LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenská pediatrická spoločnosť
Vydavateľstvo SAMEDI
XXIII. GETLÍKOV DEŇ
Celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
k nedožitým 97. narodeninám prof. Getlíka
a 60. výročiu Inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
14. marec 2013, Bratislava
INFORMÁCIE
~ PROGRAM
¦1¦
Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia,
nedávno nastúpil rok 2013, podľa čínskeho kalendára rok Hada, ktorý vraj prinesie množstvo udalostí dobrých ale i zlých. Čiastočne sa to
týka aj nás. XXIII. Getlíkov deň je zvyčajne vyvrcholením vzdelávacích
aktivít našej kliniky a nášho pedagogického útvaru.
Dobrá udalosť tohto roku je, že sa koná pri príležitosti 60. výročia
inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Základy tohto vzdelávania položila práve Slovenská
zdravotnícka univerzita a jej účastníkom bol aj profesor Getlík. O to viac
nám záleží, aby sme nesklamali Vašu dôveru a opäť Vám zabezpečili
kvalitné ďalšie i kontinuálne vzdelávanie vo všetkých pediatrických odboroch. Odborný program už tradične zachytáva široké spektrum chorôb
detského veku, ktoré budú prezentovať poprední odborníci z Českej i Slovenskej republiky.
Zárukou kvality sú naši prednášatelia. Opäť prijali pozvanie naši
kolegovia z Brna profesorka Hrstková, z Olomouca profesor Mihál a t.r.
aj z Ostravy docent Hladík. Svoju účasť neodmietli ani poprední odborníci, vedúci významných pediatrických pracovísk v Slovenskej republike
z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Martina a samozrejme Bratislavy.
Rovnako sme ostali verní aj tradícii informovať Vás o nových poznatkoch
v hraničných odboroch pediatrie, a ako ináč, opäť s účasťou špičkových
odborníkov.
To zlé, čo nás postretlo toho roku, je snaha vedenia Univerzitnej
nemocnice Bratislava zrušiť v rámci jej reštrukturalizácie pediatriu, t.j.
našu kliniku. Snažíme sa tomuto kroku zabrániť všetkými silami, pretože
veríme, že sme dôležití nielen zo strategického hľadiska, ale aj z hľadiska poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti našim deťom za dodržiavania práv dieťaťa na svoju matku. Verím, že zdravý rozum zvíťazí
a naša zlá mora sa zmení v roku Hada na to dobré.
Dúfam, že ako každý rok nám ostanete verní, prídete nám vyjadriť
svoju podporu v neľahkej situácii, a pri tejto príležitosti obohatíte opäť
svoje poznatky z pediatrie i jej pododborov a získate množstvo nových
kontaktov potrebných pre Vašu ďalšiu prácu.
Teším sa na Vás v Bratislave a verím, že nám bude priať i počasie.
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
¦2¦
LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenská pediatrická spoločnosť
Vydavateľstvo SAMEDI
organizujú
Celoslovenskú pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou
k nedožitým 97. narodeninám prof. Getlíka
a 60. výročiu Inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
XXIII. GETLÍKOV DEŇ
PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: [email protected]
KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
14. marec 2013
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
EDUKAČNÝ GRANT – GENERÁLNY PARTNER
¦3¦
PROGRAM
Štvrtok ~ 14. marec 2013
7:30 - 8:30
REGISTRÁCIA
8:30 - 9:00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE
9:00 - 12:00 Odborný program 1 - dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1.
Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ. (Bratislava): Anafylaktický šok
– mýty a skutočnosť.
2.
Hladík M. (Ostrava): Děti v ohrožení života v linii 1. kontaktu.
3.
Hrstková H. (Brno): Zácpa - problém pro děti, rodiče i lékaře.
4.
Podracká Ľ., Čižmár J. (Košice): Osteomyelitidy v detskom veku.
5.
Strnová J., Nogeová A., Ürge O. (Bratislava): Endokrinopatia
– podozrenie, ako na to?
6.
Králinský K., Petrík O., Hanula M., Valachová I., Takáč B.
(Banská Bystrica): „Technology dependent children“
v starostlivosti pediatra prveho kontaktu.
7.
Mihál V. (Olomouc): Rizika nadměrného a nevhodného sledováním
televize v časném dětském věku.
8.
Jeseňák M., Bánovčin P., Rennerová Z. (Martin, Bratislava):
Doplnková liečba alergických ochorení dýchacích ciest.
9.
Kovaľ J., Urbančíková I., Lavrík M. (Prešov): Invazívne
meningokokové infekcie, stále aktuálne.
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu firmy
Naturprodukt, spol. s r.o.
Úloha horčíka pri liečbe a prevencii civilizačných chorôb.
prof. Wojciech Cichy (Poľsko) ........................................................................ 20 minút
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu firmy IBSA
Synergický účinok kyseliny hyalurónovej a izotonickej morskej vody.
MUDr. Vladimír Holec, PhD. (DFN, Banská Bystrica)......................... 10 minút
¦4¦
11:45 - 12:00 DISKUSIA
12:00 - 12:30 PRESTÁVKA
12:30 - 14:45 Odborný program 2 – dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
MUDr. Martin Brezina, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
10. Holečková K. (Bratislava): Prednemocničná a nemocničná
starostlivosť o detských pacientov s purulentnou meningitídou.
11. Brezina M. (Bratislava): Rozumieme laboratórnym hodnotám
a interpretujeme ich správne?
12. Šuba J., Paulinyová M., Hradečná Z. (Bratislava): Poruchy
attachmentu a psychické poruchy u detí.
13. Vaňatka R., Furková K., Kremeňová M. (Bratislava):
Cholecystolitiáza u novorodencov.
14. Kresánek J., Plačková S., Cagáňová B. (Bratislava): Intoxikácie
u detí.
15. Mačaj M., Piačková V., Kunzo S. (Bratislava): Nosohltanové
nosičstvo u detí do 5 rokov a jeho vplyv na etiológiu otitíd
slovenských detí.
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu firmy
PRO.MED.CS Praha
Prevencia a liečba rinosinusitídy u detí - Physiomer.
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD.
(Detská ORL klinika, Bratislava) ............................................................................. 15 minút
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu firmy BOIRON SK
STODAL® – účinná liečba kašľa.
MUDr. Jana Mrázová (BOIRON SK, Bratislava) .................................... 10 minút
14:45 - 15:00 DISKUSIA
15:00 - 15:30 PRESTÁVKA
¦5¦
15:30 - 17:30 Odborný program 3 – dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD.
MUDr. Vladimír Polák, PhD.
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
MUDr. Ing. Mgr. Radovan Vaňatka, PhD.
Prednáška sponzorovaná zo vzdelávacieho grantu firmy
SPIRIG Eastern a.s.
Fotoprotekcia v detskom veku – často kladené otázky.
MUDr. Peter Kozub (Dermatovenerologická
klinika UN Bratislava a LF UK Bratislava)............................................... 15 minút
16. Danilla T. (Bratislava): Urtikária a jej podobné prejavy u detí.
17. Gerinec A. (Bratislava): Refrakčné anomálie v detskej populácii.
18. Polák V., Bartoň P. (Bratislava): Je hypospádia hrozbou u detí
v novorodeneckom veku?
19. Huraj E., Lohnert J. (Bratislava): Recidíva exostózy na C6 pri
exostózovej chorobe.
20. Vidiščák M., Hušťavová L., Kálavský M. (Banská Bystrica):
Obstipácie v detskom veku z pohľadu chirurga.
21. Sysák R., Nižňanská Z. (Bratislava): Dysmenorea – princípy
diagnostiky a liečby.
17:30 - 18:00 DISKUSIA
ZÁVER KONFERENCIE
Dr.h.c. prof. PhDr. D. Farkašová, CSc.
rektorka SZU
prof. MUDr. T. Šagát, CSc.
dekan LF SZU, predseda SPS
MUDr. M. Bdžoch, PhD., MPH.
riaditeľ UN Bratislava
doc. MUDr. M. Benedeková, CSc., mim. prof.
vedecký sekretár SPS
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezident konferencie
¦6¦
MIESTO KONANIA
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava
DÁTUM KONANIA
14. 3. 2013, Kongresová sála 8:30 - 18:00 hod.
REGISTRÁCIA
7:30 - 8:30 hod.
REGISTRAČNÝ POPLATOK 15 €
Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky,
suplementum kompletného znenia prednášok, kávu a občerstvenie
CERTIFIKÁTY
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME
Pasívna účasť na konferencii sa hodnotí 8 kreditmi
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky 5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok
DOPRAVA
Z hlavnej železničnej stanice: BUS č. 93 s prestupom na zastávke
TESCO Petržalka na BUS č. 59, 99.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: BUS č. 88 s prestupom na
zastávke Ekonomická univerzita na BUS č. 98.
PARKOVANIE
V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda a priľahlých uliciach
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANICA PAULENOVÁ
Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
telefón + fax: 02/55 64 72 46, mobil: 0903/778 670
e-mail: [email protected]
bližšie informácie: www.samedi.sk
¦7¦
SPÔSOB PLATBY
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 12. 3. 2013)
- majiteľ účtu ~ Vydavateľstvo SAMEDI
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4002236664/7500
Variabilný symbol: 150313
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na
účely identifikácie platiteľa
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na
podujatie
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANICA PAULENOVÁ
Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
mobil: 0903/778 670, telefón + fax: 02/55 64 72 46
e-mail: [email protected]
bližšie informácie: www.samedi.sk
PRIHLÁŠKU NA PODUJATIE ODOŠLITE DO 11. 3. 2013 NA ADRESU ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Danica Paulenová, Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
faxom: 02/55 64 72 46
Môžete použiť aj kópiu prihlášky
PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE: XXIII. GETLÍKOV DEŇ ~ 14. marec 2013, Bratislava
Titul, meno a priezvisko: _______________________________________________________________________
Ulica: ____________________________________________________________________________________________
PSČ: ____________________________________________________________________________________________
Mesto: __________________________________________________________________________________________
Fakturačná adresa: ______________________________________________________________________________
IČO: _____________________________________________________________________________________________
Telefón: _______________________________________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
¦8¦
#
EDUKAČNÝ GRANT – GENERÁLNY PARTNER
EDUKAČNÉ GRANTY – PARTNERI
¦9¦
Download

Pozvánka_s_programom