Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Administratívny
pracovník
1
Peter Sopko Nuccco
Pálenica 54/81 , Liptovský
Hrádok, 03301
Sopko Peter, 0905767271,
[email protected],
[email protected]
Automechanik elektrikár
1
GOTFRI spol. s r.o.
Štefánikova 2 2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421918701664(Ing. Peter
Turošák), Fax: 0444325320,
Mail služobný:
[email protected]
Ekonóm
-
účtovník
1
Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o.
1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Nemcová Mária,
044/5434217,
[email protected]
k
Krajčírka
-
predavačka
2
CHRISTOPHER s. r. o.
Kamenné pole 4449/3,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421948799274(Martin
Krištof), Mail služobný:
[email protected]
1
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
za mesiac
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zamestnanec bude
vykonávať
administratívne práce
spojené s obchodnou
činnosťou,
vyh adávanie
nových
zákazníkov na základe
dopytových portálov
na internete,
komunikácia s
existujúcimi
zákazníkmi, prijímanie
objednávok
pracovná pozícia pre
ZP
01.08.2014
oprava autobusov
IVECO, IRISBUS, SOR,
FIRST, BOVA,SETRA
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie
DPH, lízingy, podklady
pre úvery, štatistika,
daň
z
nehnute ností,
mesačné
uzávierky,
inventúry
prax - 4 roky v oblasti
účtovníctva
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie
predaj
a
krajčírske
úpravy pánskeho a
dámskeho sortimentu
- obleky, košele,
nohavice, šaty,
kostými
15.09.2014
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
700 - 800
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
4
roky
Popis miesta
Dátum
nástupu
Kuchár
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
Kuchár
1
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika
Kováčiková),
Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
hlavný kuchár na
smene
ihneď
Kuchárka
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Telefón - služobný:
+421445280745(Ing.
Katarína Urbanová), Mail
služobný:
[email protected]
m.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
aspoň
4
roky
- príprava a výroba
pokrmov v teplej a
studenej kuchyni
- dodržiavanie
receptúr a prípravy
jedál
pod a
noriem
a
postupov
-
znalosť
a
dodržiavanie HACCP
ihneď
Obchodný zástupca
pre
oblasť
odškodnenia
10
TAAK s. r. o.
Jakubovany 222 -,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905575232(Tomáš
Krukó), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
- komunikácia a
uzatváranie zmlúv s
poškodenými pri
dopravných
nehodách
- správa interných
dokumentov
spoločnosti
- udržiavanie
kontaktu s klientmi
ihneď
Odborný predajca
krbov + príslušenstva
1
MODOM PODHALE
spoločnosť
s
ručením
obmedzeným organizačná
zložka
podniku
zahraničnej
osoby
1.mája 4313 4313,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421917550109(Jozef
Olexík), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
odborný predajca
krbov + príslušenstva
ihneď
2
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
aspoň
1
rok
technické
poradenstvo a predaj
drevených okien
prezentácia a
doporučenie
pri
výbere
zameranie okien na
stavbe
cenotvorba,
kalkulácie
ihneď
Predajca, technický
poradca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, Gôtovany,
03214
Telefón - služobný:
+421905250879(Igor Danaj),
Mail služobný: [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
Robotník do výroby
krmív
2
Ing.
Ľubomír
Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Nám.
Oslobodite ov
75/14, Liptovský Mikuláš
1, 03101
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
príprava materiálu do
krmív,
znalosť
komodít
prax-vítaná
ihneď
Skladník autodielov
1
BRLY & BRLI s.r.o.
Kostolná 563 , Závažná
Poruba, 03101
Mgr. Ivan Šuman-Hreblay,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
Evidencia autodielov,
fyzické
uskladňovanie
autodielov, fyzická
práca v sklade a práca
na PC (skladová
evidencia), pomocné
práce v sklade a
autodielni
Žiadosť
spolu
so
životopisom zasielajte
na:
[email protected]
ihneď
Stolár
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, Gôtovany,
03214
Telefón - služobný:
+421905250879(Igor Danaj),
Mail služobný: [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
výroba drevených
eurookien
ihneď
3
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
dohodou
Stolár pre výrobu
nábytku
2
Quatro LM, s.r.o.
Kláštorná 829, Liptovský
Mikuláš 4, 03104
Machaj Peter, 044/5514888,
[email protected]
Učite ka
materskej
školy
1
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina,
03242
Ľubomír
Račko,
[email protected],
044/5271073
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
Pracovné miesto
vytvorené s
príspevkom ÚPSVR (§
54 ods. 1 písm. a))
Výroba, montáž,
úpravy nábytku,
nábytkových dielov v
dielni, v interiéroch a
exteriéroch
pod a
zákaziek firmy
Obsluha
automatických alebo
poloautomatických
drevoobrábacích
strojov
01.09.2014
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
4
01.09.2014
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Vedúca predajne s
oblečením
-
Liptovský
Mikuláš
1
Zamestnávate
Randstad, s. r. o.
Adresa pracoviska
Liptovský Mikuláš 1,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Telefón - služobný:
+0252632514(Ing. Zuzana
Molčanová),
Mail
služobný:
[email protected]
5
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
aspoň
3
roky
Náplňou
práce
bude:
-
zodpovednosť
za
chod maloobchodnej
predajne
- vedenie tímu
obchodných
asistentov
- výber, školenie,
hodnotenie a
motivácia
zamestnancov
- sledovanie
výsledkov predaja
- aktívna komunikácia
so zákazníkmi,
obsluha zákazníkov
-
zodpovednosť
za
vzh ad
predajne
-
preh ad
v
módnych
trendoch - práca s
tovarom
- návrh stratégie
predaja, návrh
podporných aktivít na
podporu predaja
- administratívna
činnosť
spojená
s
vedením predajne
- aktívna spolupráca s
Area managerom
01.09.2014
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Výrobný robotník
10
SlovTan Contract Tannery
spol. s r.o.
automechanik/
elektrikár
2
barman
cukrár
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Priemyselná 1, Liptovský
Mikuláš, 03101
S.Petrušková,
[email protected]
za
hodinu
2.46 - 3
LISS, s. r. o.
1.mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Brinčík
Rudolf,
[email protected], 044/5524248
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
1
Jana
Jankovičová
Bellova 1947/13,
Liptovský Mikuláš, 03101
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
obsluha strojov a
strojných zariadení
pre predúprave a
úprave hovädzích
usní, manipulácia s
hovädzími
usňami
podmienka minimálne
výučný
list,
prac. pozícia
vhodnejšia pre ženy
záujemcovia sa môžu
individuálne
hlásiť
na
prevádzke denne
medzi 10:00 - 14:00
hod.
(priniesť
si
štruktúrovaný
životopis)
ihneď
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
oprava osobných a
nákladných vozidiel
prax-výhoda
vodičský
preukaz
B,C-
podmienka
ihneď
Greguš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
výroba miešaných
nápojov
pod a
receptúr a ich
servírovanie
účtovanie
a
vedenie
pokladne
barmanský kurzvýhoda
ihneď
Jankovičová
Jana,
0940344606,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
cukrár
s
výučným
listom a praxou
zodpovedenosť,
kreativita
ihneď
6
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
dojič
1
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, 03232
Mgr. Kabátová Danka,
[email protected]
k, 044/5295245
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
dojenie , ošetrovanie,
pomocné práce
zodpovednosť,
vzťah
k zvieratám
prax- výhoda
ihneď
finančný
sprostredkovate
3
UNIVERSAL maklérsky
dom a.s.
Liptovský Mikuláš, 03101
Bc. Kondrátová Iveta,
[email protected],
0905735233
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
poradenstvo,
konzultácie,
poskytovanie
informácií a odborné
poradenstvo
realizácia aktívnej
obchodnej
činnosti
komunikatívnosť,
cie avedomosť
prax- výhoda
ihneď
kontrolór výroby
1
AGRO FRUIT, s.r.o
Závažná poruba 565 ,
Závažná Poruba, 03202
Ing. Kuric Ján, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výstupná kontrola a
balenie produktov
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
na vykonávanie
epidemiologicky
závažnej
činnosti
01.09.2014
7
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
konštruktér
strojárskej výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
zodpovedá za
konštrukčnú
dokumentáciu,
spravuje
konštrukčnú
dokumentáciu
rieši požiadavky
zákazníkov na úpravy
konštrukčného
riešenia výrobkov
podklady pre cenové
ponuky, spolupracuje
pri tvorbe vstupných
údajov IS Sysklass
kontroluje a dozerá
na proces výroby
vzoriek
presnosť,
dôslednosť,
spo ahlivosť,
analytické myslenie,
samostatnosť
znalosť
PCSolidWorks,
AutoCAD-
pokročilý
znalosť
jazyka-AJ
ihneď
konštruktér
vzduchotechniky a
klimatizácie
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
čítanie
výkresovej
dokumentácie
prax v odborevýhoda
vodičský
preukaz
B
ihneď
8
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
konštruktértechnická príprava
výroby
1
ISO & spol. s r.o.
Lesnícka 10, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Sálus Ivan,
[email protected],
044/5476118, 0903802181
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
spracovať
projektovú
dokumentáciu na
výrobnú
dokumentáciu,
vytvoriť
programy
pre
CNC stroje(plazmový,
páliaci,
ohraňovací
lis)
zabezpečiť
podklady
pre logistiku, odborná
komunikácia so
zákazníkom
aktívna
znalosť
AUTOCAD(alebo
iného graf. produktu),
pracovitosť,
komunikatívnosť
znalosť
jazyka:AJ,
NJ
ihneď
krajčír
1
BROMIX s.r.o.
Roveň
204,
Liptovský
Hrádok 1, 03301
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
krajčír/ka
strihanie a šitie
textilných pásov,
zručnosť,
dobrý
zdravotný stav
prax- výhoda
životopis
so
žiadosťou
posielať
na
e-mail
alebo poštouPodtureň-
Roveň
204,
L.H.
kontaktované budú
len vybrané UoZ
ihneď
kuchár
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
PhDr. Gemza Marcel,
[email protected],
0903998758
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
samostatný kuchár s
praxou min. 5 rokov
ihneď
9
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel DRUŽBA-Jasná 82,
Demänovská Dolina,
03251
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
kuchár
prax v odbore
ihneď
kuchár
1
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.
Boca
Vyšná
č.73
,
Vyšná
Boca, 03224
Behalová Marta,
044/5209020,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príprava minútok,
jedál na pokyn
nadriadeného
šéfkuchára
prax- 2 roky
ihneď
kuchár
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál, práca v
studenej kuchyni,
práca v teplej
kuchyni, príprava
minútiek
prax-3 roky
ihneď
kuchár
1
INTOP, s.r.o.
SNP 172, Liptovský
Hrádok, 03301
Hricová Alena, 0915615107,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax- výhoda
ihneď
kuchár
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Ondrejková Urbanová,
[email protected]
com
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie pokrmov
pod a
receptúr
komunikácia,
pružnosť,
vodičský
preukaz-B
prax-4 roky
ihneď
kuchár
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pazitková Martina,
0905271637,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
príprava jedál
prax-výhoda
ihneď
10
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
Salaš - Žiar
Žiar 217, Žiar, 03205
Matejková Alica,
0907856478, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
samostatnosť,
zodpovednosť
výučný
list
v
odbore
prax-2 roky
ihneď
kuchár
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica,
0908930369,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava hotových
jedál a minútok
zodpovedný a
profesionálny prístup
k práci
prax-3 roky
ihneď
kuchár
1
Základná
škola
J.Krá a
Žiarska 679/13, Liptovský
Mikuláš, 03104
Vighová Zdenka,
[email protected],
044/5533365
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výroba technologicky
náročných
teplých
jedál a príloh s
využitím
ve kokapacitných
strojov,
ovládanie materiálnospotrebných noriem
pre školské
stravovanie, HACCP,
samostatnosť
životopis aj s telef.
kontaktom
a
žiadosť
posielať
na
e
mail:
[email protected]
m do 20.08.2014
ihneď
kuchár
2
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Greguš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príprava a výroba
pokrmov v teplej a
studenej kuchyni,
kontro ovanie
a
dodržiavanie HACCP
prax-špecializácia na
ruský
kuchyňu
ihneď
11
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
lekár na
psychiatrickom
oddelení
1
Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš
Palučanská
25,
Liptovský
Mikuláš, 03123
Mgr. Ivanková Iveta,
044/5563526,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
lekár na
psychiatrickom
oddelení
ihneď
murár
1
GEVOS, s.r.o.
Galovany 162, Svätý Kríž,
03211
Ing. Gejdoš Jozef,
0908526642,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
murár-tesár
bežné murárske a
tesárske práce,
schopnosť
samostatnosti pri
práci
prax- 3 roky
ihneď
mäsiarsky technológ
1
ADIVIT, spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš , 03101
Ing. Bégerová Ivana,
0376516910,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
predaj
potravinárskych aditív
s ich následným
spracovaním do
hotových výrobkov
vypracovanie noriem
potravinárske
zameranioe, prax-3-5
rokov
práca v žilinskom
regióne
ihneď
vodičský
preukaz
Bpodmienka
nočný
recepčný
1
Ľubica
Kováčová
-
LUMIKO
Štúrová 808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ježová,
[email protected]
k, 0919399980
12
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca
v
nočných
hodinách
znalosť
PC
a
znalosť
jazyka AJ, NJ
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný zástupca
1
Chránené dielne, s.r.o.
Nábr.
J.
Krá a
4344/13a,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kendrová
Marta,[email protected]
lne.sk, 0911126036
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
sprostredkovanie
obchodu a
vyh adávanie
nových
klientov
za
účelom
obchodu a reklamy
vodičský
preukaz-
podmienka
znalosť
prax-
výhoda
životopis
posielať
na
email:[email protected]
nedielne.sk
ihneď
obchodný zástupca
1
REMING, s.r.o.
Belanská ulica 552/38,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Kubalák Michal,
[email protected],
0918485863
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obchodný zástupca
predaj a ponuka
nápojov pre hotely,
reštaurácie
kaviarne a
maloobchodné
predajne
aktívne vzdelávanie
nových zákazníkov
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
obchodný zástupca
4
DEPOXSPORT
1.mája 4313 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Bošnjak
Željko,[email protected]
sk, 0911391423
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
obchodný zástupca
predaj športového
oblečenia
pre
futbal
vodičský
preukazpodmienka
ihneď
13
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
obsluha
práčovníckych
strojov
2
LIPRA, s.r.o.
Zápotockého 1232,
Lipt.Mikuláš, 03101
PhDr.Lapáková Zdenka, ,
0905945229, [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pranie a manglovanie
bielizne,
ručné
žehlenie bielizne,
práčovnícky
servis
krajčírske
vzdelanie,
slušné vystupovanie
ihneď
operátor stroja na
výrobu výrobkov z
plastov
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor, 044/5222450,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha a nastavenie
vstrekovacieho lisu
údržba a opravy
vstrekovacích foriem
prax-1
rok,
znalosť
PC
ihneď
operátor výroby-NC
strojov
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
programovanie a
obsluha NC strojov
práca na vysekávacích
lisoch TRUMPF
ohýbanie
súčiastok
pod a
predloženej
dokumentácie na
lisoch
prax-
2
roky,
čítanie
výkresovej
dokumentácie
schopnosť
pracovať
systematicky,
samostatne v 3smennej prevádzke
ihneď
opravár
výťahov
1
SEVYT SK
J. Starohorského 981/10,
Liptovský Mikuláš, 03101
Oravec Milan, 0911490492,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
opravy
výťahov
+
práce s revíznym
technikom
Osvedčenie
pod a
Vyhl.508/2009
Z.z.§22,23
ihneď
14
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná sila v
kuchyni
1
Intergal LM, s.r.o.
Námestie mieru 3,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Petran Milan,
[email protected],
0911575250
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocná sila v
kuchyni
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
2
Emil Hruboš PENZION
BOROVEC
Ve ké
Borové
118,
Huty,
02746
Hruboš Emil,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocná sila do
kuchyne
ihneď
pomocná silapokladník/výdaj jedál
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica,
0908930369,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pomocná silapokladník a výdaj
jedál
prax-3 roky
ihneď
pomocný kuchár
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská
343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Porubän Ján, 044/5541130,
0907880714
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchárskúsenosti s
kvalinejšou formou
gastronómie
príprava a výdaj jedál,
šalátov, príloh
dodržiavanie
čistoty
na pracovisku
prax-výhoda
ihneď
pomocný robotník v
potravinárskej výrobe
1
AGRO FRUIT, s.r.o
Závažná poruba 565 ,
Závažná Poruba, 03202
Ing. Kuric Ján, [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
obsluha
plničky
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
na vykonávanie
epidemiologicky
závažnej
činnosti
01.09.2014
15
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pracovník-operátor
tlačovej
formy
z
digitálnych dát v
polygrafii
1
K & M, a.s.
J.Rumana 7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180
Papšová Zdena,
044/5521254,
[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
práca s Mac
OS ,praktické
skúsenosti v
programoch PREPS a
PRIMERGY, skúsenosti
v Printových médiách,
úprava podkladov v
programoch ADOBE
ACROBAT, PIT STOP
vyhodnotenie v
náh adových
obťahov
v ADOBE
PHOTOSHOP a
INDESIGN, ACROBAT,
ILUSTRATOR
prax-5 rokov, vítaná
prax vo
vydavate stvách,
technické zameranie
životopis
posielať
na
email:[email protected]
k
ihneď
pradajca
elektrospotrebičov
a
doplnkov do
domácnosti
2
František Majtán EURONICS TPD
Štúrova 1968/1, Lipt.
Mikuláš, 03101
Studená Zuzana,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
maloobchodný
predaj, práca v
pokladni, fakturácia,
príjem a výdaj tovaru
záujem o
elektrotechniku,
práca
s
uďmi
ihneď
16
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predajca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, 032 14
Ľube a,
Gôtovany
Danaj, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technické
poradenstvo a
komunikácia so
zákazníkmi
uzatváranie zmlúv,
technické myslenie,
ekonomické znalosti,
organizačné
schopnosti
prax-výhoda,
znalosť
PC
vodičský
preukaz-
podmienka
ihneď
predajca-zákaznícky
servis
1
Ing.
Ľubomír
Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
práca na termíny,
komunikácia s
odberate mi,
vedenie
agendy, vybavovanie
objednávok
výstupná kontrola
pred expedovaním
tovaru,
samostatnosť,
zodpovednosť
znalosť
jazyka-AJ,
prax-výhoda,
znalosť
JÚ
životopis spolu so
žiadosťou
poslať
na
email:[email protected]
ihneď
predavač
1
Liptovské pekárne a
cukrárne
VČELA
-
Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Porubenová,
[email protected],
0908915856
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi
prax-výhoda
ihneď
17
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač
mäsa
a
rýb
10
SK-O3, s.r.o.
Garbiarska , Liptovský
Mikuláš, 03101
Prisčová
Iveta,
[email protected],
0908102260
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj mäsa a
mäsových výrobkov
hygienické minimum,
zdravotný preukaz,
zdravotná prehliadkapodmienka
ihneď
predavač
syrov
1
Revajová Erika
M.M. Hodžu 30 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Revajová Erika,
[email protected]
m, 0907373517
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
predaj syrových
výrobkov
hygienické minimu
pracovné miesto pre
občana
so
ZP
ihneď
produktový
špecialista
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor,
[email protected],
044/5222450
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
produktový
špecialista
zručnosť
nastavenia
vstrekovacích lisov,
znalosti v oblasti
servisu, údržby
prax-2 roky
znalosť
jazyka:
indický- slovom aj
písmom
znalosť
jazyka:
anglický
ihneď
projektant
vzduchotechniky
junior
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
znalosť
anglického
a
nemeckého jazyka
študijný odbor technické TZB,
strojárske, stavebné
prax v odbore výhoda
vodičský
preukaz
B
ihneď
18
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
DRUŽBA, s.r.o.
Demänovská Dolina 82/,
Demänovská Dolina,
03101
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
prax-výhoda
znalosť
jazyka-RJ,
PL
ihneď
recepčný
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
zabezpečenie
administratívnych
prác, vedenie a správa
agendy
registratúrneho
strediska
organizácia došlej a
odoslanej
korešpodencie,
zakladanie a
evidencia
zapisovanie do IS v
elektronickej forme,
doh ad
nad
firemným
vozovým parkom
znalosť
jazyka-AJ,
NJ,
znalosť
PC
vodičský
preukaz
B
študijný odbor:
všeobecný ,
ekonomický,
obchodný
ihneď
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected],
044/5591411
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zabezpečenie
chodu
recepcie
znalosť
PC,
znalosť
jazyka-AJ, NJ, RJ
flexibilita
prax-výhoda
ihneď
19
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
recepčný
2
SK AVICENNA Plus spol. s
r.o.
Relax Hotel Avena,
Liptovský Ján 345, 032 03,
Liptovský Ján
Moravčík,
Vančo,
0907733701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
program Horec
prax- výhoda
ihneď
riadiaci pracovník
telemarketingového
predaja
1
MKB WERKE plus, s.r.o.
Kamenné pole 4555/83 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Jelínek Jan,
[email protected],
0911999086
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
kontakt so
zákazníkom,
preberanie a predaj
tovaru, práca s
pokladňou
komunikatívnosť,
chuť
pracovať
ihneď
robotník v
drevovýrobe
1
NÁKUPNÁ s. r. o.
Krá ova
Lehota
2/,
Krá ova
Potomová Anna,
Lehota, 03233
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
robotník v
drevovýrobe
ihneď
samostatný
účtovník
1
Ing.
Ľubomír
Švanda
Okoličné
187,
Liptovský
Mikuláš 4, 03104
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
spracovanie
účtovníctva
(JU,
PU)
mzdy
znalosť
účtovníctva,
program- MONEYS5,
MRP BREZNO
elektronická
komunikácia s
daňovým
úradom,
poisťovňami
prax-5 rokov
ihneď
Ing.
Švanda
Ľubomír,
[email protected]
20
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
samostatný
účtovník
1
MEDVE, s.r.o.
M.Pišuta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macková, [email protected],
0917761964
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
komplexné
spracovanie
účtovníctva
prax-nutná
znalosť
PC-program
Kros Omega
ihneď
skladník
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
príjem hutného
materiálu, vykladanie
z kamiónov VZV,
výdaj hutného
materiálu, obsluha
tabu ových
nožníc
a
strihacej linke
nevyhnutná prax vo
vedení
vysokozdvižného
vozíka,platné
oprávnenie na
obsluhu VZV, ochota
pracovať
nadčas,
samostatnosť
flexibilita,
zodpovednosť
ihneď
21
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
skladník/reklamačný
technik
1
Zamestnávate
PANLUX SK s.r.o.
Adresa pracoviska
Pálenická 476/1, Liptovský
Mikuláš, 03104
Kontakt u zamestn.
Mikulášová
Ľubica,
[email protected]
22
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
§50( podpora
zamestnávania
znevýhodneného
UoZ )
vyhodnocovanie a
oprava
reklamovaného
tovaru, vybavovanie
reklamácií
skladník-expedícia
tovaru a zabalenie
tovaru
pod a
zadanej
objednávky
odberate a,
príjem
tovaru na sklad,
manipulácia s
bremenami
odbor
elektrotechnickýpodmienka
osvedčenie
o
odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike s
odbornou
spôsobilosťou
pod a
§22
zákona
č.
124/2006 Z.z.prílohy
č.2
a
vyhlášky
č.508/2009
Z.z-
je
podmienkou
alebo je potrebné
splniť
podmienky
(prax-1 rok) na
získanie uvedeného
osvedčenia
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
skladovoadministratívny
pracovník
1
Peter
Mlynček
PEMMEVA
obchodno
-
reštauračné
služby
sprostredkovate služieb
1
stavba a oprava lodí,
športových a
rekreačných
2
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Smrečianska
664,
03104
Mlynček
Peter,
0903806205,
[email protected]
m
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príjem výdaj tovaru,
vedenie skladovej
evidencie,
normovanie jedál
inventarizácia
zdravotný preukaz,
vodičský
preukaz
B-
podmienka
znalosť
PC
ihneď
MKB WERKE plus, s.r.o.
Kamenné pole 4555/83 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Jelínek Jan,
[email protected],
0911999086
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
kontakt so
zákazníkom,
preberanie a predaj
tovaru, práca s
pokladňou
komunikatívnosť,
chuť
pracovať
ihneď
BLACHO, s.r.o.
Glejárska 450/11,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Blaščík
Roman,
0918916163,
[email protected]
za mesiac
Stredné odborné
vzdelanie
stavba a oprava lodí,
plachetníc, trupov,
rámov
vyslanie na výkon
práce do Talianska
h adáme
stavitelov
lodí a laminátorov
ihneď
23
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň
2
roky
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
technický pracovník
1
K 33, s.r.o.
Demänová 492 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Gonda Lukáš, 0911433403,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
udržiavanie budov a
ich zariadení v
bezruchovom stave
riadenie a org. práce
zvereného pracoviska
zabezpečenie
činností
údržby
strojov,zariadení a
objektov
plánovanie a
vyhodnocovanie
spotreby energií
vodičský
preukaz
B,
elektrotechnická
spôsobilosť
-výhoda
ihneď
technický zástupca
1
FOTOLOOK, s.r.o.
Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Špimr Michal,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technický zástupca
znalosť
po ského
jazyka , všeobecná
technická
znalosť
vodičský
preukazpodmienka
ihneď
24
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
technológ strojárskej
výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
traktorista-vyhŕňač/
krmič
2
Po nohospodárske
družstvo Východná
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého
stupňa
tvorba
technologických
postupov výroby pre
súčiastku,
podzostavu, zostavu
spracovanie
výpočtov
spotreby materiálu na
výrobok, vykonávanie
zmien v tech.
dokumentácii
stanovenie
normatívov spotreby
práce, vypracovanie
podkladov pre
cenové ponuky v IS
Sysklass
programovanie NC
strojov, prax-2 roky,
znalosť
PC-Trutop
Punch, Trutops Bend,
znalosť
jazyka-
AJ
samostatnosť,
zodpovednosť,
aktívny prístup,
zmysel pre tímovú
prácu
záujem
vzdelávať
sa
a
profesionálne
rásť
ihneď
Východná 465, 03232
Mgr.Kabátová Danka,
[email protected]
k, 044/5295245
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
vyhŕňanie
mašta ného
hnoja/kŕmenie
hospodárskych
zvierat
vodič
VP-traktorpodmienka
ihneď
25
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
upratovačka
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
1
GERGONNE SLOVENSKO,
s. r. o
Adresa pracoviska
Za mostom 1010/21 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Balážová Erika,
[email protected]
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
ihneď
upratovanie
priestorov
spoločnosti
vodič
MKD
1
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pazítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vodič
MKD-kamión
SK+CZ+EU sobota,
nede a-vo no
prax-2 roky
vodičský
preukaz-C,E
ihneď
vodič
MKD
2
K&K TRANS PLUS, s. r. o.
Dovalovo 595 , Liptovský
Hrádok, 03301
Karas,
Majerčíková,
[email protected],
044/5223940
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič-
zásobovanie
mrazených výrobkov
vodičský
preukaz
B,C,E,
karta
vodiča,
kvalifikačná
karta,
psychotesty
lekárska prehliadka a
EU preukaz
poistenca-podmienka
ihneď
vodič
taxislužby
3
Dana
Kubovčíková
Morušová 522/1,
Liptovský Mikuláš, 03104
Kubovčíková
Dana,
0911800955
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
preprava osôb v
taxislužbe
kontaktovaťtelefonicky
ihneď
zdravotná sestra
3
Centrum sociálnych
služieb EDEN
Pod Lipami 66 , Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Šišilová
Andrea,044/5630912,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
starostlivosť
o
pacientov , vedenie
zdravotnej
dokumentácie
empatia,
spo ahlivosť,
trpezlivosť
prax-výhoda
ihneď
26
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
zmenový údržbárzámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne
VČELA
-
Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Devečka
Vladimír,
044/5520473,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbárske a
zámočnícke
práce
zváračský
preukaz,
vodičský
preukaz
B
prax-1 rok
ihneď
zvárač-
zámočník
1
ISO & spol. s r.o.
Lesnícka 10, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Sálus Ivan,
[email protected],
044/5476118, 0903802181
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
zámočnícke
a
zváračské
práce
pri
spracovaní
oce ových
polotovarov
zváračský
preukaz,
pracovitosť,
manuálna
zručnosť,
schopnosť
čítať
strojárske
výkresy
ihneď
zákaznícky servis pre
internetový obchod
1
Loviu, s.r.o.
Družstevná 5, Lipt.
Mikuláš, 03101
Spimr Michal,
[email protected],
0948405507
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
práca s
administratívou,
učtovný
programPOHODA,
zakaznísky servis pre
internetový obchod
na
SR,
ČR,
PL,
znalosť
jazyka
AJ-
slovom aj písmom,
PL- slovom aj
písmom, NJ- výhoda
znalosť
PC
vodičský
preukaz-
výhoda
ihneď
27
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zámočník/skladník
1
KOVMAX, spol. s r.o.
SNP 1, 031 01 Liptovský
Mikuláš,
Ing.Fronko Tibor,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
zámočník/skladník
vodičský
preukaz
Cvýhoda
ihneď
účtovník
1
Alexandra Wellness Hotel,
s.r.o.
Jánska dolina 2190,
Liptovský Ján, 03203
Sláviková, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
komplexné
spracovanie
účtovníctva,
spracovanie
mesačnej
,
kvartálnej
a
ročnej
závierky
znalosť
daňovej
a
účtovnej
problematiky
zodpovednosť
ihneď
účtovník
1
Liptovská galéria Petra
Michala
Bohúňa
v
Liptovskom Mikuláši
Tranovského 3, Liptovský
Mikuláš, 03101
Majeríkova, 044/5522758,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
podvojné
účtovníctvo
v príspevkovej
organizácii,
rozpočet
buzúhonnosť,
znalosť
legislatívy vo verejnej
správe,
komunikatívnosť
ihneď
28
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
účtovník
2
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
Krá ova
Lehota
266,
Krá ova
Lehota,
03233
Šafarikova,
[email protected],
0902801602
dohodou
Čašník,
čašníčka
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
čašník
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
29
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
400 - 600
Stredné odborné
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
aspoň
2
roky
Popis miesta
Dátum
nástupu
účtovná
agenda
v
oblasti dopravy,
mzdy, príprava
podkladov,
jednoduché
účtovníctvo
podvojné
účtovníctvo
prax- 2-3 roky
odborná
spôsobilosť
ihneď
čašník
obsluhujúci
v
reštaurácii hotela
ihneď
obsluha hostí
prax-1rok,
zručnosť,
príjemné
vystupovanie,
vodičský
preukaz
B-
výhoda
dobrý zdravotný stav,
znalosť
jazyka-AJ
žiadosť
so
životopisom
posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať
budeme
len
UoZ,
ktorí
spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje
zamestnávate po dohode s UoZ
ihneď
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel DRUŽBA-Jasná 82,
Demänovská Dolina,
03251
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
Intergal LM, s.r.o.
Námestie mieru 3,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Petran Milan,
[email protected],
0911575250
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
LG TRADE, s.r.o.
Liptovský Ján , 03203
Hrnčiarová
Veronika,
info@svatojanskakastiel.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca
časníka
Svätojánsky
kašie (Lipt.
Ján)-
prevádzka
ihneď
čašník
1
MA Trade
1.mája 724 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Pazitková Martina,
0905271637,
matradelm@gmail.com
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
Peter
Mlynček
PEMMEVA
obchodno
-
reštauračné
služby
I anovská
cesta
512,
Závažná Poruba, 03202
Mlynček
Peter,
mlyncekpemmeva@gmail.co
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
práca
s
registračnou
pokladňou,
platný
zdravotný preukaz
ihneď
čašník
2
LIVE, s.r.o.
Štúrova 1968, Liptovský
Mikuláš, 03101
Katrák,
mojmir.katrak@gmail.com,
+421908566127
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
práca v kaviarni
potrebné bamanské a
baristické
zručnosti
prax výhodou
ihneď
30
Evidované
vo né
pracovné
miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 30.07.2014
Názov profesie
Vytvorené 31.07.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
čašník
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Greguš,
gregus@hotelpermon.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
prijímanie
objednávok,
poskytovanie rád pri
výbere pokrmov a
nápojov, servírovanie
a vydávanie pokrmov
a nápojov,
príjemné
vystupovanie
príprava a
aranžovanie
miestnosti
a
tabu ihneď
čašník-
barman
2
SK AVICENNA Plus spol. s
r.o.
Liptovský Ján 345,
Liptovský Ján, 03203
Moravčík,
Vančo,
0907733701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník-barman
prax-5 rokov
ihneď
čašník/recepčný
1
STIV
Čertovica,
s.r.o.
čertovica
266,
032
34
Vyšná Boca,
Ing.Ivanko Pavel,
certovica@certovica.sk,
0905320495
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí v
reštaurácii
,
recepčnýubytovanie hostí
komunikatívnosť,
zodpovednosť
znalosť
jazyka-výhoda
ihneď
šička
kožených
odevov
4
KOBI, spol. s r.o.
Družstevná 6, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Uličný
,
kobi@stonline.sk
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
prax v šití odevovvýhoda,
vyučený
krajčír-výhoda
zručnosť
pri
šití
športových odevov na
priemyselných
strojoch
chuť
pracovať
ihneď
31
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Download

Voľné pracovné miesta