Slovenská asociácia
veterinárnych lekárov
malých zvierat
Slovenská hipiatrická
asociácia
Združenie
veterinárnych lekárov
hospodárskych zvierat
24. - 26. OKTÓBER
AGROKOMPLEX, NITRA
Platinoví partneri kongresu
Generálni partneri asociácií
competence in pain management
Vás srdečne
pozývajú
na kongres,
kde nájdete
skoro všetko...
nová
VETERINÁRIA
2014
Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky.
PREČO NAVŠTÍVIŤ VETERINÁRIU?
Prinášame najlepšie prednášky za adekvátne ceny. Prednášajúcim v sekcii malých zvierat je
Simon R. Platt. Hlavnou témou bude Neurológia malých zvierat. V sobotu večer budú naše
sestričky perfektne zvládať osobnú aj telefonickú komunikáciu s pacientom.
Sobotný večerný program
Tento rok máme najlepší program. Plánujeme 6 odborných sekcií. Program si pozrite na www.veterinaria.sk.
Pripravujeme pre vás aj kongresový denník a veterinárnu televíziu.
Marián Čekovský BAND
- získava si srdcia
Veterinárna televízia je nový projekt SAVLMZ. Všetko nájdete na www.savlmz.sk.
ľudí piesňou,
svojským humorom
Účasť na kongrese je výborná príležitosť počúvať a učiť sa od praktikov v danej oblasti. Najviac firiem v jednej hale
je na Novej Veterinárii, to treba využiť. Už 21 rokov je Nová Veterinária najväčšia veterinárna akcia na Slovensku.
a optimizmom
Simon
R. Platt
Banket bude čerešnička na torte. Marián Čekovský s kapelou je naším hosťom. Spoločenské oblečenie je nutné.
Prof. Platt je momentálne jedným
z najvyhľadávanejších lektorov v oblasti
neurológie malých zvierat po celom
svete. Je spolueditorom najnovšieho
vydania BSAVA manuálu neurológie psa
a mačky a rovnako ďalšej jedinečnej
publikácie svojho druhu - Manuál
neurologických urgentných stavov
psa a mačky. Prof. Platt je aktuálnym
prezidentom neurologickej špecializácie
ACVIM a taktiež držiteľom ceny Davida
Tylera za inováciu vo výučbe.
Alberto
Barbon
Dr. Barbon je aktívnym európskym špecialistom
v oblasti chorôb hydiny, exotických vtákov, plazov
a obojživelníkov. Má za sebou bohaté skúsenosti
z rôznych pracovísk v Európe i v zámorí. V súčasnosti
pracuje v pozícii špecialistu v prestížnom centre
záchrany Durrell Wildlife Conservation Trust (Jersey,
Channel Islands). Je vyhľadávaným lektorom v danej
problematike a v Nitre bude prezentovať praktické
základy manipulácie, diagnostiky a terapie ochorení
exotických vtákov a plazov - ako sa k takémuto
pacientovi postaviť s chladnou hlavou v každodennej
rutine.
Úprimne sa teším na stretnutie s vami 25. - 26. 10. 2014 na Agrokomplexe v Nitre.
KVL SR pridelila v rámci systému
celoživotného vzdelávania
veterinárnych lekárov:
MVDr. Róbert Maňko, Prezident SAVLMZ, hlavný organizátor
Predkongresový deň SPDD (doobedňajší + poobedňajší program) 20+20 bodov
Predkongresový deň SSFM (poobedňajší program)
30 bodov
Nová Veterinária 2014 (hlavný víkendový program)
80 bodov
Zoznam vystavovateľov (vstup na výstavisko je voľný aj pre neregistrovaných návštevníkov: sobota 25. 10. 8:00 - 18:30, nedeľa 26. 10. 8:30 - 14:30)
Alpha medical
Atomvet
Auxivet
Ceva
Cymedika SK
Dyntec
Elanco
HLS Body
Hont chlieb
Hont mäso
Hont mlieko
HSC Medical
LS Promotion/Lyssetky
Meditools
Mevet/Merial
MeWAdia
MSD Animal Health
MVDr. Miroslav Baran
Norbrook
olej Hont
Orion Phrama Animal Health
Pharmacopola
Pharmagal
Plaček PREMIUM
Resorba
Royal Canin
SAVLMZ
Sevaron
Slo-werfft
TOPVET
Informácie o mieste konania kongresu a ubytovaní nájdete na
TRHOŇ
Trouw Nutrition Biofaktory
veclis/BISI plus
Veterinářství
Vétoquinol
VetPlus
Virbac
Zoetis
www.veterinaria.sk
Posterová
sekcia
Už tradične bude súčasťou odborného
programu posterová sekcia. Autori
posterov získavajú 30 % zľavu na vložné
na hlavný program. Budeme radi, ak sa
aktívne do tejto časti programu zapojíte
a prispejete tak k zvýšeniu odbornej
úrovne celého kongresu. Podrobnosti
o obsahovej a formálnej stránke posterov
nájdete na webe kongresu. Uzávierka
zasielania posterov je 3. 10. 2014.
Sestričky
Práca veterinárnych sestričiek je nenahraditeľná
a sú našou pravou rukou ako v práci s pacientom,
tak aj v komunikácii s klientom. Vieme ich však na
túto komunikáciu adekvátne pripraviť? Spoločnosť
Mercanti je silným hráčom na trhu tréningu v oblasti
komunikácie a pripravili pre naše sestričky program
na mieru. Tešíme sa, že sa s nami príde „trénovať“ čo
najviac sestričiek, aby nám vedeli ešte lepšie pomôcť
na ceste k spokojnému klientovi.
Prezentujte svoje skúsenosti a privezte na kongres aj svoje Sestričky.
Sobota 25. 10. 2014
Sekcia
Čas
Spoločenské zvieratá
(Simon Platt)
Hospodárske zvieratá
(Maximilian Schuh)
sekciu sponzoruje
Kone
8:00 - 9:00
REGISTRÁCIA
9:00 - 9:20
OTVORENIE KONGRESU
9:20 - 10:10
10:10 - 11:00
Neurologické
vyšetrenie
Klinické účinky
mykotoxínov u HD
Lokalizácia lézie
11:00 - 12:00
12:00 - 12:50
Trauma hlavy
Úvodná triáž a urgentné
stavy u exotických vtákov
a plazov
Efektívna komunikácia
v praxi - Identifikácia
správania sa k zákazníkovi
v komunikácii
Manipulácia, anestézia
a analgézia exotických
vtákov
Sociálne kompetencie
komunikácie
Sekcia
Čas
Spoločenské zvieratá
(Simon Platt)
9:00 - 9:50
Nebolestivé ochorenia chrbta
9:50 - 10:40
Bolestivé ochorenia chrbta
10:40 - 11:40
Odber vzoriek a analýza
mykotoxínov v krmive
Lieky vhodné pre
intraartikulárnu terapiu
(Martin Mihály)
Manipulácia, anestézia
a analgézia plazov
Zásady efektívnej
komunikácie v praxi
Diagnostické techniky
pri exotických vtákoch
Typy sociálneho správania
v komunikácii
Štandardy telefonickej
komunikácie
so zákazníkom
11:40 - 12:30
Vestibulárny syndróm
15:10 - 16:00
Záchvaty - ako k nim
pristupovať
Bachorová detoxikácia
a zásahové možnosti pri
mykotoxínoch
16:00 - 17:00
Zásady racionálnej
antibiotickej terapie u koní
(Petr Jahn)
Diagnostické techniky pri
plazoch
Ochorenia medzistavcovej
platničky
12:30 - 13:50
Záchvaty - ako ich liečiť
Prevencia a liečba pri
mykotoxínoch
Chondroprotektíva a spol.
(Martin Mihály)
BANKET
Najčastejšie infekčné
a neinfekčné ochorenia
exotických vtákov
Záver témy - Individuálne
stanovenie si rozvojového
plánu
Exoty
(Alberto Barbon)
Choroby pohybového
aparátu HD
z pohľadu svetovej bujatriky
Sedácia a analgézia
stojaceho koňa
Najčastejšie infekčné
a neinfekčné ochorenia plazov
Celková anestézia a infúzia
s konštantným prietokom
anestetík u koní
Liečivá používané pri exotických
vtákoch a plazoch
Informácie zo Svetového
bujatrického kongresu (WBC)
2014 v Cairns,
Austrália: prehľad závažných
ochorení HD vo svete
Použitie nesteroidných
antiflogistík u koní
Základné chirurgické zákroky
na exotických vtákoch a plazoch
OBED
13:50 - 14:40
Status epilepticus
14:40 - 15:30
Neurologické
ochorenia mozgu
mladých zvierat
PRESTÁVKA
Kone
(Birgit Sist)
Hospodárske zvieratá
(Pavol Mudroň)
PRESTÁVKA
OBED
14:20 - 15:10
20:00
Sestričky
(Peter Škoda)
PRESTÁVKA
12:50 - 14:20
17:00 - 17:50
Použitie kortikosteroidov
vo vnútornej medicíne
koní
(Petr Jahn)
Exoty a plazy
(Alberto Barbon)
Nedeľa 26. 10. 2014
Podrobný program nájdete na
ZÁVER KONGRESU
www.veterinaria.sk
Čas
SPDD: Moderné trendy v diagnostickom zobrazení dysplázie lakťa - kam
smerujeme? Štandardizácia interpretácie röntgenogramov DBK a DLK.
8:15 - 8:30
REGISTRÁCIA
8:30 - 9:15
9:15 - 10:00
RTG/CT/artroskopia - porovnanie zobrazovacích modalít v diagnostike DLK.
(Henri van Bree)
Artroskopia lakťa do hĺbky – objektívny pohľad na dlhodobé výsledky.
(Henri van Bree)
Prihlásenie sa na celý predkongresový deň umožní
vstup na prednášky v oboch sekciách. Ak vás zaujíma
najmä problematika mačiek, využite nižší poplatok
vložného na poobedňajší program v tejto sekcii.
Registrujte sa prostredníctvom on-line formulára,
platného pre celý kongres. Platba na mieste nie je
možná!
10:00 - 10:30
PRESTÁVKA
10:30 - 11:15
Moderné trendy v zobrazovaní osteochondrózy. Henri van Bree
Fisura mediálneho koronoideu u dospelého psa: fragment alebo fraktúra?
(Jan Beránek)
SSFM: Neurológia mačiek
Viktor Paluš
OBED
REGISTRÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV IBA POPOLUDŇAJŠIEHO
PROGRAMU
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
15:00 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:20
17:20 - 18:15
18:20 - 18:35
Alberto Barbon
Jan Beránek
Henri van Bree
Petr Jahn
Martin Mihály
Pavol Mudroň
Exoty a plazy
Predkongresový deň SPDD
Predkongresový deň SPDD
Kone
Kone
Hospodárske zvieratá
/simultánne česky
Štandardizácia: Workshop – Interaktívne posudzovanie zaslaných
röntgenogramov DBK s odborným komentárom diplomanta.
Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou
(Henri van Bree, Jan Beránek)
14:30 - 15:00
Prednášajúci
/simultánne česky
Diagnostický prístup k ataxii mačiek
Najčastejšie ochorenia mozgu
PRESTÁVKA
Štandardizácia: Workshop – Interaktívne posudzovanie zaslaných
röntgenogramov DLK s odborným komentárom diplomanta. Röntgenogramy
budú prezentované dataprojekciou
(Henri van Bree, Jan Beránek)
Synoquin EFA - nová generácia v boji pri osteoartritíde, Dr. Emma Farrell
Snem SPDD
Program
nová
VETERINÁRIA
2014
PREDKONGRESOVÝ DEŇ NOVÁ VETERINÁRIA,
Piatok 24. 10. 2014, Hotel AUTO JAS, Nitra
Najčastejšie ochorenia chrbtice
Ochorenia periférnych nervov a myopatie
Epilepsia mačiek
Nové možnosti diagnostiky FIP a mykóz u mačiek,
MVDr. Svobodová
Možnosti alergénodiagnostiky mačiek, Alphamedical
Viktor Paluš
Simon R. Platt
Maximilian Schuh
Birgit Sist
Peter Škoda
Predkongresový deň SSFM
Spoločenské zvieratá
Hospodárske zvieratá
Kone
Sestričky
/simultánne česky
/simultánne slovensky
/simultánne česky
Životopisy prednášajúcich nájdete na
iplomant
d
v prednášanej
oblasti
www.veterinaria.sk
Registračné poplatky
Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ)/SHA/ZVLHZ
Včasný registračný poplatok
(registrácia do 3. októbra 2014)
85 €
Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 4. októbra do 19. októbra 2014)
105 €
Platba na mieste v hotovosti/kartou v €
(aj pri predchádzajúcej on-line registrácii)
120 €
110 €
135 €
150 €
Sestričky/technický personál*
25 €
35 €
50 €
Študent - člen SAVLMZ (aj PhD.)**
25 €
40 €
55 €
Študent - nečlen (aj PhD.)**
35 €
50 €
65 €
Doktor - nečlen
Predkongresový deň SSFM/SPDD
69 €
Autori posterov majú registračný poplatok znížený o 30 % až po schválení posteru. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20 %.
* Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí vašu registráciu vykonať váš
zamestnávateľ alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska.
** Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť doklad (ISIC karta,
potvrdenie študentského oddelenia), že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného alebo postgraduálneho štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.
Organizačné zabezpečenie:
Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukazy KVL SR (vydané pre rok
2014). Tieto musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti/kartou.
Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok v roku 2014, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej
časti web stránky). Vložné na predkongresový deň SSFM/SPDD je možné platiť len bankovým
prevodom. Členský poplatok SSFM je 25 €, platba je možná súčasne s registráciou.
Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom aspoň jednej
z organizujúcich asociácií. Zoznam členov SHA a ZVLHZ pre rok 2014 si môžete skontrolovať na
webových stránkach kongresu v časti Na stiahnutie. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti web stránky, resp. na web stránke asociácie.
Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné):
• Vstup na prednášky vo všetkých sekciách
• Menovka a kongresová taška
• Zborník prednášok a katalóg vystavovateľov
• Občerstvenie počas prestávok
• Obed v sobotu (doktori)
• Vstup na výstavisko
• Parkovanie v areáli Agrokomplexu počas výstavy
Spoločenský program, pavilón K
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20 %)
Banket, sobota, 20.00 - 02.00 hod.
(požadované spoločenské oblečenie)
by CardPay
Možnosť plat
kartou
ou
itn
ed
kr
iť Vzdelávacie
Možnosť využ SR 2014
L
KV
y
az
pouk
Registrovaní účastníci
Lístky pre hostí
33 €
40 €
Ako sa zaregistrovať
Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára na www.veterinaria.sk. Po vyplnení
a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu e-mailovú adresu pokyn na úhradu
registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na tú istú e-mailovú
adresu riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20 % DPH, musia
správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom
zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.
Spôsob platby
Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu: TatraPay, CardPay - kreditnou platobnou kartou alebo na základe zálohovej faktúry.
Storno poplatky
Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na e-mailovú
adresu [email protected]
Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 19. októbra 2014 – 16 €, po 20. októbri 2014 – 20 €, bez oznámenia neúčasti – 25 €. V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Novej Veterinárie 2014
bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.
Pozrite si zoznam účastníkov, vystavovateľov a registrujte sa na
www.veterinaria.sk
Download

Pozvánka - Nová Veterinária 2014