V Hlavnom pro grame sa pre ds tavia
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Jókaiho divadlo Komárno
Štúdio 12 Bratislava
dotyky
a spojenia
7. ročník
martinského festivalu divadiel
na Slovensku
20. – 26. júna 2011
SkRAT Bratislava
Slovenské komorné divadlo Martin
Divadlo Ivana Palúcha Banská Bystrica
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Astorka Korzo ’90 Bratislava
YSTFUD Košice
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Štátne divadlo Košice
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Divadlo Jána Palárika Trnava
Mestské divadlo Žilina
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava
www.dotyk yaspojenia.sk
PO N DE LO K 20. júna
11:00
DOT YK Y A SPOJENIA JUNIOR
Štúdio
Divadelný ústav Bratislava – Štúdio 12
Michaela Zakuťanská, Kristiina Jalasto
Salto mortale (kombat)
dramaturgia Juraj Hubinák | scéna Zuzana Hudeková | kostýmy Zuzana Hudeková |
asistenti réžie Marko Tiusanen, Petra Bečková | réžia Kati Kivitar
hrajú: Ľubomír Bukový, Juraj Loj, Elena Kolek-Spaskov, Ludwig Bagin
14.00 – 16.00
Slovenské národné literárne múzeum
Platforma 11+
• scénické čítanie textov detí, ktoré sa v priebehu uplynulej sezóny zapojili do
dielní kreatívneho písania v Bábkovom divadle na Rázcestí z Banskej Bystrice,
Bábkovom divadle Žilina, Divadle Andreja Bagara Nitra a v bratislavskom Štúdiu 12
• scénické čítanie textov finalistov
a vyhlásenie výsledkov súťaže Dramaticky mladí
17.00
Akadémia umení Banská Bystrica
Národný dom
Federico García Lorca
Krvavá svadba
preklad Vladimír Oleríny | dramaturgia Katarína Mišíková, Marek Turošík | scéna
Ljuboslav Majera, Jaroslav Valek | kostýmy Zuzana Formánková | asistent réžie
Dana Turanská | réžia Ljuboslav Majera
hrajú: Dominika Pelleová, Antónia Olšavská, Matej Erby, Ladislav Ladomirjak, Mária
Hulecová, Štefan Lengyel, Anna Matejová, Mária Olejníková, Monika Smolková,
Zuzana Ďuríková, Peter Olejár, Ivana Halašová, Jana Jenčová
19:00
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Salto mortale (kombat) je hrou o priateľstve dvoch dospievajúcich chlapcov
z rodín kočovných kolotočiarov. Na prahu dospievania roztáčajú kolotoč príbehu o krehkých vzťahoch a láske, o túžbe nájsť svoje miesto na zemi, o strácaní a nachádzaní seba samého. Pád z takéhoto kolotoča bolí a rany môžu
zostať otvorené po celý život. Inscenácia vznikla v rámci medzinárodného
projektu Platforma 11+, ktorý sa zameriava na cieľovú skupinu dospievajúcich
11 – 15 ročných mladých ľudí.
Štúdio
Alexander Vasilievič Suchovo-Kobylin
Smrť Tarelkina
preklad Mikuláš Gacek, Anna Lesná | dramaturgia Miroslav Dacho | scéna a
kostýmy Veronika Ďurišová, Laura Štorcelová | réžia Lukáš Brutovský
hrajú: Daniel Fischer, Otto Culka, Alexandra Palatinusová, Dominika Kavashová,
Anna Nováková, Judit Bardós, Pavol Gmuca, Daniel Žulčák, Lukáš Pavlásek, Lukáš
Dóza, Richard Blumenfeld, Michal Kalafut, Jakub Lorencovič
Prečo partneri festivalu podporujú Dotyky a spojenia?
Model Obaly – inteligentné obalové riešenia
Festival podporuje tvorbu mladých divadelníkov a zároveň oboznamuje širokú
verejnosť s repertoárom slovenských divadiel v krátkom čase na jednom mieste.
Atmosféra umocnená skvelým programom dáva príležitosť na stretnutia,
zábavu a oddych.
Hlavným motívom Lorcovej Krvavej svadby je vášeň a krv. Hlavní hrdinovia
hnaní pudmi strácajú kontrolu nad svojimi emóciami a prepadávajú vášni,
ktorú považujú za lásku. Vášne a rozum sú tu ako oheň a voda. No za ťažký
hriech cudzoložstva sa kruto pomstia nevestini príbuzní. Inscenácia vznikla
v pedagogickej réžii Ljuboslava Majeru.
NEOGRAFIA Martin – výrobca náročných farebných kníh, časopisov, katalógov
a obalov zo skladačkovej lepenky
Festival považujeme za vrcholné podujatie kultúrneho života nielen v rámci
mesta Martin, ale celého Slovenska. Prináša radosť znalcom divadla, ale svojou
atraktívnou formou oslovuje širokú verejnosť všetkých vekových kategórií.
Cestovná agentúra STAHL REISEN – predajca leteniek, zájazdov a okružných
plavieb s 19-ročnou tradíciou
Festival prináša možnosť vidieť zaujímavé a inšpirujúce tvorivé počiny rôznych
divadelných súborov v priebehu niekoľkých dní. Festival už od jeho vzniku
považujeme za vrchol kultúrnej sezóny v Martine a celý rok sa naň veľmi tešíme.
Nadácia Slovenskej sporiteľne – napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov zameraných najmä na neziskový sektor
Podpora kultúry v slovenských regiónoch patrí medzi naše tradičné aktivity.
Festival považujeme za jeden z najkvalitnejších na Slovensku.
Hra A. V. Suchovo-Kobylina Smrť Tarelkina je zaujímavým žánrovým experimentom, ktorý sa pohybuje od čiernej komédie / frašky až k absurdnej dráme.
Rozpráva príbeh malého úradníka, ktorého životné okolnosti a nadriadení pritlačili k múru a ktorý sa v snahe o svoju záchranu dostáva do spleti bizarných
situácií.
DOT YK Y A SPOJENIA
UTO RO K 21. júna
9:30
Národný dom
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Monika Gerbocová
Snehulienka a sedem trpaslíkov
výprava Tomáš Volkmer | hudba Jiři Philipp | asistent réžie Jozef Novysedlák | réžia
Monika Gerbocová
hrajú: Denisa Ďuratná, Slavomíra Fulínová , Jozef Novysedlák, Peter Slovák, Mikuláš
Macala, Albín Medúz, Pavol Pivko, Albín Medúz, Peter König, Mária Brozmanová,
Katarína Turbanová, Pavol Pivko, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, Anna Strnadová
(pre deti od 4 rokov)
11.00 – 13.00
Shakespeare je, bol a bude večný. Vždy živý, súčasný, a predovšetkým mladý. Shakespeare – to je zrkadlenie tém; stavu mysle a duše súčasníka. Našich
pocitov a životných postojov, pochybností aj pochybení. Jeho komédia Sen
noci svätojánskej je zábavná a zároveň strhujúca iskrivou myšlienkou. Je
o hľadaní lásky, vzájomných vzťahoch, prebúdzaní sa sexuality a telesnosti.
O mladých ľuďoch a ich sebaobjavovaní. O nepokoji a skúsenosti súčasného
Erosa. O tom, ako mladý človek na prahu dospelosti hľadá sám seba. O hravosti, pohrávaní sa a manipulácii v partnerských či mileneckých vzťahoch.
študovňa SKD
Ako na divadlo? (seminár)
• prezentácia výsledkov a skúseností Asociácie Divadelná Nitra z realizácie projektu
Ako na divadlo (zámery projektu, koncepcia, štruktúra projektu, organizácia,
systém oslovovania škôl, spolupráca s lektormi a tvorcami inscenácie, samotný
priebeh projektu, reakcie a odozvy na projekt, prínos projektu pre divadlá, prínos
projektu pre účastníkov)
• význam vzdelávacích projektov a skúsenosti zástupcov slovenských divadiel s ich
realizáciou
• nadviazanie spolupráce pri realizácii pilotného projektu Ako na divadlo
v slovenských divadlách
spoluorganizátor diskusie: Asociácia Divadelná Nitra
prezentácia: Darina Kárová, Slavka Civáňová
15:30
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Štúdio
William Shakespeare
Sen noci svätojánskej
preklad Jozef Kott | scéna Diana Strauszová | kostýmy Dorota Cigánková |
choreografia Jaro Viňarský | výber hudby a réžia Svetozár Sprušanský
hrajú: Lukáš Šepták, Ľudmila Dutková, Boris Srník, Filip Lenárth, Jana Jurišincová,
Svetlana Janišová, Peter Krivý, Matej Lacko, Michal Novodomský, Ján Ivan, Tomáš
Krištof, Kristína Medvecká-Heretiková, Diana Dunčková, Tomáš Krištof, Peter Lejko
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
19.00
Národný dom
otvorenie festivalu
Jókaiho divadlo Komárno
Anton Pavlovič Čechov
Višňový sad
(predstavenie v maďarskom jazyku)
Čechovove hry sú majstrovskými dielami – povedané slovami Lászlóa Németha, skrývajú v sebe „mýtický náboj“. Mýtickým nábojom Višňového sadu
je strácanie sa starého, zažitého sveta. Preto po ňom siahali a siahajú divadlá
vždy, keď majú pocit, že sa končí nejaká éra. Jókaiho divadlo sa tiež rozhodlo
vyjadriť k tejto zmene prebiehajúcej v našom živote, k tomu, ako sa chorobne
pokúšame zachovať daný stav, namiesto toho, aby sme čelili zmene. Ženieme
sa za ideálmi a utiekame sa do vzdušných zámkov postavených zo spomienok.
Pohľad na kvitnúce višňové stromy je symbolom nášho rojčenia a fantázie, ich
ovocie je však znakom zániku.
preklad György Spiró | dramaturgia Emese Varga | scéna Jozef Ciller | kostýmy
Milan Čorba | hudba Peter Mankovecký | pohybová spolupráca Juraj Letenay |
réžia Martin Huba a. h.
hrajú: Éva Bandor, Renáta Tar, Krisztina Holocsy, Attila Mokos, Tibor Tóth, Viktor
Szabó, Tibor Fabó, Katalin Holocsy, István Olasz, Xénia Molnár, István Németh,
Bálint Majorfalvi, László Nagy, Peter Emmer, Tibor Lelkes, Dávid Sipos
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
22.00
Štúdio tanca Banská Bystrica
Divadelné námestie
Tomáš Danielis
Spomienky tela
scéna a kostýmy Katarína Holková | hudba Toni Granko | réžia Tomáš Danielis
tancujú: Denisa Benčaťová, Lucia Horváthová, Petra Péterová, Lenka Rajchmanová,
Tibor Trulík
elledanse Bratislava
Pavel Mašek, Lenka Vágnerová
Quadrans
kostýmy Matúš Bubák | hudba Peter Groll | réžia Pavel Mašek, Lenka Vágnerová
tancujú: Zuzana Hianiková, Zuzana Sehnalová, Klaudia Vargová, Pavol Kovalčík,
Stanislav Stanek, Vladislav Šoltýs
23:30
Divadelný ústav Bratislava – Štúdio 12
Štúdio
Júlia Rázusová, Michal Baláž
Barbados
Dve ženy a dvaja muži hrajú zvláštnu hru, ktorá im má ukázať hranice ich vôle,
túžby a strachu. Divadelné dobrodružstvo, ktoré popiera realitu a nastavuje vlastné pravidlá hry. Autorský projekt študentov VŠMU Barbados vznikol
v rámci laboratória súčasnej drámy Štúdia 12 Mliečne zuby.
dramaturgia Michal Baláž | scéna a kostýmy Veronika Keresztesová | hudba Lucia
Chuťková, Peter Čaputa, Balázs Sebok | réžia: Júlia Rázusová
hrajú: Gabriela Marcinková, Denisa Križanská, Roman Poláčik, Daniel Fischer
STR E DA 22 . júna
9.30
DOT YK Y A SPOJENIA
Štúdio
Bábkové divadlo Košice
Marta Guśniowska
O bračekoch, sestričkách
svätého Františka
preklad Juraj Andričík | dramaturgia Ivan Sogel | scénografia Eva Farkašová | hudba
Piotr Klimek | asistent réžie Beáta Dubielová | réžia Petr Nosálek
hrajú: František Dolejší, Beáta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Juraj Fotul, Erika
Molnárová, Peter Creek Orgován
(pre deti od 4 rokov)
11.00
študovňa SKD
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa
moderuje Vladimír Štefko
17:00
Štúdio
SkRAT Bratislava
Dušan Vicen a kolektív autorov
Napichovači a lízači
scénické riešenie, scenár, réžia Dušan Vicen | hudba Pjoni, Radoslav Chrzan a iní
| vizuálna spolupráca Boris Vitázek | spoluautori textov a účinkujúci Vít Bednárik,
Ľubo Burgr, Lucia Fričová, Daniela Gudabová, Milan Chalmovský, Romana Maliti
Divadlo SkRAT vyvracia v inscenácii Napichovači a lízači mýtus o tom, že
ľudia sa delia na lovcov a zberačov. Obrazy, výstupy, scénické a textové koláže,
vášnivo obhajujúce novú pojmológiu a nový pohľad na staré veci, zároveň
však samy seba vyvracajúce, samy so sebou polemizujúce, samy seba požierajúce pri hľadaní odpovede na zásadnú otázku dneška: Kto sú napichovači?
A kto sú lízači?
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
20:00
Slovenské komorné divadlo Martin
Národný dom
Jozef Hollý / Dodo Gombár
Kubo (remake)
úprava Dodo Gombár | dramaturgia a hudba Róbert Mankovecký | scéna Marek
Hollý | kostýmy Hana Holcmanová | réžia Dodo Gombár
hrajú: Marek Geišberg, Lucia Jašková, Dominik Zaprihač, Renáta Rundová, Daniel
Heriban, Nadežda Jelušová, Jana Oľhová, Karol Čičmanec,
Viliam Hriadel
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
22:00
Lipa spieva Lasicu
Divadelné námestie
koncert Milana Lasicu a Petra Lipu s kapelou Peter Lipa Band
účinkujú: Peter Lipa, Milan Lasica, Peter Lipa jr., Michal Šimko, Robert Rist,
Michal Žáček
24:00
Divadlo Ivana Palúcha Banská Bystrica
Štúdio
Viera Dubačová, Jaro Viňarský
Helver a tí ostatní
inšpirované hrou Ingmara Villqista Helverova noc
scéna a kostýmy Dušan Krnáč | pohybová spolupráca Jaro Vinařský | dramaturgia
a réžia Viera Dubačová, Jaro Viňarský
hrajú: Viera Dubačová, Jaro Viňarský
Ambíciou inscenácie Kubo (remake) je predovšetkým originálna interpretačná výpoveď: Kubo dnes, Kubo v súčasnosti, Kubo interpretovaný súčasnými
vyjadrovacími prostriedkami. Na javisku prebiehajú naraz dva paralelné príbehy – ten prvý, vyjadrený Hollého textom, je príbehom dedinského prostáčika,
ktorého všetci manipulujú kvôli mamonu; druhý je metapríbehom súčasnosti,
vyjadreným pohybom, hudbou, výtvarnou zložkou, interpretáciou textu, charakterov a vzťahov.
Café Kamala – kaviareň v Martine spojená s predajom kávy
Festival vždy oživí a osvieži Martin. Martinčania, ktorí majú radi divadlo,
nemusia cestovať za predstaveniami iných divadelných súborov. Ony prídu
k nám.
Zoznam.sk – jeden z najnavštevovanejších slovenských internetových portálov
so špecializáciou na vyhľadávanie webových stránok slovenského internetu
Festival podporujeme už niekoľko rokov, pretože ide o kvalitné kultúrne
podujatie po organizačnej aj obsahovej stránke.
.týždeň – vydavateľstvo týždenníka .týždeň, prevádzkovateľ webu
www.tyzden.sk a aplikácie v tablete iPad
Máme radi divadlo, slovenských divadelníkov a aj mesto Martin. Festival má
7-ročnú tradíciu a ponúka skvelé divadelné predstavenia.
Helver a tí ostatní nie je ani činohernou ani tanečnou inscenáciou. Táto forma pri tvorbe vyplynula z akéhosi osobitého divadelného výjavu: jeho hlavným atribútom je presne definovaný priestor, od ktorého sa odvíja konanie
herca a tanečníka. Priestor s nekompromisnými pravidlami prenesenými do
fyzického výrazu. Telo hnané do extrémneho fyzického vypätia. Totálnosť
konania v krutých podmienkach daných okolím.
DOT YK Y A SPOJENIA
ŠT VR TO K 23. júna
9.30
Národný dom
LUDUS Bratislava
Jana Mikitková, Miriam Kičiňová, Roman Večerek
Abeceda zjedla teba
(Inšpirované dielom Orbis Pictus J. A. Komenského)
dramaturgia Miriam Kičiňová | scéna Natália Veľká | kostýmy Marek Šafarík |
výber hudby Kristián Seidman | réžia Jana Mikitková
hrajú: Lukáš Žandára, Simon Fico, Andrej Sisák, Tajna Persie, Júlia Kováčiková
(pre deti od 5 rokov)
11.00
študovňa SKD
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa
moderuje Vladimír Štefko
15:30
Zvolenská inscenácia Plač je slovenskou premiérou súčasnej hry významnej
českej dramatičky. Hra s čisto ženským obsadením sa ponára do hlboko osobných a citlivých problémov protagonistiek a zároveň nesie univerzálne nadčasové poslanie. Prináša katarziu i otvorenie podstatných existenciálnych tém.
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Štúdio
Lenka Lagronová
Plač
preklad Mária Hevierová a Daniel Hevier | dramaturgia Uršuľa Ferenčuková | scéna
a kostýmy Marek Gašpar Šafárik | hudba Krzysztof Konieczny | réžia Joanna Zdrada
hrajú: Jana Pilzová, Dana Karolová, Svetlana Sarvašová, Zlatica Gillová
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
18:30
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Národný dom
Ondrej Šulaj
Gazdova krv
voľne na motívy próz Rudolfa Slobodu
dramaturgia Andrea Domeová | scéna a kostýmy Mona Hafsahl | hudba Sisa
Michalidesová | réžia Juraj Nvota
hrajú: Miroslav Noga, Szidi Tóbiás, Rebeka Poláková, Zita Furková, Petra Vajdová,
Zuzana Konečná, Matej Landl, Marián Labuda ml.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
22:00
Teatro Wüstenrot Bratislava
Divadelné námestie
Cesta okolo sveta za 90 minút
Gazdova krv, divadelná hra Ondreja Šulaja na motívy próz Rudolfa Slobodu
vznikla priamo pre Astorku, podobne ako Slobodove hry Armagedon na Grbe a Macocha, ktorých vznik podnietila herečka Zita Furková na začiatku 90.
rokov minulého storočia. Kontinuitu s predchádzajúcimi inscenáciami udržuje
autorský tím na čele s režisérom Jurajom Nvotom.
koncert kapely Violin Orchestra Bratislava so sólistami Máriou Eliášovou, Eugenom
Botošom, Miroslavom Raitom a Marošom Bangom
24:00
YSTFUD Košice
Štúdio
Ľubo Burgr, Dušan Vicen a kolektív autorov
Exyt Víchod
hudba Ľubo Burgr | projekcia Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská | réžia Ľubo Burgr,
Dušan Vicen
hrajú: Ľubomír Cvanciger, Romana Maliti, Jozef Mičko, Vasiľ Rusiňák, Lucia Sčensná
OKI – ponúka profesionálne tlačové riešenia pre kancelárie a produkty, ktoré
vynikajú vysokou kvalitou tlače s možnosťou potlačiť rôzne druhy médií
Festival je už od svojho vzniku dôležitou súčasťou kultúrneho diania nielen
v Martine a preto nás teší, že môžeme prispieť k rozvoju divadelného umenia
na Slovensku.
Systecom – poskytovateľ kompletnej starostlivosti v oblasti informačných
technológií
Rodina dohadujúca sa absurdne o dedičstvo, ľudia stratení a zúfalí, čakajúci,
prehrabávajúci sa vo vreciach – to sú hrdinovia projektu Exyt Víchod. Metóda
scénickej koláže, s ktorou prišlo v 90. rokoch divadlo Stoka, inšpirovala nielen
alternatívnych divadelníkov. Text, ktorý sa rodí pri skúškach a je výsledkom
fixovanej improvizácie, dodáva inscenácii značnú dávku vierohodnosti.
Festival je každoročne jedným z vrcholov slovenskej divadelnej sezóny a dáva
širokej verejnosti možnosť vybrať si z desiatok profesionálnych vystúpení toho
najlepšieho, čo sa na divadelnej scéne v aktuálnej sezóne zrodilo.
Brantner Fatra – poskytovateľ komplexných služieb v oblasti odpadového
hospodárstva, údržby verejnej zelene, zimnej údržby a čistenia komunikácií
Festival je výnimočný projekt, ktorý ponúka úžasný zážitok pre divákov
všetkých vekových kategórií. My, ako firma, ktorá pôsobí v meste Martin,
chceme byť pri tom.
.
PIATO K 24 . júna
9:30
DOT YK Y A SPOJENIA
Národný dom
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Kamil Žiška
Mátohy
dramaturgia Daniel Majling | scéna František Lipták | kostýmy Barbora Rajčanová
| hudba Kamil Žiška a Ján Kružliak | pohybová spolupráca Marián Hlavatý | réžia
Kamil Žiška
hrajú: Matúš Krátky, Eva Večerová, Branislav Matuščin, Alena Pajtinková, Jakub
Rybárik, Martin Fratrič, Adrián Nagy, Jozef Vančo, Patrik Foldesi, Filip Farkaš
(pre deti od 4 rokov)
11.00
študovňa SKD
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa
moderuje Vladimír Štefko
14.00
kaviareň Kamala
kødek (diskusia)
Havaj je debutom mladej prešovskej dramatičky Michaely Zakuťanskej. Tragikomédia z prostredia rusínskej dediny prináša komorný príbeh o hľadaní seba
samého na periférii Európy, v kruhu nie celkom typickej rodiny. Hlavná hrdinka
– dvadsaťročná Janka sa snaží nájsť spôsob, ako uniknúť za múry – kuchyne,
domu, dediny.
Dotyky a spojenia s Divadelným ústavom
téma: Divadelný ústav a jeho vzťah k divadlám
• na konkrétnom príklade spolupráce so Slovenským komorným divadlom sa
bude diskutovať o dôležitosti spolupráce z pohľadu minulosti (archivovanie,
dokumentácia práce a života divadelníkov), prítomnosti (výstavy, festival,
monitoring divadelných inscenácií, edičná činnosť, podpora inscenácií novej
drámy) a budúcnosti (edukačné projekty pre deti a mládež, Dráma) ako aj o iných
možnostiach, výzvach a plánoch.
spoluorganizátor diskusie: Divadelný ústav v Bratislave
hostia: Vladimír Štefko, Martin Timko, František Výrostko
moderuje: Juraj Kušnierik
16:30
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Štúdio
Michaela Zakuťanská
Havaj
(predstavenie v rusínskom jazyku)
preklad Valerij Kupka | scéna a kostýmy Zoja Zupková | hudba Lucia Chúťková |
hudobná interpretácia – klavír Lucia Chúťková, akordeón Marián Šurányi | réžia
Zoja Zupková
hrajú: Slávka Šmajdová, Eugen Libezňuk, Svetlana Škovranová, Jozef Pantlikáš,
Michal Iľkanin / Vladimír Čema, Vladimíra Brehová
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
Národný dom
Štátne divadlo Košice
William Shakespeare
Ako sa vám páči
preklad Ľubomír Feldek | úprava Roman Polák | dramaturgia Martin Gazdík | scéna
Pavel Borák | kostýmy Simona Vachálková | hudba Marián Čekovský | choreografia
Stanislava Vlčeková | réžia Roman Polák
hrajú: Jozef Úradník, Peter Cibula, Juraj Zetyák, Titus Tóbisz, František Balog,
Henrieta Kecerová, Andrej Palko, Róbert Šudík, Tomáš Diro, Michal Soltész, Ľubo
Záhon, Stanislav Pitoňák, Peter Čižmár, Dušan Skokan, Alena Ďuránová, Dana
Košická, Tatiana Poláková, Adriana Ballová, Maroš Goga, Peter Galdík, Barbora
Palčíková, Patrícia Demeterová, Patrícia Molčanová, Viktória Jenčková, Katarína
Gurová, Leona Nadányiová
s podporou Stahl Reisen
19:00
„Celý svet je divadlo a muži, ženy, každý je v ňom hercom.“ Tento slávny klasikov citát pochádza práve z Ako sa vám páči. Zrejme v žiadnej jeho hre sa
„nehrá“ toľko, ako tu. Slávna komédia nás zavedie do tajuplného Ardenského
lesa, ktorý sa stal útočiskom pre vyhnancov z kniežacieho dvora. Ďaleko od
civilizácie plnej falošnosti a pretvárky, postavy v akomsi lesnom svete-nesvete
zahadzujú svoje tradičné naučené úlohy, aby mohli nájsť nové šťastie. A ako
to už u Shakespeara býva zvykom, všetko sa točí okolo lásky.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
22:00
Divadelné námestie
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Ján Ďurovčík
GASP 3
scéna Igor Melicherčík, Vlado Katona | kostýmy Zuzana Domonkošová | hudba
Rado Ďurovčík | pohybová spolupráca Stanislav Marišler a Marianna Paulíková |
réžia Ján Ďurovčík
tancujú: Silvia Beláková alebo Marianna Paulíková, Stanislav Marišler, Ivan Martiš,
David Shimmer, Marian Záhorec a Filip Takáč
23:30
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Štúdio
Franz Kafka / Marián Pecko
Premena
dramaturgia Iveta Škripková, Monika Kováčová | scéna Pavol Andraško | kostýmy
Eva Farkašová | hudba Róbert Mankovecký | text piesne Izabela Berešová |
pohybová spolupráca Zuzana Hájková | dramatizácia a réžia Marián Pecko
hrajú: Veronika Fekiačová, Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Tomáš Mischura,
Juraj Smutný, Mária Šamajová, Jozef Šamaj / Viktor Sabo, Mária Danadová /
Mariana Kovačechová, Michal Ďuriš, Nina Müller
Banskobystrické bábkové divadlo uviedlo novú dramatizáciu slávnej poviedky Franza Kafku Premena dvadsaťpäť rokov po inscenácii Jozefa Bednárika
v divadle v Zelenči. Súčasťou premiéry, ktorá sa konala v decembri roku 2010
pri príležitosti 50. výročia divadla, bol projekt / prológ O premenách.
DOT YK Y A SPOJENIA
SO BOTA 25. júna
9:30
Štúdio
Divadlo Romathan Košice
Milan Godla
Čarovná sukňa
dramaturgia Milan Godla | hudba Karel Adam | réžia Žaneta Štipáková
(pre deti od 4 rokov)
11.00
študovňa SKD
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa
moderuje Vladimír Štefko
14.30
Tajomný pokoj vecí je príbehom lásky, bolesti a odpustenia rozprávaným
prostredníctvom nesmrteľnej poézie Milana Rúfusa, ktorá mnohých z nás
formovala už od detstva. Myšlienky jeho básní sú jasné, v jeho veršoch môžeme nájsť krehkosť, milotu a pokoru, ale tiež trpkosť a bezmocnosť voči zlobe.
Tvorcovia do textu zaradili básne z viacerých Rúfusových zbierok: Modlitbičky, Vernosť, Ako stopy v snehu, Chlapec maľuje dúhu a použili aj prebásnené
rozprávky.
kaviareň Kamala
Dramaturg na dobu neurčitú (diskusia)
kritický pohľad na končiacu sa divadelnú sezónu
• Čo ohrozuje viac dramaturgie našich divadiel – diktát diváka či režiséra alebo
svojvôľa divadelných manažérov? Aká je reálna pracovná náplň dramaturgov, ktorí
ešte na svojich miestach zostali?
• Kde cítiť ich prítomnosť, a kde zas ich neprítomnosť? Ponúkajú divadlá ešte
nejaké výpovede svojim divákom alebo už len svojim dramaturgom?
spoluorganizátor diskusie: Slovenské centrum AICT
diskusiu uvedú Zuzana Bakošová, Nadežda Lindovská a Michaela Mojžišová
moderuje Zuzana Uličianska
17:30
Štúdio
Divadlo Jána Palárika Trnava
Milan Rúfus / Viktor Kollár
Tajomný pokoj vecí
dramaturgia Mirka Čibenková | scéna a kostýmy Kateřina Bláhová | hudba Juraj Péč
| autor konceptu a réžia Viktor Kollár
hrajú: Edita Borsová, Gregor Hološka, Martin Križan, Michal Jánoš, Stanislav Staško,
Miroslav Beňuš, Barbora Bazsová
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
20:30
Národný dom
Mestské divadlo Žilina
Peter Handke
Podzemné blues
preklad Peter Lomnický | dramaturgia Zuzana Palenčíková | scéna a kostýmy Eva
Rácová | hudba Martin Burlas, Ján Boleslav Kladivo | réžia Eduard Kudláč
hrajú: Boris Zachar, Jana Oľhová
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
Ústrednou postavou hry Podzemné blues je Divoký muž cestujúci vo vagóne metra, ktoré prechádza podzemím akejsi bližšie neurčenej metropoly.
Svoje blues adresuje spolucestujúcim, ktorí podľa neho stratili svoju osobitú
ľudskú krásu. Na poslednej zastávke pristúpi medúzovito krásna Divoká žena,
ktorá ho oslní poznaním o nerozlučiteľnosti krásneho a škaredého.
22:00
Divadelné námestie
Katarína Koščová a Prešovský Dixieland
koncert
účinkujú: Katarína Koščová, Pavol Adamkovič, Mikuláš Andreanský, Antonín Horkel,
Jozef Mičko, Pavol Papáč
24:00
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava
Štúdio
Gejza Dezorz
Gašparkove šibalstvá
alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira
dramaturgia Aladár Hrča | scéna a bábky Von Dubravay | výtvarná spolupráca
Miloš Gašparec | hudba Johny Guitar | réžia Gejza Dezorz
hrajú: Majo Mitaš, Alexander Maďar, Gejza Dezorz
TA3 – spravodajská televízia, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001
Festival považujeme za veľmi úspešné, tradičné a podnetné podujatie mesta
Martin s celoslovenským významom.
Rádio Expres – komerčné rádio s celoplošnou pôsobnosťou, už niekoľko rokov
najpočúvanejšie rádio na Slovensku
Gašparko ako nesmrteľný dobrodruh a zvodca preslávený svojím politicky
nekorektným humorom a sexistickou satirou sa konečne vracia na pódiá vo
svojej originálnej neotesanej podobe. Tohto ducha mnohých tvárí oživuje
Dezorzovo Lútkové Divadlo v prvej erotickej bábkovej hre na svete Gašparkove šibalstvá, alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira, ktorú napísal
a režíroval principál divadla Gejza Dezorz.
Festival je jedným z najlepších divadelných podujatí, ktoré približuje divadlo
obecenstvu všetkých vekových kategórií.
GISET SK – exkluzívny dovozca kávovarov značiek WMF a WIK, ako aj talianskej
kávy CAFFE MOLINARI na Slovensko
Festival podporujeme kvôli skvelým a zanieteným organizátorom, ktorí milujú
divadlo.
N E DE Ľ A 26. júna
9:30
DOT YK Y A SPOJENIA
Štúdio
Slovenské komorné divadlo Martin
Róbert Mankovecký
Zvedavá rozprávka
dramaturgia Róbert Mankovecký | scéna Jozef Ciller | kostýmy Jana Hurtigová |
hudba Dano Heriban | réžia Viliam Hriadel
hrajú: Nadežda Jelušová, Eva Gašparová, Lucia Jašková, Dano Heriban
(pre deti od 5 rokov)
11.00
študovňa SKD
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa
moderuje Vladimír Štefko
14:00
študovňa SKD
Záverečné hodnotenie festivalu (diskusia)
moderuje Oleg Dlouhý
ukončenie festivalu
Dotyky a spojenia Hosť
Národný dom
Slovenské národné divadlo Bratislava
kolektív autorov
HOLLYROTH,
anebo Robert Roth spívá Jana Hollého
mrzkoti a pomerkováňá
dramaturgia Peter Pavlac | scéna a kostýmy Jozef Ciller | hudba Martin Ožvold |
réžia Rastislav Ballek
hrajú: Robert Roth, Martin Ožvold
Dotyky a spojenia 2011
28 inscenácií
27 divadiel z 11 slovenských miest
15 inscenácií v Hlavnom programe
6 rozprávok pre deti
3 koncerty na námestí
dotyky
a spojenia
s podporou Stahl Reisen
20:00
HOLLYROTH – originálne rozprávanie a spievanie Roberta Rotha o bizarnom,
jedinečnom a tragikomickom živote Jána Hollého. Predmetom záujmu skupiny tvorcov sa stal kuriózny život spisovateľa, prekladateľa a katolíckeho kňaza
Jána Hollého, ktorého meno sa spája predovšetkým s projektom „slepej uličky“ slovenského jazyka, tzv. bernolákovčiny. Inscenácia je plná tragikomických
okamihov, pútavých paradoxov, takých príznačných pre intelektuála tvoriaceho v pomeroch slovenského kultúrneho života. –p
redstavujeme aktuálnu tvorbu divadiel na Slovensku
–v
yhľadávame najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie
divadelné produkcie
–v
ytvárame priestor pre určenie tendencií
v domácom divadelnom umení
– v rámci Kritickej platformy podporujeme diskusiu
tvorcov s kritikmi a divákmi
Záštitu nad festivalom prevzal Daniel Krajcer, minister kultúry SR.
7. ročník
martinského festivalu divadiel
na Slovensku
20. – 26. júna 2011
Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia
je Slovenské komorné divadlo v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
program festivalu Dotyky a spojenia 2011
zostavili: Róbert Mankovecký, Monika Michnová; design: Ivan Bílý
Download

Vkladačka - Dotyky a spojenia