ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV
/Školský zákon č.561/2004 Sb., zákon č.472/2011 Sb., Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., zákon
č.500/2004 Sb./
Vyhlašuji zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kublov
od 1.9.2015.
Tento zápis se bude konat dne 29.4.2015 v budově mateřské školy
v době od 13.00 - 17.00
Přineste prosím vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání,
které si můžete předem vyzvednout u ředitelky mateřské školy,
případně stáhnout z webových stránek školy. Vyplněnou přihlášku
můžete přinést i kdykoli před tímto dnem.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří
do šesti let.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
Pokud počet žádostí o předškolní vzdělávání převýší počet volných
míst, budou ve spolupráci se zřizovatelem školy stanovena kritéria
pro přijímání dětí.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet zvláštní
právní předpisy.
V Kublově 3.3.2015
Marie Rumpíková DiS, ředitelka Mateřské školy Kublov
Adresa školy:
Mateřská škola Kublov, Kublov 14, 26741, okres Beroun
Na co se můžete v naší mateřské škole těšit?
Dvojtřídní mateřská škola na kopci Velízu, vlídná, krásná budova,
která dominuje celému okolí. Rozhled do daleka v přírodním
prostředí přivítá Vás a Vaše děti klidem a pozitivním klimatem.
Prodloužený provoz školy od 6.30 – 17.15!
Pedagogické pracovnice mají za všech okolností na mysli rozvoj
Vašeho dítěte po všech stránkách a hlavně vnímají citlivě jednotlivé
dětské individuality a jejich potřeby. Prvotním zájmem všech
zaměstnanců MŠ Kublov je psychická pohoda dítěte a jeho radostný
pobyt ve školce.
Ale nejen to! Pracujeme s mnoha projekty, které rozvíjejí dítě v jeho
tělesných i psychických potřebách a připravují ho na vstup do
základní školy. Projekt Angličtina hrou /pro všechny děti zdarma/,
projekt Kuliferda, ve kterém jsme získali ocenění za práci s dětmi
předškolního věku při jejich přípravě na školu, projekt Čteme,
abychom rozuměli a který rozvíjí nejvhodnějším způsobem
emocionalitu dětí, projekt Ochrany zdraví dítěte a další
nadstandardní metody a formy práce, ať již s prvky muzikoterapie,
artefiletiky nebo jógy.
Vše zásadně v rámci denního programu dětí a zdarma, zajištěno
školenými učitelkami v mateřské škole.
Těšíme se na Vás!!
Download

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV