Dokážte, že ste zdravá
firma roka
Zapojte sa v roku 2013
do 4. ročníka súťaže
Partneri:
www.zdravsieslovensko.sk • www.union.sk
Víťazi tretieho ročníka:
Kategória Nevýrobné firmy:
1. miesto – Slovak Telekom, a.s
2. miesto –. Dell, s.r.o.
3. miesto – Hewlett-Packard, s.r.o
Kategória Výrobné firmy:
1. miesto – Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o.
2. miesto – Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
3. miesto – Continental Automotive System Slovakia, s.r.o
Prihláste sa v termíne od 1.5.2013 do 31.12.2013 na www.zdravsieslovensko.sk
Nechajte sa inšpirovať úspešnými:
Priemerná dĺžka života na Slovensku ešte stále nedosahuje úroveň západných krajín. Šancu zmeniť to, má
v rukách každý z nás. Každý deň môžeme urobiť niečo pre to, aby sme sa v roku 2020 dožívali o päť rokov viac.
Práve týmto heslom sa riadi Iniciatíva za zdravšie Slovensko, projekt, ktorý spustila Union zdravotná poisťovňa v roku 2010 za účelom zvýšenia povedomia Slovákov o prevencii, zdravom životnom štýle a zvýšenia záujmu o vlastné zdravie.
Súčasťou Iniciatívy za zdravšie Slovensko je aj súťaž Zdravá firma roka, ktorej cieľom je prezentovať a zároveň oceniť starostlivosť slovenských firiem o zdravý životný štýl svojich zamestnancov.
Do súťaže sa od začiatku celkovo zapojilo viac ako 100 firiem z celého Slovenska.
Súťažné materiály hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko. Zapojte sa aj vy do 4. ročníka súťaže a dokážte, že ste Zdravá firma roka 2013. Stačí vyplniť
registračný formulár na www.zdravsieslovensko.sk
Vyjadrenia víťazov tretieho ročníka súťaže:
1.miesto v kategórii Nevýrobné firmy
Slovak Telekom, a.s.
„Bezpečné a zdravé pracovné podmienky sú jednou z priorít riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Slovak Telekom. Cieľom je pritom nielen splniť legislatívne štandardy, ale realizovať celý rad opatrení na podporu zdravia a životného štýlu zamestnancov pod názvom Program zdravia. Jedná sa predovšetkým o meranie vitálnych telesných funkcií a konzultácie s lekármi, propagáciu zdravej stravy, podporu športových
aktivít, očkovanie zamestnancov, ergonomické pomôcky, relax zóny na pracovisku, využívanie flexibilných
foriem práce (telework, home Office) a ďalšie. Získané ocenenie Zdravá firma roka je potvrdením správnosti smerovania úsilia spoločnosti Slovak Telekom v podpore zdravia svojich zamestnancov a súčasne
výzvou na pokračovanie takýchto aktivít aj v roku 2013,“ uviedol Ing. Peter Baštigál, manažér vzťahov so
zamestnancami a bezpečnosti práce Slovak Telekom.
1.miesto v kategórii Výrobné firmy
Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o.
„Víťazstvo v súťaži si nesmierne vážime. Starostlivosť o zdravie našich ľudí je pre nás kľúčové a je najmä o proaktivite. Snažíme sa zamestnancom poskytnúť zdravé alternatívy všade tam, kde je to možné. V pracovnom
i súkromnom živote. Výzvou pre nás aj naďalej ostáva pokračovať a zlepšovať sa v dlhodobých aktivitách pre
našich zamestnancov, lebo práve oni sú to, čo nás robí úspešnými.“ uviedla Ivica Fetkovičová z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Getrag Ford Transmission Slovakia, ktorá sa v súťaži umiestnila po prvýkrát.
Zapojte sa do štvrtého ročníka súťaže
V máji 2013 zahajujeme 4. ročník súťaže Zdravá firma roka, do ktorého Vás chceme srdečne pozvať. V tomto ročníku sme opäť vytvorili dve sekcie: výrobné a nevýrobné firmy, ktorých zdravotné programy sa budú
hodnotiť osobitne. V každej sekcii sa bude vyhlasovať 1. – 3. miesto Zdravej firmy roka.
Komisia bude tento rok zložená zo zástupcov a partnerov projektu Iniciatíva za Zdravšie Slovensko:
• Doc. MUDR. Gabriel Kamenský, CSc. – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor kardiológie
• MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
• MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. – odborníčka pre zdravú výživu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m.
• Mgr. Zuzana Kaňuchová – manažérka pre ľudské zdroje spoločnosti Profesia.sk
• RNDr. Mária Ovčiarková – riaditeľka personálnej agentúry Sofisol
• Ing. Tibor Bôrik – poradca predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, a. s.
• Ing. Pavol Chovan – riaditeľ úseku získavania klientov Union zdravotnej poisťovne, a. s.
• Mgr. Andrea Gubová – riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov Union zdravotnej poisťovne, a. s.
• Ing. Milan Fančovič – riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Dovoľte, aby sme sa predstavili
Union zdravotná poisťovňa, a.s. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom
je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Táto medzinárodná poisťovacia skupina je registrovaná v Holandsku
a jej založenie a skúsenosti siahajú 200 rokov dozadu. Je jednou z najväčších družstevných poisťovní na
svete a najväčšou zdravotnou poisťovňou v Európe. Achmea zamestnáva viac ako 22 000 zamestnancov
v 8 krajinách Európy. Achmea má silné postavenie na domácou trhu v Holandsku, ako aj v Grécku, Turecku,
Rusku, Slovensku, Írsku, Rumunsku a Bulharsku. Sídlo spoločnosti Achmea je v holandskom meste Zeist.
Naším poslaním je byť modernou zdravotnou poisťovňou na strane poistenca. Veríme na prevenciu a proaktivitu, poskytujeme starostlivosť včas a v takom rozsahu, v akom ju naši poistenci potrebujú. Union zdravotná
poisťovňa má vybudovanú kvalitnú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a snaží sa ju zabezpečiť pre
svojich poistencov čo najkvalitnejšie. Union zdravotná poisťovňa za svoj inovatívny prístup a nadštandardné
služby v rokoch 2007 až 2011 už po piatykrát získala prestížne ocenenie Zlatá minca.
Prevencia a osveta
...sú základným pilierom programu starostlivosti o zdravie zamestnancov. Zameriavajú sa na skupinu
civilizačných ochorení, ktorých výskyt na Slovensku za posledných 15 rokov výrazne stúpol. Cielenou
prevenciou a osvetou je možné výrazne znížiť výskyt týchto ochorení.
Dni zdravia
sú ucelené zdravotné akcie našej zdravotnej poisťovne so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu.
Zahŕňajú kombináciu prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov
a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom priamo na vašom pracovisku.
Vyberte si z ponuky a zostavte si Deň zdravia podľa potrieb vašej firmy:
1.prednášky a tréningy napríklad aj na témy:
• rakovina hrubého čreva s odborným výkladom v makete čreva
• škola chrbta s fyzioterapeutom s nácvikom uvoľňovacieho strečingu
• zvládanie stresu s nácvikom autogénneho tréningu
• srdcovo-cievne ochorenia s meraním cholesterolu a krvného tlaku
• kožné znamienka a prevencia rakoviny kože
• moderné trendy vo výžive
2. zdravotné testy a merania, okrem iného aj:
• meranie cholesterolu a krvného tlaku, telesného tuku a BMI
• meranie pečeňových testov
• meranie glukózy v krvi
• meranie CO v pľúcach
• meranie ostrosti zraku a očného tlaku
• kontrola kožných znamienok
• meranie triglyceridov
• meranie kyseliny močovej
Dni zdravia organizujeme v rámci dohodnutého zdravotného programu zadarmo.
Ak máte záujem o dni zdravia vo vašej firme, kontaktujte manažéra zdravotného programu:
Bratislava:
Nitra:
Žilina:
Košice:
Bardejov:
Ing. Ján Beťko, [email protected], 0911 011 303
Bc. Bohumil Lančarič, [email protected], 0911 103 397
Ing. Dagmar Benďáková, [email protected], 0911 434 374
Ing. Vladimír Foltán, [email protected], 0903 415 420
Oľga Staroňová, [email protected], 0911 197 443
Miloslav Chramec, [email protected], 0911 105 953
Manažment zdravotnej starostlivosti a poradenstvo
...umožňujú vašim zamestnancom nadštandardný prístup k zdravotnej starostlivosti.*
Poradenské centrum – na linke 02/20 81 12 34 poskytneme vašim zamestnancom poradenstvo pri:
• výbere nového ošetrujúceho lekára v prípade zmeny bydliska, alebo zmeny zdravotného stavu
• potrebe informácií o ordinačných hodinách lekárov
• výbere lekára, zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľov, v prípade úrazu alebo závažného ochorenia
• vysvetľovanie práv a povinností poistenca v rámci verejného zdravotného poistenia
• vypĺňaní tlačív Union zdravotnej poisťovne
Konzultácia pri výbere dostupných služieb FBLR**
– pre vašich zamestnancov vyberieme vhodné rehabilitačné zariadenie v blízkosti vašej firmy a zabezpečíme objednanie zamestnanca na konkrétny termín. Pre poistencov Union ZP u vybraných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti poskytneme príspevok až do výšky 100 % ceny výkonu ambulantnej rehabilitácie.
Preventívna pripomienka je bezplatná služba Union zdravotnej poisťovne, ktorá vašich zamestnancov
vždy včas upozorní na to, že by si mali dohodnúť termín preventívnej prehliadky a navštíviť svojho lekára.
Pripomienka je im zaslaná e-mailom alebo SMS správou podľa toho, čo im viac vyhovuje.
Služby vzťahového manažéra v rozsahu minimálne:
• prednostné vybavenie administratívnych požiadaviek zamestnávateľa súvisiacich s verejným zdravotným poistením
• prednostné vybavenie európskeho preukazu poistenca
• bezplatné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného a individuálneho zdravotného poistenia
* vybrané služby platia len pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s.
** ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, FBLR – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Download

Dokážte, že ste zdravá firma roka