Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Administratívny
pracovník
1
Peter Sopko Nuccco
Pálenica 54/81 , Liptovský
Hrádok, 03301
Sopko Peter, 0905767271,
[email protected],
[email protected]
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
Finančný
sprostredkovate
3
Iveta Kondrátová
Štúrova 32, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905735233(Bc. Iveta
Kondrátová), Mail služobný:
[email protected]
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Kuchár
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
4
roky
1
za mesiac
700 - 800
Popis miesta
Dátum
nástupu
zamestnanec bude
vykonávať
administratívne práce
spojené s obchodnou
činnosťou,
vyh adávanie
nových
zákazníkov na základe
dopytových portálov
na internete,
komunikácia s
existujúcimi
zákazníkmi, prijímanie
objednávok
pracovná pozícia pre
ZP
ihneď
Konzultácia a analýza
potrieb klienta s
následným nájdením
vhodného riešenia,
poskytovanie
kvalitného servisu a
informácií, odborné
sprostredkovanie a
poradenstvo,
realizácia aktívnej
obchodnej
činnosti.
ihneď
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Kuchár
1
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika
Kováčiková),
Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
hlavný kuchár na
smene
ihneď
Montážny
pracovník/tím líder
10
HAKO, a.s.
Štefánikova 1361/4,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421918673607(Anikó
Lešová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
aspoň
3
mesiace
• montáž zariadení
telekomunikačnej
techniky,
•
elektroinštalačné
práce,
• kovové konštrukcie,
• commissioning.
ihneď
Obchodný zástupca
pre
oblasť
odškodnenia
10
TAAK s. r. o.
Jakubovany 222 -,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905575232(Tomáš
Krukó), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
- komunikácia a
uzatváranie zmlúv s
poškodenými pri
dopravných
nehodách
- správa interných
dokumentov
spoločnosti
- udržiavanie
kontaktu s klientmi
ihneď
Odborný predajca
krbov + príslušenstva
1
MODOM PODHALE
spoločnosť
s
ručením
obmedzeným organizačná
zložka
podniku
zahraničnej
osoby
1.mája 4313 4313,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421917550109(Jozef
Olexík), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
odborný predajca
krbov + príslušenstva
ihneď
2
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň
1
rok
Pomocný kuchár a
rozvozca
1
MA-MI PUB s.r.o.
Moyzesova 15, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421915809378(Jaroslav
Kutlík), Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
Stredné odborné
vzdelanie
Robotník do výroby
krmív
2
Ing.
Ľubomír
Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Nám.
Oslobodite ov
75/14, Liptovský Mikuláš
1, 03101
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
3
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocné práce v
kuchyni + rozvoz
jedál.
ihneď
príprava materiálu do
krmív,
znalosť
komodít
prax-vítaná
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Správca
nehnute nosti/
údržbár
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
Lynnfield s. r. o.
Adresa pracoviska
M. M. Hodžu 7, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Telefón - služobný:
+421905357461(Tomáš
Mareš), Mail služobný:
[email protected]
4
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
za mesiac
500 - 600
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
aspoň
1
rok
- zodpovedá za
techniku, stavbu a
technické záležitosti
nehnute nosti
- robí denné,
týždenné,
mesačné
kontroly technického
stavu
nehnute nosti,
jej zariadení a celého
technického
vybavenia
- dohliada na
prestavby
-
zabezpečuje
technické opravy
- zodpovedá za
mikroklímu v
zverených
nehnute nostiach
- kontroluje a
nastavuje hodnoty
technických zariadení
- spolupracuje s
dodávate mi
energií
- eviduje a dohliada
na triedenie,
likvidáciu a odvoz
odpadu
- dohliada na
vonkajšie priestory –
zimná, letná údržba
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
dohodou
Stolár pre výrobu
nábytku
2
Quatro LM, s.r.o.
Kláštorná 829, Liptovský
Mikuláš 4, 03104
Machaj Peter, 044/5514888,
[email protected]
Strážnik (SBS) v
obchodných
prevádzkach Liptovský Mikuláš
1
ABAS SR Management
Kamenné pole 1,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421910835214(Matej
Ďurica),
Mail
služobný:
[email protected]
Učite ka
v
materskej
škole
2
MATERSKÁ ŠKOLA STONOŽKA, s.r.o.
ul. T. Vansovej 16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907984635(Viera
Moravčíková),
Mail
služobný:
[email protected]
5
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
Pracovné miesto
vytvorené s
príspevkom ÚPSVR (§
54 ods. 1 písm. a))
Výroba, montáž,
úpravy nábytku,
nábytkových dielov v
dielni, v interiéroch a
exteriéroch
pod a
zákaziek firmy
Obsluha
automatických alebo
poloautomatických
drevoobrábacích
strojov
ihneď
Práca
SBSkára/strážnika v
obchodných
prevádzkach v
Liptovskom Mikuláši.
Potrebný je platný
preukaz odbornej
spôsobilosti.
ihneď
Základné
vzdelanie
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
dohodou
Vodič
MKD
2
SELIMTRANS, s.r.o.
Kollárova 1953/3,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421918696696(Ing. Jaroslav
Čulík),
Mail
služobný:
[email protected]
Výrobný robotník
6
SlovTan Contract Tannery
spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský
Mikuláš, 03101
S.Petrušková,
[email protected]
za
hodinu
administratívny
pracovník
1
HELBATEX, s.r.o.
Bernoláková 14 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Rusek Martin,
[email protected]
dohodou
6
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň
2
roky
Vodič
MKD,
Destinácie: HU, PL,
AUT, D a CZ
Prac.
čas:
pondelok
až
piatok, nakládky a
vykládky v okolí LM
ihneď
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
obsluha strojov a
strojných zariadení
pre predúprave a
úprave hovädzích
usní, manipulácia s
hovädzími
usňami
podmienka minimálne
výučný
list,
prac. pozícia
vhodnejšia pre ženy
záujemcovia sa môžu
individuálne
hlásiť
na
prevádzke denne
medzi 10:00 - 14:00
hod.
(priniesť
si
štruktúrovaný
životopis)
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
administratívny
pracovník- len pre
evidovaného ZTP
ihneď
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
2.46 - 3
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
asistent manažéra
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
Golden apple Cinema,
s.r.o.
Adresa pracoviska
Kamenné pole 4449/3,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Simonková Nataša,
[email protected]
7
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXXIV (vhodná len
pre evidovaných UoZ)
komunikátor,
ekonóm
(vyhodnocovanie
ekonomických
štatistík), manažér
prevádzky,
pokladničné
činnosti,
predaj v bufete,
obchodné
činnosti
VK
u
zamestnávate aGolden Apple
Cinema, 23.09.2014 o
11.30
hodine,
priniesť
si životopis
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
asistent pre
zahraničný
obchod
a
export
1
Ing.
Ľubomír
Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Nám.
Oslobodite ov
75/14, Liptovský Mikuláš
1, 03101
Ing.Čupka
Ľubomír,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
získavanie nových
zákazníkov a
starostlivosť
o
stálych
zákazníkov v
zahraničí,
činnosti
v
marketingu
vedenie adm. agendy,
príprava
a
účasť
na
zahraničných
ve trhoch
a
výstavách,
spracovanie analýz
samostatnosť
a
kreativita,
znalosť
sortimentu
chovate ských
potrieb,
ve mi
dobré
org. schopnosti
životopis v SJ a AJ
jazyku
+
motivačný
list na email:[email protected]
ihneď
asistent výroby
1
Persson s. r. o.
Garbiarska 2032 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Richtárik Igor,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
administratíva
spojená s výrobou,
skladovaním a
distribúciou piva
pracovná pozícia pre
UoZ min. 6 mesiacov
v evidencii
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 16.09.2014 o
10.00
hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
8
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
balič
1
GERGONNE SLOVENSKO,
s. r. o
Za mostom 1010/21 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Erika Balážová,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pracvná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
balenie hotových
výrobkov, výstupná
kontrola
ihneď
chyžná
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina 105,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík
Radoslav,
[email protected],
044/5432100
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
spoločných
priestorov
v hoteli
ihneď
chyžná
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Jurčová
Alena,
[email protected],
0914330031
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
plnenie povinností v
oblasti služieb
ubytovania
ihneď
cukrár
1
Jana
Jankovičová
Bellova 1947/13,
Liptovský Mikuláš, 03101
Jankovičová
Jana,
0940344606,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
cukrár
s
výučným
listom a praxou
zodpovedenosť,
kreativita
ihneď
dojič
2
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, 03232
Mgr. Kabátová Danka,
[email protected]
k
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
dojenie, ošetrovanie,
pomocné práce
vzťah
k
zvieratám,
zodpovednosť
prax- výhoda
po nohospodárske
zameranie-výhoda
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 17.09.2014 o
09.00
hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
9
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
expedientka na
oba ovacej
súprave
1
Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o.
1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Guráňová
Iveta,
044/5434218,[email protected]
tnestavbylm.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
praca na PC
expedícia obalenej
drvy, príjem a výdaj
kameniva, denná
evidencia príjmu a
výdaja materiálu
mesačná
uzávierka,
upratovanie šatní a
jedálne
prax-2 roky
precíznosť,
zodpovednosť
výkon práceOba ovačka
Krá ová
Lehota
ihneď
finančný
sprostredkovate
3
UNIVERSAL maklérsky
dom a.s.
Liptovský Mikuláš, 03101
Bc. Kondrátová Iveta,
[email protected],
0905735233
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
poradenstvo,
konzultácie,
poskytovanie
informácií a odborné
poradenstvo
realizácia aktívnej
obchodnej
činnosti
komunikatívnosť,
cie avedomosť
prax- výhoda
ihneď
inštruktor sociálnej
rehabilitácie
1
Domov sociálnych služieb
a špecializované
zariadenie Liptovský
Hrádok
Pod lipami 105/16,
Liptovský Hrádok, 03301
Zaťková
Norika,
044/5225136,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
spolupráca pri riešení
soc. situácie klienta v
spolupráci so soc.
pracovníkom
poskytovanie
jednotlivých
zručností
komunikatívnosť,
zodpovednosť
výkon práce- DSSaŠZ
Smrečany
ihneď
10
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kontrolór výroby
1
AGRO FRUIT, s.r.o
Závažná poruba 565 ,
Závažná Poruba, 03202
Ing. Kuric Ján, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výstupná kontrola a
balenie produktov
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
na vykonávanie
epidemiologicky
závažnej
činnosti
ihneď
konštruktér
strojárskej výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Lipt.
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
zodpovedá za
konštrukčnú
dokumentáciu,
preberá a spravuje
konštrukčnú
dokumentáciu
rieši požiadavky
zákazníkov na úpravy
konštrukčného
riešenia výrobkov
pripravuje podklady
pre cenové ponuky v
IS Sysklass,
spolupracuje pri
tvorbe vstupných
údajov IS Sysklass
realizuje spracovanie
tech. postupu výroby
pre
súčiastku,
podzostavu, zostavu
kontroluje a dozerá
na proces výroby
vzoriek
presnosť,
dôslednosť,
spo ahlivosť
znalosť-SolidWorkspokročilý,
AutoCADpokročilý
znalosť
jazyka-AJ
ihneď
11
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
konštruktértechnická príprava
výroby
1
ISO & spol. s r.o.
Lesnícka 10, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Sálus Ivan,
[email protected],
044/5476118, 0903802181
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
spracovať
projektovú
dokumentáciu na
výrobnú
dokumentáciu,
vytvoriť
programy
pre
CNC stroje(plazmový,
páliaci,
ohraňovací
lis)
zabezpečiť
podklady
pre logistiku, odborná
komunikácia so
zákazníkom
aktívna
znalosť
AUTOCAD(alebo
iného graf. produktu),
pracovitosť,
komunikatívnosť
znalosť
jazyka:AJ,
NJ
ihneď
kuchár
1
HOUSE, s.r.o.
ul.1 mája 1205/27 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kúdorová Lucia,
[email protected]
ts.sk, 0905772389
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax-5 rokov
ihneď
kuchár
1
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.
Boca
Vyšná
č.73
,
Vyšná
Boca, 03224
Behalová Marta,
044/5209020,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príprava minútok,
jedál na pokyn
nadriadeného
šéfkuchára
prax- 2 roky
ihneď
kuchár
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál, práca v
studenej kuchyni,
práca v teplej
kuchyni, príprava
minútiek
prax-3 roky
ihneď
12
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Ondrejková Urbanová,
[email protected]
com
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie pokrmov
pod a
receptúr
komunikácia,
pružnosť,
vodičský
preukaz-B
prax-4 roky
ihneď
kuchár
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pazitková Martina,
0905271637,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
príprava jedál
prax-výhoda
ihneď
kuchár
1
Peter
Mlynček
PEMMEVA
obchodno
-
reštauračné
služby
Smrečianska
664,
03104
Peter
Mlynček,
[email protected]
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v
rámci§50preobsadenie
príprava jedál teplej a
studenej kuchyne
platný zdravotný
preukaz
ihneď
kuchár
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica,
0908930369,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
samostatný kuchárpríprava hotových
jedál a minútok
prax-3 roky
ihneď
kuchár
1
Základná
škola
J.Krá a
Žiarska 679/13, Liptovský
Mikuláš, 03104
Vighová Zdenka,
[email protected],
044/5533365
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výroba technologicky
náročných
teplých
jedál a príloh s
využitím
ve kokapacitných
strojov,
ovládanie materiálnospotrebných noriem
pre školské
stravovanie, HACCP,
samostatnosť
ihneď
13
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kurič
1
MEDVE LM, s.r.o.
M.Pišúta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macko Oto, 0903153803,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
montáž rozvodov
vody a kúrenia
kuričský
preukaz
skupiny 5
ihneď
lekár na
psychiatrickom
oddelení
1
Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš
Palučanská
25,
Liptovský
Mikuláš, 03123
Mgr. Ivanková Iveta,
044/5563526,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
lekár na
psychiatrickom
oddelení
ihneď
manažér predaja
1
DOM - MAX s.r.o.
Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr.
Ševčíková
Ivana,
[email protected],
044/5623407
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Apreobsadenie
manažér predaja
ihneď
masér
1
Liptovské dvory, s.r.o.
Jánska dolina 438, 032 03
Liptovský Ján, Liptovský
Ján
Herichová Mária,
[email protected],
0905921952
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
rôzne masérske
techniky
plavčícky
kuzr-
výhodou
ihneď
montážny pracovník
vzduchotechniky a
chladenia
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová Adriana,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
samostatný
elektrotechnik §21
vodičský
preukaz
B
manuálna
zručnosť,
čítanie
tech.
výkresov
študijný odborstrojnícky,
elektrotechnický,
technický
ihneď
14
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný a
projektový manažér
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová Adriana,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
NPXXI-preobsadenie
obchodný a
projektový manažér
prax- výhoda,
vodičský
preukazB
znalosť
AJ
a
NJ
ihneď
obchodný zástupca
1
APZ Liptovský Hrádok,
n.o.
J. Martinku 877/,
Liptovský Hrádok, 03301
Badáňová
jana,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXXIV (vhodná len
pre evidovaných UoZ)
vyh adávanie
nových
klientov, práca s PC,
vodičský
preukaz
B
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 23.09.20014
o 08.30 hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
15
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný zástupca
1
Chránené dielne, s.r.o.
Nábr.
J.
Krá a
4344/13a,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kendrová
Marta,[email protected]
lne.sk, 0911126036
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
sprostredkovanie
obchodu a
vyh adávanie
nových
klientov
za
účelom
obchodu a reklamy
vodičský
preukaz-
podmienka
znalosť
prax-
výhoda
životopis
posielať
na
email:[email protected]
nedielne.sk
ihneď
obchodný zástupca
1
REMING, s.r.o.
Nábrežie A.Stodolu 2062,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kubalák Michal,
0918485863, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
predaj a ponuka
nápojov pre hotely,
reštaurácie, kaviarne
a maloobchodné
predajne
aktívne vzdelávanie
nových zákazníkov
plat. podmienky:
fix+% z predaja
ihneď
16
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
obsluha
práčovníckych
strojov
2
LIPRA, s.r.o.
Zápotockého 1232,
Lipt.Mikuláš, 03101
PhDr.Lapáková Zdenka,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXXIV
samostatná obsluha
pracích, sušiacich a
žehliacich strojov pri
servise bielizne v
prevádzke
práčovne
vodičský
preukaz
B-
výhoda
komunikatívnosť,
slušné vystupovanie
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 22.09.2014 o
13.00
hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
operátor
3
ESOX - PLAST, s.r.o.
Uhorská Ves 170,
Liptovský Ján, 03203
Ing.Horváthová Eva,
044/5207175
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca pri strojoch na
výrobu plastových
výliskov
manuálna
zručnosť
ihneď
operátor stroja na
výrobu výrobkov z
plastov
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor, 044/5222450,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha a nastavenie
vstrekovacieho lisu
údržba a opravy
vstrekovacích foriem
prax-1
rok,
znalosť
PC
ihneď
17
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
operátor v
elektrotechnickej
výrobe
7
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Kaliská Tatiana,
0908924031,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca s výrobnou
dokumentáciou a
prac. postupmi pre
elektrotechnické
výrobky a systémy,
príprava na
rozdelenie materiálu
pre montáž,
jemná montáž,
krimpovanie
kontaktov na káble,
premeriavanie,
spájovanie,
zostavovanie a
montáž elektrotech.
výrobkov
manuálna
zručnosť/
jemná motorika
ihneď
operátor výroby- NC
strojov
2
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
programovanie a
obsluha NC stroja
práca na vysekávacích
lisoch TRUMPF
ohýbanie
súčiastok
pod a
predloženej
výrobnej
dokumentácie na
ohraňovacích
lisoch
TRUMPF
schopnosť
pracovať
systematicky, práca
na úkol v 3-smennej
prevádzke
prax-výhoda
ihneď
18
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
operátor výrobyobsluha lasera
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Lipt.
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
programovanie a
obsluha laserového
vypa ovacieho
stroja
spracovanievypa ovanie
súčiastok
pod a
predloženej
výrobnej
dokumentácie na
laseri FIBER PLATINO
práca v 3-smennej
prevádzke, praxvýhoda,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
ihneď
pilčík
2
CARBON CASES, s.r.o.
Prekážka 726/21,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Rusek Martin,
[email protected],
0911067875
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
opilovanie haluziny s
dĺžok
na
sklade
prax- výhoda
ihneď
pomocná servírka
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská
343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Poruban Ján
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha spojená s
prípravnými prácani
na obed
čistenie
a
upratovanie
pracoviska
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Poláková Lucia,
[email protected],
0911544447
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni, umývanie
riadov, upratovanie
priestorov a kuchyne
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
PROFI CATERING s.r.o.
Námestie
Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocná sila v
kuchyni
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
PROPERTY HOLDING, a.s.
Demänovská Dolina 20,
Liptovský Mikuláš, 03101
Klčovský
Ivan,
[email protected],
0911322494
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni, umývanie
riadov, upratovanie
priestorov a kuchyne
ihneď
19
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
pomocný robotník v
potravinárskej výrobe
1
Zamestnávate
AGRO FRUIT, s.r.o
Adresa pracoviska
Závažná poruba 565 ,
Závažná Poruba, 03202
Kontakt u zamestn.
Ing. Kuric Ján, [email protected]
20
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
obsluha
plničky
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
na vykonávanie
epidemiologicky
závažnej
činnostivýhoda(možnosť
dorobenia)
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
pracovník IT
oddelenia
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.
Adresa pracoviska
Pod lipami 68, Liptovský
Hrádok, 03301
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Ing.
Burčíková,
[email protected]
r.sk, 044/5207011
dohodou
21
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
elektrotechnikov,
vyhláška 508/2009,
§22
správa a konfigurácia
serverov, správa
CITRIX klient -server s
materskou firmou,
správa, nastavovanie
a servis systémov
Microtech
konfigurácia a
inštalácia
kamerového systému
Mobotix a systému
I.D.C.S. pre
priemyselné kamery,
správa a kontrola
požiarneho systému
EPS, Laminux
programovanie,
konfigurácia a servis
skenerov,
poskytovanie
metodickej podpory
zamestnancom pri
používaní softvéru a
hardvéru
spolupráca s IT tímom
v materskej
zahraničnej
spoločnosti
znalosť
jazyka-AJ
prax-3 roky
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pracovník pri výrobe
piva- pomocný
pracovník
2
Persson s. r. o.
Garbiarska 2032 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Richtárik Igor,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
operačné
činnosti
na
základe požiadaviek
technologického
procesu výroby piva
pracovná pozícia pre
UoZ min. 6 mesiacov
v evidencii
prax
v
reštauračnom
zariadení-výhoda
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 16.09.2014 o
13.00
hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
pracovník pri výrobe
piva-sládok
3
Persson s. r. o.
Garbiarska 2032 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Richtárik Igor,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
operačné
činnosti
na
základe požiadaviek
technologického
procesu výroby piva
pracovná pozícia pre
UoZ min. 6 mesiacov
v evidencii- VPM2
pracovná pozícia bez
obmedzenia- VPM1
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 16.09.2014 o
13.00
hodine,
č.d.101,
priniesť
si
životopis
ihneď
pracovník
v
práčovni
1
PRADEM, s.r.o.
Demänová 158 , Liptovský
Mikuláš, 03101
RNDr. Berníková Tatiana,
[email protected]
m
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
§50
triedenie, pranie,
mang ovanie
a
balenie prádla
pozitívny
vzťah
k
pohybu
ihneď
22
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pracovník-operátor
tlačovej
formy
z
digitálnych dát v
polygrafii
1
K & M, a.s.
J.Rumana 7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180
Papšová Zdena,
044/5521254,
[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
práca s Mac
OS ,praktické
skúsenosti v
programoch PREPS a
PRIMERGY, skúsenosti
v Printových médiách,
úprava podkladov v
programoch ADOBE
ACROBAT, PIT STOP
vyhodnotenie v
náh adových
obťahov
v ADOBE
PHOTOSHOP a
INDESIGN, ACROBAT,
ILUSTRATOR
prax-5 rokov, vítaná
prax vo
vydavate stvách,
technické zameranie
životopis
posielať
na
email:[email protected]
k
ihneď
predavač
2
Liptovské pekárne a
cukrárne
VČELA
-
Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Porubenová,
[email protected],
0908915856
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi
ihneď
predavač
mäsa
a
rýb
10
SK-O3, s.r.o.
Garbiarska , Liptovský
Mikuláš, 03101
Prisčová
Iveta,
[email protected],
0908102260
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj mäsa a
mäsových výrobkov
hygienické minimum,
zdravotný preukaz,
zdravotná prehliadkapodmienka
ihneď
23
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač
syrov
1
Revajová Erika
M.M. Hodžu 30 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Revajová Erika,
[email protected]
m, 0907373517
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
predaj syrových
výrobkov
hygienické minimu
pracovné miesto pre
občana
so
ZP
ihneď
produktový
špecialista
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor,
[email protected],
044/5222450
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
produktový
špecialista
zručnosť
nastavenia
vstrekovacích lisov,
znalosti v oblasti
servisu, údržby
prax-2 roky
znalosť
jazyka:
indický- slovom aj
písmom
znalosť
jazyka:
anglický
ihneď
projektant
vzduchotechniky
junior
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
znalosť
anglického
a
nemeckého jazyka
študijný odbor technické TZB,
strojárske, stavebné
prax v odbore výhoda
vodičský
preukaz
B
ihneď
recepčný
1
DRUŽBA, s.r.o.
Demänovská Dolina 82/,
Demänovská Dolina,
03101
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
prax-výhoda
znalosť
jazyka-RJ,
PL
ihneď
24
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
SOREA spol. s r.o.
Jánska dolina 355/,
Liptovský Ján, 03203
Mgr.
Čížiková
Silvia,
044/5208901,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
znalosť
PC,
znalosť
jazyka-AJ, NJ
spo ahlivosť,
komunikatívnosť,
čistý
register
trestov
ihneď
riadiaci pracovník
telemarketingového
predaja
1
MKB WERKE plus, s.r.o.
Kamenné pole 4555/83 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Jelínek Jan,
[email protected],
0911999086
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
kontakt so
zákazníkom,
preberanie a predaj
tovaru, práca s
pokladňou
komunikatívnosť,
chuť
pracovať
ihneď
robotník s drevom
2
Milan Chovan Autochom
Revolučná
8/,
Liptovský
Mikuláš, 03105
Chovan Milan,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
krátenie a štiepanie
odpadového dreva
ihneď
stavba a oprava lodí,
športových a
rekreačných
2
BLACHO, s.r.o.
Glejárska 450/11,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Blaščík
Roman,
0918916163,
[email protected]
za mesiac
Stredné odborné
vzdelanie
stavba a oprava lodí,
plachetníc, trupov,
rámov
vyslanie na výkon
práce do Talianska
h adáme
stavitelov
lodí a laminátorov
ihneď
25
aspoň
2
roky
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
strojník
oba ovacej
súpravy
1
Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o.
1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Guráňová
Iveta,,
044/5434218,[email protected]
tnestavbylm.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
praca na PC, výroba
obalenej
drvy
pod a
receptúry
kontrola celého
priebehu výroby
obalenej zmesi
kontrola stavu a
množstva materiálu v
zásobníkoch
prax-4 roky
precíznosť,
zodpovednosť
výkon práceOba ovačka
Krá ová
Lehota
ihneď
strážny a
bezpečnostný
pracovník
1
JÁGER - ochrana osôb a
majetku, s.r.o.
Podtatranského
10,Lipt.Mikuláš, 03101
Staníková Lenka,
044/5525780,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca v zásahovej
jednotke
preukaz odbornej
spôsobilosti pre prácu
v SBS
prax-min.2 roky
zbrojný preukaz,
vodičský
preukaz
ihneď
26
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
technický pracovník
1
K 33, s.r.o.
Demänová 492 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Gonda Lukáš, 0911433403,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
udržiavanie budov a
ich zariadení v
bezruchovom stave
riadenie a org. práce
zvereného pracoviska
zabezpečenie
činností
údržby
strojov,zariadení a
objektov
plánovanie a
vyhodnocovanie
spotreby energií
vodičský
preukaz
B,
elektrotechnická
spôsobilosť
-výhoda
ihneď
technický zástupca
1
FOTOLOOK, s.r.o.
Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Špimr Michal,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technický zástupca
znalosť
po ského
jazyka , všeobecná
technická
znalosť
vodičský
preukazpodmienka
ihneď
traktorista
1
EPONA Mútnik, s.r.o.
Mútnik 601/1, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macko, [email protected],
0903153803
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomoc
pri
čistení
stajní(kone), práca na
hospodárskom dvore
práca na traktoredorábanie sena,
pestovanie
vodičský
preukaz
-T
(traktor)
ihneď
učite matematiky
a
fyziky
1
Základná škola s
materskou školou Jána
Lajčiaka
v
Pribyline
Pribylina 2, Pribylina,
03242
[email protected], Mgr.
Stračiaková
Jela,
0911623707, 044/5293153
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
učite stvo
II.
stupňa-
matematika a fyzika
ihneď
27
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
učite pre
predprimárne
vzdelávanie
1
Obec
Kvačany
Kvačany
100,
Kvačany,
03223
Bc. Katarína Žišková,
0908173397,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
učite pre
predprimárne
vzdelávanie
ihneď
vodič
MKD
2
K&K TRANS PLUS, s. r. o.
Dovalovo 595 , Liptovský
Hrádok, 03301
Karas,
Majerčíková,
[email protected],
044/5223940
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič-
zásobovanie
mrazených výrobkov
vodičský
preukaz
B,C,E,
karta
vodiča,
kvalifikačná
karta,
psychotesty
lekárska prehliadka a
EU preukaz
poistenca-podmienka
ihneď
vodič
taxislužby
3
Dana
Kubovčíková
Morušová 522/1,
Liptovský Mikuláš, 03104
Kubovčíková
Dana,
0911800955
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
preprava osôb v
taxislužbe
kontaktovaťtelefonicky
ihneď
vodoinštalatérkúrenár
1
HEAT - GAS, s.r.o.
M. Pišúta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macko,
[email protected],
0903153803
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
NPXXI-preobsadenie
montáž rozvodov
vody a kúrenia
vodičský
preukaz
B
ihneď
28
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
3
Centrum sociálnych
služieb EDEN
Pod Lipami 66 , Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Šišilová
Andrea,044/5630912,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
starostlivosť
o
pacientov , vedenie
zdravotnej
dokumentácie
empatia,
spo ahlivosť,
trpezlivosť
prax-výhoda
ihneď
zmenový údržbárzámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne
VČELA
-
Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Devečka
Vladimír,
044/5520473,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbárske a
zámočnícke
práce
zváračský
preukaz,
vodičský
preukaz
B
prax-1 rok
ihneď
zvárač-
zámočník
1
ISO & spol. s r.o.
Lesnícka 10, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Sálus Ivan,
[email protected],
044/5476118, 0903802181
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
zámočnícke
a
zváračské
práce
pri
spracovaní
oce ových
polotovarov
zváračský
preukaz,
pracovitosť,
manuálna
zručnosť,
schopnosť
čítať
strojárske
výkresy
ihneď
Účtovník,
mzdár
1
IMG ENERGIE, s.r.o.
Palúčanská
54/371,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905236656(Ing. Pavol
Greguš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
29
aspoň
3
roky
komplexné vedenie
podvojného
účtovníctva,
daňové
priznanie
a
účtovná
uzávierka,
mesačné
výkazy, fakturácia,
komplexné
spracovanie miezd,
administratívna
činnosť
01.10.2014
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
údržbár
1
DRUŽBA, s.r.o.
Demänovská Dolina 82/,
Demänovská Dolina,
03101
Haviar Jaroslav, 0905936621,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbárske práce v
hotely
ihneď
účtovník
1
Liptovská galéria Petra
Michala
Bohúňa
v
Liptovskom Mikuláši
Tranovského 3, Liptovský
Mikuláš, 03101
Majeríkova, 044/5522758,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
podvojné
účtovníctvo
v príspevkovej
organizácii,
rozpočet
buzúhonnosť,
znalosť
legislatívy vo verejnej
správe,
komunikatívnosť
ihneď
Čašník,
čašníčka
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
čašník
obsluhujúci
v
reštaurácii hotela
ihneď
čašník
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel DRUŽBA-Jasná 82,
Demänovská Dolina,
03251
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
HOUSE, s.r.o.
ul.1 mája 1205/27 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kúdorová Lucia,
[email protected]
ts.sk, 0905772389
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník
prax-3
ihneď
30
400 - 600
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.
Demänovská Dolina 31/,
Demänovská Dolina,
03101
Zadrabaj Ján,
[email protected],
0445591526
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
účtujúci
čašník
na
stredisku reštaurácie,
obsluha hotelových
hostí
hmotná
zodpovednosť
za
pridelený sklad
prax-1rok
ihneď
čašník
1
Intergal LM, s.r.o.
Námestie mieru 3,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Petran Milan,
[email protected],
0911575250
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
LG TRADE, s.r.o.
Liptovský Ján , 03203
Hrnčiarová
Veronika,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca
časníka
Svätojánsky
kašie (Lipt.
Ján)-
prevádzka
ihneď
čašník
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pazitková Martina,
0905271637,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
MADMAZEL, s. r. o.
1.mája 1207/2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Macková, [email protected],
0917761964
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník-obsluha
ihneď
čašník
1
MK TOUR, s.r.o.
Starohorského 4328,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Ing. Gaál Peter,
044/5620625,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovnná pozícia Penzión BOWLING
obsluha v
bare+ubytovanie
hostía+ prevádzka
bowlingu
čašník
1
PROFI CATERING s.r.o.
Námestie
Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
31
01.12.2014
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 05.09.2014
Názov profesie
Vytvorené 08.09.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
Pavol Hutka
POTRAVINY, Liptovská
Porúbka 46, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok
Hutka Pavol,palhu@post.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha v
pohostinstve
ihneď
čašník
1
Peter
Mlynček
PEMMEVA
obchodno
-
reštauračné
služby
I anovská
cesta
512,
Závažná Poruba, 03202
Mlynček
Peter,
mlyncekpemmeva@gmail.co
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
práca
s
registračnou
pokladňou,
platný
zdravotný preukaz
ihneď
čašník
2
LIVE, s.r.o.
Štúrova 1968, Liptovský
Mikuláš, 03101
Katrák,
mojmir.katrak@gmail.com,
+421908566127
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
práca v kaviarni
potrebné bamanské a
baristické
zručnosti
prax výhodou
ihneď
čašník/recepčný
1
STIV
Čertovica,
s.r.o.
čertovica
266,
032
34
Vyšná Boca,
Ing.Ivanko Pavel,
certovica@certovica.sk,
0905320495
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí v
reštaurácii
,
recepčnýubytovanie hostí
komunikatívnosť,
zodpovednosť
znalosť
jazyka-výhoda
ihneď
Šofér, rozvozca pizze
a jedál
1
MA-MI PUB s.r.o.
Moyzesova 15, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421915809378(Jaroslav
Kutlík), Mail služobný:
mami@mami.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Rozvoz jedál a pizze
priamo k zákazníkom.
ihneď
32
Download

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR