Produkty „BIOPAKK“ Kvetinové substráty
Univerzálny substrát pre okrasné dreviny
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
3
450
-
10
200
-
20
100
-
40
53
-
50
48
-
60
30
-
Použitie: tento substrát , ktorý má výbornú kvalitu a
vysoký obsah živín je urèený na pestovanie
okrasných dervín a krov,ovocných drevín a iných
rastlín ako tropické palmy,citrusy,popínavé ruže
.....a to tak v pestovate¾ských nádobách ako aj vo
vo¾nej pôde.
Má vysokú schopnost´udržat´príjatú vodu , preto sa
môže úspešne používat´aj na miestach s intezívnym
slneèným žiarením.
Substrát pre okrasné dreviny
PH 6,0 - 6,5
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
40
53
-
50
48
-
Použitie: tento substrát , ktorý má výbornú kvalitu
a vysoký obsah živín je urèený na pestovanie
okrasných dervín a krov,ovocných drevín a iných
rastlín ako tropické palmy, citrusy, popínavé ruže
.....a to tak v pestovate¾ských nádobách ako aj vo
vo¾nej pôde.
Má vysokú schopnost´udržat´príjatú vodu , preto
sa môže úspešne používat´aj na miestach s
intezívnym slneèným žiarením
.
PH 5,5 - 6,0
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
50
48
-
PH 5,5 - 6,0
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
50
48
-
PH 5,0 - 5,5
Substrát pro pelargonie a jiné balkonové
kvìtiny
Složení: rašelina, kvalitní vyzrálý kùrový humus,
jíl, upravené pH, vysoký obsah živin a
mikroprvkù, které pokryjí potøebu rostlin na 6
týdnù. Urèení: vyvinut pro potøeby balkónových
rostlin, které k rùstu a bohatému kvetení potøebují
vysokou dávku živin (pelargonie, petunie,
verbeny, lobelky, begonie, fuchsie, bidens a
další). Vhodný také do samozavlažovacích
truhlíkù.
Substrát pre rododendrony
Použitie: Substrát je urèený pre presádzanie,
vysádzanie a pestovanie rododendrónov, azaliek,
hortenzií, vresov, vresovcov a iných rastlín
vyžadujúcich silne kyslé pestovate¾ské
prostredie.
Zloženie: Rašelina vrchovisková, sphagnová
rašelina, íl, Maštalný hnoj komposzt.
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
PH 5,5 - 6,0
Substrát na izbové rastliny a Tropické
okrasné rastliny.
Kvalitný substrát s charakterom substrátu na
úèely okrasného záhradníctva , ktorý je vhodný
na pestovanie izbových rastlín,kvitnúcich a
zelených rastlín a doporuèujeme aj na pestovanie
tropických okrasných rastlín v interier ako aj v
skleníkoch èi zimných záhradách.V obale sa
nachádza substrát s výbornou schopnosou
hospodárenia s vodou a s vysokým obsahom
hrubších bio vlákien , ktorý je obohatený bio
živinami.
Hrubšia štruktúra zabezbeèuje
možnos dlhodobého používania a tým sa stáva
substrát aj ekonomicky výhodným riešením
SSubstrát pre orchideje
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
3
450
-
10
200
-
40
53
-
PH 4,8 - 5,4
Zloženíe: vysoký podiel vláknitej bielej
rašeliny pre maximálnú prevzdušnenos,
vyrovnaný obsah základních živin a
stopových prvkov. Hrubšía, vzdušná
štruktúra.
Urèeníe: k pestováníu rastlin, s malou
potrebou živin - napr. väèšina orchideí
(Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis aj.),
Anthurium, bromélie (Tillandsia, Vriesea,
Aechmea, Guzmania, aj.) a ostatným
epifytickým rastlinám.
Substrát pre priesady
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
50
48
-
PH 5,5 - 6,5
Obsah
(v litroch)
Návod na použitie : substrát , ktorý sa
nachádza v tomto obale má charakter a
vlastnosti substrátu urèeného na používanie
v okrasnom záhradníctve. Má vysoký obsah
živín a výborne sa dá používa na pestovanie
zeleninových priesad a to tak v skleníkoch
ako aj vo vo¾nej pôde.Osvedèil sa aj na výsev
väèšiny zelenín ale aj na výsev a pestovanie
priesad letnièiek.
Univerzálny substrát pre okrasné dreviny
Poéet vriec
na palete
Netto
20
100
-
50
48
-
PH 6,0 - 7,0
Obohatený bio živinami,pH neutrálne
Použitie: tento substrát , ktorý má výbornú
kvalitu a vysoký obsah živín je urèený na
pestovanie okrasných dervín a
krov,ovocných drevín a iných rastlín ako
tropické palmy,citrusy,popínavé ruže .....a to
tak v pestovate¾ských nádobách ako aj vo
vo¾nej pôde.
Má vysokú schopnost´udržat´príjatú vodu ,
preto sa môže úspešne používat´aj na
PRÍRODNÉ HNOJIVÁ, KOMPOSTY
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
5
200
-
10
160
-
20
80
-
50
36
-
PH 7,5 - 8,5
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
BIOPAKK Maštalný hnoj
Na založenie trávnikov v objeme 2- 4 litre /
m2 zapracovat´do pôdy
Na obnovu trávnika v objeme 1-4 litre /m2
rovnomerne rozsypat´na trávnik
Pri pestovaní zeleniny zapracovat´do pôdy v
objeme 1-3 litre /m2
Pri výsadbe vinièa , ovocných stromèekov a
okrasných drevín dávkovat´ v množstve 2-5
litrov/ ks na spodok jamky
Netto
BIOPAKK Kompostovaný Maštalný hnoj
40
45
-
PH 7,5 - 8,5
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
5
200
-
10
160
-
20
80
-
50
36
-
Použitie: Organické hnojenie v záhrade, na
poli pri pestovaní zeleniny, v sadoch, pri
zakladaní nového a ošetrovaní existujúceho
trávnika. Tiež pri vysádzaní okrasných rastlín,
stromov a krov. Na kontajnerovanie
okrasných rastlín a zúrodnenie vyèerpaných
substrátov v kontajneroch alebo na prípravu
substrátov na záhradnícke úèely
doporuèujeme pridávat´v objeme 5-15 % .
Produkt ktorý sa nachádza v tomto obale má
charakter produktu urèeného na úèely
okrasného záhradníctva a bol pripravený bez
použitia iných prírodných alebo umelých
látok.
PH 7,5 - 8,5
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
80
-
50
36
-
PH 8,0 - 8,5
KÉRJE RÉSZLETES
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓNKAT !
GUANORG Koncentrát z hydinového
trusu.
Sušený,drvený a triedený koncentrát
hydinového trusu. Má výnimoène vysoký
obsah mikoroprvkov,dusíka,fosforu a
draslíka.
Používanie :
V okrasnom záhradníctve a po¾nom
pestovaní na doplnenie živín a regeneráciu
pôdy.
TÕZEGTERMÉKEK
TORF PRODUCTS,- SZUBSZTRÁTUMOK
SUBSTRATUMS ...
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
5600
1
23.520,-
50,150
51/18
600/1150
250/300
18/14
1450/180
PH 2,8 -4,5
BELTARTALMAK:
White torf 0-5 mm
White torf 5-10 mm
White torf 10-20 mm
Black torf 0-10 mm
Clay
Perlit
PG MIX 14-16-18 +2Mg
Calcium carbonat
FITA ZORB :
PH (H2O)
BLACK - RED TORF
Harder structured but enoughly fibrous with
average salt content
PH neutral
Usage: On the arable land (on outer fields), in
gardens, in flover plants... For reconstructing the
soils, for regenerating the water holding ability
and improving the gas exchanges and improving
the nutrient holding ability of the soils....
PH Acidic Natur Lithuania torf
Organic content : 95-98%
Decay rate : 20%
Wet content : <58%
Ash content : 2-5%
Porozity : 60-90%
Grain size : 0-20mm
Usage :
TFor conditioning soils, for base
material of soil mixes a, for
setting up solil’s PH and salt
contents...
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
80
250
50
36
500
PH 6,0 -7,5
PH 6,2 - 6,5
PH 5,5 - 6,5
PROFI MIX-1A
“seeds” D
50%
20%
0%
30%
0kg/m3
0%
5,6kg/m3,
0,7kg/m3
100ml/m3
5,5-6,0
PROFI MIX-1B
“small plants”
30%
40%
0%
20%
10kg/m3
10%
5,6kg/m3,
1,2kg/m3
100ml/m3
5,5-6,0
PROFI MIX-2B
“ plants strong”
30%
40%
0%
20%
20kg/m3
0%
6kg/m3,
1,5kg/m3
100ml/m3
5,5-6,0
UNIVERSALUS
”A”, “G”
40%
10%
20%
30%
0kg/m3
0%
5,6kg/m3,
1,2kg/m3
100ml/m3
5,5-6,0
Ph NEUTRAL Lithuania
TORF
50%
20%
30%
0%
0kg/m3
0%
0 kg/m3,
0 kg/m3
100ml/m3
6,0-7,0
PROFI MIX-3
“ forest long time”
30%
50%
0%
20%
20kg/m3
10%
5,6kg/m3,
1,2kg/m3
100ml/m3
4,5-5,0
Seeding seasonal flowers,
plants...
Planting seasonal flowers,
young plants, shrubs...
For potting shrubs, seasonal
flowers, small trees...
For seasonal flowers, shrubs
and for green flowers, for
planting evergreens...
For conditioning soils, for base
material of soil mixes a, for
setting up solil’s PH and salt
contents...
With 7-10 months durable
nutricote for trees, evergreens,
perennial flowers
PH 5,5 - 6,0
PH 5,5 - 6,5
PH 5,5 - 6,5
PH 5,5 - 6,5
“BIO” KVAPALNÉ HNOJIVÁ
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
0,5
-
-
1,0
-
-
UNIVERZALNE KVAPALNE HNOJIVO
Používa sa na všetky kvitnúce a zelené rastliny
na doplnenie živín alebo v prípade príznakov
podvýživy.Zabezpeèuje optimálnu hladinu
živín , napomáha pri prijímaní živín a to aj v
zimnom období.Pri pravidelnom používaní
dosiahneme bohatšie kvitnutie , mohutnejšiu
zelenú listovú plochu.
BELTARTALOM : N: 1-2,5%
P: 0,8-2% K: 1-2% +
mikroelemek.
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
0,5
-
-
1,0
-
-
KVAPALNE HOJIVO NA MUŠKATY A
BALKONOVE RASTLINY
Doporuèujeme použi hlavne v období rastu
pre všetky druhy rastlín , aby sa dosiahol
kompaktnejší rast rastlín.Okrem kompaktného
rastu dosiahneme aj bohatšie a nepretržité
kvitnutie rastlín.Pomocou Biofluidu získame
sýtejšie,výraznejšie farby kvetov.
BELTARTALOM : N: 1-2,5%
P: 0,8-2% K: 1-2% +
mikroelemek.
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
5,0
-
-
10,0
-
-
BIO KVAPALNE HNOJIVO NA
ZELENE RASTLINY
Používa sa na všetky zelené rastliny na
doplnenie živín alebo v prípade
príznakov podvýživy.
Zabezpeèuje optimálnu hladinu živín , napomáha pri prijímaní živín a to aj v
zimnom období.Pri pravidelnom používaní dosiahneme bohatšiu ,
mohutnejšiu zelenú listovú plochu.
Minerálne BIO hnojivo
ALGINIT
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
10/15
30/45
60
20
600
260
ALGINIT
Tmavosivá alebo tmavozelenosivá, laminovaná
hornina vzh¾adom pripomínajúca íl, v suchom stave
krehká ílovitá bridlica s jemne lupeòovitým
rozpadom. Nerudná surovina vznikajúca
nahromadením organického materiálu (rias) a
anorganického materiálu (hlavne íly a vulkanický
materiál) vo vodnom prostredí.Má výbornú
schopnos udrža vudu a tým zabráni vyplavovaniu
živín.Má mnohostranné využitie,ale nejlepšie sa
využíva zapracovaním do pôdy pri pestovaní vinièa ,
ovocných stromov,okrasných krov a drevín.
BIORG Kvetinové substráty
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
3
450
-
10
160
-
20
80
-
40
45
-
50
36
-
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
20
80
-
50
36
-
Netto
20
80
-
50
36
-
PH 5,5 - 6,5
Substrát pre tuje a konifery
Substrát hnedej farby so vzdušnou jemnou
štruktúrou a stredným obsahom živín. Má
výbornú sorbènú schopnos a stredný
obsah solí.
Použitie: Substrát pre kyslomilné rastliny,
rôzne ihliènany, tuje a konifery, vtáèí zob,
borievky atï.
Zloženie: Rašelina vrchovisková,
sphagnová rašelina, biohumus, íl
PH 5,5 - 6,5
Poéet vriec
na palete
Substrát hnedej farby so vzdušnou jemnou
štruktúrou bez zápachu. Obsahom hnojív,
štruktúrou a vlastnosami vyhovuje
uvedený substrát prevažnej väèšine
pestovaných rastlín.
Použitie: Substrát pre èrepníkové rastliny a
balkónové kvetiny , okrasné kry a dreviny,
stromèeky atï.
Zloženie: Rašelina vrchovisková,
spaghnová rašelina, biohumus, íl, rieèny
piesok
PH 6,0 - 7,5
Obsah
(v litroch)
Univerzálny substrát
Muškáty a balkónové rastliny
Substrát urèený pre Vaše balkónové
rastliny.
Substrát vel'mi dobre hospodári so
závlahovou vodou, má vyšší obsah živín,
èo umožòuje bohatšie kvitnutie.
Zloženie: Rašelina vrchovisková,
spaghnová rašelina, biohumus, íl, rieèny
piesok
BIOPAKK Hnojivové tycinky
Hnojivové tycinky
univerzálne
Tyèinky vhodné pre
všetky okrasné
rastliny zelené,
kvitnúce, balkónové
rastliny. Napomáha
pomalému,
dlhodobému prísunu
živín, viaka ktorým
budú rastliny silné a
zdravé. Spojenie a
väzba živín je
dosiahnutá
originálnym
GUANORG ®
Hnojivo ES, NPK 10
- 5 - 6 + 2MgO
Hnojivové tycinky
pre rastliny okrasné
listom
Muškátom,
balkónovým kvetom,
jednoroekám
poskytujú tyeinky
komfortné dopaoanie
živín v období
vegetaèného rastu po
dlhú dobu. Zarueuje
ideálny prístup k
potrebným živinám,
a viaka tomu majú
rastliny silný, bujarý
rast a bohaté
nasadzovanie kvetov.
Hnojivové tyèinky
urèené pre zelené
izbové rastliny
okrasné listom.
Napomáha
pomalému,
dlhodobému prísunu
živín, viaka
zvýšenému obsahu
dusíka budú rastliny
silné a zdravé.
Hnojivo ES, NPK
10,2 - 5 - 6 + 2MgO
Hnojivo ES, NPK
9,2 - 7 - 8 + 2MgO
Oldódó tápgolyócskák GUANORG® bázissal egyedi
töménységû tápoldatok elkészítéséhez
Hnojivové tycinky
pre orchideje
Špeciálne
hnojivové tyeinky
urèené pre
orchideje, antúrie,
bromélie a bonsaje.
Zaruèuje ideálny
prístup k potrebným
živinám, a viaka
tomu majú rastliny
silný, zdravý rast a
bohaté nasadzovanie
kvetov.
Hnojivové tycinky
pre muškáty a
balkónové rastliny
Általános célú, minden
növénykultúrához
Valódi újdonság !
Vital Aktív termék !
Szabadalommal védjegyokiratban
védett !!!
Muskátlikhoz,
egynyári virágokhoz
BRAND NEW TRADEMARK PROTECTED
SOLUBLE FERTILIEZER PRODUCT WITH
GUANORG BASE GLUE.
Hnojivo ES,
NPK 9 - 7 - 8 +
2MgO
WITH THE USAGE OF THE SOLUBLE
FERTILIZER BALLS YOU CAN SETUP THE
C O N C E N T R AT E O F Y O U R L I Q I U D
FERTILIZERS THAT YOU WOULD LIKE TO
USE FOR SUBSTITUTE THE NEEDFULL
FERTILIZERS FOR YOUR FLOWERS.
THIS PRODUCT HELPS TO REGENERATE
THE BIOLOGICAL LIFE OF THE SOILS AND
MAKES YOUR PLANTS AND FLOWERS
MORE COLOR AND POWERFULL.
C O N TA I N S B A S I S E L E M E N T S , N P K
FERTILIZERS, MIKRO ELEMENTS AND
GUANORG BASE GLUE.
GLINENI (LIAPOR) GRANULAT - KERAMZIT
Obsah
(v litroch)
Poeet vriec
na palete
Netto
20
80
1350
BIOPAKK GLINENI GRANULAT
NATUR
Použitie: Keramzitové gulièky série natur sú urèené
predovšetkým na použitie na
dno pestovatel'skej nádoby ako drenážna vrstva, alebo
ako prímes do rašelinového
substrátu, kde napomáha udržovaniu vlahy a
prevzdušouje substrát
BIOPAKK - Mulèovacie a dekoraèné materiály
PREMIUM DEKOR - Mulèovacia Kôra
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
60
48
-
Frakciách:
20 - 70 mm
Obsah
(v litroch)
50
Poéet vriec
na palete
Netto
51
-
Frakciách:
5 - 22 mm
Mulèovacia kôra BIOPAKK sa vyrába drvením
èistej kôry ihliènatých stromov. Je prirodzenou
pokrývkou pôdy pre trvalú starostlivos a
okrášlenie vašej záhrady. Prirodzeným
spôsobom potláèa rast buriny a pôde ponúka
ochranu pred vysúšaním a eróziou. Prikrytie
pôdy kôrovým mulèom BIOPAKK vám ušetrí
nároèné okopávanie a vyplievanie.
Pôda ostane rovnomeme vlhká, rastliny je
potrebné polieva zriedkavejšie. Nové výsadby
sa lepšie ujímajú. Pomalý rozklad kôry
prispieva k tvorbe humusu v pôde.
Mulèovacia kôra
Len prírodné suroviny obsahujúca, akostná, na
rovnakú frakciu drvená smreková mulèovacia
kôra. Používa sa na prikrytie okolia èerstvo
vysadených okrasných drevín. Zabraòuje
vyrastaniu buriny, odparovaniu vlahy,
vyplavovaniu zeminy a vytváraniu blata.
Zloženie: Akostná drvená smreková kôra.
ORANGE
COLOR MULCH DEKORATIVE
TMAVO HNEDÁ
TERRACOTTA
Použitie: Vysádzané plochy a záhony najskôr dôkladne oèistite
od burín, ktoré sa rozmnožujú koreòovým systémom a
semenami, a pôdu rovnomerne nakyprite. Na záhon zbavený
buriny naneste 5-7 cm hrubú vrstvu farebného drevodekoru.
Tip! Plytko koreniace rastliny, ako sú napr. Rododendrony, by
mali by pred pokrytím jednorázovo prihnojené dusíkatým
hnojivom. Po 2-3 rokoch doplòte 3-5 cm mulèovaciu vrstvu
farebného drevodekoru. Farebný drevodekor sa tiež výborne
hodí ako prirodzene pružná povrchová vrstva záhradných
cestièiek a cestièiek v parkoch. Vrstva by však mala by vysoká
10-15 cm.
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
60
48
-
BIOPAKK - KAPALNÉ HNOJIVÁ
Obsah
(v litroch)
Poéet vriec
na palete
Netto
1,0 lit
500
10
0,5 lit
1000
16
Poéet vriec
na palete
Netto
1,0 lit
500
10
0,5 lit
1000
16
Poéet vriec
na palete
Netto
1,0 lit
500
10
0,5 lit
1000
16
Poéet vriec
na palete
Netto
1000
16
Poéet vriec
na palete
Netto
500
10
Poéet vriec
na palete
Netto
500
10
Obsah
(v litroch)
Obsah
(v litroch)
Obsah
(v litroch)
0,5 lit
Obsah
(v litroch)
1,0 lit
Obsah
(v litroch)
1,0 lit
Univerzální kapalné hnojivo
Složení: dusík - fosfor - draslík 5 - 5 6
Urèení: univerzálnì použitelné hnojivo pro veškeré pokojové,
balkónové, terasové kvìtiny i ostatní zahradní rostliny.
Roztokem pøipraveným dle návodu pøihnojujte 1x za 2 týdny po
celé vegetaèní období, 1x mìsíènì v ostatních mìsících. 5ml
hnojiva rozredime v 1 litroh vody.
Kapalné hnojivo pro balkónové kvítiny
Složení: dusík - fosfor draslík: 7 - 4 5
Urèení: k pøihnojování muškátù a ostatních balkónových kvìtin
nároèných na živiny (petunie, verbeny, begonie, fuchsie, bidens
...). Roztokem pøipraveným dle návodu pøihnojujte 1x za 2
týdny po celé vegetaèní období.
Kapalné hnojivo pre izbové rastliny
Složení: dusík - fosfor - draslík 7 - 5 - 5 + magnesium, zink,
bromid...
Urèení: pro pokojové kvetoucí rostliny (bramboøíky, mini rùže,
gloxinie, africké fialky, fuchsie...). Roztokem pøipraveným dle
návodu pøihnojujte 1x za 2 týdny po celé vegetaèní období..
5ml hnojiva rozredime v 1 litroh vody.
Kapalné hnojivo pro orchideje
Složení: dusík - fosfor ? draslík: 5 - 5 -7
Urèení: pro pøihnojování orchidejí (Cattleya, Cymbidium,
Phalaenopsis aj.), Anthurium, bromélií (Tillandsia, Vriesea,
Aechmea, Guzmania, aj.) a ostatníCh epifytických rostlin.
Roztokem pøipraveným dle návodu pøihnojujte 1x za 2 týdny po
celé vegetaèní období.
Kapalné hnojivo pro citrusy a oleandre
Složení: dusík - fosfor draslík: 7 - 5 5+ microelemente
Urèení: je ideálním hnojivem pro všechny druhy citrusových
rostlin. Obsahuje železo, které zabraòuje výskytu žloutnutí listù
(chloróza). Roztokem pøipraveným dle návodu pøihnojujte 1x za
2 týdny po celé vegetaèní období.
Kapalné hnojivo pre konifery, ihliènany a tuje.
Složení: dusík - fosfor draslík: 7 - 5 5 + microelemente
(bromium, magnesium, zinc...)
Kvapalné hnojivo pre konifery , ihliènany a tuje. Kvapalné
hnojivo v tomto obale umožòuje Vašim ratlinám lepšie
,rýchlejšie zakorenenie , listy budú krajšie,zelenšie , rastliny sa
stanú odolnejším voèi mrazu,a okrem toho napomáha prijímaniu
ostatných živín.
BIOPAKK PROFI PESTOVATE¼SKE PROGRAMY
- PONUKA PRE PESTOVATE¼OV PRIESAD OKRASNYCH RASTLIN
„T-MIX-KER” Kft. už 15. éve poskytuje riešenie pre pestovate¾ov okrasných rastlín,zeleninových priesad , melónov , a ostatných
profesionálnych pestovate¾ov kvalitnými,profesionálnymi volne loženými a balenými pestovate¾skými substrátmi , naturálnymi rašelinami v
BB balení minerálnymi hnojivami / alginit/ , rôznou formou organických hnojív a hnojivom GUANORG.
Rok 2011 bude v živote firmy BIOPAKK rokom prelomovým a rokom ve¾kých zmien. Namiesto doteraz ponúkaných jednotlivých
zložiek v rámci profesionálneho pestovania Vám ponúkame kompletné riešenie,kompletný sortiment pre jednotlivé pestovate¾ské
oblasti. Neustále znižovanie svetových zásob rašeliny,nárast používania koncentrovanej a drahej chemie inšpirovalo nás k tomu aby
sme v našom výrobnom procese uprednostnili predovšetkým organické komponenty ,ktoré sa opakovane tvoria pri biologických
procesoch v prírode ako napr. rôzne organické vlákna ,biohumus èi kokosový rošt , vïaka ktorým sú naše produkty z pohladu
pestovate¾ského jednoznaène šetrné k prírode.
Vydali sme sa zelenou cestou a naša firma na tejto ceste oslovila tých producentov ktorí majú dlhoroèné skúsenosti a bohaté vedomosti o tejto
problematike , s ktorými boli ochotní podeli sa s nami.Ich produkty sa vyznaèujú tým , že zvyšujú odolnos pestovaných rastlín voèi
parazitickým chorobám , baktériám , vírusom a škodcom a posilnujú ich vitalitu a odolnos voèi nepriaznivým vplyvom poèasia.Tým že sa
posilní odolnos rastlín voèi nepriaznivým vplyvom sa môže znížit používanie syntetitkých chemických látok a tak výsledný produkt je
zdravší , prírodnejší a pestovanie jednoduchšie a lacnejšie.
Térfogat
Kiszerelés
Liter
Darab/kamion
1000 lit
42
1750 lit
24
Ár
Netto
11.900 /m3
11.900 /m3
PH 5,5 - 6,0
Térfogat Kiszerelés
Liter Darab/raklap
10 lit
100
50 lit
36
PH neutral
Ár
Netto
Ponúkame Vám z našej produkcie pestovate¾ské
substráty vo¾ne ložené alebo v BB balení obohatené
BIO dažïovkovým humusom,kokosovými
roštami,kvalitnou rašelinou z pobaltskej oblasti.
Ponúkame ich v 3 základných receptúrach.
Na kontajnerovanie okrasných rastlín: stredne vysoký
obsah živín/ vysoký podiel pomaly sa uvolòujúcich živín /
, ph mierne kyslé,stredne hrubá štruktúra,nízke
EC,vysoký obsah mikoroprvkov.
Pre okrasne dreviny: vysoký obsah živín/ vysoký podiel
pomaly sa uvolòujúcich živín /,ph mierne kyslé,hrubšia
štruktúra, stredne EC,vysoký obsah mikroelementov.
Na pestovanie zeleninových priesad: na pestovanie
paprikových priesad doporuèujeme prida Plantafos
horèík, stredný obsah živín / obohatené Plantafos
štarter/jemná štruktúra, ve¾mi nízke EC .
ZAHRADNICKY PERLIT
Vyrába sa z vemikulitu horniny sopeèného pôvodu pri
vysokých teplotách , zrnitos 1 -3 mm,objemová hmotnos
135 kg/m3 . Sú to gulièky s otvorenými porami,ktoré
zlepšujú štruktúru pôdy,majú schopnos zachyti ve¾ké
množstvo vody / jeden liter perlitu až 800 ml vody/.Jedná sa
o hmotu nerozpustnú, objemovo stálu,odolnú voèi
mrazu,vlhku,mikrooorganizmom a živoèíšnym
škodcom.Pomocou perlitu sa dajú optimalizova
podmienky pre lepší príjem živín a na výmenu plynu v
pestovae¾ských substrátoch.
BIOMIT PLUS
Èím je vyšší obsah vápníka a horèíka v rastlinách tým sú odolnejšie voèi chorobám ,
prinášajú kvalitnejšiu úrodu a zvyšuje sa ich skladovate¾nos.Tieto mikroelementy môžeme
rastlinám doda najefektívnejšie prihnojovaním na list. Biomit Plus tvoria výažky z viac
ako 60 druhov rastlín a môže sa používa ako listové hnojivo , ale jeho preventívnym
používaním sa zvyšuje prirodzená odlnos rastlín voèi nepriaznivým vplyvom a tým sa
zvyšuje úrodnos a kvalita úrody.
Pôsobenie Biomit Plus na 11 rôznych patogénov rastlín testovali na vysokej škole v Egri.
Dokázalo sa že prípravok má vo všeobecnosti slabo fungicídny charakter, ale ve¾mi vysokú
úèinnos voèi niektorým patogénom ,hlavne hubovitým chorobám/fungistatický úèinok/.
Download

BIOPAKK KATALÓG 2011