Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Agronóm
1
Ro nícke družstvo
Liptovská Kokava
Liptovská Kokava 441,
Liptovská Kokava, 03244
Telefón - služobný:
0445297102(Jaroslava
Dúbravcová), Fax:
0445297102, Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
aspoň 3
roky
- Pripravovanie
osevných postupov
po nohospodárskych
plodín.
- Zabezpečovanie
osiva, organických a
anorganických hnojív
a chemických
ochranných látok.
- Vykonávanie
doh adu nad
spracovaním a
prípravou pôdy,
výsevom a výsadbou.
- Kontrolovanie
vývoja rastlín,
zabezpečenie ich
výživy a ochrany
počas vegetácie.
- Zbieranie plodín a
ich následné
spracovanie.
- Príprava
mechanizmov a
strojov pre RV.
- Evidencia PHM.
- Nákup náhradných
dielov.
01.05.2014
Kuchárka
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Telefón - služobný:
+421445280745(Ing.
Katarína Urbanová), Mail
služobný:
[email protected]
m.sk
dohodou
Stredoškolské
(bez maturity),
USO (SOU, US s
maturitou)
aspoň 4
roky
- príprava a výroba
pokrmov v teplej a
studenej kuchyni
- dodržiavanie
receptúr a prípravy
jedál pod a noriem a
postupov
- znalosť a
dodržiavanie HACCP
02.05.2014
1
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Prevádzkarka/
skladníčka
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Telefón - služobný:
+421445280745(Ing.
Katarína Urbanová), Mail
služobný:
[email protected]
m.sk
dohodou
Stredoškolské
(bez maturity)
aspoň 4
roky
normovanie,
realizácia zásobovania
(objednávanie a výdaj
potravín),
kontrolovanie a
vypĺňanie tlačív
HACCP, znalosť
skladového
hospodárstva, práce s
registračnou
pokladnicou,
02.05.2014
Upratovačka/
sanitárna pracovníčka
7
Tatry mountain resorts,
a.s.
Ráztocká č. 21, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
0905974947(Magdaléna
Kudelová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Vyučený
aspoň 3
mesiace
Zodpovedá za
poriadok, hygienu a
čistotu v areáli
Aquaparku a za
upratanie všetkých
pridelených
priestorov pod a
najvyšších štandardov
čistoty a hygieny.
Základnou úlohou je
zabezpečiť čistotu v
areáli Aquaparku
pod a rozpisu
čistenia. Voči
zákazníkovi musí
vystupovať
profesionálne a
príjemne.
Zamestnanec musí
vedieť pohotovo,
zrozumite ne a
pravdivo podať
zákazníkom
informácie o
Aquaparku
Tatralandii.
01.06.2014
2
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
administratívny
pracovník/účtovník
1
MEDVE, s.r.o.
M.Pišuta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macková, 0917761964,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
účtovné práce,
príprava účtovania
znalosť PC, program
Kros Omega
ihneď
animátor vo ného
času
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
animátor pre deti
prax s prácou s deťmi
znalosť jazyka-AJ, RJ,
PL
ihneď
asistent osobného
poradcu zdravia
1
LUGAPROFIT, s.r.o.
Hradná 529, Liptovský
Hrádok, 03301
Šintaj Ľubomír,
[email protected],
0905507549
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
dohodnutie stretnutí
pacientov pre
osobného poradcu
zdravia
znalosť PC,
administratívne práce
ihneď
automechanik
1
Marian Oravec
AUTOSERVIS PNEUSERVIS
Železničná 22 , Liptovský
Hrádok, 03301
Oravec Marián,
[email protected]
m, 0908104032
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
automechanik alebo
pracovník do
pneuservisu
prax- výhoda
ihneď
automechanik/
elektrikár
2
LISS, s. r. o.
1.mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Brinčík Rudolf,
[email protected], 044/5524248
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
oprava osobných a
nákladných vozidiel
prax-výhoda
vodičský preukaz B,Cpodmienka
ihneď
3
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
barman
1
SK AVICENNA Plus spol. s
r.o.
Relax Hotel Avena,
Liptovský Ján 345, 032 03,
Liptovský Ján
Vančo, [email protected],
0907733701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník,barmanobsluha hostí
prax- výhoda
ihneď
cestný robotník
2
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT,spol. s r.o.
Pod Stráňami 4, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Hlavna Marián,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
cestný robotníkpracovné činnosti
súvisiace s opravou
komunikácií
vodičský preukaz B
práca ja mimo Lipt.
Mikuláš
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
02.05.2014 o 08.30
hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
chyžná
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Jasná, Demämovská
Dolina, 03251
Chovančík Radoslav,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
upratovanie
spoločných
priestorovv hoteli
ihneď
4
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
dispečer MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing. Ria Hošková,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
vyťažovanie vozidiel v
medzinárodnej
doprave,
vyh adávanie a
zabezpečovanie
prepráv, komunikácia
so zákazníkmi
preh ad v odbore
dopravy a logistiky,
nákladných vozidiel
AETR
prax-2 roky,znalosť
PC
znalosť AJ alebo NJpísmom aj slovom
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
dojič
1
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, Východná,
03232
Mgr. Kabátová Danka,
[email protected]
k, 044/5295245
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
dojenie, ošetrovanie,
pomocné práce
vzťah k zvieratám,
zodpovednosť
ihneď
5
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
elektromechanik na
linke
17
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Ing.Kaliská Tatiana,
0908924031,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
elektromechanik vo
výrobe, práca s
výrobnou
dokumentáciou a
prac. postupmi pre
elektr. výrobky,
príprava a rozdelenie
materiálu pre montáž,
jemná montáž,
premeriavanie,
spájkovanie,
zostavovanie
výučný list/maturita v
elektroodbore, praxvýhoda
životopis aj so
žiadosťou posielať na
e-mail:
[email protected]
VK u
zamestnávate a-28.04.
2014 o 06.45 hodine
na hlavnej vrátnici
Eltek, s.r.o.
ihneď
informátor
1
Pečivárne Lipt. Hrádok,
s.r.o.
Liptovská Porúbka 347,
033 01 Liptovský Hrádok,
Dopater Ľubomír,
[email protected],
044/5224058
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
prijímanie telefonátov
a ich prepájanie
ďalšie práce pod a
pokynov
vedúceho(možnosť
zastupovania vodičov)
vodičský preukaz Cpodmienka
zodpovednosť,
spo ahlivosť
ihneď
6
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
závodné stravovanie,
minútková kuchyňa
dobrý zdravotný stav,
zručnosť
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
kuchár
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vyučený v odbore
prax-2 roky
ihneď
kuchár
1
Špeciálna základná škola s
materskou školou
internátna
Kupe ná 97, Liptovský Ján,
03203
Ing. Mojžišová Pavlína,
044/5263362,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zabezpečovanie
postupov výroby jedál
v školskej jedálni
ihneď
kuchár-pizzér
1
Željko Bošnjak
Liptovský Peter 401,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Bošnjak
Željko,[email protected],
0911391423
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pizzér- príprava
pizze , pomocné
práce v kuchyni
zodpovednosť za
kvalitu vydávaných
jedál, sledovanie
zásob
hygienické minimumpodmienka
ihneď
7
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
majster/manager v
strojárskej výrobe
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
marketingový
pracovník
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
murár
1
GEVOS, s.r.o.
Galovany 162, Svätý Kríž,
03211
Ing. Gejdoš Jozef,
0908526642,
[email protected]
dohodou
8
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
organizovanie,
pride ovanie práce a
príprava materiálu na
výrobu
10% práce tvorí práca
s PC
ihneď
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
nutná prax v CK
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ, PL, RJ
ihneď
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
murár-tesár
bežné murárske a
tesárske práce,
schopnosť
samostatnosti pri
práci
prax- 3 roky
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
murár
1
Pečivárne Lipt. Hrádok,
s.r.o.
Liptovská Porúbka 347,
033 01 Liptovský Hrádok,
Mgr. Brtáňová
Zuzana,Dopater Ľubomír,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
múracie práce,
príprava betónu,
cementu a iných
stavebných
materiálov,
dokončovanie
stavebných prác v
interiérových a
exteriérových
priestoroch,
pokladanie dlažieb,
podlách
zatep ovanie budov
vodičský preukaz B,
samostatnosť,
spo ahlivosť,
bezúhonnosť
ihneď
mäsiarsky technológ
1
ADIVIT, spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš , 03101
Ing. Bégerová Ivana,
0376516910,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
predaj
potravinárskych aditív
s ich následným
spracovaním do
hotových výrobkov
vypracovanie noriem
potravinárske
zameranioe, prax-3-5
rokov
práca v žilinskom
regióne
ihneď
vodičský preukaz Bpodmienka
9
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný a
projektový manažér
pre oblasť ruského
trhu
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
prax- výhoda,
vodičský preukaz Bpodmienka
znalosť jazyka-RJaktívne
ihneď
obchodný zástupca
1
REMING, s.r.o.
Belanská ulica 552/38,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Hliničan R., [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
ponuka a predaj
nápojov pre hotely,
reštaurácie, kaviarne
a maloobchodné
predajne
aktívne vzdelávanie
nových zákazníkov
komunikačné
schopnosti, flexibilita,
vodičský preukaz podmienka
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
28.04.2014 o 09.00
hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
10
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný zástupca
4
Erika Kovácsová
Štúrova 17, Lipt. Mikuláš,
03101
Mgr. Kovácsová Erika,
0905392652,
[email protected]
p.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
kontaktovanie
pridelených klientov,
vypracovanie ponuky
v PC, uzatváranie
zmlúv s klientom
zodpovednosť,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie,
obchodnícke
zručnosti
ihneď
obsluha skladacieho
stroja- falcovačka
1
K & M, a.s.
J.Rumana 7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180
Jančo Juraj, 044/5521254,
044/5522795,[email protected]
m.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
nastavenie a
zoradenie
skladacieho stroja,
kontrola vyradenia
hárku, manipulácia s
paletami
údržba a čistenie
stroja, dôsledné
dodržiavanie
pracovných postupov
a zápis vykonaných
úkonov
technické a strojnícke
zameranie
životopis posielať na
[email protected]
alebo doručiť do sídla
do spoločnosti
prax-2 roky
zodpovedný prístup k
pracovným
povinnostiam,
flexibilita, v prípade
potreby práca nadčas,
v noci alebo víkend
ihneď
11
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
operátor CNC strojov
4
MIBERAS, s.r.o.
Podtatranského 680,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Bendík Miroslav,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
kompletné riadenie a
ovládanie CNC stroja
prax-1rok, znalosť PC
ihneď
ošetrovate
hovädzieho dobytka
1
AGRIA Liptovský Ondrej
a.s.
Liptovský Ondrej 126, 032
04, Liptovský Ondrej
Jančušová Marta,
044/5474835,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie
ošetrovate
hovädzieho dobytka
vodičský preukaz na
traktor-výhoda
ihneď
pedagogický
zamestnanec v
hudobnom odbore
1
Súkromná základná
umelecká škola
Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr. Dúhová Martina,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
pedagogické
vzdelanie alebo
pedagogické
minimum-podmienka
zodpovednosť,
dochví nosť,
cie avedomosť,
flexibilita, kreativita
znalosť PC, vodičský
preukaz B
žiadosť s dokladom o
vzdelaní, profesijným
životopisom,
motivačným listom a
súhlasom uchádzača
na použitie
osobných údajov
zasielať do 20.05.2014
na [email protected]
ihneď
12
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
pedagogický
zamestnanec v
tanečnom odbore
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
2
Zamestnávate
Súkromná základná
umelecká škola
Adresa pracoviska
Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Mgr. Dúhová Martina,
[email protected]
13
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
pedagogické
vzdelanie alebo
pedagogické
minimum-podmienka
zodpovednosť,
dochví nosť,
cie avedomosť,
flexibilita, kreativita
znalosť PC, vodičský
preukaz B
žiadosť s dokladom o
vzdelaní, profesijným
životopisom,
motivačným listom a
súhlasom uchádzača
na použitie
osobných údajov
zasielať do 20.05.2014
na [email protected]
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pedagogický
zamestnanec vo
výtvarnom odbore
2
Súkromná základná
umelecká škola
Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr. Dúhová Martina,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
pedagogické
vzdelanie alebo
pedagogické
minimum-podmienka
zodpovednosť,
dochví nosť,
cie avedomosť,
flexibilita, kreativita
znalosť PC, vodičský
preukaz B
žiadosť s dokladom o
vzdelaní, profesijným
životopisom,
motivačným listom a
súhlasom uchádzača
na použitie
osobných údajov
zasielať do 20.05.2014
na [email protected]
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
B.R.A.T., s.r.o.
1.mája 699, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Staroň Ján, [email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocná sila v
kuchyni
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
2
Emil Hruboš PENZION
BOROVEC
Ve ké Borové 118, Huty,
02746
Hruboš Emil,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocná sila do
kuchyne
ihneď
14
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocný kuchár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
závodné stravovanie,
minútková kuchyňa,
zručnosť a dobrý
zdravotný stav
prax-1rok
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
pomocný kuchár
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská 343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Porubän Ján, 044/5541130,
0907880714
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchárskúsenosti s
kvalinejšou formou
gastronómie
príprava a výdaj jedál,
šalátov, príloh
dodržiavanie čistoty
na pracovisku
prax-výhoda
ihneď
pomocný murár
1
Xsport s.r.o.
Okoličianska 63, Liptovský
Mikuláš, 03104
Timko Martin,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
pomocné murárske
práce
ihneď
15
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
pracovník pre
mzdové a personálne
práce
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Devečková Iveta,
[email protected],
[email protected],
044/5520473
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
mzdové a personálne
práce
prax-1 rok
znalosť PC
ihneď
pracovník v SBS
1
LAMA SK s.r.o.
Demänovská cesta 745 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Horváth Ľuboš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca v SBS
preukaz odbornej
spôsobilosti,
bezúhonnosť
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
09.05.2014 o 08.30
hodine, č.d.101,
priniesť životopis
ihneď
pracovník-mobilné
čistiace služby
3
M & M EUROTRADE
servis, s.r.o.
Liptovský Mikuláš3 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Manik Luboš
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
mobilné čistiace
služby pre
domácnosť, podniky,
inštitúcie
posielať profesný
životopis + fotografia
na email:happydogpresov
@gmail.com
vodičský preukaz Bpodmienka
tímová práca,
komunikatívnosť,
zodpovednosť
ihneď
16
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predajca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, 032 14
Ľube a, Gôtovany
Danaj, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technické
poradenstvo a
komunikácia so
zákazníkmi
uzatváranie zmlúv,
technické myslenie,
ekonomické znalosti,
organizačné
schopnosti
prax-výhoda, znalosť
PC
vodičský preukazpodmienka
ihneď
predajca-zákaznícky
servis
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
práca na termíny,
komunikácia s
odberate mi, vedenie
agendy, vybavovanie
objednávok
výstupná kontrola
pred expedovaním
tovaru, samostatnosť,
zodpovednosť
znalosť jazyka-AJ,
prax-výhoda, znalosť
JÚ
životopis spolu so
žiadosťou poslať na email:[email protected]
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač
1
Revajová Erika
M.M.Hodžu , Liptovský
Mikuláš, 03101
Mgr. Revajová Erika,
[email protected],
0907373517
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj syrových
výrobkov
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
na epidemiologicky
závažné činnosti pri
výrobe
zdravotný,
potravinársky
preukaz- podmienka
ihneď
predavač
1
Roman Tulinský
Štefánika 2 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Tulinský Roman,
[email protected],
0918938452
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
predaj syrov a
mliečnych výrobkov
hygienické minimumpodmienka
ihneď
predavač
1
Rompet s.r.o.
M.M.Hodžu 22/B ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kuffa Roman,
[email protected],
0944982002
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predavač
prax-1 rok v obore
predaja mäsa a
mäsových výrobkov
ihneď
predavač/bufetár
1
PDR Gastro, s.r.o.
Thermal Park, Bešeňová
136, 03483
Ing.Szabóová,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava a výdaj
polotovarových
pokrmov vo Fast
Foode, obsluha fritéz,
konvektomatu,
príprava šalátov,
čistiace práce,
dodržiavanie hygieny
zdravotný preukaz
príp. osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
v potravinárstve
výučný list- výhoda
prax- výhoda
ihneď
18
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
prevádzkar
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
prevádzkar- prax
min.2 rokypodmienka
ihneď
produktový
špecialista
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor,
[email protected],
044/5222450
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zručnosť nastavenia
vstrekovacích lisov a
iných zariadení
znalosť v oblasti
servisu, údržby a
nastavovania
vstrekovacích foriem
prax- min. 2 roky
znalosť jazykaanglický, indickýslovom aj písmom
znalosť PC, manuálna
zručnosť, presnosť,
zodpovednosť,
flexibilita
bezúhonnosť
ihneď
projektový manažér
1
ACROSUN s. r. o.
1.mája 79 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Zapach Dušan,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
technická koordinácia
činností elektro
realizácií, spracovanie
dokumentácie,výkres
ov, komunikácia s
dodávate mi
vodičský preukaz Bpodmienka
prax-1 rok
ihneď
19
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
znalosť jazyka-AJ, RJ,
PL, NJ
znalosť PC
prax-2 roky
ihneď
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected],
044/5591411
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zabezpečenie chodu
recepcie
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ, NJ, RJ
flexibilita
prax-výhoda
ihneď
recepčný/prevádzkar
1
F- Motel, s. r. o.
Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1, 03301
JUDr. Fronková Katarína,
[email protected],
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
zabezpečenie chodu
hotela, recepcie,
komunikácia so
sprostredkovate ským
i firmami oh adom
vyťažovania
lôžkovej časti hotela,
vedenie skladového
hospodárstva,
výpomoc pri tvorbe
jedálneho lístka
znalosť jazyka: AJ
alebo NJ, prax-výhoda
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 25.04.2014 o
8.30 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
20
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
robotník do výroby
krmív
2
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Nám. Oslobodite ov
75/14, Liptovský Mikuláš
1, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava materiálu do
krmív, znalosť
komodít
prax-vítaná
ihneď
robotník pri výrobe
trvanlivého pečiva
6
Pečivárne Lipt. Hrádok,
s.r.o.
Liptovská Porúbka 347,
033 01 Liptovský Hrádok,
Mgr. Brtáňová
Zuzana,[email protected],
044/5221221
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
odvodovej
ú avy(dlhodobo
nezamesznaný UoZ)
balenie sušienok,
oblátok, nalepovanie
etikiet, ukladanie do
krabíc
zdravotný preukaz
pracovníka v
potravinaárstve
hygienické minimum
pre prácu s
potravinami
ihneď
stolár
1
Ján Rysula
Važec 789, Važec, 03261
Rysula, 0903627917,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
stolár
výroba kostier na
sedacie súpravy
prax-1 rok
ihneď
strojník
2
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, [email protected],
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
strojník-práca s
hydraulickou rukou
oprávnenie na pozíciu
strojník
prax-3 roky
ihneď
21
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
strojný zámočník
2
Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o.
1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Guráňová Iveta,
[email protected]
k, 044/5434218
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
strojný zámočník
zváračský preukaz, ZG1, Z-E1, Z-M1
ihneď
strážny a
bezpečnostný
pracovník
1
JÁGER - ochrana osôb a
majetku, s.r.o.
Podtatranského
10,Lipt.Mikuláš, 03101
Jágerová Janka,
044/5525780,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca v zásahovej
jednotke
preukaz odbornej
spôsobilosti pre prácu
v SBS
prax -2 roky
zbrojný preukazvýhoda, vodičský
preukaz-podmienka
ihneď
technológkonštruktér
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
technológ/
konštruktér v oblasti
strojárskej
výroby(spracovanie
plechu, hliníka,
nereze, zváranie TIG)
chuť sa naďalej
vdelávať, flexibilita
ihneď
vedúci riadiaci
pracovníci
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Moravčík
Slavomír,[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
skúsenosti s vedením
kolektívu, prax-7
rokov v
potravinárskom
priemysle
znalosť PC, vodičský
preukaz
ihneď
22
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič MKD
1
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pazítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD-kamión
SK+CZ+EU sobota,
nede a-vo no
prax-2 roky
vodičský preukaz-C,E
ihneď
vodič MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing. Ria Hošková,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
vodič MKD
prax-min. 2 roky
vodičský preukaz
skupiny E- podmienka
ihneď
vodič MKD
2
HKP RM5 s. r. o.
Dovalovo 595 , Liptovský
Hrádok, 03301
Karas, Majerčíková,
[email protected],
044/5223940
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič- zásobovanie
mrazených výrobkov
vodičský preukaz
B,C,E, karta vodiča,
kvalifikačná karta,
psychotesty
lekárska prehliadka a
EU preukaz
poistenca-podmienka
ihneď
23
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič/ cestný
robotník
2
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT,spol. s r.o.
Pod Stráňami 4, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Hlavna Marián,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
vodič/cestný
robotník-pracovné
činnosti súvisiace s
opravou komunikácií
vodičský preukaz
B ,C,E, kvalifikačná
karta vodičapodmienka
strojnícky preukazvýhoda
práca ja mimo Lipt.
Mikuláš
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
02.05.2014 o 08.30
hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
zamestnanec ochrany
majetku a osôbobsluha strediska
registrácie poplachov
1
HDtech, s. r. o.
M. Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Janovčík,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
chránené pracoviskoZP
aktívne sledovanie
strážených objektov
na obrazovkách
prostredníctvom
kamier
práca s PC, preukaz
typu S- výhoda
základné znalosti s IT
bezúhonný a
spolahlivý v zmysle
zákona 473/2005
ihneď
24
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
3
Centrum sociálnych
služieb EDEN
Pod Lipami 66 , Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Šišilová
Andrea,044/5630912,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
starostlivosť o
pacientov , vedenie
zdravotnej
dokumentácie
empatia, spo ahlivosť,
trpezlivosť
prax-výhoda
ihneď
zvárač, zámočník
1
STEELMONT - ST, s.r.o.
Palugyayho 1, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Ing.Švolík Tibor,
[email protected],
0905359634
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
zámočník -zvárač
prax-výhoda
ihneď
zámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Grieš Igor, [email protected],
044/5520473-4
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbarské a
zámočnícke práce
pod a potreby
zváračský preukaz,
vodičský preukaz -B
prax-1 rok
ihneď
závozník
3
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Moravec
Antonín,[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pomocné práce pri
navážaní materiálu
prax-1rok
ihneď
25
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
údržbár strojov a
zariadení
1
HACO, a.s.
ul.1.mája 1850 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Piačeková Miroslava,
[email protected],
0917441065
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
prax-podmienka
ovládanie základov
mechaniky,
elektroniky a
hydrauliky
údržba a opravy
strojov a zariadení vo
výrobe
životopis posielať
poštou alebo emailom
ihneď
čašník
1
B.R.A.T., s.r.o.
1.mája 699, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Staroň Ján, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná s
príspevkom-§50a
čašník
znalosť jazyka a PC
ihneď
26
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha hostí
prax-1rok, zručnosť,
príjemné
vystupovanie,
vodičský preukaz Bvýhoda
dobrý zdravotný stav,
znalosť jazyka-AJ
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
čašník
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina 105,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík Radoslav,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava a
aranžovanie
miestností-slavnostné
prestierania
poskytovanie rád pri
výbere pokrmov,
nápojov, prijíma a
vydáva nápoje a
pokrmy
komunikatívnosť
znalosť jazyka-AJ, NJ
ihneď
27
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
MA-MI PUB s.r.o.
Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš, 03101
Jaroslav Kutlík,
[email protected],
0915809378
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí, praxvýhoda
ihneď
čašník
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
I anovská cesta 512,
Závažná Poruba, 03202
Mlynček Peter,
[email protected]
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
práca s registračnou
pokladňou, platný
zdravotný preukaz
ihneď
čašník
1
SOREA spol. s r.o.
Demänovská Dolina ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing.Zahoranská Eva,
[email protected],
044/5591662
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha hostípríprava
strediska-reštaurácia
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov
zodpovednosť, dobrý
zdravotný stav
VK bude na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu uchádzača
poštou alebo mailom
na
[email protected]
ihneď
čašník
1
Tomáš Grygar
Nová 337, Liptovský Ján,
03203
Grygar Tomáš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha v malej
reštaurácii a bare
práca večer a cez
víkend- ak je
potrebné
flexibilita, vodičský
preukaz B-výhoda,
znalosť jazyka- AJ
alebo NJ
ihneď
28
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
3
MADMAZEL, s. r. o.
1. mája 1205/133,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
I lanovský, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
ihneď
čašník- obsluha na
raňajky
1
Mgr.MagdalénaMagová
Liptovský Trnovec 315 ,
Liptovský Trnovec, 03101
Magová Magdaléna,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha na raňajky
ihneď
čašník-barman
5
CAFE FRANCE, s. r. o
Kamenné pole 4447/2 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Blašková Barbara,
[email protected],
0910902201
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov,
práca s pokladňou,
príprava a podávanie
nápojov
prax-1rok
barmanský a
baristický kurzvýhoda
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
čašník-krupier
1
PLAY SHV
Garbiarska 20 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Petruf František,
[email protected],
0905496777
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
krupier v herni+
čašník
obsluha hostí
ihneď
29
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník/barman
2
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.
Demänovská Dolina 31/,
Demänovská Dolina,
03101
Zadrabaj Ján,
[email protected],
044/5591526
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
účtujúci čašník na
stredisku, reštaurácia,
lobby bar, obsluha
hotelových hostí
hmotná
zodpovednosť za
pridelený sklad
prax-1 rok
znalosť jazyka-AJ
ihneď
čašník/recepčný
1
STIV Čertovica, s.r.o.
čertovica 266, 032 34
Vyšná Boca,
Ing.Ivanko Pavel,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí v
reštaurácii , recepčnýubytovanie hostí
komunikatívnosť,
zodpovednosť
znalosť jazyka-výhoda
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
12.05.2014 o
09.00hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
30
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Šéfkuchár
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
HOTELITY s. r. o.
Adresa pracoviska
Demänovská Dolina 5,
Demänovská Dolina,
03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Telefón - služobný:
+421902419099(Ing. Zuzana
Kvočeková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
31
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
USO (SOU, US s
maturitou)
aspoň 5
rokov
• Plánovanie,
organizovanie a
realizácia výroby
pokrmov teplej a
studenej kuchyne.
• Riadenie
pracovného tímu
kuchyne, hodnotenie
práce všetkých
pracovníkov v
kuchyni.
• Zodpovednosť za
kvalitu vyrobených
jedál.
• Dodržiavanie
noriem a výrobných
postupov.
• Návrhy na nové
kalkulácie jedál.
• Zodpovednosť za
dodržiavanie
štandardov hygieny a
kvality.
• Tvorba nových
jedálnych lístkov,
špeciálnych ponúk
atď.
• Úzka spolupráca s
manažérom
reštaurácie a vedením
spoločnosti.
• Tvorba rozpisov
pracovných zmien.
• Zodpovednosť za
výkazy
odpracovaných zmien
ako podklad k
mzdám.
01.05.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 24.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 25.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
• Byť nápomocný a
aktívny pri
plánovaných investícií
v kuchyni.
• Ostatné úlohy
vyplývajúce z náplne
práce.
Na pozíciu prosím
reagujte zaslaním CV
a motivačného listu
na [email protected]
šička kožených
odevov
1
KOBI, spol. s r.o.
Družstevná 6, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Uličný Vladimír,
[email protected],
044/5623155
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
šitie športových
kožených odevov na
profesionálnych
šijacích strojoch
prax v šití odevov
minimálne 2 roky v
posledných 3 rokoch
ihneď
žeriavnik
3
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, [email protected],
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
žeriavnicke práce
prax-3 roky
ihneď
32
Download

Voľné pracovné miesta