2
1
11
FUTUR
E PROJ
E
CT FCH
PT
2120
858Radikal10
Krásne a veselé sviatky vám praje redakcia Radikálu
2 / Úvod Šéfredaktor, grafik
Aleš Ház
- alesh -
[email protected]
december 2010
Obsah
Aktuálne
3
8
....................................................... v skratke
.................................... Brigádnické agentúry
Škola
Redaktori
Barbora Baloghová
[email protected]
Kristína Hovančíková
- tina -
[email protected]
Tomáš Krajčovič
- tomi -
[email protected]
Lucia Ponická
- lučita [email protected]
Martina Tobiášová
- maťka -
[email protected]
Ingrid Štefanková
- inka -
[email protected]
Tibor Tricko
- tibgo -
[email protected]
Grafik, redaktor, správca web stránky
Martin Kroliak
- krolo -
[email protected]
Fotograf
Lukáš Gál
- ummagama -
[email protected]
4 - 5 ...................................................... ŠVOČ
6 - 7 ...................................................... NMS
Iné
10 - 11 ......................................................... njúsy
12 ............................................................. kultúra
14-15 .................................... Vonná kozmetika
16 - 17 ............................................ Ftipy, sudoku
18 - 19 ................................ Beánia chemikov 2010
Editoriál
Sneh okolo nás nám jednoznačne hovorí o
tom, že zima i keď s meškaním ale predsa dorazila.
Okrem zimných aktivít je skúškové obdobie vašou
novou udalosťou, ktorú si budete určitú dobu spájať
s týmto obdobím. Zimné dni a večery strávene pri
šálkach kávy, čaju či vareného vína majú rozmanitý
vplyv na proces učenia sa. Avšak ich pojítko - učenie má schopnosť, že tieto chvíle si budete pamätať
i o niekoľko rokov. Je jasné, že pri poslednej zmienenej šálke môžete namietať ale určite mi rozumiete ako to myslím a teda aj aké množstvá mám na
mysli.
Snom viacerích z nás je v tomto období
úspešné spravenie skúšok, čo sa tiež deje ľahšie ako
počas letného skúškového kedy je aj samotné snenie ťažšie ako v zime. Taktiež zimné chaty so sebou
prinášajú svoje čaro - napr. spoločné posedenie pri
piecke či krbe keď sa snažíte trhnúť teplotný rekord
a prikladáte „čo to dá“.
So želaním prežitia krásnych sviatkov plných lásky
a pohody sa tento rok s vami lúčim a čítame sa až
v roku 2011.
- alesh -
Administratíva: e-mail:
web:
Tlač:
Študentský parlament FChPT STU Ba
Radlinského 9
812 37 Bratislava (Slovak Republic)
[email protected]
http://www.radikal.sk
Edičné centrum STU
Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v
Bratislave a príspevkov študentského parlamentu
FCHPT STU (ŠCCH).
Ďakujeme
50 rád ako sa správať vo výťahu
Vzhľadom na nadchádzajúce sviatky prinášame vám aj mi
trocha šialeností do nového roku.
1.
Vydávajte zvuky závodných áut, keď niekto nastupuje/vystupuje.
2.
Spýtajte sa spolucestujúcich: „Neviete či stojí aj
na Poštovej ?“
3.
Tvárte sa nepríčetne, udierajte si po čele a brblite
si: „Držte hubu, sakra, držte tu všetci hubu“.
4.
Ponúkajte skúmavky - lacno.
5.
Nepríčetne sa smejte.
6.
Bez prerušenia si pískajte stále dookola prvých
pár taktov vašej obľúbenej pesničky.
7.
Na dlhej ceste sa pohupujte zo strany na stranu vo
frekvencii výťahu.
8.
Trošku pootvorte svoju aktovku/kabelku, nazrite
dovnútra a opýtajte sa: „Máš tam dosť vzduchu ?“
9.
Ponúkajte vizitky ostatným spolucestujúcim.
10.
Oblečte si niečo naruby.
11.
Stojte potichu, bez pohybu, tesne namáčknutý na
roh výťahu tvárou ku stene.
12.
Keď vchádzate na vaše poschodie s fučaním lomcujte dverami a tvárte sa sklamane, keď sa otvoria samé.
13.
Nakláňajte sa k ostatním cestujúcim a hovorte
im: „Pozor, príde revízia cestovných lístkov.“
14.
Privítajte každého kto pristúpi a žiadajte ho, aby
vás oslovoval „admirál“.
15.
Rozťahujte sa po celom výťahu.
16.
Na najvyššom poschodí nechajte otvorené dvere
a trvajte na tom, nech sú otvorené, až dokiaľ nezačujete
cinknúť mincu, ktorú ste vhodili do šachty.
17.
Vezmite si golfové palice a začnite trénovať.
18.
Predvádzajte cviky Tai-Chi.
19.
Uprene sa dívajte na spolucestujúceho, usmievajte sa a oznámte mu, že máte dnes nové ponožky.
20.
Keď je v kabíne aspoň 8 ľudí, brblite si: „Ale nie,
sakra, nevoľnosť z jazdy !“
21.
Dávajte ostatným cestujúcim náboženské požehnanie.
22.
Občas zamňaukajte.
23.
Stavte sa s ostatnými, že sa vám vojde päťcentovka do nosa.
24.
Mračte sa a brblite si: „Už to bude, už to bude
…“, potom si vzdychnite a povedzte: „Ooops !“
Aktuálne / 3
25.
Ukážte spolucestujúcemu nejaké vaše znamienko
a opýtajte sa, či nevyzerá infikované.
26.
Spievajte si: „Pec nám spadla …“ a stláčajte pri
tom všetky tlačítka.
27.
Kričte: „Pripraviť padáky !“ pri každom pohybe
výťahu smerom dole.
28.
Uprene sa dívajte na jedného z cestujúcich a vykríknite: „Ty si jeden z nich !“ a presuňte sa do vzdialenejšieho rohu.
29.
Cestujte s krabicou s veľkým nápisom BIOHAZARD
30.
Snažte sa nenápadne spomenúť, že ste práve
skončili na labákoch a pri vyberaní a pojedaní niečoho z
vrecka opakujte .... „veľmi chutné !“
31.
Nechajte medzi dverami odloženú krabicu.
32.
Opýtajte sa ostatných cestujúcich, či môžete namiesto nich stlačiť tlačítko.
33.
Nasadte si na ruku bábku a rozprávajte na cestujúcich „v jej mene“.
34.
Začnite si spievať.
35.
Keď je vo výťahu ticho, rozhliadnite sa a opýtajte
sa spolucestujúceho: „To zvoní váš mobil ?“
36.
Hrajte na harmoniku.
37.
Povedzte „ding“ na každom poschodí.
38.
Postavte sa oproti panelu s tlačítkami.
39.
Povedzte: „Vždy som chcel vedieť, čo to robí !“ a
začnite stláčať červené tlačítka.
40.
Počúvajte steny výťahu stetoskopom.
41.
Nakreslite na dlážku kriedou malý štvorec a vyhláste, že toto je vaše „osobné miesto“.
42.
Zoberte si so sebou stoličku.
43.
Odhryznite si zo sendviča a opýtajte sa spolucestujúceho, či si tiež nedá.
44.
Hrajte sa s bublifukom.
45.
Vyťahujte si z úst žuvačku.
46.
Prehláste démonickým hlasom: „Musím nájsť najvhodnejšie ľudské telo …“
47.
Vydávajte explozívne zvuky, keď niekto stlačí tlačítko.
48.
Zoberte si slnečné okuliare a sťažujte sa na nedostatočné svetlo vo výťahu.
49.
Zabaľte sa do deky.
50.
Uprene hladte na svoj palec a opakujte si: „Mám
ten dojem, že sa to zväčšuje !“
V skratke
F naša Fakulta chemickej a potravinárskej technoógie má od 23.11.
novo zvoleného dekana, ktorým sa
stal prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
F okrem WiFi pripojenia na sieť,
ktorá bude k dispozícii od januára
ako sme písali v minulom čísle, dávame do pozornosti aj WiFi pripojenie
EDUROAM. Jedná sa pripojenie na
internet, ktoré funguje na viacerích
fakultách v EÚ. Postup nádete na
http://wifi.stuba.sk/
F ďalšia etapa znižovania nákladov a určitej renovácie prebehla na
Mladej Garde vo forme výmeny plastových okien na klokoch I a K
F
študenti STU majú možnosť
využiť kryté tenisové kurty v areáli Mladej Gardy. Viac nájdete na
www.chemik.sk
F v pribehu niekoľkých mesiacov
sa plánuje zavedenie vstupu do študentského domovu Mladá Garda pomocou študentských (ISIC, SIC) kariet.
Tento systém sa práve testuje na „bernoláku“. Ide o zlepšenie kontroly ľudí
pohybujúcich sa v ŠD
- alesh -
4 / Aktuálne
ŠVOČ 2010
Ako už ste určite všetci dostatočne presne stihli zaregistrovať
tak aj toho roku sa na našej fakulte konala Študentská vedecká
odborná činnosť, ktorej skratka
ŠVOČ vám je pravdepodobne o
čosi bližšia.
Tohoročnú
dvanástu
slovenská
študentskú
konferenciu v obore
chémie a
chemickej
a potravinárskej
technológie otvoril v stredu 19. 11. 2008
pán prodekan Dvoran.
Prostredníctvom zvolenej témy
majú možnosť študenti pokračovať v spracovávaní svojich
záverečných, bakalárskych alebo diplomových prác.
Majú možnosť overiť si svoje
vedomosti získané počas štúdia
aj prakticky, čo znamená podložiť ich svojim výskumom a
prieskumom. A samozrejme
navrhnúť praktické riešenie. Nakoniec všetky svoje poznatky z
výskumu premietnu do prezentácie, vďaka čomu majú možnosť naučiť sa komunikovať a
prezentovať pred porotou a poslucháčmi.
Pre diplomantov je vystúpenie
s prácou ŠVOČ akousi generálkou pred obhajobou diplomovej
práce a sú uprednostňovaní pri
prihlasovaní sa na daný ústav.
Pre záujemcov o doktorandské
štúdium by malo byť prihlásenie
sa na ŠVOČ samozrejmosťou.
Najlepšie práce v jednotlivých
sekciách sú finančne odmeňované. Nesmieme zabudnúť na
to, že pri riešení práce študent
získava ďalšie vedomosti, ktoré
môže využiť pri svojom ďalšom
pôsobení.
Účasť na ŠVOČ-ke sa objavuje
aj v životopisoch, vďaka čomu
môžete byť uprednostnení pri
prijímaní do zamestnania.
Práca ŠVOČ rieši danú tému,
na ktorej študent pracuje pod
odborným vedením vedúceho
práce, pedagóga príslušného
ústavu. Ten sa danou témou zaoberá a študent si ho vyberá za
svojho konzultanta.
Podmienkou je odovzdať krátku
písomnú správu o tom, čo ste
počas bádania zistili.
Súťaž je verejná a uskutočňuje
sa pred súťažnou komisiou, ktorá súťažiaceho hodnotí v nasledovných siedmych kritériách:
1.
vedecký prínos
2.
pracnosť
3.
hĺbka zvládnutia problematiky študentom
4.
forma písomného spracovania
5.
prínos pre prax
6.
prednes
7.
obhajoba v diskusii
Umiestnenia v jednotlivých sekciách sú nasledovné:
Sekcia: Anorganická chémia I.
1. Peter Augustín
2. Marek Machata
3. Kristína Matelková
4. Karol Szórád
5. Barbora Rajničová rod. Prašilová
Sekcia: Organická chémia
1. Bc. Jozef Markus
2. Bc. Ivan Sivák
3. Bc. Zuzana Vaníková
4. Bc. Matej Šomodík
5. Bc. Monika Minarechová
Sekcia: Fyzikálna chémia
1. Lukáš Konečný
2. Bc. Michal Malček
3. Bc. Filip Stiborský
4. Bc. Tibor Veselý
5. Bc. Andrea Kramárová
Sekcia: Analytická chémia I.
1. Bc. Vendula Burdová
2. Bc. Martin Kroliak
3. Bc. Jan Dědík
4. Bc. Dominika Vnuková
5. Bc. Zuzana Vaňová
Sekcia: Analytická chémia II.
1. Bc. Michaela Tomková
2. Hana Vasarabová
3. Bc. Jana Tvrdíková
4. Bc. Tereza Rumlová
5. Bc. Veronika Grigerová,
Sekcia: Anorganická technológia a materiály I
1. Jaroslav Kocík
2. Jaroslav Solik
3. Filip Kopecký
4. Michal Bauvčík
5. Viera Kopačíková
Sekcia: Anorganická technológia a materiály II
1. Petra Filová
2. Jitka Mouchová
3. Ján Szúnyogh
4. Mária Krestianová
5. Lucie Vaverková
Sekcia: Organická technológia
1. Tomáš Schmidt
2. Marian Bôžik
3. Mária Turáková
4. Marek Hrivnák
5. Maroš Špirko
1. Bc. Karin Kosíková
2. Bc. Hana Smejkalová
3. Bc. Michal Procházka,
4. Bc. Barbora Bullová
5.
Bc.
Martina
Lepičová
Sekcia: Modelovanie
a riadenie procesov
1. Bc. Holaza Juraj
2. Bc. Drgoňa Ján
3. Bc. Takács Bálint
4. Bc. Polačková Monika
5. Bc. Jelemenský Martin
Sekcia:Biochémia a mikrobiológia
1. Bc. Alžbeta Grolmusová:
2. Bc. Zuzana Vihonská
3. Bc. Ján
Škorík
4. Bc. Monika Záškvarová
5. Bc. Miroslava Droppová
Sekcia: Biotechnológia
I.
Sekcia: Drevo, papier, polygrafia a fotochémia I.
1. Bc. Gergely Meszaroš
2. Bc. Peter Lukáč
3. Bc. Štefan Parobok
3. Bc. Vladimír Chrenko
5. Bc. Ľuboš Levák
Sekcia: Drevo, papier, polygrafia a fotochémia II.
1. Lukáš Lipták
2. Anna Šuňovská
3. Magdaléna Havelková
4. Kristína Mániková
5. Katarína Macková
Sekcia: Biotechnológia II.
1. Michaela Nejedlá
2. Zdenka Janegová
3. Kristína Markošová
4. Dušan Bachár
4.
Vladimír
Frišták
Sekcia:
Potravinárska a
kozmetická
technológia
Aktuálne /5
1. Bc. Zuzana Klimová
2. Bc. František Kreps
3. Bc. Ivana Lisová
4. Bc. Lenka Balážová
5. Bc. Angéla Szamaránszká
Sekcia: Výživa a hodnotenie
potravín I
1. Bc. Šárka Nováková
2. Bc. Lívia Žofajová
3. Bc. Peter Šilhár
4. Bc. Petra Polakovičová
5. Karin Lukoviczová
Sekcia: Výživa a hodnotenie
potravín II
1. Bc. Kamila Šmelková
2. Bc. Ladislav Ondruš
3. Bc. Zuzana Horváthová
4. Bc. Nikoleta Šáková
5. Bc. Ján Šnelcer
Sekcia:Ekonomika a manažment
1. Bc. Velčíková Lenka – Bc.
Vika Juraj
2. Rusinčuková Jelena
3. Bc. Marianna Czölderová
4. Katarína Ševčíková
5. Tomašovičová Zuzana – Poláková Erika
Sekcia: Jazyková sekcia
1. Marián Bobok
2. Jaroslava Bobáľová
2. Andrea Čaklóšová
3. Andrea Rakovská
4. Tomáš Pagáč
5. Zuzana Ježíková
- alesh Ing. Peter Čopan, PhD.
6/ Zaujímavosti
U
hlík tvorí základný stavebný kameň všetkých
organických zlúčenín a tým aj
všetkých živých organizmov.
Výrobky chemického priemyslu na báze uhlíka sú súčasťou
každodenného života či ide o
plastické hmoty, umelé vlákna, náterové hmoty, liečivá...
Za povšimnutie ale stojí už aj
uhlík v jeho elementárnej
forme.
Uhlík sa v prírode vyskytuje v dvoch základných
modifikáciách - ako grafit
a ako diamant. Počas posledných rokov však boli
laboratórne
pripravené
ďalšie modifikácie.
Grafit
tvorí kryštály šesťuholníkovej sústavy (Obr.1). V
nich každý atóm uhlíka je
viazaný 3 ďalšími atómami
uhlíka. Pri tomto usporiadaní
každý atóm uhlíka má jeden
voľný valenčný elektrón, ktorý
sa môže pohybovať v kryštáli
ako je to pri kovoch. Z toho vyplýva elektrická vodivosť tuhy.
Jednotlivé plošne usporiadané
časti kryštálovej štruktúry tuhy
sa navzájom viažu iba malými
silami, preto sa tuha ľahko stiera a používa na písanie.
... molekuly sveta ...
G
rafit (tuha) dostal meno z
gréckeho slova grafien,
čo v preklade znamená písať.
Poznali ho už v stredoveku. V
polovici 16.-ho storočia vznikli vedľa ložísk grafitu prvé manufaktúry na písacie tyčinky.
Dodnes sa kvalitný, čistý grafit
mieša s jemným ílom a lisuje sa
na tuhu do tužiek.
Ďalšie významné použitie grafitu je v metalurgickom priemysle. Vzhľadom na jeho veľmi dobrú tepelnú odolnosť sa
z neho vyrábajú nádoby, tzv.
kokily, do ktorých sa odlievajú
roztavené kovy a ich zliatiny.
Zabráni sa tak kontaminácii
zliatiny kovom, z ktorého by sa
kokila musela vyrobiť. Z grafitu sa vyrábajú aj elektródy pre
elektrolytickú výrobu hliníka z
taveniny bauxitu a
kryolitu alebo pri
výrobe
kremíka
z taveniny oxidu
kremičitého.
Diamant
je kubická kryštalická forma uhlíka
(Obr.2). Sú známe
svojimi výnimočnými
fyzikálnymi vlastnosťami,
najmä tvrdosťou
a vysokou disperziou svetla.
Vďaka týmto a ďalším vlastnostiam je diamant veľmi žiadaný
v klenotníctve a na priemyselné použitie.
Slovo diamant je odvodené z
gréckeho slova adamas, nepremožiteľný.
D
iamant je jedným z najvzácnejších a najdrahších nerastov. Vyskytuje sa
v rôznych farebných modifikáciách od takmer priehľadnej až po čiernu. Pretože k
vzniku diamantu je potrebný
obrovský tlak a vysoké teploty, nachádzajú sa predovšetkým tam, kde žeravá magma
z veľkých hĺbok vystúpila na
povrch a stuhla. Náleziská s
najkvalitnejšími diamantmi
ležia najmä v južnej Afrike
– JAR, Namíbia, Sierra Leone, ďalej v Brazílii, Rusku,
Kanade a Austrálii.
Diamanty sa v súčasnosti aj
priemyselne vyrábajú, aj keď
produkty zďaleka nedosahujú
kvalít prírodných diamantov.
Tzv. priemyselné diamanty sa
preto využívajú najmä pre rôzne vrtné a rezné hlavice nástrojov, ktoré pre svoju činnosť
musia mať mimoriadnu tvrdosť
a odolnosť.
Prírodné diamanty slúžia už od
pradávna najmä na výrobu tých
najdrahších šperkov. Aby sa
mohol diamant zasadiť do zlatého alebo platinového šperku,
musí byť najskôr zložito a opatrne vybrúsený. K úspešnému
vybrúseniu drahého a vzácneho diamantu je potrebná nielen
skúsenosť, ale aj zručnosť a trpezlivosť. Strediskami brúsenia
diamantov a obchodu s nimi sú
belgické Antverpy a holandský
Rotterdam a Amsterdam. Kvalita diamantov sa určuje podľa
karátov, čistoty, farby a brusu.
Karát
Karát je jednotka váhy pre diamanty. Jeden karát je presne
200 miligramov. Point je jedna
stotina karátu (2 mg) a zvyčajne
sa používa pre diamanty vážiace menej ako jeden karát. Cena
diamantu exponenciálne rastie
so zvyšujúcimi sa karátmi, keď-
mohli byť ešte inak uspo- Zaujímavoti /7
riadané atómy uhlíka.
Počítačovú simulácií dokázali
nájsť štruktúru uhlíka, ktorá je
aujímavé sú sférické mo- tvrdšia ako diamant.
lekuly zložené buď z piatich alebo šiestich šesťčlenných BION (Best Idea Of Nature)
kruhov atómov uhlíka ozna- Významnými vlastnosťami gračované ako fullerény. Objav fitu je jeho žiaruvzdornosť, tea štúdium tejto formy uhlíka pelná a elektrická vodivosť ( tá
priniesli v roku 1996 Nobelo- sa osvedčila pri výrobe batérií,
vu cenu chémiu Robertovi F. elektród, vodivých náterov a
Curlovi, Richardovi E. Smalle- kontaktov generátorov), odolyovi a Haroldovi W. Krotoovi. nosť voči kyselinám a nízky
koeficient trenia. Využíva sa
na výrobu nehorľavých a izolačných materiálov. Z grafitu sa
vyrábajú aj antikorózne nátery,
mazadlá a tyče do atómových
reaktorov, usmerňujúce rýchlosť rozpadu atómových jadier.
Diamant je najlepší vodič tepla, ktorý poznáme. Je to tiež
vynikajúci dirigent zvuku, izolátor a jeho elektrický odpor,
optické priestupnosti a chemická inertnosť sú rovnako
pozoruhodné. Vďaka svojej
tvrdosti a optickým vlastnostiam sú veľmi žiadané na výrobu
šperkov. Diamanty používané
Z uhlíka potom začali byť ume- ako drahokamy sú zrezané a
lo vyrábané nanotrubice. Ide o vybrúsené do tvaru špeciálnetrubičky zložené z atómov uh- ho mnohostenu, ktorý zvýrazní
líka s hrúbkou len niekoľkých ich atraktívny vzhľad. Nakoľko
nanometrov.
sú veľmi tvrdé, dajú sa výborne
V neposlednom rade bol obja- leštiť a sú odolné voči poškriavený najpevnejší materiál - gra- baniu - diamant môže poškriafen, ktorý priniesol Nobelovu bať iba iný diamant. Diamanty
cenu Geimovi a Novoselovi. lámu svetlo na dúhové farby,
Tvorí ho ro- za čo sú oddávna obdivované.
vinná sieť vzá- V priemysle sa používajú hlavjomne prepo- ne pre svoju tvrdosť, vďaka ktojených atómov rej nájdu uplatnenie v pílach,
uhlíka
uspo- vrtákoch a brúskach. Diamanty
riadaných do sa používajú na vŕtanie a vyretvaru šesťuhol- závanie už od staroveku.
níkov v jedinej
vrstve. Lenže Zdroj: www.wikipedia.sk
vedci majú ďal- http://fyzmatik.pise.cz/
šie predstavy
o tom ako by
že väčšie diamanty sú veľmi
zriedkavé a viacej žiadané.
Iné formy
Z
- tina -
8/ Zaujímavoti
K
Brigádnické agentúry
aždý poriadny študent pozná, čo sú to finančné „suchoty“. Väčšina z nás nemala
to šťastie narodiť sa v rodine
milionárov a preto nám proste
peniaze nestačia na všetky potrebné výdavky spojené so štúdiom. „Knihy“
sú dnes predražené a my
ako poctiví študenti „študujeme“  skoro každý deň veľmi
tvrdo až do rána. A to už niečo stojí. Stalo sa vám, že ste sa
pozreli do svojej peňaženky a
zakrútila sa vám hlava, pretože peniaze, ktoré ste mali mať
na celý týždeň ste preflámovali včera večer a teraz nemáte čo jesť? Blížia sa Vianoce
a vy nemáte dostatok peňazí
ani na električenku tobôž nie
na darčeky?
M
ám tu pre vás malý
zoznam brigádnických
agentúr, kde nájdete rôzne
ponuky prác od jednorazových inventúr až po dlhodobé
brigády. Stačí si len vybrať a
hľadať. Tak veľa šťastia, nech
pre zmenu peňaženka praská
vo švíkoch:
www.profesia.sk
•
Sprostredkúva ponuky
prác z iných brigádnických
agentúr
•
brigády
jednorazové
ale aj dlhodobé
•
pestrá ponuka práce
•
odporúčané zaslať ži-
votopis
ky alebo emailom
•
ak vás nič v ponuke
www.indexnoslus.sk.
nezaujalo stačí vyplniť formu•
registrácia na stránke, lár alebo (z vlastnej skúsenosnavštívenie pobočky je po- ti odporúčam) zájsť osobne
na niektorú pobočku v ich
pracovnej dobe
• ponúkajú
množstvo
brigád
prispôsobených
trebné až po vybratí konkrét- vášmu študijného rozvrhu, na
nej brigády aby sa podpísala smeny, nočné inventúry ale aj
dohoda o vykonaní práce
mnoho ďalších
•
pri návšteve pobočky
je potrebné mať okrem ob- www.brigada.sk
čianskeho preukazu aj potvr- •
na brigády sa môžu
denie o návšteve školy (poprí- prihlásiť len prihlásení užívapade potravinársky preukaz telia, ktorí súhlasili s podmialebo výpis z registra trestov, enkami (vždy prečítať!!!)
ak mate záujem pracovať v re- •
odporúča sa zaslať žigistračnej pokladni)
•
m o ž ností priebežného zisťovania
ponuky
brigád je niekoľko - osobne, telefonicky votopis
alebo priamo na stránke
•
brigády zväčša na dlhšiu dobu
www.najbrigada.sk
odporúčam prečítať si priamo
•
je potrebné vyplniť re- na webe rady a odporúčania
gistračný formulár (na webe), (na lište „poradňa“)
v ktorom uvediete presnú
predstavu o vašej brigáde a www.stagehandscrew.sk
mesto, v ktorom chcete vyko- •
spoločnosť zaoberajúnávať brigádu
ca sa zabezpečením kultúrno
•
v prípade zhody úda- - promotérskych podujatí
jov o brigáde budete •
pomocník, hosteska...
kontaktovaní z perso- •
stačí sa len zaregistronálneho oddelenia a vať na webe
dohodnete si termín a •
pre zaujímavosť dospôsob osobnej regist- dám, že táto agentúra sa porácie
dieľala na podujatiach ako
Pussycat Dolls, Lord of Dance
www.studentservis.sk
09, Deep Purple, Alexandrov•
po kliknutí na ci , Aida - open air opera, Delištu „aktuálne ponu- peche Mode, Topfest 2009,
ky“ nájdete zoznam brigád Slavik 2009, Rokove mrazepre konkrétnu pobočku - pre nie, Boney M and Abba Stars
presnejšie informácie je však a mnohé ďalšie...
- Lučita lepšie sa informovať telefonic-
D
Ako čo funguje ?
nes sa pozrieme na dekoračné lampy, ktoré by
mohli byť ako dobrý darček
pod stromček.
tom generované striedavé napätie 5–20 kV s frekvenciou
10–40 kHz, ktoré sa privádza
na elektródu. Medzi ňou a povrchom vzniká silné elektricPlazmová lampa
ké pole. Elektróny urýchlené
Plazmová lampa je druh de- poľom sa zrážajú s atómami
plynu a spôsobujú
ich excitáciu a ionizáciu. V miestach
s vyššou koncentráciou ionizovaných
častíc vzniká prúdový kanál. V jeho
blízkosti dochádza
k značnej excitácii
atómov plynu. Akonáhle dôjde k deexcitácii, je vyžiarené
koratívneho
osvetľovacieho viditeľné svetlo.
telesa. Ide o sklenenú guľu plnenú inertným plynom (napr.
k
priložíme
argónom). Tlak plynu je nízky,
ruku na pov komerčne vyrábaných plaz- vrch gule, je v
mových lampách sa pohybuje dôsledku zvýšenej
okolo jednej stotiny atmosféry. kapacity v mieste
Uprostred sa nachádza kovová dotyku ihneď inielektróda pripojená na vysoko- ciovaný prúdový
napäťový transformátor pracuj- kanál. Okrem klaúci so striedavým prúdom.
sického guľovitého tvaru sa vyráo zapnutí vzniká v plyne bajú aj iné tvary.
mnohonásobný výboj me- Plazmové lampy sú bežne dodzi elektródou a skleneným stupné v obchodnej sieti.
Zaujímavosti /9
V
podstavci lampy je umiestnená žiarovka. Na podstavci je sklenená nádoba naplnená vodou (olejom) a zmesou
priesvitného vosku a tetrachlormetánu. Mezi nádobou
a žiarovkou je zvinutý kovový
drôtik kvôli lepšiemu vedeniu
tepla.
P
o zapnutí lampy začne žiarovka zohrievať kovovú
špirálu a dno nádoby s vodou
a voskom. Vosk sa rozpustí a
začne stúpať v nádobe nahor.
Tam sa ochladí a znova klesá dole. Rozdiel teplôt medzi
dnom a hornou časťou nádoby
je len niekolko stupňov. Vosk v
A
P
Lávová lampa
Lávová
lampa
(taktiež magma
lampa) je druh
svietidla, ktorý sa
však častejšie používa ako dekorácia. Lampa sa
vyrába v rôznych
tvaroch a s rôzne
zafarbenou vodou a voskom.
lampe vytvára väčšie a menšie
bubliny ktoré sa spájajú a trhajú.
P
revádzková teplota rôznych
lávových lámp sa líši, ale
väčšinou je okolo 60 °C. Ak je
v lampe príliš silná žiarovka,
zostáva vosk v hornej časti, ak
je príliš slabá, zostáva dole.
L
ávovú lampu vynašiel Angličan Edward Craven Walker
v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pomenoval ju
povrchom. Priložený adaptér
Astrolight a predstavil v Hambprevádza striedavé napätie 230 Podstavec môže byť vyrobený urgu v roku 1965. Lávová lamV na jednosmerný 5–10 V. V z materiálov ako drevo, plast, pa sa stala symbolom šesťdesiatranzistorovom obvode je po- hliník…
tych rokov.
- krolo -
10/ Škola
A
hojte milí študentíci! Ozýva
sa zas volanie šéfredaktora po
nových poznatkoch z oblasti vedy
a techniky a ja sa ho radosťou pokúsim splniť. Takže som tu zas s
rubrikou „njúsy“. V tomto čísle si
povieme niečo z oblasti biológie,
počítačov, astronómie,
energetiky, medicíny
a ukončime to niečim
chutným a chlpatým.
Síce sa hovorí: „Koľko
ľudí toľko chutí.“, ale
dúfam, že si každý z
Vás niečo z dnešného
vydania odnesie. Tak
sa na to poďme spolu
pozrieť. Príjemné čítanie prajem!
... návrh nových, efektívnejších
anti-HIV
protilátok ...
Prirodzenou reakciou tela na vírusovú infekciu je vytváranie protilátok. Telo napadnuté vírusom HIV
vytvára mnoho protilátok reagujúc
na bielkovinu, ktorá obaľuje vírus,
ale väčšina z nich je neefektívna.
Ako výskumníci zistili, dôvodom
je, že protilátky napádajú bielkovinu až v tom štádiu, keď už vírus
napadol bunku.
Zistenia publikované v žurnále
Nature Structural & Molecular Biology zo dňa 14.11.2010. V tomto
článku sa zaoberajú zriedkavou
skupinou protilátok, ktoré účinne
napádajú vírus z dôvodu skoršieho pôsobenia. Viaceré fundované
zdroje považujú túto formu imunitnej odpovede za kľúčovú na vytvorenie vakcíny zastavujúcej šírenie nákazy. Nemocnica Children‘s
Hospital v meste Boston, kde sa
vykonáva intenzívny výskum tejto
problematiky, už podala žiadosť o
patent na dva proteíny indukujúce silnejšiu odozvu práve na túto
imunitnú reakciu.
Ďalším z dôležitých faktov, ktoré
výskumný tým pod vedením Bing
Chen-a, PhD z oddelenia molekulárnej medicíny pri Children‘s
Hospital, je ten, že proteín gp41,
njúsy
ktorý obaľuje vírus HIV a chráni ho, mení počas svojej aktivity
svoj tvar. V primárnom stave, keď
obsahuje enkapsulovaný vírus, je
tento proteín ovinutý okolo vírusu.
V druhej fáze, keď sa vírus dostane
zo schránky na povrch bunky, pro-
teín sagp41 vystrie do dlhého vlákna a v tejto forme vyvolá imunitnú odozvu, generuje spomenutú
zriedkavú protilátku. V ďalšej fáze
sa spomínaný proteín preloží na
pólku a čiastočne naruší bunkovú
stenu, čím umožní vnik vírusu do
bunky. V tejto fáze taktiež dochádza k imunitnej reakcii na proteín
gp41, ktorý pôsobí ako zástierka
pre vírus a zamestnáva imunitný
systém. Na základe týchto údajov
je možné naprojektovať imunogén,
ktorý bude indukovať len žiaducu formu protilátky špecifickú na
druhé štádium. Pokiaľ sa nenaruší
memrána zablokovaním aktivity
bielkoviny gp41, tak sa vírus nedostane do bunky a jeho šírenie sa
zastaví.
viac sa dočítate na :http://www.
sciencedaily.com­/releases/2010/
11/101119120842.htm
... ako videohry rozširujú hranice
vizuálnej pozornosti ...
Všeobecné
povedomie
verejnosti o videohrách
je také, že rozptyľulú. Posledné výskumy však dokazujú, že akčné videohry
ako sú „Halo“ či „CallofDuty“, môžu naopak
zvýšiť vizuálnu pozornosť, schopnosť ktorá nám
umožňuje vyhodnocovať
dôležitosť zrakových vnemov. Na základe týchto
výskumov sa predpokladá, že akčné hry tohto
typu by sa mohli používať
pri vojenskom výcviku, vzdelávacích metódach a liečbe porúch pozornosti.
Dr. Daphne Bavelier z University
of Rochester sa zamerala na pozorovanie vizuálnej pozornosti a jej
súvislosti s vyhodnocovaním relevantných a irelevantných vizuálnych vnemov.
Vedecký tím v zložení Hubert-Wallander, Green a Bavelierová
sledovali reakcie zozbierali informácie o reakciách na vizuálne
podnety ľudí, ktorí hrali akčné hry
a ktorí nehrali akčné hry a porovnali výsledky. Z ich štúdie vyplýva,
že skupina ľudí, ktorá hrala akčné
videohry prekonala vo výkonoch
skupinu, ktorá videohry nehrala.
Taktiež pri tejto štúdii zistil, že
nie všetky typy akčných videohier
poskytovali rovnaké výsledky v
testoch vizuálnej pozornosti. Najlepšie výsledky dosahovali ľudia,
ktorý hrali hry so zvýšenou potrebou rýchlych reakcií na spracovanie vizuálnej informácie a potrebou sústredenia sa na viac vnemov
naraz.
Na potvrdenie zistení, nechali hrať
druhú skupinu (tých čo doteraz
nehrali videohry) istý čas videohry
a zopakovali s nimi testy. Po istej
dobe aj táto skupina vykazovala
pri testoch výrazne lepšie výsledky.
Okrem spomínaných oblastí, kde
by sa mohli tieto poznatky aplikovať, mohli by sa využívať aj pri
liečbe porúch pozornosti či tupozrakosti.
viac na : http://www.sciencedaily.com¬/releases/2010/11/
101117194409.htm
... Hubblov teleskop zachytil zrod
novej hviezdy ...
Eliptické galaxie sa považovali za
starnúce miesta hviezd, ktorých
doba tvorby nových hviezd sa
odhaduje na dobu pred miliardami rokov.Na základe nových poznatkov získaných z Hubblovho
vesmírneho teleskopu agentúrou
NASA sa zistilo,
že pri spájaní sa s
menšími galaxiami
vzniklo
dostatočné množstvo hmoty
na vytvorenie novej
hviezdy.
Záznam
vytvorený modulom
NGC 4150 v blízkej
UV oblasti ukazuje
na prúdy hviezdneho prachu, ktorý sa
aglomeroval a vytváral nové hviezdy.
viac na : http://
w w w. s c i e n c e d a i l y. c o m ¬ / r e leases/2010/11/101119201429.
htm
... miniaturizované palivové články ...
Vedci si už viac dekád lámu hlavy nad možnosťou využívania palivových článkov v bežnej praxi.
Posledné objavy v oblasti nanotechnológií začínajú tieto sny obracať na realitu. Skupina vedcov
pod vedením S.Ramanathana z
Harvard School of Engineering and
Applied Sciences (SEAS) vyvíja
pomocou najnovších technológií
palivový článok, ktorý by mohol
v budúcnosti poháňať aj také zariadenia ako laptopy či dokonca
mobily.
Elektrochemické palivové články sú považované za potenciálne
zdroje ekologickej energie, keďže
pri vodíkových palivových článkoch vzniká ako vedľajší produkt
voda a pri uhľovodíkových len
oxid uhličitý a voda.
Najväčšími prekážkami pri výrobe SOFCs (solid-oxide fuel cell)
boli vysoká operačná teplota (8001000°C), vysoká cena použitých
materiálov (platinový katalyzátor)
a nestabilný porózny materiál využívaný ako elektróda.
V novembrovom vydaní magazínu
Journal of Power SourcesRamanathanov tím publikuje dva články
o technológii palivových článkov.
Opisuje v nich možnosti vývoja
technológie, ktorá by urýchlila ich
vstup na spotrebiteľský trh. Prvá
štúdia sa zaoberá plne keramickými SOFC, ktoré nevyužívajú platinu ako katalyzátor a tým sa rapídne znižuje ich cena.
Druhá štúdia sa zameriava na metánom poháňané SOFC, ktoré sú
schopné práce už pri menej ako
500°C, čo je v tejto oblasti relatívne
vzácne. Produkcia energie pri nižšej teplote zabezpečí okrem širšieho použitia aj vyššiu spoľahlivosť a
možnosť výberu lacnejších materiálov. Taktiež použitie metánu ako
paliva bolo donedávna zriedkavé,
najbežnejšie sa využíval ako palivo vodík. Avšak príprava čistého
vodíka je nákladná a preto metán
je výhodnou alternatívou.
Výskum palivových článkov na
SEAS bol hradený z grantu NSF,
ktorý bol rovnako použitý aj na
výskum „Robobees“ – pro- Škola /11
jektu na výskum miniaturizovaných lietajúcich robotov.
Palivové články vyvíjané Ramanathanovým týmom majú zabezpečiť týmto zariadeniam dostatočne výkonný zdroj energie na
ich pohon, ktorý by bol lacný a
mal dostatočnú kapacitu.
viac
na
:
http://www.
s c i e n c e d a i l y. c o m ¬ / r e leases/2010/11/101123174334.
htm
... koaly sú najprieberčivejšie vačkovce ...
Koaly sú najprieberčivejšie vačkovce čo sa týka stravovania. Na
ich stravný lístok patria skoro výlučne listy z eukalyptových stromov a to len niektoré druhy a
dokonca aj to len z konkrétnych stromov, ktoré
najčastejšie navštevujú.
Pri výbere svojej potravy postupujú na základe rôznych faktorov z
ktorých jeden je aj chuť.
Vedci sa pokúsili zistiť
pomocou definovania
presného zloženia rôznych druhov eukalyptu
o ktorý z nich majú koaly najväčší záujem. Pri
kŕmení koál chovaných
v zoo sa zistilo, že dôležitým faktorom v zložení listov
bol obsah v lipidoch rozpustných
fenolických zlúčenín ( formylované benzéntrioly ). Čím vyšší bol
ich obsah, tým menej listov koaly
zjedli. Terénnymi prieskumami sa
zas zistilo, že v prípade dostupnosti eukalyptových stromov s dostatočne kvalitnými listami si koaly
vyberali tie väčšie v ktorých okolí
boli menšie stromy s menj kvalitnými listami. Keďže počet koál vo
voľnej prírode sa rapídne znižuje a
momentálny odhad počtu koál žijúcich vo voľnej prírode je približne 100 000 ks, tak tieto pokusy
môžu dopomôcť k ich lokalizácii
a ochrane.
viac na : http://www.sciencedaily.com/
releases/2010/11/101123210124.htm
- tibgo -
12/ Kultúra
Film
Divadlo
Inception
Réžia: Christopher Nolan (USA, 2010, 142min)
tok …, kde si pocity musíte vyextrahovať sami...
DIVADLO Andreja Bagara v Nitre
Inception je výnimočným projektom, ktorý síce
možno nie je celkom originálny, ale vďaka Nolanovej šikovnosti a jeho vlastnému prepracovanému
scenáru dostal nádych unikátu. Uisťujem vás, že
hoci táto snímka má celkom úctyhodnú dĺžku niečo
cez 2 a pol hodiny, nudiť sa rozhodne nebudete a aj
napriek úvodnému pocitu zmätenia vás dej istotne
Statky zmätky
Jozef Gregor Tajovský
prekvapí.
Film začína typicky akciou a zoznamuje nás, čo to
znamená byť “v sne, ktorý je v sne”. Hneď zistíme,
že ak sa aspoň zo začiatku nesústredíme na dianie
na plátne, môžeme mať z filmu neskôr pekný bordel. Nolan si to však uvedomuje tiež a nič nenecháva na náhodu, pretože prvá polovica filmu je o
vysvetľovaní zákonov “zločinu
v sne”, ktorý tvorcovia ukryli
do scén trénovania mladej architektky Ariadne (Ellen Page)
nájomným zlodejom Cobbom
(Leonardo DiCaprio). Cobb je
odborník na extrakciu tajných
informácií z vášho podvedomia počas spánku. Tentoraz
však Cobb musí naopak do
podvedomia vnoriť (lepší preklad slova inception) myšlienku – počiatok toho, aby obeť
vykonala požadovaný čin.
Druhou rovinou vo filme je
osobná trauma Cobba, ktorá
mu nedá spať a postupne sa
dozvedáme prečo.
Herecké výkony sú na perfektnej úrovni. V Inception sa nachádza celá plejáda filmových hviezd, od
Leonarda DiCapria, cez Michaela Cainea, Marion
Cotillard, Ellen Page, Kena Watanabeho až po Cilliana Murphyho a Josepha Gordona-Levitta. Nolan
mal k dispozícii dobrý herecký káder a poriadne ho
využil
originálna ľudská dráma a akčný thriller v jednom,
dvoch či piatich snoch naraz? Počia- inga -
Obsadenie je naozaj hviezdne Ivan Vojtek st.(Ondrej Palčík), Ivan Vojtek ml.(Jano Ľavko), Ján Greššo
(Kamenský), Eva Večerová (Kamenská), Milan Ondrík (Ďuro)a ďalší. Komu nič nehovorí meno, Milan
Ondrík, tak to nie je nik iný ako Noro z Paneláku

Dej sa odohráva na dedinskom prostredí, avšak je
doplnený o moderné prvky z dnešného sveta (plazmový televizor...)
Autor poukazuje na mravný a spoločenský úpadok
ľudí, na ich chamtivosť a odhodlanosť urobiť čokoľvek, ak za to dostanú majetok a peniaze a na
rozdiely na dedine, poukazuje na honbu za majetkom, ktoré spôsobujú rozpory v rodinách rozbíjanie manželstiev, porušovanie vzťahov medzi ľuďmi. Hlavnou myšlienkou je, že šťastie sa neskrýva
v peniazoch, ale v láske. Peniaze (statky) dokážu
narobiť plno zmätkov a nepríjemností, dokážu rozvrátiť rodiny a priateľstvá
V tejto hre neomylne a bezchybne funguje jednoduchý vzorec o viacerých známych a osvedčených
stránkach nelichotivého správania sa nášho národa.
Ondrej a Mara Palčíkovci sa rozhodnú prijať na svoje gazdovstvo
Ďurka, syna
Žofy a Jana
Ľ a v k o v c o v.
Ale len ak sa
Ďurko ožení
so
Zuzkou.
Dcérou
ich
švagrovcov
Kamenských.
A nielen to:
prisľúbia mladému páru (a
samozrejme,
aj jeho rodičom), že im
po smrti všetok svoj majetok aj odkážu. Všetci sa potešia! Veď,
ako by to bolo, keby sa majetky rozdrobili. Najlepšie
je, ak všetko ostane v rodine. Takýto, pre všetky strany „výhodný“ sobáš môže každej zo zúčastnených
strán priniesť len a len osoh. A divákovi tento vzorec
prináša množstvo dramatických aj komických situácií. So sebe vlastnou škodoradosťou ho spokojný a
rozosmiaty divák sleduje v hľadisku. Alebo, že by sa
aj nesmial?! Že by takéto konanie dôverne poznal z
vlastného domu?! Z vlastnej rodiny?!
- inga -
D
efinícia drog je rozmanitá,
avšak všeobecne možno povedať, že drogy sú látky telu cudzie
(xenobiotiká), ktoré po vstrebaní do
živého organizmu dokážu ovplyvňovať a meniť jeho normálne telesné funkcie.
D
rogy možno nájsť všade, od nelegálnych drog, cez lieky až po
drogy každodenného užívania ako
sú kofeín, nikotín alebo alkohol. Od
spôsobu podávania závisí rýchlosť
nástupu ich účinkov a tiež škodlivosť na organizmus (napr.: dlhodobé fajčenie tabaku môže viesť k
infarktu, otupeniu čuchu a chuti,
znižuje výdrž, poškodzuje pľúca a
môže spôsobiť rakovinu, žuvací tabak však môže spôsobiť poškodenie
ďasien a dokonca aj stratu zubov).
by sme pochopili pôsobenie
drogy na organizmus a vznik
závislosti, musíme si priblížiť princíp funkcie centrálnej nervovej
sústavy (CNS) a mozgu, pretože
práve tu drogy pôsobia. CNS je sieť
špecializovaných tkanív, ktorá riadi akcie a reakcie organizmu a tak
umožní prispôsobiť sa jeho prostrediu. Systém prijíma signály zo všetkých častí tela, odovzdáva
ich do mozgu a miechy,
odkiaľ vysiela vo forme signálov odpoveď do svalov a
telesných orgánov.
A
Drogy a mozog I.
medzi synapsiami jednej bunky a
dendritom susednej bunky je možné za pomoci nízkomolekulových
látok, uvoľňovaných cez synaptickú
štrbinu, zvaných neurotransmitery.
Tie sa delia na excitačné (s budivým
účinkom) a inhibičné (s tlmivým
účinkom).
K
najznámejším
neurotransmiterom patria noradrenalín (sympatický nervový systém, napr.:
zvýšenie srdcovej frekvencie ), acetylcholín (parasympatický nervový
systém, napr.: zníženie srdcovej
frekvencie), dopamín, serotonín,
glutamát, glycín, neuropeptidy a
iné. Niektoré neurotrasmitery majú
súčasne charakter hormónov, vyskytujú sa aj mimo nervový systém
(cholecystokinín v tráviacej sústave)
a môžu mať aj vzťahy k iným systémom, napr. imunitnému. Niektoré
časti mozgu riadia špecifické funkcie. Zmyslová, motorická a projekčná je riadená kôrou, mozoček riadi
koordináciu a hipokampus je centrom kontroly pamäte. Dôležitou
súčasťou nervových dráh je nervová dráha odmeny. Prirodzené odmeny, ako sú potraviny, voda, sex
Z
ákladnou
jednotkou
nervovej sústavy je nervová bunka (neurón). Z
miliárd neurónov u ľudí, je
polovica v mozgu. Neurón
sa skladá z tela bunky, obsahujúceho jadro bunky, dendrity,
ktoré prijímajú vstupnú informáciu
(nervový vzruch) a dlhej časti - axónu, ktorý je značne rozvetvený a
nesie signály z bunky. Axón je obalený tukovým tkanivom – myelínom, ktorý ho chráni a tak „izoluje“
prenášaný signál. Kontakty medzi
neurónmi navzájom a medzi neurónmi a inými bunkami zabezpečujú
synapsie. Nervový signál podobne
ako elektromagnetický signál, je
nositeľom informácie. Komunikácia
Zaujímavosti /13
musu, kde je signál interpretovaný
ako bolesť a vyslaný do mozgovej
kôry, odkiaľ bunky vysielajú skrze talamus a miechu odpoveď do
neurónu ovplyvňujúceho motorické funkcie, napr.: odtiahnutie ruky
pri popálení. Medzi synapsiami a
susedným neurónom nastáva proces chemickej neurotransmisie.
Návykové látky aktivujú systém odmeňovania prostredníctvom uvoľňovania dopamínových neurotransmiterov.
P
o príchode elektrického impulzu k terminálu synapsie nastáva uvoľnenie neurotransmitterov
dopamínu zo zásobných mechúrikov, ktoré sa najprv priblížia k
membráne. Akonáhle sú vo vnútri
synaptickej štrbiny (priestor medzi
2 neurónmi) molekuly dopamínu,
môžu sa viazať na špecifické bielkoviny označované ako receptory
dopamínu na membráne susedného
neurónu. Dopamín je syntetizovaný
v nervovom zakončení a zabalený
do mechúrikov. Tieto mechúriky sa
pri kontakte s membránou rozpadnú a nastáva uvoľnenie dopamínu.
Molekuly dopamínu sú po reakcii
s príslušnými receptormi vychytávané proteínovými pumpami a umiestňované späť do
terminálu synapsie. Tento
proces zabezpečuje, aby v
rovnakom čase nezostávalo v
synaptickej štrbine príliš veľa
neurotransmiterov.
Z
a starostlivosť umožňujú organizmu
cítiť potešenie pri jedle, pití, rovnako aj po požití drogy. Tieto príjemné
pocity zaručujú, že sa daná činnosť
bude opakovať. Takéto správanie
je nevyhnutné pre prežitie druhu.
Opačným prípadom je napr.: vnímanie bolesti. V prípade ak človek
ucíti bolesť, nervové zakončenia
senzorických neurónov reagujú na
poranenie a vyšlú impulzy pozdĺž
axónov do miechy, neuróny v mieche tvoria synapsie s neurónmi tala-
atiaľ čo každá droga má
iný mechanizmus pôsobenia, všetky zvyšujú aktivitu dráhy odmenu tým, že zvyšujú
prenos dopamínu. Keďže drogy nie
sú telu prirodzené látky, ale svojou
štruktúrou napodobňujú (simulujú)
neurotransmitery, narúša sa normálna činnosť nervových dráh a
spôsobené zmeny sú vnímané ako
účinky drogy. O konkrétnych skupinách drog a ich účinkoch pôsobenia, výskyte i rizikách spojených s
poškodením zdravia a vytvorením
závislosti si povieme nabudúce.
- tomi -
14/ FCHPT
O
Vonná kozmetika
sobná hygiena je pre človeka veľmi dôležitá. Patrí
k základným a nevyhnutným
potrebám každého
človeka. Starostlivosť o kožu sa
začína vodou. Tá
spolu s ďalšími čistiacimi prostriedkami ako je mydlo,
telové a sprchové
šampóny zbavujú
kožu všetkých nečistôt. Ak je naše
telo čisté po kúpeli
alebo sprche, môžeme použiť vonné prípravky. Ich
spoločným základom je alkohol a
vonná kompozícia.
Druhy vonných prípravkov
podľa koncentrácie vonnej
kompozície
jímavosťou je, že mužské par- 75 ml, 100 ml. Nanáša sa na
fumy sa nevyrábajú. Mužský telo, aj oblečenie, ale musí sa
telesný pach je intenzívnejší používať opakovane, pretože
po niekoľkých hodinách vyprchá.
Toaletná voda je
vhodná na bežné
osvieženie
tela počas dňa a
najmä v lete, lebo
nepôsobia rušivo
v spojení s telesným
pachom.
Patrí k najobľúbenejším voňavkám
na denné použite.
P
P
arfum- Parfum
Je najkoncentrovanejší a cenovo najluxusnejší vonný prípravok. Balený býva v pomerne
malých objemoch (10-15 ml) vo
filigránskych flakónikoch nápaditého dizajnu, ktoré sú neraz
priam umeleckými skvostami.
Parfum obsahuje 15-30% vonnej olejovej kompozície v
koncentrovanom alkohole, neobsahuje vodu. Určený je na
spoločenské,
najmä
večerné
príležitosti.
Kvalitný
parfum
by mal
byť na
pokožke
jemne
rozpoznateľný aj po 2 dňoch. Zau-
K
ako ženský a pri použití koncentrovaného parfumu by výsledný efekt vône nebol vhodný.
arfumová
voda- Eau
de Parfum
Obsahuje 1519%
vonnej
kompozície,
80-90% objemu alkoholu a
malé množstvo
vody. Predstavuje prechod
medzi koncentrovanými a zriedenými voňavkami.
Vôňa je jemnejšia
ale mala by vydržať
asi 1 deň.
T
oaletná vodaEau de Toilette
Tvorí 4-10% vonnej kompozície
v 80% alkohole
a menej ako 10%
vody. Predáva sa
vo väčších flakónoch po 50 ml,
olínska vodaEau de Cologne
Obsahuje 3-5% kompozície
v zmesi alkoholu (50-70%) a
vody (15-47%). Aplikuje sa ako
toaletná voda.
sviežujúca vodaEau
de
Fradche
Je obdobou
kolínskej v
koncentrovanejšom
alkohole.
Proti oxidácii
a
„zlomeniu vône“ obsahujú stabilizátory, napr. benzofenón-2.
Pre leto sú určené bezalkoholové verzie a letné kompozície
vôní bez obsahu fotosenzitívnych látok.
O
V
oda (balzam, gél) po holení
- After Shave Lotion
Obsahuje 1-3% vonnej kompozície a 30-40% alkoholu.
Primárnou funkciou prípravku
je dezinfekcia a ošetrenie pokožky po holení.
Parfum dezodorant – Parfum nnej kompozície.
Deodorant
Je prechodom medzi voňavntiperspiranty
kou a dezodorantom. Tvorí
Ich úlohou je obmedziť
ho 1-3% vonnej kompozície, alkohol, voda,
baktericídne zložky spomaľujúce rozklad potu a
ďalšie komponenty.
aj zápach.
FCHPT /15
Používajú
sa na miestach vlhkého zaparenia, t.j. v podpazuší, okolo
pohlavných ogánov.
V súčasnosti sa do jedného výrobku zväčša
kombinujú účinné látky
antiperspiračné aj dezodoračné. Sú to tzv. anti/
ezodoranty
deo výrobky.
Ich úlohou je spoZdroj: Hojerová, J.,
maľovať rozklad potu
Škultétyová, K.: Matea zamedziť vzniku záriály pre 2. a 3. ročník
pachu, lebo zabraňuje
študijného odboru kozrozmnožovaniu mikrometik. Bratislava: SPNorganizmov na koži. Súčasne alebo zabrániť vylučovanie Mladé letá, 2007
odstraňujú vzniknutý zápach. potu, lebo sťahujú vývody pot- maťa Zvyčajne obsahujú asi 1% vo- ných žliaz. Súčasne odstraňujú
A
D
Z
ima a zimné obdobie dajú
našej pleti dosť zabrať, takže je potrebná správna starostlivosť. Nie je to len kvôli
veľkým mrazom, chladnému
vzduchu, či dráždivému vetru, ale ani prechody z vonku do vnútra našej pleti na
kráse veľmi nepridávajú.
•
Používajte iba mastné krémy a nie krémy na
zvlhčenie pleti. Pri teplotách pod nulou riskuje, že
voda z krému na vašej tvári zamrzne. Pri lyžovaní to
platí dvojnásobne! Keď si
krémom ošetríte tvár, vyjdite
do zimy až po 30 minútach.
Vhodné sú krémy obsahujúce extrakty z lipového
kvetu a jojobového oleja.
•
Pri podráždenej a
veľmi precitlivelej pokožke sa však odporúča napriek všetkému používať krémy,
ktoré obsahujú tuk, ale zároveň ju aj zásobujú vlhkosťou.
Myslite na to, že nie každý
drahý krém naozaj plní aj svoj
účel. Mnohokrát sú cenove vý-
Tipy & Triky
hodné krémy zároveň aj účinnejšie, to je ale veľmi individuálne a každý z nás by si to
mal jednoducho odskúšať sám.
má zjemňujúce účinky a pomáha obnoviť prirodzené pH
pokožky. Ochráni pleť pred silným vetrom. Pripravte si mix z
bieleho jogurtu, kyslej smotany
•
Pripravte
si
doma a kefíru (v pomere 1:1:1), vamasky, ktoré vašu pleť vyži- tovým tampónom rozotrite na
tvár, pričom sa vyhnite očným
partiám. Nechajte pôsobiť
10 až 15 minút, potom tvár
opláchnite studenou vodou.
Banánová maska
Pozor, tento recept neskúšajte
na lačný žalúdok! Inak hrozí,
že neodoláte, a masku zjete
ešte predtým, ako ju použijete kozmetické účely. Jeden
celý banán a pol deci šľahačkovej smotany zmixujte do
hladka. Rozotrite na tvár. Túto
masku môžete nechať pôsobiť dlhšie, nakoľko je veľmi
šetrná aj k citlivej pleti. Po
30 minútach zmyte vodou.
via a ochránia pred mrazom.
P
rajem príjemnú lyžovačku bez akejkoľvek ujmy
Mliečna maska
na vašej pleti. A nezabúdajAk vaša pleť pôsobí unavene, te na dostatok tekutín. 
skúste jej dodať iskru mliečnymi ingredienciami. Táto maska
- tina -
16/ -~°°zábava°°~Poľovník na posede zazrie medveďa ale keďže má len malorážku, medveďa len škrabne. Medveď nahnevaný vybehne na posed
a znásilní poľovníka. Na druhý
deň poľovník s guľovnicou čaká
na medveďa, medveď ide okolo,
poľovník zamieri ale trafí medveďa
len do pleca. Kým stihne prebiť tak
ho medveď brutálne znásilní. Na
tretí deň čaká poľovník na medveďa s bazookou na pleci. Medveď sa
vynorí z krovia, poľovník zamieri
ale tesne minie. Medveď sa otočí a
hovorí poľovníkovi ako sa k nemu
blíži: „ Ty sem nechodíš poľovať,
však?“
Príde japonec do kaviarne a hovorí
predavačke:
- Urma hakeshi coca cola!
Predavačka sa na neho začudovane pozrie a odpovie:
- Dva deci čoho?
ftipy
vorí:
- To, že máš trojku z lovu je pochopiteľné, veď si ešte malý. Ale, že si
prepadol z dejepisu, ktorý má len
dve strany, to je hanba.
Príde rakušák na benzínku, vystúpi
z auta a strčí si tankovaciu pištoľ
do pozadia a popiskuje si. Keď to
uvidí benzínkar, vyletí z benzínky
a kričí na neho: „Das ist normal?“
rakušák sa kukne na popis paliva a
odpovedá „ Nee das ist SUPER!“
Viete, aký je vzťah medzi očami?
Nikdy jedno druhé neuvidí......
ALE
- žmurkajú spoločne
- hýbu sa spoločne
- plačú spoločne
-Dal som utratiť psa.
-A čo bol besný?
-No nadšený nebol.
Je september 2001. Arab prezlečený za tehotnú ženu nastupuje do
lietadla a letuška sa ho pýta:
- Čo to bude, chlapček alebo dievčatko?
- Dvojičky.
Kocúr ozlomkrky naháňa mačku.
- Kocúr, neblázni, veď ja nie som
myš!
- A kto povedal, že som hladný?
Malý Matúš príde domov a otec sa
ho pýta.
- Tak čo je nového v škole?
- Päťka a päťka.
- Čo?
- A štvorka.
- To nemyslíš vážne.
- Ale neboj sa, tie známky už neplatia.
- To mi odľahlo. A prečo?
- Lebo ma vyhodili zo školy.
Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. Otec ho číta a ho-
- všetko vidia spoločne
- aj spolu spia
Ako vidíte, majú veľmi hlboký
vzťah medzi sebou.
Lenže akonáhle zbadajú ženu, jedno oko žmurkne, ale to druhé nie.
Ponaučenie: Žena vie rozbiť akýkoľvek vzťah!
Ide chlap s nákladiakom po dálnici, zle odhadne výšku nákladu a
zasekne se pod mostom. Za chvíľu
dorazí policajné auto, jeden policajt príde ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa :
„Tak čo, pán vodič, zasekli sme sa,
že?“
„Ale nie, veziem most a došla mi
nafta.“
Pani učitelka se pýta triedy či vedia
aké remeslo vykonávali ich starí
rodičia.
Anička: môj dedko byl stavbár.
Pani učitelka: Ako si to spoznala?
Anička: Má v skrini tehly.
Pani učitelka: A ty Móricko?
Pepíček: Môj dedo bol elektrikár.
Paní učitelka: A ako to vieš?
Pepíček: V skrini má helmu s dvomi bleskami!!
„Pán vrchný, v tejkorytnačej polievke nie je ani kások korytnačieho
mäsa.“ „A ak vám prinesiem maďarský guláš, tak sa budete tiež sťažovať, že v ňom nie je ani kúsok
Maďara?“
Do domu vedľa početnej katolíckej
rodiny sa nasťahoval Žid. Každý piatok, počas tradičného katolíckeho
pôstu, keď katolíci žuli svoju neochutenú rybu, Žid griloval na záhrade hovädzie steaky. Vôňa mäsa
katolíckych susedovdráždila. Rozhodli sa preto, že Žida obrátia na
katolícku vieru. Po dlhšiom prehováraní ho vzali ku farárovi, aby ho
pokrstil. Farár Žida pokropil svätenou vodou so slovami: „Narodil sa
ako Žid, bol vychovaný ako Žid a
týmto je z neho katolík.“
Prišiel piatok a katolíci nemôžu veriť svojim očiam. Žid opäť griluje.
Po chvíli, ako svojho suseda pozorujú, vidia, ako berie svätenúvodu
a kropí steak: „Narodila sa ako krava, vyrástla ako krava a týmto je z
nej ryba.“
Teória je, keď všetko vieme, ale nič
nefunguje.
Prax je, keď všetko funguje, ale nikto nevie prečo.
My sme spojili teóriu s praxou: nič
nefunguje a nikto nevie prečo.
Chlapec v lekárnihovorí:
„Vzal by som si prosím balíček
kondómov. Príchuť jahoda, alebo
radšej malinu. A nemáte tam niečo
ako jablko, poprípade banán?“
Dedko, ktorý za nim stojí vo fronte
nevrle hovorí:
„Tak pohni mladý, chceš súložiť
alebo variť kompót!“
Manželský pár leží na posteli a
rozmýšlajú - ŽENA:
Leží vedľa mňa, vôbec ma neobjí-
me. ...Pozerá do stropu.
...Ktovie nad čím rozmýšľa. Sme
spolu už dva roky. Príliš dlho na to,
aby bol najvyšší čas vymeniť ma.
Za mladšiu.Predsa len, za tie dva
roky som dosť pribrala.
Zamračil sa, to nie je dobré. Myšlienkami je niekde úplne inde.
Strácam ho, už so mnou určite nechce mať nič dočinenia...
MUŽ:
Mucha na strope. Ako to pľuha
robí, že nespadne?
V manželskej posteli sa odehráva
vášnivá scéna, náhle se ozve hlasné zabúchanie na dvere domu. Vydesená žena kričí:
„Ježišmárja, to je manžel!“.
Chlap se vrhá pod postel. Po chvíli
ticha vylezie spod postele, sadá si
na jej okraj, vzdychne, utrie si pot
z čela a povie: „Vidíš, žena, aké
máme obaja pocuchané nervy?!“
Príde manžel domov a radostne
-~°°zábava°°~-/17
oznámi manželke:
„Vyhral som milión, rýchlo sa obleč!“
„A aké si mám vziať šaty - tie modré alebo tie zelené?“
„Oboje a vypadni!“
Vyšetrovateľ sa pýta obžalovaného:
„A ako ste ju znásilnili?“
Obžalovaný na to:
„Ďakujem za opýtanie, celkom
- tibgodobre...“
Sudoku
Ako lúštiť?
Vpíšte čísla od 1 do 9 do prázdnych políčok. Každý riadok musí obsahovať jedno z čísiel 1 až 9. Tak isto musí každý
stĺpec obsahovať jedno z týchto čísiel. Každý región z políčok 3x3 alebo každý ohraničný celok hrubšou čiarou musí
tiež obsahovať jedno z týchto čísel. Diagonálne (úhlopríčné) sudoku. Žiadne číslo sa nesmie opakovať v žiadnom riadku,
stĺpci, tučne vyznačenom štvorci a ani v žiadnej z uhlopříčiek.
Medium
1
4
Medium
3
3
8
5
9
8
8
7
4
4
1
7
6
6
2
9
7
4
4
6
8
9
3
2
1
8
9
5
3
4
6
2
1
4
4
5
8
1
2
3
5
4
2
7
2
5
9
5
4
5
7
4
2
2
3
1
8
8
3
7
2
Diagonálna
4
7
5
8
Ťažká
9
7
6
3
5
1
7
5
9
4
6
7
8
3
2
1
6
4
1
7
8
3
8
9
4
- krolo-
Download

Krásne a veselé sviatky vám praje redakcia Radikálu