Detská fakultná nemocnica Košice
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
pod záštitou
Českej pediatrickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej komory
ÚDZS Bratislava
®
VIII. FESTIVAL KAZUISTÍK z pediatrie 2015
s medzinárodnou účasťou
20.-21.03.2015
Holiday Inn, Žilina
PROGRAM
20.03.2015 piatok
7,30
Registrácia
8,30
Slávnostné otvorenie
ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, hlavný
odborník pre pediatriu MZ SR
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, člen výboru ČPS
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice
MUDr. Marián Hrebík, MPH, námestník generálneho riaditeľa, Detské kardiocentrum, Bratislava
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., emeritný predseda SPS
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof., predseda organizačného výboru FK 2014
ODBORNÝ PROGRAM
9,00 –10,30
Blok I. Predsedníctvo: Slaný J.; Jakubička J.;
1. UŽ SME ŠKOLÁCI - 7. ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV FESTIVALU KAZUISTÍK Z PEDIATRIE
Kuchta M.; (Košice)
2. OPĚT EMOCE V ROCE 2014
Slaný J.; (Trnava)
3. SÚ ODPORCOVIA OČKOVANIA POUČITEĽNÍ?
Jakubička J.; Lábovská S.; (Nitra)
4. PERTUSSIS - “NOVODOBÁ" HROZBA PRE NAJMENŠÍCH
Chovanová N.; (Banská Bystrica)
5. THE SUBCUTANEOUS MYCOSES – ULTRASOUND STUDY OF THREE CASES
Kosiak W.; (Poľsko)
6. AKO SA DOSTALO DOJČA K AMFETAMÍNOM?
Majerová J.; Petrík O.; Králinský K.; (Banská Bystrica)
7. YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS A BOLESŤ BRUCHA DIEŤAŤA, AKO KLINICKÝ
MIKROBIOLÓG PRISPEJE K DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE ABDOMINÁLNEJ
BOLESTI U DETÍ
Šarišská M.; Sinajová E.; (Prešov)
10,15 – 10,30 Diskusia
10,30 – 11,00 Prestávka na kávu
11,00 – 13,00 Blok II. Predsedníctvo: Hrstková H.; Kovaľ J.;
8. DLOUHÁ A KOMPLIKOVANÁ CESTA OD DIAGNÓZY AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
KE STUDIU POLITOLOGIE
Hrstková H.; (Brno)
9. THE SUBCUTANEOUS MYCOSES – ULTRASOUND STUDY OF THREE CASES
Kosiak W.; (Poľsko)
10. SÚ AKO ČASOVANÁ BOMBA?
Podmanická Z.; Rajčanová V.; Okáľová K.; Králinský K.; Bubanská E.; Bician P.; Mesár P.; Kantarská D.;
Nikolínyová J.; Mošková M.; (Banská Bystrica)
11. KDYŽ MALÉ DÍTĚ BOLÍ ZÁDA
Škývarová M.; Tenora J.; (Prostějov)
12. VČASNÝ ZÁCHYT MÁ VÝZNAM?
Lysinová M.; Hálová K.; Gregová E.; Kohút V.; Knapková M.; Behúlová D.; Šebová K.; Králinský K.;
(Banská Bystrica)
13. KEĎ ZÁPAL VIAC ŠKODÍ AKO CHRÁNI
Mrážik P.; Vargová V.; (Košice)
14. NEZVYČAJNÉ TICHO PRI KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCII NOVORODENCA
Gányovics A.; (Košice)
15. PŘEKVAPENÍ V RODINĚ
Pukovec M.; (Nový Jičín)
16. SYNKOPA A BOLESŤ BRUCHA AKO PREJAV ARYTMIE
Schwartzová D.; Schwartzová D. jun.; Illíková V.; (Košice, Košice-Šaca, Bratislava)
17. LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI U DETÍ A ADOLESCENTOV V RÓMSKEJ
KOMUNITE
Kovaľ J.; Krestianová K.; Kráľ M.; Mušinka A.; (Prešov)
18. PREČO VYZERÁM AKO VLKODLAK?
Gondová I.; Beníčková M.; Okáľová K.; Králinský K.; Gablas M.; (Banská Bystrica)
12,45 – 13,00 Diskusia
13,00 – 14,00 Prestávka na obed
14,00 – 16,00 Blok III.
Predsedníctvo: Moravanský N.; Šoltýsová B.;
19. VAROVNÉ SIGNÁLY PRI MENINGITÍDE U DETÍ
Šmidovičová L.; (Bratislava)
20. NESPRÁVNY MANAŽMENT SRDCOVEJ ARYTMIE U 5 TÝŽDŇOVÉHO PACIENTA
Regendová N.; (Košice)
21. SPOCHYBNENÁ LIEČBA AKÚTNEJ LYMFOBLASTOVEJ LEUKÉMIE
Élešová M.; (Bratislava)
22. SYNDRÓM TÝRANÉHO DIEŤAŤA A MANAŽMENT PRVÉHO KONTAKTU
Moravanský, N.; Szépeová R.; (Martin, Bratislava)
23. HISTÓRIA JEDNEJ RODINY
Šubová Z.; (Bratislava)
24. UVEITÍDA VYVOLANÁ VÍRUSOM VARICELLA-ZOSTER U IMUNOKOMPETENTNEJ
PACIENTKY
Kollárová K.; Hučková D.; Tomčíková D.; (Bratislava)
25. MALÝ CHLAPEC S VEĽKÝM TAJOMSTVOM
Fülöpová M.; Šoltýsová B.; (Poprad)
26. ČO VŠETKO SA NÁJDE V JEDNEJ RODINE
Zelenková H.; (Svidník)
27. ČO KAMILKU EŠTE ČAKÁ
Repko M.; Šoltýsová B.; (Poprad)
28. V DETSKOM DOMÁCOM HOSPICI NA PRECHODNÚ DOBU...
Jasenková M.; (Bratislava)
15,45 – 16,00 Diskusia
16,00 – 16,20 Prestávka na kávu
16,20 – 18,45 Blok IV. Predsedníctvo: Hrebík M.; Tenora J.;
29. OD VRODENEJ CHYBY SRDCA PO TRANSPLANTÁCIU PĽÚC
Hrebík M.; (Bratislava)
30. ASYMPTOMATICKÝ WPW SYNDROM U NOVOROZENCE
Škodová H.; (Prostějov)
31. BŘIŠNÍ KATASTROFA U 5TI LETÉ DÍVENKY - STAV PO 7 LETECH
Malý T.; Kysučan J.; Tenora J.; Smolka V.; Karásková E.; Vydra D.; (Olomouc)
32. SOM NEPOSLUŠNÝ CELIATIK? NEVERÍTE, ŽE DRŽÍM BEZLEPKOVÚ DIÉTU?
Kabátová J.; Bošák V.; (Piešťany)
33. MORBIDNĚ OBÉZNÍ DĚTSKÝ PACIENT A JEHO SPÁNEK
Tenora J.; (Prostějov)
34. ICHTYÓZY
Zelenková H.; (Svidník)
35. RSV-SUPERINFEKCIA S FATÁLNYM PRIEBEHOM U EX-PREMATÚRNEHO DOJČAŤA
Fabianová M.; Králinský K.; (Banská Bystrica)
36. NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ
Ďurošková Z.; (Prostějov)
37. IZOLOVANÁ MAKROGLOSIA – ZRIEDKAVÝ PRÍPAD BECKWITH -WIEDEMANOVHO
SYNDRÓMU
Ďurovčíková D.; Nogeová A.; Pisoňová K.; Hederova S.; (Bratislava)
38. KTORÁ DIAGNÓZA JE PRE NAŠU VIKTÓRIU „LEPŠIA“?
Marušiaková L.; Ďurdík P.; Koniar D.; Bánovčin P.; (Martin, Žilina)
39. PRVÝ ZNÁMY PRÍPAD KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY S POZITÍVNOU KLINICKOU
SYMPTOMATOLÓGIOU U DOJČAŤA ZA POSLEDNÝCH 20 ROKOV NA SLOVENSKU
Kerlik J.; (Banská Bystrica)
40. OD SEPTICKÉHO STAVU K TBC
Čepelová S.; Lazorčáková M.; Juriga M.; Fábry J.; (Prešov, Dolný Smokovec)
18,30 – 18,45 Diskusia
20,00 – 24,00
Spoločenský večer - Retro party
21.03.2015 sobota
9,00 – 10,55 Blok V. Predsedajúci: Šimurk P.; Barok J.;
41. DIEŤA S TOTÁLNOU PARENTERÁLNOU VÝŽIVOU V DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI
Šimurka P.; (Trenčín)
42. KOMPLIKACE A LÉČBA ÚPORNÉ OBSTIPACE U 10-LETÉ DÍVKY
Kysučan J.; (Olomouc)
43. OD ČREVA KU KOLENU...
Dujčáková M.; Novysedláková M.; Kovaľ J.; Popovičová B.; (Prešov)
44. ČO SA SKRÝVALO ZA MESIAC TRVAJÚCIMI BOLESŤAMI DOLNEJ KONČATINY
Kočišková M.; Závacká M.; Kovaľ J.; (Prešov)
45. ČO JE TO SPRÁVNA VÝŽIVA? – BIELKOVINY VO VÝŽIVE MALÝCH DETÍ
Szépeová R.; (Martin)
46. ENURÉZA SKORO S FATÁLNYM KONCOM
Sádová E.; (Košice)
47. KEĎ VTIP LÁME KOLENÁ
Šujanská A.; Ďurdík P.; Lettrichová J.; Murgašová M.; Bánovčin P.; (Martin)
48. SPÄŤ DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC...
Dudašková E.; (Spišské Vlachy)
49. PREČO ADAM PÍSKA?
Barok J.; Lizúchová D.; Baroková B.; (Liptovský Hrádok)
50. LEKÁR ALEBO INTERNET?
Čierna A.; (Zvolen)
51. LIEČBA CHRONICKEJ PYODERMIE AUTOVAKCÍNOU
Czirfuszová M.; Bertaová G.; Šebová A.; Kuzmová E.; (Komárno)
10,40 – 10,55 Diskusia
10,55 – 11,25 Prestávka na kávu
11,25 – 13,20 Blok VI. Predsedajúci: Michálek J.; Birková K.;
52. PREKVAPIVÉ A NEČAKANÉ... KAZUISTIKY Z PRAXE
Michálek J.; (Ľubochňa)
53. KREHKÁ VIKI
Nudzajová Z.; Krška Jantošová K.; Bartošová J.; Marec J.; Kršiaková J.; Zibolen M.; (Čadca, Martin)
54. MASIVNÍ HYDROPNEUMOPERITONEUM U NOVOROZENCE – CAUSA MORBIS
Malý T.; Tenora J.; Hálek J.; Smolka V.; Véghová Velgáňová M.; (Olomouc)
55. PREČO STÁLE KAŠLEM
Ferenc P.; Murgaš D.; Strmiska F.; Holečko R.; Strachan T.; Miškovská M.; Mikolajčik P.; Fábry J.;
(Dolný Smokovec, Martin)
56. RSV BRONCHITÍDA S NEOČAKÁVANÝM KONCOM
Birková K.; Bezeková M.; (Bratislava)
57. LOKÁLNA LIEČBA INFEKČNÝCH DERMATÓZ ANTISTAFYLOKOKOVÝM LYZÁTOM U
DETÍ A MLADISTVÝCH
Zelenková H.; (Svidník)
58. DVAKRÁT STEJNĚ, VÝSLEDEK ALE JINÝ
Kroh J.; (Chomutov)
59. TO (NE)MÔŽE BYŤ MYOPATIA
Senková D.; (Liptovský Mikuláš)
60. ZÁHADA AKÚTNEHO BRUCHA
Labovská S.; Miková S.; (Nitra)
61. MANAŽMENT PACIENTA S TRACHEOEZOFAGEÁLNOU FISTULOU
Janíková M.; Ľuptáková A.; Šagiová V.; Nosáľ S.; Murgaš D.; (Martin)
13,05 – 13,20 Diskusia
13,20 – 13,45 Prestávka na kávu a vyhodnotenie súťaží
13,45 Vyhlásenie najlepších prednášok, udelenie ocenení a odovzdanie výhier
14,00
Záver konferencie
Trvanie všetkých prednášok je 10 minút, diskusia bude po každom bloku
Prosíme všetkých prednášajúcich o precízne dodržiavanie času vyhradeného pre prednášku
Podujatie bude v rámci kontinuálneho vzdelávania ohodnotené certifikátom a kreditmi CME v zmysle
propozícií SLK.
Pasívna účasť dňa 20.03.2015 - 8 kreditov, 21.03. 2015 - 6 kreditov
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
MUDr. Eva Joppová
MUDr. Denisa Strömplová
MUDr. Alžbeta Tóhátyová
Michaela Birkusová
Beáta Mičianová
VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - predseda
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
SEKRETARIÁT
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Trieda SNP 1, 04011 Košice
055/2352682, e-mail: [email protected]
POVERENÝ ORGANIZÁTOR
PAMIDA International, s.r.o.
Fibichova 13
040 01 Košice
tel.: +421 915 555 838
[email protected]
Bližšie informácie o novinkách a aktualitách nájdete na web stránke:
www.kazuistika.sk
Organizátor si vyhradzuje nárok na zmenu programu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia a priatelia,
sme radi, že sa spolu opäť po roku stretávame na Festivale kazuistík z pediatrie, neonatológie
a dorastového lekárstva s podnázvom „Dáme hlavy dokopy“. Náš spoločný festival dorástol do
obdobia školského veku (z hľadiska pediatrie), má za sebou prvé kroky a dnes je už 8. ročný. Zatiaľ
je zdravý, vyvíja sa fyziologicky a nás teší, že ste si ho obľúbili, pravdepodobne aj preto, lebo sa tu
môžete dozvedieť zaujímavé medicínske informácie, ktoré využijete vo svojej praxi, koncentrácia
odborníkov umožňuje formálne aj neformálne odborné diskusie a v neposlednom rade je to zrejme aj
priateľská a tvorivá atmosféra, ktorú sa snažíme s našimi partnermi z Pamida international pre vás
vytvárať, už tradične, v žilinskom HolidayInn.
Festival vlastne tvoríte vy „sami“ svojimi zaujímavými príspevkami. Z nich sú viaceré hodné
publikovania v prestížnejších časopisoch. Aj takto spoločne napĺňame Európsku chartu práv pacienta,
kde sa v časti "Právo pacienta na bezpečnosť" uvádza: „Lekári musia vedieť predchádzať rizikám
omylu sledovaním prípadov, ktoré sa prihodili, a priebežnými školeniami“.
Od prvého ročníka festivalu sme spolupracovali s ÚDZS, čo považujeme za významný spoločný
príspevok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v odboroch, v ktorých pôsobíme.
Vážime si podporu významných členov predsedníctva Slovenskej pediatrickej spoločnosti,
hlavného odborníka pre pediatriu, pre neonatológiu, detskú chirurgiu, pediatrickú nefrológiu, a
viacerých krajských, hlavných odborníkov, vďaka ktorým sa buduje vysoká odborná úroveň
podujatia. Mimoriadne nás teší aj záštita, ktorú Festivalu poskytli Slovenská lekárska komora a Česká
pediatrická spoločnosť.
V dnešnom, „ekonomicky napätom“ prostredí, by sa takéto podujatia nemohli organizovať bez
partnerských firiem a ich podpory, čo oceňujeme a vážime si to.
Tak ako po ostatné roky, aj v tomto ročníku nás teší záujem a aktívna účasť našich kolegov
z Českej republiky, ktorí obohacujú program i diskusie.
Počas posledných ročníkov festivalu sme konštatovali príjemné zistenie a to, že sa účasť mladých
pediatrov a budúcich pediatrov zvyšuje a to nielen v pasívnej, ale aj v aktívnej účasti. Navyše viaceré
ich príspevky bývajú na Festivaloch ocenené. Aj pre týchto mladších kolegov sme znova pripravili
„Základný kurz ultrasonografie“, ktorý sa uskutoční 09.10.-11.10.2015 v Košiciach
(www.ultrasono.sk).
V mene všetkých organizátorov a spoluorganizátorov Vám želáme príjemný pobyt v Žiline,
pohodu počas Festivalu a získanie odborných informácií, ktoré by ste mohli využiť vo Vašej náročnej,
zodpovednej, ale krásnej práci.
Tešíme sa na stretnutia pri našich spoločných „kazuistikách“,
Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.
predseda organizačného výboru
Download

Program - kazuistika.sk