Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Agronóm
1
Ro nícke družstvo
Liptovská Kokava
Liptovská Kokava 441,
Liptovská Kokava, 03244
Telefón - služobný:
0445297102(Jaroslava
Dúbravcová), Fax:
0445297102, Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
aspoň 3
roky
- Pripravovanie
osevných postupov
po nohospodárskych
plodín.
- Zabezpečovanie
osiva, organických a
anorganických hnojív
a chemických
ochranných látok.
- Vykonávanie
doh adu nad
spracovaním a
prípravou pôdy,
výsevom a výsadbou.
- Kontrolovanie
vývoja rastlín,
zabezpečenie ich
výživy a ochrany
počas vegetácie.
- Zbieranie plodín a
ich následné
spracovanie.
- Príprava
mechanizmov a
strojov pre RV.
- Evidencia PHM.
- Nákup náhradných
dielov.
01.05.2014
Kuchár, kuchárka
1
OREŠNICA, spol. s r.o.
Račkova dolina 301,
Pribylina, 03242
Telefón - služobný:
0905705708(Zuzana
Janíková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
USO (SOU, US s
maturitou)
aspoň 3
mesiace
príprava hotových a
minútkových jedál,
dezertov
01.05.2014
Skladník, predajca
1
BK staving, s.r.o.
Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
0445623407(Mgr. Ivana
Ševčíková), Fax:
0445623409, Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
práca v sklade a na
predajni, výdaj a
príjem tovaru,
komunikácia so
zákazníkmi
1
380 - 400
Vyučený
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Traktorista
(po nohospodárstvo)
1
Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Smrečanoch
Smrečany, Smrečany,
03205
Ing. Marková Dagmar,
[email protected],
0903552428
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
Upratovačka/
sanitárna pracovníčka
7
Tatry mountain resorts,
a.s.
Ráztocká č. 21, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
0905974947(Magdaléna
Kudelová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Vyučený
2
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň 3
mesiace
Popis miesta
Dátum
nástupu
zakladanie, zder,
uskladnenie úrody
prax-5 rokov
vodičský preukaz B, C
oprávnenie na obsl.
teleskopických
nakladačov
ihneď
Zodpovedá za
poriadok, hygienu a
čistotu v areáli
Aquaparku a za
upratanie všetkých
pridelených
priestorov pod a
najvyšších štandardov
čistoty a hygieny.
Základnou úlohou je
zabezpečiť čistotu v
areáli Aquaparku
pod a rozpisu
čistenia. Voči
zákazníkovi musí
vystupovať
profesionálne a
príjemne.
Zamestnanec musí
vedieť pohotovo,
zrozumite ne a
pravdivo podať
zákazníkom
informácie o
Aquaparku
Tatralandii.
01.06.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
administratívna
pracovníčkaasistentka
1
DEPOXSPORT
1.mája 4313 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Bošniak Ž.,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
administratíva,
komunikácia,
prijímanie a
odosielanie
objednávok,
vystavovanie faktúr
vodičský preukazpodmienka
znalosť jazyka-AJ,
príjemné
vystupovanie,
flexibilita, práca s
peniazmi
životopis aj s
fotografiou posielať
na [email protected]
m
ihneď
administratívny
pracovník/účtovník
1
MEDVE, s.r.o.
M.Pišuta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macková, 0917761964,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
účtovné práce,
príprava účtovania
znalosť PC, program
Kros Omega
ihneď
animátor vo ného
času
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
animátor pre deti
prax s prácou s deťmi
znalosť jazyka-AJ, RJ,
PL
ihneď
3
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
asistent osobného
poradcu zdravia
1
LUGAPROFIT, s.r.o.
Hradná 529, Liptovský
Hrádok, 03301
Šintaj Ľubomír,
[email protected],
0905507549
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
dohodnutie stretnutí
pacientov pre
osobného poradcu
zdravia
znalosť PC,
administratívne práce
ihneď
asistent predaja
1
BRLY & BRLI s.r.o.
Agátová 485/8, Liptovský
Mikuláš 4, 03104
Mgr. Šuman Ivan,
[email protected],
0911539646
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
asistencia pri predaji,
práca v sklade,
kontakt so
zákazníkom
ihneď
automechanik
1
Marian Oravec
AUTOSERVIS PNEUSERVIS
Železničná 22 , Liptovský
Hrádok, 03301
Oravec Marián,
[email protected]
m, 0908104032
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
automechanik alebo
pracovník do
pneuservisu
prax- výhoda
ihneď
automechanik/
elektrikár
2
LISS, s. r. o.
1.mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Brinčík Rudolf,
[email protected], 044/5524248
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
oprava osobných a
nákladných vozidiel
prax-výhoda
vodičský preukaz B,Cpodmienka
ihneď
barman
1
SK AVICENNA Plus spol. s
r.o.
Relax Hotel Avena,
Liptovský Ján 345, 032 03,
Liptovský Ján
Vančo, [email protected],
0907733701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čašník,barmanobsluha hostí
prax- výhoda
ihneď
4
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
chyžná
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Jasná, Demämovská
Dolina, 03251
Chovančík Radoslav,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
upratovanie
spoločných
priestorovv hoteli
ihneď
dispečer MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing. Ria Hošková,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
vyťažovanie vozidiel v
medzinárodnej
doprave,
vyh adávanie a
zabezpečovanie
prepráv, komunikácia
so zákazníkmi
preh ad v odbore
dopravy a logistiky,
nákladných vozidiel
AETR
prax-2 roky,znalosť
PC
znalosť AJ alebo NJpísmom aj slovom
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
dojič
1
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, Východná,
03232
Mgr. Kabátová Danka,
[email protected]
k, 044/5295245
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
dojenie, ošetrovanie,
pomocné práce
vzťah k zvieratám,
zodpovednosť
ihneď
dojič,ošetrovate
2
Po nohospodárske
družstvo so sídlom v
Liptovskom Mikuláši
Po nohospodárska 1,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Ing.Oberuč Jaroslav,
[email protected], 0903534725
dohodou
Neukončené
základné
vzdelanie,
Základné
vzdelanie
ošetrovanie oviec,
pasenie a dojenie
prax-3 roky
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
na vykonávanie
epidemiologicky
závažných činností
ihneď
5
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
elektromechanik vo
výrobe
30
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Ing.Kaliská Tatiana,
0908924031,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
elektromechanik vo
výrobe, práca s
výrobnou
dokumentáciou a
prac. postupmi pre
elektr. výrobky,
príprava a rozdelenie
materiálu pre montáž,
jemná montáž,
premeriavanie,
spájkovanie,
zostavovanie
výučný list/maturita v
elektroodbore, praxvýhoda
životopis aj so
žiadosťou posielať na
e-mail:
[email protected]
ihneď
informátor
1
Pečivárne Lipt. Hrádok,
s.r.o.
Liptovská Porúbka 347,
033 01 Liptovský Hrádok,
Dopater Ľubomír,
[email protected],
044/5224058
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
prijímanie telefonátov
a ich prepájanie
ďalšie práce pod a
pokynov
vedúceho(možnosť
zastupovania vodičov)
vodičský preukaz Cpodmienka
zodpovednosť,
spo ahlivosť
ihneď
6
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
závodné stravovanie,
minútková kuchyňa
dobrý zdravotný stav,
zručnosť
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
kuchár
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vyučený v odbore
prax-2 roky
ihneď
kuchár
1
Základná škola J.Krá a
Žiarska 679/13, Liptovský
Mikuláš, 03101
Vighová Zdenka,
044/5533365,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
výroba technologicky
náročných jedál a
príloh a využitím
ve kokapacitných
strojov
prax-2 roky
ovládanie materiálnospotrebných noriem
pre školské
stravovanie, HACCP,
samostatnosť,
zručnosť
ihneď
7
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
kuchár
1
Špeciálna základná škola s
materskou školou
internátna
Kupe ná 97, Liptovský Ján,
03203
Ing. Mojžišová Pavlína,
044/5263362,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zabezpečovanie
postupov výroby jedál
v školskej jedálni
ihneď
kuchár-pizzér
1
Željko Bošnjak
Liptovský Peter 401,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Bošnjak
Željko,[email protected],
0911391423
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pizzér- príprava
pizze , pomocné
práce v kuchyni
zodpovednosť za
kvalitu vydávaných
jedál, sledovanie
zásob
hygienické minimumpodmienka
ihneď
majster/manager v
strojárskej výrobe
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
organizovanie,
pride ovanie práce a
príprava materiálu na
výrobu
10% práce tvorí práca
s PC
ihneď
marketingový
pracovník
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
nutná prax v CK
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ, PL, RJ
ihneď
8
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
murár
1
GEVOS, s.r.o.
Galovany 162, Svätý Kríž,
03211
Ing. Gejdoš Jozef,
0908526642,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
murár-tesár
bežné murárske a
tesárske práce,
schopnosť
samostatnosti pri
práci
prax- 3 roky
ihneď
obchodný a
projektový manažér
pre oblasť ruského
trhu
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
prax- výhoda,
vodičský preukaz Bpodmienka
znalosť jazyka-RJaktívne
ihneď
obchodný zástupca
1
REMING, s.r.o.
Belanská ulica 552/38,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Hliničan R., [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
ponuka a predaj
nápojov pre hotely,
reštaurácie, kaviarne
a maloobchodné
predajne
aktívne vzdelávanie
nových zákazníkov
komunikačné
schopnosti, flexibilita,
vodičský preukaz podmienka
VK-ÚPSVaR
Lipt.Mikuláš,
28.04.2014 o 09.00
hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
9
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný zástupca
4
Erika Kovácsová
Štúrova 17, Lipt. Mikuláš,
03101
Mgr. Kovácsová Erika,
0905392652,
[email protected]
p.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
kontaktovanie
pridelených klientov,
vypracovanie ponuky
v PC, uzatváranie
zmlúv s klientom
zodpovednosť,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie,
obchodnícke
zručnosti
ihneď
obsluha skladacieho
stroja- falcovačka
1
K & M, a.s.
J.Rumana 7/41, Liptovský
Mikuláš 1, 03180
Jančo Juraj, 044/5521254,
044/5522795,[email protected]
m.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
nastavenie a
zoradenie
skladacieho stroja,
kontrola vyradenia
hárku, manipulácia s
paletami
údržba a čistenie
stroja, dôsledné
dodržiavanie
pracovných postupov
a zápis vykonaných
úkonov
technické a strojnícke
zameranie
životopis posielať na
[email protected]
alebo doručiť do sídla
do spoločnosti
prax-2 roky
zodpovedný prístup k
pracovným
povinnostiam,
flexibilita, v prípade
potreby práca nadčas,
v noci alebo víkend
ihneď
10
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
office manažér
1
DOM - MAX s.r.o.
Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Krajči Boris, 044/5623407,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
administratívne
práce, spolupráca s
úradmi, komunikácia
so zamestnancami
oh adne ich
požiadaviek
evidencia osobitných
zložiek, evidencia
pošty,
zabezpečovanie
potrieb firmy
vodičský preukaz Bpodmienka
ihneď
operátor CNC strojov
4
MIBERAS, s.r.o.
Podtatranského 680,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Bendík Miroslav,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
kompletné riadenie a
ovládanie CNC stroja
prax-1rok, znalosť PC
ihneď
11
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocný kuchár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
závodné stravovanie,
minútková kuchyňa,
zručnosť a dobrý
zdravotný stav
prax-1rok
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
pomocný kuchár
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská 343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Porubän Ján, 044/5541130,
0907880714
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchárskúsenosti s
kvalinejšou formou
gastronómie
príprava a výdaj jedál,
šalátov, príloh
dodržiavanie čistoty
na pracovisku
prax-výhoda
ihneď
pomocný murár
1
Xsport s.r.o.
Okoličianska 63, Liptovský
Mikuláš, 03104
Timko Martin,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
pomocné murárske
práce
ihneď
12
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
pracovník pre
mzdové a personálne
práce
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Devečková Iveta,
[email protected],
[email protected],
044/5520473
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
mzdové a personálne
práce
prax-1 rok
znalosť PC
ihneď
pracovník v sklade
1
TOMIRTECH s.r.o.
Demänovská 867,
Liptovský Mikuláš, 03101
PhDr. Tomčík Ján,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI
armovanie hadíc,
nastavovanie strojov,
výroba hadíc na
špecializovanom
zariadení
nakládka a vykládka
tovaru, chystanie
tovaru a dodacích
listov, príjem a
kontrola tovaru
znalosť PC-AUTOCAD,
znalosť jazyka-AJ,
odbor- strojár,
elektrotechnikvýhoda
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 14.04.2014 o
09.30 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
13
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pracovník-mobilné
čistiace služby
3
M & M EUROTRADE
servis, s.r.o.
Liptovský Mikuláš3 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Manik Luboš
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
mobilné čistiace
služby pre
domácnosť, podniky,
inštitúcie
posielať profesný
životopis + fotografia
na email:happydogpresov
@gmail.com
vodičský preukaz Bpodmienka
tímová práca,
komunikatívnosť,
zodpovednosť
ihneď
predajca-zákaznícky
servis
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
práca na termíny,
komunikácia s
odberate mi, vedenie
agendy, vybavovanie
objednávok
výstupná kontrola
pred expedovaním
tovaru, samostatnosť,
zodpovednosť
znalosť jazyka-AJ,
prax-výhoda, znalosť
JÚ
životopis spolu so
žiadosťou poslať na email:[email protected]
ihneď
predavač
1
Ján Gábor ESOX
Kamenné pole 12 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr.Gáborová Ingrid,
[email protected],
0905206508
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj rybárskych
potrieb
ihneď
14
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač
1
Revajová Erika
M.M.Hodžu , Liptovský
Mikuláš, 03101
Mgr. Revajová Erika,
[email protected],
0907373517
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj syrových
výrobkov
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
na epidemiologicky
závažné činnosti pri
výrobe
zdravotný,
potravinársky
preukaz- podmienka
ihneď
predavač
1
Roman Tulinský
Štefánika 2 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Tulinský Roman,
[email protected],
0918938452
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
predaj syrov a
mliečnych výrobkov
hygienické minimumpodmienka
ihneď
predavač
1
Rompet s.r.o.
M.M.Hodžu 22/B ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kuffa Roman,
[email protected],
0944982002
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predavač
prax-1 rok v obore
predaja mäsa a
mäsových výrobkov
ihneď
predavač hudobných
nástrojov
1
Duo Rit
Námestie oslobodite ov
86/22 , Liptovský Mikuláš,
03101
HoffmannRudolf,
0903503528, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
predaj hudobných
nástrojov a
komponentov
ihneď
15
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač/bufetár
1
PDR Gastro, s.r.o.
Thermal Park, Bešeňová
136, 03483
Ing.Szabóová,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava a výdaj
polotovarových
pokrmov vo Fast
Foode, obsluha fritéz,
konvektomatu,
príprava šalátov,
čistiace práce,
dodržiavanie hygieny
zdravotný preukaz
príp. osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
v potravinárstve
výučný list- výhoda
prax- výhoda
ihneď
prevádzkar
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected],
0915835185
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
prevádzkar- prax
min.2 rokypodmienka
ihneď
16
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
produktový
špecialista
1
INVENTIVE, s.r.o.
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Bistiak Igor,
[email protected],
044/5222450
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zručnosť nastavenia
vstrekovacích lisov a
iných zariadení
znalosť v oblasti
servisu, údržby a
nastavovania
vstrekovacích foriem
prax- min. 2 roky
znalosť jazykaanglický, indickýslovom aj písmom
znalosť PC, manuálna
zručnosť, presnosť,
zodpovednosť,
flexibilita
bezúhonnosť
ihneď
projektový manažér
1
ACROSUN s. r. o.
1.mája 79 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Zapach Dušan,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
technická koordinácia
činností elektro
realizácií, spracovanie
dokumentácie,výkres
ov, komunikácia s
dodávate mi
vodičský preukaz Bpodmienka
prax-1 rok
ihneď
recepčný
1
DRUŽBA, s.r.o.
Hotel Družba Jasná ,Demänovská dolina
032 51,
Brnová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca na recepcii
znalosť jazyka-AJ, RJ,
PL, NJ
znalosť PC
prax-2 roky
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected],
044/5591411
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zabezpečenie chodu
recepcie
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ, NJ, RJ
flexibilita
prax-výhoda
ihneď
recepčný/prevádzkar
1
F- Motel, s. r. o.
Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1, 03301
JUDr. Fronková Katarína,
[email protected],
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
zabezpečenie chodu
hotela, recepcie,
komunikácia so
sprostredkovate ským
i firmami oh adom
vyťažovania
lôžkovej časti hotela,
vedenie skladového
hospodárstva,
výpomoc pri tvorbe
jedálneho lístka
znalosť jazyka: AJ
alebo NJ, prax-výhoda
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 25.04.2014 o
8.30 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
robotník do výroby
krmív
2
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Nám. Oslobodite ov
75/14, Liptovský Mikuláš
1, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava materiálu do
krmív, znalosť
komodít
prax-vítaná
ihneď
18
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
stolár
1
Ján Rysula
Važec 789, Važec, 03261
Rysula, 0903627917,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
stolár
výroba kostier na
sedacie súpravy
prax-1 rok
ihneď
strojník
2
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, [email protected],
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
strojník-práca s
hydraulickou rukou
oprávnenie na pozíciu
strojník
prax-3 roky
ihneď
strážny a
bezpečnostný
pracovník
1
JÁGER - ochrana osôb a
majetku, s.r.o.
Podtatranského
10,Lipt.Mikuláš, 03101
Jágerová Janka,
044/5525780,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca v zásahovej
jednotke
preukaz odbornej
spôsobilosti pre prácu
v SBS
prax -2 roky
zbrojný preukazvýhoda, vodičský
preukaz-podmienka
ihneď
technológkonštruktér
1
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1 , Liptovský Hrádok,
03301
Mgr.Krčulová Katarína,
[email protected],
0949560613
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
technológ/
konštruktér v oblasti
strojárskej
výroby(spracovanie
plechu, hliníka,
nereze, zváranie TIG)
chuť sa naďalej
vdelávať, flexibilita
ihneď
19
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
vedúci riadiaci
pracovníci
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Moravčík
Slavomír,[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
skúsenosti s vedením
kolektívu, prax-7
rokov v
potravinárskom
priemysle
znalosť PC, vodičský
preukaz
ihneď
vodič MKD
1
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pazítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD-kamión
SK+CZ+EU sobota,
nede a-vo no
prax-2 roky
vodičský preukaz-C,E
ihneď
vodič MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing. Ria Hošková,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
vodič MKD
prax-min. 2 roky
vodičský preukaz
skupiny E- podmienka
ihneď
vodič MKD
2
HKP RM5 s. r. o.
Dovalovo 595 , Liptovský
Hrádok, 03301
Karas, Majerčíková,
[email protected],
044/5223940
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič- zásobovanie
mrazených výrobkov
vodičský preukaz
B,C,E, karta vodiča,
kvalifikačná karta,
psychotesty
lekárska prehliadka a
EU preukaz
poistenca-podmienka
ihneď
20
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič nákladného
auta, traktora,
samochodných
strojov
2
AGRO-RACIO s.r.o.
Palugyayho 896, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing. Dančo Martin,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
riadenie nákladného
motorového vozidla,
traktora a
samochodných
strojov(nakladače) v
rámci
po nohospodárskej
výroby, prax- výhoda
vodičský preukaz C,T,
CE(vleky, prívesy)
VK-ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš 11.04.2014 o
09.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
zamestnanec ochrany
majetku a osôbobsluha strediska
registrácie poplachov
1
HDtech, s. r. o.
M. Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Janovčík,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
chránené pracoviskoZP
aktívne sledovanie
strážených objektov
na obrazovkách
prostredníctvom
kamier
práca s PC, preukaz
typu S- výhoda
základné znalosti s IT
bezúhonný a
spolahlivý v zmysle
zákona 473/2005
ihneď
21
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
3
Centrum sociálnych
služieb EDEN
Pod Lipami 66 , Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Šišilová
Andrea,044/5630912,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
starostlivosť o
pacientov , vedenie
zdravotnej
dokumentácie
empatia, spo ahlivosť,
trpezlivosť
prax-výhoda
ihneď
zdravotný
asistent/zdravotná
sestra
2
Domov pre seniorov
Golden Age
Mincová 5/, Liptovský
Mikuláš, 03105
Kotrbová Iveta, 0908926994,
[email protected]
com
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
zdravotná
sestra/zdravotný
asistent- stredná
zdravotnícka školapodmienka
celková zdravotná
starostlivosť o
pacientov
spolahlivosť, empatia,
flexibilita
ihneď
zvárač, zámočník
1
STEELMONT - ST, s.r.o.
Palugyayho 1, 031 01
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Ing.Švolík Tibor,
[email protected],
0905359634
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
zámočník -zvárač
prax-výhoda
ihneď
zámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Grieš Igor, [email protected],
044/5520473-4
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbarské a
zámočnícke práce
pod a potreby
zváračský preukaz,
vodičský preukaz -B
prax-1 rok
ihneď
22
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
závozník
3
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Moravec
Antonín,[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pomocné práce pri
navážaní materiálu
prax-1rok
ihneď
údržbár strojov a
zariadení
1
HACO, a.s.
ul.1.mája 1850 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Piačeková Miroslava,
[email protected],
0917441065
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
prax-podmienka
ovládanie základov
mechaniky,
elektroniky a
hydrauliky
údržba a opravy
strojov a zariadení vo
výrobe
životopis posielať
poštou alebo emailom
ihneď
čašník
1
B.R.A.T., s.r.o.
1.mája 699, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Staroň Ján, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná s
príspevkom-§50a
čašník
znalosť jazyka a PC
ihneď
23
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha hostí
prax-1rok, zručnosť,
príjemné
vystupovanie,
vodičský preukaz Bvýhoda
dobrý zdravotný stav,
znalosť jazyka-AJ
žiadosť so
životopisom posielať
na email:[email protected]
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
čašník
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina 105,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík Radoslav,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava a
aranžovanie
miestností-slavnostné
prestierania
poskytovanie rád pri
výbere pokrmov,
nápojov, prijíma a
vydáva nápoje a
pokrmy
komunikatívnosť
znalosť jazyka-AJ, NJ
ihneď
24
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
MA-MI PUB s.r.o.
Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš, 03101
Jaroslav Kutlík,
[email protected],
0915809378
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí, praxvýhoda
ihneď
čašník
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
I anovská cesta 512,
Závažná Poruba, 03202
Mlynček Peter,
[email protected]
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
práca s registračnou
pokladňou, platný
zdravotný preukaz
ihneď
čašník
1
SOREA spol. s r.o.
Demänovská Dolina ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing.Zahoranská Eva,
[email protected],
044/5591662
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha hostípríprava
strediska-reštaurácia
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov
zodpovednosť, dobrý
zdravotný stav
VK bude na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu uchádzača
poštou alebo mailom
na
[email protected]
ihneď
čašník
1
Tomáš Grygar
Nová 337, Liptovský Ján,
03203
Grygar Tomáš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha v malej
reštaurácii a bare
práca večer a cez
víkend- ak je
potrebné
flexibilita, vodičský
preukaz B-výhoda,
znalosť jazyka- AJ
alebo NJ
ihneď
25
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
2
Emil Hruboš PENZION
BOROVEC
Ve ké Borové 118, Huty,
02746
Hruboš Emil,
[email protected]
, 0903622908
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
samostatne účtujúci
čašník
prax-2 roky
znalosť jazyka-AJ
alebo NJ
ihneď
čašník
3
MADMAZEL, s. r. o.
1. mája 1205/133,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
I lanovský, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
ihneď
čašník- obsluha na
raňajky
1
Mgr.MagdalénaMagová
Liptovský Trnovec 315 ,
Liptovský Trnovec, 03101
Magová Magdaléna,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha na raňajky
ihneď
čašník-barman
5
CAFE FRANCE, s. r. o
Kamenné pole 4447/2 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Blašková Barbara,
[email protected],
0910902201
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov,
práca s pokladňou,
príprava a podávanie
nápojov
prax-1rok
barmanský a
baristický kurzvýhoda
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
26
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 10.04.2014
Názov profesie
Vytvorené 11.04.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník-krupier
1
PLAY SHV
Garbiarska 20 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Petruf František,
[email protected],
0905496777
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
krupier v herni+
čašník
obsluha hostí
ihneď
šička kožených
odevov
1
KOBI, spol. s r.o.
Družstevná 6, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Uličný Vladimír,
[email protected],
044/5623155
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
šitie športových
kožených odevov na
profesionálnych
šijacích strojoch
prax v šití odevov
minimálne 2 roky v
posledných 3 rokoch
ihneď
žeriavnik
3
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, [email protected],
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
žeriavnicke práce
prax-3 roky
ihneď
27
Download

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský