Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
administratívny
pracovník
1
EUB, s.r.o.
Priehradná 1690/30,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Mgr.Kubáňová Gabriela,
[email protected],
0918339577
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
spracovanie
korešpodencie,
zabezpečenie chodu
kancelárie, pomoc pri
spracovaní dát
merania
pomoc pri vyhotovení
geodetického
merania, vedenie
evidencie strediska
znalosť PC, vodičský
preukaz-podmienka
ihneď
administratívny
pracovník
1
JUDr. Ján Franek, súdny
exekútor
Kollárova 2, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Kúdorová Viera,
[email protected],
044/5521804
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
administratívne
práce,
ovládanie PC,
vodičský preukaz Bvýhoda
ihneď
1
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
administratívny
sekretár
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
HDtech, s. r. o.
Adresa pracoviska
M. Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Kontakt u zamestn.
Ing.Janovčík Ján,
[email protected]
Forma
mzdy
dohodou
2
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
administratívne
práce-vybavovanie
firemnej pošty,
tel.hovorov
príprava podkladov
pre účtovníctvo,
vedenie evidencie
zamestnancov,
plánovanie,
komunikácia s úradmi
životopis aj so
žiadosťou posielať na
E- [email protected]
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
asistent pre
marketing a export
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Adresa pracoviska
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
Forma
mzdy
dohodou
3
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
aktívne získavanie
nových
zákazníkov,marketing,
vedenie admin.
agendy, príprava a
účasť na zahraničných
ve trhoch, výstavách,
pravidelné
spracovanie a vyhod.
analýz, vysoká
schopnosť
obchodného
vyjednávania a
rokovania na
medzinárodnej
úrovni, organizačné
schopnosti
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ-vysoká
samostatnosť,
kreativita, pozitívne
myslenie, dobré
komunikačné a
analytické schopnosti
prax-vítaná, znalosť
sortimentu
chovate ských potrieb
žiadosť +životopis v SJ
a AJ jazyku poslať na
[email protected]
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
asistent predaja
vozidiel
1
UNICAR, s.r.o.
1. mája 68/1848,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Brtáň Peter, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
vypracovávanie
ponúk, kontakt s
klientom,
administratívne
práce, príprava a
odovzdávanie vozidiel
klientom
absolvent VŠ alebo3
roky prax v obchode
znalosť jazyka -AJ
ihneď
automechanik
1
Daniel Sirotiak DS AUTOSERVIS
D.J.Matejovie 542 ,
Liptovský Hrádok, 03301
Sirotiak Daniel, 0908916651,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
práca automechanika
prax- min 3 roky,
vodičský preukaz B
ihneď
automechanik
1
Ján Teke
Liptovská Porúbka 449,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Tekel Ján, 0905337173,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
oprava osobných
motorových vozidieldiagnostika,
pneuservis, geometria
vzťah k autám,
zodpovednosť,
odborná znalosť
prax-2 roky
ihneď
automechanik
1
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
p.Mudrák, 0907874228,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
bežná údržba a
opravy motorových
(nákladných) vozidiel
ihneď
4
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
brúsič v nástrojárni
1
Craemer Slovakia, s. r. o.
Priemyselná zóna
Okoličné, Lipt.Mikuláš,
03104
Ing.Babic Karol,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
znalosti a skúsenosti
pri práci s brúskou na
plocho a na gu ato a s
nástrojárskou
brúskou
znalosť presného
merania za pomoci
posuvného meradla,
mikrometra a
hĺbkomeru
práca na manuálnom
sústruhu a frézevýhoda
prax-5 rokov
žiadosti zasielať emailom
ihneď
chyžná
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová, 0903254274,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zodpovednosť za
poriadok a čistotu
hotela, spoločných
priestorov,
starostlivosť o
hotelové izby
flexibilita,zmysel pre
poriadok
ihneď
chyžná
2
DRUŽBA, s.r.o.
Demänovská Dolina 82/,
Demänovská Dolina,
03101
Brnová,[email protected]
k, 0915835185
dohodou
Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
chyžná
ihneď
5
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
chyžná-upratovačka
3
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing.Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
spoločných priestorov
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
dobrý zdravotný stav
prax-2 roky
výberové konanie u
zamestnávate a na
základe zaslanej
žiadosti a profesného
životopisu uchádzača
poštou
alebo mailom na
[email protected]
ihneď
chyžná-výpomoc cez
víkend
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík Radoslav,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
upratovanie
spoločných
priestorov, práca v
práčovni
pracovná doba
väčšinou cez víkendy
ihneď
6
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
elektromechanik vo
výrobe
23
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Ing.Kaliská Tatiana,
0908924031,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
výrobky a systémy,
príprava a rozdelenie
materiálu pre montáž,
jemná montáž
krimpovanie
kontaktov na káble,
premeriavanie,
spájkovanie,
zostavovanie a
montáž výrobkov,
prax-výhoda,
manuálna zručnosť
životopis so žiadosťou
o zamestnanie poslať
na email:[email protected]
.sk
ihneď
elektromontérelektroinštalatér
2
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Bella Vladimír, 0905649135,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
elektroinštalačné a
elektromontážne
práce na zákazkách
mimo sídla firmy
prax-2 roky
znalosť čítať
elektrotechnické
výkresy
ihneď
expedientka
1
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Miriam Zuzaniaková,
044/5520473-4,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
triedenie a príprava
hotových výrobkov na
rozvozné linky,
nahrávanie
objednávok a
dodacích listov
znalosť PC, dobrý
zdravotný stav
ihneď
7
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
hlavný referent asistent
1
Okresný súd
Tomášikova 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
0445516143(Iva Vernerová),
Fax: 0445514041, Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
USO (SOU, US s
maturitou), USV
(Gymn. S
maturitou)
kontrolný pracovník
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
8
Požad.
prax
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Popis miesta
- Odborná činnosť
vyžadujúca
spoluprácu s inými
organizačnými
útvarmi aj mimo
služobného úradu.
- Vybavovanie
odbornej agendy na
úseku výkonu
súdnictva tvoriacej
podklad na
rozhodovanie v
konaní pred súdom.
( vid. príloha č.1 k
zákonu o štátnej
službe).
kontrola a meranie
výrobkov pod a
výkresovej
dokumentácie,
vystavovanie
protokolov merania,
uvo ňovanie výrobkov
počas výrobného
procesu,
vysporiadanie
nezhodných
výrobkov,
posudzovanie
reklamácií od
zákazníkov
znalosť PC, čítanie
výkresovej
dokumentácie,
základy noriem ISO
9000, 14000
prax-2 roky
Dátum
nástupu
12.02.2014
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
krajčír
1
BROMIX s.r.o.
Roveň 204, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Broska,[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
strihamie a šitie
textilných pásov
prax-podmienka
zručnosť, dobrý
zdravotný stav
zaslanie žiadosti s
profesným
životopisom na email:[email protected]
kontaktované budú
len vybrané
uchádzačky,
pracovník poverený
pre výber
zamestnancov bude k
dispozícii len v
dohodnuté dni,
mimo tieto dni
nebude s UoZ robený
pohovor ani vydávané
iné potvrdenia
ihneď
kuchár
1
Ing. Kvetoslav Staroň
Reštaurácia MUSTANG,
Demänovská cesta 79, 031
01 Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Ing.Staroň Kvetoslav,
0905894399
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca kucháravyučený
prax-výhodou
ihneď
9
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
SOREA spol. s r.o.
Demänovská Dolina ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing.Zahoranská Eva,
[email protected],
044/5591662
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príprava teplej a
studenej kuchyne,
príprava pokrmov
pod a receptúr a
technologických
postupov
hmotná
zodpovednosť za
zverené tovarové
zásoby
vedenie evidencie
vyplývajúcej z
prevádzkového
poriadku a HACCP
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu uchádzača
poštou alebo [email protected]
ihneď
kuchár
1
Slovenský
vodohospodársky podnik,
štátny podnik
Hotel Bobrovník ,
Liptovská Sielnica, 03223
Rybanský Ľubomír,
0911944014
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca kuchára v
hotely
prax-vítaná
platný zdravotný
preukaz
ihneď
10
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
2
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449/3 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Lapoš Branko,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava teplej a
studenej kuchyne,
príprava pokrmov
pod a receptúr a
technologických
postupov
hmotná
zodpovednosť za
zverené tovarové
zásoby
prax-podmienkou
ihneď
kuchár v školskej
jedálni
1
Základná škola s
materskou školou
Liptovská Kokava 354,
Liptovská Kokava, 03244
Mgr.Díková Mária,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
počas dlhodobej PN
príprava jedla, výdajraňajky, obed,
olovrant, normovanie
ihneď
kuchár-pizzérista
1
Restaurant & Pizzeria
Taverna, s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Marek Šimon, 0908837559
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
prax-3roky
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
majster odbornej
výchovy
1
Stredná odborná škola
polytechnická
Demänovská cesta 669,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Ing.Krčmárek Drahomír,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
komplexná výchovnovzdelávacia práca vo
výučbe, pedagogická
práca v mimoškolskej
oblasti
administratíva
súvisiaca s činnosťou
pedagogického
zamestnanca
DPŠ-podmienka
znalosť PC
ihneď
11
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
majster/manager v
strojárskej výrobe
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
miesič, peciar
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Žúrek František,
044/5520473, 0907984624,
[email protected]
dohodou
obchodný manažér
2
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected]
obrábač kovov
1
SLUŽBY - LH s.r.o.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Lizúchová Soňa,
[email protected],
044/5201356
12
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
organizovanie,
pride ovanie práce a
príprava materiálu na
výrobu
10% práce tvorí práca
s PC
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava cesta na
výrobu výrobkov,
príprava pecí a liniek
na prevádzku a
kontrola ich chodu
prax-1 rok
zodpovedný prístup k
práci, dobrý
zdravotný stav
ihneď
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/A
prax v oblasti
obchodu -výhoda
vodičský preukaz
skup.B
Znalosť Jazyka-AJ, NJ
ihneď
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
sústruženie,
frézovanie
prax-3roky
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obsluha a údržba
strojov a zariadení
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak, 044/5222450,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/A
nastavovanie a údržba
vstrekovacích a iných
strojov, nastavovanie
vstrekovacích foriem
technická zručnosť,
prax v odbore údržby
a obsluhy CNC
strojov, flexibilita,
komunikatívnosť
znalosť PC
ihneď
odborný zamestnanec
obchodu
1
OPIS Engineering, s.r.o.
Lúčna 476, Závažná
Poruba, 03202
Ing. Kováč Igor,
[email protected], 0903390520
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/A
vypracovávať
odborno- technické
konzultácie so
zákazníkmi,
vypracovávať
technické a cenové
ponuky
v oblasti
elektropohonov a
priemyselnej
automatizácie
znalosť jazyka -AJ
ihneď
operátor NC lisov ohýbanie
2
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
operátor NC lisov
prax-výhodou
ihneď
13
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
operátor výroby
nábytku
4
IKEA Industry Slovakia
s.r.o.
Závažná Poruba 500/,
Závažná Poruba, 03202
PhDr.Tomková Stanislava,
044/5510203,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
po úvodnom
oboznámení sa s
podmienkami výroby
a zapracovaní
podielať sa na výrobe
z masívneho
borovicového dreva
pod la konkrétneho
pracovného zaradenia
na jednotlivých
pracoviskách vo
výrobe
(stolár, drevár,
mechanik strojov a
zariadení,
elektrotechnik)praxvýhodou, zdravotná
spôsobilosť bez
obmedzenia
fyzická zdatnosť,
schopnosť práce v
noci
životopis aj so
žiadosťou o
zamestnanie [email protected]
od.com
ihneď
opravár výťahov
1
SEVYT SK
J. Starohorského 981/10,
Liptovský Mikuláš, 03101
Oravec
Milan,[email protected],
0911490492
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
oprava výťahov a
pomocné práce pri
ich revíziách a
skúškach
zručnosť pri
mechanických
opravách, osvedčenie
o získaní oprávnenia
pod a Vyhl.508/2009
Z.z.§ 21-23
ihneď
14
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná sila v
kuchyni-upratovačka
1
Restaurant & Pizzeria
Taverna, s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
flexibilita,
komunikatívnosť
ihneď
pomocný kuchár
1
Restaurant & Pizzeria
Taverna, s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Marek Šimon, 0908837559
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchár
prax-3roky
flexibilita,
komunikatívnosť
ihneď
pomocný kuchár
2
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Braun, Lorinc,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchár
prípravné práce v
kuchyni-príprava
mäsa, zeleniny,
čistota na pracovisku
prax-výhoda
ihneď
15
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač
1
FRUKTAL, s.r.o.
Štúrova 1968, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Hrnčiar Marián,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
chránené pracoviskolen ZP
predavačzastupovanie počas
dlhodobej PN
zdravotný preukaz,
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
pokia nie je vyučený
v potr.oblasti
obsluha registračnej
pokladnice
príprava a pečenie
jemného pečiva
FORNETTI, výroba a
predaj čerstvých štiav
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
22.01.2014 o 09.00
hodine, č.d.101,
priniseť so sebou
životopis
ihneď
prevádzkový manažér
1
SOREA spol. s r.o.
Jánska dolina 355/,
Liptovský Ján, 03203
Mgr.Čižiková Silvia,
[email protected],
044/5208901
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
prevádzkový manažér
blue gastro výhodou
ihneď
16
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
projektant
vzduchotechniky a
kúrenia
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Lipt.
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vyššie vzdelanie
projektant
vzduchotechniky a
kúrenia
odbor-strojársky,
stavebný, technický
znalosť PC-aktívne aj
autocad
znalosť jazyka AJaktívne
vodičský preukaBvýhoda
ihneď
realitný maklér
3
JMB, s.r.o.
Liptovský Mikuláš 2 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Bušfy Ján, 0917416820,
jmbsrovstonline.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vyššie vzdelanie
vyh adávanie
nehnute ností na
internete a v teréne,
správa zákazok,
obchodné jednania so
zákazníkmi
znalosť PC,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie, ochota
pracovať v tíme,
profesionálny prístup,
samostatnosť
ihneď
recepčný
1
MM CLASS s.r.o.
Ing.Melová Elena,
052/24490143,
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
znalosť PC
znalosť Jazyka-AJ, NJ
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
SOREA spol. s r.o.
Jánska dolina 355/,
Liptovský Ján, 03203
Mgr.Silvia Čížiková,
044/5208901,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
rezervačvý systém
Horec-výhoda
znalost PC, znalosť
jazyka-AJ,
ihneď
rehabilitačný
pracovník,
fyzioterapeut
1
Centrum špeciálnopedagogického
poradenstva
Čs.brigády 2, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Mgr.Benzová Iveta
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
vzdelanie
samostatná
rehabilitačná práca na
úseku liečebnej
telesnej výchovy
individuálne i v
skupinách
rehalibitačný
pracovník
ihneď
samostatný účtujúci
čašník v kaviarni
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica, 0908930036,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
zodpovedný a
profesionálny prístup
k práci
samostatnosť
prax-3 roky
ihneď
skladník
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príjem/výdaj tovaru,
logistika, práca na
VZV
preukaz na VZV,
vodičský preukazvýhoda
životopis a žiadosť
zaslať na email:[email protected]
ihneď
18
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
skladník na oddelení
logistiky
2
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Ing.Kaliská Tatiana,
0908924031,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
skladník ,
zaskladňovanie
materiálových
položiek do lácií jemu
určených,
alokovanie
jednotlivých položiek,
výdaj komponentov
do výroby v závislosti
od potrieb a
požiadaviek
práca s vnútorným
informačným
systémom IFS
znalosť PC, praxvýhoda, preukaz VZVvítaný
životopis so žiadosťou
o zamestnanie poslať
na email:[email protected]
.sk
ihneď
sprostredkovate
služieb
1
MKB WERKE plus, s.r.o.
Kamenné pole 4555/83 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mičudová Daniela,
[email protected],
0911999083
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
kontakt so
zákazníkom, predaj a
preberanie tovaru,
práca s pokladňou
prax-1 rok
znalosť PC
ihneď
19
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
strážny a
bezpečnostný
pracovník
1
JÁGER - ochrana osôb a
majetku, s.r.o.
Podtatranského
10,Lipt.Mikuláš, 03101
Jágerová Janka,
044/5525780,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca v zásahovej
jednotke
preukaz odbornej
spôsobilosti pre prácu
v SBS
prax -2 roky
zbrojný preukazvýhoda, vodičský
preukaz-podmienka
ihneď
technológkonštruktér
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
technológ/
konštruktér v oblasti
strojárskej
výroby(spracovanie
plechu, hliníka,
nereze, zváranie TIG)
chuť sa naďalej
vdelávať, flexibilita
ihneď
vodič MKD kamion
1
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pažítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD kamión,
SK-CZ+SK+EU sobota
nede a vo no, prax-2
roky
VP-C,E
ihneď
výrobný zámočníkzvárač
2
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výrobný zámočníkzvárač
čítanie výkresovej
dokumentácie,
zváračský preukazZM1
vodičský preukaz Bvýhoda
ihneď
20
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
1
Centrum sociálnych
služieb ANIMA
Jefremovská 634,
Liptovský Mikuláš, 03104
Wieserová Jozefína,
[email protected],
044/5533327
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
zdravotná sestrapodmienka
samostatné
zabezpečovanie
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti klientom
v zariadení soc.
služieb
vítaná špecializácia v
odbore komunitné
ošetrovate stvo alebo
psychiatria, interné
prax-5 rokov
ihneď
zmenový elektrikár
1
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Grieš Igor, [email protected],
044/5520473-4
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
bežné elektrikárske
práce v celej
prevádzke, opravy a
odstraňovanie porúch
vodičský preukaz-B
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike
pod a § 22 Vyhlášky
MPSV a R SR č.
718/2001 Z.z.
ihneď
zvárač ZM1, ZT1
1
InterTechnic s.r.o.
Palúčanská 54/371,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Šlachtová Monika,
0442861057,
[email protected]
nik.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zvárač-zváranie
výrobkov
ihneď
21
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zvárač, zámočník
1
STEELMONT - ST, s.r.o.
Palugyayho 1, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Ing.Švolík Tibor,
[email protected],
0905359634
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
zámočník -zvárač
prax-výhoda
ihneď
zámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Grieš Igor, [email protected],
044/5520473-4
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbarské a
zámočnícke práce
pod a potreby
zváračský preukaz,
vodičský preukaz -B
prax-1 rok
ihneď
účtovník-PÚ
1
Ing. Naděžda Droppová
EKONSOLID
Kuzmányho 15, Lipt.
Mikuláš, 03101
Ing.Droppová,
[email protected],
044/5525887
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
znalosť kompletného
vedenia podvojného
účtovníctva
znalosť PC
ihneď
čašník
1
F- Motel, s. r. o.
Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1, 03301
JUDr.Fronková Katarína,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca čašníka
zodpovednosť,
komunikatívnosť
prax-výhodou
ihneď
22
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 16.01.2014
Názov profesie
Vytvorené 17.01.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
SOREA spol. s r.o.
Demänovská Dolina ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing.Zahoranská Eva,
[email protected],
044/5591662
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha hostípríprava
strediska-reštaurácia
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov
zodpovednosť, dobrý
zdravotný stav
VK bude na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu uchádzača
poštou alebo mailom
na
[email protected]
ihneď
čašník
2
Ján Špirec - J+Z Špirec
Hotel Bystrina 23, 032 51
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina
Špirec Ján,
[email protected]
sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/A
prijímanie
objednávok od
zákazníkov,
vybavovanie a
vyúčtovanie
dodržiavanie
správnych zásad
stolovania,
udržiavanie poriadku
a čistoty
znalosť jazyka-AJ, NJ
ihneď
šička kožených
odevov
1
KOBI, spol. s r.o.
Družstevná 6, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Uličný Vladimír,
[email protected],
044/5623155
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
šitie športových
kožených odevov na
profesionálnych
šijacích strojoch
prax v šití odevov
minimálne 2 roky v
posledných 3 rokoch
ihneď
23
Download

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR