16
šachtové dná
D1
D
H1
H
T
KG
DN
EUR / kus
1000
1000
1000
1318
1318
1318
600
800
1000
800
1000
1200
150
150
150
1600
1870
2100
D1
D
H1
T
KG
TBS - 100/25/9
1000
1180
250
90
185
80
100
150
200
300
36,93
49,39
103,64
150,48
432,00
TBS - 100/50/9
1000
1180
500
90
370
TBS - 100/100/9
1000
1180
1000
90
740
TBZ - 100/60
TBZ - 100/80
TBZ - 100/10
šachtové skruže
kónus a zákryt. doska
D1
D
D6
H1
T
KG
1000
1000
1180
1240
625
625
580
165
90
120
450
449
vyrovnávací prstenec
D6
D
H1
T
KG
TBW - 63/6
625
825
60
120
40
TBW - 63/8
625
825
80
120
54
TBW - 63/10
625
825
100
120
68
TBW - 63/12
625
825
120
120
81
TBR - 100-63/58/9
TZK - 100-63/17
26
19
BETÓNOVÉ ŠACHTOVÉ DNÁ A SKRUŽE
ZASLEPOVACIA PRÍRUBA X
PN 10/16
DN
EUR / kus
80
100
150
200
300
16,54
22,03
31,23
47,79
162,00
PRÍRUBOVÁ TVAROVKA S PRÍRUBOVOU ODBOÈKOU T
OZNAÈENIE VÝROBKU
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
–
–
–
–
PVC kanalizaèné korugované
potrubie PVC kan. korug. DN 300 / 1 otvorové
potrubie PVC kan. korug. DN 300 / 2 otvorové
potrubie PVC kan. korug. DN 300 / 3 otvorové
potrubie PVC kan. korug. DN 300 / 4 otvorové
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
ŠACHTOVÉ DNO
–
–
–
–
potrubie PVC kan. korug.
potrubie PVC kan. korug.
potrubie PVC kan. korug.
potrubie PVC kan. korug.
DN
DN
DN
DN
400 / 1 otvorové
400 / 2 otvorové
400 / 3 otvorové
400 / 4 otvorové
EUR / kus
242,60
261,50
284,70
306,50
250,78
285,50
320,50
355,20
PN 10/16
DN1
DN2
80
100
100
150
150
150
200
200
200
200
300
300
80
80
100
80
100
150
80
100
150
200
80
100
L
(mm)
330
330
360
360
360
440
380
400
460
520
425
450
EUR / kus
62,02
70,16
71,47
79,41
114,22
123,46
225,90
233,10
246,60
270,00
552,96
577,80
PRÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLOM E
80
100
150
200
L
(mm)
80
80
100
100
EUR / kus
49,32
59,22
93,24
130,32
20
TBS 1000 / 250 / S – šachtová skruž
TBS 1000 / 500 / S – šachtová skruž
TBS 1000 / 1000 / S – šachtová skruž
TBS 1000 / 625 / S – prechodový kónus DN 1000 / 600
TBS 1200 / 200 / 625 – doska zákrytová
TBW 625 / 60 – vyrovnávajúci prstenec
TBW 625 / 80 – vyrovnávajúci prstenec
TBW 625 / 100 – vyrovnávajúci prstenec
EUR / kus
30,50
39,40
86,90
50,70
124,75
12,28
12,95
13,61
v základnej cene je osadenie poplastovanej stupaèky.
BETÓNOVÉ ULIÈNÉ VPUSTE - TBV
OZNAÈENIE VÝROBKU
PN 10/16
DN
OZNAÈENIE VÝROBKU
TBV 500 – 1000 - s otvorom DN 200
TBV 500 – 650
TBV 500 – 325
TBV 500 – 225
TBV 500 – 100
LAPAÈ NEÈISTÔT 385 - 600
LAPAÈ NEÈISTÔT 385 - 250
MREŽA ,,D“
500 - 500
EUR / kus
51,78
23,90
15,60
12,31
10,95
21,58
16,27
129,12
25
VPUS PODLAHOVÁ LIATINOVÁ
PRÍRUBOVÁ TVAROVKA S VO¼NÝM KONCOM F
DN
EUR / kus
50
70
100
34,00
45,00
54,00
PN 10/16
DN
80
100
150
200
L
(mm)
350
360
380
400
EUR / kus
46,94
54,04
88,38
122,76
LAPAÈ NEÈISTÔT LIATINOVÝ
EUR / kus
DN
100
125
160
81,00
119,00
167,00
PRÍRUBOVÁ RÚRA FF (TP)
PN 10/16
DN
stupaèka vidlicová
stupaèka rebríková poplastovaná
stupaèka kapsová
stupaèka kapsová poplastovaná
4,00
5,00
22,00
11,00
kôš bahenný ve¾ký (60 cm), lapaè neèistôt, A4
kôš bahenný malý (30 cm), lapaè neèistôt, B1
27,00
21,00
24
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
150
150
200
200
L
(mm)
200
300
500
1000
100
200
300
400
500
1000
100
200
300
400
500
1000
500
1000
500
1000
EUR / kus
27,36
30,60
68,22
116,46
29,07
34,20
46,78
53,28
67,35
96,15
37,67
46,78
55,88
63,68
72,77
118,26
109,15
154,63
193,86
289,44
21
POKLOPY LIATINOVÉ KRUHOVÉ
DN
600
600 uzam.
600
600 uzam.
600
typ
D
D
B
B
A
POKLOPY MREŽOVÉ PRE TELESKOP. KONCOVKY KAN. ŠÁCHT 400
EUR / kus
nosnos
400 kN
400 kN
125 kN
125 kN
15 kN
typ
125,00
150,00
115,00
128,00
66,00
B
125 kN
122,00
C
250 kN
208,00
POKLOPY LIATINOVÉ ŠTVORCOVÉ
DN
300/300
600/600
600/600
600/600
600/600
700/700
typ
B
D
C
B
A
D
POKLOPY S OCE¼OVÝM RÁMOM
EUR / kus
nosnos
125 kN
400 kN
250 kN
125 kN
15 kN
400 kN
26,00
140,00
110,00
79,00
81,00
291,00
POKLOPY LIATINOVÉ ŠTVORCOVÉ uzamykate¾né
DN
600/600
600/600
600/600
600/600
700/700
800/800
typ
D
C
B
A
D
D
EUR / kus
nosnos
400 kN
250 kN
125 kN
15 kN
400 kN
400 kN
330,00
298,00
145,00
135,00
450,00
648,00
DN
600/600
500/500
600/900
¾ahký
¾ahký
¾ahký
600/600
600/600
700/700
700/700
A
A
A
A
bez vetrania
s vetraním
bez vetrania
s vetraním
42,00
38,00
115,00
POKLOPY BEGU
DN
typ
nosnos
EUR / kus
600
A
bez vetrania
65,00
600
B
600
D
600
D
k¾úè k poklopu - štvorcový
k¾úè k poklopu - kruhový
k¾úè k poklopu - inbus.
bez vetrania
bez vetrania
s vetraním
102,00
158,00
193,00
17,00
9,00
9,00
MREŽA S NÁLEVKOU PRE VOZOVKU
EUR / kus
typ
EUR / kus
typ
POKLOPY LIATINOVÉ UZAMYKATE¼NÉ (STUDNIÈNÉ)
DN
EUR / kus
nosnos
267,00
293,00
318,00
327,00
DN
500/500
300/300
typ
D
A
EUR / kus
nosnos
400 kN
15 kN
149,00
49,00
POKLOPY LIATINOVÉ PRE TELESKOP. KONCOVKY KAN. ŠÁCHT 400
typ
A
B
D
EUR / kus
nosnos
15 kN
125 kN
400 kN
56,00
99,00
131,00
22
23
Download

CAMPRI cennik PVC HDPE 02b 2012 VYR.indd