STAVEBNÍ ODVODÒOVACÍ PRVKY spol.s r.o.
Textilní 3459/1A
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: 475 208 074 (064)
Revizní a čisticí šachty Ø 315 a 400 mm
platnost od 11.11.2013
ceny bez DPH 21%
Šachtové dno z PP pro KG potrubí (včetně těsnění)
T1
315 × 100
315 × 150
315 × 200
400 × 100
400 × 150
400 × 200
T2
943,-
T3
Šachtové dno z PE pro KG potrubí (včetně těsnění)
T4
1.035,-
1.023,-
1.024,-
IF310100W
IF310200W
IF310300W
IF310400W
1.054,-
1.316,-
1.141,-
1.125,-
IF370220W
IF370221W
IF311300W
IF311400W
1.172,-
1.469,-
1.316,-
1.317,-
IF370330W
IF370331W
IF312300W
IF312400W
945,-
998,-
IF510110W
882,-
—
—
—
—
—
—
IF511210W
—
—
1.103,-
—
—
IF512210W
—
—
IF510210W
987,-
IF511110W
977,IF512110W
315 × 250
315 × 300
IF313300W
9.794,-
13.066,-
12.212,-
IF314100W
IF314200W
IF314300W
Prvky k revizním a čisticím šachtám
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Šachtová korugovaná roura bez hrdla
2000 mm
3000 mm
6000 mm
3000 mm
Šachtová korugovaná roura s hrdlem
6000 mm
375 mm
750 mm
375 mm
750 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 315 mm
Ø 400 mm
—
630,-
—
IP407100W
—
578,IP317100W
—
—
IP407150W
877,-
1.103,-
IP317200W
1.260,IP317300W
2.468,IP317600W
IP357300W
3.360,IP357600W
IF318300W
651,-
Strana 1 ze 2
—
—
IF318700W
—
—
290,IF318310W
—
—
540,IF318710W
—
—
—
—
—
—
—
130,IF510000W
360,IF249000W
1.680,IP319100W
1.470,IP359100W
IF303000W
Kalový koš galvanizovaný s madlem pro chodníkovou vpust, typ K2 (v.205 mm)
—
—
450,-
Kalový koš PE s madlem, typ K1
—
—
399,-
400 / 315
odtok 150
IP407600W
—
1.680,-
—
Silniční vpusť bez sifonu s lapačem usazenin 70 l (včetně dna)
IP407300W
3.045,-
IF233100W
odtok 150
IP407200W
1.575,-
—
Silniční vpusť se sifonem s lapačem usazenin 70 l (včetně dna)
—
866,-
IF243000W
Redukující těsnicí manžeta pro korug.rouru
—
—
300,-
pro dno
[email protected]
—
IF323000W
pro šachtovou rouru odolná vůči olejům
IF314400W
—
150,-
pro šachtovou rouru i teleskop
IF313400W
12.507,-
—
730,-
Spojka šachtové roury (včetně 2 těsnění)
Těsnicí guma
11.072,-
11.142,-
IF313200W
400 × 400
(bez těsnění)
T4
11.983,-
400 × 300
Teleskopická roura
T3
9.529,-
400 × 250
(včetně těsnění)
T2
IF313100W
315 × 400
Teleskopická roura
T1
500,IF303050W
—
—
—
—
—
—
—
—
www.sop-aco.cz
Prvky k revizním a čisticím šachtám
zatížení
Betonový konus
—
660,IF120300W
Plastový poklop PAD na konus PAD
1,5 t
1,5 t
PVC poklop s teleskopem
1,5 t
hladký
3t
vymývaný
3t
Betonový poklop
hladký
7t
s rámem čtvercový 500 × 500 mm
3t
s PVC teleskopem (včetně těsnění)
3t
do šachtové roury - kruhový
1,5 t
na betonový konus - kruhový
12,5 t
do šacht.roury s betonovým rámem - kruhový
12,5 t
do teleskopu - čtvercový
12,5 t
do teleskopu - čtvercový
12,5 t
Litinový poklop
s teleskopem - čtvercový (bez těsn.)
12,5 t
do teleskopu - kruhový
40 t
do teleskopu plný - šedá litina - kruhový
40 t
do teleskopu plný - tvárná litina
40 t
do teleskopu děrovaný - kruhový
40 t
s teleskopem - kruhový (bez těsn.)
40 t
do teleskopu - šedá litina - čtvercová
12,5 t
s teleskopem - čtvercová (bez těsn.)
12,5 t
do teleskopu - šedá litina - obdélníková
40 t
do teleskopu - tvárná litina - obdélníková
40 t
s teleskopem - kruhová (bez těsn.)
Není možné použít pro šachty Ø 315, Ø 400 !!!
Spojka IN SITU odolná ropným látkám
Vrták IN SITU
Není možné použít pro šachty Ø 315, Ø 400 !!!
Strana 2 ze 2
IF120310W
IF123000W
PP poklop do šachtové roury
Spojka IN SITU
390,220,-
Plastový poklop pachotěsný s madlem / dno silniční vpusti (včetně těsnění)
[email protected]
Ø 400 mm
510,IF100300N
Plastový konus PAD
Litinová dešťová mříž
Ø 315 mm
40 t
370,IF150300W
1.500,IF143000W
385,IF113300N
450,IF113400N
560,IF113700N
790,IF113900N
2.468,IF163000W
570,IF163050W
1.400,IF173000W
—
—
1.180,IF173050N
1.330,IF173050W
1.480,IF173060N
1.650,IF193000N
2.470,IF193000W
4.300,IF193050W
3.900,IF193100W
2.220,IF193010N
1.370,IF213050W
1.680,IF213060N
2.600,IF203000W
2.850,IF203050W
2.390,IF203010N
—
560,IF120400W
450,IF120410W
—
—
510,IF501150W
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
705,IF163100W
—
—
1.750,IF505300W
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
210,-
DN 100
IF261000W
DN 150
IF261500W
340,-
DN 200
IF262000W
700,-
DN 100
IF261100W
450,-
DN 150
IF261600W
900,-
DN 100 (Ø 127)
IF271000W
999,-
DN 150 (Ø 177)
IF271500W
3.900,-
DN 200 (Ø 226)
IF272000W
7.600,-
www.sop-aco.cz
Download

Ceník revizních a čistících šachet Ø 315 a 400 - SOP