ZNAČKOVACIA FARBA PRE PROFESIONÁLOV
V OBLASTI LESNÍCTVA
www.tradix.sk
EKOLOGICKÝ
CHODNÍK
Zodpovednosť za životné prostredie ako aj strategická orientácia
našej spoločnosti zameraná na budúcnosť sa odzrkadľuje
v 1 kilometrovom ekologickom chodníku, ktorý sa vinie takmer celý
okolo viacerých výrobných hál a skladov v Haßmersheime. Tento
ekologický chodník lemuje jedenásť staníc: dve húštiny, lúka, rybník,
hrad pre hmyz a obojživelníky, veža pre sokola, kolónia netopierov,
zberná nádrž pre dažďovú vodu, mokraď, ovocný sad a dokonca
vybavenie pre sovu obyčajnú.
Chodník prvýkrát viditeľne vyjadruje naše vyše tridsaťročné úsilie,
ktoré sme venovali ochrane prírody a životného prostredia.
DISTEIN
KVALITA Z MOTIP DUPLI
MOTIP DUPLI GROUP je dnes v Európe s ročným obratom
okolo 182 miliónov Eur a s 800 pracovníkmi číslom 1, pokiaľ
ide o výrobu farieb v sprejoch a výrobu opravných pier tužiek na autolak. Tento rodinný podnik s bohatou tradíciou
kladie veľký dôraz na bezpečné zaobchádzanie so zdrojmi
a je priateľský k životnému prostrediu. Sústavné investície
do opatrení na ochranu životného prostredia, pravidelná
modernizácia zariadení a vyškolenie kvalifikovaných
pracovníkov tvoria základ stále rastúceho úspechu podniku.
Naše vysoké štandardy kvality zabezpečujeme prostredníctvom
certifikovaného procesu výroby podľa Systémov riadenia DIN
EN ISO 9001, 14001 ako aj 16001, a tým zabezpečujeme
najvyššie bezpečnostné opatrenia. Vynikajúco zorganizovaná
logistika v továrni Haßmersheim zabezpečuje okrem iného
dodávku tovaru v priebehu 24 hodín v Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku, Francúzku, Taliansku a vďaka spoločnosti
TRADIX SLOVAKIA s.r.o. aj na Slovensku. Vyše 55 ročná
skúsenosť v oblasti lakových aerosólov vytvára tradíciu a
znalosti spolupracovníkov a v tejto tradícii budeme úspešne
pokračovať.
10 ROKOV DISTEIN Značkovacej farby
pre lesníctvo
Obzvlášť hrdí sme na rozvoj našej značkovacej farby DISTEIN pre lesníctvo. Pred 10 rokmi sme našu značkovaciu farbu pre lesníctvo vyvíjali v úzkej spolupráci s mnohými lesnými úradmi pre rôzne oblasti použitia v lesníctve a lesnom hospodárstve pri zohľadnení
bezpečného použitia pre životné prostredie. Vyše 1.000 pracovísk v Nemecku vtedy spolupracovalo na tomto vývoji.
Vďaka sústavnej výmene názorov s používateľom sme medzitým doplnili sortiment DISTEIN o ďalšie potrebné príslušenstvo.
Celkovo bolo v r. 2011 v celej Európe predaných už viac ako 1 milión značkovacích sprejov pre lesníctvo. Dôverujte aj naďalej
najvyššej kvalite výrobku a inovatívnej technike priamo od výrobcu.
2
3
ZNAČKOVACIA FARBA PRE LESNÍCTVO - NEÓN
Oblasť použitia:
Vďaka intenzívnej viditeľnosti za rôznych svetelných a poveternostných podmienok sú Neónové farebné odtiene DISTEIN mimoriadne
vhodné pre označenie stromov po ťažbe. Okrem toho sú tieto Neónové farebné odtiene vhodné aj pre označovanie skládky dreva,
vďaka špeciálnej písacej striekacej tryske.
Vlastnosti:
• Vyznamenaná skúšobným znakom „KWF testu“ “ Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) /asociácia
spracovateľov, dopravcov a lesných hospodárov s viac ako
50 ročnou tradíciou/
• Intenzívna svietivá farba pre označenie stromov po ťažbe
• Odolná voči počasiu; drží dobre na vlhkom podklade a pri
priamom slnečnom žiarení
• Optimálne krycie vlastnosti
• Odolná voči mrazu do -20° C
• Minimálna strata rozprašovaním pri značení
• Špeciálna písacia rozprašovacia dýza umožňuje dokonalé
striekanie a presné označovanie
• Vysoká výdatnosť striekania
• 100% záruka úplného vystriekania vďaka samočistiacemu
ventilu, po použití bezproblémový ekologický odpad
/green punkt/
• Hnací plyn je neutrálny voči životnému prostrediu
• Bez toluénu
• Bez kadmia, olova a iných ťažkých kovov
• Patentovaný farebný krúžok na nádobke zjednodušuje
identifikáciu farby
• Možné použitie s kovovým držadlom Distein na striekanie
• Vysoko kvalitný výrobok „vyrobený v Nemecku“
Možné použitie aj na opasok pomocou koženého upevnenia
Dostupné v nasledovných farebných odtieňoch:
ŠTANDARDNÁ DÓZA DISTEIN 500ML
neónová červená | 647949
neónová oranžová | 647987
neónová žltá | 647970
neónová modrá | 647994
neónová zelená | 648014
neónová ružová | 647963
Varianty dózy:
Obidva varianty dózy sú dostupné
ako neónové a dlhodobé farebné odtiene:
ŠTANDARDNÁ
DÓZA
ERGONOMICKÁ DÓZA DISTEIN 500 ml*
4
neonrot | 201318
neónová oranžová | 201332
neónová žltá | 201325
neonblau | 201349
neónová zelená | 201356
neónová ružová | 201363
*Značkovacia farba DISTEIN pre lesníctvo s ergonomickou striekacou dýzou, pre jednoduché striekanie aj bez kovového držadla na striekanie.
ERGONOMICKÁ
DÓZA
5
ZNAČKOVACIA FARBA PRE LESNÍCTVO - DLHODOBÁ
Oblasť použitia:
Dlhodobé farebné odtiene DISTEIN boli vyvinuté špeciálne pre značkovanie, ktoré má byť viditeľné dlhú dobu. Preto sú dlhodobé
značkovacie farby pre lesníctvo Distein obzvlášť vhodné pre značkovanie lesných chodníkov a značky výrubov na stromy.
Vlastnosti:
• Vyznamenaná skúšobnou značkou „KWF- testu“ Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) /asociácia
spracovateľov, dopravcov dreva a lesných hospodárov s viac
ako 50 ročnou tradíciou/
• Trvalé farby pre značku Z na strom a značkovanie lesných
chodníkov
• Odolná voči počasiu; drží dobre na vlhkom podklade a pri
priamom slnečnom žiarení
• Optimálne krycie vlastnosti
• Odolná voči mrazu do -20° C
• Minimálna strata rozprašovaním pri značení
• Špeciálna písacia rozprašovacia tryska umožňuje dokonalé
striekanie a presné označovanie
• Vysoká výdatnosť striekania
• 100% záruka úplného vystriekania vďaka samočistiacemu
ventilu, po použití bezproblémový ekologický odpad /green
punkt/
• Hnací plyn je neutrálny voči životnému prostrediu
• Bez toluénu
• Bez kadmia, olova a iných ťažkých kovov
• Patentovaný farebný krúžok zjednodušuje identifikáciu farby
• Možné použitie s kovovým držadlom DISTEIN na striekanie
• Vysoko kvalitný výrobok „vyrobený v Nemecku“. Možné
použitie aj na opasok pomocou koženého upevnenia
Dostupné v nasledovných farebných odtieňoch:
ŠTANDARDNÁ DÓZA DISTEIN 500 ml
DOPLNKOVÉ ŠTANDARDNÉ
FAREBNÉ ODTIENE:
trvalá červená | 156243
trvalá oranžová | 174513
trvalá žltá | 156250
biela | 648519
trvalá modrá | 156236
trvalá zelená | 156229
trvalá biela | 174285
čierna | 648533
ERGONOMICKÁ DÓZA DISTEIN 500 ml*
6
trvalá červená | 201400
trvalá oranžová | 201455
trvalá žltá | 201417
biela | 201387
trvalá modrá | 201424
trvalá zelená | 201431
trvalá biela | 201448
čierna | 201370
*Značkovacia farba DISTEIN pre lesníctvo s ergonomickou striekacou dýzou, pre jednoduché striekanie aj bez kovového držadla na striekanie.
7
KWF značka
KVALITA MOTIP DUPLI
PRÍSLUŠENSTVO
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)
/asociácia spracovateľov, dopravcov dreva a lesných
hospodárov/ je centrum s oprávnením kontroly. Kuratórium už
viac ako 50 rokov dohliada na kontrolu zariadení, náradia pre
prácu v lese, lesnú techniku a logistiku dreva v Nemecku
a Európe. Skúšobná značka dokumentuje kontrolované
znaky, ako napr. dátum kontroly a v lesníckej praxi platí ako
osvedčenie preukázanej hodnoty.
DISTEIN KOVOVÉ DRŽADLO NA STRIEKANIE
ŠTANDARDNÉ / 647932, ERGONOMICKÉ / 345296
Na profesionálne použitie ponúkame kovové držadlo ako
príslušenstvo. Odporúčame použitie DISTEIN kovového
držadla na striekanie aj pri menších prácach, nakoľko veľmi
šetrí namáhu rúk a ďalších kĺbov. Štandardné držadlo je
určené pre štandardné dózy, ergonomické kovové držadlo na
striekanie je určené pre ergonomické dózy.
DISTEIN – KOŽENÉ DRŽADLO NA OPASOK / 345470
Vysoko kvalitné kožené držadlo pre jednu dózu DISTEIN
značkovaciu farbu pre lesníctvo, ktorú môžete upevniť na
opasok.
DISTEIN - IMPREGNAČNÝ SPREJ NANO TEX
DISTEIN – ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN / 110573
Bol vyvinutý špeciálne na odstraňovanie znečistení, ktoré
vznikli v dôsledku použitia DISTEIN značkovacej farby
pre lesníctvo. Nastriekajte na škvrnu väčšie množstvo
odstraňovača škvŕn a opatrne utrite, nedrhnite. V prípade
potreby môžete postup viackrát zopakovať.
8
DISTEIN impregnačný sprej je ochranný, priedušný
pre všetky druhy textílii, ako napr. bavlna, koža, ľan,
strižová vlna, hodváb a viskóza. Takto ošetrené povrchy
sa podstatne menej znečisťujú. Obzvlášť pri značkovaní
v daždi ponúka Nano Tex ochranu pred premočením
ošatenia.
Naše DISTEIN značkovacie farby pre lesníctvo podstúpili
v r. 2006 rozsiahlu kontrolu. Okrem iného boli testované
dôležité vlastnosti ako napr. krycia schopnosť, spracovateľnosť,
trvácnosť a ochrana zdravia. Pritom boli zahrnuté ergonomické,
ekologické a ekonomické hľadiská. Tak neónové farebné
odtiene ako aj dlhodobé farebné odtiene boli pri „KWF-teste“
ocenené kontrolným znakom KWF. DISTEIN značkovacia farba
pre lesníctvo bola vo viacerých oblastiach pri testovaní označená
ako najlepšia.
Naše výrobky sú nepretržite ďalej rozvíjané prostredníctvom
nášho vlastného výskumného oddelenia a oddelenia pre rozvoj
pri zohľadnení životného prostredia a ochrany zdravia.
Už v roku 1975 sme boli prvou spoločnosťou, ktorá na základe
dobrovoľnosti používala hnací plyn neškodný pre ozón. Už
28 rokov neobsahujú naše výrobky žiadne jedovaté a ťažké
kovy. Okrem toho, všetky naše nádoby sú recyklovateľné bez
zvyšku a preto smú byť označené ekologickou značkou green
punkt . Koncom r. 2007 sme na našich pracoviskách
v Haßmersheime a Schwerte zaviedli Riadiaci systém kontroly
kvality pre životné prostredie DIN EN 14001:2004. Výrobný
proces praktizovaný už roky s orientáciou na ochranu životného
prostredia bol pritom ešte raz optimalizovaný, pričom sme
stanovené požiadavky nielen dosiahli, ale dokonca aj prekročili.
V r. 2010 nasledovala úspešná certifikácia podľa najnovších
noriem pre riadenie energie - DIN EN 16001:2009.
9
PREHĽAD značkovacích farieb prE lesníctvo
Značkovacia farba NEON
FAREBNÝ ODTIEŇ Obj. číslo Obj. číslo
ŠTANDARDNÁ DÓZA ERGONOMICKÁ DÓZA*
FAREBNÝ ODTIEŇ Obj. číslo Obj. číslo
ŠTANDARDNÁ DÓZA ERGONOMICKÁ DÓZA*
Neónová červená 647949
201318
Dlhodobá červená 156243
201400
Neónová oranžová 647987
201332
Dlhodobá oranžová 174513
201455
Neónová žltá
647970
201325
Dlhodobá žltá
156250
201417
Neónová modrá
647994
201349
Dlhodobá modrá 156236
201424
Neónová zelená
648014
201356
Dlhodobá zelená 156229
201431
Neónová ružová 647963
201363
Dlhodobá biela 174285
201448
Štandardná čierna 648533
201370
Štandardná biela
201387
*Značkovacia farba DISTEIN pre lesníctvo s ergonomickou
striekacou dýzou, pre jednoduché striekanie aj bez držadla.
10
DLHODOBÁ značkovacia farBA
648519
PRÍSLUŠENSTVO
Obj. číslo PRÍSLUŠENSTVO
Obj. číslo Štandardné kovové držadlo spreja
647932
Odstraňovač škvŕn
110573
Ergonomické kovové držadlo spreja
345296
Nano Tex impregnačný sprej
117596
Kožené držadlo na opasok
345470
11
Tradix Slovakia spol. s r.o.
Kovaľská 1A, 040 15 Košice
Telefón: 00421 55 7288 551 – 3, Fax: 00421 55 684 5555
e-mail: [email protected]
www.tradix.sk
Download

značkovacia farba pre profesionálov v oblasti