D
GB
F
I
TR
Bock Compressor FK30
Yükleme yönergeleri
09705-09.2013-DGbFITr
FK30/235 N
FK30/235 K
FK30/235 TK
FK30/275 N
FK30/275 K
FK30/275 TK
FK30/325 N
FK30/325 K
FK30/325 TK
FKX30/235 N FKX30/275 N FKX30/325 N
FKX30/235 K FKX30/275 K FKX30/325 K
FKX30/235 TK FKX30/275 TK FKX30/325 TK
engineering for a better world
GEA Refrigeration Technologies
1
Kılavuz hakkında
Kompresörü monte etmeden ve kullanmadan önce, yanlış anlaşılmaları ve muhtemel hasarları önlemek için bu kılavuzu okuyun. Kompresörün hatalı bir şekilde monte edilmesi ve kullanılması, ağır
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Bu kılavuzdaki güvenlik uyarılarını dikkate alın.
Bu kılavuz, kompresörün takıldığı sistem ile birlikte nihai müşteriye verilmelidir.
Üretici
GEA Bock GmbH
72636 Frickenhausen
İletişim
GEA Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Almanya
D
Telefon +49 7022 9454-0
GB
Faks +49 7022 9454-137
F
[email protected]
I
www.bock.de
2
09705-09.2013-DGbFITr
TR
İçindekiler
09705-09.2013-DGbFITr
1 Emniyet
1.1 Güvenlik uyarıları sembolleri
1.2 Gerekli personel niteliği
1.3 Genel güvenlik uyarıları
1.4 Talimatlara uygun kullanım
2 Ürün tanıtımı
2.1 Kısa tanım
2.2 Tip levhası
2.3 Tip kodu
3 Kullanım alanları
3.1 Soğutucu
3.2 Yağ dolumu
3.3 Kullanım sınırları
3.4 N ve K modelleri
3.4.1 R134a'nın kullanım sınırları
3.4.2 R407C'nin kullanım sınırları
3.5 TK modeli
3.5.1 R404A/R507'nın kullanım sınırları
3.5.2 R22'nin kullanım sınırları
4 Kompresörün monte edilmesi
4.1 Kurulum
4.2 Müsaade edilen maksimum eğimli konumu
4.3 V kayışlı tahrik sistemi
4.4 Ana yatağa yüklenme
4.5 Elektromanyetik kavramanın montajı
4.6 Boru bağlantıları
4.7 Boru hatları
4.8 Kesme valflarını kullanım şekli
4.9 Kapatılabilir servis bağlantılarının çalışma şekli
5 İşletime alınması
5.1 İşletime almaya yönelik hazırlık işlemleri
5.2 Basınç mukavemeti kontrolü
5.3 Sızdırmazlık kontrolü
5.4 Boşaltma
5.5 Soğutucunun doldurulması
5.6 Yağ seviyesi kontrolü
5.7 Milin sızdırmazlığı
5.8 Kayar halka contası, Yağ haznesinin boşaltılması
5.9 Sıvı darbelerinin önlenmesi
6 Bakım
6.1 Hazırlık işlemleri
6.2 Yapılacak işler
6.3 Önerilen yedek parçalar
6.4 Entegre basınç giderme valfı
6.5 Yağlama yağı tablosu alıntısı
6.6 Devre dışı bırakma
7 Aksesuarlar
7.1 Termik koruma termostatı
8 Teknik özellikler
9 Ölçüler ve bağlantılar
10 Donanım ekleme beyanı
11 Servis
Sayfa
4
6
8
11
D
GB
F
I
TR
15
18
20
21
22
24
25
3
1| Emniyet
1.1 Güvenlik uyarıları sembolleri:
TEHLİKE!
Önlenmediği takdirde doğrudan ölüme veya ağır yaralanmalara yol
açabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.
UYARI!
Önlenmediği takdirde muhtemelen ölüme veya ağır yaralanmalara
yol açabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.
DİKKAT!
Önlenmediği takdirde muhtemelen orta derece veya hafif
­yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.
DİKKAT!
Önlenmediği takdirde muhtemelen maddi hasarlara yol açabilecek
bir duruma işaret eder.
BİLGİ!
Çalışmanın kolaylaştırılmasını sağlayan önemli bilgiler veya
ipuçları.
D
GB
1.2 Gerekli personel niteliği
F
UYARI!Personelin yetersiz niteliklere sahip olması, ağır yaralanmalar veya
ölümle sonuçlanabilecek kaza tehlikesine yol açabilir. Bu nedenle,
kompresördeki çalışmalar sadece aşağıda belirtilen niteliklere
sahip personel tarafından yapılabilir:
• Örneğin soğutma sistemi yapımcısı, soğutma teknolojisi alanında mekatronik teknisyeni. Ayrıca, soğutma ve klima teknolojisi alanında sistem parçalarının birleştirilmesini, kurulmasını,
bakımın yapılmasını ve onarılması işlerinin yapılabilmesini sağlayan benzer eğitime sahip meslekler. Yapılacak işler değerlendirilmelidir ve muhtemel tehlikeler önceden fark edilebilmelidir.
I
TR
1.3 Genel güvenlik uyarıları
UYARI!
4
•Yanma tehlikesi! Kullanım koşullarına bağlı olarak, basınç
­tarafında 60°C'den yüksek ve emme tarafında 0°C'den düşük
yüzey sıcaklıkları olabilir.
09705-09.2013-DGbFITr
TEHLİKE! •Soğutucu kompresörleri, basınç uygulanan makinelerdir ve
makine ile ilgili çalışmalarda aşırı dikkat ve özen gösterilmesini
gerektirmektedir.
Müsaade edilen maksimum aşırı basınç değeri, test amaçları dahil
olmak üzere kesinlikle aşılmamalıdır.
1| Emniyet
1.4 Talimatlara uygun kullanım
İşbu montaj kılavuzunda, Bock firması tarafından imal edilmiş standart modeldeki FK30 tipi
kompresör anlatılmaktadır. Kompresör, kullanım sınırlarına uyularak soğutma sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Sadece bu kılavuzda belirtilen soğutucular kullanılabilir.
Kompresörün her türlü farklı kullanım şekline müsaade edilmemektedir!
Kapak sayfasında belirtilen Bock soğutucu kompresörü, belirli bir makineye monte edilmek
üzere tasarlanmıştır (Avrupa Birliği dahilinde 2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği ve
97/23/AT sayılı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uyarınca).
Kompresör, ancak işbu montaj kılavuzunda belirtilen şekilde monte edildiği ve entegre edildiği sistem
yasal yönetmeliklere uygun bir şekilde test edildiği ve onaylandığı takdirde işletime alınabilir.
D
GB
F
I
09705-09.2013-DGbFITr
TR
5
2 | Ürün tanıtımı
2.1 Kısa tanım
Farklı kullanım alanları için uygun olan üç model seçeneği bulunmaktadır:
> İklimlendirme için
K modeli
> İklimlendirme ve normal soğutma için
N modeli
> Derin soğutma için
TK modeli
Kompresör modelleri arasındaki temel farklılıklar, işletim emniyeti ve verimlilik konusunda ilgili kullanım alanına uygun yapılandırılmış valf plakası donanımında bulunmaktadır.
Sıra yapı şeklindeki kompakt iki silindirli kompresör.
Üç farklı güç seçeneği.
Hafif alüminyum yapı şekli.
Dönme yönünden bağımsız çalışan yağ aşırı basınç valflı yağlama pompası.
Her kullanim alani için mükemmel supap levha donanimi.
GB
Yağ hazneli
kaçak yağ toplama tertibatı
F
Kayar halka conta
I
Mil ucu
D
Tip levhası
Basınç
kesme valfı
Kaçak yağ
boşaltma hortumu
Yağ kontrol
camı
TR
Şekil 1
Silindir kapağı
Valf plakası
Kesme valfı
Yağ pompası
Şekil 2
Ölçüler ve bağlantılar için bkz. Bölüm 9
6
09705-09.2013-DGbFITr
Emme
kesme valfı
2 | Ürün tanıtımı
Tip levhası (örnek)
AS12345A020
GEA Bock GmbH
72636 Frickenhausen, Germany
4
FKX30/325N
28,3
1
2
19/28bar
3
5
Şekil 3
1
2
3
Tip tanımı
4
1450 1/dak devirde strok hacmi
5
ND (LP): Müsaade edilen maks. aşırı basınç
Alçak basınç
HD (HP): Müsaade edilen maks. aşırı basınç
Yüksek basınç
}
Makine numarası
Üretici fabrika tarafından doldurulmuş
yağ türü
Bu konuya ilişkin kullanım
sınırları diyagramına bakın!
2.3 Tip kodu (örnek)
FK X 3 0 / 325 N
D
GB
Model seçeneği ¹)
F
Silindir hacmi
I
Yapı büyüklüğü
Ester yağı dolumu
TR
²)
Yapı serisi
¹) K - Özel olarak iklimlendirme için
N - Özel olarak iklimlendirme veya normal soğutma için
TK - Özel olarak derin soğutma için
09705-09.2013-DGbFITr
²) X - Ester yağı dolumu (HFKW soğutucusu, örneğin R134a, R407C)
7
3 | Kullanım alanları
3.1 Soğutucu
• HFKW / HFC:
• (H)FCKW / (H)CFC:
R134a, R404A/R507, R407C
R22
3.2 Yağ dolumu
Üretici fabrika tarafından kompresörlere aşağıdaki yağ türleri doldurulmaktadır:
- R134a, R404A/R507, R407C için
FUCHS Reniso Triton SE 55
- R22 için
FUCHS Reniso SP 46
Ester yağı doldurulmuş kompresörler (FUCHS Reniso Triton SE 55), tip tanımında X ile belirtilmektedir
(örneğin FKX30/325 N).
BİLGİ!Yağ ilave etmek için yukarıda belirtilen yağ türlerini tercih etmenizi
öneriyoruz. Alternatif yağ türleri: bkz. yağlama maddesi tablosu,
Bölüm 6.5
D
Kompresör, ancak diyagramda gösterilen kullanım sınırları dahi�
linde işletilebilir. Koyu renkli alanların��������������������������
�������������������������
anlamları dikkate alınma�
lıdır. Kullanım sınırlarına uyulmalıdır. Sınır alanlar, tasarım veya
kesintisiz işletim noktası olarak seçilmemelidir.
I
- Müsaade edilen maksimum son kompresör sıcaklığı: 140°C.
-Müsaade edilen maksimum ortam sıcaklığı: 100°C.
- Müsaade edilen maksimum çalıştırma sıklığı: Saatte 12 defa
-Asgari çalışma süresi 2 dakika. Atalet durumuna (sürekli
uygun işletim koşulu) ulaşılmalıdır.
TR
Sınır alanda kesintisiz işletimden kaçınılmalıdır. Buna rağmen
kompresör sınır alanda kullanıldığında, termik koruma termosta�
tının (Aksesuarlar, Bölüm 7) kullanılmasını öneriyoruz.
Kompresörün düşük basınç aralığında çalıştırılması sırasına,
emme tarafından hava girme tehlikesi bulunur. Kompresöre hava
girmesi, kimyasal reaksiyonlara, sıvılaştırıcıda basınç yükselme�
sine ve aşırı yüksek basınçlı gaz sıcaklığına yol açabilir. Kompre�
söre hava girmesini mutlak şekilde önleyin!
GB
F
8
09705-09.2013-DGbFITr
3.3 Kullanım sınırları
DİKKAT! 3 | Kullanım alanları
3.4 N ve K modelleri
Mevcut modeller:
• FKX30/235 N
• FKX30/235 K
• FKX30/275 N
• FKX30/275 K
• FKX30/325 N
• FKX30/325 K
3.4.1 R134a'nın kullanım sınırları (N ve K modelleri)
Müsaade edilen devir sayıları:
Yüksek basınç tarafı (HD)
müsaade edilen maksimum
aşırı basınç: 28 bar
N modeli: 500 - 3000 ¹/dak (tepe devir sayısı 3500 ¹/dak)
K modeli: 500 - 3500 ¹/dak
tc (°C)
Kısıtlamasız
kullanım alanı
90
82
80
? toh < 20 K
70
60
Düşürülmüş emme gazı sıcaklığı
R134a
50
40
Buharlaşma sıcaklığı (°C)
Sıvılaşma sıcaklığı (°C)
toh + 25 °C
Emme gazının aşırı ısınması (K)
30
20
D
Emme gazı sıcaklığı (°C)
-30
-20
0
-10
10
20
GB
30 to (°C)
F
Şekil 4
I
3.4.2 R407C'nin kullanım sınırları (N ve K modelleri)
TR
Müsaade edilen devir sayıları:
Yüksek basınç tarafı (HD)
müsaade edilen maksimum
aşırı basınç: 28 bar
N modeli: 500 - 2600 ¹/dak
K modeli: 500 - 3500 ¹/dak
tc (°C)
61
Kısıtlamasız
kullanım alanı
60
40
09705-09.2013-DGbFITr
30
20
Düşürülmüş emme gazı sıcaklığı
? toh < 20 K
50
R407C
Buharlaşma sıcaklığı (°C)
toh + 25 °C
Emme gazının aşırı ısınması (K)
Sıvılaşma sıcaklığı (°C)
Emme gazı sıcaklığı (°C)
-30
Şekil 5
-25
-20
-10
0
10
20
to (°C)
Talep edilmesi halinde başka kullanım alanları için tasarım seçenekleri mümkündür
9
3 | Kullanım alanları
3.5 TK modeli
Mevcut modeller:
• FK30/235 TK • FK30/275 TK
• FKX30/235 TK • FKX30/275 TK
R404A/R507
• FK30/325 TK
• FKX30/325 TK
3.5.1 R404A/R507'nin kullanım sınırları (TK modeli)
FK R404A/R507
Müsaade
edilen devir sayıları:
TK
Yüksek basınç tarafı (HD)
müsaade edilen maksimum
aşırı basınç: 28 bar
TK modeli: 500 - 2600 ¹/dak
tc (°C)
Kısıtlamasız
Uneingeschränkter
kullanımAnwendungsbereich
alanı
70
58
60
Düşürülmüş
emme
gazı sıcaklığı
reduzierte
Sauggastemperatur
50
t0
Dtoh<20K
40
tc
20
GB
gazının aşırı ısınması (K)
Dtoh Emme
Sauggasüberhitzung (K)
F
Emme gazı sıcaklığı (°C)
toh+20°C
-50
Şekil 6
-40
-45
-20
-30
R22
-10
Verflüssigungstemperatur (°C)
sıcaklığı (°C)
toh Sıvılaşma
Sauggastemperatur (°C)
R404A/R507
30
D
Verdampfungstemperatur (°C)
Buharlaşma sıcaklığı (°C)
0
10 to (°C)
3.5.2 R22'nin kullanım sınırları (TK modeli)
R22edilenTKdevir sayıları:
TR FK Müsaade
Yüksek basınç tarafı (HD)
müsaade edilen maksimum
aşırı basınç: 28 bar
TK modeli: 500 - 2600 ¹/dak
tc (°C)
66
Kısıtlamasız Uneingeschränkter
Anwendungsbereich
kullanım alanı
70
60
Düşürülmüş reduzierte
emme gazıSauggastemperatur
sıcaklığı
50
t0
c
40
Dtoh<20K
Sıvılaşma
sıcaklığı (°C) (°C)
toh Sauggastemperatur
Dt
(K) (K)
oh Sauggasüberhitzung
Emme
gazının aşırı ısınması
R22
30
20
Verdampfungstemperatur (°C)
Buharlaşma
sıcaklığı (°C)
t
Verflüssigungstemperatur (°C)
Emme gazı sıcaklığı (°C)
toh+25°C
-50
-45
-40
-30
-20
-10
0
10 to (°C)
Şekil 7
Talep edilmesi halinde başka kullanım alanları için tasarım seçenekleri mümkündür
10
09705-09.2013-DGbFITr
I
4| Kompresörün monte edilmesi
BİLGİ!Yeni kompresörlere, üretim fabrikasında koruyucu gaz doldurulmuş�
tur (3 bar azot). Bu koruyucu gazı, kompresörde mümkün olduğu
kadar uzun süre bulunmasını sağlayın ve bu şekilde kompresöre
hava girmesini önleyin.
Kompresörü, kullanmaya başlamadan önce muhtemel nakliye
hasarlarına yönelik kontrol edin.
4.1 Kurulum
Kompresöre monte edilebilen donanımlar (örneğin boru tutucuları, ek
üniteler vs.), ancak Bock firmasından onay alındıktan sonra monte
edilebilir.
Kompresör, düz bir yüzeye veya yeterli taşıma kapasitesine sahip çerçeveye yerleştirilmelidir.. Mevcut tüm 4 tespitleme noktasını kullanın.
Kompresörün usulüne uygun olarak kurulması ve kayış tahrik sisteminin düzgün monte edilmesi, kompresörün düzgün çalışması, çalışma
emniyeti ve çalışma ömrü için belirleyici etkenlerdir.
Kompresörün düzgün çalýþmasý, güvenli iþletilmesi ve ömrünün uzun
olmasý, uzmanca kurulmasýna ve kayýþ tahrik sisteminin uzmanca
monte edilmesine baðlýdýr.
Şekil 8
4.2 Müsaade edilen maksimum eğimli konumu
D
GB
DİKKAT! Yağlamanın yetersiz yapılması, kompresörde hasarların oluşmasına
yol açabilir. Belirtilen değerlere uyun.
A
A
a
09705-09.2013-DGbFITr
Şekil 9
a
A
F
I
A
a
TR
a
A
Maks. 30°,
Maks. 2 dakika
a
Maks. 15°,
Kesintisiz
çalışma modu
11
4| Kompresörün monte edilmesi
4.3 V kayışlı tahrik sistemi
DİKKAT!Özellikle kayışın doğru takılmaması veya çok yüksek germe kuv�
vetleri gibi usulüne uygun olarak ayarlanmamış kayış tahrik sis�
temleri, kompresörde hasarlara yol açabilir! Bu nedenle, örneğin
germe kasnakları kullanarak ve doğru kayış profili ve������������
kayış
�����������
uzun�
luğu seçerek, kayışlı tahrik sisteminin usulüne uygun olarak yapı�
landırılmasına dikkat edin.
4.4 Ana yatağa yüklenme
Kayışlı tahrik sistemi tarafından kompresörün ana yatağına aşırı yüklenmeyi önlemek için dikkate alınması gereken hususlar:
Kayışın gerginliği ile kuvvet etki noktasına uygulanan kuvvet
(bkz. Şekil 10) Fmaks = 2750 N değerini aşmamalıdır.
Kuvvet etki noktası öne doğru kaydığında (bkz. Şekil 10, küçük
noktalar), Fmaks kuvveti aşağıdaki formüle göre azalır:
Şekil 10
245 kNmm
Fmax zul. =
(90
mm + L1 [mm])
D
Fmax
L1
(m
Fmax = 2750 N
(Mbmax = 245 kNmm)
GB
m)
F
4.5 Elektromanyetik kavramanın montajı
I
Aşağıdaki tanıtım, mile sabit olarak monte edilmiş bir elektromanyetik kavramaya ilişkindir.
Elektromanyetik kavramanın mıknatıslı alanının takılması için ön yatak flanşı, Ø 95 f7 çapında
yuvaya sahiptir (bkz. Şekil 11).
Montaj iþlemi için, maynetik bobin hassas alýþtýrma pozisyonuna itilmeli ve 2 adet M6 x 16
silindir baþlý cývata ile sabitlenmelidir (bkz. Şekil 12). Cıvataları sıkma torku = 15 Nm.
Elektromanyetik kavramanın montaj işlemine, kavrama üreticisinin öngördüğü montaj işlem
adımları ile devam edin.
TR
Ön yatak flanşı
Şekil 11
12
95 f7
Şekil 12
09705-09.2013-DGbFITr
Mıknatıslı alan
4| Kompresörün monte edilmesi
4.6 Boru bağlantıları
Şekil 13: Kademeli
iç çap
Basınç ve emme kesme valfları, standart milimetre ve Zoll ölçülerindeki boruların kullanılabilmesi için kademeli iç çaplara sahiptir.
Ölçüye bağlı olarak boru daha fazla veya daha az derinliğe kadar
geçirilmektedir.
Kesme valflarının bağlantı çapları, maksimum kompresör gücünü
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Gerekli olan boru kesiti, kom�
presörün gücüne göre belirlenmelidir. Aynı husus çekvalflar için
de geçerlidir.
DİKKAT!Aşırı ısınma nedeniyle valfta hasarlar meydana gelebilir.
Bu nedenle, lehimleme işlemi için boru bağlantı ağzını valftan çıkartın.
Oksidasyon artıklarının (cüruf) oluşmasını önlemek için sadece
koruyucu gazla lehimleme yapın.
Flanş bağlantısını sıkma torku 80 Nm'dir.
4.7 Boru hatları
Boru hatlarının ve sistem bileşenlerinin iç kısımları temiz ve kuru olmalıdır ve cüruf, metal talaş, pas ve
fosfat birikintileri bulunmamalıdır. Sadece hava geçirmez şekilde kapatılmış parçalar kullanılmalıdır.
Boru hatlarını usulüne uygun olarak döşeyin. Çok kuvvetli titreşimler sonucunda boru hatlarında
çatlama ve kırılma tehlikesini önlemek amacıyla, uygun titreşim kompansatörleri kullanılmalıdır.
Yağ geri dönüşünün düzgün olmasını sağlayın.
Basınç kayıplarını mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutun.
D
GB
F
I
4.8 Kesme valflarını kullanım şekli
TR
Kesme valfını açmadan veya kapatmadan önce, valf mili contasını saat ibresinin tersi yönünde
yaklaşık ¼ tur çevirerek çözün.
Kesme valfını kullandıktan sonra, valf mili contasını saat ibresi yönünde çevirerek tekrar sıkın..
Çözme
Sıkma
09705-09.2013-DGbFITr
Valf mili contası
Şekil 14
Şekil 15
13
4| Kompresörün monte edilmesi
4.9 Kapatılabilir servis bağlantılarının çalışma şekli
2
Mil
3
Boru bağlantısı
Bağlantı
engellenen
Kompresör
Kesme valfının açılması:
Mil: Dayanma noktasına kadar sola doğru (saat ibresinin tersi yönünde) çevirerek açın.
—> Kesme valfı tamamen açık /Servis bağlantısı 2 kapalı.
Bağlantı 3, emniyet tertibatları için öngörülmüştür ve kapatılamaz.
2
Şekil 16
3
D
F
Mil
I
Servis bağlantısının 2 açılması
Mil: 1/2 -1 tur kadar sağa doğru çevirin.
—> Servis bağlantısı 2 açık / Kesme valfı açık.
Bağlantı 3, emniyet tertibatları için öngörülmüştür ve kapatılamaz.
TR
14
Boru bağlantısı
Bağlantı
açık
Kompresör
Şekil 17
09705-09.2013-DGbFITr
GB
5 | İşletime alınması
5.1 İşletime almaya yönelik hazırlık işlemleri
BİLGİ!Kompresörün müsaade edilmeyen çalışma koşullarından korunması
amacıyla, sistem tarafında yüksek ve alçak basınç anahtarlarının
(Pressostat) bulunması mutlak şekilde gereklidir.
Kompresör, üretici fabrika tarafından test amacıyla çalıştırılmıştır ve tüm fonksiyonları kontrol edilmiştir. Bu nedenle, özel alıştırma talimatlarının dikkate alınmasına gerek yoktur.
Kompresörü muhtemel nakliye hasarlarına yönelik kontrol edin!
5.2 Basınç mukavemeti kontrolü
TEHLİKE! Çatlama tehlikesi!
Kompresöre, sadece nitrojen (N2) basılabilir.
Kontrol işleminin tamamı boyunca, kompresörün müsaade
edilen maksimum aşırı basıncı aşılmamalıdır (bkz. tip etiketindeki
değerler)! Nitrojene soğutucu ilave etmeyin. Aksi takdirde,
ateşleme sınırı kritik aralığa kayabilir.
Kompresör, üreticinin fabrikasında basınç mukavemetine yönelik test edilmiştir. Ek olarak komple
sistemde bir basınç mukavemeti kontrolü yapılması gerektiğinde dikkate alınması gereken hususlar:
Soğutma devresini, EN 378-2 standardına veya ilgili emniyet standartlarına uygun olarak kontrol
edin.
D
GB
5.3 Sızdırmazlık kontrolü
TEHLİKE!
F
Çatlama tehlikesi!
Nitrojene (N2) soğutucu ilave etmeyin. Aksi takdirde, ateşleme
sınırı kritik aralığa kayabilir.
I
TR
Kompresörü kontrol işlemine dahil etmeden önce, soğutma sisteminde EN 378-2 standardına veya ilgili
emniyet standardına göre bir sızdırmazlık kontrolü yapın.
09705-09.2013-DGbFITr
5.4 Boşaltma
Öncelikle sistemi boşaltın ve ardından kompresörü boşaltma işlemine dahil edin.
Kompresörü basınçsız duruma getirin.
Emme ve basınç kesme valfını açın.
Boşaltma işlemini, vakum pompası ile emme ve yüksek basınç tarafında uygulayın.
Boşaltma işlemi bittiğinde, pompa kapalı olduğunda vakum < 1,5 mbar olmalıdır.
Gerektiğinde bu işlemi birkaç defa tekrarlayın.
15
5 | İşletime alınması
5.5 Soğutucunun doldurulması
DİKKAT!
Koruyucu gözlük ve koruma eldivenleri gibi kişisel koruyucu
ekipman kullanın!
DİKKAT!
Sisteme aşırı miktarda soğutucunun doldurulmasını önleyin!
Konsantrasyon migrasyonlarının önlenmesi amacıyla, zeotrop
soğutucu ka rışımları (örneğin R407C), soğutma sistemine temel
olarak sıvı şeklinde doldurulmalıdır.
Soğutucuyu, kompresörün emme valfı üzerinden sıvı şeklinde
­doldurmayın.
Yağa ve soğutucuya katkı maddelerinin karıştırılmasına müsaade
edilmez.
Emme ve basınç kesme valflarının açık olduğundan emin olun.
Soğutucuyu (vakum kesilmelidir), kompresör kapalı olduğunda sıvı şeklinde doğrudan sıvılaştırıcıya veya toplayıcıya doldurun.
Kompresör işletime alındıktan sonra soğutucu ilave edilmesi gerekli olduğunda, bu soğutucu gaz
şeklinde emme tarafına veya ilgili tedbirler alınarak sıvı şeklinde evaparatör girişine doldurulabilir.
5.6 Yağ seviyesi kontrolü
Çalıştırıldıktan sonra kompresörün yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
Tahrik motoru, "High idle" (yüksek rölanti devir sayısı) çalışma durumundadır.
Kompresör çalışma süresi en az 10 dakika.
Sistem, çalışma noktalarına ulaşmış olmalıdır.
Yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi, kontrol camlarından en az birinde görülebilmelidir.
D
GB
F
I
TR
DİKKAT! Kompresör değiştirildikten sonra yağ seviyesi yeniden kontrol edilme�
lidir. Yağ seviyesi çok yüksek olduğunda yağ boşaltıl-malıdır (ani yağ
basıncı yükselmeleri, klima sisteminin düşük performansı tehlikesi).
5.7 Milin sızdırmazlığı
BİLGİ!
16
Kayar halka contası sızdırmazlığı sağlar ve yağlar. Bu nedenle, her
bir çalışma saatinde 0,05 ml yağ kaçakları normal bir durumdur. Bu
husus, özellikle alıştırma aşamasında (200 - 300 saat) geçerlidir.
Kaçak yağın doldurulması ve toplanması için FK30 tipi kompre�
sör, yağ hazneli entegre kaçak yağ toplama tertibatı ile donatılmıştır (Sayfa 6, Şekil 1).
09705-09.2013-DGbFITr
DİKKAT!Aşağıdaki uyarıların dikkate alınmaması, soğutucu kayıplarına ve
kayar halka contasının hasar görmesine yol açabilir!
5 | İşletime alınması
Kompresör milinin dışarı doğru sızdırmazlığı bir kayar halka contası ile sağlanmaktadır. Conta elemanı,
mil ile birlikte döner.
Arızasız bir işletim için aşağıda belirtilen hususlar çok önemlidir:
Komple soğutma devresi, profesyonelce ve iç kısmı temiz bir şekilde döşenmiş olmalıdır.
Milin şiddetli darbelere ve titreşimlere maruz kalması ve de sürekli çevrim işletimi önlenmelidir.
Kompresör uzun süre kullanılmadığında (örneğin kış aylarında), sızdırmazlık yüzeylerinin yapışması mümkündür. Bu nedenle sistem, her 4 haftada bir 10 dakika kadar çalıştırılmalıdır.
5.8 Kayar halka contası, Yağ haznesinin boşaltılması
Kayar halka contasının değiştirilmesi işleminde doğrudan
soğutma devresine müdahale edildiği için, contanın sadece
soğutucu kaçırdığında değiştirilmesi önerilir. Kayar halka
contasının değiştirilmesi, ilgili yedek parça yapı setinde anlatılmıştır.
Yağ haznesinin boşaltılması: Yağ haznesi, kavramanın
veya kayışlı tahrik sisteminin sökülmesine gerek olmadan boşaltılabilir ve klima bakım ve motor servis işleri
ile birlikte yapılması önerilir. Bunun için yağ hortumunu
tutucudan sökün, kapama tapalarını çıkartın ve yağı bir
toplama kabına boşaltın. Yağı boşalttıktan sonra yağ hortumunun ucunu tekrar kapatın ve hortumu tutucuya takın.
Kullanılmış yağı ulusal yönetmeliklerin öngördüğü
şekilde imha edin.
D
GB
Şekil 18
F
I
5.9 Sıvı darbelerinin önlenmesi
TR
DİKKAT!Sıvı darbeleri, kompresörde hasarlara yol açabilir ve de soğutucunun
dışarı sızmasına sebep olabilir.
09705-09.2013-DGbFITr
Sıvı darbelerinin önlenmesi için dikkate alınması gereken hususlar:
Komple soğutma sistemi, profesyonelce tasarlanmış ve yapılandırılmış olmalıdır.
Tüm bileşenler, güç ve randıman bakımından birbirlerine uyumlu olmalıdır (özellikle evaparatör ve
genleşme valfı).
Evaparatör çıkışındaki emme gazı aşırı ısınma değeri en az 7 - 10 K olmalıdır (genleşme valfının
ayarı kontrol edilmelidir).
Sistem atalet durumunda olmalıdır.
Özellikle kritik olan sistemlerde (örneğin çok sayıda evaparatör yerine sahip), örneğin sıvı kapanları, sıvı hattında solenoid valflar vs. gibi uygun önlemlerin alınması önerilir.
17
6 | Bakım
6.1 Hazırlık işlemleri
UYARI!
Kompresörde tüm işlere başlamadan önce:
Kompresörü devre dışı bırakın ve tekrar çalışmaya karşı emniyete
alın.
Kompresördeki sistem basıncını boşaltın.
Sisteme hava girmesini önleyin!
Bakım yapıldıktan sonra:
Emniyet şalteri bağlayın.
Kompresörü boşaltın.
Çalıştırma kilidini kaldırın.
6.2 Yapılacak işler
ağ değişikliği: Temel olarak usulüne uygun olarak oluşturulmuş ve çalıştırılan sistemlerde yağ değiY
şikliğinin yapılması mutlak şekilde gerekli değildir. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz doğrultusunda,
aşağıdaki yağ değiştirme servis işlerinin yapılmasını öneriyoruz:
-
İlk yağ değişikliği, aracın ilk bakım işinde yapılmalıdır.
-Daha sonra kullanıma göre her 5000 çalışma saatinde bir, ama en geç her 3 yılda bir yağ
değiştirilmelidir. Bu sırada, yağ süzgeci de temizlenmelidir. Gerektiğinde kayar halka contanın
yağ haznesini boşaltın.
D
Yıllık kontroller: Yağ seviyesi, kompresörün sızdırmazlığı, çalışma sesleri, basınçlar, sıcaklıklar ve
örneğin kapasite regülatörü gibi ek tertibatların çalışması kontrol edilmelidir.
GB
F
6.3 Önerilen yedek parçalar
I
FK30 / ...
TR
Adı
235 N
235 TK
Ürün No.
Conta seti
Valf plakası seti
275 N
275 TK
325 N
325 TK
Ürün No.
Ürün No.
80232
80240
80126
80242
Kayar halka conta seti
235 K
275 K
325 K
Ürün No.
80241
80010
80123
Yað kaçað toplama halkasý
80127
Yağ SP 46, 1 litre
02279
Yağ SE 55, 1 litre
02282
Sadece Bock firmasının orijinal yedek parçalarını kullanın!
Valf bakım gerektirmez.
Fakat normal olmayan çalışma koşulları nedeniyle hava tatbik ederek sistemin boşaltılması sonrasında sürekli kaçaklar meydana gelebilir. Bunun sonucunda randıman çok düşer ve basınçlı gaz sıcaklığı yükselir. Bu durumda valfı kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
18
09705-09.2013-DGbFITr
6.4 Entegre basınç giderme valfı (FK30/275 + 325)
6 | Bakım
6.5 Yağlama yağı tablosu alıntısı
Üretici fabrika tarafından doldurulmuş standart yağ türü tip levhasında yazılıdır. Daha sonra da bu yağ
türünün kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu yağ türlerine ilişkin alternatif yağ türleri, yağlama
yağı tablomuzdan sunduğumuz aşağıdaki alıntıda gösterilmiştir.
Soğutucu
Bock tarafından kullanılan standart yağ türü Önerilen alternatifler
HFKW
(Örneğin R134a,
R407C, R 404A)
Fuchs Reniso Triton SE 55
(bkz. ayrıca Bölüm 6.3)
Fuchs SEZ 32/68/80
Esso/Mobil EAL Arctic 46
HFCKW
(Örneğin R22)
Fuchs Reniso SP 46
(bkz. ayrıca Bölüm 6.3)
BP Energol LPT 46
Sunoco Suniso 3.5GS
Texaco Capella WF 46
6.6 Devre dışı bırakma
Kompresördeki kesme valflarını kapatın. Soğutucuyu vakumlayarak boşaltın (soğutucu çevreye boşaltılmamalıdır) ve talimatlara uygun olarak imha edin. Kompresör basınçsız durumda olduğunda, kesme
valflarının tespit cıvatalarını çözün. Uygun bir kaldırma aracı kullanarak kompresörü yerinden çıkartın.
Kompresördeki yağı, geçerli ulusal yönetmelikleri dikkate alarak talimatlara uygun olarak imha edin.
D
GB
F
I
09705-09.2013-DGbFITr
TR
19
7 | Aksesuarlar
7.1 Termik koruma termostatı (Ürün No. 07595)
Sensör elemanı için kompresör gövdesinin sıcak gaz tarafında bir dişli takma deliği bulunur
(bkz. Bölüm 9). Termik koruma termostatını, seri olarak bir kumanda hattına bağlayın.
Teknik özellikler:
Maks. devre gerilimi
:
Maks. devre akımı
:
Devre dışı bırakma sıcaklığı:
Etkinleştirme sıcaklığı
:
24 V DC
24 V DC'de 2,5 A
145 °C ± 5 K
Yaklaşık 115 °C
D
GB
F
I
20
09705-09.2013-DGbFITr
TR
325
28,3
24,1
25,0
kg
Ağırlık
Teknik özellikler, çeşitli K, N ve TK model seçenekleri için aynıdır.
Bu nedenle, kompresör tip bilgisinde bu ek bilgiler verilmemektedir.
FK30/325
277
2
FK30/275
m3 /saat
cm3
20,3
Emme
hacmi
(1450 1/dak)
Silindir
hacmi
233
Silindir
sayısı
FK30/235
Tip
09705-09.2013-DGbFITr
22 / 7/8
22 / 7/8
16 / 5/8
mm / inç
28 / 1 1/8
28 / 1 1/8
22 / 7/8
mm / inç
Bağlantılar
Basınç
Emme
hattı
hattı
DV
SV
0,0028
[kgm2]
Litre
2,0
Kütle
atalet
momenti
Yağ
dolumu
B
asınçlı
devridaim
yağlaması
Yağlama
Dönme
yönünden
bağımsız
Yağ pompası
8 | Teknik özellikler
D
GB
F
I
TR
21
9 | Ölçüler ve bağlantılar
karþılıklı
Mil ucu
D
GB
F
I
FK30/235
TR
Ağırlık merkezi
Ölçüler mm birimindedir
Ölçüler () birimindedir = K modeli
* = FK30/235
22
Şekil 19
09705-09.2013-DGbFITr
Kaçak yağ boşaltma hortumu
9 | Ölçüler ve bağlantılar
SV
DV
Emme hattı
Basınç hattı
A
Emme tarafı bağlantısı, kapatılamaz
A1
Emme tarafı bağlantısı, kapatılabilir
A2
Emme tarafı bağlantısı, kapatılamaz
B
Basınç tarafı bağlantısı, kapatılamaz
B1
Basınç tarafı bağlantısı, kapatılabilir
C
OIL yağ basınç emniyet şalteri bağlantısı
D
LP yağ basınç emniyet şalteri bağlantısı
E
Yağ basınç manometresi bağlantısı
F
Yağ boşaltma yeri
G
Yağ haznesi ısıtıcısı için opsiyonel bağlantı
H
Yağ doldurma deliği tapaları
K
Kontrol camı
L
Termik koruma termostatı bağlantısı
M
Yağ süzgeci
SV1
Emme kesme valfı için opsiyonel bağlantı
1)
09705-09.2013-DGbFITr
bkz. "Teknik özellikler", Bölüm 8
7/ “ UNF
16
7/ “ UNF
16
1/ “ NPTF
8
7/ “ UNF
16
7/ “ UNF
16
1/ “ NPTF
8
1/ “ NPTF
4
1/ “ NPTF
8
M22 x 1,5
1)
M22 x 1,5
1/ “ NPTF
4
1 1/8“- 18 UNEF
1/ “ NPTF
8
D
GB
M22 x 1,5
F
--
I
= Ýlgili baðlantý sadece fabrikadan ayrýca sipariþ edilmesi halinde mümkündür
TR
23
10 | Donanım ekleme beyanı
DONANIM EKLEME BEYANI
Kompresörün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılmasını kapsar
(2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği uyarınca)
Üretici:
GEA Bock GmbH, Benzstraße 7
72636 Frickenhausen, Tel.: 07022/9454-0
Yukarıda adı geçen üretici firma, soğutucu kompresörü FK30'nin 2006/42/AT sayılı Makine
Emniyeti Yönetmeliği Ek II 1B'nin temel hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Aşağıda belirtilen uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:
EN 12693:2008 standardı ve ilgili referans standartlar
Kısmen tamamlanmış bu makine, ancak monte edileceği makinenin 2006/42/AT sayılı Makine
Emniyeti Yönetmelikleri’nin hükümlerine uygun olduğu tespit edildiğinde işletime alınabilir.
Üretici firma, kısmen tamamlanmış bu makineye ilişkin özel belgeleri, talep edilmesi halinde ilgili
kamu kurumlarına elektronik yolla iletmekle yükümlüdür.
Kısmen tamamlanmış makineye ait özel teknik belgeler,
Ek VII Bölüm B’ye uygun olarak düzenlenmiştir.
D
GB
Dokümantasyondan sorumlu yetkili: Wolfgang Sandkötter, Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen.
F
I
TR
24
09705-09.2013-DGbFITr
Frickenhausen, 01.11.2011
ppa. Wolfgang Sandkötter,
Chief Development Officer
11| Servis
Değerli müşterimiz,
Bock markasındaki kompresörler, üstün değerlere sahip, güvenilir ve servisi kolay kaliteli ürünlerdir.
Montaja, işletime ve aksesuarlara ilişkin sorularınız olduğunda, lütfen Uygulama Tekniği departmanımıza, soğutma sistemi satıcısına veya temsilcimize başvurun. Bock servis ekibine, ücretsiz
00 800 / 800 000 88 telefon numaralı Çağrı Hattı veya [email protected] E-Posta adresi aracılığıyla
ulaşırsınız.
Saygılarımızla
GEA Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Almanya
Ayrıca www.bock.de Internet adresinde sunulan bilgi belgelerinden de yararlanın.
"Dokumentationen” (Dokümantasyonlar) altında bulabileceğiniz belgeler:
- Teknik Bilgiler
- Ürün Bilgileri
- Ürün Broşürleri
- ve daha birçok yararlı bilgi
D
GB
F
I
09705-09.2013-DGbFITr
TR
25
Biz değerlerimiz için yaşıyoruz.
Mükemmellik • Tutku • Dürüstlük • Sorumluluk • GEA-Üniversitesi
D
GEA Group kuruluşu küresel çapta iştigal eden ve multi-milyar Euro düzeyinde ciroya sahip olan bir
makine-üretim kuruluşu olup, 50’den fazla sayıda ülkelerde şubelere sahiptir. 1881 yılında kurulmuş
olan bu şirket, yenilikçi cihazlar ve proses teknolojisi alanlarında en büyük hizmet sunucularından biri
konumundadır. GEA Group kuruluşu STOXX® Europe 600 endeksine kayıtlı bulunmaktadır.
GB
F
I
GEA Bock GmbH
Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Almanya
Telefon: +49 7022 9454-0, Faks: +49 7022 9454-137
[email protected], www.bock.de
26
09705-09.2013-DGbFITr
09705-09.2013-DGbFITr
GEA Refrigeration Technologies
© GEA Group AG. All rights reserved.
TR
Download

FK30 Serisi MONTAJ VE İŞLETME KILAVUZU