URSA GLASSWOOL®
URSA XPS®
URSA SECO PRO®
Tepelné izolace a jejich systémové
komponenty pro pozemní stavby
Produktový katalog/ceník
duben 2014
2
URSA
záruka evropské kvality
v tepelných izolacích
URSA, silný evropský výrobce tepelných izolací, je
dynamickým a spolehlivým partnerem s rozsáhlými
zkušenostmi z různých klimatických prostředí.
Vynikající účinnost zateplovacích systémů je
zajištěna optimálním sladěním vlastností všech
použitých komponentů.
Centrála
Obchodní zastoupení
Výrobní závod GW
Výrobní závod XPS
Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou
funkční spolehlivost. Využijte potenciál celé řady
vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále
pracují na tom, aby produkty prodávané pod
značkou URSA byly vždy na nejvyšší technologické
úrovni.
Produktové skupiny URSA nabízí širokou škálu
konstrukčních řešení ve spodní a vrchní stavbě.
Poslání:
URSA je preferovaným partnerem
v oblasti snižování energií, akustice
a také nejefektivnějším zásobovacím
řetězcem u produktů skelné vaty
a extrudovanému polystyrenu XPS
v oblasti stavebnictví.
3
URSA SECO
URSA XPS
URSA GLASSWOOL
PureOne
Pure 35 RN SF
6
Pure 39 RN SILVER
6
Pure 40 PN
7
SF 32
9
SF 35
9
DF 37
10
DF 39
10
DF 40
11
TWP
11
TWF
12
AKP
12
FKP
13
FDP
13
TSP
14
XPS N-III-I
17
XPS N-III-L
17
XPS N-III-PZ-I
17
XPS N-V-L
18
XPS N-VII-L
18
SECO PRO 0,04
21
SECO PRO 2
21
SECO PRO 100
22
SECO PRO KA
22
SECO PRO KP
23
SECO PRO DKS
23
doporučené použití
alternativní použití
Strop - půda shora
Duo střecha
Střecha PLUS
Zelená střecha
Pochozí střecha
Nepochozí střecha
Dvouplášťová střecha
Plochá střecha
Nad krokve
Pod krokve
Mezi krokve
- izolováno z exteriéru
Optimální účel
použití tepelné
izolace
Strana
URSA
Mezi krokve
- izolováno z interiéru
Šikmá střecha
Akustické předstěny
Fasády
Příčky
Zateplení zevnitř
Dřevostavby
- rámové konstrukce
Dvouvrstvé zdivo
Spodní stavba
sokl
Průmyslová fasáda
(do roštu)
Provětrávaná fasáda
(mechanicky kotveno)
Izolace suterénních zdí
(v kontaktu se zeminou)
Sokl
Pod základové konstrukce
Podlaha
Průmyslové podlahy
Podlaha přiléhající k zemině
Strop
a podhled
Kročejová izolace
Podhled
Strop - suterén zespodu
Strop - mezi trámy
4
Příčky
a předstěny
5
Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky
nadstandardně příjemná.
Vhodná do prostředí se zvýšenými
hygienickými nároky.
PureOne – čistá izolace
Nedráždivá
| minerální izolace PureOne je nadstandardně uživatelsky příjemná
| nedráždí pokožku a méně se vyprašuje
| zajišťuje příjemný kontakt s izolací během montáže a díky tomu se
snadněji zabudovává do konstrukce
Pachově neutrální
| izolace je bez zápachu
Čistá a bílá
| PureOne je čistá a bílá
| nová technologie pojení minerální izolace zajišťuje, že produkt během
výroby nezmění svoji přirozenou bílou barvu
Vlastnosti
| vysoce účinná tepelná izolace
| ideálně pružná a zvukově pohltivá izolace spolehlivě tlumící hluk
| bílá vlna je zcela nehořlavá - třída reakce na oheň A1
Bez formaldehydů
| formaldehyd je plyn, který je běžně přítomný v životním prostředí,
vzniká z přírodních zdrojů a v důsledku lidské činnosti
| nová technologie pojení vláken PureOne nepoužívá ve výrobním
procesu formaldehyd
| minerální vlna PureOne přispívá k zlepšení kvality vnitřního ovzduší
v zateplovaných budovách
PureOne je možné použít ve stejných typech konstrukcí, jako minerální izolace vyráběné s použitím tradičních technologií.
6
PURE 35 RN SF
Nekašírovaná izolace z minerální vlny bílé barvy s pomocnými ryskami pro
přířez. Dodávaná ve formě rolí. Určená především do rámových konstrukcí.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr10
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 607
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| podélný specifický odpor proti proudění vzduchu AFr ≥ 10 kPa·s/m2 (EN 29053)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montované skladby obvodových plášťů (např. dřevostavby),
lehké příčky
| vodorovné konstrukce: stropy, podhledy
PURE 35 RN SF
tloušťka
100
120
140
160
180
200
220
240
tepelný odpor
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
mm
RD (m2·K/W)
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
5600
4800
4000
3500
3200
2800
3300
3000
mm
obsah role
6,72
5,76
4,80
4,20
3,84
3,36
3,96
3,60
m2
18
18
18
18
18
18
12
12
ks
m2/paleta
120,96
103,68
86,40
75,60
69,12
60,48
47,52
43,20
m2
cena
230,-
276,-
322,-
368,-
414,-
460,-
506,-
552,-
Kč/m2
role/paleta
PURE 39 RN SILVER
Univerzální nekašírovaná izolace z minerální vlny bílé barvy. Dodávaná ve formě rolí.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 608
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,039 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montované skladby obvodových plášťů (např. dřevostavby),
lehké příčky
| vodorovné konstrukce: stropy, podhledy
PURE 39 RN Silver
tloušťka
50
60
80
100
120
140
160
180
200
tepelný odpor
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
4,10
4,60
5,10
mm
RD (m2·K/W)
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
7000x2
6000x2
9000
7000
6000
5000
4500
4000
3500
mm
obsah role
16,80
14,40
10,80
8,40
7,20
6,00
5,40
4,80
4,20
m2
role/paleta
18
18
18
18
18
18
18
18
18
ks
2
m /paleta
302,40
259,20
194,40
151,20
129,60
108,00
97,20
86,40
75,60
m2
cena
79,50
95,50
127,-
159,-
191,-
222,50
254,50
286,-
318,-
Kč/m2
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
7
PURE 40 PN
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární deska z minerální vlny bílé barvy.
Určená především do lehkých příček. Izolace PURE 40 PN převyšuje požadavek SDK
dělících příček na objemovou hmotnost izolačního materiálu 15kg/m3.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 609
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montované příčky a předstěny, montované skladby obvodových plášťů (např. dřevostavby)
| vodorovné konstrukce: stropy, podhledy
PURE 40 PN
tloušťka
tepelný odpor
40
50
60
80
100
120
mm
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
RD (m2·K/W)
šířka
625
625
625
625
625
625
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
9,3750
7,8200
6,2500
4,6875
3,9100
3,1250
m2
obsah balíku
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
225,00
187,50
150,00
112,50
93,75
75,00
m2
cena
71,50
89,-
107,-
142,50
178,-
214,-
Kč/m2
balík/paleta
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Technická specifikace materiálů PureOne by URSA dle ČSN EN 13 162
symbol
zkratka třídy
jednotka
PURE 35 RN SF
PURE 39 RN SILVER
PURE 40 PN
W/m·K
0,035
0,039
0,040
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λD
Reakce na oheň
•
•
•
A1
A1
A1
Tolerance tloušťky
•
T
•
T2
T2
T3
Δεd
DS
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
μ
MU
•
1
1
1
r
AFr
kPa·s/m2
≥ 10
≥5
≥5
Rozměrová stabilita
Propustnost vodní páry
Odpor proti proudění
vzduchu
URSA GLASSWOOL®
8
URSA GLASSWOOL®- Účinná tepelná, akustická a protipožární izolace
Minerální izolace na bázi skla URSA GLASSWOOL zajišťuje příjemné vnitřní prostředí díky vynikajícím izolačním
vlastnostem. Technologie výroby izolací URSA je již po mnoho desítek let inovována, aby byla zaručena stále vyšší
kvalita izolací a jejich pohodlné zpracování.
URSA GLASSWOOL velmi účinně tepelně izoluje, zajišťuje tlumení hluku a přispívá k protipožární ochraně. Všechny izolace URSA GLASSWOOL jsou difúzně otevřené = nebrání prostupu vodních par.
Kvalitní tepelné
izolace
Šetøící energii
a peníze
nehoølavé
Dlouhá životnost
Recyklovatelné
URSA GLASSWOOL®
9
Izolace šikmých, svislých a vodorovných stavebních konstrukcí
URSA® SF 32
Pružná nekašírovaná izolace ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro
přířez. Dodávaná ve formě rolí. Pro zateplování šikmých střech mezi krokvemi bez
nutnosti dodatečné fixace při montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 556
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,032 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště (např. dřevostavby), lehké příčky, předsazený plášť
| vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
URSA® SF 32
tloušťka
50
100
120
140
160
tepelný odpor
1,55
3,10
3,75
4,35
5,00
mm
RD (m2·K/W)
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
11000
5500
4600
4000
3700
mm
obsah role
13,750
6,875
5,750
5,000
4,625
m2
role/paleta
12
12
12
12
12
ks
2
m /paleta
165,0
82,5
69,0
60,0
55,5
m2
cena
121,-
242,-
290,50
339,-
387,-
Kč/m2
URSA® SF 35
Pružná nekašírovaná izolace ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro
přířez. Dodávaná ve formě rolí. Pro zateplování šikmých střech mezi krokvemi bez
nutnosti dodatečné fixace při montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 593
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,035 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště (např. dřevostavby), lehké příčky, předsazený plášť
| vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
URSA® SF 35
tloušťka
100*
120
140
160
180
200
220*
240*
260*
tepelný odpor
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
7,60
RD (m2·K/W)
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
7000
4800
4400
3900
3500
3100
3800
3500
2800
mm
obsah role
8,40
5,76
5,28
4,68
4,20
3,72
4,56
4,20
3,60
m2
role/paleta
12
18
18
18
18
18
12
12
12
ks
m2/paleta
100,80
103,68
95,04
84,24
75,60
66,96
54,72
50,40
43,20
m2
cena
191,50
230,-
268,50
306,50
345,-
383,50
421,50
460,-
498,50
* Po dohodě.
mm
Kč/m2
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA GLASSWOOL®
10
URSA® DF 37
Nekašírovaná izolace ze skelné vlny. Dodávaná ve formě rolí.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 1468
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,037 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky, předsazený plášť
| vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
URSA® DF 37
tloušťka
50*
60*
80
100
120*
140
160
180*
200
mm
tepelný odpor
1,35
1,60
2,15
2,70
3,20
3,75
4,30
4,85
5,40
RD (m2·K/W)
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
7000x2
6000x2
9000
7000
6000
5500
4500
4000
3500
mm
obsah role
17,500
15,000
11,250
8,750
7,500
6,875
5,625
5,000
4,375
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
420
360
270
210
180
165
135
120
105
m2
71,50
86,-
114,50
143,-
171,50
200,50
229,-
257,50
286,-
cena
Kč/m2
Izolace šikmých a vodorovných stavebních konstrukcí
URSA® DF 39
Univerzální nekašírovaná izolace ze skelné vlny. Dodávaná ve formě rolí.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 494
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,039 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
URSA® DF 39
tloušťka
40*
50
60
80
100
120
140
150*
160
180
200
220*
mm
tepelný odpor
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
5,60
RD (m2·K/W)
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
10300x2
8000x2
6900x2
10300
8000
6900
5800
5700
5200
4300
3800
3200
mm
obsah role
25,750
20,000
17,250
12,875
10,000
8,625
7,250
7,125
6,500
5,375
4,750
4,000 m2
ks
24
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
m2/paleta
618
480
414
309
240
207
174
171
156
129
114
cena
53,-
66,50
79,50
106,-
132,50
159,-
185,50
199,-
212,-
238,50
265,-
* Po dohodě.
96
m2
291,50 Kč/m2
Všechny uvedené ceny jasou bez DPH.
URSA GLASSWOOL®
11
URSA® DF 40
Univerzální nekašírovaná izolace ze skelné vlny. Dodávaná ve formě rolí.
Kód výrobku: MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 1469
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,040 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| plsti je možné dodat také ve variantě se zvýšenou voduodpudivostí DF 40h;
λD= 0,040 (W/m·K)
Oblasti použití
| šikmé střechy
| vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
URSA® DF 40
tloušťka
50
80
100
120
150
160
180
200
mm
tepelný odpor
1,25
2,00
2,50
3,00
3,75
4,00
4,50
5,00
RD (m2·K/W)
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
8000x2
10400
8000
7000
5700
5200
4400
3800
mm
obsah role
20,000
13,000
10,000
8,75018
7,125
6,500
5,500
4,750
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
2
m /paleta
480
312
240
210
171
156
132
114
m2
cena
63,50
102,-
127,-
152,50
191,-
203,50
229,-
254,50
Kč/m2
Izolace dělících příček, vodorovných a šikmých stavebních konstrukcí
URSA® TWP 1
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska ze skelné vlny. Izolace
TWP 1 převyšuje požadavek SDK dělících příček na objemovou hmotnost izolačního
materiálu 15 kg/m3.
Kód výrobku MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 596
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,040 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště (např. dřevostavby), předsazený plášť
| šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
URSA® TWP 1
tloušťka
tepelný odpor
40
50
60
80
100
120*
140*
160*
mm
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
RD (m2·K/W)
šířka
625
625
625
625
625
625
625
625
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
9,375
7,813
6,250
4,688
3,906
3,125
2,344
2,344
m2
balík/paleta
44
44
44
44
44
44
44
44
ks
m2/paleta
412,50
343,75
275,00
206,25
171,875
137,50
103,125
103,125
m2
cena
59,50
74,00
89,00
118,50
148,-
178,-
207,50
237,-
* Po dohodě.
Kč/m2
Všechny uvedené ceny jasou bez DPH.
URSA GLASSWOOL®
12
URSA® TWF 1, TWF FONO
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolace ze skelné vlny. Dodávaná ve
formě rolí. TWF 1, TWF FONO převyšují požadavek SDK dělících příček na objemovou
hmotnost izolačního materiálu 15 kg/m3.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013:
TWF 1- SVT 597
TWF FONO- SVT 598
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,040 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
| svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště (např. dřevostavby), předsazený plášť
| šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
URSA® TWF 1
URSA® TWF FONO
40
60
80
50*
75*
100*
tepelný odpor
1,00
1,50
2,00
1,25
1,85
2,50
RD (m2·K/W)
šířka
625
625
625
625
625
625
mm
délka
tloušťka
mm
14000 x 2
10000 x 2
7000 x 2
12000x2
9000x2
7500x2
mm
obsah role
17,500
12,500
8,750
15,000
11,250
9,375
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
420
300
210
360
270
225
m2
cena
57,-
85,-
113,50
71,-
106,50
142,-
Kč/m2
mm
Akustické izolace interiérů
URSA® AKP 2, AKP 2/V
Akustická izolační deska ze skelné vlny, AKP 2/V jednostranně kašírovaná černou
netkanou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr10
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013:
AKP 2 - SVT 600
AKP 2/V - SVT 601
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,035 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| podélný specifický odpor proti proudění vzduchu AFr ≥ 10 kPa·s/m2 (EN 29053)
Oblasti použití
| svislé konstrukce: pláště, lehké příčky, akustické předstěny
| vodorovné konstrukce: akustická izolace stropů, podhledů
URSA® AKP 2
URSA® AKP 2/V
tloušťka
20*
30*
20*
30*
40*
50*
tepelný odpor
0,55
0,85
0,55
0,85
1,10
1,40
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
18,00
12,00
18,00
12,00
9,00
7,50
m2
balík/paleta
20
20
20
20
20
20
ks
m2/paleta
360
240
360
240
180
150
m2
70,50
105,50
132,-
198,-
264,-
330,-
cena
* Po dohodě.
Kč/m2
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA GLASSWOOL®
13
Fasádní izolace
URSA® FKP 1, FKP 2
Tuhá, hydrofobizovaná, protipožární a akustická deska ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013:
FKP 1 - SVT 602
FKP 2 - SVT 603
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
FKP 1 λD = 0,040 (W/m·K)
FKP 2 λD = 0,035 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány
Oblasti použití
| montované fasády do roštu (tzv. průmyslové fasády)
| sendvičové plechové panely prefabrikované
URSA® FKP 1
URSA® FKP 2
tloušťka
80*
100*
120*
140*
160*
80*
100*
120*
140*
160*
mm
tepelný odpor
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
4,50
3,75
3,00
2,25
2,25
4,50
3,75
3,00
2,25
2,25
m2
balík/paleta
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
ks
m2/paleta
126
105
84
63
63
126
105
84
63
63
m2
119,50
149,5
179,50
209,50
239,50
164,50
205,50
247,-
288,-
329,-
cena
Kč/m2
URSA® FDP 1/V, FDP 2/V
Tuhá, hydrofobizovaná, protipožární a akustická deska ze skelné vlny, desky jsou
jednostranně kašírované žlutou nebo černou netkanou sklotextilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013:
FDP 1/V - SVT 604
FDP 2/V - SVT 605
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
FDP 1/V λD = 0,040 (W/m·K)
FDP 2/V λD = 0,035 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány
Oblasti použití
| provětrávané fasády mechanicky bodově kotvené
URSA® FDP 1/V
tloušťka
URSA® FDP 2/V
60*
80*
100*
120*
140*
160*
30*
40*
60*
80*
100*
120*
140*
160*
mm
tepelný odpor 1,50
šířka
600
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,85
1,10
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
RD (m2·K/W)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
6,00
4,50
3,75
3,00
2,25
2,25
12,0
9,00
6,00
4,50
3,75
3,00
2,25
2,25
m2
balík/paleta
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
ks
m2/paleta
168
126
105
84
63
63
336
252
168
126
105
84
63
63
m2
95,50
127,-
159,-
cena
* Po dohodě.
191,- 222,50 254,50
70,-
93,50 140,50 187,-
234,- 280,50 327,50 374,-
Kč/m2
Všechny uvedené cenay jsou bez DPH.
URSA GLASSWOOL®
14
Podlahové izolace
URSA® TSP
Tuhá, podlahová izolační deska proti kročejovému hluku ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD**-CP5-AFr5
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 606
Vlastnosti
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,033 (W/m·K)
| třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
| deklarovaná úroveň dynamické tuhosti podle ČSN EN 13 162 - ** viz tabulka
| stlačitelnost c ≤ 5 mm
Oblasti použití
| vodorovné konstrukce: kročejová izolace pod betonové/anhydritové potěry
URSA® TSP
tloušťka
15*
20*
25*
30*
35*
40*
mm
tepelný odpor
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
19,50
15,00
12,00
9,75
8,25
7,50
m2
20
10
10
7
7
7
MN/m3
** dynamická tuhost SD
balík/paleta
12
12
12
12
12
12
ks
m2/paleta
234
180
144
117
99
90
m2
105,-
140,50
175,50
210,50
245,50
280,50
cena
* Po dohodě.
Kč/m2
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL dle ČSN EN 13 162
symbol
zkratka třídy
jednotka
SF 32
SF 35
DF 37
DF 39
DF 40
Kašírování
•
•
•
•
•
•
•
•
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λD
W/m·K
0,032
0,035
0,037
0,039
0,040
Reakce na oheň
•
•
•
A1
A1
A1
A1
A1
Tolerance tloušťky
•
T
•
T2
T2
T2
T2
T2
Rozměrová stabilita
Δεd
DS
DS(70,-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70,-)
Dlouhodobá nasákavost
(hydrofobní účinky)
Wlp
WL(P)
kg/m2
•
•
•
•
•
Propustnost vodní páry
μ
MU
•
1
1
1
1
1
Odpor proti proudění
vzduchu
r
AFr
kPa.s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
Dynamická tuhost
s´
SD
MN/m3
•
•
•
•
•
Stlačitelnost
c
CP
mm
•
•
•
•
•
URSA GLASSWOOL®
15
Pojistná hydroizolace
URSA SECO PRO 0,04
Bednění
Parobrzda URSA SECO PRO 2
Parozábrana URSA SECO PRO 100
URSA SF 32, SF 35, DF 37
DF 39, DF 40
Lepící páska URSA SECO PRO KA
Lepený spoj pojistné
hydroizolace
Lepící páska URSA SECO PRO KP
Lepící a těsnící tmel
URSA SECO PRO DKS
URSA SF 32, SF 35, DF 37, DF 39
DF 40, TWP 1, TWF 1, TWF FONO
TWP 1
TWF 1
TWF FONO
AKP 2
AKP 2 /V
FKP 1
FKP 2
FDP 1/V
FDP 2/V
netkaná
sklotextilie
•
TSP
•
•
•
•
•
•
•
netkaná
sklotextilie
0,04
0,04
0,04
0,035
0,035
0,04
0,035
0,040
0,035
0,033
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
T3
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T6
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
DS(70.-)
•
•
•
•
•
≤ 3,0
≤ 3,0
≤ 3,0
≤ 3,0
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
≥5
≥5
≥5
≥ 10
≥ 10
≥5
≥ 10
≥5
≥5
≥5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15mm ≤ 20
20-25 mm ≤ 10
30 - 40 mm ≤ 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
≤5
16
URSA XPS®
URSA XPS®- Izolace odolná proti tlaku i vodě
Extrudovaný polystyren URSA XPS kombinuje velmi dobré tepelně izolační schopnosti, vysokou pevnost v tlaku
a nízkou nasákavost – vlastnosti, které jsou nezbytné pro izolování spodní stavby, izolace průmyslových podlah
nebo obrácené střechy (terasy, zelené střechy apod.). URSA nabízí XPS různých pevností, od materiálů vhodných
pro rodinné domy až po speciální, extrémně pevné výrobky vhodné pro letiště a přistávací dráhy vrtulníků.
URSA XPS®
17
URSA XPS® N-III-I, N-III-L, N-III-PZ-I
Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrenové pěny, Typ Natur III,
pěnidlo CO2, plyn v buňkách vzduch.
Kód výrobku N-III-I, N-III-L:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130*-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
* 50-160 mm
Kód výrobku: XPS -EN 13164 -T1- CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200
Kód výrobku N-III-I v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 730
Kód výrobku N-III-L v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 731
Kód výrobku N-III-PZ-I v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 732
Vlastnosti
| N-III-I, N-III-PZ-I - rovná hrana
N-III-L - hrana opracovaná na polodrážku
| N-III-I, N-III-L - zhutnělý hladký povrch
| N-III-PZ-I - strukturovaný povrch pro
zvýšení přilnavosti lepidel a omítek
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné
vodivosti λD = 0,034 W/(m·K), h ≤ 60 mm
| odolnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa
Oblasti použití
| tepelná izolace obrácených plochých
střech
| tepelná izolace podlah
| vnější tepelná izolace suterénních
stěn a podlah
| zateplení v oblasti soklů
| tepelné mosty
| zateplení stropu nevytápěného suterénu
URSA XPS® N-III-I
tloušťka
30
40
50
60
80
100
mm
tepelný odpor
0,85
1,10
1,40
1,70
2,10
2,60
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
m2
počet desek v balíku
14
10
8
7
5
4
ks
balík/paleta
12
12
12
12
12
12
ks
2
m /paleta
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
m2
cena
149,50
199,-
249,-
299,-
398,50
498,-
Kč/m2
URSA XPS® N-III-L
tloušťka
tepelný odpor
mm
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180**
0,85
1,10
1,40
1,70
2,20
2,75
3,30
3,50
4,00
4,40
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
m2
počet desek v balíku
14
10
8
7
5
4
3
3
2
2
ks
balík/paleta
12
12
12
12
12
12
14
12
16
14
ks
m2/paleta
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
31,50
27,00
24,00
21,00
m2
cena
149,50
199,-
249,-
299,-
398,50
498,-
597,50
697,-
797,-
Kč/m2
URSA XPS® N-III-PZ-I
tloušťka
tepelný odpor
20
30
40
50
60
80
100
120
140
mm
0,60
0,85
1,10
1,40
1,70
2,10
2,60
3,15
3,50
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
15,75
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
m2
počet desek v balíku
21
14
10
8
7
5
4
3
3
ks
balík/paleta
12
12
12
12
12
12
12
14
12
ks
m2/paleta
189,00
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
31,50
27,00
m2
cena
99,50
149,50
199,-
249,-
299,-
398,50
498,-
597,50
697,-
Kč/m2
** Cena a termín dodání po dohodě.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA XPS®
18
URSA XPS® N-V-L
Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s vysokou odolností v tlaku, Typ Natur V, pěnidlo CO2 , plyn v buňkách vzduch.
Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180*-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
*pro 120 mm: CC(2/1,5/50)150
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 733
Vlastnosti
| hrana opracovaná na polodrážku
| odolnost v tlaku při 10% stlačení 500 kPa
| při zatížení 180 kPa po dobu padesáti let bude stlačení <2%
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 W/(m·K), h ≤ 60 mm
Oblasti použití
| tepelná izolace průmyslových podlah
| tepelná izolace parkovacích střech
| vnější tepelná izolace suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí
URSA XPS® N-V-L
tloušťka
mm
50
60
80
100
120**
tepelný odpor
1,40
1,70
2,10
2,60
3,15
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
m2
8
7
5
4
3
ks
počet desek v balíku
balík/paleta
12
12
12
12
14
ks
m2/paleta
72,00
63,00
45,00
36,00
31,50
m2
cena
305,-
366,-
488,-
610,-
732,-
Kč/m2
URSA XPS® N-VII-L
Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s velmi vysokou
odolností v tlaku, Typ Natur VII, pěnidlo CO2, plyn v buňkách vzduch.
Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
Kód výrobku v programu Nová zelená úsporám 2013: SVT 734
Vlastnosti
| hrana opracovaná na polodrážku
| odolnost v tlaku při 10% stlačení 700 kPa
| při zatížení 250 kPa po dobu padesáti let bude stlačení <2%
| deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,036 W/(m·K), h≤60mm, λD = 0,037 W/(m·K),
80mm≤h≤100mm
Oblasti použití
| zateplení pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech
| zateplení podlah v průmyslových objektech
| izolace speciálních a dopravních staveb
| vnější tepelná izolace suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí
URSA XPS® N-VII-L
tloušťka
60*
80*
100*
mm
tepelný odpor
1,60
2,10
2,60
RD (m2·K/W)
šířka
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
5,25
3,75
3,00
m2
počet desek v balíku
7
5
4
ks
balík/paleta
12
12
12
ks
2
63,00
45,00
36,00
m2
cena
418,50
558,-
697,-
Kč/m2
m /paleta
** Po dohodě.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA XPS®
19
Technická specifikace materiálů URSA XPS dle ČSN EN 13 164
symbol zkratka třídy jednotka
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-III-PZ-I
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L
30-60 mm: 0,034
30-60 mm: 0,034
50-60 mm: 0,034 60 mm: 0,036
30-60 mm: 0,034 80-120mm: 0,036
80-120mm: 0,036
80-120mm: 0,036 80-100 mm: 0,037
W/m·K 80-100mm: 0,036 140-160mm: 0,038
140-160mm: 0,038
180 mm: 0,041
λD
•
Reakce na oheň
•
•
•
E
E
E
E
E
Tolerance tloušťky
•
T
•
T1
T1
T1
T1
T1
Napětí v tlaku nebo
pevnost v tlaku při 10%
deformaci
ơ10
CS(10\Y)
kPa
300
300
300
500
700
Dotvarování tlakem
(deformace < 2%/50
let)
ơ10
CC(2/1,5/50)
kPa
30-40 mm: 50-100 mm: 130
30-40 mm: 50-160 mm: 130
180 mm: -
•
180
250
Rozměrová stabilita
za určených podmínek
70°C; 90% relativní
vlhkost
Δε
DS(70,90)
%
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
Deformace při určeném
napětí v tlaku 40 kPa a
teplotních podmínkách
70°C
•
DLT(2)5
%
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
Dlouhodobá nasákavost při úplném
ponoření
Wlt
WL(T)
%
≤ 0,7
≤ 0,7
•
≤ 0,7
≤ 0,7
Dlouhodobá navlhavost
při difuzi
WdV
WD(V)
%
≤3
≤3
•
≤3
≤3
Odolnost při střídavém
zmrazování a rozmrazování po zkoušce
dlouhodobé navlhavosti při difuzi
•
FTCD
%
≤1
≤1
•
≤1
≤1
Pevnost v tahu kolmo k
rovině desky
ơmt
TR
kPa
•
•
≥ 200
•
•
Propustnost vodní páry
μ
MU
•
80-250
80-250
80-250
80-250
80-250
20
URSA SECO PRO®
URSA SECO PRO - Jednoduše a bezpečně zateplete s prvky systému URSA
URSA SECO PRO jsou systémové prvky speciálně vyvinuté pro optimalizaci tepelné ochrany moderní konstrukce.
URSA SECO PRO nabízí ve spojení s minerální izolací URSA GLASSWOOL či PureOne komplexní systém pro zateplení dřevostaveb a střech. Prvky systému URSA chrání konstrukci před únikem tepla, vlhkostí z interiéru, vodou
z exteriéru a zajišťují vzduchotěsnost konstrukce. Díky tomu v interiéru zaručují kvalitní vnitřní prostředí bez
zbytečných výdajů na vytápění.
URSA SECO PRO®
21
URSA SECO PRO 0,04
Kontaktní pojistně hydroizolační fólie, použitelná na bednění.
Vlastnosti
| difúzně otevřená, sD = 0,04 m
| třívrstvá PP fólie s vysokou pevností
| s integrovanými samolepícími okraji na obou stranách pásu proti zatékání
a profouknutí větrem
| značky pro snadnější pokládku
Oblasti použití
| šikmé střechy
| dřevostavby
| provětrávané fasády
URSA SECO PRO 0,04
šířka
1500*
délka
50
obsah
mm
m
75,00
m2 /role
počet
20
role/pal
obsah
1500
m2 /pal
cena
54,-
Kč/m2
URSA SECO PRO 2
Parotěsná a konvekční zábrana. Parobrzda, sD cca 2 m.
Vlastnosti
| částečně difúzně otevřená fólie, ekvivalentní difúzní tloušťka cca 2 m
| vysoce pevná dvouvrstvá PP folie
| bílá, průsvitná
| pomocné značky pro snadné řezání a aplikaci
Oblasti použití
| šikmé střechy (novostavby i renovace – vč. renovace shora)
| plochá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí
| strop – půda shora, podhledy
| dřevostavby
URSA SECO PRO 2
šířka
1500*
délka
50
obsah
75,00
m2 /role
počet
20
role/pal
obsah
1500
m2 /pal
cena
32,40
Kč/m2
* Po dohodě.
mm
m
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA SECO PRO®
22
URSA SECO PRO 100
Parotěsná a konvekční zábrana. Parozábrana, sD ≥ 100 m.
Vlastnosti
| parozábrana, ekvivalentní difúzní tloušťka ≥ 100 m
| vysoce odolná PE fólie s tloušťkou d = 200 µm
| průsvitná
Oblasti použití
| šikmé střechy
| plochá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí
| strop – půda shora, podhledy
| dřevostavby
URSA SECO PRO 100
šířka
4000*
délka
25
mm
obsah
100,00
m2 /role
počet
46
role/pal
obsah
4600
m2 /pal
cena
22,-
Kč/m2
m
URSA SECO PRO KA
Velmi pevná a pružná lepící a těsnící páska na bázi LDPE.
Vlastnosti
| trvale elastická páska s výztužnou vložkou na bázi LDPE
| extrémně vysoká přilnavost a pevnost spoje (v případě suchého, bezprašného
a nemastného povrchu)
| modifikované akrylátové lepidlo bez obsahu rozpouštědel
| zajišťuje nadstandardní parotěsnost a vzduchotěsnost spoje
| teplotní odolnost od -40°C do +70°C, zpracovatelnost do +5°C
| jednostranná
Oblasti použití
Pro parotěsné a vzduchotěsné spoje parotěsných folií a jejich připojení k hladkým nesavým povrchům
(např. prostupy potrubí).
| šikmé střechy (novostavby i renovace)
| při zateplení nevytápěných podkroví
| dřevostavby
| vnitřní zateplení
Variantně vhodná pro slepení vertikálních překryvů URSA SECO PRO 0,04 (pouze v případech, kde nehrozí působení stojící vody).
URSA SECO PRO KA
šířka
60*
mm
délka
25
m/role
obsah
250,00
m/balík
počet
10
rolí/balík
obsah
42
balík/pal
cena
* Po dohodě.
600,-
Kč/role
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA SECO PRO®
23
URSA SECO PRO KP
Lepící páska s voděodolnou nosnou vložkou na bázi papíru.
Vlastnosti
| extrémně vysoká přilnavost a pevnost spoje (v případě suchého, bezprašného
a nemastného povrchu)
| modifikované akrylátové lepidlo bez obsahu rozpouštědel
| zajišťuje nadstandardní parotěsnost a vzduchotěsnost spoje
| teplotní odolnost od -40°C do +70°C, zpracovatelnost do +5°C
| jednostranná
Oblasti použití
Pro parotěsné a vzduchotěsné spoje parotěsných folií.
| šikmé střechy (novostavby i renovace)
| při zateplení nevytápěných podkroví
| dřevostavby
| vnitřní zateplení
URSA SECO PRO KP
šířka
60*
mm
délka
40
m/role
obsah
320,00
m/balík
počet
8
rolí/balík
obsah
48
balík/pal
600,-
cena
Kč/role
URSA SECO PRO DKS
Lepící a těsnící tmel.
Vlastnosti
| trvale elastický těsný spoj bez nutnosti použití přítlačného profilu
| stále lepivý a odolný proti stárnutí
| teplotní odolnost od -30°C do +60°C, zpracovatelnost od -5°C do +35°C
| thixotropní (nestékavý) materiál
| nekoroduje ve styku s kovy
Oblasti použití
Vhodný pro vzduchotěsné a parotěsné spoje typu fólie-fólie a fólie – povrch stavebních materiálů
(beton, zdivo, omítka, dřevo, různé kovy apod.).
| šikmé střechy (novostavby i renovace)
| při zateplení nevytápěných podkroví
| dřevostavby
| vnitřní zateplení
URSA SECO PRO DKS
obsah
310*
počet
12
ks/balík
počet
96
ks balík/pal
cena
135,-
* Po dohodě.
ml
ks
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
URSA SECO PRO®
24
Technická specifikace materiálů URSA SECO PRO
jednotka
URSA SECO PRO 0,04
URSA SECO PRO 2
URSA SECO PRO 100
Kontaktní hydroizolační
folie (difúzně otevřená)
Parobrzda
Parozábrana
PP textilie s oboustranným PP povrstvením,
3-vrstvá
2-vrstvá PP textilie
s parobrzdným
povrstvením
PE fólie
µm
800
•
200
Délka
m
50
50
25
Šířka
mm
1500
1500
4000
Přímost
•
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
Reakce na oheň
•
E
E
E
Plošná hmotnost
g/m2
175
110
188
Odolnost proti
pronikání vody
(vodotěsnost)
•
W1
2 kPa
2 kPa
Propustnost vodní
páry sd
m
0,04
2±1
100
Max. pevnost v tahu
v podélném/příčném směru
N/50 mm
270/220
200/135
170/150
Tažnost při max. pevnost
v tahu v podélném/příčném
směru
%
50/40
105/120
≥ 250/ ≥ 400
Odolnost proti protrhávání
v podélném/příčném směru
N
150/160
140/ 180
105 /110
Materiál
Tloušťka
Použití
Novostavby i renovace
URSA SECO
Lepící pásky
PRO KP
(papír. vložka)
PRO KA
(armované)
URSA SECO
Lepící tmely
PRO DKS
Překrývání parobrzdy/parozábrany
URSA SECO PRO 2, PRO 100
Připojení parobrzdy/parozábrany
na konstrukce a prostupy
- S hladkým povrchem (např. OBS desky ...)
- S hrubým povrchem (např. beton, zdivo ...)
Překrývání pojistné fólie (svislé spoje)
URSA SECO PRO 0,04
samolepící okraje
Doporučení
Alternativa
Vhodná řešení zateplení šikmé střechy
25
Požadavky na součinitele prostupu tepla U [W/(m2·K)]
Systém URSA s nadkrokevními
námětky z extrudovaného
polystyrenu
Varianta rekonstrukce
(realizace shora)
Požadované
hodnoty
Konstrukce
1)
Varianty souvrství
Popis hodnoty úrovně
zateplení:
Tepelná
izolace mezi
Doporučené hodnoty
pro pasivní domy
Doporučené hodnoty
- hodnota, která se již
- té musí být dosaženo
dá uvažovat jako minimální
krokvemi
a nad krokvemi
vždy
ekonomicky rozumná míra
zateplení
- hodnota, kterou lze považovat
za dobrou investici a záruku
toho, že Váš dům bude moderní
i za deset let!
Střecha plochá a šikmá ≤ 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha strmá > 45°
0,30
0,20
0,18 až 0,12
Stěna vnější
0,30
0,25 (těžká konstrukce)
0,20 (lehká konstrukce)
0,18 - 0,12
Strop pod nevytápěnou půdou
(střecha bez tepelné izolace)
0,30
0,20
0,15 až 0,10
Podlaha a stěna vytápěného
prostoru přilehlá k zemině
0,45
0,30
0,22 až 0,15
1) Tepelná izolace mezi krokvemi a nad krokvemi
Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb
XPS
Varianta novostavba
B
A
Varianta rekonstrukce
XPS
(realizace shora)
B
A
Příklady izolací
Izolace mezi
krokvemi
A=160mm
Izolace nad
krokvemi
B=160mm*
Izolace nad
krokvemi
B=140mm*
Izolace nad
krokvemi
B=120mm*
1) Tepelná izolace mezi krokvemi a nadU(W/
krokvemi
U(W/
Izolace nad
krokvemi
B=200mm*
U(W/
λ(W/m·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) U(W/m2·K)
URSA DF 39,
PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,16
0,039
0,15
0,039
0,14
0,039
0,13
URSA DF 37
0,037
0,037
0,15
0,037
0,14
0,037
0,14
0,037
0,12
URSA SF 35, DF 35,
PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,15
0,035
0,14
0,035
0,13
0,035
0,12
URSA SF 32
0,032
0,032
0,14
0,032
0,13
0,032
0,12
0,032
0,11
*celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky vyplněno tepelnou izolací
2a) Tepelná izolace mezi a pod krokvemi 160 mm + 120 mm
Tepelná izolace λd [W/(m·K)]:
Mezi krokvemi
A=160mm
Pod krokvemi
B=120mm
Součinitel
prostupu tepla
Un [W/(m2·K)]
URSA DF 39, PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,16
URSA DF 37
0,037
0,037
0,15
URSA SF 35, DF 35, PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,14
URSA SF 32
0,032
0,032
0,13
Příklady izolací
A
B
2b) Tepelná izolace mezi a pod krokvemi 160 mm + 200 mm
Tepelná izolace λd [W/(m·K)]:
Izolace pod
krokvemi
B=200mm
URSA DF 39, PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,12
URSA DF 37
0,037
0,037
0,11
URSA SF 35, DF 35, PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,10
URSA SF 32
0,032
0,032
0,10
Příklady izolací
A
B
Součinitel
prostupu tepla
Un [W/(m2·K)]
Izolace mezi
krokvemi
A=160mm
URSA CZ s.r.o.
Pražská 16/810 | 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 376 | 281 017 374
Fax: 281 017 377
E-mail: [email protected]
www.ursa.cz
Kontakty:
Morava:
Praha a západní Čechy:
Rostislav Žák
E-mail: [email protected]
Tel. : 602 358 092
Ondřej Dvořáček
E-mail: [email protected]
Tel. : 725 415 827
David Figar
E-mail: [email protected]
Tel. : 602 439 827
Jihozápadní Čechy:
Severovýchodní Čechy:
Martin Ježek
E-mail: [email protected]
Tel. : 602 130 706
Josef Horák
E-mail: [email protected]
Tel. : 602 358 091
Technické poradenství
URSA
pokud potřebujete poradit
s aplikací produktů URSA nebo
jste na těchto stránkách nenašli informaci, kterou potřebujete, neváhejte a kontaktujte
nás.
Bezplatná linka
800 288 888
PO-PÁ, od 8:00 do 17:00
nebo pište na
[email protected]
Download

Ceník výrobce URSA 20014 - stavebniny