ROCKWOOL
KATALOG 2013
1 000 °C
STAVEbNÍ A TECHNICKÉ
IzOLACE bUDOV
Ceny platné od 1. 4. 2013
izOLACE z KAMEnné VLnY
Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov
1
4
1
2
6
8
7
5
3
5
1
ŠIKMÉ STŘECHY
4
STROPY A PODHLEDY
6
PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY
Rockton
Rockton
Rockton
Superrock
Superrock
Airrock HD
Rockmin Plus
Rockmin Plus
Superrock
Toprock Super
Rockmin Plus
Megarock Plus
2
Airrock HD
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
Airrock ND FB1
Airrock HD FB1
Rockton
7
KONTAKTNÍ FASÁDY
Superrock
Frontrock MAX E
Airrock HD
Fasrock
Airrock ND FB1
Airrock HD FB1
5
Fasrock LL
PLOVOUCÍ PODLAHY
Steprock HD
Steprock ND
3
IzOLACE POD STROPY
– GARÁŽE, SKLEPY
Dachrock
AKUFLOOR systém
Rockton
Airrock HD
Airrock ND FB1
Airrock HD FB1
Fasrock LL
Fasrock LG1
BETA-ROCK systém
2
CENÍK VýRObKů PLATNý OD 1. 4. 2013
8
TECHNICKÉ IzOLACE
PiPO ALS
Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace průmyslových objektů
4
4
5
1
4
4
3
6
5
2
6
7
1
TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
(Tzb)
4
PLOCHÉ STŘECHY
6
PLOVOUCÍ PODLAHY
Monrock MAX E
Steprock HD
Techrock 40 ALS
Hardrock MAX
Steprock ND
Techrock 40 FB1
Dachrock
Dachrock
Techrock 60 ALS
ROCKFALL systém spádování plochých střech
Techrock 60 FB1
ROCKFALL spádové klíny
Techrock 80 ALS
ROCKFALL protispádové desky, atikové klíny
Larock 40 ALS
Trapézové výplně
7
IzOLACE POD STROPY
Rockton
Klimafix
Airrock HD
2
3
PiPO ALS
5
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
Airrock ND FB1
Airrock HD FB1
Rockton
Fasrock LL
Superrock
Fasrock LG1
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Airrock HD
BETA-ROCK systém
Techrock 80 ALS v systému PYROROCK
Airrock ND pro ROCKPROFiL
Larock 65 ALS v systému PYROROCK
Airrock ND FB1
Conlit Ductrock 60
Airrock HD FB1
Conlit Ductrock 90
Conlit Ductrock 120
Conlit Fix
CONLiT DUCTROCK systém
PYROROCK systém
CENÍK VýRObKů PLATNý OD 1. 4. 2013
3
Doporučené tloušťky izolací ROCKWOOL
tloušťka izolace
konstrukce
výrobek
požadovaná P*
doporučená D*
akustická**
ŠIKMÁ STŘECHA
Šikmá střecha
se sklonem do 45° včetně
Rockmin Plus
200
300
Rockton, Superrock
200
280
VNĚJŠÍ STĚNA (těžká)
Kontaktní fasáda
Frontrock MAX E
100
140
Fasrock, Fasrock LL
120
160
Provětrávaná fasáda
Rockton, Superrock
100
160
Sendvičová fasáda
Airrock HD
100
160
PODLAHY A STROPY
Strop pod nevytápěnou půdou
(se střechou bez tepelné izolace)
Rockmin Plus, Megarock Plus
180
240
Rockton, Superrock, Toprock Super
160
220
Strop v garáži – izolace pod stropem
Fasrock LL, Fasrock LG1
100
150
Podlaha nad terénem (na základové desce)
Dachrock
100
160
Podlaha plovoucí lehká – systém AKUFLOOR®
Steprock HD
20–50
Podlaha plovoucí těžká
Steprock ND
20–50
Rockton, Superrock, Airrock HD
60–120
PŘÍČKA
Příčka, předstěna
* Tloušťky izolací vycházejí z normy
ČSN 73 0540-2.
Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce
a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku
izolace.
Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti
na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů
a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.
P − požadovaná minimální hodnota
D − doporučená hodnota pro energeticky
úsporné objekty
Pro podrobnější výpočet doporučujeme použít
Kalkulačky zateplení na našich stránkách
www.rockwool.cz.
** Tloušťky izolací vycházejí ze systematických
měření vybraných stavebních konstrukcí
a částí. Tyto hodnoty jsou doložitelné atestem
akreditované laboratoře (podle evropských
norem).
4
CENÍK VýRObKů PLATNý OD 1. 4. 2013
vlastnosti systémového
řešení ROCKWOOL
tloušťka izolace
konstrukce
výrobek
požadovaná P* doporučená D*
akustická/
protipožární
požární
odolnost
akustické
vlastnosti**
REi 30–60
BROOF(t3)
Rw 45–50 dB
αw = 0,60–0,65 (-)
E 60-120, EW 60, Ei
30 (Ei 45)
Rw 41–45 dB
(plná kazeta)
αw = 1,00 (-)
(perforovaná kazeta)
STŘECHA PLOCHÁ
Monrock MAX E, Hardrock MAX
180
240
Monrock MAX E, Hardrock MAX
+ Dachrock
120 + 60
180 + 60
TRP výplně (akustické)
ROCKFALL systém spádování
ROCKFALL atikové a spádové klíny
ROCKFALL protispádové desky
VNĚJŠÍ STĚNA (lehká)
Kazetový systém ROCKPROFiL
Airrock ND pro ROCKPROFIL
140
200
Provětrávaná fasáda
Rockton, Superrock
100
160
≥160
PODLAHY A STROPY
Podlaha plovoucí těžká
20–50
(akustická)
Steprock ND, Steprock HD
Podlaha nad terénem (na základové desce) Dachrock
100
160
Strop v garáži – izolace pod stropem
Fasrock LL, Fasrock LG1
100
150
Strop ŽB s garantovanými
protipožárními vlastnostmi
bETA-ROCK systém
konstrukce
Frontrock MAX E
60–150
(protipožární)
REi 120 DP1
Fasrock
60
(protipožární)
REi 240 DP1
výrobek
požadovaná tloušťka izolace
požární odolnost
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Vzduchotechnické potrubí
PYROROCK systém
Conlit DUCTROCK systém
Techrock 80 ALS
40/60
Ei 30, Ei 45 / Ei 60
Larock 65 ALS
40
EiS 30, EiS 45
ProRox WM 960 PL***
60
EiS 60
Conlit Ductrock 60, Conlit Ductrock 90,
Conlit Ductrock 120
60
EiS 60, EiS 90, EiS 120
Conlit Ductrock 60, Conlit Ductrock 90,
Conlit Ductrock 120
60
Ei 60 S až 120 S 500 multi
Potrubí pro odvod tepla a kouře
Conlit DUCTROCK systém multi
* Tloušťky izolací vycházejí z normy
ČSN 73 0540-2.
Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce
a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku
izolace.
Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti
na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů
a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.
P − požadovaná minimální hodnota
D − doporučená hodnota pro energeticky
úsporné objekty
**
Rw vzduchová neprůzvučnost
αw zvuková pohltivost
*** izolační rohož dodávaná Rockwool
Technical insulation (RTi).
CENÍK VýRObKů PLATNý OD 1. 4. 2013
5
Obsah
STAVEBnÍ izOLACE
17 Airrock HD
18 Airrock HD FB1
18 Airrock ND FB1
37
Airrock ND
pro systém ROCKPROFiL
31 Dachrock
SYSTéMOVá ŘEŠEnÍ
PŘÍSLUŠEnSTVÍ
40 ROCKFALL atikové klíny
32 Akustická fólie TECSOUND 50
40
ROCKFALL
protispádové desky
39 ROCKFALL spádové klíny
38
ROCKFALL systém
spádování plochých střech
24 Fasrock
36 Systém AKUFLOOR
26 Fasrock LG1
36 Systém BETA-ROCK
25 Fasrock LL
51 Systém CONLiT DUCTROCK
22 Frontrock MAX E
49 Systém PYROROCK
30 Hardrock MAX
37 Systém ROCKPROFiL
13 Megarock Plus
35 Systém TOPROCK
28 Monrock MAX E
12 Rockmin Plus
16 Rockton
20 Steprock HD
19 Steprock ND
19 Steprock okrajový pásek
14 Superrock
15 Toprock Super
29 Trapézové výplně
TECHniCKé izOLACE
52 Conlit Ductrock 60
52 Conlit Ductrock 90
52 Conlit Ductrock 120
52 Conlit Fix
44 Klimafix
45 Larock 40 ALS
50 Larock 65 ALS
46 Pipo ALS
42 Techrock 40 ALS
43 Techrock 40 FB1
42 Techrock 60 ALS
43 Techrock 60 FB2
42 Techrock 80 ALS
6
52 Easycut
32
Hydroizolační pás
Alpaflore RW
35 Nadkrokevní kovový držák
15 Nůž na izolaci
47 Páska ALS
V čem se skrývá tajemství izolace?
Jak ušetřit energie?
Požární bezpečnost
C
Akustický komfort
V naší br
Dlouhodobá stálost
Přírodní materiál
ROCKWOOL. VÍCE NEŽ JEN KÁMEN!
Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací
pouze na kamennou vlnu v České republice.
www.vicenezjenkamen.rockwool.cz
7
Přehled použití stavebních izolací
ROCKWOOL
Střecha šikmá – zateplení mezi (a pod) krokvemi

Strop trámový – izolace vložena jako výplň stropů

 
TOPROCK SUPER
 
  
 
  

Strop (sklepy, garáže, průjezdy) – izolace pod stropy – lepená

Strop (sklepy, garáže, průjezdy) – izolace pod stropy – lepená
a kotvená
  
Strop ŽB s garantovanými protipožárními vlastnostmi2)

Podhled – izolace vložená do zavěš. podhledu – kazetového

 
Střecha plochá dvouplášťová (izolace spodního pláště)
Strop (sklepy, garáže, průjezdy) – izolace pod stropy – kotvená
MEGAROCK PLUS
  

Střecha plochá jednoplášťová
SUPERROCK
STEPROCK ND
STEPROCK HD
ROCKTON
 
Střecha šikmá – zateplení nad krokvemi (systém TOPROCK)1)

 
Podhled – izolace vložená do zavěš. podhledu – celoplošného

 
  
Podlaha na polštářích nad terénem a na stropě
 
  
Podlaha na nepochůzí půdě zateplená vrchem
 
  
Podlaha plovoucí těžká (pod armovaný beton)3)

 
Podlaha plovoucí anhydritová3)


Podlaha plovoucí lehká


Podlaha plovoucí nad terénem3)

3)
Příčka nebo předstěna

Kontaktní fasáda – vnější obvodové stěny
 
Kontaktní fasáda – vnější obvodové zaoblené stěny

Kontaktní fasáda – vnější obvodové stěny s těžkou povrch. úpravou

Stěna kazetová standardní
Stěna kazetová – systém ROCKPROFiL

Provětrávaná fasáda s izolací vkládanou mezi vodorovné rošty
Provětrávaná fasáda s izolací vkládanou mezi svislé rošty
a kotvenou hmoždinkami4) či držáky izolace
Provětrávaná fasáda s izolací vkládanou mezi svislé rošty
a kotvenou hmoždinkami či uchycenou trny (velká výška)5)
Provětrávaná fasáda s izolací viditelnou pohledem do spár obkladu
Výrobek najdete na stránce


Doporučené použití
Možné použití






Stěna dvouvrstvá a sendvičová6)
8
ROCKMIN PLUS
MONROCK MAX E
HARDROCK MAX
Role
FRONTROCK MAX E
FASROCK LG1
FASROCK LL
FASROCK
DACHROCK
AIRROCK ND PRO ROCKPROFIL
AIRROCK ND Fb1
AIRROCK HD Fb1
Použití v oblasti:
AIRROCK HD
Výrobky:
Segment:
Desky




 


 


 
17 18 18 37 31 24 25 26 22 30 28 12 16 20 19 14 13 15
Jedná se o chráněný průmyslový vzor kovového držáku pro nadkrokevní
zateplení ROCKWOOL, systém TOPROCK
2)
Druh použité izolace musí být v souladu s platným konkrétním systémovým
řešením BETA-ROCK
3)
Platí pro běžné zatížení obytných budov – vlastnosti roznášecích vrstev
podle statiky stavby
4)
Nutnost kotvit talířovou hmoždinkou, bez omezení výšky budovy
5)
Lze kotvit drátovou hmoždinkou, bez omezení výšky budovy
6)
Kotvení spínacími sponami
FB1 – jednostranný polep černou netkanou sklotextilií
1)
Přehled použití technických izolací
ROCKWOOL
TEPELNÉ
iZOLACE
VZDUCHOTECHNiCKÉ AKUSTiCKÉ
POTRUBÍ
iZOLACE
ODVOD TEPLA
A KOUŘE (OTK)
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV (Tzb)

Rozvody vzduchotechnických potrubí



Ostatní rozvody a tělesa TZB





Bojlery




Nádrže




Zásobníky TZB




Vzduchotechnické potrubí kruhového průřezu


Vzduchotechnické potrubí pravoúhlého průřezu





Potrubí






PIPO ALS
CONLIT DUCTROCK 120



Pravoúhlého průřezu – systém CONLiT DUCTROCK
– ochrana proti požáru zvnějšku i zevnitř EiS 60, EiS 90, EiS 120
Potrubí pravoúhlého průřezu – systém CONLiT DUCTROCK
– ochrana pro odvod tepla a kouře zvnějšku i zevnitř – EiS 30,
Ei 60, EiS 90 multi
2501) 6001) 50 2) 2501)
Výrobek najdete na stránce
Doporučené použití
Možné použití
CONLIT DUCTROCK 90


Pravoúhlého průřezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požáru zvnějšku Ei 30, Ei 45, Ei 60


řezaná

Absorpční tlumiče hluku do VZT potrubí
Max. provozní teplota – MST (°C)
CONLIT DUCTROCK 60
TECHROCK 80 ALS
TECHROCK 60 Fb1 (Fb2)
TECHROCK 60 ALS
TECHROCK 40 Fb1 (Fb2)
Rozvody tepla a teplé vody
Kruhového průřezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požáru zvnějšku EiS 30, EiS 45, EiS 603)
Potrubní
pouzdra
Desky s polepem
TECHROCK 40 ALS
KLIMAFIX
LAROCK 65 ALS
LAROCK 40 ALS
Použití v oblasti:
Výrobky:
Segment:
Rohože
400
2501)
560 2501)






–
–
–
45 50 44 42 43 42 43 42 52 52 52
1)
2)
3)
2501)
46
max. teplota na povrchu s polepem +100 °C
max. teplota povrchu +50 °C
ProRox WM 960PL – izolační rohož dodávaná Rockwool
Technical insulation (RTi).
ALS – hliníková fólie vyztužená skleněnou tkaninou
FB1 – jednostranný polep černou netkanou sklotextilií
FB2 – oboustranný polep černou netkanou sklotextilií
9
role TOPROCK SUPER
desky SUPERROCK
role MEGAROCK PLUS
desky ROCKMin PLUS
desky ROCKTOn*
* izolace ROCKTON není komprimovaná
NOVÉ KOMPRIMOVANÉ bALENÍ
PŘINÁŠÍ MNOHO VýHOD
Výhody dodávek na ucelených paletách:
 Nová technologie komprimace balení zjednodušuje
transport, skladování a manipulaci
 Menší nároky na skladovací prostory
(větší objem výrobků na paletě)
 Rychlá nakládka / vykládka
 Jednoduchá a efektivní manipulace
 Eliminace poškození jednotlivých balíků
 Možnost skladování venku
Více zboží
na stejné
ploše!
stavební
iZoLaCe
STAVEbNÍ IzOLACE
ROCKMin PLUS
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny pro stavební tepelné izolace.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0363/13/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy
– výplň příček, trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,037 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Dobré tepelněizolační vlastnosti
Univerzální deska
1
2
3
4
5
6
7
7
6
2
1
3
4
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Rockmin Plus, od tl. 200/300 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
5
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi.
délka šířka tloušťka
cena
bez DPH
počet počet
počet
počet
počet
počet
tepelný číslo
balení desek
m2
balíků desek na m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě paletě v kamiónu
rozměry
palety
termíny
dodání
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
42
53
63
74
84
105
126
147
158
168
189
210
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
127440
90947
127441
119721
127442
77293
127443
127444
90934
127445
127446
127447
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
18
18
15
12
12
10
8
7
6
6
5
5
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
540
540
450
360
360
300
240
210
180
180
150
150
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
1 000 625
1 000 625
1 000 625
50
80
100
53
84
105
1,35
2,15
2,70
127448 paleta
127450 paleta
127451 paleta
18
12
10
11,25
7,5
6,25
30
30
30
540
360
300
337,5
225
187,5
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
B
B
B
12
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
POPIS VýRObKU
Pás z kamenné vlny svinutý do role pro stavební tepelné izolace.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0363/13/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,039 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Minimální prořezy při řezání role
1
STAVEbNÍ IzOLACE
MEGAROCK PLUS
1
2
3
4
5
6
7
2
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Megarock Plus, od tl. 180/240 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
3
4
5
6
7
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení po kleštinách, ve spodní úrovni
střešních příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
číslo
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
120
160
200
100
120
160
200
2,55
3,05
4,10
5,10
127386
127387
127389
127391
balení
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
m2
v roli
počet
počet
rolí
m2 na
na paletě paletě
počet
palet
v kamiónu
rozměry
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4
3
20
20
20
20
120
100
80
60
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
termíny
dodání
B
B
B
B
13
STAVEbNÍ IzOLACE
SUPERROCK
POPIS VýRObKU
Univerzální deska z kamenné vlny pro stavební tepelné,
protipožární a akustické izolace.
KÓD VýRObKU
pro tloušťky 40–49 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
pro tloušťky 50–99 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
pro tloušťky 100–200 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0363/13/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy – nadkrokevní zateplení - systém TOPROCK
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
mu
systé
o
d
ný
Vhod O P R O C K
T
λ
Zvuková pohltivost (AW) 0,75 pro tloušťky 50–99 mm
0,95 pro tloušťky 100–200 mm
PŘEDNOSTI
0,035
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
1
2
3
2
7
1
4
6
4
3
9
5
6
7
8
9
5
8
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Superrock, nadkrokevní zateplení:
pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + (80 až 120) mm
pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + (60 až 120) mm
Pomocné krokve 60 × (60 až 120) mm
Kovový držák kotvený hřeby BMF
Parozábrana (např. těžký asfaltový pás s ALS vložkou)
Bednění
Krokve
4
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: nadkrokevní zateplení šikmé střechy.
délka šířka tloušťka
cena
bez DPH
počet počet
počet
počet počet počet
tepelný číslo
balení desek
m2
balíků
desek m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě na paletě paletě v kamiónu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
50
63
75
100
125
150
175
188
200
225
250
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
14
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127412
127413
127414
127416
127417
127418
127419
127420
127421
127422
127423
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
7
6
5
5
4
4
10,98
9,15
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
540
450
360
300
240
210
180
150
150
120
120
329,4
274,5
219,6
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
termíny
dodání
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
POPIS VýRObKU
Pás z kamenné vlny svinutý do role pro stavební tepelné izolace.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0363/13/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Minimální prořezy při řezání role
1
2
3
4
5
6
7
1
3
STAVEbNÍ IzOLACE
TOPROCK SUPER
2
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Toprock Super, od tl. 160/220 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
4
5 6 7
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení po kleštinách, ve spodní úrovni
střešních příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
cena
bez DPH
tepelný
číslo
počet m2
odpor
balení
výrobku
v roli
R
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 500
3 000
2 500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
160
180
200
96
120
144
192
216
240
2,25
2,85
3,40
4,55
5,10
5,70
127378
127379
127380
127382
127383
127384
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
rolí na
paletě
počet m2
na
paletě
počet
palet
v kamiónu
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4,5
3
2,5
2,5
20
20
20
20
20
20
120
100
90
60
50
50
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
rozměry
palety
termíny
dodání
B
B
B
B
B
B
Nůž na izolaci (příslušenství)
POPIS VýRObKU
Kvalitní nůž se zuby na řezání izolací.
délka zubové čepele
cena
bez DPH
(mm)
(Kč/ks)
320
250
číslo
výrobku
počet
v balení
(ks)
7980
1
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
15
STAVEbNÍ IzOLACE
ROCKTOn
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny pro stavební tepelné, protipožární
a akustické izolace.
KÓD VýRObKU
d = 40–49 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
d = 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
d = 100–200 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0363/13/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy, nadkrokevní zateplení – systém TOPROCK
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky
a předávací stanice)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
mu
systé
o
d
ný
Vhod O P R O C K
T
Zvuková pohltivost (AW) 0,85 pro tloušťku 50 mm
1,00 pro tloušťku 100 a 160 mm
PŘEDNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, nízkoenergetické
a pasivní domy
1
2
3
1
Sádrokarton
Rockton (na plnou tloušťku příčky)
Sádrokarton
2
3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: akustická izolace dělicí příčky.
délka šířka tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
počet počet počet
počet počet m2 počet
číslo
odpor
balení desek
m2
balíků
desek
na
palet
výrobku
R
v balíku v balíku na paletě na paletě paletě v kamiónu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
68
85
102
136
170
204
238
272
306
340
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
16
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127519
127430
127431
127433
127434
127435
127520
127521
127522
127523
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
12
10
6
6
5
4
3
3
3
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
25
20
20
300
240
200
150
120
100
80
75
60
60
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
45,75
36,6
36,6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
termíny
dodání
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny pro stavební tepelné, protipožární
a akustické izolace.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky
a předávací stanice)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouvrstvé a sendvičové stěny
Výrobek vhodný i do protipožárních konstrukcí.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Výborné protipožární vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, sendvičové stěny,
nízkoenergetické a pasivní domy
STAVEbNÍ IzOLACE
AiRROCK HD
λ
0,035
1
2
3
1
Sádrokarton
Airrock HD, na plnou tloušťku příčky
Sádrokarton
2
3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: protipožární dělicí příčka.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
odpor R
číslo
výrobku
balení
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(balíky)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
68
90
113
135
180
225
270
315
360
405
450
495
540
0,85
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
6713
6714
6715
6716
6718
6720
6721
6722
6724
6725
14308
111720
111722
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
4
3
3
2
2
2
2
9
7,2
6
4,8
3,6
3
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
356
356
356
356
356
356
356
408
356
468
408
356
356
B
C
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
625
625
625
625
30
40
50
60
80
100
120
140
68
90
113
135
180
225
270
315
0,85
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
13274
6726
6727
6728
6730
6732
6733
6734
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
4
3
9,375
7,5
6,25
5
3,75
3,125
2,5
1,875
356
356
356
356
356
356
356
408
C
C
B
B
B
B
C
C
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
17
STAVEbNÍ IzOLACE
AiRROCK nD FB1, AiRROCK HD FB1
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny s jednostrannou (FB1) povrchovou úpravou černou
netkanou sklotextilií (fleece) určena pro stavební tepelné, protipožární
a akustické izolace.
SORTIMENT
Desky s jednostrannou povrchovou úpravou
• Airrock ND FB1
• Airrock HD FB1
KÓD VýRObKU
Airrock ND FB1: MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,001)
Airrock HD FB1: MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky a předávací stanice)
– provětrávané fasády (s viditelnými spárami, s perforovaným obkladem)
– akustické bariéry a stěny
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
• Airrock ND FB1
• Airrock HD FB1
λD = 0,035 W.m-1.K-1
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Zvuková pohltivost (AW) Airrock ND FB1
1,00 pro tloušťky ≥ 100 mm
m
ce
S flee
Airrock ND Fb1
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
odpor R
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
50
60
80
100
120
140
160
149
167
205
242
279
317
354
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
číslo
výrobku
balení
4833
6821
4834
4835
4836
71802
4838
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
číslo
výrobku
balení
6903
6904
6905
6906
6907
35669
35674
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
4
3
3
6
4,8
3,6
3
2,4
1,8
1,8
360
360
360
360
360
360
360
B
C
C
C
C
B
B
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
4
3
3
6
4,8
3,6
3
2,4
1,8
1,8
360
360
360
360
360
408
360
Desky Airrock nD FB1 lze po konzultaci dodat i v tloušťce 180 a 200 mm.
Airrock HD Fb1
1)
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
odpor R
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
50
60
80
100
120
140
160
168
190
235
280
325
370
415
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
pouze pro tloušťky 100 mm
Desky s oboustranným polepem
Desky řady Airrock lze po konzultaci dodat i s oboustrannou (FB2) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece).
Příplatek k ceně desky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1) za oboustrannou úpravu (FB2) je 55 Kč/m².
18
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
C
C
C
C
C
C
C
POPIS VýRObKU
Polotuhá deska z kamenné vlny určena pro stavební tepelné a akustické izolace
těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Je určena pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí armovanou betonovou deskou
o min. tloušťce 50 mm. Deska je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných nebo
bytových domů, kde zatížení nepřekročí 250 kg/m2. Upozornění: Pokládka kročejové
izolace Steprock ND musí být provedena pouze v jedné vrstvě izolantu.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– těžké plovoucí podlahy
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,037 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
Vynikající akustické vlastnosti
1
1
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Roznášecí vrstva – armovaná betonová deska
tl. 50 mm
Steprock ND tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Stropní konstrukce
2
3
4
5
2
4
3
STAVEbNÍ IzOLACE
STEPROCK nD
5
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: těžká plovoucí akustická podlaha
s roznášecí armovanou betonovou deskou.
1)
cena
bez DPH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
82
103
123
144
180
216
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
82
103
123
144
180
216
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
cena
bez DPH
112401
112402
112403
112404
112405
112407
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
112395
112396
1132
112398
112399
112400
rozměry
palety
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
A
B
A
B
B
C
termíny
dodání
A
B
A
B
B
C
Dynamicka tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 30 mm / 2) Dynamicka tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 40 mm
Okrajový pásek STEPROCK
POPIS VýRObKU
Pásek z kamenné vlny určen pro použití v oblasti plovoucích podlah.
Minimalizuje akustické mosty mezi plovoucí podlahou a stěnou.
délka
výška
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/bm)
1 000
1 000
80
120
12
12
12
20
číslo výrobku
balení
1118
1119
karton
karton
bm
v kartonu
termíny dodání
(bm)
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
100
66
B
B
19
STAVEbNÍ IzOLACE
STEPROCK HD
POPIS VýRObKU
Polotuhá deska z kamenné vlny určena pro stavební tepelné a akustické izolace
lehkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové neprůzvučnosti.
Je určena pro lehké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z lehkých desek (např.
podlahový sádrokarton, sádrovláknité, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo
vláknocementové desky). Deska je vhodná pro podlahy obytných místností
rodinných nebo bytových domů, kde zatížení nepřekročí 250 kg/m2.
Při zatížení do 350 kg/m2 doporučujeme použít systém AKUFLOOR®.
Upozornění: Pokládka kročejové izolace Steprock HD musí být provedena
pouze v jedné vrstvě izolantu.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD211)-SD162)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– lehké plovoucí podlahy, systém AKUFLOOR®
– anhydritové podlahy
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 30 kPa
Dynamická tuhost (MN/m ) pro desky
o tloušťce:
30 mm
21
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,039 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
3
PŘEDNOSTI
mu
systé®
o
d
né
Vhod UFLOOR
AK
40 mm
16
Efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
Vynikající akustické vlastnosti
1
2
1
5
6
3
3
2
4
5
6
7
8
3
4
7
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Separační fólie
Roznášecí vrstva – 2× OSB deska s vloženou
separační fólií
Steprock HD tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Okrajový pásek OSB desky š. 100 mm
Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
Stropní konstrukce, Rockmin Plus nebo Superrock
8
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: lehká plovoucí akustická podlaha s roznášecí
vrstvou z dvou vrstev OSB desek – systém AKUFLOOR®.
1)
cena
bez DPH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
110
138
165
200
250
300
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
cena
bez DPH
104130
104131
104132
104133
104134
104136
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
110
138
165
200
250
300
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
4747
104139
4743
68110
4751
70651
balík
balík
balík
balík
balík
balík
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
v závislosti na tloušťce d = 30 mm / 2) v závislosti na tloušťce d = 40 mm
20
rozměry
palety
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
termíny
dodání
A
A
A
A
B
B
termíny
dodání
A
A
A
A
B
B
TENTOVÁN
PA
PATEN
T
ÁNO PAT
OV
O
Patentovaná dvouvrstvá izolace
FROnTROCK MAX E
TOVÁNO
EN
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající protipožární vlastnosti
zvyšuje požární bezpečnost staveb
Dvouvrstvá struktura desky zaručuje
pevnost a pružnost zároveň
 zachování prodyšnosti stěn
 Ideální izolace pro novostavby i rekonstrukce
 Široký rozsah tlouštěk (do 280 mm)




SPOJEnÍ 2 VLASTnOSTÍ V 1 VýROBKU
= pevnost a pružnost zároveň
VýRObEK SPLňUJE:
 požadavky ETICS podle ETAG 004
Horní velmi
tuhá vrstva zaručí:
 vysokou odolnost
fasády proti poškození
 dobrou přídržnost
stěrkové hmoty
 bezpečnou montáž
1
1
2
λ
= 0,036
Deska je součástí mnoha certifikovaných
systémů ETICS. Kvalitní zateplení domů
s izolacemi ROCKWOOL v rámci dotačních
programů: Nová zelená úsporám
a Panel 2013+.
dvojí
struktura
Spodní pružná vrstva
 se přizpůsobí případným nedokonalostem
podkladu
2
STAVEbNÍ IzOLACE
FROnTROCK MAX E
POPIS VýRObKU
Dvouvrstvá deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních
zateplovacích systémech (ETiCS). Fasádní deska nové generace s podélnou
orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou. Velmi tuhá horní vrstva desky
označená nápisem „ROCKWOOL TOP” zabezpečnuje vysokou odolnost proti
mechanickému namáhání. Povrchová úprava zabezpečuje dobrou přídržnost
stěrkové hmoty a bezpečnou montáž. Měkčí, flexibilní vnitřní strana se
optimálně přizpůsobí podkladu fasády. Výrobek splňuje požadavky na ETiCS
podle ETAG 004.
Výrobek splňuje:
– požadavky na ETiCS podle ETAG 004
– požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov ČR
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– kontaktní fasády
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,036 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající protipožární vlastnosti
ideální izolace nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy – nejširší rozsah
tlouštěk na trhu
Výborná manipulace s deskou – nižší hmotnost
Zachovává prodyšnost stěn
3
2
1
5
4
6
7
9
8
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení vnější fasády deskami
Frontrock MAX E.
Desku označenou nápisem ROCKWOOL TOP je nutné osadit
směrem ven od objektu!
Desky Frontrock MAX E lze kotvit povrchovou nebo zápustnou
montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém
ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci hmoždinek
příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny
dodavatele systému.
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mu
systé
o
d
né
Vhod TA-ROCK
bE
Lepicí hmota
Frontrock MAX E, od tl. 100/140 mm*
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETiCS
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Kotevní prvek pro upevnění soklové lišty
Soklová lišta
Spojka soklové lišty
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
STAVEbNÍ IzOLACE
120 mm
Frontrock MAX E
λ
= 0,036
140 mm
Běžná izolace
cena
bez DPH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
174
232
290
348
406
435
464
522
580
638
696
754
812
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
7,20
7,75
cena
bez DPH
99002
86003
86004
86005
86954
86006
86007
86008
86009
99085
99086
99089
99091
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
192
256
319
383
447
479
511
575
638
702
766
830
894
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
7,20
7,75
67443
53392
98960
98961
54958
66632
54960
54961
54962
99056
99058
99081
99084
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
20
20
16
12
16
16
12
12
12
20
20
16
16
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
12
12
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 090
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 230
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 170
2 000 × 1 200 × 1 250
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
582
478
374
478
478
426
374
375
634
582
530
478
termíny
dodání
A
A
A
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
termíny
dodání
A
A
A
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
Desky Frontrock MAX E lze po konzultaci dodat i ve formátu 500 × 1 000 mm. Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
23
STAVEbNÍ IzOLACE
FASROCK
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních
zateplovacích systémech (ETiCS). Fasádní deska s podélnou orientací
vláken. Výrobek splňuje požadavky na ETiCS podle ETAG 004.
Výrobek splňuje:
– požadavky na ETiCS podle ETAG 004
– požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro: kontaktní fasády, izolace ostění
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
• pro tloušťku ≥ 40 mm
• pro tloušťku < 40 mm
λD = 0,039 W.m-1.K-1
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
tému
o sys
d
é
n
Vhod TA-ROCK
bE
Dobré tepelněizolační vlastnosti, zachovává prodyšnost stěn
3
1
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
7
9
Lepicí hmota
Fasrock, od tl. 120/160 mm*
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETiCS
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Kotevní prvek pro upevnění soklové lišty
Soklová lišta
Spojka soklové lišty
8
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení vnější fasády deskami Fasrock.
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
64
96
128
160
192
256
320
384
448
480
512
576
640
0,45
0,70
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
71
106
141
176
212
282
352
423
493
528
564
634
704
0,45
0,70
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
cena
bez DPH
70087
70089
70092
70096
70098
86022
86023
86025
72681
86026
98877
86027
98252
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
1041
1042
70109
69887
70111
88955
88956
88957
98868
88958
98870
88959
98871
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4,8
3,6
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
28
24
20
24
20
20
16
12
16
16
12
12
12
134,4
86,4
72
57,6
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 110
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4,8
3,6
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
842
790
582
686
582
582
478
374
478
478
426
374
322
Desky Fasrock lze po konzultaci dodat i ve formátu 500 × 1 000 mm. Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.
24
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
termíny
dodání
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B
C
C
termíny
dodání
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B
C
C
POPIS VýRObKU
Lamelová deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních
zateplovacích systémech (ETiCS). Fasádní deska s kolmou orientací vláken
k povrchu desky. Výrobek splňuje požadavky na ETiCS podle ETAG 004.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0210/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– kontaktní fasády
– stropy (sklepy, garáže, průjezdy)
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
ideální pro zaoblené povrchy a stěny s těžkou povrchovou úpravou
(cihelný pásek, keramický obklad namísto omítkové povrchové úpravy)
Rychlá montáž (za určitých podmínek není nutné mechanicky kotvit)
Zachovává prodyšnost stěn
1
2
4
3
2
Lepicí hmota
Fasrock LL, od tl. 120/140 mm*
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETiCS s podkladním
talířem 140 mm**
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Kotevní prvek pro upevnění soklové lišty
Soklová lišta
Spojka soklové lišty
3
4
5
6
7
8
9
6
5
1
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
** Pokud není použit podkladní talíř 140 mm, jedná se pouze
o technologickou hmoždinku (není nosná).
7
9
STAVEbNÍ IzOLACE
FASROCK LL
8
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení vnější fasády deskami Fasrock LL.
cena
bez DPH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
140
168
224
280
336
392
448
504
560
616
672
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
82612
85984
82613
82614
82615
82616
82617
82618
82619
90183
84998
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
30
25
25
30
25
20
15
15
15
10
10
57,6
48
36
28,8
24
19,2
14,4
14,4
14,4
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 255
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 215
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 195
2 000 × 1 200 × 1 095
termíny
dodání
C
C
B
B
B
C
B
C
B
C
C
Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách.
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
25
STAVEbNÍ IzOLACE
FASROCK LG1
POPIS VýRObKU
Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami
a povrchovou úpravou bílým nástřikem. Deska s převážně kolmou
orientací vláken k povrchu desky, která má na lícové straně dookola
zkosené hrany o 16 mm pod úhlem 45°.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0322/12/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– stropy (sklepy, garáže, průjezdy)
– stěny staveb
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Zvýšení požární odolnosti a tepelněizoalčních vlastností konstrukce
Jednoduchá manipulace (deska je lehká)
Zvýšení produktivity práce
Fasrock LG1 je opatřen povrchovou úpravou bílým nástřikem.
1
2
2
1
Těžký strop
Fasrock LG1, tl. 100 mm*
* Tloušťka je uvedena dle požadavků podle normy.
Více na stránce 4 ceníku.
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení stropu spodem (garáž, sklep).
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
60
100
120
150
cena
bez DPH
(Kč/m2)
210
350
420
525
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
(m2·K.W-1)
1,45
2,40
2,90
3,65
114649
114653
114655
114657
paleta
paleta
paleta
paleta
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
200
120
100
80
48
28,8
24
19,2
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
rozměry
palety
termíny
dodání
Lamelové desky Fasrock LG1 lze po konzultaci dodat i v tloušťkách: 50, 80, 180 a 200 mm.
Po konzultaci lze dodat lamelovou desku se zkosenými hranami bez povrchové úpravy Fasrock L frézovaný v tloušťkách od 60 do 200 mm.
26
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Desky jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní
A
A
A
A
PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
ÁNO PA
OV
REI
15-60
RW
REI
15-60
REI
30–60 min
RW
38–55 dB
3
RW
dvojí
struktura
REI
30–60 min
RW
REI
UNiVERZÁLNÍ
střešní dvouvrstvá izolace
Monrock MAX E
 V praxi oceněná univerzálnost pro jedno,
dvou i vícevrstvou pokládku a mechanicky
kotvené, lepené a zatěžované střešní skladby
 Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
plochých střech
 Ideální pro průmyslové objekty, obchodní
a nákupní centra, skladové haly, obytné domy
apod.
 Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
 Variabilita pro kombinace se spádovým
systémem ROCKFALL
 Nejvyšší kategorie požární
bezpečnosti – reakce na oheň A1
 Vynikající tepelněizolační a akustické vlastnosti
REI
30–60 min
REI
15–60 min
RW
REI
RW
38–55 dB
30–60 min
38–55 dB
15–60 min
45–50 dB
 Klasifikace požární odolnosti
plášťů plochých střech
s REI 15 až REI 60
 Ploché střechy opatřené izolací
MONROCK MAX E spadají
do třídy bROOF(t3)
Kvalitní zateplení střech s izolacemi
ROCKWOOL v rámci dotačních
programů: Nová zelená úsporám
a Panel 2013+.
RW
RW
STAVEbNÍ IzOLACE
MOnROCK MAX E
POPIS VýRObKU
Univerzální tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny pro akustické a protipožární izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm
zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Deska
je určena pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci
se spádovým systémem ROCKFALL. Vrchní vrstva je na povrchu označena
nápisem „ROCKWOOL TOP”. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných.
Společnost ROCKWOOL má k dispozici klasifikace požární odolnosti plášťů
plochých střech s REi 30 až REi 60. Ploché střechy opatřené izolací Monrock
MAX E spadají do třídy BROOF(t3).
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)CP(5)1)-MU1; *pro vrchní vrstvu platí: CS(10)60 a PL(5)700
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– ploché střechy
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení horní vrstvy
≥ 60 kPa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 40 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 10 kPa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,038 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
1)
pouze pro tloušťky 80 až 120 mm
Univerzální řešení pro ploché střechy
Velmi dobré mechanické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti
Výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech
Zlepšuje akustiku plochých střech
1
2
5
6
3
7
3
4
2
1
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém
plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena lepením.
28
i
binac FALL
m
o
k
V
ROCK
m
e
m
sté
se sy
4
5
6
7
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od tl. 180 mm*
(možnost kombinace se systémem ROCKFALL)
Podkladní asfaltový pás plnoplošně natavený
Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
Atikový klín ROCKFALL
Airrock ND pro ROCKPROFIL, tl. od 160 mm
* Tloušťka je uvedena dle požadavků podle normy.
Více na stránce 5 ceníku.
šířka tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
216
288
360
432
504
540
576
648
720
792
864
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
216
288
360
432
504
540
576
648
720
792
864
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
cena
bez DPH
85540
61521
61522
61525
53283
56771
53286
53287
61529
53290
68290
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
102758
53311
53312
53313
53314
103899
53315
53316
53317
53318
53319
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
8
7
6
6
5
5
43,2
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
14,4
14,4
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 300
počet desek
na paletě
rozměry
palety
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
582
478
582
478
478
426
790
686
634
582
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
termíny
dodání
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
termíny
dodání
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
Desky Monrock MAX E lze po konzultaci dodat i ve formátu 600 × 2 000 mm.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
TRAPézOVé VýPLně
POPIS VýRObKU
Trapézové výplně z kamenné vlny pro akustické a protipožární izolace
v oblasti plochých střech.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1415-CPD-35-(C-7/2010)
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
- ploché střechy
Výplně trapézových plechů se používají hlavně u nepochozích střech halových
objektů, kde je vyšší požadavek na požární odolnost a akustiku. Slouží
k vyplnění spodní vlny trapézového plechu především za účelem zlepšení
akustických vlastností skladby střešní konstrukce v kombinaci s izolačními
deskami pro ploché střechy. U perforovaných trapézových plechů je součástí
dodávky separační sklotextílie. K dispozici jsou výsledky akustických měření
různých skladeb plochých střech.
ROzMĚRY
Délka: 1 000 mm, řez odpovídá konkrétnímu typu trapézového plechu
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,037 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Trapézové výplně jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Vzhledem k širokému sortimentu doplňků je kalkulační projektová cena dodávky a doporučené technické řešení zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
informace o ceně na vyžádání u projektového specialisty.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Desky větších formátů jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
29
STAVEbNÍ IzOLACE
délka
STAVEbNÍ IzOLACE
HARDROCK MAX
POPIS VýRObKU
Speciální velmi tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny určena pro tepelné,
protipožární a akustické izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva
o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Vrchní vrstva je na povrchu označena nápisem „ROCKWOOL TOP”. Deska
je určena pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci
se spádovým systémem ROCKFALL. Desky je možné použít do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Společnost ROCKWOOL
má k dispozici klasifikace požární odolnosti plášťů plochých střech s REi 30 až
REi 60. Ploché střechy opatřené izolací Hardrock MAX spadají do třídy BROOF(t3).
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro: ploché střechy
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 10 kPa
Bodové zatížení
800 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
se
i
binac
LL
V kom ROCKFA
m
e
m
systé
Univerzální řešení pro ploché střechy
Velmi dobré mechanické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti
Výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech
Zlepšuje akustiku plochých střech
1
2
3
5
6
4
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
Hardrock MAX (možnost kombinace se systémem
ROCKFALL), tl. od 180 mm*
Podkladní asfaltový pás mechanicky kotvený
Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
Atikový klín ROCKFALL
Airrock ND pro ROCKPROFIL, tl. od 160 mm
* Tloušťka je uvedena dle požadavků podle normy.
Více na stránce 5 ceníku.
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena mechanickým
kotvením.
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
80
100
120
140
160
180
240
320
400
480
560
640
720
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
98807
7933
61153
61156
61159
61161
112098
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
20
15
12
10
8
7
6
48
36
28,8
24
19,2
16,8
14,4
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
Desky Hardrock Max lze po konzultaci dodat i ve formátu 600 × 2 000 mm.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
30
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Desky větších formátů jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
rozměry
palety
termíny
dodání
C
C
C
C
C
C
C
POPIS VýRObKU
Velmi tuhá deska z kamenné vlny určená pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, zatěžovaných a lepených. Deska je určena pro dvou
i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci se spádovým systémem
ROCKFALL. Společnost ROCKWOOL má k dispozici klasifikace požární odolnosti plášťů plochých střech s REi 30 až REi 60.
Deska je vhodná pro podlahové konstrukce – podlahy se zvýšenými nároky na
tepelné vlastnosti (podlahy nad terénem) a podlahy se zvýšeným zatížením
do 400 kg/m2.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– ploché střechy, podlahy
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kPa
Bodové zatížení
550 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
se
STAVEbNÍ IzOLACE
DACHROCK
i
binac
LL
V kom ROCKFA
m
me
systé
Vysoce odolná tuhá deska
1
2
3
6
4
5
5
6
4
3
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od tl. 120 mm*
Dachrock, od tl. 60 mm*
(možnost kombinace se systémem ROCKFALL)
Hydroizolační fólie mechanicky kotvená
Airrock ND pro ROCKPROFIL, tl. od 160 mm
* Tloušťka je uvedena dle požadavků podle normy.
Více na stránce 5 ceníku.
2
1
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém
plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena
mechanickým kotvením.
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
1200
1200
1200
1200
60
80
100
120
228
304
380
456
1,45
1,95
2,40
2,90
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
60
80
100
120
228
304
380
456
1,45
1,95
2,40
2,90
cena
bez DPH
1075
68233
68235
68236
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor R výrobku
1061
33049
33055
33077
balík
balík
balík
balík
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
43,2
36
28,8
24
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
počet desek
na paletě
rozměry
palety
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
2
2
2,4
1,8
1,2
1,2
582
582
686
582
termíny
dodání
A
C
C
C
termíny
dodání
B
C
B
B
Desky větších formátů jsou uloženy přímo na paletě.
Po dohodě s výrobcem lze dodat izolační desky Spodrock.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Desky větších formátů jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
31
STAVEbNÍ IzOLACE – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Hydroizolační pás ALPAFLORE
POPIS VýRObKU
Hydroizolační modifikovaný podkladní pás pro přímou aplikaci natavením
na izolační desky ROCKWOOL bez penetrace asfaltem. Pás je stabilizovaný
a má zvýšenou odolnost proti teplu (stékání na svislé ploše) a stárnutí.
CERTIFIKÁT CE
0679-CPD-0128
ObLAST POUŽITÍ
Ploché střechy – podkladní pás pro dvouvrstvou skladbu
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Modifikovaný asfaltový pás (modifikace ALPA FC), nosná vložka
je ze skleněného rouna 50 g.m-2
Tloušťka pásu
3 mm
Faktor difuzního odporu pro vodní páru
μ = 20 000
Mez pevnosti v tahu podél / napříč
250 / 150 N / 50 mm
Průtažnost na mezi pevnosti
ε=3%
Adhesivita k deskám z kamenné vlny (TR 15)
20 kPa
Odolnost proti stékání
+120 °C
Ohebnost za mrazu
-14 °C
Třída reakce na oheň
F
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
počet m2
v roli
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
1 000
3
163
délka
hmotnost
role
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
(m2)
(kg)
(ks)
[m2]
(kg)
10
33,3
25
250
833
Akustická fólie TECSOUnD
Těžká ohebná polymerická membrána na bázi polyolefinů s minerálním
plnivem.
ObLAST POUŽITÍ
Akustické izolace plochých střech, šimých střech (plechových krytin),
kazetových stěn systému ROCKPROFiL, případně jiných stěn a příček
z tenkých plechů, sádrokartonu, dřevitých desek apod.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
STO-2012-0908/P
Plošná hmotnost fólie
5 kg.m-2
Tloušťka fólie
2,5 mm
Faktor difuzního odporu pro vodní páru
μ > 50,000*
Měrná objemová hmotnost
ρ = 2,0 g.cm-3
Ohebnost za mrazu
-20 °C
Třída reakce na oheň
b-s2, d0
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
počet m2
v roli
hmostnost
role
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2)
(kg)
(ks)
[m2]
(kg)
6 000
1 220
2,5
157,00
7,32
36,6
24
175,68
878,4
V případě požadavku na aplikaci fólie o plošné hmotnosti 10 kg.m-2 doporučujeme pokládat 2 fólie TECSOUND 50 na sebe s řádnými přesahy.
Podrobné informace k možnosti dodávky u projektového specialisty pro ploché střechy.
* Fólie může splnit funkci parozábrany
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
32
hmotnost
palety
50 (příslušenství)
POPIS VýRObKU
STAVEbNÍ
TECHNICKÉ
OSVĚDČENÍ
RW (příslušenství)
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Pro hydroizolační pás ALPAFLORE RW neplatí standardní obchodní podmínky.
Podrobné informace o možnosti dodávky u projektového specialisty pro ploché střechy.
hmotnost
palety
GRANROCK PREMIUM
Granulovaná kamenná vlna:
 Pro dodatečné zateplení úzkých nebo nepřístupných
míst v šikmých a plochých střechách pod vazníky, apod.
 Nehořlavá izolace z kamenné vlny pro zvýšení
požární bezpečnosti budov – třída reakce na oheň A1
 Hydrofobizovaná izolace z kamenné vlny
– zachovává tepelněizolační vlastnosti
– snáší vlhké prostředí
Foukanou izolaci granulovanou kamennou vlnou GRANROCK
PREMiUM provádí společnost iP iZOLACE POLNÁ, s.r.o.
www.ippolna.cz
33
STAVEbNÍ IzOLACE
TOPROCK – systém pro nadkrokevní
zateplení šikmých střech.
BETA-ROCK – systém zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže,
systém pro zvýšení jejich požární odolnosti
na REi 120 až REi 240.
AKUFLOOR® – systém lehkých plovoucích
podlah s certifikovanými akustickými
a statickými vlastnostmi.
systémová řešení
RoCKWooL
pRo stavební
apLiKaCe
ROCKPROFiL – Airrock ND pro kazetový
systém.
ROCKFALL – systém spádování plochých
střech.
POPIS SYSTÉMU
Systém nadkrokevní izolace pro zateplení šikmých střech.
SYSTÉM
ObSAHUJE
• Tepelnou izolaci Superrock nebo Rockton
• Nadkrokevní kovové držáky 120 mm (nízký) nebo 180 mm (vysoký)
• Hřeby bMF pro kotvení držáků (nejsou součástí dodávky ROCKWOOL, a.s.)
1
2
3
1
4
3
4
2
5
6
9
7
7
8
9
6
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Superrock nebo Rockton, nadkrokevní zateplení:
pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + (80 až 120) mm
pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + (60 až 120) mm
Pomocné krokve 60 × (60 až 120) mm
Kovový držák kotvený hřeby BMF
Parozábrana s asfaltovým pásem a hliníkovým
povrchem
Bednění
Krokve
4
8
5
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: nadkrokevní zateplení šikmé střechy
(systém TOPROCK).
Nadkrokevní kovový držák (příslušenství)
POPIS VýRObKU
Kovový držák pro nadkrokevní zateplení šikmých střech (průmyslový vzor
ROCKWOOL). Šířka lůžka v držáku (pro umístění přídavné krokve) je 60 mm.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký)
• držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 200–240 mm, tloušťka izolace
120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držáku 165 mm
Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký)
• držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 240–300 mm, tloušťka izolace
180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držáku 225 mm
Nadkrokevní držák
Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký)
Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký)
cena
bez DPH
počet držáků
v balení
(Kč/ks)
(ks)
125
160
1
1
hmotnost /kg
číslo
výrobku
termíny dodání
2,0
2,4
7826
55233
C
C
Kotvení držáků ke krokvi a zajištění přídavných krokví doporučujeme provést pomocí speciálních ocelových pozinkovaných hřebů, které jsou odolné
proti vytržení – kotevní hřeb – typ BMF (délka 40 mm je určena do přídavné krokve, délka 60 mm je určena do krokve pro kotvení paty držáku).
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
35
STAVEbNÍ IzOLACE – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Systém TOPROCK
STAVEbNÍ IzOLACE
AKUFLOOR® systém
POPIS SYSTÉMU
Systém lehkých plovoucích podlah s certifikovanými akustickými a statickými
vlastnostmi.
Zlepšuje kročejovou neprůzvučnost stropů až o 30 dB.
SYSTÉM
SE SKLÁDÁ
• nášlapná vrstva – OSB SUPERFiNiSH (Kronospan), vlysy, parkety, PVC,
koberec, keramická dlažba
• roznášecí vrstva – velkoformátové desky OSB 2 SUPERFiNiSH (ECO)
• desky Steprock HD v tl. 20–50 mm
• další vrstvy v závislosti na druhu a způsobu použití podlahy –
např. hydroizolační, pojistná a separační vrstva
• okrajový pásek Steprock
• okrajový pásek z dřevovláknité měkké desky (zvyšuje únostnost
podlahy po obvodě při soustředěném zatížení)
CERTIFIKACE
Lehká akustická plovoucí podlaha AKUFLOOR® je společným certifikovaným
systémem společností KRONOSPAN OSB spol. s r. o. a ROCKWOOL a.s. Tento
systém byl testován s ohledem na statické a akustické vlastnosti podlahového souvrství.
VýHODY
Vynikající akustické vlastnosti
Lehká, staticky únosná podlaha
Snadná a rychlá montáž bez potřeby mokrých procesů
Okrajový pásek Steprock
1
2
3
1
2
5
7
3
6
4
8
4
5
6
7
8
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Separační fólie
Roznášecí vrstva – 2× OSB deska s vloženou
separační fólií
Steprock HD tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Okrajový pásek OSB desky š. 100 mm
Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
Stropní konstrukce
Bližší informace – speciální prospekt Lehká plovoucí podlaha
– systém AKUFLOOR®.
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: plovoucí akustická podlaha s roznášecí
vrstou z dvou vrstev OSB desek – systém AKUFLOOR®.
Systém BETA-ROCK
POPIS SYSTÉMU
Zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení
jejich požární odolnosti na REi 120 až REi 240.
ObLAST POUŽITÍ
Deklarovaným účelem použití systému BETA-ROCK je zateplení vnitřních
železobetonových konstrukcí, stropů a stěn a zvýšení jejich požární odolnosti
při namáhání požárem ze strany umístění tepelné izolace. Za stanovených
podmínek systém zabezpečuje dosažení vysoké požární odolnosti zateplované
konstrukce (třídy REi 120 až REi 240) při zachování nehořlavosti systému
(třída A1) a druhu konstrukce DP1. Systém zároveň podstatně zvyšuje tepelný odpor zateplovaných konstrukcí, přičemž nesnižuje jejich difúzní odpor
(propustnost pro vodní páry) a přispívá k akustickým parametrům zateplovaných konstrukcí. Systém se aplikuje pouze v interiéru budovy. SYSTÉM
SE SKLÁDÁ
Protipožární izolační desky:
• roznášecí vrstva - velkoformátové desky OSB 2 SUPERFiNiSH (ECO)
• Frontrock MAX E nebo
• Fasrock
Zatloukací ocelové kotvy iDMS (HiLTi), METAL-iSO (LR ETANCO),
iSOMET (SPiT)
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
• nátěrem
• nástřikem
• výztužnou vrstvou systému ETiCS (kontaktní zateplovací systém)
• zavěšeným podhledem
• ponecháním povrchu bez úpravy (přirozený vzhled izolačních desek)
POŽÁRNÍ
ODOLNOST
KONSTRUKCE
REi 120 DP1 s izolací Frontrock MAX E v tl. 60–150 mm
REi 240 DP1 s izolací Fasrock v tl. 60 mm
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: protipožární izolace železobetonového stropu izolací v tloušťce 60–150 mm.
36
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Bližší informace – technický list Systém BETA-ROCK.
POPIS VýRObKU
Speciální deska z kamenné minerální vlny. Deska je pro potřeby aplikace do
fasádních kazet opatřena zářezem, tak aby došlo k jejímu částečnému předsazení před nos kazety. Tímto dochází k podstatné eliminaci tepelných mostů.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW 0,85(H)1)-AW1,002)
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Nehořlavá a akustická izolace pro:
• vnější obvodové kazetové stěny s nejvyššími požadavky
na tepelněizolační vlastnosti
• kazetové vnitřní příčky s vysokými požadavky na akustické vlastnosti
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Přednosti ověřeny praxí v rámci aplikace na mnoha referenčních stavbách
1
2
3
4
5
6
4
6
3
2
1
STAVEbNÍ IzOLACE
AiRROCK nD pro systém ROCKPROFiL
Svislý plech obkladu (TRP)
Airrock ND pro ROCKPROFIL
Nosná kazeta
Nosný sloup
Soklový plech se soklovou lištou (opěrný prvek)
Šroub
přesah 40
hloubka zářezu
hloubka kazety
5
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: zateplení kazetové stěny s použitím svislého
obkladu (TRP).
cena
bez DPH
tepelný
číslo
odpor R výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
155
165
175
185
195
205
235
318
338
359
379
400
420
482
4,40
4,70
5,00
5,25
5,55
5,85
6,70
13915
13429
13916
13918
56617
51683
111717
balení
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
3
3
2
2
2
2
2
1,83
1,83
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
356
356
468
468
412
412
356
termíny
dodání
C
C
C
C
C
C
C
pouze pro tloušťku 50 mm / 2) pouze pro tloušťky 100 až 160 mm
Desky Airrock ND pro ROCKPROFiL lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách (120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240 mm).
* Kalkulační projektová cena je zpracována vždy na základě konkrétních požadavků klienta, specifika zakázky a termínu realizace projektu.
Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce.
1)
POPIS SYSTÉMU
Systém ROCKPROFiL se skládá:
• ze tří systémových povinných prvků:
1. nosná stěnová kazeta (plná nebo perforovaná, vybrané typy kazet dodavatele Kovové profily s.r.o.)
2. izolace Airrock ND pro ROCKPROFiL
3. odstupové šrouby SFS intec
• z volitelných prvků (dalšího příslušenství):
4. svislý pomocný profil (vynechává se pouze v případě montáže svislého trapézového plechu)
5. svislý nebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vnější kazeta, panelový obklad (typ Bond nebo sendvič)
Společnost ROCKWOOL, a.s. z uvedených systémových prvků dodává izolační desky Airrock ND pro ROCKPROFiL.
POŽÁRNÍ
VLASTNOSTI
Zatížení požárem zevnitř (oheň působí na kazety): až do E 120 minut, EW 60 minut, Ei 30 minut
Zatížení požárem z vnějšku (oheň působí na trapézový plech): až do E 120 minut, EW 60 minut, Ei 30 minut
Pro správný statický návrh a garanci systému je nutné kontaktovat nositele systému (Kovové profily s.r.o., SFS intec s.r.o, ROCKWOOL, a.s.).
Při použití jiných než systémových prvků nelze vydat společné Prohlášení o shodě. Systém je nutné instalovat podle montážního návodu.
Pro montáž doporučujeme zaškolení nositeli systému.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
37
STAVEbNÍ IzOLACE
ROCKFALL systém spádování plochých střech
POPIS VýRObKU
Systémové jednostranně spádované desky z kamenné vlny.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162 -T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Systémově slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 % nebo 3 % na
konstrukci ploché střechy jednostranně sešikmenými deskami, obvykle
v kombinaci s izolací Monrock MAX E, Hardrock MAX nebo Dachrock.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kPa
Bodové zatížení
550 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
Systémové řešení podporované bezplatným technickým servisem
v úrovni projektové přípravy i realizace staveb
Jednoduchá montáž
Ekonomické řešení
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: spádový systém ROCKFALL v ploše střechy ve 2% nebo 3% spádu.
1. ROCKFALL protispádové desky
1
2. ROCKFALL spádové klíny – systémově slouží
k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché
střechy za účelem plynulého odtoku srážkové
vody ke střešním vpustím.
2
3
3. ROCKFALL systém spádování plochých střech –
jednostranně zešikmené desky slouží k vytvoření
nebo zvětšení spádu o 2 % nebo 3 % na konstrukci
ploché střechy. Jsou pokládány v kombinaci s izolací
Monrock MAX E, Hardrock MAX nebo Dachrock.
Součástí izolace plochých střech jsou rovněž ROCKFALL
atikové klíny.
1
2
P 1
2
2
P
P
P P
1
1
2
P 1 P 2 PP PP P P
P 2 P P P P PP PP P P
2
P
P
P
P 2 P P P P P P P P PP PP P P
P
1
P
P
2
P
P
2
2
3
3
P
P
2
2
2% spád
1
1
3
3
P2 P
P P P P P P
2
1
1
3 1 P2 P 3 P P PP P P P P P P P P
P
P
1
2
201
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
209
210
200
201
1
1
3% spád
1
2
1
P
1
P
1
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
1, 2, 3 – spádové prvky
P – podkladní deska
Spádové desky ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
Spádové desky ROCKFALL
tloušťka
spád
po délce
(mm)
(mm)
(%)
500
500
500
500
500
20–40
40–60
60–80
20–50
50–80
2
2
2
3
3
délka
šířka
označení výrobku
(mm)
2% spád = SD 20–40 mm / 1m
2% spád = SD 40–60 mm / 1m
2% spád = SD 60–80 mm / 1m
3% spád = SD 20–50 mm / 1m
3% spád = SD 50–80 mm / 1m
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
podkladní deska
38
60
číslo
výrobku
7170
7193
7212
7171
7204
6640
209
2
ROCKFALL
POPIS VýRObKU
Systémové dvoustranně spádované klíny z kamenné vlny.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy
za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím. Variantně
lze použít na vytvoření protispádu u střešních nástaveb. Modulové sestavy
spádových prvků vytváří spád v podélné ose 2 %, v příčné 8 %.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kPa
Bodové zatížení
550 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
PŘEDNOSTI
STAVEbNÍ IzOLACE
Spádové klíny
Systémové řešení podporované bezplatným technickým servisem v úrovni projektové přípravy i realizace staveb
Jednoduchá montáž
Ekonomické řešení
číslo
výrobku
Spádové klíny ROCKFALL
označení výrobku
klín SK díl "a"
klín SK díl "b"
klín SK díl "c"
klín SK díl "d"
klín SK díl "e"
klín SK díl "f"
7371
7372
7373
7374
7375
7376
podkladní deska – 80 mm
6642
A
0
b
a
20
C
b
40
0
D
c
a
60
20
E
d
b
80
40
0
F
e
c
a
100
60
20
G
f
d
b
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
(výška)
Rozměry sestav dvouspádových klínů ROCKFALL (výrobní modul A–z)
z
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220 240 260
460
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220
420
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180
380
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140
340
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240
80
40
0
P
P
P
P
e
c
a
100
60
20
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240
d
e
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
c+80
a
b
c
d
e
a
b
c
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160
c+80 d+80 e+80
a
P – podkladní deska
300
260
240
200
160
120
80
40
0
Spádové klíny ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Vzhledem k širokému sortimentu doplňků je kalkulační projektová cena dodávky a doporučené technické řešení zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
informace o ceně na vyžádání u projektového specialisty.
39
STAVEbNÍ IzOLACE
ROCKFALL protispádové desky
POPIS VýRObKU
Jednostranně spádované desky z kamenné vlny v orientaci spádu 0,5 nebo 1 m.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Slouží k vytvoření protispádu na vyspádované ploché střeše u detailů atik
a střešních nástaveb, příp. jiných svislých konstrukcí.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kPa
Bodové zatížení
550 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Protispádové desky ROCKFALL
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
500
500
500
500
500
500
500
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
65
81
97
129
162
194
226
délka
šířka
označení výrobku
(mm)
PD 0–40 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–50 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–60 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–80 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–100 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–120 mm / 1 m nebo 0,5 m
PD 0–140 mm / 1 m nebo 0,5 m
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
ROCKFALL atikové klíny
POPIS VýRObKU
Trojhranný klín z kamenné vlny.
KÓD VýRObKU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4) -MU1
NORMA
ČSN EN 13501-1
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0168/09/P
ObLAST POUŽITÍ
Trojhranný klín slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní
roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (na atiky, obruby
světlíků, průlezy, ventilační šachty a jiné svislé konstrukce).
Délka všech klínů je 1 000 mm.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kPa
Bodové zatížení
550 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Atikové klíny ROCKFALL
délka
rozměry
tloušťka
cena
bez DPH
označení výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
AK 40 × 40
AK 50 × 50
AK 60 × 60
AK 80 × 80
AK 100 × 100
AK 120 × 120
AK 140 × 140
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40 × 40
50 × 50
60 × 60
80 × 80
100 × 100
120 × 120
140 × 140
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
37,50
38,00
38,50
39,50
40,50
41,50
42,50
číslo
výrobku
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
Spádové desky, spádové klíny, protispádové desky a atikové klíny ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
40
TECHNICKÉ
IZOLACE
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
(ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.
KÓD VýRObKU
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
CERTIFIKÁT
1415-CPD-45-(C-41/2012)
ObLAST POUŽITÍ
• vzduchotechnická potrubí a klimatizace
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožární izolace pravoúhlého vzduchotenického
potrubí – systém PYROROCK (pouze s Techrock 80 ALS)
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
Techrock 40 ALS
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
10 °C
100 °C
250 °C
0,037
0,035
0,034
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
Techrock 40 ALS
Střední objemová hmotnost Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubí
Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS, Techrock 80 ALS
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
2
3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
Techrock 40 ALS
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
134
153
173
213
251
291
6763
6764
6765
6767
6768
6769
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
délka
šířka
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
7,5
6
5
4
3
2,5
216
216
216
216
216
216
B
C
B
C
C
C
číslo
výrobku
balení
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
159
186
212
266
320
374
(ks)
(m2)
(balíky)
6963
6964
6965
6966
6967
6968
balík
balík
balík
balík
balík
balík
12
10
8
6
5
4
6
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
335
B
C
B
C
C
C
tloušťka
cena
bez DPH
číslo
výrobku
balení
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(ks)
(m2)
(balíky)
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
6987
6988
6989
6990
6991
6992
balík
balík
balík
balík
balík
balík
12
10
8
6
5
4
6
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
335
Techrock 60 ALS
číslo
výrobku
balení
termíny
dodání
Techrock 80 ALS
166
194
221
278
334
390
Desky Techrock 80 ALS v tloušťkách 40 a 60 mm jsou součástí protipožárního systému PYROROCK.
Desky Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS a Techrock 80 ALS lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách nebo rozměrech.
Desky Techrock 40, Techrock 60 a Techrock 80 lze po konzultaci dodat i s oboustranným polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS2).
42
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
A
B
B
C
C
C
POPIS VýRObKU
Deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextilií
(FB1) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.
KÓD VýRObKU
Techrock 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CERTIFIKÁT
1390-CPD-0338/12/P
ObLAST POUŽITÍ
• vzduchotechnická potrubí a klimatizace
• absorpční tlumiče hluku do vzduchotechnických potrubí
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
Techrock 40 Fb1
Techrock 60 Fb1
Součinitel
tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
TECHROCK 40 FB1, 60 FB1
400 °C
560 °C
50 °C
100 °C
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
0,069
0,059
0,086
0,070
Střední objemová hmotnost
Techrock 40 Fb1 40 kg/m
Techrock 60 Fb1 60 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
1
2
Oplechování vzduchotechnického potrubí
Akustické kulisy –
Techrock 40 Fb1, Techrock 60 Fb1
2
1
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: absorpční tlumiče hluku.
Techrock 40 FB1
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
délka
šířka
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
číslo
výrobku
balení
134
153
173
213
251
291
4850
4851
4852
6796
6797
6798
balík
balík
balík
balík
balík
balík
tloušťka
cena
bez DPH
číslo
výrobku
balení
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
500
500
500
500
500
50
60
80
100
120
186
212
266
320
374
89158
6970
6971
4765
6972
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
15
12
10
8
6
5
8
6
5
4
3
3
270
270
270
270
270
270
C
B
B
C
B
C
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
4
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
Techrock 60 FB1
B
C
C
B
C
Desky Techrock 40 FB1 a Techrock 60 FB1 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách nebo rozměrech (1 000 × 1 000 mm; 1 200 × 1 000 mm; 2 000 × 1 200 mm).
Desky Techrock 40 a Techrock 60 lze po konzultaci dodat i s oboustrannou (FB2) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece).
Příplatek k ceně desky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1) z oboustrannou povrchovou úpravu (FB2) je 55 Kč/m2 bez DPH.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
43
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
KLiMAFiX
POPIS VýRObKU
Samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou
orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou
mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny celoplošně
samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií. KÓD VýRObKU
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0342/12/P
ObLAST POUŽITÍ
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• akustické izolace potrubí
Klimafix lze aplikovat do maximální teploty povrchu +50 °C
přímým nalepením.
POZOR! Lepit je možno k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti,
mastnoty, rzi a jiných nečistot.
Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
max. +50 °C
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
Střední objemová hmotnost
40 kg/m3
Třída reakce na oheň
b-s1, d0
PŘEDNOSTI
Snadná a rychlá montáž
Samolepicí schopnost dovoluje eliminovat montážní doplňky – samolepicí nebo přivařovací trny
Splňuje vysoké nároky zejména na produktuvitu práce, úsporu nákladů
a estetiku provedení.
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
číslo
výrobku
balení
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
106
128
156
179
10052
10051
12569
10050
paleta
paleta
paleta
paleta
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
číslo
výrobku
balení
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
106
128
156
179
44
10044
1601
6264
1602
role
role
role
role
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
(m2)
10
8
6
5
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
20
20
20
20
200
160
120
100
11
11
11
11
2 400 × 1 200 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
počet pásů
v roli
počet m2
v roli
(ks)
(m2)
1
1
1
1
10
8
6
5
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
termíny
dodání
B
B
B
B
termíny
dodání
B
B
B
B
POPIS VýRObKU
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken.
Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří
hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS).
KÓD VýRObKU
MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CERTIFIKÁT
1390-CPD-0342/12/P
ObLAST POUŽITÍ
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
• rozvody tepla a teplé vody
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolace potrubí
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
0,040
Střední objemová hmotnost
40 kg/m
Třída reakce na oheň
A1
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
LAROCK 40 ALS
3
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
3
4
4
Vzduchotechnické potrubí
Larock 40 ALS
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
1
2
3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
cena
bez DPH
číslo
výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
88
107
130
149
168
214
260
67112
10047
33025
10046
33026
68400
33029
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
délka
šířka tloušťka
cena
bez DPH
číslo
výrobku
balení
10043
71127
60272
71130
71132
71136
10041
role
role
role
role
role
role
role
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
88
107
130
149
168
214
260
balení
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
rozměry
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
20
20
20
20
20
20
20
200
160
120
100
80
60
50
11
11
11
11
11
11
11
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
počet m2
v roli
termíny
dodání
B
A
A
B
A
C
C
termíny
dodání
(m2)
10
8
6
5
4
3
2,5
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní; B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
B
A
A
B
A
C
C
45
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
PiPO ALS
POPIS VýRObKU
Řezané potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se
skleněnou mřížkou (ALS). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného
válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření
pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí
je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem
v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném
směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na
třech místech na běžný metr délky pouzdra.
KÓD VýRObKU
D0 < 150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0 ≥ 150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
CERTIFIKÁT CE
1415-CPD-44-(C-41/2012)
ObLAST POUŽITÍ
• rozvody tepla a teplé vody
• akustické izolace potrubí
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
+ 15 –250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
pro tloušťku izolace 20–100 mm a pro
vnitřní průměr pouzdra D0: 20-219 mm
(W.m-1.K-1)
10 °C
100 °C
250 °C
0,043
0,050
0,074
Střední objemová hmotnost
90 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1L-s1, d0
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
Potrubí
Pipo ALS
1
2
Rozměry balení: 1 020 × 440 × 600 mm
Objem: 0,25 m3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace potrubí.
vnitřní
průměr
potrubí
tloušťka izolační vrstvy
tl. 25 mm
Délka 1 000 mm
cena
bez DPH
(mm)
(Kč/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
56
61
65
70
74
77
81
84
85
89
102
113
122
134
149
162
189
46
tl. 30 mm
číslo
výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111656
111671
111694
111742
4694
6475
113468
6477
113475
6479
6480
6482
6483
6484
6486
6487
6489
56
48
47
35
30
24
20
20
19
15
12
9
9
10
8
7
6
C
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
cena
bez DPH
tl. 40 mm
číslo
výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111659
111672
111696
111745
12331
4674
113469
4676
113476
4686
4687
4699
4688
4682
6493
6494
6496
42
42
35
30
24
20
19
19
14
12
11
8
8
9
8
7
5
A
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
C
(Kč/bm)
64
69
74
79
84
89
93
97
100
110
119
134
146
160
180
198
226
cena
bez DPH
číslo
výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111662
111675
111729
111747
12336
12337
113470
4697
113477
12339
12340
4702
6505
4703
4707
6506
6508
24
24
20
20
17
14
12
12
12
10
8
6
6
7
6
5
4
C
A
C
A
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
(Kč/bm)
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
86
89
92
96
100
105
110
121
125
131
144
170
176
196
218
223
267
tloušťka izolační vrstvy
tl. 50 mm
Délka 1 000 mm
cena
bez DPH
(mm)
(Kč/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
99
111
119
123
129
136
139
144
151
173
187
197
219
237
274
282
349
vnitřní
průměr
potrubí
tl. 60 mm
číslo výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111665
111679
111732
111749
6512
6513
113471
12353
113478
4678
4679
50930
4689
4681
4708
4690
6518
15
15
13
12
12
12
10
9
9
8
6
6
6
6
5
4
3
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
cena
bez DPH
číslo výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111666
111682
111734
111751
6522
6523
113472
6525
113479
6527
12356
12357
6531
6532
6534
6535
6537
12
12
12
10
9
9
6
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
číslo výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111668
111688
111738
111755
6563
6564
113474
12498
113481
6565
6566
6567
12361
6569
6571
6572
6573
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
(Kč/bm)
132
134
138
140
150
158
172
184
185
199
214
235
248
271
310
320
473
tloušťka izolační vrstvy
tl. 80 mm
Délka 1 000 mm
cena
bez DPH
(mm)
(Kč/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
164
179
194
202
219
233
243
247
252
270
281
312
343
422
463
467
549
tl. 100 mm
číslo výrobku
bm/
balení
termíny
dodání
111667
111685
111736
111753
6544
12358
113473
6547
113480
12359
6550
6552
12360
6554
6556
6557
6559
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
cena
bez DPH
(Kč/bm)
209
219
239
259
279
295
315
339
350
365
377
447
477
544
559
567
764
Páska ALS
POPIS VýRObKU
(příslušenství)
Samolepicí páska (hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou). Zvýšená odolnost proti přetržení.
délka
šířka
cena bez DPH
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
5 000
50
235
číslo výrobku
počet v balení
(ks)
7980
1
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
47
TECHNICKÉ IzOLACE – TECHNICKÁ zAŘÍzENÍ bUDOV
vnitřní
průměr
potrubí
PYROROCK
Ochrana pravoúhlého i kruhového vzduchotechnického potrubí proti požáru z vnějšku
systémová řešení
RoCKWooL
COnLiT DUCTROCK
A. Ochrana pravoúhlého vzduchotechnického potrubí
proti požáru z vnějšku i zevnitř
B. Ochrana pravoúhlého potrubí pro odvod tepla
a kouře z vnějšku i zevnitř
pRo pRotipoŽáRní
oCHRanU
TECHNICKÉ IzOLACE – PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Systém PYROROCK – pro pravoúhlé potrubí
POPIS
SYSTÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
SYSTÉM
PYROROCK
z vnějšku. Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
POPIS SYSTÉMU Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
A. SYSTÉM PRO PRAVOÚHLÉ
z vnějšku. POTRUbÍ
Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
Obsahuje
• desky Techrock
80 ALS
A. SYSTÉM PRO PRAVOÚHLÉ
VzDUCHOTECHNICKÉ
POTRUbÍ
• navařovací trny pro kotvení izolace
páska Techrock
ALS na přelepení
Obsahuje
• desky
80 ALS spojů
• navařovací trny pro kotvení izolace
Požární odolnost Ei
30 a EiALS
45 při
tloušťce izolační
• páska
na přelepení
spojů desky 40 mm
Ei 60 při tloušťce izolační desky 60 mm
Požární odolnost Ei 30 a Ei 45 při tloušťce izolační desky 40 mm
b. SYSTÉM PRO KRUHOVÉ
Ei 60 přiPOTRUbÍ
tloušťce izolační desky 60 mm
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubí
Techrock 80 ALS
Samolepicí ALS páska
Navařovací trny
Závěsy potrubí
2
3
4
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
500
500
40
60
166
221
TECHROCK 80 ALS
číslo
výrobku
balení
6987
6989
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
6
4
335
335
termíny
dodání
A
B
Více informací k deskám Techrock 80 ALS najdete na str. 42.
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní;
B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
49
TECHNICKÉ IzOLACE – PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Systém PYROROCK – pro kruhové potrubí
SYSTÉM PYROROCK
POPIS SYSTÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
z vnějšku. Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
b. SYSTÉM PRO KRUHOVÉ VzDUCHOTECHNICKÉ POTRUbÍ
b1. Obsahuje
• rohož Larock 65 ALS
• navařovací trny pro kotvení izolace
• páska ALS na přelepení spojů
Při průměru potrubí 500 mm a více je nutné ovinout vodorovné potrubí šestihranným pletivem s kotvením na trny.
Požární odolnost
pro vodorovné i svislé potrubí:
EiS 30 a EiS 45 při tloušťce izolační rohože 40 mm
b2. Obsahuje
• rohož na drátěném pletivu ProRox WM 950PL*
• navařovací trny pro kotvení izolace
Požární odolnost
pro vodorovné i svislé potrubí:
EiS 60 při tloušťce izolační rohože 60 mm
POzNÁMKA
Trny nejsou předmětem dodávky ROCKWOOL.
Bližší informace viz technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical insulation
LAROCK 65 ALS
POPIS VýRObKU
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken
pro protipožární izolace vzduchotechnického potrubí (systém
PYROROCK). Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS).
Rohož je tlakově zatížitelná.
KÓD VýRObKU
MW-EN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
CERTIFIKÁT
0751-CPD.2-011.0-07-01/12
ObLAST POUŽITÍ
Protipožární izolace kruhového vzduchotechnického potrubí
(systém PYROROCK Ei 30 a Ei 45).
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Nejvyšší provozní teplota
600 °C
Součinitel tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 600 °C
0,044
0,056
Střední objemová hmotnost
65 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
0,069
0,088
0,108
0,132
0,158
0,188
0,256
0,340
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
šířka
tloušťka
cena
bez DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
5 000
1 000
40
175
délka
číslo
výrobku
balení
počet pásů
v roli
121732
role
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamiónu
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodání
A
PROROX WM 950PL
cena
bez DPH
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
60
280
50
číslo
výrobku
71941
balení
paleta
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
3
20
60
22
1 200 × 1 200 × 2 580
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 3–5 prac. dní;
B: orientační termín dodání 5–10 prac. dní
rozměry
palety
termíny
dodání
B
DUCTROCK
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI
POPIS
SYSTÉMU
A. Ochrana pravoúhlého vzduchotechnického
potrubí proti požáru z vnějšku i zevnitř
CONLiT DUCTROCK
EiS 60, EiS 90 a EiS 120.
Požární odolnosti 60, 90 a 120 minut.
POPIS
SYSTÉMU
B. Ochrana potrubí pro odvod tepla a kouře
z vnějšku i zevnitř
CONLiT DUCTROCK
Ei 60 S až 120 S 500 multi
Požární odolnosti 30, 60 a 90 minut.
Obsahuje
• desky Conlit Ductrock 60 nebo
• desky Conlit Ductrock 90 nebo
• desky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Desky Conlit Ductrock se připevňují pomocí
navařovacích trnů. Veškeré spoje izolačních
desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix
a přelepují ALS páskou.
Obsahuje
• desky Conlit Ductrock 60 nebo
• desky Conlit Ductrock 90 nebo
• desky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Desky Conlit Ductrock se připevňují pomocí
navařovacích trnů. Veškeré spoje izolačních
desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix
a přelepují ALS páskou.
POzNÁMKA
Trny nejsou předmětem dodávky ROCKWOOL.
Bližší informace viz montážní návod a technický list systému CONLIT DUCTROCK.
1
6
2
3
1
2
3
4
5
6
TECHNICKÉ IzOLACE – PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
Systém COnLiT
Vzduchotechnické potrubí
Conlit Ductrock 60, 90, 120
Samolepicí ALS páska
Conlit Fix
Navařovací trny
Závěsy potrubí
4
5
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: protipožární izolace vzduchotechnického
potrubí.
51
TECHNICKÉ IzOLACE – PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
COnLiT DUCTROCK 60, 90, 120
POPIS VýRObKU
Těžká a tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou
hliníkovou požárně retardovanou fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou. Obsahuje netoxickou kamennou drť jako chladivo.
CERTIFIKÁT
AO212/C5a/2012/0437b/P
ObLAST POUŽITÍ
• protipožární izolace vzduchotechnického potrubí
• protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Střední objemová hmotnost
• Conlit Ductrock 60
• Conlit Ductrock 90
• Conlit Ductrock 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubí
Conlit Ductrock 60, 90, 120
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
2
3
PŘÍKLAD POUŽiTÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
název
výrobku
délka šířka tloušťka
(mm)
Conlit
Ductrock 60
Conlit
Ductrock 90
Conlit
Ductrock 120
(mm)
cena
bez DPH
číslo
výrobku
(mm)
(Kč/m2)
1 500 1 000
60
800
73405
1 500 1 000
60
900
1 500 1 000
60
950
počet desek počet m2
na paletě
na paletě
balení
počet palet
v kamiónu
rozměry
palety
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
73406
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
73407
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
Desky Conlit Ductrock jsou dodávané pouze na paletách.
COnLiT FiX
POPIS VýRObKU
Systémové lepidlo na bázi kaolínu a křemičitanu sodného
pro spojování a lepení desek Conlit Ductrock.
CERTIFIKÁT
iTB č. AT-15-6856/2011
hmotnost kbelíku
cena bez DPH
číslo výrobku
termíny dodání
20 kg
68 Kč/kg
11275
C
EASYCUT (příslušenství)
POPIS VýRObKU
velikost drážky
30 × 20 mm
40 × 30 mm
52
Speciální nůž na vyřezávání drážek v kamenné vlně –
pro systém Conlit DUCTROCK.
cena
bez DPH
číslo
výrobku
počet
v balení*
1 131 Kč/balení
97629
2 ks
INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
* Balení obsahuje sadu 2 nožů
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
DOPLňKOVÉ INFORMACE
Označení výrobků
V souladu s předpisy Evropské unie a zákony na ochranu spotřebitele se izolační výrobky z kamenné vlny pro použití
ve stavebnictví označují štítkem dle normy ČSN EN 13162.
Příklad štítku pro výrobek s označením shody CE
ObCHODNÍ
NÁzEV
VýRObKU
URČENÍ
VýRObKU
ROzMĚRY
DATUM VýRObY
OzNAČENÍ CE
ČÍSLO
NOTIFIKOVANÉ
OSObY,
která vystavila posouzení
shody a vydala
certifikát / poslední dvojčíslí
roku, v němž
bylo označení
připojeno
DEKLAROVANý
SOUČINITEL
TEPELNÉ
VODIVOSTI (λD)
– je výrobcem
deklarovaná
hodnota
a základním
ukazatelem,
který charakterizuje tepelnou
izolaci dle evropské legislativy
EN 13162:2001.
Čím je součinitel
nižší, tím má
výrobek lepší
tepelněizolační vlastnosti.
Na základě
této hodnoty je
proveden výpočet
součinitele prostupu tepla U, tj.
tepelněizolačních vlastností
celé konstrukce.
KÓD VýRObKU
uvádí, které z mnoha parametrů
uvedených v normě ČSN EN 13162 jsou
pro daný výrobek deklarované a jaká
je třída nebo úroveň jejich plnění.
ČÍSLO
CERTIFIKÁTU
SHODY CE
TŘÍDA REAKCE
NA OHEň
R = d / λ (m2.K.W-1)
d
tloušťka tepelné izolace ROCKWOOL
součinitel tepelné vodivosti
tepelné izolace ROCKWOOL
λ
(m)
(W.m-1.K-1)
NÁzEV
A ADRESA
VýRObCE
DEKLAROVANý TEPELNý ODPOR (R)
určuje izolační schopnost
konkrétního výrobku. Vyšší
hodnota znamená, že výrobek
udrží více tepla. Čím větší
tloušťka tepelné izolace aplikované
v konstrukci, tím je vyšší tepelný
odpor konstrukce R (tzn. nižší
součinitel prostupu tepla U).
identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162 výrobku Frontrock MAX E
o tloušťce 160 mm určuje:
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
1
2
3
4
5
1. Minerální vlna – zkrácené označení
2. Číslo evropské normy
3. Tolerance tloušťky – pro třídu T5:
-1 % nebo -1 mm, přičemž rozhodující
je vyšší číselná hodnota tolerance
a +3 mm
4. Rozměrová stabilita za určené teploty
– změna rozměrů nepřekročí 1 %
po 48hodinovém uložení vzorků
při teplotě vzduchu 70±2 °C
6
7
8
9
10
5. Rozměrová stabilita za určených
teplotních a vlhkostních podmínek –
změna rozměrů nepřekročí 1 %
po 48hodinovém uložení vzorků při
teplotě vzduchu 70±2 °C a relativní
vlhkosti 90±5 %
6. Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 20 kPa
7. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
– deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
11
8. Bodové zatížení – při stlačení 5 mm
se určí bodové zatížení ≥ 250 N
9. Krátkodobá nasákavost – nepřekročí
1,0 kg/m2 při částečném ponoření
výrobku do vody po dobu 24 hodin
10. Dlouhodobá nasákavost – nepřekročí
3,0 kg/m2 při částečném ponoření
výrobku do vody po dobu 28 dní
11. Propustnost pro vodní páru – faktor
difuzního odporu = 1 (bez měření)
53
DOPLňKOVÉ INFORMACE
Deklarované vlastnosti výrobků
ROCKWOOL
STAVEBnÍ izOLACE
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162
Airrock HD
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Airrock HD FB1
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Airrock HD FB2
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Airrock ND FB1
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW1,001)
Airrock ND FB2
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Airrock ND
pro ROCKPROFiL
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)2)-AW1,003)
Dachrock
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Fasrock
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Fasrock LG1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
Fasrock LL
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
Frontrock MAX E
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Hardrock MAX
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
Megarock Plus
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Monrock MAX E
MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)4)-MU1
* pro horní vrstvu: CS(10)60; PL(5) 700
Rockmin Plus
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Rockton
pro tloušťky 40–49 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
pro tloušťky 100–200 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
Steprock HD
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD215)-SD166)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Steprock ND
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD205)-SD126)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Superrock
Toprock Super
pro tloušťky 40–49 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
pro tloušťky 100–200 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
1)
pouze pro tloušťky 100 mm
2)
pouze pro tloušťky 50 mm
3)
pouze pro tloušťky 100 a 160 mm
4)
pouze pro tloušťky 80 až 120 mm
5)
v závislosti na tloušťce d = 30 mm
6)
v závislosti na tloušťce d = 40 mm
identifikační kód podle ČSN EN 13162.
identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti výrobků.
Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj lze k danému výrobku dohledat ekvivalent.
Podle identifikačního kódu výrobku lze ověřit vlastnosti výrobku přímo u prodejce nebo na stavbě.
54
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 14303
Klimafix
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Larock 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Larock 65 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
DOPLňKOVÉ INFORMACE
ROCKWOOL
TECHniCKé izOLACE
D0<150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
Pipo ALS
D0≥150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
Techrock 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Techrock 40 FB1(2)
MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Techrock 60 FB1(2)
MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
Techrock 80 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
identifikační kód podle ČSN EN 14303.
identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti výrobků.
Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj lze k danému výrobku dohledat ekvivalent.
Podle identifikačního kódu výrobku lze ověřit vlastnosti výrobku přímo u prodejce nebo na stavbě.
Dodací obchodní podmínky výrobků
Dodací podmínky platí pro přímé smluvní odběratele. Ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH.
TERMÍnY DODánÍ
ORiEnTAčnÍ DODACÍ LHůTY
MiniMáLnÍ VýROBnÍ MnOŽSTVÍ
A
3–5 pracovních dní
bez omezení
B
5–10 pracovních dní
bez omezení
C
podle kapacity
po konzultaci
55
duben 2013
5
4
1
6
2
8
7
3
Obchodní zastoupení v ČR:
1
Jiří Lupač, tel.: 602 566 620, [email protected]
2
Vladimír Apltauer, tel.: 602 204 485, [email protected]
3
Milan Hadač, tel.: 602 585 085, [email protected]
4
Stanislav Hřeben, tel.: 602 456 156, [email protected]
5
Tomáš Houška, tel.: 602 266 896, [email protected]
6
Tomáš Kroiher, tel.: 602 243 751, [email protected]
7
Jan Röder, tel.: 606 702 055, [email protected]
8
David zdráhal, tel.: 724 335 674, [email protected]
Projektový specialista pro ploché střechy
Petr Epstein, tel.: 602 611 909, [email protected]
Projektový specialista pro TzB a protipožární systémy
Martin Juriš, tel.: 606 702 056, [email protected]
Váš prodejce:
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
e-mail: [email protected]
technické poradenství:  800 161 161
zákaznický servis pro zasílání objednávek:
e-mail: [email protected]
tel.: +420 596 094 194
Více informací získate na www.rockwool.cz
Tato tiskovina, včetně všech obrázků a textů v ní obsažených,
je chráněná autorskými právy společnosti ROCKWOOL, a.s.
Obchodní specialisté v ČR:
Download

ceník