B E S P L ATA N P R I M E R A K | B R O J 1 7 | L E T O 2 0 1 4
KONCEPT TRADICIONALNE
KINESKE MEDICINE
LETO JE KUĆA
SVIH EMOCIJA
TEMA
BROJA
UTICAJ
MODNIH BLOGOVA
ZAKON
ULIČNE
ELEGANCIJE
DERMATOLOG
ANTIAGE
POTENCIJAL
BILJNIH
PREPARATA
LETNJI HIT U
LILLY DROGERIJAMA
NEGA RUKU
I STOPALA
BEZ PREMCA
PSIHOLOG
GODIŠNJICA
ZAJEDNIČKIH
SNOVA
1 Lilly
34
TEMA BROJA
UTICAJ
MODNIH BLOGOVA
ZAKON ULIČNE
ELEGANCIJE
Piše: Jelena Vukmirović
Lilly kuponi
7
ZDRAVLJE U VAŠIM RUKAMA
Probiotici i zdravlje
Piše: prof. dr Jagoda Jorga
APSOLUTNI LETNJI HIT U LILLY APOTEKAMA
Nega ruku i stopala bez premca
Piše: Olga Mančić, psiholog
9
10
Piše: Tatjana Janković
12
18
IZ UGLA PEDIJATRA
Ujedi insekata
Piše: prim. dr Biljana Kovačević, pedijatar
24
ZDRAVI LETI – KONCEPT TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE
Leto je kuća svih emocija
Piše: dr Ana Žikić, spec. kineske medicine
Recept za parenje očiju
Piše: Duška Jovanić
30
27
40
FEMININE MYSTIQUE
Sve o kontracepciji
Piše: prof. dr sci med. Mima Fazlagić
KRALJICA ODEVNIH TKANINA
Verujte svili i ovog leta
Piše: Dragana Jovanović
HOT & NOT
PSIHOLOG
Godišnjica zajedničkih snova
LIFECOACH - PISMO IZ INDIJE
Želja je božiji dar
45
SRBIJA OSVAJA ULTRA MARATON
Samo je nebo granica
Piše: dr Nenad Dikić, docent sportske medicine
50
DERMATOLOG
Antiage potencijal biljnih preparata
Piše: mr. ph spec. Danijela Pecarski
EMINA JAHOVIĆ, SVESTRANA MUZIČKA ZVEZDA
Muškarci pamte moj parfem Closer
56
60
TURISTIČKE DESTINACIJE
U domovini malteškog sokola
Piše: Jelena Vukmirović
62
LILLY MAGAZIN | Direktor: Tamara Žujović | Direktor marketinga: Nataša Radović | Glavna i odgovorna urednica: Marija Midžović
| Saradnici: primarijus dr. Biljana Kovačević, pedijatar; prof.dr sci med. Mima Fazlagić, ginekolog; mr. ph spec. Danijela
Pecarski, dermatolog; dr Nenad Dikić, internista kardiolog; prof. dr Jagoda Jorga; Duška Jovanić; Dragana Jovanović | Lektura:
Olga Srećković Franić | Dizajn: Nemanja Živković | fotografije: Shutterstock, ako ne piše drugačije | Idejno rešenje naslovne
strane: Agencija Submarine d.o.o | Izdavač: Lilly drogerie Žorža Klemansoa 19. Beograd | Štamparija: ROTOGRAFIKA d.o.o.
Segedinski put 72 Subotica | Lilly drogerie ne snosi odgovornost za sadržaj oglasnih strana. Ne odgovaramo za moguće štamparske greške. Ponude traju do
isteka zaliha ili zaključno sa danom akcije koji je određen kao poslednji. Zadržavamo pravo promene cena u skladu sa zakonom o porezu na dodatu vrednost
3 Lilly
REČ UREDNICE
ČEKAJUĆI LETO
U
očekivanju lepog i vedrog vremena
da bi život mogao da se stabilizuje, u
susret letu koje se razlikuje od svih
prethodnih - potrudili smo se da
na stranicama Lilly magazina ponovo nađete
korisna uputstva vezana za dobrobit zdravlja
cele porodice i adekvatnu negu, kao i da vas
upoznamo sa novinama u našoj ponudi. Kao
što ste navikli, poznati stručnjaci iz oblasti
medicine, lepote i zdravlja nude korisne savete, a
tu su i teme vezane za svetsku pozornicu, gde se
brzo smenjuju trendovi u svetu lepote i mode. U
tom svetu primećene su i naše modne blogerke,
o čemu takođe možete čitati u ovom broju.
Kreiranju magazina svaki put pristupamo sa
velikom energijom, trudeći se da vam pružimo
korisne savete koji životnoj rutini dodaju onu
sjajnu tačku na joti. Pokušavam da zamislim
hologram čitateljke Lilly magazina koja je,
poslušavši jedan od popularnih Lillyjevih slogana
„Sad malo ja”, primenjivala redovno bar polovinu
saveta za zdravlje i negu, koje smo objavili tokom
protekle četiri godine. Verujem da takva dama
ne samo da dobro izgleda već se, verovatno,
dobro i oseća. Kada zamislim tu sliku nesumnjive
harmonije zdravlja i lepote, verujem da možemo
biti zadovoljni smerom ovakvog pristupa.
Zahvalna sam na ohrabrenju koje su nam
pružili profesionalci iz različitih oblasti, iskusne
kolege novinari kao i marketinški znalci u
negovanju novog, savremenog magazinskog
koncepta koji ste prihvatili. Takav koncept
naglašava pravo na dobre navike zdravog života,
što danas podrazumeva i zdravlje i lepotu,
blagostanje tela i duha čitave porodice.
Marija Midžović
Neka tako bude.
5 Lilly
7 Lilly
8 Lilly
ZDRAVLJE U VAŠIM RUKAMA
Probiotici i zdravlje
U poslednje vreme
nauka je utvrdila
mnoge nove funkcije
crevne flore, te su
probiotici postali
jedna od potencijalno
najdinamičnijih oblasti
razvoja novih dijetskih
suplemenata
Piše:
prof. dr Jagoda Jorga
P
robiotici su,
po definiciji
SZO „živi
mikroorganizmi
koji, kada se unesu
u dovoljnom broju,
imaju korisne efekte
po zdravlje domaćina”.
Kao korisni prepoznati
su još početkom 20.
veka i izolovani prvo iz kiselog mleka i jogurta.
Dugo su se koristili samo kao takvi ili u
obliku lekova za akutne crevne poremećaje. U
poslednje vreme nauka je utvrdila mnoge nove
funkcije crevne flore, te su probiotici postali
jedno od potencijalno najdinamičnijih oblasti
razvoja novih dijetskih suplemenata.
Dobre bakterije
Svi su čuli za crevne bakterije, ali
verujem da mali broj zna da taj mikro svet
„mikrobiota” čini nekih 500-1000 vrsta, sa
deset puta više ćelija nego što ima celo naše
telo i masom od 2 kg! Pri tome je samo
nekih 60-tak vrsta obavezno kod svih ljudi,
ostatak je veoma različit i karakterističan za
svaku osobu kao otisak prsta. Najveći broj
čine „dobre” nama prijateljske bakterije,
čije su uloge tako brojne i važne da bi život
postao nemoguć pri eventualnoj sterilizaciji
naših creva. Prva i osnovna je strukturalna
- one prekrivaju celu površinu creva,
onemogućavaju prodor potencijalno štetnih
materija i sprečavaju kolonizaciju, naseljavanje
štetnim mikroorganizmima sa kojima smo
stalno u kontaktu. Pored toga, u stanju su da
vare nama nesvarljiva „dijetska vlakna” i tako
obezbeđuju preko 70% energije potrebne za
rad ćelija creva, ali i neke druge metabolite
bitne za funkciju važnih organa kao što su
mozak i srce. Olakšavaju apsorpciju mnogih
hranljivih materija, vitamina, minerala,
amino kiselina, ali ih i sami stvaraju. Poznati
su vitamin K, B12 i drugi B vitamini. Ovaj
Laktobacilusa i Bifidobakterija već su veoma
dugo u upotrebi i pokazali su se kao bezbedni.
Za neke specifične, kao Bifidobacterium lactis
poznat kao BB-12, proizvođači navode da ima već
Efekat probiotika
dovoljno dokaza da je efikasan i kod stanja kao
Ukratko, mikrobiota je, sa svojim zaštitnim,
što je „nazeb”, za druge kao što je Bifantis mnoge
strukturnim i metaboličkim funkcijama
studije su pokazale da su efikasni kod iritabilnog
prepoznata u nauci kao nezaobilazni akter
kolona. Mnogo se radi i na specifičnim sojevima
očuvanja dobrog zdravlja čoveka. Pitanje je
koji pomažu kod masne jetre ili povišenog
da li se to sve može preslikati na probiotike holesterola. Međutim, nijedan proizvođač nije
spolja dodate dobre bakterije. Da bi one imale
dobio pravo da tim svojim kulturama doda naziv
efekte kao dobre bakterije koje žive u našim
„probiotik” ! Drugim rečima , može da ostavi
crevima, morale bi da ispune nekoliko uslova:
naziv kulture koju je dodao hrani ili upakovao u
da budu jasno definisane kao vrsta i sojevi, da
preparat, kao na primer Lactobacillus rhamnosus
su prisutne u dovoljno velikom broju u toj hrani
GG (LGG), ali sama reč probiotik koja u prevodu
i/ili preparatu, da mogu da prežive kiselost
znači „za život” ne može da se koristi ni u Evropi
želuca i creva i da kao takve - žive i u dovoljnom
a u skoroj budućnosti ni kod nas, jer se smatra da
broju stignu do debelog creva, gde će ispoljiti
sama po sebi označava nespecifičnu zdravstvenu
tvrdnju. I da rezimiramo, i proizvođači
očekivane efekte. Za mnoge, posebno
a i mi kao korisnici moraćemo
imunološke efekte, spolja uneti
bolje da upoznamao te vrste
mikroorganizmi treba da
dobrih bakterija. Uostalom,
stupe u interakciju sa samim
ni svaki antibiotik ne deluje
ćelijama debelog creva.
Mikro svet
kod svakog oboljenja
„mikrobiota” čini
Terminološko
nego su veoma specifični.
nekih 500-1000
pitanje
Kada proizvođači to budu
vrsta, a samo
obezbedili i za probiotike,
Prvi i najvažniji uslov
nekih 60-tak vrsta
njihova upotreba će biti i za
je da te kulture budu čiste
obavezno je kod
i bezbedne. Mnogi sojevi
nas sigurnija i efikasnija.
kompleksni mikrosvet ima veoma važnu
ulogu u imunitetu i u razgradnji ksenobiotika
- stranih hemijskih supstanci.
svih ljudi
9 Lilly
APSOLUTNI LETNJI HIT U LILLY APOTEKAMA
NEGA RUKU I STOPALA
BEZ PREMCA
Korišćenjem novih hit proizvoda, SPA GEL GLOVE I
SPA GEL SOCKS, sa lakoćom postižete višestruki,
trenutni blagotvorni učinak regeneracije. Navucite
ih i pustite da same „rade” - koža ruku i stopala
je vidljivo preobražena, osvežena i svilenkasta
S
PA GEL GLOVE, specijalna rukavica
koja se sada može ekskluzivno nabaviti
samo u Lilly drogerijama, predstavlja
novinu na našem tržištu i pravi je hit kada je
reč o sveobuhvatnoj, a tako jednostavnoj nezi
i regeneraciji kože ruku. Naime, upotreba ovog
savremenog pomagala jednostavnija je čak i od
nanošenja kreme za ruke.
Nega ruku je specifična i zahteva da joj
posvetimo vreme i pažnju. Sada sa novim
SPA GEL rukavicama, obloženim iznutra
samoaktivirajućim gelom koji sadrži jojoba
ulje, maslinovo ulje E i ulje lavande, jednim
potezom postižemo učinak svih zahtevnih
radnji koje su potrebne da bismo imale
privlačnu, negovanu i svilenkastu kožu
ruku. Da bismo vratile u život ruke izložene
delovanju brojnih spoljnih negativnih uticaja,
od vremenskih preko hemijskih sredstava za
čišćenje ili prirodno suve kože ruku, dovoljno
je da odvojimo 20 minuta, navučemo na ruke
rukavice i pustimo ih da same „rade”. Ako
ste u trci sa vremenom – rukavice vam neće
smetati da nastavite da radite ono što ste
započeli - provereno ne smetaju za tastaturom
kompjutera i kod jednostavnih kućnih radnji.
Važno je istaći višerstruki blagotvorni
učinak opuštanja i regeneracije, budući da
gel rukavice ublažavaju sve promene na
koži izazvane preteranim kontaktom sa
supstancama koje isušuju i oštećuju kožu.
Tokom preporučenih dvadesetak minuta
korišćenja rukavice pokreću se neophodni
Posle skidanja rukvice
iznenadiće vas brzina
sa kojom ste postigli
blagotvorne efekte koji
su ranije zahtevali više
etapa nege (popularne
parafinske rukavice,
piling, blaga masaža i
hidratacija…)
10 Lilly
mehanizmi za omakšavanje i brzo upijanje,
a veoma blago, prijatno zagrevanje izazvano
njenim potpunim prijanjanjem, pospešuje
efekat spa tretmana i blago ubrzane cirkulacije,
da bi lekoviti sastojci mogli da prodru duboko.
Naime, svetska popularnost ovog novog
pomagala je brzina sa kojom se postiže efekat
dubinske nege ruku. Posle skidanja rukvice
iznenadiće vas kako ste brzo ste postigli
efekte, koji su ranije zahtevali više etapa nege
(popularne parafinske rukavice, piling, blaga
masaža i hidratacija…)
Rukavice SPA GEL GLOVE patentirane
su za modernu ženu koja postiže maksimum
uspeha i kada je u pitanju mikro nega. Jedne
rukavice možete koristiti čak 40 puta, a
upotreba je jednostavna i ne zahteva nikakvu
posebnu pripremu. Oporavljena, odmorna,
nahranjena koža i efekat glatke, svilenkaste
puti kruniše opšti stepen naše nege i
prefinjenog izgleda.
VAŽNO – treba napomenuti da se rukavice
ne smeju koristiti ako je koža ruku napukla ili
su prisutne rane. U slučaju dijabetesa ili slabe
cirkulacije treba konsultovati lekara. U svim
ostalim slučajevima – važi samo jedno pravilo:
SPA GEL GLOVE rukavice mogu se koristiti
SPA GEL RUKAVICA
patentirana je za
modernu ženu koja
postiže maksimum
uspeha i kada je u
pitanju mikro nega
uvek i svuda, sa trenutno vidljivim rezultatima.
Održavaju se ručnim pranjem u hladnoj vodi.
Dakle, sve što vam treba nalazi se u kutiji!
U Lilly drogerijama očekuju vas i posebne
čarape SPA GEL SOCKS, specijalno osmišljeni
nazuvci, koji će posle 20 minuta korišćenja
omogućiti da bez ikakvih prepreka
zakoračite u otvorenu, letnju obuću.
Njihova unutrašnjost obložena
je samoaktivirajućmi gelom koji
sadrži jojoba ulje, maslinovo ulje E
i ulje lavande. Nega stopala nikada
nije bila lakša i brža a rezultati
regeneracije su vidljivi i trajni. Posle
upotrebe SPA GEL SOCKS gotovo da
se zapitamo kako smo bez ovog malenog
aksesoara za negu stopala uspevale da se
bezbolno i brzo preselimo iz teške zimske obuće
u laganu obuću, sa kaišićima i da nam stopala
izgledaju – kao nova. Hranljivi sastojci duboko
hidriraju grubu kožu i tako sprečavaju stvaranje
otvrdlih slojeva, pa su ispucale pete konačno
dobile dostojnog neprijatelja. Ceo proces
prati i osećanje olakšanja i relaksiranosti, tako
potrebno nama i našim stopalima.
Samo dvadeset minuta nošenja ružičastih
čarapica koje ugađaju stopalima zaista
pretvaraju suva i umorna stopala u prizor
dostojan stranica magazina i elegantnih letnjih
sandala i papuča.
Održavaju se pranjem u hladnoj vodi,
a mogu se koristiti efikasno čak 40
puta. Zaista, sve što vam treba za
zavodljiva stopala nalazi se u
kutiji!
11 Lilly
PSIHOLOG
GODIŠNJICA
zajedničkih snova
Piše: Olga Mančić, psiholog
Z
animljivo je kako žene mogu satima
da pričaju nedopričane priče i nikad
dosta. Na jednom od susreta koji se
zovu „Proslava mnogo godina od mature“
sedele su žene, malo iznad četrdesetih. Povela
se priča i o dosanjanim i nedosanjanim
mladalačkim željama. Junakinje ove priče su
žene, nekadašnje devojke, učenice, sanjarke,
maštarke, vizionarke, lepotice, sjajne učenice,
divne ćerke svojih ponosnih roditelja, tihe
patnje mnogih mladića... i ko zna šta su sve u
svoje vreme bile.
Tačno je da smo mi kreatori svojih
života, sem kada nije tako. Kao da je
neko uzeo buket maturantkinja, bacio
ga visoko u vazduh i onda su sve polako
sletale na neka druga životna polja
Rekapitulacija nada
Setile su se kako su predviđale da će jedna
od njih sigurno biti uspešna naučnica, čije će
rezultate slaviti cela zemaljska kugla. Obećavala
je i više od toga. Druga je bila tako talentovana
za glumu. Trebalo je da bude prvakinja drame.
Nema tog pozorišta na svetu koje je ne bi
primilo i njome se ponosilo. Za treću
su mislili da će biti lekar, možda
hirurg, ali kako hirurzi baš i ne
vole previše žene u sali, kao
ni kapetani brodova žene na
palubi, onda verovatnije
pedijatar… Tako je bila
predana, radoznala,
svestrana, topla i sa
puno razumevanja za
druge ljude. Pa je onda
sledeća trebalo da
bude diplomata. Ako
ne baš ambasadorka,
onda svakako ataše
za kulturu. Vojni,
hm, ne, bolje za
kulturu.
Devojka
sa dletom
A ona tamo iz trećeg
reda do prozora je trebalo
da bude novinarka. Umela
je da bude koncizna,
precizna, objektivna, a
baš je i lepo pisala. Pa
onda ona sa kovrdžama.
E, ona je trebalo da bude
12 Lilly
sudija. Uvek su je svi
pitali za mišljenje kada
se radilo o tome ko je
u pravu i šta je uopšte
pravično. Bila je uvek u
pravu. Pa ona koja se zabavljala
sa momkom iz IV5, ona je
trebalo da bude ekonomista.
Nije ona bila baš neko sklon
racionalnom razmišljanju,
bar ne kada je ljubav u
pitanju, ali je razumela
matematiku. Pa onda
ona mala, nikako da rastom stigne generaciju.
Ona je volela umetnost. Predviđali su da će na
istoriju umetnosti. Ko bi tu bio bolji od nje? A
ona što je sedela odmah iza nje, što su ih stalno
opominjali jer ćućore na času, ona je želela da
bude umetnik. Da drži dleto i iz kamena kleše
skulpture. Mladići iz razreda su malo zazirali
od nje. Ko je još video devojku sa dletom?
Viđena za psihologa
Pa onda ona što je znala vešto da pobegne sa
časa, a da je ne vidi ne samo profesor nego ni
ostali iz razreda. Njoj su predviđale budućnost
Ljudi se ne
menjaju toliko
brzo koliko
brzo prolaze
godine
u obaveštajnoj službi. A tek to! Devojka pa
obaveštajac! Pa onda ona štrkljasta. Volela je da
čita, nije se mnogo družila sa ostalima. Želela
je da bude pisac. Njoj ne gine književnost. A
bila je i jedna kojoj su svi plakali na ramenu.
Viđena za psihologa. Bila je i jedna kojoj su
pomalo zavideli jer je umela da istakne sve
što je bilo lepo na njoj. Ona je želela da bude
manekenka. Naravno, setile su se i one koja
je večito zagovarala ravnopravnost polova.
Mislili su da će postati zaštitnik ljudskih prava.
Pa onda ona koja nije htela ništa sem da rađa,
kuva, bude dobra žena dobrom mužu. Koliko
Sve one do pola
pojedene večere, čaše sa
pićem, sitno ogovaranje
onih koji nisu tu, pada
u vodu kada se povade
fotografije onih koji
će sutra sanjati
su joj se samo čudile. Šta joj pada na pamet da
joj to bude zanimanje?! Pa tako redom. Bilo
je tu i budućih molekularnih biologa, filozofa,
elektroinženjera. A tek arhitekti! Klimale su
glavama: te će se najbolje udati. Nisu baš znale
šta znači to „najbolje se udati“, ali je zvučalo
nekako baš dobro.
Poslušnost i inat
Naravno, njihovi roditelji su imali više ili
manje razumevanje za ove snove i planove.
Roditelji ponekad ne prepoznaju želje svojih
ćerki, ili se pak njihove želje razlikuju. Svaki
roditelj zamišlja budućnost svog deteta, u to
ulaže ljubav, snagu, strpljenje, razumevanje,
besane noći, novac za rekreativnu i ostale
13
13 Lilly
PSIHOLOG
Deca se otisnu svojim
vodama, nekim svojim
životnim strujama.
Ponese ih mladost,
uzajamna snaga
i podrška, snovi,
ambicije, uzori, nekada
poslušnost, nekada inat
Koliko od snova se ispunilo?
Potrebna je hrabrost da neka od njih
započne razgovor o tome ko je gde, šta koja
radi, koliko od snova se ispunilo, ko bi šta da
menja ako može, šta su htele, želele, smele,
mogle i gde su danas. U toj sali ukrašenoj
cvećem, u tim haljinama kupljenim samo
za tu priliku, sa fotografijama najmilijih u
mobilnim telefonima, sa cigaretama i čašama,
nepojedenim večerama, slatkiši su izašli iz
mode, sede nekadašnje drugarice koje ne znaju
s kim da igraju kada njihovi drugovi sede, jer
tek poneko, uglavnom oni koji idu na časove
plesa, ponešto odigra. Neko bi i da zapeva, jer
proslava podrazumeva i to. O, da, biva baš i
veselo, ali nikako i nikada onako kako je bilo
kada se slavila matura. Prebiraju se uspomene
na one koji žive u raseljenju i koji su poslali
pozdrave iz tamo nekih dalekih krajeva.
Pomenu se i oni kojih, nažalost, više nema. A
tek što se pominju oni koji nisu došli, a mogli
su, to im svi zameraju. Kao, oni su sad nešto
baš važni. I eto prilike da pričaju o drugima, a
ne o sebi.
Gde su danas?
ekskurzije, proslave, ali nekada to i ne bude
baš kako je željeno. Deca se otisnu svojim
vodama, nekim svojim životnim strujama.
Ponese ih mladost, uzajamna snaga i podrška,
snovi, ambicije, uzori, nekada poslušnost,
nekada inat. Tek, eto njih na proslavi ko zna
koje godišnjice mature. Gde su danas? Gde su
mogle da budu?
Proslave godišnjica mature su neobični
događaji. One koje se odluče da dođu bivaju,
ne retko, začuđene činjenicom da se ljudi
ne menjaju toliko brzo koliko brzo prolaze
14 Lilly
godine. Naime, mnogi
ostanu u osnovi isti.
Zreliji, prirodno, ali
ostanu nekako ipak
isti. Spori ostanu
spori, brzi su i dalje
brzi, hrabrima ne
manjka hrabrost,
strpljivi su i dalje
strpljivi. I sve to na
zrelijem, a zapravo vrlo
sličnom nivou.
Gde su sad sve te naučnice, ekonomisti,
lekari, sudije, profesorke, psiholozi, glumice,
vajarke, diplomate, špijunke, sudije...? Šta
rade? To što su želele, ono što su mogle, ono
što im je bilo dostupno...?
Kulturni ataše je lekarka. Glumica je
advokat. Prava stvar, smeju se u glas. Ona
sa momkom iz IV5 je istoričarka. Predaje u
istoj školi u koju su išle. I gle čuda! Učenici
joj teško veruju da je zaista išla
u njihovu školu. Kao, baš je
dobro kao šala. Izgleda im da
niti ona, niti drugi profesori,
zapravo nikada nisu bili mladi.
Tako je to kad imaš taman
dovoljno godina da imaš
pravo da misliš da su i
oni od trideset već tamo
neki matorci. Udala se
za tog iz IV5. Imaju
dvoje dece. Ona
što je htela da
bude sudija je
menadžerka.
Svi pljeskaju.
Imaju i one nekoga
ko je menadžer u svojoj generaciji.
Nesuđena matematičarka je završila
ekonomiju, a ona što je bežala sa časa
je održala žustro predavanje o tome
kako majke ne treba da rade dok su deca mala.
Uzmimo nju za primer. Troje dece, muž, kuća.
Ona devojka sa dletom u ruci i vajarstvom u
glavi ode na arhitekturu. Kao da je neko uzeo
buket njih, bacio ga visoko u vazduh i onda su
sve polako sletale na neka druga životna polja.
Mogle su iz svojih devetnaestih da osvoje
svet, da ga pomere bez poluge, da ga preurede,
doteraju, naprave po svojoj meri. Tako je
izgledalo dostupno, jednostavno, uzbudljivo
biti u zamahu. I gde je ko?
Sve su mogle, ali nisu baš sve i učinile. Kako
to već biva, život napravi niz zamki od kojih
neke jednostavno ne mogu da se zaobiđu.
Tačno je da smo mi kreatori svojih života, sem
kada nije tako. Ispreče se neke okolnosti koje
skrenu putanju naših života. Daleko od toga da
je to razlog za tugu, beznađe, očaj, odustajanje,
ali putanje znaju da budu različite.
Te devojke su, što je najvažnije, izrasle u
odgovorne, zrele, samosvesne, kreativne,
preduzmljive žene. Nose se sa životom na
najbolji način koji poznaju. Neke su manje
neke više zadovoljne. Ono što ih ujedinjuje
je zajedničko sanjarenje, planovi koji su se
činili ostvarivim na dohvat ruke, tek malo da
se izdignu na prste. Sve su one ostvarile nešto
od svojih snova, ali se dešava da je sudija neka
druga, da je lekar upravo ona koja je htela da
bude vajar, da je ataše za kulturu potencijalni
mikrobiolog i tako redom. Kada se sve sabere,
ipak su one podelile zajednički san. Pa kao u
partiji karata, sve zavisi od toga ko je kakve
karte imao u ruci.
Sve te do pola pojedene večere, čaše sa
pićem, sitno ogovaranje onih koji nisu tu, pada
u vodu kada se povade fotografije onih koji će
sutra sanjati. Znaće one kako da podrže svoje
maturantkinje u njihovim uzletima. Iskustvo
je velika prednost u životu. Pa će onda njihove
maturantkinje, na jednoj od proslava ko zna
koje godišnjice mature, pokazivati slike svojih
najmilijih. I sve će se iskreno smejati, sećajući
se onih dana kada su mogle sve. Kada bolje
razmislimo, u tome su i uspele. Sve je život u
kome su ljudi sa kojima jesu, budućnost koju
planiraju, prošlost na koju su ponosne i sve
naredne proslave na koje će se s radošću dolaziti.
KRALJICA ODEVNIH TKANINA
VERUJTE
SVILI
I OVOG
LETA
Svila poseduje otmena
svojstva dijamanta
pošto menja nijansu,
u zavisnosti od toga
pod kojim uglom
svetlost pada na nju,
što je čini misterioznim,
kameleonskim
materijalom. U svakom
obliku – ona je apsolutni
vrhunac elegancije.
18 Lilly
Piše: Tatjana Janković
S
vila poseduje svojstva dijamanta u
mnogo čemu, a svakako zaslužuje
posebno mesto u sopstvenoj kategoriji
lepota ovog sveta. Kao i dragi kamen, ona
menja nijansu, u zavisnosti od toga pod
kojim uglom svetlost pada na nju, što je čini
misterioznim, kameleonskim materijalom.
Zbog karakteristike da je izdržljiva, praktično
nepoderiva, našla je primenu i u tako
neočekivanoj ulozi kao što je unutrašnja
guma bicikla. Ali i u zastrašujućoj – kao svilen
gajtan. Ipak, pomisao na svilu pobuđuje, pre
svega, neke mnogo romantičnije asocijacije
upletene u ovu neverovatnu tkaninu. I da ne
postoji legenda o njenom nastanku, imala bi
carski status, jer su delikatnost, glamuroznost
i jedinstvenost u njenoj prirodi. Kao u svakoj
bajci, ma koliko puta ponovljenoj, put od bube
do svile svaki put zvuči jednako nestvarno.
I zimi i leti
Svila je posebno dragocena i zbog svoje
mnogostruke prilagodljivosti. Ona se potpuno
predaje boji i dezenu u kojima se pojavljuje,
kao i telu sa kojim je u dodiru. Ipak, ono
što je čini savršenim izborom za sve prilike
jeste njena savršena prikladnost u različitim
godišnjim dobima. Poznato je da svila zimi
greje, a leti hladi – sasvim dovoljan razlog za
njen povlašćen položaj u svakom garderoberu.
Zapravo, ova tekstilna dragocenost je praktično
nezaobilazna. Čak i ako niste podlegli njenim
čarima u vidu košulje, gde je neprikosnovena,
teško da ste uspeli da izbegnete sve oblike u
kojima se svila pojavljuje u našim životima.
Njena magičnost i nemerljiva vrednost najviše
se ispoljavaju u detaljima – što manje prostora
Što svila
manje prostora
zauzima, to se
njeno čudesno
dejstvo jasnije
ispoljava
Najotmenija
prirodna tkanina
Pojedina svojstva svile poseduju i
druge prirodne tkanine, mada ne i
njenu otmenost. Osobinu da reguliše
temperaturu ima i vuna, čija površina
odbija vlagu, dok je njena unutrašnjost
upija. Vuneni artikli sadrže i do 85%
vazduha, zbog čega se veoma brzo
suše, mnogo brže od pamuka. Naravno,
i vuna ima svoja prefinjena izdanja u
vidu džemperića od kašmira ili angore.
Pamuk je najšire rasprostranjena
prirodna tkanina, nastala, kao i lan i
juta, od biljnih vlakana. Zanimljivo je da
su najveći uzgajivači biljke od koje se
dobija pamučno vlakno Kina i Indija, pa
tek onda SAD sa čuvenim plantažama.
19 Lilly
KRALJICA ODEVNIH TKANINA
zauzima, to se njeno čudesno dejstvo jasnije
ispoljava. To može biti marama ili ešarpa – još
jedan večno klasičan odevni dodatak – ali
može biti i najjednostavnija traka na letnjoj
torbi ili šeširu od slame.
Nežnost i čvrstina
U svili je oličen čudesan spoj suprotnosti,
kao što su nežnost i čvrstina, zbog čega
dizajneri enterijera od davnina rado koriste
ovaj materijal za presvlačenje mekih
elemenata nameštaja, za zavese i jastučiće,
čak i za tapete. I pored nesumnjive lepote
predmeta obavijenih svilom, njen dodir je
i dalje najlepše osetiti na sopstvenoj koži.
Svileni veš, spavaćice, pidžame, kimono – za
intiman susret sa svilom. Za izlazak pak
preostaje čitav niz odevnih varijanti koji
nam omogućava veliki izbor tkanja svilene
niti, kao i dezene koji variraju od unikatno
naslikanih ili izveženih, do onih u prirodnoj
boji svile.
Najfinija tkanja
Među najfinije svilene tkanine spada
satenska svila koja ima baršunast sjaj i čija
lepota najviše dolazi do izražaja kada je
ovaj materijal jednobojan. I na ovom polju
bela i crna su neprevaziđene kraljice – prva
dana, a druga noći. Ko je za mat varijantu,
verovatno će se radije odlučiti za grež svilu
– tkaninu sličnu satenu, ali prigušenog sjaja.
Najlaganije svileno tkanje je muslin: rebrast
(šifon), zrnast (žoržet) ili sasvim gladak.
Providni organdin je savršen izbor za svilene
zavese, dok je brokat primer za „tešku“ svilu.
Na šantung svili, dobijenoj od neujednačeno
upredenih niti, boje se prelivaju, menjajući
nijansu same tkanine. Sirova svila je
čest izbor materijala za letnje pantalone
širokih nogavica – manje je zahtevna za
kombinovanje od svilenih tkanina visokog
sjaja, a nezahtevna je i u pogledu kroja
odevnog artikla. Svaka tkanina od svile
zahteva jednostavan kroj, koji samom
materijalu omogućava izbijanje u prvi plan.
Omiljeni sari
Najpoznatiji model od svilene tkanine
svakako je sari – tradicionalna istočnjačka
nošnja koju često nose i svetske zvezde u
adekvatnim prilikama. U svojoj postojbini,
Indiji, sari je i dalje neizostavna odeća prilikom
ceremonije venčanja. Ni Holivud nije odoleo
duhu Istoka oličenom u ovom skupocenom
odevnom predmetu. Liz Harli je nosila
ružičasti model na svom venčanju, Džulija
Roberts, maslinastu varijantu, u filmu prema
svetskom bestseleru „Jedi, moli, voli“. Viktorija
Bekam nosi crveni sari na stranicama Voga.
Za Naomi Kempbel je, sudeći po brojnim
fotografijama, tradicionalna indijska nošnja
definitivno jedan od omiljenih autfita, kojem
nije odolela ni Opra, dok su Lejdi Gaga
i Pamela Anderson njegov klasičan kroj
prilagodile svom imidžu.
Vole je i muškarci
Reklo bi se da je svila tkanina namenjena
prvenstveno ženama, možda najviše zbog
njene ženstvene prirode. Muškarci uživaju u
svilenom vešu, pidžamama i kućnim ogrtačima
u vidu kimona. U muškom garderoberu,
ukoliko on pripada pojedincu prefinjenog
ukusa i stila, mogu se naći kravate, šalovi i
čarape od svile. Košulje i odela od ove fine
presijavajuće tkanine i dalje su artikli koji
se najčešće mogu videti u filmovima i na
prvenstvima u latino-plesovima. U stvarnom
životu nose se u svečanim ali poslovnim
prilikama. Na muzičkoj sceni nisu se plašili da
se pojave u svilenim košuljama Princ, Sting,
Elton Džon, Tom Džons, Elvis i mnogi drugi,
manje ili više „ženstveni“ momci.
Adut svake dame
Svilu ćemo sresti gde god je reč o lepim
predmetima i ukrasima uopšte. Ima je u vidu
postave koja oblaže unutrašnjost kutija za
nakit - onih većih koje liče na kovčežiće sa
Svaka tkanina od svile
zahteva jednostavan
kroj, koji samom
materijalu omogućava
izbijanje u prvi plan
20 Lilly
blagom i onih malih uz koje ide sudbinsko
pitanje. Ima je čak i na samom nakitu - niske
krupnih kugli presvučenih crnom ili crvenom
svilom mogu biti dovoljna kap glamura za
večernji izlazak. Rukavice, pogotovo one duge,
zahtevaju poseban povod, između ostalog i
zato što sa njima ne možete proći nezapaženo.
Svilene rukavice su večni adut svake dame,
balski aksesoar koji je zadržao simboliku iz
romantičnijih vremena, kada je ispod krinoline
izvirivao vrh cipelice od svile.
Vez na svili i vez svilenim koncem spadali
su, u vizantijsko vreme, u fine ručne radove
kojima su se bavile vlastelinke. Čuvena
Jefimijina Pohvala knezu Lazaru izvežena
je na crvenoj svili. Fina svilena tkanina bila
je i ostala pokazatelj statusa, a vez na svili
Vez na svili i vez
svilenim koncem
spadali su, u vizantijsko
vreme, u fine ručne
radove kojima su se
bavile vlastelinke
simbol vrhunskog umeća i delikatan ukras na
umetničkim rekvizitima u našim etnografskim
muzejima.
Kao sredstvo za negu
Ako se iz ovih davnih vremena, u koja
je uvek lepo zaviriti, vratimo u sadašnjost,
pronaći ćemo svileni prah u raznim
kozmetičkim sredstvima, od dezodoransa do
sapuna, šampona i kupki. Poruka je jasna za
one koji žele da im koža i kosa budu kao svila...
Lekovitost i pozitivno dejstvo svile nije samo
marketinški trik. Pored toga što je prijatna za
kožu, ona ima i zaštitničku ulogu, jer upija
ultraljubičaste zrake. Savršen je izolator za one
koji pate od alergije ili iz nekog drugog razloga
imaju pojačano osetljivu kožu. Neki idu i dalje
u isticanju lekovitih dejstava svile, tvrdeći da
ona podstiče brže zarastanje rana i usporava
starenje kože.
Poklonice svile ni ovog leta neće imati
razloga za brigu – kraljevi mode najavili
su haljine živopisnih dezena od dnevnih do
večernjih varijanti. Pretresite sve garderobere
koji su vam dostupni – boja kajsije je ponovo
NAJFINIJA BELA GLINA SA DODATKOM MEDA
SAPUN KOJI VAS OPČINJAVA
G
line, a posebno bela (uma), najfinija od
svih glina, imaju brojna u civilizaciji već
zaboravljena, korisna svojstva za organizam.
U mnogim krajevima Srbije tradicionalno
je poznata kao naročito korisno higijensko
sredstvo za kosu i kožu.
Ona je osnovni sastojak sapuna
OPČINJAVA sa dodatkom meda koji se
ručno se radi u Trgovištu, najzdravijem kraju
Srbije. Uma je inače bogata mineralima i
oligoelementima, magnezijumom, gvožđem,
kalcijumom, titanom, silicijumom. Ima
neutralnu pH vrednost. Antiseptična
moć gline pojačana je sličnim svojstvima
hidrolata i - cveta lavande.
KRALJICA ODEVNIH TKANINA
100% silk,
made in Serbia
Danas zvuči neverovatno podatak da
je Srbija svojevremeno bila čak peta
u svetu po proizvodnji svile. Sa ovih
prostora svila je putovala u Veneciju
i dalje. O našim zlatnim vremenima
vezanim za uzgoj svilene bube još
uvek bi umela da priča po koja baka
koja pamti ispredanje čudesnih
žutih i belih čaura u sopstvenom
domaćinstvu. Listove belog duda – sve
što je potrebno za ushranu svilene
bube – i dalje imamo u obilju, ali svilu
napravljenu u Srbiji više ne.
Paukova svila
Svilena buba nije jedini izvor svilene
niti. Pauk može da proizvede do sedam
različitih vrsta svile. Njegova svila ima
gustinu ravnu petini gustine čelika.
Za 28 gr. takvog tkanja potrebno je
23.000 paukova. Pre par godina je u
londonskom Victoria&Albert museum
izložena unikatna haljina satkana od
1,2 miliona niti endemskih paukova sa
Madagaskara. Za prikupljanje paukovih
niti angažovano je 80 ljudi, a izrada je
trajala pet godina.
in, kao i tirkizna. One haljinice koje su
svojevremeno išle uz vespu, nosiće se i tokom
predstojećih meseci. U svakom slučaju, verujte
svili i ovog leta. Tu vas čeka sigurno utočište u
vreme najavljenih vrelih dana.
Nega svile
Svila je poseban materijal, pa je i sve u vezi
sa njenim održavanjem posebno. Pegla ima
izdvojen program za svilene tkanine, kao i
mašina za pranje veša. Ukoliko najviše verujete
svojim rukama, obratite pažnju na to da voda
22 Lilly
u kojoj nameravate da operete svoju svilenu
dragocenost bude mlaka. Bez obzira na blagost
deterdženta, nemojte dugo držati tkaninu
Poznato je da svila
zimi greje, a leti hladi –
sasvim dovoljan razlog
za njen povlašćen
položaj u svakom
garderoberu
potopljenu u njegovom rastvoru. Prilikom
ispiranja možete dodati kašiku sirćeta. Svila
se najbolje suši ako se okači bez ceđenja i bez
upotrebe štipaljki koje se utiskuju u njeno
tkanje. Suvišna voda zadržana u vlaknima
može se pokupiti oblaganjem tkanine
peškirom.
Peglanje se vrši sa unutrašnje strane – tako
se izbegava ocrtavanje linija poruba i sastava
kroja. A i sigurnije je. U vezi sa flekama –
izbegavajte kontakt između svile i alkohola u
bilo kom obliku!
IZ UGLA PEDIJATRA
Ujedi INSEKATA
Većina uboda insekata desi se na otkrivenim
delovima tela kao što su lice i ruke, nekada se javljaju
i grupe ujeda, ako se insekti zavuku ispod odeće
se roditelji jave lekaru. Većina uboda insekata
desi se na otkrivenim delovima tela kao što su
lice i ruke, nekada se javljaju i grupe ujeda, ako
se insekti zavuku ispod odeće. Alergija se pokazuje u vidu otoka, sitne ospe,
a nekada se mogu pojaviti plikovi.
Otečena mesta su reakcija kože na toksine
koje je insekt uneo svojim ubodom, a promene
se mogu javiti i na delovima kože koji su dalji
od uboda. Promene uglavnom nestaju posle
nekoliko dana, a ako traju duže potrebno je da
Ubodi komaraca su blagi, svrab brzo
prolazi i uglavnom ne pravi veće neprijatnosti.
Problemi nastaju ako je dete alergično na
ubod komarca, ili ako ima veliki broj uboda.
Alergija na ubod komarca može početi bilo
kada. Na mestu uboda javlja se otok i crvenilo.
Posebno su izražene reakcije na mestima
gde je koža osetljiva, kao što su očni kapci
i mesta gde se koža graniči sa sluzokožom.
Dete može biti jako razdražljivo i uznemireno
zbog jakog svraba, a može se desiti da rasčeše
kožu i napravi ranu. Ako je otok izražen ili je
u pitanju veliki broj uboda treba konsultovati
pedijatra radi davanja terapije koja će smanjiti
burnu reakciju organizma, pa će se otok i
svrab umanjiti. Najčešće je dovoljno dva do tri
dana da tegobe prođu. Kod uboda komaraca
Piše: prim.dr Biljana Kovačević, pedijatar
U
jedi insekata kod dece sami po sebi
nisu problem ako dečji organizam
reaguje normalno. Međutim, u
poslednje vreme deca su preosetljiva na razne
spoljašnje faktore, pa tako i na ubode insekata.
Otečena mesta su
reakcija kože na toksine
koje je insekt uneo
svojim ubodom, a
promene se mogu javiti i
na delovima kože koji su
dalji od uboda.
UBODI KOMARACA
U poslednje vreme deca
su preosetljiva na razne
spoljašnje faktore, pa
tako i na ubode insekata.
retko je potrebna pomoć lekara, jedino ako
je otok blizu oka pa ometa vid. Na ubod
komarca retko se javlja alergijski odgovor celog
organizma. Simptomi su ubrzano disanje,
kašalj, malaksalost. Ove tegobe zahtevaju hitan
pregled lekara. UBOD OSE, PČELE, STRŠLJENA
Gde god ima hrane uglavnom ima i osa. One
su te koje leti prave najviše problema. Njihovi
ubodi su intenzivno bolni, a otok i crvenilo
su po pravilu izraženiji. Najčešće su na udaru
ruke i noge, jer ovi insekti
napadaju uglavnom u
samoodbrani.
Što pre na mesto
uboda staviti led ili
hladne obloge, što će
ublažiti bol i otok. Ako
je ostala žaoka uklonite
je. Kod pčela žaoka
nastavlja da upumpava
otrov, iako je pčela već
uklonjena. Hitno se treba
javiti lekaru ako je osa ili
pčela bila detetu u ustima.
Otok grla i korena jezika može
dovesti do prekida disanja. Ovo
se retko događa, ali ako se desi
nemojte detetu čačkati po ustima
tražeći tragove uboda, jet to može
ubrzati oticanje tkiva. Ako se javi otok
usana, očiju i ušiju to je prvi pokazatelj
alergijske reakcije celog organizma,
mogu se pojaviti crveni pečati po koži,
ubrzano i otežano disanje. Tada stanje
postaje alarmantno i zahteva brzu reakciju
i neodložnu lekarsku pomoć u najbližoj
zdravstvanoj ustanovi.
UJED KRPELJA
Ako ste prinuđeni da sami izvadite krpelja
nemojte ga opijati nekakvim preparatima
(alkohol, benzin), jer zaraženi krpelj tako
može izlučiti veću količinu zaraženog sadržaja
u kožu.
PAUCI
Pauci retko prave ozbiljne probleme.
Reakcija na ubod pauka slična je kao i na ubod
komarca, samo malo jača. Otok je nešto veći i
tvrđi i traje duže. BUVE
Na selu su buve česta pojava, a na detetu
se mogu naći ako je bilo u kontaktu sa nekim
kućnim ljubimcem. Kod kontakta sa buvama
ujedi su sitni i grupisani. Jako svrbe .Posle
nekog vremena dobijaju ljubičastu boju i
mogu trajati i po desetak dana. Retko se
javljaju komplikacije od
ujeda buva. Ubodi komaraca
su blagi, svrab
brzo prolazi
i uglavnom
ne pravi veće
neprijatnosti
Krpelji se obično nalaze u travi, pa se
najčešće zakače deci za noge, ali ih ima i na
drveću, pa se mogu naći i na vratu, rukama,
glavi. Ako idete sa detetom u prirodu u sezoni
krpelja, zaštitite dete nanošenjem nekog
preparata za odbijanje insekata. Svako veča tokom tuširanja pregledati
celokupnu kožu deteta, a posebno
prevoje pazuha i prepone, jer je jako važno
pravovremeno otkriti krpelja.
Da bi se krpelj izvadio najbolje je otići u
zdravstvenu ustanovu. Krpelja ne valja vaditi
na silu, jer se tako može desiti da se pokida
pa da glava ostane zabodena u kožu.
Krpelji prenose izuzetno opasnu bolest
Boreliozu, poznatiju kao Lajmska bolest.
Izvađenog krpelja treba odmah odneti u
laboratoriju da se utvrdi da li je zaražen i
na osnovu nalaza određuje se terapija od
strane lekara.
25 Lilly
ZDRAVI LETI – KONCEPT TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE
LETO JE KUĆA
SVIH EMOCIJA
Poznato je da kineska
tradicionalna medicina
smatra da je čovek deo
prirode i da svi procesi
u njemu prate ciklične
promene koje se
dešavaju i izvan njega.
Piše: dr Ana Žikić, spec. kineske medicine
P
oznato je da kineska tradicionalna
medicina smatra da je čovek deo prirode
i da svi procesi u njemu prate ciklične
promene koje se dešavaju i izvan njega.
Svesnim usklađivanjem sa istim, možemo više
upoznati „svoj unutrašnji svet”, a tako i svet i
događaje oko nas.
U tzv. „kosmologiji kineske medicine“
postoji povezanost između 12 meridijana,
12 meseci u godini i tzv. 24 perioda na koje
možemo podeliti jednu solarnu godinu (svaki
traje približno dve nedelje).
Kasno leto
– posebno
godišnje doba
Kineska medicina govori o snažnom
uticaju godišnjih doba na naš organizam,
a pogotovu o smeni godišnjih doba. Kod
Kineza postoji pet godišnjih doba. Peto,
manje poznato kod nas je kasno leto, i
ono se dešava na prelasku leta u jesen.
Tada je važno voditi računa o elementu
Zemlje u nama, koji je vezan za organe
želudac i slezinu. Kao što je značaj
planete Zemlje za sve nas koji živimo
na njoj veliki, tako je važan i balans
elementa Zemlje u nama.
Tokom leta širom
Kine najčešće
se jede kaša od
zelenog pasulja
(mung bean)
27 Lilly
ZDRAVI LETI – KONCEPT TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE
Leto je vreme
yanga, što bi značilo
vreme aktivnosti,
ekspanzije,
svetlosti,
kreativnosti
Savetuje se izbegavanje
fizičkih aktivnosti
gde je jako znojenje,
jer kroz znoj telo gubi
esencijalnu qi.
U toku jednog dana 24 sata je ponovo
podeljeno na 12 razdoblja od po dva sata,
tzv. „telesni sat”, kada se tačno zna koji
organ postiže maksimum svoje funkcije. Na
dnevnom nivou postoje preporuke kada je
najbolje jesti, spavati, obavljati mentalni rad,
kada voditi ljubav... Isto tako se smatra da
su dnevni ciklusi delovi većih ciklusa koji se
smenjuju, kojih ima ukupno 24. U okviru njih
se smenjuju i godišnja doba, kojih po kineskoj
medicini ima pet.
Vreme yanga
Leto je vreme yanga, što bi značilo vreme
aktivnosti, ekspanzije, svetlosti, kreativnosti.
Ove principe pratimo u svakodnevnom životu,
kako kroz buđenje, vežbe, ishranu tako i kroz
mentalni rad i kreativnost. Sve je probuđeno i
28 Lilly
Čaj od hrizanteme
uklanja letnju
vrućinu iz tela
puno života. Dozvoljeno je kombinovanje hrane,
a osnovni princip je da se u ishrani konzumiraju
začini, listovi i cvetovi koji „pokrecu” qi*.
Istovremeno, ne treba zaboraviti konzumiranje
osvežavajuće hrane, kako bismo izbegli prevelik
uticaj letnjih vrućina na unutrašnji balans tela.
Toplota
Dakle, puno ciklusa, većih i manjih,
međusobno povezanih i uskladivih, objašnjava
kako je čovek jedan mikrokosmos smešten u
makrokosmosu. Iste neravnoteže i disbalansi
koji se mogu javiti spolja, mogu uticati i na nas.
Ovo je jedan od osnovnih koncepata koji nam
pomaže da bolje shvatimo sebe i objašnjava
našu povezanost sa prirodom. Godišnja doba
su povezana sa ekološkim faktorima: proleće
– vetar; leto – vrućina; jesen – suvoća; zima
– hladnoća. Uticaj okoline je jedan od uzroka
disbalansa, vrućina u telu je česta tokom zime.
Šta radi toplota našem telu?
Baš kao i u spoljašnjem okruženju, nivo
toplote se i u našem telu prvo povećava a zatim
„isušuje” unutrašnje fluide i tečnosti, tako da je
posledica obično povećana žeđ.
Koji su znaci povećane
toplote u našem telu?
Crveno lice, crvene oči, suva koža, pojačan
osećaj žeđi, temperatura, nemir, nesanica,
akne, povišen krvni pritisak, krvarenje iz nosa,
opstipacija, glavobolja, nedostatak vazduha…
samo su neki od simptoma povećane toplote.
U dijagnostici kineske medicine obično je
pacijentima ubrzan puls i svetlocrven jezik bez
tankog žutog prekrivača.
Šta možemo da uradimo?
Poznato je da neka hrana ima tzv. „toplu
prirodu” i da povećava toplotu u telu. U tim
slučajevima treba izbegavati crveno meso
i piletinu. Ukoliko patite od osipa i svraba,
izbegavajte hranu čiji je pravac delovanja
„ka spolja”, kako se kaže u teoriji kineske
tradicionalne medicine, a to bi bili: račići, školjke,
kikiriki, alkohol, jako ljuta ili masna hrana.
Možemo više jesti hranu koja uklanja letnju
vrućinu iz tela, kao što su: krastavac, paradajz,
tikvice, celer, alfa-alfa, jabuke, maline, jagode,
limun, lubenica, čaj od hrizanteme, nane,
kamilice...
Saveti
Tokom leta, kada postoji opasnost da
toplota nepovoljno deluje na digestivni
sistem, dobro je koristiti kardamon
(dobro je koristiti ga uz hranu spremljenu
na roštilju, na primer). Ovaj začin „čisti”
digestivni sistem od stagnacija koje
mogu biti izazvane toplotom.
Za suvi kašalj tokom leta preporučuju se
mango i asparagus.
Za umanjivanje iskašljavanja sluzi
tokom leta preporučuju se jagode,
grašak i rotkvice.
Prilikom spremanja kaše od zelenog
pasulja, kako je on hladne prirode,
dobro je na kraju dodati tople začine
poput bibera, đumbira ili kima.
Izbegavati suviše slatku hranu tokom
leta, ona može „oslabiti” kosti i izazvati
pojačano opadanje kose.
Zeleni čaj sa dodatkom goji-berrija
idealan je za leto.
Preporučljivo je koristiti ljutkaste zaćine (ali ne
previše), jer oni „raspršuju” i pokreću qi ka spolja
i dovode toplotu do površine kože. Samim tim,
razlika između temperature spolja i temperature
kože je manja, pa je telo manje izloženo uticaju
spoljašnje vrućine. Tu se ubrajaju crvena i zelena
paprika, crni biber, svež đumbir...
Postoji stara kineska izreka: „Jedući rotkvicu
tokom zime, a svež đumbir tokom leta, držite
doktore podalje od sebe”. Ovo naglašava
važnost čuvanja unutrašnjeg yanga tokom leta.
Treba se paziti jako rashlađenih prostorija,
pogotovu ako se radi u njima. Kako se pore
pod uticajem toplote leti šire, faktori kao što su
hladnoća i vetar lakše „uđu” u telo. Posledice
mogu biti glavobolja, stomačne tegobe, umor…
Leti se savetuje izbegavanje fizičkih
aktivnosti gde je jako znojenje, jer kroz znoj
telo gubi esencijalnu qi.
Idealne su sporije vežbe poput Qi Gonga,
Tai JiQuan, gde se skladom pokreta i disanja
postiže balans uma i tela.
Postoji još jedna izreka da „bolesti koje se
javljaju tokom zime mogu biti lečene tokom
leta”, pa se tako, stimulisanjem određenih
akupunkturnih tačaka, primenom moxe ili
medicinskih flastera na iste, mogu sprečiti
bolesti lokomotornih, respiratornih i
digestivnih organa, alergije…
Organi koji su
aktivni tokom leta
Jedna od kaša koja se najčešće širom Kine
jede tokom leta je kaša od zelenog pasulja.
Zeleni pasulj (mung bean) je po prirodi hladna
a po ukusu slatka namirnica. Smatra se da ova
kaša odstranjuje toplotu i vlažnost iz tela, a
preporučuje se u periodu velikih vrućina, kod
dijareja, edema, potkožnih čireva, kao i nakon
trovanja hranom.
Treba izbegavati isuviše hladnu hranu, zato što
posle određenog vremena slabi digestivne organe.
U toku svakog godišnjeg doba u telu
su najaktivnija po dva parna organa. Letu
odgovaraju srce (yin organ) i tanko crevo
Postoji stara kineska
izreka: „Jedući rotkvicu
tokom zime, a svež
đumbir tokom leta, držite
doktore podalje od sebe”
(yang organ). Sa fiziološke strane srce utiče na
cirkulaciju krvi i na krvne sudove. Ali, jako je
bitno da se napomene da je po kineskoj medicini
srce povezano sa svešću, spavanjem, memorijom,
koncentracijom, duhom. Kaže se da je srce „kuća
duha”. Na ovaj način srce je, zajedno sa jetrom,
povezano sa mozgom i nervnim sistemom.
I na našem jeziku možemo čuti „imaj srca”,
„uradi nešto od srca” – što takođe upućuje na
povezanost naših akcija i unutrašnjih misli.
Za svaki organ vezuje se po jedna emocija,
a za srce se vezuje radost. Tokom leta u kući
smo svojih emocija, u najbližem smo kontaktu
sa svojim centrom. Na mestu smo gde svi
odgovori već jesu. Možemo se zapitati šta je
sreća za nas i šta nas zaista čini srećnima, kada
pravimo izbore da li su to naši sopstveni izbori,
ili postupamo po volji drugih ljudi…
Ljudi „zdravog srca” veoma su svesni sebe i
sveta oko sebe, sposobni su da žive u skladu sa
svojim emocijama, da uživaju u lepim stvarima,
da pokažu svoje zadovoljstvo, a da otplaču tuge.
Postojano uspevaju da nađu rešenje za prepreke
na svom putu. Ukoliko povezanost srca i bubrega
nije u balansu (to je odnos vatre i vode u telu),
duh srca zna da luta, i to se može manifestovati
pojavom nesanica, uznemirenošću, plačem,
problemima sa govorom.
*Qi ( ) – označava energiju, supstancu koja
ispunjava ceo univerzum. Kod čoveka, pojam qija podrazumeva vitalnu energiju koja kruži telom
po definisanim putanjama, tzv. meridijanima
(akupunkturnim kanalima), snabdeva vitalnom
energijom sve delove našeg tela i drži ih u balansu
potrebnom za održavanje zdravlja.
29 Lilly
LIFECOACH - PISMO IZ INDIJE
ŽELJA JE BOŽIJI
Motiviše nas da se ujutru
dignemo iz kreveta, da radimo
punom snagom, da istrajemo
i kada je teško. Slavimo svoje
želje, jer bi nam život bez njih
bio dosadan i depresivan
Piše: Dragana Jovanović,
lajf kouč i trener za lični razvoj
P
otpuno prihvatanje života je nešto
što me fascinira u Indiji. Kao što me
fasciniralo prihvatanje smrti na Baliju.
Zato je, između ostalog, za nas koji živimo
u Evropi istok egzotičan. Dok posmatram
ljude koji žive bez doma i imovine, dok prose
ili leže na ulici, ne primećujem ni tračak
ljutnje ni osude. Sve na šta obraćamo pažnju
raste – uključujući osećaj da smo srećni
što postojimo. To u svakodnevnom životu
zaboravljamo, dok ne doživimo cunami,
poplavu ili neku prirodnu katastrofu. Na
kraju svega – srećni smo kada vidimo da
oni koje volimo postoje i da mi postojimo
za njih, zar ne? U nekim kulturama ljudi to
znaju, zahvalni su za ono što imaju dok to
postoji, a mi na zapadu setimo se da nam
je nešto vredelo – tek kada ga izgubimo!
Zahvalnost je ritual koji nas vraća pravim
životnim vrednostima, pozitivnoj vibraciji i
unutrašnjoj sreći. Ne možemo biti srećni bez
tog osećanja. Mnogi pokušavaju da stvore
sreću novcem – opsednuti su kupovinom,
nekada pod izgovorom da to što kupuju
donosi zdravlje, sticanjem bogatstva,
okružuju se skupim stvarima... Misle da će
biti srećni kada budu imali više.
Možda bi bilo korisno da
razmislite da li vas želje
stimulišu ili frustriraju,
da se zapitate ko u stvari
želi tu vašu želju, vi,
vaša mama, okruženje
30 Lilly
U Indiji se veruje
da kupanje u reci
Gang pročišćava
od svi nečistoća
Dragana Jovanović
na Himalajima
I DAR
Kada ostvarimo
egzistencijalne
potrebe – količina
novca nije
presudna kako
se osećamo
Zahvalnost je ritual
koji nas vraća pravim
životnim vrednostima,
pozitivnoj vibraciji i
unutrašnjoj sreći.
Ne možemo biti srećni
bez tog osećanja
Sreću često vezujemo za novac. Sigurno
je da nas siromaštvo ne čini srećnim, ali je
isto tako poznato da je 39% najbogatijih
ljudi sa Forbsove liste manje srećno od
prosečno srećnog čoveka. Kada ostvarimo
egzistencijalne potrebe – količina novca
nije presudna kako se osećamo. Istraživanja
pokazuju da životne okolnosti, u odnosu na
sve druge faktore, utiču sa najviše 15% na to
da li smo zadovoljni. Ljudi su stvorenja navika
– već posle godinu dana od kada se promena
desi (preseljenje u veći stan, nova kola ili
unapređenje) mi se vraćamo u isto osećanje
zadovoljstva ili nezadovoljstva, kao pre tog
događaja. To potvrđuje nedavno objavljeno
istraživanje po kome su najsrećniji Meksikanci
i Portorikanci, dok se stanovnici nekih zemalja
sa najboljim standardom nalaze u drugoj
polovini liste srećnih ljudi.
Od čega počinje sreća? Kada klijenti dođu
na koučing – prvo pitanje na koje treba da
daju odgovor je – šta žele? Kada definišemo
svoju želju mi fokusiramo pažnju i budni
smo za sve što nas može dovesti do njenog
ostvarenja. Želja je božiji dar, jer nas ona
motiviše da se ujutru dignemo iz kreveta, da
radimo punom snagom, da istrajemo i kada
je teško. Slavimo svoje želje, jer bi nam život
bez njih bio dosadan i depresivan. Najveći
izvor našeg nezadovoljstva nastaje od želja koje
nisu zadovoljene. Zato smatram da o onome
što želimo treba da razmislimo – na način da
shvatimo: šta nas sprečava da ih ostvarimo i
zašto nekada nismo srećni kada dobijemo ono
što smo želeli.
Možda bi bilo korisno da razmislite da li
vas želje stimulišu ili frustriraju, da se zapitate
ko u stvari želi tu vašu želju, vi, vaša mama,
okruženje…, kako reagujete na želje koje se
pojavljuju u toku dana – da li ih prihvatate i
radujete im se, ili ih kritikujete i osuđujete…
Možda ćete uspeti da otkrijete mentalni
obrazac iz koga nastaju. Iz svesnosti nastaje
promena.
1. Odustajanje od onoga što je van
vašeg životnog domašaja u vezi je sa
vašim željama koje vas frustriraju umesto
da nas podstiču. Ako je vaš cilj koji želite da
ostvarite previsoko postavljen, želja prestaje da
vas motiviše i postaje veliki izvor stresa.
2. Fokusiranost na ono što nemate,
umesto da prednost date onome što
imate! Zahvalnost za ono što vam je dobro
u životu menja vaš pogled na život – jer čaša
može da bude do pola prazna ili do pola puna,
zar ne?
Jutarnja zahvalnost je divan ritual kojim
možete početi dan! Mnoge stvari koje imamo
– podrazumevamo i nismo ih svesni dok ih ne
izgubimo. Kako bi bilo da se ujutru, uz jutarnju
kafu, čaj, dok se tuširate, zahvalite za sve ono
bez čega vam život ne bi bio isti? Za zdravlje,
za posao, za decu, dom… ima mnogo toga što
imate i što vam je važno. Time svoju energiju
prebacujete na pozitivnu vibraciju.
3. Kriviti druge za vaše neuspehe
samo je odlaganje vremena da naučite lekciju
koju vam život daje. Učenje je promena
ponašanja i razmišljanja na osnovu iskustva.
Ako dobijete rezultat kojim niste zadovoljni,
možete sebi postaviti pitanje: „Šta mogu da
naučim iz ovoga što mi se desilo?” Ono vaš
mentalni obrazac kojim krivite druge za vaše
neuspehe (i time im dajete moć da upravljaju
vašim životom) pretvara u životno iskustvo.
Na taj način odgovornost za vaš život postaje
vaš izbor.
4. Poređenje sa drugima dovodi vas u
stanje nezadovoljstva. Sve je u odnosu jednog
prema drugom, tako da je poređenje nešto o
čemu ne razmišljamo. Standarde, po inerciji,
postavljamo u odnosu na druge, tako da
trčimo za tuđim ostvarenjima, zanemarujući
ono što bi nas lično više radovalo od trčanja za
tuđom srećom. Kako ćete izbeći naviku da se
poredite sa drugima? Time što ćete znati šta je
vama važno! Ukoliko to znate, ne trebaju vam
drugi da biste znali gde ste. Često, kao ispranog
mozga jurimo za nametnutim pravilima koja
je postavio svet novca, nesigurno misleći
da nećemo biti prihvaćeni ako izgledamo
ili se ponašamo na drugi način. Potpuno
zanemarujemo sebe da bismo ostvarili ono
što nas na kraju svega ne raduje – da bismo
se prilagodili drugima. Budite svoji, poštujte
svoju individualnost i posebnost – to je jedini
put kojim se ostvaruje sreća.
31 Lilly
LILLY NESESER
LETI SMO NAJLEPŠI
L
eto je godišnje doba kada
svi izgledamo najlepše.
Letnji Lilly neseser prirodno
predstavlja naš najuzbudljiviji
kozmetički portabl set, koji zrači
optimizmom zlatnog leta. Svi
proizvodi imaju notu letnjeg
uzbuđenja ‒ ukazuju i podstiču na
adekvatnu negu i zdrav boravak
u prirodi i na suncu, na prateću
negu kože i kose. Malo je reći da
unapred nude i stvaraju viziju
našeg sopstvenog, zavodljivog i
modernog preplanulog izdanja.
Iako kozmetička industrija
počiva na snovima i mašti ‒ čime
su se inspirisali pioniri kozmetičke
industrije, ugrađujući ih u samu
osnovu ikoničkog izgleda žene
20. i 21. veka ‒ rezultati koje
možete očekivati su stvarni.
Deluju podsticajno i opijajuće
ne samo na vas već i na sve oko
vas – od zanosnih aroma ženskih
parfemskih vodica, mleka za
sunčanje, preko kupki sa mirisom
nara i maline, do praktičnih
pakovanja proizvoda za negu
kose, pogodnih za putnu torbu...
Leto nije lepo samo kad se
čeka, već i kad njegove darove
dočekamo spremni i oplemenjeni
sopstvenim optimizmom, sjajem
i ličnim stilom.
All Me
Šampon za kosu, 30 ml
Balsam za kosu, 30 ml
Mleko za telo, 30 ml
Praktična pakovanja za kraća ili duža putovanja
neophodna za higijenu i negu kose i tela, koji
uvek nađu mesto u tašni ili koferu. Formulacija
blagog šampona sa ekstraktom kamilice,
balsam sa pantenolom i proteinima pšenice
za intenzivnu regeneraciju kose. Mleko za telo
od pažljivo odabranog ulja avokada, ši butera i
vitamina E, kompletira ovu kolekciju.
49,00
Hansaplast
Lilly
Flaster, 1 m x 6 cm
Za prekrivanje i zaštitu manjih,
svakodnevnih rana, ogrebotina i
posekotina. Neguje, štiti ranu, dugotrajan
i omogućava koži da diše. Pre upotrebe
detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama,
merama opreza i neželjenim reakcijama
na medicinsko sredstvo posavetujte se sa
lekarom ili farmaceutom.
Eucerin Sun
Krema za sunčanje
spf 30, 50 ml
Štiti od oštećenja koja
nastaju izlaganjem suncu,
za suvu kožu lica, vrata
i dekoltea. Pored visoke
i efikasne UVA/UVB
zaštite pruža jedinstvenu
biološku zaštitu sa
prirodnim antioksidansom
likokalkonom. Ova aktivna
komponenta štiti ćelije u
dubljim slojevima kože od
oštećenja.
1267,00
32 Lilly
Ceger
za sve!
1 kom
135,00
Velnea Body
Pomegranate
& Raspberry
Kremasta kupka
za tuširanje,
250 ml
Aromatični miris nara
i maline osvežava
vašu kožu i unosi notu
prefinjenosti, ujedno
negujući i štiteći kožu
od isušivanja.
149,00
Nivea
Peel Of
Maska za lice,
2 x 5 ml
Specijalna formulacija
obogaćena hidraminom
nežno uklanja
beživotne ćelije kože
i temeljno čisti kožu.
Aktivno uklanja višak
sebuma kako bi se
smanjilo i sprečilo
presijavanje.
145,00
Velne Face
Eye Make Up
Borotalco
Original
Titania
Nežno uklanja sve
tragove šminke sa očiju,
uključujući i vodootpornu
maskaru. Tuferi su
natopljeni laganom
i svežom emulzijom.
199,00
Pruža 48h zaštite,
reguliše znojenje i
ostavlja suvu kožu
zahvaljujući mikrotalk
formuli koja upija
znoj. Sa jedinstvenim
Borotalco mirisom.
339,00
Anti-Slip zaštita za
pete. Preventivna
zaštita protiv
žuljeva, stabilnost
bez klizanja,
može da se pere
i ponovo koristi.
279,00
Tuferi za
uklanjanje šminke
oko očiju, 60 kom
Jastučići
za pete, 1
pakovanje
Dezodorans
roll on, 50 ml
Lilly Facial
Wax Strips
Happy Woman
Melem za negu peta i laktova, 70 ml
Trake za depilaciju
lica, 20 kom +
postdepilaciona
maramica 1 kom
Deluje regenerativno, antizapaljenski i umirujuće.
Podstiče obnavljanje izrazito suve i ispucale
kože, kao i zarastanje rana. Vraća negovan i zdrav
izgled koži, obnavlja je, hrani i hidrira.
539,00
Brzo, sigurno i efikasno,
dugotrajno eliminišu
dlačice uklanjajući ih iz
korena. Koriste se za
nežnu i osetljivu kožu,
na bazi kalendule čiji
sastojci obezbeđuju njenu
hranljivost i vlažnost. 195,00
Spa Gel Socks
Spa gel čarape,
1 par
Omekšavaju, ublažavaju i
hidriraju ispucalu, bolnu
ili suvu kožu stopala.
Samoaktivirajući
hidrantni gel
tokom 20 minuta
dnevnog korišćenja,
dejstvom jojobinog,
maslinovog,
lavandinog ulja i
vitamina E, omogućiće
da vaša koža izgleda
meko i glatko.
959,00
Lactacyd Femina
Vlažne maramice za intimnu higijenu,
20 kom
Posebno razvijene za jednostavnu higijenu i
osveženje intimnih delova. Ne sadrže sapune, a
sadrže mlečnu kiselinu čime pomažu prirodnom
odbrambenom mehanizmu tela protiv spoljnih
izvora iritacije.
339,00
IT 011
Kutija za četkicu za zube, 1 kom
Veoma praktična kutija za higijensko odlaganje
četkice za zube. Izrađena od kvalitetne plastike,
laka za održavanje i idealna za putovanja.
49,00
Mixa Rough
Areas
Repairing
Surgras
Krema za jako
suve zone, 100 ml
Koncentrat efikasnih
sastojaka koji intenzivno
hrane kožu i dugotrajno
obnavljaju isušene zone.
Idealno za suve i oštećene
laktove, kolena i pete,
koji postaju nežni i meki
zahvaljujući dubinskoj nezi i
obnavljanju.
309,00
Essence
Bic Miss
Soleil
Brijač sa tri
oštrice, 1 kom
Ženski brijač
namenjen
tinejdžerkama koje žele
najbolje za sebe. Sa
posebno dizajniranom
drškom i tri oštrice,
pruža prijatno i zabavno
brijanje koje u potpunosti
ispunjava zahteve mladih
dama.
119,00
Sunđer za korektor, 1 kom
Sada možete da primenite
korektor kao profesionalac.
Koso izrađen sunđer omogućava
precizno nanošenje čak i na teško
pristupačnim mestima. 409,00
Victoria’s
Secret
Sheer Love
Ženska parfemska
vodica za telo,
250 ml
Doživite luksuz mirisa.
Osvežavajuća formula,
prožeta spojem Aloe Vere
i kamilice ima umirujuće
dejstvo. Ženstveni dodir
mirisa u spreju.
1299,00
Titania
Turpija, 1 kom
Dvostrana turpija
za nokte sa finom
i grubom stranom.
Nokat prvo
oblikovati sa grubom
stranom, a za krajnje
oblikovanje koristiti
finu stranu. 127,00
33 Lilly
UTICAJ MODNIH BLOGOVA
ZAKON
ULIČNE
Atraktivno odeveni modni entuzijasti i utisak koji
postižu ličnom kreativnošću i šarmom stvorili su
trend „ulične mode”, a modni blogovi nametnuli su ga
i etablirali kao autentičan izraz estetike duha vremena
34 Lilly
Strit-stajl blogovi
doživeli su pravu
ekspanziju
u vremenu
recesije
Jelena Višnjić u italijanskom
Vogu, i na sajtu Vaniti fera (dole)
„I
zgleda kao da je sišla sa modne piste”
nije više fraza koja se koristi za
upadljivo lepo odevenu ženskog osobu
viđenu na ulici. Uticaj takozvane ulične mode
je toliko porastao da bi se skoro u šali moglo
reći – „kao da je došla sa ulice”.
Naime, ulična moda je oduvek inspirisala
modne kreatore, ali danas je to već poseban,
moglo bi se reći ozvaničen modni trend. Isprva
karakteristična za andergraund scenu i mlade
ljude, poput londonskih pankera ili njujorških
hip-hopera koji su i tako hteli da izraze svoje
stavove o društvu, ulična moda dospela je na
modne piste i zauzela prve redove publike na
manifestacijama poput Fashion Weeka. Ona je i
„hot“ tema ozbiljnijih debata.
Kim Hastrajter, urednica magazina Paper,
možda je najbolje opisala dobar strit-stajl,
rekavši da je to ono što dolazi iznutra, iz same
osobe i nije rezultat spoljnih uticaja, poput
globalizacije. Ona je ubeđena da je dobar stil
jedinstven kao i ličnost koja ga nosi i nije vezan
za imovinsko stanje, pošto su u oskudici ljudi
skloni tome da nedostatak novca nadomeste
svojom domišljatošću i kreativnošću. Rezultat
je često stil koji je veoma maštovit i originalan.
Atraktivno i neobično odeveni ljudi, bez obzira
na količinu novca kojom raspolažu, pomogli
su da nastane ono što se sada naziva uličnom
modom – sve što je dobro uklopljeno i što
se slaže sa ličnošću osobe koja tu odeću nosi
a koju je moguće sresti na ulicama neke od
svetskih metropola, poput Njujorka, Londona,
Pariza, Tokija…
Naša Jelena Višnjić,
autorka bloga www.
thediotima.blogspot.
com po oceni urednika
čuvenog Vanity Fairu
proglašena je za
„najbolje obučenu ”
35 Lilly
UTICAJ MODNIH BLOGOVA
Fashionista,
tim se dičim
Na meti strit-stajl fotografa često
su osobe poznate pod nazivom
fashionista, reč zvuči malo
militantno, ali označava osobu koja
nosi sa stilom odabrane modele
visoke mode i ne sledi trendove
. Pored Kejt Mos, Ane Vintur i
Sijene Miler, vrlo često pojavljuje
se urednica japanskog Voga, Ana
Delo Ruso, koja je poznata po tome
što, iako sama sebi kako kaže u tim
prilikama „ponekad deluje smešno”,
često krši osnovno pravilo dobrog
stila: – Ne oblačiti se kao lutka iz
izloga! U Aninom slučaju „lutka”
je manekenka na kojoj je recimo
dan ranije na reviji videla neki
autfit. No, budući da je gospođa
Delo Ruso kolekcionar garderobe
(njen garderober je čitav stan koji
se graniči sa onim u kojem živi),
dala je jedan koristan savet po
pitanju čuvanja odevnih predmeta:
„Ukoliko je mesto gde se čuva odeća
prašnjavo i toplo – ona se uništava.
Idealno je da temperatura u prostoriji
ne prelazi 15 stepeni Celzijusa”.
Oblače se za Bila i Skota
Pojavi i popularizaciji strit-stajla u modi
„kumovao” je čovek koji se smatra prvim stritstajl fotografom, Njujork tajmsov foto-reporter i
autor rubrike „On The Street” Bil Kaningem, koji
je još sedamdesetih godina prošlog veka počeo
tajno da fotografiše poznate i nepoznate ljude na
ulicama Njujorka i tako otkriva aktuelne modne
trendove. Uticaj Kaningemove rubrike možda
najbolje opisuju reči Ane Vintur, dugogodišnje
urednice američkog Voga, koja je svojevremeno
izjavila: „Svi se mi oblačimo za Bila”.
Dok su se poznate dame, krenuvši npr. na
njujorški Fashion Week, ranije „oblačile za
Bila”, a anonimne prolaznice samo za sebe,
internet i pojava modnih blogova doprineli su
tome da bi sve one sada mogle da kažu kako
se „oblače za Skota”. Naime, napustivši 2005.
godine posao u modnoj industriji kako bi se
starao o svojoj kćerkici, Skot Šuman je tokom
šetnji sa devojčicom počeo da fotografiše
interesantno i sa stilom obučene ljude na
njujorškim ulicama i pokrenuo strit-stajl blog
www.thesartorialist.com, koji ga je sa preko
deset miliona pregleda svakog meseca učinio
jednim od najuticajnijih ljudi kada je u pitanju
lansiranje modnih trendova – uticajnim gotovo
kao ranije pomenuta Ana Vintur.
Uticajni Sartorialist
Sa bloga Sartorialist, pored toga kako su
obučeni nepoznati Njujorčani, ili za koju
odevnu kombinaciju su se odlučile neke
od poznatih ličnosti, čitalac saznaje kako
da bi neko bio dobro obučen uopšte nije
toliko važno da na sebi ima odevni predmet
poznatog brenda, bitnije je kako odeća
izgleda na onome ko je nosi, da li mu lepo
36 Lilly
Ana Delo
Ruso u Kanu
Rečju, dobar strit-stajl je
ono što dolazi iznutra,
iz same osobe i nije
rezultat spoljnih uticaja,
poput globalizacije
stoji i odgovara po veličini i, pre svega, da li
se tako odeven oseća opušeno i u skladu sa
svojom ličnošću.
Strit-stajl blogovi, koji su u vreme recesije
doživeli pravu ekspanziju, uglavnom nisu
fokusirani na to da svojim posetiocima ukažu
gde da kupe koji odevni predmet, već su tu da
svakog podstaknu da, inspirisan nekom od
Moda u hodu - posetiteljka
Nedelje mode u Milanu
fotografija, u sopstvenom ormanu pronađe
adekvatne odevne predmete uz pomoć kojih
će kreirati svoj lični stil. Garans Dore, autorka
isprva modnog, a sada više lajfstajl bloga www.
garancedore.fr , inače Šumanova saputnica,
ističe da su joj naročito zanimljive one osobe
čiji se stil može okarakterisati kao vintidž i
naglašava kako upravo one donose osveženje
na ulice modnih metropola kao što je Pariz.
Blogerski agent
– novo zanimanje
Pored Sartorialista koji „vedri i oblači” kad
je moda u pitanju, postoje mnogobrojni više ili
manje uticajni blogovi sličnog karaktera čiji su
autori često potekli iz potpune anonimnosti.
Poznate modne
kuće i dizajneri često
angažuju blogere
kako bi od njihovih
modnih komada
nastale kombinacije,
čije će fotografije biti
postavljene na blogu
Njihova ekspanzija dovela je dotle da poznate
modne kuće i dizajneri često angažuju blogere
da kako bi oni od odeće koju im dizajner
pošalje lansirali nekoliko kombinacija čije će
fotografije „blogovati“. Unajmljivanje blogera
je, po mišljenju ljudi iz modnih kuća, prilično
dobar potez, jer posao koji bi za slikanje za
neki magazin radilo do dvadeset osoba ovde
odradi jedan čovek, a broj ljudi koji vidi
fotografije često je daleko veći od broja čitalaca
nekog časopisa. Pojavilo se i novo zanimanje –
postoje blogerski agenti zaduženi za poslovno
plasiranje i kapitalizaciju uticajnosti modnih
blogova, koji su tu da savetuju poznate modne
kuće oko unajmljivanja blogera.
Naše svetske blogerke
Lepa, glamurozna,
tajanstvena:
Sara Brajović
Blogerski agenti na ovim prostorima još
uvek nisu potrebni, pa se domaće blogerke
snalaze uglavnom same, a najpoznatije od njih
imaju različitu publiku. U žiži je Jelena Višnjić,
autorka bloga www.thediotima.blogspot.
com kao „najbolje obučena ”, po oceni Veniti
fera! U pitanju je takmičenje za najbolje
obučenu osobu (Best-dressed challenge), koje
organizuje VF. Urednici i urednici gosti na
sajtu VF nominuju odevne kombinacije, koje
blogerke same šalju. Jelenine kombinacije su
čak četiri puta dobile najviše ocenu, kao izbor
urednika „Editors pick”, a dve su završile i
na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici. Ovo
nije slučajnost, budući da su se prethodno
Jelenine stilske kombinacije rađene je za jednu
domaću modnu kuću, na fotografijama Slavice
Veselinović pojavile u italijanskom izdanju
Voga. Ovaj nesumnjivi uspeh pokazuje da je
FOTO: CHRISTOPHER PETERSON, CHRISTOPHERPETERSON.COM
UTICAJ MODNIH BLOGOVA
Skot Šuman, osnivač
bloga The Sartorialist
38 Lilly
svetska modna industrija itekako otvorena za
entuzijaste sa upečatljivim modnim stilom.
Zanimljivo je da se naša blogerka izdvojila
svojim nešto romantičnijim stilom i
korišćenjem pristupačnih odevnih predmeta
(sa rasprodaja, onih sa buvljaka ili kupljenih
u Kineskom tržnom centru). Takođe, Jelena je
odnedavno počela da snima i priloge o vintidž
i second-hand radnjama i različitim kreativnim
ljudima.
Nešto drugačiji stil zastupa Zorana, autorka
www.zorannah.com. Ona uglavnom predstavlja
dizajnersku odeću i vrlo smele kombinacije
boja koje izgledaju veoma dobro ili, recimo,
čipkani top uspešno uklopljen sa maskirnim
pantalonama.
Jedan od blogova koji bi svakako trebalo
posetiti je i www.sarabrajovic.com. Sara je
naše gore list, ćerka crnogorskog glumca
i manekena Vladimira Brajovića. Sara je
manekenka, glumica, istoričarka i pijanistkinja
koja na engleskom jeziku piše o lepim
stvarima i svom načinu života na pristupačan
i nenametljiv način. Blog je delimično modni
i sadrži linkove prema sajtovima gde se mogu
nabaviti određeni modni predmeti, a većinom
je ipak lajfstajl s akcentom na estetici. Ili kako
sama Sara kaže: „Ovaj blog želi da vas provoza.
On se ne pretvara da zna šta je pogrešno ili
ispravno – nema takvih stvari u estetici – sve
je pitanje ukusa. Lepota je u oku posmatrača.
Ukoliko vam neko kaže drugačije – molim
vas, ošamarite ga u moje ime”. Sara Brajović je
treća Srpkinja, posle Ane Ivanović i Novaka
Đokovića, o kojoj je pisao američki Vog, na
čijim stranicama se svojevremeno pojavljivao
i njen otac.
Kupovina preko Interneta
Modna industrija se uspešno prelila onlajn,
našavši plodno i srodno mesto na internetu,
a virulentnost modnih trendova prosto vapi
za prednostima novog medija. Kupovina
modnih predmeta onlajn je još jedan od danas
već ustaljenih i popularnih načina plasiranja
brendirane garderobe. Među prvim velikim
poslovnim uspesima je pojava sajta www.net-aporter.com, gde se može nabaviti sva aktuelna
potpisana i ostala garderoba. Namenjen je
onima sa dubljim džepom, a dostupne su
i kreacije nekih od najvećih imena u svetu
mode. Iako je sada moguće videti recimo
identičnu košulju na osobama iz potpuno
različitih delova sveta, kulturološke razlike čine
da kupci iz različitih delova sveta iste odevne
predmete nose na različite načine i u različitim
prilikama, pa ih sve to i dalje čini posebnim.
Na ovakvim sajtovima koji su brojni, kao što
je recimo i Gilt, dizajner garderoba prodaje
se sa značajnim akcijskim popustima, pri tom
bez troškova marže, što je takođe prednost
„neobične lakoće onlajn ponude”, gde kupac
često u nekim delovima sveta ne plaća ni
troškove dostave.
HOT & NOT
Recept
ZA PARENJE OČIJU
S obzirom odakle nas
sve vreba gola istina,
možda je plašenje bolji
odgovor na ovo vruće
kulinarsko pitanje
Piše: Duška Jovanić
- Živele
ivele grudi! Dole (Končitina) brada! – počinje
svoj tvit neprskani frajer kome slike iz magazina
stvaraju pogrešna očekivanja.
- Sramota je krasti. Nije sramota biti go –
preventivan je neregistrovani konzument
svakodnevnog opscenog menija.
- Da li mi golotinja smeta? Da, nema
je dovoljno! - nervozan je redovni
abonent hard-core ponude.
- Ma, da nema golih riba, većina
ne bi ni gledala TV - pomirljiv
je “Rosuljac” u svojoj
populističkoj teoriji.
- Mislim da je to
najveći problem
čovečanstva – nastavlja
da trabunja lik koji
bi da nas sve počisti sa
voajerskog tepiha.
40 Lilly
Naša obnaživačka
tradicija je prilično
skromna, ali ćemo
revolucionarke
uvek
pamtiti
- Sad mi to kažu. Evropa
je odavno zrela za atomsku!
– divlja pokorni građanin Srbije
protiv urbanih nudističkih zona u
Minhenu.
Negde u blizini su i moralisti
koji bi popili odgovarajuće
opravdanje za skidanje, ali
erotska šokantnost nikad
nije dobila tako doslovan izraz kao u domaćoj
parodiji koja od ženskog tela često ume da
napravi urnebesnu karikaturu.
Uznemiravajući sadržaj
Bez obzira na vulgarizaciju vladajuće
show up culture, zaista nema ništa gluplje od
prezrivog stava prema golotinji. Ali, zar se
u tom poslu ne opstaje zahvaljujući fotošop
podvalama? Imamo li pravo da materijal za
fasadu, koji doborvoljno gutamo u nedostatku
nečeg boljeg, bude barem svarljiv!?
Ok, porno i bingo demokratija je, pa su
turbo boginje same svoji kultmejkeri, u stvari
šejkeri, a treba opravdati i cenu ulaznica.
Kad god pomislim na to kako je nekada
bradavica bila sasvim dovoljna, jasno mi je zašto
su Italijani prvi otupeli na Playboy. Oduvek su
se više ložili na dobro obučene ‘komade”. Mada i
na njihovoj televiziji ima toliko žena koje deluju
ubedljivo, iako ih niko ne gleda u oči.
Kako izgleda, smekšala je i HBO produkcija.
Koliko juče smo gledali kako junakinje seksa i
grada idu u krevet, ne samo u štiklama, nego i u
brushalteru, a sada se bez skalameričnih kostima
snimaju čak i istorijske sage. I na Fashion
channelu sve je po starom: nude is new black.
Principa se drži još samo koštunjava Vogue
egzekutorka, Ana Vintur, čim je kraljici
Madoni zabranila da se na tradicionalnom Met
balu pojavi u svom elementu.
Ne menjajte kanal, samo pozu. A, ako više
ni grudi nisu dovoljne, pokažite jezik. Tesko je
odoleti takvom planetarnom izazovu.
Zato, imajmo razumevanja za masovnu
alergiju na garderobu, zbog koje naše cure
41 Lilly
HOT & NOT
Bez obzira na
vulgarizaciju vladajuće
show up culture,
zaista nema ništa
gluplje od prezrivog
stava prema golotinji
bauljaju gole po klubovima. To zaista daje
smisao njihovom životu koji ionako otaljavaju
umesto nas. Da su nama njihovi problemi, koja
bi to bila prednost, a ne mana.
Pozadinu na sunce
Da li se zbog toga već duže vreme govor
guze uspostavio ne samo kao vladajuća twitter
komunikacija, nego i kriterijum na osnovu
koga se stiče radna knjižica i to ne isključivo u
pariskom Creasy horse-u?
- Pošto sam stidljiv, ne usuđujem se da na ulici
gledam žene u oči – govorio je pronalazač “haljineistine”, modni mag Azedin Alaja, potvrđujući
cinično upozorenje poslednjih feministkinja da će
stražnjica postati glavno lice našeg doba.
I zaista, agresivna medijska promocija donjeg
dela leđa – od fetiša haute couture-a, preko
oglasnog prostora i naslovnih strana, sve do
otvorenog prodavanja bubrega – uspostavlja
moćnu zadnjicu kao fatalnu i arogantnu mernu
jedinicu seksepila, kojoj se treba klanjati. Uprkos
tome što tapšanje ne samo da nije politički
korektno, nego se smatra i krivičnim delom.
Slikajte se deco, samo pazite da vas ne
uhvate!
Uzmite grudi srednje veličine…
…pokrijte ih belim papirom, napravite
“selfi”, kome ste dodali odgovarajuću poruku
po ukusu vrlog novog humanog sveta i celu
stvar podelite sa fb prijateljima.
Tako su gole grudi Ronaldovog top modela, Irine
Sajk, postale najbolja podrška otetim devojčicama
u Nigeriji. Da li je erotski egzibicionizam postao
do te mere društveno angažovan ili samo pokazuje
koliko smo napredovali u odnosu na vickastu
reklamu za Wonderbra.
“Ne znam da kuvam, pa šta?” – poručivala je
tada sa svake bandere slatkorečiva manekenka
i upakovala oduševljene žene u push up
grudnjake. Čista gastronomska anarhija!
Srpkinje su tih otužnih devedesetih počele da
nose grudi tamo gde im nije mesto – tik ispod
brade. Njihova infantilno opsesivna kubikaža
je potpuno izmicala kontroli, pa su se ne retko
usađivale na glavu, privučene nemilosrdnom
silom zemljine teže. Zemlju Srbiju je tada činilo
mnoštvo prepariranih grudi koje su podsećale
na punjene životinjice krivolovaca sa staklastim
pogledima što prepadaju najbolje đake po
prirodnjačkim muzejima.
Ta nacionalna pitbul seksualnost dugo je
predstavljala nerešiv ekološki problem bez
mnogo veze sa felinijevskim mamizmom,
pa čak ni sa hefnerovskim pin-up apetitom.
Izgleda da je u pitanju bio naročit Ginisov ukus.
Za svaku pohvalu je što su se punjene Srpkinje
nepropisno parkiranih dojki izborile za takvu
42 Lilly
provokaciju, ali dok je osvešćena planeta
već uveliko lopatama liferovala hladne i
tvrde plastične grudi kao nuklearni otpad,
mi smo se stisli u šljašteći obor kapitena
reprezentacije silikonskih heroina.
Šta će sledeće da naruče frajeri? Objavili
su da im se grudi ne serviraju na tacni.
Normalno, kada češće idu na internet, nego
u kuhinju. Gde ionako nemaju šta da traže
budući da eksplicitne fotografije hrane prete
da ugroze najvrelije porno sajtove, pogotovo
među narodima koje je vekovima vaspitavala
termički neobrađena glad.
Nudizam jača organizam
Za to treba imati i dobar stomak.
Kolektivna golotinja je u kameno doba
socrealizma bila rezervisana za najzabitije
jadranske uvale i - uglavnom strane turiste.
Nudistički pokret je izazivao civilizacijske
frustracije i toliko zgražavanje plebsa, da
su ti nesrećni ljudi smatrani za subverzivne
pokvarenjake koje je trebalo progoniti
i strpati u rezervate kao da su pravi Indijanci.
Bilo je naravno i onih koji su se slagali da
golotinja poništava seksualnu agresivnost, ali
naš zavaravajući atavizam bio je jači: muškarci
su tvrdili kako su ceo dan morali da provedu
u vodi do guše, da se ne bi videlo kako na
njih deluje “zabranjeno voće”. Pre će biti da
domaći momci nisu kapirali da nisu na “najlon”
kvantaškoj pijaci, nego na nudističkoj plaži gde su
frajeri načisto sa sobom i regularno odmeravaju
jedan drugog pomireni sa vlastitim izgledom.
Ta letnja YU mitologija, nestala je zajedno
sa jednom bezbrižnom zemljom koja je i sama
prestala da bude senzacija, u skupom vremenu
raskošne odeće koja je pojačavala seksualnu
energiju.
Radije bih išla gola nego u krznu – vrištale su
poslednje feministkinje, dok smo mi živeli tako
da sam bila na ivici (i marici) da osnujemo
Društvo za zaštitu žena koje nemaju bunde.
Gola (umetnička) sloboda
Naša obnaživačka tradicija je prilično
skromna, ali ćemo revolucionarke uvek
pamtiti.
Prvoborac bez anestezije, ali sa mnogo
rezova je - Marina Abramović. Konceptualna
kraljica u svom dokumentrarnom internet
filmu Balcan erotic epic avangardno mesi
svoje gole grudi u društvu sisatih folklornih
drugarica kojima “pucaju” šumadijski jeleci
u epohalnom svlačenju.
Titova pionirka egzibicionizma bila je
svakako poetesa Katarin Ladik koja je gola
izazivala publiku da sluša njene nečitljive
stihove.
Sledila je Eva Ras u goloj koži poštanske
službenice sa zift crnom mačkom na beloj
guzi, nestvarna Tanja Bošković u “Okupaciji”,
prkosna Mira Karanović u legendarnom
zagrebačkom “Startu”.
Mnogi se još uvek sećaju fotografija
čudesne Olje Ivanjicki koja je u kasnim
pedesetim naga pozirala Vicanu Vicanoviću.
Da li smo tada stvarno bili oslobođeni
ili samo ne(umorni) od seksa? A kada je
Playboy konačno stigao u porno Srbiju,
naše devojke, uprkos najvišem stepenu
opšte erotske zagađenosti, su se za njega
uglavnom oblačile.
Daleko od toga da sam neka “konzerva”,
čak sam i sama bila više gola, nego sita, ali
sam kasno počela.
Ipak, stajlinzi koji se ovde primenjuju
i takvi završavaju na stranicama tabloida,
idu u prilog novim “Gremijevim” pravilima:
strogo je zabranjeno otkrivanje grudi, zadnjice
i genitalija.
Čak i mesari znaju da but treba umotati u
fini papir. (Adolf Vijet, crtač).
P. S. Pitam, ne vređam: ko će da odgovara
za opštu paniku koju je među ženama izazvao
mokri izvajani torzo glumca Sloboda Beštića
dok je, ni kriv ni dužan, po pljusku šetao psa?
GLUKOMANAN - HIDROSOLUBILNO VLAKNO DOBIJENO IZ KORENA BILJKE KONJAC
BILJNA VLAKNA U SLUŽBI MRŠAVLJENJA
G
ojaznost predstavlja jedan od većih
problema današnjice. Kao hronična bolest
dovodi do niza zdravstvenih poremećaja
koji bitno utiču na kvalitet života. Ne samo
estetski, već i ozbiljan zdrastveni problem sa
ne malim posledicama na organizam – visok
krvni pritisak, dijabetes, povišen holisterol i
trigliceridi, srčani problemi itd.
Zastupljena u voću, povrću i žitaricama, biljna
vlakna predstavljaju važan deo svakodnevne
ishrane, zbog povoljnog uticaja na probavu
i eliminaciju štetnih materija iz organizma.
Nažalost, većina ljudi ne unosi dovoljno biljnih
vlakana uobičajenom ishranom, pa je potreban
njihov unos u obliku dijetetskih suplemenata.
Glukomanan je hidrosolubilno vlakno
dobijeno iz korena biljke Konjac
(Amorphophallus konjac) čiju strukturu čine
jedinice D-manoze I D-glukoze u odnosu
1,6:1. Ovaj polisaharid bubri u prisustvu
vode, uvećavajući svoju zapreminu i do 200
puta u odnosu na početnu. Na taj način stvara
osećaj sitosti i dovodi do smanjenog unosa
hrane tokom dana.
43 Lilly
FEMININE MYSTIQUE
SVE O
KONTRACEPCIJI
Imamo najveći broj abortusa
u Evropi, kao i najveći broj
maloletničkih trudnoća. Zato je
potrebno odgovoriti na zablude
i utvrditi još jednom da je svaka
kontracepcija bolja od pobačaja
Piše: prof.dr sci med. Mima Fazlagić, ginekolog
S
obzirom da se o kontracepciji toliko
priča, očekujemo da svi znaju sve o tome.
Nažalost, nije tako. Sredinom
dvadesetog veka nastao je pravi kontracepcijski
bum. Od kada je pilula počela masovno da se
upotrebljava, kontracepcija je postala važna
tema ženske populacije. Konačno je žena
mogla sama da odluči kada i koliko će da rađa.
Krajem dvadesetog veka i širenjem polno
prenosivih bolesti (prave epidemije genitalnog
herpesa i humanih papiloma virusa koji
izazivaju kondilome) kontracepcija je postala
sastavni deo primarne zdravstvene zaštite.
Iako se o kontracepciji puno govori i piše,
informisanost žena nije zadovoljavajuća. Još
uvek u ordinaciju dolaze vrlo mlade trudne
devojke koje na pitanje šta su koristile od
kontracepcije odgovaraju – „ništa“. Kada ih
pitate da li su bile svesne da će ostati trudne,
većina odgovara kako su mislile da se neće baš
njima desiti. Morate biti svesni da ukoliko ne
koristite kontracepciju, možda nećete ostati
trudne prvog ili drugog meseca, ali posle šest
meseci sigurno će doći do trudnoće.
Šta kaže statistika?
Nedavno je jedna studija u Americi
pokazala da su dve trećine neželjenih
trudnoća posledica toga što žene ne koriste
pilule za kontracepciju na propisan način, ili
upotrebljavaju neodgovarajuću zaštitu. Kod
nas je statistika još gora, jer jako mali procenat
parova koristi kontracepciju. Smatra se da
imamo najveći broj abortusa u
Pilula za dan posle
je efikasna za hitne
slučajeve, ali nije
rutinska kontracepcija
i ne preporučuje se
česta upotreba
45 Lilly
FEMININE MYSTIQUE
Morate biti svesni da ukoliko ne koristite kontracepciju,
možda nećete ostati trudne prvog ili drugog meseca,
ali posle šest meseci sigurno će doći do trudnoće
Evropi, kao i najveći broj maloletničkih
trudnoća. Zbog toga je uvek dobro objaviti
neke nove stvari u ovoj oblasti, odgovoriti
na neke zablude i utvrditi još jednom da je
svaka kontracepcija bolja od pobačaja i da se
primenom prezervativa čuva zdravlje.
Veza izmedju kontraceptivnih
tableta i telesne mase
U jednoj američkoj studiji dokazano
je da ukoliko je telesna masa veća od 70
kg, kontraceptivne pilule imaju slabije
dejstvo. To se naračito odnosi na pilule
sa malom dozom estrogena, koje su sada
naročito popularne. Objašnjenje za to je
da žene sa viškom kilograma imaju brži
metabolizam, pa im je zbog toga potrebna
veća doza hormona, a druga teorija je da
kontraceptivne tablete koje se rastvaraju u
mastima ostaju u masnom tkivu, a ne stižu u
krvotok.
Vaš ginekolog zna ove podatke, ali nije loše
da i vi budete informisani. Ukoliko imate
višak telesne mase – oprezno sa izborom
kontracepcije.
Kratko podsećanje na spiralu
Spirala je intrauterini uložak koji
ginekolog direktno plasira u matericu
krajem menstrualnog ciklusa. Može
biti plastična ili metalna. Danas je vrlo
popularna i hormonski aktivna spirala
„Mirena”. „Mirena” ima depoe progestina
koje postepeno luči u šupljinu materice i
na taj način, osim mehanički i hormonski
menja sluznicu materice i tako sprečava
začeće. „Mirena” ima i terapijsko dejstvo,
jer sprečava zadebljavanje materične
sluznice i tako smanjuje obim menstrualnog
krvavljenja, ili ga sasvim ukida. Za spirale
je preporučljivo da stoje 3–5 godina, uz
lekarske kontrole, a da se posle toga, uz malu
46 Lilly
pauzu, zamene novim.
Loše strane spirale su što pojačava
menstrualno krvavljenje i grčeve (osim
„Mirene”), što ne čuva od polno prenosivih
bolesti i što povećava rizik od upale
genitalnog trakta
Da li su spermicidi štetni za ženu?
Spermicid je sredstvo koje se upotrebljava
lokalno i deluje tako što oštećuje
ćelijsku membranu spermatozoida. Tim
mehanizmom dejstva može da se ošteti i
spoljni zaštitni sloj ćelija vaginalne sluznice i
da ona postane osetljivija na infekcije.
Zato ne zaboravite: upotreba spermicidnih
sredstava ne čuva vas od polno prenosivih
bolesti.
Kada počinju da dejstvuju pilule?
Kada vam daje pilule vaš ginekolog obično
kaže da prvog meseca niste zaštićeni i da
koristite još neko dodatno sredstvo. U stvari,
tablete deluju već posle 7 dana, ali da bi se
pacijentkinja navikla na upotrebu pilula i da
ne bi pogrešila u računu, s obzirom da je to
prvi mesec uzimanja, ginekolozi savetuju da
se prvog meseca uzme dodatna zaštita.
Pomoću pilula može se pomeriti datum
menstruacije. Ukoliko se želi odlaganje
ciklusa, ne pravi se pauza, već se odmah
nastavi sa novom kutijom tableta.
Da li postoje druga hormonska
sredstva za zaštitu osim
hormonskih tableta?
Osim pilula, na hormonskoj bazi deluju
flasteri „Ortho-eura” i vaginalni prsten
„Nova ring”. Ova sredstva se kod nas još ne
mogu naći. Flasteri poseduju depo hormona
koji se luči kroz kožu, na taj način menja
prirodni nivo hormona u krvi i tako sprečava
ovulaciju. Nosi se tri nedelje, a posle skidanja
četvrte nedelje dobija se menstruacija.
Vaginalni prsten se plasira u vaginu i tamo
stoji tri nedelje. Četvrte nedelje se vadi i
tada se dobija menstruacija. Efikasnost ovih
sredstava je 90%.
Efikasnost kontracepcije
Nijedno kontraceptivno sredstvo ne
štiti 100%. U literaturi efikasnost pilula se
kreće do 99% a kondoma 97%. Međutim,
ovi procenti važe za naučna istraživanja.
Realni život je nešto drugo. U praksi
efikasnost pilula je oko 94% a kondoma 86%.
Uslov za dobro delovanje ovih sredstava
je njihova pravilna upotreba. Ne možete
zaboraviti nekoliko dana da uzmete pilulu,
a onda očekivati da ste i dalje zaštićeni. Sa
kondomima rukujte prema uputstvu, da bi se
izbeglo spadanje i pucanje.
Izbor kontracepcije nije jednostavan.
Da biste našli sredstvo koje vama najviše
odgovara, morate uzeti u obzir razne
činjenice: koliko imate godina, da li ste
rađali, kakav je hormonski status, da li ste u
monogamnoj vezi... Sve ove činjenice uzeće
u obzir vaš ginekolog pre nego što vam
preporuči kontracepciju, najbolju za vas.
Pilula za dan posle
Hitna kontracepcija koja se koristi posle
nezaštićenog odnosa ili posle incidenta
kao što je pucanje kondoma. Kod nas su
registrovane tablete Postinor i ellaOne.
Ove tablete svoje dejstvo baziraju na većim
koncentracijama hormona koji se inače
koriste za kontracepciju, da bi izmenile
endometrijum i na taj način sprečile
implantaciju ploda, ili za prestanak sinteze
progesterona, bez koga nema trudnoće. Ako
se uzme u prvih 24 sata posle nezaštićenog
odnosa, sprečava trudnoću sa efikasnošću
čak do 95%. Ukoliko se uzme do 72 sata
posle seksualnog odnosa, efekat mu je do
U praksi efikasnost
pilula je oko 94% a
kondoma 86%. Uslov
za dobro delovanje ovih
sredstava je njihova
pravilna upotreba
89%. Veoma je važno koristiti ove tablete
tačno prema uputstvu.
Ovu vrstu zaštite možete uzeti i sami,
ali morate znati da ovo nije metoda
kontracepcije i ne zamenjuje upotrebu
kondoma i pilula za kontracepciju. Kod
nekih pacijentkinja može izazvati mučninu
i povraćanje. Kao nus-pojava može se javiti
glavobolja, a kod jednog broja žena javlja se
hormonski poremećaj u vidu neregularnog
krvavljenja. Ukoliko se posle upotrebe javi
hormonski poremećaj, treba se obratiti
ginekologu.
Kod nas se ove tablete nalaze u slobodnoj
prodaji i mogu se nabaviti bez recepta (što
vam omogućava da ih imate u rezervi za
nepredviđene slučajeve). Ovo je vrlo efikasan
lek kada se upotrebi pravilno i mnoge žene
spašava od hirurškog prekida neželjene
trudnoće. Zauzeo je važno mestu u životima
žena i povećava osećaj sigurnosti i slobode
odlučivanja, ali je važno ne zloupotrebljavati ga.
Pilula za dan posle je efikasna za hitne
slučajeve ali nije rutinska kontracepcija i ne
preporučuje se česta upotreba. Naravno, što
je još važnije, nije abortivno sredstvo i ne
može se koristiti za već utvrđenu trudnoću.
47 Lilly
SCHWARZKOPF & HENKEL
NOVA PALETTE INTENSIVE
COLOR CREME FORMULA
S
ada, zahvaljujući
crvene pa sve do plavocrne, čine
inovaciji Schwarzkopf
opseg sjajnih boja za koje
& Henkel eksperata,
Vam garantujemo da će na
stvorena je vrhunska
sve ostavljati veličanstveni
Šest novih nijansi:
formula obogaćena
utisak. I to nije sve! Sada su
tri nove plave nijanse
ultimativnim
tu još šest novih nijansi: tri
- sjajno vanila plava
keratinom. Keratin je
nove plave nijanse - sjajno
i blistavo ruža plava
prirodni sastojak koji
vanila plava i blistavo
posvetljuju kosu do
se može naći u kosi,
ruža plava posvetljuju
pet nijansi, sveže
on formira zaštitini
kosu do pet nijansi, sveže
platinasto plava obezbeđuje
sloj ćelija oko svake
platinasto
pojednične dlake na kosi.
100% pokrivenost sedih, dok
plava
Zahvaljujući keratinu kosa
će Vam zapanjujuće platinasto
plava pomoći da se izdvojite iz
može da izdrži letnje sunce
i zimsku hladnoću, kao i toplinu
gomile. Tri nove tamne nijanse – razmažena
uređaja za oblikovanje kose.
čokoladna karamela, intenzivna smeđa
Nova Palette Intensive Color Creme
višnja i svetlucava crna čokolada obezbeđuju
formula sa ultimativnim keratinom
senzualan izgled i do 100% pokrivenost
obezbeđuje visoko intenzivne performanse
sedih. Novi unapređeni Palette Intensive
boje za kosu – ostavljajući kosu mekanom,
Color Creme – za snažan i zdrav izgled kose
glatkom i prijatnom na dodir. Ultra
sa fantastičnim blistavim sjajem.
pepeljasto plave, srednje bakarne, intenzivno
Takođe, danas veliki broj žena ima
48 Lilly
problema sa svojom kosom kao što su
nedostatak jačine, elastičnosti i gubitak
volumena. Sada uz nove Shauma Keratin
Strong proizvode za negu kose Vaša kosa će
biti primetno zdrava i jaka. Keratin popunjava
oštećenja u kosi čineći je zdravijom, sjajnijom,
i pogodnijom za oblikovanje. Schauma Keratin
Strong šampon čisti kosu tokom procesa
pranja, čineći je izrazito jačom. Dok Schauma
Keratin Strong balsam za kosu stvara zaštitni
sloj oko svakog pramena kose dajući joj
snagu, sjaj, i mekoću. Takođe tu je i Schauma
Keratin Strong balsam u spreju, savršen
za svakodnevnu upotrebu, koji dubinski
obnavlja i ojačava strukturu Vaše kose
čineći je mekanom na dodir. Svi proizvodi iz
asortimana su pažljivo birani kako bi zajedno
pružili savršenu negu Vašoj kosi. Njihova
efikasnost je naučno dokazana.
Vaš najbolji saveznik za zdravu, jaku kosu
i intezivno obojenu kosu su Palette Intensive
Color Creme i Schauma Keratin Strong
NOVO
ULTIMATIVNA DOZA
KERATINA
ISPROBAJTE
NOVU FORMULU
PALETTE INTENSIVE
COLOR CREME
BOJA ZA KOSU I
SCHAUMA
PROIZVODA
ZA NEGU KOSE
OBOGAĆENIH
KERATINOM
Kosa svakodnevno gubi keratin,
koji je njen glavni gradivni
sastojak. Zato je izuzetno važno
nadoknaditi sav keratin, kako bi
Vaša kosa ponovo bila jaka i lepa.
SRBIJA OSVAJA ULTRA MARATON
SAMO JE NEBO GRA
Kao i u drugim
sportovima, imamo
šampiona i u novoj
trkačkoj disciplini –
ultra maratonu, koji
se, zbog dodavanja
visinske razlike, naziva
metaforično „sky race“.
Naš nebeski trkač
zove se Jovica Spajić
Piše: dr Nenad Dikić, docent sportske medicine
V
est da su Atinjani pobedili Persijance
na visoravni Maraton zabrinutom
atinskom narodu doneo je Feidipides,
grčki vojnik koji je pretrčao 42,195 km i
izdahnuo pošto je rekao „νικῶμεν”, odnosno
„Pobedili smo!”. Osim što je to bila verovatno
prva zvanično zabeležena iznenadna srčana
smrt u sportu, njegov podvig nadahnuo
je Pjera de Kubertena da, obnavljanjem
olimpijskih igara, uvrsti i disciplinu maraton,
sa identičnom dužinom.
50 Lilly
Dvosatni sprint
Svetski rekord u maratonu je 2 sata 3
minuta i 23 sekunde. Drži ga Kenijac
Vilson Kipsang. Za one kojima to nije
odmah upalo u oči, brzina koju maratonci
postižu na sat veća je od 20 km. To je
praktično sprint tokom dva sata.
Danas maratonske trke privlače hiljade
ljudi širom sveta i ono što je za većinu ljudi
bila nezamisliva trka postalo je realnost, tako
da se samo u Njujorku okupi preko 50.000
maratonaca svake godine.
I taman kada su se i Beograđani navikli
da imaju svoj maraton i da svake godine trči
sve više i više ljudi, pojavili su se i neki novi
trkači kojima je takva dužina maratona mala
i koji trče više stotina kilometara ili dana.
Ta nova disciplina zove se ultra maraton, a
dodavanjem visinske razlike trke dobijaju i
nešto nebesko i zovu se „sky race“.
Naravno. kao i u drugim sportovima, mala
Srbija i ovde ima svog šampiona. On se zove
Jovica Spajić, ima 27 godina i pripadnik
je specijalne antiterorističke jedinice –
ANICA
Autor ovog teksta
i drugari upravo
su završili prvu
„sky race“ trku
na Suvoj
planini
Jovica Spajić
Taman kada su se i
Beograđani navikli da
imaju svoj maraton,
pojavili su se novi trkači
kojima je takva dužina
maratona mala
SAJ. Osim što je jedan od deset najboljih
ultramaratonaca na svetu, nosilac je crnog
pojasa drugi dan iz džudoa i džiudžice,
personalni fitnes trener, obučeni padobranac,
alpinista i instruktor skijanja.
Kako je Jovica
postao rekorder
Novi pojmovi
Sky race (Nebeska trka) – planinska
staza ne kraća od 22 km i ne duža od
50 km, sa minimum 1.300 mnv uspona.
Ultra maraton trka mora biti na stazi
koja je duža od 50 km i koja ima više
od 3.500 mnv uspona. Vertical race
(Vertikalna trka) – trka na planinskoj
stazi koja nije duža od 5 km, a ima više
od 1.000 mnv uspona.
Prvo je na „Beogradskom ultra maratonu”,
novembra meseca 2013. godine, oborio
državni rekord star 20 godina u ultra maratonu
na 24 časa, istrčavši 218 kilometara. Zatim
je postigao najbolji rezultat u Srbiji svih
vremena u planinskom ultramaratonu na 100
kilometara, istrčavši ga za 10 sati i 24 minuta.
Ovakvi rezultati Jovici su otvorili vrata svetskih
ultra maratona. Tako je nedavno u Italiji, na
maratonu „Ultra Milano San Remo” 29. marta
2014. u dužini od 283 kilometra, sa visinskom
razlikom od preko 8.000 metara, osvojio 10. mesto,
trčeći neprekidno 41 sat i 13 minuta. Iako je bio
najmlađi u trci, uspeo je da bude u grupi od 15%
takmičara koji su završili trku. Jovica je u proseku
išao 7 km/h, što većina čitalaca nije u stanju da
uradi ni kada su potpuno odmorni, a Jovica je
držao prosečno tu brzinu jedan dan i 17 sati.
A kad jedete?
Veličinu njegovog uspeha možda najbolje
opisuje čuđenje doktorke prilikom skorašnjeg
pregleda u Kliničkom centru Srbije. Pa kako
trčite 40 sati? I ne spavate? Nemoguće… A
kad jedete? Dok trčite… pa… dobro. A je l’
51 Lilly
SRBIJA OSVAJA ULTRA MARATON
Jovica se priprema
da 7. septembra 2014.
istrči trenutno najtežu i
najekstremniju trku na
svetu, tzv. „Tor des Geants”
Medalja koju je
Jovica dobio na trci
Milano San Remo
stanete bar malo? Neee! Pa to je nemoguće…
To upravo opisuje najčešću reakciju većine
ljudi koji čuju za pojam ultra maraton. Zaista
je teško poverovati da neko može da trči
više dana bez prestanka, ili da pređe 283 km
rastojanja od Milana do San Rema za 41 sat.
Stručna podrška
Naravno, kako to biva kod nas, Jovica
sve rezultate postiže sa izuzetno skromnom
opremom i bez mnogo podrške. Zbog
toga smo oformili tim lekara i sportskih
stručnjaka sa ciljem da ga podržimo u
onome što znamo najbolje, a to su sportskomedicinski pregled, sportska ishrana, iIi
suplementacija. Napravili smo i mali tim
volontera za sledeći veliki poduhvat, kako
bismo mu pomogli na licu mesta. Naime,
Jovica se priprema da 7. septembra 2014.
istrči trenutno najtežu i najekstremniju trku
na svetu, tzv. „Tor des Geants”, planinski ultra
maraton u Alpima u dužini od 333 kilometra,
sa visinskom razlikom od preko 24.000
metara. „Tor des Geants” trka izaziva veliko
strahopoštovanje, jer nju završavaju samo
najspremniji ljudi na planeti. U takvoj trci
jako je važna podrška, okrepljenje i bodrenje.
Naši stručnjaci u Šamoniju
I da ne ispadne da smo u sve ušli
nepripremljeni, autor ovog teksta i drugari
PROIZVOD SE BAZIRA NA EKSTRAKTU LISTA BILJKE PORTULACA OLEARACEA POREKLOM IZ INDIJE I KINE
DIABETWELL - SMANJUJE NIVO ŠEĆERA U KRVI
P
ored dobro poznatih lekova u
dijabetesu, u savremenoj medicini
sve veći značaj imaju preparati dobijenih
obradom lekovitih biljaka, koji mogu uticati
na nivo šećera u krvi.
Proizvod DIABETWELL se bazira na
ekstraktu lista biljke Portulaca Olearacea koja
je poreklom iz Indije i Kine, gde je u upotrebi
poslednjih 2000 godina, a ekstrakt je izolovan
i zaštićen u Švajcarskoj. Antidijabetesno
dejstvo ovog biljnog preparata je pokazano
i kroz dve kliničke studije u obolelih od
dijabetesa, već nakon 3-4 nedelje korišćenja.
Takođe, u ovim studijama je pokazano i
njegovo povoljno dejstvo na smanjenje nivoa
šećera u krvi, i povećanje osetljivosti tkiva na
insulin, što deluje povoljno u lečenju šećerne
bolesti i sprečavanju komplikacija.
53 Lilly
SRBIJA OSVAJA ULTRA MARATON
Trka Milano San Remo
Pustinjski
ultra maraton
Novembra 2012. godine Jovica je
učestvovao kao jedini predstavnik
Balkana u pustinjskom, saharskom
ultramaratonu u dužini od 250
kilometara i u konkurenciji od 250
takmičara zauzeo 17. Mesto. Mogao
je da bude i bolje plasiran da nije,
suprotno pravilima, ohrabrio takmičara
iz Australije i poneo mu ranac, zbog
čega je dobio još dodatnih kaznenih
sat i po, na ukupno vreme.
upravo su završili prvu „sky race “ trku
na Suvoj planini, u organizaciji udruženja
„Freestyler”. To nije ni približno nešto što
može da se poredi sa Jovicinim naporima,
ali za mnoge čitaoce će biti podjednako
iznenađujuće, jer kako drugačije opisati
trku od 22 km po planinskim vrhovima sa
visinskom razlikom od 2169 m?
Istovremeno, Sky running federacija pozvala
nas je, kao stručnjake Antidoping agencije
Srbije, da na svetskom prvenstvu u Šamoniju
uradimo doping kontrolu. Tako smo, čini mi se,
zatvorili krug. To nam valjda i pripada, jer ko je
pozvaniji da radi doping kontrolu na nebeskoj
trci, ako ne pripadnici nebeskog naroda.
54 Lilly
DERMATOLOG
ANTI
BILJ
Starenje kože
je neiscrpna
tema kojom se
bave stručnjaci
iz najrazličitijih
oblasti nauke
56 Lilly
IAGE POTENCIJAL
JNIH PREPARATA
Svi preparati čiji je cilj sprečavanje starenja kože zasnivaju se
na istom principu: stimulacija regenerativnih procesa u koži,
stimulacija sinteze kolagena i elastina, stimulacija sinteze
hijaluronske kiseline, nadoknađivanje izgubljenih masti,
povećanje hidratacije kože i sprečavanje tzv. fotostarenja.
Piše: mr. ph spec. Danijela Pecarski
S
tarenje je posledica intrizičkih
(genetskih) i ekstrizičkih (spoljašnja
sredina) faktora. Intrizički faktori
predstavljaju fiziološko starenje celog
organizma, zavisno od hormonskih
promena, smanjenja estrogena i progesterona
do menopauze. Kao posledica deficita u
hormonima dolazi do degradacije kolagena,
gubitka elastičnosti kože, atrofije epiderma,
pada tonusa i, na kraju, pojave dubokih bora.
Ekstrizički faktori su rezultat delovanja
spoljne sredine, pre svega UV zračenja, tzv.
fotoaging, stresa, zagađenja, konzumiranja
cigareta, alkohola, neadekvatne ishrane.
Osamdeset posto svih promena na koži
vezanih za starenje kože nastaje kao
posledica delovanja sunčevog zračenja.
Glavne karakteristike vezane za efekte
starenja kože podrazumevaju sledeće
promene: pre svega, smanjenje produkcije
kolagena i elastina (vlakana koja obezbeđuju
elastičnost i potporu kože); smanjenje i
gubitak epidermalne hijaluronske kiseline
(normalno je pristutna u koži, dajući joj
vlagu i tonus); smanjenje masnih ćelija
hipodermisa (čime koža gubi volumen i tanji
se); broj melanocita (ćelija koje proizvode
tamni pigment melanin) se smanjuje, ali
se zato veličina preostalih uvećava. Sve ove
promene koje karakteriše opšte smanjenje
regenerativnih procesa u koži, kao i
posledice mehaničkog stresa i UV zračenja
dovode do stvaranja promena na koži
nama poznatih kao starenje kože: pojava
bora, koža teže omekšava, gubitak sjaja i
tonusa, koža postaje suvlja, tanja, pojava tzv.
staračkih fleka i proširenih pora.
Najbolji efekti
Starenje kože je neiscrpna tema kojom
se bave stručnjaci iz najrazličitijih oblasti
nauke, kako bi usporili ovaj neželjeni proces
i prolongirali što duže prve efekte starenja,
koji su, nažalost, neminovni. Naravno, prvo
se nameće pitanje šta to treba popraviti ili
čuvati da bi koža zadržala mladalački izgled
i sjaj? Koji preparati imaju najbolje efekte?
Svi preparati čiji je cilj sprečavanje
starenja kože zasnivaju se na istom principu:
stimulacija regenerativnih procesa u koži,
stimulacija sinteze kolagena i elastina,
stimulacija sinteze hijaluronske kiseline,
nadoknađivanje izgubljenih masti,
Osamdeset posto
svih promena
na koži vezanih
za starenje
kože nastaje
kao posledica
delovanja
sunčevog zračenja
57 Lilly
DERMATOLOG
Postoji ogromna lista
sirovih droga koje se
koriste u kozmetici, lista
biljnih ekstrakata kao
i lista fitohemikalija
ima svoje oznake za organsku i prirodnu
kozmetiku: BDIH (Nemačka), BIOFORUM
(Belgija), COSMEBIO&ECOCERT (Francuska),
ICEA (Italija), SOIL ASSOCIATION (Velika
Britanija)…
Postoji ogromna lista sirovih droga koje se
koriste u kozmetici, lista biljnih ekstrakata
koji se koriste u kozmetici za negu kože,
kao i lista fitohemikalija koje se koriste
u kozmetici. Trenutni svetski trendovi u
kozmetologiji su, pre svega, integrisanje i
razvoj koncepta „Green Chemistry”, kako bi
se podržali i stimulisali proizvođači organskih
i prirodnih preparata koji su dokazano
najbezbedniji i najdelotvorniji u nezi kože. U
formulacijama ovih preparata nalaze se biljni
povećanje hidratacije kože i sprečavanje tzv.
fotostarenja kože, tj. efikasna zaštita od štetnih
efekata sunčevog zračenja.
Biljke i njihovi derivati
U poslednje vreme sve više svetskih brendova
preorijentisalo se na upotrebu biljnih ekstrakata,
ulja, aktivnih biljnih sastojaka, tzv. antiage
fitopreparata u proizvodnji svojih preparata
za negu kože. U sastavu mnogih krema nalaze
se najraznovrsnije biljke i njihovi derivati za
koje postoje dokazana klinička ispitivanja o
njihovoj ogromnoj delotvornosti koja premašuje
sintetske molekule, koji su dugo bili hit na polju
58 Lilly
kozmetologije. Drugi veoma
bitan razlog za upotrebu ovih fitopreparata
je njihova osobina da su oni netoksični,
biorazgradivi, hipoalergeni, lako prodiru
u kožu i ne zapušavaju pore kao što
je slučaj sa preparatima koji sadrže
derivate nafte, parafin, veštačke boje, mirise,
parabene… COSMOS-standard (cosmetics
organic and natural standard ) određuje
propise za proizvodnju i distribuciju organskih
i prirodnih preparata. Svaka zemlja (ne i naša)
analozi hijaluronske kiseline (ekstrakt biljke
Tamarindus indica, koja može mesecima
izdržati bez vode), fitopeptidi iz mleka, žitarica
(koji su prekursori sinteze elastina i kolagena),
fitosteroli iz raznih biljaka, Dioscorea Villosa,
neophodni zreloj koži u menopauzi (zbog
smanjenja estrogena dolazi do suvoće kože i
smanjenja regenerativnih procesa).
Biljni antioksidanti
Postoji ogromna paleta biljnih antioksidanata
koji se bore sa slobodnim radikalima i
svakodnevnim stresom koji oštećuje kožu,
u prvom redu derivati zelenog čaja, vitamin
C koji se nalazi u brojnim biljkama, biogeni
vitamin E itd. Naravno, sve ove formulacije
bile bi nepotpune bez aloje, nevena, kamilice,
zove, lipe, ginko bilobe i drugih ekstrakata koji
svojim umirujućim dejstvom neguju zrelu kožu,
kao i neophodnim ubrzanjem mikrocirkulacije
(ginko), omogućavaju ishranu i regenerativne
procese u koži kojoj je to neophodno. Međutim,
izbor podloge u kojoj će biti uklopljene ove
biljne aktivne supstance je neizmerno važan.
Podloge moraju sadržati biljne voskove i ulja
(shea butter, cacao butter, pčelinji vosak, ulja
masline, badema, avokada, semenki grožđa,
makadamije…), koje će svojim emolijentnim
i hranljivim dejstvom sprečiti isušivanje i
dehidrataciju zrele kože, čiji je ovo osnovni
problem. Pririodne supstance lako prolaze kroz
pore kože koje su selektivna barijera za većinu
stranih supstanci, pa upotrebom ovakvih krema
vaša koža će sigurno biti nahranjena, odnosno
koža će ih sigurno upiti, što je najvažnije za
optimalni efekat upotrebljene kreme.
Ovo je samo deo objašnjenja o ogromnom
antiage potencijalu biljnih preparata. Na sreću,
sve više poznatih brendova priključuje se ovom
konceptu nege, pa će na tržištu biti sve više
preparata za one koji žele da se prirodom bore
protiv starenja kože.
Šta je spirulina?
Spirulina je plavozelena alga, besmrtan organizam koji se obnavlja već 3 milijardi godina i
sadrži mudrost i iskustvo prirode upisane u svom DNK. Spirulina je najpotpuniji i najmoćniji
izvor hrane u svetu. Ona je bogat izvor hranljivih materija u koncentracijama većim od bilo
koje hrane, povrća, voća, semenja ili biljaka i ima brojne koristi za ljudski organizam.
Spirulina je 100 % prirodna, bez konzervansa, lako svarljiva, pogodna je za upotrebu za sve
uzraste i odlična zamena za veštački proizvedene minerale i vitamine.
23x
Šta sadrži?
San Sebastian spirulina sadrži ceo spektar vitamina i minerala,
kako vitamin A, B-12, B-1, B-2 (riboflavin), B-3 (niacin), B-5,
B-6, B-7 (biontin), B-9 (folna kiselina), tako i vitamine E, C, K,
zatim gvožđe, kalcijum, magnezijum, cink i selen. . Isto tako
sadrži 60% proteina sa svim esencijalnim amino kiselinama,
antioksidantima, hlorofilom, betakarotenom, fikocianinom i
gama linoleinskom kiselinom.
više
GVOŽĐA
od spanaća
300%
više
KALCIJUMA
od mleka
39x
više
BETA KAROTENA
od šargarepe
400%
više
PROTEINA
od mesa
Zašto se koristi i kako deluje?
NAJZDRAVIJA I NAJMOĆNIJA
HRANA NA SVETU
Jača imuni sistem
Poboljšava rad srca i reguliše holesterol
Pomaže pri regulisanju telesne težine
Povećava mentalnu energiju i poboljšava rad mozga
www.spirulina.rs
Prečišćava organizam i uništava slobodne radikale
Pomaže kod menstrualnih problema
Daje više energije u sportu i povećava izdržljivost
Poboljšava krvnu sliku anemičnim osobama
Distributer
EMINA JAHOVIĆ, SVESTRANA MUZIČKA ZVEZDA
MUŠKARCI PAMTE
MOJ PARFEM CLOSER
Poznata pevačica lansirala je svoj prvi
parfem, čija eksluzivna prodaja počinje
u Lilly drogerijama. Za čitaoce magazina
otkriva da voli da izgleda seksi, kao i da
naginje vamp stilu, jer ne pripada tipu lolite
N
edavno vam je ukazana čast da zajedno
sa suprugom budete gost na večeri
turskog predsednika Abdulaha Gula,
što govori o stepenu vaše popularnosti?
Moj suprug i ja imamo skladan i miran
brak… On u Turskoj, ja u Srbiji. Gradimo lepu
karijeru, zasnovanu na ljubavi prema muzici
i velikom radu, bez skandala, pa je verovatno
to ono što nas uzdiže i stavlja na pijedestal
posebnih javnih ličnosti koje imaju privilegiju
da budu i na takvim mestima.
■■Kakve utiske nosite sa te posebne prigode?
Večera je bila prilično zvanična… ali lepo
je to videti. Upoznali smo mnogo važnih ljudi
zaslužnih za Tursku.
■■Odlučili ste se, tom prilikom, za pripijenu
belu haljinu, mada vas češće viđamo u
drugim bojama?
Nekako sam uvek tako zamišljala sebe ako
bih, recimo, radila u nekoj vladi… verovatno
zato što moja najbolja drugarica Bisera radi
taj posao, pa su mi kroz glavu prošli autfiti
koje ona često nosi na prijemima. Odmah sam
znala šta ću obući. Odmereno a lepo.
■■Pojavljivanjem u već čuvenoj crnoj haljini
u emisiji Faktor X izazvali ste burne reakcije,
a dobili komplimente, čak i od konkurencije?
Sve vreme takmičenja oblačio me je turski
dizajner Ozgur Masur. On je genijalac koga zna
cela Turska, moj dobar prijatelj, pa sam htela
da se i naši ljudi upoznaju sa njegovim radom.
Haljine nisu vulgarne, ali su seksi i mogu se
nositi u svakoj svečanoj prilici.
■■Od juna meseca ekskluzivno u Lilly
drogerijama prodaje se vaš parfem Closer?
Closer je moj prvi parfem u koga mnogo
verujem i koji će verovatno biti početak mog
malog biznisa, jer bih u budućnosti volela time
da se bavim. Obožavam mirise i želim to da
podelim sa ljudima koji to vole, pre svega sa
mojim dragim fanovima.
■■Čime je inspirisan novi parfem izazovnog
imena, koje su osnovne komponente i kome
je, pre svega, namenjen?
„Žute dunje”
u Istanbulu
■■Kakvi su vaši utisci sa koncerta
Željka Joksimovića u Istanbulu
početkom godine, gde ste zajedno
izveli pesmu „Žute dunje”?
Željko je zaista naš veliki umetnik, to
je još jednom dokazao u Istanbulu.
Bio je to divan koncert organizovan u
novonapravljenom Zorlu centru, koji
je zaista čudo od dvorane. Lepo ga je
bilo slušati u tako perfektnim uslovima,
jer tek tada dolazi do izražaja koliko
umetnik zaista obraća pažnju na detalje.
A on je jedan od takvih. Pozvao me je
iz publike i otpevali smo „Žute dunje”.
Ljudi su bili pozitivno iznenađeni i dopao
im se moj glas u tom žanru.
Parfem je svež i ostaje u sećanju, naročito
muškarcima. To je karakteristično za Closer i
sasvim dovoljno.
■■Vi i vaša saradnica Tijana Todorović,
modna dizajnerka, negujete seksi, donekle
Poznati
u Lilly-ju
Moji inostrani prijatelji i ja
redovno kupujemo u Lilly-ju
■■Da li kupujete u Lilly-ju, da li Vam nedostaje naša bogata
ponuda kada ste u Turskoj ?
Ovo me je nasmejalo jer često dolazim u Lilly, ne samo ja već
i moji inostrani prijatelji vole da kupuju u Lilly-ju kad dođu u
Srbiju. Tamo uvek nađu ono što im treba.
vamp imidž fatalne zavodnice, koji je
svakako u skladu sa vašom prefinjenom
lepotom i vanserijskim izgledom?
Volim da izgledam seksi, jer mi taj način
dobro stoji. Ranije sam mnogo patila što nikad
nisam mogla da budem devojka sa kikicama
i slatkim cvetnim haljinicama u ravnim
baletankama. Taj stil mi se uvek mnogo sviđao,
ali na nekom drugom. Nikada nisam izgledala
kao Lolita, jer imam izražene kosti lica i
atribute, a opet na mršavom telu… pa mi s
jedne strane vamp, a s druge totalno masculin i
rock stil najbolje stoji. Svaka žena treba da reši
taj problem i uvek će biti dobro obučena.
■■Koliko se razlikuje imidž koji negujete u
javnosti od privatnog, gde je poznato da ste
predana majka i supruga?
Kad sam sa decom volim da budem
komforno obučena, u ravnim cipelama i
velikom torbom, kako bih mogla u nju da
strpam sve što se nađe na putu, a kad sam samo
sa mužem volim da izgledam sređeno i lepo.
mediji su najbolji način da održavam kontakt
sa mojim fanovima. Trudim se, zaista, da što
više lepih momenata podelim sa njima.
Zavisi šta radim, pošto puno treniram
često započinjem dan gym garderobom, a ako
ću biti kod kuće celi dan, obično je to nešto
komforno. Obožavam da nosim Mustafine
majice, jer su prijatne i široke.
Tačno je, ali mislim da kontakt sa publikom
na koncertima ipak ne može da zameni ništa
na svetu, kao i direktan kontakt sa fanovima,
jer to ste onda vi.
■■Kako Emina Jahović Sandal izgleda kada
provodi dan kod kuće? Ne libite se da slike
bez šminke podelite onlajn?
■■ Kako je vaš sin Jaman naučio srpski?
Uvek pričam sa njim i mnogo sam ponosna
što savladava moj maternji jezik.
■■Koliko ste zadovoljni činjenicom da je broj
vaših fejsbuk fanova prešao 600 hiljada?
Uvek imam rezervu prema virtuelnom
svetu i društvenim mrežama, ali oni su naša
svakodnevica, a pošto živim u drugoj zemlji ti
■■Socijalne mreže danas mogu presudno da
utiču na popularnost i održavanje željenog
imidža u javnosti?
■■Kako izgleda dnevna rutina vaše nege?
Imate izrazito lep, baršunast, svetao ten
koji zahteva posebnu pažnju?
Moja tajna je verovatno u genetici, jer
moja mama i sestra imaju lepu kožu. Tanka
je i nežna, pa se ne sme iscrpljivati sa mnogo
šminke i preteranih tretmana. Kožu redovno
čistim, veoma malo se šminkam i gledam da se
što manje izlažem suncu, iako mi jako prija.
61 Lilly
TURISTIČKE DESTINACIJE- MALTA
U DOMOVINI MAL
Pored uživanja u moru i suncu, turistima se nudi mogućnost da se
upoznaju sa bogatom istorijom malog arhipelaga koji su tokom vekova
mnogi pokušavali da osvoje ali je svega nekolicini to zaista i uspelo
Valeta
Piše: Jelena Vukmirović
M
nogi su već bili u Turskoj, Grčkoj,
Egiptu, a na Crnogorskom
primorju odavno im je poznat
svaki kamen i žele da isprobaju nešto novo, a
da to novo opet nije daleko poput Australije.
Idealno rešenje je odlazak na Maltu, gde
se mladima između šesnaest i dvadeset pet
godina nudi i mogućnost da spoje lepo sa
korisnim i, uz dobar provod, u nekoj od
malteških škola stranih jezika usavrše svoje
znanje engleskog jezika. Za one nešto starije,
boravak u domovini malteškog sokola
pored uživanja u moru i suncu, ronjenju,
beskonačnim šetnjama i interesantnoj hrani
nudi i mogućnost da se upoznaju sa bogatom
istorijom ovog malog arhipelaga koji su
tokom vekova mnogi pokušavali da osvoje
ali je svega nekolicini to zaista i uspelo.
Pored Malte, koja je najveće ostrvo u
arhipelagu, a ujedno i centar svih značajnijih
dešavanja u zemlji, za obilazak su interesantni
Gozo, gde je prema legendi nimfa Kalipso
namamila Odiseja i držala ga zarobljenog u
pećini, i maleni Komino na kome se nalazi
jedno od mesta sa najplavljim morem u
Mediteranu – čuvena Plava laguna. A, odakle
krenuti? Pa, svakako iz Valete, glavnog grada
62 Lilly
Malte koji je svojevremeno bio sedište velikog
majstora vitezova reda svetog Jovana, kasnije
poznatih kao Malteški vitezovi.
Malta
U samom centru Valete, glavnog grada
Malte, nalazi se Palata velikog majstora koja
je jedna je od glavnih turističkih atrakcija
čitave zemlje i zatvorena je za posetioce
jedino onim danima kad u njoj zaseda
parlament. U palatu se ulazi kroz Neptunovo
dvorište koje krasi statua ovog boga za koju
je navodno nag pozirao admiral Andrea
Doria, prijatelj tadašnjeg velikog majstora
i osnivača grada Žana de la Valeta. Kao i
u većini renesansnih građevina, sve važne
odaje smeštene su na spratu a do njih se
dolazi velikim stepeništem i tzv. Viteškim
hodnicima koje krase portreti velikih
majstora vitezova malteškog reda, njihovi
grbovi i oklopi. Odatle se ulazi u brojne
prostorije od kojih mnoge i dalje koristi
predsednik Malte. Jedna od najpoznatijih
dvorana je dvorana svetog Mihajla i Džordža
na čijem se jednom kraju nalazi tron iznad
kog je grb Republike Malte, a na drugom je u
zid ugrađen deo velikog Karaka, broda kojim
su vitezovi reda svetog Jovana sa Rodosa
doputovali na Maltu. Slike koje krase gornji
deo dvorane predstavljaju prikaz velike
opsade Malte iz 1565. godine kad su Malteški
vitezovi uspeli da odbiju napad nadmoćne
otomanske mornarice. Druga najpoznatija
prostorija je Ambasadorska soba, poznata
i pod nazivom Crvena soba čiji skupoceni
lusteri i tamnocrveni enterijer oslikavaju
daleko poznatu moć i bogatstvo Malteških
vitezova. Jedna od nezaobilaznih atrakcija
Valete je i Ko-katedrala svetog Jovana, jedna
od najlepših baroknih građevina ovog tipa,
koja još uvek pripada vitezovima Malteškog
reda. Prilično neugledna spoljašnjost ove
Nikako visoke potpetice
U većinu crkvi na Malti ne može se ući u neodgovarajućoj odeći. Nisu dozvoljene kratke
suknje i pantalone, žene moraju da imaju pokrivene ruke i dekolte, a u neke objekte nije
dozvoljeno ući u obući sa visokom potpeticom. Sve ranije pobrojano nije dozvoljeno jer se
smatra nepodobnim, a ovo poslednje je zabranjeno iz praktičnih razloga – primećeno je da
cipele sa visokim potpeticama štiklom oštećuju srednjovekovne podove u ovim objektima.
LTEŠKOG SOKOLA
Vitez Karavađo
Poznati slikar, čuven po svojoj prekoj naravi, potražio je utočište
na Malti nakon što je pobegao pošto je tokom jedne kafanske tuče
počinio ubistvo. Karavađov talenat dopao se velikom majstoru koji
je odlučio da ga proglasi vitezom Malteškog reda, ali je slikar ubrzo
nakon završetka dela Usekovanje glave Jovana Krstitelja, ponovo
zapao u nemilost pošto je povredio nožem drugog viteza.
građevine i dva topa koja se nalaze pred
ulazom u potpunoj su suprotnosti sa njenim
raskošnim enterijerom. Pod crkve napravljen
je od raznobojnog mermera, a ispod svakog
od četirsto raskošnih spomenika leži po jedan
od malteških vitezova. U crkvi se takođe
nalazi kripta u kojoj počiva dvanaest velikih
majstora reda Malteških vitezova uključujući
i osnivača grada Žana de la Valeta.
Ozirisovo oko
Čitav grad Valetu moguće je obići peške, a
u večernjim časovima preporučuje se šetnja
pored obale i kafa u nekom od mnogobrojnih
kafića u kojima se može naručiti npr. espreso
ali spravljen na malo drugačiji način od onog
italijanskog. Ljubiteljima klabinga i večernjih
obilazaka barova preporučuje se da se iz Valete
zapute u Pačevil, mesto koje nudi najbolji
noćni provod na Malti. Oni, pak, koji nisu
preterano zainteresovani za noćni provod,
a dosadno im je i da čitave dane provode na
plaži ili šetalištu, mogu se zaputiti u istraživanje
ostrva i njegovih mnogobrojnih atrakcija tako
što će se u prepodnevnim časovima ukrcati
na neki autobus koji kreće iz Valete i uputiti se
ka željenoj destinaciji odakle će se uveče istim
takvim autobusom i vratiti. A koja mesta bi na
Ljubiteljima klabinga
i večernjih obilazaka
barova preporučuje se
da se iz Valete zapute
u Pačevil, mesto koje
nudi najbolji noćni
provod na Malti
ostrvu Malta još trebalo posetiti? Izbor je velik i
zavisi od afiniteta posetioca, pa će npr. oni koji
više vole urbaniji način života posetiti Slimu i
Sent Džulijan dok će ljubitelji istorije sigurno
svratiti do „tri grada“(Senglea, Kospikua
,i Vitorioza) smeštena nedaleko od Valete i
u Vitoriozi posetiti utvrđenje Sent Anđelo i
inkvizitorovu palatu za koju nije ni čudo što
postoji ako se uzme u obzir nekadašnji raskošni
i raskalašni način života malteške aristokratije.
Nezaobilazni za obilazak su i: stara prestonica
Malte Mdina koja je, iako u nekim od njenih
palata i dalje žive predstavnici starih malteških
porodica, poznata kao „tihi grad“ pošto u
njoj nema automobila; Naksar sa svojom
pariskom palatom koja je izgrađena u 18. veku
za velikog majstora Manoela de Vilenu, a koja
je zahvaljujući svojim velelepnim vrtovima i
predivnom enterijeru ne tako davno poslužila
kao „francuski dvorac“ u filmu Grof Monte
Kristo i „italijanska vila“ u Bibisijevoj drami
Bajron; nekropolis iz 3600. godine pre Hrista
u kome je sahranjeno oko 7000 ljudi; Plava
pećina sa dubokom vodom koja se preliva u
svim nijansama plave boje i do koje se stiže
jedino brodom; kao i nezaobilazno ribarsko
mestašce Maršalok u kome se nalazi najveća
riblja pijaca, najpoznatiji riblji restorani na
Malti i karakteristični šareni ribarski brodići
za koje se priča da nisu promenili izgled još od
vremena Feničana i koji na sebi i dalje imaju
nacrtano Ozirisovo oko koje bi brodić i posadu
trebalo da štiti od zlih duhova.
Brodić ili trajekt su ujedno i jedina
prevozna sredstva pomoću kojih je moguće
stići do preostala dva važna malteška ostrva
– Gozoa i Komina.
Gozo
Gozo je drugo po veličini ostrvo u
malteškom arhipelagu, a njegovi stanovnici
se po načinu života znatno razlikuju od
Maltežana. Naime, dok se na Malti mogu
naći gradovi u kojima je tempo života
užurban, Gozijanci više vole mirniji i gotovo
seoski način života. Trajekt koji saobraća
63 Lilly
TURISTIČKE DESTINACIJE- MALTA
Tipična krivudava
ulica na Malti
između Gozoa i Malte pristaje u luci Mgar
odakle se autobusom stiže u glavni grad Gozoa
Viktoriju, čije je drugo ime Rabat. Na ostrvu
postoji veliki broj mesta koja su zanimljiva
zaljubljenicima u istoriju, a tu se nalaze i čuvene
plaže od narandžastog peska. Interesantno
je obići Citadelu u Rabatu koja je služila za
odbranu tokom mnogobrojnih pokušaja
osvajanja ovog ostrva, a unutar Citadele očuvan
je stari zatvor na čijim zidovima i dalje postoje
grafiti koje su urezivali oni koji su tu tamnovali
pre nekoliko vekova. Interesantno je jedan od
zatočenika ovog zatvora u mladosti bio i osnivač
Valete, veliki majstor Žan de la Valet. Pored
Citadele, svakako bi trebalo posetiti neolitske
Ggantija hramove kod mesta Xaghra, koje
je pod za[titom UNESCO-a. Ove neolitske
građevine, nastale u četvrtom milenijumu p.n.e.
uz Stounhendž spadaju među najstarije očuvane
strukture ovog tipa. Pored toga, pažnju sigurno
zavređuju pećina za koju se priča da je u njoj bio
zarobljen Odisej, Azurni prozor u zalivu Duejra
i nezaobilazni zaliv Ramla sa svojim prelepim
narandžastim peščanim plažama. Ono što
posetilac nikako ne bi trebalo da propusti tokom
boravka na Gozou je čuveni gozijanski sir koji
se najbolje slaže sa domaćim vinom sa Gozoa.
Iako bi samom Gozou za pristojan obilazak
trebalo posvetiti bar nekoliko dana, iskusnom
turisti je i kratkotrajan boravak na ovom ostrvu
Tradicionalni čamac
Šareni balkoni
peščana već od oblog kamenja. Odmah iza Plave
lagune nalazi se Kristalna laguna koja je jedno
od omiljenih mesta za ronjenje, ali moguće joj
je prići jedino čamcem ili brodićem. Jedini hotel
Kada su vitezovi Jovanovci od strane
na Kominu nalazi se kod zaliva Sam Nikolau i
Turaka naterani da napuste Rodos, Karlo
ima predivnu peščanu plažu čije se korišćenje
V im je dozvolio da se nasele na Malti pod
osobama koje nisu gosti hotela naplaćuje. Pored
uslovom da mu svake godine šalju određen
ove, jedina druga peščana plaža na Kominu nalazi
veći broj živih malteških sokolova.
se u susednom zalivu Santa Marija a iznad nje je
smeštena interesantna za fotografisanje ružičasta
dovoljan da odluči da li će sledeće godine možda policijska stanica. Od atrakcija Komina važno
doći baš na Gozo i boraviti npr. u nekoj od
je spomenuti i ono što odmah po dolasku na
farmi pretvorenih u luksuzne kuće za
ostrvo upada u oči, a to je Kula Svete
Marije čiju je izgradnju početkom
iznajmljivanje. Prilično netaknuta
sedamnaestog veka naredio veliki
priroda sa kojom se posetilac
majstor Alof de Vinjakur, a koja
susreće prilikom posete Gozou
Palata velikog
je kao najveća kula koju su
samo je uvod u ono što ga
majstora jedna od
Malteški vitezovi izgradili na
očekuje na najmanjem
ovim ostrvima imala zadatak
naseljenom ostrvu malteškog
glavnih turističkih
arhipelaga – Kominu.
atrakcija čitave zemlje, da štiti Komino i brani pristup
kanalu Malta-Gozo.
zatvorena je kad
Komino
Iako su mišljenja onih
u njoj zaseda
koji su letovali na Malti
Komino ima populaciju od
parlament
podeljena, može se zaključiti
svega nekoliko stanovnika, jedan
da su oni koji su očekivali provod
hotel, najlepšu Plavu lagunu i mnogo,
i celodnevne žurke poput onih na Ibici
mnogo netaknute prirode. Plava laguna
nalazi se između ostrva Komino i nenaseljenog
otišli razočarani, a svi oni koji su od letovanja
ostrvca Kominoto, voda je kristalno čista i azurno
tražili nešto više od sunčanja, kupanja i nonplava pa je dolazak na ovu lokaciju popularan
stop provoda izrazili su želju da na Maltu dođu
među porodicama sa decom iako plaža nije
ponovo i uživaju u njenoj bogatoj istoriji.
Plaćanje u pticama
PROIZVOD ZA IZBELJIVANJE ZUBA KOJI SE NA SVETSKOM TRŽIŠTU KORISTI JOŠ OD 2000 GODINE
WHITE SMILE TRAKICE ZA IZBELJIVANJE ZUBA
P
roizvod za izbeljivanje zuba koji se na
svetskom tržištu koristi još od 2000 godine
jesu trakice za izbeljivanje zuba. Trakice White
Smile sadrže hidrogen peroksid koji izbeljuje
zube za više nijansi za samo 7 dana. White
Smile trakice brzo i lako uklanjaju flekice sa
površine zuba, nastale od upotrebe kafe, vina, i
drugih veštačko obojenih namirnica. Odlične
su i za održavanje beline zuba. Mekane su i
savitljive,čvrsto stoje na zubima, nema nikakvih
problema u vidu odlepljivanja i viška gela.
Ukusa su mente. Pakovanje sadrži 7 pari trakica.
Download

zakon ulične elegancije leto je kuća svih emocija godišnjica