SLOVENSKÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ SLS
SEKCIA PERINATÁLNEJ MEDICÍNY SGPS
NEONATOLOGICKÁ SEKCIA SPS SLS
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ
Rozbor perinatálnej morbidity a mortality
a materskej mortality SR za rok 2011
a odporúčané postupy v perinatológii III
s medzinárodnou účasťou
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012
Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2011
Trstená
22.6.2012 - piatok - 13,00 – 19,00 hod
Otvorenie: Borovský M., Danko J., Korbeľ M., Tholt M.
Predsedníctvo: Borovský M., Chovancová D., Tholt M.
Pupočníková krv a tkanivo pupočníka,
perspektívy využitia.
Kubeš M.
20 min
Analýza PÚ Košického kraja
Kraus V.
10 min
Analýza PÚ Prešovského kraja
Adam J.
10 min
Analýza PÚ Žilinského kraja
Danko J.
10 min
Analýza PÚ Banskobystrického kraja
Bielik T.
10 min
Analýza PÚ Trenčianskeho kraja
Kaščák P.
10 min
Analýza PÚ Nitrianskeho kraja
Mlynček M.
10 min
Analýza PÚ Trnavského kraja
Chramec J.
10 min
Analýza PÚ Bratislavského kraja
Korbeľ M., Borovský M.
Diskusia
10 min
40 min
Prestávka 20 min
Predsedníctvo: Danko J., Velebil P., Zibolen M.
Slovanský vklad do perinatológie
Klimek R. (PL),
Štencl J., Tholt M.
15 min
Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok 2011
Velebil P. (ČR)
15 min
Analýza perinatálnych výsledkov SR za rok 2011
Korbeľ M. ,
Borovský M.,
Danko J.
20 min
Vybrané parametre neonatálnej mortality
a morbidity v SR za rok 2011
Magyarová G.,
Bauer F.,
Hrdlíková A.
15 min
Čo priniesol slovenskej neonatológii rok 2011
Zibolen M.,
Chovancová D.,
Magyarová G.,
Bauer F.
15 min
Mateřská mortalita v ČR
Velebil P.,
Unzeitig V. (ČR)
15 min
Materská úmrtnosť v SR za rok 2011
Korbeľ M.,
Borovský M.,
Danko J.
15 min
Diskusia
40 min
Aktuálne problémy perinatológie a odporúčané postupy III.
23.6.2012 - sobota - 9,00 – 13,30 hod
Predsedníctvo: Mlynček M., Feyereisl J., Ventruba P.
Narůstajíci frekvence císařského
řezu
Manažment peripartálního krvácení
Ventruba P. (ČR)
15 min
Feyereisl J. (ČR)
15 min
Vaginální extrakční operace
Šimetka O. (ČR)
15 min
Prenatální diagnostika vrozených
vad - mezinárodní srovnání
Šípek A., Gregor V. (ČR)
15 min
Ambulantní porod
Ventruba P. (ČR)
15 min
Hranične zrelý/nezrelý novorodenec
Chovancová D.
15 min
Diskusia
30 min
Prestávka 20 min
Predsedníctvo: Rusnák I., Kaščák P., Záhumenský J.
Dystokia ramienok
Záhumenský J., Procházka M.,
Unzeitig V. (ČR)
15 min
Ochorenia GIT-u v gravidite
Kaščák P., Korbeľ M.
15 min
Antenatálne kortikoidy
Féderová L., Korbeľ M.,
Chovancová D.
15 min
Manažment pôrodu koncom panvovým
Bielik T., Rosová L., Molitoris P.
15 min
Ultrazvukové vyšetrenie jazvy
po cisárskom reze
Dosedla E., Calda P.(ČR)
15 min
Antibiotická liečba v gravidite
Záhumenský J. (ČR), Korbeľ M.,
Chovancová D., Kaščák P.
15 min
Diskusia
Záver: Borovský M., Danko J., Korbeľ M., Tholt M.
30 min
Miesto konania konferencie – kino Mier Trstená.
Registrácia účastníkov 22.6.2012 od 11,00 hod., 23.6.2012 od 7,30 hod.
V konferenčnom poplatku je zabezpečené - stravovanie
- občerstvenie
- spoločenský večer - hotel Roháč Trstená.
Konferenčný poplatok uhradiť pri prezentácii
Ubytovanie kontaktujte na adrese
- 30,- EUR členovia SGPS
- 40,- EUR nečlenovia SGPS
- CS TOURS
- e-mail - [email protected]
- 0903 506 841
Organizátor – primár MUDr. Marian Tholt
- e-mail [email protected]
- 0903 502 156
- 043/5307 245
Konferencia bude ohodnotená kreditmi SACME.
Partneri:
CEPTRA a EUROCORD - SLOVAKIA
Ferring Pharmaceuticals SA
GlaxoSmithKline
MSD
Nestlé Slovensko s. r. o.
Nutricia
Gedeon Richter
Vifor Phrama, Posonium Pharma
Vivax Pharmaceuticals, s. r. o.
SANOFI
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Prof. MUDr. J. Danko, CSc.
prezident SGPS SLS
Prof. MUDr. M. Borovský, CSc.
hlavný odborník MZ pre
gynekológiu a pôrodníctvo
Doc. MUDr. M. Redecha, CSc.
vedecký sekretár SGPS SLS
Prof. MUDr. M. Zibolen, CSc.
hlavný odborník MZ pre neonatológiu
Doc. MUDr. M. Korbeľ, CSc.
predseda sekcie PM SGPS SLS
Doc. MUDr. D. Chovancová, CSc.
predsedníčka NSSPS
primár MUDr. M. Tholt
gyn.-pôr. odd. HNsP Trstená
koordinátor
MUDr. P. Dančík
riaditeľ HNsP Trstená
Download

Pozvánka - Nemocnica s poliklinikou Trstená