PROROX
Priemyselné izolácie
VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 08/2014
ProRox
Priemyselné izolácie
Produktový katalóg
2014
Platnosť cenníka od 18.08.2014
1
Delíme sa s vami
o naše znalosti
ROCKWOOL Technical Insulation – dcérska spoločnosť
ROCKWOOL Group – vytvára inovatívne technické izolačné
riešenia pre spracovateľský a lodiarsky priemysel,
ako aj pre námorné stavby. Prostredníctvom našich
komplexných produktových radov ProRox a SeaRox
ponúkame celú paletu ekologických produktov a systémov
zaručujúcich najvyššiu možnú tepelnú aj požiarnu izoláciu
všetkých technických inštalácií. Našich vyše 75 rokov
skúseností sa zohľadňuje v celom súbore špičkových
produktov a odborného poradenstva. Naši špecializovaní
a technicky skúsení odborníci v súčasnosti aj naďalej
poskytujú tie najlepšie služby a nástroje na trhu a celý rad
špičkových izolačných riešení.
Excelentné izolačné riešenia,
výnimoční ľudia
Všetky riešenia spoločnosti ROCKWOOL Technical
Insulation spĺňajú aj tie najprísnejšie štandardy kvality
a bezpečnosti. Všetky produkty a konštrukcie ProRox
a SeaRox sú testované podľa najnovších noriem a schválené
všetkými významnými hodnotiacimi orgánmi. Ako inovatívna
firma vyžadujeme excelentnú kvalitu. V každom segmente aj
ďalej hľadáme nové systémy, metódy a riešenia. Snažíme sa
vyvíjať stále efektívnejšie produkty a neustále optimalizovať
výrobné postupy a technológie spracovania. A darí sa nám!
Naši zamestnanci poznajú váš trh do najmenších detailov
a poskytujú kontinuálne znalosti a služby na úžitok klienta.
Okrem samotných vynikajúcich izolačných riešení sú
práve oni kľúčom k nášmu úspechu. Vďaka ich odbornosti
a rozsiahlym skúsenostiam vám vieme ponúknuť výnimočné
riešenia z minerálnej vlny, odborné nástroje a bezchybné
služby.
Najlepšie riešenia postavené na pevnom odbornom základe
Vysoká odbornosť našich pracovníkov je najlepšou zárukou
toho, že koncoví používatelia z petrochemického, energetického, lodiarskeho a spracovateľského priemyslu dostanú tie najlepšie a najpokročilejšie izolačné riešenia. Naše
výrobky z minerálnej vlny ponúkajú spracovateľskému
aj námornému priemyslu najvyššiu možnú ochranu pred
stratou tepla a energie, pred požiarom, hlukom a inými
neželanými vplyvmi. Naši odborníci sa radi podelia o svoje
znalosti a poradia vám s návrhom technických a projektových špecifikácií.
Technická izolácia navrhnutá odborníkmi
2
Skupina ROCKWOOL Group, vyše 75 rokov
skúseností
ROCKWOOL Technical Insulation je dcérska spoločnosť
ROCKWOOL Group, najväčšieho a najskúsenejšieho
výrobcu produktov z minerálnej vlny na svete. ROCKWOOL
International A/S má sídlo v Hedehusene, Dánsko. V roku 2013
mala materská spoločnosť čistý obrat približne 2 miliardy
eur. ROCKWOOL International má závody v Európe, Severnej
Amerike a Ázii a približne 10 500 zamestnancov.
ROCKWOOL má bod tavenia nad 1 000°C
Výrobky ROCKWOOL odolajú teplotám až do 1 000°C, vďaka
čomu sú výnimočne odolné voči ohňu. Táto odolnosť dokáže
spomaliť šírenie požiaru a získať drahocenný čas na záchranné
operácie, a zároveň ochrániť štruktúru stavby pred zbytočným
poškodením. Aj keď sú pri požiari dosť zlé teplo a plamene,
vážnym nebezpečenstvom je najmä dym. Dokáže spôsobiť
Minerálna vlna chráni ľudí aj životné
prostredie
Výrobky ROCKWOOL poskytujú účinnú ochranu a optimálnu
výkonnosť počas celého životného cyklu inštalácie. Podľa
nezávislého výskumu je ROCKWOOL jedným z najodolnejších
produktov na trhu s jedinečnou kombináciou v oblasti ekológie,
úspory energie, znižovania emisií CO2, akustickej izolácie a požiarnej bezpečnosti. Pozitívna uhlíková stopa: Počas celého
svojho životného cyklu ušetrí izolácia ROCKWOOL viac ako
20 000-násobok uhlíkových emisií uvoľnených pri jej výrobe.
Požiar spomaľujúce a Požiarno-izolačné vlastnosti našich
výrobkov z minerálnej vlny prinášajú maximálnu ochranu ľudí,
majetku a životného prostredia.
Spoluzakladateľ EiiF
Cieľom založenia Európskeho fondu pre
priemyselné izolácie (EiiF), na ktorého vzniku
sa spoločnosť ROCKWOOL Technical Insulation
podieľala, je pomoc podnikom, ktoré sú nútené
znižovať emisie CO2 do atmosféry.
European Industrial
Insulation Foundation
Founding Partner
Obsah
ProRox – Priemyselné izolácie
NOVÝ NÁZOV
ProRox WM 920
ProRox WM 950
ProRox WM 960
ProRox WM 950 ALU
ProRox WM 960 ALU
ProRox LM 930 ALUHUU
ProRox LM 940 ALUHU
ProRox SL 590CZ
ProRox SL 920CZ
ProRox SL 930CZ
ProRox SL 950CZ
ProRox SL 960CZ
ProRox SL 970CZ
ProRox SL 980CZ
ProRox PS 924HU
ProRox PS 960
4-25
STARÝ NÁZOV
NOVINKA
ProRox WM 80
ProRox WM 100
WM 80 ALU
NOVINKA
Larock 55 ALS
Larock 65 ALS
NOVINKA
Techrock 40
Techrock 60
Techrock 80
Techrock 100
Techrock 120
Techrock 150
PIPO
Rockwool 880
Priemyselné izolácie
Ako vysoko odborný profesionál vždy hľadáte najlepší možný
konečný výsledok. Najlepším spôsobom, ako ho dosiahnuť,
sú prémiové produkty ROCKWOOL Technical Insulation spolu
s podrobnými informáciami a odbornými nástrojmi, ktoré
k nim poskytujeme. Tie vždy zahŕňajú najnovšie technické
poznatky. Preto by ste mali vždy overiť, či sú vaše informácie
a nástroje aktuálne. Viac informácií nájdete na našej stránke
rockwool-rti.com. Pomáhame formovať vaše podnikanie.
udusenie osôb a ochromiť ľudí, ktorí by inak dokázali uniknúť.
Izolácia ROCKWOOL udržuje toxický dym z izolácie na minime,
čo ešte zvyšuje bezpečnosť.
PROROX
Aktuálne informácie a odborné nástroje
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
Dodacie podmienky
6
3
Harmonizované
a vylepšené
rohože na
drôtenom pletive
ProRox WM
v predaji!
Vylepšené rohože
na drôtenom pletive
ProRox WM
Rohože na drôtenom pletive sú jedným z najstarších a najoverenejších výrobkov našej spoločnosti. Často sa označujú
ako univerzálna izolácia v priemyselných aplikáciách (multifunkčná). Rohože na drôtenom pletive možno používať na
potrubiach, nádržiach, ohrievačoch a mnohých iných technických zariadeniach so zložitými tvarmi aj pri najvyšších teplotách. Takže – možno takýto overený produkt ešte zlepšiť?
Áno, možno!
Spojenie odbornosti a dokonalosti
Rohože na drôtenom pletive znižujú tepelné straty priemyselných izolácií a zvyšujú energetickú efektívnosť. Hlavným faktorom, prečo inštalačné práce spĺňajú požiadavky zákazníka, sú
nepochybne hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vysokých
prevádzkových teplotách v celom teplotnom rozsahu. Spolu
s uvedením hlavného sortimentu rohoží na drôtenom pletive
spoločnosť ROCKWOOL aplikovala svoje výrobné znalosti
a rozšírila výrobu technológie rohoží na drôtenom pletive aj do
novovybudovaného závodu v Bohumíne. Výsledkom sú niektoré
zaujímavé technické zlepšenia.
Lepšia štruktúra
Štruktúra minerálnej vlny je rozvrstvená. Vodorovné uloženie vlákien minerálnej vlny zlepšuje hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti a vytvára energeticky efektívnejšiu izoláciu.
Vynikajúca pružnosť
Okrem nižších hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti robí
inovatívny výrobný postup ROCKWOOL Technical Insulation
rohože na drôtenom pletive ohybnejšími a „elastickejšími“.
To má výhodu v tom, že aj na komplikovanom povrchu rohož
na drôtenom pletive ProRox kopíruje tvar zariadenia. Príkladom je rebrovaná stena parného kotla v uhoľnej
elektrárni.
Kompaktné balenie
Technológia umožňuje vyšší stupeň kompresie rohoží
na drôtenom pletive. Po vybalení sa hrúbka obnoví. Vďaka
tomu sú balenia kompaktné, čo zlepšuje manipuláciu
s nimi na stavenisku a pomáha znižovať náklady.
Antikorózne vlastnosti
Predovšetkým technické zariadenia vyrobené z nerezovej
ocele majú sklony ku koróznemu praskaniu. Tomu možno
zabrániť iba pomocou izolácie s nízkym obsahom iónov
chloridu. Zdokonalené rohože na drôtenom pletive sa vyrábajú v najvyššej kvalite a s požiadavkou na antikoróznosť.
4
Zdokonalený výrobok, nové balenie
Transparentný dizajn
Nový dizajn balenia
zdôrazňuje vysokú kvalitu a vlastnosti našich
výrobkov,
zaručuje konzistentnosť celosvetovej prezentácie
produktových radov ProRox a SeaRox,
zrozumiteľne informuje používateľa,
dodržiava náš firemný štýl a zohľadňuje odbornosť
a spoľahlivosť značky ROCKWOOL Technical
Insulation.
Priemyselné izolácie
Prostredníctvom závodu v Bohumíne predstavuje
spoločnosť ROCKWOOL Technical Insulation vylepšené
rohože na drôtenom pletive ProRox WM a ich nový
dizajn balenia. Táto zmena dizajnu je ďalším krokom
v našom procese rebrandingu, ktorý sa začal pred
dvoma rokmi.
PROROX
Novú koncepciu dizajnu balenia sme vytvorili tak,
aby vyhovovala všetkým potenciálnym využitiam
balenia: od fólií pre rohože na drôtenom pletive až po
kartónové obaly pre potrubné púzdra. V prvej fáze,
ktorá sa začína v júli 2014, implementujeme tento
dizajn pre rohože na drôtenom pletive ProRox WM
a dosky ProRox SL. Následne ho implementujeme aj
pre potrubné púzdra ProRox PS.
Budeme vás informovať!
Dvojrolové balenie,
jediné svojho druhu!
Okrem dizajnu a s ohľadom na zdokonalenú
štruktúru budú všetky rohože na drôtenom
pletive ProRox WM dostupné v kompaktom
dvojrolovom balení. To prináša zaujímavé výhody.
Výhody
Viac štvorcových metrov v jednom balení.
Jednoduchá manipulácia v sklade (štandardná
šírka 1 000 a 500 mm).
Jednoduchá preprava a rozdelenie na 2 samostatné role vďaka perforovanej línii plastovej
fólie.
Kompaktnejšie balenie umožňuje lepšiu manipuláciu na stavenisku.
Jednoduché skladovanie na stabilných paletách s vodotesným plastovým krytom na skladovanie rohoží na drôtenom pletive v exteriéri
počas stavby.
5
Priemyselné izolácie
Priemyselné izolácie
Pod názvom ProRox nájdete všetky riešenia izolácií
technických zariadení v spracovateľskom priemysle.
Každý názov produktu je štrukturovaný rovnakým
jasným spôsobom: názov ProRox ako názov skupiny
produktov je nasledovaný produktovým menom.
Tento písmenkový kód jasne ukazuje na druh
produktu: WM = rohože na pletive, SL = dosky
PS = potrubné púzdra.
Následná kombinácia číslic odkazuje na špecificke
vlastnosti výrobku a použitie (ako napríklad hrúbka
w
Použitie produktov
Parovody
ProRox WM 920
Rozvody
tepla
Parné generátory,
kotle, bojlery
Nádrže
NOVINKA
ProRox WM 950
Rohože
na pletive
ProRox WM 960
ProRox WM 950 ALU
ProRox WM 960 ALU
Lamelové
rohože
NOVINKA
ProRox LM 930 ALUHU
ProRox LM 940 ALUHU
ProRox SL 590CZ
NOVINKA
ProRox SL 920CZ
ProRox SL 930CZ
Dosky
ProRox SL 950CZ
ProRox SL 960CZ
ProRox SL 970CZ
ProRox SL 980CZ
Potrubné
púzdra
ProRox PS 924HU
ProRox PS 960
Dodacie podmienky
6
ORIENTAČNÉ DODACIE LEHOTY
Plný kamión
A
2 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky
B
10 pracovných dní po dni potvrdenia objednávky
C
Idividuálne
Množstvo menšie ako plný kamión
Rovnako ako plný kamión
+ 2 pracovné dni
Turbíny
Kolóny
Akustické
izolácie
Nerezový
povrch
Str.
8
9
PROROX
Dymovody,
elektrostatické
odlučovače
Priemyselné izolácie
izolácie). Ako posledný može by pridaný odkaz, ktorý
naznačuje rôzne varianty produktu.
Rovnako sme pridali najčastejšie používané prípony
na rozlíšenie vlastností produktu. ALU pre hliníkovú
fóliou na povrchu.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa konkrétnych
aplikácií, náš obchodný tím Vám rád pomôže.
7
ProRox WM 920
0 NOVINKA
4
3
2
1
1. Potrubné mosty
2. ProRox PS 924HU
3. ProRox WM 920
4. Plechové opláštenie
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
5500
500
174780
5,5
115,5
C
6,52
50
5000
500
173904
5,0
105,0
A
8,15
9,78
60
5000
500
173907
5,0
105,0
B
9,63
11,56
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
7,82
80
4000
500
173909
4,0
84,0
B
11,90
14,28
100
2500
500
173910
2,5
52,5
A
14,90
17,88
120
2000
500
174781
2,0
42,0
C
17,10
20,52
Rohože sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1200 mm. 21 rolí na 1 palete. Plný kamión obsahuje 22
paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
ProRox WM 920 je rohož z kamennej vlny spájaná
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným
pletivom.
Výhody




Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Vhodné pre izolácie v oblasti rekonštrukcií
Vhodne pre použitie na nerezovu oceľ
Použitie
Rohože na drôtenom pletive ProRox WM 920 sú vhodné
pre tepelnú a akustickú izoláciu priemyselných
zariadení dosahujúcich stredných teplôt, max 500°,
ako napr. potrubí, kotlov, dymovodov alebo filtrov.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
250
300
400
500
λ (W/mK)
0,039
0,047
0,055
0,064
0,076
0,089
0,12
0,159
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
500°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 15 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
8
EN 12667
3
60 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T2-ST(+)500-WS1-CL10
EN 14303
ProRox WM 950
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet v roli Veľkosť palety
(m2)
m2
Termíny
dodania
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5500
4000
3500
3500
3000
2500
2500
2000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
70736
70560
70561
70737
70739
70742
76372
70743
70744
6,0
5,5
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
126,0
115,5
84,0
73,5
73,5
63,0
52,5
52,5
42,0
C
C
A
A
C
A
C
A
C
6,85
8,10
9,25
10,45
11,65
12,85
14,10
15,30
17,70
8,22
9,72
11,10
12,54
13,98
15,42
16,92
18,36
21,24
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5500
4000
3500
3500
3000
2500
2500
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
70801
70606
70616
70802
70803
70805
174580
70806
70807
6,0
5,5
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
126,0
115,5
84,0
73,5
73,5
63,0
52,5
52,5
42,0
C
C
A
A
C
A
C
A
C
6,85
8,10
9,25
10,45
11,65
12,85
14,10
15,30
17,70
8,22
9,72
11,10
12,54
13,98
15,42
16,92
18,36
21,24
Priemyselné izolácie
Dĺžka
mm
PROROX
Hrúbka
mm
Rohože o šírke 500 mm sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1200 mm. 21 rolí na 1 palete.
Plný kamión obsahuje 22 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox WM 950 je rohož z kamennej vlny spájaná
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným
pletivom.
Odolné voči vysokým teplotám
Vhodné pre použitie na nepravidelný povrch
Široký výber hrúbok
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Rohože na pletive ProRox WM 950 sú vhodné pre
tepelnú a akustickú izoláciu priemyselných zariadení
dosahujúcich vysokých teplôt ako napr. potrubí, stien
kotlov, pecí a dymovodov.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
640
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
640°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
Faktor difúzneho odporu
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
Odpor pri prúdení vzduchu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
EN 13468
> 40 kPa.s/m
EN 29053
80 kg/m3
EN 1602
MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
EN 14303
2
9
ProRox WM 960
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5000
4000
3000
2500
2500
2000
2000
2000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
70761
70762
70763
70567
70568
70765
73647
70766
70767
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
126,0
105,0
84,0
63,0
52,5
52,5
42,0
42,0
42,0
C
C
B
B
C
B
C
B
C
7,10
8,90
11,00
13,05
15,10
17,15
19,20
21,25
25,40
8,52
10,68
13,20
15,66
18,12
20,58
23,04
25,50
30,48
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5000
4000
3000
2500
2500
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
70836
70838
70839
70626
70627
70841
75292
70842
70845
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
126,0
105,0
84,0
63,0
52,5
52,5
42,0
42,0
42,0
C
C
B
B
C
B
C
B
C
7,10
8,90
11,00
13,05
15,10
17,15
19,20
21,25
25,40
8,52
10,68
13,20
15,66
18,12
20,58
23,04
25,50
30,48
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
Rohože o šírke 500 mm sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1200 mm. 21 rolí na 1 palete.
Plný kamión obsahuje 22 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox WM 960 je rohož z kamennej vlny spájaná
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným
pletivom.
Vhodné pre náročné aplikácie, ktoré sú
vystavené vysokým teplotám a kde je ľahké
mechanické zaťaženie
Vhodné pre použitie na nepravidelný povrch
Široký výber hrúbok
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Rohože na pletive ProRox WM 960 sú vhodné najmä
pre priemyselné zariadenia, ako sú vysokotlaké
parovody, pece atď., u ktorých sú kladené vysoké
požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
660
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
Faktor difúzneho odporu
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
Odpor pri prúdení vzduchu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
10
660°C
EN 13468
> 60 kPa.s/m
EN 29053
100 kg/m3
EN 1602
MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
EN 14303
2
3
2
4
1. Plechové opláštenie
2. Pás z pozinkovanej
ocele
3. Kovový oporný prstenec
4. ProRox WM 950 ALU
5. Stena nádrže
1
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5500
4000
3500
3500
3000
2500
2500
2000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
174761
173977
173981
173984
174762
173989
174763
173991
174764
6,0
5,5
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
126,0
115,5
84,0
73,5
73,5
63,0
52,5
52,5
42,0
C
C
B
C
C
C
C
B
C
9,72
11,90
13,48
15,11
16,69
18,27
19,89
21,41
24,31
11,66
14,28
16,18
18,13
20,02
21,92
23,87
25,70
29,17
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5500
4000
3500
3500
3000
2500
2500
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
174765
174001
174002
174004
174766
174005
174767
174007
174768
6,0
5,5
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
126,0
115,5
84,0
73,5
73,5
63,0
52,5
52,5
42,0
C
C
B
C
C
C
C
B
C
9,72
11,90
13,48
15,11
16,69
18,27
19,89
21,41
24,31
11,66
14,28
16,18
18,13
20,02
21,92
23,87
25,70
29,17
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
Rohože o šírke 500 mm sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1200 mm. 21 rolí na 1 palete.
Plný kamión obsahuje 22 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej
prevádzkovej teploty 640°C. Hliníková fólia redukuje
tepelný tok zmenený radiáciou.
Popis výrobku
ProRox WM 950 ALU sú rohože z kamennej vlny
spájené organickou živicou s jednostranne našitým
drôteným pletivom. Rohož má pod pletivom našitú
čistú hliníkovú fóliu (ALU).
Výhody
Použitie




Rohože na pletive ProRox WM 950 ALU sú vhodné
najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké
parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé
materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na
tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 950 ALU je
Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Široký výber hrúbok
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
640
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
640°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 40 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
3
80 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10
EN 14303
11
Priemyselné izolácie
5
NOVINKA
PROROX
ProRox WM 950 ALU
ProRox WM 960 ALU NOVINKA
4
2
3
1
1. ProRox WM 960 ALU
2. Kovový oporný prstenec
3. Parovod
4. Plechové opláštenie
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5000
4000
3000
2500
2500
2000
2000
2000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
174771
174043
174044
174045
174772
174047
174773
174048
174774
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
126,0
105,0
84,0
63,0
52,5
52,5
42,0
42,0
42,0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
12,02
14,44
16,17
18,82
20,45
23,12
25,80
26,55
30,66
14,43
17,33
19,41
22,59
24,54
27,74
30,96
31,86
36,80
30
40
50
60
70
80
90
100
120
6000
5000
4000
3000
2500
2500
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
174775
174033
174034
174035
174776
174036
174777
173950
174778
6,0
5,0
4,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
126,0
105,0
84,0
63,0
52,5
52,5
42,0
42,0
42,0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
12,02
14,44
16,17
18,82
20,45
23,12
25,80
26,55
30,66
14,43
17,33
19,41
22,59
24,54
27,74
30,96
31,86
36,80
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
Rohože o šírke 500 mm sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1200 mm. 21 rolí na 1 palete.
Plný kamión obsahuje 22 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej
prevádzkovej teploty 660°C. Hliníková fólia redukuje
tepelný tok zmenený radiáciou.
Popis výrobku
ProRox WM 960 ALU sú rohože z kamennej vlny
spájené organickou živicou s jednostranne našitým
drôteným pletivom. Rohož má pod pletivom našitú
čistú hliníkovú fóliu (ALU).
Výhody
Použitie




Rohože na pletive ProRox WM 960 ALU sú vhodné
najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké
parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé
materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na
tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 960 ALU je
Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Široký výber hrúbok
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
660
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 60 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
12
660°C
3
100 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
EN 14303
ProRox LM 930 ALUHU
3
2
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
20
10000
1000
174786
10,0
-
C
4,00
4,80
30
8000
1000
174787
8,0
-
C
4,40
5,28
40
6000
1000
174789
6,0
-
C
5,70
6,84
50
4000
1000
76884
4,0
-
C
6,70
8,04
60
3000
1000
76888
3,0
-
C
8,00
9,60
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
1
80
2500
1000
76898
2,5
-
C
10,55
12,66
100
2000
1000
76900
2,0
-
C
12,10
14,52
PROROX
1. Potrubie
2. ProRox PS 924HU
3. ProRox LM 930 ALUHU
4. Plechové opláštenie
Priemyselné izolácie
4
Hrúbka
mm
Popis výrobku
Výhody
ProRox LM 930 ALUHU je izolácia z kamennej vlny
tvorená lamelami jednostranne nalepenými na hliníkovú
fóliu vystuženú sklenou mriežkou.
Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Jednoduchá manipulácia a montáž
Bez použitia podporných konštrukcií
Použitie
Lamelová rohož ProRox LM 930 ALUHU je vhodná najmä
pre tepelné izolácie potrubí, nádrží, kanálov a zariadení
do maximálnej prevádzkovej teploty 500°C.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
250
300
400
500
λ (W/mK)
0,047
0,057
0,069
0,085
0,105
0,130
0,193
0,270
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
EN 12667
500°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
Sd > 200 m (hliníková fólia)
EN 12086
55 kg/m3
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2
EN 14303
13
ProRox LM 940 ALUHU
4
3
2
1
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v roli
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
50
4000
1000
6329
4,0
-
C
60
3000
1000
6330
3,0
-
C
8,85
10,62
80
2500
1000
6332
2,5
-
C
10,95
13,14
100
2000
1000
6333
2,0
-
C
13,25
15,90
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
7,55
9,06
1. Potrubie
2. ProRox PS 924HU
3. ProRox LM 940 ALUHU
4. Plechové opláštenie
Popis výrobku
Výhody
ProRox LM 940 ALUHU je izolácia z kamennej vlny
tvorená lamelami jednostranne nalepenými na hliníkovú
fóliu vystuženú sklenou mriežkou.
Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálosť
Jednoduchá manipulácia a montáž
Bez použitia podporných konštrukcií
Použitie
Lamelová rohož ProRox LM 940 ALUHU je vhodná najmä
pre tepelné izolácie potrubí, nádrží, kanálov a zariadení
do maximálnej prevádzkovej teploty 600°C.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
Norma
300
400
500
600
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK)
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
14
0,044 0,053 0,069 0,088 0,108 0,132 0,188 0,256 0,340
600°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
Sd > 200 m (hliníková fólia)
EN 12086
65 kg/m3
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
EN 14303
NOVINKA
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
Cena bez DPH
€/m2
Cena s DPH
€/m2
80
2000
1200
174755
36,00
C
21,30
25,56
100
2000
1200
174756
28,80
C
26,60
31,92
120
2000
1200
174757
25,20
C
31,80
38,16
150
2000
1200
174758
19,20
C
39,85
47,82
200
2000
1200
174759
14,40
C
53,15
63,78
Priemyselné izolácie
Hrúbka
mm
Výrobok je dodávaný iba na palete z minerálnej vlny. Plný kamión obsahuje 26 paliet.
Popis výrobku
ProRox SL 590 je doska z kamennej vlny vysoko odolná
voči tlaku a mechanickému zaťaženiu (napr. chôdzi).
PROROX
ProRox SL 590
Výhody




Použitie
Tlaku odolná doska je vyvinutá pre tepelnú izoláciu
striech zásobníkov vystavených častej chôdzi a pre
tepelnú/akustickú izoláciu konštrukcií vystavených
mechanickému zaťaženiu.
Odolnosť proti zaťaženiu chôdzou
Odolnosť proti mechanickému zaťaženiu
K dispozícií v širokom rozsahu hrúbok
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
250
300
λ (W/mK)
0,046
0,051
0,057
0,063
0,071
0,078
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
EN 12667
300°C
EN 14707
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
Faktor difúzneho odporu
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 10 kPa.s/m2
EN 29053
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %
≥ 50 kPa
EN 826
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu
dosky
≥ 15 kPa EN 1607
MW-EN-14303-T4-ST(+)300-CS(10)50-WS1-CL10
EN 14303
Kód výrobku
15
ProRox SL 920CZ
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174488
7,2
180,0
B
2,90
3,48
50
1000
600
174491
4,8
144,0
A
3,65
4,38
60
1000
600
174496
4,8
120,0
B
4,35
5,22
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
80
1000
600
174499
3,6
90,0
B
5,80
6,96
100
1000
600
174501
2,4
72,0
A
7,25
8,70
120
1000
600
174504
2,4
60,0
C
8,65
10,38
Dodávka na paletách 2400 x 1200 mm. Plný kamión obsahuje 11 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
ProRox SL 920CZ sú pevné, ale pružné dosky
z kamennej vlny. Sú vyrábané v rôznych hrúbkach tak,
aby vyhovovali väčšine požiadavkov. Štandardný rozmer:
1000 x 600 mm.
Výhody
Tepelná a akustická izolácia
Stredná teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 920CZ sú určené pre tepelnú izoláciu
vodorovných a zvislých stien skladovacích nádrží, nádob
a zariadení do maximálnej prevádzkovej teploty 400°C.
Sú vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
250
300
400
λ (W/mK)
0,042
0,054
0,069
0,086
0,106
0,131
0,192
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
400°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 10 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
16
EN 12667
3
40 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1-CL10
EN 14303
ProRox SL 930CZ
4
1. Stena nádrže
2. ProRox SL 930CZ
3. Podporná konštrukcia
4. Plechové opláštenie
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174566
7,2
72,0
B
4,60
5,52
50
1000
600
174568
6,0
60,0
A
5,70
6,84
60
1000
600
174570
4,8
48,0
B
6,85
8,22
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
80
1000
600
174573
3,6
36,0
B
9,15
10,98
100
1000
600
174576
3,0
30,0
A
11,10
13,32
120
1000
600
174577
2,4
24,0
C
13,25
15,90
Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox SL 930CZ sú polotuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.
Tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 930CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu vodorovných a zvislých prvkov, kde
sa vyžaduje stabilný izolačný výrobok, napríklad: steny
nádrže, akustické panely, s maximálnou prevádzkovou
teplotou do 560°C. Sú vhodné na rovné a mierne
zakrivené steny.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
Norma
300
400
500
560
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK)
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
0,042 0,049 0,059
0,07
0,085 0,103 0,147 0,203 0,244
560°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 15 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
3
Priemyselné izolácie
3
Dĺžka
mm
PROROX
2
1
Hrúbka
mm
60 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)560-WS1-CL10
EN 14303
17
ProRox SL 950CZ
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174589
7,2
72,0
B
5,75
50
1000
600
174590
6,0
60,0
A
7,25
8,70
60
1000
600
174591
4,8
48,0
B
8,55
10,26
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
2
1
3
4
1. Stena nádrže
2. ProRox SL 950CZ
3. Podporná konštrukcia
4. Plechové opláštenie
6,90
80
1000
600
174592
3,6
36,0
B
11,40
13,68
100
1000
600
174593
3,0
30,0
A
14,30
17,16
Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox SL 950CZ sú polotuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.
Tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 950CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu technických zariadení, ako sú
nádrže, pece, elektrostatické odlučovače a zariadenia
s maximálnou prevádzkovou teplotou do 640°C. Sú
vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
640
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,045 0,053 0,063 0,075 0,089 0,124 0,167 0,220 0,242
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 30 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
18
640°C
3
80 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)640-WS1-CL10
EN 14303
ProRox SL 960CZ
5
3
1. ProRox WM 960
2. Nosný profil
3. ProRox SL 960CZ
4. Navarovací tŕň
5. U profil
6. Opláštenie trapézovým
plechom
6
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174639
6,0
72,0
B
50
1000
600
174640
4,8
57,6
A
8,40
10,08
60
1000
600
174645
3,6
50,4
B
10,10
12,12
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
6,70
8,03
80
1000
600
174651
3,0
36,0
B
13,40
16,08
100
1000
600
174655
2,4
28,8
A
16,75
20,10
Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox SL 960CZ sú tuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.
Tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 960CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu technických zariadení, ako sú
kotle, kolóny, dymovody, elektrostatické odlučovače
a zariadenia s maximálnou prevádzkovou teplotou
do 660°C.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
660
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,055 0,064 0,075 0,087 0,120 0,161 0,208 0,240
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
660°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 40 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %
Kód výrobku
3
100 kg/m
Priemyselné izolácie
2
Dĺžka
mm
PROROX
4
1
Hrúbka
mm
EN 1602
≥ 10 kPa
EN 29053
MW EN 14303-T4-ST(+)660-CS(10)10-WS1-CL10
EN 14303
19
ProRox SL 970CZ
4
1
2
5
3
1 ProRox WM 960
2 Nosný profil
3 ProRox SL 970CZ
4. Navarovací tŕň
5. U profil
6. Opláštenie trapézovým
plechom
6
Hrúbka
mm
Dĺžka
mm
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174690
4,8
76,8
C
50
1000
600
174691
3,6
57,6
C
9,05
10,86
60
1000
600
174692
3,0
48,0
C
10,85
13,02
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
7,25
8,70
80
1000
600
174693
2,4
38,4
C
14,40
17,28
100
1000
600
174696
1,8
28,8
C
18,05
21,66
Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox SL 970CZ sú pevné, tuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.
Tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 970CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu konštrukcií, kde sa vyskytuje
vyššia teplota a ľahké mechanické zaťaženie
(vibrácie): parné generátory, kotle, kolóny, dymovody,
priemyselné ventilátory a zariadenia s maximálnou
prevádzkovou teplotou do 680°C.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
680
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,052 0,060 0,069 0,081 0,107 0,140 0,178 0,219
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 50 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
20
680°C
3
120 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)680-WS1-CL10
EN 14303
ProRox SL 980CZ
2
3
1. ProRox WM 960
2. Nosný profil
3. ProRox SL 980CZ
4. Navarovací tŕň
5. U profil
6. Opláštenie trapézovým
plechom
6
Šírka
mm
Číslo
výrobku
Počet m2
v balíku
Veľkosť palety
m2
Termíny
dodania
40
1000
600
174740
4,2
75,6
C
50
1000
600
174744
2,4
62,4
C
9,50
11,40
60
1000
600
174745
2,4
48,0
C
11,35
13,62
Cena bez DPH Cena s DPH
€/m2
€/m2
7,60
9,12
80
1000
600
174748
1,8
36,0
C
15,15
18,18
100
1000
600
174749
1,2
31,2
C
18,90
22,68
Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať
v jednotlivých balíkoch.
Popis výrobku
Výhody
ProRox SL 980CZ sú pevné, tuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.
Tepelná a akustická izolácia
Vysoká teplota použitia
Rozmerová stálost
Ľahká manipulácia
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Použitie
Dosky ProRox SL 980CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu konštrukcií, kde sa vyskytuje vyššia
teplota a ľahké mechanické zaťaženie (vibrácie): parné
generátory, kotle, kolóny, dymovody, priemyselné
ventilátory, skladovacie nádrže a zariadenia
s maximálnou prevádzkovou teplotou nad 700°C.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
T (°C)
50
100
150
200
250
300
Norma
400
500
600
700
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
EN 12667
λ (W/mK) 0,044 0,050 0,056 0,064 0,073 0,083 0,107 0,137 0,170 0,210
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
700°C
EN 14706
A1
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 1609
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
EN 13468
Odpor pri prúdení vzduchu
> 50 kPa.s/m2
EN 29053
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
3
Priemyselné izolácie
5
1
Dĺžka
mm
PROROX
4
Hrúbka
mm
150 kg/m
EN 1602
MW EN 14303-T4-ST(+)700-WS1-CL10
EN14303
21
ProRox PS 924HU
hrúbka izolačnej vrstvy [mm]
hr. 25 mm
4
3
2
1
1. Potrubie
2. ProRox PS 924HU
3. ProRox LM 940 ALUHU
4. Plechové opláštenie
hr. 30 mm
hr. 40 mm
hr. 50 mm
vnútorný
priemer
potrubia
cena
bez DPH
cena
s DPH
cena
bez DPH
cena
s DPH
cena
bez DPH
cena
s DPH
cena
bez DPH
cena
s DPH
[mm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
22
1,82
2,18
(48)
2,12
2,55
(42)
2,39
2,87
(24)
3,53
4,23
(15)
28
2,01
2,41
(47)
2,31
2,77
(42)
2,54
3,05
(20)
4,60
5,52
(13)
35
2,26
2,71
(35)
2,59
3,11
(30)
2,65
3,18
(20)
5,15
6,18
(12)
42
2,50
3,00
(30)
2,82
3,38
(24)
2,86
3,43
(17)
5,45
6,54
(12)
49
2,63
3,16
(24)
3,14
3,77
(20)
3,22
3,87
(14)
5,98
7,18
(12)
54
2,93
3,52
(20)
3,48
4,18
(19)
3,69
4,43
(12)
6,19
7,43
(10)
60
3,12
3,74
(20)
3,63
4,36
(19)
3,85
4,62
(12)
6,70
8,04
(9)
76
4,05
4,85
(15)
4,24
5,09
(12)
4,64
5,57
(10)
7,32
8,79
(8)
89
4,58
5,49
(12)
4,64
5,57
(11)
4,89
5,87
(8)
8,41
10,10
(6)
108
5,22
6,26
(9)
6,22
7,46
(8)
8,11
9,73
(6)
9,51
11,41
(6)
114
5,45
6,54
(9)
6,33
7,60
(8)
8,23
9,87
(6)
9,64
11,57
(6)
133
5,56
6,68
(10)
7,11
8,54
(9)
9,47
11,37
(7)
10,80
12,95
(6)
159
6,73
8,07
(8)
8,04
9,65
(8)
11,08
13,29
(6)
12,44
14,93
(5)
168
7,56
9,07
(7)
9,53
11,43
(7)
11,47
13,77
(5)
14,08
16,90
(4)
219
10,22
12,27
(6)
12,53
15,04
(5)
15,65
18,78
(4)
17,58
21,09
(3)
Balené v kartónovej krabici (bm/kartónová krabica).
VÝROBKY: C
hrúbka izolačnej vrstvy [mm]
hr. 60 mm
hr. 80 mm
vnútorný
priemer
potrubia
cena
bez DPH
cena
s DPH
cena
bez DPH
cena
s DPH
cena
bez DPH
cena
s DPH
[mm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
[€/bm]
22
5,80
6,96
(12)
8,46
10,15
(6)
11,30
13,57
(4)
28
6,28
7,54
(12)
9,17
11,01
(6)
12,34
14,81
(4)
35
6,54
7,85
(11)
9,57
11,48
(6)
13,40
16,07
(4)
42
7,60
9,12
(9)
9,85
11,82
(6)
13,67
16,40
(4)
49
7,77
9,32
(9)
10,31
12,37
(6)
14,81
17,77
(4)
54
7,83
9,40
(6)
11,63
13,95
(5)
17,04
20,44
(3)
60
8,41
10,10
(7)
11,93
14,31
(5)
19,24
23,09
(3)
76
9,15
10,98
(6)
14,96
17,95
(4)
19,88
23,86
(3)
89
9,89
11,87
(6)
15,26
18,31
(4)
20,19
24,22
(3)
108
11,26
13,52
(5)
17,78
21,34
(4)
21,58
25,90
(3)
114
11,59
13,90
(5)
18,96
22,75
(3)
25,55
30,66
(2)
133
13,55
16,26
(4)
19,56
23,47
(3)
26,44
31,72
(2)
159
15,08
18,10
(4)
23,91
28,69
(2)
27,50
33,00
(2)
168
18,09
21,70
(3)
25,12
30,14
(2)
27,87
33,45
(2)
219
21,16
25,40
(3)
27,31
32,77
(2)
40,96
49,15
Balené v kartónovej krabici (bm/kartónová krabica).
22
hr. 100 mm
(1)
VÝROBKY: C
Podporné konštrukcie
Priemyselné potrubné púzdra ProRox PS 924HU sú
nehorľavé, rezané izolačné materiály (z jednej, dvoch
alebo troch častí) určené pre izoláciu priemyselných
potrubí do maximálnej prevádzkovej teploty 400°C.
Podporné konštrukcie nie sú nevyhnutné pri systéme
izolovania potrubnými púzdrami. Potrubia, ktoré sú
vystavené silnému mechanickému zaťaženiu (príp.
silným vibráciám) a/alebo s teplotou nad 300°C, sa pre
prípad použitia oporných prstencov posudzujú
individuálne.
Použitie
ProRox PS 924HU poskytujú vynikajúci výkon pre
tepelnú izoláciu oceľových potrubí v potravinárskom
a chemickom priemysle, pri rozvodoch tepla
a priemyselných komínoch.
Výhody
Tepelná a akustická izolácia
Ľahká manipulácia
Montáž
PROROX
ProRox PS 924HU sa montuje priamo na potrubie, na
ktoré tesne dosadne. Pozdĺžne spoje potrubných
púzdier by mali byť natočené k sebe v uhle 30°.
Potrubné púzdra sa zaisťujú pozinkovaným drôtom
alebo oceľovými pásmi v maximálnej vzdialenosti
300 mm. Ak je izolácia aplikovaná vo viacerých vrstvách,
spoje na jednotlivých vrstvách sa musia striedať.
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
λ (W/mK)
0,043
0,050
0,061
0,074
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
Trieda reakcie na oheň
Absorpcia vody
Faktor difúzneho odporu
Menovitá objemová hmotnosť
Kód výrobku
Priemyselné izolácie
Popis výrobku
EN ISO 8497
400°C
EN 14706
A1L
EN 13501-1
< 1 kg/m2
EN 13472
μ = 1,0
EN 14303
83 kg/m3
EN 13470
MW EN 14303-T9(T8 ak Do<150)-ST(+)400-WS1
EN 14303
23
ProRox PS 960
Rozsah výroby a množstvo v balení (m)
Hrúbka izolácie (mm)
Balenie pre rôzne veľkosti
potrubných púzdier:
 Balené v kartónových
krabiciach (m/krabica)
 3 bm v zmršťovacej
polyetylénovej fólií
 1 bm v zmršťovacej
polyetylénovej fólií
Na požiadanie je možné
vyrobiť potrubné púzdra
aj v iných rozmeroch, než
ktoré sú uvedené
v tabuľke
mm
25
30
18
(30)
(25)
22
(30)
28
35
40
50
60
80
(20)
(13)
(9)
(6)
(4)
(25)
(20)
(12)
(9)
(6)
(4)
(20)
(15)
(9)
(7)
(5)
(4)
42
(16)
(12)
(9)
(6)
(4)
(3)
(1)
48
(15)
(12)
(9)
(6)
(4)
(3)
(1)
57
(12)
(9)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
60
(11)
(9)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
64
(9)
(9)
(6)
(4)
(3)
(3)
(1)
70
(9)
(8)
(5)
(4)
(3)
(3)
(1)
76
(9)
(7)
(5)
(4)
(3)
(3)
(1)
83
(7)
(6)
(5)
(3)
(3)
(3)
(1)
89
(6)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
102
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
108
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
114
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
121
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
127
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
133
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
140
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
159
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
169
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
194
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
219
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
245
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
273
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
305
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
324
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
406
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
419
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
456
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
508
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
558
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
610
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
660
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
712
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
762
(1)
(1)
(1)
813
(1)
(1)
(1)
356
Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na:
e-mail: [email protected]
tel.: +421 903 235 027
24
100
120
VÝROBKY: C
Popis výrobku
Výhody
ProRox PS 960 sú tvarované potrubné púzdra
z kamennej vlny. Tieto potrubné púzdra sa dodávajú
narezané na potrebné veľkosti pre rýchlu a jednoduchú
montáž.
Použitie
PROROX
ProRox PS 960 sú vhodné pre tepelnú a akustickú
izoláciu priemyselných potrubí.
Priemyselné izolácie
Plné dosadnutie na izolované potrubie
zaisťuje optimálny výkon
Jednoduchá manipulácia a montáž
Široký výber priemerov a hrúbok izolácie
Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
Pre teplotu do 350°C nie je potrebná nosná
konštrukcia
Technické parametre
Vlastnosti výrobku
Norma
T (°C)
50
100
150
200
250
300
350
λ (W/mK)
0,040
0,046
0,054
0,064
0,077
0,092
0,111
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Maximálna prevádzková teplota
EN ISO 8497
650°C
EN 14706
A1L
EN 13501-1
> 100 kg/m3
EN 13470
< 1 kg/m2
EN 13472
Faktor difúzneho odporu
μ = 1,0
EN 14303
Obsah chloridových iónov
< 10 ppm
Trieda reakcie na oheň
Menovitá objemová hmotnosť*)
Absorpcia vody
Odpor pri prúdení vzduchu
Kód výrobku
EN 13468
> 80 kPa.s/m
EN 29053
MW EN 14303-T9(T8 ak Do<150)-ST(+)650-WS1-CL10
EN 14303
2
)
* Izolácie ROCKWOOL ProRox sú plne v súlade s EN 14303. Objemová hmotnosť nie je izolačná vlastnosť sama o sebe. Odráža aktuálnu hmotnosť výrobku na meter kubický.
25
Poznámky
26
Technické izolácie navrhnuté odborníkmi
RT
EXPE
TOOL
Podelíme sa s Vami o naše znalosti
Kľúčom k úspechu ROCKWOOL Technical Insulation je spojenie vysokej kvality
výrobkov a kvalifikovaných odborníkov. Vďaka odborným znalostiam a viac ako
75 ročným skúsenostiam, môžeme zákazníkom ponúknuť dlhodobé riešenia
izolácií z kamennej vlny ProRox,ktoré poskytujú optimálnu ochranu pred
ohňom, teplom, hlukom a tepelnými stratami.
Pozrite se na naše
riešenia pre izoláciu
potrubí ProRox PS
www.rockwool-rti.com
ROCKWOOL Technical Insulation, nezávislá organizácia
v medzinárodnej skupine ROCKWOOL, má vedúce postavenie
na trhu s technickými izoláciami. Cez sortiment ProRox pre
spracovateľský priemysel a sortiment SeaRox pre lodiarsky
priemysel, poskytujú naši odborníci celú škálu produktov
a systémov pre tepelnú a protipožiarnu izoláciu v priemyselných aplikáciách. V segmentoch spracovateľského, lodiarskeho
priemyslu, znamená ROCKWOOL Technical Insulation celkový
prístup. Od kvalitných produktov po spoľahlivé odborné
poradenstvo, od dokumentácie až po dodanie a popredajné
služby. V rozsahu celého reťazca od návrhu, cez obchodníkov až
ku realizátorom, je našim cieľom pridať hodnotu. Nepredávame
len výrobok, my dodávame riešenia. Je to práve tento celkový
prístup, ktorý predurčuje ROCKWOOL Technical Insulation ako
ideálnu voľbu pre profesionalitu, inovácie a dôveru.
Všetky vysvetlenia zodpovedajú nášmu súčasnému rozsahu
vedomostí a preto sú aktuálne. Príklady použitia načrtnuté
v tomto dokumente slúžia len na poskytnutie lepšieho
vysvetlenia a neberú do úvahy osobitné okolnosti konkrétnych
prípadov. ROCKWOOL Technical Insulation kladie veľký dôraz na
vývoj produktov, až do tej miery, že neustále pracujeme na
zdokonaľovaní produktov a to aj bez predchádzajúceho
upozornenia. Preto vám doporučujeme, aby ste používali vždy
najnovšie vydania našich publikácií, do ktorých sa premietajú
naše bohaté skúsenosti a vedomosti. V prípade, že budete
potrebovať informácie o špecifických aplikáciách alebo vyriešiť
akúkoľvek technickú otázku, kontaktujte naše obchodné
oddelenie alebo navštívte našu webovú stránku rockwool-rti.com
Skupina ROCKWOOL
Skupina ROCKWOOL je popredný svetový dodávateľ
inovatívnych produktov a systémov na báze kamennej vlny,
zlepšujúc životné prostredie a kvalitu života miliónov ľudí.
Skupina patrí medzi svetovú špičku v rámci priemyselných
izolácií. Spolu s ostatnými produktami súvisiacimi s budovou
ako sú akustické stropné podhľady, obkladové dosky a naše
poradenstvo, skupina ROCKWOOL zaisťuje energeticky účinné
a požiarne bezpečné budovy s dobrou akustikou a komfortným
vnútorným prostredím. Vytvárame zelené riešenia pre
záhradníctvo, vyrábame špeciálne vlákna pre priemyselné
použitie, efektívnu izoláciu pre spracovateľský, lodiarsky
priemysel ako aj protihlukové a protivibračné systémy pre
modernú infraštruktúru. Našich viac ako 10 500 zamestnancov
vo viac ako 40 krajinách sa stará o zákazníkov na celom svete.
Sídlo skupiny ROCKWOOL sa nachádza v blízkosti Kodane.
V roku 2013 skupina ROCKWOOL vytvorila obrat 2 bilióna EUR.
Spoločnosť je vedená na nórskej burze cenných papierov
v Kodani. Hlavné aktivity skupiny ROCKWOOL sú v Európe, ale
rozširujeme výrobu, predaj a služby tiež do severnej a južnej
Ameriky a Ázie. Disponujeme širokou sieťou obchodných
partnerov čo zaistí, že produkty a systémy skupiny ROCKWOOL
sú dosiahnuteľné takmer v každom kúte sveta. Pre viac
informácií navštívte rockwool.com
ROCKWOOL Technical Insulation
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
Slovensko
Branislav Kožík
Obchodný manažér
M +421 903 235 027
[email protected]
ROCKWOOL Technical Insulation
rockwool-rti.com
je súčasťou ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL, SeaRox a ProRox sú registrované ochranné známky ROCKWOOL International A/S.
28
ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje právo zmeniť informácie v tejto brožúre bez predchádzajúceho upozornenia.
RTI/08.14/1.0k/SK 030
ROCKWOOL Technical Insulation
Download

Cenník RTI platný od 18.8.2014