Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Farmaceut
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
1
SCHNEIDER - HCG, spol. s
r. o.
Adresa pracoviska
Kamenné pole 4447/2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Telefón - služobný:
+421905446942(Mgr. Anna
Sičáková), Mail služobný:
[email protected]
1
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
Typické činnosti
vykonávané na pozícii
• Vyrábanie
individuálne
pripravovaných liečiv
v súlade zo zásadami
správnej výrobnej
praxe, platného
liekopisu a noriem.
• Vydávanie liekov na
lekársky predpis,
vo nopredajných
liekov, zdravotníckych
pomôcok a
doplnkového
sortimentu lekárne.
• Spracovávanie
lekárskych predpisov
a zdravotných
poukazov pomocou
výpočtovej techniky.
• Poskytovanie
poradenstva
pacientom oh adom
správneho užívania,
dávkovania,
prirodzených a
ved ajších účinkov
liekov.
• Kontrolovanie stavu
skladových zásob,
objednávanie liekov,
zdravotníckych
pomôcok a
doplnkového
sortimentu lekárne.
• Kontrolovanie
kvality liečiv,
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
prijímanie liekov a
surovín do skladovej
evidencie.
• Kontrolovanie
správnosti uloženia a
uskladnenia liekov a
zdravotníckeho
materiálu.
• Koordinovanie
práce
farmaceutických
laborantov.
Hlavný skladník +
práca s
administratívou
1
Loviu, s.r.o.
Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421948405512(Michal
Špimr), Mail služobný:
[email protected]
2
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Podmienky skúsenosti
s balením tovaru a
organizáciou/
vedením skladu,
práca v sklade, príjem
a naskladnenie
tovaru, balenie
tovaru, inventarizácia
tovaru, organizovanie
expedície zásielok,
nákup baliaceho
materiálu,
navrhovanie a
optimalizovanie
baliacich procesov a
organizácie skladu,
práca v produktovom
manažmente, práca s
PC, e-mailová
komunikácia.
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
IT technik
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Adriana Machovcová,
[email protected], 044/5476701
dohodou
Kuchár
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
Kuchár
1
Martin Černoch
Hradná 344 340, Liptovský
Hrádok, 03301
Telefón - služobný:
+421911489946(Martin
Černoch), Mail služobný:
[email protected]
Kuchár
1
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika Kováčiková), Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
3
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
700 - 800
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Bpreobsadenie
prax v odborevýhoda
znalosť jazyka-Aj, Nj
vodičský preukaz
skupiny B
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň 4
roky
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Stredné odborné
vzdelanie
aspoň 2
roky
Dátum
nástupu
ihneď
ihneď
Práca kuchára,
príprava jedál varenie.
Informácie o
pracovnom mieste sa
dozviete na
pracovnom
pohovore.
ihneď
hlavný kuchár na
smene
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
500 - 800
Stredné odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
príprava jedál, práca s
registračnou
pokladňou
24.11.2014
Kuchár
1
V + V JASNÁ, s.r.o.
Demänovská Dolina 328,
Demänovská Dolina,
03101
Telefón - služobný:
+421905389510(Jana
Vojteková), Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
Kuchár/pizzerista
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Majster kovovýroby
1
BRAAND GROUP, s.r.o.
Revolučná 752, Liptovský
Mikuláš, 03105
Telefón - služobný:
+421905939560(Jana
Líšková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
aspoň 3
roky
Riadenie kovovýroby
( sledovanie spotreby
materiálu, výkonov
pracovníkov, termínu
zákazky,
vyhodnotenie
zákazky, príprava
zákazky )
ihneď
Montážny
pracovník/tím líder
10
HAKO, a.s.
Štefánikova 1361/4,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421918673607(Anikó
Lešová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
aspoň 3
mesiace
• montáž zariadení
telekomunikačnej
techniky,
• elektroinštalačné
práce,
• kovové konštrukcie,
• commissioning.
ihneď
4
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Mzdová účtovníčka
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
1
KOVOTECHNO-LM, spol. s
r.o.
Adresa pracoviska
Palugyayho 1, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Telefón - služobný:
+421445623533(Jozef
Lukač), Fax: +421445623533,
Mail služobný:
[email protected]
dohodou
5
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Stredné odborné
vzdelanie
6 alebo
viac rokov
Kompletné
spracovanie mzdovej
agendy pod a
platných predpisov,
najmä:
- výpočet mzdy
vrátane odvodov na
soc. a zdr. poistenie;
- výpočet dane zo
závislej činnosti;
- ročné zúčtovanie
dane z príjmu
fyzických osôb;
- výpočet a evidencia
nemocenských dávok;
- zaistenie agendy
evidenčných listov;
Vyhotovovanie
pracovných zmlúv,
dodatkov k PZ,
Štandardná
komunikácia so
štátnymi inštitúciami zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa,
DÚ, ÚP
Príprava podkladov
pre účtovníctvo
triedenie dokladov,
zapisovanie,vystavova
nie daňových
dokladov, evidencia,
vedenie pokladne.
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Popis miesta
Obchodný zástupca
pre oblasť
odškodnenia (LM)
10
TAAK s. r. o.
Jakubovany 222 -,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905575232(Tomáš
Krukó), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
Pomocná sila
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
Pomocný účtovník
1
BRAAND GROUP, s.r.o.
Revolučná 752, Liptovský
Mikuláš, 03105
Telefón - služobný:
+421905939560(Jana
Líšková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
aspoň 3
roky
Vedenie pomocných
účtovných evidencií,
spracovávanie a
triedenie prvotných
dokladov,
vystavovanie faktúr.
15.12.2014
Predajca, technický
poradca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, Gôtovany,
03214
Telefón - služobný:
+421905250879(Igor Danaj),
Mail služobný: [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
aspoň 1
rok
- technické
poradenstvo a predaj
drevených okien,
- prezentácia a
doporučenie pri
výbere,
- zameranie okien na
stavbe,
- cenotvorba,
kalkulácie.
ihneď
6
- komunikácia a
uzatváranie zmlúv s
poškodenými pri
dopravných
nehodách
- správa interných
dokumentov
spoločnosti
- udržiavanie
kontaktu s klientmi
Dátum
nástupu
ihneď
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Rodinný poistný
poradca
1
Union poisťovňa, a. s.
Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421917532079(Vladimír
Šípka), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
aktívna komunikácia s
klientmi, prezentácia
portfólia spoločnosti,
administrácia zmlúv
Sestra
3
Detská ozdravovňa
Železnô
Partizánska Lupča,
Partizánska Lupča, 03215
Telefón - služobný:
+421975979(Magdaléna
Hrdinová), Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Práca detskej sestry s
deťmi počas pobytu
na liečení.
Vodič MKD
2
SELIMTRANS, s.r.o.
Kollárova 1953/3,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421918696696(Ing. Jaroslav
Čulík), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
aspoň 2
roky
Vodič MKD,
Destinácie: HU, PL,
AUT, D a CZ
Prac. čas: pondelok až
piatok, nakládky a
vykládky v okolí LM
ihneď
Výrobný robotník
2
SlovTan Contract Tannery
spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský
Mikuláš, 03101
S.Petrušková,
[email protected]
obsluha strojov a
strojných zariadení
pre predúprave a
úprave hovädzích
usní, manipulácia s
hovädzími usňami
podmienka minimálne výučný list,
prac. pozícia
vhodnejšia pre ženy
záujemcovia sa môžu
individuálne hlásiť na
prevádzke denne
medzi 10:00 - 14:00
hod. (priniesť si
štruktúrovaný
životopis)
ihneď
7
za
hodinu
2.46 - 3
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
ihneď
01.01.2015
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň 1
rok
Zvárač CO2
2
BRAAND GROUP, s.r.o.
Revolučná 752, Liptovský
Mikuláš, 03105
Telefón - služobný:
+421905939560(Jana
Líšková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
administratívny
pracovník
1
REMING, s.r.o.
Nábrežie A.Stodolu 2062,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kubalák Michal,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
8
Popis miesta
Dátum
nástupu
zváranie CO2
ihneď
administratívna práca,
firemná agenda,
komunikácia s
úradmi,
korešpondencia
znalosť AJ- slovom aj
písmom, znalosť PC
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 21.11.2014 o
08.30hodine, č.d. 101,
priniesť si životopis
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
asistent pracovnej
zdravotníckej skupiny
1
Zamestnávate
GAJOS, s.r.o.
Adresa pracoviska
M.Pišúta 4022, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Škáchová Miroslava,
0905020086,[email protected]
s.sk
dohodou
9
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná zdravotná
služba
náplň práce: hodnotiť
faktory práce a
pracovného
prostredia a spôsob
vykonávania práce z
h adiska
ich možného vplyvu
na zdravie
zamestnancov
vypracovanie
prevádzkových
poriadkov a posudkov
o riziku, návrhy na
zaradenie prác do
kategórií z h adiska
zdravotných rizík
kontaktovať
zamestnávate a na email:[email protected]
sk alebo
telefonicky:
0905020086 do
13.11.2014.
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
asistent pre
zahraničný obchod a
export
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Čupková Alena,
[email protected],
044/5522946
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
spracovanie
objednávok od
zahraničných
zákazníkov,
fakturácia, logistika,
marketing, vedenie
adm. agendy
znalosť jazyka-Ajpokročilá úroveň,
znalosť PC
príprava a vedenie
prezentácie na úrovni
medzinárodného
obchodu
komunikatívnosť,
dobré organizačné
schopnosti
životopis v SJ a AJ
zasielať spolu so
žiadosťou a
motivačným listom na
email:[email protected]
ihneď
barman
1
FITNESS CENTRUM
VITALIS s.r.o.
Kukučínova 23/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Janček
Richard,[email protected]
ail.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca barmana za
barmanským pultom
vo Fitness Centre,
obsluha a starostlivosť
o zákazníkov
prax- vítaná, práca s
registračnou
pokladňou, znalosť PC
samostatnosť,
kreativita
kurz hygienického
minimapodmienka(možnosť
dorobenia)
15.12.2014
10
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
chyžná
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina 105,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík Radoslav,
[email protected],
044/5432100
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb,
spoločných priestorov
v hoteli
ihneď
chyžná-upratovačka
3
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
upratovanie
hotelových izieb a
spoločných priestorov
hotela
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu UoZ
poštou alebo emailom
ihneď
cukrár
1
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Poláková Lucia,
[email protected],
0911544447
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie krémov,
pečenie plátov,
krájanie zákuskov,
plánovanie výroby,
poriadok na
pracovisku
prax-výhoda
ihneď
11
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
18.12.2014
dojič
1
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, Východná,
03232
Mgr. Kabátová,
[email protected]
k
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
dojenie, ošetrovanie,
pomocné práce
prax-2 roky
kladný vzťah k
zvieratám,
zodpovedný prístup
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 03.12.2014 o
09.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
elektomontér
1
BELLA - ELEKTRO, s.r.o.
Borbisova 2, Liptovský
Mikuláš, 03101
Bella Vladimír,
[email protected],
0910649135
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
elektroinštalačné,
elektromontážne
práce na rôznych
objektoch do 1000V
vyhl. MPSVaR SR
č.508/2009 Z.z.
prax- 2 roky
ihneď
elektrikár
vzduchotechnických,
filtračných,
klimatizačných
zariadení
1
MD - AIR, s.r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Trnka Jaroslav,
[email protected],
0918668399
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vykonávanie
elektrických,
poprípade
montážnych prác na
elektrických,
vzduchových,
filtračných a
klimatizačných
zariadeniach
VP-B, odbornosť
ihneď
12
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
grafik a obsluha
tlačových zariadení
1
IPA-TEX, s.r.o.
J. Jánošku 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kogelová Ingrid,
0905928895, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
pracovná pozícia len
pre ZŤP- chránené
pracovisko
grafické práce na PC,
ovládanie programu
COREL, ADOBE
PHOTOSHOP
obsluha tlačového
plotra- výhoda
ihneď
kontrolný pracovník
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Mináriková,
[email protected]
, 044/5201292
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
čítanie výkresovej
dokumentácie,
kontrola a meranie
výrobkov pod a
výkresu
vystavovanie
protokolov z merania,
výstupná kontrola,
posudzovanie
reklamácií od
zákazníka
základy noriem ISO
9000, 140000
prax- 2 roky,
znalosť PC
ihneď
13
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
konštruktér
strojárskej výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Lipt.
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
zodpovedá za
konštrukčnú
dokumentáciu,
preberá a spravuje
konštrukčnú
dokumentáciu
rieši požiadavky
zákazníkov na úpravy
konštrukčného
riešenia výrobkov
pripravuje podklady
pre cenové ponuky v
IS Sysklass,
spolupracuje pri
tvorbe vstupných
údajov IS Sysklass
realizuje spracovanie
tech. postupu výroby
pre súčiastku,
podzostavu, zostavu
kontroluje a dozerá
na proces výroby
vzoriek
presnosť, dôslednosť,
spo ahlivosť
znalosť-SolidWorkspokročilý, AutoCADpokročilý
znalosť jazyka-AJ
ihneď
kuchár
1
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná, 82, 03251,
Demänovská Dolina,
Liptovský Mikuláš
Žitňáková, 044/5591555,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár- špecialista na
ruskú a ukrajinskú
kuchyňu
prax- 3 roky
znalosť jazyka-RJ
ihneď
14
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
HOUSE, s.r.o.
ul.1 mája 1205/27 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kúdorová Lucia,
[email protected]
ts.sk, 0905772389
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax-5 rokov
ihneď
kuchár
1
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
Krá ova Lehota 266,
Krá ova Lehota, 03233
Šafarikova, 0902801602,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príprava hotových
jedál, minútiek
hygienické minimum,
prax- 3 roky
ihneď
kuchár
1
Miroslav Jantoš GASTROKONVEX
1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101
Jantoš M.,
[email protected],
0905195006
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál v
reštaurácii
ihneď
kuchár
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
Smrečianska 664, 03104
Peter Mlynček,
[email protected]
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v
rámci§50preobsadenie
príprava jedál teplej a
studenej kuchyne
platný zdravotný
preukaz
ihneď
15
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kuchár
1
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál teplej a
studenej kuchyne,
hmotná
zodpovednosť za
zverené tovarové
zásoby
vedenie evidencie
vyplývajúcej z
prevádzkového
poriadku a HACCP
prax-výhoda
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu UoZ
poštou alebo emailom
ihneď
kuchár
1
Základná škola J.Krá a
Žiarska 679/13, Liptovský
Mikuláš, 03104
Vighová Zdenka,
[email protected],
044/5533365
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
výroba technologicky
náročných teplých
jedál a príloh s
využitím
ve kokapacitných
strojov,
ovládanie materiálnospotrebných noriem
pre školské
stravovanie, HACCP,
samostatnosť
ihneď
kuchár
1
Ľubica Kováčová LUMIKO
Štúrová 808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ježová,
[email protected]
k, 0919399980
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
kuchár
prax- 5 rokov
ihneď
16
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
kurič
1
Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.
Pod lipami 68, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok
Ing. Burčíková Klára,
044/5207011,
[email protected]
r.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kurič
obsluha kotlov,
regulácia teploty,
výkonu a tlaku,
kontrola chodu
turbíny a generátora
kontrola vodného
hospodárstva,
odkalovanie kotlov,
ofukovanie, denné
odpisy hodnôt
vyrobených energií
kuričský preukazobsluha parných
kotlov 3. triedy
prax- 2 roky
ihneď
manažér predaja
obkladov, sanity,
dlažieb
1
Štefan Ratkoš - UNIMIX
Vyšné Fabriky 45,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Ing. Ratkošová Mária,
[email protected],
0905684534
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
navrhovanie a predaj
kompletných kúpe ní
znalosť programuCAT DECOR 2
ihneď
manažér predaja v
oblasti vykurovania a
vodoinštalácie
1
Štefan Ratkoš - UNIMIX
Vyšné Fabriky 45, Lipt.
Hrádok, 03301
Ing. Ratkošová Mária,
[email protected],
0905684534
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi,
starostlivosť o
dlhodobých
zákazníkov
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
marketingový
manažér
1
SPIRIT s.r.o.
1. mája 54/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Horňáková Andrea,
0918183444,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
tvorba marketingovej
stratégie v rámci
krátkodobého a
dlhodobého
plánovania
spoločnosti
analyzovanie trhu a
monitoring
konkurencie, príprava
marketingových
kampaní, sledovanie a
vyhodnocovanie
prieskum trhu, práca
s e-shopom, vedenie
a koordinácia
pracovných aktivít
marketingového
asistenta
komunikačné a
organizačné
schopnosti, analytické
myslenie, ochota
pracovať v teréne,
odolnosť voči stresu
preh ad o súčasných
marketingových
trendoch
masér
1
FITNESS CENTRUM
VITALIS s.r.o.
Kukučínova 23/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Janček
Richard,[email protected]
ail.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca maséra
poradenstvo a
starostlivosť o udské
telo
kurz maséra
komunikácia s uďmi,
príjemné
vystupovanie
prax- vítaná
18
Dátum
nástupu
ihneď
15.12.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
mechanik v
pneuservise
2
PNEU MOTOTECHNA,
s.r.o.
ul.1.mája 485, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing. Kováč Ivan,
[email protected]
e.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pneuservisná činnosť,
drobné opravy,
výmena filtrov, oleja
prax-2 roky
ihneď
obchodný a
projektový manažér
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová Adriana,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
obchodný a
projektový manažér
prax- výhoda,
vodičský preukaz B
študijný odbor technické TZB,
strojárske, stavebné
znalosť AJ a NJ
ihneď
operátor výroby- NC
strojov
2
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
programovanie a
obsluha NC stroja
práca na vysekávacích
lisoch TRUMPF
ohýbanie súčiastok
pod a predloženej
výrobnej
dokumentácie na
ohraňovacích lisoch
TRUMPF
schopnosť pracovať
systematicky, práca
na úkol v 3-smennej
prevádzke
prax-výhoda
ihneď
19
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
operátor výrobyobsluha lasera
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Lipt.
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
044/5201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
programovanie a
obsluha laserového
vypa ovacieho stroja
spracovanievypa ovanie súčiastok
pod a predloženej
výrobnej
dokumentácie na
laseri FIBER PLATINO
práca v 3-smennej
prevádzke, praxvýhoda,
nutná orientácia v
technickej a
technologickej
dokumentácii
ihneď
ošetrovate HZ
1
Po nohospodárske
družstvo Východná
Východná 465, Východná,
03232
Mgr. Kabátová,
[email protected]
k
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
dojenie, ošetrovanie,
pomocné práce
prax-2 roky
kladný vzťah k
zvieratám,
zodpovedný prístup
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 03.12.2014 o
09.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
pekár
1
MAXIM 2001, s.r.o.
Jánošíkovo nábrežie 1 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Poláková Lucia,
[email protected],
0911544447
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie krémov,
pečenie plátov,
krájanie zákuskov,
plánovanie výroby,
poriadok na
pracovisku
prax-výhoda
ihneď
20
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná servírka
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská 343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Poruban Ján
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha spojená s
prípravnými prácani
na obed
čistenie a upratovanie
pracoviska
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
FBS, s.r.o.
Liptovský Ján 494,
Liptovský Ján, 03203
Fáber Milan,
[email protected],
0907465567
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Jasná, Demämovská
Dolina, 03251
Chovančík Radoslav,
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocná sila v
kuchyni
pomocné práce
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
Krá ova Lehota 266,
Krá ova Lehota, 03233
Šafarikova, 0902801602,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pomocná príprava
jedál
hygienické minimum
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
1
PROPERTY HOLDING, a.s.
Demänovská Dolina 20,
Liptovský Mikuláš, 03101
Klčovský Ivan,
[email protected],
0911322494
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni, umývanie
riadov, upratovanie
priestorov a kuchyne
ihneď
21
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná sila v
kuchyni
3
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocné práce pri
príprave jedál,
udržiavanie čistoty
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu UoZ
poštou alebo emailom
ihneď
pomocný pracovník v
autoumyvárni
1
BEST TYRE s.r.o.
Palučanská 124, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Benjamín Gábriš,
0918469248,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXIpreobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
obsluha
autoumyvárne
ihneď
predavač
1
FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Hrnčiar Marián,
0903514444,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Apreobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
predavač
čistenie ovocia a
zeleniny na výrobu
čerstvých štiav
príprava a pečenie
jemného pečiva
FORNETTI
ihneď
22
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
predavač
1
predavač
elektrotechniky a
elektroniky
predavač v športovej
predajni
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Porubenová,
[email protected],
0908915856
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi
ihneď
2
ARAŠID, spol. s r.o.
Kamenné pole 4449/3 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Nižňanská Kamila,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
predavač- prvý
kontakt so
zákazníkom,
predvedenie a
objednávanie tovaru,
servis, práca s PC
vodičský preukaz B,
aktívny,
komunikatívny, chuť
vzdelávať sa
ihneď
1
M & S Limited Co. s.r.o.
Garbiarska 695/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Luptak Patrik, 0915824928,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
predavač
ihneď
23
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
prevádzkový
pracovník
1
TATRY Rest,s.r.o.
Kamenné pole 4552/4,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Blašková Denisa,
0917971663,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia aj
pre ZŤP
upratovanie, varenie,
obsluha zákazníkov
práca pri horúcich
strojoch, používanie
gum. rukavíc,
komunikatívnosť,
odborná spôsobilosť,
zdravotný preukaz
potvrdzujúci prácu v
noci a dezinfekčnosť
UoZ
ihneď
prevádzkár
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
vedenie gastro
prevádzky
vítaný VP skupiny B,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie
zasielať žiadosť spolu
s profesným
životopisom na email: [email protected]
kontaktované budú
len vybrané osoby na
pracovný pohovor
ihneď
recepčný
1
FBS, s.r.o.
Liptovský Ján 494,
Liptovský Ján, 03203
Fáber Milan,
[email protected],
0907465567
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
recepčný a z toho
vyplývajúce pracovné
povinnosti a pracovná
náplň
znalosť jazyka: Aj
prax- výhoda
ihneď
24
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
zabezpečenie chodu
recepcie
flexibilita,
zodpovednosť
znalosť jazyka:AJ, RJ,
znalosť PC
ihneď
recepčný
1
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca na recepcii,
ubytovanie hostí,
zúčtovanie,
poskytovanie
informácií,
vybavovanie
rezervácií
predaj obchodného
tovaru, zmenárenská
činnosť
prax- výhoda
spolahlivosť,
bezúhonnosť,
príjemné
vystupovanie,
ihneď
25
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
robotník pri výrobe
trvanlivého pečiva
1
Pečivárne Lipt. Hrádok,
s.r.o.
Liptovská Porúbka 347,
Liptovský Hrádok, 03301
Mgr.Brtáňová Zuzana,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI( len pre
evidovaných UoZ)preobsadenie
balenie sušienok,
oblátok, nalepovanie
etikiet, ukladanie do
krabíc
VK u zamestnávate a
v Lipt. Hrádku,
19.11.2014 o 09.00
hodine, priniesť si
životopis
ihneď
robotník s drevom
2
Milan Chovan Autochom
Revolučná 8/, Liptovský
Mikuláš, 03105
Chovan Milan,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
krátenie a štiepanie
odpadového dreva
ihneď
robotník v
drevospracujúcom
priemysle
1
NÁKUPNÁ s. r. o.
Krá ova Lehota 2/, Krá ova
Lehota, 03233
Potomová Anna,
[email protected],
0971279007
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
robotník v
drevospracujúcom
priemysle
ihneď
servisný technik
1
IMAFEX, spol. s r.o.
Belopotockého 4,
Liptovský Mikuláš, 03101
Píchalová Eva,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
servis a montáže
pripojení klientov
spoločnosti IMAFEX
elektrotechnické
zameranie, odborná
spôsobilosť na
činnosti na EZ pod a
§21
technické myslenie,
samostatnosť
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 24.11.2014 o
09.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
26
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
skladník
1
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Martina Pelachová,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
skladník
príjem tovaru na
sklad, balenie
zásielok, kontrola
skladu, starostlivosť o
vozový park
upratovanie
skladových
priestorov, expedícia
tovaru pod a
objednávky
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš 14.11.2014 o
09.00 hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
skladník
3
SPIRIT s.r.o.
1. mája 54/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Horňáková Andrea,
0918183444,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
príjem a výdaj
materiálu, kontrola
dodacích listov,
kontrola materiálu v
sklade,
zodpovednosť za
sklad, spolupráca s
oddelením logistiky a
predaja
znalosť skladového
hospodárstva- vítaná,
fyzická zdatnosť,
manuálna zručnosť,
zodpovednosť
ihneď
27
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
stavitel lodi
2
BLACHO, s.r.o.
Glejárska 450/11,
Liptovský Mikuláš, 03101
Roman Blaščík,
[email protected],
+393404812260
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
laminovanie, výroba
kompozitových
dielov, opracovanie
dielov, inštalácia
dielov do lode
skúsenosti s
materiálom prepregvýhoda
brúsenie hotových
upečených dielov a
ich inštalácia
znalosť jazyka- Aj, Tal
ihneď
strážny a
bezpečnostný
pracovník
1
JÁGER - ochrana osôb a
majetku, s.r.o.
Podtatranského
10,Lipt.Mikuláš, 03101
Staníková Lenka,
044/5525780,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca v zásahovej
jednotke
preukaz odbornej
spôsobilosti pre prácu
v SBS
prax-min.2 roky
zbrojný preukaz,
vodičský preukaz
ihneď
technik
klimatizačných a
chladiacich zariadení
1
MD - AIR, s.r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Trnka Jaroslav,
[email protected],
0918668399
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
vykonávanie
elektrických,
poprípade
montážnych prác na
elektrických,
vzduchotechnických,
filtračných a
klimatizačných
zariadeniach
VP-B, prax-2 roky
ihneď
28
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
technológ
1
TEPRON spol. s r.o.
Palugyayho 777, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing. Hollý Drahomír,
044/5474941,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
vypracovávanie
technologických
postupov a
technických
podmienok pre
výrobu,
stanovovanie druhov
polotovarov a
množstva materiálu
pre strojársku výrobu
pod la dokumentácie
zodpovednosť,
schopnosť čítať
výkresovú
dokumentáciu
ihneď
upratovač
1
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Žúrek František,
[email protected],
0907984624
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
§50(len pre
evidovaných UoZ)
upratovacie a čistiace
práce vo výrobných,
skladových a
expedičných
priestoroch
vodičský preukaz výhoda
ihneď
upratovačka
1
FITNESS CENTRUM
VITALIS s.r.o.
Kukučínova 23/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Janček
Richard,[email protected]
ail.sk,
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
upratovacie a čistiace
práce vo Fitness
Centre
prax- výhoda
samostatnosť,
zodpovednosť,
bezúhonnosť,
flexibilita
15.12.2014
29
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing.Hošková Ria,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD
prax- 2roky, vodičský
preukaz Epodmienka
ihneď
vodič MKD
2
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pažítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
preprava tovaru SKCZ( víkend- vo no)
prax-2 roky, vodičský
preukaz- C, E
kontakt po
telefonickom
dohovore-091588777
7
ihneď
vodič- údržbár na
nákladné auto a
traktor
1
BISTOUR, s.r.o.
Mútnik 7, Liptovský
Mikuláš, 03101
Vlha Milan, 0903805244,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič- údržbár na
nákladné auto a
traktor
ihneď
vodoinštalatérkúrenár
1
HEAT - GAS, s.r.o.
M. Pišúta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macko,
[email protected],
0903153803
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
NPXXI-preobsadenie
montáž rozvodov
vody a kúrenia
vodičský preukaz B
ihneď
30
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
web programátor
1
FreeTech services, spol. s
r.o.
Priemyselná 3959,
Liptovský Mikuláš, 03101
Bacúr,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
vhodná aj pre ZP
programátorské
práce na klientských
projektoch
(prezentačné web
stránky, e-shopy,
zákaznícke riešenia)
pokračovanie vo
vývoji našich
vlastných
produktov(sms,
rozhlas, informačný
systém, mobilné,
najmä iOS aplikácie)
práca najmä v
PHP(Codeigniter
alebo Smarty
výhodou), ďalej sú
výhodou znalosti
nasledovných:HTML,
CSS, LESS, JS, SQL,
Swift ,Objective-C)
žiadosti spolu s
referenciami posielať
na e-mail:
[email protected]
.sk
ihneď
wellness pracovník
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Fideková,[email protected],
044/5591411
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
starostlivosť o
wellness, plavčík,
masér
pracovná doba
poobedná a víkendy
prax- výhoda
plavčík-osvedčenie o
získaní odbornej
spôsobilosti
ihneď
31
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zdravotná sestra
1
MEDCENT JA, s.r.o.
Demänovská Dolina 83,
03101
MUDr. Černý Leo,
[email protected],
+420602420758
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca v chirurgickej
ambulancii s
traumatologickým
zameraním
ihneď
údržbár
1
Domov sociálnych služieb
a špecializované
zariadenie Liptovský
Hrádok
Pod lipami 105/16,
Lipt.Hrádok, 03301
Zaťková Norika,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
údržbár-vodič
bežné údržbárske
práce, vodičský
preukaz-podmienka
zručnosť,
komunikatívnosť
VK:ÚPSVaR Lipt.
Hrádok, 28.11.2014 o
08.30 hodine, priniesť
životopis
ihneď
údržbár
1
FITNESS CENTRUM
VITALIS s.r.o.
Kukučínova 23/, Liptovský
Mikuláš, 03101
Janček
Richard,[email protected]
ail.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
práca údržbárachod /starostlivosť
prevádzky,
odstraňovanie
porúch, oprava
strojov,zariadení
prax- vítaná
údržbár- kurič
1
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
práce súvisiace s
údržbou hotela,
obsluha nízkotlakovej
plynovej kotolne
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu UoZ
poštou alebo emailom
32
15.12.2014
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň 1
rok
Čašník
1
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Čašník / servírka
2
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika Kováčiková), Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Čašník, servírka
6
Tatry mountain resorts,
a.s.
Demänovská Dolina 72,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905974947(Magdaléna
Kudelová), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
Čašník, čašníčka
1
ALSEN, s.r.o.
Liptovský Trnovec 312,
Liptovský Trnovec, 03101
Telefón - služobný:
+421903998758(PhDr.
Marcel Gemza), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
33
400 - 600
Stredné odborné
vzdelanie
Popis miesta
Dátum
nástupu
01.12.2014
ihneď
obsluha zákazníkov v
hotelovej reštaurácii ,
zabezpečuje správne
účtovanie cien pod a
platných cenníkov
hotela cez registračnú
pokladňu s vydaním
dokladu, kontroluje
stav zásob, hmotná
zodpovednosť za
zverené hodnoty a
inventár, , podáva
kvalifikované
informácie o
ponúkanom
sortimente a službách
hotela atď.
aspoň 2
roky
čašník obsluhujúci v
reštaurácii hotela
02.12.2014
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čalúnnik
1
Vendelín Florek FLINE
Dubová 493/5, 031 04
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
Florek, [email protected],
0903810284
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
čalúnnik-čalúnenie
lôžkového a
sedacieho nábytku
ihneď
čašník
1
EMeŠ, s.r.o.
Hybe 326, 03231
Škerdová Martina,
[email protected]
m
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha v
pohostinstve
ihneď
čašník
1
Hotely mládeže Slovakia,
a.s.
Demänovská Dolina,
Demänovská Dolina,
03251
Chovančík
Radoslav,[email protected]
a.sk, 044/5432414
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha a účtovanie
hostí, práca s
pokladňou,
znalosť jazyka: AJ, NJ
prax- 3 roky
ihneď
čašník
1
Miroslav Jantoš GASTROKONVEX
1. mája 54, Liptovský
Mikuláš, 03101
Jantoš M.,
[email protected],
0905195006
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
čašník-obsluha,
prestieranie
ihneď
čašník
1
PROFI CATERING s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559,
patricia.pozgayova@azet.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
ihneď
čašník
1
Pavol Hutka
POTRAVINY, Liptovská
Porúbka 46, 033 01
Liptovský Hrádok,
Liptovský Hrádok
Hutka Pavol,palhu@post.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha v
pohostinstve
ihneď
34
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
STIV Čertovica, s.r.o.
čertovica 266, 032 34
Vyšná Boca,
Ing. Ivanko Pavel,
0905320495,certovica@cert
ovica.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXIpreobsadenie(len pre
evidovanýcUoZ)
kumulovaná prácačašník/recepčný/
chyžná
obsluha hostí, práca
na recepcii, sanitácia
ihneď
čašník
2
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná 82, Demänovská
Dolina, 03251
Žitňáková, 044/5591555,
financie@druzbahotel.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
prijímanie
objednávok,
poskytovanie rád pri
výbere jedál a
nápojov, servírovanie
a vydávanie jedál
výroba miešaných
nápojov pod a
receptúr, účtovanie a
vedenie pokladne
prax-1 rok, znalosť
jazyka-RJ, Ukr,
spo ahlivosť,
komunikatívnosť
ihneď
35
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
2
SOREA spol. s r.o.
Hotel SNP, Demänovská
Dolina, 03251
Ing. Zahoranská Eva,
riaditelsnp@sorea.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha hostí,
príprava reštaurácie
prax- výhoda
bezúhonnosť
dokladovaná
aktuálnym Výpisom z
registra trestov,
zodpovednosť
VK na základe
zaslanej žiadosti a
profesného
životopisu UoZ
poštou alebo emailom
ihneď
čašník
3
DRUŽBA, s.r.o.
Jasná 82, Demänovská
Dolina, 03251
Dianišková Iveta,
0907672292,
financie@druzbahotel.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
prijímanie
objednávok,
poskytovanie rád pri
výbere jedál a
nápojov, servírovanie,
výroba miešaných
nápojov, účtovanie a
vedenie pokladne
prax- výhoda,
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
36
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Špecialista/-ka
firemného poistenia
Liptovský Mikuláš
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
2
Zamestnávate
Union poisťovňa, a. s.
Adresa pracoviska
Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Telefón - služobný:
+421915520777(Juraj Kríž),
Fax: +421445526597, Mail
služobný: juraj.kriz@union.sk
za mesiac
37
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
aspoň 1
rok
- realizovať aktívnu
obchodnú činnosť a
predaj produktov
neživotného a
životného poistenia
so zameraním na
firemnú klientelu
- poskytovať odborné
poradenstvo a servis
firemným klientom,
propagovať produkty
a služby poskytované
spoločnosťou
- podporovať predaj
vybraných produktov
a služieb spoločnosti
- vypracovávať
poistné zmluvy
- zabezpečovať
priebežné plnenie
stanovených
obchodných cie ov v
oblasti predaja
produktov a služieb
spoločnosti firemným
klientom
- spolupracovať s
Union zdravotnou
poisťovňou
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 13.11.2014
Názov profesie
Špecialista/ka
životného poistenia
Vytvorené 14.11.2014 o 03:15
Poč.
VPM
3
Zamestnávate
Iveta Kondrátová
Adresa pracoviska
Štúrova 32, Liptovský
Mikuláš, 03101
Kontakt u zamestn.
Telefón - služobný:
+421905735233(Bc. Iveta
Kondrátová), Mail služobný:
kondratova@universalsk.sk
38
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Konzultácia a analýza
potrieb klienta s
následným nájdením
vhodného riešenia,
poskytovanie
kvalitného servisu a
informácií, odborné
sprostredkovanie a
poradenstvo,
realizácia aktívnej
obchodnej činnosti.
Dátum
nástupu
ihneď
Download

Voľné pracovné miesta