Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Farmaceut
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
1
SCHNEIDER - HCG, spol. s
r. o.
Adresa pracoviska
Kamenné pole 4447/2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Telefón - služobný:
+421905446942(Mgr. Anna
Sičáková), Mail služobný:
[email protected]
1
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
Typické činnosti
vykonávané na pozícii
• Vyrábanie
individuálne
pripravovaných liečiv
v súlade zo zásadami
správnej výrobnej
praxe, platného
liekopisu a noriem.
• Vydávanie liekov na
lekársky predpis,
vo nopredajných
liekov, zdravotníckych
pomôcok a
doplnkového
sortimentu lekárne.
• Spracovávanie
lekárskych predpisov
a zdravotných
poukazov pomocou
výpočtovej techniky.
• Poskytovanie
poradenstva
pacientom oh adom
správneho užívania,
dávkovania,
prirodzených a
ved ajších účinkov
liekov.
• Kontrolovanie stavu
skladových zásob,
objednávanie liekov,
zdravotníckych
pomôcok a
doplnkového
sortimentu lekárne.
• Kontrolovanie
kvality liečiv,
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
prijímanie liekov a
surovín do skladovej
evidencie.
• Kontrolovanie
správnosti uloženia a
uskladnenia liekov a
zdravotníckeho
materiálu.
• Koordinovanie
práce
farmaceutických
laborantov.
Hlavný skladník +
práca s
administratívou
1
Loviu, s.r.o.
Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421948405512(Michal
Špimr), Mail služobný:
[email protected]
2
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Podmienky skúsenosti
s balením tovaru a
organizáciou/
vedením skladu,
práca v sklade, príjem
a naskladnenie
tovaru, balenie
tovaru, inventarizácia
tovaru, organizovanie
expedície zásielok,
nákup baliaceho
materiálu,
navrhovanie a
optimalizovanie
baliacich procesov a
organizácie skladu,
práca v produktovom
manažmente, práca s
PC, e-mailová
komunikácia.
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
IT technik
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
FIVING, s.r.o.
Adresa pracoviska
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Adriana Machovcová,
[email protected], 044/5476701
3
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Bpreobsadenie
prax v odborevýhoda
znalosť jazyka-Aj, Nj
vodičský preukaz
skupiny B
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Konštruktér
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
CD - profil s.r.o.
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
ul. 1. mája 2070, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421445621676(Ing. Janka
Hurajtová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
4
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
aspoň 6
mesiacov
• tvorba výkresovej
dokumentácie,
• navrhovanie a
spracovávanie
konštrukčných riešení
strojárenských
výrobkov, resp.
nástrojov potrebných
na ich výrobu,
• vykonávanie
technických výpočtov,
analýzy navrhovaných
riešení pomocou
výpočtovej techniky,
porovnávanie s
technickým zadaním,
• vypracovávanie
príslušných
technických
podkladov,
• zabezpečovanie a
organizovanie
technickej prípravy,
navrhovanie
usporiadania strojov a
prípravkov, toku
materiálu,
nadväznosti pracovísk
a ostatných
technických
podmienok,
• realizácia
technologických
zmien a inovačných
aktivít,
• vypracovanie
podkladov pre
cenové kalkulácie.
01.01.2015
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
príprava jedál, práca s
registračnou
pokladňou,
udržiavanie poriadku
na pracovisku
Kuchár/ka
1
V + V JASNÁ, s.r.o.
Demänovská Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101
Telefón - služobný:
+421905389510(Jana
Vojteková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Kuchár/pizzerista
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Marketingový
pracovník - OVERENÁ
práca cez internet
10
ANTUL s.r.o.
1. mája 8000, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421(Matej Ulicny), Mail
služobný:
[email protected]
ail.com
Obchodný zástupca
pre oblasť
odškodnenia (LM)
10
TAAK s. r. o.
Jakubovany 222 -,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905575232(Tomáš
Krukó), Mail služobný:
[email protected]
5
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
ihneď
ihneď
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
dohodou
Dátum
nástupu
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Práca cez internet.
Kliknite na
webstránku a vyberte
si prácu cez internet,
ktorá vám najviac
vyhovuje. Viac
informácií tu:
www.matejulicny.sk
ihneď
- komunikácia a
uzatváranie zmlúv s
poškodenými pri
dopravných
nehodách
- správa interných
dokumentov
spoločnosti
- udržiavanie
kontaktu s klientmi
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Pokladník na lanovej
dráhe
4
Tatry mountain resorts,
a.s.
Demänovská Dolina 72,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905974947(Magdaléna
Kudelová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
Pomocná sila
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
6
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 1
rok
Predaj skipassov,
práca s finančnou
hotovosťou,
poskytovanie
informácií o
stredisku, o
možnostiach využitia
skipassov. Úplné
ovládanie cenníka
skipassov. Aktuálny
preh ad o produktoch
ponúkaných našou
spoločnosťou,
preh ad o stredisku a
možnostiach pre
klientov. Predaj
skipassov
bezhotovostne, ako aj
iné spôsoby predaja.
Asertívne a príjemné
vystupovanie a
komunikácia so
zákazníkmi.
Manipulácia s
hotovosťou.
Vykonávanie denných
uzávierok pokladní.
Hmotná
zodpovednosť za
finančnú hotovosť,
zverené pracovné
prostriedky a stav
pokladne.
Dátum
nástupu
ihneď
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Príprava jedál, práca s
registračnou
pokladňou,
upratovanie
pracoviska.
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň 1
rok
Obsluha,predaj,práca
s pokladňou OMV
Hybe sever
01.01.2015
Pracovník v bufete
1
V + V JASNÁ, s.r.o.
Demänovská Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101
Telefón - služobný:
+421905389510(Jana
Vojteková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Pracovník čerpacej
stanice
3
Jozef Boroš - BOKO
Dia nica D1 smer ZA 0,
Hybe, 03202
Telefón - služobný:
+421903768256(Jozef
Boroš), Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
Predajca, technický
poradca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, Gôtovany,
03214
Telefón - služobný:
+421905250879(Igor Danaj),
Mail služobný: [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
aspoň 1
rok
- technické
poradenstvo a predaj
drevených okien,
- prezentácia a
doporučenie pri
výbere,
- zameranie okien na
stavbe,
- cenotvorba,
kalkulácie.
ihneď
Sestra
3
Detská ozdravovňa
Železnô
Partizánska Lupča,
Partizánska Lupča, 03215
Telefón - služobný:
+421975979(Magdaléna
Hrdinová), Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Práca detskej sestry s
deťmi počas pobytu
na liečení.
01.01.2015
Sudca
1
Okresný súd
Tomášikova 5, Liptovský
Mikuláš, 03111
Telefón - služobný:
+4210445516143(Iva
Vernerová), Fax:
+4210445514041, Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
aspoň 3
roky
Spravodlivosť a
súdnictvo
01.07.2015
Unit manager
3
Eva Akrout
Štúrova 17, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421902256492(Eva
Akrout), Mail služobný:
[email protected]
m
za mesiac
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
7
600 - 800
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
05.01.2015
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Výrobný robotník
2
SlovTan Contract Tannery
spol. s r.o.
Zvárač CO2
2
administratívny
pracovník
1
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Priemyselná 1, Liptovský
Mikuláš, 03101
S.Petrušková,
[email protected]
za
hodinu
2.46 - 3
BRAAND GROUP, s.r.o.
Revolučná 752, Liptovský
Mikuláš, 03105
Telefón - služobný:
+421905939560(Jana
Líšková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
GrandMorisson, s.r.o.
Ulica 1.mája 697/26,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kubovčík Peter,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
8
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
aspoň 1
rok
Popis miesta
Dátum
nástupu
obsluha strojov a
strojných zariadení
pre predúprave a
úprave hovädzích
usní, manipulácia s
hovädzími usňami
podmienka minimálne výučný list,
prac. pozícia
vhodnejšia pre ženy
záujemcovia sa môžu
individuálne hlásiť na
prevádzke denne
medzi 10:00 - 14:00
hod. (priniesť si
štruktúrovaný
životopis)
ihneď
zváranie CO2
ihneď
administratívne
práce, práca s úradmi,
príprava
dokumentov,
komunikatívnosť,
kreativita, flexibilita
znalosť jazyka:AJ
alebo RJ, NJ
znalosť PC- vysoká
úroveň
vodičský preukaz Bpodmienka
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 17.12.2014 o
13.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
administratívny
pracovník v CK
1
Občianske združenie Môj
región
Garbiarska 4/905,
Liptovský Mikuláš, 03101
Zieglerová dana,
[email protected],
0907893319
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
spracovanie ponúk
pre
klientov,vyh adávanie
klientov, práca na
web portáli
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ
ihneď
asistent pre
zahraničný
nákup/import
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Čupková Alena,
[email protected],
044/5522946
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
spracovanie
objednávok od
zahraničných
zákazníkov,
fakturácia, logistika,
činnosti v marketingu
vedenie adm. agendy,
vyhodnocovanie
ponúk zo
zahraničia,logistika
znalosť sortimentu
chovate ských
potrieb, skladového
hospodárstva
zameranieekonomické
znalosť jazyka:AJaktívne, NJ- výhoda
samostatnosť,
komunikatívnosť,
prax- vítaná
životopis v SJ a AJ
zasielať spolu so
žiadosťou a
motivačným listom na
email:[email protected]
ihneď
9
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
asistent pre
zahraničný obchod a
export
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Čupková Alena,
[email protected],
044/5522946
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
spracovanie
objednávok od
zahraničných
zákazníkov,
fakturácia, logistika,
marketing, vedenie
adm. agendy
znalosť jazyka-Ajpokročilá úroveň,
znalosť PC
príprava a vedenie
prezentácie na úrovni
medzinárodného
obchodu
komunikatívnosť,
dobré organizačné
schopnosti
životopis v SJ a AJ
zasielať spolu so
žiadosťou a
motivačným listom na
email:[email protected]
ihneď
automechanik
nákladných
motorových vozidiel
2
GTB a.s.
SNP 1, 033 01 Liptovský
Hrádok,
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
opravy nákladných
motorových vozidiel
prax-3 roky
ihneď
automechanikmontáž hydrauliky
1
GTB a.s.
SNP 1, Liptovský Hrádok,
03301
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
montáž hydrauliky a
rozvodov na nákladné
motorové vozidlá
prax- 2 roky
ihneď
10
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
chyžná
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina 105,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík Radoslav,
[email protected],
044/5432100
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
spoločných priestorov
v hoteli
ihneď
chyžná
1
Liptovské dvory, s.r.o.
Jánska dolina 438,
Liptovský Ján, 03203
Harichová Mária,
0905921952,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
upratovanie
spoločných priestorov
a priestorov na
ubytovanie hostí
samostatnosť,
kreativita, zmysel pre
detail, chuť pracovať
prax- 2 roky
ihneď
chyžná
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Fideková,[email protected],
044/5591411
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
zodpovednosť za
poriadok a čistotu
hotela, spoločných
priestorov,
starostlivosť o
hotelové izby
flexibilita, zmysel pre
poriadok,
zodpovedný a
svedomitý prístup k
práci
ihneď
chyžná
2
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná 82, Demänovská
Dolina, 03251
Žitňáková,
[email protected],
0445591555
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
chyžná
ihneď
cukrár
1
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Poláková Lucia,
[email protected],
0911544447
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie krémov,
pečenie plátov,
krájanie zákuskov,
plánovanie výroby,
poriadok na
pracovisku
prax-výhoda
ihneď
11
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
dentálny hygienik
1
MUDr.Dagmar
Schwarczová, stomatológ
Nábrežie 4. apríla 1990/,
Liptovský Mikuláš, 03103
MUDr. Schwarczová
Dagmar, 044/5527650,
[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
dentálny hygienik
živoitopis posielať na
e-mail
ihneď
elektomontér
1
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Bella Vladimír,
[email protected],
0910649135
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
elektroinštalačné,
elektromontážne
práce na rôznych
objektoch do 1000V
vyhl. MPSVaR SR
č.508/2009 Z.z.
prax- 2 roky
ihneď
elektrikár
vzduchotechnických,
filtračných,
klimatizačných
zariadení
1
MD - AIR, s.r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Trnka Jaroslav,
[email protected],
0918668399
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vykonávanie
elektrických,
poprípade
montážnych prác na
elektrických,
vzduchových,
filtračných a
klimatizačných
zariadeniach
VP-B, odbornosť
ihneď
grafik a obsluha
tlačových zariadení
1
IPA-TEX, s.r.o.
J. Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kogelová Ingrid,
0905928895, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
pracovná pozícia len
pre ZŤP- chránené
pracovisko
grafické práce na PC,
ovládanie programu
COREL, ADOBE
PHOTOSHOP
obsluha tlačového
plotra- výhoda
ihneď
12
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
HOUSE, s.r.o.
ul.1 mája 1205/27 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kúdorová Lucia,
[email protected]
ts.sk, 0905772389
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax-5 rokov
ihneď
kuchár
1
INTOP, s.r.o.
SNP 172, Liptovský
Hrádok, 03301
Hricová Alena,
[email protected],
0915615107
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
zdravotný preukaz
ihneď
kuchár
1
Ing. Kvetoslav Staroň
Reštaurácia MUSTANG,
Demänovská cesta 79, 031
01 Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Ing. Staroň Kvetoslav,
0905252515,
[email protected]
dohodou
Neukončené
základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
príprava hotových a
minútkových jedál
prax- výhoda
ihneď
kuchár
1
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
Krá ova Lehota 266,
Krá ova Lehota, 03233
Šafarikova, 0902801602,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príprava hotových
jedál, minútiek
hygienické minimum,
prax- 3 roky
ihneď
kuchár
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pažítková Martina,
0905271637,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál
prax- 5 rokov
samostatnosť,
kreativita
ihneď
kuchár
1
Miroslav Jantoš GASTROKONVEX
1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101
Jantoš M.,
[email protected],
0905195006
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál v
reštaurácii
ihneď
13
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
Ľubica Kováčová LUMIKO
Štúrová 808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ježová,
[email protected]
k, 0919399980
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax- 5 rokov
kuchár
4
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná 82, Demänovská
Dolina, 03251
Žitňáková,
[email protected],
dohodou
Neukončené
základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
VK:Družba Hotel,
19.12.2014 o 08.30
hodine, priniesť si
životopis
kurič
1
Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.
Pod lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok
Ing. Burčíková Klára,
044/5207011,
[email protected]
r.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kurič
obsluha kotlov,
regulácia teploty,
výkonu a tlaku,
kontrola chodu
turbíny a generátora
kontrola vodného
hospodárstva,
odkalovanie kotlov,
ofukovanie, denné
odpisy hodnôt
vyrobených energií
kuričský preukazobsluha parných
kotlov 3. triedy
prax- 2 roky
ihneď
lakýrnik- maliar
1
GTB a.s.
SNP 1, Liptovský Hrádok,
03301
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
lakovanie vozidiel
vyučený v odbore
prax- 3 roky
ihneď
14
ihneď
29.12.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
majster odbornej
výchovy v odbore
kuchár
1
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Dvorožňáková Lýdia,
[email protected],
044/5522972
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výchovnovzdelávacia činnosť
pedagogického
zamestnanca
prax-5 rokov
výučný list - kuchár
manažér predaja
obkladov, sanity,
dlažieb
1
Štefan Ratkoš - UNIMIX
Vyšné Fabriky 45,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Ing. Ratkošová Mária,
[email protected],
0905684534
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
navrhovanie a predaj
kompletných kúpe ní
znalosť programuCAT DECOR 2
ihneď
manažér predaja v
oblasti vykurovania a
vodoinštalácie
1
Štefan Ratkoš - UNIMIX
Vyšné Fabriky 45, Lipt.
Hrádok, 03301
Ing. Ratkošová Mária,
[email protected],
0905684534
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi,
starostlivosť o
dlhodobých
zákazníkov
ihneď
manipulant na
textilných rezacích a
strihacích strojoch
1
BROMIX s.r.o.
Roveň 204, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Broska, [email protected],
0915747474
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
rezanie textilu,
zručnosť, dobrý
zdravotný stav
ihneď
15
01.02.2015
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
marketingový
manažér
1
SPIRIT s.r.o.
1. mája 54/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Horňáková Andrea,
0918183444,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
tvorba marketingovej
stratégie v rámci
krátkodobého a
dlhodobého
plánovania
spoločnosti
analyzovanie trhu a
monitoring
konkurencie, príprava
marketingových
kampaní, sledovanie a
vyhodnocovanie
prieskum trhu, práca
s e-shopom, vedenie
a koordinácia
pracovných aktivít
marketingového
asistenta
komunikačné a
organizačné
schopnosti, analytické
myslenie, ochota
pracovať v teréne,
odolnosť voči stresu
preh ad o súčasných
marketingových
trendoch
ihneď
masér
1
Alexandra Wellness Hotel,
s.r.o.
Jánska dolina 2190/,
Liptovský Ján, 03203
Pálinkáš Ján,
[email protected],
044/2901000
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
masér- prax výhoda
ihneď
16
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
mechanik v
pneuservise
2
PNEU MOTOTECHNA,
s.r.o.
ul.1.mája 485, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing. Kováč Ivan,
[email protected]
e.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pneuservisná činnosť,
drobné opravy,
výmena filtrov, oleja
prax-2 roky
ihneď
obchodný a
projektový manažér
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová Adriana,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
obchodný a
projektový manažér
prax- výhoda,
vodičský preukaz B
študijný odbor technické TZB,
strojárske, stavebné
znalosť AJ a NJ
ihneď
obchodný a
projektový manažér
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
zameranie- technické,
strojárske, stavebné
vodičský preukaz B
znalosť jazyka:Aj
alebo Nj
prax v oblasti
obchodu- výhoda
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
operátor výroby - NC
strojov dierovanie
4
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
operátor výroby - NC
strojov ohraňovanie
4
operátor výroby navešiavanie,
zvešiavanie, balenie
3
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
[email protected]
, 044/5201292
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha dierovacích
strojov TRUMPF,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
schopnosť pracovať
systematicky,
nezávisle, samostatne,
práca na úkol,
prax- výhoda
ihneď
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
[email protected]
, 044/5201292
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha ohraňovacích
strojov TRUMPF,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
schopnosť pracovať
systematicky,
nezávisle, samostatne,
práca na úkol,
prax- výhoda
ihneď
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
[email protected]
, 044/5201292
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
navešiavanie,
zvešiavanie a balenie,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
schopnosť pracovať
systematicky,
nezávisle, samostatne,
práca na úkol,
prax- výhoda
ihneď
18
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
operátor výrobylakýrnik
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
[email protected]
, 044/5201292
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
lakovanie výrobkov
práškovými farbami,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
schopnosť pracovať
systematicky,
samostatne, práce na
úkol
prax- výhoda
ihneď
pekár
1
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Poláková Lucia,
[email protected],
0911544447
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie krémov,
pečenie plátov,
krájanie zákuskov,
plánovanie výroby,
poriadok na
pracovisku
prax-výhoda
ihneď
pekár
1
Tatry mountain resorts,
a.s.
Demänovská dolina 72,
Liptovský MIkuláš, 03101
Ing. Humenská Zdenka,
PhD., [email protected],
0904404066
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pečenie chleba a
pekárenských
výrobkov priamo v
reštaurácii pred
hosťami
zdravotný preukaz,
hygienické minimum
ihneď
pomocná servírka
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská 343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Poruban Ján
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha spojená s
prípravnými prácani
na obed
čistenie a upratovanie
pracoviska
ihneď
19
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná sila v
kuchyni
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected],
0915747474
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni
hygienické minimum,
zdravotný preukaz
prax- výhoda
žiadosti posielať spolu
s profesným
životopisom na e-mail
alebo poštou
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Jasná, Demämovská
Dolina, 03251
Chovančík Radoslav,
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocná sila v
kuchyni
pomocné práce
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
INTOP, s.r.o.
SNP 172, Liptovský
Hrádok, 03301
Hricová Alena,
[email protected],
0915615107
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
Krá ova Lehota 266,
Krá ova Lehota, 03233
Šafarikova, 0902801602,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pomocná príprava
jedál
hygienické minimum
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
PROFI CATERING s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
PROPERTY HOLDING, a.s.
Demänovská Dolina 20,
Liptovský Mikuláš, 03101
Klčovský Ivan,
[email protected],
0911322494
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni, umývanie
riadov, upratovanie
priestorov a kuchyne
ihneď
20
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
pomocná sila v
kuchyni
2
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina, 1486, Pribylina,
03242, Liptovský Mikuláš
Mgr.Greguš Július,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
plneneie pomocných
prác v oblasti
kuchyne
ihneď
pomocný kuchár
1
IN Network Slovakia, n.o.
Račkova dolina 1443/,
Pribylina, 03242
Ing. Trnavská Anna,
[email protected],
0903501852
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocné práce pri
príprave stravy,
prestieranie jedálne,
pomocné práce v
kuchyni
19.01.2015
pomocný pracovník v
autoumyvárni
1
BEST TYRE s.r.o.
Palučanská 124, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Benjamín Gábriš,
0918469248,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
obsluha
autoumyvárne
pracovník SBS
1
LAMA SK s.r.o.
Demänovská cesta 745 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Horvath Ľuboš, 0948109197,
[email protected]
dohodou
Neukončené
základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovník SBS v
obchodnom reťazci
(Lipt. Hrádok)
preukaz odbornej
spôsobilosti
ihneď
predavač
1
FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Hrnčiar Marián,
0903514444,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Apreobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
predavač
čistenie ovocia a
zeleniny na výrobu
čerstvých štiav
príprava a pečenie
jemného pečiva
FORNETTI
ihneď
21
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
01.01.2015
prevádzkar
1
Stredná odborná škola
polytechnická
Demänovská cesta 669,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Ing. Koštial Vladimír,
[email protected],
0905188112
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zabezpečenie
prevádzky
ubytovacieho a
stravovacieho
zariadenia, nákup,
evidencia tovaru
skladové
hospodárstvo, práca s
potravinami-odborná
spôsobilosť pre prácu
s potravinami
znalosť PC, prax-2
roky, vodičský
preukaz B
prevádzkový
pracovník
1
TATRY Rest,s.r.o.
Kamenné pole 4552/4,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Blašková Denisa,
0917971663,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia aj
pre ZŤP
upratovanie, varenie,
obsluha zákazníkov
práca pri horúcich
strojoch, používanie
gum. rukavíc,
komunikatívnosť,
odborná spôsobilosť,
zdravotný preukaz
potvrdzujúci prácu v
noci a dezinfekčnosť
UoZ
22
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
prevádzkár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
vedenie gastro
prevádzky
vítaný VP skupiny B,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie
zasielať žiadosť spolu
s profesným
životopisom na email: [email protected]
kontaktované budú
len vybrané osoby na
pracovný pohovor
ihneď
prijímací a servisný
technik
1
GTB a.s.
SNP 1, Liptovský Hrádok,
03301
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príjem nákladných
vozidiel do opravy,
riešenie bežnej
agendy, reklamácie
prax- 2 roky
znalosť PC
ihneď
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
zabezpečenie chodu
recepcie
flexibilita,
zodpovednosť
znalosť jazyka:AJ, RJ,
znalosť PC
ihneď
robotník do výroby
krmív
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 9/11,,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Čupková Alena,
[email protected],
044/5522946
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
príprava materiálu do
výroby krmív, znalosť
komodít
prax- vítaná
ihneď
23
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
skladník
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Čupková Alena,
[email protected],
044/5522946
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príjem /výdaj tovaru,
logistika, práca na
VZV
VP- výhoda
VZV-podmienka
prax- vítaná
ihneď
skladník
3
SPIRIT s.r.o.
1. mája 54/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Horňáková Andrea,
0918183444,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príjem a výdaj
materiálu, kontrola
dodacích listov,
kontrola materiálu v
sklade,
zodpovednosť za
sklad, spolupráca s
oddelením logistiky a
predaja
znalosť skladového
hospodárstva- vítaná,
fyzická zdatnosť,
manuálna zručnosť,
zodpovednosť
ihneď
skladovoadministratívny
pracovník
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
Smrečianska 664, 03104
Mlynček Peter,
[email protected]
m
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/B (len pre
evidovaných UoZ)
príjem a výdaj tovaru
v sklade, vedenie
skladového
hospodárstva
kalkulácia jedál,
znalosť PC- vysoká
vodičský preukazvýhoda
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 09.01.2014 o
08.30 hodine, č.d.101,
primiesť si životopis
12.01.2015
24
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
stavitel lodi
2
BLACHO, s.r.o.
Glejárska 450/11,
Liptovský Mikuláš, 03101
Roman Blaščík,
[email protected],
+393404812260
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
laminovanie, výroba
kompozitových
dielov, opracovanie
dielov, inštalácia
dielov do lode
skúsenosti s
materiálom prepregvýhoda
brúsenie hotových
upečených dielov a
ich inštalácia
znalosť jazyka- Aj, Tal
ihneď
sústružník, frezár
1
GTB a.s.
SNP 1, Liptovský Hrádok,
03301
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
sústruženie dielov na
motorové vozidlá
prax v odbore
ihneď
technik
klimatizačných a
chladiacich zariadení
1
MD - AIR, s.r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Trnka Jaroslav,
[email protected],
0918668399
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
vykonávanie
elektrických,
poprípade
montážnych prác na
elektrických,
vzduchotechnických,
filtračných a
klimatizačných
zariadeniach
VP-B, prax-2 roky
ihneď
25
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
technológ
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
zameranie- strojárske
čítanie výkresovej
dokumentácie
znalosť
PC:programovanie NC
strojov
vodičský preukaz Baktívny vodič
ihneď
telefonista
2
Grandis Investment
Nábrežie 4.apríla 1837/8 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Majko Pavol, 0948367533,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
telefonista
kontaktovanie
obchodných
partnerov
komunikatívnosť
ihneď
vedúci výroby
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
zameranie- strojárske
čítanie výkresovej
dokumentácie
vodičský preukaz Baktívny vodič
prax v riadiacej
funkcii- výhoda
ihneď
26
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing.Hošková Ria,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD
prax- 2roky, vodičský
preukaz Epodmienka
ihneď
vodič MKD
2
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pažítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
preprava tovaru SKCZ( víkend- vo no)
prax-2 roky, vodičský
preukaz- C, E
kontakt po
telefonickom
dohovore-091588777
7
ihneď
vodič- údržbár na
nákladné auto a
traktor
1
BISTOUR, s.r.o.
Mútnik 7, Liptovský
Mikuláš, 03101
Vlha Milan, 0903805244,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič- údržbár na
nákladné auto a
traktor
ihneď
výrobný zámočník
2
FIVING, s.r.o.
Palugayho 550, LIptovsky
Mikulas, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
výrobný zámočník
čítanie výkresovej
dokumentácie
ihneď
27
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
výrobný zámočníkzvárač
2
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
platný zváračský
preukaz, metóda
zvárania MIG, MAG,
TIG
prax- výhoda, čítanie
výkresovej
dokumentácie
ihneď
výskumnovývojový
pracovník
1
Národné
po nohospodárske a
potravinárske centrum
Gašperíkova 599/,
Liptovský Hrádok, 03380
RNDr. Čermáková Tatiana,
[email protected],
044/5221141
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
hodnotenie rizík
pesticídov pre životné
prostredie
znalosť Aj- stredná
znalosť PC
výkon práce:Lipt.
Hrádok
ihneď
28
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
web programátor
1
FreeTech services, spol. s
r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš, 03101
Bacúr,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
vhodná aj pre ZP
programátorské
práce na klientských
projektoch
(prezentačné web
stránky, e-shopy,
zákaznícke riešenia)
pokračovanie vo
vývoji našich
vlastných
produktov(sms,
rozhlas, informačný
systém, mobilné,
najmä iOS aplikácie)
práca najmä v
PHP(Codeigniter
alebo Smarty
výhodou), ďalej sú
výhodou znalosti
nasledovných:HTML,
CSS, LESS, JS, SQL,
Swift ,Objective-C)
žiadosti spolu s
referenciami posielať
na e-mail:
[email protected]
.sk
ihneď
wellness pracovník
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Fideková,[email protected],
044/5591411
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
starostlivosť o
wellness, plavčík,
masér
pracovná doba
poobedná a víkendy
prax- výhoda
plavčík-osvedčenie o
získaní odbornej
spôsobilosti
ihneď
29
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
1
Centrum sociálnych
služieb ANIMA
Jefremovská 634,
Liptovský Mikuláš, 03104
Mgr. Mlynarčíková Monika,
[email protected],
044/5533327
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
samostatné
zabezpečovanie
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti
občanom v
zariadeniach
sociálnych služieb
ihneď
zdravotná sestra
1
MEDCENT JA, s.r.o.
Demänovská Dolina 83,
03101
MUDr. Černý Leo,
[email protected],
+420602420758
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca v chirurgickej
ambulancii s
traumatologickým
zameraním
ihneď
zvárač
1
GTB a.s.
SNP 1, Liptovský Hrádok,
03301
Urbanovič Dušan,
0911744459,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
zvárač
zváračský preukazpodmienka
prax- výhoda
ihneď
Údržbár, parkovník
1
V + V JASNÁ, s.r.o.
Demänovská Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101
Telefón - služobný:
+421905768377(Ing. Jakub
Vojtek), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
základné údržbárske
práce, úprava okolia,
kosenie, vedenie
motorového vozidla,
práca s registračnou
pokladňou...
ihneď
údržbár
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pažítková Martina,
0905271637,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
údržbár
ihneď
30
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
údržbár- kurič
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
údržbár-strojný
zámočník
1
Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Jasná, Demämovská
Dolina, 03251
Chovančík
Radoslav,[email protected]
a.sk, 044/5432414
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
starostlivosť o
plynovú kotolňu a jej
obsluha, údržba
elektrických a
vodovodných
rozvodov
drobné opravy
priestorov hotela
kuričský prezkaz
trieda V. plynné
palivo
prax- podmienka,
manuálna a technická
zručnosť
elektrotechnik§22vyhl.508/2009
ihneď
Pod lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok
Ing. Burčíková Klára,
044/5207011,
burcikova.klara@rettenmeie
r.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vykonávanie menších
a stredných opráv
strojno-technolog.
zariadenia,
bezodkladné riešenie
vzniknutých
problémov a
nedostatkov,
spolupráca s
externými firmami,
vykonávanie
preventívnej údržby,
mazanie STZ pod a
plánov,
zváračský
preukaz,platný
preukaz na VZVvýhoda
ihneď
31
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
účtovník
1
Regionálna veterinárna
správa Liptovský Mikuláš
Kollárova 2, liptovský
Mikuláš, 03180
Ing. Sališová Ľuba,
ekonomika.lm@svps.sk,
044/5570020
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
účtovanie fin.
operácií v programe
SAP
Čalúnnik
1
Bianca, s.r.o.
Revolučná 754/18,
Lipt.Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905315056(František
Serek), Mail služobný:
bianca@bianca-lm.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čalúnenie sedacích
súprav.
Čašník
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
restaurant@marino.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň 1
rok
Čašník
2
Zuzana Danielčáková
Koliba Holica 227, Huty,
02732
Telefón - služobný:
+421904904473(Zuzana
Danielčáková), Mail
služobný:
info@kolibaholica.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
aspoň 3
mesiace
Obsluha hostí.
ihneď
Čašník
5
Tatry mountain resorts,
a.s.
Ráztocká č. 21, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421904404066(Ing. Zdenka
Humenská PhD.), Mail
služobný: humenska@tmr.sk
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
aspoň 3
mesiace
Obsluha hostí pod a
interných štandardov
ihneď
32
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
01.01.2015
ihneď
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Čašník, servírka
6
Tatry mountain resorts,
a.s.
Demänovská Dolina 72,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905974947(Magdaléna
Kudelová), Mail služobný:
kudelova@tmr.sk
dohodou
Čašník, čašníčka
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
hotelrendez@gmail.com
za mesiac
čalúnnik
1
Vendelín Florek FLINE
Dubová 493/5, 031 04
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Florek, fline@fline.sk,
0903810284
dohodou
čašník
1
Alexandra Wellness Hotel,
s.r.o.
Jánska dolina 2190/,
Liptovský Ján, 03203
Pálinkáš Ján,
director@avena.sk,
044/2901000
dohodou
33
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Stredné odborné
vzdelanie
400 - 600
Popis miesta
Dátum
nástupu
obsluha zákazníkov v
hotelovej reštaurácii ,
zabezpečuje správne
účtovanie cien pod a
platných cenníkov
hotela cez registračnú
pokladňu s vydaním
dokladu, kontroluje
stav zásob, hmotná
zodpovednosť za
zverené hodnoty a
inventár, , podáva
kvalifikované
informácie o
ponúkanom
sortimente a službách
hotela atď.
ihneď
čašník obsluhujúci v
reštaurácii hotela
ihneď
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čalúnnik-čalúnenie
lôžkového a
sedacieho nábytku
ihneď
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
prax- výhoda
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň 2
roky
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
EMeŠ, s.r.o.
Hybe 326, 03231
Škerdová Martina,
martina.skeredova@gmail.co
m
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha v
pohostinstve
ihneď
čašník
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík
Radoslav,riaditel@juniorjasn
a.sk, 044/5432414
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha a účtovanie
hostí, práca s
pokladňou,
znalosť jazyka: AJ, NJ
prax- 3 roky
ihneď
čašník
1
MADMAZEL, s. r. o.
1.mája 1207/2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Macková Gabriela,
0917761964,
mademoisellerestauracia@g
mail.com
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
práca čašníka na
prevádzke
ihneď
čašník
1
Miroslav Jantoš GASTROKONVEX
1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101
Jantoš M.,
mjantos@zoznam.sk,
0905195006
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
čašník-obsluha,
prestieranie
ihneď
čašník
1
PROFI CATERING s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559,
patricia.pozgayova@azet.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Majdiaková,
prevadzka@fisjasna.sk,
044/5591411
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
práca v reštaurácii,
SKI bare
znalosť jazyka-Aj, Rj
prax- výhoda
ihneď
34
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
STIV Čertovica, s.r.o.
čertovica 266, 032 34
Vyšná Boca,
Ing. Ivanko Pavel,
0905320495,certovica@cert
ovica.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXIpreobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
kumulovaná prácačašník/recepčný/
chyžná
obsluha hostí, práca
na recepcii, sanitácia
ihneď
čašník
1
Ľubica Kováčová LUMIKO
Beňadiková 124, Liptovský
Ondrej, 03204
Kováčová Ľubica,
0908267052,
lumiko@centrum.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
práca v pohostinstve
POHODA v
Beňadikovej
obsluha hostí
ihneď
čašník
4
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná 82, Demänovská
Dolina, 03251
Žitňáková,
financie@druzbahotel.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
čašník
prijímanie
objednávok,
poskytovanie rád pri
výbere jedál a
nápojov, servírovanie,
účtovanie a vedenie
pokladňe
komunikatívnosť
znalosť jazyka-AJ, RJvýhoda
VK.19.12.2014,
Družba Hotel o 08.30
hodine, priniesť si
životopis
35
29.12.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 18.12.2014
Názov profesie
Špecialista/-ka
firemného poistenia
Liptovský Mikuláš
Vytvorené 19.12.2014 o 03:15
Poč.
VPM
2
Zamestnávate
Union poisťovňa, a. s.
Adresa pracoviska
Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Telefón - služobný:
+421915520777(Juraj Kríž),
Fax: +421445526597, Mail
služobný: juraj.kriz@union.sk
za mesiac
36
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
aspoň 1
rok
- realizovať aktívnu
obchodnú činnosť a
predaj produktov
neživotného a
životného poistenia
so zameraním na
firemnú klientelu
- poskytovať odborné
poradenstvo a servis
firemným klientom,
propagovať produkty
a služby poskytované
spoločnosťou
- podporovať predaj
vybraných produktov
a služieb spoločnosti
- vypracovávať
poistné zmluvy
- zabezpečovať
priebežné plnenie
stanovených
obchodných cie ov v
oblasti predaja
produktov a služieb
spoločnosti firemným
klientom
- spolupracovať s
Union zdravotnou
poisťovňou
Dátum
nástupu
ihneď
Download

Zoznam voľných pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a