22. SYMPOZIUM
11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ NAROZENÍ
PRVNÍHO „DÍTĚTE ZE ZKUMAVKY“ V ČESKÉ REPUBLICE
PROGRAM
13. – 14. LISTOPADU 2012
BRNO, HOTEL INTERNATIONAL
Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
www.ivfbrno.cz
ZÁŠTITU PŘEVZALI
MUDr. Roman Kraus, MBA
Bc. Roman Onderka, MBA
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
ředitel Fakultní nemocnice Brno
primátor města Brna
děkan LF MU Brno
VĚDECKÝ VÝBOR
KOORDINÁTOR
KONFERENCE
Z. Čupr (Brno)
J. Danko (Martin)
V. Dvořák (Brno)
J. Feyereisl (Praha)
M. Halaška (Praha)
J. Hořejší (Praha)
M. Korbel’ (Bratislava)
E. Kučera (Praha)
R. Pilka (Olomouc)
Š. Lukačín (Košice)
A. Martan (Praha)
L. Rob (Praha)
Z. Rokyta (Plzeň)
M. Tholt (Trstená)
J. Tošner (Hradec Králové)
M. Brandejská (Praha)
I. Crha (Brno)
J. Dostál (Olomouc)
T. Mardešić (Praha)
M. Mrázek (Praha)
M. Petrenko (Bratislava)
L. Pilka (Zlín)
D. Rumpík (Zlín)
K. Řežábek (Praha)
J. Štěpán (Hradec Králové)
P. Trávník (Brno)
P. Ventruba (Brno)
K. Veselá (Brno)
J. Vojtaššák (Bratislava)
J. Žáková (Brno)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Tel.: 532 238 236
E-mail: [email protected]
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Tel.: 532 238 281
E-mail: [email protected]
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
H. Bochníčková
I. Crha
Z. Kroupová
E. Lousová
P. Ventruba
J. Žáková
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Meritis, s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4
tel.: 272 774 064, fax.: 272 767 597
e-mail: [email protected], www.meritis.cz/sar2012
GENERÁLNÍ SPONZOR SYMPOZIA
ČASOVÝ PROGRAM
ÚTERÝ 13. LISTOPADU 2012
10.00–12.00 hod
12.00–13.00 hod
12.00–18.00 hod
Výbor SAR ČGPS ČLS
Pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru
Registrace účastníků
11. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE
REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE
22. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE
13.30–14.30 hod
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Úvodní slova čestných hostů
Životní jubilea
prof. MUDr. Zdeněk Čupr, DrSc. (85 let) - slavnostní předání
Stříbrné medaile Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. (65 let) - Ocenění SAR ČGPS ČLS JEP
RNDr. Alice Malenovská - Ocenění SAR ČGPS ČLS JEP
1. 30. výročí narození prvního „dítěte ze zkumavky“ v České republice
P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, A. Koktavá, Z. Šlezingerová (Brno)
Ocenění kolektivu „zrodu prvního dítěte ze zkumavky“ - Čestné uznání
ČGPS ČLS JEP
14.30–15.20 hod
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY RG – BLOK A
(10 min + 2 min diskuze)
moderátoři: J. Feyereisl, M. Korbel´, P. Ventruba
2. Subspecializace v gynekologii a porodnictví – Certifikované kurzy
J. Feyereisl, P. Křepelka (Praha)
3. Aktuální stav ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví
na LF a MZ ČR
P. Ventruba, E. Kučera, A. Martan, R. Pilka, L. Rob, Z. Rokyta, J. Tošner
(Specializační oborová rada pro gynekologii a porodnictví)
4. Těhotenství a porody po korekci vrozených i získaných uterovaginálních retencí
J. Hořejší (Praha)
5. Laparoskopická liečba dermoidov
M. Tholt, L´. Pániková, V. Kysel, S. Móriová, Z. Nevolná, M. Raffáčová
(Trstená, SK)
15.20–16.10 hod
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY RG – BLOK B
(10 min + 2 min diskuze)
moderátoři: J. Hořejší, Š. Lukačín, M. Tholt
6. Neobyčajné prípady v gynekologickej ambulantnej praxi
Š. Lukačín (Košice, SK)
7. Vývoj slovenskej perinatológie na prelome druhého a tretieho milénia
M. Korbel´, Z. Kosibová (Bratislava, SK)
8. Nádory štítné žlázy. Může gynekolog v rámci vyšetřování funkce štítné
žlázy u neplodných a těhotných žen zachytit nádor štítné žlázy?
D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Sýkorová, Z. Límanová,
P. Vlček (Praha)
9. Obezita a reprodukce
J. Záhumenský, O. Šottner, E. Kučera (Praha)
16.10–16.40 hod
Přestávka
sponzorem coffee breaku je Merck Serono
16.40–17.40 hod
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY AR – BLOK C
(10 min + 2 min diskuze)
moderátoři: M. Brandejská, T. Mardešić, J. Štěpán
10. Darované oocyty a jejich postavení v reprodukční medicíně
Z. Malý (Brno)
11. Dárcovství oocytů v ČR: pohled z obou stran (příjemkyně a dárkyně)
T. Mardešić (Praha)
12. Egg donation – přehled výsledků z NRAR za období 2009–2011
M. Mrázek (Praha)
13. Surogátní mateřství – naše praktické zkušenosti
D. Rumpík, T. Rumpíková, L. Pilka, R. Pilka, P. Ventruba, L. Prudil,
L. Musilová, Š. Machač (Zlín, Brno)
14. Psychosomatické aspekty asistované reprodukce
M. Bendová (Brno)
17.40–18.30 hod
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY AR – BLOK D
(10 min + 2 min diskuze)
moderátoři: M. Petrenko, M. Pohanka, K. Řežábek
15. Změny ve vývoji a aplikaci PGD/PGS s užitím „nových“ technologií
K. Veselá, J. Horák, M. Horňák, E. Oráčová, J. Veselý, P. Trávník, J. Rubeš (Brno)
16. Nový pohled na vyšetření spermií
P. Trávník (Brno)
17. Nevymřeme po přeslici?
M. Brandejská, R. Jarošová, A. Langerová, L. Vykysalá, Š. Luxová (Praha)
18. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria
I. Crha, Z. Zdráhal, K. Stejskal, J. Žáková, K. Lancová, P. Ventruba,
E. Lousová, R. Krajčovičová (Brno)
20.00 hod SPOLEČENSKÝ VEČER
Vinárna „U Královny Elišky“, Mendlovo nám. 1b, Brno
Odjezdy autobusů od Hotelu International v 19.30 a 19.45 hod
STŘEDA 14. LISTOPADU 2012
8.00–12.00 hod
9.00–10.20 hod
Registrace
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY AR – BLOK E
(10 min + 2 min diskuze)
moderátoři: M. Mrázek, D. Rumpík
19a. Stručný přehled vzniku center asistované reprodukce v ČR
A. Malenovská, J. Žáková (7 min) (Brno)
19b. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2011
K. Řežábek (20 min) (Praha)
20. Doporučení Výboru pro práva dítěte OSN pro Českou republiku: širší
kontext a dopad na legislativu ART
H. Konečná (České Budějovice)
21. Zhoršuje se opravdu plodnost mužů?
J. Zvěřina, M. Pohanka (Praha, Brno)
22. Korelace morfodynamických parametrů časného dělení embryí a jejich
chromozomální výbavy
L. Jelínková, Š. Vilímová, M. Kosařová, P. Šebek, M. Mašata, J. Civišová,
E. Volemanová, M. Krůželová, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha)
23. Multinukleárne 2 bunkové embryá, ktoré sa delia pravidelne a načas,
dávajú vznik vitálnym graviditám
D. Hlinka, S. Lazarovská, I. Hamplová, M. Pichlerová, K. Langerová,
M. Števíkova, A. Koštˇáková, J. Rutarová, J. Řezáčová a M. Dudáš (Praha)
10.20–11.00 hod
PŘEDNÁŠKY AR – BLOK F
(7 min + 3 min diskuze)
moderátoři: J. Dostál, K. Veselá
24. Uzavřený systém vitrifikace dárcovských oocytů
Š. Machač, M. Štelcl, S. Hlaváčová, V. Hubinka, T. Rumpíková (Brno, Zlín)
25. Plusy a mínusy PGS metodou aCGH u blastomer a buněk trofektodermu –
porovnání výsledků vyšetření 3denních a 5denních embryí
M. Kosařová, P. Cuřínová, D. Zudová, L. Jelínková (Praha)
26. Pohled na meiózu v živém vajíčku – máme šanci porozumět vzniku chromozomálních aberací?
J. Šebestová, A. Danylevská, M. Anger (Brno)
27. Vyhodnocení přínosu metody PICSI
E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá, M. Pešáková, L. Hromadová,
P. Nentwichová, T. Koukal, J. Veselý (Brno)
11.00–11.30 hod
Přestávka
sponzorem coffee breaku je Merck Serono
11.30–12.15 hod
SATELITNÍ SYMPOZIUM MSD – BLOK G
28. Corifollitropin alfa – nové protokoly v ovariální stimulaci
T. Mardešic´ (Praha)
29. Prvé klinické skúsenosti s Corifollitropinom alfa
M. Herman (Košice, SK)
12.15–12.45 hod
Zprávy z výboru SAR ČGPS – 1. část
moderátor: P. Ventruba
12.45–14.15 hod
OBĚD – „LUNCH TABLE DISCUSSION“
14.15–14.45 hod
Zprávy z výboru SAR ČGPS – 2. část + vyhodnocení diskuse
moderátor: P. Ventruba
14.45–15.15 hod
Zprávy ARE
moderátor: A. Malenovská
Zprávy z činnosti ARE, vzdělávání embryologů
15.15–16.15 hod
PŘEDNÁŠKY AR – BLOK H
(7 min + 3 min diskuze)
moderátoři: I. Crha, P. Trávník
30. Hodnocení viability spermií pomocí flow cytometru
J. Novotný, J. Březinová, M. Řeřuchová, R. Filipčíková, B. Zbořilová,
I. Oborná (Olomouc)
31. Přenos jediného embrya – dopad nové legislativy do klinické praxe.
Platí stejná kritéria také pro kryoembryotransfery?
V. Paseková, T. Mardešić, L. Jelínková (Praha)
32. Cytokin GDF-15 a jeho kvantitativní a kvalitativní zastoupení v seminální
plazmě
A. Malenovská, K. Souček, A. Hampl (Brno)
33. Gene expression analysis of selected spermatogenesis genes in testicular
biopsies from non-obstructive azoospermia patients
A. Dorosh, O. Teplá, E. Žatecká, L. Děd, K. Kočí, J. Pěknicová (Praha)
34. Hyaluronan Binding Assay (HBA) jako prediktivní test intrauterinní
inseminace (IUI) a konvenční IVF
R. Rybář, Z. Dvořáková, M. Škurla, I. Prokopová, P. Přinosilová, J. Štěpán (Jihlava)
35. Vliv rostoucího počtu přenosů 1 pětidenního embrya (SET) na úspěšnost léčby
O. Teplá, J. Hulvert, J. Teplá, T. Rieger, M. Jaržembovská, V. Faměrová,
K. Lišková, K. Petružalková, Z. Turková, M. Mrázek (Praha)
POSTERY (diskuse v průběhu přestávek)
(sponzorováno firmou IBI)
36. Nedostatečnost kontrolního bodu sestavení dělícího vřeténka v savčích
oocytech
J. Šebestová, A. Danylevska, M. Anger (Brno)
37. Postoje českých příjemců a dárců gamet k informování dítěte o dárcovství
T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál,
Š. Machač, M. Štelcl (Zlín)
38. Regresní model AMH
T. Rumpíková, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Loucký, R. Kučera (Zlín)
39. Přínos monitorovacího systému Primo Vision v cyklech s eSET
L. Urbánková, J. Březinová, J. Chocholoušová, S. Štrofová, J. Doležal
(Kostelec n. Orlicí)
40. Co lze očekávat od karyotypizace u neplodného páru?
M. Poláková, M. Čekal, J. Šulc, L. Zetová, S. Pertoldová, D. Alexander,
V. Černý, D. Korecký (Praha)
41. Poškození DNA spermií a parametry spermiogramu
M. Řeřuchová, J. Březinová, I. Oborná, B. Zbořilová, J. Novotný (Olomouc)
42. Některé demografické a psychosociální charakteristiky dárkyň oocytů
T. Rumpíková, H. Konečná, S. Bělašková, D. Rumpík, J. Dostál, Š. Machač,
M. Štelcl (Zlín)
43. Prognóza výsledku těhotenství po IVF a ET z hladiny hCG
B. Zbořilová, J. Březinová, I. Oborná, L. Urbánková, P. Petrová,
R. Filipčíková, A. Sobek (Olomouc)
44. Distribuce polymorfismu insLQ v genu pro receptor luteinizačního
hormonu (LHCGR) v České populaci
J. Chrudimská, P. Křenková, M. Macek jr., M. Macek sr. (Praha)
45. Vazebná selekce spermií: HA-ICSI versus ICSI
S. Hlaváčová, M. Koudelka, Š. Machač, M. Štelcl, A. Malenovská,
V. Hubinka (Brno)
46. Počet klinických těhotenství, potratů, narozených dětí a dvojčetného
těhotenství u 100 cyklů darovaných oocytů
R. Středa, T. Mardešić, V. Sobotka, D. Koryntová, L. Hybnerová, M. Jindra
(Praha)
47. Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrolaparoskopie - nové
instrumentárium na jedno použití
A. Sobek Jr., O. Koutná, A. Sobek (Olomouc)
48. Faktory ovlivňující úspěšnost chirurgického odběru spermatozoí (TESE)
u azoospermických mužů
V. Vik, H. Šímová, M. Brandejská, R. Zachoval (Praha)
49. Mapování povrchu spermií pomocí fluorescenčně značených lektinů
L. Adamová, M. Wimmerová, J. Žáková (Brno)
50. Historie laboratorních metod asistované reprodukce za 30 let v centru
CAR 01
E. Lousová, J. Žáková, P. Ventruba, I. Crha, M. Huser (Brno)
51. Viry hepatitidy B a hepatitidy C v asistované reprodukci
D. Nováková, E. Uhrová, J. Žáková, V. Němeček (Praha, Brno)
52. Ovlivnění nedostatečné reaktivity vaječníků preparáty obsahující DHEA
M. Štelcl, Š. Machač, S. Hlaváčová, M. Koudelka (Brno)
53. Polymorfismy genu pro receptor FSH (FSH-R) u žen kontrolních a s OHSS
M. Macek sr., H. Klučková, P. Feldmár, P. Hanulíková, J. Diblík,
J. Černíková, M. Turnovec, M. Macek jr. (Praha)
54. Vliv barusibanu, selektivního antagonisty oxytocinu, na děložní kontraktilitu
v luteální fázi cyklu kontrolované ovariální stimulace
H. Višňová, R.A. Pierson, M. Mrázek, J.A. García-Velasco, Ch. Blockeel,
J.C. Arce (ČR, Kanada, Španělsko, Belgie, Dánsko)
16.25–16.35 hod
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ
„Nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce“
„Nejlepší poster 22. sympozia asistované reprodukce“
16.45 hod
ZÁVĚR KONFERENCE
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS
a koordinátor konference
as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
vědecký sekretář konference
VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ:
Kongresový sál Hotelu International,
Husova 16, 659 21 Brno
REGISTRAČNÍ POPLATEK:
členové ČGPS a SGPS
ostatní
společenský večer
do 14. 9. 2012
1 100 Kč
1 200 Kč
700 Kč
do 30. 10. 2012
1 300 Kč
1 400 Kč
700 Kč
na místě
1 400 Kč
1 500 Kč
700 Kč
SEKRETARIÁT KONFERENCE
RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Gynek.-porod. klinika FN a MU Brno
Obilní trh 11, 602 00 Brno
Tel.: 532 238 281. Fax: 532 238 237
E-mail: [email protected]
JEDNACÍ JAZYK:
čeština, slovenština, angličtina
FORMY PREZENTACE:
vyzvaná přednáška 10 +2 min
přednáška 7 + 3 min
poster – rozměr 1 200 mm šířka x 750 mm výška
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA:
dataprojektor
KAžDÝ ÚČASTNÍK OBDRžÍ:
certifikát o účasti
kredity od ČLK
sborník abstrakt
UBYTOVÁNÍ:
International
Slavie
1/1 lůžkový
3 200 Kč
1 950 Kč
1/2 lůžkový
3 700 Kč (1 850 Kč/1 os.)
2 360 Kč (1 180 Kč/1 os.)
STORNO PODMÍNKY:
Bezplatné storno akceptujeme k 6. 10. 2012. Za storno po tomto datu
účtujeme 10 % ze stornovaných služeb, za storno 10 dnů před akcí
účtujeme 50% stornopoplatek a storno 24 hod. před akcí účtujeme
100% stornopoplatek za objednané služby. Storno ubytování je
nutné oznámit písemně na adresu Meritis, s.r.o.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 ve spolupráci
s OSL ČLK Brno-město
Download

PROGRAM - Meritis