červen 2012
www.itoplife.cz
MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT
OSTROV
MALTA
ODJEĎTE DO MÍST,
KDE SE ZASTAVIL ČAS
DOVČA
V BRNĚ:
PĚKNĚ
DĚKUJU
ŠOUPNĚTE
HO NA GRIL
SEZONA STEAKŮ ZAČÍNÁ
NORDIC
WALKING
VÝŠLAP DO PŘÍRODY
S HOLEMI V RUCE
3x
ĚŽ
SOUT É
N
O PĚK
CENY
VERONIKA
KU A OVÁ
ZAOSTŘENO CESTY AUTO-MOTO & TECHNOLOGIE KULTURA & DESIGN MÓDA & KRÁSA RELAX
é
v
o
d
o
h
Vaše po dio Petrov
rá
www.radiopetrov.com
ED ITORIAL
K
dyž jsem byl ještě malý kluk – myslím
věkem, protože vzrůstem jsem malý
vlastně až dodnes – psával jsem si deník. Přesněji řečeno jsem do něj dělal jen nepravidelné záznamy. Jelikož patřím od přírody
k těm, kteří jsou lajdáci, nemají tedy zápisky
pravidelný charakter.
Vzpomínám si na to zrovna ve chvíli, kdy popíjím tureckou kávu v pražské kavárně Lucerna
a naproti mně sedí Veronika Kubařová, hlavní hrdinka nového filmu Můj vysvlečenej deník. I ona
si prý psala deníček. Její záznamy ale ani zdaleka
nepřipomínají ty mé, které referovaly o tom, jaké
bylo počasí, co se přes den stalo a hlavně čím jsem
si naplnil žaludek. Ostatně o skladbě jídelníčku
jsem často psával i v pohlednicích ze školních
výletů adresovaných mým nejbližším. To sem ale
nepatří. Raději si nalistujte stránku, kde začíná
rozhovor s mladou herečkou, a zjistěte, co do svého deníčku psala ona a zda by se svými zápisky
chlubila stejně, jako dospívající dívka ve filmu,
na který si určitě zajděte na „letňák“.
Poněkud odlehčené je i hlavní téma čísla. Jelikož je červen časem, kdy i ti největší opozdilci
plánují, kam pojedou letos na rekreaci, řekli jsme
si v redakci, že si vyzkoušíme strávit dovolenku
v Brně. Text může být inspirující hlavně pro ty
čtenáře, kteří mají ve svých rodinných úsporách
díru a zaměstnavatel jim dovolenou na zotavenou nařídí. Výhodou dovolené v místě, kde
bydlíte, je pak především to, že nejen ušetříte
těžce vydřené peníze, ale možná objevíte i místa
ve městě, o kterých jste neměli ani tušení. Ani já
jsem třeba nevěděl o existenci Zderadova sloupu
v Křenové ulici. A to kolem něj jezdím dvakrát
denně, do redakce a zpět.
Kromě toho, že je červnové číslo tematicky
oblečeno do jakéhosi už
předprázdninového hávu,
připravili jsme pro naše čtenáře i jednu malou novinku.
Stránku, kde jste mohli dříve
najít křížovku, zaplnily
soutěže o hodnotné
ceny. Zkuste na ně co
nejrychleji odpovědět
a užijte si s Toplifem lepší život.
Pavel Mokrý, šéfredaktor
[email protected]
TOPLIFE – magazín pro lepší život • Vydává: TOPLIFE media s. r. o., 602 00 Brno, Rumiště 346/8, okres Brno-město,
IČO: 29217555, DIČ: CZ29217555 • Šéfredaktor: Pavel Mokrý • Layout, grafická úprava, sazba a zlom: Pavel Daněk • Příjem inzerce:
Lenka Fritzová, tel.: 731 505 505 • Ředitel pro strategii a rozvoj: Igor Vadovič, e-mail: [email protected] • Spolupracovníci redakce:
Sabir Agalarov, Alica Heráková, Marek Homolka, Ivanka Hunkařová, Katarína Jablonská, Vladimír Jelínek, Michael Krejska, Kristýna Malíková, Nela Maťašeje, Radek Miča, Johanka Mikešová, Gustáv Murín, Mikuláš Nozar, Simona Polcarová, Lucie Svobodová,
Martina Tlachová, David Věžník, Lenka Vránová, Roman Zelenák, Veronika Žižlavská • Tisk: Integraf s.r.o., Myslbekova 273, 547 01
Náchod • Adresa redakce: TOPLIFE media s.r.o., Rumiště 346/8, 602 00 Brno, tel.: +420 543 255 820, fax: +420 543 255 823,
e-mail: [email protected] • Vychází: Region Jižní Morava, Olomoucký a Zlínský kraj, 11 x v roce, registrace MK ČR E 18666 • Cena
jednotlivého vydání: ZDARMA • Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným
souhlasem vydavatele. • Jednotlivé články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy totožné se stanoviskem vydavatelství
a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. • Za obsah dodané inzerce odpovídá inzerent. • Za tiskové chyby
neodpovídáme. • Foto na titulní stránce: Ondřej Pýcha.
3
O BSAH / ANK ETA
30
52
20
Zaostřeno
Cesty
TÉMA
Dovča za pár ká
aneb Turistou v Brně ......8
EXTRA TIPY
Kavárna pro kočky.........16
Hudební jeskyně, výstava
psacích strojů ................18
INTERVIEW
Veronika Kubařová .......20
DO SVĚTA
Ostrov Malta: Místo,
kde se zastavil čas...........30
FOTOVÝLET
Kartografické muzeum,
Sovinec, česká Sahara......38
CESTY
Krysařovy děti .............40
Auto-moto
& Technologie
HI-TECH
Projeďte se na kole
od Audi a noste hodinky
sprintera Bolta .............50
AUTO
Nejnovější SUV
od Mazdy .....................52
KAM SE LETOŠNÍ LÉTO CHYSTÁTE NA
4
Jana Kopecká
David Bína
Miss Brno 2011
Lokalita mé dovolené je
letos Primorsko v Bulharsku. Pojedu tam s pěti
nejbližšími kamarádkami, takže to bude pořádná dámská jízda.
manažer
Dvoutýdenní dovolená je
jediným relaxem po namáhavé manažerské práci. Proto si před odjezdem
k Jadranu vypnu mobil
a nenechám se nikým rušit.
OBS A
AH / AN K ETA
42
56
86
62
78
Kultura
& Design
Móda
& Krása
Relax
DESIGN
Pablo Reinoso ..............56
ONSTAGE
Příloha Národního
divadla Brno .................58
ART
Gerhard Richter ............62
KULTURA
Vzhůru na fesťáky ........62
TRENDY
Módění brněnských
návrhářů .......................70
KOSMETIKA
Podtrhněte svou krásu ...78
ZDRAVÍ
Nástrahy slunce ............82
PSYCHOLOGIE
Dovolenkový off-line....84
SPORT
Nordic Walking ............42
GURMÁN
Tři recepty
brněnských kuchařů .....86
Jó, třešně zrály ..............90
SIESTA
Kávovinky z gurmánského
světa ...............................94
DOVOLENOU?
Téma o turistice v Brně čtěte na straně 8.
Linda Škrancová
Tom Hodgkinson
mluvčí DPMB
Jisté je zatím jen sjíždění
řeky a výprava s mými dvěma sestrami do Disneylandu ve Francii. A pokud se
vrátím živá, určitě se projedu lodí na Prýglu.
spisovatel
Nejraději bych odcestoval
na jeden z Havajských
ostrovů, kde domorodci
neznají práci. Sice se je to
jeden z kolonizátorů snažil
odnaučit, ale oni jej zabili.
5
FOTO E DI TO RI A L
Foto: Pavel Daněk
A
ž do konce července můžete obdivovat krásy soch, které umělci vytvořili na brněnském náměstí Svobody z písku. Toho se
spotřebovalo na čtyři sta tun.
6
7
TÉM A
Text: Pavel Mokrý
Foto: Pavel Daněk
DOVČA
za pár ká
aneb Turistou v místě
co by kamenem dohodil
BRNO JE ZLATÁ LOĎ, ZA DĚVČATY Z BRNA CHOĎ. ALESPOŇ O TOM
ZPÍVÁ IVAN MLÁDEK. MÁ VŠAK BRNO CO NABÍDNOUT I V OBLASTI
TURISTICKÉHO RUCHU, NEBO JE TO PRO TURISTY JEN POSLEDNÍ
ZATÁČKA PŘED VÍDNÍ?
8
T ÉMA
P
ředstavte si, že letos nepojedete na dovolenou tam, kde se necháváte ovívat mořským vzduchem. Místo dlouhé cesty autokarem pojedete plnou tramvají, valutové kurzy
vám budou putna a nemusíte si ani balit kufry.
Vžijte se zkrátka do role cizince, který si za svou
dovolenou zvolí Brno a jih Moravy. Tak jak to
zkusil magazín Toplife na vlastní kůži.
Jestliže se vžijeme do role zahraničního turisty a najdeme si webové stránky pro turisty mířící
do Brna, dozvíme se, že prohlídku historického
jádra města zvládneme za pár hodin. A za jediný den dokážeme přejít z jednoho konce města
na druhý, aniž by nás z trmácení bolely nohy.
Pro ty, které první věty na internetu Brna
spolehlivě neodradí, je připravené příjemnější
čtení, které jihomoravskou metropoli vykresluje.
„Je to město s přátelskou atmosférou, plné barevných slavností a vůní, ze severu chráněné límcem
zalesněných kopců a s náručí široce otevřenou
do prosluněných rovin jižní Moravy. Město ovinuté úponky vinné révy a dávných vinařských
tradic, město, jehož milovaným symbolem je
drak – lidožrout, město, které má vedle dvou
hradů Špilberku a Veveří i dvě radnice a kde se
poledne zvoní o hodinu dřív,“ láká text na stránkách Turistického a informačního centra.
DOVOLENÁ ZAČÍNÁ
Jelikož jsme turisté, začíná naše výprava na hlavním vlakovém nádraží. Asi první, co zaujme naši
pozornost, je poněkud nevzhledná stavba přímo
9
TÉM A
před nádražní budovou. Jde o dávno vyhořelé
kasino, jehož torzo „krášlí“ turistickou bránu
do města už více než deset let. První pohled člověka, který přijíždí do Brna, neomráčí.
Stačí se ale podívat stranou a spatříte jednu
ze dvou brněnských dominant, katedrálu Petrov.
Hned za ní, na dalším kopci, stojí hrad Špilberk,
svého času obávaný žalář. V nejhorších kasematech hradu trávili doživotní tresty ti nejsurovější
zločinci. V devětadvaceti kobkách byli přikovaní
a neviděli denní světlo. Byl mezi nimi i Václav
Babinský nebo bandita Jan Jiří Grasel.
Pryč ale z podzemních tenat a rychle na denní světlo. Například na Zelný rynek, kde farmáři
z okolí Brna prodávají své přebytky. V zelinářských přepravkách nechybí ani hrách, který před
mnoha lety inspiroval přírodovědce Gregora
Johanna Mendela v genetickém bádání. V Brně
se věnoval pokusům křížení hrachu. Zkoumáním objevil na základě barvy lusků, jejich tvarů
a postavení květů základy dědičnosti. A ve své
podstatě se stal i průkopníkem v objevu DNA.
Už vám z toho jde hlava kolem? Naštěstí člověk může z centra města utéct do přírody a stačí
mu na to sotva půlhodina času. Tedy pokud pojede městskou hromadnou dopravou. Když nasednete na tramvaj – nebo spíše na šalinu – linky
číslo 1, přijedete až k moři. K tomu brněnskému,
jak se říká vodnímu dílu v městské části Bystrc.
Pokud budete mít štěstí a voda v uměle vytvořené nádrži „nepokvete“, můžete se v přehradě
vykoupat. A jestliže se přemnoží sinice, s nimiž
v posledních letech úspěšně bojují vodohospodáři, můžete se projet na parníku.
BOJ O KULIČKU
Největší brněnskou turistickou atrakcí se před
bezmála dvěma lety stalo velkolepé dílo akademického sochaře Ondřeje Rujbra a studenta architektury Petra Kameníka, které vyrostlo
na východní straně centrálního náměstí Svobody. Některým připomíná bombu, jiným se
10
T ÉMA
při pohledu na zvláštní útvar derou do hlavy
myšlenky o mužském falu.
Ano, řeč je o hodinovém stroji za dvanáct
milionů korun, který si okamžitě po slavnostním odhalení v září 2010 vysloužil nejen mezi
turisty mnoho přezdívek. Tou nejslušnější je
„brněnský orloj“. Zvláštností časostroje je, že jen
málokdo z něj pozná, kolik
je hodin. Každý ale spolehlivě
pozná, kdy bude jedenáct dopoledne. Už půlhodinu předtím
totiž kolem časostroje stojí lidé,
kteří zabírají jeden ze čtyř otvorů a dychtivě čekají na to, zda se na ně usměje štěstí a skleněnka
vypadne právě do jejich ruky.
Turisté ale mnoho šancí nemají. Orloj totiž okupují domorodci neboli profesionální
sběrači, kteří si dokáží na základě pravděpo-
dobnosti spočítat, z které díry unikátní kulička vypadne. Jedním z nich je například Tomáš
Sedlák. Ten už ze stroje vytáhl přes sto kuliček. „Doma jich mám ale jen pět. Zbytek jsem
rozdal,“ chlubí se Sedlák, kterého by brněnští konšelé klidně mohli jmenovat strážcem
orloje. Už kvůli tomu, že
o něm dokáže zasvěceně
mluvit a ostatním radit, jak
skleněnku chytat.
Necháváme si tedy od něj
poradit, vyhrneme si rukáv
na levé ruce a následně horní
končetinu zastrčíme do otvoru. Pravou rukou,
jak nám radí Sedlák, si máme hlídat díru v africké žule. Prý kvůli tomu, aby kuličku neuzmul někdo jiný. Varování před krádeží se sice
trochu podivíme, ale za pár okamžiků se zdá
být hrozba reálná. To když pár minut před
„K brněnskému
moři dojedete
šalinou.
“
11
TÉM A
jedenáctou dopolední doběhnou k orloji děti
z vídeňské základky. Jejich ručičky se snaží
protlačit k otvorům.
Snaha školáků je ale marná. V jedenáct hodin to ve stroji zacinká, dráty uvnitř orloje začnou vrnět a není snad nikoho, kdo by neslyšel,
že skleněnka začíná padat. Napětí trvá pár vteřin
a najednou cítíme, že se naší ruky dotkl chlad.
Kulička, kterou ručně
vyrábí v Karlově a městskou pokladnu vyjde
na 80 korun, je naše.
Pro ty, kteří neměli
v lovu štěstí, je připravená
náhrada. Kopie kuličky se
dá pořídit v turistickém
centru jako suvenýr. Stojí
ale tři stokoruny. Levnější jsou trička, která si
turisté kupují na památku návštěvy Brna. Mezi
nejprodávanější patří raketa s Lajkou, prvním živým tvorem z planety Země ve vesmíru,
a podnikatel s náramkovými hodinkami ve tvaru
brněnského časostroje. Mezi tuzemskými zákaz-
níky pak vede triko se sloganem „Má to koule,
stojí to, je to v Brně, co je to?“
Turistickým ruchem ale Brno neoplývá a určitě nemůže konkurovat Praze. Ostatně zahraniční průvodci mluví o Brně a okolí jako o místě
s výborným vínem a nádhernou krajinou. Ale
také místě, kde jezdí auta z dob komunismu,
s odtažitými lidmi a špatnými službami. „Navíc se tam nedomluvíte,“
vzkazují potenciálním turistům knižní průvodci.
Například v britském
průvodci Good Beer Guide se o Brně dočtete, že má
atmosféru Paříže, ale jeho
obyvatelé jsou rezervovaní.
Autoři průvodce s nadsázkou
doporučují jet do Brna starou Škodou 120L.
„Z Prahy to ve tříválcové škodovce může po dálnici D1 trvat i čtyři hodiny,“ popisují exotickou
zkušenost cestovatelé.
Už zmíněná odtažitost „domorodců“ ovšem
není až tak vážná. „Mizí po několika hodi-
„Odtažitost
místních mizí po
několika hodinách
v restauraci.
12
“
T ÉMA
nách strávených v restauraci,“ píše se v Lonely
Planet, který ale dodává, že Brno má špatnou
propagaci v cizině a chybí mu místa pro parkování autobusů. Nejen kvůli tomu se turisté
ze zahraničí ve městě moc neohřejí. Většinou
v něm stráví půlden a pokračují v cestě. Silnější
je naopak kongresová turistika. Jde ale o byznysmeny, kteří do Brna přijeli na veletrh.
Čísla uvádějí, že do Brna přijedou ročně stovky tisíc turistů. Na 150 tisíc jich pak
projde brněnským Turistickým informačním
centrem. Ve statistikách vedou němečtí a rakouští důchodci, kterým se kromě památek
líbí i hospůdky, v nichž se vaří pivo.
„V Brně jsem už popáté a vždycky si vybírám zájezd, v jehož programu je návštěva
hotelu s vlastním pivem. Kvasnicová čtrnáctka
je lahodné pivo, které je unikátní. Když se tedy
řekne Brno, spojím si ho okamžitě s pivem,“
přiznává sedmašedesátiletý německý důchodce Norberth Hönig.
PIVO ZA PÁR KAČEK
Pivní turistikou se ve městě také baví mladí
Angličané ve věku kolem třiceti let. Výhodná
letenka z Londýna do Brna a ještě výhodnější
cena pěnivého moku, která je ve srovnání
s londýnskými puby, a hlavně proslulými nočními kluby, až pětkrát nižší, plní restaurace
v centru města především rozdováděnými
Londýňany. Těm ani nevadí, že je v Brně málo
luxusních hotelů, po nichž volají turisté mířící
nejen do jihomoravské metropole, ale i do jiných částí České republiky.
13
TÉM A
ZAJÍMAVOSTI
KULIČKA Z ORLOJE
Od chvíle, kdy začal podivný hodinový stroj na náměstí Svobody odpočítávat v Brně čas, vypadlo z něj
přes sedm set kuliček. Každá z nich je originál. Letos v létě
z něj budou padat také černé kuličky, které mají připomínat generála švédských vojsk obléhajících Brno, Lennarta Torstensona, a zelené, upomínající
na 120. výročí narození genetika Gregora Johanna Mendela.
BRNĚNSKÁ KOSTNICE
Druhou největší kostnicí v Evropě, hned po Paříži, je ta pod kostelem sv. Jakuba v Brně. Nachází se
v ní až padesát tisíc kosterních pozůstatků. V minulosti byl v těchto místech hřbitov, z kapacitních
důvodů však z něj vznikla kostnice. V 18. století
byla ale zavřena a na dlouhou dobu zůstala v zapomnění. Objevili ji až archeologové před jedenácti lety při průzkumu náměstí.
ZNOVUZROZENÁ VILA
Když v roce 2001 zapsali vilu Tugendhat
do listiny UNESCO, funkcionalistické
dílo německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe se rozpadala. Za 156 milionů korun ji však Brno zrekonstruovalo
a pokochat se v ní mohou od konce února turisté. Dovnitř se však dostanou jen
v omezeném počtu a na rezervaci.
PAMÁTKA V ZAPOMNĚNÍ
V Křenové ulici stojí Zderadův sloup, kolem nějž
procházejí denně desítky lidí, ale jen málokdo z nich
ví, že jde o gotický sloup z 15. století. Tehdy vyznačoval hranice dosahu městského práva. Jméno nese
podle pasáže z Kosmovy kroniky, která popisuje zavraždění králova poradce Zderada ze Švabenic v létě
roku 1091 při obléhání Brna.
Objevte kouzlo farmářských
i jejich
lahůdek
cestu od
vidlí
vidličku
až na
9.–29.7.2012 Brno
gastronomické slavnosti
Degustační menu připravená výhradně z ingrediencí od nejlepších regionálních producentů vaří
šéfkuchaři TŘINÁCTI BRNĚNSKÝCH RESTAURACÍ.
www.jidlozblizka.cz
Prozkoumejte příběh surovin, zamluvte si stůl na
a ochutnejte jižní Moravu na jedné z největších gurmánských událostí tohoto roku v Brně!
Partneři
Pořadatel
Mediální partneři
Slavnosti Jídlo z blízka
osobně zaštítil
ministr zemědělství
Petr Bendl.
EXTRA TI P Y
CESTA
Z MĚSTA
Vídeň
KAFE (NEJEN) PRO KOČKU
Máte rádi kočky? A patříte k milovníkům
dobré kávy? Oboje je k mání v kavárně, kterou před časem otevřel
Alexander Thür. Jmenuje se Cafe
Neko a sídlí v ulici Blumenstockgasse. Neko znamená v japonštině kočka a tímto nápadem
chtěla jeho manželka Takako
Ishimitsu přinést do Vídně
kousek japonské kultury
a podpořit přitom dobrou
myšlenku. Všechny kočky v kavárně totiž pocházejí z vídeňských
útulků.
Cafe Neko,
www.cafeneko.at
16
EXT RA T IP Y
Kutná Ho a
NEJDELŠÍ BOBOVKA V ČESKU
Přes jeden a půl kilometru dlouhou jízdu na bobové dráze si můžete vychutnat ve sportovním
areálu Klimeška v Kutné Hoře. Dráha je položená na třech svazích, má převýšení dvaačtyřicet metrů a svou délkou 1 565 metrů je nejdelší
v České republice a druhá nejdelší v Evropě.
Kutnohorská bobová dráha,
www.bobovadrahakutnahora.cz
AHA
METREM JAKO KDYSI
Jízdu v nejstarších vagonech pražského metra
si mohou lidé užít jednou za měsíc v Praze.
Kromě zážitku z jízdy, která povede trasou
metra linky C z depa Kačerov do stanice Nádraží Holešovice a zpět, si můžete prohlédnout také zázemí metra v depu Kačerov. Program trvá zhruba dvě hodiny a děti do deseti
let mají do soupravy vstup zdarma.
V sobotu do depa, www.dpp.cz
České udějovice
VYHOPSAT SE DO SYTOSTI
Osmimetrová prolézací věž se skluzavkami,
lezecká stěna, maxitrampolíny a mnohem víc
najdete v českobudějovickém Hopsáriu, největším zastřešeném zábavním parku v jižních
Čechách. Atrakce tam nejsou jen pro děti, ale
vyzkoušet si je mohou i dospělí. A nemusíte
mít strach ze zlomenin, bezpečí návštěvníků
všude jistí sítě.
Hop, hop, Hopsárium, www.hopsarium.cz
17
EXTRA TI P Y
HUDBA
Z MARSU
Jeskyně
Vý ustek
PODZEMNÍ KONCERT
Jestliže toužíte zažít neobvyklý koncert,
určitě si nenechte ujít ten, který se koná
23. června v jeskyni Výpustek v Moravském
krasu. Projekt Zvukové jeskyně umožňuje
vytvářet neobvyklé prostorové světelně-zvukové vjemy pomocí digitálně řízené soustavy
z 528 led diod a desetikanálového ozvučení
rozmístěného na stěnách a stropech jeskyně.
Vzniká tak umělecký prostor otevřený hudebním i vizuálním experimentům.
Zvuková jeskyně, www.sonicave.com
18
EXT RA T IP Y
O otín
ROSTLINY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Inspiraci při skládání vaší zahrady či odpočinkového koutu můžete načerpat v Arboretu Borotín na Blanensku. K vidění tam jsou ukázky
rodinných zahrádek, bonsají, dřevin, bylinková
expozice a další. Projít se také můžete po japonské a čínské zahradě nebo si koupit skalničky,
trvalky, dřeviny, bonsaje, trávy či vodní rostliny.
Arboretum Borotín, www.zahrada-borotin.cz
Uhe ské
H adiště
SBÍRKA PSACÍCH STROJŮ
O prvních strojích, na kterých psali lidé za první republiky, se můžete dozvědět více na výstavě s názvem
m V naší
kanceláři..., kterou otevřelo Slovácké muzeum v UherUherském Hradišti. Uvidíte na ní více než 50 psacích strojů,
jako například Continental, Adler nebo Mercedes.
es.
V naší kanceláři..., www.slovackemuzeum.cz
NO
ŽIVOT POD CHODNÍKEM
Chcete-li se dozvědět, co skrývá brněnské
technické podzemí, máte jedinečnou možnost
při ojedinělé exkurzi v kolektorech. Uvidíte při
ní útroby rozsáhlých podzemních technických
sítí, které jsou nedílnou součástí fungování
Brna. Doba trvání každé prohlídky, vedené
školenými průvodci Turistického informačního centra města Brna, je přibližně šedesát
minut a za vstupné zaplatíte 120 korun.
Exkurze v kolektorech, www.ticbrno.cz
19
IN T ERVIEW
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
VERONIKA
Kubařová
Oblečený rozhovor nejen
o vysvlečeném deníku
KAŽDÁ HEREČKA ČI HEREC MAJÍ NĚCO JEDINEČNÉHO.
U PĚTADVACETILETÉ VERONIKY KUBAŘOVÉ TO JE
BEZPOCHYBY JEJÍ ÚSMĚV, KTERÝ JE PRO LECKOHO
ODZBROJUJÍCÍ. ZVLÁŠŤ KDYŽ SE CHOVÁ JAKO
NORMÁLNÍ HOLKA.
a den dětí, 1. června,
oslavila Veronika Kubařová své pětadvacetiny.
Na filmovém plátně ji však
můžete vidět v rolích teenagerek. Naposledy jako
sedmnáctiletou ve filmu
Můj vysvlečenej deník,
kde hraje studentku Johanu Rubínovou, která
řeší nejrůznější milostné karamboly. Snaží
N
se jim sice vyhýbat, ale štěstí nemá.
S klukem, do něhož se zamiluje, se
vyspí její nejlepší kamarádka.
„S Johanou máme hodně společné, ale přece jenom mi byla
bližší role Aničky ve filmu Lidice,“
říká Kubařová v rozhovoru pro
magazín Toplife o svém nejnovějším filmu, pro který vytvořila speciální kategorii. Je to podle ní něco
mezi Rafťáky, Holky to chtěj taky
a filmem o feťácích, Trainspotting.
21
I NTERVI EW
Psala jste si někdy deník?
Psala, a dokonce jsem ho záměrně před natáčením filmu Můj vysvlečenej deník hledala. Byla
jsem v té době na druhém stupni základky, takže
mi bylo třináct. A psala jsem ho do patnácti let.
Vaše zápisky zřejmě
byly jiné, než jaké
psala Johana Rubínová, autora knižní předlohy. Možná
v něm také byly nějaké
obrázky.
Kdo vám byl bližší? Johana, kterou jste hrála,
nebo některá z jeích kamarádek?
Nejblíž bych se identifikovala s Káčou. Ale když
už jsem začala Johanu hrát, zjistila jsem,
že s Johanou máme
spoustu společného.
A za to jsem byla ráda.
„Zahrála bych si ještě
jednou princeznu,
ale třeba i vodníka
nebo čarodějnici.
Víte, do čeho jsem si deník psala? Přesně do takového diáře, do kterého si
zapisujete vy. Takového, v němž je pro každý den
jedna stránka. To byl můj deník. Snažila jsem
se do něj zapisovat každý den. Někdy to byly
jen takové poznámky, jako třeba co jsem dělala.
A taky se do zápisků promítnul nějaký ten kluk,
který se na mě na chodbě ve škole podíval.
Byly
p
yy
to problémy holky v tom věku.
Ve vašem případě
řípadě je to ale pouhých
pátky...
deset let zpátky...
Není to dlouhá
ouhá doba. Ale určitýý
posun, alespoň
poň psychický, u mě
nastal.
Jak jste se vžila do Johany?
Kniha se mii líbila moc, i když
jsem byla trošku
ošku kacířská. Poprvé jsem si pomyslela, že
to už není tak úplně pro
mě. Ale nemohla
jsem se od ní odtrhnout, celou
jsem ji zhltla
ltla
a hrozně mě
bavili všichni
ni
ti hrdinové.
é.
22
Pak jsem se těšila, že ten svět v knize převedeme
na plátno.
V médiích se psalo, že
Johana Rubínová neexistuje. Přitom s vámi
pro jeden společenský
časopis dělala rozhovor. Kde je tedy pravda?
“
Johana Rubínová samozřejmě existuje. Jsou samozřejmě různé spekulace, to je pro film příjemné. Pro mě osobně je to ale nepříjemné, protože
mluvit o ní jako o člověku nemůžu. Tak dobře
se zase neznáme. Hrála jsem
sice její postavu,
j
komplikovaná
ale ve skutečnosti je Johana
J
Ostatně při natáčení neměla
osobnost. Ostatn
zájem se se mnou bavit.
ani velký záje
Při nat
natáčení tedy neměla
připom
připomínky
k tomu, jak ji
hrajete
hrajete?
Jestli je měla, pak ne přímo
JJestli
na mě, ale na režiséra Marna mě
Dolanského.
ttina
ti
n D
na
Ve vvaší herecké kariéře
V
jsou většinou postavy
milý holek. Ve snímku
milých
Lid
Lidice
jste hrála Aničku Co pro vás bylo
ku.
př natáčení surových
při
zá
záběrů
nejtěžší?
Ty situace byly tak hrůzostrašné,
že si to mázos
IN T ERVIEW
lokdo dokáže vůbec představit. Především co
museli ti lidé z Lidic ve skutečnosti při výsleších
prožívat. Tu dobu, ten tlak. Když jsem se na film
před pár dny dívala v televizi, říkala jsem si, jaké
je to štěstí, že můžu bez obav vyjít na ulici, a když
budu chtít, můžu se někde zdržet, toulat se
po Praze a dělat si co chci. Na druhou stranu mi
byla role Aničky daleko bližší než Johany. U ní
jsem musela čerpat z jiných zdrojů než od sebe.
Myslíte to, že Anička je vám blíž proto, že
ráda pomáhate cizím lidem?
Ona to myslela dobře, ale dopadla blbě. Teď to
zlehčuji. Ale byla v podobném věku a chtěla pomáhat. Ve filmu ale neměla velký prostor, spíše
byla článkem toho všeho, co se později odehrálo.
Racionální důvody, proč mi byla blíž než Johana,
nedokážu říct. Ale byla mi povahově blíž. Myslím jako Veronice, ne herečce.
Takže kdybych měl popsat povahu Veroniky
Kubařové, pak je to Anička z Lidic?
Stejná v žádném případě, ale povahově nejbližší
z rolí, které jsem zatím hrála.
Slyšel jsem, že i natáčení bylo hodně emocionální. Vy třeba hrajete scény, v nichž jste
podrobována krutému mučení. Bylo natáčení těžké?
Rozhodně nejtěžší je líčení. Máte v puse nejrůznější vycpávky, na obličeji nalepené odřeniny. Už
si to ani reálně nepamatuji, protože jsem měla
velký strach z toho, jak to půjde. Nevěděla jsem,
jestli to zvládnu. Jenže pak se ocitnete v místnosti, svázaný pouty a napůl visíte. Bylo to hodně
reálné, protože pouta byla zacvaklá a nešlo se
z nich dostat. Navíc se mnou vyšetřovatel cloumal. Když si k tomu ještě uvědomíte, že to takto
kdysi bylo, jde natáčení samo. Včetně těch emocí.
23
I NTERVI EW
Veronika Kubařová
*1987 v Rakovníku
Filmová a divadelní herečka se narodila
1. června 1987 v Rakovníku. V patnácti letech
odjela do Prahy, aby vystudovala Státní hereckou konzervatoř. Pro filmové plátno ji objevil
před šesti lety režisér Karel Janák, který tehdy
devatenáctiletou Kubařovou obsadil do komedie Rafťáci. V roce 2008 vytvořila pod taktovkou režiséra Zdeňka Trošky roli princezny
Rozmarýny v pohádce Nejkrásnější hádanka. Úspěch pro Kubařovou znamenala role
po boku Ivana Trojana v televizním snímku
Juraje Herze Dívka a kouzelník, za niž získala
cenu pro Televizní objev roku 2009. Do paměti diváků se výrazněji zapsala jako Laura
ve filmu Ženy v pokušení, který se stal nejnavštěvovanějším filmem roku 2010. V současnosti hraje v Městských divadlech pražských,
Městském divadle Mladá Boleslav a hostuje
v divadle Semafor.
Myslíte, že film Lidice zapůsobí i na vaši generaci, mezi níž jsou i příznivci nacismu?
Pevně doufám v to, že se nad tím zamyslí. Ze
školy si také pamatuji hodiny, kdy nám učitelé
pouštěli historické filmy. Proto jsem byla ráda,
že se Lidice začaly natáčet. Mnozí mladí lidé by
se s filmem mohli ztotožnit, protože jsou v něm
vidět morální zásady.
Máte raději film nebo divadlo?
Oboje. Není to alibismus, ale každý má svoje specifikum i pro hereckou práci. Když je ale
jednoho víc, člověku se stýská po tom druhým.
A obráceně. Už jsem dlouho nic netočila, takže
bych ráda šla i na nějaký konkurz, ale zároveň
miluju i divadlo. Má totiž magické kouzlo toho
nevratného okamžiku. Když jsme nedávno hráli
24
v ABC premiérové představení Bedřich Smetana: The Greatest Hits, tak na konci lidé stáli
a tleskali a my měli asi dvanáct děkovaček. To je
tak dechberoucí pocit, když diváci stojí, tleskají
a mají rozzářené oči.
A filmová role na obzoru?
Zatím žádná.
Co byste si ráda „střihla“, kdybyste si mohla
vybrat? Princezny?
Kolegové mě strašili, že když jsem natáčela se
Zdeňkem Troškou pohádku Nejkrásnější hádanka, tak že se ještě nahraju princezen. Paradoxně jsem ale hrála jenom tu Troškovu a jednu
v České televizi. A od té doby žádnou. Klidně
bych si ale princeznu ještě zahrála. Ale také bych
si klidně „střihla“ čarodějnici, vodníka, cokoliv.
Baví mě výzvy.
Je těžké pro mladou herečku prorazit?
Určitě ano. Doba je navíc zrychlená, je více informací a vjemů. Lidé také chtějí jakoby pořád
nové tváře. Což znamená, že i když toho natočíte víc, nemáte pořád práci jistou. Protože lidé
nechtějí jednu a stejnou princeznu ve všech pohádkách. Chtějí změnu, ale to je přirozené. Ráno
po premiéře začíná každý herec nanovo.
Nekonečný seriál vás neláká?
Byla jsem jeden den v seriálu První krok. Seriály
ovšem u mne narážejí na problém, že zkouším
v divadle. A časově to nejde skloubit tak, jak by
tvůrci seriálů potřebovali. Seriálům se sice nevyhýbám, ale ráda dělám ucelené věci. Kdyby ale
přišla zajímavá nabídka, tak bych ji neodmítla.
V patnácti letech jste odešla do Prahy. Co
na to vaši rodiče? Neměli strach, že vás velkoměsto zkazí?
Radost z toho neměli. I když jsou naši úžasní
v tom, že nám nikdy v ničem nebránili.
I NTERVI EW
s nikým nebude doma bavit a tak podobně. Ale
zvládlo se to, i když to leckdy bylo pro ně těžší
než pro mě, protože mě neměli doma. Jenže já
jsem byla v Praze na internátě a měla takový polovojenský režim. Také jsem si z domova odnesla
hodnoty, takže se nic děsuplného nedělo.
Naplnily se alespoň některé obavy vašich
ustrašených rodičů?
Rozhodně jsem nezačala kouřit, piji přiměřeně
jako každý dospělý člověk, občas se i opiju, ale
v rámci možností, namyšlená doufám také nejsem, protože jsem od rodičů vychovaná k pokoře. A když někdy namyšlená jsem, tak mi hned
dá život takovou ťafku, že mě to hned přejde.
Na druhou stranu jste se otrkala.
Ramena i lokty se mi přiměřeně nabrousily. Ale
jen do takové míry, abych si nenechala šlapat
na hlavu a sebe sama si nepřestala vážit. Život je
velký dar a nechat si po sobě šlapat není dobré.
Což jsem také dlouho nevěděla.
Jak to myslíte?
Spousta lidí zkouší, co vydržíte. A mají k tomu
nejrůznější taktiky. Producenti mají třeba smlouvy, kterými se vás snaží dotlačit někam, kam nechcete. Ne, že by neznali vaši cenu, ale potřebují
vás dostat tam, kam potřebují oni.
Znamená to, že jste tvrdohlavá?
To by ale pak byl mnohem zajímavější deník,
kdybyste jej psala po odchodu do Prahy.
Možná právě proto jsem ho přestala v patnácti letech psát. A do té doby by se daly zápisky
v něm seškrtat na tři smysluplné věty.
A báli se tedy rodiče, že na vás bude mít metropole špatný vliv?
Samozřejmě že se báli. Měli vůči Praze předsudky. Říkali, že mě Praha zkazí, začnu pít, kouřit,
brát drogy, budu namyšlená herečka, která se
26
To ne, ale mám svůj názor. Samozřejmě že ho
umím změnit. Netrvám na něm za každou cenu,
ale mám také své hodnoty.
Někdy mám pocit, že náš národ mění své
postoje často. Je to vidět i ve filmu Lidice,
kdy právě Češi chodili udávat na gestapo.
Nevím, jak je to možné. Jestli je to v národu
zakořeněné, nebo jestli máme tak nekonkrétní
mentalitu. Spousta lidí ale tehdy jednala ze strachu. A ze strachu nikdy nevzniká nic dobrého.
IN T ERVIEW
Možná je čas obrátit list. Máte nějakou veselou historku z natáčení?
Ti lidé, kteří uměli veselé historky z natáčení
vyprávět, už mezi námi nejsou. Třeba Vladimír
Menšík a celá parta kolem něj. Kdybych měla
říct nějakou veselou historku, pak bych vám řekla
takovou, která se mi zdá veselá, ale skončí nějakou trapnou pointou. Takže to po mě nechtějte.
Co vás baví kromě hraní?
Je to hrozné klišé, ale baví mě být někde v přírodě. Ať už je to válení v přírodě, kam si vezmu
deku někam na louku a hraju karty, nebo s přítelem, kamarády či rodinou na pikniku.
Pocházíte z Rakovníku, takže předpokládám, že vám v Praze příroda citelně chybí.
Chybí. Chodím alespoň do Stromovky.
Co budete dělat o prázdninách?
Prvního srpna mám premiéru v divadle, kde
zkouším Romea a Julii, což mi vlastně prázdniny
rozpůlí. Představení jsem sice hrála už v Městském divadle v Mladé Boleslavi, ale režisér Jakub
Špalek připravuje inscenaci v pražském Divadle
v Celetné. Bude to pro mě takový reparát.
Kdybyste hrála v Brně, je to do lesa kousek...
Mně vlastně stačí ke štěstí i kus pole.
Proč zrovna pole?
Jako malá jsem trávila prázdniny u babičky
na Vysočině, v jedné malé vesničce jménem Dol-
27
I NTERVI EW
ní Město. Proto jsem zvyklá na zahrady a políčka. A taky rybníky, protože i když mám moře
ráda, chci cítit vůni české vody.
Když jste trávila dva měsíce prázdnin u babičky, bylo těžké vás potom zcivilizovat?
Možná trochu jo. Pamatuji se, že když jsme odjížděli od babičky domů do Rakovníka, chtěla
jsem se vrátit k babičce a dědečkovi. Přirostlo
mi to tam k srdci. Ale zase tak zdivočelá jsem
nebyla. V Rakovníku jsme měli také dům se zahradou, takže až tak velký rozdíl to nebyl. Ale
pro můj vývoj byly prázdniny u babičky důležité
z hlediska vztahu k přírodě. Na vesnici je to prostě jiné. Je tam poklidnější život. Bez počítače,
bez telefonu.
28
To už si snad nikdo ani nedokáže představit.
Ale odříznutí od světa jsme nebyli. V dohodnutý čas jsme si volali z telefonní budky. Byli jsme
domluvení, že si zavoláme třeba v úterý v sedm.
A když pršelo nebo byla strašlivá bouřka, navlíkli
jsme se do pláštěnky a gumáků a šli přes celou
vesnici pěšky k budce, kde jsme čekali, až zazvoní
telefon.
Ono je ale někdy lepší být nedostupný...
Je, ale málokdo to umí. Ani já si ho vypnout neumím. Dám si sice tiché vyzvánění a nevybrující
režim, ale za chvíli mi to nedá a musím se podívat, jestli mě někdo nesháněl. Až mě to jednou
vyděsilo a řekla jsem si – zkus si telefon někdy
vypnout úplně.
SPECIALIZED
EPIC 29”
. VOLBA MISTRA SVĚTA
BIKEZONE.cz
Cejl 74 | 602 00 Brno
530 333 555 | 733 531 717
DO SVĚ TA
ZPÁTKY DO
minulosti
Ostrovní Malta.
Místo, kde se zastavil čas
Text: Gustáv Murín
Foto: Gustáv Murín a Archiv
CESTOVAT MŮŽETE NEJEN V PROSTORU, ALE I V ČASE.
VYPRAVIT SE NA MALTU ZNAMENÁ VRACET SE ZPĚT V ČASE.
NA TOMTO OSTROVĚ SE TOTIŽ ČAS KDYSI ZASTAVIL.
30
D O S VĚTA
DO SVĚ TA
O
statně nemusíte být ani odborníky
na automobilismus a velkými estéty,
aby vás udeřilo do očí, že v autobusové
dopravě zůstala Malta někde v polovině minulého století. A ty jejich muzejní, ale stále funkční
autobusy jsou prostě kouzelné. Pocházejí z Anglie, kde je vyrobili v letech
1949, ale i 1953, a jsou
tak staré, že tyto kuriózní
značky už ani v Anglii, království zatíženém na tradici, neexistují.
Názvy Leyland, Perkins,
Bedford Dominant nebo
Marshall patří do muzea.
A to muzeum je tu pod širým nebem a dokonce se
v jeho exponátech můžete svézt na pravidelných
vnitroostrovních linkách. Tyto veteránské autobusy jsou křiklavě žluté s ručně malovanými nápisy jako „Nice Guys Finish Last“, „No Woman,
No Cry“ nebo „Sun Rise for All“. Najdete je
na centrálním autobusovém nádraží, které před
branami Valletty tvoří kruhové náměstí, a v noci
nádherně nasvícenou fontánou Tritónů.
BOJ O HLAVNÍ MĚSTO
Hlavní město ostrova Valletta je unikátem mezi
světovými metropolemi. Po vítězství nad Turky
pokračoval Řád maltézských rytířů v opevňování
ostrova, kde při původní
pevnosti St. Elmo založili
dnešní hlavní město Vallettu, pojmenovanou podle
hrdinského velmistra Jeana
Parisota de la Vallette, který
vedl jejich úspěšný boj s tureckou invazí. A věřte, že to
byl krutý boj.
V roce 1565 odolávalo šest set rytířů Maltézského řádu a 7 000 vojáků pětiměsíčnímu
obléhání pětatřicetitisícovou tureckou armádou. Když padla menší pevnost St. Elmo,
Turci přibili zajaté obránce na kříže a nechali
je plavat přes přístav k pevnosti St. Angelo.
„Autobusy jsou
muzeem pod
širým nebem,
exponáty se
můžete svézt.
32
“
D O S VĚTA
Odpověď obránců byla stejně drastická. Začali
z děl odpalovat hlavy tureckých zajatců na flotilu nájezdníků. Turci nakonec odtáhli. Tento
přístav, obdařen všemi danostmi přírody jako
spolehlivé útočiště i největších lodí, se stal terčem leteckých úderů Italů a Němců za druhé
světové války v rozsahu, kterým žádné jiné
město světa neprošlo.
Od roku 1940 do roku 1943 zažil hlavní ostrov 3 340 poplachů v celkové délce 2 357 hodin.
Každý dvoustý obyvatel byl zabit a každý sedmdesátý raněn. Těžko se lze divit, že vybudovali
unikátní systém krytů pro 140 tisíc lidí při tehdejší populaci 260 tisíc obyvatel. Přesto utrpěli
i velké materiální škody. Až 35 tisíc budov kolem
Velkého přístavu bylo zničeno nebo poškozeno
a dodnes při vstupu do města zůstávají jako
33
DO SVĚ TA
memento ruiny Opery postavené Brity ve velkorysém stylu v roce 1866 a vybombardované o
mnoho let později, v roce 1942. Dodnes se město pyšní ohromujícími
hradbami, z nichž (zejména ze zahrad Barrakka) je úžasný pohled na tři menší města: Bight, Birgu-Vittoriosa a Senglea, která obklopují Grand Harbour (Velký přístav). O vlivu
nové doby svědčí i to, že pevnost St. Angelo
sice odolala Turkům, ale neodolala reklamě
na firmu Vodafone, která téměř úplně zakrývá
její hradby.
TURISTICKÁ REVOLUCE
Průmysl na Maltě prakticky neexistuje. Tedy
pokud průmyslem nenazývají Malťané turismus. Na více než čtyři sta tisíc obyvatel totiž
připadá až milion návštěvníků ročně. Kvůli
34
takovému přívalu turistů dokonce domorodci
zapomněli na křivdy dobyvačných Turků, Italů
i Němců a vítají je jako turisty. Stabilním zdrojem příjmů jsou však Britové, pro které byly
tyto ostrovy po celých 179 let významnou námořní základnou.
Dnes se sem vracejí zejména ti starší a přinášejí si své po celé roky neměnné zvyky. Nejraději si posedí každý večer v téže hospůdce
s názvem jako „English Rose“, pijí totéž pivo,
případně whisky a jsou rádi, když se barman
jmenuje Charlie. Ale i my se zde můžeme cítit jako doma. Vždyť v ulicích je tu pomalu už
víc favoritů a škodovek než u nás. I ženská
jména Maria, Monika a Marika nám znějí povědomě.
(Autor je spisovatel. Jeho zážitky z mnoha
zajímavých cest najdete na www.tulacky.net.)
D O S VĚTA
Gozo
Druhým největším maltským
ostrovem je Gozo. Toto slovo
znamená v kastilštině radost
a jméno dali ostrovu Aragonci ve 13. století. Jiní mu
zase říkají ve volném překladu „úrodná země vykukující
z moře“. I když leží ostrov
jen pět kilometrů od Malty, je
úplně jiný. Na první pohled je
zelenější, jelikož je na ostrově
větší množství jílu a půda je
tak úrodnější. Podle některých legend byl Gozo bájný
ostrov z řeckých mýtů, kde
Odysseus prožil několik let
s nymfou Kalypso.
DO SVĚ TA
CO NEVÍTE o Maltě
OSTROV PLNÝ KRAJANŮ
Malťané s námi sdílejí i neuvěřitelné krkolomnosti socialistických experimentů, které korunovala vláda Doma Mintoffa. Ten v roce 1975 zlomil stávku lékařů tím, že povolal na jejich místa
stovky kolegů z tehdejšího Československa. Oni
a jejich maltské rodiny jsou dnes základem početné československé menšiny na ostrově.
KAVÁRNY A BARY
Jednou ze zásad honosnějších restaurací
je, že si v nich musíte rezervovat stůl, a to
i v běžné dny v časech obědů. Otevřeno
mají obvykle od 12.00 do 15.30 hodin
a pak zase až od 18.30 do 23.30 hodin, kuchyně zpravidla končí už v jedenáct večer.
TRHOVÁ VŠEHOCHUŤ
Uliční trhy se na Maltě konají ve Vallettě, Marsaxlokku a na Gozu ve Victorii téměř každý
den. Pokud si ale chcete užít ten největší, vyrazte
v neděli dopoledne před hradby hlavního města.
V přístavu Marsaxlokku nabízejí trhovci zejména tradiční rukodělné výrobky. Na své si přijdou
i milovníci čerstvých potravin, zejména pak ryb.
DOLCE VITA ADINY MANDLOVÉ
OVÉ
Na Maltě několik let žila i česká herečka Adina Mandlová se
svým manželem Benem Pearsonem, než je odtamtud – dle
jejích slov – vyhnali komunisté. Pearson
n byl homosexuál,
intimně tedy spolu žili jen sporadicky. Vzali
ali se v roce 1954
a zůstali spolu bezmála čtyřicet let. Tedy až do jeho smrti,
která přišla v roce 1991. Krátce poté skonala
ala i Mandlová.
36
ƒ Ateliérové fotografie
maminek a miminek, dětí a rodin
ƒ Těhotenské fotografie
ƒ Portrétní fotografie
ƒ Fotoknihy, fotoobrazy na plátno
ƒ Dětské kalendáře
Individuální přístup – přizpůsobujeme se náladě miminka
Zajímavá cena
Babice nad Svitavou 379, 664 01
tel.: +420 736 484 787
e-mail: [email protected]
www.babyblik.cz
FOTO VÝL ET
Foto: Pavel Daněk
Plastická mapa Moravy a Slezska
Historický vývoj kartografie můžete spatřit v Moravském kartografickém centru ve Velkých
Opatovicích. Nejvzácnějším exponátem je obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která je vystavena na ploše téměř sto metrů čtverečních. Mapa vznikla na počátku 20. století
na podkladech takzvaného II. a III. vojenského mapování. Jedná se o unikátní dílo, které nemá
v České republice obdoby.
GPS: 49°36‘39.676“, 16 °40‘10.457“
38
FOTOVÝ LET
Hrad Sovinec
Nejrozsáhlejší hradní komplex na Bruntálsku je hrad Sovinec. Přestože roku 1945 vyhořel, postupně jej památkáři zrekonstruovali a nyní je přístupný návštěvníkům. V nejvyšší
části hradu stojí na skalisku okrouhlá dvacetimetrová věž a nedaleko ní je ve skále vytesáno
sklepení.
GPS: 49°50‘15.07“, 17°14‘ 46.89“
Písečný přesyp u Vlkova
Unikátní přírodní památku najdete na Táborsku. Jedná se o vátý písek s dunami a výskytem vzácných pískomilných rostlin. Této rezervaci se také říká česká Sahara.
GPS: 49°9‘34.65“, 14°42‘53.35“
39
KRYSAŘOVY
Text: Vladimír Jelínek
Foto: Archiv
dětičky
Odvedla bájná legenda
ratolesti na Moravu?
KDYŽ SE V ROCE 1284 PŘEMNOŽILY V NĚMECKÉM MĚSTĚ HAMELN
KRYSY, PŘIŠEL DO NĚJ MUŽ V PODIVNÉM ODĚVU, KTERÝ SI
ŘÍKAL KRYSAŘ. MĚSTO KRYS ZBAVIL. HLODAVCI NÁSLEDOVALY
LÍBEZNOU MELODII KRYSAŘOVY PÍŠŤALKY AŽ DO NEDALEKÉ ŘEKY,
KDE SE UTOPILY. HAMELNŠTÍ RADNÍ MU ALE ZA SLUŽBU ODMÍTAJÍ
ZAPLATIT SLÍBENOU TUČNOU ODMĚNU, A TAK SE KRYSAŘ PO ČASE
DO HAMELNU VRACÍ. POMSTÍT...
40
C ESTY
T
en příběh děsí malé i velké po celé generace. Stal se 26. června 1284. Život obyvatel německého města Hameln se prý
tehdy změnil v noční můru.
Nejprve je tajemný cizinec zbavil krys, potkanů a vší havěti ze stoky. Zahrál na stříbrnou
flétnu, jejímž vábivým tónům nemohla odolat.
Šla za ním pokorně až do hradního příkopu, kde
se utopila. Pak přišel muž pro odměnu. Protože
se Hamelnští zdráhali, začal hrát znovu. A odvedl 130 dětí. Nikdo nebyl schopen je zastavit.
Zdrcené matky mohly jen sledovat, jak zástup
mizí za vrchem Kalvárie. Mnozí si lámali hlavu
s tím, kam se dítka poděla. Výzkum ukazuje, že
se jejich novým domovem stala Morava.
ZANIKLÉ OBCE
Příběh o pátrání po osudu krysařových dětí zná
jen málokdo. Je spjat s chirurgem a badatelem
Ervínem Černým z Podomí
mí na Vyškovsku. „Vyrůstal v místě, kde měl téměř
měř neustále před očima zaniklou část obce. Snad
nad díky tomu získal
nadání číst v krajině, z detailů
etailů si vytvořit
v mysli její dávno zapomemenutou podobu,“ vzpo-míná Dáša Zouharová,
á,
která Černému pomáhala.
la.
Na Drahanské vrchovině nalezl 62 zaniklých středověkých
kých
obcí. Nejzajímavější je Hamamlíkov. Patrně jej založily děti
ěti
odvedené z Hamelnu.
Indícií, které s ním spopojují zaniklou vesničku, je více.
Její název je podle odbornírníků počeštěnou verzí německého
kéh Hämlingen,
Hä li
což v překladu znamená Hamelnští. Vesnice je
zmiňována ve starých textech i jako Hemlincov,
Hamlinkov či Hamakov. Sousední Podomí se
nazývalo Boden. Legendy přitom vypráví, že
krysař se jmenoval Body. Zvláštní shoda. Proč
ale s dětmi zamířil právě sem?
S odpovědí přišel německý historik Wolfgang Wann, který pátrání po krysařově legendě
zasvětil celý život. Upozornil na olomouckého
biskupa Bruna ze Schauenburku. Za jeho dob
byla Morava zemí divokých lesů, což se biskup
rozhodl změnit. Z přelidněného Německa zval
na území pod správou biskupství zástupy kolonistů. Počet svých vesnic zvýšil z 200 na 400,
přičemž nový domov v nich našlo asi 25.000 lidí.
Mnozí byli z Brunova rodného kraje, v němž je
samozřejmě i Hameln.
Badatelé tuší, kdo byl krysař. Asi šlo o jednoho z lokátorů. Byli to náboráři. V přelidněném
Německu, Flandrech a severní Francii hledali
kolonisty. Bruno jich zaměstnával na tři stovky. Možná byl krysař úspěšný lokátor. Co když
ve skutečnosti neodvedl děti? Profesor našel
k těmto informacím další údaje. Napomohla mu
zmínka z roku 1572 v úředních knihách. Stojí
v nich, že lidé z obce Ruprechtov chodí s dobytkem na pas
pastvu po cestě nad Hamlíkovem.
V roce 1969 Č
Černý uspěl. V údolí Psí žleb, a to
tam, kde by to nikdo nečekal, našel v porostu
zbytky
zbytk deseti budov i místa, na nichž
měli
měl jejich obyvatelé pole.
Osud obci nepřál. Za husitských
válek
lehl popelem. V 16. stov
letí byla na krátký čas obnovena,
pak ale patrně jejé obyvatele zahubil
mor. Na místě Hamlíkova
h
jsou
js nyní louky a les. Připomíná
jej jen tabulka zarůstající trávou.
Přesto
má tento prostor jedinečP
nou atmosféru. V poledne a k večeru
ji umocňuje
umocňuj kostelní zvon, jehož zvonění
doléhá
do Hamlíkova
až z Ruprechtova.
d léhá d
H
I profesor Černý to tak cítil. Napsal: „Kdykoliv vzpomenu na toto tiché, smutné místo s mizejícími stopami po zaniklé vesnici, vždy se s jejím obrazem vynoří bájemi opředená postava
jejího lokátora, tajemného krysaře z města Hameln.“
41
SP O RT
MÁME HOLE
v ruce
Nejen na sever
severskou chůzí
Text: Simona Polcarová
Foto: Archiv
URČITĚ JSTE JE UŽ NĚKDY POTKALI. VYPADAJÍ JAKO BĚŽKAŘI,
KTEŘÍ CHODÍ BEZ LYŽÍ, ALE JAKO BY SI JEŠTĚ ZAPOMNĚLI ODLOŽIT
HŮLKY. NEJSOU TO BLÁZNI, ALE LIDÉ, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ STÁLE
OBLÍBENĚJŠÍMU SPORTU, JEHOŽ KOLÉBKOU JE FINSKO.
R
adost z chůze, dynamiku do života, rozpohybování celého těla a jeho správné
držení, lepší spalování kalorií, zvýšení
kondice a pohyb na čerstvém vzduchu, ať jste
mladí, staří nebo trpíte nějakým kilem navíc,
by vám měl přinést sport, který si získává stále
více příznivců – nordic walking neboli severská
chůze.
„Nordic walking je chůze se speciálně konstruovanými holemi, které mají tzv. rukavičku,
díky níž se hůl drží vás a vy se nemusíte držet
hole,“ vysvětluje fyzioterapeutka a instruktorka
nordic walking Marie Zemánková.
Na sportu, který se v našich zeměpisných
šířkách začal prosazovat na počátku 21. století,
oceňuje, že ho může provozovat opravdu každý.
42
SP O RT
přidává další plus Zemánková. Podceňovat byste neměli ani příznivé účinky nordic walking
na psychiku – při svižné chůzi se totiž do těla vyplavují hormony endorfinu, které vám zaručeně
zvednou náladu.
S HOLEMI DO KONDICE
Pro lidi po úrazech mohou být hole oporou,
která jim dodá jistotu, což ovšem neznamená,
že jde o sport pro méně fyzicky zdatné. Když
zvládnete techniku, dá se s holemi i běhat nebo
absolvovat kopcovitý terén, ovšem chce to dobrou koordinaci pohybů. Nordic walking se může
stát i skvělou relaxací v přírodě, pokud ho provozujete čistě rekreačně. Při pravidelném tréninku
pak rozhodně zlepší vaši kondici, a jak už bylo
řečeno, zatíží ty části těla, které většinou zůstávají
ladem. Proto je severská chůze oblíbená i mezi
sportovci, kdy v kombinaci zvyšuje výkonnost.
Abyste se vyhnuli nešvarům při chůzi a nemíjeli se efektem, instruktoři nordic walking
rozhodně doporučují absolvování kurzu. Dozvíte se, jakou výšku hole vybrat k vašim fyzickým proporcím, naučíte se správné držení těla
i koordinaci pohybů a vystižení momentu k odpichu. Podobnou zkušenost můžete získat nejen na kurzech, ale třeba také na jednodenních
zájezdech s nordic walking za přítomnosti instruktorů. Při chůzi byste se rovněž měli vyhnout
používání ostrých hrotů holí na tvrdém povrchu.
Na tento terén se vždy nasazuje gumová botička.
„Nemá žádná omezení, chodit může i člověk nemocný nebo handicapovaný, pokud chce začít se
sportem tak, aby sám sobě neubližoval,“ podotýká Zemánková.
Dalším přínosem této aktivity je, že zapojuje
větší svalovou skupinu, zejména horní část těla,
kterou při sedavém zaměstnání téměř nepoužíváme. „Hole vám doslova rozpohybují ramena
a hrudník, také díky nim odlehčíte kloubům,“
44
KAM VYRAZIT?
„Ideální terén neexistuje,“ směje se instruktorka
Zemánková. Nejpohodlněji se sice chodí na trávě nebo po udusaném sněhu, ale kdybyste čekali
na ideální podmínky, nezačnete nikdy.
Nordic walking zkrátka můžete provozovat
kdekoliv – v lese, na trávě, na asfaltu (se speciální
botičkou na odpružení) – a kdykoliv – třeba
i potmě s čelovkou. Krásné lokality u nás nabízí
např. Vysočina nebo Jeseníky.
S P ORT
SP
... při chůzi s holemi zapojíte až 90 procent svalů
valů
v těle a zvýšíte nárůst spotřeby energie až o 46
6 procent? Navíc se zlepší váš krevní oběh, tepová frekvence se
zvýší o 5 až 17 tepů za minutu a spálíte i více kalorií než při
normální chůzi. Zároveň odlehčíte kloubům.
HOLE TUOMA JANTUNENA
Nordic walking neboli severská chůze pochází z Finska. Za zrodem tohoto sportu stojí
Tuomo Jantunen, který začal přemýšlet o využití holí pro kondiční účely. Nápad má původ v letní přípravě běžců na lyžích. K první
skupinové chůzi s holemi bez lyží došlo v roce
1988 v Helsinkách.
ách. O devět let později –
v roce 1997 – se ujalo anglické pojmenování
nordic walking.
JE TO IN, MÁ TO POINT
Rostoucí záliba v severské chůzi s sebou přinesla vznik služby Nordic Walking Point. Je to vybrané místo se zázemím jak materiálním,, tak
informačním. Můžete si zde zapůjčit správné a kvalitní hole a na místě
místě
najdete proškoleného člověka, který vám pomůže v začátcích a naučí
učí vás
hole používat. Navíc získáte tipy, jak využít hole nejen pro chůzi.
DOJDĚTE SI ZA ZDRAVÍM
Pokud budete chtít
htít severskou chůzi vyzkoušet s těmi, kteří
teří se jí už nějaký ten pátek věnují, pak si najděte jejich kluby na webu.
Na internetu se dozvíte
ozvíte i zajímavé tipy na výlety s holemi v rukou.
ou. V Brně, ale i v jiných městech České republiky,
liky, navíc vznikají centra, kde
školí správnou severskou
verskou chůzi.
45
SP O RT
Text: Lenka Vránová
Foto: Václav Mudra pro
Sport Invest Group
PETR
KOUKAL
Happy end jako z filmu
JAKO NA HORSKÉ DRÁZE SE POHYBUJE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÝ
BADMINTONISTA PETR KOUKAL. V POSLEDNÍCH DVOU LETECH
DOKÁZAL ZVÍTĚZIT NAD RAKOVINOU, VRÁTIT SE NA KURTY A PŘED
PÁR DNY PROKLOUZL NA OLYMPIÁDU V LONDÝNĚ 2012.
S P ORT
J
eště předloni měl badmintonista Petr
Koukal, muž s brněnskými kořeny, našlápnuto k bezproblémové kariéře. Vyhrával zápasy, sbíral jeden titul za druhým
a bezstarostně vychutnával sportovní úspěchy.
V září 2010 se mu však do cesty postavil soupeř,
s kterým si neuměl jen tak lehce poradit. Děsivá
diagnóza lékařů zněla rakovina varlat. Paradoxně ještě měsíc předtím odehrál životní turnaj
v německém Saarbrückenu, kde na prestižním
Bitburger Open postoupil až do semifinále.
„Cosi jsem si nahmatal v tříslech,
ale nevěnoval tomu pozornost. Pak
jsem v září na jedné akci poprosil
kamarádku lékařku, jestli by
mi bulku neprohlídla. Byla
uvolněná nálada,“ vzpomíná zpětně na nejhorší okamžiky svého života šestadvacetiletý sportovec Petr
Koukal.
CESTA SNŮ
Po potvrzení diagnózy podstoupil okamžitě operaci, následně
i chemoterapii. Tehdy také začal točit dokument Cesta snů aneb Nejlepší věci na světě nejsou věci, který
vyvrcholí v létě právě na olympiádě
v Londýně. Po skončení léčby začal
i znovu hrát, ale nemoc se pochopitelně promítla do přípravy.
„Bylo to znát hlavně ve fyzičce.
Zase jsem se naučil, že musím hrát
víc chytře. Dřív jsem si mohl dovolit
jen vracet údery, dnes se snažím zakončovat výměny mnohem dřív. Předvedu sice
špičkový výkon, ale mám problém jej za tři hodiny zopakovat,“ vyprávěl po prvních týdnech
zase normální tréninkové zátěže.
Sportovní cíl měl Petr Koukal po vyléčení jasně daný: kvalifikovat se na olympiádu
v Londýně 2012. Po Pekingu 2008 by přitom
šlo už o jeho druhé hry. „Když jsem ještě ležel
v nemocnici, dal jsem si za cíl, že se vyléčím
a vyhraju republikové mistrovství. To se podařilo. Další byla úspěšná kvalifikace na olympiádu.
A jenom já sám vím, co všechno splnění tohoto
snu předcházelo,“ vysvětluje Koukal, který má
na levém rameni symbolicky vytetované olympijské kruhy.
S postupující kvalifikací bylo
jasné, že jeho proklouznutí
mezi účastníky olympiády bude
případně velmi těsné. „Rozdíl
v tom, jestli pojedu, nebo ne,
je obrovský. Olympiáda je jednou za čtyři roky a speciálně pro nás badmintonisty
je to obrovský vrchol.
Jsou na to vázané téměř
všechny sponzorské smlouvy nebo
bonusy. Šíleně by mě to mrzelo,
kdyby mi to uniklo,“ uvědomoval
si hráč, který má rád kvalitní jídlo,
dobré víno a značkové hodinky.
BALÍ KUFRY
Prožil měsíc nejistoty a nervózního čekání, kdy z pozice náhradníka musel doufat v odhlášení
alespoň dvou už kvalifikovaných
účastníků. Rozhodnutí mělo přijít 1. června.
Nakonec Koukal zabral úplně poslední účastnické místo poté, co se seznam zúžil o hráče
přihlášené do více disciplín a badmintonisty,
jejichž start v Londýně nepotvrdily národní
olympijské výbory.
„Od rána jsem čekal, jak to dopadne. Ani
jsem kvůli tomu nemohl dospat. Výsledek jsem
se dozvěděl na klubovém mistrovství Evropy.
Začal jsem radostně pobíhat, objímat se s ostatními, ukápla i nějaká ta slza. Splnil se mi tím
sen,“ přiznává Koukal.
47
Foto: SPECIALIZED
CYKLISTICKÉ
MÝTY
Nejčastější
předsudky
mezi cyklisty
ČEŠI JSOU NÁRODEM CYKLISTŮ.
NĚJAKÉ KOLO MÁ DOMA SNAD
KAŽDÝ A STATISÍCE NOVÝCH
KOL SI V NAŠÍ ZEMI KAŽDÝ ROK
NAJDOU SVÉ NOVÉ MAJITELE.
PŘESTO MEZI LIDMI PANUJÍ
VE VZTAHU K BICYKLŮM MÝTY,
NAD NIMIŽ SKUTEČNÝ CYKLISTA
JEN NEVĚŘÍCNĚ KROUTÍ HLAVOU.
VYBRALI JSME PRO VÁS TY
NEJČASTĚJŠÍ.
S
mnohdy těžko vyvratitelnými názory
přicházejí do prodejen s jízdními koly
lidé denně. Často se jedná o „osvědčené“ rady kamarádů, jindy pramení z neznalosti věci. Občas ale prodejci kol musejí vyvracet
mýty, které nejenže nikdo netuší, odkud se
vzaly, ale především nejsou založeny na zdravém rozumu. A některé z nich mohou mít
i fatální důsledky.
S P ORT
Přilbu nepotřebuji, já nepadám, je oblíbená
výmluva těch, kteří mají rádi vítr ve vlasech.
Ve skutečnosti ale hazardují se svým životem. Je
prokázáno, že s přilbou se riziko těžkého poranění hlavy nebo smrti sníží devatenáckrát!
Rukavice jsou pro suchary. Bezpečnost by ale
měla být na kole pravidlem číslo jedna. Cyklistické rukavice rozhodně nejsou určeny jen pro
závodníky. Při pádu ochrání vaše ruce před poraněním, zvyšují komfort jízdy a řidítka s nimi
budete mít vždy pevně pod kontrolou.
Měkké sedlo = pohodlí. Může to být přesně
naopak. Mnohem důležitější než to, jak je sedlo
měkké, je jeho tvar a šířka, která by měla odpovídat vaší postavě a šířce pánve. Nevybírejte sedlo
podle toho, jestli se vám líbí jeho barva. Na sedle
strávíte drtivou část každé vyjížďky, musí vám
zkrátka „sedět“.
ODPRUŽENÍ NEUBÍRÁ ENERGII
Celoodpružené kolo pro mě není, nejsem závodník. Chyba lávky. Takzvané „fully“ se daleko
více než pro závodníky hodí pro ty, kdo si rádi
užijí jízdu terénem bez drncání a s vysokou mírou pohodlí. Moderní fundované systémy odpružení neubírají energii při šlapání po rovině,
ale naopak v rozbitém terénu vaši jízdu podpoří,
protože díky tlumiči zůstává vaše zadní kolo stále v kontaktu s podložím a v záběru.
Devětadvacítka je neohrabaná. Horská kola
s větším průměrem kol (29“ namísto dosud běžných 26“) jsou fenoménem letošní sezony. Pro
většinu cyklistů jsou „devětadvacítky“ přínosem
díky setrvačnosti pohybu, snazšímu překonávání
překážek a udržování rychlosti.
Nepotřebuji drahé kolo, nevyužiji ho. Dražší
kola využívají lepších materiálů, jsou lehčí, odolnější a nepopíratelně lépe jedou. Proč si tedy neužít váš koníček se vším všudy a nevychutnat si
ho? Každá koruna je v kole poznat a bohatě ji
vyváží výsledný pocit z jízdy. A že nepotřebujete
lehké kolo? Častým argumentem je, že levnější
než ušetřit kilogram hmotnosti na kole je ten
stejný kilogram shodit na vlastní váze.
Chci mít co nejvíce převodů. Pokud někdo
bude počítat, kolik máte na kole převodů, nenechte se vyvést z míry. Nejde říci, že by sedmadvacet převodů (3x9) bylo lepší než dvacet
(2x10). U kol tato přímá úměra neplatí. Moderní
horská kola již mají dokonce i 3x10, na silničních kolech však zpravidla mají své místo systémy s 2x10 nebo nově 2x11 převody.
Čím těžší převod, tím lépe. S příliš těžkými
převody šlapete příliš silově, vystavujete mnohem
většímu zatížení svůj pohybový aparát a můžete
si tedy spíše uškodit. Daleko zdravější je šlapat
plynule, svižnou kadencí se 70 až 100 otáčkami
za minutu a na lehčí převody.
Nášlapné pedály nechci, jsou nebezpečné.
S nášlapnými pedály využijete efektivněji sílu
při šlapání a budete mít větší jistotu na kole
i ve sjezdech.
BIKEZONE.cz
Cejl 74, Brno
Tel.: 530 333 555, 777 187 279
www.bikezone.cz
49
HI - TECH
BRNKÁNÍ BEZ STRUN
Ve světě techniky je možné
m
prakticky cokoliv. Designér Tony
Weichselbraun to zřejmě moc
m dobře ví, a tak vymyslel kytaru, která
na ni
nemá struny. A přesto na
n můžete hrát, jako by je měla. Kombinuhratelnost s digitálním záznamovým prostředím.
je totiž analogovou hrateln
výstřelek mezi hudebními nástroji není, už teď
V prodeji sice ještě poslední výs
je ale jisté, že pokud s ní budetee chtít hrát
hrrát u táboráku, musíte mít pořádně nabito.
SÁHNĚTE
SÁ
Ě
DO KAPSY
NEVYBRALI JSTE SI JEŠTĚ MÍSTO, KDE
DE
EVADÍ.
STRÁVÍTE LETOŠNÍ DOVOLENOU? NEVADÍ.
K. TŘEBA
ZKUSTE SVÉ ÚSPORY UTRATIT JINAK.
TÍM, ŽE SI POŘÍDÍTE KOLO OD AUDI NEBO
HODINKY SPRINTERA BOLTA ZA PŮL MEGA.
BUDIŽ SVĚTLO!
Na cest
cestách, zejména když vyrazíte
stan, se vám jistě bude hodit
pod st
voděodolná a nárazuvzdorná svívoděo
tilna Powertraveller Lightmonkey. Když ji připojíte k nabíječce,
svítí až 33 hodin na jedno nabití.
svít
Ve stanu se stane rázem lamV
pičkou, na kole zase světlometem. Za 340 korun ji
koupíte na Sunnysoft.cz.
ULTRATENKÁ EXTRAVÝDRŽ
Firm HP představila svůj poslední kousek
Firma
s názvem Ultrabook HP Envy Spectre
XT. Kromě toho, že je tenký, může se pyšnit i extra dlouhou výdrží baterie. Ta se
k notebooku jednoduše „přilepí“ a stroj pak
jede až dvacet
dva hodin. Za 999
a 999 dolarů je k mání na www.hp.com.
na www
O KOLEČKO NAVÍC OD HONDY
Japonští vynálezci jsou známí svou hravostí. Důkazem je UNI-CUB. Vyrábí jej Honda a bude konkurovat strojům značky Segway. Kola umožožňují jezdci dokonaleji kontrolovat směr pohybu. Jezdit lze nejen dopřeedu či dozadu, ale i po diagonále, což by mohlo dostát ocení například při
ři
nutnosti se proplétat se mezi lidmi. Na trh by se UNI-CUB měl dostat
at
letos na podzim, informace o ceně najdete na www.world.honda.com..
50
HI-TECH
ŠPERK NABITÝ PAMĚTÍ
Jestliže nevíte, čím oslnit svou drahou polovičku,
a zrovna řešíte dilema, jestli jí koupit šperk nebo
něco praktického, už dál nehledejte. Philips společně
n
sse značkou Swarovski přicházejí na trh s obojím dohromady. Jde o USB flash disk schovaný do luxusního
hr
šperku. Vejde se do něj až 250 skladeb a tisíc obrázků.
šper
Od 179 dolarů si jej koupítee na www.philips.com.
Od 17
ČAS PODLE BOLTA
Přesné jako švýcarské hodinky a rychlé jako nejrychlejší běžec
planety Usain Bolt. Takové je spojení limitované řady hodinek
firmy Hublot. Řemínek náramkových hodinek je navíc vyroben
z kůže, z nichž měl Bolt tretry ve chvíli, kdy vytvořil světový rekord na olympiádě v Pekingu. Jestliže chcete mít tyto hodinky
na ruce, musíte si pospíšit. Firma Hublot jich vyrobila jen 250 a cena
na
šplhá k 483 tisícům korun. Objednat je můžete na www.hublot.com.
om.
SLUNCE PORÁŽÍ BATERKY
Může to být větrák, autíčko, motorový člun nebo vznášedlo. Řeč je o stavebnici Solar Kit, která v létě zabaví
nejen
děti. Sada obsahuje malý solární panel, mon
torek,
ozubená kola a řadu plastových dílů. Díky
t
solárnímu
panelu ušetříte za baterky. Cena stavebs
nice
n začíná na 125 korunách, dražší modely pořídíte za patnáct set. Více na Heureka.cz.
AUDI NA DVOU KOLECH
Možná se tomu budete divit, ale německá automobilka Audi se pustila do výroby kol. Přesněji řečeno
elektrických bicyklů. Kromě toho, že je kolo vybaveno baterií s výdrží dvě a půl hodiny, je jeho
ho
součástí i chytrý telefon, který vás informuje
jako budíky v autě. Jediné, co konstruktéři
z automobilky nevymysleli, je cena stroje.
Brzy se ji dozvíte na stránkách Audi.com.
AUTO
PŘIJÍŽDÍ
Text: Markéta Kuklová
Foto: Mazda ČR
MAZDA CX-5
Nejlepší kompaktní SUV
JESTLI NĚCO MAZDĚ CHYBĚLO, TAK TO BYLO KOMPAKTNÍ SUV. NÁPLAST
V PODOBĚ HORKÉ NOVINKY CX-5 NEJENŽE SKVĚLE ZACELILA RÁNU
PO ŽÁDANÉM TYPU, ALE STANOVILA VE TŘÍDĚ NOVÁ MĚŘÍTKA.
52
AUTO
Z
ájem o malá „es-ú-véčka“ v poslední
době jen roste a nemít v portfoliu „teréňáček“ znamená zbytečně nechávat zisky konkurenci – stačí se podívat, kolik škodovka
prodá oblíbených Yeti. Mazda na CX-5 čekala
dlouho, trpělivost ale přinesla kýžené růže.
SYMPATIE PŘIJDOU ČASEM
Sebevědomý, líbivý, festovní a zároveň nekonfliktní – nadčasový design zaujme spíš až na ten
druhý pohled, o to déle z něj ale budete mít radost. Výrazná pětiúhelníková maska a strmá příď
se šikmýma očima světlometů zjednávají v provozu žádaný respekt, nechybí ani pásky denního
svícení LED diodami. Dynamice dostojí klínovitá boční linie se sportovně malým zasklením
a vysokými boky, robustní zádi pak korunuje mohutný střešní spoiler vylepšující kromě vzhledu i aerodynamiku.
Bereme za kliku a na první dojem
je poznat, za co jste utratili svoje peníze – masivní palubní deska vzbuzuje
důvěru stejně jako kvalitní materiály
a pečlivé zpracování patrné z vlasových
spár mezi díly interiéru. Je libo vyšší posaz jako na kapitánském můstku nebo
sportovní podřep? Díky velkorysým
rozsahům seřízení sedadel a bohatému
nastavení sportovně tříramenného mul-
tifunkčního volantu najde svoji ideální polohu
skutečně každý a pohodlná sedadla tělo drží
výrazným bočním vedením opěradel. Ovládání
usnadňují logicky rozvržená tlačítka s měkkým
a jednoznačným chodem, navigaci, audiosystém
či nastavení můžete provádět též integrovaným
kolečkem s pomocnými tlačítky za řadicí pákou
jako u BMW.
KLAUSTROFOBIE NEHROZÍ
Spousta kompaktních SUV trpí bolestí stísněného interiéru a malého zavazadelníku,
s Mazdou CX-5 vám ani jedno nehrozí. Díky
délce přes 4,5 metru a zejména velkorysému
2,7metrovému rozvoru náprav se můžete rozvalit i na zadních sedadlech. Široká a vysoká kabina
53
AUTO
faktický dostatek životního prostoru ještě pocitově zvětšuje, přičemž příjemné překvapení čeká
posádku po exkurzi do zavazadelníku: pro bagáž
je připraveno 503 litrů! Ani yeti, tiguan, sportage nebo kuga nenabídnou víc. Trumf číslo dvě
se jmenuje Karakuri – stačí zatáhnout za páčku v kufru a zadní sedačky na povel bleskově
lehnou. Výsledkem je rovná plocha a skvělých
1620 litrů. Pihu na kráse zavazadlového prostoru kreslí jen fakt, že zadní stěna se nevyklápí tak
vysoko, jak by si vzrostlý Evropan přál.
Mazda CX-5 je prvním vozem značky od základu konstruovaným s komplexním
uplatněním prvků Skyactiv – na motoru, převodovce, podvozku nebo karoserii. Highlightem je
zážehová pohonná jednotka s rekordním kompresním poměrem (14,0:1), sníženými ztrátami
a vylepšenou účinností. Benzinový dvoulitr vás
přinutí změnit dogmatické pravidlo o nutnosti
turbodieselu. Skyactiv-G zakrytovaný parádním modrým plastem jen ševelí, rychle se za-
54
hřívá a navzdory absenci přeplňování se snaží už
v nízkých otáčkách.
Pro maximálních 208 newtonmetrů ho sice
musíte popohnat ke 4000 otáček, svižné jízdě ale
vyhoví i pod touto hranicí. Spotřebu lze udržet
pod 7 litry naturalu na 100 kilometrů, atmosférický motor přitom netrpí takovým rozptylem
konzumace v závislosti na stylu jízdy jako konkurenční přímovstřiková turba.
Cena Mazdy CX-5 začíná už pod půlmilionovou hranicí, za 499 900 Kč můžete mít zážehový dvoulitr Skyactiv-G s pohonem předních
kol, my ale doporučujeme testovaný model Challenge s pohonem všech kol AWD za 649 900
korun se systémem prevence čelního nárazu.
Vůz k testu zapůjčila společnost
Auto Palace Brno, s.r.o., Řípská 22
www.autopalace-brno.cz
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Superb Drive
Dopºejte si velké auto s velkou výbavou již od 544 900 K. Akní modely ŠKODA Superb Drive Vás
pºesv•dí nadstandardní nabídkou komfortu a prostoru se zákaznickou výhodou až 66 000 K.
V jejich základní výbav• pºitom nechybí metalická barva dle Vašeho výb•ru, kola z lehké slitiny,
tónovaná skla SunSet, elektronicky ºízená duální klimatizace Climatronic a spousta dalších prvkË.
Bližší informace u našich prodejcË, nebo na www.autonova.cz.
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb: 4,9–10,1 l/100 km a 128–235 g/km
Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:
Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 20
602 00 Brno
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 211
[email protected]
DESI GN
INSPIRACE
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
ŠPAGETAMI
Hravý design
Pabla Reinosa
KDO VÍ, CO SE VÁM HONÍ HLAVOU, KDYŽ SE DLOUBETE
VIDLIČKOU V TALÍŘI PLNÉM ŠPAGET S BOLOŇSKOU OMÁČKOU.
NAD POKROUCENÝMI TĚSTOVINAMI DUMAL I PABLO REINOSO.
INSPIROVALY HO NATOLIK, ŽE Z NICH STVOŘIL EXTERIÉROVÝ SKVOST.
56
D ES IG N
PABLO REINOSO *1955 v Buenos Aires
Sochař, ale ve své podstatě všestranný umělec,
se narodil v hlavním městě Argentiny. První
sochu vytvořil, když mu bylo třináct let, a kreativní lavičky začal vyrábět už o dva roky později. V roce 1978 se přestěhoval do Paříže, kde
se zdokonalil v truhlářském řemeslu a tvoří
do současnosti.
www.pabloreinoso.com.
F
unkční, moderní a kreativní jsou návrhy
z dílny designéra Pabla Reinosa. Zvláště pak jeho Spaghetti benches neboli
Špagetové lavičky jsou toho důkazem. A když
si jednu takovou postavíte doma pod pergolu,
návštěvy už nebude nic jiného zajímat.
Výroba jedné lavičky
ky je podle francouzsko-argentinského designéra
néra mimořádně náročná.
„Zatímco parkovou lavičku
vičku vyrobíte za dva dny,
ta špagetová vznikne za dva měsíce,“ říká
Reinoso o kolekci laviček,
iček, které jsou
vyrobené z množství kousků tak,
aby záhyby
působily realisticky. A nemusí jít jen o neposlušné
špagetové lavičky. Některé předměty vypadají
jako popínavé rostliny, z jiných zase máte pocit,
jako by před vámi wožívaly.
Reinoso nenavrhuje jen kusy zahradního
a exteriérového nábytku, který pro mnohé slouží jako oáza odpočinku. Jeho kreativní nápady
využívá i kosmetický průmysl, pro který vymýšparfélí nejroztodivnější tvary flakónků
f
mů nebo futrálků na rtěnky.
na rt
57
Král Richard III. – Petr Halberstadt. Foto: Jana Hallová
P ŘÍ LO HA NDB
KRÁL
O
RICHARD III.
bnovenou premiéru uvádí koncem
června Mahenova činohra Národního divadla Brno. Jedná se o inscenaci Král Richard III. Shakespearovo drama
věnuje nedávno zesnulému vynikajícímu herci
Jaroslavu Dufkovi, který v této hře ztvárnil roli
Lorda Hastingse. Nově tuto postavu nastuduje neméně skvělý Zdeněk Dvořák.
Obnovená premiéra se uskuteční 22. června v Mahenově divadle. Na tento den byla
původně plánována premiéra Romea a Julie
v režii Martina Stropnického. Vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu však Mahenova činohra NDB pro závěr sezony zvolila Krále
Richarda III. Romea a Julii uvede v září v režii
Zdeňka Černína.
P ŘÍLOH A N D B
S operou
TANEC
ZAZPÍVAL
král bel canta
S
větový tenorista Lawrence Brownlee vystoupil
v červnu s orchestrem Janáčkovy opery NDB,
který vedl dirigent Thomas Rösner. Pod názvem
Bel canto – Bellini, Donizetti, Rossini vystoupil v Bratislavě a v Praze.
Lawrence Brownlee.
Foto: Derek Blanks
BRNO 12
19. ročník mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla
se koná 25. až 29. června.
25. 6. TANEC BRNO 12
420PEOPLE a Pražský komorní balet, choreografie Jiří Kylián /
Václav Kuneš / Hana Turečková
To nejlepší ze současného tance,
Janáčkovo divadlo
26. 6. TANEC BRNO 12
DOT504 Dance Company
Představení Perfektní den / choreografie Lenka Vágnerová, taneční komedie, Divadlo Reduta
29. 6. TANEC BRNO DĚTEM 12
KDO TANČÍ, NEZLOBÍ
Vystoupení Baletní školy I. V.
Psoty, Mahenovo divadlo
NDB
telegraficky
• Zcela výjimečně mohou vidět
Rodák z Ohia debutoval rolí Hraběte Almaviva v roce
2002 ve Virginia Opera. Od té doby ztvárnil tuto postavu
i mnoho dalších na světových operních scénách – např.
ve Washingtonu, Tokiu, Madridu, San Diegu, … prostý
výčet by byl velmi dlouhý. V Metropolitní opeře v New
Yorku poprvé vystoupil v roce 2007 a od té doby se na její
jeviště opakovaně vrací. Součástí jeho profesního života
jsou také proslulé koncertní síně, kupříkladu Carnegie
Hall. Brownleeova diskografie obsahuje zhruba 15 CD
a DVD, natočených v prestižních nahrávacích studiích.
návštěvníci komorní inscenaci
Divadla Reduta Korespondence
V+W o životě Voskovce a Wericha bez příkras v Mahenově
divadle. Na této scéně bude uvedena 25. června od 19. hodin.
• Vedení Národního divadla
Brno se rozloučí se sezonou
společenskou akcí Sezona končí,
jdeme na pivo! v úterý 26. června. Setká se na ní se svými kolegy
z dalších kulturních institucí, které zřizuje Magistrát města Brna.
59
FESTIVAL
JANÁČEK BRNO
se blíží
PO DVOU LETECH SE OPĚT NA PODZIM PŘIHLÁSÍ MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL JANÁČEK BRNO, KTERÝ PŘÍVÍTÁ PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ
SOUBORY. PODTITULEM LETOŠNÍHO FESTIVALU JE GENIUS LOCI.
J
edním z největších lákadel je inscenace
Státní opery v Norimberku Věc Makropulos v režii Roberta Carsena (viz foto
Alana Kaisera). Dirigent Marcus Bosch. Základem tohoto festivalu jsou prezentace operních děl Leoše Janáčka zpracovaná různými
uměleckými osobnostmi, tělesy a divadly. Letos se mohou návštěvníci těšit dále na Operu
Zuid z Maastrichtu, Slovenské národní divadlo i Národní divadlo moravskoslezské.
Festival se uskuteční ve dnech 16. až 25. listopadu. Záštitu mu udělil prezident republiky
Václav Klaus, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministryně kultury Alena
60
Hanáková, předseda vlády Petr Nečas, hejtman JMK Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Roman Onderka.
„Podtitul letošního ročníku Genius Loci si
klade za cíl poukázat na hudební odkaz Leoše
Janáčka a vedle Janáčkovy tvorby představit
také díla dalších významných skladatelů, jejichž život a dílo bylo spjato s Brnem“, přibližuje podtitul festivalu jeho tajemník Pavel
Lojda. Vedle Janáčkovy jevištní tvorby jsou
pro návštěvníky připraveny jedinečné koncerty, baletní představení, činoherní večery, originální řada dopoledních matiné, výstavy a další
doprovodné akce. www.janacek-brno.cz.
PETR HALBERSTADT
Výrazný představitel Mahenovy činohry Národního divadla Brno, jejímž členem je od roku
1993. Kromě četných rolí na své domovské scéně (Valmont Nebezpečné vztahy, pilot v Malém
princi, Mlynář v Lucerně a dalších) vytvořil i postavy televizních inscenací. Za všechny jmenuj-
me Četnické humoresky. Na filmovém plátně jej
mohli diváci vidět ve snímku Stůj, nebo se netrefím a Tobruk. Nyní se opět můžete s hercem,
který zvítězil v anketě DIVA 2011 o nejlepšího
herce NDB, setkat v roli Richarda v inscenaci
Král Richard III.
Foto: Jana Hallová
ART
Text: Markéta Stulírová
Foto: Archiv
GERHARD
Richter
Malíř, který pokořil fotografii
N
ejvlivnější, nejtalentovanější, nejdražší. Tyto
přívlastky provází letos osmdesátiletého německého malíře Gerharda Richtera. Jeho obrazy se
draží za sumy přesahující 10 milionů eur a jeho stávající putovní výstava, směřující z Londýna přes Berlín až
do New Yorku, láká návštěvníky po statisících.
Ve své tvorbě čerpá Gerhard Richter z pop-artu, abstraktního expresionismu i neodadaismu. Jeho proměnlivý styl kolísá mezi světem snů a rozostřeným fotorealis-
ART
da Richtera Dietmar Elger, který říká: „Na počátku 60. let, kdy se zdálo, že malba ztrácí svůj
význam a že ji vytěsňuje nově nastupující mediální svět obrazů, maloval obrazy, které byly
i přesto zajímavé a přijatelné“.
mem, v jeho tvorbě se mísí technika malby
a fotografie. Richter je umělcem, který stále
hledá nové způsoby vyjádření. Českému publiku je ostatně Richterovo dílo také dobře známo, a to díky obrazu Onkel Rudi, který umělec před lety daroval Lidicím. A proč je vlastně
Richterova tvorba tak výjimečná? Na jeden
z důvodů upozorňuje ředitel Archivu Gerhar-
NAVŠTIVTE
Výstava Gerharda Richtera v Berlíně je velkým
lákadlem. Souborná expozice je k vidění v Nové
národní galerii a jen za první měsíc ji zhlédlo
na sto tisíc návštěvníků. Obrazy si také můžete
prohlédnout na www.gerhard-richter.com.
63
K ULTURA
VZHŮRU NA
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
FESŤÁKY
aneb S batůžkem za hudbou
JESTLIŽE PATŘÍTE K TĚM, KTEŘÍ OBRÁŽEJÍ JEDEN FESTIVAL
ZA DRUHÝM, TAK UŽ SI ZAČNĚTE REZERVOVAT VŠECHNY VÍKENDY
ČERVNEM POČÍNAJE A SRPNEM KONČE. LETOŠNÍ LÉTO JE TOTIŽ TAK
PROŠPIKOVANÉ FESTIVALY, ŽE SI NEMÁTE NÁROK ANI ODPOČINOUT.
TOPLIFE VÁM PŘINÁŠÍ VÝBĚR TĚCH NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH, KTERÉ
BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT.
K ULT URA
P
ro milovníky festivalů pod otevřeným
nebem máme dvě zprávy. Jednu špatnou
a jednu dobrou.
Tak nejprve tu špatnou. Ti, kteří se těšili
na islandskou zpěvačku Björk, jež měla být hlavní hvězdou festivalu Colours of Ostrava 2012,
budou zklamaní, zpěvačka ze zdravotních důvodů účast na akci odřekla. Ta dobrá ovšem je, že
za zpěvačku přijede do Ostravy náhrada. Ale to
není všechno. Od června do konce prázdnin neexistuje víkend, kdy by se někde festival nekonal.
OD PÁR KORUN K TISÍCŮM
Něco jako zahřívací kolo před rozpoutáním festivalového dění si můžete vyzkoušet už poslední
červnový víkend v Tišnově na Brněnsku. V sobotu 30. června tam začíná Festiválek U Palce
2012, což je třetí ročník multižánrové hudební
akce na nádvoří barokního domu v tišnovské
Jungmannově ulici. Na diváky čeká vystoupení
skupin Vltava, Ty Syčáci, Bitumen Beat, Colectiv, Propaganja nebo Grimasa Čápa. Příjemná
je i „startovací“ cena vstupenek, které začínají
na ceně sedmdesáti korun.
Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout
lidé, kteří pojedou na královéhradecký Rock for
People. V předprodeji jsou lístky za 1.400 korun. Na druhou stranu se festival, který začne
3. července, může pochlubit výrazným umístěním v první patnáctce nejlepších evropských
akcí. Letos tam zahrají třeba August Burns Red,
Two Door Cinema Club nebo Irie Révoltés.
Ještě než stihnete pořádně vyvětrat spacáky, už můžete pomalu balit znovu. Ve čtvrtek
12. července totiž začíná jeden z nejbarevnějších
festivalů léta, Colors of Ostrava 2012. Těšit se
můžete třeba na autora hitu Don´t Worry, Be
Happy Bobbyho McFerrina. „Zahraje také skotská post-rocková kapela Mogwai a izraelsko-americké psycho-tranceové uskupení Infected
Mushroom, které se v Česku představí poprvé,“
informoval mluvčí festivalu Jiří Sedlák s tím,
že vstupenky na čtyřdenní festival jsou k mání
za 1.690 korun.
Ve stejný termín, kdy se v Ostravě koná „barevný fesťák“, mohou fanoušci tvrdší muziky vyrazit do Vizovic. V areálu tamní likérky se koná
již tradiční Masters Of Rock 2012. Za dvanáct
set korun spatříte kapely jako Visací zámek,
Doga nebo Arakain.
Nejkrásnější rodinný festival zase čeká
na návštěvníky v údolí Jizery na Malé Skále
v Českém ráji – Benátská noc. V přírodě si tak
můžete poslechnout Jarka Nohavicu, skupinu
Vltava, MIG 21, slovenskou kapelu Lojzo, Horkýže Slíže a Tublatanku.
FESTIVALOVÝ ON-LINE
Hutné festivalové léto ale v červenci zdaleka nekončí. Za hudbou si totiž můžete vyjet
i do méně obvyklých míst. Například na hrad
Veveří u Brněnské přehrady, kde 10. srpna zahrají David Koller, Ewa Farna, Horkýže Slíže,
Chinaski, Mandrage, Mig 21, No Name a jiní
interpreti zvučných jmen.
A pokud by vám to bylo pořád ještě málo,
pak sledujte webové stránky Letnifestivaly.info,
kde se o aktuálním festivalovém dění dočtete
více podrobností.
65
TI P Y / RE CENZ E
Užijte si léto
bez mužů
Co se stane, když
vám manžel po letech manželství oznámí, že si dává pauzu? A ona „pauza“ je
o třicet let mladší?
Mie Fredericksenové,
hlavní hrdince vtipného románu Siri Hustvedtové Léto bez
mužů, se nejprve zhroutí svět
a potom přesídlí do prérijního městečka svého dětství, aby
mohla zuřit, vztekat se a truchlit nad svým ubohým životem
opuštěné manželky. Na konci
léta bez mužů je však moudřejší
a ví, za co chce dál bojovat.
Vydává Jota
Místo, odkud
vás nevyhodí
Vyprávění o zákulisí
života pěstounských
rodin přináší kniha
Domov je místo, odkud tě nevyhodí... ani
když vyrosteš. Napsala ji Dagmar Zezulová, lékařka a pěstounka, která
se rozhodla spolu se svými dětmi
zveřejnit jejich osudy od dětství
až do dospělosti. V novele popisuje, jak se spolu s manželem
a svými dětmi rozhodli přijmout
dítě z dětského domova a jak děti
do rodiny postupně přicházely.
Vydává Smart Press
66
IV. DOBA
Text: Pavel Mokrý
Foto: Bontonfilm
LEDOVÁ
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘECÍ
PARTIČKA NA SVĚTĚ JE ZPÁTKY.
S DOBRODRUŽSTVÍM Z DOB, KDY SE DALY
DO POHYBU LITOSFÉRICKÉ DESKY.
T
ři roky museli příznivci mamutí rodinky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta čekat, než se do kin
vrátí s novým dobrodružstvím. Jejich comeback je tu
v podobě čtvrtého pokračování Doby ledové ve chvíli,
kdy Scratt se svou vášní pro žaludy a jejich ukrývání způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu totiž
zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty,
a kvůli pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení
prehistorické partičky. Mamutice Ellie a její dcera Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a mamut Many,
Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko
do širého oceánu. Ale ať to stojí, co to stojí, odvážní přátelé se musí dostat zpátky domů a při tom na ně čeká
nejedno velké dobrodružství.
Doba ledová 4, premiéra 28. června 2012
NICKI
Text: David Věžník
Foto: Universal music
Minaj
Ta, co odstřelila
Madonnu
TAK DLOUHO SE INTERNETOVÍ DISKUTÉŘI
DOHADOVALI, JESTLI JE KRÁLOVNOU POPU
JEŠTĚ MADONNA, NEBO UŽ LADY GAGA,
AŽ PŘIŠLA NICKI MINAJ S DESKOU PINK
FRIDAY: ROMAN RELOADED. A BYLO JASNO.
T
o, co se kolem Nicki Minaj za poslední rok semlelo,
nečekala určitě ani ona sama. Super Bass, původem
bonus z jejího debutu, se stal jedním z nejneohratelnějších počinů roku 2010 a téhle Američance, rozené
Trinidadaňce, vynesl třeba i hostovačku v pilotním singlu
letošní desky samotné Madonny. Ironií osudu Nickino druhé album sestřelilo ze zlaté příčky americké i britské hitparády desku MDNA po jediném týdnu jejího „kralování“.
A nemůže za to jen zoufale slabý materiál, který Madge
předložila. Za úspěchem pseudo koncepční nahrávky
Pink Friday: Roman Reloaded stojí vychytaný marketing, kouzlo osobnosti Nicki a především hity.
Skladby jako Starships, Whip It nebo Marilyn
Monroe obratně balancují na hraně mezi stupidním kýčem a vychytralou vlezlostí, navíc
jsou doplněné perlami typu Beez in the
Trap. Celé je to pop-rapové, ujeté, zdánlivě
nesourodé, ale zpěvné a... dobré.
Pink Friday: Roman Reloaded,
Vydává Universal
67
KULTURA
VARHANY ROZEZNÍ KOSTEL
Když v roce 1981 zazněl v Brně první varhanní
koncert v kostele, byl to na tu dobu poměrně
odvážný počin. Varhany totiž byly jako nástroj
označovaný za církevní, a tedy ne příliš žádoucí. I přes nepřízeň osudu se však letos koná už
32. ročník Brněnského varhanního festivalu,
a to v kostele sv. Augustina na náměstí Míru
v Masarykově čtvrti. Jestliže do svatostánku
zavítáte, čeká na vás například prémiový koncert v podání francouzského varhaníka Othara
Chedliviliho nebo Hanse Leenderse.
Brněnský varhanní festival,
www.varhany-nomi.cz, do 26. června
BRNĚNS
BRNĚNSKÁ
SK LEGENDA ZPÍVÁ
Historické dr
drama Baron Trenck v podání herců
divadla Brno zpracoval režisér předMěstského di
Stano
stavení Stan
no Slovák přímo pro jedinečný prostor
Biskupskéhoo dvora. Hodlá nejen využít jeho unikátních dispozic
disp
poz a magické atmosféry, ale přichází
která se právě do jeho prostor nanejvýš
i s látkou, kkte
hrdiny, legendárního vojevůdce rakoushodí. Tělo h
hrd
Františka Trencka, totiž odpočívá jen
ké armády F
Fr
desítek
několik desí
íte metrů od místa, kde se představení
večerů odehraje, v kapucínské kryptě
po devět vve
Nalezení svatého Kříže.
kostelaa N
Baron Trenck, Biskupský dvůr,
B
23. až 28. června a od 6. do 8. července vždy ve 20.30 hodin
68
K ULT URA
PO KALÍŠKU, PO KALÍŠKU
Nádvoří brněnského hradu Špilberk přivítá v červnu mezinárodně uznávané soubory,
které představí návštěvníkům umělecky ztvárněný folklor na profesionální úrovni. A nejen to. Jubilejní 15. ročník festivalu F Scéna
2012 nabídne totiž divákům skutečné lahůdky
– taneční divadlo, strhující hudební, taneční i pěvecké výkony, folklor český, slovenský,
maďarský včetně prolínání různých hudebních
i tanečních žánrů.
F Scéna 2012, hrad Špilberk,
do 28. června vždy ve 20.30 hodin
BRATŘI ZASE SPOLU
Asi není třeba příliš představovat písně jako
Podvod, Stánky nebo Valčíček. Jejich autory jsou
legendární stálice českého country a trampského stylu, bratři František a Jan Nedvědovi. Ti
vydali nové album, z něhož se nevytratila poetika, ba dokonce mnohdy nabyla na aktuálnosti.
Na koncert kdysi rozhádaných bratrů se můžete
vypravit 12. července do brněnského parku Lužánky. Horký letní večer je k tomu jako stvořený.
Bratři Nedvědovi, tenisové kurty Lužánky,
12. července od 19.00 hodin
HYNKU, VILÉME, JARMILO!
Kurátoři brněnského Moravského zemského
muzea přetvořili v Dietrichsteinském paláci výstavu básníka Karla Hynka Máchy, která se nechala inspirovat jeho dílem. Jedná se o fotografie
Viléma Reichmanna a práce dalších členů surrealistické skupiny Ra, díla malíře Milana Zezuly a mnoha jiných výtvarníků druhé poloviny
20. století. Básníkovi tak můžete pohlédnout
přímo do tváře a seznámit se s nelehkou dobou,
kdy básníkova díla vznikala.
Karel Hynek Mácha, kníže české poezie,
Dietrichsteinský palác Brno, do 16. září
69
TRE NDY
BRNĚNSKÉ
módění
Pohled na módní trendy
očima mladých návrhářů
Text: Pavel Mokrý
Foto: Vladimír Novotný,
Kiva.cz
JSOU MLADÍ, KREATIVNÍ A MAJÍ ZADĚLÁNO NA ÚSPĚCH
VE SVĚTĚ MÓDY. ŘEČ JE O NÁVRHÁŘÍCH Z BRNA, KTEŘÍ
PRAVIDELNĚ UKAZUJÍ SVÉ MODELY. JAKÉ VÝTVORY ZE SVÝCH
DÍLEN PŘEDSTAVILI LETOS?
T REN DY
L
idé, kteří se zajímají o dění ve světě módy, určitě moc dobře vědí, že
módní trendy se dost často mění
a mnohdy i opakují. Existují však návrháři, kteří se žádným pravidlem neřídí
a nechávají prostor jen své fantazii. Jsou
mezi nimi i ti, kteří začátkem letošního
června představili v brněnském Domě
umění akci z cyklu Módění, tentokrát
s názvem Sugar. Prostory Designshopu
Leporelo+ se změnily v přehlídkové
molo, po kterém se prošly modelky
v kreacích jak uznávaných a „hotových“
návrhářů, tak nadějných studentů. Organizátoři připravili rekordních sedm
přehlídek, kromě renomovaného návrháře Petra Kaloudy se na nich představili účastníci letošního ročníku soutěže
Top Style Designer 2012, Pavel Berky
a Luděk Kellner. Z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze zase přijely
studentky Romana Jakešová, Petra Pluháčková a Martina Uhlířová. Extravagantními návrhy, které možná někdy
uvidíte v ulicích měst, se můžete pokochat na následujících stranách.
TRE NDY
72
73
TRE NDY
74
T REN DY
75
RADY
PRO MUŽE
jak vypadat
v obleku skvěle
PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ OBLÉKNETE PÁNSKÝ OBLEK POPRVÉ, PŘINÁŠÍME
ZÁKLADNÍ DESATERO S PRAKTICKÝMI RADAMI. KAŽDÝ MUŽ UVÍTÁ,
POKUD BUDE VYPADAT SKVĚLE, UDĚLÁ DOJEM A BUDE ÚSPĚŠNÝ.
NIKDO NECHCE BÝT STŘEDEM POZORNOSTI PROTO, ŽE JE NEVHODNĚ
OBLEČEN, PROTOŽE MÁ NAPŘÍKLAD KALHOTY DLOUHÉ AŽ NA ZEM
NEBO ZAŠITÝ ROZPAREK U SAKA.
76
T REN DY
K
pánskému obleku se nosí pouze košile
s dlouhým rukávem. A to i v létě. V případě, že je velké horko, vezměte si košili
s krátkým rukávem. Sako ovšem ponechte doma.
V žádném případě nenoste košili s krátkým rukávem pod sako s tím, že si jej pak odložíte. Budete-li při tom přistiženi, hrozí vám ve společnosti faux pas. Při obchodním nebo pracovním
jednání je toto zcela nemyslitelné.
DOBRÉ RADY NAD ZLATO
Po koupi obleku odstraňte všechny značky, nášivky a jiná označení. Všechny záševky rozpárejte (kapsy saka, rozparek). Při praktickém použití
nemají význam. Při nošení obleku, například se
zašitým rozparkem saka, se nevyhnete pohledům okolí na vás jako na originál, ovšem v negativním významu.
Ozdobné patky na kapsách nesmí být zasunuty do kapes. Vždy je noste vně kapes a nechoďte s rukama v kapsách. Sako není bunda.
Pokud jste malého vzrůstu, vyhýbejte se nákupu kalhot s manžetami, které Vás budou ještě
více opticky zmenšovat.
Ať má sako jakékoliv množství knoflíků,
vždy platí, že se poslední spodní knoflík u jednořadého saka nezapíná. I když má sako jen
dva knoflíky, spodní nezapínejte. Tento způsob
zapínání má svůj původ v historii, kdy muži nezapínali spodní knoflík proto, aby lépe mohli tasit svou zbraň. Zároveň tuto skutečnost upravuje
společenská etiketa.
Rukáv košile mírně vyčnívá z rukávu saka.
Přibližně 0,5 až 1 cm. Tuto délku nemusíte měřit. Jedná se pouze o podmínku, že rukáv košile
je z rukávu saka mírně viditelný. V případě, že
rukáv košile nebude vidět, budete působit dojmem, že máte buď košili s krátkým rukávem,
nebo oblek po starším bratrovi.
Délka kalhot by měla být na dva až tři prsty
od země. To v mnoha případech odpovídá výšce
podpatku společenské obuvi plus centimetr. Kal-
hoty musí být v přední části opřeny o vrchní část
obuvi a lehce pokrčeny na jeden varhánek.
Obuv k pánskému obleku vybírejte zásadně
se šněrováním. Mokasíny a jiné modifikace obuvi bez šněrování se k oblekům nosit nesmí.
Pánský oblek se nesmí nosit bez opasku.
V případě koupi obleku řešte současně i opasek
jako součást obleku. Opasek musí být decentní,
s nenápadnou malou sponou. Barva a dezén
opasku by měl být shodný s obuví. Tyto dvě položky musí být sladěny. Pokud máte hladkou černou obuv, opasek vyberte stejný. Textilní opasky
a opasky k džínům nejsou k obleku dovoleny.
Jakýkoliv doplněk, jako jsou manžetové
knoflíčky, spona opasku, stejně jako hodinky
a jiné, sjednoťte vždy v jedné barvě. Doplňky
imitace stříbra nikdy nekombinujte s doplňky
imitace zlata. Například stříbrné hodinky s oblými tvary článků na řemínku doplňte stříbrnými
manžetovými knoflíčky oblých tvarů.
BANDI VAMOS – Pánské obleky
Ostrava, Sokola Tůmy 1099/1
Praha, Budějovická 9a
Brno,Václavská 4
Olomouc, Rooseveltova 31
www.bandi.cz
77
K O SM ETI K A
Kabelka se vším
Muži bývají nenároční, ideální
dárek ze série Nomad Traveller
pořídíte za 490 Kč v drogeriích.
Definujte melír
Lumino Contrast využívá inteligentní technologii, která cíleně
hledá melírované prameny, o něž
pečuje. V salonech stojí 238 korun.
PODTRHNĚTE
krásu
Po práci
Máte namáhané
ruce? Pak oceníte Gardeners
Rejuvenating Hand
Remedy určený pro
zahradníky a pracanty, je za 600 korun.
Mrkněte na něj
S dlouhotrvající řasenkou
Real! od společnosti Benefit
budete mrkat na muže
opravdu dlouho. V prodejnách kosmetiky ji seženete
od 690 korun.
PEČUJTE O SEBE, DÁMY A PÁNOVÉ.
I V ČERVNOVÝCH DNECH MŮŽETE
BÝT KRÁSNĚJŠÍ NAPŘÍKLAD S NOVOU
ŘASENKOU NEBO PUDREM NA VLASY.
Běda vám!
Objem zplihlým vlasům dodá
novinka od Bed Head. Vlasy jsou
po přípravku lesklé a chráněné
před tepelným poškozením.
Tóny do vlasů
Pudr Inifnie Platine dokáže zesvětlit vlas až o 8 tónů a zanechat
jej zářivě lesklý a hebký.
Voda v krému
Krémy od výrobce
Biotherm Homme jsou
známé svou hydratací.
Od 700 korun koupíte
třeba na Parfums.cz.
78
Patnáctiny
Výrobce kosmetiky
Nars uvedl na trh
k patnáctému výročí
firmy speciální edici
očních stínů. Cena
nepřevyšuje 500 Kč
Líčení
voda nevadí
Dost starostí s tím, že se vám roztečou
stíny. Krásná můžete být u vody i tak.
Posledním průkopníkem v líčení,
které odolá vodě, je Giorgio Armani.
Pozadu nezůstává ani s trendy líčením
pro letošní léto. Ve stínech bude podle
kosmetických odborníků od Armaniho převládat barva Středomoří s metalickými odlesky kovů.
79
ZDRAVÍ
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
TO TO
hřeje
Pozor na
letní slunce
KONEČNĚ, ŘÍKAJÍ SI
MNOZÍ, KDYŽ VIDÍ
SLUNCE NA MODRÉ
OBLOZE. ANO, JE
TU LÉTO A S NÍM
I ČAS CACHTÁNÍ SE
VE VODĚ A MNOHDY
NEKONEČNÉHO
VYSTAVOVÁNÍ SE
SLUNEČNÍM PAPRSKŮM.
80
Z D RAVÍ
D
ávno pryč je ale doba, kdy jste se mohli
jen tak povalovat u vody a ani ve snu vás
nenapadlo, že vám kromě spálené kůže
nic neublíží.
Slunce je sice dobrý přítel, ale všeho s mírou.
Stačí se zamyslet někdy nad tím, proč kolem poledne dodržují jižanské národy siestu a ve chvílích, kdy slunce intenzivně pálí, leží někde ve stínu. Přestože si řeknete, že v české kotlině nemá
slunce takovou sílu jako na jihu Evropy, zdravotní rizika v souvislosti s horkými dny skutečně
hrozí. A již zmíněná spálená pleť je v porovnání
s rakovinou kůže „legrace“.
ŽHNOUCÍ NEBEZPEČÍ
Největším rizikem je právě sluneční, respektive ultrafialové záření. Jeho nadměrné působení
na pokožku se považuje za hlavní příčinu rakoviny kůže. Tou podle nejaktuálnějších statistik
ročně onemocní v České republice na patnáct
set lidí. Velkou vinu za nárůst melanomů odborníci přičítají vysokému množství škodlivého UV
záření, kterého se na zemský povrch ve střední
Evropě dostává až o třicet procent více, než tomu
bylo před čtyřiceti lety.
„Atmosféra tedy propouští větší množství
UV záření, a proto je nutné chránit tělo před
tímto zářením i při běžném pobíhání venku a ne
jen při opalování,“ upozorňuje jeden z předních
dermatologů Petr Arenberger. Zajímavé přitom
je, že rizikové může být nejen nárazové letní opalování, kdy to přeženeme, ale i dlouholeté působení slunce, a to i v nižší intenzitě. Na vyšším
výskytu rakoviny kůže se podílí rovněž změna
ozonové vrstvy v atmosféře. Zhoubné nádorové
bujení je bezesporu tím nejzávažnějším zdravotním problémem, které s sebou může opalování či
pobyt na slunci přinést.
VYZNEJTE SE V OCHRANĚ
Každý z nás ví, že před slunečními paprsky je
třeba se chránit. Abychom zamezili spálení po-
kožky, rychlejšímu stárnutí pleti nebo dokonce
i strašákovi jménem rakovina kůže. Kolik lidí se
ale ve skutečnosti orientuje v oblasti ochranných
faktorů, fototypů a dalších pojmů, které se shlukují kolem výrazu „sluneční ochrana“? Odpověď
je podle dermatologů jednoznačná: Málokdo.
Lidé totiž vesměs používají nesprávný faktor
a jejich výběr je spíše nahodilý. A spousta lidí mířících za sluncem dokonce sbalí první opalovací
krém, který jim padne do ruky.
Na druhou stranu se není čemu divit. Čísla
na opalovacích přípravcích vyrovnaných v regá81
ZDRAVÍ
lech mohou na zákazníky působit jako nepochopitelná matematická řada, jejíž řešení přesahuje
veškeré jejich schopnosti. V číslování je ale smysl
a logika.
Jednotná zkratka SPF, kterou na krémech
najdete, pochází z anglických slov „sun protection factor“. V překladu něco jako faktor ochrany
před sluncem. Označuje, kolik UVB paprsků
přípravek propustí k pokožce. Například krém
s faktorem SPF 20 propustí pouze jednu dvacetinu paprsků, což znamená, že doba bezpečného pobytu na slunci se může prodloužit až
dvacetkrát.
Bezpečnou dobou pobytu na slunci se zase
standardně rozumí doba, po jakou můžete zůstat
na sluníčku, než vaše pleť zčervená. Jestli tedy
bez použití opalovacího přípravku běžně zčervenáte za 15 minut, aplikace opalovacího krému
s SPF 20 vám zaručí bezpečný pobyt na slunci až
na 300 minut. Tedy měla by ho zaručit v ideálním případě.
82
Samozřejmě, že jde pouze o teorii. V praxi je
třeba vzít v úvahu různé aspekty, jako je koupání se ve vodě, otírání ručníkem, pot a podobně,
které působení ochranného faktoru oslabují.
Odborníci proto doporučují přemazávat se opalovacím přípravkem každé dvě hodiny.
UVA VERSUS UVB
Riziko slunění spatřovaly dlouho kosmetické
společnosti jen v UVB záření. To způsobuje
zrudnutí pokožky, spálení a puchýře. Věda a výzkum ovšem přišli s tím, že daleko větší nebezpečí vlastně představuje UVA záření, jehož
škodlivé účinky nejsou zřejmé okamžitě po slunění, ale vybírá si svou daň až po letech.
UVA záření proniká hluboko do pleti, kde
narušuje buňky, urychluje vznik vrásek a bylo
prokázáno, že je to také významný agresor při
vzniku rakoviny kůže. Na opalovacím přípravku
proto hledejte vedle SPF faktoru i zmínku
o tom, zda chrání před UVA zářením.
Z D RAVÍ
... až do 20. let minulého století bylo opálení vnímáno jako nežádoucí? Lidé si opálenou kůži spojovali
s lidmi z nižších vrstev, kteří často pracovali venku.
Dělnická třída byla totiž byla ve společnenském postavení mnohem níž. Smýšlení se vlivem reklamy
změnilo a tento módní trend pokračuje dodnes.
MÁTE NEOPALOVACÍ KRÉM?
V asijských zemích lidé nadále preferují co
nejsvětlejší kůži, především u žen. To se týká
Číny, Japonska, Indie a dalších asijských zemí.
Tam je velká poptávka po krémech vybělujících kůži a trh s nimi rychle roste. V Indii
se v současnosti zvyšuje poptávka po vybělovacích prostředcích hlavně mezi muži. V Asii
je také běžné nosit slunečníky, což na Západě
vymizelo spolu s popularitou opalování.
ZAPOMEŇTE NA SOLÁRKO
Někteří lidé žijí v bludu, že než pojedou k moři,
připraví si kůži na opalování v soláriu. Kůže se ale
natrénovat nedá. Naopak si všechna opalování pamatuje. Dokonce i spálená záda kdysi u rybníka
na dětském táboře. Postupem času předloží pokožka účet v podobě pigmentových skvrn, vážného onemocnění nebo vrásek. Opalování v soláriu
těsně před dovolenou u moře je dokonce podle
dermatologů škodlivé.
KDYŽ VITAMIN, TAK „ÁČKO“
K letním měsícům patří kvůli opalování a přímému pohybu na slunci
dostatek vitaminu A. Aby nedošlo k poškození kůže nadměrným UV
zářením, je dobré zvýšit příjem karotenů ve stravě. Betakaroten
by měli užívat všichni, kdo se často sluní. Je prevencí před
nebezpečím zhoubného rakovinového bujení kůže.
Najdete ho například v mrkvi nebo melounech.
83
Text: Martina Tlachová
Foto: Archiv
DOVOLENKOVÝ
OFF-LINE
Chcete si užít volna?
Pak vypněte. Sebe i techniku
HLAVU PLNOU STAROSTÍ I VĚČNĚ VYZVÁNĚJÍCÍ MOBIL NECHTE
DOMA. NA DOVOLENOU TYHLE PROPRIETY PROSTĚ NEPATŘÍ.
POKUD SI CHCETE ODPOČINOUT, ALE JSTE ZÁROVEŇ ZVYKLÍ
NA ŽIVOT PLNÝ SCHŮZEK A ZAŘIZOVÁNÍ A MÁTE POCIT, ŽE JSTE
NAPROSTO NEPOSTRADATELNÍ, BUDETE MUSET POČÍTAT S KAPKOU
SEBEZAPŘENÍ. ALE TEN VÝSLEDEK BUDE STÁT ZA TO! SLIBUJEME.
84
P SYC H OLOG IE
V
ěděli jste, že ještě před deseti lety lidé
jezdili na dovolenou bez mobilních
telefonů? Že wi-fi nechytali v každé
kavárně na řeckém ostrově ani v oáze v poušti
a na emaily jednoduše po dobu volna neodpovídali? A dokážete si představit, že se tehdy vraceli
domů mnohem odpočatější než ti, kteří v dnešní
době mobil kontrolují v pravidelných intervalech
a bez internetu přešlapují na místě, pociťují příznaky dýchavičnosti a jsou jednoduše nervózní?
Zkuste se do těch časů v době volna vrátit a uvidíte, že se se světem vůbec nic nestane.
Organizujeme-li v běžném životě, máme tu
potřebu často i na dovolené. Chceme využít každičký moment a prozkoumat všechno, co námi
zvolená destinace nabízí. Ale proč? Úspěch dovolené se často nepočítá podle toho, co všechno
se dá stihnout, ale podle toho, co se dá vynechat.
Užívejte si, nehoňte se.
Vezměte si jednou volno na týden nebo rovnou na dva, zaplaťte si all inclusive v příjemném
letovisku, kde nejste odkázaní jen na hotelové
služby, ale kde je i příroda a noční cvrkot domorodců nedaleko, a užívejte si klidu, lenošení
a nicnedělání. Stačí vzít knížku, opalovací krém,
lehátko a koktejl a uvidíte, jak vám den příjemně
uplyne. Nebojte se lenošit.
… podle statistik cestovních kanceláří utratí
Češi za dovolené v zahraničí bezmála šedesát miliard korun ročně? Zájem o cestování
do ciziny a k přímořským letoviskům vzrůstá
také mezi důchodci, kterých je mezi klienty
cestovek přes deset procent.
Pokud dokážete zvolnit, nechat mobil
v šuplíku i se starostmi, které se vám za poslední
rok nahromadily v hlavě, a nebudete se stále ujišťovat, že to zvolnění necháte až na příště, zkuste si na dovolené dopřát ještě další zásadní věc:
vybalte si kufr, když přijedete na místo. Poličky
a skříňky v hotelovém pokoji jsou na vaše věci,
ne na cizí, tak si je tam dejte. Už jen se spodním
prádlem v nočním stolku, ponožkami v šuplíku
a kosmetikou na poličce v koupelně se budete
cítit příjemně a aspoň trošku jako doma.
Nezapomeňte, že dovolenou jste si zaplatili
a rozhodně to nebyly malé peníze. Zkuste aspoň
na chvíli vypnout a nepřemýšlet nad tím, co ještě
máte udělat, zařídit, zaplatit, vybavit, vyjednat,
obeslat, ony vám ty povinnosti totiž s největší
pravděpodobností nikam neutečou.
TO CHCE KLID
Kromě toho, že se zkusíte aspoň na chvíli zastavit a užít si přítomný okamžik, doslova nasát
atmosféru a vůni města, přístavu, přírody, taky se
na dovolené pořádně vyspěte. Všimli jste si někdy, jak unavení dokáží být lidé po návratu z volna? A přemýšleli jste někdy nad významem slova
dovolená? Tak vidíte. Ať už si to slovo vysvětlujete jakkoliv, určitě ne jako dokonalé uhnání se
a téměř skon z vyčerpání poté, co jste sice viděli
každý zajímavý a tisíce let starý šutrák v Římě,
ale vůbec jste se nezastavili a nezaposlouchali se
do tónů toho kytaristy, co hrál každý večer v ulici
kousek od vašeho hotelu.
85
GURM ÁN
Text: Pavel Mokrý
Foto: Pavel Daněk a Archiv
HOĎTE TO
na gril
Přidaná hodnota
plamenem a kouřem
NEUMÍTE SI LÉTO BEZ GRILOVAČKY PŘEDSTAVIT? PAK URČITĚ VÍTE,
ŽE SI VÍCE POCHUTNÁTE NA ODLEŽELÉM MASE NEŽ NA ČERSTVÉM
A ZÁSADNĚ NA PROROSTLÉM, NE NA LIBOVÉM. JESTLI ALE TOUŽÍTE
ZMĚNIT GRIL PARTY V GURMÁNSKÉ HODY, INSPIRUJTE SE OD NÁS.
86
G URMÁN
Hovězí steak
s fazolovými lusky
na 4 porce
Potřebujete: 800 g hovězí svíčkové z býka, 250 g fazolových lusků, 50 g másla, 150 g sterilovaných divokých
brusinek, šťávu z limetky, 80 g zakysané smetany, 100 g
slaniny Pancetta, olivový olej, kouřovou sůl, mexické
koření Fajitas, čerstvě mletý zelený pepř a sůl.
Radek Šimáček
Šéuchař,
restaurace U Starýho Billa
P
rozradíte našim čtenářům, jak připravit chutný
hovězí steak, kterými
je vaše restaurace pověstná
a v okolí vyhlášená?
Za naprosto zásadní považuji
pečlivý výběr steakového masa.
Všem doporučuji najít si poctivého řezníka, který nabízí pouze
prvotřídní zboží. Po zakoupení
kvalitního steakového masa je
velmi důležité nechat ho vyzrát.
To znamená odležet dva dny
po nákupu v lednici při teplotě
2 °C. Dobu grilování volíme podle toho, jak chceme mít steak
propečený. Po grilování steak
ochutíme hrubozrnnou solí a například barevným pepřem. Hovězí maso doporučuji nesolit
před grilováním, protože by ztratilo svou šťavnatost.
Maso omyjeme, osušíme a přes vlákna ukrojíme asi
3 centimetry silné steaky. Potřeme olivovým olejem,
ochutíme mexickým kořením Fajitas a necháme maso
chvíli odležet. Mezitím si připravíme fazolové lusky,
které orestujeme na másle, osolíme a opepříme čerstvě
mletým zeleným pepřem. Připravíme si omáčku z divokých brusinek, které ochutíme šťávou z limetky, povaříme, zredukujeme a necháme na mírném ohni. Přejdeme
ke grilování masa (doporučuji 4 minuty z každé strany
steaku). Steak odebereme z grilu, osolíme kouřovou solí,
po obvodu potřeme zakysanou smetanou, vrátíme na gril
a krátce z obou stran grilujeme, aby se chuťe vzájemně
spojily. Grilovaný steak necháme na kraji grilu asi tři
minuty „odpočinout“. Na závěr zprudka opečeme plátky
slaniny Pancetta, kterou steaky zdobíme.
87
GURM ÁN
Martin Švejda
Šéuchař,
restaurace Laguna
M
ůžete čtenářům prozradit recept, který je
vaším asi „nejznámějším“ při vaší již bezmála dvacetileté historii v restauraci Laguna
a Čtyřech růžích a s nímž se
v nich mohou setkat?
Uzené koleno
na grilu
na 2 porce
Je jich celá řada, ale myslím si, že
opravdovou „vlajkovou lodí“ jsou
zvláště ve Čtyřech růžích naše
uzená žebra a kolena na grilu.
Maso totiž do restaurace dodáváme od kvalitního řezníka, který
sídlí v Kloboukách u Brna. A kolena připravujeme pro hosty jen
ta zadní, protože na předních je
málo masa. Hosté mohou být
tedy bez obav, že u nás jedí něco,
co pochází ze supermarketů nebo
nemá jasný původ. Prvořadým
cílem je totiž stoprocentní kvalita
veškerých jídel z naší nabídky.
Potřebujete: středně velké vepřové koleno, grilovací
koření, olej, sůl, hočici, křen, cikánskou omáčku, nakládané zelí a zeleninu.
Nejprve si kolínko v udírně předudíme, poté ho vyjmeme a nařízneme po stranách , naložíme grilovacím kořením s olivovým olejem. Pak necháme vepřové koleno
odležet asi dvě hodiny, aby maso natáhlo vůni a chuť
koření. Poté je již příprava jednoduchá. Vložíme koleno
na lávový gril a po všech stranách grilujeme tak, aby se
vytvořila kůrčička na povrchu. Když je kolínko hotové, podáváme na připravenou desku s hořčicí, křenem,
cikánskou omáčkou, nakládaným zelím, zeleninou
a více druhy pečiva.
88
G URMÁN
Kachní prsíčko
se žampiony
Pavel Opletal
Šéuchař letního grilu,
hotel Vista
na 4 porce
Potřebujete: 4 kachní prsíčka s kůží, 1 dl bezinkového
sirupu, 2 dl portského vína, barevný pepř, mořskou
sůl, 400 g čerstvých žampionů, 50 g čerstvě nastrouhaného křenu. Na pažitkové máslo budete potřebovat 150 g másla, 50 g pažitky a sůl.
Očištěné kachní prsíčko i s kůží nařežeme, okořeníme
barevným pepřem a mořskou solí, zalijeme portským
vínem a půlkou bezinkového sirupu. Necháme alespoň
den uležet, aby maso nasálo ingredience. Než se pustíme do grilování, připravíme si přílohu. Očištěné žampiony bez nožiček dáme zlehka z vrchní strany opéct
na gril, pak je otočíme a do každé hlavičky dáme kousek pažitkového másla, necháme je dopéct. Nakonec je
naplníme čerstvým strouhaným křenem. Při grilování
kachních prsíček opékáme nejdřív stranu s kůží, pak
je otočíme a necháme dopéct do křupava. Těsně před
koncem grilování prsíčko potřeme zbylým bezinkovým
sirupem, který nám vytvoří křupavou krustu, a můžeme
hostům servírovat.
N
a střeše hotelu Vista je
pro hosty připravená
terasa. Co je jejím hlavním lákadlem?
Kromě toho, že je z letní terasy
nádherný výhled na Brno, mohou
si na ní hosté pochutnat na výtečných specialitách připravovaných
na grilu. Například právě kachní
prsíčko marinované v portském
víně s bezinkovým sirupem a grilovanými žampiony s pažitkovým
máslem a čerstvým strouhaným
křenem. Ke grilovaným delikatesám mohou hosté ochutnat také
ovocné nebo zeleninové saláty, jejichž konzumace se v letních měsících přímo nabízí. Terasu máme
otevřenou jen za příznivého počasí a lidé si ji mohou objednat
i na firemní akce nebo svatební
hostiny.
89
GURM ÁN
Text: Alica Heráková
Foto: Archiv
MAREŠE, CHRUPKY,
srdcovky
aneb Kolik třešní, tolik...
TAKÉ UŽ JEDNÍM OKEM POMRKÁVÁTE PO PLODECH, KTERÉ SE
V TĚCHTO DNECH VYBARVUJÍ DO ČERVENA A TĚŠÍTE SE NA CHVÍLI,
KDY SE JICH PŘEJÍTE? PAK VĚZTE, ŽE TŘEŠŇOVÝ ČAS PRÁVĚ PŘICHÁZÍ.
90
G URMÁN
T
řešně symbolizují léto. Jsou sladké
a plné vody. Občas i s překvapením uvnitř. Dilema, jestli
se do nich dívat nebo ne, je
každoroční a nekonečné. Jejich bohatství je
ale ukryté hlouběji.
Třešně coby ovoce
dozrávající v průběhu
června jsou typickým plodem tohoto období. Červené a sladké. Mnoho z nás si
každý rok vzpomene na dětství – upatlaná
trička, ze stromu odřená kolena a občas i bolení
břicha.
Pokud to ale s konzumací nepřeženeme,
třešně dokážou pro zdraví hotové zázraky. Kromě toho, že obsahují téměř 80 % vody, kterou
je v létě třeba neustále doplňovat, obsahují také
vitaminy – C, E a B. Všechny tři jsou jako antioxidanty skvělé pro čištění našeho organismu
jak od stresu, tak od volných radikálů, které se
uvolňují do těla například z kávy, cigaret nebo
alkoholu.
MALÉ ALE BOHATÉ OVOCE
Kromě trojlístku těchto vitaminů obsahují třešně další poklady. Především draslík, který je
nutný k nervosvalovému přenosu, a jeho doplnění ocení především ti, kteří trpí křečemi nebo
mají fyzicky náročnou práci. Draslík je také
důležitým spojencem pro sportovce a všechny, kteří chtějí zhubnout. Zvládne totiž měnit
krevní cukr na glykogen, což je látka, kterou tělo
dokáže skladovat coby zásobárnu energie v játrech a ve svalech. A kromě toho také draslík čistí
organismus od metabolických zplodin.
Dalším kouzelným prvkem obsaženým
v třešních je jód. Pokud si pod tímto slovem
vybavíte jen jodovou tinkturu, vězte, že jód je
klíčový prvek pro tvorbu hormonů štítné žlázy.
Ten zabraňuje předčasnému stárnutí a podporu-
je růst. Nejvíc ale jód ocení těhotné
ženy a maminky. Jód je totiž jeden z nejdůležitějších prvků, který ovlivňuje správný
vývoj mozku dítěte a zabraňuje vrozeným a duševním vadám. Pokud jste
tedy zrovna těhulka nebo kojíte,
třešní se určitě nebojte a užijte
si je, vaše miminko to rozhodně
ocení!
Kromě draslíku a jódu obsahují třešně ještě železo, které nám
pomáhá posilovat imunitní systém
a lépe se bránit únavě, dále vápník důležitý pro
kosti nebo fosfor a zinek, který dokáže například
zlepšovat svalovou výdrž nebo také minimalizovat negativní účinky kouření na vaše tělo.
To však ale zdaleka není všechno. Třešně
dokážou čistit krev, játra a ledviny. Podle nových
studií mají také blahodárný vliv při léčbě cukrovky. Obsahují totiž barviva antokyany, která
podporují tvorbu inzulínu, omezují rakovinotvorné bujení nebo pomáhají chránit cévy.
TŘEŠŇODIETA
V neposlední řadě třešně ocení sportovci a také
lidé redukující svou váhu. 100 gramů třešní má
přibližně 200 kilojoulů, což je v porovnání s jejich sladkou chutí a pocitem rychlého zasycení,
které vyvolávají, příjemný kompromis. Pro srovnání: kompotované třešně pak mají kvůli přidanému cukru asi o 100 kJ na 100 gramů více.
• Na třešně nepijte. Při kon-
TI Y
taktu třešní s vodou dochází
ke kvašení, což způsobuje zažívací obtíže.
• Negativem takových obtíží nejsou jen bolesti břicha, ale také úbytek vody a spolu s ní
i výživných látek, které jste do těla dostali.
• Jen půllitr vody vypitý po snězené dávce
třešní vás připraví o mnoho dobrého.
91
K O SM ETI
GURM
ÁN K A
Text: Pavel Mokrý
Foto: Slow Food Brno
OD VIDLÍ AŽ
na vidličku
Slavnosti Jídlo z blízka vrací
hostům nešizenou kuchyni
ŘÍKÁ SE, ŽE JSTE TO, CO JÍTE. ALE VÍTE, CO VLASTNĚ JÍTE? JESTLIŽE
SI CHCETE BÝT STOPROCENTNĚ JISTÍ, PAK NAVŠTIVTE V ČERVENCI
SLAVNOSTI JÍDLO Z BLÍZKA A UŽIJTE SI JEDINEČNÁ DEGUSTAČNÍ
MENU PŘIPRAVENÁ VÝHRADNĚ Z ČERSTVÝCH SEZÓNNÍCH SUROVIN
OD NEJLEPŠÍCH REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ.
76
G URMÁN
Š
ťavnaté maso z Valašska, čerstvé ryby
z Moravského krasu a sluncem provoněné broskve ze Znojemska. To je jen
malá ochutnávka toho, na co byste si měli už teď
připravit chuťové pohárky. Na jihu Moravy totiž
9. července začne jedna z největších gastronomických událostí roku, slavnosti Jídlo z blízka.
Do akce se zapojí přes tucet restaurací a hosté
se v nich mohou nejen výborně najíst, ale seznámit se osobně i se sedláky, vinaři, malovýrobci
delikates a šéfkuchaři, kteří svoji práci nepřestali
dělat s láskou. „Slavnosti v letním období vhodně
doplňují kulturní nabídku města a umožňují si
ských knih, ocenit půvab moravských vín nebo
se naučit klasické recepty. Kdo dosud váhal s pečením domácího štrúdlu nebo přeměnou ovoce
v marmeládu, může s tím začít pod laskavým
dohledem odborníků.
Druhého ročníku gastronomických slavností
Jídlo z blízka se od 9. do 29. července účastní
brněnské podniky Bistro Franz, Borgo Agnese,
Boulevard, ERA, Green, Jednička, La Bouchée,
Leporelo+, Noem Arch, Ristorante Piazza,
Starobrněnská pivnice na Divadelní, Šelepka
a U Kastelána.
Kompletní program a rezervační systém najdou hosté na www.jidlozblizka.cz.
léto v Brně naplno užít,“ říká Lucie Frgalová ze
sdružení Slow Food Brno, které festival organizuje.
ORIGINÁLNÍ MENU
Slavnosti Jídlo z blízka jsou založené na lákavém
konceptu tříchodových restauračních menu uvařených pouze ze špičkových lokálních surovin.
Ostatně kdo by odolal například farmářskému
králíkovi pomalu pečenému na moravských bio
mandlích a sladkém fortifikovaném víně nebo
borůvkovém koláči s máslovou drobenkou a mátovým nočkem ze zakysané smetany?
V doprovodném programu zase mohou návštěvníci poobědvat se známými autory kuchař93
SI ESTA
ČERVNOVÉ
KÁVOVINKY
Zprávy ze světa fajnšmekrů
KÁVA PROTI CUKROVCE
Máte strach z cukrovky? Pak by se
vám mohl líbit výsledek výzkumu
jihoamerických vědců z univerzity
v brazilském São Paulu.
Při pokusech totiž přišli na to,
že pití kávy je dobrou prevencí před
vznikem diabetu. A aby bylo účinné,
je dobré dopřát si šálek či více horkého nápoje bezprostředně po obědě.
Z výsledků zkoumání by se ale
neměli předčasně radovat muži.
Studii totiž vědci vypracovali ve spolupráci se vzorkem sedmdesáti tisíc
žen. Ty, které si po obědě dávají šálek
kávy, mají o třetinu nižší riziko, že
se u nich vyvine cukrovka druhého
typu než ženy, které kávu nepijí.
Zjistilo se, že blahodárné účinky má káva obvyklá i bez kofeinu,
ale jen pokud se pije po obědě. Její
konzumace v kteroukoli jinou denní
dobu tento efekt postrádá.
94
S IESTA
ÚTĚK DO DOBY LEDOVÉ
Toužíte prožít teplotní šok? A z horka vejít
rovnou do ledového království? Dejte si tedy
do nosu v ledovém baru v centru Brna. Obsluha Sky Ice Baru v Poštovské ulici totiž tvrdí,
že v jejich místnosti vysekané do ledu je celoročně dvacet stupňů pod nulou. Aby hostům
nebyla zima, mohou si půjčit kožichy. Tedy
pokud se řádně nezahřejí zevnitř.
Sky Ice Bar, Poštovská 1, Brno
www.skyicebar.cz
TO KYSELO JE MOC KYSELÝ!
Určitě víte, že Trautenberk z Krkonošských
pohádek měl mlsný jazýček. Kyselo se mu
zdálo moc kyselé, bramborák moc bramborový. Pohádková postava by si možná dala bene
v Údolí Bratrouchov, kde vaří podle starých
krkonošských receptů a navíc k jídlu nabízí pohled na nádhernou přírodu. Jestliže si
uděláte výlet až tam, pak si nezapomeňte dát
třeba vepřovou panenku s hříbkovou omáčkou
a petrželovými noky nebo krkonošské sejkory.
Nebudete litovat, ani když si dáte čerstvého
pstruha na másle z horské tůně.
Údolí Bratrouchov,
www.udoli-bratrouchov.cz
RELAX V RUŠNÉM MĚSTĚ
Až budete mít plnou hlavu starostí z chození
po městě, zastavte se v minikavárně Cafe Mitte v brněnské Panské ulici. Spěchající lidi přece
můžete pozorovat se šálkem v ruce. Zajímavostí
kavárničky je rovněž to, že sídlí v historickém
domě postaveném v roce 1659 ve středu města,
v jednom z mála objektů, kterého se nedotkla
rozsáhlá asanace koncem devatenáctého století.
Cafe Mitte, Panská 11, Brno,
www.hostelmitte.com
95
RE LAX
SOUTĚŽ
JÁVA V BRNĚ
K tomu, abyste odbourali každodenní stres, pomáhají i masáže. Ty asijské jsou k tomu navíc
ideální, protože si je lidé oblíbili právě kvůli vynikajícím relaxačním a terapeutickým účinkům.
Jednou z takových masáží je jávská masáž, kterou masér provádí od konečků prstů na nohou
až po kořínky vlasů. Při takové masáži se uvádí
tělo a mysl do stavu dokonalé harmonie. Výsledkem je lepší prokrvení těla a všeobecné zlepšení
zdravotního stavu.
Otázka: Čím je jávská masáž výjimečná?
Nápovědu hledejte na www.hotel-vista.cz.
Jeden vylosovaný výherce může jít na masáž
v hodnotě 1.000 korun.
JAK ZACVIČIT S RODIČI
Chcete návod a prvotřídní tipy, jak kontrolovat ty zvláštní druhy – rodiče, a nevadí
vám, že vás inspiruje teprve třináctiletá dívka? V tom případě rozhodně stojí za to
ponořit se do novinky spisovatelky Jenny Smithové Jak zacvičit s rodiči od nakladatelství Jota. Puberťačka Katie je totiž odbornicí na to, jak nejlíp zvládnout
dospělé. Ví přesně, co udělat, aby z nich dostala maximum. Rozhodne se
proto napsat příručku a pomoci tak dalším ubohým puberťákům.
Otázka: Jak se jmenuje nový nápadník maminky Katie? Nápovědu
naleznete na www.jota.cz. Pro tři čtenáře je připravena kniha.
PROHRA S ROZHLEDEM
Jestliže se vám nechce hrát o hodnotné ceny nebo
nebudete mít štěstí při losování výherních odpovědí,
nezoufejte. Je tu pro vás cena útěchy v podobě pexesa
více než třiceti rozhleden v Jihomoravském kraji. Kromě těch známých, jako je Klucanina u Tišnova, najdete
na obrázcích i ty méně známé. Ostatně víte, že nedaleko Kunštátu stojí rozhledna jménem Milenka?
Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. července
na e-mail redakce [email protected]
96
D IST RIBUČ N Í MÍSTA
ZAHRANIČÍ
Evropský parlament Brusel (Belgie) • Hotel Spa + Therme aquapark, Laa an der
Thaya (Rakousko) • Tenisový klub Slávia Agrofert, a.s., Bratislava (SR)
BRNO A OKOLÍ
Hotely a penziony: Amfora • Amphone • Arte • A Sport • Atlantis • Austerlitz •
Avanti • Avion • Barcelo Brno Palace • Bobule (Višňová) • Boby • City Apart Hotel
• Continental • Grand • Grand residence • Holiday Inn • Imos • International •
Maximus Resort • Myslivna • Parkhotel • Pegas • Penzion Gallus (Vranov u Brna) •
Penzion Hlinky • Penzion u Raušů (Velká Bíteš) • Pod Špilberkem • Panská Lícha
• Penzion na Gruntě • Penzion u Barona • Probe • Royal Ricc • Savannah (Hatě)
• Slavia • Slovan • Sluneční dvůr • U Libušky (Stará Líšeň) • Vaka hotel • Velká
Klajdovka • Voroněž • Vranov (Vranov u Brna) • Závrší (Olešnice) • Farma Bolka
Polívky (Olšany)
Restaurace, pizzerie, vinárny, kavárny, čajovny: A3 Pizzeria • Aida • Air Café •
Alfa Caffé • Aloha • Amsterdam • Baby kavárna • Bavorská restaurace • Bonaparte
(Rousínov) • Borgo Agnese • Boulevard • Brunswick • Budoár • Café 99 • Cafe
Anna • Café Lávka • Café Santiago • Café Quattro (BBP) • Café Zatti • Caféland
• Caffé Blended • Caffé Onyx • Caffé Patio • Caffé Piazza • Caffe Tripoli • Carraro café • Cattani • Centrum Sladovna (Černá Hora) • Coca Cola Café Piccolo
• Cocktail bar Priority • Coffee Fusion • Cofee More • Colloseum • Charlie‘s •
Černohorský sklep • Dallmayr • Dělnický dům • Dům U Kamenné panny • Espaňa
• Giardino • Gimi Lounge Café • Glamour • Holiday • Hvězda • Iguana • Jazzová
kavárna Podobrazy • Kavárna Klokánek • Kavárna Vladimíra Menšíka • Kinokavárna • Koishi • La Bouchée • La Strada • Laguna • Leporelo • Lion • Luxura Solarium
Inside • Main Restaurant • Minach • Monamé • Monro • Muzejka • Na Vyhlídce
• Nekonečno • Noem’s Arch • Paladeo • Panoptikum • Pellini Top • Piccolo Bar
• Piccolo Mondo • Pivovarská restaurace • Pizzeria Da Buffi • Pizza café • Pizza
Gazebo • Pizza Toscana • Plzeňská restaurace • Pod Špilberkem • Pohádková hospůdka • Rendez-vous • Restaurace AVIA • Restaurace Hansen • Ristorante Rialto
• Sharingham • Silmaril • SUSHI YA • Šelepka • Špalíček • Thalie • Tivoli • Tungsram • U Boba • U Kapličky • U Kastelána • U Mamuta • U Mnicha • U Pantátů
• U Kašny (Rajhrad) • U Lucerny • U Minoritů • U Štíra • U Štiky • U Sv. Václava
• U Hodného psa • Za Sedmero • Valoria • Varna • Veselá Vačice • Vinná galerie •
Vinotéka Mistr • Zakki • Zemanova kavárna
Restaurace a kavárny v obchodních centrech: Campus Square • Dům pánů z Lipé
• Free Shop (Hevlín) • Freeport Hatě • Futurum • Galerie Orlí • Galerie Vaňkovka • Globus • Interiérové centrum SOHO • Královo Pole • OC Velký Špalíček •
OD Omega • OD Rozkvět • Olympia
Autosalony: Auto Balvin • Auto Palace (Mazda, Volvo, Fiat, Mitsubishi, Hyundai)
• Auto Park • Auto Pokorný (Renault) • Autocentrum ROS • Automedia • Autonova Brno • Autostyl Brno • BMW Renocar • BrnoCar Citroen • BS auto Brno •
Carent • Cartec • Citroen Carling • Famko • Ford Rašino • Hošek Motor • House
of England • JIH 2000 • Lexus • NISSAN – J. P. N. Cars • Opportunity • Porsche
Brno (Škoda, VW, Audi, Porsche) • RM Servis
Letiště, wellness a solarium centra, kadeřnictví a kosmetické salony, kliniky,
business centra, sportovní centra a jiné: ALSTOM • Avenue Hair & Beauty •
Bibus A • BIG ONE FITNESS Club • Bodysun • Bowling Cihelna • Bowling
Club Blansko • Brno Business Centrum • Brno Business Park • Business Office
Center • Dermi • FANN salony • Fitness Blue Gym • Fitness Club Quasimodo • Gold’s Gym • Hair City • Hair Design • Hala Bongo • International
Business Center (IBC) • Kadeřnictví Franck Provost • Kadeřnictví Kleopatra •
Kadeřnictví Lazebnictví • Kadeřnictví LINIE • Kadeřnictví S rychlou obsluhou
• Klinika plastické chirurgie Laurea • Koky studio • Letiště Brno • Letiště Business Lounge • Letiště kavárna • Masážný slaon SABAI • M-Palác • M Salon
• MUDr. David Štěpán – Plastická chirurgie • Ordinace Dr. Hamžové • Poliklinika Viniční • Reprofit reprodukční klinika • Salon Estrees • Salon LOOK •
Salon Madam • Salon Spirit • Salon Šuta • Sanatorium Helios • Squash Blansko
• StarTrac • Studio Glance • Studio Zuzana • Špilberk Office • Tennis Paradise
• U Andersena • Zone 4You
Divadla: Divadlo Bolka Polívky • Divadlo Husa na Provázku • HaDivadlo • Městské divadlo Brno • Národní divadlo Brno
Golfová centra a areály: Golfový areál Slavkov • Kaskáda Brno-Jinačovice
JIŽNÍ MORAVA
Blansko: Aqua centrum • Cafisco • Dělnický dům • Hotel Macocha • Hotel Panorama • Hyundai Blansko (Korekt auto) • Restaurace U zámečku •Terrazza Pizzeria
• Top Auto Salon
Břeclav: Agrotec Břeclav • Auto Hyundai • Auto Polach • Autocentrum HM •
Autopard (Mazda) • Bors Břeclav (Renault) • Cars Břeclav (Hyundai) • Eiscafe
Delikana • Green Park Cafe bar • Hotel Celnice • Hotel Imos• Hotel Rose • Hotel
Terezka • Penzion Rotunda • Penzion U Machů • Pension U Michlů • Pension
Vila Tenis • Restaurace a penzion Grácie • Restaurace Pohoda • Rest. U Nešporů
• Steak House • Tropi Bar
Hodonín: Bowling restaurant • Cafe Flowers • Caffe Antares (Moravská Nová Ves)
• Citroen Hodonín • Ford Rašíno Hodonín • Hotel Krystal • Hotel Panon • Jih
2000 Hodonín (Renault) • Jonal autosalon • Kafárna • Lázně Hodonín • Restaurace
Na radnici
Hustopeče: Cukrárna a kavárna Romance • Centro Hotel • Hotel Rustikal • Penzion u Halmů • Škoda Agrotec Hustopeče
Kuřim: Aquapark a Wellness Kuřim • Michl – Motorsport
Kyjov: Cafe Max • Cukrárna U radnice • Čajovna Galerie • Holičství • Kadeřnictví Onyx • Kadeřnictví • Kosmetické studio Visage • Kosmetický salon Vilma
• Radniční vinárna • Restaurace Gastronom • Penzion Regio • Penzion U Martina
• Penzion u Radnice
Lednice: Auto Wozar • Cafe Onyx • Hippo club Lednice • Hotel MY • Lázně
Lednice • Pasáž Mario • Penzion Včelařský dvůr • Penzion U zámku • Restaurace
U tlustých • Zámecký hotel
Lechovice: Penzion a Restaurace Horse Farm • Restaurace U Bazalů • Vinné sklepy
Lechovice
Mikulov: Auto Mikulov • Bowling Sport Centrum Mikulov • Eat – Art Gallery
penzion • Euro penzion • Hotel Golf Garni • Hotel + Restaurace Bonsai • Hotel Eliška • Hotel MBZM • Hotel Marcinčák • Hotel Pavlov (Pavlov) • Hotel
Tanzberg • Hotel Templ • Hotel Zámeček • Kavárna U obřího soudku • Koupaliště
Riviera • Penzion Fontána • Penzion Mikulov • Penzion Moravia • Penzion Zátiší
• Pizza Perfecto • Restaurace Pod radnicí • Ubytování u Mikulenců • Vinařský dvůr
Kovacs (Novosedly)
Slavkov: Cukrárna LeSucre • Hotel Florian • Restaurace Bonaparte • Sokolský
dům • Zámecká restaurace
Valtice: Hotel Apollon • Hraniční zámeček • Pizzerie Valtice • Restaurace Avalon •
Restaurace Valtická rychta • Valtický zámek
Znojmo: Auto Dobrovolný • Autodružstvo Znojmo • Bermuda Rest + hotel + Beer
pub • Cafe Capucino• Cafe Kulíšek • Cafe Milenium • Cafe Pepe 33 • Cafe Port •
Dolce Vita • Hotel Althanský palác • Hotel Dukla • Hotel Kárník • Hotel Prestige
• Intermobil (autosalon) • Irská restaurace • Kadeřnictví Paravan • Kafe Oaza • Kavárna Galerie•Kavárna U radnice • Kosmetika La Petite France • Libor Suchý autoprodejna • Penzion Solnice • Penzion U císaře Zikmunda • Rest. + penzion Centrál
• Restaurace Na věčnosti • Restau. U Huberta • Restaurace Na České • Restaurace
Styl • Restaurace U Mikuláše
OLOMOUC A OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc: AAA Auto • Aquapark • Artcom group (Peugeot) • AutoCentrum Olomouc • Auto Frommer (Audi) • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Porsche
Olomouc • Bowland • Cafe 87 • Cafe Amadeus • Cafe bar Illy • Cafe bar Maxi •
Cafe Betreca • Cafe Emporio • Cafe Gallo • Café Mahler • Cafe Meex • Caffeland
Express • Casablanca • Centrum Moravia • Crack Irish pub • Delano Bar • Denní
kavárna • Denní kavárna Mléčný bar • Destiny Cafe • Espresso bar Illy • Europenzion • Fitcentrum Help • Flora • Gastroland • Golf club Olomouc • Hair City •
Horimex cars • Hotel Alley • Hotel Arigone • Hotel GEMO • Hotel Hanácký
dvůr • Hotel Sigma Olomouc • Jazz Tibet club • Kadeřnictví Kohoutková Ivana
• Kadeřnictví Vlasárna • Kavárna Mahler • Kavárna Mona Lisa • Kavárna Opera
• Kobliha Car • Kodecar • La Luna Cafe • M Caffee • Matrix Hair Beauty Salon
• Moravská restaurace a vinárna • Milli Coffee bar • Milotel hotel • Moto Morava
• NH Hotel • Nails Studio • Nails studio Lolita • OC Haná Olomouc • Osa bar
• Pizzeria U soudu • Potrefená Husa • Restaurace Captain Morgan’s • Restaurace
Himalaya • Restaurace Hlava 21 • Restaurace Na statku • Restaurace Torture • Restaurace U dvou dobráků • Restaurace U krokodýla • Restaurace U červeného volka
• Restaurace + pension Archa • Restaurace Baroko • Restaurace Fojctví • Restaurace Goliáš • Restaurace Chalupa na schůdkách • Restaurace Podkova • Restaurace
U Finků • Restaurace U Huberta • Restaurace U kohouta • Restaurace U Macků
• Restaurace U netopýra • Restaurace V ráji • Restaurace U Kejklíře • Restaurace
Varna • Restaurace Drápal • Restaurace Kamenný mlýn • Restaurace Kolárka • Restaurace Moritz • Restaurace Plan B • Sportcentrum Best • Studio In • Studio Onna
• Trendcar SUBARU • Trendcar TOYOTA • Trocadero Cafe • Venezia Cafe • Via
Cafe • Twin Café • Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Prostějov: Auto Fedor • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Rolný • Automechanika a.s.• Cafe bar • Caffe Atrium • Caffe Illy • Caffe Národní dům • Cocktail
caffe • Hotel Gól • Hotel Grand • Hotel Tennis Club – Agrofert Prostějov • Kadeřnictví Vlasárna • Penzion Alberta • Pivovarská prodejna Bernard • Pizzeria Fontana •
PV Auto • Renault Přerov • Samohýl Auto • Solární studio Avantgarda
ZLÍN A ZLÍNSKÝ KRAJ
Zlín: Allianz centrum • Auto Hlaváček • Auto Viki • Autokom • Autokom Tečovice
• Autospol Ford • Bar Zlínská • Bowling Club Moskva • Cafe Archa • Cafe bar
Zrnko • Cafe Bathory • Coffee & Co • Cukrárna Dino • Cyklomotel Prima (Lešná)
• Hotel Baltaci Atrium • Hotel Baltaci U Náhonu • Hotel Ondráš • Hotel Saloon •
Hyundai Motor Zlín • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Hair Salon • Kadeřnictví KM
styl • Kadeřnictví salon Lidie • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Chytlová • Kadeřnictví
Jaro • Kadeřnictví Jurná • Kadeřnictví Lero • Kadeřnictví Maxence • Kadeřnictví
Styl • Kadeřnictví Tománková • Kavárna U Majců • Kostelec Lázně + Golf • Kromexim Zlín • Mikona Auto • Penzion Ivana • Pizza, kavárna Premiera • Pizza Deštník • Pizzeria Deštník • Pizzeria Rychlý drak • Pizzerie U čápa • Potrefená Husa •
Restaurace Aston • Restaurace Dolce Vita • Rest U Petra (Malenovice) • Restaurace
U sedmi hříchů • Restaurace Zelenáčova šopa • Salon Romance • Solárium Cafe
Mambo • Synot Auto • Zliner Auto
Piano Kafe • Pizzeria Pumpa • Restaurace Cukrovar • Vlasové studio M
Čeladná: Beltine forest hotel (Ostravice) • Golf resort • LARA SPA • Hotel Prosper • Hotel Miura • Hotel U Holubů
Kroměříž: Autosalon Kromexim • Autoshop Paulus • Cafe Classic • Cafe Corso •
Cafe Incontro • Cafe Naše Adresa • Cafe No.21 • Hotel Bouček • Hotel Na Jánské •
Hotel Octárna • Kadeřnictví Tophair • Penzion + Restaurace Černý Orel • Penzion
Excelent • Penzion Menšík • Penzion Zlatý Hrozen • Pizzeria U Zeleného stromu •
Restaurace Radniční sklípek • Restaurace U Nohejlů • Restaurace Bouček • Restaurace U Bruna • Restaurace Central • Salon EF
Luhačovice: Cafe Mozart • Cukrárna Merkur • Hotel Augustiánský dům • Hotel
Bedřicha Smetany • Hotel Jurkovičův dům • Hotel Litovel • Hotel Lužná • Hotel
Myslivna • Hotel Palace • Hotel Zálesí • Ice cafe • Kavárna Slávka • Penzion Oáza
• Restaurace Elektra • Restaurace Litovel • Snack Bar Victoria • Sportovní centrum
Radostova
Uherské Hradiště: Cafe Corso • Cafe Jiné Café • Cafe Varesina • Citroen •
Cocktail bar Fontána • Divadelní galerie • Ford Autospol. • Hotel Maxi • Hotel
Mlýnská • Hotel Slunce • Hotel U hejtmana Šarovce • Hyundai Motor Zlín •
Kavárna Kovak • Kavárna Ve starém obchodě • Klášterní restaurace a vinárna •
Kosmetika Půvab • La Dolce Vita • Mikona Auto (Staré Mesto) • Pizzerie Ter
cafe • Restaurace La Provence • Restaurace Koruna • Restaurace Na baště • Restaurace Orlovna • Restaurace Rotter • Restaurace U slováckého krále • Skandal
Bar • Solární studio Solarino • Sport Bar Slunce • Studio Háta • Valentýn salon
• Vinotéka Vinarius
97
RE LAX
Blíženci
22. 5.–21. 6.
Co vás čeká v červnu?
Čas dovolených se nazadržitelně blíží a vy se můžete začít těšit. Žádné
zdravotní problémy vám totiž hvězdy nevěští. Pokud omezíte aktivity, při
nichž hrozí úraz hlavy nebo zlomenina končetiny, pak ve zdraví přečkáte
celý červen. Možná se ovšem budete cítit trochu unaveni a bez energie,
ale to změní dostatek tekutin a vitaminů.
RA K
22. 6.–23. 7.
Dejte si pozor na rovnováhu mezi příjmem
a výdejem peněz. Přestože máte pocit, že máte vaše finance pod kontrolou, snadno se může stát, že přehlédnete nezaplacenou složenku. Koncem měsíce očekávejte
částku, která vám před prázdninami přijde vhod.
L EV
24. 7.–23. 8.
Nastal čas přestat se handrkovat se svým
nadřízeným. Se svým šéfem proto jděte ruku v ruce spíš,
nežli byste se s ním měli o něčem přít. Vyplatí se vám
to. Drobná nedorozumění byste měli hravě zvládnout.
PA N NA
24. 8.–23. 9.
I když se v lásce řídíte obvykle rozumem
a věci související se zamilovaností a erotikou jsou vám
příjemné, velkou důležitost jim nepřikládáte. Čas léta
ale přeje láskám šálivým, kterým můžete snadno podlehnout. Tím spíš, že přes vaše znamení bude přecházet
Venuše, což naznačuje větší přízeň opačného pohlaví.
VÁ HY
24. 9.–23. 10.
Vaše city jsou rozbrnkané jako struny. Asi
bude nejlepší obrnit se trpělivostí a nepodléhat nejrůznějším svodům. Partnerovi či vaší milé raději poněkud
omezte manévrovací prostor, aby ani on neměl moc šancí
svodům podléhat.
ŠT Í R
24. 10.–22. 11.
Už dlouho se vám líbí něco, co váš běžný
účet nedokáže pokrýt. Jak to tak vypadá, budete si muset
na onu vysněnou věc chvíli počkat. Pokud byste uvažovali o půjčce nebo si někdo chtěl půjčit od vás, obojí raději preventivně odmítněte. Mohli byste se spálit.
STŘ E LEC
23. 11.–21. 12.
Boj. To je slovo, které bude charakterizovat vaše prožívání červnového měsíce, a to hlavně v zaměstnání. Je možné, že šéf zapomene na vaše úspěchy
a vy se budete muset hájit. Očekávejte rovněž podrazy
98
či podobné lapálie ze stran vašich kolegů a nepřejících
spolupracovníků.
KOZOR OH
22. 12.–20. 1.
Odolnost vašeho zdraví zřejmě nebude
největší. Nadít se tak můžete možných komplikací, které
vás mohou překvapit. Důraz byste tedy měli dát především na prevenci. Chránit byste se měli před rozmary
počasí a bacha na klíšťata!
V OD NÁ Ř
21. 1.–19. 2.
Zázraky a nějaké velké otřesy ve věcech
milostných očekávat nemůžete. Nejspíš ani nebudete
stát o nějaké milostné hrátky. Zajímat vás budou spíše
cestovní, kulturní či jiné zážitky. Na těch nyní budete
stavět nejvíce. Nuda je zkrátka to, čeho se nejvíce bojíte.
RYBY
20. 2.–20. 3.
Už dlouho přijímáte věci tak, jako jsou.
A nějaké plány do budoucna? To vám hlava nebere. Proto se spokojíte s tím, co je, a budete rádi, že se věci nehýbou žádným směrem. Ostatně pomyšlení na kariérové
záležitosti vás nejspíš ani nenapadne.
B ER A N
21. 3.–20. 4.
Pokud řešíte rodinný rozpočet, dejte
si s tím v červnu pauzu. Bude totiž nejlepší nechat
veškeré větší finanční výdaje na prázdniny, protože
hlavně v druhé polovině června je větší riziko setkání
se s podvody a nečestným jednáním někoho z okolí.
BÝK
21. 4.–21. 5.
Připravte se na komplikace. Naštěstí jen
dočasné. Pramenit budou pravděpodobně z možného komunikačního nedorozumění. Proto bude dobré, pokud budete nejdříve přemýšlet, než začnete se
něco řešit. Pamatujte si totiž, že jednou vyřčená věta
se vrátit nedá.
Z noční oblohy a karet vyčetl Pavel Mokrý
klub
*)Ù 02/Bˆ(!*ˆ#ˆ :‚0)3
!+ïNˆ #%N9 Ö+/,N†(/
Nový
dìtský klub
v centru Brna
Nabízíme Vám nový dìtský klub v centru Brna
jako klidnou a zábavnou oázu pro Vaše dìti.
#elodenní i obāasn” Hlídání VašicH dìtí.
0rovozní doba klubu . k . Hodin.
Ò:!(2!$!Ò3Ò6.ñ*ֈ-Ò69Ù)4ˆ-Ò Ò6.)4ø.ˆÒ:)-.ˆÒ:!(2!$!Ò VEŠKERÉ ZÁZEMÍ
#E,/$E..Í ) /"ï!3.Á ! .E0R!V)$E,.Á 0ÉïE KV!,)4.Í #E,/$E..Í 34R!V/VÁ.Í
Vû(R!$.Á ")/ KV!,)4! ! .54R)ï.Í V9VÁÙE./34 EK/,/')#KÉ 3MûŠ,E.Í
KV!,)&)K/V!.û 0ER3/.Á, M/$ER.Í V9"!VE.Í 0ø)R/ZE.Á Vû5K! *!Z9Kù
V #E.ñ !* .* M/Ù./34 30/R4/V.Í#( !K4)V)4 0,!VÁ.Í "R53,E.Í !4,E4)K!
!* M/Ù./34 5Mñ,E#Kû#( !K4)V)4 V94V!R.Á Vû#(/V! KER!M)K!
$R!M!4)#KÁ Vû#(/V! (5$E".Í Vû#(/V!
Jiráskova 41, 602 00 Brno, mobil: +420 777 305 397, e-mail: [email protected]
www.abcklub.cz
Download

Veronika Kubařová