AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2014/2691-12072
Mersin, 07/11/2014
RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.
E-POSTA
Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi
Rusya Federasyonu'na Tarım Ürünleri İhracatı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından
alınan bir yazıda,
- Rusya Federasyonu (RF) Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi tarafından,
Ukrayna’dan ithal edilen veya söz konusu ülkeden transit olarak RF’ye sevk edilen ürünlere yönelik
olarak 22 Ekim 2014 tarihinde bir yasaklama kararı getirildiği,
- Bu kararın RF’ye yönelik tarımsal ürünler ihracatımıza muhtemel yansımalarının
değerlendirilmesi maksadıyla, Moskova Ticaret Müşavirliğince RF makamları nezdinde
araştırıldığı,
- Moskova Ticaret Müşavirliğinden aldıkları bir yazıda özetle;
o RF’ye sevkiyatı gerçekleştirilecek ürünlerin menşe ülkesi ile ihracatçı ülkesinin aynı
olması,
o Başta bitki sağlığı sertifikası olmak üzere ihraç ürününe eşlik eden belgelerin ihracatçı
ülke kurumları tarafından tanzim edilmiş olması,
o İhraç ürünlerinin yeniden ambalajlanmaya tabi tutulmamış veya ürün ambalajlarının
tahribata uğramamış ve 3. Ülke topraklarında karantinaya tabi ürünlere karışmamış olması (yani
karantina statüsü değiştirilmemiş) olması,
şartları altında, Ukrayna üzerinden RF’ye transit geçen ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine
bahse konu yasaklama kararının uygulanmayacağının ifade edildiği,
bildirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanunAyrıntılı
gereğince
bilgiCANAN
için: İDİL DİLAN ÖĞÜT - UZMAN YARDIMCISI
AKTAN ERDOĞMUŞ (07.11.2014
16:37:17) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:621885004201411716328
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:621885004201411716328. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

rusya federasyonuna tarım ürünleri ihracatı hk.