Divadlá na Slovensku v sezóne
Slovak Theatrical Season
rocenka09_10 novy.indd 1
2009/2010
25.4.2012 10:08:10
© Divadelný ústav Bratislava 2011
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Telefón: (++421 2) 20 48 71 02
FAX: (++421 2) 52 93 15 71
E-mail: [email protected]
Web: http://www.theatre.sk
ISBN 978-80-89369-25-6
rocenka09_10 novy.indd 2
25.4.2012 10:08:12
OBSAH
DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV V SEZÓNE 2009/2010
ŠTÁTNE DIVADLÁ
Slovenské národné divadlo Bratislava
Nová scéna Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice
7
30
35
43
SAMOSPRÁVNE DIVADLÁ
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
Divadlo ARÉNA Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Jókaiho divadlo Komárno
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Štúdio tanca Banská Bystrica
Slovenské komorné divadlo Martin
Bábkové divadlo Žilina
Mestské divadlo Žilina
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Divadlo Thália Košice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Romathan Košice
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
57
61
65
69
73
78
83
88
93
97
102
104
109
112
117
121
123
126
129
131
136
NEZÁVISLÉ DIVADLÁ
Radošinské naivné divadlo
Štúdio L + S Bratislava
Divadlo GUnaGU Bratislava
BIBIANA Bratislava
Divadelný súbor Stoka Bratislava
Divadlo a.ha. Bratislava
Teátro Neline Bratislava
Divadlo West Bratislava
Debris company Bratislava
Tanečné divadlo BRALEN Bratislava
Štúdio 12 Bratislava
DAJV Bratislava / Labanov ateliér
141
144
146
149
150
151
156
158
159
160
161
165
rocenka09_10 novy.indd 3
25.4.2012 10:08:12
Divadlo SkRAT Bratislava
Teatro WÜSTENROT Bratislava
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Divadlo bez domova Bratislava
Tangere Dance Theatre Bratislava
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava
Divadlo P.A.T. Bratislava
elledanse Bratislava
Divadlo NON.GARDE Bratislava
Meteorit Bratislava
Arteatro Bratislava
Heineken Tower Stage Bratislava
svetlá nad rampami Bratislava
Divadlo PIKI Pezinok
Teatro TATRO
Stanica Žilina-Záriečie
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
Divadlo Tiché iskry
Divadlo Pôtoň
Divadlo TUŠ Poprad
Divadlo Kontra
Divadlo Maškrta Košice
167
169
170
172
173
174
176
178
179
181
183
186
187
188
190
192
196
198
200
202
204
205
UMELECKÉ ŠKOLY
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Konzervatórium Bratislava
Cirkevné konzervatórium Bratislava
Akadémia umení Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
Konzervatórium Žilina
Konzervatórium Košice
207
216
217
218
223
224
225
AUTORSKÝ REGISTER
ZOZNAM UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
ZOZNAM HOSŤUJÚCICH UMELCOV
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH HOSŤUJÚCICH UMELCOV
IN MEMORIAM
ZÁJAZDY A HOSTIA
PREHLIADKY A FESTIVALY
OCENENIA
DIVADELNÁ LITERATÚRA
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ DIVADELNÉHO ÚSTAVU
VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKY K SYSTÉMU ROČENKY A POUŽITÉ ZNAČKY
NOTES TO THE YEAR-BOOK ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS USED
227
233
393
397
403
407
431
459
473
481
483
489
494
rocenka09_10 novy.indd 4
25.4.2012 10:08:12
DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV
V SEZÓNE 2009/2010
rocenka09_10 novy.indd 5
25.4.2012 10:08:12
ŠTÁTNE DIVADLÁ
Slovenské národné divadlo Bratislava
Nová scéna Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice
rocenka09_10 novy.indd 6
7
30
35
43
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
BRATISLAVA (1920)
Riaditeľstvo: Pribinova 17, 815 86 Bratislava
Telefón: ++421/02/ 204 72 111, 204 72 101
Fax: ++421/2/54 43 04 19
E-mail: [email protected]
Web: www.snd.sk, www.theatre.sk
Generálny riaditeľ: Silvia Hroncová (do 27.08.2009), Pavol Smolík (od 28.08.2009
do 30.04.2010), Ondrej Šoth (od 01.05.2010)
BALET
Telefón: ++421/2/204 85 606
E-mail: [email protected]
Riaditeľ baletu: Mário Radačovský (do 21.5.2010), Vlastimil Harapes (od
22.5.2010)
Šéfdramaturg: Miroslava Kovářová (do 30.6.2010)
Dirigent: Martin Leginus
Hosťujúci dirigenti: Marián Lejava, Miloslav Oswald
Baletní majstri – pedagógovia: Nora Gallovičová, Igor Holováč
Baletní majstri – repetítori: Igor Holováč, Mária Kupcová (od 08.09.2009),
Miroslava Valentíková – stály hosť, Juraj Vasilenko (od 08.09.2009)
Baletní majstri – stáli hostia: Patricia Barker, Michaela Černá, Patrick Hinson,
André Laprise, Francis Malovik
Korepetítori: Gabriela Budzáková, Mário Richter*, Edita Turian*
Umelecký súbor
Vedúci sólisti: Jozef Dolinský ml., Igor Holováč, Nikoleta Stehlíková.
Sólisti: Klaudia Bittererová, Adrian Ducin, Cristian Laverde-Koenig (od
01.11.2009 do 18.11.2009), Alexej Valeriovič Nasadovič (od 02.10.2009 do
16.10.2009), Margarita Olegovna Rudina (od 02.10.2009 do 16.10.2009), Cosmina
Maria Sobota-Zaharia, Viktória Šimončíková, Juraj Vasilenko.
Sólo a zbor: Marina Častkova-Zheleznyakova, Katarína Kaanová, Ingrid Kačiaková, Romina Kolodziej, Katarína Košíková, Reona Sato, Daniel Slabý, Andrej
Szabo, Juraj Žilinčár.
7
rocenka09_10 novy.indd 7
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
Zbor: Arthur Abram, Oliver Adams, Martin Barry Andersson, Viktória Árvová,
Monika Bányaiová, Simona Bartošková, Michaela Beladičová (od 24.08.2009),
Ana Sanziana Beschia, Andrej Cagáň, Ruan Calum Crighton, Marko Čulen, Tomáš Danielis, Peter Dedinský, Francesca Dell´Aria, Alex Paul Harrison, Veronika
Hollá, Miki Iwafuchi, Oliver Jahelka (od 01.09.2009), Atilla Kiss (do 31.08.2009),
Kristián Kohút (do 30.11.2009), Ingrid Kováčová, Barbora Kubátová, Mária Kupcová, Filip Kvačák (od 24.08.2009), Viola Mariner (od 01.09.2009), Nirefs Markakis, Sarah Millner, Zita Mokošová, Silvia Najdená, Adriana Nalezinková, Natália
Némethová, Yuka Oba (od 15.11.2009), Charlotte Emma Peters, Matúš Pomikal,
Katarína Singhoferová (od 24.08.2009), Dominik Slavkovský (od 24.08.2009),
Bethan Amy Smith, Kvetoslava Štefeková, František Šulek, Jack Thorpe-Baker
(od 21.09.2009), Rex Wheeler (od 21.09.2009), Kyoshei Yoshida.
Stáli hostia: Vladimír Kotrbanec, Denisa Maarová, Richard Stanke (činoherné
postavy), Peter Trník (činoherná postava).
Jozef Dolinský st. (i)
PREMIÉRY
Pavol Hammel, Mário Radačovský, Patrik Lančarič
EVEREST
n M. Kleis, l P. Lančarič, tp V. Slivka, sh P. Hammel, sv M. Hollý, kv J. Hurtigová,
video A. Balco, P. Lančarič, ch M. Radačovský, bm N. Gallovičová, I. Holováč,
r P. Lančarič.
Žena – N. Némethová/B. Kubátová, Muž – O. Jahelka/F. Kvačák, Muž – spevák –
V. Csontos, A. Maďar, Klaun – R. Roth, Žena – speváčka – D. Horná, A. Zimányiová, Zbor – dámy – V. Árvová, M. Beladičová, A. Beschia, K. Bittererová,
F. Dell´Aria, V. Hollá, M. Iwafuchi, K. Kaanová, R. Kolodziej, B. Kubátová,
V. Mariner, S. Millner, S. Nájdená, N. Némethová, Y. Oba, C. Peters, R. Sato,
K. Singhoferová, B. A. Smith, A. Walton, Zbor – muži – A. Abram, O. Adams,
M. B. Andersson, A. Cagáň, R. C. Crighton, M. Čulen, A. Ducin, A. P. Harrison,
K. Kohút, M. Kováč, F. Kvačák, C. Laverde-Koenig, N. Markakis, M. Pomikal,
D. Slabý, D. Slavkovský, A. Szabo, F. Šulek, J. Thorpe-Baker, K. Yoshida,
R. Wheeler, J. Žilinčár.
Premiéra: 05. november 2009
Počet repríz: 9
8
rocenka09_10 novy.indd 8
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
MADE IN CANADA
PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET
Tanečné divadlo. ch J. Kudelka, vh L. v. Beethoven, kv D. Lavoie, sa D. Finn,
bm I. Holováč, nšt L. Lemieux, M. S. Marye.
1. dueto – V. Árvová, O. Adams/P. Dedinský, 2. dueto – Y. Oba, A. Abram/F. Šulek,
3. dueto – S. Millner, D. Slavkovský/J. Thorpe-Baker, 4. dueto – K. Košíková,
A. Cagáň/M. Andersson, 5. dueto – A. Beschia, A. Harrison/A. Ducin, 6. dueto –
A. Walton, R. Crighton/M. Andersson, 7. dueto – Y. Oba, O. Adams/P. Dedinský,
8. dueto – S. Millner, D. Slavkovský/J. Thorpe-Baker, 9. dueto – A. Beschia,
A. Abram/F. Šulek, 10. dueto – K. Košíková, A. Harrison/A. Ducin, 11. dueto –
A. Walton, A. Abram/F. Šulek, 12. dueto – A. Beschia, A. Cagáň/M. Andersson,
13. dueto – Y. Oba, R. Crighton/A. Ducin, 14. dueto – S. Millner, D. Slavkovský/
J. Thorpe-Baker, 15. dueto – V. Árvová, O. Adams/P. Dedinský.
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
Tanečné divadlo. vh A. Vivaldi, ch J. Kudelka, kv D. Lavoie, sa D. Finn,
bm N. Gallovičová, nšt T. Randazzo, P. Ottmann.
Sólo – pán – O. Jahelka/A. Szabo, Jar: Sólo – dáma – K. Kaanová/R. Sato, Jar: Demi
sólo – S. Millner, V. Šimončíková, A. Beschia/Y. Oba, Jar: Zbor – dve dámy –
V. Hollá, A. Johansson, B. Smith/B. Kubátová, Jar: Zbor – Tri dámy – B. Kubátová,
B. Smith, M. Iwafuchi/V. Árvová, Jar: Zbor – Páni – K. Yoshida, D. Slavkovský,
A. Cagáň, A. Stewart/M. Pomikal, Leto: Sólo – Dáma – F. d. Aria/S. Nájdená, Leto:
Dámy – K. Košíková, V. Šimončíková, B. Smith, K. Bittererová, C. Peters/
R. Kolodziej, Leto: Páni – K. Yoshida, R. Crighton, O. Adams, J. Thorpe-Baker,
P. Dedinský/U. Cives, Jeseň: Sólo – B. Kubátová/R. Kolodziej, Jeseň: Dve dámy –
V. Mariner, S. Nájdená, M. Iwafuchi/C. Peters, Jeseň: Demi sólo – O. Adams,
P. Dedinský, M. Pomikal, F. Šulek, A. Abram, U. Cives/N. Markakis, Jeseň: Páni –
K. Yoshida, R. Crighton, O. Adams, A. Stewart, P. Dedinský, J. Thorpe-Baker/
M. Andersson, Zima: Muž zimy – A. Harrison/K. Yoshida, Zima: Rodina – V. Havlišová, R. Zmeková, L. Vaculík, M. Vojtek/Z. Nagy.
Premiéra: 22. máj 2010
Počet repríz: 8
9
rocenka09_10 novy.indd 9
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
VÝBER Z RECENZIÍ
Hammel, P., Radačovský, M., Lančarič, P.: EVEREST
1. Turan, Andrijan
Strecha sveta ako symbol života a smrti. In: Slovenka. – Roč. 62, č. 46
(11.11.2009), s. 71.
2. Komárová, Zuzana
Bola zima i zimomriavky. In: Sme. – Roč. 17, č. 258 (07.11.2009), s. 12.
3. Dlouhý, Oleg
Bez myšlienky sa nezaobíde ani balet. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3,
č. 10 (2009), s. 17-19.
4. Maťo, Peter
Slovenské tanečné Evest(ík)y a jeho hrdinovia. In: KOD. – ISSN 1337-1800 –
Roč. 4, č. 4 (2010), s. 32-37.
5. Brathová, Barbara
Resty Everestu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
6. Hubová, Dagmar
Everest. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
MADE IN CANADA
PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
1. Brathová, Barbara
Made in Slovakia. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 23 (07.06.2010),
s. 58-60.
2. Hubová, Dagmar
Made in Canada. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Maťo, Peter
Made in Canada v SND: krajina ženy a muža. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 20, č. 118 (25.05.2010), s. 22.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Patejdl, V., Vaculík, L.: SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV
03.05.1991
6
207
Čajkovskij, P. I.,: LABUTIE JAZERO
06.11.1991
5
211
10
rocenka09_10 novy.indd 10
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
Frešo, T., Holováč, I.: NARODIL SA CHROBÁČIK
22.06.2001
3
54
Čajkovskij, P. I.: SPIACA KRÁSAVICA
25.01.2002
4
47
Popovič, A.: POPOLVÁR
22.06.2007
4
34
Glazunov, A. K.: VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ – GRAND PAS
CLASSIQUE Z BALETU RAYMONDA
26.10.2007
6
20
Čajkovskij, P. I.: VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ – SERENÁDA
26.10.2007
6
20
BOLERO A VIAC...
31.12.2007
2
19
KY-TIME
16.05.2008
6
20
Prokofiev, S.: IVAN HROZNÝ
19.09.2008
7
13
Čajkovskij, P. I.: LUSKÁČIK
19.12.2008
3
13
SUSTO
31.12.2008
11
16
Čajkovskij, P. I., Balanchine, G.: VEČER KLASICKÝCH CHOREOGRAFIÍ
– ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX
07.05.2009
6
9
11
rocenka09_10 novy.indd 11
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
ČINOHRA
Telefón: ++421/2/20 47 25 00
E-mail: [email protected]
Riaditeľ činohry: Štefan Bučko (do 21.05.2010), Vladimír Strnisko (od 22.05.2010)
Dramaturgia: Darina Abrahámová (do 30.06.2010), Peter Pavlac (do 30.06.2010),
Martin Porubjak (do 30.06.2010)
Režiséri: Peter Mikulík (do 30.06.2010), Ľubomír Vajdička (do 30.06.2010)
Asistent réžie: Mária Breinerová
Umelecký súbor: Alexander Bárta, Štefan Bučko, Branislav Bystriansky, Zuzana
Cigánová, Stano Dančiak, Gabriela Dzuríková, Zuzana Fialová (do 20.03.2010),
Ján Gallovič (do 31.08.2009), Marián Geišberg, Leopold Haverl, Monika Hilmerová, Oldo Hlaváček, Emil Horváth, Martin Huba, Eva Mária Chalupová, Ladislav
Chudík, Dušan Jamrich, Anna Javorková, Milan Kňažko (neplatená dovolenka),
Vladimír Kobielsky, Zuzana Kocúriková, Ján Koleník, Ondrej Kovaľ, František Kovár, Mária Kráľovičová, Eva Krížiková, Ján Kroner (do 31.12.2009), Ivana Kuxová,
Marián Labuda, Kamila Magálová, Anna Maľová, Tomáš Maštalír, Pavol Mikulík,
Diana Mórová, Vladimír Obšil, Tatiana Pauhofová, Róbert Roth, Juraj Slezáček,
Juraj Slezáček, Richard Stanke, Zdena Studenková, Dušan Tarageľ, Ingrid Timková, Viera Topinková, Peter Trník, Božidara Turzonovová, Jozef Vajda, Soňa
Valentová-Hasprová, Emília Vášáryová.
Eva Bitvaiová (do 30.6.2010), Viera Daňová, Marián Lipták (do 30.6.2010), Bohumír Majerský (i)
Alena Horňáková, Viera Labudová, Mária Michaletzová, Eva Štrasserová (š)
PREMIÉRY
HOLLYROTH
dr P. Pavlac, sv, kv J. Ciller, sh M. Ožvold, sc, r R. Ballek.
Hrajú – R. Roth, D. Oswald.
Premiéra: 16. september 2009 Nová budova – štúdio
Počet repríz: 16
12
rocenka09_10 novy.indd 12
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
Pavol Országh Hviezdoslav
HERODES A HERODIAS
Dráma. u Ľ. Feldek, R. Polák, M. Porubjak, dr M. Porubjak, sv P. Borák,
kv P. Čanecký, m J. Steiner, r R. Polák.
Herodes – T. Maštalír, Herodias – G. Dzuríková, Salome – J. Bárdos, Jochanan –
Marek Geišberg a.h./J. Koleník, Tamar – A. Palatinusová/P. Polnišová, Obadja
– Marek Geišberg a.h./A. Bárta, Manahen – O. Kovaľ a.h., Dvoran – V. Kobielsky
a.h./Ľ. Bukový a.h., Chuza – D. Tarageľ, Filip – P. Trník, Zamira – D. Kavaschová*/A. Mojžišová*, Ján Učeník – R. Blumenfeld*/T. Kostelník*, Hlas farizeja –
P. Rúfus.
* poslucháč VŠMU.
Premiéra: 14. november Nová budova – štúdio
Počet repríz: 19
Alois a Vilém Mrštíkovci
MARIŠA (MARYŠA)
p, u V. Strnisko, dr M. Porubjak, sv T. Rusín, kv Z. Štefunková-Rusínová,
sh V. Franz, psp G. Kyselica, M. Brouk, r J. A. Pitínský.
Mariša – T. Pauhofová, Lízal – J. Kroner, Lízalka – E. Vášáryová, Rozina – I. Kuxová, Vávra – M. Geišberg, Fero – J. Loj a.h./Ľ. Kostelný, Horáčka – S. Valentová-Hasprová, Strúhalka – I. Timková, Hostinský – V. Obšil/R. Stanke, Speváčka –
M. Breinerová, Dievčatá – A. Vozár, P. Humeňanská, N. Puklušová, D. Matúšová,
L. Prokopová, Mládenci – T. Vravník, D. Ratimorský, M. Rosík, L. Pavlásek,
M. Spodniak.
Premiéra: 04. december 2009 Nová budova – štúdio
Počet repríz: 12
Marius von Mayenburg
KSICHT (DER HÄSSLICHE)
p R. Olekšák, dr D. Abrahámová, sv, kv E. Rácová, sa R. Polák, vh, r S. Ferancová.
Antol – T. Maštalír, Fanny – T. Pauhofová, Šefčík – J. Vajda, Karlík – A. Bárta.
Premiéra: 30. január 2010 Nová budova – štúdio
Počet repríz: 16
13
rocenka09_10 novy.indd 13
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
Carlo Goldoni
VEJÁR (IL VENTAGLIO)
p S. Vallo, dr S. Sprušanský, sh P. Mankovecký, tp R. Mankovecký, sv, kv A. Grusková, sa M. Vajdička, psp G. Kyselica, r P. Mikulík.
Pán Evaristo – J. Koleník, Pani Gertrúda – Z. Kocúriková, Pani Candida –
A. Ďuránová/D. Kavaschová, Barón del Cedro – V. Kobielsky, Gróf di Rocca Marina
– M. Labuda, Giannina – D. Mórová, Pani Susanna – G. Dzuríková, Coronato –
B. Bystriansky, Crespino – O. Kovaľ, Moracchio – B. Deák a.h./F. Tůma a.h., Timoteo – M. Kalafut*/R. Blumenfeld*, Limoncino – D. Fischer*/L. Pavlásek*, Tognino
– O. Culka*/L. Dóza*/J. Lorencovič*, Scavezzo – P. Gmuca*/D. Žulčák*.
* poslucháč VŠMU.
Premiéra: 20. február 2010 Nová budova – činohra
Počet repríz: 16
Neil Simon
ZLATÍ CHLAPCI (THE SUNSHINE BOYS)
p K. Dlouhý, u M. Kubran, E. Horváth, dr M. Kubran, sv, kv P. Čanecký,
sh P. Mankovecký, r E. Horváth.
Willie Clark – M. Labuda, Al Lewis – E. Horváth, Ben Silverman – B. Bystriansky,
Ošetrovateľka – A. Palatinusová*/K. Greppelová a.h., Sestrička – D. Kavaschová*/A. Nováková*, Hlas hlásateľa – P. Trník, Hlas režiséra – J. Gallovič.
* poslucháč VŠMU.
Premiéra: 21. marec 2010 Nová budova – činohra
Počet repríz: 13
Pavol Rankov
STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA
adap P. Rankov, dr P. Pavlac, sv T. Ciller, kv M. Hafsahl, sh J. Vlk, psp S. Vlčeková,
r K. Žiška.
Mária – S. Norisová a.h./M. Hilmerová, Ján – R. Roth, Gabriel – A. Bárta, Peter –
T. Gál a.h.
Premiéra: 27. marec 2010 Nová budova – štúdio
Počet repríz: 10
14
rocenka09_10 novy.indd 14
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
Nikolaj Vasilievič Gogoľ
HRÁČI (IGRAKI)
dr P. Pavlac, sh P. Mankovecký, sv J. Ciller, kv M. Čorba, p, r Ľ. Vajdička.
Icharev – M. Geišberg, Utešiteľnyj – J. Vajda, Krugeľ – P. Trník, Švochnev –
M. Šalacha*, Zamochriškin – V. Obšil, Starý Glov – O. Hlaváček/J. Slezáček, Mladý
Glov – M. Jánoš, Alexej – D. Gajdoš*, Gavriuška – M. Tomasy*.
* poslucháč VŠMU.
Premiéra: 29. máj 2010 Nová budova – štúdio
Počet repríz: 7
VÝBER Z RECENZIÍ
HOLLYROTH
1. jk,
Divadlo Hollyroth SND. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 6, č. 40
(05.10.2009), s. 59.
2. Andrejčáková, Eva
Bola by to mrzkota. Keby nebol taký zapálený. In: SME. – ISSN 1335-440X –
Roč. 17, č. 219 (23.09.2009), s. 18.
3. Ferusová, Zuzana
Rúca divadlo hranice (ne)normálnosti? In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č.
9 (2010), s. 18-23.
4. Bernátek, Martin
Divadelná Nitra 2010. In: A2. – Roč. 6, č. 23 (10.11.2010), s. 15.
5. Král, Karel
Čeští pivaři u slovenského krále. In: Lidové noviny. – Roč. 23, č. 231 (05.10.2010),
s. 10.
6. Fehérová, Dária
Pravý slovenský holý Hamlet. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3, č. 9/2009,
s. 13-14.
7. Fehérová, Dária
Pravý slovenský holý Hamlet. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.
2010)
8. Čierna, Miroslava
Umorený nielen Hollý. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč.
22, č. 37-38/2009 (04.11.2009), s. 13.
9. Ovečka, Jozef
HOLLYROTH verzus M.H.L. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2010-09-21/hollyroth-verzus-m-h-l/). (21.09.2010)
15
rocenka09_10 novy.indd 15
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
10. Dlouhý, Oleg
Ballekov Hollyroth nie je tuctová komercia. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 19, č. 215 (18.09.2009), s. 19.
Hviezdoslav, P. O.: HERODES A HERODIAS
1. Ballay, Miroslav
Herodes, Herodias a Salome. In: Interné hodnotenie IS.theater.sk. (01.01.2010)
2. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Herodes a Herodias ako svár sváru. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
3. Podmaková, Dagmar
Hviezdoslav dramaticky a v skratke. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 19,
č. 268 (20.11.2009), s. 20.
4. Čavojský, Ladislav
Smilník a cudzoložnica. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 –
Roč. 22, č. 41-42 (02.12.2009), s. 12.
5. Weinciller, Peter
Ostré a intenzívne vzťahy v komornom priestore. In: Katolícke noviny. – Roč.
125, č. 5 (07.02.2010), s. 21.
6. Pašuthová, Zdenka
Vzostupy a pády. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3, č. 10 (2009), s. 6-9.
7. Uličianska, Zuzana
O moci žerúcej otrokov. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 266 (18.11.2009),
s. 21.
Mrštíkovci, A. a V.: MARIŠA
1. Mišovic, Karol
Mariša obalená chladom zo všetkých strán. In: ArtBlog.sk (http://artblog.
sk/2010-08-29/marisa-obalena-chladom-zo-vsetkych-stran). (29.08.2010)
2. Uličianska, Zuzana
Tragická hrdinka, na ktorú sa tak ľahko nezabúda. In: SME. – ISSN 1335-440X
– Roč. 17, č. 282 (07.12.2009), s. 15.
3. Kříž, Jiří P.
Mariša smutní a běsní v Bratislavě. In: Právo. – Roč. 19, č. 288 (11.12.2009), s. 9.
4. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Mariša bezosudová alebo Esencia tragédie v bielej pene. (01.01.2010)
5. Čavojský, Ladislav
Maryšo, devčico neščasná. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 –
Roč. 23, č. 3-4 (27.01.2010), s. 9.
6. Jaborník, Ján
Dva brehy bez mostov. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 1 (2010),
s. 6-11.
16
rocenka09_10 novy.indd 16
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
7. sp,
Divadlo: Mariša. In: Profit. – Roč. 18, č. 5 (10.03.2010), s. 62.
Mayenburg, M. von: KSICHT
1. Varyš, Vojtěch
Jak se líže ve Zlíně. In: www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/jak-se-lize-vezline_203263.html. (31.05.2011)
2. Podmaková, Dagmar
Ksicht nie je na smiech. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 20, č. 28 (04.02.2010),
s. 20-21.
3. Turan, Andrijan
Predajný artikel krásny ksicht. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 6 (10.02.2010), s. 64.
4. Uličianska, Zuzana
Narcis vás nerozosmeje, vzrušuje len sám seba. In: SME. – ISSN 1335-440X –
Roč. 18, č. 37 (15.02.2010), s. 14.
5. Čavojský, Ladislav
Ksicht na kšeft. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč. 23,
č. 9-10 (10.03.2010), s. 13.
6. Mišovic, Karol
Úsporný, ale poctivý (k)Ksicht. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2010-09-18/
marius-von-mayenburg-ksicht/). (18.09.2010)
7. Scherhaufer, Peter
Satira ostrá len na povrchu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Goldoni, C.: VEJÁR
1. Podmaková, Dagmar
Vtip, smiech, miestami ešte nuda. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 43
(22.02.2010), s. 21.
2. Uličianska, Zuzana
Žiaden vietor, len vejár. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 43 (22.02.2010),
s. 12.
3. Čavojský, Ladislav
Včera vavríny, dnes evergríny. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 08625999 – Roč. 23, č. 21-22 (02.06.2010), s. 11.
4. Mišovic, Karol
Vyprázdenená talianska komédia od majstra Goldoniho alebo na legendy neslobodno siahať. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2010-09-26/carlo-goldonivejar/). (26.09.2010)
5. Polák, Milan
Výborná scéna, nie predstavenie. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 08625999 – Roč. 23, č. 11-12 (24.03.2010), s. 13.
17
rocenka09_10 novy.indd 17
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
6. Pašuthová, Zdenka
Kvalitná inscenácia, ale – bez názoru. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
7. Turan, Adrijan
Vejár vás ovanie smiechom. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 9 (03.03.2010), s. 62.
8. Matejovičová, Stanislava
Čo hovoria pedagógovia Katedry divadelných štúdií na inscenáciu Vejár
v SND. / Stanislava Matejovičová, Soňa Šimková, Vladimír Štefko. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 9.
9. Pašuthová, Zdenka
Kvalitná inscenácia, ale – bez názoru. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 5
(2010), s. 13-16.
Simon, N.: ZLATÍ CHLAPCI
1. Podmaková, Dagmar
Z klaunov zostala úsmevná zatrpknutosť starcov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051
– Roč. 20, č. 68 (22.03.2010), s. 19.
2. Turan, Adrijan
Labudov očarujúci frfloš. In: Slovenka.. – Roč. 63, č. 13 (31.03.2010), s. 69.
3. Čavojský, Ladislav
Včera vavríny, dnes evergríny. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 08625999 – Roč. 23, č. 21-22 (02.06.2010), s. 11.
4. Uličianska, Zuzana
Sú sivovlasí a stále dojímajú. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 68
(23.03.2010), s. 22.
5. Mišovic, Karol
Iba pozlátení chlapci. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2011-01-11/iba-pozlateni-chlapci/). (11.01.2011)
Rankov, P.: STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA
1. Turan, Adrijan
Rankovov rozum a cit. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 14 (07.04.2010), s. 60.
2. Polák, Milan
Iba odvar literatúry. In: Literárny týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč. 23,
č. 15-16 (21.04.2010), s. 12-13.
3. Podmaková, Dagmar
Divadlo je zradné. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 73 (29.03.2010), s. 20.
4. Uličianska, Zuzana
História v hlavnej úlohe. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 75 (31.03.2010), s. 18.
5. Matejovičová, Stanislava
Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk. (01.01.2010)
18
rocenka09_10 novy.indd 18
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
6. Mašlárová, Martina
O nadčasovej láske v neláskavých časoch. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4,
č. 5 (2010), s. 7-12.
7. Matejovičová, Stanislava
Ak chcete byť hrdí, nezabudnite na konfidentov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051
– Roč. 20, č. 109 (14.05.2010), s. 18.
Gogoľ, N. V.: HRÁČI
1. jk,
Hráči. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 23 (07.06.2010), s. 63.
2. Inštitorisová, Dagmar
Hráči sa iba hrajú? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Scherhaufer, Peter
Hráči sú najprv ospalí, potom hraví. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20,
č. 125 (02.06.2010), s. 38.
4. Uličianska, Zuzana
Falošní hráči nepodvádzajú. In: SME. – ISSN 1335-440X (02.06.2010)
5. Froncová, Mária
Hazard podľa Gogoľa. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2011-03-11/hazardpodla-gogola/). (11.03.2011)
6. Matejovičová, Stanislava
Hráči s podlosťou, pardon, s rovnosťou šancí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 –
Roč. 4, č. 6 (2010), s. 7-10.
7. Čavojský, Ladislav
Hráči a herci. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč. 23,
č. 31-32 (22.09.2010), s. 13.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Feydeau, G.: CHROBÁK V HLAVE
16.06.1990
8
350
Tajovský, J. G.: ŽENSKÝ ZÁKON
23.11.1996
17
295
Huba, M., Porubjak, M.: TANČIAREŇ
07.04.2001
15
191
19
rocenka09_10 novy.indd 19
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
Wilde, O.: IDEÁLNY MANŽEL
08.02.2003
3
111
Shakespeare, W.: TROJKRÁĽOVÝ VEČER ALEBO ČO LEN CHCETE
15.11.2003
11
91
Feydeau, G.: TAK SA NA MŇA PRILEPILA
04.06.2005
18
93
Ambjørnsen, I.: CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING A KJELL BJARNE 7
19.11.2005
68
Hampton, Ch.: POPOL A VÁŠEŇ
07.10.2006
17
67
Haim, V.: VALČÍK NÁHODY
04.11.2006
6
44
Schiller, F.: ÚKLADY A LÁSKA
03.02.2007
4
31
Kusá, T.: S MAMOU
08.06.2007
5
44
Shakespeare, W.: HAMLET
14.09.2007
9
33
Horváthová, I.: FETIŠISTKY
12.01.2008
15
39
Shakespeare, W.: SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.01.2008
19
55
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
29.03.2008
8
28
Kukučín, M., Pavlac, P.: DOM V STRÁNI
05.04.2008
13
38
Buffini, M.: VEČERA
07.06.2008
9
32
20
rocenka09_10 novy.indd 20
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
Büchner, G.: LEONCE A LENA
14.06.2008
1
11
Uličiansky, J.: KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH
14.11.2008
20
53
Havel, V.: ODCHÁDZANIE
22.11.2008
3
19
Anouilh, J.: TANEC TOREADOROV
24.01.2009
14
31
Brecht, B.: MATKA GURÁŽ A JEJ DETI
31.01.2009
9
19
Geiselmann, D.: PLANTÁŽ
28.03.2009
14
20
Shaffer, P.: AMADEUS
04.04.2009
12
24
Tolstoj, L. N.: ANNA KARENINOVÁ
13.06.2009
19
25
OPERA
Telefón: ++421/2/20 47 23 01
E-mail: [email protected]
Riaditeľ opery: Pavol Smolík (do 21.05.2010), Peter Dvorský (od 22.05.2010)
Šéfdirigent: Rastislav Štúr
Dirigenti: Pavol Selecký, Dušan Štefánek
Hosťujúci dirigenti: Jaroslav Kyzlink, Branko Ladič, Stefan Lano, Marián Lejava,
Péter Oberfrank, Miloslav Oswald, Pavol Tužinský
Šéfdramaturg: Slavomír Jakubek (do 30.06.2010)
Hlavný zbormajster: Pavol Procházka
Zbormajstri: Blanka Juhaňáková a.h., Koloman Kovács
Korepetítori: Genovéva Čápová, Jozef Malík, Róbert Pechanec (od 15.02.2010),
Tatiana Roháčeková, Ján Salay, Milada Synková (od 15.02.2010), Marián Varínsky
21
rocenka09_10 novy.indd 21
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
Asistenti réžie: Gustáv Herényi, Anna Kľuková
Koncertný majster: Vladimír Harvan
Umelecký súbor
Sólisti: Ján Babjak, Gustáv Beláček, Josef Belák, Jozef Benci, Jana Bernáthová,
Andrea Čajová (od 15.09.2009), Daniel Čapkovič, Mikuláš Doboš, Jana Doležílková (do 30.06.2010), Ján Ďurčo, František Ďuriač, Monika Fabianová, Ján
Galla, Denisa Hamarová, Eva Hornyáková (od 01.09.2009), Louise Hudson,
Dušan Jarjabek (uvoľnený pre verejnú funkciu), Tomáš Juhás, Otokar Klein (do
15.04.2010), Anna Kľuková*, Adriana Kohútková, Terézia Kružliaková, Jozef
Kundlák, Liljana Larinová, Ľudovít Ludha, Martin Malachovský, Iveta Matyášová, Peter Mikuláš, Peter Oswald, Gurgen Ovsepjan, Ivan Ožvát, Igor Pasek, Juraj
Peter, Klaudia Račić-Derner, Pavol Remenár, Ľubica Rybárska, Jitka Sapara-Fischerová, Ondrej Šaling, Eva Šeniglová, Denisa Šlepkovská, Katarína Štúrová,
Jana Tarajová, Sergej Tolstov, Ľubica Vargicová.
Zbor: Jana Beňovská, Mária Borbéľová, Dária Ďurišová, Adriana Friebeiszová,
Katarína Gálová, Marianna Gelenekyová, Martin Gyimesi (od 01.03.2010), Eva
Halászová, Bruno Heczko, Daniel Hlásny, Jozef Hora, Vladimír Horváth, Marián
Hrdina, Pavlína Hríbová, Peter Hricák, Marta Hudecová-Danižeková, Andrea
Hulecová, Jaroslava Juríčková, Ján Keder, Milan Klučár, Margot Kobzová, Anna
Košarová, Attila Kovács, Anna Kováčová, Roman Krško, Peter Kružliak, Ivan
Kubovič, Monika Kuruczová, Monika Macáková, Ján Marták, Miriam Maťašová,
Eleonóra Milecová, Stanislav Pavlík, Dária Pavlová, Gabriela Pingitzerová, Eva
Pintérová (do 31.08.2009), Katarína Polakovičová, Beata Pongrácová, Elena
Rišková, Zuzana Roháčová, Katarína Sasková, Eva Simandlová, František Skalka,
Jozef Smiščík, Zuzana Smolnická, Martin Smolnický, Katarína Sroková (do
31.12.2009), Ľuboš Straka, Peter Sýkora, Petr Tománek, Ladislav Uhrák, Matej
Vaník, Alexander Varga, Karolína Vargicová*, Ľudovít Vongrej, Pavol Vrábeľ, Michal Vrábeľ, Iveta Zemanová, Ľuba Zemanovičová, Jiří Zouhar, Michal Želonka.
Orchester: Jozef Ábel, Milan Adamec, Pavol Bako, Hedviga Baranová, Juraj
Bartovič, Gabriela Beranová, Daniela Blesáková, Júlia Bolebruchová, Eugen
Botoš, Pavol Bubeníček, Peter Bubnič, Marek Bubnič, Tomáš Cseh, Peter Cvečka,
Juraj Černý, Pieter Das (od 01.08.2009), Ján Dávid, Michal Dávid, Dušan Dočkal,
Zoltán Drozd, Vladimír Ďurana, Norbert Ďurček, Zuzana Ďurčeková, Ľubomír
Ďuriš, Ján Džavík, Eva Džavíková, Vladislava Fabianová, Jaro Filip, Ľudovíta
Filová, Emília Flimelová, Eva Gabrielová, Júlia Gálová, Jana Gazdíková, Vladimír
Halmeš, Peter Hamar, Roman Harvan, Vladimír Harvan, Jaroslav Harvan, Mária
Harvanová, Tomáš Heinz, Tomáš Horkavý, Zuzana Hrašková, Jiří Oldřich Hrubý,
Karin Hübnerová, Marek Hutta, Leonard Janovič, Marta Janovičová, Miriam Kaiserová (od 01.08.2009), Dagmar Kamenská* (do 31.07.2009), Dagmar Kamenská
22
rocenka09_10 novy.indd 22
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
(od 01.08.2009), Ľubomír Kamenský*, Peter Kán, Richard Karnok, Peter Kižňanský*, Gabriel Končer, Lucia Kopčáková, Vojtech Kovács, Mária Kovácsová, Róbert
Kováč, Ivan Kováčik, Roman Koza, Barbora Kubjaková, Dagmar Kuličková,
Alexander Kušč, Oleg Latták, Pavol Lebenhart, Róbert Lenárt, Ján Lešický (od
01.08.2009), Vladimír Lichvár, Ján Lukáč, Roland Lukovický, Stanislav Macák,
Lumír Machek, Marcel Majoroš, Eva Mareková, Igor Medzay, Karol Mihalský, Peter Michoněk, Eduard Mikuláško, Michal Mikušiak, Katarína Mintálová, Dagmar
Morávková, Daniela Načeva, Martin Noga*, Jozef Novák, Michaela Nováková,
Michal Obernauer, Lucia Papánová, Arpád Patkoló, Ján Pavlík, Ján Petráš, Anton
Podhájecký*, Pavel Poliak*, Miloslav Pongrác, Jan Pospíšil, Ladislav Práger, Radoslav Práger, Lucia Prágerová, Igor Repka, Viera Richterová, Vladimír Rozsypal,
Mojmír Rusnák, Gabriela Rybárová*, Ján Smutný*, Bohuslav Smutný, Peter
Stašík*, Július Szászi, Ľuboš Šantavý, Otto Šereš, Michal Šintal, Ondrej Štefaňár,
Rastislav Šteffek, Aranka Šupková, Michal Talian, Ľudovíta Tkáčiková, Kristián
Tóth, Lukáš Turčina (od 01.08.2009), Soňa Urbaničová (od 01.08.2009), Štefan
Vagovics, Milan Vonderka, Osvald Willmann, Tibor Winkler, Júlia Žatková.
Jana Ďurišová (do 31.10.2009), Magdaléna Lattáková, Naďa Raková, František
Šenigla (i)
Eva Balážová, Helena Kerpán-Oravcová, Natália Mózerová (š)
PREMIÉRY
Bohuslav Martinů
HRY O MÁRII (HRY O MARII)
l V. Závada, H. Ghéon, V. Nezval, B. Martinů, dr S. Jakubek, d J. Kyzlink,
asd D. Simandl, M. Gigac, zb P. Procházka, k M. Synková, J. Malík, J. Salay.
Panny múdre a panny pochabé:
Archanjel Gabriel – D. Hamarová, Panna pochabá – M. Fabiánová, Obchodníci
s olejmi – J. Ďurčo, M. Malachovský, Ženích – J. Kundlák, D. Hamarová, K. Sroková, M. Doboš.
Mariken z Nimègue:
Mariken – K. Štúrová, Principál – B. Farkaš, Maškarón – J. Kundlák, Boh Syn –
J. Ďurčo, Diabol – G. Beláček, Matka Božia – D. Hamarová, Pijan – M. Doboš,
Dievča – M. Maťašová.
Narodenie Pána:
Mária – K. Štúrová, Kováč – M. Malachovský, Kováčova dcéra – D. Hamarová,
Krčmár – J. Ďurčo.
23
rocenka09_10 novy.indd 23
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
Sestra Paskalina:
Sestra Paskalina – A. Kohútková, Sestra Marta – K. Sroková, Komentátor – B. Farkaš, Sólové kvarteto – K. Štúrová, D. Hamarová, J. Kundlák, G. Beláček.
Koncertné uvedenie.
Premiéra: 09. október 2009 Historická budova
Počet repríz: 3
Wolfgang Amadeus Mozart
ČAROVNÁ FLAUTA (DIE ZAUBERFLÖTE)
Opera. hn F. Haider, d F. Haider, M. Leginus, D. Štefánek, zb P. Procházka,
ch S. Beláková, zb P. Procházka, km V. Harvan, k M. Varínsky, k T. Roháčeková,
k M. Synková, k G. Čápová, sv, kv A. Grusková, r S. Sprušanský.
Sarastro – J. Benci/J. Galla/P. Mikuláš, Tamino – P. Bršlík/T. Juhás/O. Klein,
Hovorca – J. Ďurčo/F. Ďuriač, Prvý kňaz – G. Herényi, Druhý kňaz – J. Keder/
M. Želonka, Kráľovná noci – A. Čajová/M. Masaryková/Ľ. Vargicová, Pamina –
H. Bece Szabó/E. Hornyáková/L. Máčiková, Prvá dáma – E. Hornyáková/
K. Polakovičová, Druhá dáma – M. Maťašová/K. Polakovičová, Tretia dáma –
G. Hübnerová/D. Šlepkovská, Papagena – M. Garajová/L. Máčiková, Papageno –
D. Čapkovič/P. Remenár, Monostratos – J. Babjak/R. Remeselník, Prvý ozbrojenec
– I. Pasek/M. Želonka, Druhý ozbrojenec – J. Peter/D. Hlásny, Traja chlapci –
T. Farský, S. Horváth, J. Klinko, M. Smažák, A. Svoboda, T. Turner, Paminka –
G. Deáková/K. Jakubcová, Taminko – J. Árendáš/A. Hilek, Papagenko – M. Sabo/V. Bojko, Tanečníci a akrobati – A. Cintulová, M. Čaprdová, Z. Hianiková,
S. Hrončoková, M. Karácsonyová, Z. Nosáľová, V. Pažitná, S. Sekretárová,
M. Bohuš, L. Cmorej, M. Hindy, M. Martinovič, M. Mikulášek, E. Píš, V. Púčik,
D. Schimmer.
Premiéra: 02. december 2009 Nová budova – opera a balet
Počet repríz: 15
Johan Nepomuk Hummel
MATHILDE DE GUISE (MATHILDE DE GUISE)
l E. Mercier-Dupaty, d D. Talpain, zb P. Procházka, km M. Valent.
Mathilde – I. Martínez/A. Kohútková, Barónka – G. Hübnerová, Beaufort –
P. Do, Vojvoda – P. Pruvot, Claudine – E. Šušková, Valentin – O. Šaling, Nicolas –
M. Mikuš, Leszensky – J. Babjak, Komentátor – F. Kovár.
Koncertné uvedenie.
Premiéra: 24. január 2010 Nová budova – opera a balet
Počet repríz: 1
24
rocenka09_10 novy.indd 24
25.4.2012 10:08:12
štátne divadlá
Charles François Gounod
FAUST (FAUST)
Opera v piatich dejstvách. l J. Barbier, M. Carré, dr S. Jakubek, hn R. Štúr,
d R. Štúr, P. Tužinský, zb B. Juhaňáková, k J. Malík, J. Salay, B. Ladič, L. Kaprinaj,
sv J. Paulékaité, kv J. Statkevičius, sa K. Wyn-Jones, ch E. Bukovska,
km V. Harvan, r G. Varnas.
Faust – M. Dvorský/T. Juhás/Ľ. Ludha, Méfistophéles – J. Benci/P. Burchuladze/M. Malachovský/P. Mikuláš, Valentin – D. Čapkovič/P.Remenár/S. Tolstov,
Wagner – M. Doboš/J. Peter, Marguerite – E. Hornyáková/A. Kohútková/
K. Štúrová, Siébel – M. Fabiánová/T. Kružliaková, Marthe – J. Sapara-Fischerová/D. Šlepkovská, Fotograf – G. Herényi, Akrobati a bábkoherci – M. Čillíková,
J. Gonščák, M. Martinovič, D. Musil, E. Píš, J. Dobiášová, P. Hlavňová, B. Jílková,
M. Lederleitnerová, D. Letenajová, V. Lichnerová, U. Litecká-Švedová, L. Staňková, Z. Šimová, H. Škovierová, A. Šušklebová, M. Mokoš.
Premiéra: 26. marec 2010 Nová budova – opera a balet
Počet repríz: 9
Vincenzo Bellini
PURITÁNI (PURITANI)
zb P. Procházka, ch E. Záhoráková, kv Ľ. Várossová, sv M. Hollý, r P. Smolík,
d P. Selecký, d H. M. Förster, l C. Pepoli
Lord Gualtiero Valton – J. Galla/M. Mikuš, Elvira – A. Čajová/M. Masaryková/
Ľ. Vargicová, Sir Giorgio – J. Benci/P. Mikuláš/O. Mráz, Lord Arturo Talbo –
O. Klein/I. Magri/D. Šimo, Sir Riccardo Forth – J. Ďurčo/V. Chmelo/A. Jenis,
Sir Bruno Roebrtson – J. Kundlák/I. Ožvát, Enrichetta di Francia – M. Fabianová/
D. Šlepkovská.
Premiéra: 18. jún 2010 Nová budova – opera a balet
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Martinů, B.: HRY O MÁRII
1. Červenka, Jozef
Od prostej ľudovosti až po monumentálnosť. In: Sme. – Roč. 17, č. 241
(19.10.2009), s. 14.
2. Šebanová, Dáša
Hry o Márii sú silným zážitkom. In: Bratislavské noviny. – Roč. 12, č. 35
25
rocenka09_10 novy.indd 25
25.4.2012 10:08:12
slovenské národné divadlo
(22.10.2009), s. 10.
3. Kovačovská, Petra
Koncertné Hry o Márii. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
4. Unger, Pavel
Hry o Márii bez kulís a kostýmov. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč.
41, č. 10 (2009), s. 17.
5. Unger, Pavel
Málo peňazí Máriám a muzike pomohlo. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč.
19, č. 235 (12.10.2009), s. 22.
Mozart, W. A.: ČAROVNÁ FLAUTA
1. Mojžišová, Michaela
Hľadajú sa pravda, múdrosť, láska. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 280
(04.12.2009), s. 17.
2. Unger, Pavel
Čarovná réžia flaute chýbala. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 19, č. 282
(07.12.2009), s. 18.
3. Jaborník, Ján
Urobiť inscenáciu opernej klasiky aj pre deti nie je jednoduché. In: KOD. –
ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 3 (2010)
4. Čavojský, Ladislav
Sprušanský nevie hrať na flaute. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 08625999 – Roč. 23, č. 5-6 (10.02.2010), s. 12-13.
5. Mojžišová, Michaela
Pozvánka do zázračnej krajiny detstva. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
6. Leška, Rudo
Výlet do fantázie, ktorý sa nevydaril. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 3
(2010), s. 7 – 10.
7. Červenka, Jozef
Šťastné spojenie kvality a diváckej atraktivity. In: Hudobný život. – ISSN 13354140 – Roč. 42, č. 1-2 (2010), s. 38.
Hummel, J. N.: MATHILDE DE GUISE
1. Mojžišová, Michaela
Mathildu dirigoval atašé. In: Sme. – Roč. 18, č. 20 (26.01.2010), s. 22.
2. Unger, Pavel
Objavovanie operného Hummela. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 20
(26.01.2010), s. 20.
3. Šuba, Andrej
Hommage à Hummel. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 6 (08.02.2010),
s. 62-63.
4. Mojžišová, Michaela
26
rocenka09_10 novy.indd 26
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Hľadanie strateného rodinného striebra. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
5. Šebanová, Dáša
Mathilde de Guise rodáka J. N. Hummela v SND. In: Bratislavské noviny.
(24.02.2010)
Gounod, C. F.: FAUST
1. Mojžišová, Michaela
O dobre a zle v nás... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 11-15.
2. Mojžišová, Michaela
Je to o číslo väčšia koncepcia, ale slušivá. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18,
č. 74 (30.03.2010), s. 22.
3. Čavojský, Ladislav
Pozitívy a negatívy z Fausta. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999
– Roč. 23, č. 19-20 (19.05.2010), s. 12-13.
4. Mojžišová, Michaela
O dobre a zle v nás... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
5. Planková, Eva
Proti banalite a akademickej jednoznačnosti. In: Hudobný život. – ISSN 13354140 – Roč. 42, č. 6 (2010), s. 24.
6. Turan, Adrijan
Za všetko môže láska. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 15 (14.04.2010), s. 66.
7. Havlíková, Helena
Když je Faust Litevec. In: Lidové noviny. – Roč. 23, č. 88 (14.04.2010), s. 11.
8. Unger, Pavel
Mefisto – zlý duch Fausta. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 74
(30.03.2010), s. 20.
9. Blaho, Vladimír
Faust medzi Dobrom a Zlom. In: Slovo. – ISSN 1335-468x – Roč. 12, č. 16
(14.04.2010), s. 36.
10. Drápelová, Věra
Operní Faust z Bratislavy není divadlo, jen velká nuda. In: MF Dnes. – Roč. 21,
č. 88 (15.04.2010), s. 8.
Bellini, V.: PURITÁNI
1. Čavojský, Ladislav
Povzdychy nad Bellinim. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 –
Roč. 23, č. 29-30 (08.09.2010), s. 13.
2. Mojžišová, Michaela
Opera spláca dlh. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 141 (21.06.2010),
s. 13.
3. Unger, Pavel
27
rocenka09_10 novy.indd 27
25.4.2012 10:08:13
slovenské národné divadlo
Opera SND zdolala náročnú métu Puritánov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 20, č. 142 (22.06.2010), s. 36.
4. Blaho, Vladimír
Dvakrát podľa Scotta. In: Slovo. – ISSN 1335-468x – Roč. 12, č. 27-28 (30.06.
2010), s. 38.
5. Mojžišová, Michaela
Hudobne chudobné belcanto. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.
2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Verdi, G.: LA TRAVIATA
16.10.1992
7
245
Puccini, G.: BOHÉMA
07.10.1994
7
141
Verdi, G.: AIDA
19.06.1998
6
101
Verdi, G.: NABUCCO
08.10.1999
9
126
Donizetti, G.: NÁPOJ LÁSKY
25.02.2000
4
62
Dubovský, M.: TAJOMNÝ KĽÚČ
15.12.2000
3
59
Mozart, W. A.: DON GIOVANNI
25.05.2001
3
64
Bizet, G.: CARMEN
08.03.2002
6
81
Verdi, G.: MACBETH
19.12.2003
4
32
28
rocenka09_10 novy.indd 28
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Donizetti, G.: DCÉRA PLUKU
19.03.2004
4
37
Dvořák, A.: RUSALKA
18.03.2005
5
37
Čajkovskij, P. I.: EUGEN ONEGIN
16.09.2005
4
33
Puccini, G.: TURANDOT
03.03.2006
8
46
Frešo, T.: MARTIN A SLNKO
15.12.2006
4
23
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
05.10.2007
12
31
Donizetti, G.: LUCREZIA BORGIA
30.11.2007
5
17
Musorgskij, M. P.: BORIS GODUNOV
25.04.2008
3
13
Suchoň, E.: SVÄTOPLUK
07.11.2008
4
11
Gluck, Ch. W.: ORFEUS A EURYDIKA
05.12.2008
5
13
Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA
27.03.2009
11
20
Haydn, J.: OPUSTENÝ OSTROV
29.05.2009
5
7
29
rocenka09_10 novy.indd 29
25.4.2012 10:08:13
NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA (1951)
Riaditeľstvo: Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Telefón: ++421/2/20 48 82 00, 20 84 81 00
Fax: ++421/2/20 48 81 10
E-mail: [email protected]
Web: www.nova-scena.sk,www.theatre.sk
Generálny riaditeľ: František Javorský
Umelecký riaditeľ: Martin Kákoš
Šéframaturg: Svetozár Sprušanský
Hudobný dramaturg, korepetítor: Ľubomír Dolný
Šéf výpravy a scénický výtvarník: Miloš Pietor (do 31.08.2008)
Umelecký šéf baletu: Ján Hromada (do 30.06.2007)
Umelecký vedúci tanečného súboru: Magdaléna Čaprdová (do 30.06.2010)
Umelecký súbor: Přemysl Boublík, Karol Čálik, Igor Čillík (do 31.12.2009),
Katarína Čillíková, Ján Gallovič (od 01.09.2009), Róbert Halák, Martin Hudec
(do 31.12.2009), Katarína Ivanková (od 01.04.2010), Dušan Jarjabek*, Dušan
Kaprálik, Martin Kaprálik (od 01.01.2010), Andrea Kiráľová (od 01.10.2009),
Štefan Kožka, Ján Mistrík, Marcel Ochránek (od 01.04.2010), Karin Olasová, Danuša Pelcrová*, Erik Peťovský, Pavol Plevčík (od 01.10.2009), Jana Valocká, Lucia
Vráblicová* (do 30.06.2010).
Tanečný súbor: Michal Barniak (do 31.03.2009), Renáta Bubniaková (do
30.06.2010), Magdaléna Čaprdová (do 30.06.2010), Jozef Golian (do 30.06.2010),
Martin Kleberc (do 30.06.2010), Mária Majeríková (do 30.06.2010), Lucia Mankovecká (do 30.06.2010), Peter Mihálik (do 30.06.2010), Zuzana Náprstková (do
30.06.2010), Lukáš Onufer (do 30.06.2010), Adriana Pinková (do 30.06.2010),
Daniel Pomichal (do 30.06.2010).
Katarína Čillíková, Darina Sečanská (š)
Aurélia Gurková, Marcel Mondočko (i)
PREMIÉRY
Dezider Ursíny
NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ!
Muzikál. l A. Vášová, tp, dr J. Štrasser, sv M. Pietor, kv Ľ. Várossová, ha, hnahr H.
30
rocenka09_10 novy.indd 30
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Leško, hn Ľ. Dolný, ch, r J. Ďurovčík.
Katka – N. Pocisková/M. Partlová, Miro – J. Slezák/J. Koleník, Matka – M. Sládečková/S. Sklovská, Otec – C. Kassai/J. Ďurdiak, Vychovávateľka – L. Vráblicová/K. Feldeková, Moderátor – N. Šáro/V. Horján, Osvetľovač, Kuchár – I. Pietor,
Kameraman – M. Mikulášek/R. Halák, Mirova company – N. Šáro, M. Mikulášek,
R. Müller, E. Píš, L. Rakárová, K. Suchoňová, J. Golisová, S. Juricová, P. Molnárová/M. Drínová, Hosť, Asistentka vychovávateľky – A. Pajtinková/L. Rakárová/
K. Suchoňová/M. Drínová, Hosť 1 – I. Čillík, Hosť 2, Upratovačka – K. Čillíková,
Hosť 3 – J. Mistrík, Hosť 4, Učiteľka klavíra – D. Pelcrová, Hosť 5, Policajt –
D. Kaprálik, Tanečný súbor – M. Čaprdová, R. Bubniaková, B. Geffertová,
M. Klementová, L. Mankovecká, L. Spustová, M. Barniak, M. Bohuš, J. Golian,
M. Kleberc, P. Mihálik, L. Onufer, P. Černová, M. Paulíková, M. Martinovič,
I. Martiš, Deti – Ďuro – D. Vlček/D. Matejička, Deti – Dominik – D. Hurinský/
M. Havlas, Deti – Samo – E. Loureiro/L. Likier, Deti – Peter – A. Švec/M. Šimek,
Deti – M. Bakočka, J. Čierny, S. Hubina, V. Ondrášek, S. Rezek.
Premiéra: 08. september 2006
Obnovená premiéra: 14. február 2010
Počet repríz: 8
Václav Patejdl
FONTÁNA PRE ZUZANU
Muzikál. l K. Hlávka, P. Rusko, tp B. Filan, J. Urban, M. Jurika, M. Brezáni, odsp
D. Dangl, ch J. Bekr, hn L. Pauliková, sv P. Janků, kv S. Vachálková, r K. Vosátko.
Zuzana – L. Molnárová/M. Partlová, Olino – P. Makranský/M. Koreň, Bela –
K. Majerníková/D. Šarkozyová, Maja – J. Gavačová/M. Vyletelová, Viki –
B. Deák/M. Gečevský, Picasso – A. Gula/M. Mráz, Bohuš – E. Píš/M. Madej, Manager – M. Nemec/R. Müller.
Premiéra: 11. októbra 2008
Obnovená premiéra: 14. február 2010
Počet repríz: 18
Éva Pataki
EDITH A MARLENE (EDITH ÉS MARLNE)
Komorný muzikál. p J. Melichárková, ptp D. Hevier, Ľ. Petraško, dr O. Dlouhý,
hu, hn, k, d Ľ. Dolný, sv P. Janků, kv S. Vachálková, ch E. Zahoráková, r I. Holub.
Edith Piaf – K. Turjanová, Marlene Dietrich – K. Olasová, Momone – A. Kiráľová,
Louis Leplée – D. Kaprálik, Georges – Ľ. Dolný, Policajný komisár – R. Halák,
31
rocenka09_10 novy.indd 31
25.4.2012 10:08:13
nová scéna bratislava
Konferencier – R. Halák, Raymond Asso – J. Gallovič, Marcel Cerdan – P. Boublík,
Théo Lamboukas (Sarapo) – P. Plevčík, Ošetrovateľka – L. Vráblicová, Tancujú –
M. Majeríková, L. Mankovecká, Z. Náprstková, A. Pinková.
Premiéra: 15. január 2010
Počet repríz: 27
Peter Quilter
BOYBAND (BOYBAND)
Muzikál. p A. Ruppeldtová, tp M. Sarvaš, P. Uličný, M. Jurika, M. Brezáni, sv, kv
A. Grusková, ch M. Kereš, hn Ľ. Horňák, k Ľ. Dolný, r S. Sprušanský.
Igor / Igi – P. Plevčík, Džoko – T. Puskailer, Adam – O. Antálek, Denis – M. Kaprálik, Marek – P. Makranský/M. Madej, Zoltán – M. Ochránek, Mandy – K. Olasová,
Robert – J. Gallovič, Viera – A. Kiráľová, Laura – A. Kiraľová, Felícia – A. Kiráľová,
Anna – K. Ivánková, Dáša – K. Ivánková, Desana – K. Ivánková.
Premiéra: 10. apríl 2010
Počet repríz: 14
William Shakespeare
ZIMNÁ ROZPRÁVKA (THE WINTER’S TALE)
p Ľ. Feldek, dr S. Sprušanský, sv, kv L. Tublerová, sh S. Michalidesová,
ha Ľ. Dolný, psp S. Beláková, viedo L. Kodoň, r Juraj Nvota.
Leontes – M. Ochránek, Camilla – K. Ivánková, Antigonus – J. Mistrík, Cleomenes
– E. Peťovský, Polixenes – M. Mňahončák, Florizel – P. Boublík, Starý pastier –
Š. Kožka, Kubo – P. Plevčík, Čas, Šľachtic, Námorník, Žalárnik, Úradník – J. Gallovič, Hermiona – A. Kiráľová, Perdita – A. Kiráľová, Paulína – J. Valocká, Marka –
J. Ovšonková/R. D. Vanová, Dorka – P. Lantošová/F. Košťálová, Chór – R. D. Vanová, F. Košťálová, P. Lantošová, D. Móderová, A. Michalovičová, J. Ovšonková,
D. Richterová, R. Autner, M. Blaško, L. Pišta, M. Remiáš, D. Sedláček, P. Vyskočil.
Premiéra: 19. jún 2010
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Pataki, É.: EDITH A MARLENE
1. Uličianska, Zuzana
Pôsobivý príbeh škaredého vrabčiatka. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18,
č. 13 (18.01.2010), s. 13.
32
rocenka09_10 novy.indd 32
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
2. Šebanová, Dáša
Život E. Piaf a M. Dietrich na doskách Novej scény. In: Bratislavské noviny.
(01.01.2010)
3. Ursínyová, Terézia
Návšteva z Paríža. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč. 42, č. 1-2 (2010),
s. 40.
4. Unger, Pavel
Ikony šansónu nenechajú diváka ľahostajným. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 20, č. 13 (18.01.2010), s. 21.
5. Turan, Andrijan
Znovuzrodenie Edith Piaf. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 4 (22.01.2010), s. 65.
Quilter, P.: BOYBAND
1. Šebanová, Dáša
Boyband je muzikál, čo donúti divákov zabávať sa. In: Bratislavské noviny.
(24.04.2010)
2. Uličianska, Zuzana
Ako by ich jeden producent mal. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 83
(12.04.2010), s. 14.
3. Nevezmeš slovo muzikál nadarmo! In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN
0862-5999 – Roč. 23, č. 17-18 (11.05.2010), s. 13.
4. Ursínyová, Terézia
Boyband s dominujúcom tancom. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč.
42, č. 5 (2010), s. 25.
Shakespeare, W.: ZIMNÁ ROZPRÁVKA
1. Turan, Andrijan
Zimná rozprávka vás nabije energiou. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 26 (30.06.2010),
s. 64.
2. Ferusová, Zuzana
Až príliš pestrofarebný Shakespeare. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 20,
č. 147 (28.06.2010), s. 13.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Bryll, E., Gärtnerová, K.: NA SKLE MAĽOVANÉ
23.09.2005
7
152
33
rocenka09_10 novy.indd 33
25.4.2012 10:08:13
nová scéna bratislava
Ursíny, D.: NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ!
08.09.2006
8
114
Bock, J., Stein, J, Harnick, Sh.: FIDLIKANT NA STRECHE
29.09.2007
12
92
Pörtner, P.: ŠIALENÉ NOŽNIČKY
16.11.2007
18
89
Bernstein, L.: WEST SIDE STORY
30.05.2008
16
68
34
rocenka09_10 novy.indd 34
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
ŠTÁTNA OPERA
BANSKÁ BYSTRICA (1959)
Riaditeľstvo: Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/24 571 05
Fax: ++421/48/24 571 02
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.stateopera.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Rudolf Hromada
OPERA
Telefón: ++421/48/24 571 07
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Marián Vach
Šéfdirigent: Marián Vach
Dirigent: Igor Bulla
Zbormajstri: Iveta Popovičová, Ján Procházka
Korepetítori: Ildikó Baloghová, Ján Procházka
Dramaturgia: Lenka Horinková
Šéf výpravy: Jaroslav Valek
Asistent réžie: Peter Schneider
Asistent dirigenta: Ján Procházka
Hlasový pedagóg: Alena Hodálová, Oľga Hromadová, Alžbeta Trgová
Vedúci orchestra: Miroslav Masár
Koncertný majster: Michal Hudák
Umelecký súbor
Sólisti: Alena Hodálová, Oľga Hromadová, Michal Hýrošš (do 30.06.2010), Igor
Lacko, Eva Lucká, Martin Popovič, Peter Schneider, Igor Strojin (od 01.09.2009),
Šimon Svitok, Dušan Šimo, Alžbeta Trgová, Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík.
Stáli hostia: Ján Babjak (od 01.01.2010), Jozef Benci, Klaudia Dernerová, Mikuláš
Doboš (od 01.01.2010), Peter Ďurovec, Hana Friedová, Ján Galla, Ľubomír
Gregor, Martin Gyimesi (od 01.12.2009), Marián Hadraba (od 01.01.2010), Ján
Haruštiak, Gabriela Chlpeková,Gabriela Kopperová (od 16.10.2010), Michaela
Kukurová, Božena Lenhardová, Marián Lukáč, Radoslava Mičová, Veronika
35
rocenka09_10 novy.indd 35
25.4.2012 10:08:13
štátna opera banská bystrica
Mihalková, Katarína Michaely, Martin Mikuš (od 01.01.2010), Juraj Nociar (od
01.01.2010), Juraj Peter (od 12.03.2010), Eva Pieronová (od 01.01.2010), Ján
Rusko (od 12.12.2009), Mária Sedlárová, Juraj Smutný, Alena Mária Stopková
(od 01.01.2010), Dominika Stráňavská-Doniga, Štefan Šafárik, Ondrej Šaling (od
01.01.2010), Jozef Šamaj, Alena Vacíková (od 01.01.2010), Dominik Zaprihač.
Zbor opery: Katarína Adamíková, Štefan Babjak ml., Matej Bartko, Jarmila
Brandtová, Gabriela Brinčková, Andrea Ciglerová (od 01.01.2010), Diana Deáková (od 01.01.2010), Pavol Fraňo, Irena Glézlová, Štefan Grác (od 01.01.2010 do
31.01.2010), Michaela Kopálová, Daniel Kováčik, Anton Kožák, Dušan Kubíny
ml., Dušan Kuchár (od 02.10.2009), Igor Kúchen, Jozef Kunka, Darina Kunková, Slavomír Macák (od 15.02.2010), Anna Martinelliová, Viera Mlynarčíková,
Natália Oľhová, Anna Ondreková (od 02.09.2009), Jozef Rochovský, Michaela
Sojčáková (od 02.11.2009), Drahoslava Svetlíková, Adriana Škrváňová, Jitka Ťatliaková, Eva Trajlínková, Peter Vigaš.
Orchester: Jiří Andó, Alžbeta Bélová, Beáta Bieliková, Stanislav Borš, Júlia
Burášová (do 31.01.2010), Lívia Cintulová, Marián Debnár, Dominik Doktor (od
03.09.2009 do 06.07.2010), Radko Ďurčík, Izabela Ďuricová, Michal Eged, Jozef
Farkaš, Michaela Fekete (od 04.11.2009 do 15.07.2010), Martin Hanzely, Michal
Hudák, Oldřich Husák, Judita Chlebová (od 01.01.2010), Jaroslav Jánoška, Ján
Kalužný, Dušan Kozák, Alexander Kozák, Viliam Kozák, Augustín Krajčovič,
Jozef Kuffa, Magdaléna Lehotská, Henrich Lehotský, Juraj Luky, Veronika Makovníková, Miroslav Masár, Alica Mitková, Jana Parížeková-Kyseľová, Radovan
Pirchala (od 01.01.2010), Valéria Procházková (do 31.08.2009), Renáta Rošková
(od 01.04.2010), Martina Skladaná, Jakub Stračina (od 01.12.2009 do 08.07.2010),
Eva Stráňavská, Paulína Styková, Mária Surovcová, Zuzana Svitanová, Daniela
Szeghő, Veronika Škrovinová, Viliam Trgo, Drahomír Turošík, Tibor Vajda, Matúš Vaňuga (od 03.09.2009 do 06.07.2010), Stanislava Zobalová (od 01.01.2010).
Dana Vazagová (i)
Katarína Jasenčáková (š)
PREMIÉRY
Giuseppe Verdi
SIMON BOCCANEGRA (SIMONE BOCCANEGRA)
Opera v 3. dejstvách s prológom. dr L. Horinková, hn, d I. Bulla, zb I. Popovičová,
km M. Hudák, sv M. David, kv J. Hauskrechtová, r L. Adamik.
36
rocenka09_10 novy.indd 36
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Mária Boccanegra (Amélia Grimaldi) – G. Kopperová a.h., A. Vacíková a.h., Simon
Boccanegra – M. Babjak a.h., Z. Vongrey, Jacopo Fiesco (Andrea Grimaldi) –
J. Benci, I. Zvarík, Gabriele Adorno – I. Strojin/M. Hýrošš, Paolo Albiani –
Š. Svitok/M. Popovič, Pietro – M. Hadraba, I. Lacko, Kapitán – P. Schneider, Dáma
– E. Lucká/A. Hodálová.
Premiéra: 16. október 2009
Počet repríz: 8
Johann Strauss
INDIGO (INDIGO)
Komická opereta v 2. častiach. l M. Steiner, p, u J. Gyermek, dr L. Horinková, hn
A. Kokoš, d A. Kokoš, I. Bulla, sv J. Kuchárek, kv H. Bezáková, ch J. Dolinský ml.,
zb I. Popovičová, km M. Hudák, J. Preissinger, k M. Svitková, I. Baloghová,
r J. Gyermek.
Indigo – P. Ďurovec, M. Popovič, Alibaba – J. Rusko, P. Schneider, Romadur –
I. Zvarík/I. Lacko, Fantaska – A. Trgová/K. Perencseiová, Janio – M. Gyimesi,
D. Šimo, Toffana – O. Hromadová/D. Deáková, Falsetto – P. Vigaš, Soprano –
J. Rochovský, Lili – I. Glézlová, Valida – A. Škrváňová, Dodo – D. Kunková, Cigara
– M. Sojčáková/A. Ondreková, Tulipa – J. Ťatliaková, Banana – D. Svetlíková,
Dodona – V. Mlynarčíková, Florida – A. Martinelliová, Dryada – K. Adamíková,
Rubina – M. Kopálová, Riosa – G. Brinčková, Financmajster – M. Bartko, Behemio
– D. Kováčik, Etrillo – D. K. ml., Otrokár – I. Kúchen.
Premiéra: 11. december 2009
Počet repríz: 7
Modest Petrovič Musorgskij
SOROČINSKÝ JARMOK
dr L. Horinková, hn, d M. Vach, zb I. Popovičová, k M. Svitková, I. Baloghová,
km M. Hudák, sv, kv J. M. Opršal, psp M. Almášiová, r L. Horinková.
Čerevik – M. Lukáč, I. Zvarík, Chivria – E. Šušková/E. Lucká, Parasia – K. Perencseiová/O. Hromadová, Kmotor – Š. Svitok/M. Popovič, Gricko – D. Šimo/
M. Hýrošš, Popovič – I. Strojin/P. Schneider, Cigán – J. Peter/I. Lacko, 1. hosť –
D. Kuchár/M. Bartko, 2. hosť – J. Rochovský/P. Vigaš, 3. hosť – D. Kováčik/I. Kúchen, Čert – P. Krejčí, Parasia– M. Almášiová.
Premiéra: 12. marec 2010
Počet repríz: 4
37
rocenka09_10 novy.indd 37
25.4.2012 10:08:13
štátna opera banská bystrica
Giuseppe Verdi
NABUCCO (NABUCCO)
Opera v 4. dejstvách. dr L. Horinková, hn, d M. Vach, zb I. Popovičová,
k M. Svitková, k I. Baloghová, km M. Hudák, sv J. Valek, kv E. Farkašová,
ch M. Majer, r M. Babiak.
Nabucco – M. Babjak/Ľ. Vongrej, Ismaele – I. Strojin/M. Hýrošš, Zaccaria –
J. Benci/I. Zvarík/I. Lacko, Abigaille – I. Matyášová/M. Tomanová, Fenena –
M. Adamcová/M. Šebestová, Veľkňaz – M. Hadraba/I. Lacko, Abdallo –
M. Bartko/P. Schneider, Anna – V. Mihalková/D. Deáková.
Premiéra: 26. jún 2010
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Verdi, G.: SIMON BOCCANEGRA
1. Unger, Pavel
Spoľahlivý autor, neošúchaný titul. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3, č. 10
(2009), s. 20-22.
2. Unger, Pavel
Zaručený autor, neošúchaný titul. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
3. Glocková, Mária
Bravo pre Boccanegru. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč. 41, č. 10
(2009), s. 18.
4. Unger, Pavel
Verdiho Simon Boccanegra útočí na zrak. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč.
19, č. 242 (20.10.2009), s. 22.
Strauss, J.: INDIGO
1. Unger, Pavel
Bystrica súčasťou straussovskej renesancie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk. (01.01.2010)
2. Glocková, Mária
Inscenačný prešľap. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč. 42, č. 1-2
(2010), s. 39.
Musorgskij, M. P.: SOROČINSKÝ JARMOK
1. Unger, Pavel
Bystrica verná operným raritám. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 63
38
rocenka09_10 novy.indd 38
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
(17.03.2010), s. 21.
2. Unger, Pavel
Soročinský jarmok po polstoročí. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.
2010)
3. Glocková, Mária
Ruská klasika bez ruských reálií. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč.
42, č. 4 (2010), s. 22.
Verdi, G.: NABUCCO
1. Unger, Pavel
Nabucco sa vrátil s novými podnetmi. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
2. Mojžišová, Michaela
Nabucco pripravil hviezdny zámocký večer. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč.
18, č. 154 (07.07.2010), s. 18.
3. Blaho, Vladimír
Slnečný operný Zvolen. In: Slovo. – ISSN 1335-468x – Roč. 12, č. 29 (14.07.2010),
s. 38.
4. Unger, Pavel
Zámocké hry žili Verdiho hitom a raritou. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč.
20, č. 154 (07.07.2010), s. 38.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Kálmán, E.: GRÓFKA MARICA
20.12.1996
2
78
Loewe, F., Lerner, A. J.: MY FAIR LADY
15.12.2000
6
76
Puccini, G.: BOHÉMA
21.10.2005
1
23
Lehár, F.: VESELÁ VDOVA
16.12.2005
4
30
Verdi, G.: TRUBADÚR
13.10.20062
1
16
39
rocenka09_10 novy.indd 39
25.4.2012 10:08:13
štátna opera banská bystrica
Leoncavallo R.: CIGÁNI
09.03.2007
2
13
Puccini, G.: SESTRA ANGELIKA
09.03.2007
2
13
Stein, J.: FIDLIKANT NA STRECHE
10.12.2007
5
27
Godár, V.: POD ROZKVITNUTÝMI SAKURAMI
23.05.2008
3
6
Verdi, G.: LA TRAVIATA
22.06.2008
5
11
Suchoň, E.: KRÚTŇAVA
18.10.2008
11
16
Lehár, F.: GIUDITTA
12.12.2008
3
8
Mascagni, P.: SILVANO
13.03.2009
1
5
Donizetti, G.: LINDA DI CHAMOUNIX
24.06.2009
4
5
BALET
Telefón: ++421/48/245
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Jozef Dolinský ml. (do 31.12.2009)
Asistent choreografa: Michal Mikeš (od 01.01.2010 do 31.03.2010)
Tanečný pedagóg: Michal Mikeš (do 31.03.2010)
Umelecký súbor
Sólisti: Andrej Andrejkovič (od 01.09.2009), Beata Gaálová (od 01.01.2010).
Zbor: Michaela Almášiová, Tibor Belan (do 15.12.2009), Ivica Danihelová, Marián Ďurčo (od 01.10.2009), Beata Gaálová, Claudia Hadačová (do 31.03.2010),
40
rocenka09_10 novy.indd 40
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Adam Kavec, Patrik Krejčí (od 12.10.2009), Adriana Lešková, Kitti Móroczová,
Veronika Szabová, Marek Štellár, Barbora Štupáková, Vladimíra Valentová, Peter
Vodráška (do 30.09.2009).
Stáli hostia: Zita Babicová, Martin Balajty, Tomáš Binder (od 17.04.2010), Michal
Briak (od 26.06.2010), Andrea Cibuľková, Jaroslav Černák, Miroslava Dorotovičová, František Fodor, Kristína Gírethová, Barbora Grausová, Matúš Chovanec, Ján
Jamrich, Marta Jamrichová (od 01.01.2010), Stanislav Kamenský, Mária Kavčáková, Andrej Kocian, Eva Kováčiková, Dagmar Krčová, Richard Križan, Andrej
Kubiš, Ondrej Lacina (od 01.09.2009 do 01.01.2010), Viktória Lattová, Kvetoslava
Lichá, Jakub Lupták, Eva Macejková, Michal Majer (do 31.12.2009, od 01.02.2010),
Roman Majer (od 01.01.2010), Miroslav Majling, Tomáš Matejovič, Lívia Mrázová, Miroslava Peterská, Peter Pohančaník, Dorin Ovidiu Popa (od 26.06.2010),
Juraj Slivka, Peter Sluka (od 17.04.2010), Tomáš Tóth, Barbora Trajteľová (od
02.11.2009 do 30.06.2010), Kristína Vránska (od 01.09.2009), Marek Žačok.
PREMIÉRY
Maurice Jarre
CHRÁM MATKY BOŽEJ
Tanečná dráma podľa románu Victora Huga. dr L. Horinková, hsp I. Bulla,
sv Z. Formánková, kv E. Kleinová, u, ch, r J. Dolinský ml.
Quasimodo – M. Ďurčo, Esmeralda – V. Szabová/B. Gaálová, Frollo – A. Andrejkovič, Phoebus – M. Štellár, Pobehlice – M. Almášiová, B. Gaálová, V. Valentová,
A. Lešková/B. Trajteľová, Vojaci – J. Lupták, T. Matejovič, M. Majer, R. Majer,
A. Kubiš, Zlodeji, Ľud – M. Almášiová, A. Lešková, K. Moróczová, B. Štupáková,
B. Trajteľová, V. Valentová, B. Gaálová, B. Grausová, A. Cibuľková/V. Szabová,
A. Kavec, P. Krejčí, J. Lupták, R. Majer, M. Majer, T. Matejovič, A. Kubiš, A. Kocian, T. Tóth, Zlodeji – Stanislav Kamenský, Matúš Chovan, Tomáš Binder, Peter
Sluka, Malomocní – členovia interného a externého baletu ŠO BB.
Premiéra: 17. apríl 2010
Počet repríz: 20
VÝBER Z RECENZIÍ
Jarre, M.: CHRÁM MATKY BOŽEJ
1. Glocková, Mária
Chrám Matky Božej. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
41
rocenka09_10 novy.indd 41
25.4.2012 10:08:13
štátna opera banská bystrica
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Dinková, D.: GYPSY ROOTS
12.05.2001
4
62
Dinková, D.: BIELE PEKLO ALEBO MNE SA TO STAŤ NEMÔŽE
22.10.2004
6
40
Patejdl, V.: SNEHULIENKA A 7 PRETEKÁROV
07.04.2006
2
24
Dinková, D., Leško, H.: ARCHA TEMPLÁROV
07.03.2008
7
14
Stravinskij, I.: VTÁK OHNIVÁK
24.04.2009
2
3
42
rocenka09_10 novy.indd 42
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (1945)
Riaditeľstvo: Hlavná ul. 58, 042 77 Košice
Telefón: ++421/55/245 22 02, 245 22 04
Fax: +421/55/245 22 12
E-mail: [email protected]
Web: www.sdke.box.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Peter Himič
Vedúci scénickej a kostýmovej výpravy: Danica Hanáková
BALET
Telelefón: ++421/55/245 22 06
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Ondrej Šoth
Dramaturgia: Marilena Halászová*
Baletný majster: Andrej Halász*, Marilena Halászová
Tanečný pedagóg: Oleksandr Khablo
Korepetítor: Kateryna Trofymovych
Sólisti: Nataliya Bajin Litvinova, Dominik Béreš, Igor Bondarenko, Kostiantyn
Brandler, Daryna Byshuk, Emília Czagaňová, Anton Faraonov, Katarína Frigová,
Katarína Gašpárová, Tomáš Harvan, Jana Hriadeľová, Yuliya Chemitova, Elena
Gennadevna Chetvernya, Sergii Iegorov, Erika Lišková, Jozef Marčinský, Peter
Nagy, Mykhailo Novikov, Maksym Sklyar, Eva Sklyarová, Andriy Sukhanov,
Yuka Ueda, Vanda Vajshajplová, Lyudmyla Vasylyeva, Inesa Yagolnik, Liudmyla
Zhytnykova.
Sólo+zbor: Oleksandr Skopintsev.
Zbor: Bibiana Bačová, Lukáš Bič, Gabriela Gábelová, Valéria Irkaeva, Lena Képesová*, Anastasia Kravtsova, Ivana Miklošová, Peter Rolík, Adriana Vrbová.
Beáta Gogová, Lena Képesová* (i)
43
rocenka09_10 novy.indd 43
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
PREMIÉRY
M. R. ŠTEFÁNIK
Tanečné divadlo. l Z. Mistríková, O. Šoth, hsp M. Novinski, dr Z. Mistríková,
hdr O. Šoth, sv M. Hollý, kv A. Suchanov, ch J. Kubánka, M. Sklyar, O. Šoth,
L. Vasylyeva.
Štefánik – dieťa – A. Faraonov, Štefánik – mládenec – D. Béreš, Generál M. R.
Štefánik – A. Suchanov/M. Sklyar, M. R. Štefánik – A. Suchanov/M. Sklyar, Otec
Štefánika – V. A. Sevastyanov/J. Marčinský, Matka Štefánika – L. Zhytnyková/
J. Hriadeľová, Učiteľ – O. Khablo, Emília Chovanová – J. Hriadeľová/K. Frigová,
T. G. Masaryk – V. A. Sevastyanov/J. Marčinský, E. Beneš – M. Novikov/A. Faraonov, Slečna Frídová – L. Vasylyeva/E. Chetvernya, Guiliana Benzoni – V. Vajshajplová/Y. Chemitova, Matka Benzoni – N. B. Litvinova/J. Hriadeľová, Louise
Weissová – E. Chetvernya/Y. Chemitova, Pani Janssenová – N. B. Litvinova/J. Hriadeľová, Antoinette Janssenová – E. Chetvernya/Y. Chemitova, Kurtizána – L. Vasylyeva/N. B. Litvinova, Žena z Tahiti – Y. Ueda/I. Miklošová, Ostatné postavy –
B. Bačová, D. Béreš, L. Bič, I. Bondarenko, K. Brandler, A. Bykov, D. Byshuk,
E. Czagaňová, S. Iegorov, V. Irkaeva, A. Faraonov, K. Frigová, G. Gábelová,
K. Gašpárová, T. Harvan, J. Hriadeľová, Y. Chemitova, E. Chetvernya, A. Kravtsova, N. B. Litvinova, J. Marčinský, I. Miklošová, P. Nagy, M. Novikov, M. Pižga,
P. Rolík, V. Sevastyanov, M. Skala, M. Skliar, O. Skopintsev, A. Suchanov, F. Vargová, V. Vajshajplová, L. Vasylyeva, A. Vrbová, Y. Ueda, I. Yagolnik.
Premiéra: 18. december 2009
Počet repríz: 9
Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková, Juraj Kubánka
JÁNOŠÍK
dr Z. Mistríková, hsp M. Rendoš, sv, kv A. Suchanov, ch O. Šoth, J. Kubánka,
M. Sklyar, M. Novikov, r O. Šoth.
Jánošík – V. Sevastyanov/M. Sklyar, Hanka – L. Vasylyeva/E. Sklyarová, Striga –
L. Vasylyeva/O. Skaliun, Gróf Ugronovič – A. Suchanov/M. Sklyar, Otec –
O. Khablo, Mních – A. Faraonov/D. Béreš, Zbojníci: Uhorčík – M. Novikov/
J. Marčinský, Zbojníci: Gajdošík – I. Miklošová/J. Hriadeľová, Zbojníci: Cigáň –
M. Sklyar/D. Béreš, Zbojníci: Bojko – A. Bykov/K. Brandler, Zbojníci: Surovec –
O. Skaliun/T. Harvan, Zbojníci: Mudroni – I. Bondarenko, P. Nagy, M. Novikov,
V. Sevastyanov, Zbojnícka družina – P. Rolík, O. Skopintsev, Poľovníci – I. Bondarenko, A. Bykov, M. Pižga, O. Skaliun, Rakúski vojaci – B. Bačová, D. Byshuk,
E. Czagaňová, G. Gábelová, I. Yagolnik, Y. Chemitova, E. Chetvernya, V. Irkaeva,
44
rocenka09_10 novy.indd 44
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
A. Kravtsova, I. Miklošová, A. Vrbová, Drábi – L. Bič, K. Brandler, A. Faraonov,
M. Pižga, P. Rolík, O. Skopintsev, Ľud – D. Béreš, L. Bič, I. Bondarenko, K. Brandler, A. Bykov, D. Byshuk, K. Frigová, G. Gábelová, K. Gašpárová, Y. Chemitova,
A. Kravtsova, N. B. Litvinova, P. Nagy, M. Pižga, O. Skaliun, O. Skopintsev,
V. Vajshajplová, A. Vrbová, Šľachta – B. Bačová, L. Bič, I. Bondarenko, A. Bykov,
E. Czagaňová, G. Gábelová, K. Gašparová, B. Gogová, Y. Chemitova, E. Chetvernya, V. Irkaeva, O. Khablo, A. Kravtsova, I. Miklošová, P. Nagy, M. Pižga,
O. Skaliun, O. Skopintsev, V. Vajshajplová, A. Vrbová, I. Yagolnik.
Premiéra: 30. apríl 2010
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
M. R. ŠTEFÁNIK
1. Bartko, Emil T.
Štefánik a tanečné divadlo. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Uličianska, Zuzana
Štefánik utekajúci, lietajúci. In: Sme. – Roč. 17, č. 295 (22.12.2009), s. 22.
Šoth, O., Mistríková, Z., Kubánka, J.: JÁNOŠÍK
1. Uličianska, Zuzana
Jánošík ulapený na tanec. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 100
(03.05.2010), s. 14.
2. Maťo, Peter
Balet Jánošík je ako majálesová tancovačka. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 20, č. 103 (06.05.2010), s. 20.
3. Hubová, Dagmar
Jánošík. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Ščedrin, R.: CARMEN
27.04.2001
3
63
Saint-Exupéry, A. de: MALÝ PRINC
10.09.2004
3
48
45
rocenka09_10 novy.indd 45
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
Čajkovskij, P. I.: LABUTIE JAZERO
02.12.2005
4
33
Shakespeare, W.: ROMEO A JÚLIA
02.06.2006
3
29
Čajkovskij, P. I.: LUSKÁČIK
12.01.2007
4
30
Šoth, O.: SVADBA PODĽA FIGARA (MOZARTA)
04.05.2007
3
28
Kocáb, M., Šoth, O.: ODYSSEUS
26.10.2007
4
26
Šoth, O., Mistríková.: TRISTAN A IZOLDA
24.10.2008
2
13
Adam, A. Ch.: GISELLE
13.03.2009
5
13
ČINOHRA
Telefón: ++421 2 204 72 500
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Jozef Úradník
Dramaturgia: Martin Gazdík
Umelecký súbor: Adriana Ballová, Ľubica Blaškovičová, Peter Cibula, Peter Čižmár, Beata Drotárová, Alena Ďuránová, Dana Dziak-Košická, Katarína Horňáková, Henrieta Kecerová, Ivan Krúpa, Adriana Krúpová, Stanislav Pitoňák, Tatiana
Poláková, Michal Soltész, Róbert Šudík, Jozef Úradník, Juraj Zetyák.
Ingrid Dlugošová, Erika Marištiaková (i)
Tamara Turcsányová, Iveta Vinclavová (š)
46
rocenka09_10 novy.indd 46
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
PREMIÉRY
Ray Cooney, Michael Cooney
TOM, DICK A HARRY (TOM, DICK AND HARRY)
Komédia. p O. Ruppeldtová-Andrášová, dr M. Gazdík, odsp Ľ. Králik,
sv, kv K. Holková, vh, r M. Spišák.
Tom Kerwood – S. Pitoňák, Dick Kerwood – M. Soltész, Harry Kerwood – J. Zetyák,
Linda – H. Kecerová, Katerina – T. Poláková, Andrea – J. Úradník, Strážnik Downs
– R. Šudík, Pani Potterová – Ľ. Blaškovičová, Boris – P. Cibula.
Premiéra: 16. október 2009
Počet repríz: 32
Henrik Ibsen
NORA (ET DUKKEHJEM)
p M. Žitný, u, dr M. Kičiňová, sv L. Odvárková, kv S. Jokelová, sh V. Šarišský,
r A. Petrželková.
Torvald Helmer – P. Čižmár, Nora – A. Ďuránová, Doktor Rank – P. Cibula, Pani
Lindeová – K. Šafaříková/K. Horňáková, Nils Krongstad – S. Pitoňák.
Premiéra: 11. december 2009
Počet repríz: 16
Ján Uličiansky
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA
Rozprávka. sh A. Vivaldi, P. Zagar, tp J. Uličiansky, dr M. Gazdík, k J. Grejtáková,
sv P. Andraško, kv E. Farkašová, video L. Kodoň, ch D. Dinková, r J. Uličiansky.
Viva – T. Poláková, Viva (tancujúca) – I. Miklošová, Pikolo – T. Diro/F. Balog,
Solário – M. Goga/J. Zetyák, Vento – M. Goga/T. Diro, Fredo – S. Pitoňák, Futura –
H. Kecerová, Víly a Žaby (tancujúce) – B. Bačová, N. B. Litvinova, E. Czagaňová,
V. Irkaeva, A. Kravtsova, D. Soroková, V. Vajshajplová, F. Vargová, A. Vrbová.
Premiéra: 31. január 2010
Počet repríz: 12
Vasilij Sigarev
VĹČIK (VOLČOK)
p E. Maliti-Fraňová, dr M. Gazdík, sv M. Král, kv A. Kósa, sh M. Čekovský, video
47
rocenka09_10 novy.indd 47
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
P. Hospodár, r J. Zdrada.
Dievča – I. Feníková, Matka – D. Košická, Babka – J. Vicianová, Sestra – K. Horňáková, Milenka – A. Ballová, Žena v čiernom – A. Ballová, Zdravotná sestra 1 –
Ľ. Blaškovičová, Plačka 1 – Ľ. Blaškovičová, Anjel 1 – Ľ. Blaškovičová, Zdravotná
sestra 2 – A. Krúpová, Plačka 2 – A. Krúpová, Anjel 2 – A. Krúpová, Ujo Koľa –
P. Cibula, Kominár – P. Cibula, Milicionár – J. Úradník, Harmonikrka – I. Šoltésová.
Premiéra: 12. február 2010
Počet repríz: 11
Nino D‘Introna, Giacomo Ravicchio
ROBINSON A CRUSOE (ROBINSON E CRUSOE)
p S. Rákosi, p, dr T. Ferko, sv, kv M. Bozóki, r Š. Korenči.
1. muž – S. Molnár, 2. muž – M. Soltész.
Premiéra: 27. marec 2010
Počet repríz: 12
Fernando Arrabal
TROJKOLKA (LE TRICYCLE)
p V. Mikula, sv J. Valek, kv J. Hurtigová, vh, r A. Korenči.
Apal – J. Zetyák, Climando – F. Balog, Starý s gitarou – R. Šudík, Mita – T. Poláková, Okoloidúci, Muž s peniazmi, Policajt 1 – P. Galdík, Okoloidúci 2, Policajt 2 –
D. Ihnát.
Premiéra: 28. máj 2010
Počet repríz: 5
Witold Gombrowicz
IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ (IWONA, KSIEZNICZKA BURGUNDA)
Tragifraška. p M. Servátka, dr M. Gazdík, sv, kv E. Gadus, sh T. Lakatos,
psp Z. Kántorová, u, r J. Czajlik.
Ivona – H. Kecerová, Kráľ Ignác – P. Dudás, Kráľovná Margaréta – A. Ballová,
Princ Filip – M. Soltész, Komorník – J. Úradník, Iza – A. Ďuránová, Cyril – P. Cibula, Inocent – P. Čižmár, Valentín – T. Diro, Dvorné dámy – K. Horňáková, M. Ičová,
M. Sepešiová.
Premiéra: 04. jún 2010
Počet repríz: 5
48
rocenka09_10 novy.indd 48
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
VÝBER Z RECENZIÍ
Ibsen, H.: NORA
1 Folentová, Veronika
Snehobiela Nora. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 3 (2010)
(25.06.2010), s. 4.
2. Varyš, Vojtěch
Burda to má za sebou, říka Nora. In: www.týden.cz. (07.12.2010)
3. Dzadíková, Lenka
Nora alebo dom veveričiek. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 1 (2010),
s. 12-14.
4. Rácz, Jano
Prečo Nora opustila noru. In: Literárny týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč. 23,
č. 11-12 (24.03.2010), s. 13.
5. Fehérová, Dária
Čo je už dnes „dead“, a čo ešte nie. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 288
(14.12.2009), s. 15.
6. Rodová, Hana
Nora. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Uličiansky, J.: ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA
1. Rodová, Hana
Rozprávka o rozprávke. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Sigarev, V.: VĹČIK
1. Uličianska, Zuzana
Skvelé vlčice a vĺčatá. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 45 (24.02.2010),
s. 18.
D‘Introna, N., Ravicchio, G.: ROBINSON A CRUSOE
1. Zwiefelhofer Miro,
Môže divadlo zbližovať? In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 5, č. 5 (2011), s. 2125.
Arrabal, F.: TROJKOLKA
1. Rodová, Hana
O neobyčajnej trojkolke. In: Interné jodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Rácz Jano,
Smutná teroristická klauniáda. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 08625999 – Roč. 23, č. 31-32 (22.09.2010), s. 13.
49
rocenka09_10 novy.indd 49
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
Gombrowicz, W.: IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ
1. Uličianska, Zuzana
Princeznou proti svojej vôli. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 131
(09.06.2010), s. 18.
2. Uličianska, Zuzana
Skromná, ale elegantná večera na počesť Gombrowicza. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Uličianska Zuzana,
Skromná, ale elegantná večera na počesť Gombrowicza. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
08.11.2002
14
106
Thomas, B. T.: CHARLEYHO TETA
11.11.2005
8
115
Feydeau, G.: CHROBÁK V HLAVE
06.10.2006
12
93
Gavran, M.: VŠETKO O MUŽOCH
17.11.2006
16
83
Wasserman, D.: PRELET NAD HNIEZDOM KUKUČKY
07.02.2008
8
37
Kleist, H. von: KATARÍNKA Z HEILBRONNU ALEBO SKÚŠKA OHŇOM
14.11.2008
5
24
Krúpová, A.: ZOZNAMKA
06.02.2009
17
36
Eurípidés: MEDEIA
27.03.2009
13
26
50
rocenka09_10 novy.indd 50
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
Nash, R.: OBCHODNÍK S DAŽĎOM
03.04.2009
12
27
Králik, Š.: TRASOVISKO
30.05.2009
13
22
Rašev, P.: SANATÓRIUM, ALEBO AKO PREŽIŤ REALITY SHOW... ???
18.06.2009
13
22
OPERA
Telefón: ++421 2 20 47 23 01
E-mail: [email protected]
Umelecký šéf: Peter Dvorský
Šéfdirigent: Dušan Štefánek*
Dirigent: Igor Dohovič
Zbormajster: Šimon Marinčák
Korepetítor: Júlia Grejtáková
Koncertný majster: Jozef Bikár, Milan Kyjovský, Peter Michálik
Asistent réžie: Viera Hronská*
Umelecký súbor
Sólisti: František Balún, Jaroslav Dvorský, Marek Gurbaľ, József Havasi, Viera
Kállayová, Lucia Knoteková, Marián Lukáč, Ondrej Mráz, Tatiana Paľovčíková,
Matúš Tomko, Michaela Várady, Janette Zsigová.
Stáli hostia: Martin Gurbaľ, Michal Lehotský, Juraj Šomorjai.
Zbor: Júlia Ačaiová, Anton Baculík, Mária Baloghová, Ivan Barla, Tomáš Beličák,
Jozef Dzuro, Alena Fialeková, Róbert Galovics, Marek Haščák, Juraj Hingis, Anna
Horkelová, Štefan Hundža, Slavomír Klempár, Michaela Kuchtová, Dana Laššáková, Anna Maruškaničová, Soňa Mihaliková, Dana Mlynárová, Zuzana Orlovská, Dušan Pásztor, Peter T. Raši, Miroslava Rendeková, Ladislav Sárközi, Pavol
Spišský, Sidónia Szabóová, Svetlana Tomová, Ján Tóth, Jana Trojáková.
Orchester: Eva Bálintová, Július Balogh, Jozef Bikár, Pavol Cebák, Mikuláš
Csomós, Ivan Ďurica, Jana Dzubajová, Peter Dzubay, Ladislav Gurbaľ, Michal
Holenda, Ján Hric, Ivan Ježo, Slavomír Kaduk, Peter Karpat, Júlia Karpatová,
Henrich Kristmann, Milan Kyjovský, Henrieta Lakatošová, Ernest Latzko, Viktor
51
rocenka09_10 novy.indd 51
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
Latzko, František Lukáč, Ján Mazák, Peter Michálik, Pavel Novák, Peter Olejár,
Lýdia Orgovánová, Rastislav Pistrák, Tomáš Rendek, Olexandr Samborskyy, Ján
Samsely, Peter Slávik, Jozef Sokol, Amália Šereš, Františka Širillová, Martin Švec,
Peter Takáč, Tibor Trn, Orest Trofymovych, Martin Tujvel, Mária Tujvelová,
Peter Urban, Koloman Várady, Ladislav Vasilňák, Iveta Vilková, Lukáš Žofčin.
Daniela Gažová, Anna Szekeressová (š)
Magdaléna Kovalčíková, Klaudia Kovalčíková (i)
PREMIÉRY
Gaetano Donizetti
LUCIA DI LAMMERMOOR (LUCIA DI LAMMERMOOR)
Tragická opera v troch dejstvách. hn A. Pagliazzi, d I. Dohovič, A. Pagliazzi,
zb Š. Marinčák, k J. Grejtáková, J. Mrázová, km J. Bikár, P. Michálik, sv J. Ciller,
kv P. Čanecký, ch O. Šoth, r M. Chudovský.
Lord Enrico Asthon – J. Pustina/M. Lukáč, Lucia – M. Várady/K. Skrzeszewska,
Sir Edgardo z Ravenswoodu – R. A. Nava/J. Dvorský, Lord Alberto Buklaw – J. Rusko/A. Baculík, Alice – J. Zsigová/V. Kállayová, Raimondo Bodebent – M. Tomko/
O. Mráz, Normanno – Z. Vislocký/J. Rusko.
Premiéra: 27. november 2009
Počet repríz: 11
Francesco Cilea
ADRIANA LECOUVREUR (ADRIANA LECOUVREUR)
Opera v 4. dejstvách. l A. Colautti, hn P. Gatto, d I. Dohovič, d P. Gatto, zb Š.
Marinčák, k J. Grejtáková, J. Mrázová, km J. Bikár, P. Michálik, sv M. Struhárová,
kv B. Hanečka, ch M. Kereš, A. Hlinková.
Adriana – T. Paľovčíková-Paládiová/M. Kosinová, La Principessa – K. Kubovičová/J. Sapara-Fischerová, Maurizio – B. Nikolov/J. Dvorský, Michonnet –
F. Tůma/M. Lukáč, L‘Abate – J. Rusko/A. Baculík, Il Principe di Bouillon – I. Zvarík/O. Mráz, Quinault – M. Tomko/M. Gurbaľ, Poisson – Z. Vislocký/P. Spišský,
Jouvenot – J. Zsigová/M. Sušinová, Dangeville – V. Kállayová/A. Fialeková, Strážnik
– P. T. Raši.
Premiéra: 14. máj 2010
Počet repríz: 5
52
rocenka09_10 novy.indd 52
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlá
VÝBER Z RECENZIÍ
Donizetti, G.: LUCIA DI LAMMERMOOR
1. Blaho, Vladimír
Dvakrát podľa Scotta. In: Slovo. – ISSN 1335-468x – Roč. 12, č. 27-28
(30.06.2010), s. 38.
2. Unger, Pavel
Gatto je víťazná voľba Košičanov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 140
(19.06.2010), s. 45.
3. Glocková, Mária
Ária ako z inej dimenzie. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 279
(03.12.2009), s. 18.
4. Glocková, Mária
Romantický príbeh Lucie di Lammermoor v dizajne francúzskych tapisérií. In:
Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
5. Glocková, Mária
Historizujúca Lucia di Lammermoor. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140, č.
11-12/2009, s. 40.
Cilea, F.: ADRIANA LECOUVREUR
1. Mojžišová, Michaela
Dve Adriany s pravým talianskym vzletom. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč.
18, č. 114 (20.05.2010), s. 18.
2. Glocková, Mária
Adriana Lecouvreur ako filmová celebrita. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk. (01.01.2010)
3. Glocková, Mária
Adriana ako filmová celebrita. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč. 42,
č. 5 (2010), s. 24.
4. Unger, Pavel
Gatto je víťazná voľba Košičanov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 140
(19.06.2010), s. 45.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Verdi, G.: LA TRAVIATA
15.02.1991
5
80
53
rocenka09_10 novy.indd 53
25.4.2012 10:08:13
štátne divadlo košice
Rossini, G.: BARBIER ZO SEVILLY
17.11.2001
2
68
Smetana, B.: PREDANÁ NEVESTA
07.03.2003
2
40
Bizet, G.: CARMEN
04.03.2005
3
31
Dvořák, A.: RUSALKA
17.02.2006
2
33
Mozart, W. A.: ČAROVNÁ FLAUTA
27.10.2006
1
27
Gounod, Ch.: FAUST A MARGARÉTA
16.02.2007
4
26
Verdi, G.: MAŠKARNÝ BÁL
16.11.2007
6
27
Kálmán, E.: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ
25.04.2008
15
51
Puccini, G.: MADAMA BUTTERFLY
03.10.2008
4
18
Bázlik, I., Stoličný, P., Štrasser, J.: POLEPETKO
01.02.2009
8
21
Čajkovskij, P. I.: EUGEN ONEGIN
4
9
29.05.2009
54
rocenka09_10 novy.indd 54
25.4.2012 10:08:14
rocenka09_10 novy.indd 55
25.4.2012 10:08:14
SAMOSPRÁVNE DIVADLÁ
Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
Divadlo ARÉNA Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Jókaiho divadlo Komárno
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Štúdio tanca Banská Bystrica
Slovenské komorné divadlo Martin
Bábkové divadlo Žilina
Mestské divadlo Žilina
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Divadlo Thália Košice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Romathan Košice
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
57
61
65
69
73
78
83
88
93
97
102
104
109
112
117
121
123
126
129
131
136
56
rocenka09_10 novy.indd 56
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
DIVADLO ASTORKA KORZO ’90
BRATISLAVA (1990)
Riaditeľstvo: Nám. SNP 33, 814 99 Bratislava
Telefón: ++421/2/0918 71 60 15, 0918 716 055
Fax: ++421/2/54 43 16 57
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.astorka.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Vlado Černý
Umelecký šéf súboru: Boris Farkaš
Dramaturgia: Andrea Dömeová
Režiséri: Juraj Nvota*, Roman Polák*
Umelecký súbor: Boris Farkaš, Zita Furková, Ady Hajdu, Róbert Jakab, Juraj
Kemka, Zuzana Kronerová, Matej Landl, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Miroslav
Noga, Marta Sládečková, Peter Šimun, Anna Šišková, Szidi Tóbiás, Petra Vajdová.
PREMIÉRY
Johann Wolfgang Goethe
STELLA (STELLA)
p P. Zajac, J. Štrasser, dr A. Dömeová, sv J. Ciller, kv P. Čanecký, m J. Steiner,
video M. Kilényi, psp E. Murínová, r J. Nvota.
Stella – Z. Konečná, Cecília – M. Sládečková, Fernando – A. Hajdu, Lucia – R. Poláková, Hostinská – L. Vráblicová/J. Hansman, Karol – P. Minár, Hlas m.o. – B. Farkaš.
Premiéra: 09. február 2010
Počet repríz: 12
Silvester Lavrík
KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA
dr M. Garajszki, kv B. Cigánová, sh B. Lenko, r S. Lavrík
Hrajú – P. Vajdová, S. Lavrík.
Spoločný projekt OZ BáPoDi a Divadla Astorka Korzo ’90.
Premiéra: 21. máj 2010
Počet repríz: 6
57
rocenka09_10 novy.indd 57
25.4.2012 10:08:14
divadlo astorka
Anton Pavlovič Čechov
PLATONOV
p D. Lehutová, dr A. Dömeová, sv T. Ciller, kv K. Cermak-Šimáková, m T. Kovačevičová, J. Steiner, sh O. Rózsa, u, r R. Polák.
Anna Vojnická – S. Tóbiás, Sergio Vojnický – M. Miezga, Sofia – R. Poláková,
Prosper Glag – M. Landl, Pierre Glag – R. Jakab, Plukovník Trilecký – P. Šimun, Niki
Trilecký – L. Latinák, Michail Platonov – J. Kemka, Sandra – A. Šišková, Osip –
M. Noga, Abrahám Vengerovič – B. Farkaš, Burger – M. Labuda ml., Mária Greko –
Z. Konečná.
Premiéra: 10. jún 2010
Počet repríz: 7
VÝBER Z RECENZIÍ
Goethe, J. W.: STELLA
1. Šebanová, Dáša
Stella je predstavenie nielen pre zamilovaných. In: Bratislavské noviny.
(27.02.2010)
2. Turan, Andrijan
Stella – nemravná moralistka. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 7 (17.02.2010), s. 65.
3. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Stella. Osudová a neosudová: otvorená možnosť. In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
4. Opoldusová, Jena
Goethe pobaví i podpichne. Aj dnes. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20,
č. 34 (11.02.2010), s. 20-21.
5. Uličianska, Zuzana
Láska moja, nenávidím ťa. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 34
(11.02.2010), s. 18.
Lavrík, S.: KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA
1. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Červená klietka. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Čechov, A. P.: PLATONOV
1. Uličianska, Zuzana
Až do vnútorností lásky. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 138
(17.06.2010), s. 18.
58
rocenka09_10 novy.indd 58
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
2. Scherhaufer, Peter
Len vášeň, nešťastie a šialenstvo! – Roč. 20, č. 135 (14.06.2010), s. 44.
3. Bakošová-Hlavenková, Zuzana
Triešť životov či Smiech a plač nad priepasťou nezmyselnosti? In: Interné
hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
4. Turan, Andrijan
Platonov – boľavý údel ruskej duše. In: Slovenka., č. 24 (2010) (16.06.2010),
s. 68.
5. jk,
Platonov. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 25 (21.06.2010), s. 60.
6. Ferusová, Zuzana
Bezcitnosť a chladnosť vzťahov sú hrdinami súčasnosti. In: KOD. – ISSN
1337-1800 – Roč. 4, č. 8 (2010), s. 8-10.
7. Šebanová, Dáša
Divadelná hra Platonov ukazuje svet, ktorý ešte nepatrí výhradne minulosti.
In: Bratislavské noviny., č. 24 (2010) (26.06.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Maďarič, M.: TÚLAVÉ SRDCE
05.06.2009
12
18
Pavlac, P.: ČERVENÁ PRINCEZNÁ
07.05.2009
11
19
Novak, J.: TOLSTOJ A PENIAZE
06.04.2009
11
20
Turgenev, I. S.: MESIAC NA DEDINE
18.06.2008
10
32
Smoček, L.: ČUDNÉ POPOLUDNIE DR. ZVONKA BURKEHO
29.11.2007
15
47
Shakespeare, W.: OTHELLO
20.09.2007
5
31
59
rocenka09_10 novy.indd 59
25.4.2012 10:08:14
divadlo astorka
Polák, R.: KENTAURI
15.12.2006
9
27
Shakespeare, W.: ROMEO A JÚLIA
12.04.2006
5
23
Weiss, P.: PRIATEĽKY
02.03.2006
11
61
Bernhard, T.: PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
10.01.2006
7
53
Lavrík, S.: TICHÝ DOM
29.04.2005
7
57
Gorkij, M., Polák, R.: PLAY GORKIY ALEBO LETNÍ HOSTIA
15.12.2004
7
54
Werdelin, N.: MILOVNÍCI
12.12.2003
11
92
Görgey, G.: NA KOHO TO SLOVO PADNE
01.01.1998
10
89
Novak, J.: VRAŽDA SEKEROU V SVÄTOM PETERBURGU PODĽA ROMÁNU
FIODORA MICHAJLOVIČA DOSTOJEVSKÉHO ZLOČIN A TREST
5
18.01.2000
74
60
rocenka09_10 novy.indd 60
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ
DIVADLO (1957)
Riaditeľstvo: Dunajská 36, 811 08 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 63 47 40, 52 63 47 38
Fax: ++421/2/52 63 47 38
E-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Web: www.babkovedivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ján Brtiš
Umelecký šéf: Dušan Štauder
Dramaturgia: Michal Babiak
Umelecký súbor: Michal Adam, Juraj Adamík, Lucia Arendášová, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Andrej Kováč, Róbert Laurinec, Margaréta Nosáľová,
Miriam Pavelková, Marta Sádecká, Jana Sovičová, Dušan Štauder.
Daniel Bilský (i)
PREMIÉRY
Ján Dobrodinský
GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI
Škôlkohra. dr M. Babiak, sh J. Dobrakov, sv, kv, b K. Hroznová, r P. Musilová.
Gašparko – M. Nosáľová, Kubo – A. Kováč, Vavro – A. Kováč, Karolína – M. Nosáľová, Čerti – A. Kováč, M. Nosáľová.
Premiéra: 23. október 2009
Počet repríz: 10
FIGARO (BARBIER ZO SEVILLY/LE MARIAGE DE FIGARO)
dr M. Babiak, sv, b P. Andraško, kv J. Hurtigová, sh P. Mankovecký, u, r M. Vajdička.
Rossini – B. Bačík, Luigi, Bartolo – A. Kováč, Massimo, Figaro – J. Bednarič,
Giuseppe, Gróf Almaviva – M. Adam, Gina, Rosina – M. Dudková, Franceska,
Notár – L. Arendášová, Maria, Basilio – M. Pavelková.
61
rocenka09_10 novy.indd 61
25.4.2012 10:08:14
bratislavské bábkové divadlo
Premiéra: 05. február 2010
Počet repríz: 22
Ľudmila Podjavorinská, Michal Babiak
ČIN-ČIN
sv, kv, b R. Anderle, sh V. Kubička, k, dr M. Babiak, r D. Bajin.
Čimčara – J. Bednarič, Čin-Čin – M. Dudková, Tatko – R. Laurinec, Čvirik – R. Laurinec, Mamka – M. Nosáľová, Lastovička – M. Nosáľová, Kukučka – M. Nosáľová.
Premiéra: 07. máj 2010
Počet repríz: 23
VÝBER Z RECENZIÍ
FIGARO
1. Exnárová, Alena
Bábkarská Bystrica 2010 - dvojitý impuls. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 –
Roč. 60, č. 6 (2010), s. 257-260.
2. Šebanová, Dáša
Neúnavný Figaro na scéne bábkového divadla. In: Bratislavské noviny.
(20.02.2010)
3. Dzadíková, Lenka
Figaro bez Figara. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
4. Kivader, Vladimír
Figaro, Figaroo, Figarooo. In: Fest.in (Internetový festivalový denník, Bábkarská Bystrica 2010). (25.09.2010)
Podjavorinská, Ľ., Babjak, M.: ČIN-ČIN
1. Dzadíková, Lenka
Čin (Čin) hodný hlbokého zamyslenia. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Romanovský, J., Roletzký, G.: PRINCEZNÁ KUKULIENKA
Dátum premiéry: 14.03.1971
14
492
62
rocenka09_10 novy.indd 62
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
Spišák, O., Fejér, P., Laurinec, R., Vanek, M.: OBJAVENIE AMERIKY
Dátum premiéry: 07.06.1991
Peřinová. I.: O VTÁČIKOVI, MYŠKE A KLOBÁSE
Dátum premiéry: 09.06.2000
22
227
5
66
Jaroš, J.: PRASIATKA SA VLKA NEBOJA
26
161
Dátum premiéry: 22.09.2000
Malec, F, - Zetek, V.: O BRATISLAVSKEJ HRADNEJ KUCHÁRKE
Dátum premiéry: 24.10.2003
6
46
Čepčeková, E.: MEDUŠKA
Dátum premiéry: 30.04.2004
7
50
Augusta, O.: MUZIKANTI ALEBO O ZLATEJ TRÚBKE
Dátum premiéry: 18.01.2005
16
44
Malík, J.: LOPTA HOPTA
Dátum premiéry: 04.03.2005
3
28
Žiška, K.: SOĽ NAD ZLATO
Dátum premiéry: 20.05.2005
16
64
Polák, P.: DLHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ 2
Dátum premiéry: 23.06.2005
13
Horák, K.: PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Dátum premiéry: 16.06.2006
9
50
Shakespeare, W.: BÚRKA
Dátum premiéry: 24.11.2006
4
26
Bratia Čapkovci: O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Dátum premiéry: 02.03.2007
9
51
Andersen, H. Ch.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
Dátum premiéry: 15.06.2007
7
45
Norton, F.: ČU ČIN ČAU ALEBO ALI BABA A ŠTYRIDSAŤ ZBOJNÍKOV
Dátum premiéry: 23.11.2007
9
46
63
rocenka09_10 novy.indd 63
25.4.2012 10:08:14
bratislavské bábkové divadlo
Štauder, D.: VIANOČNÝ PRÍBEH ANJELA RAFAELA
Dátum premiéry: 04.12.2007
16
36
Šúplata, V.: KRÁĽOVSKÝ DETEKTÍV
Dátum premiéry: 14.03.2008
10
39
Čapek, J.: ROZPRÁVKA O PRINCEZNEJ SULIMÁNSKEJ
Dátum premiéry: 25.04.2008
15
29
Malec, F, - Zetek, V.: O POSLEDNOM DUNAJSKOM VODNÍKOVI
Dátum premiéry: 06.06.2008
5
17
Štauder, D.: VEĽKÁ CESTA Z ARKTOSU
Dátum premiéry: 28.11.2008
16
33
Hrubín, F.: KRÁSKA A ZVIERA
Dátum premiéry: 13.03.2009
5
19
Puškin, A. S.: ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A RYBKE
Dátum premiéry: 17.04.2009
30
33
Speranskij, J.: KRÁSA NEVÍDANÁ
Dátum premiéry: 29.05.2009
10
22
64
rocenka09_10 novy.indd 64
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
DIVADLO LUDUS, KREATÍVNE
CENTRUM MLADÝCH (1991)
Riaditeľstvo: Tower 115, Pribinova 25,
811 09 Bratislava 1
Telefón: ++421/2/54 63 07 65, 0915 79 55 64
E-mail: [email protected]
Web: www.ludusdivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Dana Kurillová
Umelecký šéf: Peter Kuba
Stáli hostia: Alexandra Antošová, Lucia Arendášová, Katarína Baranová, Andrea
Bučková, Anna Čitbajová, Michaela Čillíková, Lukáš Dóza, Martin Fechter,
Daniel Fischer, Lujza Garajová-Šrameková, Júlia Horváthová, Iva Hoštáková,
Petra Hulinová, Henrieta Jančišinová, Vladimír Kittler, Zuzana Kizeková, Mária
Kecskésová, Kamil Kollárik, Zuzana Konečná, Lucia Korená, Mária Landlová,
Ľubica Lettrichová, Vladimíra Lichnerová, Daniela Mackovičová, Štefan Martinovič, Radomír Milič, Ján Morávek, Matej Oravec, Andrej Palko, Michal Rovňák,
Jakub Ružička, Vladimír Sadílek, Jana Stieranková, Kristína Sviteková, Katarína
Šafaříková, Dominika Šenkárová, Matúš Uhliarik, Martin Weiss, Martin Žák.
PREMIÉRY
Peter Kuba
ACTA PSYCHOPATA (ZAPISKI SUMAŠEDŠEGO)
Na motívy poviedky N. V. Gogoľa
dr M. Dacho, sv P. Kuba, kv D. Petrušová, psp J. Letenay, video K. Kollárik,
R. Gregorička, sh I. Čermák, r P. Kuba.
Hrajú – D. Fischer, A. Palko.
Premiéra: 09. november 2009
Počet repríz: 6
65
rocenka09_10 novy.indd 65
25.4.2012 10:08:14
divadlo ludus
POPLETENÁ PUNČOCHA (PIPI)
sc K. Žiška, M. Dacho, dr M. Dacho, sv, kv M. Daubrava, J. Daubrava, sa P. Stránsky, r K. Žiška.
Pipi – M. Čillíková, Annika – L. Prokopová, Tomi – M. Rovňák.
Premiéra: 18. január 2010
Počet repríz: 18
Laco Kerata
FANTÁZIA (Fascikliáda)
sh S. Michalidesová, kv M. Kotúček, sv J. Kuchárek, r L. Kerata.
Hrajú – D. Mackovičová, J. Horváthová, Z. Kyzeková, L. Garajová-Schrameková,
Š. Martinovič, J. Ružička, V. Kittler, M. Landlová.
Premiéra: 19. marec 2010
Počet repríz: 7
VÝBER Z RECENZIÍ
Kuba, P.: ACTA PSYCHOPATA
1. Kvapilová, Marie
Acta psychopata jako naše přirozenost. In: RozRazil Online (www.rozrazilonline.cz). (07.11.2010)
2. Ivanová, Magdaléna
Acta psychopata. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
PIPI DLHÁ PUNČOCHA
1. Šebanová, Dáša
Pipi dlhá pančucha predvádza svoje kúzielka premiérovo v Divadle Ludus.
In: Bratislavské noviny., č. 4 (2010) (04.02.2010)
2. Brederová, Tatiana
Frnk, žblnk, špunk! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Kerata, L.: FANTÁZIA
1. Šebanová, Dáša
Svet piatich ľudí na scéne divadla Ludus. In: Bratislavské noviny.
(03.04.2010)
2. Brederová, Tatiana
Chceme svet krajší!!! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
66
rocenka09_10 novy.indd 66
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
3. Dlouhý, Oleg
Keratova príliš ľahká absurditka. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 67
(22.03.2010), s. 14.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Hevier, D.: HUGO, FRIGO, BUBLINA
27.11.2000
5
114
Kecskésová, M., Kubová, K.: SEDMOKRÁSKA
22.05.2002
5
67
Bachratý, R.: VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEMOM
02.12.2002
8
70
Fechter, M., Žák, M.: AKO SI PRINC MARTIN HĽADAL NEVESTU
12.11.2004
1
34
Fechter, M., Korená, L., Žák, M.: HRAČKY
19.12.2005
2
16
Žiška, K.: ČIERNOBIELE SRDCE CHARLIEHO CHAPLINA
20.03.2007
6
37
Záborský, J.: ... NA DVA DNI V CHUJAVE
22.10.2007
4
15
Rabelais, F.: GARGANTUA A PANTAGRUEL
05.05.2008
11
32
Mokoš, J.: HASPRČKO A MRCÚLIK
05.11.2008
11
20
VLK NEKLAM
06.02.2009
3
12
STRAŠIAK
22.02.2009
4
12
67
rocenka09_10 novy.indd 67
25.4.2012 10:08:14
divadlo ludus
VELIPSESPILEV
05.05.2009
3
12
68
rocenka09_10 novy.indd 68
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA (1992)
Riaditeľstvo: Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/67 20 25 50, 67 20 25 61
Fax: ++421/2/67 20 25 56
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.divarena.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Juraj Kukura
Šéfdramaturg: Kristína Cibulková (do 31.08.2009)
Zuzana Šajgalíková (od 01.01.2010)
Inšpicient: Ingrid Greššová
PREMIÉRY
Hadar Garlon
MIKVE (MIKVE)
p D. Haláková, A. Ruppeldtová, sv H. Hoffer, kv K. Hollá, dr K. Cibulková, sh M.
Novinski, r M. Dočekal.
Šošana – Z. Kronerová, Šira – S. Halčáková/R. Ryníková, Hindi – E. Matejková,
Chedva – T. Radeva, Esti – T. Kulíšková, Tehila – R. Poláková, Miki – Z. Kanócz,
Eliševa – Z. Šemeláková.
Premiéra: 08. október 2009
Počet repríz: 16
William Shakespeare
OTHELLO (OTHELLO/THE MOOR OF VENICE)
p Ľ. Feldek, u J. Pokorný, K. Cibulková, sv J. Pokorný, kv A. Grusková, dr K. Cibulková, sh V. N. Bárta, sa, video T. Mezei, r J. Pokorný.
Othello – K. Šimon/K. Csino, Desdemona – G. Marcinková/D. Jurčová, Jago –
J. Ďuriš, Cassio – J. Bujdák, Roderigo – R. Poláčik, Emília, Bianca – E. Sakálová,
Montano – J. Kapec, Lodovico – G. Berisha, Gratiano – P. Potočný, Brabantio (hlas)
– J. Kukura, Huslista – L. Cibulka.
Premiéra: 14. január 2010
Počet repríz: 12
69
rocenka09_10 novy.indd 69
25.4.2012 10:08:14
divadlo aréna
Štefan Kršňák
S BROKOVNICOU NA MANŽELA
u R. Polák, sv J. Valek, kv K. Cermak-Šimáková, sh O. Rózsa, hsp V. Šarišský,
r R. Polák.
Cecília Krútiková – Z. Kronerová, Ferdiš – M. Noga, Eva – P. Vajdová, Imrich Repa
– J. Kemka, Tajný policajt – Ľ. Bukový.
Premiéra: 11. apríl 2010
Počet repríz: 3
Terry Johnson
ABSOLVENT (THE GRADUATE)
p D. Haláková, dr K. Cibulková, sv, kv E. Rácová, sa R. Polák, m J. Steiner, vh,
r S. Ferancová.
Benjamin Braddock – J. Ďuriš, Pani Robinsonová – J. Oľhová, Pán Robinson –
M. Antol, Elaine Robinsonová – G. Marcinková/J. Oľhová, Pani Braddocková –
O. Belešová, Pán Braddock – F. Kovár, Striptérka – G. Csinová ml., Recepčný –
J. Bujdák, Barman – J. Bujdák, Psychiater – J. Bujdák, Kňaz – J. Bujdák.
Premiéra: 26. máj 2010
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Garlon, H.: MIKVE
1. Matejovičová, Stanislava
Kóšer nahota... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3, č. 9 (2009), s. 8-12.
2. Šimková, Soňa
Očistný kúpeľ. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Kičiňová, Miriam
Národný dom zachraňuje. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 3
(2010) (25.06.2010), s. 5.
4. Oáza žien. In: Arch., č. 4 (26.04.2010), s. 63.
5. Uličianska, Zuzana
Skutočne už nie je súcit kóšer? In: Sme. – Roč. 17, č. 234 (10.10.2009), s. 9.
6. Andrejčáková, Eva
Kam chodíme. In: Sme. – Roč. 17, č. 257 (06.11.2009), s. 18.
70
rocenka09_10 novy.indd 70
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
Shakespeare, W.: OTHELLO
1. Polák, Milan
Othello v bermudách a strakatej košeli. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN
0862-5999 – Roč. 23, č. 7-8 (24.02.2010), s. 13.
2. Šebanová, Dáša
Najnovší Othello sa v Aréne predstavuje ako Róm. In: Bratislavské noviny.
(01.01.2010)
3. Uličianska, Zuzana
Othello z Letanoviec, Desdemona ako ranená breza. In: SME. – ISSN 1335440X – Roč. 18, č. 12 (16.01.2010), s. 10.
Kršňák, Š.: S BROKOVNICOU NA MANŽELA
1. Polák, Milan
Varovanie z Arény. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč.
23, č. 17-18 (11.05.2010), s. 13.
2. Turan, Adrijan
Noga v nočnej košeli. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 16 (21.04.2010), s. 64.
3. Matejovičová, Stanislava
To, čo nás dnes baví – aj v Aréne. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20,
č. 85 (14.04.2010), s. 17.
4. Šebanová, Dáša
S brokovnicou na manžela – už aj v divadle Aréna. In: Bratislavské noviny.
(08.05.2010)
Johnsom, T.: ABSOLVENT
1. Nováková, Saša
Absolvent. In: Profit. – Roč. 18, č. 12 (16.06.2010), s. 60.
2. Scherhaufer, Peter
Aréna vymkla stredný stav v parnej stajni. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 –
Roč. 20, č. 132 (10.06.2010), s. 38.
3. Uličianska, Zuzana
Účinné repliky pani Robinsonovej. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18,
č. 122 (29.05.2010), s. 12.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Albee, E.: KOZA ALEBO KTO JE SYLVIA
15.03.2004
2
46
71
rocenka09_10 novy.indd 71
25.4.2012 10:08:14
divadlo aréna
Ballek, R.: TISO
14.04.2005
8
64
Klimáček, V.: DR. GUSTÁV HUSÁK
23.10.2006
4
35
Reza, Y.: BOH MASAKRA
10.11.2007
11
32
Čičvák, M.: TRAJA KAMARÁTI
15.02.2008
7
29
Klimáček, V.: KOMUNIZMUS
28.11.2008
8
25
Lochhead, L.: PERFECT DAYS
22.01.2009
19
31
Pavlac, P.: CIRKUS
30.05.2009
5
8
72
rocenka09_10 novy.indd 72
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
V TRNAVE (1974)
Riaditeľstvo: Trojičné nám. 2, 917 01 Trnava
Telefón: ++421/33/551 13 53
Fax: ++421/33/551 13 55
E-mail: [email protected]
Web: www.djp.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Emil Nedielka
Umelecký šéf: Ján Zavarský
Dramaturg: Mirka Čibenková
Režisér: Ladislav Kočan, Viktor Kollár
Scénický výtvarník: Ján Zavarský
Umelecký súbor: Branislav Bajus (do 31.8.2010), Barbora Bazsová, Edita Borsová,
Jozef Bujdák, Gregor Hološka, Mária Jedľovská, Vladimír Jedľovský, Annamária
Kočanová, Tatiana Kulíšková, Stanislav Staško, Zuzana Šebová, Ján Topľanský,
Tibor Vokoun, Miroslav Beňuš (od 01.09.2010), Michal Jánoš (od 01.09.2009),
Martin Križan (od 01.09.2008), Tomáš Mosný (od 01.09.2008), Kristína Tóthová
(od 01.09.2009).
Marta Hulmanová (i), (š)
PREMIÉRY
Ladislav Kočan
ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM
dr M. Čibenková, sh, tp M. Štofej, sv, kv E. Farkašová, ch K. Kočanová, r L. Kočan.
Adelka – B. Bazsová, Mravec, Permoník – M. Jánoš, Červík – M. Križan, Mucha –
K. Tóthová, Aladár Boháč, Pirát, Oblak, Biboj – T. Mosný, Alfonz Boháč, Pirát,
Mrak, Emsi Lukáš – M. Beňuš.
Premiéra: 04. október 2009
Počet repríz: 24
73
rocenka09_10 novy.indd 73
25.4.2012 10:08:14
divadlo Jána palárika
Tery Pratchett, Stephen Briggs
SÚDNE SESTRY (WYRD SISTERS)
p V. Gális, u M. Gazdík, u V. Kollár, dr M. Gazdík, sv K. Bláhová, kv K. Bláhová,
sh J. Péč, r V. Kollár.
Esmeralda Zlopočasná – E. Borsová, Gyta Oggová – Z. Šebová, Magráta Cesnaková
– K. Tóthová, Šašo – M. Križan, Felmet – A. Palko, Lady Felmetová – B. Bazsová,
Verence I. – B. Bajus, Tomján – S. Staško, Stráž 1 – M. Staško, Démon – S. Staško,
Smrť – T. Mosný, Vitoliar – T. Mosný, Stráž 3 – T. Mosný, Hvel – N. Kočanová,
Rozprávač – M. Jánoš, Ondro Dokopy – G. Hološka, Klavirista – J. Bujdák.
Premiéra: 27. november 2009
Počet repríz: 14
Egon Bondy
MÁŠA A BETA (MÁŠA, BĚTA)
p, drm M. Gazdík, V. Kollár, dr M. Gazdík, sv J. Zavarský, kv K. Bláhová, sh J. Péč,
r V. Kollár.
Máša – K. Tóthová, Beta – E. Borsová, Egon Goldmann, Zákazník, Predseda, Lotor
1, Klaun 2, Vojak 2 – M. Križan, Milicionár, Muž, Otec, Andrej, Náčelník, Uhliar,
Lotor 2, Klaun 1, Vojak 1 – G. Hološka, Komunistka, Žena – B. Bazsová, Matka,
Lída, Lekárnička – B. Bazsová, Básnik, Pán B. – V. Jedľovský.
Premiéra: 13. február 2010
Počet repríz: 9
Gilles Dyrek
BENÁTKY POD SNEHOM (VENISE SOUS LA NEIGE)
p L. Magerčiaková, dr M. Čibenková, sv J. Zavarský, kv S. Vachálková,
psp E. Zahoráková, r J. Seydler.
Patricia – Z. Šebová, Christophe – P. Kočiš, Nathalie – K. Tóthová, Jean-Luc –
M. Križan.
Premiéra: 10. apríl 2010
Počet repríz: 9
Ján Palárik
ZMIERENIA ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
dr M. Timko, sv J. Valek, kv M. Daubrava, J. Daubrava, vh, r J. Sládeček.
74
rocenka09_10 novy.indd 74
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
Grófka Elisa Hrabovská – P. Blesáková, Orieška – J. Topľanský, Miluša – Z. Šebová,
Capková – M. Jedľovská/I. Filanová, Barón Kostrovický – V. Jedľovský, Ľudovít –
T. Mosný/P. Trník, Rohoň – S. Staško, Pišta – G. Hološka, Suchay – M. Monček,
Prvý sluha – M. Monček, Druhý sluha – M. Dusík, Tomáš – M. Dusík.
Premiéra: 10. jún 2010
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Kočan, L.: ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM
1. Cvečková, Margareta
Adelkina cesta za šťastím. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Pratchett, T., Briggs, S.: SÚDNE SESTRY
1. Fehérová, Dária
Divadlo na divadle na divadle. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 2
(2010), s. 16 – 19.
2. Fehérová, Dária
Divadlo na divadle na divadle. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Bondy, E.: MÁŠA A BETA
1. Fehérová, Dária
Máša, Beta a ich pražský život. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 4
(2010), s. 6-9.
2. Sladkowski, Marcel
Bondyovský večírek s Mášou a Betou. In: www.rozrazilonline.cz. (21.05.2010)
3. Dlouhý, Oleg
Červené sny. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 46 (25.02.2010), s. 19.
4. Fehérová, Dária
Máša, Beta a ich pražský život. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
5. Dzadíková, Lenka
Egon medzi Mášou a Betou. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 6
(28.06.2010), s. 4.
6. Ovečka, Jozef
Máša a Beta – Dôležtý je uhol pohľadu. In: ArtBlog.sk (http://artblog.
sk/2010-08-29/masa-a-beta-dolezity-je-uhol-pohladu/). (29.08.2010)
75
rocenka09_10 novy.indd 75
25.4.2012 10:08:14
divadlo Jána palárika
Dyrek, G.: BENÁTKY POD SNEHOM
1. Dana Kvetanová
Keď sa to prevalí – Trnavský hlas 15/2010 – 3.5.2010
2. Dáša Ondrušková
Zlatkónia, pusinkovanie a jeden malý truc – Novinky z radnice, roč. XXI, č. 4,
máj 2010
Palárik, J.: ZMIERENIA ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
1. Čavojský, Ladislav
Dobrodružstvá s Palárikom. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999
– Roč. 23, č. 25-26 (30.06.2010), s. 13.
2. Benjamín Škreko – Nálož zábavy a uštipačná otázka – Trnavský hlas, 24/2010
3. Jena Opoldusová – Divadelná klasika sa prihovára súčasníkom – Pravda,
10.6.2010
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
17.10.2003
8
101
Ionesco, E.: PLEŠATÁ SPEVÁČKA
17.06.2005
6
52
Gripari, P.: PEKIELKO A ANJELÍNKA
02.12.2005
10
71
Gavran, M.: VŠETKO O MUŽOCH
21.10.2006
12
69
Palárik, J.: INKOGNITO
24.11.2006
10
48
Shakespeare, W.: CYMBELIN
02.06.2007
2
29
Uličiansky, J.: OSTROV OBJAVOV
30.09.2007
10
43
76
rocenka09_10 novy.indd 76
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
Verne, J., Goldflam, A.: 800 MÍĽ PO AMAZONKE
30.11.2007
Möderndorfer, V.: TRUTH STORY
08.03.2008
12
39
4
22
Wilkowski, J.: MACO MAŤO HĽADÁ HNIEZDO
26.10.2008
16
36
Gavran, M.: TAJOMSTVO GRETY GARBO
13.12.2008
19
37
Klaus, H.: TEMNE LÁKAVÝ SVET
31.01.2009
9
20
Stodola, I.: VOĽAKEDY A DNES
14.03.2009
12
24
Ionesco, E.: NOSOROŽEC
04.04.2009
10
17
Rovner, E.: VRÁTILA SA RAZ V NOCI
06.06.2009
21
27
77
rocenka09_10 novy.indd 77
25.4.2012 10:08:14
DIVADLO ANDREJA BAGARA
NITRA (1949)
Riaditeľstvo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Telefón: ++421/37/772 15 77-9, 772 15 81
Fax: ++421/37/652 48 71, 772 15 83
E-mail: [email protected]
Web: www.dab.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ján Greššo
Umelecký šéf: Eva Pavlíková
Šéfdramaturg: Svetozár Sprušanský
Dramaturgia: Daniel Majling
Umelecký súbor: Vladimír Bartoň (do 15.07.2010), Gabriela Dolná, Martin Fratrič, Ján Greššo, Juraj Hrčka, Peter Kadlečík, Miloslav Kráľ (do 31.01.2010), Matúš Krátky, Daniela Kuffelová, Kristína Latečková, Juraj Loj, Branislav Matuščin,
Klaudia Matuščinová, Zuzana Moravcová, Martin Nahálka, Marcel Ochránek (do
31.03.2010), Milan Ondrík, Peter Oszlík, Alena Pajtinková, Eva Pavlíková, Zuzana
Porubjaková (do 31.12.2009), Daniela Pribullová, Jakub Rybárik, Renáta Ryníková, Kristína Turjanová, Eva Večerová, Ivan Vojtek st.
Danica Hlaváčová, Michal Kožuch st. (i)
Kamila Beťková, Zuzana Orelová (š)
PREMIÉRY
Alan Ayckbourn
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
p Z. Vajdičková, dr S. Sprušanský, sh P. Mankovecký, kv P. Čanecký, sv J. Fabry,
r Ľ. Vajdička.
Ronald Brewster-Wright – M. Nahálka, Marion Brewster-Wrightová – R. Ryníková,
Geoffrey Turner – M. Krátky, Eva Turnerová – K. Turjanová, Sidney Hopcroft –
P. Oszlík, Jane Hopcroftová – D. Pribullová.
Premiéra: 06. november 2009
Počet repríz: 16
78
rocenka09_10 novy.indd 78
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
Jean Anouilh
KOLUMBÍNA (COLOMBE)
p Ľ. Vajdička, dr S. Sprušanský, psp J. Letenay, sh V. Kubička, sv P. Čanecký,
kv Ľ. Várossová, r E. Horváth.
Madame Alexandra – E. Pavlíková, Julien – J. Rybárik, Armand – M. Ochránek,
Kolumbína – K. Kolembusová, La Surette – J. Loj, Emile Robinet – B. Matuščin,
Desfournettes – I. Vojtek st., Du Bartas – I. Vojtek ml., Madame Georges – G. Dolná,
Kaderník a pedikúr – J. Hrčka.
Premiéra: 15. január 2010
Počet repríz: 17
Stefan Lindberg
LAVV
p J. Zima, sh M. Nemčík, tp M. Nemčík, sv D. Cigánková, kv D. Strauszová,
r S. Sprušanský.
Hakan – P. Kadlečík, Abel – M. Krátky, Robina – K. Greppelová, Kristin – A. Pajtinková, Max – P. Oszlík, Psychológ, Chodec, Ježiš, Školník, Lekár – M. Fratrič.
Premiéra: 05. február 2010
Počet repríz: 36
M. D. Levin
MŔTVE DUŠE
Na motívy rovnomenného románu Nikolaja Vasilieviča Gogoľa
dr D. Majling, sh M. Čekovský, hn E. Pacovská, sv P. Andraško, kv J. Hurtigová,
r M. Vajdička.
Čičikov – R. Stanke, Neznámy – K. Turjanová, Z. Kanócz, J. Loj, J. Hrčka, V. Lesayová/N. Kunová, Manilov – P. Oszlík, Korobočková – E. Pavlíková, Nozdriov –
M. Ondrík, Sobakievič – I. Vojtek st., Pľuškinová – Ž. Martišová, Gubernátor –
B. Matuščin, Prokurátor – V. Bartoň, Gubernátorova dcéra – D. Pribullová, Sluha –
E. Sitár.
Premiéra: 16. apríl 2010
Počet repríz: 9
79
rocenka09_10 novy.indd 79
25.4.2012 10:08:14
divadlo andreja bagara
Kamil Žiška
MÁTOHY
dr D. Majling, sh K. Žiška, J. Kružliak, psp M. Hlavatý, sv F. Lipták, kv B. Rajčanová, r K. Žiška.
Matej – M. Krátky, Tata, Kráľ, Čert 1 – B. Matuščin, Anička, Princezná, Striga 2,
Svätojánska muška, Mesačnica – A. Pajtinková, Bača, Starosta, Čert 2, Komorník –
J. Rybárik, Vojak, Margita, Striga 3, Čert 3 – M. Fratrič, Smrtka, Babka, Striga 1,
Čert 4 – E. Večerová, Tanečníci – A. Nagy, J. Vančo, P. Földesi, F. Farkaš.
Premiéra: 04. jún 2010
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
Anouilh, J.: KOLUMBÍNA
1. Podmaková, Dagmar
Zostala len fraška. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 17 (22.01.2010),
s. 18-19.
2. Kičiňová, Miriam
Čo chceme od divadla..? In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 3 (2010),
s. 10-13.
Lindberg, S.: LAVV
1. Zwiefelhofer, Miroslav
V Nitre berú mládež vážne. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
M. D. Levin,: MŔTVE DUŠE
1. Fehérová, Dária
Podvodom k spaseniu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Ovečka, Jozef
Pekelný obchod s mŕtvymi dušami. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2011-0104/pekelny-obchod-s-mrtvymi-dusami/). (04.01.2011)
3. Folentová, Veronika
Nepokazte divákom záver. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 4
(26.06.2010), s. 5.
4. Petríková, Katarína
Atraktívne
a príťažlivé divadelné dni v Martine. / Katarína Petríková, Michal Badín. In:
Slovenské národné noviny. – Roč. 21 (25), č. 28-29 (13.07.2010), s. IV (Príloha
Orol Tatranský).
80
rocenka09_10 novy.indd 80
25.4.2012 10:08:14
samosprávne divadlá
5. Polák, Milan
Na motívy Mŕtvych duší. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 –
Roč. 23, č. 19-20 (19.05.2010), s. 13.
6. Uličianska, Zuzana
A ktože je on, čo sa týka mravnej hodnoty? In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč.
18, č. 98 (29.04.2010), s. 18.
7. Turan, Adrijan
Keď mŕtvi súdia živých. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 17 (28.04.2010), s. 66-67.
8. Dlouhý, Oleg
Gogoľ v Nitre trochu ako Kafka. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 90
(20.04.2010), s. 21.
9. Fehérová, Dária
Podvodom k spaseniu. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7 (2010), s. 8-11.
Žiška, K.: MÁTOHY
1. Ballay, Miroslav
Mátohy v Nitre. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Ovečka, Jozef
(Ne)strašlivé Mátohy. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2010-10-24/nestraslive-matohy/). (24.10.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Saramonowicz, A.: TESTOSTERÓN
16.04.2004
21
137
Lukasińska, D.: AGÁTA HĽADÁ PRÁCU
05.05.2006
9
60
Lane, B., Harburg, E., Saidy, F.: DIVOTVORNÝ HRNIEC
27.10.2006
7
96
Carr, M.: PORTIA COUGHLANOVÁ
19.01.2007
6
45
Tajovský, J. G.: STATKY-ZMÄTKY
09.11.2007
10
55
81
rocenka09_10 novy.indd 81
25.4.2012 10:08:14
divadlo andreja bagara
Barč-Ivan, J.: MATKA
14.12.2007
7
34
Polák, R.: PIARGY
18.01.2008
6
33
Dusík, G.: MODRÁ RUŽA
04.04.2008
17
58
Timrava, Šulaj, O.: VŠETKO ZA NÁROD
13.06.2008
14
36
Farr, D.: OKULIARE ELTONA JOHNA
17.10.2008
10
37
Frayn, M.: SARDINKY NA SCÉNU, PROSÍM!
05.12.2008
11
29
Shakespeare, W.: KRÁĽ LEAR
03.04.2009
13
22
Čechov, A. P.: VIŠŇOVÝ SAD
05.06.2009
12
18
82
rocenka09_10 novy.indd 82
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
STARÉ DIVADLO
KAROLA SPIŠÁKA NITRA (1951)
Riaditeľstvo: Ulica 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Telefón: ++421/37/652 50 03, 652 40 91-93
Fax: ++421/37/652 40 91
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.staredivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ondrej Spišák
Umelecký šéf: Danica Hudáková
Dramaturgia: Veronika Gabčíková
Režisér: Ondrej Spišák
Scénický výtvarník: Mária Žilíková
Korepetítor: Eugen Gnoth
Umelecký súbor: Marián Andrísek, Ria Bánovská, Ivan Gontko, Ján Hrmo,
Danica Hudáková, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Ľubomíra Ondríková-Dušaničová, Katarína Petrusová, Oľga Schrameková, Agáta Solčianska, Roman Valkovič,
Milan Vojtela, Mária Záturová.
Ria Bánovská, Juraj Schramek (i)
Mariana Cibulková (š)
PREMIÉRY
Kamil Žiška
U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY
Kabaret. dr V. Gabčíková, sv, kv N. Štefunková, psp S. Vlčeková, sh, r K. Žiška.
Musetta – D. Hudáková, Emille – R. Hudec, Chromá Kráska – L. Korená, Pán
Guerbois – R. Kratochvíl, Cloude – M. Kusenda, Kristína – K. Petrusová, Temná
Irma – O. Schrameková, Mimi – A. Solčianska, Gustáv – R. Valkovič.
Klavír – K. Žiška, E. Gnoth, Kontrabas, rytmické nástroje – J. Schramek.
Premiéra: 23. október 2009
Počet repríz: 19
83
rocenka09_10 novy.indd 83
25.4.2012 10:08:15
staré divadlo karola spišáka
Pavol Dobšinský
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
sc V. Gabčíková, Z. Zupková, dr V. Gabčíková, sv, kv, b Z. Zupková, sh K. Žiška,
psp L. Bachratá, r Z. Zupková.
Hrajú a sa hrajú – A. Solčianska, L. Korená, M. Kusenda/R. Hudec.
Premiéra: 11. december 2009
Počet repríz: 23
KNIHA DŽUNGLÍ
dr V. Gabčíková, sv, kv, b, video F. Lipták, sh E. Gnoth, psp S. Vlčeková,
l, r O. Spišák.
Hrajú – D. Hudáková, L. Korená, A. Solčianska, R. Hudec, R. Kratochvíl,
M. Kusenda, K. Petrusová.
Premiéra: 08. január 2010
Počet repríz: 12
Ján Mokoš
JÁNOŠÍK
dr V. Gabčíková, psp L. Bachratá, hsp, k E. Gnoth, k D. Daloš, sv M. Zákostelecký,
kv, b, rekvizity S. Boráros, r O. Spišák.
Biely Jánošík – R. Hudec, Matka, Víla, Vdovica – K. Petrusová, Krstná mama, Malý
Jánošík, Víla, Anička, Krčmárka – L. Korená, Pôrodná babica, Víla, Žena, Principálová žena, Zapisovateľka – A. Solčianska/A. Pajtinková, Otec, Drotár, Pernikár,
Jánošík, Zbojiník, Hajdúch, Bubeník – M. Kusenda, Krstný otec, Kupec, Jánošík,
Gazda, Zbojník, Hajdúch, Principál, Čert – R. Valkovič, Gróf Revay, Kapitán hajdúchov, Jánošík – R. Kratochvíl, Farár, Svätý Peter, Jánošík, Zbojník, Hajdúch, Sudca
– M. Vojtela.
Premiéra: 14. apríl 2010
Počet repríz: 22
Pavol Dobšinský, Jakub Nvota
ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH
sh A. Kalinka, sv, kv N. Štefunková, r Jakub Nvota.
Kleopatra – O. Schrameková, Pánboh – A. Kalinka/I. Gontko, Smrtihlav –
84
rocenka09_10 novy.indd 84
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
R. Hudec, Macocha – D. Hudáková, Čarodej – D. Hudáková, Krčmárka – L. Korená/K. Petrusová, Lomidrevo – R. Hudec/M. Vojtela, Mataj – M. Kusenda, Anjelský
výbor – L. Korená, K. Petrusová, D. Hudáková, M. Kusenda, Tibor – M. Vojtela/
R. Hudec, Laktibrada – L. Korená/K. Petrusová, Svenči gazda – M. Kusenda.
Premiéra: 12. jún 2010
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Žiška, K.: U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY
1. Hledíková-Polívková, Ida
Dráma v kabaretnom šate. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Dobšinský, P.: AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
1. Hledíková, Ida
Ako šlo vajce na vandrovku. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Kipling, R.: KNIHA DŽUNGLÍ
1. Hledíková, Ida
Kniha džunglí. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Mokoš, J.: JÁNOŠÍK
1. Šiška, Matej
Jánošík na trikrát. In: Fest.in (Internetový festivalový denník, Bábkarská
Bystrica 2010). (29.09.2010)
2. Pantáková, Magdalena
Jánošík, Janosik, Jánošík. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 61, č. 2 (2011),
s. 83-84.
3. Ballay, Miroslav
Stretnutie v stvorení – stvorenie v stretnutí. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč.
4, č. 6 (2010), s. 38-41.
4. Dzadíková, Lenka
Trinásť, divadlo pri nás. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 5, č. 6 (2011),
s. 22-24.
5. Hledíková, Ida
Jánošík. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
6. Mareček, Petr
Krásny večer to byl. Ten slovenský. In: Mladá fronta DNES.. (24.06.2010), s. 5.
85
rocenka09_10 novy.indd 85
25.4.2012 10:08:15
staré divadlo karola spišáka
Dobšinský, P., Nvota, Jakub:: ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH
1. Hledíková, Ida
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
ZVONČEK A BAMBUĽKA
21.08.1987
5
388
Cíger Hronský, J., Gontko, I.: BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
09.01.1994
2
187
Kainar, J.: ZLATOVLÁSKA
04.02.2000
Podjavorinská, Ľ.: ČIN – ČIN
20.09.2002
1
80
13
160
Andersen, H. Ch.: SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
25.04.2003
6
87
Zemaníková, Z., Spišák, O.: PONITRIANSKE VYPRÁVKY
08.04.2005
8
31
Čapek, J.: O PSÍČKOVI A MAČIČKE
10.11.2006
16
95
Drda, J.: ZABUDNUTÝ ČERT
09.11.2007
12
83
Lear, E.: KOĽKO JAHÔD RASTIE NA MORI?
20.12.2007
3
50
Dobšinský, P.: KMOTRA SMRŤ A ZÁZRAČNÝ LEKÁR
15.02.2008
7
50
86
rocenka09_10 novy.indd 86
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Spišák, O.: SLOVENSKÝ BETLEHEM
28.11.2008
8
27
Krofta, J.: POONDIATE VIANOCE
06.02.2009
13
20
Dickens, Ch., Žiška, K.: LAKOMSTORY Z LONDÝNA
20.02.2009
11
31
Andersen, H. Ch.: PALCULIENKA
07.05.2009
18
40
87
rocenka09_10 novy.indd 87
25.4.2012 10:08:15
JÓKAIHO DIVADLO KOMÁRNO (1952)
Riaditeľstvo: Petöfiho 1, 945 12 Komárno
Telefón: ++421/35/790 81 24, 790 81 16
Fax: ++421/35/790 81 47
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.jokai.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Tibor Tóth
Umelecký šéf: Adina Lévay (do 31.07.2009)
Dramaturgia: Emese Dömötör Varga
Režiséri: Adina Lévay (do 31.07.2009), István Verebes (do 30.06.2007)
Lektor dramaturgie: László Balázsy
Umelecký súbor: Éva Bandor (od 25.08.2009), Tamás Bernáth, Tibor Fabó, Zille
Germán (do 31. 07. 2009), László Szabolcs Hajdú, Krisztina Holocsy, Katalin
Holocsy, Bálint Majorfalvi (od 25.08.2009), Ildikó V. Mák (do 31.03.2010), István
Manases (do 31. 07. 2009), Attila Mokos, Xénia Molnár, István D. Németh, István
Olasz, Erik Ollé (od 25.08.2009), István Pőthe (do 31.12.2009), Anita Szvrcsek,
Renáta Tar (od 25.08.2009), Szabolcs Tyukodi (do 31. 07. 2009), Mari Varsányi.
Edit Balaskó (š), László Nagy (i)
PREMIÉRY
István Csukás, István Bergendy
DRAK SÜSÜ
SÜSÜ, A SÁRKÁNY
Rozprávková šou. sv, kv, b G. Győry, vsp, vsp A. Fazekas ch M. Fekete,
psp T. Fördös, hn Z. P. Andrássy, r T. Pille.
Drak Süsü – T. Fabó, Kráľovič, Šarkanov brat, Drevorubač, Žoldnier 1 – P. Klinga,
Kráľ, Otec Šarkan, Tkáč, Tesár (Stavač stĺpov) – T. Bernáth, Princezná, Šarkanov
brat 2 – R. Tar, Dada, Šarkanov brat 3 – K. Holocsy, Šarkanský predavač sena,
Žoldnier 2 – T. Pille, Kancelár, Drevorubač – B. Majorfalvi, Vojvodca, Uhliar –
I. D. Németh, Tkáč 2 – L. Nagy, Ďalej hrajú – E. Balaskó, T. Bitter, Z. Erdélyi,
R. Hajnes, K. Majchrák, Z. P. Andrássy, Z. Rab.
Premiéra: 02. október 2009
Počet repríz: 46
88
rocenka09_10 novy.indd 88
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Anton Pavlovič Čechov
TRI SESTRY (TRI SJOSTRI)
HÁROM NÖVÉR
p D. Kosztolányi, dr E. Varga, sv J. Ciller, kv M. Čorba, sh P. Mankovecký,
k Z. P. Andrássy, ch J. Letenay, r M. Huba.
Andrej Sergejevič Prozorov – T. Fabó, Natalija Ivanovna – K. Holocsy, Oľga –
K. Holocsy, Máša – É. Bandor, Irina – R. Tar, Fjodor Iľjič Kuligin – T. Tóth, Alexander Ignatievič Veršinin – A. Mokos, Nikolaj Lvovič Tuzenbach – L. Hajdú, Vasilij
Vasilievič Soľjonnyj – E. Ollé, Ivan Romanovič Čebutikin – J. Ropog, Alexej Petrovič
Fedotik – B. Majorfalvi, Vladimír Karlovič Rode – I. Olasz, Ferapont – I. D. Németh,
Anfisa – M. Varsányi.
Hudobníci: Tamás Ballán, Róbert Ganzer, Tamás Horváth, János Lelkes, Tamás
Ravasz.
Premiéra: 27. november 2009
Počet repríz: 14
Katalin Vajda, Péter Valló, Péter Fábri
MILENCI Z ANCONY
ANCONAI SZERELMESEK
Hudobná komédia v dvoch častiach. dr H. Hársing, sv, kv E. Gadus,
hsp Z. P. Andrássy, M. Fekete, Z. Török, ch G. Krámer, r A. Lévay.
Tomao Nicomaci – L. Horányi, Lucia – R. Tar, Luigi del Soro – B. Majorfalvi,
Drusilla – K. Holocsy, Lucrezio – E. Ollé, Viktória – K. Holocsy, Giovanni – I. Olasz,
Dorina – É. Bandor, Agnese – M. Varsányi, Kapelník – L. Nagy, Ďalej hrajú –
Z. Erdélyi, L. Kováč, Z. Rab, Z. Sipula.
Premiéra: 29. január 2010
Počet repríz: 12
György Spiró
PRACH
PRAH
dr E. Varga, sv Z. Anger, kv E. Gadus, r Z. Anger.
Muž – A. Mokos, Žena – X. Molnár.
Premiéra: 04. marec 2010
Počet repríz: 7
89
rocenka09_10 novy.indd 89
25.4.2012 10:08:15
jókaiho divadlo
William Shakespeare
VEČER TROJKRÁĽOVÝ (TWELFTH NIGHT)
VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK
p M. Radnóti, p G. Rónay, sv P. Valló, kv E. Gadus, k Z. P. Andrássy, šerm T. Gyöngyösi, asr N. Mesinger, r P. Valló.
Orsino – E. Ollé, Sebastia – L. Hajdú, Antonio – T. Bernáth, Druhý kapitán, Violin
priateľ – T. Tóth, Kňaz – I. Németh, Valentine – L. Nagy, Tobiáš Böffen – T. Fabó,
András – V. Szabó, Malvoloi – I. Olasz, Fabián – B. Majorfalvi, Bohóc – A. Mokos,
Olivia – K. Holocsy, Viola – R. Tar, Mária – X. Molnár, Robotníci – M. Maták, Ďalej
hrajú – Z. Erdélyi, L. Kováč, Z. Rab, Z. Sipula, Gitarista – L. Hupka.
Premiéra: 16. apríl 2010
Počet repríz: 22
István Békeffi, Lajos Lajtai
ZABUDNUTÉ LETO
A RÉGI NYÁR
Opereta. sv G. Bátonyi, kv K. Horváth, d G. Gebora, k Z. P. Andrássy, ch A.
Kispál, r L. Méhes.
Mária – E. Nagy-Kálózy, Zsuzsi – R. Tar, Barón János Jankovits – T. Tóth, Miklóš
– B. Majorfalvi, Trafina – T. Fabó, Mimóza – K. Holocsy, Konferencier – L. Hajdú,
Hviezda revue – K. Holocsy, Vrchný – L. Hajdú.
Premiéra: 04. jún 2010
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Csukás, I., Bergendy, I.: DRAK SÜSÜ
1. Horváth, Gergő
Mítosz és idő, avagy Süsü tegnap és ma. In: Szabad Újság – Roč. 17, č.41 (14.
10. 2009), str. 33.
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
1. Csepécz, Szilvia M.
Szürke fényben. In: Vasárnap,. Roč. 43, č. 10 (03. 03. 2010), s. 19.
2. Kiss Péntek, József
Ihletett másodpercek füzérei. In: Új Szó, Roč. 62, č. 290 (16. 12. 2009), s. 10.
90
rocenka09_10 novy.indd 90
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
3. Horváth, Gergő
Humor és mélység a szellemkultúra magasiskoláján. In: Szabad Újság. Roč.
17, č. 49 (09. 12. 2009), s. 33.
Vajda, K., Valló, P., Fábri, P.: MILENCI Z ANCONY
1. Kiss Péntek, József
Fricska a giccsnek. In: Új Szó. Roč. 63, č. 32 (09. 02. 2010), s. 8.
2. Horváth, Gergő
Omnia vincit amor. In: Szabad Újság. Roč. 18, č. 6 (10. 02. 2010), s. 29.
Gy. Spiró: PRAH
1. Kiss Péntek, József
Színészkoncert, de több is annál. In: Új Szó, Roč. 63, č. 59 (12. 03. 2010), s. 9.
2. Horváth, Gergő
Így hazudni színházművészet. In: Szabad Újság, Roč. 18, č. 12 (24. 03. 2010),
s. 29.
3. Csepécz, Szilvia M.
Öt kicsi iksz. In: Vasárnap, Roč. 43, č. 26 (23. 06. 2010), s. 23.
Shakespeare, W.: VEČER TROJKRÁĽOVÝ
1. Kiss Péntek, József
Vízkereszt vagy az egyensúly poétikája. In: Új Szó, Roč. 63, č. 103 (06. 05.
2010), s. 9.
2. Horváth, Gergő
Ötletek az ötletek szintjén. In: Szabad Újság, Roč. 18, č. 17(28. 04. 2010),
s. 29.
Békeffi, I., Lajtai, L.: ZABUDNUTÉ LETO
1. Kiss Péntek, József
Fakuló akvarell. In: Új Szó, Roč. 63, č. 144(24. 06. 2010), s. 9.
2. Horváth, Gergő
Könnyű műfaj, ahogy ritkán látjuk. In: Szabad Újság, Roč. 18, č. 24 (16. 06.
2010), s. 29.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Müller, P. st., Seress, R.: SMUTNÁ NEDEĽA
12.12.2008
7
24
91
rocenka09_10 novy.indd 91
25.4.2012 10:08:15
jókaiho divadlo
Sofoklés: ANTIGONA
19.01.2009
4
21
Tamási, Á.: SPEVAVÉ VTÁČATKO
20.03.2009
5
26
Ludwig, K.: PRIMADONY
26.06.2009
23
28
92
rocenka09_10 novy.indd 92
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
DIVADLO JOZEFA GREGORA
TAJOVSKÉHO ZVOLEN (1949)
Riaditeľstvo: Divadelná 3, 960 77 Zvolen
Telefón: ++421/45/555 12 22, 555 12 00
Fax: ++421/45/555 12 73, 555 12 42
E-mail: [email protected]
Web: www.djgt.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Marcela Kršková
Umelecký šéf: Svetlana Sarvašová (do 16.03.2010)
Dramaturgia: Uršuľa Ferenčuková
Umelecký súbor: Ondřej Daniš (do 31.07.2009), Silvia Donová (do 31.08.2009),
Juraj Haviar, Dana Karolová, Anita Krepčárová-Šafáriková, Radoslav Kuric,
Martin Kusenda (od 02.09.2009), Iveta Marcineková (do 31.07.2009), Jozef Novotný (do 31.07.2009), Jana Pilzová, Vladimír Rohoň, Richard Sanitra, Svetlana
Sarvašová, Ján Selecký, Štefan Šafárik, Vladena Škorvagová, Barbora Špániková,
Daniel Výrostek.
Stáli hostia: Ondřej Daniš (od 01.09.2009), Silvia Donová (od 01.09.2009), Michal Ďuriš, Marek Fajnor (do 31.12.2009), Zlatica Gillová (od 21.08.2006), Emil
Kosír, Anna Kovaľová, Iveta Marcineková (od 01.09.2009), Magda Matrtajová,
Dominika Misárová, Andrej Mojžiš, Michal Novodomský, Peter Olah, Boris Srník
(do 31.12.2009), Dominik Zaprihač, Rastislav Zelina.
Ján Halupka, Anna Keťková, Lívia Pálková (od 06.04.2010 do 30.06.2010) (š)
Ján Halupka, Anna Keťková (i)
PREMIÉRY
Petr Markov, Zdeněk Barták
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ (CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNŮ)
p D. Hevier, ha, nh D. Barták, dr U. Ferenčuková, sv Š. Hudák, kv K. Holková,
k I. Zaťková, ch, r G. Skála.
Phileas Fogg – M. Kusenda, Jean Umberto, alias Passepartout – V. Škorvagová,
Inšpektor Fix – J. Haviar, Indická princezná Auda – D. Karolová, Jules – muž mnohých tvárí – R. Kuric, Lady Eleanor Foggová – S. Sarvašová, Sir Francis Cromarty,
93
rocenka09_10 novy.indd 93
25.4.2012 10:08:15
divadlo j. g. tajovského
Andrew Stuart – R. Sanitra, Plukovník W. Proctor, John Sullivan – D. Výrostek, Zbor
– R. Sanitra, D. Výrostek, Gautier Ralph, Seržant – V. Rohoň, Páni z Reformného
klubu, Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni, Kovboji, Policajti, Brahmani –
B. Špániková, S. Capková, A. Kovaľová, D. Misárová, P. Olah.
Premiéra: 28. november 2009
Počet repríz: 21
Uršuľa Ferenčuková
HĽADÁ SA MIKULÁŠ
Rozprávka. dr U. Ferenčuková, sv Š. Hudák, r R. Sanitra.
Chlapec Danko – D. Výrostek, Škriatok 1, Austrálske dievčatko, Európske dievčatko
– B. Špániková, Škriatok 2, Elf 1 – R. Sanitra, Černošské dievčatko, Elf 2 –
V. Škorvagová, Krab, Mikuláš – J. Haviar.
Premiéra: 01. december 2009
Počet repríz: 12
Pavel Kohout
ERÓS (ERÓS)
p M. Porubjak, u, dr E. Tomajko, sv Š. Hudák, kv K. Holková, r T. Masníková.
JUDr. Emil Heidenreich – V. Rohoň, Ester Heidenreichová – J. Pilzová, Akad. arch.
Egmont Heidenreich – J. Haviar, Eduard Heidenreich – M. Kusenda, Elvíra Haklová – S. Sarvašová, Václava – A. Krepčárová-Šafáriková, Erna – D. Karolová, Eliška
Holá – S. Donová.
Premiéra: 26. február 2010
Počet repríz: 10
Ray Cooney
POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2 (OUT OF ORDER)
p D. Haláková, dr U. Ferenčuková, sv Š. Hudák, ch M. Urban, kv, r Ľ. Paulovič.
Richard Willey – M. Kusenda, Jane Worthingtonová – B. Špániková, George Pigden
– R. Sanitra, Riaditeľ-ka – R. Kuric, Ronnie – D. Výrostek, Čašník – J. Haviar,
Pamela – S. Donová/D. Misárová, Gladys – V. Škorvagová, Chyžná – S. Sarvašová,
Detektív – J. Viktoríni.
Premiéra: 23. apríl 2010
Počet repríz: 7
94
rocenka09_10 novy.indd 94
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Molière
LAKOMEC (L‘AVARE)
p F. Kalina, J. Poničan, V. Mihálik, dr J. Liptáková, sv Š. Hudák, kv Ľ. Várossová,
hsp R. Žiaran, u, r M. Kákoš.
Harpagon – Š. Šafárik, Kleant –D. Výrostek, Eliza – I. Marcineková, Valér –
O. Daniš, Mariana –S. Donová, Anzelm – M. Ďuriš, Frozína – J. Pilzová, Doriména
– D. Karolová, Šimon – J. Haviar, Jakub – V. Rohoň, Šidlo – R. Kuric, Ovsík –
R. Sanitra, Trieska – P. Olah, Komisár – J. Selecký, Slúžka – J. Chalupka, Anzelmovi
sluhovia – Š. Bartko, J. Chalupka.
Obnovená premiéra: 04. jún 2010
Počet repríz: 2
Celkový počet repríz: 61
VÝBER Z RECENZIÍ
Markov, P., Barták, Z.:: CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
1. Sladkowski, Marcel
Tak trochu o Cestě okolo světa i všeličem jiném. In: www.rozrazilonline.cz.
(22.05.2010)
2. Dlouhý, Oleg
Ľúbivé divadlo pre malých i veľkých. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17,
č. 296 (23.12.2009), s. 18.
Kohout, P.: ERÓS
1. Dlouhý, Oleg
Nemravnosť sa skrýva za tvár pochopiteľných postojov. In: SME. – ISSN
1335-440X – Roč. 18, č. 49 (01.03.2010), s. 14.
2. Dzadíková, Lenka
Tragédia. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 2 (2010) (24.06.2010),
s. 6-7.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Feldek, Ľ.: SMRŤ V RUŽOVOM
21.06.2002
15
111
95
rocenka09_10 novy.indd 95
25.4.2012 10:08:15
divadlo j. g. tajovského
Kaminka, D.: LEN NIJAKÚ PANIKU
21.10.2005
6
40
Uhry, A.: ŠOFÉR SLEČNY DAISY
22.04.2006
13
73
Moncada, S.: UŽ TI NIKDY NENALETÍM
20.04.2007
10
38
Podjavorinská, Ľ.: ČIN-ČIN
01.12.2007
6
52
Feydeau, G.: DÁMSKY KRAJČÍR
29.02.2008
9
38
Goldoni, C.: ČERTICE
06.06.2008
15
40
Tajovský, J. G.: INOTAJE (V SLUŽBE, SĽUBY)
17.10.2008
2
20
Stojčeva, N.: KOCÚR V ČIŽMÁCH
29.11.2008
12
45
Hawdon, R.: DOKONALÁ SVADBA
17.04.2009
18
34
Dürrenmatt, F.: NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY
05.06.2009
13
16
96
rocenka09_10 novy.indd 96
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
BANSKÁ BYSTRICA (1960)
Riaditeľstvo: Skuteckého 14, 975 09 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 55 33, 412 56 23
Fax: ++421/48/412 56 23
E-mail: [email protected]
Web: www.bdnr.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Iveta Škripková
Umelecký šéf: Marián Pecko
Dramaturgia: Iveta Škripková
Režisér: Marián Pecko
Umelecký súbor: Mária Danadová, Ján Haruštiak (do 30.11.2009), Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Erik Sombathy (od 03.11.2009 do
31.05.2010), Alena Sušilová, Jozef Šamaj, Mária Šamajová.
Mária Šamajová (i)
PREMIÉRY
Dušan Vicen, Roman Polák, Ľuba Lesná, Viliam Klimáček, Jana Juráňová, Viki
Janoušková, Iveta Horváthová, Anna Grusková, Vanda Feriancová, Martin Ciel
SARKOFÁGY A BANKOMATY
sv P. Andraško, kv, b E. Farkašová, vh R. Mankovecký, r M. Pecko.
Hrajú – M. Danadová a.h., M. Mackurová, T. Mischura a.h./J. Haruštiak a.h.,
J. Smutný, A. Sušilová, J. Šamaj, M. Šamajová.
Premiéra: 17. november 2009
Počet repríz: 13
Iveta Škripková
ŠMÍRAČKY
sh J. Haško, sv, kv M. Struhárová, r I. Škripková.
Hrajú – V. Fekiačová, S. Fulínová a.h., N. Müller a.h.
Premiéra: 08. január 2010
Počet repríz: 11
97
rocenka09_10 novy.indd 97
25.4.2012 10:08:15
bábkové divadlo na rázcestí
Sofia de Ségur
SOFINKINE MALÉRY
Pre deti od troch rokov. p S. Severíniová, sc I. Sivá, sv, kv, b M. Struhárová,
vh J. Haško, drsp M. Kováčová, r I. Škripková.
Hrá – M. Šamajová.
Premiéra: 07. marec 2010
Počet repríz: 27
Dušan Dušek
PIŠTÁČIK
drm Y. Horváthová-Škripková, tp D. Dušek, M. Pecko, sv, kv, b J. Pogorielová-Dušová, sh J. Strhan, r M. Pecko.
Hrajú – J. Šamaj, M. Mackurová, J. Smutný.
Premiéra: 01. apríl 1988
Obnovená premiéra: 09. máj 2010
Počet repríz: 9
Hans Christian Andersen
PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU, ALEBO AKO SA DLHÁ, ŠIROKÁ A BYSTROZRAKÁ SKORO
PRINCEZNAMI STALI
drm M. Náhlík, sh M. Kráľ, dr O. Krajčiová, kv S. Mrázová, sv S. Mrázová,
b S. Mrázová, r M. Náhlík.
Princ – j. Smutný, Princezná – I. Kováčová/V. Fekiačová, Dlhá dvorná dáma – J. Šamaj, Široká dvorná dáma – M. Mackurová, Bystrozraká dvorná dáma – A. Sušilová,
Hlas z hrachofónu – A. Mojžiš.
Premiéra: 01. apríl 1988
Obnovená premiéra: 15. marec 2010
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
Ciel, M., Feriancová, V., Grusková, A., Horváthová, I., Janoušková, V., Juráňová,
J., Klimáček, V., Lesná, L., Polák, R., Vicen, D.: SARKOFÁGY A BANKOMATY
1. Folentová, Veronika
Menej je niekedy viac. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 5
98
rocenka09_10 novy.indd 98
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
(27.06.2010), s. 5.
2. Paliková, Barbora
Oslava 20. výročia Nežnej revolúcie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
3. Paliková, Barbora
Sarkofágy a bankomaty v rukách bábkarov. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč.
3, č. 10 (2009), s. 10-13.
4. Dzadíková, Lenka
Aktívne divadlo. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 3 (2010), s. 106-107.
Škripková, I.: ŠMÍRAČKY
1. Kyselová, Eva
Správna žena je... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Ségur de, S.: SOFINKINE MALÉRY
1. Paliková, Barbora
Kto skúša, zakúša, kto sa bojí, v kúte stojí. In: Interné hodnotenie IS.theatre.
sk. (01.01.2010)
2. Šiška, Matej
Malá Sofia robí neplechu. In: Fest.in (Internetový festivalový denník, Bábkarská Bystrica 2010). (28.09.2010)
3. Kičiňová, Miriam
„Malér za malérom“. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 5
(27.06.2010), s. 7.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Dušek, D.: PIŠTÁČIK
01.04.1988
9
400
Škripková, I.: ČERVENÁ ČIAPOČKA 11
05.09.1997
212
Meinholm, J.: NEPLAČ, ANNA
21.09.2001
8
74
99
rocenka09_10 novy.indd 99
25.4.2012 10:08:15
bábkové divadlo na rázcestí
Andersen, H. Ch.: PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU ALEBO AKO SA DLHÁ,
ŠIROKÁ A BYSTROZRAKÁ SKORO PRINCEZNAMI STALI
09.05.2003
11
77
Hollý, J.: KUBO
05.03.2004
7
92
ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI V. – O ŠTOPĽOŠOVI LOPTOŠOVI
06.05.2004
2
143
Jelinek, E.: MILENKY
16.02.2005
3
19
TRAVESTY ŠOU
15.06.2005
3
22
ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI 7. – ANIČKA RUŽIČKA A TÓNKO MODRINKA ALEBO AKO SA Z ANIČKY STALA FAGANIČKA A Z TÓNKA BABEC
7
16.03.2006
85
PREČO NIE SOM ANJEL
10.05.2006
4
15
Collodi, C.: PINOCCHIO
02.06.2006
9
55
(Ne)bojsaňa, I.: BUBÁCKA ROZPRÁVKA
23.09.2007
24
105
Ditte, M.: RESTART: FRANKENSTEIN
26.10.2007
5
25
VIANOČNÁ ROZPRÁVKA S PÁNOM ANDERSENOM
02.12.2007
2
19
MOCAD(R)ÁMY
30.04.2008
11
19
Geišberg, Martin: O VÍLE MENŠEJ AKO MAKOVÉ ZRNKO
01.06.2008
14
39
100
rocenka09_10 novy.indd 100
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Čapek, J.: ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE
05.12.2008
16
50
Baladická, Ľ.: (ZA)PÁRAČKY
11.12.2008
10
23
Ditte, M.: TAJOMSTVO DOMU SKUTECKÝCH
27.02.2009
8
20
Kivader, V.: AKO SA OTESANČEK POLEPŠIL 50
26.04.2009
96
Há, I.: NAPÍSANÉ DO TMY
19.06.2009
7
11
101
rocenka09_10 novy.indd 101
25.4.2012 10:08:15
ŠTÚDIO TANCA
BANSKÁ BYSTRICA (1997)
Riaditeľstvo: Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/414 51 54, 414 65 40
Fax: ++421/48/414 65 40
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.studiotanca.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Zuzana Hájková
Choreograf: Zuzana Hájková
Umelecký súbor: Martina Beňačková, Denisa Benčaťová, Michaela Nezvalová,
Petra Péterová, Tibor Trulík.
PREMIÉRY
BIOPRODUKT
sa J. Čief, kv L. Gombárová, sh A. Demoč, ch Z. Hájková.
Tancujú – M. Beňačková, D. Benčaťová, M. Nezvalová, P. Péterová, T. Trulík,
B. Nahálka a.h., T. Nepšinský a.h.
Premiéra: 17. október 2009
Počet repríz: 4
POSED
sh V. Ďurajka, sa J. Čief, kv L. Gombárová, ch P. Mika, O. Cobos.
Tancujú – D. Benčaťová, M. Nezvalová, T. Trulík, M. Beňačková, P. Péterová,
T. Nepšinský a.h.
Premiéra: 26. marec 2010
Počet repríz: 7
Boris Vian
PENA DNÍ
kv L. Gombárová, sh A. Kalinka, r Jakub Nvota.
102
rocenka09_10 novy.indd 102
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Tancujú – D. Benčaťová, M. Beňačková, M. Nezvalová, P. Péterová, T. Trulík,
M. Štefkovič a.h., R. Piovarči a.h.
Premiéra: 23. apríl 2010
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
POSED
1. Glocková, Mária
Neposedný POSED. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Vian, B.: PENA DNÍ
1. Glocková, Mária
Chutný divadelný planktón pre dnešnú generáciu. In: SME. – ISSN 1335440X – Roč. 18, č. 102 (05.05.2010), s. 17.
2. Kušnierik, Juraj
Bubliny v divadle, Vian v Bystrici. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7,
č. 18 (03.05.2010), s. 54.
3. Glocková, Mária
Vianomani, do tanca, prosím! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Hájková, Z.: DOTKNI SA TANCA
25.08.2007
3
30
Hájková, Z., Štesko, M.: O SESTRE DRAKOM UNESENEJ
15.03.2008
7
22
INÉ RÁNO
18.10.2008
3
14
BE BOP
12.12.2008
3
11
103
rocenka09_10 novy.indd 103
25.4.2012 10:08:15
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO
MARTIN (1944)
Riaditeľstvo: Divadelná 1, 036 80 Martin
Telefón: ++421/43/422 22 34, 422 40 98
Fax: ++421/43/422 22 34, 422 01 72
E-mail: [email protected],
[email protected]
[email protected]
Web: www.divadlomartin.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: František Výrostko
Umelecký šéf: Peter Gábor
Dramaturgia: Róbert Mankovecký, Monika Michnová
Šéf výpravy a scénický výtvarník: Jozef Ciller
Umelecký súbor: Michal Gazdík, Marek Geišberg, Daniel Heriban, Martin
Horňák, Renáta Horňáková-Rundová, Viliam Hriadel, Lucia Jašková, Nadežda
Jelušová, Ján Kožuch, Ľubomíra Krkošková, Eva Mankovecká-Gašparová, Milena
Minichová (do 31.12.2009), Jana Oľhová, Petronela Valentová, František Výrostko*, Dominik Zaprihač.
Janka Nosálová (i)
Darina Mázorová (š)
PREMIÉRY
Jean-Claude Carrière
TERASA (LA TERRASSE)
p L. Magerčiaková, dr M. Michnová, sv J. Valek a.h., kv K. Holková a.h., vh,
r P. Gábor.
Madeleine – Ľ. Krkošková, Etienne – D. Cinkota a.h., Realitná agentka – E. Gašparová, Pán Astruc – J. Kožuch, Maurice – T. Vravník a.h./D. Zaprihač, Generálova
manželka – P. Valentová, Generál – M. Gazdík.
Premiéra: 16. október 2009
Počet repríz: 23
104
rocenka09_10 novy.indd 104
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Michal Ditte
NEŽNÁ
dr R. Mankovecký, sv J. Ciller, kv J. Hurtigová a.h., sh D. Heriban, r I. Ditte-Jurčová a.h.
Imro – M. Gazdík, Žofia – P. Valentová, Miloš – D. Zaprihač, Zoja – N. Jelušová,
Anton – V. Hriadel, Kamil – D. Heriban, Jano – M. Geišberg, Ženích – I. Kollár a.h.,
Nevesta – E. Nosálová a.h.
Premiéra: 20. november 2009
Počet repríz: 16
Róbert Mankovecký
ZVEDAVÁ ROZPRÁVKA
dr R. Mankovecký, sv J. Ciller, kv J. Hurtigová a.h., sh D. Heriban, psp J. Moravčík, r V. Hriadel.
Carlo, Pes, Krajčír, Jupiter – D. Heriban, Trufaldína, Korytnačka, Mesiacova mať –
E. Gašparová, Harlekýna, Mesiac, Bocian – L. Jašková, Kolombína, Ježko, Líška –
N. Jelušová.
Premiéra: 16. november 2007
Obnovená premiéra: 27. november 2009
Počet repríz: 17
Molière
MIZANTROP (MISANTROPE)
p V. Mihálik, u M. Michnová, R. Polák, dr M. Michnová, sv P. Borák a.h.,
kv P. Čanecký a.h., sh R. Mankovecký, psp S. Vlčeková a.h., r R. Polák a.h.
Alcest – Marek Geišberg, Filint – D. Heriban, Oront – T. Vravník a.h., Celiména –
L. Jašková, Elianta – N. Jelušová, Arsinoé – J. Oľhová, Akast – M. Jánoš a.h./
T. Tomkuljak a.h., Klitander – D. Zaprihač, Bask – V. Hriadel.
Premiéra: 05. február 2010
Počet repríz: 17
Yasmina Reza
KUMŠT (ART)
p E. Flašková, dr R. Mankovecký, sh R. Mankovecký, P. Mankovecký a.h.,
sv J. Ciller, kv J. Hurtigová a.h., r P. Mankovecký a.h.
105
rocenka09_10 novy.indd 105
25.4.2012 10:08:15
slovenské komorné divadlo
Marc – M. Horňák, Serge – J. Kožuch, Yvan – F. Výrostko.
Premiéra: 16. apríl 2010
Počet repríz: 10
Julius Zeyer
RADÚZ A MAHUILENA (RADÚZ A MAHULENA)
Rocková balada. p I. Šafár, dr R. Mankovecký, sv J. Ciller, kv K. Holková a.h.,
sa P. Hurta, sh V. Franz a.h., ch J. Moravčík a.h., r P. Gábor.
Stojmir – J. Kožuch, Runa – J. Oľhová, Prija – N. Jelušová, Živá – A. Kubejová a.h.,
Mahuliena – A. Sabová a.h., Radúz – Marek Geišberg, Nyola – E. Gašparová, Radovid – M. Gazdík, Pribina – V. Hriadel, Vratko – M. Meľo a.h./K. Čičmanec a.h.,
Vedma, Smrť – P. Valentová, Chór – Cantica – Collegium musicum.
Premiéra: 19. jún 2010
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Carrière, J.: TERASA
1. Inštitorisová, Dagmar
Na Terase je smiech aj plač. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 19, č. 241
(19.10.2009), s. 20.
2. Inštitorisová, Dagmar
Z dvoch zostali dvaja. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Ditte, M.: NEŽNÁ
1. Inštitorisová, Dagmar
Spomienky na nežnú minulosť. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
2. Dlouhý, Oleg
Dorástli sme? In: Sme. – Roč. 17, č. 273 (26.11.2009), s. 20.
Mankovecký, R.: ZVEDAVÁ ROZPRÁVKA
1. Inštitorisová, Dagmar
Keď sme zvedaví na slová. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Dzadíková, Lenka
Zvedavá. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 3 (25.06.2010), s. 7.
Molière,: MIZANTROP
1. Inštitorisová, Dagmar
106
rocenka09_10 novy.indd 106
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
2.
3.
4.
5.
Mizantrop miluje presne tak ako ostatní. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč.
20, č. 31 (08.02.2010), s. 20.
Dlouhý, Oleg
Moderná moralita v zimnej záhrade. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č.
33 (10.02.2010), s. 18.
Inštitorisová, Dagmar
Mizantropia – vášeň ako kameň a lístie. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4,
č. 3 (2010), s. 18-20.
Inštitorisová, Dagmar
Mizantropia – vášeň ako kameň a lístie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Fehérová, Dária
Mizantrop. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 6 (28.06.2010), s. 5.
Reza, Y.: KUMŠT
1. Kičiňová, Miriam
Kultivovaný Kumšt. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 2
(24.06.2010), s. 5.
2. Inštitorisová, Dagmar
O umení hereckom... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Inštitorisová, Dagmar
Art je biely, Kumšt je blanc. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 89
(19.04.2010), s. 21.
Zeyer, J.: RADÚZ A MAHUILENA
1. Inštitorisová, Dagmar
Zeyer – láska – divadelnosť. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Inštitorisová, Dagmar
V Martine majú odvahu hovoriť o láske. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč.
20, č. 143 (23.06.2010), s. 36.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Cooney, R.: 1+1=3
11.06.1999
11
180
Gavran, M.: ZABUDNI NA HOLLYWOOD
07.05.2004
6
107
107
rocenka09_10 novy.indd 107
25.4.2012 10:08:15
slovenské komorné divadlo
Klimáček, V.: STARÉ LÁSKY
26.11.2004
3
75
Čechov, A. P.: IVANOV
19.05.2006
5
49
Gombár, D., Mankovecký, R.: ŠTÚROVCI (KONCERT ZRUŠENÝ)
08.12.2006
12
64
Mankovecký, R.: ZVEDAVÁ ROZPRÁVKA
16.11.2007
37
94
Mrożek, S.: TANGO
11.04.2008
12
32
Stodola, I.: ČAJ U PÁNA SENÁTORA
30.05.2008
13
36
Nádaši Jégé, L.: CESTA ŽIVOTOM
20.12.2008
5
17
Žiška, K., Palenčíková, Z.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
27.03.2009
15
25
Barč-Ivan, J.: NEZNÁMY
24.04.2009
9
16
Shakespeare, W.: MACBETH
12.06.2009
12
17
108
rocenka09_10 novy.indd 108
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA (1950)
Riaditeľstvo: Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
Telefón: ++421/41/562 09 58, 562 03 15
Fax: ++421/41/562 39 95
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.bdz.sk, www.novazilina.net, www.zilina.sk
www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Tabaček
Umelecký šéf: Jana Eliášová
Dramaturg: Peter Palik
Umelecký súbor: Jozef Abafi, Anna Čitbajová (od 01.09.2009), Ján Demko, Jana
Eliášová, Milada Filipčíková, Jan Homolka, Barbora Juríčková, Michal Németh,
Barbora Paliková (od 01.09.2009), Bibiana Tarasovičová.
Ľuba Dolníková (i)
PREMIÉRY
István Csukás, Peter Palik
POM POM (POM POM)
p M. Števková, sv, kv, b A. Kósa, ch Z. Burianová, sh P. Kravec, r P. Palik.
Hrajú – A. Čitbajová, M. Németh, B. Paliková.
Premiéra: 02. október 2009
Počet repríz: 40
Ľubomír Feldek
PERINBABA
sv J. Valek, kv, b E. Farkašová, odsp B. Paliková, ch D. Srnanková, sh A. Kalinka,
r P. Palik.
Perinbaba – M. Filipčíková, Jakub – J. Homolka, Zubatá – M. Németh, Alžbetka –
B. Juríčková, Richtár – J. Abafi, Principál – J. Demko, Hajdúch – B. Tarasovičová,
Macocha – J. Eliášová, Dora – A. Čitbajová, Malý Jakub – B. Paliková.
Premiéra: 27. november 2009
Počet repríz: 44
109
rocenka09_10 novy.indd 109
25.4.2012 10:08:15
bábkové divadlo žilina
Jaroslav Pivko
POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE
dr P. Štorcelová, sv, kv K. Fonová, sh M. Husovský, r P. Palik.
Hrajú – A. Čitbajová, B. Juríčková, B. Paliková, B. Tarasovičová.
Premiéra: 26. marec 2010
Počet repríz: 17
James Matthew sir Barrie
PETER PAN (PETER PAN)
dr P. Štorcelová, psp S. Vlčeková, sv, kv, b Z. Malcová, M. Fintorová,
sc, vh, r P. Palik.
Hrajú – J. Abafi, A. Čitbajová, J. Demko, J. Eliášová, M. Filipčíková, J. Homolka,
B. Juríčková, M. Németh, B. Paliková.
Premiéra: 11. jún 2010
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Csukás, I., Palik, P.: POM POM
1. Kyselová, Eva
2 zo 60. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 6 (2010), s. 255-256.
2. Totiková, Adriana
Strapaté čudá sú najlepší rozprávači dobrodružných príbehov. In: Interné
hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Pašuthová, Zdenka
Nie „akože“, ale naozaj... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 9 (2010), s. 24-30.
Feldek, Ľ.: PERINBABA
1. Totiková, Adriana
Do kina či do divadla (za snehom a láskou)? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Kičiňová, Miriam
U Perinbaby doma. In: Festivalový spravodaj (Dotyky a spojenia)., č. 2 (2010)
(24.06.2010), s. 10.
3. Kyselová, Eva
2 zo 60. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 6 (2010), s. 255-256.
4. Pašuthová, Zdenka
Nie „akože“, ale naozaj... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 9 (2010), s. 24-30.
110
rocenka09_10 novy.indd 110
25.4.2012 10:08:15
samosprávne divadlá
Pivko, J.: POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE
1. Kyselová, Eva
2 zo 60. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 6 (2010), s. 255-256.
2. Pašuthová, Zdenka
Nie „akože“, ale naozaj... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 9 (2010), s. 24-30.
Barrie, J. M. s.: PETER PAN
1. Kyselová, Eva
2 zo 60. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 6 (2010), s. 255-256.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Tarasovičová, B.: O VEĽKOM JEDÁKOVI A ČAROVNOM KABÁTE
17.10.2003
1
65
Štrbák, J.: ZRKADLOVO ALEBO VŠETKO NAOPAK
27.04.2007
28
80
Shakespeare, W.: OTHELLO ALEBO ŠKRTIČ BENÁTSKY (OTHELLO)
15.06.2007
4
33
Taragel, D.: ROZPRÁVKY PRE NEPOSLUŠNÉ DETI A ICH STAROSTLIVÝCH
RODIČOV
1
26.10.2007
42
Dahl, R.: AKČANTYROK
06.06.2008
12
32
Pažiš, P.: ROMALDÍNO A KAMILA
24.10.2008
13
41
Prokofiev, S.: LÁSKA K TROM POMARANČOM
07.02.2009
3
8
Nvota, J.: BOŽSKÁ KOMÉDIA
05.06.2009
12
15
111
rocenka09_10 novy.indd 111
25.4.2012 10:08:16
MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA (1991)
Riaditeľstvo: Horný val 3, 010 01 Žilina
Telefón: ++421/41/562 37 03, 0903/51 06 71
Fax: ++421/41/562 38 02
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlozilina.eu, www.theatre.sk
Riaditeľ: Martina Jesenská
Umelecký šéf: Eduard Kudláč
Dramaturgovia: Eduard Kudláč, Zuzana Palenčíková
Režiséri: Rastislav Ballek* (do 31.03.2010), Martin Čičvák* (do 30.06.2010)
Umelecký súbor: Branislav Bačo, Réka Derzsi, Ján Dobrík, Anna Hulmanová,
Radovan Kianica (do 30.06.2010), Pavol Klimašovský (do 30.06.2010), Iveta Pagáčová, Kristína Sihelská, Norman Šáro (do 31.12.2009), Boris Zachar.
Katarína Škerenčáková (i), (š)
PREMIÉRY
Ivan Stodola
BAČOVA ŽENA
u I. Škripková, dr M. Geišberg, sh R. Mankovecký, sv, kv J. Valek, r M. Pecko.
Ondrej – J. Kožuch, Mišo –N. Šáro, Eva – N. Jelušová, Matka – P. Valentová, Správca – B. Bačo.
Premiéra: 23. apríl 2004
Obnovená premiéra: 03. október 2009
Počet repríz: 15
William Shakespeare
DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI (THE TWO GENTLEMEN OF VERONA)
p Ľ. Feldek, dr Z. Palenčíková, sv J. Ciller, kv K. Holková, vsp M. Obšivan,
sh P. Vaňouček, psp P. Maťo, r P. Gábor.
Proteus – N. Šáro, L. Púchovský, Valentín – J. Dobrík, Podpich – G. Tóth, Frčko –
B. Bačo, Silvia – R. Derzsi, Júlia – I. Pagáčová, Vojvoda, Antonio – B. Zachar,
112
rocenka09_10 novy.indd 112
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
Lucetta – K. Sihelská, Turio – R. Kianica, Pantino – P. Klimašovský, Mojžiš, Zbojník
– J. Vitos, Valerio, Zbojník – R. Vitos, Anita – A. Hulmanová, Zbojníci – M. Birner,
A. Bukovinský, M. Hudoba, M. Jurečka, M. Richterová, M. Rubeš, M. Tvarožek.
Premiéra: 26. september 2009
Počet repríz: 28
Sáva Popovič
MALÝ LEONARDO
Rozprávka. drm M. Orel, dr, sh Martin Geišberg, , tp M. Orel, sv, kv M. Fintorová,
Z. Maczová, psp Z. Burianová, r A. Šulík ml.
Malý Leonardo – R. Kianica, Zametač, Kováč, Kráľ, Kapitán, Gunár, Rozprávač –
B. Bačo, Záhradníčka, Mama Leonarda, Princezná, Hus, Lucia, Rozprávačka –
A. Hulmanová, Výpravca, Poštár, Otec Leonarda, Organista, Rozprávač – P. Klimašovský, Pekár, Obuvník, Vojak, Alessandro, Kostolník, Emílio, Rozprávač – J. Vitos,
Zmrzlinár, Učiteľ, Knieža Reinhard, Fernando, Kardinál, Rozprávač – R. Vitos,
Leonardo da Vinci, Rozprávač – J. Čuvala.
Premiéra: 06. november 2009
Počet repríz: 39
Dodo Gombár
TRETÍ VEK
dr E. Kudláč, sv M. Hollý, kv T. Venclová, sh M. Kráľ, r D. Gombár.
Dolina – J. Kožuch, Egon – L. Púchovský, Tamara – R. Derzsi, Dušan – J. Dobrík,
Tereza – I. Pagáčová, Egonov otec – I. Giač, Arnošt – Z. Kundera, Magda – K. Sihelská, Michal Michna – B. Zachar.
Premiéra: 17. november 2009
Počet repríz: 11
Roland Schimmelpfennig
PUSH UP 1-3 (PUSH UP)
p P. Lomnický, dr Z. Palenčíková, sh M. Burlas, sv E. Drličiak, kv K. Holková,
r E. Kudláč.
Heinrich – B. Bačo, Angelika – R. Derzsi, Sabina – Z. Konečná, Patrícia – I. Pagáčová,
Róbert – J. Dobrík, Hans – B. Zachar, Frank – L. Púchovský, Mária – K. Sihelská.
Premiéra: 04. december 2009
Počet repríz: 11
113
rocenka09_10 novy.indd 113
25.4.2012 10:08:16
mestské divadlo žilina
Michal Walczak
POĽOVAČKA NA LOSY (POLOWANIE NA ŁOSIA)
p A. Totiková, dr R. Ballek, Z. Palenčíková, sh P. Vaňouček, sv, kv D. Strauszová,
r J. Štrbák.
Konrád – J. Dobrík, Líza – I. Pagáčová, Romuald – B. Zachar, Myška – E. Gašparová, Jaroslav Past – B. Bačo, Myška – I. Ištóková.
Premiéra: 26. február 2010
Počet repríz: 9
Peter Handke
PODZEMNÉ BLUES (UNTERTAGBLUES)
p P. Lomnický, dr Z. Palenčíková,, sh M. Burlas, sv, kv E. Rácová, r E. Kudláč
Divoký muž – B. Zachar, Divoká žena – J. Oľhová.
Premiéra: 14. máj 2010
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Shakespeare, W.: DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI
1. Kičiňová, Miriam
Takmer zo „sprejového geta“. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Popovič, S.: MALÝ LEONARDO
1. Kičiňová, Miriam
Jednoduchosť je soľ nad zlato. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Gombár, D.: TRETÍ VEK
1. Kičiňová, Miriam
Čechov na slovenský spôsob alebo Myslí tú sentimentálnosť vážne...? In:
Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Mikulová, Iva
Hledání souřadnic platných pro tuto dobu. In: www.rozrazilonline.cz.
(22.05.2010)
114
rocenka09_10 novy.indd 114
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
3. Kapustová, Petra
Tretí vek – raj alebo apokalypsa?! In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 3, č. 10
(2009), s. 14-16.
Schimmelpfennig, R.: PUSH UP 1-3
1. Dlouhý, Oleg
Vyprázdnená cesta k úspechu. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 285
(10.12.2009), s. 19.
2. Kičiňová, Miriam
Minimá minimalizmu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Walczak, M.: POĽOVAČKA NA LOSY
1. Kičiňová, Miriam
Lov na žilinského diváka. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Handke, P.: PODZEMNÉ BLUES
1. Kičiňová, Miriam
Kudláčove decentné nadávky publiku. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč.
2010, č. 4 (2010), s. 12-15.
2. Balogh, Alexander
Kam chodíme. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 19, č. 122 (27.05.2011),
s. 15.
3. Scherhaufer, Peter
Podzemné blues. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 25 (21.06.2010),
s. 60.
4. Kičiňová, Miriam
Kudláčove decentné nadávky publiku. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Bryll, E. – Gärtnerová, K.: MAĽOVANÉ NA SKLE
15. 10. 2004
13
182
Molière: LAKOMEC
2. 3. 2007
15
60
115
rocenka09_10 novy.indd 115
25.4.2012 10:08:16
mestské divadlo žilina
Borgeson, J. – Long, A. – Singer, D.: KOMPLETNÝ SHAKESPEARE ZHLTNUTÝ
ZA 120 MINÚT
16
19. 6. 2008
53
Belbel, S.: MOBIL
24. 10. 2008
12
26
Swift, J.: GULLIVEROVE CESTY
28. 11. 2008
2
44
Čičvák, M. – Lomnický, P.: SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT
23. 1. 2009
2
25
Schimmelpfennig, R.: ŽENA Z MINULOSTI
6. 5. 2009
14
17
116
rocenka09_10 novy.indd 116
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
SPIŠSKÉ DIVADLO SPIŠSKÁ
NOVÁ VES (1992)
Riaditeľstvo: Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: ++421/53/417 32 71, 417 32 74
Fax: ++421/53/417 32 76
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.spisskedivadlo.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Emil Spišák
Umelecký šéf: Ján Sládeček
Dramaturg: Martin Timko (do 01.05.2010)
Režisér: Vladimír Kivader (od 01.12.2009)
Umelecký súbor: Attila Bocsárszky ml., Mária Brozmanová, Denisa Ďuratná,
Slavomíra Fulínová (od 01.09.2009), Mikuláš Macala, Albín Medúz, Jozef Novysedlák, Pavol Pivko (od 01.12.2009), Peter Slovák, Anna Strnadová, Katarína
Turčanová.
Alena Labancová (i) (š)
PREMIÉRY
Štefan Kasarda
MARTINKO KINKAŠ
dr J. Lapšanský, sv, kv V. Čáp, sh N. Bodnár, rsp F. Držík, r M. Košický,
rn A. Medúz.
Martinko Kinkaš – M. Brozmanová, Helena – K. Turčanová, Matka, Repa, Princezná 1. – A. Strnadová, Ondro – A. Bocsárszky ml., Princ – J. Novysedlák, Zemiak,
Dubkáčik, Konopák – M. Macala, Slnečnica, Princezná 2. – D. Ďuratná, Dubák,
Budkáčik, Konopák – P. Slovák, Kukurica, Šafárka, – S. Fulínová, Žobrák, Potok –
A. Medúz.
Premiéra: 06. október 2002
Obnovená premiéra: 06. september 2009
Počet repríz: 43
117
rocenka09_10 novy.indd 117
25.4.2012 10:08:16
spišské divadlo
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
BANKROT (SVOJI ĽJUDI SOČŤJOMSA)
Hra v štyroch dejstvách. p J. Ferenčík, dr M. Timko, sv J. Valek, kv E. Kleinová,
r J. Sládeček.
Samson Boľšov – A. Medúz, Agrafena Boľšovová – M. Brozmanová, Olympiáda
Boľšovová (Lipuška) – D. Ďuratná, Lazar Podchaľutin – J. Novysedlák, Ustinia –
K. Turčanová, Sysoj Psoič Rispoloženskij – M. Macala, Fominišna – A. Strnadová,
Tiška – A. Bocsárszky ml.
Premiéra: 25. september 2009
Počet repríz: 16
Václav Macek, Jozef Prážmári
O DOROTKE
drm M. Timko, sv, kv M. Daubrava, J. Daubrava, r V. Kivader.
Dorotka – D. Ďuratná, Strašiak – A. Medúz, Železniak – J. Novysedlák, Lev –
P. Slovák, Cukrová bábika – M. Brozmanová, Tma – K. Turčanová, Hlas – S. Fulínová, Vrana – S. Fulínová.
Premiéra: 21. február 2010
Počet repríz: 31
Timrava
KRÁSA KRÁS
Veslohra v štyroch dejstvách. dr M. Timko, sv J. Valek, kv E. Kleinová, r J. Sládeček.
Ján Bučinský – P. König, Anna – M. Brozmanová, Zlatica – S. Fulínová, Miloš
Ružiak – P. Slovák, Lajo Černický – J. Novysedlák/M. Macala, Ružena Krajčíková –
D. Ďuratná, Vilo Vozár – P. Pivko, Mara – A. Labancová.
Premiéra: 23. apríl 2010
Počet repríz: 11
Monika Gerbocová
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
sv, kv T. Volkmer, sh J. Philipp, r M. Gerbocová.
Snehulienka – D. Ďuratná, Kráľovná – S. Fulínová, Kráľ – J. Novysedlák, Krysa –
P. Slovák, Princ – M. Macala, Sluha 1 – A. Medúz, Sluha 2 – P. Pivko, Hlas zrkadla
118
rocenka09_10 novy.indd 118
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
– A. Medúz, Trpaslíci – Mudroš – P. König, Trpaslíci – Smieško – M. Brozmanová,
Trpaslíci – Hundroš – K. Turčanová, Trpaslíci – Motáčik – P. Pivko, Trpaslíci – Hanblivka – J. Novysedlák, Trpaslíci – Spachtoš – A. Medúz, Trpaslíci – Hapčí –
A. Strnadová.
Premiéra: 06. jún 2010
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
Kasarda, Š.: MARTINKO KINKAŠ
1. Ferko, Tibor
Pre Tháliu nové štúdio, na Spiši dve jubileá. In: Literárny týždenník. – ISSN
0862-5999 – Roč. 15, č. 42 (14.11.2002), s. 11.
Ostrovskij, A. N.: BANKROT
1. Zvada, Milan
Bankrot, ktorý záhadne (ne)trápil. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Macek, V., Prážmári, J.: O DOROTKE
1. Zvada, Milan
(Ne)konvenčná rozprávka alebo predstavenie? In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Gerbocová, M.: SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
1. Zvada, Milan
Snívanie so Snehulienkou. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Kasarda, Š.: MARTINKO KINKAŠ
06.10.2002
43
118
Spišák, K.: VRABEC BRMBOLEC
13.02.2005
11
101
119
rocenka09_10 novy.indd 119
25.4.2012 10:08:16
spišské divadlo
Shakespeare, W.: SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO ŠTYRISTO ROKOCH
22.04.2005
3
60
Harmaňoš, L.: POLÁRNA ROZPRÁVKA
26.02.2006
4
43
Janosch: ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA
01.04.2007
1
46
Makarius, J.: BRÁNA SLNKA
27.04.2008
4
36
Kasprzyk, M.: O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE
22.06.2008
11
51
Kret, A.: O RUŽOVEJ ANIČKE
30.11.2008
8
46
Wedekind, F.: JARNÉ PREBUDENIE
27.02.2009
2
17
Gavran, M.: VŠETKO O MUŽOCH
17.04.2009
22
30
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
22.05.2009
18
23
120
rocenka09_10 novy.indd 120
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
MESTSKÉ DIVADLO ACTORES
ROŽŇAVA (1994)
Riaditeľstvo: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
Telefón: ++421/58/732 96 23, 788 42 41
Fax: ++421/58/732 96 23
E-mail: [email protected];, [email protected]
Web: www.actores.sk, www.tempusart.sk,
www.theatre.sk
Riaditeľ: Tatiana Masníková
Umelecký šéf: Peter Szőllős
Režisér: Tatiana Masníková
Hudobník: Arpád Farkaš
Umelecký súbor: Peter Čižmár* (do 01.01.2010), Monika Hanzlíková, Kristína
Holková (do 01.01.2010), Kevin Ivanko*, Róbert Kobezda, Júlia Labudová-Novotná (od 19.11.2009), Pavel Mihaľák (od 19.11.2009), Michal Mihok (od
01.09.2009), Peter Szőllős, Ronald Zakhar*.
PREMIÉRY
Tatiana Masníková
UTAJENÍ AKTÉRI
r, kv, sv T. Masníková.
Hrajú – P. Szőllős, R. Kobezda, M. Hanzlíková, J. Labudová, P. Mihaľák, K. Ivanko,
A. Farkaš.
Premiéra: 19. november 2009
Počet repríz: 7
Tatiana Masníková
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
r, kv, sv T. Masníková.
Hrajú – P. Szőllős, R. Kobezda, M. Mihok/M. Hanzlíková.
Premiéra: 15. január 2010
Počet repríz: 16
121
rocenka09_10 novy.indd 121
25.4.2012 10:08:16
mestské divadlo actores
Peter Szőllős
POTULNÝ KABARET
r, kv, sv T. Masníková.
Hrajú – P. Szőllős, M. Hanzlíková, R. Kobezda, M. Mihok.
Premiéra: 18. apríl 2010
Počet repríz: 40
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Fugard, A.: POKRVNÉ PUTO
17.02.1996
3
31
Masníková, T.: PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH
29.10.2006
9
81
Sigarev, V.: GUPKA
11.06.2009
8
12
Masníková, T.: HUGO A OLIVER A ICH VEĽKÉ DIVADLO
07.09.2008
34
110
Masníková, T.: STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE
28.11.2008
25
40
Masníková, T.: BEZ MIHNUTIA OKA
21.12.2008
1
15
122
rocenka09_10 novy.indd 122
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE (1959)
Riaditeľstvo: Tajovského 4, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 04 55, 622 00 49
Fax: ++421/55/622 00 49
E-mail: [email protected]
Web: www.bdke.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Katarína Hegedüsová (do 31.12.2009), Ivan Sogel (od 01.01.2010)
Umelecký šéf: Ivan Sogel
Umelecký súbor: František Dolejší, Beáta Dubielová, Juraj Fotul, Miroslav
Kolbašský, Veronika Kunayová, Erika Molnárová, Peter Orgován, Eva Ryšáková,
Ivan Sogel.
Serafína Fotulová (i)
PREMIÉRY
Libuša Lopejská
KOZLIATKA A VLK
Bábková hra. dr I. Hledíková, sv, kv, b P. Čisárik, sh V. Čada, r V. Čada, F. Dolejší
Mama Koza Róza – A. Vojteková, E. Molnárová/B. Dubielová, Kozička Rózička –
T. Tomašiaková, V. Kunayová, Capko Zlatko – F. Dolejší, F. Dolejší, Kováč –
F. Dolejší, F. Dolejší, Vlk – M. Kolbašský, M. Kolbašský.
Premiéra: 22. september 1995
Obnovená premiéra: 16. október 2009
Počet repríz: 23
AUCASSIN A NICOLETTA
p Ľ. Petraško, dr I. Sogel, sv, kv, b A. Tománek, sh N. Bodnár, asr P. C. Orgován,
u, r K. Brožek.
Principál – F. Dolejší, Gróf z Beaucairu – F. Dolejší, Principálová žena – B. Dubielová, Matka – B. Dubielová, Kubo – M. Kolbašský, Aucassin – M. Kolbašský, Hana
– V. Kunayová/E. Molnárová, Nicoletta – V. Kunayová/E. Molnárová, Sluha, Gróf
Bougart z Valencie – P. C. Orgován, Kráľ Kartága – F. Dolejší.
123
rocenka09_10 novy.indd 123
25.4.2012 10:08:16
bábkové divadlo košice
Premiéra: 19. február 2010
Počet repríz: 22
Carlo Collodi
PINOCCHIO
dr I. Sogel, tp P. Uher, sv, kv, b K. Hroznová, sh N. Bodnár, u, r P. Musilová.
Pinocchio – P. C. Orgován, Kocúr – F. Dolejší, António – F. Dolejší, Pantalone –
F. Dolejší, Líška – B. Dubielová, Harlekýn – B. Dubielová, Principál – M. Kolbašský, Geppetto – M. Kolbašský, Sedliak – M. Kolbašský, Modrá víla – E. Molnárová, Kolombína – E. Molnárová, Cvrček, Trhovníci, Sova, Sliepka, Myši – členovia
súboru.
Premiéra: 21. máj 2010
Počet repríz: 14
VÝBER Z RECENZIÍ
AUCASSIN A NICOLETTA
1. Predmerský, Vladimír
Stredoveká láska v Košiciach. In: IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Collodi, C.: PINOCCHIO
1. Predmerský, Vladimír
Drevený hrdina v Košiciach. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Hevier, D.: HUGO, FRIGO, BUBLINA...
05.05.1995
3
227
Hevier, D.: JEŽKOVIA
19.09.1997
8
243
Nemogová-Kolárová, A.: JANKO A MRAKOHRAD
23.04.1999
7
109
124
rocenka09_10 novy.indd 124
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
Badin, Á.: BRAČEK JELENČEK
30.05.2003
9
188
Zalán, T.: NEVESTA MYŠKA
11.06.2004
18
89
Badin, Á.: ZLATÉ PIERKO
17.03.2005
9
81
Piotrowska, E.: KRAJČÍRSKA ROZPRÁVKA
07.10.2005
3
69
Kolektív: AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU
24.11.2006
8
Hegedüsová, K.: ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
11.05.2007
4
84
Nový, A.: KAPITÁN TULIPÁN
25.04.2008
3
37
Kovaľov, S.: FILIPKO A JEŽIBABA
26.09.2008 73
20
Scheiner, P.: ŠAŠOVINKY
03.04.2009 26
7
Marčeková, H.: EN, TEN, TIKY
17.04.2009
6
25
125
rocenka09_10 novy.indd 125
25.4.2012 10:08:16
DIVADLO THÁLIA KOŠICE (1990)
Riaditeľstvo: Timonova 3, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 58 66
Fax: ++421/55/622 58 67
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.cassovia.sk/thalia, www. thaliaszinhaz.sk
www.theatre.sk
Riaditeľ: Péter Kolár
Umelecký šéf: Károly Korognai
Lektor dramaturgie: Timea Gazsi
Asistenti réžie: Victor Bleha, Mihály Richtarčík
Umelecký súbor: Attila Bocsárszky, Erzsébet Cs. Tóth, Péter Dudás (do
25.08.2009), Róbert Szabolcs Flórián, Oszkár Illés, Katalin Kiča, Mária Kövesdi-Szabó, Máté Madarász, Judit Márkus, Bea Melkvi (od 01.09.2009), Kornélia
Nagy, Árpád Pólos, Tamás Ponty, Zoltán Reiter, Emőke Katalin Szabadi, Titusz
Tóbisz, Zizi Urbán (od 01.09.2009), Béla Várady, Lívia Varga.
Eva Bandorová, Angelika Derjánová, Andrea Szanyiová (š)
Aranka Széles (i)
PREMIÉRY
Mihály Eisemann, István Zágon, István Somogyi
ČIERNY PETER
FEKETE PÉTER
k R. Látó, ch A. Kozma, sv, kv, r K. Korognai.
Pierre Lenoir – Z. Reiter, Lucien Ouvrier – T. Tóbisz, Claire Linekette – K. Kiča, Colette Ourvier – J. Márkus, Chineau, Sapiro – P. Dudás, Gaston Auriol – O. Illés, Mme
Lefebre – L. Varga, Fleurion – Á. Pólos, Marthe – Z. Urbán, Michone – M. Madarász, Pani Michoneová – E. C. Tóth, Barón Benetti – A. Bocsárszky, Mme Bouchon
– M. K. Szabó, Marie – K. Nagy, Boy – T. Ponty.
Premiéra: 02. október 2009
Počet repríz: 5
126
rocenka09_10 novy.indd 126
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
Martin McDonagh
KRÁSAVICA Z LEENANE (THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE)
LEENANE SZÉPE
p L. Upor, r K. Korognai.
Mag Folan – M. K. Szabó, Maureen Folan – K. Nagy, Pato Dooley – A. Bocsárszky,
Ray Dooley – T. Ponty.
Premiéra: 10. január 2010
Počet repríz: 9
László Dés
NIEKDE V EURÓPE
VALAHOL EURÓPÁBAN
sc Gy. Böhm, Gy. Korcsmáros, P. Horváth, tp I. Nemes, ch I. Dévényi, k E. Marík,
sv, kv K. Kiča, r L. Moravetz.
Hosszú – T. Tóbisz, Kuksi – L. Faber, Ficsúr – M. Madarász, Suhanc – J. Márkus,
Szeplős – T. Ponty, Csóró – P. avasi ml., Profeszor – V. Garamszegi, Pötyi – E. Szabó
/M. Kuczik, Simon Péter – P. Dudás, Tiszt – Sz. Petrik, Tanitó – Á. Pólos, Tizedes –
O. Illés, Tróger – R. S. Flórián, ďalej hrajú – B. Faber, G. Hančovská, Zs. Hires, Gy.
Bazár, I. Iluv, G. Sárossy, M. Pásztor.
Premiéra: 12. marec 2010
Počet repríz: 40
Sándor Márai
SVIECE DOHÁRAJÚ
A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK
drm Z. Pozsgai, sv, kv J. Haščák, r S. Beke.
Henrik – Á. Pólos, Konrád – Cs. Kelemen, Nini – E. C. Tóth, Poľovník – O. Illés,
Krisztina – L. Varga/L. Abaházy Nagy.
Premiéra: 23. máj 2010
127
rocenka09_10 novy.indd 127
25.4.2012 10:08:16
divadlo thália košice
Imre Kálmán
GRÓFKA MARICA (GRÄFIN MARICA)
MARICA GRÓFNŐ
l J. Brammer, A. Grünwald, p Z. Harsányi, d I. Dohovič, P. Farkas, hsp E. Marik,
ch I. Dévényi, sv M. Bényei, kv G. Molnár, r L. Moravetz.
Grófka Marica – K. Szeredy a.h., Török Péter – R. Urbán Nagy a.h./T. Tóbisz, Knieža Móric – K. Korognai, Barón Zsupán – J. Egri a.h./M. Madarász, Líza – A. Zám
a.h./D. Juhász a.h., Erzsi – J. Márkus, Mihály – B. Várady, Cecília – E. Cs. Tóth,
Kudelka – O. Illés, Barón István – S. Flórián Róbert, Primáš – P. Balogh.
Premiéra: 19. jún 2010
VÝBER Z RECENZIÍ
Eisemann, M., Zágon, I., Somogyi, I.: ČIERNY PETER
1. Hizsnyan, Géza
Čierny Peter. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Divadlo neposkytlo údaje.
128
rocenka09_10 novy.indd 128
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
DIVADLO ROMATHAN KOŠICE (1992)
Riaditeľstvo: Štefánikova 4, 040 01 Košice
Telefón: ++421/55/622 49 80, 622 06 19
Fax: ++421/55/622 49 80
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.romathan.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Karel Adam
Režisér: Marián Balog
Šéfdirigent: Karel Adam, Karol Adam (do 08.04.2010)
Umelecké súbory
Herecko-spevácka sekcia: Eva Adamová (od 01.04.2010), Magdaléna Adamová,
Marián Balog, Jozef Ferko, Nikolaj Gábor, Milan Godla, Alena Klempárová (do
31.08.2010), Jozef Krajňák (do 01.01.2010), Dáša Polláková (od 01.02.2009), Žaneta Štipáková (od 01.04.2010).
Tanečná sekcia: Marek Balog, Oto Bunda ml. (od 02.09.2009), Roman Godla,
Lucia Hangurbadžová, Ján Moro (do 31.08.2010), Katarína Šandorová, Viktória
Študyová, Gejza Turták (do 07.09.2010), Ester Žigová.
Orchester: Karol Adam (do 08.04.2010), Viktor Adam, Vladimír Adam, Eugen
Bunda, Aladár Bunda, Ronald Horváth (do 28.02.2010), Mikuláš Költö ml. (do
30.11.2009), Ladislav Študy, Radovan Žiga.
Marek Balog (i)
PREMIÉRY
Milan Godla
DOBROPRAJNÁ RODINKA (LAČHOKAMĽI FAJTICA)
sv, kv Š. Hudák, sh K. Adam, r M. Balog.
Šuki – L. Hangurbadžová, Bruchter – M. Godla/M. Balog, Marča – M. Adamová,
Lajoš – J. Ferko, Tulaňa – K. Šandorová, Zaphago – G. Turták, Kašuki – A. Klempárová/E. Žigová, Tasadži – V. Študyová/D. Polláková, Bangi – T. Gašparová, Šilalo
– M. Balog, Melalo – N. Gábor, Sudca – O. Bunda ml., Právnička – V. Študyová,
129
rocenka09_10 novy.indd 129
25.4.2012 10:08:16
divadlo romathan
Policajt – J. Moro, Komparz – členovia súboru Divadla Romathan.
Premiéra: 14. december 2009
Počet repríz: 2
Milan Godla
VILKO V LESNEJ RÍŠI (O VILKO ANDRO VEŠUNO THAGARIPEN)
sv J. Vaňo, ch M. Balog, sh K. Adam, r M. Balog.
Ježibaba – M. Adamová, Vilko – R. Godla/O. Bunda ml., Gogo – M. Balog, Gogina
– D. Polláková/Ž. Štipáková, Gofka – V. Študyová, Vládca lesa – J. Ferko/M. Godla,
Gofko – M. Balog, Rozprávačka – E. Adamová/L. Hangurbadžová, Medvedica –
E. Žigová, Sova – K. Šandorová, Bosorák – G. Turták, Lišiak – J. Moro.
Premiéra: 07. máj 2010
Počet repríz: 10
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Godla, M.: ŠKRIATOK
22.04.2008
35
74
Godla, M.: NAJLEPŠÍ HUSLISTA
30.04.2009
18
34
130
rocenka09_10 novy.indd 130
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
PREŠOV (1944)
Riaditeľstvo: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
Telefón: ++421/51/756 21 91, 773 3 91
Fax: ++421/51/756 21 97
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.djz.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Ján Hanzo
Umelecký šéf: Michal Náhlík
Režisér: Michal Náhlík
Lektor dramaturgie: Ivana Imrichová
Umelecký súbor: Miro Bodoki, Dušan Brandys, Ľudmila Dutková, Valéria Fürješová, Ján Ivan, Ján Jakab, Svetlana Janišová (od 02.09.2009), Jana Jurišincová,
Igor Kasala, Jitka Krišková, Peter Krivý, Zuzana Kúšiková, Elena Kušnierová,
Matej Lacko, Peter Lejko, Filip Lenárth (od 02.09.2009), Jana Maľová, Silvester
Matula, Stanislava Pázmányová (do 31.07.2010), Boris Srník, Daniel Straka (do
31.07.2010), Jozef Stražan, Kveta Stražanová.
Tanečná zložka: Adela Forrai, Štefan Mucha, Antónia Pitoňáková (do
31.12.2009), Štefan Turanský (do 31.07.2010).
Milan Gerjak (od 09.03.2010), Walter Giba (do 09.03.2010), Mária Olexová (i)
Terézia Brandysová, Marta Vojteková (š)
PREMIÉRY
Gabo Dušík, Viliam Klimáček, Jaroslav Moravčík, Peter Uličný
MÁRIA ANTOINETTA
dr R. Mankovecký, k M. Garberová, Ľ. Dolný, sv A. Szökeová, kv L. Kadlečíková,
ch J. Moravčík, r M. Náhlík.
Antoinetta – S. Pázmányová/Ľ. Dutková, Mária Terézia – Z. Kúšiková/K. Stražanová, Ľudovít XVI. – S. Matula, Dauphin – A. Merkovský, B. Kalinay, Fersen –
Š. Hundža/F. Lenárth, Ľudovít XV. – P. Lejko, Arcibiskup – J. Ivan, Minister –
M. Bodoki, De Lamballe – D. Gerjaková, Polignac – A. Majtnerová/J. Maľová, De
Provance – P. Krivý, Robespierre – B. Srník, Pekárka – V. Fürješová, Pekárkin syn
131
rocenka09_10 novy.indd 131
25.4.2012 10:08:16
divadlo jonáša záborského
– S. Bartko/S. Sopko, Simon – D. Brandys, Hébert – J. Jakab, Rosalie – A. Majtnerová, J. Jurišincová, Modistka – S. Janišová, Kaderník – M. Gerjak, Zubár –
I. Kasala, Francúzštinár, Miništrant, Modistkin asistent, Člen Národnej gardy –
M. Novodomský, Učiteľ tanca, Miništrant, Kaderníkov asistent, Člen Národnej gardy – M. Lacko, Šľachta, Ľud a Revolucionári – A. Forrai, Š. Mucha, Š. Turanský,
Z. Drabová, H. Gojdová, B. Mochňacká, I. Morochovičová, S. Novotná, T. Sovičová, J. Kľučiar, F. Novotný, D. Straka, M. Štefanko, V. Fürješová, J. Jurišincová,
A. Majtnerová, B. Srník, J. Ivan, M. Bodoki, D. Gerjaková, S. Janišová, M. Gerjak,
I. Kasala, Zbor (v nahrávke) – J. Golisová, K. Ivánková, M. Szőcsová, K. Ištvancová, M. Drínová, M. Michalcová, J. Gavačová, T. Horváth, A. Anderko, M. Gyimesi,
M. Hudec, M. Mondočko, P. Makranský.
Premiéra: 20. november 2009
Počet repríz: 40
BONSOIR
sh J. Haško, kv L. Kadlečíková, sv A. Szökeová.
Spieva – E. Kušnierová.
Klávesy a spev – J. Haško.
Premiéra: 26. február 2010
Počet repríz: 6
Molière
LAKOMEC (L´AVARE)
p S. Šimková, F. Kalina, drsp A. Verešpejová, sh R. Mankovecký, sv P. Andraško,
kv E. Farkašová, psp I. Morochovičová, Š. Mucha, Š. Turanský, r M. Pecko.
Harpagon – J. Stražan, Kleant – B. Srník, Eliza – S. Pázmányová, Valér – M. Lacko,
Marianna – J. Jurišincová, Anzelm – I. Kasala, Frozina – V. Fürješová, Majster
Šimon – M. Bodoki, Jacques – S. Matula, La Flèche – P. Krivý, Policajný komisár –
J. Jakab, Pisár – J. Ivan, Tanečníčka – I. Morochovičová, Tanečníci – Š. Mucha,
F. Novotný.
Premiéra: 19. marec 2010
Počet repríz: 12
Patrick Marber
DON JUAN V SOHO (DON JUAN IN SOHO)
p Z. Flašková, drsp A. Verešpejová, , sh J. Haško sv A. Szökeová, kv L. Kadlečíková, r M. Náhlík.
132
rocenka09_10 novy.indd 132
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
DJ – B. Srník, Stan – M. Novodomský, Colm – J. Ivan, Elvíra – K. Stražanová,
Pete – P. Krivý, Lottie – S. Janišová, Mattie – Ľ. Dutková, Bezdomovec – S. Matula,
Aloysius – J. Jakab, Dalia – J. Jurišincová, Ruby – F. Lenárth, Louis – V. Rusiňák.
Premiéra: 14. máj 2010
Počet repríz: 5
Jules Verne
TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH (TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH)
drm V. Peřina, p M. Homolová, sh V. Šrámek, video P. Mihaľák, psp Š. Mucha,
sv, kv, u, r M. Zákostelecký.
František Telek z Teleke/Hrdinský tenor – M. Lacko, Quide Rocko/Extrémny verný
barytón – J. Jakab, Emanuel Kolc/Skúsený tenor – D. Brandys, Hanelore Kolcová,
rodená Nachstehenkirchenová/Prízemný alt – V. Fürješová, Miriota Kolcová/Veľmi
tichý soprán – J. Jurišincová, Nadja Nachstehenkirchenová, rodená Comanecciová/
Praktický alt – Z. Kúšiková, Xaverius Rudolf Gorc/Pekelný bas – M. Bodoki, Ibrahim
Lukasz Orfanik/Chemický alt – F. Lenárth, Marián Anton Ruprt Emanuel Krištof
Slavíček/Tenor lesného ticha – P. Krivý, Robot Mucho/Školený choralista – Š. Mucha,
Stilla Al´Santa/Nebeský alt – J. Maľová/Ľ. Dutková, Maestro Giacommo Tecnogrande/Vedecko-fantastický dirigent – J. Ivan, Jiřina Ostrá – S. Pázmányová, Potápač
– M. Gerjak.
Premiéra: 19. jún 2010
Počet repríz: 3
VÝBER Z RECENZIÍ
Dušík, G.: MÁRIA ANTOINETTA
1. Rácz, Jano
Bezradná inscenácia. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč.
23, č. 37-38 (03.11.2010), s. 13.
2. Glocková, Mária
Veľkolepé privítanie kráľovnej. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč.
41, č. 11-12/2009, s. 41.
3. Glocková, Mária
Do Prešova prišla kráľovná. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č. 272
(25.11.2009), s. 18.
4. Glocková, Mária
V metropole Šariša veľkolepo privítali francúzsku kráľovnú. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
133
rocenka09_10 novy.indd 133
25.4.2012 10:08:16
divadlo jonáša záborského
5. Ursínyová, Terézia
Príbeh kráľovnej. In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140 – Roč. 43, č. 5 (2011),
s. 25.
Molière: LAKOMEC
1. Rodová, Hana
Lakomec štedrý na divadlo. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Ferusová, Zuzana
Kam chodíme. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 19, č. 15 (15.04.2011), s. 15.
Marber, P.: DON JUAN V SOHO
1. Rodová, Hana
Prešovský Don Juan. In: Interné hodnotenie IS.theater.sk. (01.01.2010)
Verne, J.: TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH
1. Rodová, Hana
Verneland. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Tajovský, J. G.: STATKY-ZMÄTKY
19.05.2006
14
85
Koľada, N.: SLIEPKA
02.03.2007
2
31
Dušík, G, Kákoš, M., Sarvaš, M.: FRANTIŠEK Z ASSISI
16.11.2007
18
116
Gogoľ, N. V.: ŽENBA
01.02.2008
11
51
Örkény, I.: MAČACIA HRA
04.04.2008
6
27
Vlček, F., Zeman, B.: ŠIALENE SMUTNÁ PRINCEZNÁ
01.06.2008
8
50
134
rocenka09_10 novy.indd 134
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
von Horváth, Ö.: VIERA, LÁSKA, NÁDEJ
17.10.2008
5
20
Houtappels, F.: VORVAŇ
14.11.2008
12
25
Pitínský, J. A.: BETLEHEM
30.01.2009
9
17
Cooney, R.: VŠETKO NAJLEPŠIE!
27.03.2009
24
38
Preussler, O.: MALÁ ČARODEJNICA
07.06.2009
23
35
135
rocenka09_10 novy.indd 135
25.4.2012 10:08:16
DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA
PREŠOV (1945)
Riaditeľstvo: Jarková 77, 080 01 Prešov
Telefón: ++421/51/773 27 00, 772 32 61
Fax: ++421/51/773 44 22
E-mail: [email protected]
Web: www.divadload.sk; www.theatre.sk
Riaditeľ: Marián Marko
Umelecký šéf: Jozef Tkáč
Umelecký súbor: Vladimíra Brehová, Vladimír Čema, Sergej Hudák (do
29.05.2009), Michal Iľkanin, Zuzana Kovalčíková, Igor Latta, Eugen Libezňuk,
Daniela Libezňuk, Ľudmila Kozmenková, Marián Marko, Ľubomír Mindoš, Jozef
Pantlikáš, Vasiľ Rusiňák, Jaroslava Sisáková-Sabolová, Svetlana Škovranová, Vladimíra Šteňová (od 01.10.2009), Jozef Tkáč.
PREMIÉRY
Karol Horák
BURIDANOV OSOL
BURIDANIV OSEL
p V. Kupka, dr P. Kováč, sv, kv J. Valek, video J. Sabol, sh N. Bodnár, r H. Rozen.
Vendelín Ivčic – V. Rusiňák, Magdaléna Ivčicová-Besedová – Ľ. Lukačíková, René
Beseda – V. Čema, Maximilián Beseda – Ľ. Mindoš, Peter Pavol Smidka – I. Latta,
Medúza – S. Škovranová, Financ, Doktor – J. Tkáč, Krava Belaňa, Muco Palacký –
J. Pantlikáš.
Premiéra: 06. november 2009
Počet repríz: 9
Ivan Karpenko-Karyj
STOTISÍC (STO TISJAČ)
STO TISJAČ
p, dr V. Kupka, sv Š. Hudák, kv A. Simková ml., sh N. Bodnár, r V. Nadj.
Bonaventura – I. Stropkovský, Klym – Ľ. Mindoš/E. Libezňuk, Motria – J. Sisáková136
rocenka09_10 novy.indd 136
25.4.2012 10:08:16
samosprávne divadlá
-Sabolová/V. Brehová, Neznámy – I. Latta, Savka – J. Tkáč, Roman – M. Iľkanin,
Paraska – S. Škovranová, Herasym Nykodymovyč Kalytka – V. Rusiňák.
Premiéra: 18. december 2009
Počet repríz: 11
Daniil Gink
KATARÍNA IVANOVNA (JEKATERINA IVANOVNA)
JEKATERINA IVANOVNA
Voľne podľa románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest
p V. Kupka, sv, kv D. Cigánková, u, r S. Sprušanský.
Katarína Ivanovna – V. Brehová, Poľa – J. Petríková, Koľa – J. Šimko, Lida –
E. Šimková.
Premiéra: 11. jún 2010
Počet repríz: 5
Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin
O DVOCH GENERÁLOCH /FANTÁZIA/ (O DVUCH GENERALJACH /FANTAZIJA/)
O DVOCH GENERALOCH /FANTAZIJA/
p V. Kupka, sv, kv D. Cigánková, u, r S. Sprušanský.
1. generál – V. Rusiňák, 2. generál – J. Tkáč, Sedliak – J. Libezňuk.
Premiéra: 11. jún 2010
Počet repríz: 5
VÝBER Z RECENZIÍ
Horák, K.: BURIDANOV OSOL
1. Štefanská, Jozefína
Nová dráma na profesionálnej scéne. In: Slovenské národné noviny. – Roč. 21,
č. 8 (23.02.2010), s. 5.
2. Maliti, Romana
Ako v kruhu alebo Smutnosmiešne dilemy otcov a synov. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Perůtková, Zuzana
Zastavení na cestě do nebe. In: www.rozrazilonline.cz. (22.05.2010)
4. Dzadíková, Lenka
Ako sa Rusnáci dostali do kozmu. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia).,
č. 4 (26.06.2010), s. 4.
137
rocenka09_10 novy.indd 137
25.4.2012 10:08:16
divadlo alexandra duchnoviča
5. Maliti, Romana
Ako v kruhu. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 20-21.
Gink, D., Dostojevskij, F. M.: KATARÍNA IVANOVNA
1. Smolková, Soňa
Zapĺňanie bielej plochy. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 148
(29.06.2010), s. 36.
Saltykov-Ščedrin, M. J.: O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA)
1. Smolková, Soňa
Zapĺňanie bielych miest. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 148
(29.06.2010), s. 36.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Savič, V.: POČUJEŠ, MAMA...
04.03.2000
3
42
Navrátil, J.: KAPITÁN BUDZOGÁŇ
01.06.2001
11
94
Horák, K.: LA MUSICA
17.11.2001
6
50
Turok, V.: PRINCOVE HALUŠKY ALEBO UHORSKÝ SIMPLICISSIMUS
26.10.2002
13
87
Bojčev, Ch.: OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ŽENA
13.12.2003
7
33
Ester, C.: AU REVOIR
23.03.2007
4
15
Haľamová, Z.: NEPOSLUŠNÝ JURKO
01.06.2007
3
26
Lazorík, J., Oľha, Š.: DEŇ DEREŠOVÝ
23.11.2007
6
32
138
rocenka09_10 novy.indd 138
25.4.2012 10:08:17
samosprávne divadlá
Uhlár, B.: DOBROPIS
14.03.2008
1
13
Ionesco, E.: NOSOROŽEC
24.10.2008
3
14
Mykolajčuk-Nyzovec, O.: ÚZEMIE B
19.12.2008
1
6
Dürrenmatt, F.: ANJEL PRICHÁDZA DO BABYLONU
13.03.2009
4
13
Dobšinský, P.: POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE
17.04.2009
8
15
139
rocenka09_10 novy.indd 139
25.4.2012 10:08:17
NEZÁVISLÉ DIVADLÁ
Radošinské naivné divadlo
Štúdio L + S Bratislava
Divadlo GUnaGU Bratislava
BIBIANA Bratislava
Divadelný súbor Stoka Bratislava
Divadlo a.ha. Bratislava
Teátro Neline Bratislava
Divadlo West Bratislava
Debris company Bratislava
Tanečné divadlo BRALEN Bratislava
Štúdio 12 Bratislava
DAJV Bratislava / Labanov ateliér
Divadlo SkRAT Bratislava
Teatro WÜSTENROT Bratislava
Slovenské divadlo tanca Bratislava
Divadlo bez domova Bratislava
Tangere Dance Theatre Bratislava
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava
Divadlo P.A.T. Bratislava
elledanse Bratislava
Divadlo NON.GARDE Bratislava
Meteorit Bratislava
Arteatro Bratislava
Heineken Tower Stage Bratislava
svetlá nad rampami Bratislava
Divadlo PIKI Pezinok
Teatro TATRO
Stanica Žilina-Záriečie
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
Divadlo Tiché iskry
Divadlo Pôtoň
Divadlo TUŠ Poprad
Divadlo Kontra
Divadlo Maškrta Košice
141
144
146
149
150
151
156
158
159
160
161
165
167
169
170
172
173
174
176
178
179
181
183
186
187
188
190
192
196
198
200
202
204
205
140
rocenka09_10 novy.indd 140
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
(1963)
Kontaktná adresa: Škultétyho 5, 831 04 Bratislava
Telefón: ++421/2/55 56 35 08, 0905/49 16 66
Fax: ++421/2/55 56 35 08
E-mail: [email protected]
Web: www.rnd.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Stanislav Štepka
Umelecký šéf: Stanislav Štepka
Manažér: Ladislav Hubáček
Režiséri: Juraj Nvota, Jakub Nvota, Ondrej Spišák
Umelecký súbor: Lenka Barilíková, Mojmír Caban, Pavel Čížek, Kristína Farkašová, Richard Felix, Daniel Fischer, Lujza Garajová-Schrameková, Juraj Haško, Ladislav Hubáček, Petra Humeňanská, Csongor Kassai, Dominika Kleisová, Michal
Kubovčík, Peter Mankovecký, Andrea Martvoňová, Martina Michalcová, Kamil
Mikulčík, Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Nela Pocisková, Andrea Sabová,
Vladimír Svítek, Michaela Szöcsová, Milan P. Šago, Stanislav Štepka, René Štúr,
Marcela Vilhanová.
PREMIÉRY
Stanislav Štepka
MÁM OKNO
dr D. Abrahámová, tp S. Štepka, sh Ľ. Čekovská, hn Ľ. Dolný, ch Š. Ondrišová,
sv, kv P. Čanecký, r O. Spišák.
Viktor – S. Štepka, Karol – M. Caban, Milada – M. Nedomová, Lucia – A. Martvoňová/P. Humeňanská, Mária – M. Michalcová/A. Sabová, Noro – M. Kubovčík,
Policajtka – L. Barilíková-Spišáková, Oknár – R. Felix, Psychiater – M. Kubovčík,
Oknárova žena – L. Barilíková-Spišáková, Kubánec – V. Svítek.
Premiéra: 06. november 2009
Počet repríz: 123
141
rocenka09_10 novy.indd 141
25.4.2012 10:08:17
radošinské naivné divadlo
VÝBER Z RECENZIÍ
Štepka, S.: MÁM OKNO
1. Páluš, Peter
15 řádků... Petera Páluše. In: Blog Divadelních novin., č. 12 (2010)
(24.06.2010)
2. Grochálová, Martina
O oknách, dušiach a láske až za hrob. In: Katolícke noviny., č. 50 (2009)
(13.12.2009)
3. Čahojová, Božena
Pozerať a (ne)vidieť. In: Revue RND (Divadelná ročenka o 47. sezóne)., č. 18
(31.08.2010), s. 32-34.
4. Mareček, Petr
Krásný večer to byl. Ten slovenský. In: Mladá fronta DNES. (24.06.2010), s. 5.
5. Šebanová, Dáša
S. Štepka má v rovnomennej inscenácií Radošinského naivného divadla okno.
In: Bratislavské noviny. – Roč. 13, č. 43 (16.12.2010), s. 10.
6. Smolková, Soňa
Okná srdcu zatvorené. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2009)
7. Sladkowski, Marcel
Setkání-Stretnutie – den první: Radošinci mají ve Zlíně vždycky své okno. In:
www.rozrazilonline.cz. (18.05.2010)
8. Uličianska, Zuzana
O neviditeľnej babičke a nezbednom dedkovi. In: Sme. – Roč. 17, č. 259
(09.11.2009), s. 15.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Štepka, S.: ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER
20.12.1994
77
515
Štepka, S.: HRA O LÁSKE
04.02.2005
9
171
Štepka, S.: STVORENIE SVETA
22.06.2007
6
116
142
rocenka09_10 novy.indd 142
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
Štepka, S.: LASTOVIČIE ROZPRÁVKY
14.06.2008
9
23
Štepka, S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
07.11.2008
28
128
143
rocenka09_10 novy.indd 143
25.4.2012 10:08:17
ŠTÚDIO L + S BRATISLAVA (1982)
Kontaktná adresa: Námestie 1. mája 5
811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 92 15 84, 52 96 36 91
Fax: ++421/2/52 92 50 82
E-mail: [email protected]
Web: www.studios.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Milan Lasica
PREMIÉRY
William Douglas-Home
RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ (THE KINGFISHER)
vh M. Nemec, kv J. Kocman, sv M. Pietor ml., dr S. Waradzinová, p H. Strnisková,
r V. Strnisko.
Evelyn – E. Vášáryová, Cecil – M. Kňažko, Hawkins – M. Lasica.
Premiéra: 03. október 2009
Milan Lasica
NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ
asp J. Satinský, sh J. Filip, sv, kv M. Čorba, video V. Balko, r P. Mikulík.
Hrajú – M. Kňažko, M. Lasica.
Premiéra: 05. december 2009
David Tristram
OPAČNÉ POHLAVIE (THE OPPOSITE SEX)
p M. Ruppeldt, sv, kv M. Čorba, r P. Mikulík.
Vicky – Z. Tlučková, Mark – P. Topoľský, Judith – M. Sládečková, Eric – I. T. Vojtek.
Premiéra: 16. máj 2010
144
rocenka09_10 novy.indd 144
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
VÝBER Z RECENZIÍ
Douglas-Home, W.: RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ
1. Kyselová, Eva
Utrpenie mladej kritičky. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Kyselová, Eva
Utrpenie mladej kritičky. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 1 (2010), s.
18-20.
3. Scherhaufer, Peter
Nenáročná zábava (nielen pre) seniorov. In: Žurnál. – Roč. 3, č. 42
(15.10.2009), s. 43.
4. Opoldusová, Jena
Rybárik kráľovský je hereckým koncertom hviezd. In: Pravda. – ISSN 13354051 – Roč. 19, č. 229 (05.10.2009), s. 20.
5. Andrejčáková, Eva
Rybárik zahraný v rukavičkách. In: Sme. – Roč. 17, č. 229 (05.10.2009), s. 13.
Lasica, M.: NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ
1. Flexibilné výpovede. In: ARCH., č. 5 (20.05.2010), s. 66.
2. Smolková, Soňa
Nedotknuteľná sentimentálnosť. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
Tristram, D.: OPAČNÉ POHLAVIE
1. Šebanová, Dáša
Anglický humor a slovenskú skúsenosť ponúka Opačné pohlavie v Štúdiu
L+S. In: Bratislavské noviny., č. 22 (2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Divadlo neposkytlo údaje.
145
rocenka09_10 novy.indd 145
25.4.2012 10:08:17
DIVADLO GUnaGU BRATISLAVA
(1985)
Kontaktná adresa: Zadunajská 9, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/62 24 65 42, 54 43 33 35
E-mail: [email protected]
Web: www.gunagu.sk, www.theatre.sk
Umelecký šéf: Viliam Klimáček
Režiséri: Viliam Klimáček, Karol Vosátko
Scénickí výtvarníci: Peter Janků, Tomáš Lupták
Hudobná spolupráca: Bene, Dano Heriban, Marián Jaslovský, Lyrik, Slavo Solovic, Karaoke Tundra (od 01.09.2009)
Výtvarná spolupráca: Juraj Demovič, Michal Lašán (od 01.09.2009), Renáta Ormandíková, Simona Vachálková
Skupina Big Bastard: Jana Gavačová, Barbara Mišíková, Tony Pisár, Karol Vosátko, Martin Wittgruber.
Umelecký súbor: Darina Abrahámová, Oľga Belešová, Jana Gavačová, Dano
Heriban, Viktor Horján, Michal Kaščák, Barbara Mišíková, Viliam Klimáček,
Peter Makranský, Lucia Molnárová, Tony Pisár, Petra Polnišová, Roman Pomajbo, Marián Prevendarčík, Renáta Ryníková, Masahiko Shiraki, Peter Sklár, Hera
Turban, Miroslav Vitko.
PREMIÉRY
Viliam Klimáček
DÍLERI
sh M. P. Musorgskij, sv I. Hotoffson, kv R. Ormandíková, r V. Klimáček.
Hrajú – D. Abrahámová, R. Ryníková, V. Horján, R. Pomajbo, Z. Šebová.
Premiéra: 04. október 2009
Počet repríz: 25
Karol Vosátko
MODELKY II.
sv E. Rácová, kv R. Ormandíková, r K. Vosátko.
146
rocenka09_10 novy.indd 146
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
Hrajú – Z. Šebová, T. Palonder, L. Molnárová, Tina/Fany.
Premiéra: 23. január 2010
Počet repríz: 35
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
sh K. Tundra, Bene, sv P. Janků (podľa návrhu A. Votavu), r V. Klimáček.
Hrajú – C. Kassai, V. Horján, Z. Porubjaková.
Premiéra: 26. marec 2010
Počet repríz: 18
Viliam Klimáček
TICHÝ PÔVAB BANKOMATOV
sh M. Jaslovský, r K. Vosátko.
Hrá – Takmer celý súbor.
Premiéra: 25. apríl 2010
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
Klimáček, V.: DÍLERI
1. Lindovská, Nadežda
Pulp Fiction na slovenský spôsob? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
2. Šebanová, Dáša
Dealeri – čierna komédia, ale aj pach a vôňa divadla. In: Bratislavské noviny.
(01.01.2009)
Vosátko, K.: MODELKY II.
1. Turan, Adrijan
Aj Modelky 2 perfektné. In: Slovenka. – Roč. 63, č. 11 (17.03.2010), s. 64.
Klimáček, V.: BAR ARGENTÍNA
1. Ferusová, Zuzana
Vitajte v pekelnom bare Argentína! In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č.
93 (23.04.2010), s. 18.
147
rocenka09_10 novy.indd 147
25.4.2012 10:08:17
divadlo gunagu
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Vosátko, K.: TELENOVELA
30.09.2006
3
61
Belešová, O.: JOHN&YOKO
24.03.2007
2
40
Klimáček, V.: IN DA HOUSE (ŽÚRKA V LONDÝNE)
29.03.2008
14
56
Klimáček, V.: GINSBERG V BRATISLAVE
04.10.2008
3
24
Vosátko, K.: SEX, MOBIL A ROCK´N´ROLL
01.02.2009
3
16
Klimáček, V.: SOM HOT DOG
16.05.2009
33
41
148
rocenka09_10 novy.indd 148
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM
UMENIA PRE DETI, BRATISLAVA
(1987)
Kontaktná adresa: Panská 41, 815 39 Bratislava
Telefón: ++421/2/54433294
E-mail: [email protected]
Web: www.bibiana.sk, www.theatre.sk
Divadlo neposkytlo údaje.
149
rocenka09_10 novy.indd 149
25.4.2012 10:08:17
DIVADELNÝ SÚBOR STOKA
BRATISLAVA (1991)
Kontaktná adresa: Vilova 13, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/2072 1103, 0905/211031
E-mail: [email protected]
Web: www.stoka.sk, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Blaho Uhlár
Režisér: Blaho Uhlár
Umelecký súbor: Henrieta Hanzalíková, Erika Lásková, Blaho Uhlár.
PREMIÉRY
ÚNIK
r B. Uhlár.
Hrajú – P. Uhlárová, K. Reháková, M. Blahová.
Premiéra: 23. december 2009
Počet repríz: 1
DOPAD
sc, r B. Uhlár.
Hrajú – P. Sokolovská, A. Sersenová, J. Rampák, M. Mihálek, I. Kazimír, M.
Chudá, D. Duban, M. Brežák, J. Belica, M. Babicová.
Premiéra: 30. december 2009
Počet repríz: 1
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
DIALÓGY
20.12.2008
1
16
150
rocenka09_10 novy.indd 150
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
DIVADLO a.ha. BRATISLAVA (1991)
Kontaktná adresa: Školská 14, 811 07 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 49 68 22, 52 49 68 68
Fax: ++421/2/52 49 69 00
E-mail: [email protected]
Web: www.divadloaha.sk, www.theatre.sk
Režisér: Štefan Korenči
PREMIÉRY
Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI (KRANKHEIT DER JUGEND)
p Ľ. Vajdička, sv, kv K. Žgančíková, dr, r J. Bielik, A. Korenči.
Mária – K. Tóthová, Desirée – R. Poláková, Lucy – A. Vozárová, Irene – D. Matušová, Freder – T. Vravník, Petrell – M. Jánoš, Alt – F. Balogh.
Premiéra: 19. september 2009
Počet repríz: 14
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY (NE VSE KOTU MASĽANICA)
p V. Strnisko, sv K. Žgančíková, kv S. Zubajová, dr A. Korenči, r J. Bielik.
Daria Fedosejevna Kruglovová – A. Vozárová, K. Tóthová, Agňa – R. Poláková,
D. Matúšová, Jermil Zotyč Achov – T. Vravník, Ipolit – M. Jánoš, Malaňa – R. Poláková, D. Matušová, Feona – K. Tóthová, A. Vozárová.
Premiéra: 26. september 2009
Počet repríz: 9
Květa Legátová
NEPRIATELIA (ZAJATEC)
p D. Vizár, u M. Timko, J. Prážmári, sh R. Pepucha, tp J. Prážmári, dr M. Timko,
sv, kv J. Daubrava, M. Daubrava, r J. Prážmári.
151
rocenka09_10 novy.indd 151
25.4.2012 10:08:17
divadlo a.ha.
Riman – V. Jedľovský, Barbar – D. Fischer, Príroda – K. Prekopová
Premiéra: 24. október 2009
Počet repríz: 3
Rainer Werner Fassbinder
… LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE
p S. Waradzinová, dr J. Bielik, sv S. Zubajová, kv K. Žgančíková, r A. Korenči.
Leopold – T. Vravník, Franz – M. Jánoš, Anna – K. Tóthová/R. Poláková, Vera –
D. Matušová/A. Vozárová.
Premiéra: 26. október 2009
Počet repríz: 8
Juraj Bielik, Anton Korenči
MALÁ MORSKÁ VÍLA
sv, kv K. Žgančíková, r J. Bielik, A. Korenči.
Hrajú – P. Humeňanská, D. Matušová, A. Vozárová, M. Jánoš.
Premiéra: 07. december 2009
Počet repríz: 16
Samuel Beckett
2X BECKETT – STUPAJE, KRAPPOVA POSLEDNÁ PÁSKA (FOOTFALLS, KRAPP‘S LAST
TAPE)
p M. Hvišč, dr J. Hubinák, sh M. Škvarenina, sv, kv R. Hablák, r M. Hvišč.
Hrajú – M. Dudková, J. Kožuch, Hlas – J. Oľhová.
Premiéra: 13. december 2009
Počet repríz: 8
Ľubomír Feldek
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
r Š. Korenči.
Kohútik – J. Benčík, Sliepočka – K. Feldeková.
Premiéra: 11. január 2010
Počet repríz: 3
152
rocenka09_10 novy.indd 152
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
Juraj Bielik, Anton Korenči
PIAF
sv, kv K. Žgančíková, r J. Bielik, A. Korenči.
Hrá – K. Tóthová.
Premiéra: 02. február 2010
Počet repríz: 7
Werner Schwab
PREZIDENTKY (DIE PRÄSIDENTINNEN)
p M. Porubjak, sv, kv K. Žgančíková, r J. Bielik, A. Korenči.
Hrajú – L. Košická, R. Poláková, L. Vráblicová.
Premiéra: 18. apríl 2010
Počet repríz: 4
Juraj Benčík
SKÚŠKA ORCHESTRA
dr J. Bielik, dr A. Korenči, sv, kv, m L. Šedivá, m B. Gálisová, r M. Sládek.
Huslista – M. Kollár/D. Musil, Violončelistka – D. Matušová, Flautistka – A. Vozárová, Kontrabasista – T. Vravník, Klarinetista – G. Tóth.
Premiéra: 07. jún 2010
Počet repríz: 4
VÝBER Z RECENZIÍ
Bruckner, F.: CHOROBA MLADOSTI
1. Ivanová, Magdaléna
Niekomu sú cudzí všetci a niekomu vôbec nikto... In: Reflektor. – Roč. 4, č.
1/2009, s. 12-13.
2. Hanzelová, Jana
Skoncovať s mladosťou?! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Šebanová, Dáša
Divadlo a.ha uviedlo beznádejnú hru Choroba mladosti od F. Brucknera. In:
Bratislavské noviny., č. 32 (01.10.2009)
153
rocenka09_10 novy.indd 153
25.4.2012 10:08:17
divadlo a.ha.
Ostrovskij, A. N.: NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
1. Beňová, Marcela
Nemá kocúr večne hody alebo mačacia veselica... In: Reflektor. – Roč. 3, č. 9
(2009), s. 17-20.
2. Lamserová, Brigita
Nemá ČR věčně hody. In: Obratel – spravodaj festivalu Zlomvaz 2009., č. 2,
s. 10-11.
Bielik, J., Korenči, A.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
1. Lindovská, Nadežda
Šťastná morská víla. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Šebanová, Dáša
Malá morská víla sa mení v divadle a.ha. In: Bratislavské noviny. (01.01.2010)
3. Fehérová, Dária
Ako utopiť morskú vílu alebo Koniec rozprávok v Divadle a.ha! In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 4 (26.06.2010), s. 7.
Beckett, S.: 2X BECKETT (STUPAJE, KRAPPOVA POSLEDNÁ PÁSKA)
1. Scherhaufer, Peter
5 x Beckett. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 2 (2010), s. 20-23.
Bielik, J., Korenči, A.: PIAF
1. Šebanová, Dáša
Život slávnej šansoniérky na scéne Divadla a.ha. In: Bratislavské noviny.
(15.05.2010)
Schwab, W.: PREZIDENTKY
1. Smolková, Soňa
Kto tu vládne. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Benčík, J.: SKÚŠKA ORCHESTRA
1. Kret, Anton
Známa téma. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 – Roč. 23,
č. 25-26 (30.06.2010), s. 13.
2. Vitkovská, Lea
Hudbu počuť najviac, keď práve žiadna nehrá. In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
154
rocenka09_10 novy.indd 154
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Bukovčan, I.: SLUČKA PRE DVOCH
31.03.2007
8
26
Korenči, A., Kaprálik, M.: JANKO A MARIENKA ALEBO ČOKOLÁDOVÁ
CHALÚPKA
02.06.2007
13
66
Spiró, G.: MYDLOVÁ OPERA
24.05.2008
8
26
Schmitt, E.-E.: EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
26.10.2008
8
25
Benčík, J.: CIRKUS INSECT
01.11.2008
3
13
Enquist, P. O.: NOC LESBIČIEK
19.12.2008
10
15
Benčík, J.: KAPITÁN PANTO A PAPAGÁJ MIMO
02.01.2009
1
14
155
rocenka09_10 novy.indd 155
25.4.2012 10:08:17
TEÁTRO NELINE (1994)
Kontaktná adresa: J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice
okr. Pezinok
Telefón: ++421/33/644 86 50
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Petronela Dušová
Umelecký súbor: Miroslav Duša, Petronela Dušová, Martin Vanek.
PREMIÉRA
Petronela Dušová
RYTIER BAJAJA
b J. Pogorielová-Dušová, sh P. Tarkay, r P. Dušová.
Hrá – P. Dušová.
Premiéra: 21. marec 2010
Počet repríz: 41
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Dušová, P.: DANKA A JANKA
01.06.1997
28
427
Dušová, P.: ANNA, MALÁ ČARODEJNICA
20.05.2000
8
136
Schubert, F.: ROSAMUNDA
13.02.1999
Dušová, P.: MRAVOUČNÉ PRÍBEHY TETKY BETKY
20.02.2002
1
20
8
206
156
rocenka09_10 novy.indd 156
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
Dušová, P.: NESIEM VÁM NOVINU...
04.12.2003
28
163
Dušová, P.: ROZPRÁVKY ZO STOLA I.
07.04.2005
24
99
Dušová, P.: POSTRACH SAMKO!
02.07.2006
12
120
157
rocenka09_10 novy.indd 157
25.4.2012 10:08:17
DIVADLO WEST BRATISLAVA (1995)
Kontaktná adresa: Námestie SNP 14
811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 96 58 31
Fax: ++421/2/52 96 58 31
E-mail: [email protected]finger.sk
Web: www.divadlo-west.sk, www.theatre.sk
Umelecký riaditeľ: Ľubo Roman
Výkonný riaditeľ: Radomír Roman
PREMIÉRA
David Tristram
PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY (INSPECTOR DRAKE AND THE BLACK WIDOW)
p, dr M. Ruppeldt, sh P. Mankovecký, sv, kv S. Semancová, r Ľ. Roman.
Inšpektor Drake – J. Pročko, Seržant Plod – R. Pomajbo, Slúžka, Anny Mallardová,
Lady Devoshire, Doktorka Fosterová, Miss Marble, Lolita, Dáma zo ZOO –
O. Belešová.
Premiéra: 16. december 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
Tristram, D.: PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY
1. Šebanová, Dáša
V divadle West zabáva detektívna Čierna vdova. In: Bratislavské noviny.
(01.01.2010)
Koncom sezóny 2009/2010 Divadlo WEST ukončilo svoju činnosť.
158
rocenka09_10 novy.indd 158
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
DEBRIS COMPANY (1995)
Kontaktná adresa: Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava
Telefón: ++421/903/46 63 48
E-mail: [email protected]
Web: www.myspace.com/debriscompany
www.kufrik.sk/debris, www.theatre.sk
Režisér: Jozef Vlk
Choreografi: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
Scénický výtvarník: Martin Piterka
Výtvarná spolupráca: Tom Ciller, Marija Havran, Lukáš Kodoň, Eva Rácová
Hudobná spolupráca: Peter Krajniak, Jozef Lupták, Peter Šesták
Odborná spolupráca: Ludvík Bagin, Maja Hriešik, Zuna Kozánková, Martina
Lacová, Emil Píš
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
HEXEN
30.10.2008
14
22
DOLCISSIME SIRENE
25.05.2007
9
13
159
rocenka09_10 novy.indd 159
25.4.2012 10:08:17
TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
BRATISLAVA (1997)
Kontaktná adresa: Súkennícka 4, 821 09 Bratislava
Telefón: ++421/2/53 41 51 00
Fax: ++421/2/53 41 50 05
E-mail: [email protected]
Web: www.tdbralen.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Rastislav Letenaj
TD Bralen ukončilo svoju profesionálnu činnosť 01. septembra 2004 a pôsobí
ďalej ako amatérsky súbor.
160
rocenka09_10 novy.indd 160
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
ŠTÚDIO 12 BRATISLAVA (2001)
Kontaktná adresa: Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Telefón: ++421/2/20 48 76 02
Fax: ++421/2/52 93 15 71
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Dramaturgia: Pavel Graus (od 01.03.2009), Uršuľa Kovalyk (od 01.09.2009 do
31.08.2010), Romana Maliti (do 31.08.2009)
Manažér: Katarína Ďurčová-Beňušková, Katarína Weissová (do 31.08.2009)
PREMIÉRY
Pacientárium, Lukáš Sigmund
PLÁN B Z VESMÍRU
sh PJONI, kv L. Sršňová, r A. Kolenčík.
šofér – J. Slovák, Paola – P. Furlanetto, Erbs – M. Bartovič, Criswell – K. Čálik,
závozník – L. Sigmund, policajti – J. Sigmund, O. Šimko, detektív – E. Michalková,
nemŕtvy Emil – E. Lehota, Vampira – N. Šuplatová, moderátor – T. Grečko.
Premiéra: 28. január 2010
Počet repríz: 3
Ivan Vyrypajev
JÚL (JUĽ)
produkcia R. Hromníková, dr L. Dubníčková, hsp Effiks, video A. Hanuljak,
sv, kv Z. Hudeková, r A. Lelková.
Účinkuje – P. Fornayová.
Premiéra: 29. marec 2010
Počet repríz: 5
BARBADOS
vsp K. Podlucká, sv, kv V. Kerestešová, sh B. Sebôk, M. Kmeťková, R. Kolář,
P. Čaputa, L. Chúťková, dr M. Baláž, r J. Rázusová.
161
rocenka09_10 novy.indd 161
25.4.2012 10:08:17
štúdio 12
Hrajú – G. Marcinková, D. Križanská, R. Poláčik, D. Fischer.
Premiéra: 19. apríl 2010
Počet repríz: 3
Lukáš Brutovský
TALENTY
sv, kv Š. Kováč, sv, kv Žipaj-Miško, dr K. Chlepková, r L. Brutovský.
Hrajú – J. Bárdos, R. Blumenfeld, O. Culka, L. Dóza, D. Kavaschová, P. Molnárová, A. Palatinusová/A. Nováková.
Premiéra: 26. apríl 2010
Počet repríz: 2
Zaki
MŇA KEDYS`
sv, kv Z. Hudeková, dr M. Zakuťanská, r J. Rázusová.
Hrajú – J. Bárdos, M. Maťova, P. Brajerčík, A. Hrapko.
Premiéra: 01. jún 2010
Počet repríz: 3
Zuzana Bírešová, Marianna Ďurčeková
VRÁSKY (BE)Z LÁSKY
sv, kv M. Simandl, r Z. Bírešová.
Hrajú – K. Mackovčáková, A. B. Sisák, J. Jurčišin-Kukľa.
Premiéra: 28. jún 2010
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Pacientárium,, Sigmund, L.: PLÁN B Z VESMÍRU
1. Smolková, Soňa
Zo zlého ešte horšie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Vyrypajev, I.: JÚL
1. Zwiefelhofer, Miro
Júl Ivana Vyrypajeva – dráma vraha Piotra alebo výstup jednej herečky? In:
KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 5 (2010), s. 17-20.
162
rocenka09_10 novy.indd 162
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
2. Šebanová, Dáša
Ivan Vyrypajev a jeho hra Júl šokujú v Štúdiu 12. In: Bratislavské noviny.
3. Moško, Matej
Symbolika na premýšľanie. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
BARBADOS
1. Matejovičová, Stanislava
Skromný ročník. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 5, č. [7] (2011), s. 21-24.
2. Moško, Matej
Ostrov dobrého pocitu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Brutovský, L.: TALENTY
1. Moško, Matej
Mŕtvola opäť zabáva. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Zaki,: MŇA KEDYS`
1. Folentová, Veronika
Všetci sme neznášali Hviezdoslava. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 1 (2010) (23.06.2010), s. 9.
2. Paliková, Barbora
Mńa kedys‘. In: Fest.in (Internetový festivalový denník, Bábkarská Bystrica
2010). (27.09.2010)
3. Exnárová, Alena
Bábkarská Bystrica 2010 – dvojitý impuls. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 –
Roč. 60, č. 6 (2010) (14.12.2010), s. 257-260.
Bírešová, Z., Ďurčeková, M.: VRÁSKY (BE)Z LÁSKY
1. Moško, Matej
Vrásky z prózy bez drámy. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Kotibal, R.: ŽENA CEZ PALUBU
22.04.2009
3
6
Kovalyk, U.: DEŇ MŔTVYCH 1
04.06.2008
10
163
rocenka09_10 novy.indd 163
25.4.2012 10:08:17
štúdio 12
Horníková, Z.: ... PRE SARAH
30.04.2009
Šimko, J.: PAMÄŤ BRATISLAVY I. – PETRŽALSKÉ PRÍBEHY
13.03.2008
2
4
2
18
164
rocenka09_10 novy.indd 164
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
DAJV (2003)
LABANOV ATELIÉR
BRATISLAVA (2007)
Kontaktná adresa: Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava
Telefón: +421/905/70 65 50
E-mail: [email protected]
Web: www.lab1.sk, www.theatre.sk
Umelecký šéf: Marta Poláková
Člen združenia: Magdaléna Čaprdová, Miroslava Stašková, Markéta Vacková,
Zuzana Vasičáková-Očenášová.
V roku 2007 sa združenie DAJV premenovalo na Labanov ateliér Bratislava.
PREMIÉRA
Zuzana V. Očenášová
HLADKÁ HRANA
drsp J. Dolinský ml., sh O. Rózsa, M. Novinski, sv, kv Z. Hudeková, sa R. Polák,
asch Z. V. Očenášová, ch, r M. Poláková.
Účinkujú – R. Bubniaková, M. Čaprdová, M. Galko, M. Lacová, M. Labuda ml.,
V. Šoltýs.
Premiéra: 13. december 2009
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
V. Očenášová, Z.: HLADKÁ HRANA
1 V. Očenášová, Zuzana
O tanci, krajine a o výkriku. In: Vlna. – Roč. 12, č. 44 (06.12.2010), s. 106-107.
2. Dlouhý, Oleg
Hladká hrana. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 4, s. 14-15.
3. Fornayová, Petra
Príliš hladká hrana. In: Vlna. – Roč. 12, č. 42 (24.06.2010), s. 140-144.
165
rocenka09_10 novy.indd 165
25.4.2012 10:08:17
labanov ateliér
4. Gajdošová, Eva
Tanečná hra o hladkej hrane. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 57
(10.03.2010), s. 18.
5. Kočí, Julie
Hladká hrana: příběh o domově. In: Taneční zóna. – Roč. 14, č. jar 2010,
s. 26-27.
166
rocenka09_10 novy.indd 166
25.4.2012 10:08:17
nezávislé divadlá
DIVADLO SkRAT BRATISLAVA (2004)
Kontaktná adresa: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 41 32 04, 0905/30 64 20
E-mail: [email protected]
Web: www.skrat.info, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Ľubomír Burgr, Dušan Vicen
PREMIÉRY
Ľubomír Burgr
ZVYŠKY
sh J. Pastirčák, r Ľ. Burgr.
Hrajú – V. Bednárik, Ľ. Burgr, D. Gudabová, I. Hrubaničová, M. Chalmovský,
Z. Piussi, D. Vicen, V. Zboroň.
Premiéra: 09. december 2009
Počet repríz: 13
VÝBER Z RECENZIÍ
Burgr, Ľ.: ZVYŠKY
1. Šebesta, Juraj
Zvyšky. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Zwiefelhofer, Miroslav
SkRAT obsažne o z(Z)vyškoch obsahu. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4,
č. 3 (2010), s. 14-17.
3. Bernátek, Martin
Domů! In: A2. – Roč. 6, č. 18 (2010) (01.09.2010), s. 15.
4. Andrejčáková, Eva
Nová tvár absurdity. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 16 (21.01.2010),
s. 18.
5. Zvada, Milan
Umenie z exilu alebo športová udalosť roka v hlavnom meste národa. In:
KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7 (2010), s. 25-29.
167
rocenka09_10 novy.indd 167
25.4.2012 10:08:17
divadlo skrat
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Burgr, Ľ.: MORČA
10.12.2003
3
39
Vicen, D., Bednárik, V., Hrubaničová, I., Zboroň, V.: STREDNÁ EURÓPA ŤA
MILUJE
01.01.2004
3
53
Burgr, Ľ.: PARANOJA
18.02.2005
3
52
Bednárik, V., Burgr, Ľ., Vicen, D., Zboroň, V.: UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
8
15.04.2005
100
Vicen, D.: NEMUSÍM VEĽA, STAČÍ DOBRE
19.04.2006
4
31
Burgr, Ľ. a kolektív: SMUTNÝ ŽIVOT IVANA T.
12.11.2006
3
22
Burgr, Ľ., Hrubaničová, I., Chalmovský, M., Piussi L., Vicen, D.: NARODENINY 5
05.12.2007
34
Vicen, D. a kolektív: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
05.12.2008
16
26
168
rocenka09_10 novy.indd 168
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
TEATRO WÜSTENROT (2004)
Kontaktná adresa: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
Telefón: ++421/2/50 22 87 39, 0905/668070
Fax: ++421/25 41 02 23
E-mail: [email protected]
Web: www.gedur.sk, www.teatrowustenrot.sk
www.theatre.sk
Umelecký riaditeľ divadla: Rudolf Geri
Riaditeľ divadla: Milan Vincourek
Divadlo neposkytlo údaje.
169
rocenka09_10 novy.indd 169
25.4.2012 10:08:18
SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA (2005)
Kontaktná adresa: Holíčska 11, 851 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 64 58 11
Fax: ++421/2/54 64 58 11
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Web: www.jan.sk
Riaditeľ: Martin Kováč
Choreograf, režisér: Ján Ďurovčík
Asistent choreografa: Marianna Paulíková
Scénickí výtvarníci: Jakub Klimo, Igor Melicherčík
Kostýmový výtvarník: Andrej Baraník
Umelecký súbor – stáli hostia: Silvia Beláková, Viera Bieliková, Ladislav Cmorej,
Ján Ďurovčík, Soňa Hrončoková, Ivana Kučerová, Lucia Mankovecká, Stanislav Marišler (od 01.08.2009), Ivan Martiš, Lukáš Onufer, Marianna Paulíková,
Nela Pocisková, David Schimmer (od 01.08.2009), Ján Špoták, Filip Takáč (od
01.08.2009), Marián Záhorec (od 01.08.2009).
PREMIÉRY
Georges Bizet, Rodion Ščedrin
CARMEN (CARMEN)
Tanečné divadlo. sv J. Klimo, kv A. Baraník, asch M. Paulíková, l, ch, r J. Ďurovčík.
Tancujú – S. Beláková, V. Bieliková, M. Paulíková, S. Hrončoková, L. Mankovecká,
I. Kučerová, I. Martiš, L. Cmorej, F. Takáč.
Premiéra: 26. marec 2010
Počet repríz: 55
VÝBER Z RECENZIÍ
Bizet, G., Ščedrin, R.: CARMEN
1. Uličianska, Zuzana
Carmen – to najlepšie z Ďurovčíka. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18,
č. 73 (29.03.2010), s. 14.
170
rocenka09_10 novy.indd 170
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
VTÁK OHNIVÁK
24.10.2008
8
60
171
rocenka09_10 novy.indd 171
25.4.2012 10:08:18
DIVADLO BEZ DOMOVA (2005)
Kontaktná adresa: Štefánikova 16, 811 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/52 49 85 08
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.divadlobezdomova.sk; www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Patrik Krebs, Uršula Kovalyk
PREMIÉRA
HAIKU
sv S. Bachorík, O. Šuk, video V. Obertová, sh M. Hasák, kv, r P. Krebs.
Hrajú – D. Okrutská, J. Krušová, C. Maderová, J. Matuškovičová, U. Kovalyk,
J. Kanáloš, Z. Langer, A. Horváth, A. Erös, O. Stojka.
Premiéra: 25. november 2009
VÝBER Z RECENZIÍ
HAIKU
1. Smolková, Soňa
Pravda v troch riadkoch. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Zwiefelhofer, Miroslav
Divadlo bez domova našlo domov v japonskej poézii. In: KOD. – ISSN 13371800 – Roč. 4, č. 2 (2010)
172
rocenka09_10 novy.indd 172
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
TANGERE DANCE THEATRE CO. (2006)
Kontaktná adresa: Heydukova 4, 811 08 Bratislava
Telefón: ++421/915/76 84 40; 02/20 70 05 86
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.moving-studio.sk, www.dancezone.sk,
www.theatre.sk
Umelecký šéf: Ján Gonščák
Choreograf a režisér: Ján Gonščák
Asistent choreografa: Andrea Gašparíková
Tanečný pedagóg: Andrea Gašparíková, Ján Gonščák
Pedagogické vedenie: Viktória Arvová, Libuše Bachratá, Juraj Benčík, Gabriela
Csinová ml., Beata Csunderlíková, Tomáš Danielis, Veronika Danišová, Dušan
Musil, Emil Píš
Umelecký súbor: Andrea Gašparíková, Ján Gonščák.
PREMIÉRA
GENESIS
sh V. Kubička, J. Ďuriš, sv J. Gonščák, L. Zalibera, H. Škovierová, sa J. Jakabčin,
ch, r J. Gonščák.
Účinkujú – A. Pinková, D. Letenajová, P. Mihálik, Hlas – J. Hanúsková.
Premiéra: 14. december 2009
173
rocenka09_10 novy.indd 173
25.4.2012 10:08:18
DEZORZOVO LÚTKOVÉ DIVADLO
(2006)
Kontaktná adresa: Hlboká 5, 811 06 Bratislava
Telefón: 421/0/905 142 282
E-mail: [email protected]
Web: www.dezolutky.com, www.theatre.sk
Riaditeľ/Principál: Gejza Dezorz
Dramaturgia: Aladár Hrča, Vilo Santanelli
Režisér: Gejza Dezorz
Scénický výtvarník: Martin Dubravay
Umelecký súbor: Kamil Kollárik, Andrej Kováč, Alexander Maďar, Marián Mitaš.
PREMIÉRA
Gejza Dezorz
GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ
dr A. Hrča, sh M. Spaas, vsp M. Gašparec, sv, kv, b M. Dubravay, r G. Dezorz.
Hrajú – A. Maďar, M. Mitaš.
Premiéra: 31. máj 2010
Počet repríz: 10
VÝBER Z RECENZIÍ
Dezorz, G.: GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ
1. Dzadíková, Lenka
Gašparko, Faust a falus. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Ferusová, Zuzana
Aj bábky môžu byť sexsymbolmi. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 149
(30.06.2010), s. 17.
174
rocenka09_10 novy.indd 174
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Hrča, A.: PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH ABO POGROM SLÁVIA
15.12.2008
5
10
Krejčí, H.: DESPERANDUĽA
22.09.2006
5
30
175
rocenka09_10 novy.indd 175
25.4.2012 10:08:18
DIVADLO P.A.T (2006)
Kontaktná adresa: Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
Telefón: +++421/903/58 97 57
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.pat.sk, www.theatre.sk
PREMIÉRA
Sláva Daubnerová
M.H.L.
dr P. Graus, video L. Kodoň, sv, kv, r S. Daubnerová.
Hrá – S. Daubnerová.
Premiéra: 22. december 2009
Počet repríz: 8
VÝBER Z RECENZIÍ
Daubnerová, S.: M.H.L.
1. Ovečka, Jozef
HOLLYROTH verzus M.H.L. In: ArtBlog.sk (http://artblog.sk/2010-09-21/
hollyroth-verzus-m-h-l/). (21.09.2010)
2. Blaho, Vladimír
Monodráma M.H.L. In: Slovo. – ISSN 1335-468x – Roč. 12, č. 19 (05.05.2010),
s. 35.
3. Struhárik, Filip
Ťažšie stráviteľná Husáková. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 2
(2010) (24.06.2010), s. 4.
4. Smolková, Soňa
Pocta M.H.L. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
5. Cvečková, Margareta
Relativita „nového“. / Margareta Cvečková, Miro Zwiefelhofer. In: KOD. –
ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 29-33.
6. Brychta, Lukáš
4+4 články o pohybu (No.3). In: Blog Divadelních novin (www.divadelni-noviny.cz). (18.10.2010)
7. Smolková, Soňa
Pocta M.H.L. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 4 (2010), s. 10-13.
176
rocenka09_10 novy.indd 176
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Daubnerová, S.: POLYLOGUE
23.08.2008
7
15
Daubnerová, S.: CELY
16.09.2006
4
29
Müller, H.: HAMLETMACHINE
01.06.2007
5
31
177
rocenka09_10 novy.indd 177
25.4.2012 10:08:18
elledanse (2007)
Kontaktná adresa: dom T&D, Miletičova 17
821 08 Bratislava
Telefón: 421/2/905 14 45 80, 0907/83 07 86
E-mail: [email protected]
Web: www.elledanse.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Šárka Ondrišová
Choreograf: Šárka Ondrišová
PREMIÉRA
POCTA KRAVÁM
Tanečné divadlo. n L. Blašková, dr D. Abrahámová, sh P. Groll, sv, kv M. Kotúček,
J. Kuchárek, sa R. Polák, ch B. Nahálka, Š. Ondrišová, r Š. Ondrišová.
Tancujú – B. Nahálka, E. Píš, J. Tereková, Z. Sehnalová, K. Mimakiová, K. Vargová, P. Kovalčík, S. Stanek, E. Rudinská, Z. Hianiková, A. Štefanová.
Premiéra: 15. január 2010
Počet repríz: 9
VÝBER Z RECENZIÍ
POCTA KRAVÁM
1. Kušnierik, Juraj
Tanec na bitúnku. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 4 (25.01.2010),
s. 58-59.
2. Andrejčáková, Eva
Kam chodíme. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 18, č. 17 (22.01.2010), s. 18.
178
rocenka09_10 novy.indd 178
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
DIVADLO NON.GARDE (2007)
Kontaktná adresa: Prepoštská 4, 814 99 Bratislava
Telefón: ++421/904/50 40 03
E-mail: [email protected]
Web: www.nongarde.sk, www.facebook.com/non.garde
www.theatre.sk
Umelecký súbor: Lucia Čarnecká, Ladislav Kerata, Diana Strauszová, Zuzana
Šimová, Jana Šturdíková.
Stáli spolupracovníci: Juraj Hubinák, Dorota Letenajová, Vladislav Šarišský, Ivan
Šranko, Ján Štrbák.
PREMIÉRA
Natália Bokníková, Dorota Letenajová, Vladislava Plančíková, Zuzana Šimová
OD MARÍNY
sv, kv D. Strauszová, b Z. Malcová, r Z. Šimová.
Hrajú – N. Bokníková, D. Letenajová, V. Plančíková.
Texty načítali – O. Bakoš, J. Dúbravský, L. Fančovič, K. D. Horváth,
I. Javorský, P. Oriešek, J. Štrbák.
Premiéra: 07. september 2009
Počet repríz: 7
Tomáš Janovic, Zuzana Šimová
KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON
sv, kv D. Strauszová, r Z. Šimová.
Účinkujú – Z. Šimová, D. Letenajová.
Premiéra: 31. október 2009
Počet repríz: 6
179
rocenka09_10 novy.indd 179
25.4.2012 10:08:18
divadlo non.garde
Jana Šturdíková
HNEVÁŠ SA?
dr J. Hubinák, sv, kv D. Strauszová, r J. Šturdíková.
Hrajú – M. Kundlák, M. Luptáková, N. Dubovanová.
Premiéra: 25. január 2010
Počet repríz: 12
Lucia Čarnecká, Jana Šturdíková, Peter Brezňan, Diana Strauszová
4D
sh V. Šarišský, sv D. Strauszová.
Hrajú – P. Brezňan, J. Šturdíková, D. Strauszová, L. Čarnecká.
Premiéra: 14. jún 2010
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
Plančíková, V., Letenajová, D., Bokníková, N., Šimová, Z.: OD MARÍNY
1. Šebanová, Dáša
Marína v podaní divadla Non.Garde sa sústreďuje na pohyby a divácke vnemy. In: Bratislavské noviny., č. 30 (2009), s. 14.
Šturdíková, J.: HNEVÁŠ SA?
1. Pašuthová-Marková, Zdenka
Nie, nehnevám sa... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Kerata, L. a kolektív: EXTEMPORE
25.02.2008
2
19
DRUHÉ KOLO
15.12.2008
6
22
180
rocenka09_10 novy.indd 180
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
METEORIT, INTERNATIONAL
THEATRE GROUP (2008)
Kontaktná adresa: Čulenova 3, 811 01 Bratislava
Telefón: ++421/944/508 821
E-mail: [email protected]
Web: www.festivalmeteorit.com; www.theatre.sk
Režisér: Róbert Csontos
PREMIÉRY
Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Ladislav Kočan
POPOLUŠKA
sv Z. Zacharová, kv M. Vontszemüová, ch B. Baranyai, P. Somi, hdr, r R. Csontos.
Popoluška – M. Ďurianová, Macocha – B. Ondrejková, Princ – P. Semerád, Sestra 1
– K. Hajdinová, Sestra 2 – A. Ptáčková, Komorník, Sluha, Kôň, Myš – B. Baranyai.
Premiéra: 08. december 2009
William Shakespeare
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ (A MIDSUMMER NIGHT‘S DREAM)
hdr M. Rausch, sv Z. Zacharová, kv M. Vontszemüová, ch L. Cmorej, r R. Csontos.
Hrajú – P. Semerád, P. Štorková, K. Hajdinová, A. Ptáčková, R. Csontos, O. Culka,
M. Kalafut, D. Žulčák, L. Cmorej, M. Čaprdová, S. Hrončoková, I. Martiš, J. Lorencovič, D. Schimmer, P. Nezvalová, M. Hindy, H. Zahirovic, T. Jugapuu.
Premiéra: 07. február 2010
VÝBER Z RECENZIÍ
Grimm, J., Grimm, W., Kočan, L.: POPOLUŠKA
1. Šebanová, Dáša
Rozprávkovú Popolušku od bratov Grimmovcov uvádza divadlo Meteorit. In:
Bratislavské noviny. – Roč. 13, č. 33 (07.10.2010), s. 10.
181
rocenka09_10 novy.indd 181
25.4.2012 10:08:18
meteorit, international theatre group
2. Fehérová, Dária
Ako Popoluška prišla o svoju nevinnosť. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17,
č. 285 (10.12.2009), s. 18.
182
rocenka09_10 novy.indd 182
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
ARTEATRO (2008)
Kontaktná adresa: Biela 6, 811 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/903/82 98 83
E-mail: [email protected]
Web: www.arteatro.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Tomáš Roháč
Umelecký šéf: Alexandra Sarvašová
Režisér: Tomáš Roháč
PREMIÉRY
Molière
MEŠTIAK ŠĽACHTICOM (LE BOURGEOIS GENTILHOMME)
p B. Hečko, u, dr M. Dacho, sh Ľ. Šrámek, ch E. Lindtnerová, sv J. Zavarský,
kv J. Hurtigová, sa M. Kovács, u, r T. Roháč.
Pán Jourdain – K. Čálik, Pani Jourdainová – V. Topinková, Lucile – H. Turban/
K. Šafaříková, Kleont – P. Plevčík, Doriména – G. Csinová, Dorant – I. Heller,
Nicole – S. Sarvašová, Covielle – M. Šalacha, Krajčírsky majster – M. Beňuš, Speváčka – I. Roháčová.
Premiéra: 21. december 2009
Počet repríz: 7
Jean Cocteau
KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ (LE BEL INDIFFERENT)
p E. Flašková, M. Procházka, dr M. Kičiňová, sv, kv S. Zubajová, sa M. Kovács,
vh, r T. Procházka.
Účinkujú – Z. Konečná, J. Ďuriš, E. Matušová.
Jean Cocteau
ĽUDSKÝ HLAS (LA VOIX HUMAINE)
p E. Flašková, M. Procházka, dr M. Kičiňová, sv, kv S. Zubajová, sa M. Kovács,
vh, r T. Procházka.
183
rocenka09_10 novy.indd 183
25.4.2012 10:08:18
arteatro
Účinkujú – D. Matušová, E. Matušová.
Premiéra: 20. apríl 2010
Počet repríz: 9
Marguerite Durasová
MILENEC (L‘AMANT)
p M. Jurovská, dr K. Lesayová, psp E. Kolek Spaskov, hsp M. Spodniak, sv, kv B.
Ďurišová, Z. Goriľová, drm, r Z. Liptáková.
Marguerite – A. Vozárová, Milenec – M. Spodniak, Matka – S. Hatalová, Pierre –
M. Jánoš, Hélène Lagonellová – K. Lesayová.
Premiéra: 29. jún 2010
Počet repríz: 10
VÝBER Z RECENZIÍ
Molière: MEŠTIAK ŠĽACHTICOM
1. Mišovic, Karol
Rokokové panoptikum (niekedy komické, inokedy lascívne, ale hlavne herecké). In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Šebanová, Dáša
Molière môže byť sranda aj psychologická analýza. In: Bratislavské noviny.
(25.03.2010)
Cocteau, J.: ĽUDSKÝ HLAS
Cocteau, J.: KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ
1. Mašlárová, Martina
Krásne ľahostajné, hlasno ľudské divadlo. In: Monitoring divadiel na Slovensku. (01.01.2010)
Durasová, M.: MILENEC
1. Součková, Kateřina
Zničená tvář. In: Obratel (Deník festivalu Zlomvaz)., č. 3 (2011) (21.05.2011),
s. 7.
2. Šulc, Ondřej
Zlomvaz zleva (No. 2). In: Blog Divadelních novin (www.divadelni-noviny.cz/
zlomvaz-zleva-no-2). (20.05.2011)
3. Smolková, Soňa
Milenec bez vášne a zradné prúdy durasovských riek. In: KOD. – ISSN 13371800 – Roč. 4, č. 9 (2010), s. 7-9.
184
rocenka09_10 novy.indd 184
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
4. Mišovic, Karol
Plavba ženskou dušou. In: Monitoring divadiel na Slovensku. (01.01.2010)
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Bukovčan, I.: KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
20.12.2008
12
19
HOROROVÝ VEČER V ARTEATRE
26.06.2009
3
5
185
rocenka09_10 novy.indd 185
25.4.2012 10:08:18
HEINEKEN TOWER STAGE (2009)
Kontaktná adresa: Pribinova 25, Bratislava
Telefón: ++421 917 536 514
E-mail: [email protected]
Web: www.heinekentowerstage.sk
PREMIÉRY
Ján Ďurovčík, Peter Pavlac, Peter Nagy
ČAJOČKY
Muzikál. sc J. Ďurovčík, P. Pavlac, sh P. Nagy, hu, k Ľ. Dolný, sv M. Hollý,
kv H. Převrátilová, asch M. Paulíková, ch, r J. Ďurovčík.
Kristína – N. Pocisková, Radka – A. Bartošová/L. L. Salmanová, Simona – N. Hatalová/J. Golisová, Ivana – V. Hoffstädterová/M. Drotárová, Silvia – J. Gavačová/
D. M. Šarközyová, Anči – M. Lechmanová/M. Drínová, Táňa – J. Horváthová/
M. Paulíková, Swing – J. Lieskovská.
Premiéra: 14. október 2009
Počet repríz: 55
186
rocenka09_10 novy.indd 186
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
svetlá nad rampami (2009)
Kontaktná adresa: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Telefón: ++421 908 767 679
E-mail: [email protected]
PREMIÉRA
Neil Simon
DOMÁCE VÄZENIE
Tragikomédia. u Z. Studenková, sh B. Kostka, sv, kv M. Hafsahl, r J. Nvota.
Mimi – Z. Studenková, Otto – J. Vajda, Marta – M. Sládečková, Zuzi – Z. Tlučková,
Pepe – P. Sklár.
Premiéra: 09. november 2009
Počet repríz: 54
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Kohlhaase, W., Zimmer, R.: RYBA V TROJKE
03.03.2009
49
187
rocenka09_10 novy.indd 187
25.4.2012 10:08:18
DIVADLO PIKI PEZINOK (1990)
Kontaktná adresa: Obrancov mieru 18, 902 01 Pezinok
Telefón: +421/33/640 43 41, 0905/97 61 24
Fax: ++421/33/640 43 41
E-mail: [email protected]
Web: www.piki.sk, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor
Umelecký súbor: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Podjavorinská, Ľ.: ČIN-ČIN
03.10.1990
8
438
Lindgrenová, A.: PIPI
20.09.1991
8
367
Aulitisová, K.: PASKUDÁRIUM
23.10.1998
17
288
Aulitisová, K., Lehenová, T.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
13.05.1994
15
413
Aulitisová, K.: KEĎ MAMA NIE JE DOMA
08.10.1995
8
260
DOHVIEZDNY VEČER
22.12.1998
7
82
Piktor, Ľ.: ELA A HOP
23.06.2000
13
218
Aulitisová, K.: KAMOŠ OBOR
24.06.2005
7
72
188
rocenka09_10 novy.indd 188
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
Aulitisová, K.: ROZKRÁVKA
25.04.2009
108
174
189
rocenka09_10 novy.indd 189
25.4.2012 10:08:18
TEATRO TATRO (1990)
Kontaktná adresa: Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
Telefón: ++421/48/412 40 06, 0905/59 03 96,
0911/59 03 96
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.teatrotatro.sk, www.theatre.sk
Umelecké vedenie: Ondrej Spišák
Scénický a kostýmový výtvarník: František Lipták
Voľné nezávislé združenie hercov, režisérov, výtvarníkov a priaznivcov divadla.
PREMIÉRY
ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT (THE MAGICAL THEATRICAL VENDING MACHINE)
sv P. Kostroň, F. Lipták, kv F. Lipták, r O. Spišák.
Hrajú – O. Spišák, L. Latinák, R. Jakab, M. Vojtela, M. Nahálka, M. Ondrík.
Premiéra: 17. október 2009
Počet repríz: 60
VÝBER Z RECENZIÍ
ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT
1. Predmerský, Vladimír
Zápisník zo Slovenska. In: Loutkář. – ISSN 1211-4065 – Roč. 60, č. 3 (2010),
s. 105.
2. Zwiefelhofer, Miroslav
Z Vancouveru do Nitry. In: Nitrafestník (Festivalový denník – Divadelná
Nitra 2010)., č. 4/2010 (27.09.2010)
190
rocenka09_10 novy.indd 190
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Weiss, J., Spišák, O.: BIANKA BRASELLI, DÁMA S DVOMA HLAVAMI
23.09.1999
4
79
191
rocenka09_10 novy.indd 191
25.4.2012 10:08:18
STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE (2005)
Kontaktná adresa: Závodská cesta 3, 010 07 Žilina
Telefón: 0907/137145
E-mail: [email protected]
Web: www.stanica.sk; www.theatre.sk
PREMIÉRY
Ján Luterán, Mariana Ďurčeková
projekt.svadba
produkcia Ľ. Melová, ch V. Michalko, r J. Luterán, M. Ďurčeková.
Hrajú – K. Sviteková/M. Ďurčeková, A. Čitbajová, Z. Žabková, J. Kružliak, E. Sombathy/P. Brajerčík, M. Švoňava, V. Michalko.
Premiéra: 13. jún 2009
Obnovená premiéra: 13. február 2010
Počet repríz: 7
Milan Loviška
MYART: WHO‘S FRANK?
hk M. Loviška, J. Burian, koncept, ch, M. Loviška.
Interpretácia – M. Loviška.
Premiéra: 24. október 2009
Počet repríz: 2
Ján Šimko, Fedor Blaščák
POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE
dr F. Blaščák, sh M. Homola, sa, sv, kv J. Opršal, r J. Šimko.
Účinkujú – M. Balážik, M. Meľo, M. Homola, J. Igonda/Ľ. Bukový.
Premiéra: 05. február 2010
Počet repríz: 6
192
rocenka09_10 novy.indd 192
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
Zuzana Burianová
MANDRAKE
video P. Pikna, ch Z. Burianová.
Tancuje – Z. Burianová.
Premiéra: 19. február 2010
Počet repríz: 3
THE PAINTED BIRD / BASTARD
n P. Zuštiak sa J. Levasseur,, T. Morávek, sh C. Frederickson, ch J. Viňarský,
P. Zuštiak.
Tancuje – J. Viňarský.
Premiéra: 22. júl 2010
Počet repríz: 1
VÝBER Z RECENZIÍ
Luterán, J., Ďurčeková, M.: projekt.svadba
1. Kičiňová, Miriam
(Ne)stereotypné a nielen sezónne obrazy žien. / Miriam Kičiňová, Peter
Scherhaufer. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7 (2010), s. 38-41.
2. Zwiefelhofer, Miro
Svadba, ako ju všetci poznáme. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2009)
3. Matejovičová, Stanislava
Dotyky a spojenia paradoxne v znamení izolácií. In: KOD. – ISSN 1337-1800,
č. 7 (2010), s. 4-11 (príloha Dekodér).
4. Šebanová, Dáša
Netradičná svadba uchváti tanečným spracovaním a presvedčivými výkonmi.
In: Bratislavské noviny. (02.12.2010)
5. Struhárik, Filip
Svadba, ktorej niečo chýba. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia 2010).,
č. 3 (2010) (25.06.2010), s. 6.
6. Scherhaufer, Peter
V hlavnej úlohe: Žena. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 7, č. 21
(24.05.2010), s. 56-57.
193
rocenka09_10 novy.indd 193
25.4.2012 10:08:18
žilina-záriečie
Loviška, M.: MYART: WHO‘S FRANK?
1. Zwiefelhofer, Miro
Identita vs. Masová kultúra. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
2. Bernátek, Martin
Domů! In: A2. – Roč. 6, č. 18 (01.09.2010), s. 15.
Šimko, J., Blaščák, F.: POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE
1. Zvada, Milan
„Nová“ doba (bez) ambícií, talentov a uhlov pohľadu. In: KOD. – ISSN 13371800 – Roč. 5, č. 8 (2011), s. 16-20.
2. Zwiefelhofer, Miro
Príbeh generácie, ktorá nestála na tribúnach. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Burianová, Z.: MANDRAKE
1. Zwiefelhofer, Miro
Návrat ku koreňu (koreňom). In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
THE PAINTED BIRD / BASTARD
1. Zwiefelhofer, Miro
Sugestívna a remeselne zrušná prvá časť trilógie. In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Zwiefelhofer, Miro
Nezávislé divadlo má divákov. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 171
(27.07.2010), s. 38.
3. Bernátek, Martin
Domů! In: A2. – Roč. 6, č. 18 (01.09.2010), s. 15.
4. Zvada, Milan
Umenie z exilu alebo športová udalosť roka v hlavnom meste národa. In:
KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7 (2010), s. 25-29.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Adamov, M., Dubačová, V.: SPOLUŽIACI
17.11.2008
3
8
194
rocenka09_10 novy.indd 194
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
Viňarský, J.: BUTTICULA – FIGÚRY BLÁZNA
07.12.2008
1
8
Krivošík, T.: ROZPÚŠŤANIE V REALITE
1
6
Luterán, J., Ďurčeková, M.: projekt.svadba
13.06.2009
3
10
195
rocenka09_10 novy.indd 195
25.4.2012 10:08:18
DIVADLO Z PASÁŽE
BANSKÁ BYSTRICA (1995)
Kontaktná adresa: Horná Strieborná 25
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 47 82, 415 33 86
Fax: ++421/48/412 47 82
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlozpasaze.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ divadla: Matúš Petričko
Umelecký šéf súboru: Eva Ogurčáková
Dramaturgia: Vladimír Ďurka
Pedagogické vedenie: Markéta Dulavová, Mária Lačná, Eva Ogurčáková – špeciálna pedagogička, Ľudmila Veverková, Peter Vrťo – pedagóg herectva a pantomímy
Umelecký súbor: Ľubica Berthová, Ivan Blaško, Tomáš Debnár, Peter Gregor,
Štefan Guťan, Peter Hudec, Ján Kinčeš, Miriam Kujanová, Veronika Lačná, Marek Mojžiš, Mojmír Podlipný, Lýdia Rybárová, Dana Snopková, Ľubica Tureková,
Peter Vaculčiak.
PREMIÉRY
3X(A)
dr J. Zaťko, sh M. S. Štesko, ch J. Viňarský.
Hrajú – Ľ. Berthová, P. Hudec, M. Daniel, P. Vaculčiak, P. Gregor, D. Snopková,
Š. Guťan.
Premiéra: 28. apríl 2010
VÝBER Z RECENZIÍ
3X(A)
1. Zvada, Milan
Umenie z exilu alebo športová udalosť roka v hlavnom meste národa. In:
KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7 (2010), s. 25-29.
196
rocenka09_10 novy.indd 196
25.4.2012 10:08:18
nezávislé divadlá
2. Bernátek, Martin
Domů! In: A2. – Roč. 6, č. 18 (2010) (01.09.2010), s. 15.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
22.05.2009
11
20
ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ...
17.12.2008
1
11
Bindzár, J.: ROBINSON
11.04.2007
10
22
Boehm, P., Grusková, A.: AMERIKA PODĽA FRANZA KAFKU
17.09.2004
2
11
Dubačová, V., Mrázková, K., Vrťo, P.: DIAGNÓZA: TÚŽBA
23.05.2004
4
16
197
rocenka09_10 novy.indd 197
25.4.2012 10:08:19
DIVADLO TICHÉ ISKRY (2005)
Kontaktná adresa: Horná Strieborná 25
974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/412 47 82, ++421/904/45 74 96
Fax: ++421/48/412 47 82
E-mail: [email protected]
Web: www.ticheiskry.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Vrťo
Dramaturg: Zuzana Knapová-Daubnerová
Umelecký súbor: Denisa Gálová, Michal Hefty, Angela Hefty, Zuzana Knapová-Daubnerová, Zuzana Löbbová, Eva Ogurčáková, Romana Ridzoňová, Jozef Rigo,
Ivica Tichá, Peter Vrťo.
PREMIÉRY
TICHÝ PLAČ ĽALIE
Divadlo nepočujúcich. dr Z. Knapová-Daubnerová, sv, kv M. Zelníková,
sh P. Vaňouček, sa M. Hefty, psp Z. V. Očenášová, r P. Vrťo.
Hrajú – Z. Knapová-Daubnerová, J. Rigo, Z. Löbbová, I. Tichá, P. Vrťo.
Premiéra: 28. november 2009
Počet repríz: 7
VÝBER Z RECENZIÍ
TICHÝ PLAČ ĽALIE
1. Dlouhý, Oleg
Posunky sa menia na básnické slovo. In: SME. – ISSN 1335-440X – Roč. 17, č.
292 (18.12.2009), s. 18.
2. Smolková, Soňa
... tá ľalia smutno vzdychá... In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
3. Kičiňová, Miriam
Poetická divadelná balada. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 4
(26.06.2010), s. 6.
198
rocenka09_10 novy.indd 198
25.4.2012 10:08:19
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Vrťo, P.: OSUD KOCKY
23.05.2008
1
8
199
rocenka09_10 novy.indd 199
25.4.2012 10:08:19
DIVADLO PÔTOŇ (2000)
Kontaktná adresa: Bátovce 358, 935 01 Bátovce
Telefón: ++421 36/630 83 00, 0903/90 31 74
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.poton.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Michal Somoš
Umelecký šéf: Iveta Jurčová
Dramaturg: Michal Ditte
Režisér: Iveta Ditte-Jurčová
Hudobná spolupráca: Martin Čorej, Pavel Graus
Umelecký súbor: Kristína Holková, Juliana Johanidesová, Simona Lukáčová,
Roman Mihálka, Gabriela Mušková, Henriett Rab, Lukáš Tandara
Stáli hostia: Sláva Daubnerová, Kristína Flídrová, Ján Jakab, Jana Lieskovská,
Peter Oszlík, Iveta Pagáčová, Tatiana Poláková, Katarína Vakrčková.
PREMIÉRA
Miro Dacho
PAPERBACK
dr M. Ditte, sv, kv I. D. Jurčová, viedo L. Matejka, r I. D. Jurčová.
Hrajú – H. Rab/A. Sabová, M. Andrísek /M. Viskup, A. Senešiová.
Premiéra: 10. apríl 2010
VÝBER Z RECENZIÍ
Dacho, M.: PAPERBACK
1. Cvečková, Margareta
Láska v literatúre, literatúra v divadle. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
200
rocenka09_10 novy.indd 200
25.4.2012 10:08:19
nezávislé divadlá
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Divadlo neposkytlo údaje.
201
rocenka09_10 novy.indd 201
25.4.2012 10:08:19
DIVADLO TUŠ (2007)
Kontaktná adresa: Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad
Telefón: ++421/918/948 35 40
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlotus.sk; www.theatre.sk
Režiséri: Peter Palik, Adriana Totiková
Umelecký súbor: Anna Čitbajová, Barbora Juríčková (od 01.05.2010), Michal
Németh (od 01.05.2010), Barbora Paliková, Kristína Sviteková.
PREMIÉRY
Mária Ďuríčková
GUĽKO BOMBUĽKO
drm B. Paliková, sv, kv, r P. Palik.
Hrajú – B. Paliková, K. Sviteková/A. Čitbajová.
Premiéra: 15. október 2009
Počet repríz: 15
Peter Palik
TRI X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI PRASIATKA
sv, kv B. Paliková, r P. Palik.
Hrajú – B. Paliková, A. Čitbajová, M. Németh.
Premiéra: 29. máj 2010
Počet repríz: 2
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
Palik, P.: DAJ MA, MAMIČKA, DO ŠKOLY
18.09.2006
2
23
202
rocenka09_10 novy.indd 202
25.4.2012 10:08:19
nezávislé divadlá
Palik, P.: SNEHULENIE ANIČKY A BARBORKY
23.01.2008
2
19
Kotibal, R.: ŽENA CEZ PALUBU
22.04.2009
5
9
203
rocenka09_10 novy.indd 203
25.4.2012 10:08:19
DIVADLO KONTRA (2007)
Kontaktná adresa: Za Hornádom 8
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: ++421/907/908986
E-mail: [email protected]
Web: www.theatre.sk
Umelecký šéf: Klaudyna Rozhin
Režisér: Klaudyna Rozhin
Umelecký súbor: Peter Čižmár, Mikuláš Macala.
PREMIÉRA
Conor McPherson
SV. MIKULÁŠ (ST. NICHOLAS)
p P. Čižmár, r K. Rozhin.
Hrá – P. Čižmár.
Premiéra: 12. február 2010
Počet repríz: 42
VÝBER Z RECENZIÍ
McPherson, C.: SV. MIKULÁŠ
1. Scherhaufer, Peter
Sv. Mikuláš. In: .týždeň. – ISSN 1336-5932 – Roč. 8, č. 5 (31.01.2011), s. 55.
REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN
Inscenácia
Premiéra
McPherson, C.: RUM A VODKA
29.01.2008
Jones, M.: KAMENE VO VRECKÁCH
07.06.2008
Počet repríz v sezóne 2009/2010
počet repríz celkom
14
84
36
91
204
rocenka09_10 novy.indd 204
25.4.2012 10:08:19
nezávislé divadlá
DIVADLO MAŠKRTA KOŠICE (1994)
Kontaktná adresa: Diamantová 9, 040 11 Košice
Telefón: ++421/55/642 50 80, 694 13 19
Fax: ++421/55/694 13 19
E-mail: [email protected]
Web: www.divadlomaskrta.sk, www.theatre.sk
Režiséri, scénickí a kostýmoví výtvarníci: Jana Šebová, Tomáš Šebo.
Divadlo v sezóne 2009/2010 nevykázalo nijakú činnosť.
205
rocenka09_10 novy.indd 205
25.4.2012 10:08:19
UMELECKÉ ŠKOLY
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Konzervatórium Bratislava
Cirkevné konzervatórium Bratislava
Akadémia umení Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
Konzervatórium Žilina
Konzervatórium Košice
206
rocenka09_10 novy.indd 206
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH
UMENÍ (1949)
Rektorát: Ventúrska ul. 3, 813 01 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 43 21 72, 54 41 20 72
Fax: ++421/2/54 41 62 17
E-mail: [email protected]
Web: www.vsmu.sk, www.theatre.sk
Rektor: Ondrej Šulaj
DIVADELNÁ FAKULTA
Dekanát: Ventúrska ul. 3, 813 01 Bratislava
Telefón/fax: ++421/2/54 43 25 79
E-mail: [email protected]
Dekan: Juraj Letenay
Absolventi bakalárskeho štúdia
Bábkarská réžia a dramaturgia: Marek Kobeda, Naďa Uherová
Bábkarská scénografia a technológia: Jana Korčeková, Ivana Macková, Zuzana
Pristašová, Michal Simandl
Bábkoherectvo: Jana Dobiášová, Marcela Kurucová, Diana Svetková, Slávka
Šmajdová
Herectvo: Soňa Hatalová, Erika Havasiová, Tomáš Kostelník, Gabriela Marcinková, Zuzana Marušinová, Adela Mojžišová, Roman Poláčik, Daniel Ratimorský,
Michal Rosík, Viktor Szabó
Divadelný manažment: Silvia Barčíková, Magda Brunclíková, Barbora Brzá, Matúš Čičmanec, Mária Kánová, Alex Kmeť, Petra Pozdechová, Zuzana Staroňová,
Simona Surovková
Divadelná réžia a dramaturgia: Lukáš Brutovský, Zuzana Galková, Kristína Chlepková, Michal Jasaň, Veronika Pavelková
Muzikálové herectvo: Martin Madej, Milan Spodniak, Barbora Švidraňová
Scénická a kostýmová tvorba: Hana Ciglanová, Veronika Keresztesová, Štefan
Kováč, Michaela Mokrá, Gabriela Paschová, Anna Radeva
Teória a kritika divadelného umenia: Alexandra Bednářová, Marianna Jakubeková, Tereza Kontová, Miroslava Kučerová, Karol Mišovic, Matej Moško, Agáta
Pavlovičová, Andrea Sulovská, Alexandra Vavrová, Gabriel Žifčák.
207
rocenka09_10 novy.indd 207
25.4.2012 10:08:19
všmu
Absolventi magisterského štúdia
Divadelný manažment: Veronika Jakubcová, Martin Marikovič, Rastislav Matys,
Ľubica Melová
Divadelná réžia: Veronika Dianišková, Mariana Ďurčeková, Ján Luterán, Zuzana
Šajgalíková, Adriana Totiková, Joanna Zdrada Biel
Divadelná scénografia: Zuzana Formánková, Zuzana Hlavatá, Annamária Kósa,
Sabina Liptáková, Ivana Pečarková, Natália Veľká, Silvia Zubajová, Katarína
Žgančíková
Teória a kritika divadelného umenia: Nina Bačíková, Monika Hnilicová, Magdaléna Ivanová, Tamara Kusendová, Monika Mészárosová.
PREMIÉRY
Lev Nikolajevič Tolstoj
ŽIVÁ MŔTVOLA (ŽIVOJ TRUP)
p J. Ferenčík, u M. Zakuťanská, J. Rázusová, dr M. Zakuťanská, sh L. Chuťková,
hdr H. Kováčová, sv M. Lošonský, kv Z. Goriľová, r J. Rázusová, produkcia
N. Schwarzová, N. Ľahká, Z. Staroňová, pedv J. Nvota, M. Čibenková, M. Huba,
Z. Kronerová, J. Ciller, M. Čorba, P. Čanecký, J. Kocman, S. Waradzinová.
Líza Protasovová – G. Marcinková, Feďa Protasov – D. Ratimorský, Viktor Karenin
– V. Szabó, Saša – S. Hatalová, Máša – A. Mojžišová/J. Bárdos, Knieža Abrezkov
– M. Rosík, Anna Dmitrijevna – E. Havasiová, Anna Pavlovna – Z. Marušinová,
Afremov – R. Poláčik, Cigán – T. Kostelník, M. Sandtner/M. Kalafut.
Hudobníci – A. Spišáková, M. Konečná, S. Vajduláková, A. Kozár.
Premiéra: 20. november 2009
Počet repríz: 6
Thomas Bernhard
SV. NÁPRAVCA (DER WELTVERBESSERER)
p L. Brutovský, kv A. Kósa, vh, sv, r J. Zdrada Biel, produkcia B. Mitrová, M. Kánová, pedv Ľ. Vajdička, E. Vášáryová, H. Cigánová, S. Waradzinová.
Svetonápravca – M. Šalacha, Tereza – A. Sabová, Rektor – M. Viskup/P. Brajerčík,
Dekan – P. Havasi, Profesor – M. Lukama.
Premiéra: 30. november 2009
Počet repríz: 3
208
rocenka09_10 novy.indd 208
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
Franz Kafka
ZÁMOK (DAS SCHLOSS)
p P. Bžochová, sc J. Mikuš, dr J. Hanzelová, vh J. Mikuš, sv, kv I. Pečarková,
r J. Mikuš, produkcia T. Beňadik, L. Bartošíková, D. Chlepčoková, pedv Ľ. Vajdička, J. Štrbák E. Vášáryová, J. Ciller, M. Čorba, J. Kocman, S. Waradzinová.
Ká – P. Havasi, Frída, Oľga, Amália – M. Lukama, Artur, Krčmárka – M. Dacho,
Jeremias, Barnabas, Učiteľka – K. Mišovic.
Premiéra: 17. december 2009
Počet repríz: 7
Marvin Hamlisch, Neil Simon, Carole Bayer Sagerová
KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA (THEY RE PLAYING OUR SONG)
Muzikál. p S. Magál, ptp M. Jurika, M. Brezáni, u O. Kaprálik, dr M. Jasaň,
sv J. Ptačin, kv B. Ďurišová, hn K. Seidmann, L. Paulíková, ha R. Geri, k K. Seidmann, ch R. Bubniaková, D. Schimmer, r O. Kaprálik, produkcia E. Frančáková,
D. Chylová, I. Váleková, pedv J. Nvota, P. Mikulík, M. Huba, J. Ciller, M. Čorba,
J. Kocman, L. Paulíková, K. Seidmann, S. Waradzinová.
Leon (hlas) – R. Roth, Vernon Gersch – M. Spodniak/M. Madej, Soňa Walsková –
D. Šarközyová/B. Švidraňová, Zvukár Phil – O. Kaprálik, tanečníci – J. Šutka,
M. Oškera, D. Schimmer, V. Kozáková, K. Mimaki.
Premiéra: 20. január 2010
Počet repríz: 7
Lukáš Brutovský, Michaela Zakuťanská
QUATTRO FORMAGGI
Obrus Brutovský: O tolerancii, smrade a o lone, (ma)Zaker Zakuťanská: Supergiroz, (ma)Zaker Zakuťanská: Wécélógy, Obrus Brutovský: Adamove narodeniny
n M. Zakuťanská, dr H. Kováčová, sv, kv V. Keresztesová, H. Ciglanová, M. Mokrá,
film M. Kiš, M. Zakuťanská, R. Poláčik, P. Maťo, P. Hudáček, r L. Brutovský,
M. Zakuťanská, J. Rázusová, produkcia S. Barčíková, L. Čalovková, pedv J. Nvota,
M. Čibenková, M. Huba, Z. Kronerová, P. Čanecký, S. Waradzinová.
O tolerancii, smrade a o lone:
Veronika – S. Hatalová, Kristína – E. Havasiová, Tereza – G. Marcinková, Eva –
A. Mojžišová
209
rocenka09_10 novy.indd 209
25.4.2012 10:08:19
všmu
Supergiroz:
Janko Kráľ – M. Rosík, Čák Noríš – R. Poláčik, Superjunák – V. Szabó, Minátor –
M. Sandtner
Wécélógy:
Dáša – G. Marcinková, Máša – A. Mojžišová, Báška – Z. Marušinová, Goša –
E. Havasiová
Adamove narodeniny:
Adam – R. Poláčik, Martin – D. Ratimorský, Marián – T. Kostelník, Marcel –
M. Rosík, OJV Formaggi – D. Fischer, D. Žulčák, R. Hríbik, L. Dóza, L. Brutovský.
Premiéra: 11. február 2010
Počet repríz: 4
Adriana Totiková, Michal Baláž a kol.
HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE
dr S. Nyitrayová, M. Baláž, sv Z. Formánková, kv S. Zubajová, video Š. Ondruš, r
A. Totiková, produkcia S. Surovková, pedv J. Štrbák, E. Vášáryová, J. Ciller,
M. Čorba, J. Kocman, S. Waradzinová.
Tomáš – M. Režný, Petra – I. Kubáčková, Daniel/Patrik – J. Ďuriš, Janka – K. Sviteková/G. Marcinková, Erik – D. Fischer, Džeffo – L. Dóza.
Premiéra: 13. február 2010
Počet repríz: 8
Ödön von Horváth
KAZIMÍR A KAROLÍNA (KASIMIR UND KAROLINE)
p L. Obuch, u K. Lesayová, Z. Liptáková, dr Z. Liptáková, tp M. Sandtner,
R. Poláčik, G. Marcinková, Z. Liptáková, K. Lesayová, sh J. Bielik, hsp J. Bielik,
sv I. Pečarková, kv K. Žgančíková, r K. Lesayová, produkcia M. Knopp, B. Brzá,
pedv J. Nvota, M. Čibenková, M. Huba, Z. Kronerová, J. Ciller, M. Čorba,
J. Kocman, S. Waradzinová.
Karolína – G. Marcinková/A. Mojžišová, Kazimír – R. Poláčik, Erna – S. Hatalová,
Franz Merkl – V. Szabó/D. Fischer, Mária-Magdaléna – E. Havasiová/Z. Marušinová, Schürzinger – M. Rosík, Rauch – D. Ratimorský, Speer – T. Kostelník, Transvestita – M. Sandtner/M. Spodniak.
Premiéra: 15. marec 2010
Počet repríz: 5
210
rocenka09_10 novy.indd 210
25.4.2012 10:08:19
Umelecké školy
Ján Luterán a kol.
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA
dr M. Dacho, M. Ďurčeková, sv, kv J. Luterán, S. Zubajová, r J. Luterán, produkcia
P. Pozdechová, N. Ľahká, Ľ. Vajdička, pedv Ľ. Vajdička, E. Vášáryová, J. Ciller,
S. Waradzinová.
Hrajú – P. Brajerčík, M. Dacho, J. Ďuriš, M. Šalacha.
Premiéra: 23. apríl 2010
Počet repríz: 5
KATEDRA BÁBKARSKEJ TVORBY
PREMIÉRY
Mariana Ďurčeková, Barbora Paliková
NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE
dr B. Paliková, sh P. Orgován, k B. Gráfová, sv M. Simandl, kv M. Simandl,
b M. Simandl, psp E. Lindtnerová, produkcia V. Kubušová, M. Labanc, M. Čičmanec, r M. Ďurčeková, pedv J. Uličiansky, Ľ. Vajdička, A. Pachinger, H. Cigánová,
P. Cigán, B. Gráfová, S. Waradzinová.
Adam – M. Ryšavá/T. Mravcová, Eva – K. Mackovčáková/B. Žilecká, Jozef –
M. Mihálek/A. Sisák, Mária – K. Mackovčáková/B. Žilecká, Kubo – V. Kucharovič/S. Fico, Bača – L. Tandara/O. Hromek, Fedor – M. Mihálek/A. Sisák, Smrť,
Had – M. Bodyová.
Premiéra: 4. december 2009
Počet repríz: 3
Óňa Šulc
ILL PRINCIPE
sh V. Šrámek, sv Z. Hlavatá, kv S. Liptáková, kvr A. Kósa dr, r Ó. Šulc, produkcia
B. Šuhajdová, L. Brixová, pedv K. Makonj, J. Etlík, M. Klíma, J. Schmid, H. Cigánová, P. Cigán, A. Pachinger, S. Waradzinová.
Tatiana Sčot – S. Šmajdová, Rezi – J. Dobiášová, Oľga Archa – D. Svetková, Vladana – M. Kurucová.
211
rocenka09_10 novy.indd 211
25.4.2012 10:08:19
všmu
Premiéra: 4. december 2009
Počet repríz: 2
Jean Anouilh, Paul Claudel
JOHANKA Z ARKU (JEANNE D‘ARC)
u N. Uherová, verše C. de Pisan, hu P. D. Ferenčík, sv, kv Z. Pristašová kvr
D. Krištofovičová, psp H. Šimčáková, dr, r N. Uherová, produkcia V. Kubušová,
M. Brunclíková, pedv J. Uličiansky, A. Pachinger, B. Gráfová, H. Cigánová,
P. Cigán, S. Waradzinová.
Johanka na súde – V. Lichnerová, Johanka u kráľa – P. Hulinová, Johanka v Orléans – Ľ. Lettrichová, Johanka - dieťa – H. Škovierová, Brat Dominik, Sudca
Cochon, Kráľ, Vojak, Kat – M. Weis.
Premiéra: 18. február 2010
Počet repríz: 4
Naďa Uherová
UBU SKÚMANÝ
Na námet hry A. Jarryho.
Inscenácia je súčasťou poľsko-slovensko-českého projektu cUBUs.
sv, kv R. Gábriš, Z. Pristašová, r N. Uherová, produkcia M. Brunclíková,
pedv J. Uličiansky, A. Pachinger, H. Cigánová.
Účinkujú – I. Hoštáková, P. Hulinová, Ľ. Lettrichová, V. Lichnerová, H. Škovierová, M. Weis, F. Balog, A. Kováč.
Premiéra: 17. jún 2010
Počet repríz: 6
VÝBER Z RECENZIÍ
Tolstoj, L. N.: ŽIVÁ MŔTVOLA
1. Laciaková, Diana
Živá mŕtvola. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 32-34.
2. Brychta, Lukáš
Živá mrtvola - krása nekonkrétnosti. In: Reflektor - festivalový denník [Festival Istropolitana project 2010]. (27.06.2010), s. 2.
3. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
4. Zwiefelhofer, Miroslav
Mŕtvola plná života. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 27-32.
212
rocenka09_10 novy.indd 212
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
5. Ferusová, Zuzana
Istropolitana - úspešný projekt. In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 7
(2010), s. 30-33.
6. Kyselová, Eva
Ktosi bol za dverami. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Bernhard, T.: SV. NÁPRAVCA
1. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
2. Kyselová, Eva
A plešatým narastú vlasy a neuznaní budú vážení! In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
3. Ferusová, Zuzana
Svätý nápravca alebo Pre koho sa hrá na Malej scéne? In: Reflektor. – Roč. 4,
č. 2-3/2010, s. 25-26.
Kafka, F.: ZÁMOK
1. Kyselová, Eva
Ká ako Kvalita. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Lollok, Marek
Kafkova kabaretnost. In: Meeting Point [Festivalový spravodaj], č. 1
(01.04.2010)
3. Brederová, Tatiana
„A do og sove- / sove og kanskje dromme?“ (W. Shakespeare). In: Reflektor. –
Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 24-25.
4. Lollok, Marek
Kafkova kabaretnost. In: http://www.rozrazilonline.cz/clanky/298-SETKANIENCOUNTER-2010-den-prvni (06.04.2010)
5. Šedová, Iveta
Zámek: Groteskní obraz vyprázdněnosti světa. In: Meeting Point [Festivalový
spravodaj], č. 1 (01.04.2010)
6. Kolčavová, Radana
„Já nevím“. In: Meeting Point [Festivalový spravodaj], č. 1 (01.04.2010)
7. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
Hamlisch, M., Simon, N.: KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA
1. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
2. Beňová, Marcela
NOVÝ muzikál na MALEJ scéne! In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 19-21.
213
rocenka09_10 novy.indd 213
25.4.2012 10:08:19
všmu
3. Šebanová, Dáša
Muzikál Každý má svojho Leona na Malej scéne. In: Bratislavské noviny.
(06.02.2010)
Brutovský, O., Zakuťanská, M.: QUATTRO FORMAGGI
1. Smolková, Soňa
Štyri druhy syra alebo Čoho je veľa, toho je príliš. In: Interné hodnotenie
IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
3. Lejková, Lucia
Štyri druhy syra bez syra. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 17-19.
Totiková, A., Baláž, M. a kol.: HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE
1. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
2. Cvečková, Margareta
Na čo všetko sme zabudli. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 14-16.
3. Smolková, Soňa
Vitajte opäť v luxuse! In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Horváth, Ö. v.: KAZIMÍR A KAROLÍNA
1. Smolková, Soňa
Čo pokazilo Kazimíra a Karolínu. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk.
(01.01.2010)
2. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
3. Šebanová, Dáša
Predvojnové roky v Nemecku zobrazuje Kazimír a Karolína na Malej scéne
VŠMU. In: Bratislavské noviny. (08.04.2010)
4. Beňová, Marcela – Mišovic, Karol
„Chat-recenzka“. In: Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 10-12.
Luterán, J. a kol.: BOLA RAZ JEDNA TRIEDA
1. Dzadíková, Lenka
Juniorské dotyky a sklamania. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia).,
č. 1 (2010) (23.06.2010), s. 6-7.
2. Smolková, Soňa
O triede, v ktorej sme všetci boli (aj keď sme nechceli). In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
214
rocenka09_10 novy.indd 214
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
3. M. Farkašová, Kristína
Teším sa, keď sa tešia! In: http://www.gorila.sk/clanok-759/kristina_m_farkasova_tesim_sa_ked_sa_tesia (21.05.2010)
4. Kučová, Katarína
ad Bola raz jedna trieda - síce ex post, ale predsa! In: www.reflektorvsmu.
blogspot.com/2010/12/ad-bola-raz-jedna-trieda-sice-ex-post.html. (12.12.2010)
5. Kičiňová, Miriam
Ak sa podarí... In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 6 (2010), s. 22-25.
6. Kaššaiová, Monika
ad Bola raz jedna trieda/ex post II. In: www.reflektorvsmu.blogspot.com
/2010/12/ad-bola-raz-jedna-triedaex-post-ii.html. (12.12.2010)
7. Mišovic, Karol
ad Bola raz jedna trieda/ex post III. In: www.reflektorvsmu.blogspot.com
/2011/01/ad-bola-raz-jedna-triedaex-post-iii.html. (05.01.2011)
Anouilh, J., Claudel, P.: JOHANKA Z ARKU
1. Mašlárová, Martina
Jedna Johanka, dve Johanky, tri Johanky, štyri Johanky ... už ideeeeem! In:
Reflektor. – Roč. 4, č. 2-3/2010, s. 12-14.
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FAKULTA
Fakulta neposkytla údaje.
215
rocenka09_10 novy.indd 215
25.4.2012 10:08:19
KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA
(1960)
Riaditeľstvo: Tolstého 11, 811 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/54 43 53 41
Fax: ++421/2/54 43 03 04
E-mail: [email protected]
Web: www.konzervatorium.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Peter Čerman
Absolventi hudobnodramatického odboru : Petra Blesáková, Alica Bukovčanová, Kristína Ištvancová, Natália Kajzerová, Petra Majerčíková, Iveta Svetlíková,
Kristína Šedivá.
Absolventi speváckeho odboru: Juraj Adamuščin, Mária Agócsová, Jarmila Balážová, Michaela Fidlerová, Katarína Flórová, Peter Kizák, Jana Kohútová, Dominika Kordiaková, Lucia Šalátová, Mário Tóth, Juraj Vodila.
216
rocenka09_10 novy.indd 216
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM
BRATISLAVA (1992)
Riaditeľstvo: Beňadická 16, 851 06 Bratislava
Telefón: ++421/2/63814030, 63830895
Fax: ++421/2/63830895
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.ckba.edu.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Eva Malatincová
217
rocenka09_10 novy.indd 217
25.4.2012 10:08:19
AKADÉMIA UMENÍ
BANSKÁ BYSTRICA (1997)
Kontaktná adresa: ul. J. Kollára 22, 9
74 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/414 33 01, 414 65 56
Fax: ++421/48/414 33 01
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.aku.sk; www.theatre.sk
Rektor: Matúš Oľha
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Telefón: ++421/48/4320 311
Fax: ++421/48/4320 301
E-mail: [email protected]
Dekan: Milan Švehlík
Absolventi bakalárskeho štúdia
Herectvo: Jakub Bubeník, Miroslava Časová, Lívia Dujavová, Mikuláš Dzurík,
Alexandra Fabryová, Jakub Janíček, Daniela Kupčuláková, Simona Martausová,
Roman Martinský, Zuzana Rohoňová, Júlia Sabolová, Pavol Sedlačko, Alžbeta
Vaculčiaková, Monika Zaharová, Rastislav Zelina.
Divadelná réžia a dramaturgia: Monika Kováčová, Michal Récky, Petra Štorcelová, Dana Turanská.
Absolventi magisterského štúdia
Herectvo: Michal Adam, Miroslava Ďuricová, Veronika Fekiačová, Slavomíra Fulínová, Lenka Kapusniaková, Tomáš Mischura, Nina Müller, Michal Novodomský,
Pavol Pivko, Lukáš Šepták, Elena Trcková.
Divadelná dramaturgia: Jozef Dolinský ml.
218
rocenka09_10 novy.indd 218
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
PREMIÉRY
Samuel Beckett
ENDGAME (ENDGAME)
p H. Hečková, u M. Turošík, K. Burdová, drsp M. Turošík, sv, kv, m Z. Formánková, sh E. Píš, r K. Burdová.
Hamm – P. Pivko, Clov – T. Mischura, Nagg – M. Novodomský, Nell – M. Ďuricová.
Premiéra: 08. december 2009
Počet repríz: 6
William Saroyan
JASKYŇA (THE CAVE DWELLERS)
p D. Gálová, dr P. Kapustová, hsp B. Chovančík, sv, kv Z. Janíčková, u, r J. Dolinský, pedv J. Vedral.
Kráľ – R. Zelina, Kráľovná – S. Košťáliková, Vojvoda – P. Butkovský, Dievča –
V. Valentová, Otec – M. Šajgalík, Matka – D. Švolíková, Gorky – M. Zeumer, Šéf –
P. Olah, Nemý chlapec – M. Struhár, Jamie – J. Bavala.
Premiéra: 16. december 2009
Počet repríz: 4
Alexander Matuška, Jozef Budský
PIESEŇ NAŠEJ JARI
ch M. Urban, sh P. Janíček, sv, kv J. Valek, r M. Oľha, pedv J. Sarvaš, A. Záborská.
Andrej Sládkovič – L. Šepták, Elena – M. Ďuricová, Dievča – V. Fekiačová, Matka,
Vlasť, Morava – N. Mullerová, Žena, Starena, Krčmárka – E. Trcková, Kráľ Matiáš,
Opitý – M. Lajda, Šuhaj, Mladý pán, Starý Hudec, Hosť – Š. Lengyel, Kaprál –
L. Ladomirjak, Martin – P. Olah, Hudcová – Z. Ďuríková, Remeselník – P. Olejár,
Chór – Z. Ďuríková, M. Hulecová, A. Matejová, M. Olejníková, M. Smolková, Ján
Botto, Svätoboj, Jánošík – M. Erby, Janko Kráľ, Zverbovaný – P. Butkovský, Samo
Chalupka, Junák, Branko – M. Šajgalík, Zloboh, Minister, Cár, Sultán, Vicišpán –
P. Pivko.
Premiéra: 20. január 2010
Počet repríz: 8
219
rocenka09_10 novy.indd 219
25.4.2012 10:08:19
akadémia umené banská bystrica
Ingmar Villqist
BEZKYSLÍKOVCE (BEZTLENOWCE)
p B. Sprušanská, u, r S. Magurská, pedv K. Burdová.
Lars – P. Olejár, Mag – J. Viktoríni, Karla – J. Jenčová.
Premiéra: 22. február 2010
Počet repríz: 5
Bertolt Brecht, Anton Pavlovič Čechov
SVADBA
p M. Porubjak, u, dr Ľ. Majera, M. Turošík, produkcia A. Cieślaková, sh E. Píš,
sv Ľ. Majera, J. Valek, kv Z. Formánková, r, pedv Ľ. Majera.
Účinkujúci – P. Bubeník, M. Dzurík, J. Janíček, R. Martinský, P. Sedlačko,
M. Časová, L. Dujavová, A. Fábryová, D. Kupčuláková, S. Martausová, Z. Rohoňová, J. Sabolová, A. Vaculčiaková, M. Zaharová, R. Zelina, Účinkujúci – P. Butkovský, P. Olah, M. Šajgalík, Účinkuje – L. Šepták, Harmonikár – M. Kováč.
Premiéra: 31. marec 2010
Počet repríz: 10
Rudolf Skukálek
PILINY
sh D. Lang, sv, kv M. Lacko, r D. Turanská, pedv A. Turčan.
Tubler – R. Čarnoký, Profesor – P. Galdík, Mamička Tublerová – D. Pelleová,
Zlatíčko – L. Peržeľová, Bosý – J. Bavala, Veľkí ľudia – D. Lang, Ľ. Janský.
Premiéra: 01. apríl 2010
Počet repríz: 6
Lewis Carroll
ZA KRÁLIKOM (ALICE‘S ADVENTURES IN WONDERLAND)
p V. Vojtková, J. Vojtek, drm M. Kováčová, M. Turošík, dr M. Turošík,
sh M. Štesko, sv J. Valek, F. Fehérová, kv S. Belanová, psp T. Mischura,
r M. Kováčová, pedv A. Turčan, K. Burdová, J. Vedral.
Alica – M. Hulecová, Tidli – M. Olejníková, Fidli – A. Matejová, Učiteľka, Kráľovná
– Z. Ďuríková, Mačka – A. Oľšavská, Klobúčnik – L. Ladomirjak, Králik – M. Erby,
Lewis Carroll, Doktor Húsenica – M. Lajda.
220
rocenka09_10 novy.indd 220
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
Premiéra: 21. apríl 2010
Počet repríz: 13
Alexander Sergejevič Puškin
KAMENNÝ HOSŤ (KAMENNYJ GOSŤ)
p Poničan, dr, r Z. Fedáková, pedv K. Burdová.
Účinkujú – M. Zeumer, M. Smolková, T. Lamoš, I. Halašová, Š. Lengyel, J. Marcinek.
Premiéra: 19. máj 2010
Počet repríz: 2
VÝBER Z RECENZIÍ
Beckett, S.: ENDGAME
1. Ballay, Miroslav
Endgame. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Saroyan, W.: JASKYŇA
1. Ballay, Miroslav
Ring sveta a javiska. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Matuška, A., Budský, J.: PIESEŇ NAŠEJ JARI
1. Ballay, Miroslav
Inscenovaná poézia ako divadelná syntéza? In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Valo, Peter
Návrat Piesne našej jari. In: Literárny (dvoj)týždenník. – ISSN 0862-5999 –
Roč. 23, č. 5-6 (10.02.2010), s. 13.
Brecht, B., Čechov, A. P.: SVADBA
1. Kičiňová, Miriam
Ani Svadba ani Svadba. In: Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia)., č. 1
(2010) (23.06.2010), s. 4-5.
2. Ballay, Miroslav
Dve svadby. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
Carroll, L.: ZA KRÁLIKOM
1. Ballay, Miroslav
Exkurz za králikom. In: Interné hodnotenie IS.theatre.sk. (01.01.2010)
2. Magdová, Marcela
Zlomvaz zprava (No. 2). In: Blog Divadelních novin (www.divadelni-noviny.
221
rocenka09_10 novy.indd 221
25.4.2012 10:08:19
akadémia umené banská bystrica
cz/zlomvaz-zprava-no-2). (20.05.2011)
3. Lásková, Petra
Mezi snem a realitou. In: Obratel (Deník festivalu Zlomvaz)., č. 2 (2011)
(20.05.2011), s. 1 a 9.
FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ
Telefón: ++421/48/4320 210
E-mail: [email protected]
Dekan: Ladislav Burlas (do 31.12.2009), Vojtech Didi (od 01.01.2010)
Vedúci Katedry vokálnej interpretácie: Mária Tomanová (od 01.01.2010)
Absolventi bakalárskeho štúdia
Operný spev: Alexandra Holubová, Juraj Kašša, Juliana Knoppová, Lenka Loudová, Eva Pieronová.
Absolventi magisterského štúdia
Operný spev: Marián Belka, Miroslava Mičicová, Zuzana Polónyová, Lucia Vernarská.
PREMIÉRA
Wolfgang Amadeus Mozart
FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY (LE NOZZE DI FIGARO)
Hudobná komédia. hsp D. Turňová u, sc, r M. Glocková, pedv I. Dibák.
Bc. Zuzka – V. Mudríková/M. Kukurová, MUDr. Figaro – K. Kurtulík, MUDr.
Marcello Almaviva – M. Kurák, MUDr. Rosina Almaviva – A. Smolinková, Marcela
Viva-Uestvúd – M. Martincová/V. Mihalková, Cherubín – M. V. Žulkovská/
S. Poprádiová, MUDr. Bartolo – M. Belka, MUDr. Basilio – J. Kašša, MUDr. Curzio
– L. Šimonov, Barborky, maturantky Strednej zdravotníckej školy – L. Loudová,
A. Holubová, E. Pieronová.
Premiéra: 10. jún 2010
222
rocenka09_10 novy.indd 222
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
KONZERVATÓRIUM
JÁNA LEVOSLAVA
BELLU BANSKÁ BYSTRICA (1990)
Riaditeľstvo: Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: ++421/48/4123214
Fax: +421/48/4155559
E-mail: konzerva@konzjlbbb.sk
Web: www.konzjlbbb.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Tibor Sedlický
223
rocenka09_10 novy.indd 223
25.4.2012 10:08:19
KONZERVATÓRIUM ŽILINA (1951)
Riaditeľstvo: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
Telefón: ++421/41/5622680, 5620090
Fax: ++421/41/5622680
E-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk
Web: www.konza.edu.sk, www.theatre.sk
Riaditeľ: Milan Oravec
224
rocenka09_10 novy.indd 224
25.4.2012 10:08:19
umelecké školy
KONZERVATÓRIUM KOŠICE (1950)
Riaditeľstvo: Timonova 2, 042 03 Košice
Telefón: ++421/55/6222092, 6221967
Fax: ++421/55/6998207
E-mail: kon-ke@stonline.sk
Web: www.konke.sk; www.theatre.sk
Riaditeľ: Bartolomej Buráš
225
rocenka09_10 novy.indd 225
25.4.2012 10:08:19
rocenka09_10 novy.indd 226
25.4.2012 10:08:20
AUTORSKÝ REGISTER
rocenka09_10 novy.indd 227
25.4.2012 10:08:20
autorský register
Anouilh Jean, franc., dram.
Arrabal Fernando, špan., dram.
Ayckbourn Alan, angl., dram.
Babiak Michal, slov., dram.
Baláž Michal, slov., sc.
Baricco Alessandro, tal., dram.
Barrie James Matthew sir, škót., spis.
Beckett Samuel, ír., dram.
Békeffi István, maď., dram.
Bellini Vincenzo, tal., hsklad.
Benčík Juraj, slov., h.
Bergendy István, maď., hsklad.
Bernhard Thomas, rak., dram.
Bielik Juraj, slov., r.
Bírešová Zuzana, slov., dr.
Bizet Georges, franc., hsklad.
Blahút Ivan, slov., r.
Blaščák Fedor, slov., h.
Bokníková Natália, slov., dr., h.
Bondy Egon, čes., spis.
Brecht Bertolt, nem., dram.
Brezňan Peter, slov., h.
Briggs Stephen, angl., dram.
Bruckner Ferdinand, rak., dram.
Brutovský Lukáš, slov., dr.
Budský Jozef, čes., r.
Burgr Ľubomír, slov., hsklad., dram.
Carrière Jean-Claude, franc., dram.
Carroll Lewis, angl., spis.
Ciel Martin, slov., autor
Cilea Francesco, tal., spis.
Claudel Paul, franc., spis.
Cocteau Jean, franc., spis.
Collodi Carlo, tal., spis.
Cooney Ray, angl., dram.
Cooney Michael, angl., dram.
Csukás István, maď., autor
Čarnecká Lucia, slov., autor
Čechov Anton Pavlovič, rus., spis.
Dacho Miro, slov., dr.
Daubnerová Sláva, slov., performer
Dés László, maď., hsklad.
Dezorz Gejza, slov., autor
D´Introna Nino, tal., dram.
Ditte Michal, slov., dram.
Dobrodinský Ján, slov., dram.
Dobšinský Pavol, slov., spis.
Donizetti Gaetano, tal., hsklad.
Dostojevskij Fiodor Michajlovič, rus.,
spis.
Douglas-Home William, angl., dram.
Dousková Irena, čes., spis.
Durasová Marguerite, franc., spis.
Ďurčeková Marianna, slov., r.
Ďuríčková Mária, slov., spis.
Ďurovčík Ján, slov., ch.
Dušík Gabo, slov., hsklad.
Dušová Petronela, slov., bh.
Dyrek Gilles, franc., dram.
Eisemann Mihály, maď., hsklad.
Fábri Péter, maď., autor
Fassbinder Rainer Werner, nem.,
dram.
Feldek Ľubomír, slov., spis.
Ferenčuková Uršuľa, slov., dr.
Feriancová Vanda, slov., r.
Garlon Hadar, izr., dram.
Gerbocová Monika, slov., r.
Gink Daniil, rus., dram.
Godla Milan, róm., dram.
Goethe Johann Wolfgang, nem., dram.
Gogoľ Nikolaj Vasilievič, rus., spis.
Goldoni Carlo, tal., dram.
Gombár Dodo, slov., r.
Gombrowicz Witold, poľ., spis.
Gounod Charles François, franc.,
hsklad.
Grimm Jakob, nem., spis.
Grimm Wilhelm, nem., spis.
Grusková Anna, slov., dram.
Hamlisch Marvin, amer., hsklad.
Hammel Pavol, slov., hsklad.
Handke Peter, rak., dram.
Hečko, Blahoslav, slov. prekl.
228
rocenka09_10 novy.indd 228
25.4.2012 10:08:20
autorský register
Home, William Douglas, angl., dram.
Horák Karol, slov., dram.
Horváth Ödön von, rak., dram.
Horváthová Iveta, slov., dr., dram.
Hummel Johan Nepomuk, hsklad.
Hviezdoslav Pavol Országh, slov.,
básnik
Ibsen Henrik, nór., dram.
Janoušková Viki, slov., dr.
Janovic Tomáš, slov., spis.
Jarre Maurice, franc., hsklad.
Johnson Terry, angl., dram.
Juráňová Jana, slov., dram.
Kafka Franz, nem., spis.
Kálmán Imre, maď., hsklad.
Kapitáňová Daniela, maď., r.
Karpenko-Karyj Ivan, ukr., dram.
Kerata Laco, slov., dram.
Kipling Rudyard, angl., spis.
Klimáček Viliam, slov., dram.
Kočan Ladislav, slov., h.
Kohout Pavel, čes., spis.
Korenči Anton, slov., r.
Kovalyk Uršuľa, slov., dram.
Krasnogorov Valentin, rus., dram.
Kršňák Štefan, slov., h.
Kuba Peter, slov., r.
Kubánka Juraj, slov., ch.
Lajtai Lajos, maď., hsklad.
Lančarič Patrik, slov., r.
Lasica Milan, slov., dram.
Lavrík Silvester, slov., r.
Legátová Květa, čes., spis.
Lesná Ľuba, slov., spis.
Letenajová Dorota, slov., bh.
Lindberg Stefan, švéd., dram.
Loviška Milan, slov., t.
Luterán Ján, slov., r.
Macek Václav, slov., dram.
Márai Sándor, maď., spis.
Marber Patrick, angl., dram.
Martinů Bohuslav, čes., hsklad.
Masníková Tatiana, slov., r.
Matuška Alexander, slov., literárny
kritik
Mayenburg Marius von, nem., dram.
McDonagh Martin, ír., dram.
McPherson Conor, ír., dram.
M. D. Levin (pseud.) , slov., dram.
Mistríková Zuzana, slov., dr.
Mokoš Jozef, slov., dram.
Molière, franc., dram.
Moravčík Jaroslav, slov., ch.
Mozart Wolfgang Amadeus, rak.,
hsklad.
Mrštíkovci Alois a Vilém, čes., spis.
Musorgskij Modest Petrovič, rus.,
hsklad.
Nagy Peter, slov. spev.
Nicolai Aldo, tal., dram.
Nvota Jakub, slov., r.
Ostrovskij Alexander Nikolajevič, rus.,
dram.
Pacientárium (pseud.)
Palárik Ján, slov., dram.
Palik Peter, slov., dr., r.
Pataki Éva, maď., sc.
Pauer Jiří, čes., hsklad.
Pavelková Veronika, slov., r.
Pavlac Peter, slov., dr.
Pelević Maja, chor., dram.
Pivko Jaroslav, slov., r.
Plančíková Vladislava, slov., h.
Podjavorinská Ľudmila, slov., spis.
Polák Roman, slov., r.
Poničan Ján, slov., bas.
Popovič Sáva, slov., h.
Pratchett Tery., angl, spis.
Prážmári Jozef, slov., r.
Puškin Alexander Sergejevič, rus., spis.
Quilter Peter, angl., dram.
Radačovský Mário, slov., ch.
Rankov Pavol, slov., spis.
Ravicchio Giacomo, tal., dram.
229
rocenka09_10 novy.indd 229
25.4.2012 10:08:20
autorský register
Reza Yasmina, franc., dram.
Saltykov-Ščedrin Michail Jevgrafovič,
rus., spis.
Saroyan William, amer., spis.
Ségur Sofia de, franc., spis.
Shakespeare William, angl., dram.
Schimmelpfennig Roland, nem., dram.
Schwab Werner, nem., dram.
Sigarev Vasilij, rus., dram.
Sigmund Lukáš, slov., h.
Simon Neil, amer., dram.
Skukálek Rudolf, slov., spis.
Somogyi István, maď., r.
Strauss Johann, rak., hsklad.
Strauszová Diana, slov., sv.
Szőllős Peter, slov., h.
Ščedrin Rodion, rus., hsklad.
Šimko Ján, slov., dr.
Šimová Zuzana, slov., bh.
Šoth Ondrej, slov., ch.
Štepka Stanislav, slov., dram.
Šturdíková Jana, slov., dr.
Šulc Óňa, čes., r.
Timrava, slov., spis.
Tolstoj Lev Nikolajevič, rus., spis.
Totiková Adriana, slov., r.
Tristram David, angl., dram.
Uherová Naďa, slov., dr.
Uličiansky Ján, slov., dram, r.
Uličný Peter, slov., tp.
Vajda Katalin, maď., dram.
Valló Péter, maď., r.
Verdi Giuseppe, tal., hsklad.
Verne Jules, franc., spis.
Vian Boris, franc., spis.
Vicen Dušan, slov., dram., r.
Villqist Ingmar, poľ., dram.
Očenášová V. Zuzana, slov., t.
Vosátko Karol, slov., dram., r.
Vyrypajev Ivan, rus., dram.
Walczak Michal, poľ., dram.
Zágon István, maď., dram.
Zaki (pseud.) , slov., dr.
Zakuťanská, slov., dr.
Zeyer Julius, čes., spis.,
Žiška Kamil, slov., r.
230
rocenka09_10 novy.indd 230
25.4.2012 10:08:20
rocenka09_10 novy.indd 231
25.4.2012 10:08:20
rocenka09_10 novy.indd 232
25.4.2012 10:08:20
ZOZNAM UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
rocenka09_10 novy.indd 233
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
A
ABAFI Jozef, 08.04.1966, Žilina; BDZ 1989 bh.
Postavy: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Richtár (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
ABAHÁZI NAGY Lívia, tiež ABAHÁZYOVÁ, 23.07.1976, Kráľovský Chlmec; h.
Postava: Krisztina (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK).
ABRAHÁMOVÁ Darina, 16.08.1959, Dunajská Streda; SND dr, GNG 2001 h.
Dramaturgia: (POCTA KRAVÁM, ED); (M. von Mayenburg, KSICHT, SND);
(S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
Postava: Hrajú (V. Klimáček, DÍLERI, GNG).
ABRAM Arthur Philippe, 26.07.1989, Paríž, Francúzsko; SND 2008 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
2., 9., 11. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Demi sólo, Páni (MADE IN
CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
ADAM Karel, 18.04.1953, Pardubice; RMT 1997 šéfd, rd.
Scénická hudba: (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT); (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
ADAM Michal, 12.03.1981, Ilava; AU BB 2010 abs, BBD 2009 bh.
Postavy: Giuseppe, Gróf Almaviva (FIGARO, BBD).
ADAMCOVÁ Michaela, 31.03.1986, Nová Baňa, o.
Postava: Fenena (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
ADAMIK Laco, 25.12.1942, Malá Hradná; r.
Réžia: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB).
ADAMÍKOVÁ Katarína, 01.04.1973, Banská Bystrica; SO BB 1998 o (zbor).
Postava: Dryada (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
ADAMOVÁ Magdaléna, SZÁSZIOVÁ Magdaléna, 29.08.1956, Košice; RMT 1998 h.
Postavy: Ježibaba (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Marča (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
ADAMS Oliver, 24.09.1987, Richmond, Veľká Británia; SND 2008 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
234
rocenka09_10 novy.indd 234
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
1., 7., 15. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Leto: Páni, Jeseň: Demi, Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
ALMÁŠIOVÁ Michaela, 24.07.1971, Banská Bystrica; SO BB 1998 t (zbor).
Pohybová spolupráca: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
Postavy: Parasia (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Pobehlice,
Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
ANDERKO Andrej, 05.05.1977, Bratislava; TD 2000 h.
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
ANDERLE Roman, 21.05.1972, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
ANDERSON Martin, 13.03.1989, Harlow, Veľká Británia; SND 2008 t (zbor).
Postavy: 4., 6., 12. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND); Zbor – Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND); Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
ANDRAŠKO Pavol, 07.02.1972, Lipany, okr. Prešov; sv.
Scénické návrhy: (FIGARO, BBD); (Molière, LAKOMEC, DJZ); (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček,
J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel,
SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR); (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
Bábky: (FIGARO, BBD).
ANDREJKOVIČ Andrej, 20.11.1978, Košice-Šaca; SO BB 2009 t.
Postava: Frollo (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
ANDRÍSEK Marián, 04.03.1983, Nitra; STDN 2009 bh.
Postava: Hrajú (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
ANTÁLEK Ondrej, 05.08.1984; h.
Postava: Adam (P. Quilter, BOYBAND, NS).
ANTOL Milan, 10.10.1959, Svidník; h.
Postava: Pán Robinson (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
AUTNER Richard; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
235
rocenka09_10 novy.indd 235
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
B
BABIAK Michal, 14.12.1961, Kulpín, Vojvodina, Srbsko; BBD 2008 – 2010 dr.
Dramaturgia: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD); (J. Dobrodinský,
GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD); (FIGARO, BBD).
Réžia: (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
Kostýmy: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
BABICOVÁ Monika, 30.07.1971; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
BABJAK Ján, 04.08.1968, Banská Bystrica; SND 2000 o.
Postavy: Monostratos (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Leszensky (J. N.
Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
BABJAK Martin, 15.09.1960, Banská Bystrica; SO BB 2000 o (ah).
Postavy: Simon Boccanegra (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Michonnet
(F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK); Nabucco (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
BACULÍK Anton, 22.03.1977, Prešov; SDK 2006 o (zbor).
Postavy: Lord Alberto Buklaw (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK);
L´Abate (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
BAČÍK Boris, 20.09.1968, Piešťany; bh.
Postava: Rossini (FIGARO, BBD).
BAČÍKOVÁ Mária, 11.05.1991; spev.
Postava: Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
BAČO Branislav, tiež Braňo, 19.06.1975, Košice; MDZ 2004 h.
Postavy: Frčko (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Jaroslav
Past (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Heinrich (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Zametač, Kováč, Kráľ, Kapitán, Gunár, Rozprávač (S.
Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
BAČOVÁ Bibiana, 18.03.1987, Košice; SDK 2008 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BACHORÍK Slavo; sv.
Scénické návrhy: (HAIKU, DBD).
236
rocenka09_10 novy.indd 236
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BACHRATÁ Libuša, 25.02.1985, Bratislava; t.
Pohybová spolupráca: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); (P. Dobšinský, AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU, StDN).
BAJIN Dušan, 03.03.1974, Veselina Masleše, Vojvodina, Srbsko; r.
Réžia: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
BAJIN LITVINOVA Nataliya, 28.03.1982, Vonnica, Ukrajina; SDK 2007 t.
Postavy: Víly a Žaby (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Ľud
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK); Matka Benzoni, Pani Janssenová, Kurtizána, Žena z Tahiti (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
BAJUS Branislav, 19.06.1978, Bratislava; DJP 2003 h.
Postava: Verence I. (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
BALASKÓ Edit, 10.09.1976; JD 1991 š.
Postava: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
BALÁŽ Lukáš; AU BB posl.
Scénická hudba: (M. Pelević, POMARANČOVÁ KÔRA, AU BB)
BALÁŽ Michal, 27.01.1986, Humenné; VŠMU posl.
Dramaturgia: (BARBADOS, Š 12); (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU).
BALÁŽIK Marián, 06.12.1975, Bratislava; h.
Postava: Účinkujú (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA
MLADEJ GENERÁCIE, StZA).
BALCO Andrej.
Video: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
BALKO Vlado; r.
Video: (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S).
BALLEK Rastislav, 27.01.1971, Banská Bystrica; MDZ 2009 2010 r.
Réžia, scenár: (HOLLYROTH, SND).
Dramaturgia: (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ).
BALLOVÁ Adriana, 30.10.1971, Košice; SDK 2007 h.
Postavy: Milenka, Žena v čiernom (V. Sigarev, VĹČIK, SDK); Kráľovná Margaréta
(W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
237
rocenka09_10 novy.indd 237
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BALOG František, 09.11.1982, Prešov; h.
Postavy: Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); Alt (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); Pikolo (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA,
SDK); Climando (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
BALOG Marek, 10.06.1983, Košice; RMT 2006 i, t.
Postava: Gofko (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
BALOG Marián, 16.10.1972, Prešov; RMT 1992 h, 2008 r.
Réžia: (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); (M. Godla, DOBROPRAJNÁ
RODINKA, RMT).
Choreografia: (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
Postavy: Gogo (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Šilalo, Bruchter
(M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
BALOGH Péter.
Postava: Primáš (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
BALOGHOVÁ Ildikó; SO BB 2009 k.
Korepetícia: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB);
(M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
BANDOR Éva, 06.09.1971, Štúrovo; JD 2009 h.
Postavy: Dorina (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Máša
(A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD).
BARANÍK Andrej; SDT 2008 – 2010 kv.
Kostýmové návrhy: (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
BARANYAI Balázs; h.
Postavy: Komorník, Sluha, Kôň, Myš (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
BARCZIOVÁ Lucia, 21.08.1983, Bratislava; BBD 2009 bh.
Postavy: Franceska, Notár (FIGARO, BBD).
BÁRDOS Judit, 12.05.1988; VŠMU 2011 posl.
Postavy: Máša (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Hrajú (L. Brutovský,
TALENTY, Š 12); Hrajú (Zaki, MŇA KEDYS`, Š 12); Salome (P. O. Hviezdoslav,
HERODES A HERODIAS, SND).
238
rocenka09_10 novy.indd 238
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BARILÍKOVÁ Lenka, 01.03.1971, Košice; h.
Postava: Oknárova žena (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
BÁRTA Alexander, 27.02.1976, Košice; SND 2006 h.
Postavy: Obadja (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Karlík (M.
von Mayenburg, KSICHT, SND); Gabriel (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
BARTKO Matej, 26.01.1975, Banská Bystrica; SO BB 2003 o (zbor).
Postavy: Financmajster (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); 1. hosť (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Abdallo (G. Verdi, NABUCCO, SO BB);
Intendant (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
BARTKO Sebastián; dh.
Postava: Pekárkin syn (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
BARTOŇ Vladimír, 19.08.1948, Bratislava; DAB 1979 – 2010 h.
Postava: Prokurátor (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
BARTOŠOVÁ Alžbeta; h.
Postava: Radka (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
BARTOVIČ Marek; h.
Postava: Erbs (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
BAVALA Ján; h.
Postavy: Bosý (R. Skukálek, PILINY, AU BB); Jamie (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
BAZÁR György; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
BAZSOVÁ Barbora, 06.12.1981, Galanta; DJP 2006 h.
Postavy: Adelka (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); Lady Felmetová (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Komunistka, Žena, Matka,
Lída, Lekárnička (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP).
BECSE-SZABÓ Helena, 04.07.1980, Komárno; o.
Postava: Pamina (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
239
rocenka09_10 novy.indd 239
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BEDNARIČ Juraj; h.
Postavy: Čimčara (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD); Massimo, FIGARO (FIGARO, BBD).
BEDNÁRIK Vít; h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
BELÁČEK Gustáv, 28.02.1969; SND 1998 o.
Postavy: Sólové kvarteto, Diabol (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
BELADIČOVÁ Michaela, 09.05.1991, Bratislava; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – Tri dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
BELÁKOVÁ Silvia, 08.02.1980, Bratislava; SDT 2006 t (ah).
Pohybová spolupráca: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
Choreografia: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
Postava: Tancujú (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
BELANOVÁ Stanislava; kv.
Kostýmové návrhy: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
BELEŠOVÁ Oľga, 08.05.1965, Bratislava; GNG 1992 h.
Postavy: Pani Braddocková (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); Slúžka, Anny
Mallardová, Lady Devoshire, Doktorka Fosterová, Miss Marble, Lolita, Dáma zo
ZOO (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
BELICA Jozef, 30.05.1985, Trnava; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
BELKA Marián, 30.08.1983, Bánovce nad Bebravou; AU BB 2009 o.
Postava: MUDr. Bartolo (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA
KLINIKE LÁSKY, AU BB).
BEŇAČKOVÁ Martina, 31.07.1987, Bánovce nad Bebravou; ŠT 2007 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT); Tancujú (B. Vian,
PENA DNÍ, ŠT).
BENCI Jozef, 12.04.1975, Žiar nad Hronom; SND 2007 o.
Postavy: Sarastro (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Méfistophéles
240
rocenka09_10 novy.indd 240
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
(Ch. Gounod, FAUST, SND); Sir Giorgio (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Jacopo
Fiesco (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Zaccaria (G. Verdi, NABUCCO,
SO BB).
BENČAŤOVÁ Denisa, 31.05.1985, Zvolen; ŠT 2004 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT); Tancujú (B. Vian,
PENA DNÍ, ŠT).
BENČÍK Juraj, 15.01.1967, Trnava; h.
Postava: Kohútik (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.).
BENE; GNG hs.
Scénická hudba: (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG).
BEŇUŠ Miroslav, 08.02.1985, Trnava; h.
Postavy: Krajčírsky majster (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); Alfonz Boháč, Pirát, Mrak, Emsi Lukáš (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
BÉREŠ Dominik, 05.10.1983, Košice; SDK 2009 t.
Postavy: Štefánik – mládenec, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Mních,
Cigáň, Ľud (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BERISHA Genc; dh.
Postava: Lodovico (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
BERNÁTH Tamás, 20.04.1975; JD 1999 h.
Postavy: Kráľ, Otec Šarkan, Tkáč, Tesár (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD);
Antonio (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
BERTHOVÁ Ľubica, 14.04.1983, Banská Bystrica; DZP 2003 h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
BESCHIA Ana Sanziana, 25.01.1986, Galati, Rumunsko; SND 2008 t (zbor).
Postavy: 5., 9., 12. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND); Jar: Demi sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND); Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST,
SND).
BEZÁKOVÁ Helena, 19.08.1936, Oponice, okr. Topoľčany; kv.
Kostýmové návrhy: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
241
rocenka09_10 novy.indd 241
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BIČ Lukáš, 18.01.1989, Michalovce; SDK 2007 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Drábi, Ľud, Šľachta (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BIELIK Juraj, 15.10.1985, Považská Bystrica; r.
Réžia: (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); (A. Korenči,
J. Bielik, PIAF, a.ha.); (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.); (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.).
Hudobná spolupráca: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
Autor: (A. Korenči, J. Bielik, PIAF, a.ha.); (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ
VÍLA, a.ha.).
Dramaturgia: (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.);
(J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.); (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI,
a.ha.).
BIELIKOVÁ Viera, 01.01.1988, Bojnice; SDT 2008 t (ah).
Postava: Tancujú (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
BÍREŠOVÁ Zuzana, 24.08.1986, Bojnice; r.
Scénické návrhy, réžia: (Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY, Š 12).
BIRNER Martin; ph.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
BISKUPSKÁ BOĎOVÁ Kristína, 21.07.1982; spev.
Postava: Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
BITTER Tamás; h.
Postava: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
BITTEREROVÁ Klaudia, 18.02.1983, Praha; SND 2007 t.
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Leto: Dámy, Jeseň: Sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
BLAHO Jaroslav, 06.05.1942, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
BLAHOVÁ Martina; h.
Postava: Hrajú (ÚNIK, DSS).
BLÁHOVÁ Kateřina, 13.09.1967; kv.
Kostýmové návrhy: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); (E. Bondy,
242
rocenka09_10 novy.indd 242
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
MÁŠA A BETA, DJP).
Scénické návrhy: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
BLAHÚT Ivan, 07.06.1964, Považská Bystrica; r.
Autor, réžia: (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd).
BLAŠČÁK Fedor; h.
Námet, dramaturgia: (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA
MLADEJ GENERÁCIE, StZA).
BLAŠKO Michal, 28.09.1991, Martin; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
BLAŠKOVÁ Lucia, 14.11.1981, Poprad; dr.
Námet: (POCTA KRAVÁM, ED)
BLAŠKOVIČOVÁ Ľubica, 16.08.1955, Nitra; SDK 1979 h.
Postavy: Pani Potterová (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK);
Zdravotná sestra 1, Plačka 1, Anjel 1 (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
BLESÁKOVÁ Petra, 10.03.1989, Trnava; KBA 2010 abs, h.
Postava: Grófka Elisa Hrabovská (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
BLUMENFELD Richard, 11.06.1986; VŠMU 2011 posl, h.
Postavy: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12); Ján Učeník (P. O. Hviezdoslav,
HERODES A HERODIAS, SND); Timoteo (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
BOCSÁRSZKY Attila, 27.03.1965, Fiľakovo; THK 2001 h.
Postavy: Pato Dooley (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK); Barón
Benetti (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
BOCSÁRSZKY Attila, ml., 03.07.1987, Karlove Vary; SD 2008 h.
Postava: Tiška (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD).
BODOKI Miroslav, 16.07.1976, Bratislava; DJZ 1999 h.
Postavy: Xaverius Rudolf Gorc/Pekelný bas (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Minister, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík,
V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Majster Šimon (Molière,
LAKOMEC, DJZ).
243
rocenka09_10 novy.indd 243
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BODYOVÁ Mariana; VŠMU posl.
Postavy: Smrť, Had (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
BOHUŠ Matej, 06.12.1979, Liptovský Mikuláš; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
BOJKO Viktor; dh.
Postava: Papagenko (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
BOKNÍKOVÁ Natália, 07.09.1975; h.
Autor: (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY,
NG).
Postava: Hrajú (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG).
BONDARENKO Igor, 26.08.1975, Kyjev, Ukrajina; SDK 2002 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Zbojníci, Poľovníci, Ľud,
Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BORSOVÁ Edita, 09.01.1975, Skalica, okr. Senica; DJP 2004 h.
Postavy: Esmeralda Zlopočasná (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP);
Beta (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP).
BOUBLÍK Přemysl, 06.05.1982, Písek; NS 2008 h.
Postavy: Marcel Cerdan (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Florizel (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
BRAJERČÍK Peter, 15.10.1986, Krompachy; VŠMU posl.
Postavy: Rektor (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); Hrajú (Zaki, MŇA KEDYS`, Š 12); Estragon (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART); Hrajú
(J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
BRANDLER Konstyantin, 22.05.1980, Charkov, Ukrajina; SDK 2007 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Zbojníci: Bojko, Drábi, Ľud
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BRANDYS Dušan, 02.05.1945, Diviaky, DJZ 1970 h.
Postavy: Emanuel Kolc/Skúsený tenor (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Simon (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
244
rocenka09_10 novy.indd 244
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BREHOVÁ Vladimíra, 02.06.1972, Trenčín; DAD 1994 h.
Postavy: KATARÍNA IVANOVNA (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD); Motria (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
BREINEROVÁ Mária, 02.05.1957, Myjava; asr.
Postava: Speváčka (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
BREZŇAN Peter.
Postava: Účinkujú (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D,
NG).
BREŽÁK Milan; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
BRINČKOVÁ Gabriela; SO BB 2009 o (zbor).
Postava: Riosa (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
BROZMANOVÁ Mária, 17.05.1970, Krompachy; SD 1995 h.
Postavy: Agrafena Boľšovová (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Cukrová bábika
(V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Smieško (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Anna (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
BRŠLÍK Pavol, 09.03.1979; o.
Postava: Tamino (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
BRTIŠ Ján, 23.08.1955, Bratislava; BBD 1987 rd.
BRUTOVSKÝ Lukáš, tiež Obrus (pseud.), Krompachy; VŠMU posl.
Réžia: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU); (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
Preklad: (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU).
Postavy: OJV Formaggi (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU).
BUBENÍK Pavol; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
BUBNIAKOVÁ Renáta, 06.12.1980, Banská Bystrica; t.
Choreografia: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
Postavy: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
245
rocenka09_10 novy.indd 245
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BUJDÁK Jozef, 25.09.1973, Bratislava; DJP 2003 h.
Postavy: Kňaz, Psychiater, Barman, Recepčný (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); Klavirista (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Cassio
(W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
BUKOVINSKÝ Anton, 28.08.1982, Poprad; h.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
BUKOVÝ Ľubomír, 04.04.1984, Martin; h.
Postavy: Účinkujú (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, StZA); Dvoran (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS,
SND); Tajný policajt (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA).
BULLA Igor, 13.09.1965, Banská Bystrica; SO BB 1995 d.
Dirigent: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
Hudobné naštudovanie: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB).
Hudobná spolupráca: (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
BUNDA Oto ml., 22.03.1984, Košice; RMT 2009 t.
Postavy: Vilko (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Sudca (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
BURÁŠ Bartolomej; KKE 1999 rd.
BURDOVÁ Katarína; AU BB pedv.
Pedagogické vedenie: (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB); (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
Úprava, réžia: (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
BURGR Ľubomír, 28.08.1964, Prešov; SkRAT 2004 um, r.
Réžia, koncept: (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
BURIANOVÁ Zuzana, 14.12.1983, Žilina; ch
Pohybová spolupráca: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
Choreografia: (Z. Burianová, MANDRAKE, StZA); (I. Csukás, P. Palik, POM POM,
BDZ).
Postava: Tancuje (Z. Burianová, MANDRAKE, StZA).
BURLAS Martin, 23.10.1955, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ).
246
rocenka09_10 novy.indd 246
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
BUTKOVSKÝ Peter, 11.02.1987, Bardejov; AU BB posl.
Postavy: Popriščin (N. V. Gogoľ, BLÁZNOVE ZÁPISKY, AU BB); Účinkujúci (B.
Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); Vojvoda (W. Saroyan, JASKYŇA, AU
BB); Janko Kráľ – Zverbovaný (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU
BB).
BYKOV Aleksandr; SDK t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Zbojníci, Poľovníci, Ľud,
Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BYSHUK Daryna, 07.11.1986, Kyjev, Ukrajina; SDK 2006 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Rakúski vojaci, Ľud (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
BYSTRIANSKY Branislav, 23.06.1972, Bratislava; SND 1995 h.
Postavy: Coronato (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Ben Silverman (N. Simon, ZLATÍ
CHLAPCI, SND).
C
CABAN Mojmír, 04.11.1967, Bratislava; RND 1991 h.
Postava: Karol (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
CAGÁŇ Andrej, 05.09.1984, Bratislava; SND 2002 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
4., 12. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Jar: Zbor – Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
CAPKOVÁ Soňa, 22.09.1984, Čadca; AU BB posl.
Postavy: Páni z Reformného klubu, Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni,
Kovboji, Policajti, Brahmani (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80
DNÍ, DJGT).
CIBULA Peter, 06.07.1973, Šahy; SDK 2009 h.
Postavy: Boris (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); Doktor Rank
(H. Ibsen, NORA, SDK); Ujo Koľa, Kominár (V. Sigarev, VĹČIK, SDK); Cyril (W.
Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
CIBULKA Ladislav.
Postava: Huslista (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
247
rocenka09_10 novy.indd 247
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
CIBULKOVÁ Kristína, 15.08.1981, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA);
(W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
Úprava: (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
CIBUĽKOVÁ Andrea, 30.05.1988, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postava: Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
CIGÁN Peter, 12.07.1945, Bratislava; pedv.
Pedagogické vedenie: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (NOC
NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU); (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU)
CIGÁNKOVÁ Dorota, 02.07.1983, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (S. Lindberg, LAVV, DAB); (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH
GENERÁLOCH (FANTÁZIA); DAD).
Scénické a kostýmové návrhy: (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD).
CIGÁNOVÁ Barbora; kv.
Kostýmové návrhy: (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka).
CIGÁNOVÁ Hana, 21.08.1944, Martin; sv, pedv.
Pedagogické vedenie: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU); (Ó.
Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU); (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); (J. Anouilh,
P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
CIGLANOVÁ Hana; VŠMU 2010 posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
CILLER Jozef, 08.02.1942, Trenčín; SKD 1967 šéfsv, sv.
Pedagogické vedenie: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (F. Kafka, ZÁMOK,
VŠMU); (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU); (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (J. Luterán, BOLA
RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
Scénické návrhy: (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); (HOLLYROTH, SND); (M. Ditte,
NEŽNÁ, SKD); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (A. P. Čechov, TRI
SESTRY, JD); (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (Y. Reza, KUMŠT,
SKD); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); (J. W. Goethe,
STELLA, Astorka).
Kostýmové návrhy: (HOLLYROTH, SND).
248
rocenka09_10 novy.indd 248
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
CILLER Tom, 17.01.1970, Martin; sv.
Scénické návrhy: (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND);
(A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
CINKOTA Dušan, 12.10.1970, Banská Bystrica; h.
Postava: Etienne (J. Carrière, TERASA, SKD).
CINTULOVÁ Andrea; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
CIVES Ubaldo; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Leto: Páni, Jeseň: Demi sólo, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI
ROČNÉ OBDOBIA, SND).
CMOREJ Ladislav, 05.08.1979, Spišská Nová Ves; t.
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Tancujú
(G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
Choreografia: (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
CRIGHTON Ruan Calum, 14.01.1989, Orsett, Veľká Británia; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
6., 13. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Leto: Páni, Jeseň: Páni, Zima: Muž zimy (MADE IN CANADA – ŠTYRI
ROČNÉ OBDOBIA, SND).
CSILLAGHOVÁ Martina, 11.03.1984, Košice; h.
Postavy: Hrajú (K. Vosátko, MODELKY II., GNG).
CSINO Karol, 25.06.1976; h.
Postava: Othello (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
CSINOVÁ Gabriela ml., 04.11.1980, Bratislava; h.
Postavy: Doriména (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); Striptérka
(T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
CSONTOS Róbert, 02.02.1972, Komárno; METEORIT 2008 r.
Réžia: (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit); (J. Grimm,
W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
Hudobná dramaturgia: (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
Postava: Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
249
rocenka09_10 novy.indd 249
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
CSONTOS Viliam, 03.01.1979, Moldava nad Bodvou; h.
Postava: Muž – spevák (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
CS. TÓTH Erzsébet, 23.10.1952, Čičarovce, okr. Trebišov; THK 1971 h.
Postavy: Cecília (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK); Nini (S. Márai, SVIECE
DOHÁRAJÚ, THK); Pani Michoneová (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
CULKA Otto, 13.02.1985, Šaľa; VŠMU posl.
Postavy: Tognino (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Hrajú (L. Brutovský, TALENTY,
Š 12); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
CZAGAŇOVÁ Emília, 26.02.1981, Malacky; SDK 2003 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
CZAJLIK József, 01.06.1975, Dunajská Streda; r.
Réžia, úprava: (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
Č
ČAJOVÁ Andrea, 20.01.1981, Trenčín; SND 2009 o.
Postavy: Kráľovná noci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Elvira (V.
Bellini, PURITÁNI, SND).
ČÁLIK Karol, 15.03.1945, Trnava; NS 1999 h.
Postavy: Criswell (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12); Pán
Jourdain (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
ČANECKÝ Peter, 10.02.1957, Liptovský Mikuláš; sv.
Scénické návrhy: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); (S. Štepka, MÁM OKNO,
RND); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB).
Kostýmové návrhy: (Molière, MIZANTROP, SKD); (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ
A VESELÉ, DAB); (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); (S. Štepka, MÁM OKNO, RND);
(J. W. Goethe, STELLA, Astorka); (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
Pedagogické vedenie: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (L. Brutovský,
M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
250
rocenka09_10 novy.indd 250
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
ČAPKOVIČ Daniel, 03.09.1977, Smolenice; SND 2006 o.
Postavy: Papageno (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Valentin (Ch.
Gounod, FAUST, SND).
ČÁPOVÁ Genovéva, 26.07.1945, Szombathely, Maďarsko; SND 1972 k.
Korepetície: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
ČAPRDOVÁ Magdaléna, 21.02.1979, Nitra; NS 2007 – 2010 ved.súboru, t.
Postavy: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB); Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Hrajú (W. Shakespeare, SEN
NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
ČAPUTA Peter; hsklad.
Scénická hudba: (BARBADOS, Š 12)
ČARNECKÁ Lucia, Púchov; NG 2007 h.
Autor: (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG).
Postavy: Účinkujú (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D,
NG).
ČARNOKÝ Roman; AU BB posl.
Postava: Tubler (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
ČÁRSKA Eva, 30.08.1950, Malacky; BIBIANA 1987 dr.
ČASOVÁ Miroslava, tiež Mirka, 16.09.1987, Dolný Kubín; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
ČECH Jaro; sv.
Výtvarná spolupráca: (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
ČEKOVSKÝ Marián; hsklad.
Scénická hudba: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK); (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
ČEMA Vladimír, 19.09.1985, Svidník; DAD 2008 h.
Postava: René Beseda (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
ČERMÁK Ivan, 07.02.1966, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
ČERMAN Peter; KBA riaditeľ.
251
rocenka09_10 novy.indd 251
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
ČERNÝ Vlado, 21.06.1951, Bratislava; ASTORKA 1995 rd.
ČIBENKOVÁ Mirka, 05.07.1953, Púchov; DJP 1977 dr.
Dramaturgia: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); (G. Dyrek,
BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
Pedagogické vedenie: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (Ö. von Horváth, KAZIMÍR
A KAROLÍNA, VŠMU).
ČIČMANEC Karol, 29.07.1980, Stará Ľubovňa; AU BB posl.
Postavy: Vratko, Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
ČIEF Ján, 30.07.1976; sa.
Svetelný dizajn: (POSED, ŠT); (BIOPRODUKT, ŠT).
ČILLÍKOVÁ Michaela, 08.10.1988; h.
Postavy: Pipi (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS); Akrobati
a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
ČITBAJOVÁ Anna, 24.09.1985, Prešov; BDZ, TUS 2009 bh.
Postavy: Hrajú (M. Ďuríčková, GUĽKO BOMBUĽKO, TUS); Hrajú (P. Palik, TRI
X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI PRASIATKA, TUS); Hrajú (J. M. sir Barrie,
PETER PAN, BDZ); Hrajú (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ); Dora (Ľ. Feldek,
PERINBABA, BDZ); Hrajú (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
ČIŽMÁR Peter, 09.04.1974, Spišská Nová Ves; SDK 2008 h, ACTORES 2004 – 2010
h, KONTRA 2005 h.
Preklad: (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA); (C. McPherson,
SV. MIKULÁŠ, KONTRA).
Postavy: Hrá (C. McPherson, SV. MIKULÁŠ, KONTRA); Divadelný fragment I
– A, Akt bez slova II, Divadelný fragment II – A (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA); Torvald Helmer (H. Ibsen, NORA, SDK); Inocent (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
ČORBA Milan, 26.07.1940, Bratislava; pedv., sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S);
(D. Tristram, OPAČNÉ POHLAVIE, L+S).
Kostýmové návrhy: (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
Pedagogické vedenie: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (A. Totiková,
M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU).
252
rocenka09_10 novy.indd 252
25.4.2012 10:08:20
umeleckí pracovníci
ČULEN Marko, 02.01.1985, Bratislava; SND 2003 t (zbor).
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
ČUVALA Ján, 21.03.1951.
Postavy: Leonardo da Vinci, Rozprávač (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
D
DACHO Miroslav, tiež Miro, 08.12.1983, Bratislava; dr, pedv.
Úprava: (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART); (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
Scenár: (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS).
Dramaturgia: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); (M. Dacho, K. Žiška,
POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS); (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA,
VŠMU); (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
Autor: (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
Postavy: Artur, Krčmárka (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); Hrajú (J. Luterán, BOLA
RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
DALOŠ Drahomír; k.
Korepetície: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
DANADOVÁ Mária, 10.09.1984, Myjava; BDNR 2007 – 2010 bh.
Postava: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR).
DANG VANOVÁ Romana; KBa štud.
Postavy: Marka, Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
DANIEL Michal; DzP h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
DAUBNEROVÁ Sláva, 20.12.1980, Bojnice; r.
Scenár, scénické a kostýmové návrhy: (S. Daubnerová, M.H.L., PAT).
Postava: Hrá (S. Daubnerová, M.H.L., PAT).
DAUBRAVA Jaroslav, 08.02.1977, Žilina; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS); (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
253
rocenka09_10 novy.indd 253
25.4.2012 10:08:20
Kostýmové návrhy: (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH, DJP).
DAUBRAVA Miroslav, 08.02.1977, Žilina; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS); (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); (K. Legátová, NEPRIATELIA,
a.ha.).
Kostýmové návrhy: (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH, DJP).
DAVID Milan, 02.03.1959; sv.
Scénické návrhy: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB)
DEÁK Branislav, 15.09.1982, Bratislava; h.
Postava: Moracchio (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
DEÁKOVÁ Diana; SO BB 2007 o (zbor).
Postavy: Toffana (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); Anna (G. Verdi, NABUCCO, SO
BB).
DEÁKOVÁ Gauri; dh.
Postava: Paminka (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
DEDINSKÝ Peter, 13.09.1987, Nižná; SND 2006 t (zbor).
Postavy: Muž (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND); 1., 7., 15.
dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND);
Leto: Páni, Jeseň: Demi sólo, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
DELL‘ ARIA Francesca, 26.07.1990, Catania, Taliansko; SND 2008 t (zbor).
Postavy: Leto: Sólo – Dáma, Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND); Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
DEMKO Ján, 01.09.1963, Michalovce; BDZ 1999 bh.
Postavy: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Principál (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
DEMOČ Adrián; hsklad.
Scénická hudba: (BIOPRODUKT, ŠT)
254
rocenka09_10 novy.indd 254
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
DERZSI Réka, 02.03.1984, Bratislava; MDZ 2009 – 2010 h.
Postavy: Angelika (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Silvia (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Tamara (D. Gombár, TRETÍ
VEK, MDZ).
DEZORZ Gejza, 06.10.1978, Košice; DLD 2006 rd, r.
Autor, réžia: (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
DIBÁK Igor, 05.07.1947, Spišská Nová Ves; pedv.
Pedagogické vedenie: (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB)
DIDI Vojtech, 04.12.1940, Trenčín; AU BB 2010 dekan.
DINKOVÁ Dana, 25.09.1973, Bratislava; ch
Choreografia: (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK)
DÍRÓ Tomáš; ph.
Postavy: Pikolo, Vento (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK);
Valentín (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
DITTE Michal, 14.02.1981, Nová Baňa; POTON 2000 dr.
Dramaturgia: (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
Autor: (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD).
DITTE JURČOVÁ Iveta, 06.06.1968, Trnava; r.
Réžia: (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
DJ OSWALD; hsp.
Postava: Hrajú (HOLLYROTH, SND).
DLOUHÝ Karol, 16.09.1922 – 01.12.1987, Bratislava; p.
Preklad: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
DLOUHÝ Oleg, 19.12.1951, Bratislava.
Dramaturgia: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
DOBIÁŠOVÁ Jana; VŠMU posl.
Postavy: Rezi (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU); Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
255
rocenka09_10 novy.indd 255
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
DOBOŠ Mikuláš, 23.03.1949, Košice; SO BB 2000 o (ah); SND 1993 o.
Postavy: Wagner (Ch. Gounod, FAUST, SND); Pijan, Ženích (B. Martinů, HRY
O MÁRII, SND).
DOBRAKOV Juraj, 23.12.1973, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (J. Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM
KAŠTIELI, BBD).
DOBRÍK Ján, 09.01.1985, Banská Bystrica; MDZ 2008 h.
Postavy: Konrád (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Róbert (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Valentín (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ
ŠĽACHTICI, MDZ); Dušan (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
DOBRODINSKÝ Ján; dram.
Autor: (J. Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI,
BBD).
DOHOVIČ Igor, 20.03.1973, Prešov; SDK 1999 d.
Dirigent: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVRIEUR, SDK); (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
DOLEJŠÍ František, 12.12.1955, Žilina; BDK 1994 bh.
Postavy: Kocúr, António, Pantalone (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); Principál,
Gróf z Beaucairu, Kráľ Kartága (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
DOLINSKÝ Jozef ml.; SND 1992 t (sol); AU BB posl.
Réžia, úprava: (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
Réžia, choreografia, úprava: (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
Choreografia: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
Dramaturgická spolupráca: (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
DOLNÁ Gabriela, 13.11.1955, Šurany, okr. Nové Zámky; DAB 1996 h.
Postava: Madame Georges (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB).
DOLNÝ Ľubomír, 14.08.1979; NS 2008 k, hdr.
Hudobné naštudovanie: (S. Štepka, MÁM OKNO, RND); (É. Pataki, EDITH
A MARLENE, NS).
Dirigent: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ); (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
Hudobná úprava: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); (J. Ďurovčík, P. Pavlac,
P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
Hudobné aranžmán: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
256
rocenka09_10 novy.indd 256
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
Korepetície: (P. Quilter, BOYBAND, NS); (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
Postavy: Georges (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
DÖMEOVÁ Andrea, 09.10.1968, Bratislava; ASTORKA 1996 dr.
Dramaturgia: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka); (A. P. Čechov, PLATONOV,
Astorka).
DONOVÁ Silvia, 21.03.1981, Rimavská Sobota; DJGT 2009 h.
Postavy: Pamela (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT);
Eliška Holá (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
DÓZA Lukáš, 13.08.1986, Bratislava; VŠMU posl, h.
Postavy: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12); Džeffo (A. Totiková, M. Baláž,
HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU); Pozzo (S. Beckett, ČAKANIE
NA GODOTA, ART); Tognino (C. Goldoni, VEJÁR, SND); OJV Formaggi (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
DRABOVÁ Zuzana; h.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
DRÍNOVÁ Miroslava, 24.12.1985, Bratislava; h.
Postavy: Anči (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); Zbor (v nahrávke)
(G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
DRLIČIAK Emil, 17.05.1973, Žilina; sv.
Scénické návrhy: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ)
DROTÁROVÁ Michaela, 07.09.1984, Gelnica; h.
Postava: Ivana (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
DUBAN Daniel, 08.11.1989; h.
Postavy: Hrajú (DOPAD, DSS).
DUBIELOVÁ Beáta, 25.01.1965, Košice; BDK 1994 bh.
Postavy: Líška, Harlekýn (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); Principálová žena,
Matka (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
DUBNIČKOVÁ Lenka, 03.06.1985, Malacky; dr.
Dramaturgia: (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12).
257
rocenka09_10 novy.indd 257
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
DUBOVANOVÁ Nikola; h.
Postava: Beáta (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG).
DUBRAVAY Martin, 11.03.1975, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
DUCIN Adrian, 08.09.1983, Moldavsko; SND 2009 t.
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
5., 10., 13. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Leto: Páni, Jeseň: Páni, Zima: Muž zimy (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
DUDÁS Péter, 22.06.1960, Košice; THK h.
Postavy: Simon Péter (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Chineau, Sapiro (M.
Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK); Kráľ Ignác (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
DUDKOVÁ Miroslava, tiež Mirka, 20.06.1979, Novi Sad, Srbsko; BBD 2006 bh.
Postavy: Čin-Čin (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD); Gina, Rosina (FIGARO, BBD); Hrajú (S. Beckett, 2X BECKETT (STUPAJE, KRAPPOVA POSLEDNÁ PÁSKA); a.ha.).
DUJAVOVÁ Lívia, 17.03.1988, Prešov; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
DUSÍK Marián; ph.
Postavy: Druhý sluha, Tomáš (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
DUŠOVÁ Petronela, 27.06.1964, Bratislava; TN 1994 rd, bh.
Autor, réžia: (P. Dušová, RYTIER BAJAJA, TN).
Postavy: Hrá (P. Dušová, RYTIER BAJAJA, TN).
DUTKOVÁ Ľudmila, 25.03.1971, Bardejov; DJZ 1994 h.
Postavy: Mattie (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Stilla Al´Santa/Nebeský
alt (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Antoinetta (G. Dušík,
J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
DVORSKÝ Jaroslav, 16.04.1960, Partizánske; SDK 2004 o.
Postavy: Sir Edgardo z Ravenswoodu (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR,
SDK); Maurizio (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
258
rocenka09_10 novy.indd 258
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
DVORSKÝ Miroslav, 16.04.1960, Partizánske; o.
Postavy: Faust (Ch. Gounod, FAUST, SND).
DVORSKÝ Peter, 25.09.1951, Partizánske; SDK 2006 um.
DZIAK-KOŠICKÁ Dana, 19.06.1967, Kežmarok; VŠD 1996 h.
Postava: Matka (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
Ď
ĎURAJKA Vlado; hsklad.
Scénická hudba: (POSED, ŠT).
ĎURÁNOVÁ Alena, 23.03.1981, Rožňava; SDK 2000 h.
Postavy: Pani Candida (C. Goldoni, VEJÁR, SND); NORA (H. Ibsen, NORA, SDK);
Iza (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
ĎURČEKOVÁ Marianna, 25.10.1981, Prešov; VŠMU abs, r.
Réžia: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Dramaturgia: (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU); (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Scenár: (Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY, Š 12).
ĎURČO Ján, 14.04.1963, Trenčín; SND 1986 o.
Postavy: Hovorca (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Sir Riccardo Forth
(V. Bellini, PURITÁNI, SND); Krčmár, Boh Syn, Obchodníci s olejmi (B. Martinů,
HRY O MÁRII, SND).
ĎURČO Marián; SO BB 2009 t (zbor).
Postava: Quasimodo (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
ĎURIAČ František, 21.04.1959, Zlaté Moravce; SND 2008 o.
Postava: Hovorca (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
ĎURIANOVÁ Marianna, 27.01.1977, Žiar nad Hronom; ph.
Postava: POPOLUŠKA (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
ĎURICOVÁ Miroslava, 25.11.1985, Brezno; AU BB posl.
Postavy: Nell (S. Beckett, ENDGAME, AU BB); Elena (A. Matuška, J. Budský,
PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
259
rocenka09_10 novy.indd 259
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
ĎURÍKOVÁ Zuzana, 09.08.1989; AU BB posl.
Postavy: Učiteľka, Kráľovná (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); Hudcová, Chór
(A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
ĎURIŠ Juraj, 29.10.1986, Bratislava; VŠMU posl.
Postavy: Daniel/Patrik (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY
90-TE, VŠMU); Účinkujú (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); Benjamin
Braddock (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); Jago (W. Shakespeare, OTHELLO,
ARÉNA); Hrajú (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
ĎURIŠ Juraj.
Scénická hudba: (GENESIS, Tangere).
ĎURIŠOVÁ Barbora, 16.02.1987; VŠMU posl.
Kostýmové návrhy: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Durasová, MILENEC, ART).
ĎUROVČÍK Ján, 10.04.1971, Michalovce; SDT 2005 r, ch, t (ah).
Libreto: (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT); (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy,
ČAJOČKY, HTS).
Scenár: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
Choreografia: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); (G. Bizet,
R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
Réžia: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); (G. Bizet, R. Ščedrin,
CARMEN, SDT).
ĎUROVEC Peter, 28.09.1974, Nitra; SO BB 2008 o (ah).
Postavy: Markíz (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Indigo
(J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
DZ
DZÚRIK Mikuláš, 28.10.1988, Bardejov; AU BB posl.
Postavy: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
DZURÍKOVÁ Gabriela, 18.03.1973, Košice; SND 1996 h.
Postavy: Herodias (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Pani Susanna (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
260
rocenka09_10 novy.indd 260
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
E
EFFIKS; hsp.
Hudobná spolupráca: (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12)
EGRI József; h.
Postava: Barón Zsupán (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
ELIÁŠOVÁ Jana, 06.09.1959, Považská Bystrica; BDZ 1999 um, BDZ 1982 bh.
Postavy: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Macocha (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
ERBY Matej, 20.08.1989, Košice; AU BB posl.
Postavy: Králik (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); Ján Botto – Svätoboj, JÁNOŠÍK (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
ERDÉLYI Zoltán; ph.
Postavy: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); Ďalej hrajú (K.
Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Ďalej hrajú (W. Shakespeare,
VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
ERÖS A.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
F
FABER Benedek; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
FABER Levente; dh.
Postava: Kuksi (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
FABIANOVÁ Monika, 18.07.1974, Banská Bystrica; SND 2004 o.
Postavy: Enrichetta di Francia (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Siébel (Ch. Gounod,
FAUST, SND); Panna pochabá (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
FABÓ Tibor, 08.05.1964, Rožňava; JD 2002 h.
Postavy: DRAK ŠÜŠÜ (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD); Andrej Sergejevič
261
rocenka09_10 novy.indd 261
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
Prozorov (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Tobiáš Böffen (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Trafina (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
FÁBRY Juraj, 24.01.1955, Handlová; sv.
Scénické návrhy: (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB).
FÁBRYOVÁ Alexandra, 23.06.1988, Poprad; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
FARAONOV Andrej; dh.
Postava: Štefánik – dieťa (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
FARAONOV Anton, 20.01.1984, Kyjev, Ukrajina; SDK 2002 t.
Postavy: E. Beneš, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Mních, Drábi (O.
Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
FARKAS Pál; k.
Dirigent: (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK)
FARKAŠ Arpád, 12.08.1971, Rožňava; hsklad., ACTORES 2003 hsp.
Postavy: Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores).
FARKAŠ Boris, 04.07.1954, Ratková, okr. Revúca; ASTORKA 1990 h, 2007 um.
Postavy: Sestra Paskalina, Principál (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND); Hlas m.
o. (J. W. Goethe, STELLA, Astorka); Abrahám Vengerovič (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
FARKAŠ Filip; t.
Postava: Tanečníci (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
FARKAŠOVÁ Eva, 20.06.1953, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
Kostýmové návrhy, bábky: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová,
V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR); (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
Kostýmové návrhy: (Molière, LAKOMEC, DJZ); (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (L. Kočan, ADELKINA
CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
FARKAŠOVÁ Kristína, 01.07.1982, Bratislava; dr, RND 2006 h.
Postava: Pipi (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS).
262
rocenka09_10 novy.indd 262
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
FARSKÝ Tomáš; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
FAZEKAS Antónia; vsp.
Výtvarná spolupráca: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
FEDÁKOVÁ Zuzana, 01.08.1989, Martin; AU BB posl.
Réžia, dramaturgia: (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
FEHÉROVÁ Františka.
Scénické návrhy: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
FEKETE Mária; hsp.
Hudobná spolupráca: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
FEKETE Miklós, 15.02.1965; ch
Choreografia: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
FEKIAČOVÁ Veronika, 12.11.1985, Dolný Kubín; AU BB posl.
Postavy: Dievča (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB); Hrajú
(ŠMÍRAČKY, BDnR).
FELDEK Ľubomír, 09.10.1936, Žilina; spis.
Preklad: (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA); (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
Autor: (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.); (Ľ. Feldek, PERINBABA,
BDZ).
Úprava: (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
FELDEKOVÁ Katarína, 16.05.1978, Bratislava; h.
Postava: Sliepočka (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.).
FELIX Richard, 29.07.1969, Bratislava; RND 1991 h.
Postava: Oknár (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
FENÍKOVÁ Ivana; h.
Postava: Dievča (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
FERANCOVÁ Soňa, 14.12.1969, Bratislava; r.
Réžia, Výber hudby: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND); (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
263
rocenka09_10 novy.indd 263
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
FERENČÍK Ján, 01.11.1923 – 19. 01. 1989; p.
Preklad: (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA,
VŠMU).
FERENČÍK Peter Dan.
Hudobná úprava: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU)
FERENČUKOVÁ Uršuľa, 08.02.1978, Zvolen; DJGT 2004 dr.
Dramaturgia: (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT); (Z.
Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); (U. Ferenčuková,
HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT).
Autor: (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT).
FERIANCOVÁ Vanda.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR).
FERKO Jozef; RMT 1998 h.
Postavy: Vládca lesa (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Lajoš (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
FERKO Tibor, 02.04.1932, Košice; dr.
Preklad, dramaturgia: (N. D´Introna, G. Ravicchio, ROBINSON CRUSOE, SDK).
FIALEKOVÁ Alena, 06.05.1960, Košice; SDK 1999 o (zbor).
Postava: Dangeville (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
FICO Simon; VŠMU posl.
Postava: Kubo (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
FILANOVÁ Ingrid, 15.04.1956, Bratislava; h.
Postava: Capková (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
FILIP Jaroslav, 22.06.1949, Hontianske Moravce, okr. Zvolen; hsklad.
Scénická hudba: (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S).
FILIPČÍKOVÁ Milada, 15.01.1953, Kremnica; BDZ 1972 bh.
Postava: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); PERINBABA (Ľ. Feldek,
PERINBABA, BDZ).
264
rocenka09_10 novy.indd 264
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
FINTOROVÁ Martina, 21.04.1982, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
FISCHER Daniel, 02.07.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Postavy: Franz Merkl (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Hrá
(P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS); Erik (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ,
LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU); Hrajú (BARBADOS, Š 12); Lucky (S.
Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART); Limoncino (C. Goldoni, VEJÁR, SND);
Barbar (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.); OJV Formaggi (L. Brutovský, M.
Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
FLAŠKOVÁ Elena; p.
Preklad: (Y. Reza, KUMŠT, SKD); (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART); (J.
Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); (J. Cocteau, ĽUDSKÝ HLAS, ART).
FLAŠKOVÁ Zuzana, 09.07.1975, Bratislava; p.
Preklad: (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ).
FLÓRIÁN Róbert Szabolcs, 26.09.1977, Gheorgeni, Rumunsko; THK 2002 h.
Postavy: Tróger (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Barón István (I. Kálmán,
GRÓFKA MARICA, THK).
FÖLDESI Patrik; t.
Postava: Tanečníci (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
FOLTÍN Samuel; dh.
Postava: Chlapec (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART).
FONOVÁ Klára.
Scénické a kostýmové návrhy: (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
FORMÁNKOVÁ Zuzana, 27.02.1985, Nitra; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy, masky: (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
Scénické návrhy: (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB); (A. Totiková,
M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU).
Kostýmové návrhy: (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
FORNAYOVÁ Petra, 08.11.1972, Bratislava; t.
Postava: Účinkuje (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12).
265
rocenka09_10 novy.indd 265
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
FRANZ Vladimír, 25.05.1959.
Scénická hudba: (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (A. a V. Mrštíkovci,
MARIŠA, SND).
FRATRIČ Martin, 29.09.1978, Bratislava; DAB 2007 h.
Postavy: Vojak, Striga 3, Margita, Čert 3 (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); Psychológ,
Chodec, Ježiš, Školník, Lekár (S. Lindberg, LAVV, DAB).
FRIČOVÁ Lucia, 18.02.1982, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd).
KENDROVÁ Katarína, FRIGOVÁ Katarína, 29.10.1976, Svidník; SDK 2009 t.
Postavy: Emília Chovanová, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Ľud (O.
Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
FULÍNOVÁ Slavomíra, 10.06.1980, Košice; SD 2009 h.
Réžia, úprava: (D. Kapitáňová, O CINTORÍNE, AU BB).
Postavy: Hrajú (ŠMÍRAČKY, BDnR); Hlas, Vrana (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Kráľovná (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV,
SD); Zlatica (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
FÜRJEŠOVÁ Valéria, 16.04.1970, Snina; DJZ 1999 h.
Postavy: Hanelore Kolcová, rodená Nachstehenkirchenová/Prízemný alt (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Pekárka, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ);
Frozina (Molière, LAKOMEC, DJZ).
FURLANETTO Paola; h.
Postava: Paola (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
G
GAÁLOVÁ Beata, 22.11.1981, Dunajská Streda; SO BB 2006 t.
Postavy: Esmeralda, Pobehlice, Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ,
SO BB).
GABČÍKOVÁ Veronika, 11.08.1969, Žilina; STDN 1999 dr.
Dramaturgia: (J. Nvota, P. Dobšinský, Žena, Pánboh, ČERTISKO A SEDEM
ZAKLIATYCH, StDN); (P. Dobšinský, AKO IŠLO VAJCE NA VANDOVKU, StDN);
(J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); (K.
266
rocenka09_10 novy.indd 266
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
Scenár: (P. Dobšinský, AKO IŠLO VAJCE NA VANDOVKU, StDN).
GÁBELOVÁ Gabriela, 28.05.1988, Prešov; SDK 2007 t (zbor).
Postavy: Slečna Frídová, Antoinette Janssenová, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Rakúski vojaci, Ľud, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka,
JÁNOŠÍK, SDK).
GÁBOR Nikolaj, 20.06.1989, Košice; RMT 2008 h.
Postava: Melalo (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
GÁBOR Peter, 24.10.1963, Nitra; SKD 2008 um, r.
Réžia: (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); (J. Carrière,
TERASA, SKD); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
Výber hudby: (J. Carrière, TERASA, SKD).
GÁBRIŠ Róbert; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
GADUS Erika, 19.11.1970, Košice; sv.
Kostýmové návrhy: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); (W.
Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK); (G. Spiró, PRACH, JD).
Scénické návrhy: (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK);
(K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
GAJDOŠ Dominik; VŠMU posl.
Postava: Alexej (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
GÁL Tomáš, 16.11.1978, Dunajská Streda; h.
Postava: Peter (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
GALDÍK Peter; AU BB posl.
Postavy: Profesor (R. Skukálek, PILINY, AU BB); Okoloidúci, Muž s peniazmi,
Policajt 1 (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
GÁLIS Vladislav; p.
Preklad: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
GÁLISOVÁ Barbora; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, masky: (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
267
rocenka09_10 novy.indd 267
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GALKO Miloš, 02.08.1972, Považská Bystrica; t.
Postava: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
GALLA Ján, 21.12.1955, Nové Zámky; SND 1994 o, SO BB 2008 o (ah).
Postavy: Lord Gualtiero Valton (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Sarastro
(W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Raimondo Bodebent (G. Donizetti,
LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
GALLOVIČ Ján, 22.11.1960, Poprad; NS 2009 h.
Postavy: Raymond Asso (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Hlas režiséra (N.
Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); Robert (P. Quilter, BOYBAND, NS); Čas, Šľachtic, Námorník, Žalárnik, Úradník (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
GALLOVIČOVÁ Nora, 25.09.1965, Bratislava; SND 2002 bmped.
Baletný majster: (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND);
(P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
GÁLOVÁ Dana; p.
Preklad: (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
GARAJOVÁ Miriam, 18.10.1979, Bratislava; o.
Postava: Papagena (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
GARAJOVÁ SCHRAMEKOVÁ Lujza; RND 2010 h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
GARAJSZKI Margit.
Dramaturgia: (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka).
GARAMSZEGI Viktor, 19.11.1996, Košice; h.
Postava: Profeszor (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
GAŠPAREC Miloš.
Výtvarná spolupráca: (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
GAŠPARÍK Peter; AU BB posl.
Réžia a úprava: (M. Pelević, POMARANČOVÁ KÔRA, AU BB).
GAŠPAROVÁ Eva, 18.12.1962, Žilina; SDK 1988 h.
Postavy: Myška (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Realitná agentka
(J. Carrière, TERASA, SKD); Nyola (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
268
rocenka09_10 novy.indd 268
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GAŠPAROVÁ Tatiana, 15.06.1989, Košice; RMT 2008 h.
Postava: Bangi (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
GAŠPÁROVÁ Katarína, 30.12.1980, Košice; SDK 2004 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Šľachta, Ľud (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
GAVAČOVÁ Jana, 05.03.1980, Bratislava; GNG 2008 h.
Postavy: Silvia (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GAZDÍK Martin, 08.10.1978, Martin; SDK 2008 dr.
Dramaturgia: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); (V. Sigarev, VĹČIK,
SDK); (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); (E. Bondy, MÁŠA
A BETA, DJP); (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK);
(J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
Preklad, dramatizácia: (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP).
Úprava: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
GAZDÍK Michal, 27.08.1951, Jabloň, okr. Humenné; SKD 1974 h.
Postavy: Generál (J. Carrière, TERASA, SKD); Imro (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD);
Radovid (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
GEBORA György; d.
Dirigent: (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD)
GEIŠBERG Marek, 04.05.1982, Rimavská Sobota; SKD 2004 h.
Postavy: Obadja, Jochanan (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND);
Jano (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); Alcest (Molière, MIZANTROP, SKD); Radúz
(J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
GEIŠBERG Marián, 23.12.1953, Piešťany; SND 1992 h.
Postavy: Icharev (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); Vávra (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA,
SND).
GEIŠBERG Martin, 03.05.1978, Rimavská Sobota; dr.
Scénická hudba, dramaturgia: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
GERBOCOVÁ Monika, 23.10.1980, Snina; r.
Autor a réžia: (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD).
269
rocenka09_10 novy.indd 269
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GERI Rudolf, 28.10.1956, Košice; TW 2004 rd.
Hudobné naštudovanie: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ
SVOJHO LEONA, VŠMU).
GERJAK Milan, 12.02.1943, Prešov; DJZ 1972 opt, i.
Postavy: Potápač (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Kaderník,
Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GERJAKOVÁ Darina, 09.09.1953, Prešov; opt.
Postavy: De Lamballe, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík,
V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GIAČ Ivan, 28.02.1943, Trebostovo, okr. Martin; h.
Postava: Egonov otec (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
GLÉZLOVÁ Irena, 25.11.1955, Banská Bystrica; SO BB 1995 o (zbor).
Postava: Lili (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
GLOCKOVÁ Mária, 08.07.1952, Valaská, okr. Banská Bystrica; pedv.
Scenár, réžia: (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE
LÁSKY, AU BB).
GMUCA Pavol, 05.05.1987; VŠMU posl.
Postava: Scavezzo (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
GNOTH Egon, 22.04.1946, Nitra; hsklad., STDN 1999 k.
Korepetície, hudobná spolupráca: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
Scénická hudba: (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN).
Postava: Klavír (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
GODLA Milan, 16.09.1967, Košice; RMT 1992 h.
Autor: (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT); (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
Postavy: Vládca lesa (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Bruchter
(M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
GODLA Roman, 21.05.1974, Košice; RMT 2003 t.
Postava: Vilko (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
GOGA Marián; h.
Postavy: Solário, Vento (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
270
rocenka09_10 novy.indd 270
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GOGOVÁ Beáta, 06.04.1963, Prešov; SDK 1996 t (zbor), i.
Postava: Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
GOJDOVÁ Hana, 10.12.1976, Prešov; DJZ 1996 t.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P.
Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GOLISOVÁ Jana, 29.03.1981; h.
Postavy: Simona (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GOMBÁR Dodo, 03.06.1973, Trnava; r.
Autor, réžia: (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
GOMBÁROVÁ Larisa, 03.05.1973; sv.
Kostýmové návrhy: (B. Vian, PENA DNÍ, ŠT); (POSED, ŠT); (BIOPRODUKT, ŠT).
GONŠČÁK Ján, 27.08.1975, Žilina; Tangere 2006 um, ch.
Scénické návrhy, choreografia, réžia: (GENESIS, Tangere).
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
GONTKO Ivan, 26.01.1962, Partizánske; STDN 2003 bh.
Postava: Pánboh (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM
ZAKLIATYCH, StDN).
GORIĽOVÁ Zdenka, 04.01.1987; VŠMU posl.
Kostýmové návrhy: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Durasová, MILENEC, ART).
GRÁFOVÁ Božena; pedv.
Kostýmové návrhy: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Pedagogické vedenie: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (NOC
NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
GRAUS Pavel, 19.03.1983, Banská Bystrica; Š 12 2009 dr.
Dramaturgia: (S. Daubnerová, M.H.L., PAT).
GRAUSOVÁ Barbora, 02.05.1988, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postava: Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
GREČKO Tomáš; h.
Postava: Moderátor (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
271
rocenka09_10 novy.indd 271
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GREGOR Peter, 26.06.1980, Brezno; DZP 1995 h.
Postavy: Hrajú (3X(A); DzP).
GREGORIČKA Roman; h.
Video: (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
GREJTÁKOVÁ Júlia, 24.08.1968, Košice; SDK 2003 k.
Korepetície: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVRIEUR, SDK); (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK)
GREPPELOVÁ Kristína, 25.10.1984, Bratislava; h.
Postavy: Ošetrovateľka (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); Robina (S. Lindberg,
LAVV, DAB).
GREŠŠO Ján, 21.11.1952, Zvolen; DAB 1976 h, 2001 rd.
GROLL Peter, 01.05.1974, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (POCTA KRAVÁM, ED).
GRUSKOVÁ Alexandra, 24.10.1968, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (P. Quilter, BOYBAND, NS); (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
Kostýmové návrhy: (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
GRUSKOVÁ Anna, 21.03.1962, Modra.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR).
GUDABOVÁ Daniela, 01.01.1960, Trnava h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
GURBAĽ Marek, 18.09.1977, Prešov; SDK 2001 o.
Postava: Quinault (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
GUŤAN Štefan, 08.11.1974, Banská Bystrica; DZP 2003 h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
GYERMEK JÚLius, 18.04.1931, Dolné Hámre, okr. Žiar nad Hronom; r.
Preklad, úprava, réžia: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
272
rocenka09_10 novy.indd 272
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
GYIMESI Martin; SND 2010 o (zbor)., SO BB 2009 o (ah).
Postavy: Janio (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); Zbor (v nahrávke) (G. Dušík,
J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
GYÖNGYÖSI Tomás, 1957; t.
Šerm: (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
GYŐRY Gabriella, 03.03.1980; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
H
HABLÁK Rastislav, 05.12.1982, Poprad; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (S. Beckett, 2x BECKETT; a.ha.).
HADRABA Marián, 06.08.1971, Banská Bystrica; SO BB 2008 o (ah).
Postavy: Pietro (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Veľkňaz (G. Verdi,
NABUCCO, SO BB).
HAFSAHL Mona, 08.06.1948, Drammen, Nórsko; sv.
Kostýmové návrhy: (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
Scénické a kostýmové návrhy: (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
HAIDER Friedrich; d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
HAJDINOVÁ Klára; h.
Postavy: Sestra 1 (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit); Hrajú
(W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
HAJDU Ady, 05.08.1963, Bratislava; ASTORKA 1994 h.
Postava: Fernando (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
HAJDÚ László Szabolcs; JD 2008 h.
Postavy: Nikolaj Lvovič Tuzenbach (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Sebastia
(W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Konferencier, Vrchný (I. Békeffi,
L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
HÁJKOVÁ Zuzana, 11.06.1963, Bratislava; ŠT 1999 rd, ch
Choreografia: (BIOPRODUKT, ŠT)
273
rocenka09_10 novy.indd 273
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HAJNES Roland; ph.
Postava: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
HALÁK Róbert, 04.09.1977, Šaľa; NS 1999 h.
Postavy: Policajný komisár, Konferencier (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
HALÁKOVÁ Danica, 04.01.1978, Bratislava; p.
Preklad: (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); (R. Cooney, POPLACH V HOTELI
WESTMINSTER 2, DJGT); (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
HAĽAMA Ján, 09.01.1940, Nesluša, okr. Kysucké Nové Mesto; t.
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
HALAŠOVÁ Ivana, 09.07.1990, Martin; AU BB posl.
Postava: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
HALČÁKOVÁ Slávka, 20.12.1974, Dunajská Streda; h.
Postava: Šira (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
HAMAROVÁ Denisa, 13.04.1975, Bratislava; SND 2001 o.
Postavy: Sólové kvarteto, Kováčova dcéra, Matka Božia, Ženích, Archanjel Gabriel
(B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
HAMMEL Pavol, 07.12.1948, Bratislava; spev.
Scénická hudba: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
HANČOVSKÁ Gabriela; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
HANEČKA Boris.
Kostýmové návrhy: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK)
HANGURBADŽOVÁ Lucia, 04.04.1983, Kežmarok; RMT 2005 t.
Postavy: Rozprávačka (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Šuki (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
HANKO Jaroslav; AU BB posl.
Scénická hudba: (N. V. Gogoľ, BLÁZNOVE ZÁPISKY, AU BB)
HANSMAN Judita, 23.01.1967, Český Krumlov; h.
Postavy: Hrajú (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd); Hostinská
(J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
274
rocenka09_10 novy.indd 274
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HANULJAK Adam.
Video: (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12)
HANÚSKOVÁ Jana.
Postavy: Hlas (GENESIS, Tangere).
HANZELOVÁ Jana, 21.12.1984, Liptovský Mikuláš; VŠMU posl.
Dramaturgia: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
HANZLÍKOVÁ Monika, 04.11.1985, Rožňava; ACTORES 2004 h.
Postavy: Hrajú (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores); Hrajú (P.
Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores); Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores).
HANZO Ján, 07.06.1972, Prešov; DJZ 2004 rd.
HARAPES Vlastimil, 24.07.1946, Chomutov; t.
Postava: Generál M. R. Štefánik (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
HARRISON Alex Paul, 17.04.1989, Truro, Veľká Británia; SND 2008 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
5., 10. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni, Zima: Muž zimy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
HARUŠTIAK Ján, 10.08.1958, Martin; BDNR 1991 – 2009 bh.
Postavy: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR).
HARVAN Tomáš, 08.06.1985, Vranov nad Topľou; SDK 2004 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Surovec (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
HARVAN Vladimír, 01.07.1961, Košice; SND 2008 km.
Koncertný majster: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (Ch. Gounod,
FAUST, SND).
HASÁK M.
Scénická hudba: (HAIKU, DBD).
275
rocenka09_10 novy.indd 275
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HAŠČÁK Jozef, 18.02.1948, Košice; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK)
HAŠKO Juraj, 09.10.1975, Banská Bystrica; hsklad.
Výber hudby: (Ségur S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
Scénická hudba: (BONSOIR, DJZ); (ŠMÍRAČKY, BDnR); (P. Marber, DON JUAN
V SOHO, DJZ).
Postavy: Klávesy a spev (BONSOIR, DJZ).
HATALOVÁ Natália, 01.01.1989; h.
Postava: Simona (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
HATALOVÁ Soňa; VŠMU posl.
Postavy: Saša (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Erna (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Matka (M. Durasová, MILENEC, ART); Veronika
(L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
HAUSKRECHTOVÁ Jana; kv.
Kostýmové návrhy: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB)
HAVASI Peter ml, 12.02.1987, Košice; VŠMU posl.
Postavy: Ká (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); Dekan (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA,
VŠMU); Csóró (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
HAVASIOVÁ Erika; VŠMU posl.
Postavy: Kristína, Goša (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU); Anna Dmitrijevna (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Mária-Magdaléna (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
HAVIAR Juraj, 09.07.1971, Banská Bystrica; DJGT 1999 h.
Postavy: Inšpektor Fix (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ,
DJGT); Krab, Mikuláš (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT); Akad.
arch. Egmont Heidenreich (P. Kohout, ERÓS, DJGT); Čašník (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
HAVLIŠOVÁ Viera, 08.07.1954, Znojmo; SND t (zbor).
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
HEČKOVÁ Helena; p.
Preklad: (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
276
rocenka09_10 novy.indd 276
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HEFTY Michal, 20.09.1975, Bratislava; DTI 2005 h.
Svetelný dizajn: (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
HEINZOVÁ Mária; VŠMU 2007 dekan.
HELLER Ivo, 20.08.1938, Lučenec; h.
Postava: Dorant (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
HERÉNYI Gustáv, 30.05.1953, Bratislava; SND 1995 asr.
Postavy: Prvý kňaz (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Fotograf (Ch.
Gounod, FAUST, SND).
HERÉNYIOVÁ Gusta, 06.05.1930, Bratislava; t.
Postavy: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
HERIBAN Daniel, 25.03.1980, Trnava; SKD 2008 h.
Scénická hudba: (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD)
Postavy: Kamil (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); Filint (Molière, MIZANTROP, SKD).
HEVIER Daniel, 06.12.1955, Bratislava; spis.
Preklad: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
Preklad textov piesní: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
HIANÍKOVÁ Zuzana, 01.06.1987; t.
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Tancujú
(POCTA KRAVÁM, ED).
HILEK Adam; dh.
Postava: Taminko (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
HILMEROVÁ Monika, 07.10.1974, Bratislava; SND 2008 h.
Postava: Mária (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
HIMIČ Peter, 28.04.1969, Prešov; SDK 1999 rd.
HINDY Martin; h.
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Hrajú
(W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
HIRES Zsolt; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
277
rocenka09_10 novy.indd 277
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HLÁSNY Daniel, 19.01.1962, Zlaté Moravce; SND 2001 o (zbor).
Postava: Druhý ozbrojenec (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
HLAVÁČEK Oldo, 26.01.1934, Bratislava; SND 1962 h.
Postava: Starý Glov (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
HLAVATÁ Zuzana; VŠMU posl.
Scénické návrhy: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU)
HLAVATÝ Marián, 26.12.1967, Nitra; t.
Pohybová spolupráca: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
HLAVŇOVÁ Petra; t.
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
HLINKOVÁ Andrea, 10.01.1975, Bratislava; r.
Réžia: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK).
HODÁLOVÁ Alena, 25.09.1958, Nové Zámky; SO BB 1983 o.
Postavy: Maddalena (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Dáma (G.
Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Chivria (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ
JARMOK, SO BB).
HOFFER Hans; sv.
Scénické návrhy: (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
HOFFSTÄDTEROVÁ Vanda, 27.11.1985, Bratislava; h.
Postava: Ivana (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
HOLKOVÁ Katarína, 28.02.1976, Liptovský Mikuláš; sv.
Scénické návrhy: (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK).
Kostýmové návrhy: (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); (R. Cooney, M. Cooney, TOM,
DICK A HARRY, SDK); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ);
(P. Kohout, Erós, DJGT); (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (J. Carrière,
TERASA, SKD).
HOLLÁ Veronika, 26.04.1985, Bratislava; SND 2003 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – dve dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
278
rocenka09_10 novy.indd 278
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HOLLÝ Marek, 07.11.1971; sv.
Scénické návrhy: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND); (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ); (V. Bellini, PURITÁNI,
SND); (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
HOLOCSY Katalin, 14.08.1976, Komárno; JD 2003 h.
Postavy: Viktória (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Natalija
Ivanovna (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Olivia (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Hviezda revue (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
HOLOCSY Krisztina, 15.03.1975, Komárno; JD 1995 h.
Postavy: Dada, Šarkanov brat 3 (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); Drusilla
(K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Oľga (A. P. Čechov, TRI
SESTRY, JD); Mimóza (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
HOLOŠKA Gregor, 10.06.1977, Myjava; DJP 2000 h.
Postavy: Ondro Dokopy (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Milicionár, Muž, Otec, Andrej, Náčelník, Uhliar, Lotor 2, Klaun 1, Vojak 1 (E. Bondy,
MÁŠA A BETA, DJP); Pišta (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO
PRI OBŽINKOCH, DJP).
HOLOVÁČ Igor, 01.11.1964, Martin; SND 1999 t (sol), 2002 bmp.
Baletný majster: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
(MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND).
HOLUB Ivan, 19.09.1964, Znojmo; r.
Réžia: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
HOLUBOVÁ Alexandra, 28.10.1986, Košice; AU BB posl.
Postava: Barborky (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
HOMOLA Matúš.
Scénická hudba: (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, StZA)
Postavy: Účinkujú (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, StZA).
HOMOLKA Jan, 01.01.9999, Prievidza; BDZ 2008 bh.
Postavy: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Jakub (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
279
rocenka09_10 novy.indd 279
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HOMOLOVÁ Michaela; p.
Preklad: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ).
HORÁK Karol, 13.09.1943, Katarínska Huta, okr. Lučenec; dram.
Autor: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
HORÁNYI László; h.
Postava: Tomao Nicomaci (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
HORÍNKOVÁ Lenka, 12.06.1980, Trstená, okr. Dolný Kubín; SO BB 2009 dr.
Dramaturgia: (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ,
SO BB); (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
Réžia: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
HORJÁN Viktor, 29.07.1975, Komárno; GNG 2008 h.
Postavy: Hrajú (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG); Hrajú (V. Klimáček,
DÍLERI, GNG).
HORŇÁK Ľubomír; hsklad.
Hudobné naštudovanie: (P. Quilter, BOYBAND, NS).
HORŇÁK Martin, 09.03.1952, Trenčín; SKD 1974 h.
Postavy: Marc (Y. Reza, KUMŠT, SKD).
HORŇÁKOVÁ Katarína, 03.08.1983, Košice; SDK 2006 h.
Postavy: Pani Lindeová (H. Ibsen, NORA, SDK); Sestra (V. Sigarev, VĹČIK, SDK);
Dvorné dámy (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
HORNYÁKOVÁ Eva, 14.10.1980, Levoča; SND 2009 o.
Postavy: Pamina, Prvá dáma (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Marguerite (Ch. Gounod, FAUST, SND).
HORVÁTH A.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
HORVÁTH Karol D., 15.02.1961, Bratislava; dr.
Postavy: Texty načítali (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová,
OD MARÍNY, NG).
HORVÁTH Katalin Magdolna, 26.08.1952; kv.
Kostýmové návrhy: (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
280
rocenka09_10 novy.indd 280
25.4.2012 10:08:21
umeleckí pracovníci
HORVÁTH Samuel; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
HORVÁTH Tomáš, 26.05.1980, Bratislava; h.
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
HORVÁTH Emil, 12.11.1945, Nitra; SND 1984 h.
Réžia: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB).
Úprava: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
Postavy: Al Lewis (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
HORVÁTHOVÁ Júlia, 16.05.1980, Bratislava; t.
Postavy: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS); Táňa (J. Ďurovčík, P. Pavlac,
P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
HOSPODÁR Pavol; video.
Videoprojekcia: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
HOŠTÁKOVÁ Iveta, 11.03.1985, Trnava; VŠMU posl.
Postava: Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
HOTOFFSON Ian; sv.
Scénické návrhy: (V. Klimáček, DÍLERI, GNG).
HRAPKO Adam.
Postava: Hrajú (Zaki, MŇA KEDYS`, Š 12).
PAIN Agda B., 19.06.1976, Košice; DLD 2006 dr.
Dramaturgia: (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
HRČKA Juraj, 29.05.1980, Bratislava; DAB 2002 h.
Postavy: Kaderník a pedikúr (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Neznámy
(M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
HRIADEL Viliam, 21.06.1945, Enniskillen, Kanada; SKD 1979 r, h.
Postavy: Anton (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); Bask (Molière, MIZANTROP, SKD);
Pribina (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
HRIADEĽOVÁ Jana, 09.05.1975, Humenné; VŠD 1999 t.
Postavy: Matka Štefánika, Emília Chovanová, Matka Benzoni, Louise Weissová,
281
rocenka09_10 novy.indd 281
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
Pani Janssenová, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Gajdošík (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
HRÍBIK Roman; VŠMU posl.
Postava: OJV Formaggi (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU).
HROMADA Rudolf, 25.09.1958, Partizánske; SO BB 1994 rd.
HROMADOVÁ Oľga, 04.08.1961, Skalica; SO BB 1982 o.
Postavy: Toffana (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); Parasia (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
HROMEK Oliver; VŠMU posl.
Postava: Bača (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
HRONČOKOVÁ Soňa, 01.01.1983, Bratislava; SDT 2008 t (ah).
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Tancujú
(G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
HROZNOVÁ Kristína, 04.01.1981, Myjava; kv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); (J. Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD).
HRUBANIČOVÁ Ingrid, 03.05.1965, Michalovce; h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
HUBA Martin, 16.07.1943, Bratislava; SND 1974 h.
Pedagogické vedenie: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU);
(L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (L. Brutovský, M. Zakuťanská,
QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
Réžia: (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD).
HUBINÁK Juraj, 12.01.1983, Bratislava; dr.
Dramaturgia: (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG); (S. Beckett, 2x BECKETT; a.ha.).
HÜBNEROVÁ Gabriela, 28.02.1979, Revúca; SND o.
Postavy: Tretia dáma (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Barónka
(J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
282
rocenka09_10 novy.indd 282
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
HUDÁČEK Pavol.
Film: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
HUDÁK Michal, 27.10.1978, Košice; SO BB 2004 km.
Koncertný majster: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (G. Verdi,
NABUCCO, SO BB); (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); (G. Donizetti, LINDA DI
CHAMOUNIX, SO BB); (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB).
HUDÁK Štefan, 27.06.1942, Veľký Šariš; sv.
Scénické návrhy: (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT); (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT); (P. Kohout, Erós, DJGT);
(I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD); (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO
SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT).
HUDÁKOVÁ Danica, 17.08.1969, Brno; STDN 1999 bh.
Postavy: Anjelský výbor, Čarodej, Macocha (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Opica, Domorodec, Planéta,
Vlk, Dieťa Komár, Had (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); Musetta
(K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
HUDÁKOVÁ Zuzana.
Scénické a kostýmové návrhy: (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
HUDEC Martin, 11.10.1975, Bratislava; NS 2009 h.
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
HUDEC Peter, 18.09.1974, Banská Bystrica; DZP 1995 h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
HUDEC Radovan, 18.08.1981, Bratislava; STDN 2009 bh.
Postavy: Tibor, Lomidrevo, Smrtihlav (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH,
ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Čierny leopard Baghíra, Domorodec, Planéta, Vlk, Komár, Had (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN);
Biely Jánošík (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); Emille (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY
A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); Hrajú a sa hrajú (P. Dobšinský, AKO ŠLO VAJCE
NA VANDROVKU, StDN).
HUDEKOVÁ Zuzana, 16.09.1981, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (Zaki, MŇA KEDY`, Š 12); (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB); (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12).
283
rocenka09_10 novy.indd 283
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
HUDOBA Martin, 11.05.1973, Žilina; ph.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
HULECOVÁ Mária, 12.05.1989, Liptovský Mikuláš; AU BB posl.
Postavy: Chór (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB); Alica (L.
Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
HULINOVÁ Petra, 21.11.1985; VŠMU posl.
Postavy: Johanka u kráľa (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU);
Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
HULMANOVÁ Anna, 06.01.1959, Žilina; MDZ 2004 h.
Postavy: Myška (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Anita (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Záhradníčka, Mama Leonarda,
Princezná, Hus, Lucia, Rozprávačka (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
HUMEŇANSKÁ Petra, 29.08.1984, Prešov; h.
Postavy: Hrajú (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); Lucia (S.
Štepka, MÁM OKNO, RND); Dievčatá (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
HUNDŽA Štefan, 10.09.1964, Rožňava; SDK 2008 o (zbor).
Postava: Fersen (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
HURTA Peter, 01.09.1945, Martin; sa.
Svetelný dizajn: (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
HURTIGOVÁ Jana, 24.03.1975, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); (M. D. Levin,
MŔTVE DUŠE, DAB); (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); (FIGARO, BBD); (Y. Reza,
KUMŠT, SKD); (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
(F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
HUSOVSKÝ Martin, 10.11.1984, Prešov; hsklad.
Scénická hudba: (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
HVIŠČ Martin, 25.11.1971, Bratislava; r.
Preklad, réžia: (S. Beckett, 2x BECKETT; a.ha.).
HÝROŠŠ Michal, 04.10.1979, Bojnice; SO BB 2006 o.
Postavy: Gabriele Adorno (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Gricko (M. P.
Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Ismaele (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
284
rocenka09_10 novy.indd 284
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
CH
CHALMOVSKÝ Milan, 05.10.1973, Bojnice; h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
CHEMITOVA Yuliya, 23.09.1984, Urenhoj, Rusko; SDK 2006 t.
Postavy: Guiliana Benzoni, Louise Weissová, Antoinette Janssenová, Kurtizána,
Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Rakúski vojaci, Ľud, Šľachta (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
CHETVERNYA Elena Gennadevna, 21.10.1976, Voronež, Rusko; SDK 2001 t.
Postavy: Slečna Frídová, Louise Weissová, Antoinette Janssenová, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková,
J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
CHLEPKOVÁ Kristína; VŠMU posl.
Dramaturgia: (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
CHMELO Vladimír; o.
Postava: Sir Riccardo Forth (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
CHUDÁ Monika, 27.09.1994; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
CHUDOVSKÝ Marián, 05.02.1959, Banská Bystrica; r.
Réžia: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
CHUŤKOVÁ Lucia; hsklad.
Scénická hudba: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (BARBADOS, Š 12).
I
IČOVÁ Mária, 09.04.1989, Košice; h.
Postava: Dvorné dámy (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ,
SDK).
IGONDA Juraj, 17.01.1983, Žilina; h.
Postava: Účinkujú (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA
MLADEJ GENERÁCIE, StZA).
285
rocenka09_10 novy.indd 285
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
IHNÁT Daniel; h.
Postavy: Okoloidúci 2, Policajt 2 (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
IĽKANIN Michal, 29.09.1984, Svidník; DAD 2008 h.
Postava: Roman (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
ILLÉS Oszkár, 04.02.1967, Kapušany, okr. Trebišov; THK 1991 h.
Postavy: Tizedes (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Kudelka (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK); Poľovník (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK); Gaston
Auriol (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
ILUV Imre; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
IMRICHOVÁ Ivana; DJZ 1996 dr.
IRKAEVA Valéria, 25.12.1986, Kaliningrad, Rusko; SDK 2007 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
IŠTÓKOVÁ Ingrid, 16.10.1963, Nitra; MDZ 2010 h.
Postava: Divoká žena (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ).
IŠTVANCOVÁ Kristína, 21.05.1990, Trnava; KBA abs.
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
IVAN Ján, 06.09.1967, Košice; DJZ 2005 h.
Postavy: Colm (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Maestro Giacommo Tecnogrande/vedecko-fantastický Dirigent: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Arcibiskup, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík,
V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Pisár (Molière, LAKOMEC,
DJZ).
IVANKO Kevin; ACTORES 2007 h.
Postava: Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores).
IVANKOVÁ Katarína, 26.07.1982, Kysucké Nové Mesto; NS 2010 h.
Postavy: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ); Anna, Dáša, Desana (P. Quilter, BOYBAND, NS); Camilla
(W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
286
rocenka09_10 novy.indd 286
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
IWAFUCHI Miki, 04.09.1986, Nigata, Japonsko; SND 2007 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – Tri dámy, Jeseň: Dve dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
J
JAHELKA Oliver, 14.02.1987, Bratislava; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Muž (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND); Sólo –
pán (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
JAKAB Ján, 05.06.1979, Košice; DJZ 2008 h.
Postavy: Aloysius (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Quide Rocko/Extrémny
verný barytón (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Hébert (G.
Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Policajný komisár (Molière, LAKOMEC, DJZ).
JAKAB Róbert, 23.07.1976, Nitra; ASTORKA 2006 h.
Postavy: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT); Pierre Glag (A. P.
Čechov, PLATONOV, Astorka).
JAKABČIN Juraj; sa.
Svetelný dizajn: (GENESIS, Tangere)
JAKUBCOVÁ Karolína; dh.
Postav: Paminka (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
JAKUBEK Slavomír, 13.12.1957, Prešov; SND 2006 šéfdr.
Dramaturgia: (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND); (Ch. Gounod, FAUST, SND).
JANEKOVÁ Adela, 21.04.1978, Prešov; DJZ 2005 t.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P.
Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
JANÍČEK Jakub, 15.12.1988, Bratislava; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
JANÍČEK Pavol; hsklad.
Scénická hudba: (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
287
rocenka09_10 novy.indd 287
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
JANÍČKOVÁ Zuzana, 08.12.1985, Partizánska Lupča, okr. Liptovský Mikuláš;
AU BB posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
JANIŠOVÁ Svetlana, 20.02.1980, Čadca; DJZ 2009 h.
Postavy: Lottie (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Modistka, Šľachta, Ľud
a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
JANKŮ Peter, 12.02.1974, Lučenec; sv.
Scénické návrhy: (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG); (É. Pataki, EDITH
A MARLENE, NS)
JÁNOŠ Michal, 07.05.1986, Bratislava; DJP 2009 h.
Postavy: Franz (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.);
Akast (Molière, MIZANTROP, SKD); Mladý Glov (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND);
Hrajú (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); Pierre (M. Durasová,
MILENEC, ART); Ipolit (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.);
Petrell (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); Mravec, Permoník
(L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); Rozprávač (T. Pratchett,
S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
JANOUŠKOVÁ Viktória, 21.07.1958, Bratislava; dr.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR).
JANOVE Jana; AU BB posl.
Úprava a réžia: (I. Dousková, HRDÝ BUDŽES, AU BB).
JANOVIC Tomáš, 22.05.1937, Bratislava; spis.
Autor: (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON, NG).
JANSKÝ Ľudovít; AU BB posl.
Postava: Veľkí ľudia (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
JASAŇ Michal; VŠMU posl.
Dramaturgia: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU)
JASLOVSKÝ Marián; hs.
Scénická hudba: (V. Klimáček, TICHÝ PÔVAB BANKOMATOV, GNG).
288
rocenka09_10 novy.indd 288
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
JAŠKOVÁ Lucia, 17.05.1978, Košice; SKD 2003 h.
Postavy: Celiména (Molière, MIZANTROP, SKD).
JAVORSKÝ František, 02.12.1954, Gaboltov, okr. Bardejov; NS 2007 rd.
JAVORSKÝ Igor, 31.12.1960, Bratislava.
Postava: Texty načítali (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová,
OD MARÍNY, NG).
JEDĽOVSKÁ Mária, 08.10.1951, Žakovce, okr. Poprad; DJP 2002 h.
Postavy: Capková (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
JEDĽOVSKÝ Vladimír, 07.11.1951, Čaka, okr. Levice; DJP 2002 h.
Postavy: Riman (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.); Básnik, Pán B. (E. Bondy,
MÁŠA A BETA, DJP); Barón Kostrovický (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
JÉGH Richard, Bratislava; dh.
Postavy: Chlapec (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART).
JEGOROV Sergej, 01.11.1979, Kyjev, Ukrajina; SDK 2006 t.
Postavy: Generál M. R. ŠTEFÁNIK, M. R. ŠTEFÁNIK, Ostatné postavy (M. R.
ŠTEFÁNIK, SDK); JÁNOŠÍK (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
JELUŠOVÁ Nadežda, 01.10.1980, Piešťany; SKD 2008 h.
Postavy: Zoja (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); Elianta (Molière, MIZANTROP, SKD);
Prija (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
JENČOVÁ Jana, 29.11.1989, Vranov nad Topľou; AU BB posl.
Postava: Karla (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB).
JENIS Aleš, 20.07.1977, Bratislava; o.
Postava: Sir Riccardo Forth (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
JESENSKÁ Martina, 19.12.1970, Martin; MDZ 2007 rd.
JOHANSSON Alma; SND t (zbor).
Postava: Jar: Zbor – dve dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA,
SND).
289
rocenka09_10 novy.indd 289
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
JOKELOVÁ Silvia.
Kostýmové návrhy: (H. Ibsen, NORA, SDK).
JUGAPUU Triin; h.
Postava: Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
JUHAŇÁKOVÁ Blanka, 10.07.1962, Skalica, okr. Senica; SND 2006 zb.
Zbormajster: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
JUHÁS Tomáš, 25.01.1978, Šaľa; SND 2005 o.
Postavy: Tamino (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Faust (Ch. Gounod,
FAUST, SND).
JUHÁSZ Diana; h.
Postava: Líza (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
JURÁŇOVÁ Jana, 19.02.1957, Senica; spis.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR)
JURČIŠIN-KUKĽA Jozef; h.
Postava: Hrajú (Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY, Š 12).
JURČOVÁ Danica, 05.08.1976; h.
Postava: Desdemona (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
JUREČKA Martin, 30.05.1982, Liptovský Mikuláš; ph.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
JURÍČKOVÁ Barbora, 14.01.1985, Bojnice; BDZ 2008 bh.
Postavy: Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Alžbetka (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); Hrajú (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
JURIKA Miroslav.
Texty piesní: (P. Quilter, BOYBAND, NS); (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová,
KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU).
JURIŠINCOVÁ Jana, 28.04.1982, Krompachy; DJZ 2005 h.
Postavy: Dalia (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Miriota Kolcová/Veľmi
tichý soprán (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Rosalie, Šľachta,
Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ); Marianna (Molière, LAKOMEC, DJZ).
290
rocenka09_10 novy.indd 290
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
JUROVSKÁ Michaela, 26.01.1943, Bratislava; p.
Preklad: (M. Durasová, MILENEC, ART).
K
KAANOVÁ Katarína, 21.12.1984, Humenné; SND 2009 t (s+b).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
1., 9., 15. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Sólo – dáma, Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
KADLEČÍK Peter, 22.04.1981, Bratislava; DAB 2003 h.
Postava: Hakan (S. Lindberg, LAVV, DAB).
KADLEČÍKOVÁ Lenka, 10.12.1980, Myjava; kv.
Kostýmové návrhy: (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); (G. Dušík, J. Moravčík,
V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); (BONSOIR, DJZ).
KÁKOŠ Martin, 09.07.1955, Bratislava; NS 2007 rč.
KALAFUT Michal, 28.05.1987, Kežmarok; VŠMU posl.
Postavy: Cigán (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Timoteo (C. Goldoni,
VEJÁR, SND); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
KALINA František, 26.09.1919 – 03.01.1981; p.
Preklad: (Molière, LAKOMEC, DJZ).
KALINAY Bruno; h.
Postavy: Dauphin (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
KALINKA Andrej, 07.09.1978, Nitra; hsklad.
Scénická hudba: (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM
ZAKLIATYCH, StDN); (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); (B. Vian, PENA DNÍ, ŠT).
Postava: Pánboh (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM
ZAKLIATYCH, StDN).
KÁLLAYOVÁ Viera, 05.06.1975, Košice; SDK 2002 o.
Postavy: Alice (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Dangeville
(F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
291
rocenka09_10 novy.indd 291
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KANÁLOŠ J.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
KANÓCZ Zuzana, 21.11.1979, Košice; h.
Postavy: Miki (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); Neznámy (M. D. Levin, MŔTVE
DUŠE, DAB).
KÁNTOROVÁ Zuzana, 21.10.1976; psp.
Pohybová spolupráca: (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ,
SDK).
KAPEC Jozef, 26.07.1978, Považská Bystrica; h.
Postava: Montano (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
KAPITÁŇOVÁ Daniela, 30.07.1956, Komárno; spis.
Autor: (D. Kapitáňová, O CINTORÍNE, AU BB).
KAPRÁLIK Dušan, 21.02.1948, Martin; NS 1973 h.
Postava: Louis Leplée (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
KAPRÁLIK Martin, 11.04.1976, Bratislava; NS 2010 h.
Postava: Denis (P. Quilter, BOYBAND, NS).
KAPRÁLIK Ondrej, 06.04.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Réžia, úprava: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
Postava: Zvukár Phil (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU).
KAPRINAJ Ladislav; k.
Korepetície: (Ch. Gounod, FAUST, SND)
KAPUSTOVÁ Petra, 11.01.1985, Martin; AU BB posl.
Dramaturgia: (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
KARÁCSONYOVÁ Marta, 21.10.1984; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
KAROLOVÁ Dana, 02.09.1973, Komárno; DJGT 1999 h.
Postavy: Indická princezná Auda (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA
ZA 80 DNÍ, DJGT); Erna (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
292
rocenka09_10 novy.indd 292
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KASALA Igor, 16.02.1968, Bojnice; DJZ 1999 h.
Postavy: Zubár, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Anzelm (Molière, LAKOMEC, DJZ).
KASSAI Csongor, 24.08.1972, Kráľovský Chlmec; RND 1996 h.
Postava: Hrajú (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG).
KAŠŠA Juraj, 03.08.1983, Banská Bystrica; AU BB posl.
Postava: MUDr. Basilio (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA
KLINIKE LÁSKY, AU BB).
KAVASCHOVÁ Dominika, 19.05.1989, Košice; VŠMU posl.
Postavy: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12); Zamira (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Pani Candida (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Sestrička
(N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
KAVEC Adam, 21.08.1982, Žilina; SO BB 2006 t (zbor).
Postava: Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
KAZIMÍR Ivan, 19.01.1962; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
KECEROVÁ Henrieta, 14.07.1973, Košice; SDK 2000 h.
Postavy: Linda (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); Futura
(J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Ivona (W. Gombrowicz,
IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
KEDER Ján; SND 1995 o (zbor).
Postava: Druhý kňaz (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
KELEMEN Csaba, 10.09.1955; h.
Postava: Konrád (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK).
KEMKA Juraj, 26.08.1975, Martin; ASTORKA 2001 h.
Postavy: Imrich Repa (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA);
Michail Platonov (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
KÉPESOVÁ Lena, 09.02.1960, Luck, Ukrajina; SDK 2001 i, 2001 t (zbor).
Inšpícia: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
KERATA Ladislav, 01.01.1961, Nováky; r.
Autor, réžia: (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
293
rocenka09_10 novy.indd 293
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KERESTEŠOVÁ Veronika; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (BARBADOS, Š 12); (L. Brutovský, M. Zakuťanská,
QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
KEREŠ Milan, KEREŠ Miňo; ch.
Choreografia: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK); (P. Quilter, BOYBAND, NS).
ORAVCOVÁ Helena; SND 2008 š.
Šepkár: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (Ch. Gounod, FAUST, SND).
KEŤKOVÁ Anna, 19.07.1946, Záhorce, okr. Veľký Krtíš; DJGT 2008 š, i.
Šepkár: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); (P. Kohout, Erós, DJGT); (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
KHABLO Oleksandr, 10.03.1955, Donetskaja, Ukrajina; SDK 2000 pt.
Postavy: Učiteľ (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Otec, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková,
J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
KIANICA Radovan, 20.10.1979, Bytča; MDZ h.
Postavy: Turio (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Malý
Leonardo (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
KICSA Katalin, 03.03.1981, Košice; THK 2008 h.
Scénické a kostýmové návrhy: (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK)
Postava: Claire Linekette (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER,
THK).
KIČIŇOVÁ Miriam, 23.10.1985, Veľaty, okr. Trebišov; dr.
Dramaturgia: (J. Cocteau, ĽUDSKÝ HLAS, ART); (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); (H. Ibsen, NORA, SDK).
Úprava: (H. Ibsen, NORA, SDK).
KILÉNYI Mária.
Video: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
KIRÁĽOVÁ Andrea, 28.03.1984, Trnava; NS 2009 h.
Postavy: Momopne (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Laura, Viera, Felícia, (P.
Quilter, BOYBAND, NS); Hermiona, Perdita (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
KIŠ Martin; video.
Film: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
294
rocenka09_10 novy.indd 294
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KITTLER Vladimír, 19.04.1968, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
KIVADER Vladimír, 16.04.1982, Prešov; AU BB posl.
Réžia: (A. P. Čechov, Fajčenie vraždí, AU BB); (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD).
Úprava: (A. P. Čechov, Fajčenie vraždí, AU BB).
KLADIVO Ján Boleslav; hsklad.
Scénická hudba: (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ).
KLEIN Oto, 23.09.1974, Bratislava; o.
Postavy: Tamino (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Lord Arturo Talbo
(V. Bellini, PURITÁNI, SND).
KLEINOVÁ Eva; kv.
Kostýmové návrhy: (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB); (Timrava, KRÁSA
KRÁS, SD); (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD).
KLEIS Marián ml., 01.01.1954, Košice; r.
Námet: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND)
KLEMPÁROVÁ Alena, 17.10.1975, Kežmarok; RMT 1996 h.
Postava: Kašuki (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
KLÍMA Miloslav, 22.09.1941; pedv.
Pedagogické vedenie: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
KLIMÁČEK Viliam, 14.09.1958, Trenčín; GNG 1985 um, r, h.
Réžia: (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG); (V. Klimáček, DÍLERI, GNG).
Autor: (V. Klimáček, DÍLERI, GNG); (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček,
J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel,
SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR); (V. Klimáček, TICHÝ PÔVAB BANKOMATOV, GNG); (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG).
Libreto: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ).
KLIMAŠOVSKÝ Pavol, 25.12.1958, Žilina; MDZ 2004 h.
Postavy: Pantino (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Výpravca, Poštár, Otec Leonarda, Organista, Rozprávač (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
295
rocenka09_10 novy.indd 295
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KLIMO Barbara, 28.03.1976, Rakúsko; r.
Réžia, choreografia, kostýmové návrhy: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX,
SO BB).
KLIMO Jakub; SDT 2008 sv.
Scénické návrhy: (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
KLINGA Péter; h.
Postavy: Kráľovič, Šarkanov brat, Drevorubač, Žoldnier 1 (I. Csukás, I. Bergendy,
DRAK ŠÜŠÜ, JD).
KLINKO Ján; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
KĽUČIAR Jakub; h.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
KMEŤKOVÁ Mária.
Scénická hudba: (BARBADOS, Š 12).
KNAPOVÁ DAUBNEROVÁ Zuzana, 14.07.1977, Bratislava; DTI 2009 dr, h.
Dramaturgia: (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
Postavy: Hrajú (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
KŇAŽKO Milan, 28.08.1945, Horné Plachtince, okr. Veľký Krtiš; SND 1985 h.
Postavy: Cecil (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S); Hrajú (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S).
KOBEZDA Róbert, 11.01.1974, Košice-Šaca; ACTORES 1999 h.
Postavy: Hrajú (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores); Hrajú
(P. Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores); Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ
AKTÉRI, Actores).
KOBIELSKY Vladimír, 26.07.1975, Vranov nad Topľou; SND 2003 h.
Postavy: Dvoran (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Barón del
Cedro (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
KOCIAN Andrej; SO BB 2010 t (ah).
Postava: Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
296
rocenka09_10 novy.indd 296
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOCMAN Jan, 22.05.1973, Bratislava; sv.
Scénické návrhy: (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd).
Kostýmové návrhy: (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd); (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
Pedagogické vedenie: (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY
90-TE, VŠMU); (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (F. Kafka,
ZÁMOK, VŠMU); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
KOCÚRIKOVÁ Zuzana, 19.12.1948, Bratislava; SND 1971 h.
Postava: Pani Gertrúda (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
KOČAN Ladislav, 09.01.1952, Piešťany; DJP 2002 r.
Autor: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); (J. Grimm, W. Grimm,
L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
Réžia: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
KOČANOVÁ Annamária, 26.07.1953, Humenné; DJP 2002 h.
Postava: Hvel (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
KOČANOVÁ Kristína.
Choreografia: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
KOČIŠ Peter, 19.10.1965, Nitra; h.
Postava: Christophe (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
KODOŇ Lukáš, 30.09.1981, Bratislava; r.
Video: (S. Daubnerová, M.H.L., PAT); (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA
A VÍLA, SDK); (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
KOHÚT Kristián, 11.09.1978, Bratislava; SND 2004 t (zbor).
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
KOHÚTKOVÁ Adriana, 06.06.1966, Bratislava; SND 1993 o.
Postavy: Mathilde, Sestra Paskalina (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND); Marguerite (Ch. Gounod, FAUST, SND).
KOKOŠ Adrián; d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
KOLÁŘ Robert; hsklad.
Scénická hudba: (BARBADOS, Š 12)
297
rocenka09_10 novy.indd 297
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOLBAŠSKÝ Miroslav, 09.08.1964, Košice; BDK 1994 bh.
Postavy: Principál, Geppetto, Sedliak (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); Kubo,
Aucassin (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
KOLEK-SPASKOV Elena, 15.03.1982, Štipe, Macedónsko; h.
Pohybová spolupráca: (M. Durasová, MILENEC, ART).
Postava: Hrajú (I. Blahút, NIEČO MÁLO O ŽENÁCH, Pd).
KOLEMBUSOVÁ Klaudia, 08.12.1981; DAB 2007 h.
Postava: KOLUMBÍNA (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB).
KOLENČÍK Andrej; r.
Réžia: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
KOLENÍK Ján, 11.11.1979, Banská Bystrica; SND 2004 h.
Postavy: Jochanan (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Pán Evaristo (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
KOLLÁR Ivan, 04.03.1937, Žilina; i.
Postava: Ženích (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD).
KOLLÁR Martin.
Postava: Huslista (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
KOLLÁR Viktor, 15.06.1977, Trenčín; DJP 2004 r.
Preklad a dramatizácia: (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP).
Úprava: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
Réžia: (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP); (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY,
DJP).
KOLLÁRIK Kamil, 04.02.1981, Bratislava; h.
Video: (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
Postava: Hrá (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
KOŁODZIEJ Romina, 18.04.1986; SND 2007 t (s+b).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Leto: Dámy, Jeseň: Sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
KONEČNÁ Zuzana, 11.01.1985, Bratislava; ASTORKA 2009 h.
Postavy: Účinkujú (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); Sabina (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); STELLA (J. W. Goethe, STELLA, Astorka);
Mária Greko (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
298
rocenka09_10 novy.indd 298
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KÖNIG Peter, 25.09.1938, Spišská Nová Ves; h.
Postavy: Mudroš (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD);
Ján Bučinský (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
KOPÁLOVÁ Michaela, 31.05.1972, Modra; SO BB 1990 o (zbor).
Postava: Rubina (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
KOPPEROVÁ Gabriela; o.
Postava: Mária Boccanegra (Amélia Grimaldi) (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA,
SO BB).
KOPSOVÁ Jana, 09.02.1962, Bratislava; SND asr.
KORENÁ Lucia, 09.08.1984, Čadca; STDN 2006 bh.
Postavy: Anjelský výbor, Krčmárka, Laktibrada (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA,
PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Had Kaa, Domorodec,
Dievča, Planéta, Vlk, Komár, Had (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN);
Krstná mama, Malý JÁNOŠÍK, Víla, Anička, Krčmárka (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN);
Chromá Kráska (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); Hrajú
a sa hrajú (P. Dobšinský, AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU, StDN).
KORENČI Štefan, 21.12.1963, Bratislava; a.ha. r.
Réžia: (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.); (N. D´Introna, G. Ravicchio,
ROBINSON CRUSOE, SDK).
KORENČI Anton, 09.02.1986, Bratislava; r.
Réžia: (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.); (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK); (A. Korenči, J. Bielik, PIAF, a.ha.);
(A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); (R. W. Fassbinder, … LEN
KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.).
Dramaturgia: (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.); (A. N. Ostrovskij, NEMÁ
KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.).
Autor: (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); (A. Korenči, J. Bielik,
PIAF, a.ha.).
Výber hudby: (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
KOROGNAI Károly, 18.02.1961; THK 2007 um, r.
Réžia: (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK); (M. Eisemann, I. Zágon,
I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
Postava: Knieža Móric (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
299
rocenka09_10 novy.indd 299
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOSOVÁ Annamária, 20.03.1980; VŠMU abs.
Kostýmové návrhy: (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ).
Kostýmová realizácia: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
KOSINOVÁ Milada; o.
Postava: Adriana (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
KOSTELNÍK Tomáš; VŠMU posl.
Postavy: Minátor, Marián (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU); Cigán (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Speer (Ö. von Horváth,
KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Ján Učeník (P. O. Hviezdoslav, HERODES
A HERODIAS, SND).
KOSTELNÝ Ľuboš, 05.06.1981, Martin; SND 2003 h.
Postava: Fero (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
KOSTKA Branislav, 17.06.1971, Láb, okr. Bratislava-vidiek; hsklad.
Scénická hudba: (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
KOSTROŇ Peter.
Technická spolupráca: (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT)
KOŠICKÁ Lenka, 27.03.1975, Košice; h.
Postava: Hrajú (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.).
KOŠÍKOVÁ Katarína, 20.06.1985, Partizánske; SND 2010 t.
Postavy: Žena (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND); 4., 10.
dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND);
Leto: Sólo – Dáma, Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
KOŠŤÁLIKOVÁ Soňa, 19.11.1986; AU BB posl.
Postavy: Účinkuje (M. Pelević, POMARANČOVÁ KÔRA, AU BB); Kráľovná (W.
Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
KOŠŤÁLOVÁ Frederika; h.
Postavy: Dorka, Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
KOTÚČEK Martin, 16.06.1981, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (POCTA KRAVÁM, ED).
Kostýmové návrhy: (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
300
rocenka09_10 novy.indd 300
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOVÁCS Michal, 01.01.1988; sa.
Svetelný dizajn: (J. Cocteau, ĽUDSKÝ HLAS, ART); (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
KOVÁČ Andrej, 11.02.1979, Bratislava; BBD 2005, DLD 2008 bh.
Postavy: Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); Čerti, Vavro, Kubo (J.
Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD); Luigi,
Bartolo (FIGARO, BBD).
KOVÁCS László; h.
Postavy: Ďalej hrajú (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Ďalej
hrajú (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
KOVÁČ Marián; hudobník.
Postava: Harmonikár (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
KOVÁČ Martin, 14.05.1971, Banská Bystrica; SDT 2005 rd.
KOVÁČ Michal, 25.10.1982, Bratislava; t.
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
KOVÁČ Peter, 02.01.1958, Fiľakovo; dr.
Dramaturgia: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
KOVÁČ Štefan; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
KOVAČEVIČOVÁ Tatiana, 03.05.1945, Liptovský Mikuláš; kv.
Masky: (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
KOVÁČIK Daniel, 13.06.1950, Trenčín; SO BB 2002 o (zbor).
Postavy: Behemio (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); 3. hosť (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
KOVÁČOVÁ Hana; VŠMU posl.
Hudobná dramaturgia: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
Dramaturgia: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
Postava: Goša (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
KOVÁČOVÁ Monika, 29.09.1988, Košice; AU BB posl.
Réžia a dramaturgia: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
Dramaturgická spolupráca: (Ségur S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
301
rocenka09_10 novy.indd 301
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOVAĽ Ondrej, 10.06.1979, Bratislava; SND 2003 h.
Postavy: Manahen (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Crespino
(C. Goldoni, VEJÁR, SND).
KOVALČÍK Pavol, 08.12.1980; t.
Postava: Tancujú (Pocta KRAVÁM, ED).
KOVALČÍKOVÁ Klaudia, 18.10.1988, Košice; SDK 2008 i.
Inšpícia: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK); (G. Donizetti, LUCIA DI
LAMMERMOOR, SDK).
KOVALČÍKOVÁ Magdaléna, 20.08.1965, Bratislava; SDK 1999 i.
Inšpícia: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK); (G. Donizetti, LUCIA DI
LAMMERMOOR, SDK).
KOVAĽOVÁ Anna, 03.01.1988, Prešov; DJGT 2008 h.
Postavy: Anička Kovaľová (V. Pavelková, PRIJÍMAČKY ANIČKY KOVAĽOVEJ,
AU BB); Páni z Reformného klubu, Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni,
Kovboji, Policajti, Brahmani (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80
DNÍ, DJGT).
KOVALYK Uršuľa, 01.01.1969; Š 12 2009 dr, DBD 2005 um.
Autor: (U. Kovalyk, BEATRIX A JA, AU BB).
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
KOVÁR František, 14.11.1946, Bratislava; SND 1996 h.
Postavy: Komentátor (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND); Pán Braddock (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
KOVÁŘOVÁ Miroslava, 02.05.1958, Bratislava; SND 2006 šéfdr.
KÖVESDI-SZABÓ Mária, 21.06.1950, Malý Kamenec, okr. Trebišov; THK 1969 h.
Postavy: Mag Folan (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK); Mme Bouchon (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
KOZÁKOVÁ Viera; t.
Postava: Tanečníci (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
KOZMENKOVÁ Ľudmila, 28.02.1960, Volkovije, Ukrajina; DAD 1981 h.
Postava: Magdaléna Ivčicová-Besedová (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
302
rocenka09_10 novy.indd 302
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KOŽKA Štefan, 11.08.1954, Trenčín; NS 1988 h.
Postava: Starý pastier (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
KOŽUCH Ján, 14.06.1948, Neded, okr. Galanta; SKD 2003 h.
Postavy: Pán Astruc (J. Carrière, TERASA, SKD); Dolina (D. Gombár, TRETÍ
VEK, MDZ); Hrajú (S. Beckett, 2X BECKETT (STUPAJE, KRAPPOVA POSLEDNÁ PÁSKA); a.ha.); Serge (Y. Reza, KUMŠT, SKD); Stojmir (J. Zeyer, RADÚZ
A MAHULIENA, SKD).
KRÁL Miroslav; sv.
Scénické návrhy: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
KRÁĽ Miloslav, 14.07.1975, Žiar nad Hronom; DAB 2008 h.
Scénická hudba: (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
KRÁTKY Matúš, 01.12.1983, Bratislava; DAB 2008 h.
Postavy: Geoffrey Turner (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); Matej
(K. Žiška, MÁTOHY, DAB); Abel (S. Lindberg, LAVV, DAB).
KRATOCHVÍL Rudolf, 21.05.1957, Nitra; STDN 1985 bh.
Postavy: Medveď Balú, Domorodec, Planéta, Komár (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); Pán Guerbois (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ
KRÁSKY, StDN); Gróf Revay, Kapitán hajdúchov, JÁNOŠÍK (J. Mokoš, JÁNOŠÍK,
StDN).
KRAVEC Peter; hsklad.
Scénická hudba: (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ)
KRAVTSOVA Anastasia, 26.09.1986, Kaliningrad, Rusko; SDK 2006 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Rakúski vojaci, Ľud, Šľachta (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
KREBS Patrik, 26.07.1974; DBD 2005 um.
Réžia a kostýmové návrhy: (HAIKU, DBD).
KREJČÍ Patrik, 17.05.1983, Bratislava; SO BB 2009 t (zbor).
Postavy: Čert (tanečník) (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Ľud
– Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
KREPČÁROVÁ-ŠAFÁRIKOVÁ Anita, 25.09.1955, Lučenec; DJGT 1999 h.
Postava: Václava (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
303
rocenka09_10 novy.indd 303
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KRIŠTOFOVIČOVÁ Daša; VŠMU posl.
Kostýmové návrhy, réžia: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU).
KRIVÝ Peter, 04.06.1983, Prešov; DJZ 2007 h.
Postavy: Pete (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Marián Anton Ruprt Emanuel Krištof Slavíček/Tenor lesného ticha (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); De Provence (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ); La Flèche (Molière, LAKOMEC, DJZ).
KRIŽAN Martin, 21.04.1985, Žilina; DJP 2008 h.
Postavy: Červík (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); Šašo (T.
Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Egon Goldmann, Zákazník, Predseda,
Lotor 1, Klaun 2, Vojak 2 (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP); Jean-Luc (G. Dyrek,
BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
KRIŽANSKÁ Denisa; h.
Postava: Hrajú (BARBADOS, Š 12).
KRKOŠKOVÁ Ľubomíra, 02.05.1960, Čadca; SKD 2003 h.
Postava: Madeleine (J. Carrière, TERASA, SKD).
KRONER Ján, 01.06.1956, Považská Bystrica; SND 2007 h.
Postava: Lízal (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
KRONEROVÁ Zuzana, 17.04.1952, Martin; pedv., ASTORKA 1990 h.
Pedagogické vedenie: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU);
(L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (L. Brutovský, M. Zakuťanská,
QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
Postavy: Šošana (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); Cecília Krútiková (Š. Kršňák,
S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA).
KRŠKOVÁ Marcela, 20.04.1956, Podbrezová; DJGT 1999 rd.
KRÚPOVÁ Adriana, 16.11.1962, Košice; SDK 1996 h.
Postavy: Zdravotná sestra 2, Plačka 2, Anjel 2 (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
KRUŠOVÁ J.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
KRUŽLIAK Ján; hsklad.
Scénická hudba: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
304
rocenka09_10 novy.indd 304
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KRUŽLIAKOVÁ Terézia, 05.03.1978, Banská Bystrica; SND 2003 o.
Postava: Siébel (Ch. Gounod, FAUST, SND).
KUBA Peter, 24.07.1950, Žilina; LUDUS 2000 um, r.
Autor, réžia, scénické návrhy: (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
KUBÁČKOVÁ Ivana, 29.10.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Postava: Petra (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU).
KUBÁNKA Juraj, 31.10.1928, Turie, dnes časť Žiliny; ch.
Choreografia: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK); (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
Autor: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
KUBÁTOVÁ Barbora; SND 2006 t (zbor).
Postavy: Žena, Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST,
SND); 5., 11. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Zbor – dve dámy, Jar: Zbor – Tri dámy, Jeseň: Sólo (MADE IN
CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
KUBEJOVÁ Anna, 03.05.1984, Košice; h.
Postava: Živa (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
KUBIČKA Víťazoslav, 11.10.1953, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); (GENESIS, Tangere); (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
KUBÍNY Dušan ml, 10.09.1960, Banská Bystrica; SO BB o (zbor).
Postava: Etrillo (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
KUBIŠ Andrej, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postavy: Vojaci, Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
KUBOVČÍK Michal, 17.05.1980, Bratislava; RND 2007 h.
Postavy: Noro, Psychiater (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
KUBOVIČOVÁ-SROKOVÁ Katarína; o.
Postava: La Principessa (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
KUBRAN Martin, 03.10.1970, Bratislava; dr.
Dramaturgia, úprava: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
305
rocenka09_10 novy.indd 305
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KUCZIK Mária; dh.
Postava: Pötyi (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
KUČEROVÁ Ivana, 01.01.1986, Žilina; SDT 2008 t (ah).
Postava: Tancujú (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
KUDLÁČ Eduard, 28.10.1972, Žilina; MDZ 2009 um, 2008 dr, r.
Réžia: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (P. Handke, PODZEMNÉ
BLUES, MDZ). Dramamturgia: (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
KUCHÁR Dušan, 05.04.1984, Nové Zámky; SO BB 2009 o (zbor).
Postava: 1. hosť (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
KUCHÁREK Juraj, 18.07.1984, Trnava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (POCTA KRAVÁM, ED).
Scénické návrhy: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); (L. Kerata, FANTÁZIA,
LUDUS).
KUCHAROVIČ Vladimír; VŠMU posl.
Postava: Kubo (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
KÚCHEN Igor, 06.08.1959, Revúca; SO BB 2002 o (zbor).
Postavy: Otrokár (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); 3. hosť (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
KUKURA Juraj, 15.03.1947, Bratislava; ARÉNA 2002 rd.
Postava: Brabantio (hlas) (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
KUKUROVÁ Michaela, 23.10.1983, Smižany, okr. Spišská Nová Ves; SO BB 2008 o
(ah).
Postava: Bc. Zuzka (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
KULÍŠKOVÁ Tatiana, 22.03.1961, Bratislava; DJP 2002 h.
Postava: Esti (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
KUNAYOVÁ Veronika, 11.04.1984, Prešov; BDK 2008 bh.
Postavy: Hana, Nicoletta (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
KUNDERA Zdeněk; h.
Postava: Arnošt (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
306
rocenka09_10 novy.indd 306
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KUNDLÁK Jozef, 12.10.1956, Bratislava; SND 1999 o.
Postavy: Sir Bruno Robertson (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Sólové kvarteto,
Maškarón, Ženích (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
KUNDLÁK Marek, 14.09.1981, Bratislava; h.
Postava: Martin (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG).
KUNKOVÁ Darina, 11.03.1964, Kežmarok; SO BB 1985 o (zbor).
Postava: Dodo (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
KUNOVÁ Natália; dh.
Postava: Neznámy (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
KUNST Vladimír; ph.
Postava: Divadelný fragment II – C (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
KUPČULÁKOVÁ Daniela, 08.02.1988, Dolný Kubín; AU BB 2009 posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
KUPKA Valerij, 23.12.1962, Zelenij Haj, Ukrajina, Rusko; p, dr.
Preklad: (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA); DAD);
(K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA
IVANOVNA, DAD); (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
Dramaturgia: (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
KURÁK Marcel, 10.02.1977, Detva; AU BB posl.
Postava: MUDr. Marcello Almaviva (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO
DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
KURIC Radoslav, 19.03.1975, Banská Bystrica; DJGT 1999 h.
Postavy: Jules – muž mnohých tvárí (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA
ZA 80 DNÍ, DJGT); Riaditeľ-ka (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
KURTULÍK Karol; AU BB posl.
Postava: MUDr. Figaro (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA
KLINIKE LÁSKY, AU BB).
KURUCOVÁ Marcela; VŠMU posl.
Postava: Vladana (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
307
rocenka09_10 novy.indd 307
25.4.2012 10:08:22
umeleckí pracovníci
KUSENDA Martin, 01.03.1978, Nitra; DJGT 2009 h.
Postavy: Phileas Fogg (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ,
DJGT); Eduard Heidenreich (P. Kohout, ERÓS, DJGT); Richard Willey (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
KUSENDA Miloš; STDN 2009 bh.
Postavy: Anjelský výbor, Mataj, Svenči gazda (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Mauglí, Domorodec, Planéta,
Komár (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); Otec, Drotár, Pernikár,
JÁNOŠÍK, Zbojiník, Hajdúch, Bubeník (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); Cloude
(K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); Hrajú a sa hrajú
(P. Dobšinský, AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU, StDN).
KÚŠIKOVÁ Zuzana, 20.02.1960, Spišská Nová Ves; DJZ 1983 h.
Postavy: Nadja Nachstehenkirchenová, rodená Comanecciová/Praktický alt
(J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Mária Terézia (G. Dušík,
J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
KUŠNIEROVÁ Elena, 01.01.1952, Nedanovce, okr. Topoľčany; DJZ 1979 h.
Postava: Spieva (BONSOIR, DJZ).
KUXOVÁ Ivana, 30.06.1981, Bratislava; SND 2003 h.
Postava: Rozina (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
KVAČÁK Filip, 12.02.1990, Piešťany; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Muž, Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
KYSELICA Gustáv, 12.02.1951.
Pohybová spolupráca: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
KYZEKOVÁ Zuzana, 21.02.1976, Banská Bystrica; h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
KYZLINK Jaroslav, 01.01.1973; SND 2008 d (ah).
Dirigent: (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
L
LABANCOVÁ Alena, 30.03.1970, Spišská Nová Ves; SD 1999 i.
Inšpícia: (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); (M. Gerbocová, SNEHULIENKA
308
rocenka09_10 novy.indd 308
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD); (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD).
Postava: Mara (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
LABUDA Marián, 28.10.1944, Hontianske Nemce, okr. Zvolen; SND 1998 h.
Postavy: Gróf di Rocca Marina (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Willie Clark (N. Simon,
ZLATÍ CHLAPCI, SND).
LABUDA Marián ml., 27.02.1974, Bratislava; h.
Postavy: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB); Burger
(A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
LABUDOVÁ Júlia, 12.04.1971; ACTORES 2009 h.
Postava: Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores).
LABUDOVÁ Viera, 13.02.1946, Bratislava; SND š.
Šepkár:(P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
LACKO Igor, 11.06.1958, Zlaté Moravce; SO BB 1990 o.
Postavy: Prefekt (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Pietro (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Romadur (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB);
Cigán (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Zaccaria, Veľkňaz (G.
Verdi, NABUCCO, SO BB).
LACKO Marián, AU BB posl..
Scénické a kostýmové návrhy: (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
LACKO Matej, 30.08.1985, Rimavská Sobota; DJZ 2008 h.
Postavy: František Telek z Teleke/Hrdinský tenor (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD
V KARPATOCH, DJZ); Učiteľ tanca, Miništrant, Kaderníkov asistent, Člen Národnej gardy (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Valér (Molière, LAKOMEC, DJZ).
LACOVÁ Martina, 13.05.1986; t.
Postava: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
LADIČ Branko, 01.09.1980, Michalovce; SND 2007 d (ah).
Korepetície: (Ch. Gounod, FAUST, SND)
LADOMIDRJAK Ladislav, 04.03.1989, Humenné; AU BB posl.
Postavy: Klobúčnik (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); Kaprál (A. Matuška,
J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
309
rocenka09_10 novy.indd 309
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LAJDA Martin; AU BB posl.
Postavy: Lewis Carroll, Doktor Húsenica (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB);
Kráľ Matiáš – Opitý (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
LAKATOS Tibor; hsklad.
Scénická hudba: (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
LAMOŠ Tomáš; AU BB posl.
Postava: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
LANČARIČ Patrik, 27.07.1972, Modra; r.
Libreto, réžia, video: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
LANDL Matej, 12.06.1963, Bratislava; ASTORKA 1990 h.
Postava: Prosper Glag (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
LANDLOVÁ Mária, 02.11.1965, Piešťany; LUDUS 2009 h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
LANG Dalibor; AU BB posl.
Scénická hudba: (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
Postava: Veľkí ľudia (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
LANGER Zdenek; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
LANTOŠOVÁ Petronela; h.
Postavy: Dorka, Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
LAPOŠOVÁ Daša; š.
Šepkár: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka); (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
LASICA Milan, 03.02.1940, Zvolen; L+S 1999 rd, h.
Autor: (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S).
Postavy: Hawkins (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S); Hrajú
(M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S).
LATINÁK Lukáš, 28.02.1977; ASTORKA 2001 h.
Postavy: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT); Niki Trilecký
(A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
310
rocenka09_10 novy.indd 310
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LÁTÓ Richárd; k.
Korepetície: (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
LATTA Igor, 02.03.1947, Pčolinné, okr. Humenné; DAD 1990 h.
Postavy: Peter Pavol Smidka (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Neznámy
(I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
LATÁKOVÁ Magda, 07.10.1958, Bratislava; SND 1999 i.
Inšpícia: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (Ch. Gounod, FAUST, SND).
LAURINEC Róbert, 25.03.1962, Bratislava; BBD 1988 bh.
Postavy: Čvirik, Tatko (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
LAVERDE-KOENIG Cristian, 15.03.1975, Cali, Columbia; SND 2009 t.
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
LAVRÍK Silvester, 24.01.1964, Poprad; r.
Autor, réžia: (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka).
Postava: Hrajú (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka).
LEDERLEITNEROVÁ Mária.
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
LEGINUS Martin, 29.06.1980, Snina; SND 2008 d.
Dirigent: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND)
LEHOTA Emil; h.
Postava: Nemŕtvy Emil (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
LEHUTOVÁ Daniela, 06.05.1935 – 05.10.2007, Bratislava; p.
Preklad: (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
LECHMANOVÁ Mária, 01.01.1988; h.
Postava: Anči (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
LEJKO Peter, 10.09.1947, Ružomberok; DJZ 1982 h.
Postava: Ľudovít XV. (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
LELKOVÁ Alena, 15.09.1971, Humenné; r.
Réžia: (I. Vyrypajev, JÚL, Š 12).
311
rocenka09_10 novy.indd 311
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LEMIEUX Laurence, Qebec, Kanada; ch
Naštudovanie: (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET, SND)
LENÁRTH Filip, 10.04.1985, Martin; DJZ 2009 h.
Postavy: Ruby (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Ibrahim Lukasz Orfanik/
Chemický alt (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Fersen
(G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
LENGYEL Štefan, 07.03.1989, Košice; AU BB posl.
Postavy: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB); Šuhaj, Mladý pán,
Starý Hudec, Hosť (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
LENKO Boris; hsklad.
Scénická hudba: (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka)
JÁNOŠOVÁ Katarína, 26.12.1987; VŠMU posl.
Dramaturgia, úprava, texty piesní, réžia: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
Postava: Hélène Lagonellová (M. Durasová, MILENEC, ART).
LESAYOVÁ Viktória; dh.
Postava: Neznámy (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
LESNÁ Ľuba, 01.01.1955; p.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR)
LEŠKOVÁ Adriana, 14.04.1977, Prešov; SO BB 1995 t (zbor).
Postavy: Pobehlice, Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
LETENAJ Rastislav, 09.03.1956, Bratislava; BRALEN 1997 rd.
LETENAJOVÁ Dorota, 03.04.1982, Bratislava; NG 2007 h.
Autor: (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG)
Postavy: Hrajú (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD
MARÍNY, NG); Účinkujú (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON,
NG); Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND); Účinkujú (GENESIS,
Tangere).
LETENAY Juraj, 01.06.1958, Bratislava; ch, VŠMU 2002 dekan.
Pohybová spolupráca:(P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS); (A. P. Čechov, TRI
SESTRY, JD); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB).
312
rocenka09_10 novy.indd 312
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LETTRICHOVÁ Ľubica, 06.09.1986, Martin; VŠMU posl.
Postavy: Johanka v Orléans (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU);
Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
LÉVAI Sándor; sv.
Výtvarná spolupráca: (I. Csukás, i. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
LÉVAY Adina; r.
Réžia: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
LIBEZŇUK Eugen, 31.10.1961, Kicmaň, Ukrajina; DAD 1993 h.
Postavy: Klym (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD); Sedliak (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA); DAD).
LIESKOVSKÁ Jana, 01.01.1975; kv.
Postavy: Swing (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
LICHNEROVÁ Vladimíra, 23.01.1987; VŠMU posl.
Postavy: Johanka na súde (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU);
Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); Akrobati a bábkoherci
(Ch. Gounod, FAUST, SND).
LINDTNEROVÁ Elena, 08.11.1945, Bratislava; ch.
Pohybová spolupráca: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU);
(Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
LIPKOVÁ Barbora, 11.03.1985; k.
Korepetície: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
LIPTÁK František, 24.04.1962, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT).
Scénické návrhy: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
Scénické a kostýmové návrhy, bábky, video: (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA
DŽUNGLÍ, StDN).
LIPTÁK Marián, 27.03.1948, Bratislava; SND 2002 i.
Inšpícia: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
LIPTÁKOVÁ Sabina; VŠMU posl.
Kostýmové návrhy: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
313
rocenka09_10 novy.indd 313
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LIPTÁKOVÁ Zuzana, 05.07.1987; VŠMU posl.
Dramatizácia, réžia: (M. Durasová, MILENEC, ART).
Úprava, dramaturgia, texty piesní: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA,
VŠMU).
LITECKÁ-ŠVEDOVÁ Ulrika.
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
LÖBBOVÁ Zuzana, 19.04.1981, Nové Zámky; DTI 2005 bh.
Postavy: Hrajú (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
LÖFFLEROVÁ Andrea; spev.
Postava: Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
LOJ Juraj, 20.02.1984, Bratislava; DAB 2006 h.
Postavy: Fero (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); La Surette (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Neznámy (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
LOMNICKÝ Peter, 29.07.1971, Bratislava; p.
Preklad: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); P. Handke, PODZEMNÉ
BLUES, MDZ).
LORENCOVIČ Jakub, 10.07.1989; VŠMU posl.
Postavy: Tognino (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI
SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
LOŠONSKÝ Michal, 30.06.1986; VŠMU posl.
Scénické návrhy: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
LOUDOVÁ Lenka, 21.08.1988; AU BB posl.
Postava: Barborky (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
LOVIŠKA Milan, 01.01.1981; t.
Autor, choreografia: (M. Loviška, MYART: WHO`S FRANK?, StZA).
Postavy: Interpretácia (M. Loviška, MYART: WHO`S FRANK?, StZA).
LUCKÁ Eva, 11.07.1961, Trstená, okr. Dolný Kubín; SO BB 1994 o.
Postavy: Maddalena (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Dáma (G.
Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Chivria (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ
JARMOK, SO BB).
314
rocenka09_10 novy.indd 314
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
LUDHA Ľudovít, 24.04.1964, Bratislava; SND 1987 o.
Postava: Faust (Ch. Gounod, FAUST, SND).
LUKÁČ Marián, 29.10.1975, Lipany, okr. Prešov; SDK 2001 o, SO BB 2008 o (ah).
Postavy: Markíz (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Lord Enrico Asthon
(G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Čerevik (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Michonnet (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
LUKAMA Mara Maynga N´gueve, 04.09.1986; VŠMU posl.
Postavy: Profesor (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); Frída, Oľga, Amália (F.
Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
LUPTÁK Jakub, 17.07.1987, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postavy: Vojaci, Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
LUPTÁKOVÁ Emília, 09.03.1979, Bratislava; h.
Postava: Alica (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG).
LUTERÁN Ján, 14.10.1984, Košice; VŠMU posl.
Autor, réžia: (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
M
MACALA Mikuláš, 14.12.1980, Spišská Nová Ves; SD 2008 h, KONTRA h.
Postavy: Sysoj Psoič Rispoloženskij (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Princ (M.
Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Lajo Černický (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD); Divadelný fragment I – B, Akt bez slova II, Divadelný
fragment II – B (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
MACALOVÁ ĎURATNÁ Denisa, 19.03.1984, Žilina; SD 2008 h.
Postavy: Olympiáda Boľšovová (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Dorotka (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Snehulienka (M. Gerbocová, SNEHULIENKA
A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Ružena Krajčíková (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
MACEK Václav; dram.
Autor: (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD).
MACKOVČÁKOVÁ Kristína; VŠMU posl.
Postavy: Hrajú (Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY, Š 12); Eva,
Mária (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
315
rocenka09_10 novy.indd 315
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MACKOVIČOVÁ Daniela, 11.09.1984, Bratislava; h.
Postavy: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS); Hrajú (I. Blahút, NIEČO MÁLO
O ŽENÁCH, Pd).
MACKUROVÁ Marianna, 04.03.1972, Žilina; BDNR 1994 bh.
Postava: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR).
MACZOVÁ Zuzana; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
MÁČIKOVÁ Lenka, 04.06.1981, Bratislava; SND o.
Postavy: Papagena, Pamina (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
MAĎAR Alexander, 15.12.1980, Bratislava; bh.
Postavy: Muž – spevák (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Hrajú (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
MADARÁSZ Máté, 18.11.1986, Miškolc, Maďarsko; THK 2008 h.
Postavy: Ficsúr (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Barón Zsupán (I. Kálmán,
GRÓFKA MARICA, THK); Michone (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY
PETER, THK).
MADEJ Martin, 06.08.1987, Košice; VŠMU posl.
Postavy: Vernon Gersch (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ
SVOJHO LEONA, VŠMU); Marek (P. Quilter, BOYBAND, NS).
MADEROVÁ C.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
MAGÁL Slavomír, 29.01.1949, Lubina, okr. Trenčín; p.
Preklad: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU).
MAGERČIAKOVÁ Lýdia, 18.10.1948, Ružomberok; p.
Preklad: (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP); (J. Carrière, TERASA, SKD)
MAGRI Ivan; o.
Postava: Lord Arturo Talbo (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
MAGURSKÁ Silvia, 11.07.1984, Martin; AU BB posl.
Úprava, réžia: (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB).
316
rocenka09_10 novy.indd 316
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MAJER Michal, 04.04.1983, Banská Bystrica; SO BB 2008 t (ah).
Choreografia: (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
Postavy: Vojaci, Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
MAJER Roman, 08.01.1989; SO BB 2010 t (ah).
Postavy: Vojaci, Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
MAJERA Ľuboslav, 03.11.1951, Bačský Petrovec, Srbsko; pedv., r.
Úprava, dramaturgia, scénické návrhy, réžia, pedagogické vedenie: (B. Brecht,
A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
MAJERÍKOVÁ Mária, 11.05.1987, Liptovský Mikuláš; NS 2007 t.
Postava: Tancujú (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
MAJERSKÝ Bohumír; SND 1989 i.
Inšpícia: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND); (HOLLYROTH, SND).
MAJCHRÁK Krisztina; h.
Postava: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
MAJLING Daniel, 14.05.1980, Revúca; DAB 2004 dr.
Dramaturgia: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
Autor: (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
MAJORFALVI Bálint; JD 2009 h.
Postavy: Kancelár, Drevorubač (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD); Luigi
del Soro (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Alexej Petrovič
Fedotik (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Fabián (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Miklóš (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
MAJTNEROVÁ Andrea; h.
Postavy: Polignac, Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
MAKONJ Karel; r, pedv.
Pedagogické vedenie: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU)
MAKRANSKÝ Peter, 08.07.1985, Prešov; h.
Postavy: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ); Marek (P. Quilter, BOYBAND, NS).
317
rocenka09_10 novy.indd 317
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MALACHOVSKÝ Martin, 23.01.1968, Bratislava; SND 1992 o.
Postavy: Kováč, Obchodníci s olejmi (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND); Méfistophéles (Ch. Gounod, FAUST, SND).
MALATINCOVÁ Eva, 06.09.1956, Nové Zámky; CK 1991 rd.
MALCOVÁ Zuzana, 30.11.1980, Trenčín; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
Bábky: (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG).
MALÍK Jozef, 06.11.1952, Hlohovec; SND 1989 k.
Korepetície: (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND); (Ch. Gounod, FAUST, SND).
MALITI-FRAŇOVÁ Eva, 20.02.1953, Bratislava; dram.
Preklad: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
MAĽOVÁ Jana, 20.05.1973, Krupina; DJZ 2005 h.
Postavy: Stilla Al´Santa/Nebeský alt (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Polignac (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
MANKOVECKÁ Lucia, 29.10.1981, Nitra; NS 2005 t.
Postavy: Tancujú (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Tancujú (G. Bizet,
R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
MANKOVECKÝ Peter, 16.02.1968, Zlaté Moravce; h.
Scénická hudba: (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West); (FIGARO, BBD);
(C. Goldoni, VEJÁR, SND); (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); (Y. Reza, KUMŠT, SKD); (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ
VDOVY, TW); (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI,
SND).
Réžia: (Y. Reza, KUMŠT, SKD).
MANKOVECKÝ Róbert, 15.05.1965, Zlaté Moravce; SKD 2003 dr.
Dramamturgia: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (M. Ditte, NEŽNÁ,
SKD); (Y. Reza, KUMŠT, SKD).
Scénická hudba: Y. Reza, KUMŠT, SKD); (Molière, MIZANTROP, SKD).
Výber hudby: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR).
Texty piesní: (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
318
rocenka09_10 novy.indd 318
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MARCINEK Ján; AU BB posl.
Postava: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB).
MARCINKOVÁ Gabriela, 02.04.1988, Prešov; VŠMU posl.
Postavy: Tereza, Dáša (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU); Janka (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU); Líza Protasovová (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Karolína
(Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Hrajú (BARBADOS, Š 12);
Elaine Robinsonová (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); Desdemona (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
Texty piesní: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
MARČINSKÝ Jozef, 23.12.1979, Bardejov; SDK 2004 t.
Postavy: Otec Štefánika, T. G. Masaryk, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK);
Uhorčík (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
MARIK Erzsébet, 26.05.1952; k.
Hudobná spolupráca: (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
Korepetície: (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
MARINČÁK Šimon, 10.03.1971, Košice; SDK 2002 zb.
Zbormajster: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK).
MARINER Viola, 23.08.1987, Modling, Rakúsko; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Leto: Dámy, Jeseň: Dve dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA,
SND).
MARIŠTIAKOVÁ Erika, 01.06.1955, Michalovce; SDK 1999 i.
Inšpícia: (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); (V. Sigarev,
VĹČIK, SDK); (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
MARKAKIS Nirevs, 01.04.1985, Atény; SND 2006 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jeseň: Demi sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
MARKO Marián, 11.04.1962, Medzilaborce; DAD 1999 rd, 1990 h.
MARKOV Petr, 01.01.1945, Praha; dram.
Libreto, texty piesní: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ,
DJGT).
319
rocenka09_10 novy.indd 319
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MÁRKUS Judit, 20.06.1979, Karcag, Maďarsko; THK 2008 h.
Postavy: Erzsi (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK); Suhanc (L. Dés, NIEKDE
V EURÓPE, THK); Colette Ouvrier (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY
PETER, THK).
MARTAUSOVÁ Simona, 26.02.1988, Považská Bystrica; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
MARTINCOVÁ Miroslava; o.
Postava: Marcela Viva-Uestvúd (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ
NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
MARTINELLIOVÁ Anna, 10.08.1970, Brezno; SO BB 2003 o (zbor).
Postava: Florida (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
MARTÍNEZ Iride; o.
Postava: Mathilde (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
MARTINOVIČ Miroslav, 20.10.1982; h.
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
MARTINOVIČ Štefan, 25.08.1982, Zlaté Moravce; h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
MARTINSKÝ Roman, 20.06.1987, Liptovský Mikuláš; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
MARTIŠ Ivan, 01.04.1986, Nitra; t.
Postavy: Tancujú (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT); Hrajú (W. Shakespeare,
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
MARTIŠOVÁ Žofia, 20.11.1934, Handlová; h.
Postava: Pľuškinová (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
MARTVOŇOVÁ Andrea, 20.11.1981, Dolný Kubín; RND 2005 h.
Postava: Lucia (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
MARUŠINOVÁ Zuzana; VŠMU posl.
Postavy: Anna Pavlovna (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Mária-Magdaléna (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Eva, Kristína, Báška
(L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
320
rocenka09_10 novy.indd 320
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MASARYKOVÁ Martina, 01.08.1978, Považská Bystrica; o.
Postavy: Elvira (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Linda (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Kráľovná noci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
MASNÍKOVÁ Tatiana, 09.11.1961, Trebišov; ACTORES 1999 r, rd.
Réžia: (P. Kohout, Erós, DJGT); (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores);
(P. Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores); (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores).
Scénické a kostýmové návrhy: (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores);
(T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores); (P. Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores).
Autor: (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores); (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, Actores).
MAŠTALÍR Tomáš, 04.09.1977, Trnava; SND 2000 h.
Postavy: Herodes (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Antol
(M. von Mayenburg, KSICHT, SND).
MATÁK Márius; ph.
Postava: Robotníci (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
MAŤAŠOVÁ Miriam, 12.12.1975, Lipany, okr. Prešov; SND 2001 o (zbor).
Postavy: Druhá dáma (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Dievča
(B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
MATEJKA Lukáš, 20.01.1987; video.
Video: (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
MATEJKOVÁ Eva, 02.06.1950, Zvolen; h.
Postava: Hindi (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
MATEJOVÁ Anna, 06.01.1989, Zvolen; AU BB posl.
Postavy: Fidli (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); Chór (A. Matuška, J. Budský,
PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
MATEJOVIČ Tomáš, 24.09.1990, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postavy: Vojaci, Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
MAŤO Peter, 01.03.1961, Bratislava; dr.
Pohybová spolupráca: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (M. Walczak,
POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
Film: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU),
321
rocenka09_10 novy.indd 321
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MAŤOVA Marta; h.
Postavy: Hrajú (Zaki, MŇA KEDYS`, Š 12).
MATULA Silvester, 16.09.1978, Bratislava; DJZ 2007 h.
Postavy: Bezdomovec (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Ľudovít XVI. (G.
Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Jacques
(Molière, LAKOMEC, DJZ).
MATUŠČIN Branislav, 11.07.1971, Poprad; DAB 2007 h.
Postavy: Emile Robinet (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Gubernátor (M. D.
Levin, MŔTVE DUŠE, DAB); Tata, Čert 1, Kráľ (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
MATUŠKOVIČOVÁ J.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
MATUŠOVÁ Danica, 24.11.1984, Bratislava; h.
Postavy: Vera (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.);
Hrajú (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); Účinkujú (J. Cocteau,
ĽUDSKÝ HLAS, ART); Malaňa (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY,
a.ha.); Irene (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); Violončelistka (J.
Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.); Agňa (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR
VEČNE HODY, a.ha.); Dievčatá (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
MATUŠOVÁ Ema; h.
Postavy: Účinkujú (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); Účinkujú (J. Cocteau, ĽUDSKÝ HLAS, ART).
MATYÁŠOVÁ Iveta, 01.07.1967, Košice; SND 1991 o.
Postava: Abigaille (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
MÁZOROVÁ Darina, 14.02.1950, Prša; SKD 2003 š.
Šepkár: (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); (J. Carrière, TERASA, SKD); (Y. Reza, KUMŠT,
SKD); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (Molière, MIZANTROP, SKD).
MEDÚZ Albín, 15.06.1952, Želiezovce; SD 1980 h.
Postavy: Samson Boľšov (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Strašiak (V. Macek,
J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Sluha 1, Hlas zrkadla, Spachtoš (M. Gerbocová,
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD).
MELICHÁRKOVÁ Jana, 28.04.1941, Prostějov, Česká republika; p.
Preklad: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
322
rocenka09_10 novy.indd 322
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MEĽO Martin, 24.02.1983, Trstená, okr. Dolný Kubín; h.
Postavy: Účinkujú (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, StZA); Vratko, Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
MENICHOVÁ Milena, 08.02.1964; spev.
Postava: Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
MERKOVSKÝ Alex; h.
Postava: Dauphin (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
MEZEI Tomáš; video.
Video, svetelný dizajn: (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
MIEZGA Marián, 30.10.1974, Bratislava; ASTORKA 2004 h.
Postava: Sergio Vojnický (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
MIHAĽÁK Pavel, 23.11.1975; ACTORES 2009 h.
Video: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ)
Postava: Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ AKTÉRI, Actores).
MIHÁLEK Miroslav, 16.08.1990, Trnava; h.
Postavy: Hrajú (DOPAD, DSS); Jozef (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE,
VŠMU); Fedor (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
MIHÁLIK Peter, 29.01.1983, Bratislava; NS 2007 t.
Postava: Účinkujú (GENESIS, Tangere).
MIHÁLIK Vojtech, 30.03.1926 – 03.01.2001; p.
Preklad: (Molière, MIZANTROP, SKD).
MIHALKOVÁ Veronika; SO BB 2008 o (ah).
Postavy: Pierotto (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Anna (G.
Verdi, NABUCCO, SO BB); Marcela Viva-Uestvúd (W. A. Mozart, FIGAROVA
SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
MIHOK Michal, 23.10.1985; ACTORES 2009 h.
Postavy: Hrajú (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores); Hrajú (P.
Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores).
323
rocenka09_10 novy.indd 323
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MICHALCOVÁ Martina, 15.07.1979, Bratislava; h.
Postavy: Mária (S. Štepka, MÁM OKNO, RND); Zbor (v nahrávke) (G. Dušík,
J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
MICHALETZOVÁ Mária, 25.09.1941, Trnava; SND 1980 š.
Šepkár: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND).
MICHALIDESOVÁ Sisa; hsklad, h.
Scénická hudba: L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS); (I. Blahút, NIEČO MÁLO
O ŽENÁCH, Pd); (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
MICHÁLIK Peter, 30.11.1975, Bratislava; SDK 2006 km.
Koncertný majster: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea,
ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK).
MICHALKOVÁ Eva; h.
Postava: Detektív (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
MICHALOVIČOVÁ Alžbeta; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
MICHNOVÁ Monika, 06.11.1975, Nové Zámky; SKD 2004 dr.
Dramaturgia: (J. Carrière, TERASA, SKD).
Úprava, dramaturgia: (Molière, MIZANTROP, SKD).
MIKA Peter; ch.
Choreografia: (POSED, ŠT)
MIKEŠ Michal, 13.10.1961, Praha; t., SO BB 2009 pt.
MIKLOŠOVÁ Ivana, 14.05.1986, Košice; SDK 2005 t (zbor).
Postavy: Guiliana Benzoni, Žena z Tahiti, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK,
SDK); Viva (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Gajdošík, Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
MIKULA Valér, 02.11.1949, Levoča; p.
Preklad: (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
MIKULÁŠ Peter, 23.01.1954, Nitra; SND 2007 o.
Postavy: Sarastro (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Méfistophéles
(Ch. Gounod, FAUST, SND); Sir Giorgio (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
324
rocenka09_10 novy.indd 324
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MIKULÁŠEK Martin, 12.08.1984, Bratislava; h.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
MIKULÍK Peter, 10.06.1941, Trenčín; SND 1965 r.
Réžia: (D. Tristram, OPAČNÉ POHLAVIE, L+S); (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI
NESIAHAJ, L+S); (C. Goldoni, VEJÁR, SND)
MIKUŠ Ján VŠMU posl.
Réžia, scenár, výber hudby: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
MIKUŠ Martin, 22.02.1982, Revúca; SO BB 2009 o (ah).
Postavy: Lord Gualtiero Valton (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Nicolas (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND); Antonio (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
MILLNER Sarah; SND 2006 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
3., 8., 14. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Jar: Demi sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
MIMAKI Kei; VŠMU posl.
Postavy: tanečníci (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU); Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
MINÁR Patrik, 31.10.1972, Bratislava; h.
Postavy: Karol (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
MINDOŠ Ľubomír, 08.01.1962, Prešov; DAD 2005 h.
Postavy: Maximilián Beseda (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Klym
(I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
MISÁROVÁ Dominika, 02.10.1986, Michalovce; DJGT 2008 h.
Postavy: Pamela (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT);
Účinkuje (U. Kovalyk, BEATRIX A JA, AU BB); Páni z Reformného klubu,
Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni, Kovboji, Policajti, Brahmani
(Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
MISCHURA Tomáš, 22.08.1984, Košice; AU BB abs.
Pohybová spolupráca: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
Postavy: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR); Clov (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
325
rocenka09_10 novy.indd 325
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MISTRÍK Ján, 03.08.1942, Bratislava; NS 1973 h.
Postava: Antigonus (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
MISTRÍKOVÁ Zuzana, 21.05.1967, Martin; dr.
Dramaturgia, libreto: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
MIŠOVIC Karol, 04.12.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Postavy: Jeremias, Barnabas, Učiteľka (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
MITAŠ Marián, 24.09.1980, Považská Bystrica; bh.
Postava: Hrajú (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
MLYNARČÍKOVÁ Viera, 26.09.1971, Banská Bystrica; SO BB 2002 o (zbor).
Postava: Dodona (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
MŇAHONČÁK Martin, 28.09.1977, Bardejov; h.
Postava: Polixenes (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
MÓDEROVÁ Dáša; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
MOCHŇACKÁ Barbora, 10.08.1983; h.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
MOJŽIŠOVÁ Adela, 30.01.1985, Komárno; VŠMU posl.
Postavy: Máša, Eva (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU); Máša (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Karolína (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Zamira (P. O. Hviezdoslav, HERODES
A HERODIAS, SND).
MOKOS Attila, 13.12.1964, Želiezovce; JD 1993 h.
Postavy: Muž (G. Spiró, PRACH, JD); Alexander Ignatievič Veršinin (A. P. Čechov,
TRI SESTRY, JD); Bohóc (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
MOKOŠ Jozef, 11.03.1941, Sereď; VŠMU 1990 pedv.
Autor: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
MOKOŠ Marek h.
Postavy: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
326
rocenka09_10 novy.indd 326
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MOKRÁ Michaela, 25.09.1989; VŠMU 2010 posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
MOLNÁR Gabriella, 04.05.1937; kv.
Kostýmové návrhy: (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
MOLNÁR Sándor; h.
Postava: 1. muž (N. D´Introna, G. Ravicchio, ROBINSON CRUSOE, SDK).
MOLNÁR Xénia, 09.03.1976, Lučenec; JD 2002 h.
Postava: Žena (G. Spiró, PRACH, JD); Mária (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
MOLNÁROVÁ Erika, 19.04.1985; BDK 2005 bh.
Postavy: Modrá víla (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); Kolombína (C. Collodi,
PINOCCHIO, BDK); Hana, Nicoletta (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
MOLNÁROVÁ Lucia, 05.06.1986; h.
Postava: Hrajú (K. Vosátko, MODELKY II., GNG).
MOLNÁROVÁ Petra, 05.10.1986; h, VŠMU posl.
Postava: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
MONČEK Michal, 10.09.1935, Červený Kameň, okr. Považská Bystrica; h.
Postavy: Suchay, Prvý sluha (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO
PRI OBŽINKOCH, DJP).
MONDOČKO Marcel, 05.08.1958, Bratislava; NS 2005 i.
Inšpícia: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS); (É. Pataki, EDITH
A MARLENE, NS).
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
MORAVČÍK Jaroslav, 16.05.1961; ch.
Choreografia: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
MORAVETZ Levente, 17.08.1957; r.
Réžia: (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK); (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE,
THK).
327
rocenka09_10 novy.indd 327
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MORO Ján, 22.09.1982, Košice; RMT 2006 t.
Postavy: Lišiak (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Policajt (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
MÓROCZOVÁ Kitti, 31.10.1987; SO BB 2006 t.
Postava: Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
MOROCHOVIČOVÁ Iryna; t.
Pohybová spolupráca: (Molière, LAKOMEC, DJZ).
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Tanečníčka (Molière, LAKOMEC, DJZ).
MÓROVÁ Diana, 18.02.1970, Bratislava; SND 1992 h.
Postava: Giannina (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
MOSNÝ Tomáš, 15.02.1983, Trnava; DJP 2008 h.
Postavy: Aladár Boháč, Pirát, Oblak, Biboj (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA
ŠŤASTÍM, DJP); Smrť, Vitoliar, Stráž 3 (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY,
DJP); Ľudovít (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
MOZEROVÁ Natália; SND 1980 š.
Šepkár: (Ch. Gounod, FAUST, SND); (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
MRAVCOVÁ Tatiana; VŠMU posl.
Postava: Adam (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
MRÁZ Ondrej, 08.02.1975, Trenčín; SDK 2006 o.
Postavy: Sir Giorgio (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Raimondo Bodebent (G.
Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Il Principe di Bouillon (F. Cilea,
ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
MRÁZOVÁ Jana; k.
Korepetície: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVRIEUR, SDK).
MRÁZOVÁ Lívia, 30.01.1987, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
MUDRÍKOVÁ Vlasta; AU BB posl.
Postava: Bc. Zuzka (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
328
rocenka09_10 novy.indd 328
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
MUCHA Štefan, 18.07.1972, Vranov nad Topľou; DJZ 2005 h.
Pohybová spolupráca: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); (Molière,
LAKOMEC, DJZ).
Postavy: Robot Mucho/školený choralista (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Tanečníci (Molière, LAKOMEC, DJZ).
MÜLLEROVÁ Nina, 10.02.1985, Detva; AU BB abs.
Postavy: Hrajú (ŠMÍRAČKY, BDnR); Matka – Vlasť – Morava (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
MURÍNOVÁ Eva, 05.07.1982, Zvolen; t.
Pohybová spolupráca: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka)
MUSIL Dušan, 12.01.1979, Nováky; h.
Postavy: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND); Huslista (J. Benčík,
SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
MUSILOVÁ Pavlína, 07.04.1976, Vyškov, Česká republika; r.
Réžia, úprava: (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK).
Réžia: (J. Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD).
N
NADJ Vladimír, 07.08.1970, Ruský Kerestúr, Vojvodina, Srbsko; r.
Réžia: (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
NAGY Adrián; t.
Postava: Tanečníci (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
NAGY Nelly, 22.10.1977, Kráľovský Chlmec; THK 2004 h.
Postavy: Maureen Folan (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK); Marie
(M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
NAGY László, 17.01.1974, Dunajská Streda; JD 1995 i.
Inšpícia: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); (A. P. Čechov,
TRI SESTRY, JD); (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); (I. Békeffi, L. Lajtai,
ZABUDNUTÉ LETO, JD).
Postavy: Tkáč 2 (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); Kapelník (K. Vajda,
329
rocenka09_10 novy.indd 329
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Valentine (W. Shakespeare, VEČER
TROJKRÁĽOVÝ, JD).
NAGY Peter, 09.04.1959, Prešov; spev.
Scénická hudba, texty piesní: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
NAGY Peter, 24.01.1976, Košice; SDK 1996 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Mudroni, Ľud, Šľachta
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
NAGY Zoltán, 07.07.1940, Veľké Kapušany, okr. Trebišov; t.
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
NAGYOVÁ Judita, 27.11.1987, Galanta; o.
Postava: Pierotto (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
NAHÁLKA Boris, 23.07.1967; t.
Choreografia: (POCTA KRAVÁM, ED).
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
NAHÁLKA Martin, 19.05.1980, Liptovský Mikuláš; DAB 2003 h.
Postavy: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT); Ronald Brewster-Wright (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB).
NÁHLÍK Michal, 17.01.1978, Martin; DJZ 2007 um, r.
Réžia: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ); (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ).
NÁJDENÁ Silvia, 01.10.1987, Bratislava; SND 2006 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
6., 13. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Leto: Sólo – Dáma, Leto: Dámy, Jeseň: Dve dámy (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
NÁPRSTKOVÁ Zuzana, 24.07.1987, Bratislava; NS 2007 t.
Postava: Tancujú (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
(NE)BOJSAŇA Iva; (pseud).
Autor, réžia: (I. (Ne)bojsaňa, BUBÁCKA ROZPRÁVKA, BDnR).
330
rocenka09_10 novy.indd 330
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
NEDIELKA Emil, 25.05.1947, Dolná Poruba, okr. Trenčín; DJP 2002 rd.
NEDOMOVÁ Maruška, 13.06.1963, Lipany, okr. Prešov; RND 1984 h.
Postava: Milada (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
NEMČÍK Martin, 18.02.1984, Levoča.
Scénická hudba, texty piesní: (S. Lindberg, LAVV, DAB).
NEMEC Miroslav, 01.01.1945, Bratislava; hsp.
Výber hudby: (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
NÉMETH István D., 15.02.1956, Komárno; JD 1990 h.
Postavy: Kňaz (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Vojvodca, Uhliar (I.
Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); Ferapont (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD).
NÉMETH Michal, 12.11.1985, Nové Zámky; BDZ 2008 bh.
Postavy: Hrajú (P. Palik, TRI X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI PRASIATKA,
TUS); Hrajú (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ); Hrajú (I. Csukás, P. Palik, POM
POM, BDZ); Zubatá (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
NÉMETHOVÁ Natália, 15.06.1985, Bojnice; SND 2003 t (zbor).
Postavy: Žena, Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST,
SND); 2., 7., 12. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Zbor – Tri dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
NEPŠINSKÝ Tomáš, 13.07.1979, Košice; SŠD 1997 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT).
NEZVALOVÁ Michaela, 15.06.1984, Žilina; ŠT 2004 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT); Tancujú (B. Vian,
PENA DNÍ, ŠT).
NEZVALOVÁ Petra; h.
Postava: Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
NOGA Miroslav, 25.10.1959, Bratislava; ASTORKA 1990 h.
Postavy: Ferdiš (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA); Osip (A.
P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
NORISOVÁ Soňa, 27.08.1973, Malacky; RND 1994 h.
Postava: Mária (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
331
rocenka09_10 novy.indd 331
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
NOSÁLOVÁ Eliška, 07.05.1931, Kroměříž, Česká republika; h.
Postava: Nevesta (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD).
NOSÁLOVÁ Janka, 26.06.1965, Martin; SKD 2003 i.
Inšpícia: (Molière, MIZANTROP, SKD); (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); (J. Carrière,
TERASA, SKD); (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); (Y. Reza, KUMŠT,
SKD).
NOSÁĽOVÁ Zuzana, 04.02.1981; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
NOVÁKOVÁ Anna, 20.06.1989; VŠMU posl.
Postavy: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12); Sestrička (N. Simon, ZLATÍ
CHLAPCI, SND).
NOVIKOV Mykhailo, 25.04.1975, Kyjev, Ukrajina; SDK 2000 t.
Choreografia: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
Postavy: E. Beneš, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Uhorčík, Mudroni
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
NOVINSKI Michal, 04.10.1971; hsklad.
Scénická hudba: (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
Hudobná spolupráca: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
NOVODOMSKÝ Michal, 01.05.1987, Rimavská Sobota; DJGT 2009 h, AU BB abs.
Úprava: (A. P. Čechov, FAJČENIE VRAŽDÍ, AU BB).
Postavy: Účinkuje (A. P. Čechov, FAJČENIE VRAŽDÍ, AU BB); Nagg (S. Beckett,
ENDGAME, AU BB); Stan (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Francúzštinár,
Miništrant, Modistkin asistent, Člen Národnej gardy (G. Dušík, J. Moravčík,
V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
NOVOTNÁ Silvia; t.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
NOVOTNÝ František; t.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Tanečníci (Molière, LAKOMEC, DJZ).
NOVYSEDLÁK Jozef, 29.03.1975, Spišská Nová Ves; SD 1996 h.
Postavy: Lazar Podchaľutin (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Železniak (V. Ma332
rocenka09_10 novy.indd 332
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
cek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Kráľ, Hanblivka (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Lajo Černický (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
NVOTA Jakub, 04.10.1977, Bratislava; r.
Réžia: (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); (B. Vian, PENA DNÍ, ŠT).
Autor: (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN);
NVOTA Juraj, 01.03.1954, Bratislava; RND 1981 r, ASTORKA 2008 r.
Pedagogické vedenie: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (L.
Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ
MŔTVOLA, VŠMU).
Réžia: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS); (J. W. Goethe, STELLA,
Astorka); (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
NYITRAYOVÁ Simona, 27.08.1987, Handlová; VŠMU posl.
Dramaturgia: (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU).
O
OBA Yuka, 14.04.1988, Fukushima, Japonsko; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
2., 7., 13. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Sólo – dáma, Jar: Demi sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI
ROČNÉ OBDOBIA, SND).
OBERTOVÁ V.; video.
Video: (HAIKU, DBD).
OBŠIL Vladimír, 11.12.1957, Prachatice; SND 1981 h.
Postavy: Zamochriškin (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); Hostinský (A. a V. Mrštíkovci,
MARIŠA, SND).
OBŠIVAN Maroš; vsp.
Výtvarná spolupráca: (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ)
OBUCH Ladislav, 17.06.1926, Bratislava; p.
Preklad: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU)
333
rocenka09_10 novy.indd 333
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
ODVÁRKOVÁ Lenka, 13.06.1984, Polička, Česká republika; sv.
Scénické návrhy: (H. Ibsen, NORA, SDK)
OCHRÁNEK Marcel, 21.04.1973, Bratislava; DAB 2009 h.
Postavy: Armand (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Zoltán (P. Quilter, BOYBAND, NS); Leontes (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
OKRUTSKÁ D.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
OLAH Peter, 24.09.1986, Trnava; DJGT 2008 h.
Postavy: Samko Tále (D. Kapitáňová, O CINTORÍNE, AU BB); Účinkujúci (B.
Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); Šéf (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB);
Martin (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB); Páni z Reformného klubu, Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni, Kovboji, Policajti, Brahmani (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
OLASOVÁ Karin, 01.01.1970; NS 2008 h.
Postavy: Marlene Dietrich (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Mandy (P. Quilter, BOYBAND, NS).
OLASZ István, 10.11.1980, Šaľa; JD 2003 h.
Postavy: Giovanni (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Vladimír Karlovič Rode (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Malvolio (W. Shakespeare,
VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
OLEJÁR Peter, 15.01.1989, Bardejov; AU BB posl.
Postavy: Lars (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB); Remeselník (A. Matuška,
J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
OLEJNÍKOVÁ Mária, 22.06.1989, Spišská Nová Ves; AU BB posl.
Postavy: Tidli (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); Chór (A. Matuška, J. Budský,
PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
OLEKŠÁK Roman, 10.02.1978, Poprad; p.
Preklad: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND).
Pedagogické vedenie: (V. Pavelková, PRIJÍMAČKA ANIČKY KOĽAVOVEJ, AU BB).
OLEXOVÁ Mária; DJZ 1990 i.
Inšpícia: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ); (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ).
334
rocenka09_10 novy.indd 334
25.4.2012 10:08:23
umeleckí pracovníci
OĽHA Matúš, 08.09.1959, Prešov; AU BB 2008 rektor, r.
Réžia: (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB)
OĽHOVÁ Jana, 31.12.1959, Myjava; SKD 2003 h.
Pedagogické vedenie: (M. Pelević, POMARANČOVÁ KÔRA, AU BB); (D. Kapitáňová, O CINTORÍNE, AU BB); (A. P. Čechov, Fajčenie vraždí, AU BB) , (U. Kovalyk,
BEATRIX A JA, AU BB); (A. Baricco, TISÍCDEVÄŤSTO, AU BB); (A. Nicolai,
MYDLO A VODA, AU BB); (V. Pavelková, PRIJÍMAČKA ANIČKY KOĽAVOVEJ,
AU BB); (N. V. Gogoľ, BLÁZNOVE ZÁPISKY, AU BB); (I. Dousková, HRDÝ
BUDŽES, AU BB).
Úprava, réžia: (I. Dousková, HRDÝ BUDŽES, AU BB).
Postavy: Divoká žena (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ); Pani Robinsonová
(T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); Arsinoé (Molière, MIZANTROP, SKD);
(Hlas) (S. Beckett, 2X BECKETT (STUPAJE, KRAPPOVA POSLEDNÁ PÁSKA);
a.ha.); Runa (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD); Elaine Robinsonová (T.
Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
OLLÉ Erik, 09.08.1975, Košice; JD 2009 h.
Postavy: Lucrezio (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Vasilij
Vasilievič Soľjonnyj (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Orsino (W. Shakespeare,
VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
OLŠAVSKÁ Antónia, 16.07.1988, Prešov; AU BB posl.
Postava: Mačka (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
ONDREJKOVÁ Bibiána, 15.04.1972, Skalica, okr. Senica; h.
Postava: Macocha (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
ONDREKOVÁ Anna; SO BB 2009 o (zbor).
Postava: Cigara (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
ONDRÍK Milan, 03.05.1980, Dolný Kubín; DAB 2002 h.
Postavy: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT); Nozdriov (M. D.
Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
ONDRIŠOVÁ Šárka, 01.01.1971, České Budějovice, Česká republika; ED 2007 rd, ch
Réžia: (POCTA KRAVÁM, ED).
Choreografia: (S. Štepka, MÁM OKNO, RND); (POCTA KRAVÁM, ED).
ONDRUŠ Šimon, 12.01.1987, Bratislava; video.
Video: (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU)
335
rocenka09_10 novy.indd 335
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
OPRŠAL Jerguš, OPRŠAL Jerguš Michal, 24.06.1980; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, svetelný dizajn: (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ
HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ GENERÁCIE, StZA).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
ORAVEC Milan; KZA 2004 rd.
OREL Marek.
Dramatizácia, texty piesní: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
ORGOVÁN Peter, 20.10.1977, Michalovce; BDK 2002 bh.
Scénická hudba: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Postavy: PINOCCHIO (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); Sluha, Gróf Bougart
z Valencie (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
ORMANDÍKOVÁ Renáta; vsp.
Kostýmové návrhy: (V. Klimáček, DÍLERI, GNG); (K. Vosátko, MODELKY II.,
GNG).
OSZLÍK Peter, 13.03.1982, Štúrovo; DAB 2006 h.
Postavy: Sidney Hopcroft (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); Manilov
(M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB); Max (S. Lindberg, LAVV, DAB).
OŠKERA Matej; t.
Postava: Tanečníci (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
OTTMANN Peter, Renfrew, Ontario, Kanada; ch.
Naštudovanie: (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
OVŠONKOVÁ Jana; h.
Postavy: Marka, Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
OŽVÁT Ivan, 02.03.1959, Trnava; SND 1991 o.
Postava: Sir Bruno Robertson (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
P
PACIENTÁRIUM; (pseud).
Autor: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
336
rocenka09_10 novy.indd 336
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PACOVSKÁ Eva; hsp.
Hudobné naštudovanie: (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
PAGÁČOVÁ Iveta, 31.08.1982, Košice; MDZ 2007 h.
Postavy: Líza (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Patrícia (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Júlia (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ
ŠĽACHTICI, MDZ); Tereza (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
PAGLIAZZI Alessandro, 01.01.1967, Florencia, Taliansko; d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK)
PACHINGER Andrej, 05.03.1946, Bratislava; VŠMU 1989 pedv.
Pedagogické vedenie: (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); (Ó. Šulc, ILL
PRINCIPE, VŠMU); (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (NOC
NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
PAJTINKOVÁ Alena, 07.08.1986, Komárno; DAB 2007 h.
Postavy: Pôrodná babica, Víla, Žena, Principálová žena, Zapisovateľka (J. Mokoš,
JÁNOŠÍK, StDN); Anička, Striga 2, Svätojánska muška, Princezná, Mesačnica (K.
Žiška, MÁTOHY, DAB); Kristin (S. Lindberg, LAVV, DAB).
PALATÍNUSOVÁ Alexandra, 15.03.1989, Rimavská Sobota; VŠMU posl.
Postavy: Hrajú (L. Brutovský, TALENTY, Š 12); Tamar (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); Ošetrovateľka (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND).
PALENČÍKOVÁ Zuzana, 28.11.1976, Martin; MDZ 2009 dr.
Dramaturgia: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
PALIK Peter, 18.11.1979, Bojnice; BDZ 2008 dr, TUS 2007 r.
Réžia: (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ);
(M. Ďuríčková, Guľko Bombuľko, TUS); (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ);
(P. Palik, TRI X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI PRASIATKA, TUS). (J. Pivko,
POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
Scenár: (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
Scénické a kostýmové návrhy: (M. Ďuríčková, Guľko Bombuľko, TUS).
Výber hudby: (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
Autor: (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ); (P. Palik, TRI X BRAVČOVÉ ALEBO
HRA NA TRI PRASIATKA, TUS).
337
rocenka09_10 novy.indd 337
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PALIKOVÁ Barbora, 02.01.1983, Stará Ľubovňa; BDZ 2009 bh., TUS 2007 bh.
Scénické a kostýmové návrhy: (P. Palik, TRI X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI
PRASIATKA, TUS)
Odborná spolupráca: (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ).
Réžia, dramaturgia: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Dramatizácia: (M. Ďuríčková, GUĽKO BOMBUĽKO, TUS).
Postavy: Hrajú (M. Ďuríčková, GUĽKO BOMBUĽKO, TUS); Hrajú (P. Palik, TRI
X BRAVČOVÉ ALEBO HRA NA TRI PRASIATKA, TUS); Hrajú (J. M. sir Barrie,
PETER PAN, BDZ); Hrajú (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ); Malý Jakub (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); Hrajú (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
PÁLINKÁS ANDRÁSSY Zsuzsanna, 27.01.1977, Komárno; k.
Korepetície: (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ
LETO, JD); (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
Hudobné naštudovanie: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
Hudobná spolupráca: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
Postava: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
PALKO Andrej, 29.08.1983, Partizánske; h.
Postavy: Hrá (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS); Felmet (T. Pratchett,
S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP).
PÁLKOVÁ M.; š.
Šepkár: (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
PALONDER Tomáš, 26.01.1980, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (K. Vosátko, MODELKY II., GNG).
PAĽOVČÍKOVÁ Tatiana, 10.05.1971, Michalovce; SDK 1999 o.
Postava: Adriana (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
PANTLIKÁŠ Jozef, 28.04.1976, Bardejov; DAD 2006 h.
Postavy: Krava Belaňa (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Muco Palacký
(K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
PÁRIŠ Cyril, 05.05.1985, Veľký Krtíš; AU BB posl.
Úprava, réžia: (N. V. Gogoľ, BLÁZNOVE ZÁPISKY, AU BB).
PASEK Igor, 23.03.1964, Bratislava; SND 2009 o.
Postava: Prvý ozbrojenec (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
338
rocenka09_10 novy.indd 338
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PASTIRČÁK Jonathan.
Scénická hudba: (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT)
PÁSZTOR Mihály; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
PAUHOFOVÁ Táňa, 13.08.1983, Bratislava; SND 2007 h.
Postavy: MARIŠA (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); Antolova žena, Bohatá
stará dáma, Sestrička (M. von Mayenburg, KSICHT, SND).
PAULÍKOVÁ Lenka, 04.11.1963, Bratislava; pedv.
Hudobné naštudovanie: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ
SVOJHO LEONA, VŠMU).
PAULÍKOVÁ Marianna, 23.12.1974, Košice; t.
Postavy: Táňa (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS); Tancujú (G. Bizet,
R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
PAULOVIČ Ľubomír, 07.11.1952, Prašice, okr. Topoľčany; r.
Réžia, kostýmové návrhy: (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2,
DJGT).
PAVELKOVÁ Miriam, 06.02.1973, Nitra; BBD 2002 bh.
Postavy: Maria, Basilio (FIGARO, BBD).
PAVELKOVÁ Veronika; VŠMU posl.
Autor, dramaturgia, réžia: (V. Pavelková, PRIJÍMAČKA ANIČKY KOĽAVOVEJ, AU BB).
PAVLAC Peter, 04.06.1976, Bratislava; SND 1999 dr.
Scenár: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS);
Dramaturgia: (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); (HOLLYROTH, SND); (P. Rankov,
STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
PAVLÁSEK Lukáš, 25.03.1988, Košice; VŠMU posl.
Postavy: Limoncino (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Mládenci (A. a V. Mrštíkovci,
MARIŠA, SND).
PAVLÍKOVÁ Eva, 17.09.1960, Košice; DAB 1983 h, 2007 um.
Postavy: Madame Alexandra (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Korobočková
(M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
339
rocenka09_10 novy.indd 339
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PÁZMÁNYOVÁ Stanislava, 18.08.1984, Rimavská Sobota; DJZ 2007 h.
Postavy: Jiřina Ostrá (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ); Antoinetta (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ); Eliza (Molière, LAKOMEC, DJZ).
PAŽITNÁ Viktória, 09.09.1982, Bratislava; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
PECKO Marián, 25.08.1958, Žilina; BDNR 1991 r, 1992 um.
Réžia: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR); (Molière, LAKOMEC, DJZ).
PÉČ Juraj, 06.04.1979, Martin; hsklad.
Scénická hudba: (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); (E. Bondy, MÁŠA
A BETA, DJP).
PEČARKOVÁ Ivana; VŠMU abs.
Scénické návrhy: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
Scénické a kostýmové návrhy: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
PELLEOVÁ Dominika, 19.08.1987, Revúca; posl.
Postava: Mamička Tublerová (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
PEPUCHA Rudolf, 25.03.1975, Námestovo; hsklad.
Scénická hudba: (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
PERENCSEIOVÁ Katarína, 28.09.1978; SO BB 2005 o.
Postavy: Linda (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Fantaska
(J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); Parasia (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
PERŽEĽOVÁ Lenka; AU BB posl.
Postava: Zlatíčko (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
PETER Juraj, 24.09.1963, Rimavská Sobota; SND 1991 o, SO BB 2010 o (ah).
Postavy: Druhý ozbrojenec (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Wagner
(Ch. Gounod, FAUST, SND); Cigán (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
PÉTEROVÁ Petra, 27.08.1987, Lučenec; ŠT 2007 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT); Tancujú (B. Vian,
PENA DNÍ, ŠT).
340
rocenka09_10 novy.indd 340
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PETERS Charlotte, 31.07.1989, Surrey, Veľká Británia; SND 2008 t (zbor).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND); Jeseň: Dve
dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
PEŤOVSKÝ Erik, 27.11.1973, Bratislava; NS 2008 h.
Postava: Cleomenes (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
PETRAŠKO Ľudovít, 04.08.1949, Prešov; p.
Preklad: (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
Preklad textov piesní: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS).
PETRIČKO Matúš, 11.02.1977, Bardejov; DZP 2007 rd.
PETRIK Szilárd, 17.01.1972, Košice; h.
Postava: Tiszt (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
PETRÍKOVÁ Jana; h.
Postava: Poľa (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD).
PETRUSOVÁ Katarína, 13.06.1987, Michalovce; STDN 2008 bh.
Postavy: Laktibrada, Anjelský výbor, Krčmárka (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA,
PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Opica, Domorodec, Planéta, Vlk, Dieťa, Komár, Had (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN);
Matka, Víla, Vdovica (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); Kristína (K. Žiška, U TEMNEJ
IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
PETRUŠOVÁ Daniela; kv.
Kostýmové návrhy: (P. Kuba, ACTA PSYCHOPATA, LUDUS).
PETRŽELKOVÁ Anna, 18.05.1984, Brno; r.
Réžia: (H. Ibsen, NORA, SDK).
PIERONOVÁ Eva, 12.06.1985, Čadca; AU BB posl.
Postava: Barborky (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
PIETOR Miloš, 10.08.1960, Bratislava; NS sv.
Scénické návrhy: (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
PIKNA Peter; video.
Video: (Z. Burianová, MANDRAKE, StZA)
341
rocenka09_10 novy.indd 341
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PIKTOR Ľubomír, 23.06.1960, Bratislava; PIKI 1990 um, h.
PILLE Tamás; JD r.
Réžia: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD).
Postavy: Šarkanský predavač sena, Žoldnier 2 (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK
ŠÜŠÜ, JD).
PILZOVÁ Danica, 20.03.1942, Pezinok; t.
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
PILZOVÁ Jana, 06.10.1963, Nitra; DJGT 1999 h.
Postava: Ester Heidenreichová (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
PINKOVÁ Adriana, 05.06.1986; NS 2007 t.
Postavy: Tancujú (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Účinkujú (GENESIS,
Tangere).
PIOVARČI Radoslav; t.
Postava: Tancujú (B. Vian, PENA DNÍ, ŠT).
PÍŠ Emil, 19.06.1980, Bojnice; h.
Postavy: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Tancujú
(POCTA KRAVÁM, ED); Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
PÍŠ Erik; hsklad.
Scénická hudba: (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
PIŠTA Lukáš; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
PITOŇÁK Stanislav, 20.02.1972, Košice; SDK 2002 h.
Postavy: Tom Kerwood (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); Nils
Krongstad (H. Ibsen, NORA, SDK); Fredo (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA
A VÍLA, SDK).
PIUSSI Zuzana, 21.10.1971, Bratislava; SkRAT h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
PIVKO Pavol, 29.09.1981, Považská Bystrica; AU BB abs.
Postavy: Zloboh, Cár, Sultán, Vicišpán (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ
JARI, AU BB); Hamm (S. Beckett, ENDGAME, AU BB); Sluha 2, Motáčik
342
rocenka09_10 novy.indd 342
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
(M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Vilo Vozár
(Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
PIŽGA Martin, 09.06.1990; t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Poľovníci, Drábi, Ľud, Šľachta
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
PJONI; (pseud).
Scénická hudba: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
PLANČÍKOVÁ Vladislava; h.
Autor: (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG).
Postava: Hrajú (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová,
OD MARÍNY, NG).
PLEŠIVČIAKOVÁ Katarína18.01.1980, Martin; SO BB š.
Šepkár: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
PLEVČÍK Pavol, 22.12.1983, Bratislava; NS 2009 h.
Postavy: Kleont (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); Théo Lamboukas
(É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Igor/Igi (P. Quilter, BOYBAND, NS); Kubo
(W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
POCISKOVÁ Nela, 04.10.1990; SDT 2008 t (ah).
Postava: Kristína (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
PODLUCKÁ Katka.
Výtvarná spolupráca: (BARBADOS, Š 12).
POGORIELOVÁ Jana, 16.08.1938, Bratislava; sv.
Bábky: (P. Dušová, RYTIER BAJAJA, TN)
POLÁČIK Roman; VŠMU posl.
Texty piesní: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
Film: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
Postavy: Afremov (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Kazimír (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Hrajú (BARBADOS, Š 12); Roderigo
(W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA); Čák Noríš, Adam (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
POLÁK Róbert, 26.10.1963, Topoľčany; DAJV 2003 sa.
Svetelný dizajn: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND); (POCTA KRAVÁM, ED);
(Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB); (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
343
rocenka09_10 novy.indd 343
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
POLÁK Roman, 30.09.1957, Trenčín; ASTORKA r*.
Úprava: (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka); (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA
MANŽELA, ARÉNA); (Molière, MIZANTROP, SKD); (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
Réžia: (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka); (Molière, MIZANTROP, SKD);
(P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND); (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA).
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR);
POLÁKOVÁ Marta, 23.10.1963, Bratislava; LAB 2007 um.
Réžia, choreografia: (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
POLÁKOVÁ Rebeka, 10.01.1986, Bratislava; h.
Postavy: Anna (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
a.ha.); Hrajú (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.); Malaňa, Agňa (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); Desirée (F. Bruckner, CHOROBA
MLADOSTI, a.ha.); Tehila (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); Lucia (J. W. Goethe,
STELLA, Astorka); Sofia (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
POLÁKOVÁ Tatiana, 07.04.1982, Dolný Kubín; SDK 2006 h.
Postavy: Katerina (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); Viva
(J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Mita (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
POLAKOVIČOVÁ Katarína, 18.10.1977, Bratislava; SND 2002 o (zbor).
Postavy: Druhá dáma (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Prvá dáma
(W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
POLLÁKOVÁ Dáša, 03.04.1976, Košice; RMT 2009 h.
Postavy: Gogina (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Tasadži (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
POLNIŠOVÁ Petra, 24.02.1976, Bratislava; h.
Postava: Tamar (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
PÓLOS Árpád, 15.03.1957, Rimavská Sobota; THK 1982 h.
Postavy: Tanitó (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Henrik (S. Márai, SVIECE
DOHÁRAJÚ, THK); Fleurion (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
344
rocenka09_10 novy.indd 344
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
POMAJBO Roman, 26.04.1969, Ilava; GNG h.
Postavy: Hrajú (V. Klimáček, DÍLERI, GNG); Seržant Plod (D. Tristram, PRÍPAD
ČIERNEJ VDOVY, West).
POMIKAL Matúš, 31.12.1987, Bratislava; SND 2007 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Demi, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
PONTY Tamás, 09.04.1986, Bratislava; THK 2008 h.
Postavy: Szeplős (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Ray Dooley (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK); Boy (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi,
ČIERNY PETER, THK).
POPOVIČ Martin, 16.02.1977, Poprad; SO BB 2004 o.
Postavy: Antonio (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Paolo Albiani
(G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Indigo (J. Strauss ml., INDIGO, SO
BB); Kmotor (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
POPOVIČOVÁ Iveta, 20.03.1978, Spišská Nová Ves; SO BB 2004 zb.
Zbormajster: (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (G. Donizetti,
LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
POPRÁDIOVÁ Sylvia; AU BB posl.
Postava: Cherubín (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
PORUBJAK Martin, 18.05.1944, Bratislava; SND 1990 dr.
Preklad: (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); (P. Kohout, Erós, DJGT); (W.
Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.).
Dramaturgia: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); (P. O. Hviezdoslav, HERODES
A HERODIAS, SND).
Úprava: (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
PORUBJAKOVÁ Zuzana, 09.07.1985, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG).
POTOČNÝ Peter; h.
Postava: Gratiano (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
345
rocenka09_10 novy.indd 345
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PRÁŽMÁRI Jozef, 10.08.1943, Michalovce; r.
Réžia, úprava, texty piesní: (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
Autor: (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD).
PREISSINGER Jiří; km.
Koncertný majster: (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB)
PREKOPOVÁ Kristína; h.
Postava: Príroda (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
PRIBULLOVÁ Daniela, 30.11.1983, Prešov; DAB 2007 h.
Postavy: Jane Hopcroftová (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); Gubernátorova dcéra (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
PRISTAŠOVÁ Zuzana; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); (J. Anouilh,
P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU).
PROČKO Jozef, 13.03.1965, Lučenec; h.
Postava: Inšpektor Drake (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
PROCHÁZKA Pavol, 04.06.1949, Topoľčany; SND 2007 hzb.
Zbormajster: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (B. Martinů, HRY
O MÁRII, SND); (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND); (W. A. Mozart,
ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (V. Bellini, PURITÁNI, SND)
PROCHÁZKA Tomáš, 03.03.1989; r.
Réžia, výber hudby: (J. Cocteau, KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART); (J. Cocteau,
ĽUDSKÝ HLAS, ART).
PROKOPOVÁ Lenka, 14.07.1985, Bratislava; h.
Postavy: Annika (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS); Dievčatá (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
PŘEVRÁTILOVÁ Hanka, 01.01.1973; kv.
Kostýmové návrhy: (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS)
PTAČIN Ján, 06.11.1986; VŠMU posl.
Scénické návrhy: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU)
346
rocenka09_10 novy.indd 346
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
PTÁČKOVÁ Alexandra; h.
Postavy: Sestra 2 (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit); Hrajú
(W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
PÚČIK Václav, 21.06.1979, Bratislava; h.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
PÚCHOVSKÝ Lukáš, 28.01.1981; h.
Postavy: Frank (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Proteus (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Egon (D. Gombár, TRETÍ VEK,
MDZ).
PUKLUŠOVÁ Natália, 19.02.1984, Košice; h.
Postava: Dievčatá (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
PUSKAILER Thomas, 02.03.1981; h.
Postava: Džoko (P. Quilter, BOYBAND, NS).
PUSTINA Jakub, 07.06.1982; o.
Postava: Lord Enrico Asthon (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
R
RAB Henriett, 20.03.1979, Nové Zámky; h.
Postava: Hrajú (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
RAB Zoltán; h.
Postavy: Ďalej hrajú (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD); Ďalej hrajú (K.
Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Ďalej hrajú (W. Shakespeare,
VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
RÁCOVÁ Eva, 08.11.1979, Piešťany; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (M. von Mayenburg, KSICHT, SND); (P. Handke,
PODZEMNÉ BLUES, MDZ).
Scénické návrhy: (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA); (K. Vosátko, MODELKY II., GNG).
Kostýmové návrhy: (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA).
RADAČOVSKÝ Mário, 29.09.1971, Partizánske; SND 2006 rb, ch.
Autor, choreografia: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
Postava: Sólo – pán (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
347
rocenka09_10 novy.indd 347
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
RADEVA Anna; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy: (V. Pavelková, PRIJÍMAČKA ANIČKY KOĽAVOVEJ,
AU BB).
RADEVA Táňa, 27.08.1957, Michalovce; h.
Postava: Chedva (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
RAJČANOVÁ Barbora; kv.
Kostýmové návrhy: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
RÁKOSI Szilvia; p.
Preklad: (N. D´Introna, G. Ravicchio, ROBINSON CRUSOE, SDK)
RAKOVÁ Naďa, 12.08.1954, Žilina; SND 2008 i.
Inšpícia: (Ch. Gounod, FAUST, SND)
RAMPÁK Ján, 06.10.1939, Trnava; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
RANDAZZO Tony, 01.10.1987, Michigan, USA; tp.
Naštudovanie: (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
RAŠI Peter T., 22.10.1975, Liptovský Mikuláš; SDK 2005 o (zbor).
Postava: Strážnik (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
RATIMORSKÝ Daniel, 29.11.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Postavy: Feďa Protasov (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Rauch (Ö. von
Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Mládenci (A. a Mrštíkovci, MARIŠA,
SND); Martin (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
RAUCHOVÁ Diana; hsp.
Výber hudby: (A. Baricco, TISÍCDEVÄŤSTO, AU BB).
RAUSCH Martin, 09.10.1977, Bratislava; hsp.
Hudobná dramaturgia: (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
RÁZUSOVÁ Júlia, 29.10.1982; VŠMU posl.
Réžia: (Zaki, MŇA KEDY`, Š 12); (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (BARBADOS, Š 12); (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU).
Úprava: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
348
rocenka09_10 novy.indd 348
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
REHÁKOVÁ Karolína, 09.03.1994; h.
Postava: Hrajú (ÚNIK, DSS).
REITER Zoltán, 05.08.1974; THK 2008 h.
Postava: Pierre Lenoir (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER,
THK).
REMENÁR Pavol, 17.04.1974, Smolenice; SND 2000 o.
Postavy: Papageno (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Valentin (Ch.
Gounod, FAUST, SND).
REMESELNÍK Róbert, 26.08.1972, Bratislava; o.
Postava: Monostratos (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
REMIÁŠ Martin; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
RENDOŠ Milan, 27.09.1969; hsp.
Hudobná spolupráca: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK)
REŽNÝ Michal, 20.06.1985, Malacky; VŠMU posl.
Postavy: Tomáš (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU); Vladimír (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART).
RIGO Jozef, 22.10.1974, Kežmarok; DTI 2005 h.
Postava: Hrajú (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
RICHTEROVÁ Dominika; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
RICHTEROVÁ Michaela, 25.03.1992, Žilina; h.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
ROHÁČ Tomáš, 30.11.1981, Ilava; ART 2008 rd, r.
Réžia, úprava: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
ROHÁČEKOVÁ Tatiana, 17.06.1951, Bratislava; SND 1978 k.
Korepetície: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND)
ROHÁČOVÁ Ivana; h.
Postava: Speváčka (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
349
rocenka09_10 novy.indd 349
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
ROHOŇ Vladimír, 01.05.1947, Dražkovce, okr. Martin; DJGT 1999 h.
Postavy: Gautier Ralph, Seržant (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA
80 DNÍ, DJGT); JUDr. Emil Heidenreich (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
ROHOŇOVÁ Zuzana, 13.05.1988, Martin; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
ROCHOVSKÝ Jozef, 10.01.1964, Pohorelá, okr. Brezno; SO BB 1993 o (zbor).
Postavy: Soprano (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); 2. hosť (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
ROLÍK Peter, 20.04.1988, Svidník; SDK 2007 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Zbojnícka družina, Drábi (O.
Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
ROMAN Ľubo, 12.04.1944, Malacky; WEST 1995 rd, r.
Réžia: (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, TW).
ROMAN Radomír, tiež Rado; WEST 1995 rd.
ROPOG József, 16.04.1944, Jablonov nad Turňou, okr. Rožňava; h.
Postava: Ivan Romanovič Čebutikin (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD).
ROSÍK Michal; VŠMU posl.
Postavy: Knieža Abrezkov (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Schürzinger
(Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Mládenci (A. a V. Mrštíkovci,
MARIŠA, SND); Janko Kráľ, Marcel (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO
FORMAGGI, VŠMU).
ROTH Robert, 28.10.1972, Bratislava; SND 2000 h.
Postavy: Hrajú (HOLLYROTH, SND); Klaun (P. Hammel, M. Radačovský,
P. Lančarič, EVEREST, SND); Leon (hlas) (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU); Ján (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO
SEPTEMBRA, SND).
ROVŇÁK Michal, 04.01.1972, Dunajská Streda; h.
Postava: Tomi (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS).
RÓZSA Oskar, 22.07.1974, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA);
(Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB); (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
350
rocenka09_10 novy.indd 350
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
RUBEŠ Michal, 22.07.1986, Žilina; ph.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
RUDINSKÁ Emília, 17.07.1987; t.
Postava: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
RÚFUS Peter, 11.10.1957, Liptovský Mikuláš; h.
Postava: Hlas farizeja (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
RUPPELDT Miloš, 14.02.1953, Bratislava; p.
Preklad: (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, TW); (D. Tristram, OPAČNÉ
POHLAVIE, L+S).
Dramaturgia: (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
RUPPELDTOVÁ Alexandra, 15.01.1954, Trenčín; p.
Preklad: (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA); (P. Quilter, BOYBAND, NS).
RUPPELDTOVÁ-ANDRÁŠOVÁ Oľga, 13.09.1955, Bratislava; p.
Preklad: (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK)
RUSÍN Tomáš, 28.08.1962; sv.
Scénické návrhy: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
RUSIŇÁK Vasiľ, 14.08.1953, Prešov; DAD 1990 h.
Postavy: Louis (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); 1. generál (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA); DAD); Vendelín Ivčic (K.
Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Herasym Nykodymovyč Kalytka (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
RUSKO Ján, 18.12.1981; SO BB 2009 o (ah).
Postavy: Lord Alberto Buklaw, Normanno (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Alibaba (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); L´Abate (F. Cilea,
ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
RUŽIČKA Jakub, 14.03.1987, Bratislava; h.
Postava: Hrajú (L. Kerata, FANTÁZIA, LUDUS).
RYBÁRIK Jakub, 17.04.1986, Bratislava; DAB 2008 h.
Postavy: Julien (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Bača, Starosta, Čert 2, Komorník (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
351
rocenka09_10 novy.indd 351
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
RYNÍKOVÁ Renáta, 04.03.1982, Prešov; DAB 2004 h.
Postavy: Anička (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); Hrajú (V. Klimáček, DÍLERI, GNG);
Marion Brewster-Wrightová (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); Šira (H.
Garlon, MIKVE, ARÉNA).
RYŠAVÁ Miriam; VŠMU posl.
Postava: Adam (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
S
SABO Matej; dh.
Postava: Papagenko (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
SABOL J.; video.
Video: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
SABOLOVÁ Júlia, 23.05.1989, Michalovce; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
SABOVÁ Andrea, 11.07.1985, Senec; h.
Postavy: Hrajú (M. Dacho, PAPERBACK, Poton); Mária (S. Štepka, MÁM OKNO,
RND); Tereza (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); Mahuliena (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
SAKÁLOVÁ Eva, 09.05.1985, Bratislava; h.
Postavy: Emília, Bianca (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
SALAMON-ČEKOVSKÁ Ľubica, 16.03.1975; hsklad.
Scénická hudba: (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
SALAY Ján, 21.08.1945, Žilina; SND 1970 k.
Korepetície: (Ch. Gounod, FAUST, SND); (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
SALMANOVÁ Lenka, 01.01.1982; h.
Postava: Radka (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
SANDTNER Martin; VŠMU posl.
Texty piesní: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU)
Postavy: Minátor (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU);
352
rocenka09_10 novy.indd 352
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
Cigán (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Transvestita (Ö. von Horváth,
KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU).
SANITRA Richard, 27.01.1984, Zvolen; DJGT 2007 h.
Réžia: (U. Kovalyk, BEATRIX A JA, AU BB); (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT).
Postavy: Sir Francis Cromarty, Andrew Stuart, Zbor (Z. Barták, P. Markov, CESTA
OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); Škriatok 2, Elf 1 (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT); George Pigden (R. Cooney, POPLACH V HOTELI
WESTMINSTER 2, DJGT).
SAPARA-FISCHEROVÁ Jitka, 07.04.1964, Brno; SND 1986 o.
Postavy: Marthe (Ch. Gounod, FAUST, SND); La Principessa (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVREUR, SDK).
SÁROSSY Gábor; dh.
Postava: Ďalej hrajú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
SARVAŠ Juraj, 14.07.1931, Radvaň, dnes časť Banskej Bystrice; pedv.
Pedagogické vedenie: (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
SARVAŠ Martin; tp.
Texty piesní: (P. Quilter, BOYBAND, NS).
SARVAŠOVÁ Alexandra, 11.05.1985, Bratislava; ART 2008 um.
Postava: Nicole (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
SARVAŠOVÁ-CSUDAYOVÁ Svetlana, 21.03.1962, Bratislava; DJGT 2009 um, h.
Postavy: Lady Eleanor Foggová (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA
80 DNÍ, DJGT); Elvíra Haklová (P. Kohout, ERÓS, DJGT); Chyžná (R. Cooney,
POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
SATO Reona; SND 2008 t (s+b).
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
3., 8., 14. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Sólo – dáma, Demi sólo (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
SEBÔK Balázs; hsklad.
Scénická hudba: (BARBADOS, Š 12)
353
rocenka09_10 novy.indd 353
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SEDLÁČEK Dominik; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
SEDLAČKO Pavol, 11.07.1988, Levoča; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
SEDLICKÝ Tibor, 02.04.1924, Poltár, okr. Lučenec; KBB rd.
SEHNALOVÁ Zuzana, 20.01.1983; t.
Postava: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
SEIDMANN Kristián, 27.06.1967, Bratislava; d.
Hudobné naštudovanie, korepetície: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU).
SEKRETÁROVÁ Stanislava; t.
Postava: Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
SELECKÝ Pavol, 06.06.1953, Trenčín; SND 1985 d.
Dirigent: (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
SEMANCOVÁ Slávka; kv.
Scénické a kostýmové návrhy: (D. Tristram, PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY, West).
SEMERÁD Petr; h.
Postavy: Princ (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit); Hrajú
(W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
SENEŠIOVÁ Alena; h.
Postava: Hrajú (M. Dacho, PAPERBACK, Poton).
SEPEŠIOVÁ Michaela; h.
Postavy: Dvorné dámy (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ,
SDK).
SERSENOVÁ Alžbeta, 29.06.1992; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
SERVÁTKA Marián, 07.11.1951, Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves; p.
Preklad: (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK)
354
rocenka09_10 novy.indd 354
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SEVASTYANOV Vasyl Alexandrovič, 10.04.1982, Kyjev, Ukrajina; SDK t.
Postavy: Otec Štefánika, T. G. Masaryk, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK);
Jánošík, Gróf Ugronovič, Mudroni (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK,
SDK).
SEVERÍNIOVÁ Silvia, 15.12.1978; p.
Preklad: (Ségur S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
SCHIMMER David, 15.01.1985, Praha; t.
Choreografia: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
Postavy: Tanečníci (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU); Tanečníci a akrobati (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA,
SND); Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
SCHNEIDER Peter, 21.11.1961, Fiľakovo; SO BB 1991 o.
Postavy: Intendant (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Kapitán (G.
Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Alibaba (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB);
Popovič (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Abdallo (G. Verdi,
NABUCCO, SO BB).
SCHRAMEK Juraj, 07.07.1987; STDN i.
Inšpícia: (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
Postavy: Kontrabas, rytmické nástroje (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ
KRÁSKY, StDN).
SCHRAMEKOVÁ Oľga, 24.03.1961, Nitra; STDN bh.
Postavy: Kleopatra (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); Temná Irma (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
SIGMUND Jakub; h.
Postava: Policajti (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
SIGMUND Lukáš; h.
Scenár: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
Postava: Závozník (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
SIHELSKÁ Kristína, 27.03.1982, Zvolen; MDZ 2008 h.
Postavy: Mária (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); Lucetta (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Magda (D. Gombár, TRETÍ VEK,
MDZ).
355
rocenka09_10 novy.indd 355
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SIMANDL Michal, 22.12.1986, Trenčín; VŠMU posl.
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE,
VŠMU).
Scénické a kostýmové návrhy: (Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY,
Š 12).
SIMKOVÁ Anna ml., 19.01.1958, Prešov; kv.
Kostýmové návrhy: (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
SINGHOFEROVÁ Katarína, 20.04.1991, Bratislava; SND 2009 t (zbor).
Postava: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
SIPULA Zoltán; ph.
Postavy: Ďalej hrajú (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Ďalej
hrajú (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
SISÁK Andrej Bandy; VŠMU posl.
Postavy: Jozef, Fedor (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU); Hrajú
(Z. Bírešová, M. Ďurčeková, VRÁSKY (BE)Z LÁSKY, Š 12).
SISÁKOVÁ-SABOLOVÁ Jaroslava, 07.03.1969, Humenné; DAD 2003 h.
Postava: Motria (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
SITÁR Erik; h.
Postava: Sluha (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
SKALA Martin; t.
Postava: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
SKALIUN Oleksii, 09.11.1989, Odesa. Ukrajina; SDK t.
Postavy: Striga, Zbojníci: Surovec, Poľovníci, Ľud, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková,
J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
SKLÁR Peter, 25.01.1968, Modra; GNG 1993 h.
Postava: Pepe (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
SKLYAR Maksym, 30.10.1979, Zajsan, Kazachstan; SDK 2007 t.
Choreografia: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
Postavy: Generál M. R. Štefánik, M. R. Štefánik, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Jánošík, Gróf Ugronovič, Cigáň (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka,
JÁNOŠÍK, SDK).
356
rocenka09_10 novy.indd 356
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SKLYAROVÁ Eva, 08.03.1977, Michalovce; SDK 2005 t.
Postava: Hanka (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
SKOPINTSEV Oleksandr Anatoljevič, 05.06.1981, Odesa, Ukrajina; SDK 2000 t
(s+b).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Zbojnícka družina, Drábi, Ľud,
Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
SLABÝ Daniel, 22.08.1975, Praha; SND 2000 t (s+b).
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
SLÁDEČEK Ján, 03.09.1951, Myjava; SD 2008 um, r.
Réžia, výber hudby: (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH, DJP).
Réžia: (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
SLÁDEČKOVÁ Marta, 27.01.1958, Trenčín; ASTORKA 1993 h.
Postavy: Marta (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR); Judith (D. Tristram,
OPAČNÉ POHLAVIE, L+S); Cecília (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
SLÁDEK Milan, 23.02.1938, Streženice, dnes časť Púchova; r, ch
Réžia: (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
SLAVKOVSKÝ Dominik, 03.09.1991, Levice; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
3., 8., 14. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
SLEZÁČEK Juraj, 14.01.1943, Zvolen; h.
Postava: Starý Glov (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
SLIVKA Rudolf, 10.08.1943, Púchov-Dolné Kočkovce; SO BB i.
Inšpícia: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
SLIVKA Vlado; tp.
Texty piesní: (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
SLOVÁK Ján; h.
Postava: Šofér (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
357
rocenka09_10 novy.indd 357
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SLOVÁK Peter, 19.03.1985, Lučenec; SD 2007 h.
Postavy: Lev (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD); Krysa (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD); Miloš Ružiak (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
SMAŽÁK Michal; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
SMITH Bethan Amy, 14.12.1988, Derby, Veľká Británia; SND t.
Postavy: Jar: Zbor – dve dámy, Jar: Zbor – Tri dámy, Leto: Dámy, Zbor – dámy
(P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
SMOLÍK Pavol, 15.03.1964, Bratislava; SND 2009 – 2010 ro, SND 2009 – 2010 gr.
Réžia: (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
SMOLINKOVÁ Alžbeta; AU BB posl.
Postava: MUDr. Rosina Almaviva (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO
DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
SMOLKOVÁ Monika, 05.02.1988, Čadca; AU BB posl.
Postavy: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB); Chór (A. Matuška,
J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
SMUTNÝ Juraj, 19.09.1982, Zvolen; BDNR 2008 bh.
Postava: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR).
SNOPKOVÁ Dana, 29.03.1966, Banská Bystrica; DZP 1995 h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
SOGEL Ivan, 02.09.1953, Trebišov; BDK 1988 um, bh.
Dramaturgia: (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK); (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK)
SOJČÁKOVÁ Michaela, 19.01.1984; SO BB 2009 o (zbor).
Postava: Cigara (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
SOKOLOVSKÁ Petra; h.
Postava: Hrajú (DOPAD, DSS).
SOLČIANSKA Agáta, 15.04.1974, Vráble, okr. Nitra; STDN 1999 bh.
Postavy: Tiger Šer Chán, Opica, Domorodec, Planéta, Vlk, Dieťa, Komár, Had
(R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); Pôrodná babica, Víla, Žena,
358
rocenka09_10 novy.indd 358
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
Principálová žena, Zapisovateľka (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); Mimi (K. Žiška,
U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); Hrajú a sa hrajú (P. Dobšinský,
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU, StDN).
SOLTÉSZ Michal, 22.03.1974, Košice; SDK 1996 h.
Postavy: Dick Kerwood (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK);
2. muž (N. D´Introna, G. Ravicchio, ROBINSON CRUSOE, SDK); Princ Filip
(W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
SOMOŠ Michal, 03.10.1982, Trebišov; POTON 2000 rd.
SOPKO Samuel; dh.
Postava: Pekárkin syn (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
SOROKOVÁ Diana; t.
Postavy: Víly a Žaby (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
SOVIČOVÁ Tatiana; t.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
SPIŠÁK Emil, 25.10.1956, Spišská Nová Ves; SD 2007 rd.
SPIŠÁK Michal, 15.09.1963, Nitra; r.
Réžia, výber hudby: (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK).
SPIŠÁK Ondrej, 04.09.1964, Nitra; RND 1995 r, STDN 2007 rd, r.
Réžia: (S. Štepka, MÁM OKNO, RND); (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT,
TT); (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN).
Libreto: (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN).
Postava: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT).
SPIŠSKÝ Pavol, 04.10.1956, Košice; SDK 2008 o (zbor).
Postava: Poisson (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
SPODNIAK Milan; VŠMU posl.
Hudobná spolupráca: (M. Durasová, MILENEC, ART).
Postavy: Transvestita (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Milenec
(M. Durasová, MILENEC, ART); Mládenci (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND);
Vernon Gersch (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
359
rocenka09_10 novy.indd 359
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
SPRUŠANSKÁ Bohdana, 25.08.1975, Bratislava; dr.
Preklad: (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB).
SPRUŠANSKÝ Svetozár, 27.06.1971, Bratislava; NS 2007 šéfdr, DAB 2002 šéfdr.
Dramaturgia: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS); (C. Goldoni, VEJÁR,
SND); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ,
DAB).
Úprava: (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD); (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA) DAD).
Réžia: (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA) DAD);
(P. Quilter, BOYBAND, NS); (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (S. Lindberg, LAVV, DAB); (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD).
SRNANKOVÁ Daniela; ch
Choreografia: (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ)
SRNÍK Boris, 03.08.1978, Martin; DJZ 2007 h.
Postavy: DJ (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Robespierre, Šľachta, Ľud
a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); Kleant (Molière, LAKOMEC, DJZ).
SROKOVÁ Katarína, 20.03.1977, Bratislava; SND 2001 o (zbor).
Postavy: Sestra Marta, Ženích (B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
SRŠŇOVÁ Lenka.
Kostýmové návrhy: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
STANEK Stanislav, 20.09.1975; t.
Postava: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
STANKE Richard, 12.01.1967, Šaľa; SND h.
Postavy: Hostinský (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); Čičikov (M. D. Levin,
MŔTVE DUŠE, DAB).
STAŇKOVÁ Lucie; t.
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
STAŠKO Stanislav, 06.01.1977, Prešov; DJP 2005 h.
Postavy: Tomján, Stráž 1, Démon (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP);
Rohon (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH,
DJP).
360
rocenka09_10 novy.indd 360
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
STEINER Juraj, 13.07.1946; vsp.
Masky: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka); (T. Johnson, ABSOLVENT, ARÉNA);
(A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka); (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
STEWART Alistair; t.
Postavy: Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI
ROČNÉ OBDOBIA, SND).
STOJKA O.; ph.
Postava: Hrajú (HAIKU, DBD).
STRAKA Daniel, 21.11.1978; DJZ 2004 h.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
STRÁNSKY Peter; sa.
Svetelný dizaj: (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS).
STRAUSZOVÁ Diana, 27.09.1981, Bratislava; NG 2007 h.
Autor: (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG).
Scénické a kostýmové návrhy: (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG); (M. Walczak,
POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA
VON, NG); (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY,
NG); (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG); (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG).
Kostýmové návrhy: (S. Lindberg, LAVV, DAB).
Postavy: Účinkujú (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG).
STRAŽAN Jožo, 11.05.1943, Bratislava; DJZ 1960 h.
Postava: Harpagon (Molière, LAKOMEC, DJZ).
STRAŽANOVÁ Kveta, 10.05.1942, Nováky; DJZ 1959 h.
Postavy: Elvíra (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); Mária Terézia (G. Dušík,
J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
STRNADOVÁ Anna, 09.06.1952, Spišská Sobota, dnes časť Popradu; SD 1992 h.
Postavy: Fominišna (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Hapčí (M. Gerbocová,
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD).
STRNISKO Vladimír, 19.05.1938, Martin; SND 2010 rč, r.
Úprava: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND)
361
rocenka09_10 novy.indd 361
25.4.2012 10:08:24
umeleckí pracovníci
Preklad: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR
VEČNE HODY, a.ha.).
Réžia: (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
STRNISKOVÁ Helena; p.
Preklad: (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
STROJIN Igor, 05.06.1979, Mukačevo, Rusko; SO BB 2009 o.
Postavy: Gabriele Adorno (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Popovič
(M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Ismaele (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
STROPKOVSKÝ Ivan, 23.05.1942, Tokajík, okr. Svidník; h.
Postava: Bonaventura (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
STRUHÁR Matej; AU BB posl.
Postava: Nemý chlapec (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
STRUHÁROVÁ Miriam, 25.06.1975, Topoľčany; sv.
Scénické návrhy: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVRIEUR, SDK).
Scénické a kostýmové návrhy: (ŠMÍRAČKY, BDnR).
Scénické a kostýmové návrhy, bábky: (Ségur S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR)
STUDENKOVÁ Zdena, 19.05.1954, Bratislava; SND 2004 h.
Úprava: (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
Postava: Mimi (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR).
SUKHANOV Andriy, 26.02.1981, Kyjev, Ukrajina; SDK 2000 t.
Scénické a kostýmové návrhy: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
Kostýmové návrhy: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
Postavy: Generál M. R. Štefánik, M. R. Štefánik, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Gróf Ugronovič (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
SUŠILOVÁ Alena, 09.08.1959, Bratislava; BDNR 1991 bh.
Postava: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová,
V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY
A BANKOMATY, BDnR).
SUŠINOVÁ Michaela; o.
Postava: Jouvenot (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
362
rocenka09_10 novy.indd 362
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
SVARINSKÁ Kristína; VŠMU posl.
Postava: Líza Protasovová (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
SVETKOVÁ Diana; VŠMU posl.
Postava: Oľga Archa (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
SVETLÍKOVÁ Drahoslava, 22.10.1961, Žilina; SO BB 1980 o (zbor).
Postava: Banana (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
SVÍTEK Vladimír, 06.06.1964, Bratislava; RND 2006 h.
Postava: Kubánec (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
SVITEKOVÁ Kristína, 18.03.1983, Banská Bystrica; TUS 2007 bh.
Postavy: Janka (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU); Hrajú (M. Ďuríčková, GUĽKO BOMBUĽKO, TUS).
SVITKOVÁ Martina, 17.05.1974, Banská Bystrica; SO BB 1995 k.
Korepetície: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (J. Strauss ml.,
INDIGO, SO BB).
SVITOK Šimon, 16.02.1972, Bojnice; SO BB 1994 o.
Postavy: Paolo Albiani (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Kmotor
(M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
SVOBODA Adam; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
SYNKOVÁ Milada, 16.05.1933, Bratislava; SND 2010 k.
Korepetície: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); (B. Martinů, HRY
O MÁRII, SND).
SZABO Andrej, 13.12.1984, Trnava; SND 2009 t (s+b).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Sólo – pán (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
SZABÓ Erzsébet; h.
Postava: Pötyi (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
SZABÓ Viktor, 09.05.1984, Želiezovce; VŠMU posl.
Postavy: Viktor Karenin (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); Franz Merkl
(Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); Superjunák (L. Brutovský,
363
rocenka09_10 novy.indd 363
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU); András (W. Shakespeare,
VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
SZABOVÁ Veronika, 15.01.1986; SO BB 2005 t (zbor).
Postavy: Esmeralda, Pobehlice, Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ,
SO BB).
SZEKERESSOVÁ Anna, 16.12.1939, Krompachy; SDK 2004 š.
Šepkár: (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVRIEUR, SDK)
SZŐCSOVÁ Michaela, 02.06.1988, Bratislava; h.
Postava: Zbor (v nahrávke) (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA
ANTOINETTA, DJZ).
SZÖKEOVÁ Anita, 31.08.1978, Šaľa; sv.
Scénické návrhy: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ); (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); (BONSOIR, DJZ).
SZŐLLŐS Peter, 31.05.1974, Rožňava; ACTORES 1999 um, h.
Autor: (P. Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores).
Postavy: Hrajú (T. Masníková, ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, Actores); Hrajú
(P. Szőllős, POTULNÝ KABARET, Actores); Hrajú (T. Masníková, UTAJENÍ
AKTÉRI, Actores).
Š
ŠAFÁR Ignác, 16.01.1912, Horný Vinodol, dnes časť Vinodolu, okr. Nitra; p.
Preklad: (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
ŠAFAŘÍKOVÁ Katarína, 03.09.1986, Košice; h.
Postavy: Lucile (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); Pani Lindeová
(H. Ibsen, NORA, SDK).
ŠAJGALÍK Martin, 13.10.1987, Liptovský Mikuláš; AU BB; posl.
Postavy: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); Otec (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB); Samo Chalupka – Junák, Branko (A. Matuška, J. Budský,
PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
ŠAJGALÍKOVÁ Zuzana, 23.07.1987; ARÉNA 2010 šéfdr, VŠMU posl.
364
rocenka09_10 novy.indd 364
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
Réžia, úprava: (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART).
ŠALACHA Martin, 09.11.1984, Zálužice, okr. Michalovce; VŠMU posl.
Postavy: Švochnev (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); Covielle (Molière, MEŠTIAK
ŠĽACHTICOM, ART); Svetonápravca (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU);
Hrajú (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU).
ŠALING Ondrej, 15.02.1978, Zlaté Moravce; SND 2008 o, SO BB 2009 o (ah).
Postavy: Valentin (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND); Vikomt di Sarval
(Carlo) (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
ŠAMAJ Jozef, 04.01.1960, Žilina; BDNR 1991 bh.
Postavy: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A
BANKOMATY, BDnR).
ŠAMAJOVÁ Mária, 13.05.1968, Žilina; BDNR 1991 bh., 2009 i.
Postavy: Hrajú (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR); Hrá (Ségur, S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
ŠANDOROVÁ Eva, rod. ADAMOVÁ, 10.10.1978, Košice; RMT 2010 h.
Postava: Rozprávačka (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
ŠANDOROVÁ Katarína, 18.12.1976, Košice; RMT 2008 bh.
Postavy: Sova (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Tulaňa (M. Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
ŠANDOROVÁ Viktória, 10.08.1985, Košice; RMT 2008 t.
Postavy: Gofka (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Právnička, Tasadži (M.
Godla, DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
ŠARIŠSKÝ Vladislav, 25.08.1984, Košice; hsklad.
Hudobná spolupráca: (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA).
Scénická hudba: (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG);
(H. Ibsen, NORA, SDK).
ŠARKÓZYOVÁ Dáša, 13.01.1988; h.
Postavy: Soňa Walsková (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ
SVOJHO LEONA, VŠMU); Silvia (J. Ďurovčík, P. Pavlac, P. Nagy, ČAJOČKY, HTS).
ŠÁRO Norman, 23.02.1982, Lučenec; MDZ 2008 – 2009 h.
Postava: Proteus (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
365
rocenka09_10 novy.indd 365
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠEBESTOVÁ Michaela, 05.07.1985, Bratislava; o.
Postavy: Fenena (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
ŠEBOVÁ Zuzana, 01.04.1982, Bratislava; DJP 2000 h.
Postavy: Hrajú (K. Vosátko, MODELKY II., GNG); Hrajú (V. Klimáček, DÍLERI,
GNG); Gyta Oggová (T. Pratchett, S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Miluša (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP); Patricia
(G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
ŠEDIVÁ Lucia; sv.
Scénické a kostýmové návrhy, masky: (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
ŠEMELÁKOVÁ Zuzana; h.
Postava: Eliševa (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
ŠENIGLA František, 18.11.1957, Skalica, okr. Senica; SND 2008 i.
Inšpícia: (Ch. Gounod, FAUST, SND); (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
ŠEPTÁK Lukáš, 25.05.1986, Ilava; AU BB abs.
Postavy: Účinkuje (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); Andrej Sládkovič
(A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
ŠEVČÍK Michal, 23.05.1990; spev.
Postava: Chór (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
ŠIMÁKOVÁ Karola, 12.04.1963; kv.
Kostýmové návrhy: (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA);
(A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
ŠIMČÁKOVÁ Hana, 23.03.1987, Ostrava; ch
Pohybová spolupráca: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU).
ŠIMKO Jakub; dh.
Postava: Koľa (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD).
ŠIMKO Ján, 25.06.1976, Poprad; dr.
Réžia, námet: (J. Šimko, F. Blaščák, POSLEDNÁ HISTORICKÁ ÚLOHA MLADEJ
GENERÁCIE, StZA).
ŠIMKO Oliver; h.
Postava: Policajti (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
366
rocenka09_10 novy.indd 366
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠIMKOVÁ Elizaveta; dh.
Postava: Lida (D. Gink, F. M. Dostojevskij, KATARÍNA IVANOVNA, DAD).
ŠIMKOVÁ Soňa, 29.05.1944, Bratislava; p.
Preklad: (Molière, LAKOMEC, DJZ)
ŠIMO Dušan, 21.01.1975, Banská Bystrica; SO BB 2001 o.
Postavy: Lord Arturo Talbo (V. Bellini, PURITÁNI, SND); Vikomt di Sarval
(Carlo) (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Janio (J. Strauss ml.,
INDIGO, SO BB); Gricko (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
ŠIMON Karol, 18.03.1959, Košice; h.
Postava: Othello (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
ŠIMONČÍKOVÁ Viktória, 27.07.1973, Ilava; SND 2009 t.
Postavy: 4., 10. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Demi sólo, Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
ŠIMONOV Lukáš, 21.01.1987, Poprad; AU BB posl.
Postava: MUDr. Curzio (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA
KLINIKE LÁSKY, AU BB).
ŠIMOVÁ Zuzana, 26.01.1984, Liptovský Mikuláš; NG 2007 h.
Autor: (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON, NG).
Réžia: (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON, NG); (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová, OD MARÍNY, NG).
Postavy: Účinkujú (T. Janovic, Z. Šimová, KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON, NG);
Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
ŠIMUN Peter, 21.08.1955, Bratislava; ASTORKA 1993 h.
Postava: Plukovník Trilecký (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
ŠIŠKOVÁ Anna, 30.06.1960, Žilina; ASTORKA 1992 h.
Postava: Sandra (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
ŠIŠKOVÁ Margaréta, 27.06.1964, Banská Bystrica; BBD 1987 bh.
Postavy: Čerti, Karolína, Gašparko (J. Dobrodinský, GAŠPARKO S KUBOM
V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD); Kukučka, Lastovička, Mamka (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
ŠKERENČÁKOVÁ Katarína; MDZ 2004 š., i.
Inšpícia: (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); (R. Schim367
rocenka09_10 novy.indd 367
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
melpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ);
(P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ).
Šepkár: (R. Schimmelpfennig, PUSH UP 1-3, MDZ); (M. Walczak, POĽOVAČKA
NA LOSY, MDZ); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
ŠKORVAGOVÁ Vladena, 08.07.1977, Zvolen; DJGT 1999 h.
Postavy: Jean Umberto, alias Passepartout (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO
SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); Černošské dievčatko, Elf 2 (U. Ferenčuková, HĽADÁ
SA MIKULÁŠ, DJGT); Gladys (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER
2, DJGT).
ŠKOVIEROVÁ Helena, 30.12.1986; VŠMU posl.
Scénické návrhy: (GENESIS, Tangere).
Postavy: Johanka – dieťa (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU);
Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU); Akrobati a bábkoherci (Ch.
Gounod, FAUST, SND).
ŠKOVRANOVÁ Svetlana, 01.05.1953, Ivančice, Ukrajina; DAD 1990 h.
Postavy: Medúza (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Paraska (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
ŠKRIPKOVÁ Iveta, 19.12.1960, Korytnica, okr. Banská Bystrica; BDnR 1992 dr, r,
rd.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR)
Réžia: (Ségur, S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
Scenár, réžia: (ŠMÍRAČKY, BDnR).
ŠKRVÁŇOVÁ Adriana, 24.01.1973, Banská Bystrica; SO BB 1995 o (zbor).
Postava: Valida (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
ŠKVARENINA Marek; hsklad.
Scénická hudba: (S. Beckett, 2x BECKETT; a.ha.)
ŠLEPKOVSKÁ Denisa, 29.05.1967, Košice; SND 1991 o.
Postavy: Tretia dáma (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Marthe
(Ch. Gounod, FAUST, SND); Enrichetta di Francia (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
ŠMAJDOVÁ Slávka, 01.07.1989, Svidník; VŠMU posl.
Postava: Tatiana Sčot (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
368
rocenka09_10 novy.indd 368
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠOLTÉSOVÁ Iveta; hsp.
Postava: Harmonikárka (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
ŠOLTÝS Vladislav, 05.10.1973, Michalovce; DAJV 2003 t.
Postava: Účinkujú (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
ŠOPÍKOVÁ Zuzana, 06.02.1975, Nitra; DAB 2007 š.
Šepkár: (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); (M. D. Levin, Mŕtve duše, DAB).
Inšpícia: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
ŠOTH Andrej, tiež Ondrej, 23.01.1960, Bardejov; SDK 2000 um, ch
Autor: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
Choreografia: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK); (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
Réžia: (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
Libreto, hudobná dramaturgia: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
ŠPÁNIKOVÁ Barbora, 25.03.1983, Martin; DJGT 2007 h.
Postavy: Páni z Reformného klubu, Námorníci, Artisti, Indovia, Číňania, Indiáni,
Kovboji, Policajti, Brahmani (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80
DNÍ, DJGT); Škriatok 1, Austrálske dievčatko, Európske dievčatko (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA MIKULÁŠ, DJGT); Jane Worthingtonová (R. Cooney, POPLACH
V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
ŠRÁMEK Ľubomír; hsklad.
Scénická hudba: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART)
ŠRANKO Ivan; sa.
Svetelný dizajn: (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG)
ŠTAUDER Dušan, 25.04.1944, Veľké Kostoľany, okr. Trnava; BBD 2003 um.
ŠTEFÁNEK Dušan, 01.10.1957, Bratislava; SND 1985 d, SDK 2008 šéfd.
Dirigent: (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
ŠTEFANKO Michal, 19.02.1983, Prešov; h.
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
ŠTEFANOVÁ Anna; t.
Postava: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
369
rocenka09_10 novy.indd 369
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠTEFKOVIČ Michal; t.
Postava: Tancujú (B. Vian, PENA DNÍ, ŠT).
ŠTEFUNKOVÁ Nataša, 26.03.1975; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM ZAKLIATYCH, StDN); (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ
KRÁSKY, StDN).
ŠTEFUNKOVÁ-RUSÍNOVÁ Zuzana; kv.
Kostýmové návrhy: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND)
ŠTELÁR Marek, 14.03.1983, Bratislava; SO BB 2003 t (zbor).
Postava: Phoebus (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
ŠTEPKA Stanislav, 26.07.1944, Radošina, okr. Topoľčany; RND 1963 um, h, 1999 rd.
Autor, texty piesní: (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
Postavy: Viktor (S. Štepka, MÁM OKNO, RND).
ŠTESKO Matej Sigur, 22.12.1975; hsklad.
Scénická hudba: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); (3x(A); DzP).
ŠTEVKOVÁ Mária; p.
Preklad: (I. Csukás, P. Palik, POM POM, BDZ)
ŠTIPÁKOVÁ Žaneta, 20.11.1981, Košice; RMT 2010 h.
Postavy: Gogina (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT).
ŠTOFEJ Michal, 01.09.1977, Trnava; hsklad.
Scénická hudba, texty piesní: (L. Kočan, ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP).
ŠTORCELOVÁ Petra, 26.01.1985, Bojnice; AU BB posl.
Dramaturgia: (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ); (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
ŠTRASSER Ján, 25.02.1946, Košice; p.
Preklad: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
ŠTRASSEROVÁ Eva; SND 1990 š.
Šepkár: (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); (HOLLYROTH, SND); (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
370
rocenka09_10 novy.indd 370
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠTRBÁK Ján, 01.12.1972, Bratislava; NG 2007 r.
Réžia: (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ).
Pedagogické vedenie: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ,
LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE, VŠMU).
Postava: Texty načítali (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová,
OD MARÍNY, NG).
ŠTUPÁKOVÁ Barbora, 24.05.1988, Prešov; SO BB 2007 t (zbor).
Postava: Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
ŠTÚR Rastislav, 26.11.1969, Bratislava; SND 2008 šéfd.
Dirigent, hudobné naštudovanie: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
ŠTURDÍKOVÁ Jana, 23.07.1983, Bratislava; NG h.
Réžia: (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG).
Autor: (J. Šturdíková, HNEVÁŠ SA?, NG); (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG).
Postava: Účinkujú (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D,
NG).
ŠTÚROVÁ Katarína, 08.04.1978, Bratislava; SND 2007 o.
Postavy: Marguerite (Ch. Gounod, FAUST, SND); Sólové kvarteto, Mária, Mariken
(B. Martinů, HRY O MÁRII, SND).
ŠUDÍK Róbert, 26.02.1956, Levice; SDK 1999 h.
Postavy: Strážnik Downs (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK);
Starý s gitarou (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
ŠUK Oleg, 26.02.1964, Serebrjansk, Kazachstan; sv.
Scénické návrhy: (HAIKU, DBD).
ŠULAJ Ondrej, 26.09.1949, Vígľaš, okr. Zvolen; VŠMU 2003 rektor.
ŠULC Ondřej, tiež Óňa; VŠMU posl.
Autor, dramaturgia, réžia: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU).
ŠULEK František, 05.08.1978, Ružomberok; SND 2000 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
2., 9., 11. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Leto: Páni, Jeseň: Demi sólo, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
371
rocenka09_10 novy.indd 371
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ŠULÍK Anton, 12.07.1964, Žilina; r.
Réžia: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ)
ŠUPLATOVÁ Nikol; h.
Postava: Vampira (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12).
ŠUŠKLEBOVÁ Adela; t.
Postava: Akrobati a bábkoherci (Ch. Gounod, FAUST, SND).
ŠUŠKOVÁ Eva, 07.10.1979, Bratislava; SND o.
Postavy: Claudine (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND); Chivria
(M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
ŠUTKA Ján; t.
Postava: Tanečníci (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
ŠVIDRAŇOVÁ Barbora, 15.02.1988, Žilina; VŠMU posl.
Postavy: Máša (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU);
Soňa Walsková (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO
LEONA, VŠMU).
ŠVOLÍKOVÁ Daniela, 02.04.1987, Bratislava; AU BB posl.
Postava: Matka (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
T
TABAČEK Peter, 26.05.1965, Žilina; BDZ 2003 rd.
TAKÁČ Filip, 01.01.1987, Banská Bystrica; SDT 2009 t.
Postava: Tancujú (G. Bizet, R. Ščedrin, CARMEN, SDT).
TALPAIN Didier; d.
Dirigent: (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND)
TANDARA Lukáš; 13.10.1988; VŠMU posl.
Postava: Bača (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
TAR Renáta; JD 2009 h.
Postavy: Princezná, Šarkanov brat 2 (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK ŠÜŠÜ, JD);
372
rocenka09_10 novy.indd 372
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
Lucia (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Irina (A. P. Čechov,
TRI SESTRY, JD); Viola (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Zsuzsi
(I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
TARAGEĽ Dušan, 30.01.1948, Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš; SND 1971 h.
Postava: Chuza (P. O. Hviezdoslav, HERODES A HERODIAS, SND).
TARASOVIČOVÁ Bibiana, 13.12.1964, Ružomberok; BDZ 1990 bh.
Postavy: Hajdúch (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); Hrajú (J. Pivko, POPOLVÁR
NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ).
TARKAY Peter, 06.10.1974, Košice; hsklad.
Scénická hudba: (P. Dušová, RYTIER BAJAJA, TN)
TEREKOVÁ Jana; t.
Postavy: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
THORPE-BAKER Jack, 09.08.1989, Londýn, Veľká Británia; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
3., 8., 14. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
TICHÁ Ivica, 13.12.1974, Bratislava; DTI 2005 bh.
Postava: Hrajú (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
TIMKO Martin, 21.09.1975, Prešov; SD 2008 dr.
Dramaturgia: (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP); (K. Legátová, NEPRIATELIA,
a.ha.); (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD).
Dramatizácia: (V. Macek, J. Prážmári, O DOROTKE, SD).
Úprava: (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
TIMKOVÁ Ingrid, 17.01.1967, Sečovce, okr. Trebišov; SND 2002 h.
Postava: Strúhalka (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
TKÁČ Jozef, 15.01.1950, Buderaž, Ukrajina; DAD 1993 um, 1990 h.
Postavy: 2. generál (M. J. Saltykov-Ščedrin, O DVOCH GENERÁLOCH (FANTÁZIA); DAD); Financ (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); Doktor (K. Horák,
BURIDANOV OSOL, DAD); Savka (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
373
rocenka09_10 novy.indd 373
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
TLUČKOVÁ Zuzana, 09.02.1962, Košice; h.
Postavy: Zuzi (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR); Vicky (D. Tristram, OPAČNÉ POHLAVIE, L+S).
TÓBIÁS Szidi, 28.05.1967, Kráľovský Chlmec; ASTORKA 1993 h.
Postava: Anna Vojnická (A. P. Čechov, PLATONOV, Astorka).
TÓBISZ Titusz, 21.12.1978, Rimavská Sobota; THK 2006 h.
Postavy: Hosszú (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK); Török Péter (I. Kálmán,
GRÓFKA MARICA, THK); Lucien Ouvrier (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi,
ČIERNY PETER, THK).
TOLSTOV Sergej, 26.09.1962, Sankt Peterburg, Rusko; SND 2000 o.
Postava: Valentin (Ch. Gounod, FAUST, SND).
TOMAJKO Egon, 25.09.1967.
Dramaturgia, úprava: (P. Kohout, Erós, DJGT).
TOMANOVÁ Mária, 04.09.1959, Bratislava; o.
Postava: Abigaille (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
THOMASY Michal.
Postava: Gavriuška (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
TOMKO Matúš, 04.02.1978, Vranov nad Topľou; SDK 2006 o.
Postavy: Raimondo Bodebent (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK);
Quinault (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
TOMKULJAK Tomáš, 20.03.1985, Zvolen; h.
Postava: Akast (Molière, MIZANTROP, SKD).
TOPINKOVÁ Viera, 27.06.1933, Rimavská Sobota; SND 1958 h.
Postava: Pani Jourdainová (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
TOPĽANSKÝ Ján, 10.08.1950, Vranov nad Topľou; DJP 2001 h.
Postava: Orieška (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
TOPOĽSKÝ Pavol, 14.03.1961, Bratislava; h.
Postava: Mark (D. Tristram, OPAČNÉ POHLAVIE, L+S).
374
rocenka09_10 novy.indd 374
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
TÖRÖK Zoltán; hsp.
Hudobná spolupráca: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD)
TÓTH Gabo, 04.05.1985, Galanta; h.
Postavy: Podpich (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Klarinetista (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.).
TÓTH Tibor, 27.11.1966, Kráľovský Chlmec; JD 2003 rd.
Postavy: Fjodor Iľjič Kuligin (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); Druhý kapitán
(W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD); Barón János Jankovits (I. Békeffi,
L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
TÓTH Tomáš; SO BB 2009 t (ah).
Postava: Ľud – Muži (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
TÓTHOVÁ Kristína, 08.04.1985, Dunajská Streda; DJP 2009 h.
Postavy: Anna (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.);
Hrá (A. Korenči, J. Bielik, PIAF, a.ha.); Daria Fedosejevna Kruglovová, Feona
(A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); Mucha (L. Kočan,
ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM, DJP); Magráta Cesnaková (T. Pratchett,
S. Briggs, SÚDNE SESTRY, DJP); Máša (E. Bondy, MÁŠA A BETA, DJP); Nathalie (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP); Mária (F. Bruckner, CHOROBA
MLADOSTI, a.ha.).
TOTIKOVÁ Adriana, 01.07.1983, Humenné; TUS 2009 r, VŠMU abs.
Autorka a réžia: (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY
90-TE, VŠMU).
Preklad: (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ).
TRAJTEĽOVÁ Barbora, 22.04.1985, Banská Bystrica; SO BB 2009 t (ah).
Postavy: Pobehlice, Ľud – Ženy (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
TRCKOVÁ Elena, 12.04.1985, Banská Bystrica; AU BB abs.
Postavy: Žena, Starena, Krčmárka (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI,
AU BB).
TRGOVÁ Alžbeta, 13.01.1963, Banská Bystrica; SO BB 1990 o.
Postavy: Linda (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Fantaska
(J. Strauss ml., INDIGO, SO BB).
TRNÍK Peter, 17.04.1965, Trenčianske Teplice; SND 1994 h.
Postavy: Krugeľ (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); Filip (P. O. Hviezdoslav, HERODES
375
rocenka09_10 novy.indd 375
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
A HERODIAS, SND); Hlas hlásateľa (N. Simon, ZLATÍ CHLAPCI, SND); Ľudovít
(J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP).
TRULÍK Tibor, 20.02.1985, Žilina; ŠT 2004 t.
Postavy: Tancujú (BIOPRODUKT, ŠT); Tancujú (POSED, ŠT); Tancujú (B. Vian,
PENA DNÍ, ŠT).
TUBLEROVÁ Linda, 25.04.1982, Bratislava; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
TŮMA Filip, 01.02.1978, Bratislava; SND o (ah).
Postavy: Moracchio (C. Goldoni, VEJÁR, SND); Michonnet (F. Cilea, ADRIANA
LECOUVREUR, SDK).
TUNDRA Karaoke; hsp.
Scénická hudba: (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG)
TURANSKÁ Dana, 19.12.1987, Vranov nad Topľov; AU BB posl.
Réžia: (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
TURANSKÝ Štefan, 04.05.1972, Košice; DJZ 2005 h*.
Pohybová spolupráca: (Molière, LAKOMEC, DJZ)
Postavy: Šľachta, Ľud a Revolucionári (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P.
Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
TURBAN Hera, 26.06.1976, Košice; h.
Postava: Lucile (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART).
TURCSÁNYIOVÁ Tamara, 28.07.1957, Ostrava; SDK 2008 š.
Šepkár: (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); (H. Ibsen, NORA,
SDK); (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ, SDK).
TURČAN Andrej, 07.01.1947, Bratislava; r, pedv.
Pedagogické vedenie: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); (R. Skukálek, PILINY,
AU BB).
TURČANOVÁ Katarína, 24.02.1978, Poprad; SD 1997 h.
Postavy: Ustinia (A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); Tma (V. Macek, J. Prážmári,
O DOROTKE, SD); Hundroš (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD).
376
rocenka09_10 novy.indd 376
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
TURJANOVÁ Kristína, 28.08.1979, Trenčín; DAB 2002 h.
Postavy: Eva Turnerová (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB); Edith Piaf
(É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); Neznámy (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
TURNER Tomáš; dh.
Postava: Traja chlapci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
TUROŠÍK Marek, 16.11.1988, Banská Bystrica; AU BB posl.
Dramaturgia: (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
Úprava: (S. Beckett, ENDGAME, AU BB); (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU
BB).
Dramaturgická spolupráca: (S. Beckett, ENDGAME, AU BB).
Dramatizácia: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
TURTÁK Gejza, 03.01.1980, Košice; RMT 2007 t.
Postavy: Bosorák (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Zaphago (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
TUŽINSKÝ Pavol, 31.10.1958, Podbrezová; SND 2004 d (ah), SO BB 2010 d.
Dirigent: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
TVAROŽEK Martin, 07.08.1985, Žilina; ph.
Postava: Zbojníci (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
U
UEDA Yuka, 12.10.1985, Hirošima, Japonsko; SDK 2008 t.
Postavy: Žena z Tahiti, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
UHER Pavol, 04.11.1948, Svit, okr. Poprad; r.
Texty piesní: (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK).
UHEROVÁ Naďa, 05.07.1988, Bojnice; VŠMU posl.
Réžia, dramaturgia, úprava: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU).
Autor, réžia: (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
UHLÁR Blaho, 26.08.1951, Prešov; DSS 1991 um, r, h.
Scenár: (Dopad, DSS).
Réžia: (Únik, DSS); (Dopad, DSS).
377
rocenka09_10 novy.indd 377
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
UHLÁROVÁ Petra, 18.10.1993; h.
Postava: Hrajú (ÚNIK, DSS).
ULIČIANSKY Ján, 29.10.1955, Košice; r, pedv.
Pedagogické vedenie: (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (NOC
NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU); (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ,
VŠMU).
Autor, réžia, texty piesní: (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
ULIČNÝ Peter, 01.10.1960; tp.
Texty piesní: (P. Quilter, BOYBAND, NS); (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček,
P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ).
URBAN Martin; ch
Choreografia: (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT);
(A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB)
URBÁN Zizi; THK 2009 h.
Postava: Marthe (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
Ú
ÚRADNÍK Jozef, 14.12.1952, Považská Bystrica; SDK 1999 h, 2004 um.
Postavy: Andrea (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK); Milicionár
(V. Sigarev, VĹČIK, SDK); Komorník (W. Gombrowicz, IVONA, PRINCEZNÁ
BURGUNDSKÁ, SDK).
V
VACÍKOVÁ Alena, 03.09.1981; SO BB 2009 o (ah).
Postava: Mária Boccanegra (Amélia Grimaldi); (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB).
VACULČIAK Peter, 06.03.1977, Brezno; DZP 1995 h.
Postava: Hrajú (3X(A); DzP).
VACULČIAKOVÁ Alžbeta, 05.08.1988, Zvolen; AU BB posl.
Postava: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
378
rocenka09_10 novy.indd 378
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VACULÍK Libor, 10.03.1957, Praha; ch, t.
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
VACH Marián, 28.08.1950, Bratislava; SO BB 2005 um, šéfd.
Hudobné naštudovanie: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
Dirigent: (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB).
VACHÁLKOVÁ Simona, 21.01.1969, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP); (É. Pataki, EDITH
A MARLENE, NS).
VAJDA Jozef, 31.07.1955, Žilina; SND 1998 h.
Postavy: Otto (N. Simon, DOMÁCE VÄZENIE, SNR); Utešiteľnyj (N. V. Gogoľ,
HRÁČI, SND); Antolov šéf, Chirurg (M. von Mayenburg, KSICHT, SND).
VAJDIČKA Ľubomír, 28.05.1944, Trenčín; SND 1983 r.
Pedagogické vedenie: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA
TRIEDA, VŠMU); (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); (NOC NASTALA,
VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Preklad: (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA,
DAB); (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND).
Réžia: (N. V. Gogoľ, HRÁČI, SND); (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB).
VAJDIČKA Michal, 06.07.1976, Bratislava; r.
Úprava: (FIGARO, BBD).
Réžia: (FIGARO, BBD); (M. D. Levin, Mŕtve duše, DAB).
Svetelný dizajn: (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
VAJDIČKOVÁ Zuzana, 08.03.1974; p.
Preklad: (A. Ayckbourn, ŠŤASTNÉ A VESELÉ, DAB)
VAJDOVÁ Petra, 29.04.1985, Martin; ASTORKA 2007 h.
Postavy: Hrajú (S. Lavrík, KLIETKA Z ČERVENÉHO ZLATA, Astorka); Eva
(Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA).
VAJSHAJPLOVÁ Vanda, 30.10.1985, Městec Králové, okr. Nymburk, Česká republika; SDK 2009 t.
Postavy: Guiliana Benzoni, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby
(J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Ľud, Šľachta (O. Šoth,
Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
379
rocenka09_10 novy.indd 379
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VALEK Jaroslav, 18.11.1958, Liptovský Mikuláš; SO BB 2002 sv.
Scénické návrhy: (J. Palárik, ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, DJP); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB); (J. Carrière, TERASA, SKD);
(L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB); (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB);
(A. N. Ostrovskij, BANKROT, SD); (Ľ. Feldek, PERINBABA, BDZ); (G. Donizetti,
LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA,
ARÉNA); (Timrava, KRÁSA KRÁS, SD); (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
Scénické a kostýmové výpravy: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
VALENT Miloš; km.
Koncertný majstrer: (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
VALENTOVÁ Petronela, 12.01.1952, Trnava; SKD 2003 h.
Postavy: Generálova manželka (J. Carrière, TERASA, SKD); Žofia (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD); Smrť, Vedma (J. Zeyer, RADÚZ A MAHULIENA, SKD).
VALENTOVÁ-HASPROVÁ Soňa, 03.06.1946, Trnava; SND 1967 h.
Postava: Horáčka (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
VALENTOVÁ Vladimíra, 23.03.1982, Brezno; SO BB 2006 t (zbor).
Postavy: Dievča (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB); Pobehlice, Ľud – Ženy
(M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB).
VALKOVIČ Roman, 09.05.1963, Nitra; STDN bh.
Postavy: Krstný otec, Kupec, Jánošík, Gazda, Zbojník, Hajdúch, Principál, Čert
(J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN); Gustáv (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ
KRÁSKY, StDN).
VALLOVÁ Barbora; p.
Preklad: (A. Baricco, TISÍCDEVÄŤSTO, AU BB)
VALOCKÁ Jana, 12.12.1967, Bratislava; NS 2008 h.
Postava: Paulína (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
VANČO Jozef; t.
Postava: Tanečníci (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
VAŇO Juraj; sv.
Scénické návrhy: (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT)
380
rocenka09_10 novy.indd 380
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VAŇOUČEK Peter, 05.02.1965, Žilina; hsklad.
Scénická hudba: (M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); (TICHÝ PLAČ
ĽALIE, DTI); (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ).
VÁRADY Béla, 16.09.1933, Silica, okr. Rožňava; THK h.
Postava: Mihály (I. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
VÁRADY Michaela, 20.08.1976, Košice; SDK 2000 o.
Postava: Lucia (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
VARGA Emese, 25.07.1977, Dunajská Streda; dr.
Dramaturgia: (A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD); (G. Spiró, PRACH, JD).
VARGA Lívia, 20.07.1978, Levice; THK 2005 h.
Postavy: Krisztina (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK); Mme Lefebre (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
VARGICOVÁ Ľubica, 21.06.1968, Bratislava; SND 1993 o.
Postavy: Kráľovná noci (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Elvira
(V. Bellini, PURITÁNI, SND).
VARGOVÁ Františka; t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
VARGOVÁ Klaudia, 29.12.1985; t.
Postava: Tancujú (POCTA KRAVÁM, ED).
VARÍNSKY Marián, 05.09.1953, Nitra; SND 1995 k.
Korepetície: (W. A. Mozart, Čarovná flauta, SND).
VARNAS Gintaras; r.
Réžia: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
VÁROSSOVÁ Ľudmila, 02.04.1956, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (V. Bellini, PURITÁNI, SND); (J. Anouilh, KOLUMBÍNA,
DAB).
VARSÁNYI Mari, 08.09.1952, Rimavská Sobota; JD 1972 h.
Postavy: Agnese (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD); Anfisa
(A. P. Čechov, TRI SESTRY, JD).
381
rocenka09_10 novy.indd 381
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VASYLYEVA Liudmyla, 01.04.1977, Kyjev, Ukrajina; SDK 2007 t.
Choreografia: (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
Postavy: Slečna Frídová, Kurtizána, Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK);
Hanka, Striga (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
VÁŠÁRYOVÁ Emília, 18.05.1942, Horná Štubňa, okr. Martin; SND 1964 h.
Pedagogické vedenie: (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); (J. Luterán, BOLA
RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU); (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO
TIE ROKY 90-TE, VŠMU); (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU).
Postavy: Evelyn (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S); Lízalka
(A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
VAZAGOVÁ Dana, 11.11.1959, Banská Bystrica; SO BB 1977 i.
Inšpícia: (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); (M. Jarre, CHRÁM MATKY BOŽEJ, SO BB);
(J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
VEČEROVÁ Eva, 08.01.1952, Bratislava; DAB 1996 h.
Postavy: Smrtka, Babka, Striga 1, Čert 4 (K. Žiška, MÁTOHY, DAB).
VENCLOVÁ Tereza; kv.
Kostýmové návrhy: (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ)
VEREŠPEJOVÁ Alžbeta, 17.11.1954, Prešov; dr.
Dramaturgická spolupráca: (Molière, LAKOMEC, DJZ); (P. Marber, DON JUAN
V SOHO, DJZ).
VICEN Dušan, 23.02.1966, Trstená, okr. Dolný Kubín; SKRAT 2004 um, r.
Autor: (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková, I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR).
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
VICIANOVÁ Judita, 19.10.1939, Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom; h.
Postava: Babka (V. Sigarev, VĹČIK, SDK).
VIGAŠ Peter, Gallová, 23.12.1952, Banská Bystrica; SO BB 2000 o (zbor).
Postavy: Falsetto (J. Strauss ml., INDIGO, SO BB); 2. hosť (M. P. Musorgskij,
SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB).
VIKTORÍNI Juraj; AU BB posl.
Postavy: Mag (I. Villqist, BEZKYSLÍKOVCE, AU BB); Detektív (R. Cooney,
POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2, DJGT).
382
rocenka09_10 novy.indd 382
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VIŇARSKÝ Jaro, 19.03.1978, Vranov nad Topľou; ch
Choreografia: (3x(A); DzP)
VINCLAVOVÁ Iveta, 02.01.1967, Varechovce, okr. Svidník; SDK 1999 š.
Šepkár: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK); (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY,
SDK); (F. Arrabal, TROJKOLKA, SDK).
VISKUP Marián, 14.08.1987, Bratislava; VŠMU posl.
Postavy: Rektor (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU); Hrajú (M. Dacho,
PAPERBACK, Poton); Vladimír (S. Beckett, ČAKANIE NA GODOTA, ART).
VISLOCKÝ Zdenko; o.
Postavy: Normanno (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Poisson
(F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
VITOS Jaroslav, 07.05.1957, Obsolovce, okr. Topoľčany; MAJAK 1980 h.
Postavy: Mojžiš, Zbojník (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ);
Pekár, Obuvník, Vojak, Alessandro, Kostolník, Emílio, Rozprávač (S. Popovič,
MALÝ LEONARDO, MDZ).
VITOS Rudolf, 04.06.1955, Nitra; ph.
Postavy: Valerio, Zbojník (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI,
MDZ); Zmrzlinár, Učiteľ, Knieža Reinhard, Fernando, Kardinál, Rozprávač
(S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
VIZÁR Damian, 05.11.1941, Kysucké Nové Mesto; p.
Preklad: (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
VLČEKOVÁ Stanislava, 24.03.1981, Zvolen; DC 2004 ch, t.
Pohybová spolupráca: (R. Kipling, O. Spišák, KNIHA DŽUNGLÍ, StDN); (P. Rankov,
STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND); (Molière, MIZANTROP, SKD); (K. Žiška,
U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); (J. M. sir Barrie, PETER PAN, BDZ).
VLK Jozef, 16.03.1961, Bratislava; hsklad., DC 1990 r.
Scénická hudba: (P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
VASIČÁKOVÁ-OČENÁŠOVÁ Zuzana; t.
Scenár: (Z. V. Očenášová, HLADKÁ HRANA, LAB).
VOJTEK Ivan ml., 08.09.1962, Dunajská Streda; h.
Postavy: Eric (D. Tristram, OPAČNÉ POHLAVIE, L+S); Du Bartas (J. Anouilh,
KOLUMBÍNA, DAB).
383
rocenka09_10 novy.indd 383
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
VOJTEK Ivan st., 17.12.1957, Lučenec; DAB 1984 h.
Postavy: Desfournettes (J. Anouilh, KOLUMBÍNA, DAB); Sobakievič (M. D.
Levin, MŔTVE DUŠE, DAB).
VOJTEK Juraj, 12.03.1936, Bratislava; p.
Preklad: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
VOJTEK Miklós, 24.11.1947, Bratislava; t.
Postava: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
VOJTEKOVÁ Marta, 01.01.1958, Prešov; DJZ 2005 š.
Šepkár: (P. Marber, DON JUAN V SOHO, DJZ); (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA, DJZ)
VOJTELA Milan, 13.11.1975, Nitra; STDN 1999 bh.
Postavy: Hrajú (ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT, TT); Tibor, Lomidrevo, Smrtihlav (J. Nvota, P. Dobšinský, ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A SEDEM
ZAKLIATYCH, StDN); Farár, Svätý Peter, JánošíK, Zbojník, Hajdúch, Sudca (J.
Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
VOJTKOVÁ Viera; p.
Preklad: (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
VONGREJ Ľudovít, 23.02.1977, Liptovský Mikuláš; SND 2006 o (zbor).
Postava: Nabucco (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
VONGREY Zoltán, 06.12.1963, Gelnica; SO BB 1995 o.
Postava: Simon Boccanegra (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB).
VONTSZEMÜOVÁ Monika, 31.01.1983, Bratislava; kv.
Kostýmové návrhy: (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit); (W.
Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit)
VOSÁTKO Karol, 07.09.1965, Bratislava; GNG 1995 r, h.
Autor a réžia: (K. Vosátko, MODELKY II., GNG).
Réžia: (V. Klimáček, TICHÝ PÔVAB BANKOMATOV, GNG).
VOTAVA Aleš, 03.08.1962 – 08.05.2001; sv.
Scénické návrhy: (V. Klimáček, BAR ARGENTÍNA, GNG).
VOZÁROVÁ Andreja, 04.09.1984, Kysáč, SFRJ; h.
Postavy: Dievčatá (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); Vera (R. W. Fassbinder, …
384
rocenka09_10 novy.indd 384
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.); Hrajú (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ
MORSKÁ VÍLA, a.ha.); Marguerite (M. Durasová, MILENEC, ART); Feona, Daria
Fedosejevna Kruglovová (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.);
Lucy (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); Flautistka (J. Benčík, SKÚŠKA
ORCHESTRA, a.ha.).
VRÁBLICOVÁ Lucia, 19.07.1973, Bratislava; NS 2003 h.
Postavy: Hrajú (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.); Ošetrovateľka (É. Pataki,
EDITH A MARLENE, NS); Hostinská (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
VRAVNÍK Tomáš, 14.08.1984, Čadca; h.
Postavy: Leopold (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
a.ha.); Maurice (J. Carrière, TERASA, SKD); Jermil Zotyč Achov (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); Freder (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); Mládenci (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND); Oront (Molière,
MIZANTROP, SKD); Kontrabasista (J. Benčík, SKÚŠKA ORCHESTRA, a.ha.);
Kohútik (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.).
VRBOVÁ Adriana, 05.07.1972, Michalovce; SDK 1999 t (zbor).
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Víly a Žaby (J. Uličiansky,
ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Rakúski vojaci, Šľachta (O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
VRŤO Peter, 20.10.1978, Zvolen; DTI 2005 rd, h.
Réžia: (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI)
Postava: Hrajú (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
VÝROSTEK Daniel, 20.07.1984, Kežmarok; DJGT 2007 h.
Pedagogické vedenie, dramaturgia: (U. Kovalyk, BEATRIX A JA, AU BB).
Postavy: Plukovník W. Proctor, John Sullivan, Zbor (Z. Barták, P. Markov, CESTA
OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT); Chlapec Danko (U. Ferenčuková, HĽADÁ SA
MIKULÁŠ, DJGT); Ronnie (R. Cooney, POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2,
DJGT).
VÝROSTKO František, 14.05.1954, Buzice, okr. Košice-vidiek; SKD 2007 h, 2008 rd.
Postava: Yvan (Y. Reza, KUMŠT, SKD).
VYSKOČIL Patrik; h.
Postava: Chór (W. Shakespeare, ZIMNÁ ROZPRÁVKA, NS).
385
rocenka09_10 novy.indd 385
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
W
WALTON Alexandra Frances; SND t.
Postavy: Zbor – dámy (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
6., 11. dueto (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); Jar: Zbor – Tri dámy, Leto: Dámy (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
WARADZINOVÁ Svetlana, 15.03.1974; pedv.
Pedagogické vedenie: (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU); ( L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU); (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90-TE,
VŠMU); (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU); (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU); (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (L. Brutovský,
M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU); (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA,
VŠMU); (J. Anouilh, P. Claudel, JOHANKA Z ARKU, VŠMU); (NOC NASTALA,
VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
Dramaturgia: (W. Douglas-Home, RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ, L+S).
Preklad: (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE, a.ha.).
WEISS Martin, 18.09.1983, Bratislava; VŠMU abs.
Postavy: Brat Dominik, Sudca Cochón, Kráľ, Vojak, Kat (J. Anouilh, P. Claudel,
JOHANKA Z ARKU, VŠMU); Účinkujú (N. Uherová, UBU SKÚMANÝ, VŠMU).
WHEELER Rex, 09.08.1990, Londýn, Veľká Británia; SND t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA, SND).
Y
YAGOLNIK Inessa, 05.08.1981, Dnepropetrovsk, Ukrajina; SDK 2007 t.
Postavy: Ostatné postavy (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK); Šľachta, Rakúski vojaci
(O. Šoth, Z. Mistríková, J. Kubánka, JÁNOŠÍK, SDK).
YOSHIDA Kyoshei, 18.03.1989, Tokyo, Japonsko; SND 2009 t (zbor).
Postavy: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND);
Jar: Zbor – Páni, Leto: Páni, Jeseň: Páni, Zima: Muž zimy (MADE IN CANADA –
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
386
rocenka09_10 novy.indd 386
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
Z
ZÁBORSKÁ Alexandra, 22.09.1950, Bratislava; h, pedv.
Pedagogické vedenie: (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
ZAGAR Peter, 21.12.1961, Bratislava; hsklad.
Scénická hudba: (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK).
ZAHAROVÁ Monika, 27.05.1987, Rimavská Sobota; AU BB posl.
Účinkujúci: (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB).
ZAHORÁKOVÁ Elena, 11.04.1951, Bratislava; ch, pedv.
Pohybová spolupráca: (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
Choreografia: (É. Pataki, EDITH A MARLENE, NS); (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
ZACHAR Boris, 01.06.1968, Ružomberok; MDZ 2005 h.
Postavy: Divoký muž (P. Handke, PODZEMNÉ BLUES, MDZ); Romuald
(M. Walczak, POĽOVAČKA NA LOSY, MDZ); Hans (R. Schimmelpfennig, PUSH
UP 1-3, MDZ); Vojvoda, Antonio (W. Shakespeare, DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI, MDZ); Michal Michna (D. Gombár, TRETÍ VEK, MDZ).
ZACHAROVÁ Zuzana, 20.08.1968; sv.
Scénické návrhy: (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit);
(J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
ZAJAC Peter, 03.02.1946, Bratislava; p.
Preklad: (J. W. Goethe, STELLA, Astorka).
ZAKUŤANSKÁ Michaela, 05.04.1987, Bardejov; VŠMU posl.
Námet, réžia, film: (L. Brutovský, M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI,
VŠMU).
Úprava a dramaturgia: (L. N. Tolstoj, ŽIVÁ MŔTVOLA, VŠMU).
Autor a dramaturgia: (Zaki, MŇA KEDY`, Š 12).
ZALIBERA Luboš.
Scénické návrhy: (GENESIS, Tangere).
ZAPRIHAČ Dominik, 16.06.1981, Žilina; SKD h.
Postavy: Maurice (J. Carrière, TERASA, SKD); Miloš (M. Ditte, NEŽNÁ, SKD);
Klitander (Molière, MIZANTROP, SKD).
387
rocenka09_10 novy.indd 387
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ZAŤKO Ján, 06.07.1976, Handlová.
Dramaturgia: (3x (A); DzP).
ZAŤKOVÁ Ivana; k.
Korepetície: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
ZAVARSKÝ Ján, 31.07.1948, Banská Bystrica; DJP sv, um.
Scénické návrhy: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART); (E. Bondy, MÁŠA
A BETA, DJP); (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
ZBOROŇ Vladimír, 05.09.1960, Námestovo; h.
Postava: Hrajú (Ľ. Burgr, ZVYŠKY, SkRAT).
ZDRADA-BIEL Joanna, 11.02.1979; VŠMU abs.
Réžia: (V. Sigarev, VĹČIK, SDK); (T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU).
Scénické návrhy, výber hudby: T. Bernhard, SV. NÁPRAVCA, VŠMU).
ZELINA Rastislav, 19.08.1987, Košice; AU BB posl.
Postavy: Účinkujúci (B. Brecht, A. P. Čechov, SVADBA, AU BB); Kráľ (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB).
ZELNÍKOVÁ Mirka.
Scénické a kostýmové návrhy: (TICHÝ PLAČ ĽALIE, DTI).
ZETYÁK Juraj, 15.11.1977, Rožňava; SDK h.
Postavy: Harry Kerwood (R. Cooney, M. Cooney, TOM, DICK A HARRY, SDK);
Solário (J. Uličiansky, ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA, SDK); Apal (F. Arrabal,
TROJKOLKA, SDK).
ZEUMER Mário; AU BB posl.
Postavy: Účinkujú (A. S. Puškin, KAMENNÝ HOSŤ, AU BB); Gorky (W. Saroyan,
JASKYŇA, AU BB).
ZHYTNYKOVA Liudmyla, 26.12.1957, Kyjev, Ukrajina; SDK 2000 t.
Postava: Matka Štefánika (M. R. ŠTEFÁNIK, SDK).
ZIMÁNYIOVÁ Andrea, 06.03.1974, Bratislava; h.
Postava: Speváčka (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
ZMEKOVÁ Rozália, 28.08.1952, Piešťany; t.
Postavy: Zima: Rodina (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
388
rocenka09_10 novy.indd 388
25.4.2012 10:08:25
umeleckí pracovníci
ZSIGOVÁ Janette, 20.05.1977, Košice; SDK o.
Postavy: Alice (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK); Jouvenot (F.
Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
ZUBAJOVÁ Silvia, 18.03.1985, Bratislava; VŠMU abs.
Kostýmové návrhy: (A. Totiková, M. Baláž, HURÁ, LUXUS! ALEBO TIE ROKY 90TE, VŠMU); (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); (J. Luterán,
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU); (J. Cocteau, ĽUDSKÝ HLAS. KRÁSNY
ĽAHOSTAJNÝ, ART).
Scénické návrhy: (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA HORÚCE KAMENE,
a.ha.); (J. Luterán, BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, VŠMU); (J. Cocteau, ĽUDSKÝ
HLAS. KRÁSNY ĽAHOSTAJNÝ, ART).
ZUPKOVÁ Zoja, 27.06.1978, Martin; sv.
Scénické návrhy a kostýmové návrhy, bábky, scenár, réžia: (P. Dobšinský, AKO ŠLO
VAJCE NA VANDROVKU, StDN).
ZVARÍK Ivan, 10.05.1967, Žilina; SO BB o.
Postavy: Prefekt (G. Donizetti, LINDA DI CHAMOUNIX, SO BB); Jacopo Fiesco
(Andrea Grimaldi) (G. Verdi, SIMON BOCCANEGRA, SO BB); Romadur (J.
Strauss ml., INDIGO, SO BB); Čerevik (M. P. Musorgskij, SOROČINSKÝ JARMOK, SO BB); Il Principe di Bouillon (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK);
Zaccaria (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
Ž
ŽELONKA Michal, 01.10.1969, Stará Ľubovňa; SND 1994 o (zbor).
Postavy: Prvý ozbrojenec (W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND); Druhý kňaz
(W. A. Mozart, ČAROVNÁ FLAUTA, SND).
ŽGANČÍKOVÁ Katarína, 27.09.1984, Trnava; VŠMU abs.
Kostýmové návrhy: (Ö. von Horváth, KAZIMÍR A KAROLÍNA, VŠMU); (Ľ. Feldek,
KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.); (W. Schwab, PREZIDENTKY, a.ha.); (A. Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); (A. Korenči, J. Bielik, PIAF, a.ha.); (F.
Bruckner, CHOROBA MLADOSTI, a.ha.); (R. W. Fassbinder, … LEN KVAPKY NA
HORÚCE KAMENE, a.ha.).
Scénické návrhy: (A. N. Ostrovskij, NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY, a.ha.); (A.
Korenči, J. Bielik, MALÁ MORSKÁ VÍLA, a.ha.); (W. Schwab, PREZIDENTKY,
a.ha.); (A. Korenči, J. Bielik, PIAF, a.ha.); (F. Bruckner, CHOROBA MLADOSTI,
a.ha.).
389
rocenka09_10 novy.indd 389
25.4.2012 10:08:26
umeleckí pracovníci
ŽIGOVÁ Ester, 12.08.1980, Košice; RMT 2008 t.
Postavy: Medvedica (M. Godla, VILKO V LESNEJ RÍŠI, RMT); Kašuki (M. Godla,
DOBROPRAJNÁ RODINKA, RMT).
ŽILECKÁ Barbora; VŠMU posl.
Postavy: Eva, Mária (NOC NASTALA, VÔKOL TICHO PANUJE, VŠMU).
ŽILINČÁR Juraj, 25.05.1983, Bratislava; SND 2007 t (s+b).
Postava: Zbor – muži (P. Hammel, M. Radačovský, P. Lančarič, EVEREST, SND).
ŽIŠKA Kamil, 28.05.1978, Podunajské Biskupice; r.
Réžia: (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN); (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS);
(P. Rankov, STALO SA PRVÉHO SEPTEMBRA, SND).
Scénická hudba: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); (P. Dobšinský, AKO ŠLO VAJCE
NA VANDROVKU, StDN); (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY,
StDN).
Autor: (K. Žiška, MÁTOHY, DAB); (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ
KRÁSKY, StDN).
Scenár: (M. Dacho, K. Žiška, POPLETENÁ PUNČOCHA, LUDUS).
Postavy: Klavír (K. Žiška, U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ KRÁSKY, StDN).
ŽITNÝ Milan, 11.01.1948, Krajné; p.
Preklad: (H. Ibsen, NORA, SDK).
ŽULČÁK Daniel, 30.07.1988, Humenné; VŠMU posl.
Postavy: Scavezzo (C. Goldoni, VEJÁR, SND); OJV Formaggi (L. Brutovský,
M. Zakuťanská, QUATTRO FORMAGGI, VŠMU); Hrajú (W. Shakespeare, SEN
NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
ŽULKOVSKÁ Mária Viktória; AU BB posl.
Postava: Cherubín (W. A. Mozart, FIGAROVA SVADBA ALEBO DEŇ NA KLINIKE LÁSKY, AU BB).
390
rocenka09_10 novy.indd 390
25.4.2012 10:08:26
rocenka09_10 novy.indd 391
25.4.2012 10:08:26
rocenka09_10 novy.indd 392
25.4.2012 10:08:26
ZOZNAM HOSŤUJÚCICH UMELCOV
rocenka09_10 novy.indd 393
25.4.2012 10:08:26
hosťujúci umelci
BABIAK Michal, 14.12.1961, Kulpín, Vojvodina, Srbsko; BBD 2008 – 2010 dr.
Dramaturgia: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD); (J. Dobrodinský,
GAŠPARKO S KUBOM V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI, BBD); (FIGARO, BBD).
Réžia: (G. Verdi, NABUCCO, SO BB).
Kostýmy: (Ľ. Podjavorinská, M. Babiak, ČIN-ČIN, BBD).
BAKOŠ Oliver.
Postava: Texty načítali (V. Plančíková, D. Letenajová, N. Bokníková, Z. Šimová,
OD MARÍNY, NG).
BENČÍK Juraj, 15.01.1967, Trnava; h.
Postava: Kohútik (Ľ. Feldek, KOHÚTIK A SLIEPOČKA, a.ha.).
BODNÁR Norbert, 11.04.1956, Košice; hsklad.
Scénická hudba: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD); (C. Collodi, PINOCCHIO, BDK); (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK); (I. Karpenko-Karyj, STOTISÍC, DAD).
BORÁROS Szilárd, 18.07.1968, Dunajská Streda; sv.
Kostýmové návrhy, bábky, rekvizity: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
BREZÁNI Marián.
Texty piesní: (P. Quilter, Boyband, NS).
Preklad textov piesní: (M. Hamlisch, N. Simon, C. B. Sagerová, KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA, VŠMU).
BREZŇAN Peter.
Autor: (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG).
BRUTOVSKÝ Lukáš, Krompachy; VŠMU posl.
Autor: (L. Brutovský, TALENTY, Š 12).
BUDSKÝ Jozef, 11.06.1911 – 31.01.1989; r.
Réžia: (A. Matuška, J. Budský, PIESEŇ NAŠEJ JARI, AU BB).
BŽOCHOVÁ Perla, 18.11.1935 – 06.01.1999; p.
Preklad (F. Kafka, ZÁMOK, VŠMU)
CIEL Martin;
Autor (D. Vicen, R. Polák, Ľ. Lesná, V. Klimáček, J. Juráňová, V. Janoušková,
I. Horváthová, A. Grusková, V. Feriancová, M. Ciel, SARKOFÁGY A BANKOMATY, BDnR)
394
rocenka09_10 novy.indd 394
25.4.2012 10:08:26
hosťujúci umelci
ČARNECKÁ Lucia, Púchov; NG 2007 h.
Autor: (D. Strauszová, L. Čarnecká, J. Šturdíková, P. Brezňan, 4D, NG)
DUŠÍK Gabo; hsklad.
Autor: (G. Dušík, J. Moravčík, V. Klimáček, P. Uličný, MÁRIA ANTOINETTA,
DJZ)
DUŠOVÁ Petronela, 27.06.1964, Bratislava; TN 1994 rd, bh.
Autor: (P. Dušová, RYTIER BAJAJA, TN)
ĎURÍČKOVÁ Mária, 29.09.1919 – 15.03.2004; spis.
Autor (M. Ďuríčková, GUĽKO BOBMUĽKO, TUS)
HEČKO Blahoslav, 18.09.1915 – 22.12.2002; p.
Preklad: (Molière, MEŠTIAK ŠĽACHTICOM, ART)
KRŠŇÁK Štefan, 19.03.1936 – 30.09.1995; h.
Autor: (Š. Kršňák, S BROKOVNICOU NA MANŽELA, ARÉNA)
MAJLING Daniel, 14.05.1980, Revúca;
Autor: (M. D. Levin, MŔTVE DUŠE, DAB)
MITAŠ Marián, 24.09.1980, Považská Bystrica; hsklad.
Scénická hudba: (G. Dezorz, GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ, DLD).
PIVKO Jaroslav, 31.10.1929 – 16.04.2008; r.
Autor: (J. Pivko, POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE, BDZ)
PJONI, pseud.; hsklad.
Scénická hudba: (Pacientárium, L. Sigmund, PLÁN B Z VESMÍRU, Š 12)
POPOVIČ Sáva, 22.08.1967, Bratislava; h.
Autor: (S. Popovič, MALÝ LEONARDO, MDZ).
SATINSKÝ Július, 20.08.1941 – 29.12.2002; h, spis.
Preklad: (M. Lasica, NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, L+S)
SIVÁ Iva, pseud.
Scenár: (Ségur S. de, SOFINKINE MALÉRY, BDnR).
SKUKÁLEK Rudolf, 20.08.1931 – 26.07.2008; spis.
Autor: (R. Skukálek, PILINY, AU BB).
395
rocenka09_10 novy.indd 395
25.4.2012 10:08:26
hosťujúci umelci
ŠIMKOVÁ Soňa, 29.05.1944, Bratislava; p.
Preklad: (Molière, LAKOMEC, DJZ)
VALLO Stanislav; p.
Preklad: (C. Goldoni, VEJÁR, SND).
ZIMA Ján; p.
Preklad: (S. Lindberg, LAVV, DAB).
396
rocenka09_10 novy.indd 396
25.4.2012 10:08:26
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH HOSŤUJÚCICH UMELCOV
rocenka09_10 novy.indd 397
25.4.2012 10:08:26
zahraniční hosťujúci umelci
ANGER Zsolt, Maďarsko; r.
Réžia, scénické návrhy: (G. Spiró, PRACH, JD).
BARANYAI Balázs, Maďarsko; h.
Choreografia: (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit).
BARTÁK Daniel, Česká republika; hsp.
Hudobné aranžmán, hudobná nahrávka: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO
SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
BARTÁK Zdeněk, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, DJGT).
BÁRTA Václav Noid, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
BÁTONYI Görgy, Maďarsko; sv.
Scénické návrhy: (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
BEKE Sándor, 26.02.1939, Čiližská Radvaň, okr. Dunajská Streda, dnes Maďarsko; r.
Réžia: (S. Márai, SVIECE DOHÁRAJÚ, THK).
BÉNYEI Miklós, 02.04.1952, Budapešť, Maďarsko; sv.
Scénické návrhy: (E. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
BERGENDY István, 08.10.1939, Maďarsko; hsklad.
Autor: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
BORÁK Pavel, 06.05.1973, Brno, Česká republika; sv.
Scénické návrhy: (Molière, MIZANTROP, SKD); (P. O. Hviezdoslav, HERODES
A HERODIAS, SND).
BOZÓKI Mara, 17.09.1962, Maďarsko; sv.
Scénické a kostýmové návrhy: (N. D‘Introna, G. Ravicchio, ROBINSON CRUSOE, SDK).
BROŽEK Karel, 28.04.1935, Olomouc, Česká republika; r.
Réžia a úprava: (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
BURCHULADZE Paata, 1955, Tbilisi, Gruzínsko; o.
Postava: Méfistophéles (Ch. Gounod, FAUST, SND).
398
rocenka09_10 novy.indd 398
25.4.2012 10:08:26
zahraniční hosťujúci umelci
DO Philippe, Francúzsko; o.
Postava: Beaufort (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
DOČEKAL Michal, 1965, Česká republika; r.
Réžia: (H. Garlon, MIKVE, ARÉNA).
DOUSKOVÁ Irena, 18.08.1964, Příbram, Česká republika
Autor: (I. Dousková, HRDÝ BUDŽES, AU BB)
FINN David, Kanada; sa.
Svetelný dizajn: (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
FÖRDÖS Tamás, Maďarsko; ch.
Pohybová spolupráca: (I. Csukás, I. Bergendy, DRAK SÜSÜ, JD).
FÖRSTER Heiko Mathias, Nemecko; d.
Dirigent: (V. Bellini, PURITÁNI, SND).
GATTO Paolo, Taliansko; d.
Hudobné naštudovanie, dirigent: (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
HÁRSING Hilda, Maďarsko; dr.
Dramaturgia: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
KENDI Ludovic; o.
Postavy: Lord Enrico Asthon (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
KISPÁL Anita, Maďarsko; ch.
Choreografia: (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
KOHOUT Pavel, 20.07.1928, Praha, Česká republika; spis.
Autor: (P. Kohout, ERÓS, DJGT).
KOZMA Attila, 10.10.1962, Pésc, Maďarsko; ch.
Choreografia: (M. Eisemann, I. Zágon, I. Somogyi, ČIERNY PETER, THK).
KRÁMER György, 19.09.1956, Maďarsko; ch.
Choreografia: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
399
rocenka09_10 novy.indd 399
25.4.2012 10:08:26
zahraniční hosťujúci umelci
KUDELKA James, 10.09.1955, Ontario, Kanada; ch.
Choreografia: (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND); (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
LAVOIE Denis, Kanada; kv.
Kostýmové návrhy: (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH
DUET, SND); (MADE IN CANADA – ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, SND).
LEGÁTOVÁ Květa, 03.11.1919, Česká republika; dram.
Autor: (K. Legátová, NEPRIATELIA, a.ha.).
MARKOV Petr, Česká republika; l.
Libreto, texty piesní: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ,
DJGT).
MARYE Michael Sean, Kanada; ch.
Naštudovanie: (MADE IN CANADA – PÄTNÁSŤ HETEROSEXUÁLNYCH DUET,
SND).
MÉHES László, 26.01.1961, Maďarsko; r.
Réžia: (I. Békeffi, L. Lajtai, ZABUDNUTÉ LETO, JD).
NEMES István, Maďarsko.
Texty piesní: (L. Dés, NIEKDE V EURÓPE, THK).
NIKOLOV Bojidar, 19.03.1959, Sofia, Bulharsko; o.
Postava: Maurizio (F. Cilea, ADRIANA LECOUVREUR, SDK).
PAULÉKAITÉ Júraté, Vilnius, Lotyšsko; sv.
Scénické návrhy: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
PEŘINA Vít, Česká republika;
Dramatizácia: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ).
PHILIPP Jiří, 07.12.1974, Frýdek-Místek, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (M. Gerbocová, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV, SD).
PITÍNSKÝ Jan Antonín, 30.10.1955, Gottwaldov, Česká republika; r.
Réžia: (A. a V. Mrštíkovci, MARIŠA, SND).
POKORNÝ Jiří, Česká republika; r.
Úprava, réžia, scénické návrhy: (W. Shakespeare, OTHELLO, ARÉNA).
400
rocenka09_10 novy.indd 400
25.4.2012 10:08:26
zahraniční hosťujúci umelci
PRUVOT Pierre-Yves, Francúzsko; o.
Postavy: Vojvoda (J. N. Hummel, MATHILDE DE GUISE, SND).
ROZEN Henryk, 07.10.1945, Borysówka, Poľsko; r.
Réžia: (K. Horák, BURIDANOV OSOL, DAD).
ROZHIN Klaudyna, 1969, Poľsko; KONTRA 2005 um, r.
Preklad: (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA);
Réžia: (C. McPherson, SV. MIKULÁŠ, KONTRA); (S. Beckett, SMIECH V TEMNOTE, KONTRA).
SEYDLER Jiří, 22.08.1969, Praha, Česká republika; r.
Réžia: (G. Dyrek, BENÁTKY POD SNEHOM, DJP).
SKÁLA Gustav, 11.07.1964, Liberec, Česká republika; r.
Réžia, choreografia: (Z. Barták, P. Markov, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ,
DJGT).
SKRZESZEWSKA Katrina, Poľsko; o.
Postava: Lucia (G. Donizetti, LUCIA DI LAMMERMOOR, SDK).
SOMI Panni, Maďarsko; ch
Choreografia: (J. Grimm, W. Grimm, L. Kočan, POPOLUŠKA, Meteorit)
STATKEVIČIUS Juozas, Vilnius, Lotyšsko; kv.
Kostýmové návrhy: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
SZEREDY Krisztina, Maďarsko; opt.
Postava: GRÓFKA MARICA (E. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
ŠRÁMEK Vratislav, Česká republika; hsklad.
Scénická hudba: (Ó. Šulc, ILL PRINCIPE, VŠMU); (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD
V KARPATOCH, DJZ).
ŠTORKOVÁ Pavlína, Česká republika; h.
Postavy: Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
TOMÁNEK Alois, 02.08.1942 – 19.01.2011, Česká republika; sv.
Scénické a kostýmové návrhy bábky: (AUCASSIN A NICOLETTA, BDK).
UPOR László, Maďarsko; p.
Preklad: (M. McDonagh, KRÁSAVICA Z LEENANE, THK).
401
rocenka09_10 novy.indd 401
25.4.2012 10:08:26
zahraniční hosťujúci umelci
URBÁN NAGY Róbert, Maďarsko; h.
Postava: Török Péter (E. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
VALLÓ Péter, 30.04.1950, Budapešť, Maďarsko; r.
Réžia, scénické návrhy: (W. Shakespeare, VEČER TROJKRÁĽOVÝ, JD).
Autor: (K. Vajda, P. Valló, P. Fábri, MILENCI Z ANCONY, JD).
VEDRAL Jan, Česká republika; pedv.
Pedagogické vedenie: (W. Saroyan, JASKYŇA, AU BB); (L. Carroll, ZA KRÁLIKOM, AU BB).
WYN-JONES Kevin; sa.
Svetelný dizajn: (Ch. Gounod, FAUST, SND).
ZAHIROVIC Hasan, Bosna a Hercegovina; h.
Postavy: Hrajú (W. Shakespeare, SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Meteorit).
ZÁM Andrea, Maďarsko; opt.
Postavy: Líza (E. Kálmán, GRÓFKA MARICA, THK).
ZÁKOSTELECKÝ Marek, Česká republika; r.
Scénické návrhy: (J. Mokoš, JÁNOŠÍK, StDN).
Réžia, úprava, scénické a kostýmové návrhy: (J. Verne, TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH, DJZ).
402
rocenka09_10 novy.indd 402
25.4.2012 10:08:26
in memoriam
IN MEMORIAM
Jozef BRANECKÝ
člen spevoherného súboru (tenor) Divadla Jonáša Záborského v Prešove
Narodil sa 26.05.1919, zomrel 27.07.2010 v Bratislave
Dagmar BUŽEKOVÁ
bábkoherečka
Narodila sa 02.09.1953 v Žiline, zomrela 09.01.2010 v Košiciach
Igor CIEL
divadelný a televízny režisér, vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 13.04.1931 v Rožňave, zomrel 03.07.2010 v Bratislave
Peter CSÁSZÁR
člen orchestra Divadla Jonáša Záborského v Prešove
Narodil sa 27.07.1944 v Košiciach, zomrel 24.07.2010 v Prešove
Viliam CSINO
člen spevoherného súboru Novej scény v Bratislave
Narodil sa 09.11.1949, zomrel 24.11.2009
prof., PhDr. František ČERNÝ, DrSc.
český divadelný historik a kritik, vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 21.02.1926 v Jaroměři, zomrel 12.06.2010 v Prahe (Česká republika)
Igor ČILLÍK
herec
Narodil sa 04.11.1941 v Trenčíne, zomrel 15.01.2010 v Trenčianskych Tepliciach
Milan FROLO
rozhlasový dramaturg, scenárista, dramatik
Narodil sa 03.11.1946 v Stašove, zomrel 09.11.2009 v Bratislave
Bohuš HANÁK
sólista opery (barytón)
Narodil sa 08.01.1925 v Bánovciach nad Bebravou, zomrel 14.03.2010 v Bazileji
(Švajčiarsko)
403
rocenka09_10 novy.indd 403
25.4.2012 10:08:26
in memoriam
doc., PhDr. Ján JABORNÍK
dramaturg, teatrológ, divadelný kritik a historik,
vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 27.05.1942 v Bratislave, zomrel 22.05.2010 v Bratislave
prof. Josef KARLÍK
český vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 19.03.1928 v Kroměříži, zomrel 30.10.2009 v Brne (Česká republika)
Anna KĽUKOVÁ
sólistka opery (soprán)
Narodila sa 21.01.1951 v Lešti, zomrela 15.08.2010 v Bratislave
Naďa KOTRŠOVÁ
herečka, prekladateľka
Narodila sa 21.04.1927 v Opave, zomrela 27.11.2009 v Studienke
Otomar KREJČA
český herec, režisér
Narodil sa 23.11.1921 v Skrýšove u Pelhřimova, zomrel 06.11.2009 v Prahe
(Česká republika)
Andrej KUCHARSKÝ
sólista opery (tenor)
Narodil sa 06.01.1932 v Žiline, zomrel 17.01.2010 v Oberhachingu (Nemecko)
Karol MAREČEK
sólista opery a spevohry (barytón)
Narodil sa 01.05.1928 v Bratislave, zomrel 07.02.2010 v Košiciach
prof., PhDr. Rudolf MRLIAN
divadelný vedec, kritik a teatrológ, vysokoškolský pedagóg
Narodil sa 15.08.1916 v obci Hybe, zomrel 27.01.2010 v Bratislave
Ivan PETROVICKÝ
režisér, divadelný riaditeľ
Narodil sa 13.06.1933 v Žiline, zomrel 09.09.2009 v Bratislave
Elena RAMPÁKOVÁ, tiež Latečková, rod. Piaterová
herečka
Narodila sa 10.07.1920 v Klenovci, zomrela 22.06.2010 v Bratislave
404
rocenka09_10 novy.indd 404
25.4.2012 10:08:26
in memoriam
František RELL
režisér, dramaturg, prekladateľ, dramatik, divadelný riaditeľ
Narodil sa 11.03.1913 v Uhorskom, zomrel 09.11.2009 v Bratislave
Alexandra SEKULOVÁ, vyd. Skořepová
herečka
Narodila sa 05.05.1945 v Košiciach, zomrela 14.09.2009 v Bratislave
Bedřich SVATOŇ
český dramatik, režisér
Narodil sa 14.02.1922 v meste Dvůr Králové nad Labem (Česká republika),
zomrel 19.09.2009 v Plzni
Ivan TEREN
dramaturg, básnik, dramatik, divadelný riaditeľ
Narodil sa 31.08.1921 v Slatinke nad Bebravou, zomrel 15.05.2010 v Bratislave
Verona TUREKOVÁ
bábkoherečka
Narodila sa 03.01.1929 v Šuranoch, zomrela 04.09.2009 v Nitre
Marta ŽUCHOVÁ
bábkoherečka, vysokoškolská pedagogička
Narodila sa 12.09.1942 v Zlatých Moravciach, zomrela 27.11.2009 v Bratislave
405
rocenka09_10 novy.indd 405
25.4.2012 10:08:26
rocenka09_10 novy.indd 406
25.4.2012 10:08:26
ZÁJAZDY SLOVENSKÝCH DIVADIEL DO ZAHRANIČIA
A HOSŤUJÚCE ZAHRANIČNÉ SÚBORY A UMELCI NA
SLOVENSKÝCH JAVISKÁCH V SEZÓNE 2009/2010
rocenka09_10 novy.indd 407
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA
BALET
Zájazdy:
Maďarsko, Pécs
25.09.2009
Radačovský M.: KY-TIME – INŠPIRÁCIA
Rumunsko, Bukurešť, Viaţa e frumoasã
Medzinárodný festival scénického umenia Život je krásny
18.11.2009
BOLERO A VIAC
Maďarsko, Györ
24.06.2010
BOLERO A VIAC
Hostia – súbory:
Česká republika, Praha, Národné divadlo
01.10.2009
Zuska P., Kylián J.: EXTRÉM
Česká republika, Brno, Národné divadlo
10.10.2009
Zuska P., Schröder M., Przybyłowicz J.: BALET 21. STOROČIA
Nemecko – Slovensko
14.03.2010
BEST OF MILAN SLÁDEK
Česká republika, Brno, Národné divadlo
19.05.2010
Delibes L., Vámos Y.: COPPÉLIA Z MONTMARTRU
Španielsko, Madrid, Compania Nacional de Danza
30.05.2010
Duato N.: GNAWA / O DOMINA NOSTRA / WHITE DARKNESS
408
rocenka09_10 novy.indd 408
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
ČINOHRA
Zájazdy:
Česká republika, Brno, Trialog
Festival národných divadiel
06.02.2010
Hampton Ch.: POPOL A VÁŠEŇ
Česká republika, Praha, Národné divadlo
24.04.2010
Geiselmann D.: PLANTÁŽ
Česká republika, Praha, Národné divadlo
25.04.2010
Shaffer P.: AMADEUS
Česká republika, Praha, Slovenské divadlo v Prahe
Divadelný festival
07.05.2010
Mayenburg M. von: KSICHT
Česká republika, Zlín
18.05.2010
Geiselmann D.: PLANTÁŽ
Česká republika, Brno, Divadelný svet
Medzinárodný divadelný festival
16.06.2010
Shaffer P.: AMADEUS
Česká republika, Praha, Slovenské divadlo v Prahe
Divadelný festival
26.06. a 27.06.2010
Huba M., Porubjak M.: TANČIAREŇ
Hostia – súbory:
Slovinské národné divadlo, Ľubľana, Slovinsko
12.11.2009
Jančar D.: TICHO BIJÚ HODINY
409
rocenka09_10 novy.indd 409
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
Česká republika, Brno, Národné divadlo
23.11.2009
Drábek D., Stroupežnický L.: FURIANTI 2008
Česká republika, Praha, Národné divadlo
10.04.2010
Letts T.: AUGUST V ZEMI INDIÁNOV
Česká republika, Praha, Národné divadlo
11.04.2010
Ibsen H.: NEPRIATEĽ ĽUDU
Česká republika, Zlín, Mestské divadlo
05.05.2010
Mrštíkovci A. a V.: ROK NA DEDINE
OPERA
Zájazdy:
Maďarsko, Miškolc
09.02.2010
Puccini G.: MADAMA BUTTERFLY
Česká republika, Praha, Národné divadlo
13.04.2010
Gounod Ch. F.: FAUST
Hostia – súbory:
USA, San Francisco, spevácky zbor Chanticleer
29.01.2010
KONCERT CHANTICLEER
Česká republika, Praha, Národné divadlo
05.2010
Dvořák A.: RUSALKA
410
rocenka09_10 novy.indd 410
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA
Hostia – súbory:
Česká republika, Praha, Divadlo Kalich
04.12. a 05.12.2009
JOHANKA Z ARCU
Česká republika, Praha, Divadlo Kalich
16.03.2010
JACK ROZPAROVAČ
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Rakúsko, Hainburg, Haydnova spoločnosť
24.10.2009
Koncert vážnej hudby OPERNGALA
Rumunsko, Bukurešť, Viaţa e frumoasã
Medzinárodný festival scénického umenia Život je krásny
21.11.2009
Lehár F.: VESELÁ VDOVA
Japonsko, Jokohama, Sapporo, Shintotsukawa, Tomakomai
13.01. – 28.01.2011
OPERNÉ KONCERTY
Rakúsko, Ternitz, Amici del Belcanto
24.04.2010
Donizetti G.: MARIA PADILLA (koncertné uvedenie)
Japonsko, Usa, Kunisaki, Mashiki, Arao, Kurume, Kanazawa, Fukui
30.06. –14.07.2010
OPERNÉ KONCERTY
Česká republika, Hukvaldy, Janáčkovy Hukvaldy
Medzinárodný hudobný festival
10.07.2010
Suchoň E.: KRÚTŇAVA
411
rocenka09_10 novy.indd 411
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
BALET
Zájazdy:
Maďarsko, Miškolc, Národné divadlo
10.11.2009
Adam A. Ch.: GISELLE
Maďarsko, Budapešť
27.11.2009
Ščedrin R.: CARMEN
Maďarsko, Miškolc, Národné divadlo
26.12.2009
Čajkovskij P. I.: LUSKÁČIK
Maďarsko, Miškolc, Národné divadlo
13.01.2010
BEST OF BALLET KOŠICE
Taliansko, Rovigo
19.03.2010
BEST OF BALLET KOŠICE
Taliansko, Rovigo
20.03.2010
Prokofiev S. S.: RÓMEO A JÚLIA
Taliansko, Bologna, Medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež
22.03.2010
Mistríková Z., Šoth O.: M. R. ŠTEFÁNIK
Poľsko, Radom
06.05.2010
Ščedrin R.: CARMEN
BOLERO
Maďarsko, Miškolc, Národné divadlo
16.05.2010
Mistríková Z., Šoth O.: SVADBA PODĽA FIGARA
412
rocenka09_10 novy.indd 412
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
Maďarsko, Miškolc, Národné divadlo
13.06.2010
Čajkovskij P. I.: LABUTIE JAZERO
ČINOHRA
Zájazdy:
Česká republika, Praha
19.10.2009
McDonagh M.: KRÁSAVICA Z LEENANE
Mďarsko, Békešská Čaba
13.11.2009
Krúpová A.: ZOZNAMKA
Poľsko, Radom
28.11.2009
McDonagh M.: KRÁSAVICA Z LEENANE
Maďarsko, Miškolc
13.03.2010
Krúpová A.: ZOZNAMKA
Poľsko, Poznaň, Bliscy Nieznajomy
Medzinárodný divadelný festival Blízky Neznámy
09.04.2010
Sigarev V.: VĹČIK
Maďarsko, Miškolc
16.04.2010
Králik Š.: TRASOVISKO
Česká republika, Olomouc, Divadelná flóra
Divadelný festival
15.05.2010
Eurípidés: MEDEIA
413
rocenka09_10 novy.indd 413
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
OPERA
Zájazdy:
Česká republika, Mělník, Operný festival
09.09. 2010
Gounod Ch.: FAUST A MARGARÉTA
10.09.2010
Verdi G.: MAŠKARNÝ BÁL
Maďarsko, Šoproň, Fertőrákos
25.06.2010
Rossini G.: BARBIER ZO SEVILLY
26.06.2010
Verdi G.: LA TRAVIATA
DIVADLO ASTORKA KORZO ’90 BRATISLAVA
Zájazdy:
Srbsko, Belehrad, Festival Slavija 2010
Medzinárodný divadelný festival
16.03.2010
Turgenev I. S.: MESIAC NA DEDINE
Česká republika, Praha, Švandovo divadlo
08.04.2010
Maďarič M.: TÚLAVÉ SRDCE
Česká republika, Praha, Švandovo divadlo
08.04.2010
Pavlac P.: ČERVENÁ PRINCEZNÁ
Česká republika, Praha, Švandovo divadlo
09.04.2010
Novak J.: TOLSTOJ A PENIAZE
Česká republika, Zlín, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
17.05.2010
Novak J.: TOLSTOJ A PENIAZE
414
rocenka09_10 novy.indd 414
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
Česká republika, Praha, Slovenské divadlo v Prahe
Divadelný festival
22.05.2010
Goethe J. W.: STELLA
DIVADLO LUDUS, KREATÍVNE CENTRUM MLADÝCH
BRATISLAVA
Zájazd:
Rakúsko, Viedeň
08.11.2010
Beňová M.: STRAŠIAK
DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Prostějov, Festival Aplaus
Divadelný festival
20.10.2009
Klimáček V.: KOMUNIZMUS
Česká republika, Praha, Činoherní klub
16.11.2009
Ballek R.: TISO
17.11.2009
Klimáček V.: DR. GUSTÁV HUSÁK
18.11.2009
Klimáček V.: KOMUNIZMUS
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
Zájazdy:
Česká republika, Luhačovice, Divadelné Luhačovice
Festival komornej divadelnej tvorby
22.08.2009
Gavran M. : TAJOMSTVO GRETY GARBO
415
rocenka09_10 novy.indd 415
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
Česká republika, Praha, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
20.05.2010
Bondy E.: MÁŠA A BETA
DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA
Zájazd:
Česká republika, Plzeň, Divadlo J. K. Tyla
11.10.2009
Šulaj O., Timrava: VŠETKO ZA NÁROD
STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA NITRA
Zájazdy:
Poľsko, Toruň, Spotkania
Medzinárodný festival bábkových divadiel
27.10.2009
Andersen H. Ch.: PALCULIENKA
Poľsko, Bialsko-Biala, Miedzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej
Medzinárodný festival bábkarskeho umenia
25.05.2010
Andersen H. Ch.: PALCULIENKA
Poľsko, Varšava, Teatr Lalka
07.06.2010
Mokoš J.: JÁNOŠÍK
08.06.2010
Andersen H. Ch.: PALCULIENKA
Česká republika, Plzeň, Skupova Plzeň
Festival českého profesionálneho bábkového a alternatívneho divadla
17.06.2010
Mokoš, J.: JÁNOŠÍK
Česká republika, Hradec Králové, Divadlo európskych regiónov
Medzinárodný divadelný festival
22.06.2010
Mokoš J.: JÁNOŠÍK
416
rocenka09_10 novy.indd 416
25.4.2012 10:08:26
zájazdy a hostia
Chorvátsko, Osijek, Summer Fest
Letný umelecký festival s medzinárodnou účasťou
01.07.2010
Andersen H. Ch.: PALCULIENKA
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO ZVOLEN
Zájazdy:
Srbsko, Báčsky Petrovec
06.09.2009
Uhry A. : ŠOFÉR SLEČNY DAISY
Rakúsko, Viedeň
29.11.2009
Stojčeva N. : KOCÚR V ČIŽMÁCH
Česká republika, Zlín, Setkáni 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
21.05.2010
Barták Z., Markov P.: CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Maďarsko, Eger
15.10.2009
(Ne)bojsaňa Iva: BUBÁCKA ROZPRÁVKA
Česká republika, Praha, Dobeška
12.03.2010
Škripková I. a kol.: MOCAD(R)ÁMY
Poľsko, Rzeszow, Festival Maskarada
Prehliadka divadiel animovanej tvorby
28.05.2010
(Ne)bojsaňa Iva: BUBÁCKA ROZPRÁVKA
Poľsko, Katovice, Katowice – Dzieciom
Medzinárodný festival bábkových divadiel Katovice deťom
417
rocenka09_10 novy.indd 417
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
29.05.2010
Čapek J.: O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Česká republika, Hradec Králové, Divadlo európskych regiónov
Medzinárodný divadelný festival
23.06.2010
SARKOFÁGY A BANKOMATY
ŠTÚDIO TANCA BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Česká republika, Praha, Divadlo Alfred ve dvoře
23.10.2009
Nadaud P.: INÉ RÁNO
Česká republika, Hradec Králové, Klicperovo divadlo
25.10.2009
Vlčeková S., Vlk J.: BE BOP
Česká republika, Olomouc, Divadlo Konvikt
27.10.2009
Nadaud P.: INÉ RÁNO
Česká republika, Brno, HaDivadlo
29.10.2009
Vlčeková S., Vlk J.: BE BOP
Poľsko, Varšava, Zawirowania
Festival tanečných divadiel
22.06.2010
Mika P., Cobos O.: POSED
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN
Zájazdy:
Česká republika, Český Těšín, Festival divadiel Moravy a Sliezska
Divadelný festival s hosťujúcimi poľskými a slovenskými súbormi
06.11.2009
Mrożek S.: TANGO
418
rocenka09_10 novy.indd 418
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
Česká republika, Zlín, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
19.05.2010
Žiška K., Palenčíková Z.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA
Zájazdy:
Česká republika, Plzeň, Skupova Plzeň
Festival českého profesionálneho bábkového a alternatívneho divadla
14.06.2010
Prokofiev S. S.: LÁSKA K TROM POMARANČOM
Srbsko, Subotica, Me unarodni festival pozorišta za decu
Medzinárodný festival divadiel pre deti
21.05.2010
Prokofiev S. S.: LÁSKA K TROM POMARANČOM
MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA
Zájazd:
Česká republika, Zlín, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
21.05.2010
Gombár D.: TRETÍ VEK
ACTORES, MESTSKÉ DIVADLO ROŽŇAVA
Zájazd:
Poľsko, Klodzko, Zderzenie
Medzinárodný divadelný festival
21.11.2009
Masníková T. : STRETNÚŤ TEBA BOLO KRÁSNE
419
rocenka09_10 novy.indd 419
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE
Zájazdy:
Česká republika, Ostrava, Spectaculo interesse
Medzinárodný bábkarský festival
30.9. 2009
Kovaľov S.: FILIPKO A JEŽIBABA
Poľsko, Katovice, Katowice – Dzieciom
Medzinárodný festival bábkových divadiel
31.05. a 01.06.2010
Kovaľov S.: FILIPKO A JEŽIBABA
Česká republika, Hradec Králové, Divadlo európskych regiónov
Medzinárodný divadelný festival
24.06.2010
Kovaľov S.: FILIPKO A JEŽIBABA
DIVADLO THÁLIA KOŠICE
Zájazd:
Maďarsko, Kisvárda, Festival maďarských divadiel
Dés L.: NIEKDE V EURÓPE
DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA PREŠOV
Zájazdy:
Taliansko, Cividale del Friuli, Mittelfest
Festival múzických umení strednej Európy
23.07.2009
Horák K.: LA MUSICA
Česká republika, Zlín, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
21.05.2010
Horák K.: BURIDANOV OSOL
420
rocenka09_10 novy.indd 420
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO BRATISLAVA
Zájazdy:
Ukrajina, Užhorod, Dom kultúry
09.09.2009
Štepka S.: TO NAJLEPŠIE Z RND (ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER)
Česká republika, Zlín, Mestské divadlo
19.09.2009
Štepka S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Valašské Meziříčí, Kultúrne zariadenie mesta Valašské Meziříčí
20.09.2009
Štepka S.: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Česká republika, Ostrava, Dom kultúry Ostrava-Zábřeh
09.10.2009
Štepka S.: TO NAJLEPŠIE Z RND (ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER)
Česká republika, Brno, Divadlo Rubín
19.11.2009
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Praha, Branické divadlo
20.11. a 21.11.2009
Štepka S.: MÁM OKNO
Kanada, Vancouver, Slovenský reprezentačný dom
25.2. – 28.02.2010
Štepka S.: TO NAJLEPŠIE Z RND (ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER)
Česká republika, Praha, Branické divadlo
09.03. a 10.03.2010
Štepka S.: TO NAJLEPŠIE Z RND (ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER)
Česká republika, Praha, Divadlo Bez zábradlí
11.03.2010
Štepka S.: TO NAJLEPŠIE Z RND (ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER)
421
rocenka09_10 novy.indd 421
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
Česká republika, Ostrava, Dom kultúry mesta Ostravy
15.04.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Nový Jičín, Beskydské divadlo
16.04.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Frýdek-Místek, Divadlo Vlast
17.04.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Zlín, Setkání 2010 Stretnutie
Medzinárodný divadelný festival
17.05.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Praha, Branické divadlo
02.06.2010
Štepka S.: HRA O LÁSKE
Česká republika, Praha, Branické divadlo
03.06.2010
Štepka S.: STVORENIE SVETA
Česká republika, Praha, Slovenské divadlo v Prahe
Divadelný festival
19.06 a 20.06.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
Česká republika, Hradec Králové, Divadlo európskych regiónov
Medzinárodný divadelný festival
22.06.2010
Štepka S.: MÁM OKNO
ŠTÚDIO L + S BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Hradec Králové, Divadlo európskych regiónov
Medzinárodný divadelný festival
422
rocenka09_10 novy.indd 422
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
30.06.2010
Griškovec J.: NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ
Hostia – súbory:
Česká republika, Praha Divadlo Ungelt
29.04.2010
Waterhouse K.: JEFFREYMU JE ŠOUFL
DEBRIS COMPANY BRATISLAVA
Zájazdy:
Maďarská republika, Budapešť, L1 Kortárs Fesztivál
Festival súčasného tanca
14.09.2009
Vlk J.: HEXEN
Singapurská republika, Singapur, M1 Singapore Fringe Festival
Festival nezávislého divadla
18.01.2010
Vlk J.: DOLCISSIME SIRENE
Česká republika, Olomouc, Divadlo Konvikt
26.05.2010
Vlk J.: HEXEN
Česká republika, Praha, Tanec Praha
Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla
14.06.2010
Vlk J.: HEXEN
Česká republika, Plzeň, Tanec Praha
Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla v regiónoch
16.06.2010
Vlk J.: DOLCISSIME SIRENE
Česká republika, Pardubice, Tanec Praha
Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla v regiónoch
18.06.2010
Vlk J.: DOLCISSIME SIRENE
423
rocenka09_10 novy.indd 423
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
Česká republika, Brno, Taneční laboratoř, divadlo Reduta
26.06.2010
Vlk J.: DOLCISSIME SIRENE
DIVADLO SkRAT BRATISLAVA
Zájazdy:
Nemecko, Regensburg
03.10.2009
Vicen D.: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
Rakúsko, Viedeň
17.10.2009
Vicen D.: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
Nemecko, Postupim
31.10.2009
Vicen D.: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
Česká republika, České Budějovice
02.02.2010
Zboroň V., Hrubaničová I., Bednárik V., Vicen D.: STREDNÁ EURÓPA ŤA
MILUJE
Dánsko, Aarhus
03.06.2010
Vicen D.: MŔTVE DUŠE (OBRAZY NOVÉHO SVETA)
elledanse BRATISLAVA
Zájazd:
Maďarsko, Budapešť, Medzinárodné divadelné stretnutie
05.11.2009
Ondrišová Š., Žiška K.: CANTO HONDO
Poľsko, Varšava, Zawirowania
Festival tanečných divadiel
21.06.2010
Ondrišová Š., Žiška K.: JABLKO
424
rocenka09_10 novy.indd 424
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
TANGERE DANCE THEATRE CO. BRATISLAVA
Zájazd:
Portugalsko, 17. a Quinzera de Danca de Almáda /contemporary dance festival
Festival súčasného tanca
10.09.2009
STRATENÝ ČAS
DIVADLO PIKI PEZINOK
Zájazdy:
Švajčiarsko, Locarno, Il castello incantato
18.08.2009
Lindgrenová A.: PIPI
19.08.2009
Lehenová T., Aulitisová K.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
Slovinsko, Koper, PUF – Primorski ulični festival
Festival pouličného a bábkového divadla
28.08.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Slovinsko, Ptuj
28.08.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Slovinsko, Ljubljana, Emonska promenada
29.08.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Slovinsko, Piran, PUF – Primorski ulični festival
Festival pouličného a bábkového divadla
30.08.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Slovinsko, Maribor, Poletni lutkovni pristan
Medzinárodný bábkový festival Bábkového divadla v Maribore
31.08.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
425
rocenka09_10 novy.indd 425
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
Rakúsko, Viedeň
20.09.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Rakúsko, St. Michel, Bienale ULU Slovenije
Festival slovinských bábkových divadiel
27.09.2009
Aulitisová K.: ROZKRÁVKA
Poľsko, Poznaň, Kon-teksty
Medzinárodný festival súčasnej drámy pre deti a mládež
19.11.2009
Aulitisová K.: KAMOŠ OBOR
Taliansko, Bonate Sotto, Burattine Burattinaie
Festival bábkových divadiel
12.12.2009
Lindgrenová A.: PIPI
13.12.2009
Lehenová T., Aulitisová K.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
Česká republika, Praha
21.02.2010
Aulitisová K.: KEĎ MAMA NIE JE DOMA
Rakúsko, Wels, Welser Figurentheaterfestival
Medzinárodný festival bábkového divadla vo Welse
13.03.2010
Aulitisová K.: PASKUDÁRIUM
Rakúsko, Viedeň
21.03.2010
Aulitisová K.: KAMOŠ OBOR
Česká republika, Holešov, Loutky a bábky
28.05.2010
Aulitisová K.: PASKUDÁRIUM
Poľsko, Katovice, Katowice – Dzieciom
Medzinárodný festival bábkových divadiel
30.05.2010
Lehenová T., Aulitisová K.: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
426
rocenka09_10 novy.indd 426
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
01.06.2010
Aulitisová K.: KAMOŠ OBOR
Poľsko, Katovice, Letni ogród teatralny
Letná divadelná prehliadka
04.07.2010
Lindgrenová A.: PIPI
Poľsko, Poznaň
20.07.2010
Aulitisová K.: PASKUDÁRIUM
DIVADLO P.A.T PRIEVIDZA
Zájazdy:
Slovinsko, Ľubľana, Galerija Spomeniškovarstvenega centra
05.11.2009
Daubnerová S.: CELY
Slovinsko, Ľubľana, Bunker - Stara elektrarna
06.11.2009
Müller H.: HAMLETMACHINE
Česká republika, Praha, Malá inventura
Festival nového divadla
01.03.2010
Daubnerová S.: CELY
Maďarsko, Eger, Monodráma Fesztivál
Festival monodrámy
27.03.2010
Müller H.: HAMLETMACHINE
TEATRO TATRO NITRA
Zájazd:
Vancouver, Kanada, Zimné olympijské hry
07.02. – 28.02.2010
ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT
427
rocenka09_10 novy.indd 427
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ - DIVADELNÁ
FAKULTA BRATISLAVA
Zájazdy:
Česká republika, Brno, Setkání/Encounter
Medzinárodný festival divadelných škôl
06.04.2010
Kafka F.: ZÁMOK
Tolstoj L. N.: ŽIVÁ MŔTVOLA
Francúzsko, Nancy, Festival Traverses
Stretnutie európskych divadiel
07.04.2010
Tolstoj L. N.: ŽIVÁ MŔTVOLA
08.04.2010
Claudel P., Anouilh J.: JOHANKA Z ARCU
Turecko, Istanbul, Europen Universities Theatre Festival 2010
Festival európskych univerzitných divadiel
04.05.2010
Brutovský L., Zakuťanská M.: QUATTRO FORMAGGI
Česká republika, Praha, Festival Zlomvaz 2010
Divadelný festival vysokých umeleckých škôl
19.05.2010
Tolstoj L. N.: ŽIVÁ MŔTVOLA
20.05.2010
Barč-Ivan J.: 3000 ĽUDÍ
21.05.2010
Horváth Ö. von: KAZIMÍR A KAROLÍNA
Srbsko, Subotica, Me unarodni festival pozorišta za decu
Medzinárodný festival divadiel pre deti
21.05.2010
Uličiansky J.: CIRKUS VIVALDI
428
rocenka09_10 novy.indd 428
25.4.2012 10:08:27
zájazdy a hostia
AKADÉMIA UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA
Zájazdy:
Poľsko, Tczew, Festiwal Zdarzenia
Medzinárodný festival divadelnej a umeleckej tvorby
03.09.2010
Villqist I.: BEZKYSLÍKOVCE
Ukrajina, Kyjev, Festival Inspiration
25.04.2010
Beckett S.: ENDGAME
Česká republika, Praha, Zlomvaz 2010
Divadelný festival vysokých umeleckých škôl
20.05.2010
Sherhaufer P.: AMERICAN DREAM
Čapek K.: ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA
429
rocenka09_10 novy.indd 429
25.4.2012 10:08:27
rocenka09_10 novy.indd 430
25.4.2012 10:08:27
PREHLIADKY,
FESTIVALY
rocenka09_10 novy.indd 431
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
FESTIVAL DIVADIEL
STREDNEJ EURÓPY
Ročník: 3.
02.09. – 06.09.2009
Košice
Usporiadateľ:
ŠD Košice, OZ Košické divadlo
Medzinárodná prehliadka divadiel z regiónu strednej
Európy
02.09.2009
Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, Slovensko
Mozart, W. A.: BASTIEN A BASTIENKA
pred historickou budovou ŠD
02.09.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Brandon–Thomas, J.: CHARLEYHO TETA
02.09.2009
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Borgeson, J. – Long, A. – Singer, D.: KOMPLETNÝ SHAKESPEARE ZHLTNUTÝ
ZA 120 MINÚT
03.09.2009
Bábkové divadlo Košice, Slovensko
Scheiner, P.: ŠAŠOVINKY
03.09.2009
Národné divadlo Miškolc, Maďarsko
Vajda, K. – Valló, P. – Fábri, P.: MILENCI Z ANCONY
03.09.2009
Studio dell´arte České Budějovice, Česká republika
Shakespeare, W. – Kočvarová, S.: RÓMEO A JÚLIA ALEBO GAŠPARKO V LONDÝNE
04.09.2009
Divadlo MAŠKRTA Košice, Slovensko
Šebová, J.: SKRINKA S DUŠIČKAMI
432
rocenka09_10 novy.indd 432
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
04.09.2009
Městské divadlo Brno, Česká republika
FANTASY MUSICAL GALA
04.09.2009
Divadlo Heleny Modrzejewskiej Legnica, Poľsko
Urbaňski, R.: LEMKO
04.09.2009
Boca Loca Lab Praha, Česká republika
Adámek, J.: TIKÁ, TIKÁ POLITIKA
05.09.2009
Babadlo – bábkové divadlo Prešov, Slovensko
Peřinová, I.: ROZPRÁVKA O VTÁKOVI KULIŠIAKOVI
05.09.2009
Petöfiho divadlo Šoproň, Maďarsko
Gems, P.: MARLENE
05.09.2009
Divadlo Jána Kochanowského Radoma, Poľsko
Gombrowicz, W.: FERDYDURKE
05.09.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
KONCERT PETRA DVORSKÉHO A SÓLISTOV OPERY ŠD KOŠICE
05.09.2009
Divadlo SkRAT Bratislava, Slovensko
Vicen, D.: NEMUSÍM VEĽA, STAČÍ DOBRE
06.09.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Gounod, C.: FAUST A MARGARÉTA
433
rocenka09_10 novy.indd 433
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
BRATISLAVA V POHYBE – 2. ČASŤ
Ročník: 13.
17.09. – 30.09.2009
Bratislava
Usporiadateľ:
Asociácia Bratislava v pohybe a elledanse
18.09.2009
Eva Klimáčková a cie E7KA, Slovensko / Francúzsko
Klimáčková, E.: ALŽBETA
19.09.2009
The BlueBridge Project, Maďarsko / Slovensko / Kanada / Česká republika
László, M.: ZA RIEKOU (TÚL A FOLYÓN)
20.09.2009
DOT504, Česká republika
Fruček, J. & Kapetanea, L.: 100 WOUNDED TEARS
22.09.2009
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Vlčeková, S.: BE BOP
23.09.2009
elledanse Bratislava, Slovensko
Ondrišová, Š.: JABLKO
21.09.2009
elledanse Bratislava, Slovensko
SILENT SNOW (mimo programu)
12.09., 13.09., 18.09. – 20.09., 28.09. – 30.09.2009
elledanse Bratislava, Slovensko
TANEC V ULICIACH (mimo programu)
434
rocenka09_10 novy.indd 434
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
DIVADELNÁ NITRA
Ročník: 18.
25.09. – 30.09.2009
Nitra
Usporiadateľ:
Asociácia Divadelná Nitra, Divadelný ústav Bratislava,
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj
a mesto Nitra
25.09.2009
Toneelhuis&hudobné centrum de Bijloke Antverpy, Belgicko
Cherkaoui, S. L.: ORIGINE
26.09.2009
Teatro Praga Lisabon, Portugalsko
Penim, P. – Teodósio, A. – Pedroso, M.: EUROVÍZIA
26.09.2009
Slovenské národné divadlo Bratislava, Slovensko
Tolstoj, L. N.: ANNA KARENINOVÁ
26.09. a 27.09.2009
Wunderbaum Rotterdam, Holandsko
Bart, W. – Jansen, M.: PIVNÝ TURISTA
27.09.2009
Súbory KoMa a ALKA.T. Budapešť, Maďarsko
Tasnádi, I.: FAIDRA FITNESS
27.09.2009
Národné divadlo Temešvár, Rumunsko
Paravidino, F.: CHOROBA RODINY M.
28.09.2009
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Schimmelpfennig, R.: ŽENA Z MINULOSTI
29.09.2009
Santasangre Rím, Taliansko
Santasangre: ŠESŤ STUPŇOV
435
rocenka09_10 novy.indd 435
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
28.09.2009
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Čechov, A.: VIŠŇOVÝ SAD
29.09.2009
Debris Company Bratislava, Slovensko
Vlčeková, S. – Raček, D.: HEXEN
29.09.2009
Teater NO99 Talin, Estónsko
Ojasoo, T. – Semper, L.: AKO VYSVETLIŤ OBRAZY MŔTVEMU ZAJACOVI
30.09.2009
Atelje 212 Belehrad, Srbsko
Simovič, L.: ŠOPALOVIČOVO KOČOVNÉ DIVADLO
30.09.2009
Divadlo Archa Praha, Česká republika
Grusková, A. – Divadlo Archa: ŠANCA ´89 – WINDOW OF OPPORTUNITY
otvorené festivalové fórum
29.09.2009
Kolektív autorov: DONAUDRAMA
otvorené festivalové fórum
436
rocenka09_10 novy.indd 436
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
ŠTYRI (+1) DNI TANCA PRE VÁS /
4 (+1) DAYS 4 YOU
Ročník: 7.
13.10. – 17.10.2009
Banská Bystrica
Usporiadateľ:
Štúdio tanca Banská Bystrica
13.10.2009
Tanečné odbory Konzervatória J. L. Bellu v B. Bystrici, Súkromného konzervatória v Nitre, Konzervatória v Košiciach a Tanečná škola elledanse Bratislava
VEČER BUDÚCICH PROFESIONÁLOV
14.10.2009
Jan Komárek, Slovensko
Komárek, J.: TRI SESTRY-WORK IN PROGRESS
14.10.2009
duWadance – Tomáš Krivošík, Slovensko
Krivošík, T.: MELTING INTO REALITY
15.10.2009
cie e7ka – Eva Klimáčková, Slovensko
IVANUŠKA
15.10.2009
Les SlovaKs Dance Collective, Slovensko / Belgicko
JOURNEY HOME
16.10.2009
elledanse Bratislava, Slovensko
JABLKO
(premiéra: 07.04.2009)
17.10.2009
Cie.t.danielis–Tomáš Danielis, Slovensko
DAMNATION
17.10.2009
CobosMika Company, Slovensko / Španielsko
NEAR
437
rocenka09_10 novy.indd 437
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
17.10.2009
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Hájková, Z. – Demoč, A.: BIOPRODUKT
438
rocenka09_10 novy.indd 438
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
DIVADELNÝ SPIŠ
Ročník: 1.
22.10. – 27.10.2009
Spišská Nová Ves
Usporiadateľ:
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Festival komorných inscenácií
22.10.2009
Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Slovensko
Houtappels, F.: VORVAŇ
23.10.2009
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Palenčíková, Z. – Žiška, K.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
23.10.2009
Divadlo THÁLIA Košice, Slovensko
Schisgal, M.: LÁÁÁSKA
24.10.2009
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Krúpová, A.: ZOZNAMKA
26.10.2009
ACTORES, mestské divadlo Rožňava, Slovensko
Sigarev, V.: GUPKA
27.10.2009
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Gavran, M.: VŠETKO O ŽENÁCH
27.10.2009
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Gavran, M.: VŠETKO O MUŽOCH
439
rocenka09_10 novy.indd 439
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
ARTETERAPIA: CHRÁNENÉ ÚZEMIE
Ročník: 4.
16.11. – 18.11.2009
Banská Bystrica
Usporiadateľ:
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
16.11.2009
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica, Slovensko
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
16.11.2009
Činoherní studio Ústí nad Labem, Česká republika
NORDOST
16.11.2009
KC Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko
SPOLUŽIACI
17.11.2009
Divadelný súbor Odnož, Česká republika
MLÁDÍ VB
17.11.2009
Re–culture, Slovensko
PRECITNUTIE V GARDERÓBE
benefícia Ivana Palúcha
17.11.2009
Markus Zohner Theater Compagnie a Multimedia Center, Švajčiarsko / Kosovo
THE LAST SUPPER
17.11.2009
Divadlo Archa Praha, Česká republika
TANEC PŘES PLOT
18.11.2009
DAH Theatre Research Centre Belehrad, Srbsko
CROSSING THE LINE
440
rocenka09_10 novy.indd 440
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
18.11.2009
Muzeum Institute Ljubljana, Slovinsko
JELIZAVETA BAM
441
rocenka09_10 novy.indd 441
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
Ročník: 6.
10.5. – 15.5.2010
Bratislava
Usporiadateľ:
Divadelný ústav Bratislava, Divadlo Aréna Bratislava,
Mestské divadlo Žilina
10.05.2010
Divadlo Non.Garde Bratislava, Slovensko
OD MARÍNY
10.05.2010
Divadlo ARÉNA Bratislava, Slovensko
Garlon, H.: MIKVE
11.05. a 13.05.2010
Divadlo P.A.T. Bratislava, Slovensko
Daubnerová, S.: M.H.L.
11.05.2010
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Kolektív autorov: SARKOFÁGY A BANKOMATY
11.05.2010
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Bondy, E.: MÁŠA A BETA
12.05. a 13.05.2010
Slovenské národné divadlo Bratislava, Slovensko
Hollý, J. – Ballek, R.: HOLLYROTH
12.05.2010
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Palenčíková, Z. – Žiška, K.: A BUDEME SI ŠEPKAŤ
12.05.2010
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Kolektív autorov: SARKOFÁGY A BANKOMATY
Enter Žilina
442
rocenka09_10 novy.indd 442
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
13.05.2010
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Sigarev, V.: VĹČIK
14.05.2010
Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko
Ďurčeková, M. – Luterán, J.: PROJEKT. SVADBA
14.05.2010
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Bondy, E.: MÁŠA A BETA
14.05.2010
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Handke, P.: PODZEMNÉ BLUES
Enter Žilina
Zahraniční hostia:
Tamperské robotnícke divadlo Tampere, Fínsko
13.05.2010
Sirkku Peltolová: MALÉ PENIAZE
Focus Fínsko
Divadlo Taista Reimaluota Helsinky, Fínsko
15.05.2010
Paavo Rintala – Kristian Smeds – Taisto Reimaluoto: TU JE ŽIVOT
Focus Fínsko
443
rocenka09_10 novy.indd 443
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
ARTORIUM
03.06. – 06.06.2010
Banská Bystrica
Usporiadateľ:
Fakulta dramatických umení Akadémie umení
Banská Bystrica
Medzinárodný projekt umeleckých vysokých škôl
03.06.2010
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Slovensko
Brecht, B. – Čechov, A. P.: SVADBA
04.06.2010
Univerzita „Babes–Bolyai“, Divadelná a televízna fakulta Kluž, Rumunsko
Dürrenmatt, F.: PLAY STRINDBERG
05.06.2010
Štúdio 12 Bratislava, Slovensko
Kotibal, R.: ŽENA CEZ PALUBU
v spolupráci s VŠMU – projekt DÚ Mliečne zuby
05.06.2010
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Slovensko
Carroll, L. – Kováčová, M. – Turošík, M.: ZA KRÁLIKOM
06.06.2010
Divadelná akadémia Alexandra Zelwerowicza Varšava, Poľsko
Horváth, Ö. von: HISTORKY Z VIEDENSKÉHO LESA
444
rocenka09_10 novy.indd 444
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
ISTROPOLITANA PROJEKT
Ročník: 18.
18.06. – 23.06.2010
Bratislava
Usporiadateľ:
Divadelná fakulta Vysokej školy múzických
umení Bratislava
Medzinárodný festival divadelných vysokých škôl
18.06.2010
Univerzita Nový Sad, Akadémia umení, Srbsko
Williams N.: TRIEDNY NEPRIATEĽ
18.06.2010
Univerzita Towson, Katedra divadelného umenia, USA
Pulinovich, Y.: NATAŠIN SEN
18.06.2010
Inštitút umenia Jakarta, Indonézia
Wahyuddin Aw Unru, A.: METLA V RUKÁCH
19.06.2010
Národná akadémia divadelného umenia GITIS Moskva, Rusko
Gogoľ, N. V.: ŽENBA
19.06.2010
Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Slovensko
Tolstoj, L. N.: ŽIVÁ MŔTVOLA
19.06.2010
Inštitút čínskej opery a Stredná škola Xinmin, Singapur
Soo Pong, Ch.: NA ZHA WRECKS HAVOC PRI JUHOČÍNSKOM MORI
20.06.2010
Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Slovensko
Erben, K.: SVADOBNÉ KOŠELE
Off program
20.06.2010
Divadelná škola Florent, Francúzko
Ionesco, E.: JAKUB ALEBO PODROBENIE
445
rocenka09_10 novy.indd 445
25.4.2012 10:08:27
prehliadky, festivaly
20.06.2010
Fakulta divadla a performancie Rose Bruford, Sidcup, Veľká Británia
Kolektív: OIDIPIÁDA
20.06.2010
Univerzita múzických umení Graz, Rakúsko
Müller, H.: PRE HEINERA
21.06.2010
Katedra divadelných, filmových a mediálnych štúdií / Univerzita Palackého
v Olomouci, Česká republika
Fosse, J.: NIEKTO PRÍDE
Off program
21.06.2010
Janáčkova akadémia múzických umení, Česká republika
Pitínský, J. A. – Novotný, O.: IZBIČKA / ČO JE V PIVNICI
21.06.2010
Štátna akadémia divadelného umenia, Petrohrad, Rusko
Arrabal, F.: FANDO A LIS
21.06.2010
Štúdio múzických umení Yorama Loewensteina, Izrael
Monks, R.: V DETSTVE STRATENÝ
22.06.2010
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Slovensko
Čapek, K.: ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA HOLOUŠKA
Off program
22.06.2010
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Skopje, Macedónsko
Čechov, A. P.: IVANOV
22.06.2010
Divadelná akadémia Sofia Amendolea Rím, Taliansko
Omodei, F.: ZLÍ ĽUDIA V GUANTANAMO
22.06.2010
Divadelná akadémia A. Zelwerowicza Varšava, Poľsko
Horváth, Ö. von: HISTORKY Z VIEDENSKÉHO LESA
446
rocenka09_10 novy.indd 446
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
23.06.2010
Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Slovensko
Brutovský, O. – Zakuťanská, M.: QUATTRO FORMAGGI
Off program
23.06.2010
Kráľovské univerzitné divadlo v Liège, Belgicko
Visniec, M.: POSLEDNÝ GODOT
23.06.2010
Akadémia múzických umení – Divadelná fakulta Praha, Česká republika
Molière: TARTUFFE
23.06.2010
Azadova univerzita Arak, Irán
Kouhestani, M. R.: POSLEDNÁ VEČERA
447
rocenka09_10 novy.indd 447
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
DOTYKY A SPOJENIA
Ročník: 6.
22.06. – 28.06.2010
Martin
Usporiadateľ:
Slovenské komorné divadlo Martin
festival slovenských divadiel
23.06.2010
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Kohout, P.: ERÓS
Hlavný program
23.06.2010
Slovenské národné divadlo Bratislava, činohra, Slovensko
Hollý, J. – Ballek , R.: HOLLYROTH
Hlavný program
23.06.2010
Divadlo P.A.T. Bratislava, Slovensko
Daubnerová, S.: M.H.L.
Hlavný program
24.06.2010
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Ibsen, H.: NORA
Hlavný program
24.06.2010
Divadlo ARÉNA Bratislava, Slovensko
Garlon, H.: MIKVE
Hlavný program
24.06.2010
Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko
Ďurčeková, M. – Luterán, J.: PROJEKT. SVADBA
Hlavný program
25.06.2010
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Slovensko
448
rocenka09_10 novy.indd 448
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
Horák, K.: BURIDANOV OSOL
Hlavný program
25.06.2010
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Levin, M. D.: MŔTVE DUŠE
Hlavný program
25.06.2010
Divadlo Tiché iskry Banská Bystrica, Slovensko
Kolektív: TICHÝ PLAČ ĽALIE
Hlavný program
26.06.2010
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Slovensko
Kolektív autorov: SARKOFÁGY A BANKOMATY
Hlavný program
26.06.2010
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Schimmelpfennig, R.: ŽENA Z MINULOSTI
Hlavný program
26.06.2010
DISK Trnava, Slovensko
Uhlár, B. a Kolektív: PONOR
Hlavný program
27.06.2010
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Bondy, E.: MÁŠA A BETA
Hlavný program
27.06.2010
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Molière: MIZANTROP
22.06.2010
Štúdio 12 Bratislava, Slovensko
zaki: MŇA KEDYS`
Dotyky a spojenia Junior
449
rocenka09_10 novy.indd 449
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
22.06.2010
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Slovensko
Brecht, B. – Čechov, A. P.: SVADBA
Dotyky a spojenia Junior
22.06.2010
Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta Bratislava, Slovensko
Luterán, J.: BOLA RAZ JEDNA TRIEDA
Dotyky a spojenia Junior
22.06.2010
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Gombár, D. – Mankovecký, R.: ŠTÚROVCI (KONCERT ZRUŠENÝ)
nočné námestie
23.06.2010
Slovenské divadlo tanca Bratislava, Slovensko
Bizet, G. – Ščedrin, R.: CARMEN
nočné námestie
24.06.2010
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Kubánka, J. – Mistríková, Z. – Šoth, O.: JÁNOŠÍK
nočné námestie
25.06.2010
Staromestské divadlo Košice, Slovensko
Raševová, K.: JA A JA
nočné pódium
26.06.2010
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Cobos, O. – Mika, P.: POSED
nočné námestie
27.06.2010
elledanse Bratislava, Slovensko
Ondrišová, Š.: POCTA KRAVÁM
nočné námestie
450
rocenka09_10 novy.indd 450
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
23.06.2010
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Feldek, Ľ.: PERINBABA
Dotyky deťom
23.06.2010
Divadelné združenie K. B. T. Poprad, Slovensko
Palik, P. – Ďuríčková, M.: GUĽKO BOMBUĽKO
Dotyky deťom
24.06.2010
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Mankovecký, R.: ZVEDAVÁ ROZPRÁVKA
Dotyky deťom
24.06.2010
Divadlo Haaf, Slovensko
Haasová, Z. – Hronský, J.: ODVÁŽNY ZAJKO
Dotyky deťom
25.06.2010
Divadlo a.ha. Bratislava, Slovensko
Andersen, H. CH. – Bielik, J. – Korenči, A.: MALÁ MORSKÁ VÍLA
Dotyky deťom
25.06.2010
Divadlo COMMEDIA Poprad, Slovensko
Uher, P.: JANKO HRAŠKO
Dotyky deťom
26.06.2010
Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Slovensko
Macek, V. – Prážmári, J.: O DOROTKE
Dotyky deťom
26.06.2010
Divadlo Piki Pezinok, Slovensko
Aulitisová, K.: ROZKRÁVKA
Dotyky deťom
451
rocenka09_10 novy.indd 451
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
27.06.2010
Vysoká škola múzických umení – KBT Bratislava, Slovensko
Grznárová, M.: HAŠTERICA
Dotyky deťom
27.06.2010
Divadlo Non.Garde Bratislava, Slovensko
Janovic, T. – Šimová, Z.: KTO SA NEHRÁ, Z KOLA VON
Dotyky deťom
23.06.2010
Divadlo Pôtoň Bátovce, Slovensko
Švantner, F. – Ditte, M. – Jurčová, I.: NEVESTA HÔĽ
pouličné divadlo
24.06.2010
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Nvota, J.: BOŽSKÁ KOMÉDIA
pouličné divadlo
25.06.2010
Túlavé divadlo Trnava, Slovensko
Nvota, J.: ROMEO, JÚLIA A VÍRUS
pouličné divadlo
26.06.2010
Divadlo na kolesách, Slovensko
Wernerová, J.: PRÍBEH V OBLAKOCH
pouličné divadlo
27.06.2010
Teatro Tatro Nitra, Slovensko
Kolektív autorov: ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT
pouličné divadlo
23.06. – 27.06.2010
Divadelné centrum Martin
FESTIVALOVÁ RODINKA
pouličné divadlo
452
rocenka09_10 novy.indd 452
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
27.06.2010
+ MK band
Kolektív: (NE)PRIPRAVENÍ
herecké improvizácie
ZAHRANIČNÝ HOSŤ:
Opolské divadlo bábky a herca Alojza Smolku Opole, Poľsko
28.06.2010
Gombrowicz, Witold: IVONA, PRINCEZNÁ BURGUNDSKÁ
453
rocenka09_10 novy.indd 453
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
BRATISLAVA V POHYBE
Ročník: 14.
24.06. – 01.07.02010
Bratislava
Usporiadateľ:
Asociácia Bratislava v pohybe
24.06.2010
Nanohach, Česká republika
Fornayová, P.: KTO JE ANNIK?
25.06.2010
RootlesRoot, Slovesnko / Grécko
Fruček, J. – Kapatanea, L.: SUDDEN SHOWERS OF SILENCE
26.06.2010
elledanse, Slovensko
Nahálka, B. – Ondrišová, Š.: POCTA KRAVÁM
27.06.2010
Věra Ondrášiková, Česká republika
Ondrášiková, V.: 15 STEPS
27.06.2010
Jaro Viňarský, Slovensko
Viňarský, J.: BUTICCULA – FIGÚRY BLÁZNA
28.06.2010
Helena Arenbergerová, Anna Synková, Thomas Steyert, Česká republika
/ Belgicko
Arenbergerová, H. – Synková, A. – Steyert, T.: WAIT, WAIT, WAIT...
29.06.2010
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica, tanečné oddelenie,
Slovensko
Nepšinský, T. – Raček, D.: REMEBER ME
29.06.2010
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Mika, P. – Cobos, O.: POSED
454
rocenka09_10 novy.indd 454
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
30.06.2010
Štúdio tanca Banská Bystrica, Slovensko
Vian, B. – Nvota, J. – Kalinka, A.: PENA DNÍ
01.07.2010
CobosMika Company, Slovensko / Španielsko
Cobos, O. – Mika, P.: HIDDEN
01.07.2010
CobosMika Company, Slovesnko / Španielsko
Maliphant, R.: CHOICE
455
rocenka09_10 novy.indd 455
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ
Ročník: 37.
04.06. – 04.07.2010
Zvolen
Usporiadateľ:
Štátna opera Banská Bystrica
a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
ČINOHERNÁ ČASŤ
04.06. – 21.06.2010
04.06. a 05.06.2010
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Molière: LAKOMEC
06.06.2010
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, Slovensko
McPherson, C.: SV. MIKULÁŠ
09.06.2010
Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Slovensko
Houtappels, F.: VORVAŇ
10.06.2010
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Cooney, R.: POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2
11.06.2010
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Carrière, J.: TERASA
12.06.2010
Mestské divadlo Žilina, Slovensko
Shakespeare, W.: DVAJA VERONSKÍ ŠĽACHTICI
13.06.2010
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Slovensko
Shakespeare, W.: KRÁĽ LEAR
456
rocenka09_10 novy.indd 456
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
14.06.2010
Mestské divadlo Zlín, Česká republika
Goldoni, C.: SLUHA DVOCH PÁNOV
15.06.2010
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovensko
Dyrek, G.: BENÁTKY POD SNEHOM
16.06.2010
Mestské divadlo Brno, Česká republika
Čechov, A. P.: TRI SESTRY
18.06.2010
Divadlo ASTORKA KORZO ’90 Bratislava, Slovensko
Maďarič, M.: TÚLAVÉ SRDCE
19.06.2010
divadlo Moégul a eM art produktion s.. r. o. Bratislava, Slovensko
Becker, R.: CAVEMAN ALEBO OBRANA JASKYNNÉHO MUŽA
premiéra – Istropolis Bratislava
21.06.2010
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovensko
Dürrenmatt, F.: NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY
OPERNÁ ČASŤ
26.06. – 04.07.2010
26.06. a 04.07.2010
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Verdi, G.: NABUCCO
29.06.2010
Štátne divadlo Košice, Slovensko
Donizetti, G.: LUCIA DI LAMMERMOOR
30.06.2010
MLADOSŤ NA ZÁMKU
Koncert operných árií
457
rocenka09_10 novy.indd 457
25.4.2012 10:08:28
prehliadky, festivaly
03.07.2010
Štátna opera Banská Bystrica, Slovensko
Verdi, G.: JANA Z ARKU
koncertné uvedenie opery
ZAHRANIČNÍ HOSTIA:
Adriana Marfisi, Taliansko
03.07.2010, Verdi, G.: JANA Z ARCU
Jean–Francois Borras, Monaco
03.07.2010, Verdi, G.: JANA Z ARCU
David Cecconi, Taliansko
03.07.2010, Verdi, G.: JANA Z ARCU
Paoletta Marocu, Taliansko
04.07.2010, Verdi, G.: NABUCCO – Abigaille
Boris Stacenko, Rusko
04.07.2010, Verdi, G.: NABUCCO – Nabucco
Riccardo Zanellato, Taliansko
04.07.2010, Verdi, G.: NABUCCO – Zaccaria
458
rocenka09_10 novy.indd 458
25.4.2012 10:08:28
OCENENIA DIVADELNÝCH TVORCOV
V SEZÓNE 2009/2010
rocenka09_10 novy.indd 459
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Štátne vyznamenania divadelným tvorcom:
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. TRIEDY
Udeľuje prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Eva Blahová
Ladislav Čavojský
Jozef Dóczy
CENA MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Udeľuje minister kultúry SR.
Dušan JAMRICH – za celoživotný prínos v oblasti hereckej tvorby s prihliadnutím na výnimočný umelecký prednes Homérovej Iliady v projekte Slovenského
rozhlasu Parnas
CENA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Udeľuje predseda NR SR.
Kveta STRAŽANOVÁ – za mimoriadny prínos v oblasti dramatického umenia
Divadelné ocenenia:
DOSKY 2010
Vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra. Hlasovať
môžu divadelní kritici, kultúrni publicisti, pracovníci Divadelného ústavu,
Kabinetu divadla a filmu SAV, pedagógovia i študenti Divadelnej fakulty VŠMU
v Bratislave či iných vysokých škôl. Ceremoniál 15. ročníku ankety DOSKY sa
konal v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2010 v piatok 24. septembra 2010 o 22.00 hod. v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny 2009/2010
1. HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá
v réžii Rastislava Balleka
Slovenské národné divadlo Bratislava
Ďalšie nominácie:
M.H.L. v réžii Slávy Daubnerovej
P.A.T. a Štúdio 12 Bratislava
Molière: Mizantrop v réžii Romana Poláka
Slovenské komorné divadlo Martin
Cena za najlepšiu réžiu sezóny 2009/2010
1. Roman Polák
460
rocenka09_10 novy.indd 460
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
za réžiu inscenácie hry Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Ďalšie nominácie:
Rastislav Ballek
za inscenáciu HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti
a pomerkováňá
Slovenské národné divadlo Bratislava
Kamil Žiška
za inscenáciu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
Slovenské národné divadlo Bratislava
Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny 2009/2010
1. Edita Borsová
za postavu Bety v inscenácii Máša a Beta
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Ďalšie nominácie:
Jana Oľhová
za postavu Arsinoé v inscenácii Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Szidi Tóbiás
za postavu Anny Vojnickej v inscenácii Platonov
Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava
Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2009/2010
1. Robert Roth
za herecký výkon v inscenácii HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého
mrzkosti a pomerkováňá
Slovenské národné divadlo Bratislava
Ďalšie nominácie:
Marek Geišberg
za postavu Alcesta v inscenácii Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Richard Stanke
za postavu Čičikova v inscenácii Mŕtve duše
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Cena za najlepšiu scénografiu sezóny 2009/2010
1. Pavel Borák
461
rocenka09_10 novy.indd 461
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
za scénografiu k inscenácii Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Ďalšie nominácie:
Tom Ciller
za scénografiu k inscenácii Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
Slovenské národné divadlo Bratislava
Juraté Paulékaité
za scénografiu k inscenácii Faust
Slovenské národné divadlo Bratislava
Cena za najlepší kostým sezóny 2009/2010
1. Peter Čanecký
za kostýmy k inscenácii Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Ďalšie nominácie:
Karola Cermak-Šimáková
za kostýmy k inscenácii Platonov
Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava
Alexandra Grusková
za kostýmy k inscenácii Čarovná flauta
Slovenské národné divadlo Bratislava
Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2009/2010
1. Marián Čekovský
za hudbu k inscenácii Mŕtve duše
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Ďalšie nominácie:
Róbert Mankovecký
za hudbu k inscenácii Mizantrop
Slovenské komorné divadlo Martin
Jozef Vlk
za hudbu k inscenácii Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
Slovenské národné divadlo Bratislava
Objav sezóny 2009/2010
1. Sláva Daubnerová
za inscenáciu M.H.L.
P.A.T. a Štúdio12 Bratislava
462
rocenka09_10 novy.indd 462
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Ďalšie nominácie:
Šárka Ondrišová
za koncept inscenácie Pocta kravám
Alternatívne divadlo elledanse Bratislava
Anna Petrželková
za réžiu hry Henrika Ibsena Nora
Štátne divadlo Košice
Vysoká škola múzických umení Bratislava
za inscenáciu románu Franza Kafku Zámok, réžia Ján Mikuš
Malá scéna VŠMU
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
6. ročník festivalu. Vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave. Ceny udeľuje odborná
porota. Záverečný ceremoniál so slávnostným odovzdaním cien sa konal 15.
mája 2010 v Divadle Aréna v Bratislave.
GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2010
Mariana Ďurčeková, Ján Luterán: projekt.svadba
divadla Stanica Žilina-Záriečie v réžii Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej
Zvláštna cena poroty
HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá
Slovenského národného divadla Bratislava za individuálne spracovanie historickej témy a jazyka vo vynikajúcom podaní Roberta Rotha
Cena študentskej poroty
HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá
Slovenského národného divadla Bratislava v réžii Rastislava Balleka
Cena Bratislavského diváka
Zuzana Palenčíková, Kamil Žiška: A budeme si šepkať
Slovenského komorného divadla Martin v réžii Kamila Žišku
DRÁMA 2009
10. ročník súťaže pôvodných dramatických textov. Súťaž vyhlasuje Divadelný
ústav v Bratislave.
Výsledky sa slávnostne zverejňujú v rámci festivalu Nová dráma / New Drama.
1. cena – Lukáš Brutovský
za divadelnú hru Na obed
463
rocenka09_10 novy.indd 463
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
1. cena – Gabriela Alexová
za divadelnú hru Drobný popkorn v noci
2. cena – neudelené
3. cena – Iveta Horváthová
za divadelnú hru Omrvinky
DRAMATICKY MLADÍ 2010
Súťaž dramatických textov autorov do osemnásť rokov vyhlasuje Divadelný ústav
v Bratislave v rámci projektu Platforma 11+. Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo v utorok 22. júna 2010 počas Junior dňa festivalu Dotyky a spojenia
v Martine.
1. miesto: Peter Hadvab (15): Obchodník s mydlami
2. miesto: Michal Dudoň (14): Láska po našom
3. miesto: Daniel Mališ (14): Učiteľka chémie
Špeciálna cena Bibiany: Ivana Kleinová (14) za hru Toto nevymyslíš!
Ocenenie za nápaditú štruktúru: Soňa Bielková (14) za hru Moja mama depešáčka
Ocenenie za autorskú spontánnosť: Lucia Erdelská (11) za hru Moja vymyslená
kamarátka
Ocenenie za výraznú obraznosť: Michaela Hirtlová (17) za hru Úplne obyčajná
škola
Ocenenie za autorskú spontánnosť: Paulína Oklešteková (12) za hru Čo je to
náhoda? A čo je to osud?
Ocenenie za humor a premyslenú kompozíciu: Lucia Panáčková (16) za hru Štyri
čísla medzi ľuďmi
Ocenenie za autentické dialógy: Max Sobek (15) za hru Školské radovánky
Ocenenie za tematickú aktuálnosť: Mária Vankušová (14) za hru Spomienky,
upomienky a verejné mienky
TAOS
Cena TAOS (Tanečná osobnosť sezóny) sa vyhlasuje od roku 2009, vždy pri príležitosti prvej premiéry Baletu SND v novej sezóne.
V kategórii klasický a neoklasický tanec cenu TAOS získali:
Sergej Jegorov, sólista Baletu ŠD Košice
za mimoriadne herecky a technicky náročnú úlohu Albrechta v balete Giselle a
za vynikajúcu interpretáciu Tristana v inscenácii baletu Tristan a Izolda.
Mgr. art. Viktória Šimončíková, sólistka Baletu SND Bratislava
za herecky expresívnu interpretáciu postavy Jefrosiny Starickej v balete Ivan
Hrozný.
464
rocenka09_10 novy.indd 464
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
V kategórii moderný tanec cenu získali:
Stanislava Vlčeková, choreografka, pedagogička a tanečnica v slobodnom povolaní
za spoluvytvorenie a interpretáciu trojúlohy Eva-Afrodita-Helena v inscenácii Jablko (alternatívne divadlo elledanse) a za postavu vytvorenú a interpretovanú
v inscenácii Hexen (zoskupenie Debris company).
Tibor Trulík, Štúdio tanca Banská Bystrica
za mimoriadny osobný vklad, precítený tanečný prejav a celkový interpretačný
prínos v choreografiách Štúdia tanca Banská Bystrica Iné ráno a Be Bop.
V kategórii najvýraznejší talent Cenu Bedricha Füsseggera získal:
Emil Píš, herec a tanečník
za spoluvytvorenie a interpretáciu postavy Muža v predstavení Hexen (Debris
company) a postavy Odyssea v inscenácii Jablko (alternatívne divadlo elledanse).
NÁDEJ BALETU
Súťaž poslucháčov konzervatórií a baletných škôl. Prvý ročník sa konal pod
záštitou riaditeľa Baletu Slovenského národného divadla Mária Radačovského.
Záverečný koncert laureátov súťaže sa konal 20. marca 2010 v historickej budove
SND.
Grand Prix Nádej baletu
Andrea Laššáková – študentka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
Ceny v kategórii ženský tanečný výkon:
1. cena – Zuzana Andelová
2. cena – Sáva Herková
3. cena – Dominika Koleková
Ceny v kategórii mužský tanečný výkon:
1. cena – Michal Beklemdžiev, Samuel Števík
2. cena – neudelená
3. cena – Dominik Přikryl
Čestné uznanie – Matúš Lisý
465
rocenka09_10 novy.indd 465
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
CENY LITERÁRNEHO FONDU
Cena za celoživotné dielo
Udeľuje Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, teatrológie, zábavného umenia a rozhlasu Literárneho fondu. Slávnostné odovzdávanie cien za
rok 2008 sa uskutočnilo 30. novembra. 2009 v Obradnej sieni Zichyho paláca
v Bratislave.
Milan Kňažko
Marián Labuda
Nora Gallovičová
Peter Dvorský
Igor Čillík
Oľga Gallová
Verona Tureková
Anton Anderle – cena in memoriam
Jozef Bednárik
Štefan Šafárik
Jozef Kramár
Štefan Halás
Margita Mišurová
Ľubomír Záhon
Juraj Kubánka
Margita Lorinczová-Taricsová
Stanislav Štepka
Cena Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu
Udeľuje Výbor Sekcie pre pôvodnú tvorbu.
Stanislav Štepka
za divadelnú hru Niekto to rád slovenské (Radošinské naivné divadlo)
Výročné ceny v oblasti teatrológie
Udeľuje Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.
Dagmar Podmaková za knižnú publikáciu Príbeh divadla – Divadlo, ktoré nezaniklo
Cena IGRIC za herecký výkon vo filmovom alebo v televíznom diele
Attila Mokos za stvárnenie postavy Tóna Pánika vo filme Pokoj v duši
466
rocenka09_10 novy.indd 466
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ
MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO
Súťaž vyhlásilo mesto Trnava – Mestský úrad Trnava, Odbor vzdelávania, športu
a kultúry. Koncert víťazov sa konal 29. mája 2010 v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Ceny udelené v I. kategórii:
Ženy
1. cena – Judita Nagyová (Slovensko)
2. cena – neudelená
3. cena – Markéta Mátlová (Česká republika)
Muži
1. cena – Richard Šveda (Slovensko)
2. cena – Jakub Pustina (Česká republika)
3. cena – Filip Bandžak (Česká republika)
– Lukasz Motkowicz (Poľsko)
Ceny udelené v II. kategórii:
Ženy
1. cena – neudelená
2. cena – Linda Ballová (Slovensko)
– Katarzyna Jagiello (Poľsko)
3. cena – Satomi Naito (Japonsko)
– Eliška Weissová (Česká republika)
Muži
1. cena – Peter Berger (Slovensko)
2. cena – Chae Wook Lim (Južná Kórea)
3. cena – Daniel Čapkovič (Slovensko)
KVET TÁLIE 2009
Udeľuje sa v rámci festivalu Aničky Jurkovičovej.
Božidara Turzonovová
467
rocenka09_10 novy.indd 467
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Ceny udeľované nadáciami a inými spoločnosťami:
CENA NADÁCIE TATRABANKY 2009
Ceny 14. ročníka boli odovzdané 21. novembra 2009 v novej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave.
Hlavná cena pre rok 2009 v kategórii divadlo
Boris Kudlička – za scénografiu k inscenácii opery Orfeus a Eurydika
Ocenenie Mladý tvorca pre rok 2009 v kategórii divadlo
Ondrej Kovaľ – za titulnú úlohu v inscenácii Amadeus a postavu Stivu v inscenácii Anna Kareninová
Ocenenie Mladý tvorca pre rok 2009 v kategórii literatúra
Peter Pavlac – za napísanie divadelnej hry Červená princezná
KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO 2009
Ocenenie najvýznamnejších osobností Slovenska. Odovzdávanie cien 13. ročníka
sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2010 v Novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Milan Čorba – v kategórii Celoživotné dielo
Ondrej Šoth – v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie
Peter Mikuláš – v kategórii Hudba
CENA TALENT 2009
Cenu udeľuje Nadácia liberálnej spoločnosti. Odovzdával ju Milan Kňažko 22.
júna 2010 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
Táňa Pauhofová
CENA FRA ANGELICA 2009
Ceny udeľuje Rada biskupov Slovenska.
František Kovár
CENA JOZEFA KRONERA 2009
Udeľuje Spoločnosť Jozefa Kronera. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Dome
umenia v Piešťanoch dňa 26. októbra 2009.
468
rocenka09_10 novy.indd 468
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Božidara Turzonovová – za celoživotnú hereckú tvorbu
Samuel Spišák – za stvárnenie postavy Martina Friedmana-Petráška vo filme
Nedodržaný sľub
CENA HERCOVA MISIA 2010
Cenu udeľuje festival Artfilm v Trenčianskych Tepliciach.
Milan Kňažko
CENA ANASOFT LITERA 2009
Súťaž organizuje občianske združenia ars_litera. Cena sa udeľuje za najlepšie
pôvodné slovenské prozaické literárne dielo knižne vydané v predchádzajúcom
kalendárnom roku. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo 30. septembra
2009 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Alta Vášová za knihu Ostrovy nepamäti
CENA KARLA ČAPKA 2010
Cenu udeľuje Kruh priateľov českej kultúry a mesto Trenčianske Teplice. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 22. mája 2010.
Eva Krížiková
CENA PAVLA STRAUSSA 2010
Cenu udeľuje Kulturologická spoločnosť, Katedra kulturológie a Filozofická
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za trvalý prínos v oblasti kultúry
a umenia. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 21. apríla 2010 v Divadle
Andreja Bagara v Nitre.
Štefan Nosáľ
Karol Kállay
CENY PRIMÁTORA MESTA BRATIASLAVY
Udeľuje primátor hlavného mesta. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci
slávnostného večera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 23. apríla 2010.
Milan Lasica
469
rocenka09_10 novy.indd 469
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Patrícia Jarjabková-Garajová
CENY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Ocenenia udeľuje zastupiteľstvo mestskej časti za prínos pre rozvoj mestskej časti
a za zviditeľňovanie Slovenska a hlavného mesta.
Ľubica Vargicová
CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Udeľuje Košický samosprávny kraj a predseda Košického samosprávneho kraja.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach 28. októbra 2009.
Bábkové divadlo Košice
CENA MESTA KOŠICE
Udeľuje zastupiteľstvo mesta Košice.
Divadlo Thália Košice
SLOVENKA ROKA
Anketu Slovenka roka 2010 vyhlasujú Týždenník Slovenka a Slovenská televízia.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v historickej budove SND 31. mája
2010.
Zuzana Kronerová – zvíťazila v kategórii Umenie a kultúra
Katarína Brychtová – zvíťazila v kategórií Médiá a komunikácia
Ocenenia slovenských divadelných tvorcov
v zahraničí:
Kyohei Yoshida, sólista baletu SND – 2. CENA NA MEDZINÁRODNEJ BALETNEJ SÚŤAŽI V BRNE
3. ročník Medzinárodnej baletnej súťaže sa konal 10. 12. – 14. 12. 2009 za účasti
tanečníkov z trinástich krajín z celého sveta.
Emília Vášáryová, členka činohry SND – DOCTOR HONORIS CAUSA JAMU
Janáčkova akadémia múzických umení Brno, Česká republika
470
rocenka09_10 novy.indd 470
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Čestný doktorát odovzdal herečke dekan Divadelnej fakulty JAMU Zbyněk Srba
8. januára 2010 na slavnostnom stretnutí Uměleckej rady JAMU v Brne.
Ladislav Chudík – CENA TREBBIA v kategórii Za tvorivú činnosť
Európsku cenu Za podporu umenia a tvorivej činnosti udeľuje nadačný fond
Trebbia. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 14. marca 2010 v Smetanovej sieni pražského Obecného domu.
Vasiľ Hricák, člen opery SND – ZASLÚŽILÝ PRACOVNÍK UMENIA UKRAJINY
Titul opernému a koncertnému umelcovi odovzdali 16. marca 2010 v Zichyho
paláci.
Jozef Varga, baletný umelec – CENA ALEXANDRY RADIUSOVEJ
Cena je určená najlepšiemu tanečníkovi z radov holandského Národného baletu.
Slovenský tanečník ju získal za výkony v sezóne 2008/2009. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo 7. apríla 2010 v Amsterdamskom hudobnom divadle.
Cena európskeho občana roka – udeľuje Európsky parlament výnimočným jednotlivcom, združeniam občanov či inštitúciám. Slávnostné udelenie ocenenia bolo
spojené s otvorením štvrtého ročníka festivalu Arteterapia 16. novembra 2009.
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica – za organizovanie tretieho ročníka festivalu
komunitných divadiel Arteterapia
Festival bábkových divadiel Opole, Poľsko
Ceny boli udelené na 24. ročníku festivalu 23. októbra 2009.
Marián Pecko – cena za réžiu inscenácie hry Witolda Gombrowicza Ivona, princezná burgundská v Divadle bábky a herca Alojza Smolku v Opole
Róbert Mankovecký – cena za hudbu k inscenácii hry Witolda Gombrowicza
Ivona, princezná burgundská v Divadle bábky a herca Alojza Smolku v Opole
Pavol Andraško – cena za scénické návrhy k inscenácii hry Witolda Gombrowicza
Ivona, princezná burgundská v Divadle bábky a herca Alojza Smolku v Opole
Eva Farkašová – cena za kostýmové návrhy k inscenácii hry Witolda Gombrowicza Ivona, princezná burgundská v Divadle bábky a herca Alojza Smolku
v Opole
Medzinárodný festival Slavija 2010 Belehrad, Srbsko
Cena bola udelená na 9. ročníku festivalu, ktorý sa konal 9. 3. – 16. 3. 2010.
HLAVNÁ CENA FESTIVALU DON QUIJOTE, za najlepšiu inscenáciu festivalu – Divadlo Astorka Korzo´90 za inscenáciu hry podľa románu I. S. Turgeneva Mesiac na
dedine
Festival vysokých umeleckých škôl Česka a Slovenska Zlomvaz Praha, Česká
republika
471
rocenka09_10 novy.indd 471
25.4.2012 10:08:28
ocenenia
Cena bola udelená na 17. ročníku festivalu, ktorý sa konal 18. 5. – 22. 5. 2010.
CENA REFLEXU A THESPISU za najlepší herecký výkon – Tomáš Mischura
AU Banská Bystrica, za rolu Clova v monodráme Endgame
ČESTNÉ UZNANIE POROTY:
za inscenáciu monodrámy Endgame
AU Banská Bystrica, réžia: Katarína Burdová
Poděbradské dni poézie, súťaž v prednese prózy a poézie Poděbrady, Česká
republika
48. ročník
KRIŠTÁĽOVÁ RUŽA, CENA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO – Eva Rysová
CENA SLOVENSKÉHO ROZHLASU – Jakub Abrahám
Medzinárodný festival Setkání-Stretnutie Zlín, Česká republika
Cenu udeľuje riaditeľ Mestského divadla v Zlíne v predvečer festivalu.
CENA RIADITEĽA DIVADLA – Slovenské národné divadlo Bratislava, za dlhoročnú
spoluprácu a partnerstvo na festivale
Medzinárodný festival profesionálnych bábkových divadiel Katovice – deťom,
Katowice, Poľsko
Cena bola udelená na 9. ročníku festivalu, ktorý sa konal 29. 5. – 2. 6. 2010.
HLAVNÁ CENA FESTIVALU – Divadlo PIKI Pezinok za inscenáciu rozprávky podľa
knihy R. Dahla Kamoš obor
CENA ZA NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON – Katarína Aulitisová z Divadla PIKI
Pezinok v inscenácii rozprávky podľa knihy R. Dahla Kamoš obor
CENA ZA NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON – Ľubomír Piktor z Divadla PIKI
Pezinok v inscenácii rozprávky podľa knihy R. Dahla Kamoš obor
CENA ZA NAJLEPŠIU ANIMÁCIU BÁBOK - Bábkové divadlo Košice za inscenáciu
rozprávky S. Kovaľova Filipko a ježibaba
Dionýzie
Ceny udeľujú pedagógovia Katedry divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU
v Bratislave.
DOCTOR DIONYZIUS CAUSA – Zita Furková, cenu za dlhodobú vernosť divadlu
udelila Zuzana Hlavenková-Bakošová
472
rocenka09_10 novy.indd 472
25.4.2012 10:08:28
divadelná literatúra
DIVADELNÁ LITERATÚRA
DIVADELNÉ HRY
BRYLL, Ernest. Na skle maľované. Preklad Ľubomír Feldek; FELDEK, Ľubomír.
Z dreva vyrezané. Žilina : Artis Omnis, 2009. 142 s. ISBN 978-80-89341-11-5.
ČECHOV, Anton Pavlovič. Tri sestry. Preklad Vladimír Strnisko. Bratislava : SND,
2008. 96 s.
Dráma 2007/2008. Bratislava : Divadelný ústav, 2009. 219 s. ISBN 978-80-89369-10-2
GLUCK, Christoph Willibald. Orfeus a Eurydika : Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku. Bratislava : SND, 2008. 127 s.
HAYDN, Joseph. Opustený ostrov : L‘isola disabitata : Opera v dvoch častiach v talianskom jazyku. Preklad Michaela Jurovská. Libreto Pietro Metastasio. Bratislava
: SND, 2009. 134 s.
HOTAKAINEN, Kari. Červený vlk. Preklad Peter Kerlik. Bratislava : Divadelný
ústav, 2010. 86 s. Vreckovky. ISBN 978-80-89369-13-3.
JURYČKIV, Štefan. Dosky, ktoré znamenajú svet : Predvídané okolnosti : Dobrý zárobok : Rodičia a deti : Medzi Vianocami. Prešov : Štefan Juryčkiv, 2009. 135 s.
KLIMÁČEK, Viliam – KUKURA, Juraj. Komunizmus. Bratislava : Aréna, 2008.
KOVAČEVIČ, Dušan. Generálka na samovraždu. Preklad Ján Jankovič. Bratislava :
JUGA, 2009. 206 s. ISBN 978-80-89030-41-5.
KOVÁČIK, Peter. Dve hry... : Hurban : Povstanie (1848). Martin : Matica slovenská, 2009. 90 s. ISBN 978-80-7090-911-9.
KUKUČÍN, Martin. Dom v stráni. Bratislava : SND, 2008. 118 s.
MOZART, Wolfgang Amadeus. Čarovná flauta : Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku so slovenskými dialógmi. Preklad Linda Fintorová. Libreto Emanuel
Schikaneder. Bratislava : SND, 2009. 139 s.
MRŠTÍK, Alois – MRŠTÍK, Vilém. Mariša. Preklad a úprava Vladimír Strnisko.
Bratislava : SND, 2009. 80 s.
473
rocenka09_10 novy.indd 473
25.4.2012 10:08:28
divadelná literatúra
SHAKESPEARE, William. Skrotenie zlej ženy. Úprava Ľubomír Feldek, Martin
Porubjak. Bratislava : SND, 2008. 103 s.
SHAKESPEARE, William. Tri tragédie : Romeo a Júlia : Hamlet : Othello. Preklad
Ľubomír Feldek. Bratislava : Ikar, 2009. 168 s. ISBN 978-80-551-1530-6.
STEFANOVSKI, Goran. Tetované duše : Vybrané dramatické práce : Let na mieste
: Tetované duše : Živé mäso : Hocikto : Čierna diera : Hi-fi. Preklad Ján Jankovič.
Bratislava : JUGA, 2009. 263 s. ISBN 978-80-89030-42-2.
SUCHOŇ, Eugen. Svätopluk : Hudobná dráma v 3. dejstvách v slovenskom jazyku.
Bratislava : SND, 2008. 122 s.
ROZMNOŽENINY TEXTOV INSCENOVANÝCH V DIVADLÁCH
ANOUILH, Jean. Colombe : Kolombína. Preklad Ľubomír Vajdička. Nitra : DAB,
2010. 218 s.
BALADICKÁ, Ľudmila. (Za)páračky : babské hry II : Čierna hodinka pre balady
v srdci a čertov v tele. Banská Bystrica : BDnR, 2008. 34 s.
BARČ-IVAN, Július. Neznámy. Úprava Ján Sládeček. Martin : SKD, 2009. 52 s.
BELBEL, Sergi. Mobil. Spoluautor Zuzana Palenčíková. Preklad Katarína Zubácka. Úprava Eduard Kudláč. Žilina : MDŽ, 2008. 21 s.
BRDEČKA, Jiří – RYCHLÍK, Jan – HÁLA, Vlastimil. Limonádový Joe : westernová
revue. Preklad Peter Uličný. Úprava Martin Kákoš. Bratislava : Nová scéna, 2008.
72 s.
BRUTOVSKÝ, Lukáš. Krížovkári. Bratislava : Štúdio 12, 2008. 27 s.
ČIČVÁK, Martin – LOMNICKÝ, Peter. Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút.
Žilina : MDŽ, 2009. 43 s.
DITTE, Michal. Nežná. Martin : SKD, 2009. 35 s.
DURINOVÁ, Zora. Na závoru. Bratislava : Štúdio 12, 2008. 28 s.
ĎURČEKOVÁ, Mariana – LUTERÁN, Ján. projekt.svadba. Žilina-Záriečie : Kultúrne centrum Stanica, 2009. 20 s.
474
rocenka09_10 novy.indd 474
25.4.2012 10:08:28
divadelná literatúra
ERDMAN, Nikolaj. Mrázik. Preklad Svetozár Sprušanský. Bratislava : Nová scéna,
2008. 31 s.
FULLEROVÁ, Liz. Ja a Jezabel : Ja a Hollywood. Preklad Miloš Ruppeldt. Bratislava : Wüstenrot, 2008. 40 s.
GENET, Jean. Balkón. Preklad Lýdia Magerčiaková. Trnava : DJP, 2008. 77 s.
GOETHE, Johann Wolfgang. Stella. Preklad Ján Štrasser. Bratislava : Astorka,
2010. 64 s.
GOLDONI, Carlo. Vejár. Preklad Stanislav Vallo. Bratislava : SND, 2009. 79 s.
HOME, William Douglas. Rybárik kráľovský. Preklad Helena Strnisková. Úprava
Vladimír Strnisko. Bratislava : Štúdio L+S, 2009. 66 s.
HOUTAPPELS, Frank. Vorvaň. Preklad Jana Rakšányiová. Prešov : DJZ, 2008. 80 s.
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh. Herodes a Herodias. Úprava Ľubomír Feldek,
Roman Polák, Martin Porubjak. Bratislava : SND, 2009. 77 s.
JELINEK, Elfriede. Čo sa stalo, keď Nora opustila manžela alebo Opory spoločnosti.
Preklad Martina Vannayová. Košice : ŠDK, 2008. 61 s.
KAFKA, Franz. Zámok. Preklad Perla Bžochová. Úprava Jana Hanzelová, Ján
Mikuš. Bratislava : VŠMU, 2009. 33 s.
KIVADER, Vladimír. Otesanček. Banská Bystrica : BDnR, 2008. 10 s.
KLIMÁČEK, Viliam – DUŠÍK, Gabo – ULIČNÝ, Peter – MORAVČÍK, Jaroslav.
Mária Antoinetta. Prešov : DJZ, 2009. 65 s.
KOHOUT, Pavel. Erós. Preklad Martin Porubjak. Úprava Egon Tomajko. Zvolen :
DJGT, 2010. 79 s.
KRŠŇÁK, Štefan. S brokovnicou na manžela. Úprava Roman Polák. Bratislava :
Divadlo Aréna, 2010. 44 s.
LOCHHEADOVÁ, Liz. Perfect days. Preklad Danica Haláková. Bratislava : Aréna,
2009. 52 s.
475
rocenka09_10 novy.indd 475
25.4.2012 10:08:29
divadelná literatúra
MAYENBURG, Marius von. Ksicht. Preklad Roman Olekšák. Bratislava : SND,
2009. 48 s.
MOLIÈRE, Jean Baptiste Poquelin. Lakomec. Preklad Soňa Šimková. Úprava
Martin Kákoš. Prešov : DJZ, 2010. 54 s.
MOLIÈRE, Mizantrop. Preklad Vojtech Mihálik. Úprava Roman Polák, Monika
Michnová. Martin : SKD, 2010. 57 s.
PATAKI, Éva. Edith a Marlene. Preklad Jana Melichárková. Bratislava : Nová
scéna, 2009. 42 s.
PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Betlehem : alebo Preveľké klaňanie práve narodenému
Ježiškovi. Úprava Marek Zákostelecký. Prešov : DJZ, 2008. 21 s.
QUILTER, Peter. Boyband : Muzikál. Preklad Alexandra Ruppeldtová. Úprava
Svetozár Sprušanský. Bratislava : Nová scéna, 2010. 95 s.
REZA, Yasmina. Kumšt. Preklad Elena Flašková. Martin : SKD, 2010. 64 s.
RUBIO, Juan Carlos. Fajčenie je drina : Rollingova terapia. Preklad Roman Brat.
Martin : SKD, 2008. 80 s.
SHAKESPEARE, William. Zimná rozprávka. Preklad a texty piesní Ľubomír
Feldek. Bratislava : Nová scéna, 2010. 87 s.
SIMON, Neil. Zlatí chlapci. Preklad Karol Dlouhý. Úprava Emil Horváth, Martin
Kubran. Bratislava : SND, 2009. 126 s.
ŠKRIPKOVÁ, Iveta. Sarkofágy a bankomaty : 11 minihier 13. popredných súčasných autorov a autoriek. Banská Bystrica : BDnR, 2010. 35 s.
ŠKRIPKOVÁ, Iveta. Šmíračky : Pohľady do zákulisia dievčenských emócií, (ne)mať
bábo, (ne)byť mamou, dramédia za aktívnej účasti obecenstva. Banská Bystrica :
BDnR, 2010. 21 s.
ŠTAUDER, Dušan. Veľká cesta z Arktosu. Bratislava : BBD, 2008. 28 s.
ŠULAJ, Ondrej. Všetko za národ : alebo Apple Pie. Nitra : DAB, 2008. 72 s.
ŠUPLATA, Václav. Kráľovský detektív : úsmevná rozprávka. Úprava Adriana Totiková. Bratislava : BBD, 2008. 21 s.
476
rocenka09_10 novy.indd 476
25.4.2012 10:08:29
divadelná literatúra
TOTIKOVÁ, Adriana. Žena cez palubu. Bratislava : Štúdio 12, 2009. 19 s.
TURGENEV, Ivan Sergejevič. Mesiac na dedine. Preklad Ľubomír Vajdička, Ján
Štrasser. Bratislava : Astorka, 2008. 99 s.
VLADIMÍROV, Vladimír Hurban. Homo sapiens : Dráma z praveku o dvoch polách. Pivnica : Ochotnícke divadlo Janka Čemana, 2008. 16 s.
ŽIŠKA, Kamil. Gargantua a Pantagruel : tučná fraška o žraní, pití a o (o)sude
podľa románu F. Rabelaisa. Bratislava : Ludus, 2008. 19 s.
ODBORNÁ LITERATÚRA O DIVADLE
50 rokov Bábkového divadla v Košiciach : Od Gulivera k Filipkovi : 1959-2009.
Zostavil Vladimír Predmerský, Ivan Sogel. Košice : BDK, 2009. 173 s. ISBN 97880-970274-1-4.
CINCÍK, Jozef. Hľadanie rodného štýlu. Martin : Matica slovenská, 2009. 339 s.
Slovenský svet. ISBN 978-80-7090-909-6.
ČERNI, Ružica – MIKSAD, Vlatko – SUDECKÝ, Ratko. Slovenské divadlo v Iloku
1914-2008. Bratislava : Matica slovenská Ilok, 2008. 376 s. ISBN 978-953-283015-6.
ČOMAJ, Ján. Štefan Kvietik : Život bez opony. Bratislava : Slovart, 2009. 243 s.
ISBN 978-80-8085-992-3.
ČORBA, Milan. Kostýmová tvorba : Prednášky. Bratislava : Divadelný ústav, 2009.
241 s. ISBN 978-80-89369-03-4.
FERENČÍK, Michal. Scénografia. Bratislava : A.R.S. Centrum, 2009. 244 s. ISBN
978-80-970347-7-1.
Festival 15+1 : medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992-2007. Zostavovateľ
Darina Kárová, Lujza Bakošová. Nitra : Asociácia Divadelná Nitra, 2008. 200 s.
ISBN 978-80-970012-3-0.
CHUDÍK, Ladislav – ŠTRASSER, Ján. Žijem nadstavený čas : rozhovory s Jánom
Štrasserom. Bratislava : Forza Music, 2009. 214 s. ISBN 978-80-89359-14-1.
Jubilejná 60. sezóna : Divadlo Andreja Bagara v Nitre : Prezentačno-informačná
publikácia. Zostavovateľ Daniel Majling. Nitra : DAB, 2009. 141 s.
477
rocenka09_10 novy.indd 477
25.4.2012 10:08:29
divadelná literatúra
Kontexty alternatívneho divadla II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. 369 s. ISBN 80-8068-561-4.
Kontexty alternatívneho divadla III. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. 282 s. ISBN 978-80-8068-650-5.
KRONER, Jozef. Neobyčajný testament. Bratislava : Európa, 2009. 126 s. ISBN
978-80-89111-48-0.
LAJCHA, Ladislav. Bez nich by Hamlet nezomrel... : 50 rokov Umelecko-dekoračných
dielní SND. Bratislava : SND, 2009.
OKRUCKÝ, Svetozár. 70 rokov © Lasica. Bratislava : Marenčin PT, 2010. 165 s.
ISBN 978-80-8114-020-4.
OĽHA, Štefan. Ochotníci a profesionáli : Svedectvá a pamäti. Turany : P+M, 2009.
185 s. ISBN 978-80-89410-03-3.
PODMAKOVÁ, Dagmar. Príbeh divadla : Divadlo, ktoré nezaniklo : Slovenské
komorné divadlo Martin 1889-2009. Martin : SKD, 2009. 252 s. ISBN 978-80970290-2-9.
POLÁK, Milan. Divadlo : Jeho cesta dejinami : Ilustrované dejiny. Bratislava : Perfekt, 2009. 166 s. ISBN 978-80-8046-454-7.
POLÍVKA, Boleslav – POLÁČEK, František. [divadlo]. Trenčín : Q-EX, 2009. 217
s. Obsahuje fotografie z divadelných predstavení. ISBN 978-80-89436-00-2.
Prednášky o divadle II. Bratislava : Divadelný ústav ; VŠMU, 2009. 191 s. ISBN
978-80-85182-99-6.
RIŠKOVÁ, Mária. Slovenský divadelný plagát po roku 1989. Bratislava : Divadelný
ústav, 2009. 129 s. Výstavný projekt Šiesty zmysel divadla. ISBN 978-80-8936907-2.
RYMARENKO, Igor. Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, 2009. 175 s. ISBN 978-808060-239-0.
SCHECHNER, Richard. Performancia : teórie, praktiky, rituály. Bratislava : Divadelný ústav, 2009. 341 s. Svetové divadlo. ISBN 978-80-89369-11-9.
478
rocenka09_10 novy.indd 478
25.4.2012 10:08:29
divadelná literatúra
Slovenská scénografia po roku 1989. Bratislava : Divadelný ústav, 2009. 135 s.
Výstavný projekt Šiesty zmysel divadla. ISBN 978-80-89369-08-9.
Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920-2010. Editor Elena Blahová
Martišová, Ján Jaborník. Bratislava : SND, 2010. 767 s.
SZABÓ, Ivan. Smiech a slzy Tatra Revue. Bratislava : Marenčin PT, 2009. 286 s.
ISBN 978-80-8114-002-0.
ŠPEŤKO, Andrej. Smiech pre zdravie : Slovenské divadlo : Zábavné programy. Partizánske : Úsmev, 2009. 314 s. ISBN 978-8085517-13-2.
URC, Rudolf – MAYEROVÁ, Ingrid – LUŽICA, René. Ostáva človek : Martin Slivka. Bratislava : Trigon Production, 2009. 276 s. ISBN 978-80-970125-5-7.
Visegrad Drama III. The Sixties. Prague : Arts and Theatre Institute ; Bratislava :
Theatre Institute, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7008-234-8.
VŠMU 1949 – 2009 : Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949-2009. Bratislava : VŠMU ; Slovart, 2009. 269 s. ISBN 978-80-8085-874-2.
OSTATNÁ LITERATÚRA
Encyclopaedia Beliana 6 : Slovenská všeobecná encyklopédia. His - Im. Bratislava :
Encyklopedický ústav SAV, Veda, 2007. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6.
FIGULI, Margita. Mámivý dúšok : najkrajšie novely. Zostavila Anna FischerováŠebestová. Martin : Matica slovenská, 2009. 139 s. Zlatá niť. ISBN 978-80-7090932-4.
JANKOVIČ, Ján. Personálna autobibliografia : Konspekt I. Bratislava : JUGA, 2009.
110 s.
ISBN 978-80-89030-46-0.
KOLLÁRIK, Teodor. Sociálna psychológia. Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2008. 545 s. ISBN 978-80-223-2479-3.
KUPKO, Valerij – KUPKOVÁ, Ivana. Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia.
Prešov : Filozoficka fakulta Prešovskej univerzity, 2009. 150 s. ISBN 978-80-5550081-2.
479
rocenka09_10 novy.indd 479
25.4.2012 10:08:29
divadelná literatúra
LASICA, Milan. Bodka : Fejtóny 2007-2009. Bratislava : Forza Music, 2009. 167 s.
ISBN 987-80-89359-13-4.
NEJEDLÁ, Marcela. Ilustrovaná encyklopedie odívaní : od tógy po krinolínu. Bratislava : Perfekt, 2009. 351 s. ISBN 978-80-8046-430-1.
PLATÓN. Štát. Bratislava : Kalligram, 2009. 459 s. ISBN 978-80-8101-185-6.
SROKA, Stanislaw Andrzej. Jánošík : Pravdivá história karpatského zbojníka. Bratislava : Goralinga, 2009. 69 s. ISBN 978-80-970042-1-7.
VOJTEK, Miklós. Terpsichora Istropolitana : Tanec v Prešporku 18. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2009. 250 s. ISBN 978-80-89369-04-1.
Výstava Ako ? sme žili : Slovensko v 20. storočí : Slovakia in the 20th Century. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2009. 264 s. ISBN 978-80-8060-243-7.
ZEMKO, Pavol. Európan Ján Palárik. Trnava : Združenie Životnými cestami Jána
Palárika, 2009. 240 s. ISBN 978-80-970299-7-5.
480
rocenka09_10 novy.indd 480
25.4.2012 10:08:29
výstavná činnosť
VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ – ČARY A STRETNUTIA
Záhorské múzeum Skalica
Vernisáž 01.07.2009
Mestské kultúrne centrum Malacky
Vernisáž 03.09.2009
Slovenské komorné divadlo Martin
Vernisáž 05.02.2010
Autorky Zuzana Nemcová, Viera Burešová
ČAJ U PÁNA SCÉNOGRAFA
Slovenský inštitút Praha, Česká republika
Vernisáž 13.08.2009
Nová scéna Bratislava
Vernisáž 13.01.2010
Autori Miroslav Daubrava, Nora Nosterská
EUGEN SUCHOŇ – putovná výstava
Divadlo J. Palárika Trnava
Vernisáž 08.09.2009
Autori Michaela Mojžišová, Ján Triaška
ŠESTY ZMYSEL DIVADLA 1989–2009
Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Bratislava
Vernisáž 22.10.2009
Autori Vladislava Fekete, Mária Rišková, Marek Kvetan
NOVÝ PRIESTOR – NOVÁ HRA
Nitrianska galéria Nitra
Vernisáž 25.09.2009
Autori Romana Maliti, Pavol Andraško, Tom Ciller, Jerguš Opršal, Eva Rácová,
Miroslav Daubrava, Ján Triaška
DIVADELNÉ PRÁZDNINY / OF SEASON
Nová budova SND
Vernisáž 02. 12. 2009
Galéria moderného umenia Novi Sad, Srbsko
Vernisáž 08. 04. 2010
Autorka Oľja Stefanovič-Triaška
481
rocenka09_10 novy.indd 481
25.4.2012 10:08:29
výstavná činnosť
POVOLANIE: REŽISÉR – PAVOL HASRPA
Nová budova SND
Vernisáž 11.12.2009
Autori Martin Timko, Viera Burešová
SLOVENSKÝ DIVADELNÝ PLAGÁT
Galeria Soka Gakkai Malaysia, Kuala Lumpur, Malajzia
Vernisáž 13.12.2009
Malaysian Institute of Art, Kuala Lumpur, Malajzia
Vernisáž 20.01.2010
Galeria Ahah Alam, Kuala Lumpur, Malajzia
Vernisáž 10.03.2010
Autori Oleg Dlouhý, Ján Triaška, Viera Burešová
SLOVENSKÝ DIVADELNÝ PLAGÁT
Mestská knižnica Piešťany
Vernisáž 22.01.2010
Vestibul Divadla Bez zábradlí Praha, Česká republika
Vernisáž 30.04.2010
Autori Oleg Dlouhý, Ján Triaška, Viera Burešová
TÍ, ČO PÍŠU PRE DIVADLO
Divadlo J. Palárika Trnava
Vernisáž 26.01.2010
Mestské divadlo Žilina
Vernisáž 03.05.2010
Autori Romana Maliti, Ctibor Bachratý, Viera Burešová
HLAS VOLAJÚCEHO NA PÚŠTI – JURAJ BENEŠ
Historická budova SND
Vernisáž 18.03.2010
Autorky Michaela Mojžišová, Viera Burešová
PUTOVANIE DO KRAJINY ZÁZRAČNA
Galéria otvorenej univerzity, Subotica, Srbsko
Vernisáž 16.05.2010
Galéria moderného umenia, Novi Sad, Srbsko
Vernisáž 28.05.2010
Galéria Márie Medvecovej, Báčsky Petrovec, Srbsko
Vernisáž 15.06.2010
Autori Vladimír Predmerský, Eva Farkašová, Vladimír Slaninka
482
rocenka09_10 novy.indd 482
25.4.2012 10:08:29
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O PROFESIONÁLNOM
DIVADLE ZA ROK 2009
Štatistické výkazy o profesionálnom divadle, ktoré Divadelný ústav spracováva každoročne v rámci štátneho štatistického zisťovania, sa spracovávajú za
kalendárne roky, preto nasledujúce údaje zachytávajú z uplynulej sezóny iba
časť, rok 2009.
V tomto roku predložilo štatistiku 53 spravodajských jednotiek – divadiel,
z toho 4 štátne, 19 zriadených vyššími územnými celkami, 3 divadlá zriadené
mestom a 27 nezávislých divadiel. 5 oslovených nezávislých divadiel štatistické
údaje neposkytlo. 53 divadiel vykázalo celkom 66 divadelných súborov
so 73 stálymi scénami – divadelnými priestormi a 15 748 sedadlami.
V sledovanom období bolo v repertoári divadiel 777 inscenácií. Celkovo
odohrali vykazujúce súbory doma a v zahraničí 7 259 predstavení. 397 predstavení odohrali hosťujúce slovenské súbory a 250 predstavení odohrali divadlá
zo zahraničia. Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2009 1 567 252
divákov, predstavenia súborov zo zahraničia 89 259 divákov.
Odpremiérovaných bolo 206 inscenácií.
Príspevky na činnosť divadiel z verejných zdrojov boli v roku 2009 vo výške
41 750 725 €. Granty a príspevky od iných subjektov predstavovali sumu 221
630 €, granty zo zahraničia 27 100 €, dary, sponzoring a reklama tvorili spolu
599 766 € a iné príjmy boli 7 840 024 €.
V divadlách v roku 2009 pracovalo 2 606 interných a 1 965 externých zamestnancov.
Predložené údaje majú informatívny charakter. Údaje o hospodárení nie sú
úplné, niektoré nezávislé divadlá tieto údaje nevykazujú, respektíve neposkytujú.
483
rocenka09_10 novy.indd 483
25.4.2012 10:08:29
rocenka09_10 novy.indd 484
Počet návštevníkov na vlastných produkciách
na domácej scéne
hosťovanie v SR
hosťovanie v zahraničí
Počet návštevníkov na produkciách hosťujúcich súborov
zo SR
zo zahraničia
v€
Príspevky na činnosť z verejných zdrojov
Dary, sponzoring
Iné príjmy
Granty a príspevky od iných subjektov
Granty zo zahraničia
x údaj nie je k dispozícii
Počet inscenácií v repertoári
z toho pôvodná tvorba
Premiéry
Počet predstavení odohraných vlastnými súbormi
na domácej scéne
hosťovanie v SR
hosťovanie v zahraničí
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
súbory zo SR
súbory zo zahraničia
Divadelné subjekty
Divadelné priestory (stále scény)
Počet sedadiel
Počet súborov
373 177
170 348
173 458
29 371
56 029
5 310
50 719
375 378
262 584
982 027
x
27 100
41 375 347
337 182
6 857 997
221 630
x
218
140
74
2 142
1 164
842
136
195
87
108
Nezávislé divadlá zriadené
inými právnickými osobami
27
28
4 143
34
1 194 075
905 725
208 663
79 687
105 274
66 734
38 540
559
227
132
5 117
4 056
907
154
452
310
142
Štátne divadlá, divadlá
zriadené VÚC a obcami
26
45
11 605
32
ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O PROFESIONÁLNYCH DIVADLÁCH V SR
ROK 2009
41 750 725
599 766
7 840 024
x
x
1 567 252
1 076 073
382 121
109 058
161 303
72 044
89 259
777
367
206
7 259
5 220
1 749
290
647
397
250
53
73
15 748
66
Divadlá spolu
štatistické údaje
484
25.4.2012 10:08:29
štatistické údaje
Návštevnosť divadiel v SR
Štátne a samosprávne divadlá
(Počet divákov / Počet ponúknutých miest)
rok 2009
485
rocenka09_10 novy.indd 485
25.4.2012 10:08:29
štatistické údaje
Hospodárenie
Príspevky na činnosť divadiel podľa zriaďovateľa
(v €)
rok 2009
30 000 000
718 977
25 000 000
20 000 000
15 000 000
13 033 538
10 000 000
5 171 479
5 000 000
2 023 700
0
158 435
0
0
63 195
Štátne
873 583
1 253 911
Samosprávne
982 027
56 000
276 782
8 000
34 596
Nezávislé
Príspevky (granty) zo štátneho rozpočtu
Príspevky od miest a obcí
Dary, sponzoring a iné príjmy
Príspevky od samosprávnych krajov
Iné príspevky z verejných zdrojov a od iných subjektov
486
rocenka09_10 novy.indd 486
25.4.2012 10:08:29
štatistické údaje
Počet predstavení vykazujúcich divadiel
(na domácej scéne, v SR a v zahraničí)
rok 2009
Celkom 7 259 predstavení
Prešovský kraj 305
Košický kraj
Bratislavský kraj
1 548
3 200
Banskobystrický kraj 824
Žilinský kraj 544
Nitriansky kraj
614
Trnavský kraj 219
Trenčiansky kraj 5
487
rocenka09_10 novy.indd 487
25.4.2012 10:08:29
štatistické údaje
Počet divákov na predstaveniach
vykazujúcich divadiel
(na domácej scéne, v SR a v zahraničí)
rok 2009
Celkom 1 567 252 divákov
Prešovský kraj 78 006
Košický kraj
341 364
Bratislavský kraj 706 788
Banskobystrický kraj 139 966
Žilinský kraj 91 166
Trnavský kraj 44 313
Trenčiansky kraj 1 180
Nitriansky kraj
164 469
488
rocenka09_10 novy.indd 488
25.4.2012 10:08:29
POZNÁMKY K SYSTÉMU ROČENKY A POUŽITÉ ZNAČKY
Radenie divadiel v prehľade činnosti za sezónu je dané ich rozdelením na
štátne, samosprávne a nezávislé a teritoriálne – od západu na východ. Prehľad
sa robí vždy za celé divadlo (balet, činohra, opera) ako spravodajskú jednotku.
Pri názve divadiel v prehľade činnosti uvádzame v zátvorkách rok, v ktorom sa
začala ich dodnes kontinuálne trvajúca umelecká činnosť. Prehľad repertoáru
z predchádzajúcich sezón uvádzame v poradí podľa dátumov premiér inscenácií. Súčasťou ročenky slovenského profesionálneho divadelníctva je výberová
bibliografia recenzií uverejnených v periodikách, ktorú uvádzame za premiérami
každého divadla.
V zozname umeleckých pracovníkov za menom nasledujú dátum a miesto
narodenia, značka divadla a profesia, resp. umelecká funkcia za predpokladu, že
tieto údaje Divadelný ústav získal.
Za správnosť údajov, poskytnutých do ročenky zodpovedajú jednotlivé
divadlá. Pre zber osobných údajov sa Divadelný ústav riadi príslušným zákonom
o ich ochrane.
Značky divadiel
Actores
- ACTORES, mestské divadlo Rožňava
a.ha.
- Divadlo a.ha. Bratislava
ARÉNA
- Divadlo ARÉNA Bratislava
ART
- Arteatro Bratislava
Astorka
- Divadlo ASTORKA KORZO ´90 Bratislava
AU BB
- Akadémia umení Banská Bystrica
BBD
- Bratislavské bábkové divadlo
BDK
- Bábkové divadlo Košice
BDnR
- Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
BDZ
- Bábkové divadlo Žilina
BIBIANA
- Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava
Bralen
- Tanečné divadlo BRALEN Bratislava
CK
- Cirkevné konzervatórium Bratislava
DAB
- Divadlo Andreja Bagara Nitra
DAD
- Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Dajv
- Dajv Bratislava
DBD
- Divadlo bez domova Bratislava
DC
- Debris Company Bratislava
DJGT
- Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
DJP
- Divadlo Jána Palárika v Trnave
DJZ
- Divadlo Jonáša Záborského Prešov
DLD
- Dezorzovo lútkové divadlo
DSS
- Divadelný súbor STOKA Bratislava
489
rocenka09_10 novy.indd 489
25.4.2012 10:08:29
poznámky a značky
DTI
DzP
ED
GEDUR
GNG
HTS
JD
KBa
KBB
KKe
KONTRA
KZa
LAB
L+S
LUDUS
Maskrta
MDZ
Meteorit
NG
NS
PAT
PIKI
Poton
RMT
RND
SD
SDK
SDT
SKB
SKD
SkRAT
SND
SNR
SO BB
StDN
StZA
ŠT
Š 12
Tangere
THK
TKJ
TN
- Divadlo Tiché iskry Banská Bystrica
- Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
- elledanse Bratislava
- Teatro Gedur Bratislava
- Divadlo GUnaGU Bratislava
- Heineken Tower Stage Bratislava
- Jókaiho divadlo Komárno
- Konzervatórium Bratislava
- Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
- Konzervatórium Košice
- Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
- Konzervatórium Žilina
- Labanov ateliér Bratislava
- Štúdio L + S Bratislava
- Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých Bratislava
- Divadlo MAŠKRTA Košice
- Mestské divadlo Žilina
- Meteorit, International Theatre Group Bratislava
- Divadlo Non.Garde
- Nová scéna Bratislava
- Divadlo P.A.T
- Divadlo Piki Pezinok
- Divadlo Pôtoň
- Divadlo ROMATHAN Košice
- Radošinské naivné divadlo
- Spišské divadlo Spišská Nová Ves
- Štátne divadlo Košice
- Slovenské divadlo tanca
- Slovenský komorný balet
- Slovenské komorné divadlo Martin
- Divadlo SkRAT Bratislava
- Slovenské národné divadlo Bratislava
- svetlá nad rampami
- Štátna opera Banská Bystrica
- Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
- Stanica Žilina-Záriečie
- Štúdio tanca Banská Bystrica
- Štúdio 12 Bratislava
- Tangere Dance Theatre Co. Bratislava
- Divadlo THÁLIA Košice
- Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
- Teátro Neline Budmerice
490
rocenka09_10 novy.indd 490
25.4.2012 10:08:29
poznámky a značky
TT
TUS
TW
VŠMU
West
- Teatro Tatro
- Divadlo TUŠ Poprad
- Teatro Wüstenrot Bratislava
- Vysoká škola múzických umení Bratislava
- Divadlo WEST Bratislava
Značky profesií a tvorivých činností
*
- polovičný alebo inak krátený pracovný úväzok
a
- aranžmán
abs
- absolvent
adap
- adaptácia
anim
- animácia
asd
- asistent dirigenta
asch
- asistent choreografa
asp
- autorská spolupráca
asr
- asistent réžie
asv
- asistent scénografie
aszb
- asistent zbormajstra
autor
- autor
b
- bábky
bh
- bábkoherec
bm
- baletný majster
bmped
- baletný majster – pedagóg
bmrep
- baletný majster – repetítor
bmved
- vedúci baletný majster
bvp
- bábkovodičské práce
d
- dirigent
d (ah)
- hosťujúci dirigent
dh
- detský herec
dr
- dramaturgia, dramaturgická spolupráca
drm
- dramatizácia
drsp
- dramaturgická spolupráca
dr-u
- dramaturgicko-režijná úprava
film
- film, filmové dokrútky
gr
- generálny riaditeľ
h
- herec
ha
- hudobné angažmán
hdr
- hudobná dramaturgia
hdrsp
- hudobno-dramaturgická spolupráca
hlasped
- hlasový pedagóg
hnšt
- hudobné naštudovanie
hsklad
- hudobný skladateľ
491
rocenka09_10 novy.indd 491
25.4.2012 10:08:29
poznámky a značky
hsp
hu
hud.r
hzb
ch
chnšt
i
k
km
kv
l
m
n
o
o (ah)
odbsp
opt
opt (zbor)
orch
o (zbor)
p
pedsp
pedv
ph
posl.
psp
ptp
r
rb
rč
rd
rnšt
ro
sa
sc
sh
spev
spis
sv
š
šéfd
šéfdr
- hudobná spolupráca
- hudobná úprava
- hudobná réžia
- hlavný zbormajster
- choreograf, choreografia
- choreografické naštudovanie
- inšpícia, inšpicient
- korepetície, korepetítor
- koncertný majster
- kostýmové návrhy, kostýmový výtvarník
- libreto, libretista
- masky
- námet
- člen opery – sólista
- člen opery – stály hosť
- odborná spolupráca
- člen spevohry – sólista
- člen spevohry – zbor
- člen orchestra
- člen opery – zbor
- preklad, prekladateľ
- pedagogická spolupráca
- pedagogické vedenie
- príležitostný herec
- poslucháč umeleckej školy
- pohybová spolupráca
- preklad textov piesní
- réžia, režisér
- riaditeľ baletu
- riaditeľ činohry
- riaditeľ divadla, umelecký riaditeľ
- režijné naštudovanie
- riaditeľ opery
- svetelný dizajn
- scenár
- hudba, scénická hudba
- spev
- spisovateľ
- scénické návrhy, scénický výtvarník
- šepkár
- šéfdirigent
- šéfdramaturg, hlavný dramaturg
492
rocenka09_10 novy.indd 492
25.4.2012 10:08:29
poznámky a značky
štud.
t
t (ah)
t (s+b)
t (zbor)
tp
u
um
vh
video
vnšt
vsp
zb
zsp
- študent umeleckej školy
- člen baletu – sólista, tanečník
- člen baletu – stály hosť
- člen baletu – sólo a zbor
- člen baletu – zbor
- texty piesní
- úprava
- umelecký šéf
- výber hudby
- videodokrútky, videozáznam, videoprojekcia
- vokálne naštudovanie
- výtvarná spolupráca
- zbormajster
- zvuková spolupráca, zvukový dizajn
493
rocenka09_10 novy.indd 493
25.4.2012 10:08:29
NOTES TO THE YEARBOOK ARRANGEMENT
AND ABBREVIATIONS USED
In this yearbook, theatres are listed by regions (starting geographically from
the west to the east) and divided into group according to their status – state
theatres, theatres funded by regional or city councils and independent theatres.
In case some theatre comprises several ensembles (e.g. ballet, drama, opera), the
overview is elaborated for the theatre as one unit. Theatres in the list are supplemented with the years of their establishment given in brackets. The repertoire of
the previous season is listed by the productions´ first-night dates. On yearbook
of Slovak professional theatre, we have expanded the publication by a bibliography of reviews published in periodicals. The bibliography is listed after the list of
new productions of each individual theatre.
The names of artists are listed first, followed by dates and places of birth,
theatre abbreviation, his/her profession or artistic part.
The accuracy of the facts published in the yearbook is the responsibility of
the theatre that provided them.
Theatre abbreviations:
Actores
- City Theatre ACTORES Rožňava
a.ha.
- Theatre a.ha. Bratislava
ARÉNA
- ARÉNA Theatre Bratislava
ART
- Arteatro Bratislava
Astorka
- ASTORKA KORZO ´90 Theatre Bratislava
AU BB
- Academy of Arts Banská Bystrica
BBD
- Bratislava Puppet Theatre
BDK
- Puppet Theatre Košice
BDnR
- Puppet Theatre at the Crossroads Banská Bystrica
BDZ
- Puppet Theatre Žilina
BIBIANA
- Bibiana, International House of Art for Children Bratislava
BRALEN
- Dance Theatre Bratislava
CK
- Church Conservatoire Bratislava
DAB
- Andrej Bagar Theatre Nitra
DAD
- Alexander Duchnovič Theatre Prešov
Dajv
- Dajv Theatre Bratislava
DBD
- Theatre With No Home Bratislava
DC
- Debris Company Bratislava
DJGT
- Jozef Gregor Tajovský Theatre Zvolen
DJP
- Ján Palárik Theatre Trnava
DJZ
- Jonáš Záborský Theatre Prešov
DLD
- Dezorz´s Puppet Theatre Bratislava
494
rocenka09_10 novy.indd 494
25.4.2012 10:08:29
notes and abbrevations
DTI
DzP
ED
GEDUR
GNG
HTS
JD
KBa
KBB
KKe
KONTRA
KZa
LAB
L+S
LUDUS
Maskrta
MDZ
Meteorit
NG
NS
PAT
PIKI
Poton
RMT
RND
SD
SDK
SDT
SKD
SkRAT
SND
SO BB
StDN
StZA
Š 12
ŠT
Tangere
THK
TKJ
TN
TT
TW
- Theatre Silent sparks Banská Bystrica
- Theatre from the Passage Banská Bystrica
- elledanse, Dance Theatre Bratislava
- Teatro Gedur Bratislava
- GUnaGU Theatre Bratislava
- Heineken Tower Stage Bratislava
- Jókai Theatre Komárno
- Bratislava Conservatory
- Conservatoire of Ján Levoslav Bella Banská Bystrica
- Conservatory Košice
- Theatre Kontra Spišská Nová Ves
- Conservatory Žilina
- Laban´s Studio Bratislava
- L + S Studio Bratislava
- LUDUS Theatre Bratislava
- MAŠKRTA Theatre Košice
- Žilina City Theatre
- Meteorit, International Theatre Group Bratislava
- Theatre Non Garde
- Nová scéna Theatre Bratislava
- P.A.T Theatre Bratislava
- Piki Theatre Pezinok
- Theatre Pôtoň
- ROMATHAN Theatre Košice
- Radošina Naive Theatre
- Spiš Theatre Spišská Nová Ves
- State Theatre Košice
- Slovak Dance Theatre Bratislava
- Slovak Chamber Theatre Martin
- SkRAT Theatre Bratislava
- Slovak National Theatre Bratislava
- State Opera Banská Bystrica
- Karol Spišák´s Old Theatre Nitra
- Cultural Centre Stanica Žilina
- Studio 12 Bratislava
- Dance Studio Banská Bystrica
- Tangere Dance Theatre Co. Bratislava
- Thália Theatre Košice
- Dance Conservatory Eva Jaczová Bratislava
- Teátro Neline Budmerice
- Teatro Tatro
- Teatro Wüstenrot Bratislava
495
rocenka09_10 novy.indd 495
25.4.2012 10:08:29
notes and abbrevations
VŠMU
West
- Theatre Studio of the Academy
of Music and Dramatic Arts Bratislava
- WEST Theatre Bratislava
*
a
abs
adap
anim
asd
asch
asp
asr
asv
aszb
autor
b
bh
bm
bmped
bmrep
bmved
bvp
d
d (ah)
dh
dr
drm
drsp
dr-u
film
gr
h
ha
hdr
hdrsp
hlasped
hnšt
hsklad
hsp
hu
- half-time or part-time load
- arrangement
- absolvent
- adaptation
- animation, animation supervision
- assistant conductor
- assistant choreographer
- author collaboration
- assistant director
- assistant stagedesigner
- assistant chorus master
- author, playwrigt
- puppets
- puppeteer
- balletmaster, balletmistress
- ballet master pedagogue
- ballet master répétiteur
- ballet master in chief
- puppet animation
- conductor
- guest conductor
- child actor
- dramaturg, literary adviser
- adaptation
- dramaturgycal collaboration
- text editing
- following video
- director general
- actor, member of the drama ensemble
- musical arrangement
- music dramaturgy
- collaboraton in music dramaturgy
- voice teacher, voice training
- musical staging
- composer
- musical collaboration
- musical arrangement
496
rocenka09_10 novy.indd 496
25.4.2012 10:08:29
notes and abbrevations
hud.r
hzb
ch
chnšt
i
k
km
kv
l
m
n
o
o (ah)
odbsp
opt
opt (zbor)
orch
o (zbor)
p
pedsp
pedv
ph
posl.
psp
ptp
r
rb
rč
rd
rnšt
ro
sa
sc
sh
spev
spis
sv
š
šéfd
šéfdr
štud.
t
- music direction
- chorus master
- choreographer/movement consultant
- choreographical work
- stage manager
- répétiteur
- concertmaster
- costume designer
- librettist
- masks
- story
- soloist, opera ensemble member
- opera ensemble member – permanent guest
- special supervision
- soloist, musical comedy ensemble member
- musical comedy ensemble member – chorus
- orchestra member
- opera ensemble member – chorus
- translation
- pedagogical collaboration
- pedagogical leadership
- occasional actor
– student of art school
- movement consultant
- lyrics translation
- director
- artistic director of the balley ensemble
- artistic director of the drama ensemble
- managing director, or artistic director of the theatre
- assistant director
- artistic director of the opera ensemble
- lighting designer
- screenplay
- incidental music or musical arrangement by
- vocals
- writer
- scenographer, setdesigner
- prompter
- chief conductor
- chief dramaturg
– student of art school
- dancer – soloist
497
rocenka09_10 novy.indd 497
25.4.2012 10:08:29
notes and abbrevations
t (ah)
t (s+b)
t (zbor)
t.ped
tp
u
um
vh
video
vnšt
vsp
zb
zsp
- dancer – permanent guest
- dancer – solo+group
- dancer – group
- dance pedagogue
- lyrics
- adaptation
- artistic director
- music selection
- videoprojection
- vocal work
- visual collaboration
- choirmaster
- sound collaboration, sound design
498
rocenka09_10 novy.indd 498
25.4.2012 10:08:29
Z PONUKY TITULOV
DIVADELNÉHO ÚSTAVU
EDÍCIA SLOVENSKÁ DRÁMA
Július Barč-Ivan: Súborné dramatické dielo
Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo I., II., III.
Dráma 2001 (zborník víťazných hier)
Dráma 2002 — 2003 (zborník víťazných hier)
Dráma 2004 — 2005 (zborník víťazných hier)
Dráma 2006 (zborník víťazných hier)
Dráma 2007 — 2008 (zborník víťazných hier)
Dráma 2009 — 2010 (zborník víťazných hier)
Miloš Karásek: EXTRAKT, Päť projektov / Five
Projects
Viliam Klimáček: Desať hier
GUnaGU Remix (Kolektívne texty 1985 – 2000)
Divadlo SkRAT: Hry
Silvester Lavrík: Hry
Ján Uličiansky: Sedem rozprávkových hier
Ľubomír Feldek: Päť rozprávkových hier
EDÍCIA SLOVENSKÁ DRÁMA V PREKLADE
Visegrad Drama 1., 2., 3.
Contemporary Slovak Drama 2., 3., 4., 5.
Katalóg súčasných slovenských dramatikov / The
Catalogue of Contemporary Slovak Dramatists / Catalogue
des auteurs dramatiques contemporains slovaques /
Katalog der zeitgenössischen slowakischen Dramatiker
Slowakische Gegenwartsstücke
Durchbrochene Linien
Uschni, láska moja. Osem slovenských hier
/ Увядший сад любви. Восемь словацких пьес
Slovak Drama in Translation (CD)
New Theatre Plays from Europe & South America for
Young People Aged 11 — 15
EDÍCIA OSOBNOSTI
Ľubica Krénová: Milan Kňažko. Hráč
Nadežda Lindovská a kolektív: Magda
Husáková-Lokvencová. Prvá dáma slovenskej
divadelnej réžie
Richard Pupala, Martina Skúpa, Ján Jaborník,
Vladimír Štefko, Vladimír Mlčoušek: Človek odinakiaľ.
Ivan Mistrík
Ľubica Krénová: Ladislav Chudík
Zuzana Bakošová-Hlavenková a kolektív: Elixír
smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci
EDÍCIA TEÓRIA V POHYBE
Milan Čorba: Kostýmová tvorba (Prednášky)
Prednášky o divadle II.
Goran Stefanovski: Malá kniha nástrah
Deti revolúcie (Zborník víťazných prác súťaže
a edukačného projektu Divadelného ústavu)
Helen Nicholsonová: Divadlo a vzdelávanie
rocenka09_10 novy.indd 500
Dan Rebelato: Divadlo a globalizácia
Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec
EDÍCIA SVETOVÉ DIVADLO
Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy
Patrice Pavis: Divadelný slovník
Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny
Jana Bžochová-Wild: Úvod do shakespearovského
divadla
Jana Bžochová-Wild: Začarovaný ostrov?
Shakespearova Búrka inak
S. M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény II.
Henryk Jurkowski: Metamorfózy bábkového divadla
v 20. storočí
Marvin Carlson: Dejiny divadelných teórií
Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo
Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej réžie (4)
Jana Bžochová-Wild: Malé dejiny Hamleta
Milan Lukeš: Divné divadlo našeho věku
Richard Schechner: Performancia: teórie, praktiky,
rituály
George Steiner: Smrť tragédie
Ivo Svetina a kolektív: Occupying Spaces. Experimental Theatre in Central Europe 1950 — 2010
Igor Kovačević a kolektív: Beyond Everydayness
Theatre Architecture in Central Europe
EDÍCIA SVETOVÁ DRÁMA — ANTOLÓGIE
Sam Shepard: Hry
Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Hry
August Strindberg: Hry
Marguerite Durasová: Hry
David Mamet: Hry
Paul Claudel: Hry
Antológia súčasných francúzskych hier a ich analýz
(P. Pavis [štúdie], M. Vinaver, B.-M. Koltès,
E. Corman, J-L. Lagarce)
Samuel Beckett: Hry
EDÍCIA NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
Marius von Mayenburg: Hry
Ingmar Villqist: Hry
Nemecká dráma (I. Bauersima, R. Schimmelpfennig,
A. Ostermaier, D. Loher, T. Walser)
Patrick Marber: Hry
Valère Novarina: Hry
Srbská dráma (N. Romčević, B. Srbljanović,
M. Marković, M. Bogavac, M. Pelević)
Maďarská dráma (K. Hamvai, P. Kárpáti, A. Nagy,
A. Németh, A. Szilágyi)
Ruská dráma (I. Vyrypajev, O. Muchina, M. Kuročkin,
V. Sigarev, J. Klavdijev)
Slovinská dráma (D. Jovanović, M. Župančič,
A. Semenič)
25.4.2012 10:08:30
EDÍCIA VRECKOVKY
Gianina Cărbunariu: Kebab
José Maria Vieira Mendes: Moja žena
Koffi Kwahulé: Misterioso-119
Tom Lanoye: Celibát
Pau Miró: Úsmev slona
Letizia Russo: Psí hrob
Kari Hotakainen: Červený vlk
V EDÍCII SLOVENSKÉ DIVADLO PRIPRAVUJEME
Ladislav Lajcha: Silueta generácie
(Osobnosti činohry SND)
EDÍCIA SLOVENSKÉ DIVADLO
rocenka09_10 novy.indd 501
25.4.2012 10:08:30
Divadlá na Slovensku
v sezóne 2009/2010
XXXVIII. ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku,
spracovaná z podkladov dodaných divadlami
a z dokumentačných materiálov Divadelného ústavu
© Divadelný ústav v Bratislave
Vydavateľka: Vladislava Fekete, riaditeľka DÚ
Zodpovedný redaktor: Oleg Dlouhý
Odborná splupráca: Viera Burešová, Lenka Dzadíková, Viera Helbichová, Katarína Kunová,
Zuzana Nemcová, Viera Sadloňová
Štatistické údaje: Gabriela Holečková
Jazyková redaktorka: Darina Peťková
Preklad: Zuzana Uličianska, Dária Fojtíková Fehérová
Obálka © Jana Slezáková
Grafický dizajn a dtp: Jana Slezáková
Sadzba a tlač: NMCODE Bratislava
Náklad: 500 ks
Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2011
ISBN 978-80-89369-25-6
rocenka09_10 novy.indd 502
25.4.2012 10:08:33
Download

Ročenka 2009/2010 (formát PDF, 2,75MB)