dotyky a spojenia
25. jún – 1. júl 2012
8. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku
Dotyky a spojenia 2012
33 inscenácií
29 divadiel z 15 miest
15 inscenácií v hlavnom programe
SNM
reštaurácia Pasáž
Zlaté kúpele
Turčianske Teplice
pódium
Divadelné námestie
Millenium
Telekom pódium
železničná stanica
Národný dom
Štúdio SKD
Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia
je Slovenské komorné divadlo Martin.
Záštitu nad festivalom prevzal
Marek Maďarič, minister kultúry SR.
Festival finančne podporili:
Ministerstvo kultúry SR,
mesto Martin
a Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom SKD.
Milí kolegovia divadelníci, teatrológovia, vzácni naši verní pravidelní
i občasní diváci, milí festivaloví hostia!
Slovenské komorné divadlo Martin v spolupráci s veľkou divadelnou obcou
na Slovensku, za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, Žilinského samosprávneho kraja, mesta Martin a našich partnerov, vám opäť ponúkajú to najlepšie, najzaujímavejšie a najatraktívnejšie, čo sa za túto sezónu na našich profesionálnych javiskách urodilo.
Všetkých návštevníkov, no najmä rodičov so svojimi ratolesťami, môžem
potešiť dobrou správou. Vďaka spomínanej finančnej podpore Divadelné námestie po ročnej pauze opäť ožije inšpiratívnym i lákavým pouličným divadelným a hudobným programom.
Zaželajme si spoločne úspešný 8. ročník martinského festivalu divadiel na
Slovensku Dotyky a spojenia.
František Výrostko,
riaditeľ SKD Martin na základe poverenia
a riaditeľ festivalu
Festival Dotyky a spojenia prekonal detské
choroby, je tu ôsmy ročník a sme veľmi radi, že
opäť máme tú česť privítať v Martine kolegov, divadelníkov z celého Slovenska. Po minuloročných
finančných problémoch Martin a jeho námestie
opäť ožije divadlom a festivalom. Divadlo a festival bezpochyby patrí do mesta a elektrizujúca divadelná atmosféra, ktorá sprevádza sedem martinských divadelných dní, je azda tá najväčšia devíza,
ktorú Dotyky a spojenia prinášajú mestu, kraju, Slovensku.
Dramaturgický výber festivalu Dotyky a spojenia 2012 bol zložitý, podmieňovalo ho niekoľko faktorov. Najväčším problémom bol celkom
určite martinský javiskový priestor. Keďže martinské divadlo má dve scény – Národný dom a Štú-
dio, ktoré majú svoju priestorovú dispozíciu a tým
aj obmedzenia, inscenácie realizované na podstatne väčších javiskách, ako napríklad Nitra, Prešov, či
Národné divadlo sme kvôli veľkosti dekorácie na
náš festival zaradiť nemohli. Opäť sa nám podarilo zabezpečiť účasť tých najvýznamnejších slovenských divadelných súborov, akými sú Slovenské národné divadlo, Aréna, Trnava, Košice, či Prešov. Sme
veľmi radi, že sa nám po prvýkrát v histórii nášho
festivalu podarilo zabezpečiť účasť Letných shakespearovských slávností, že po prvý raz budú hrať
v interiérových priestoroch divadelnej sály a len
kvôli nášmu festivalu urobili výnimku zo svojho
„open air“ štatútu.
Štruktúra festivalu sa oproti minulému roku zásadne nezmenila, snahou dramaturgov však bolo
presnejšie vymedziť, ohraničiť a kategorizovať divadelné umenie na Slovensku. V hlavnom programe festivalu sa predstaví desať inscenácií divadiel,
ktoré predstavujú „hlavný prúd“ divadelných vyjadrovacích prostriedkov, uvidíme tradičné kamenné divadlá, akými sú SND, Trnava, Martin, Prešov,
či Žilina, ale aj predstavenie Letných shakespearovských slávností. Dramaturgickým kritériom teda nebola zriaďovateľská pôsobnosť, ani divadelný
priestor, v ktorom inscenácie vznikli, ale divadelné
myslenie. Našou snahou bolo predstaviť oficiálnu
tvár slovenského divadla. Polnočné predstavenia
reprezentujú divadelnú alternatívu (ospravedlňujem sa za termín, ktorý nemám rád), reprezentujú hľadanie nových postupov divadelného jazyka,
poetiky, interpretácie, žánru, či témy. Zriaďovateľská pôsobnosť opäť nehrala žiadnu úlohu, v našom programe alternatívy sa tak stretli súkromné
divadlá P. A. T., Ticho a spol., či Pôtoň, s verejnoprávnym banskobystrickým Divadlom na Rázcestí
a s ochotníckym súborom Commedia Poprad. Večerné pódium na Divadelnom námestí patrí umeniu tanečnému. Mesto Martin je okrem divadla aj
mestom tanca. Má obrovskú základňu tanečníkov, v meste je množstvo tanečných škôl, tanečné produkcie na Divadelnom námestí sa v minulých rokoch tešili obrovskému záujmu verejnosti.
Sme radi, že sme pripravili dramaturgicky atraktívny program, v ktorom sa predstavia popredné súbory reprezentujúce slovenské tanečné umenie,
akými sú SĽUK, Balet Bratislava, elledanse, Divadlo
tanca a ŠO Banská Bystrica. Dopoludňajšie predstavenia patria, tak ako každoročne, detským divákom
a veríme, že v slnečných odpoludňajších hodinách
sa na Divadelnom námestí predstavia inscenácie
pouličného divadla.
Pracovnou časťou festivalu bude, tak ako v rokoch predchádzajúcich, kritická platforma, kde bude skupina divadelných teoretikov a kritikov pod
moderátorským vedením Vladimíra Štefka podrobne analyzovať inscenácie z predchádzajúceho dňa. Súčasťou pracovnej časti festivalu bude
i panelová konferencia AICT, diskusie s divákmi po
predstavení, dianie na festivale by mal opäť podrobne mapovať Festivalový žurnál.
Spoločne veríme, že festival Dotyky a spojenia
2012 bude úspešný, kolegom z hosťujúcich divadiel prajem úspech, divákom veľa krásnych zážitkov a všetkým nám nádhernú letnú divadelnú atmosféru.
Róbert Mankovecký,
programový riaditeľ festivalu
D o t y k y a s p oj e n i a 2012
obsah
11 stručný prehľad programu
Hlavný program
18 Pohania / Slovenské národné divadlo Bratislava
20 Kukura (doktorandská práca o stave kultúry) / Divadlo Aréna Bratislava
22 Izrafel alebo Cúvanie do pamäti / Ticho a spol., Bratislava
24 Stalin v Žiline / Mestské divadlo Žilina
26 Epos / Bábkové divadlo Žilina
28 Psota / Divadlo Pôtoň Bátovce
30 Pomocník / Jókaiho divadlo Komárno
32 Eugen Onegin / Divadlo Jána Palárika Trnava
34 Iluminárium / P. A. T. Bratislava
36 Zločin a trest / Štátne divadlo Košice
38 Zabijak Joe / Divadlo Jonáša Záborského Prešov
40 Reality snov / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
42 Richard III. / Letné shakespearovské slávnosti
44 Oidipus / Slovenské komorné divadlo Martin
46 Neprebudený / Divadlo Commedia Poprad
junior
48 Počuješ, mama, môj nárek / AU Banská Bystrica
50 Výnosné miesto / Lab DF VŠMU Bratislava
hosť
52 Dni zo snov Einsteinovcov / Art centrum Chlieb a hry Stará Pazova,
Srbsko
večerné námestie
54 Chorea Slovaca / SĽUK
56 Carmen / Štátna opera Banská Bystrica
58 3balet / Balet Bratislava
60 Večer súčasného tanca / elledanse Bratislava, Balet Bratislava
62 Veselosti minulosti / Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
obsah
pre deti
64 Tri prasiatka a vlk / Spišské divadlo Spišská Nov Ves
65 Muflón Ancijáš / Slovenské komorné divadlo Martin
66 Cesta do krajiny Tuwim / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
67 Traja tučniaci / Divadlo Jána Palárika Trnava
68 Kocúr v čižmách / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
pouličné divadlo
69 Končérto dy komediánty / Prešporské divadlo Bratislava
71 Slovo mímovo / Mím Miroslav Kasprzyk
72 Fraška o Tristanovi a Izolde / T. U. Š.
73 Cyrano (Balábilé o nose) / Túlavé divadlo Bratislava
74 Derniéra alebo Traja herci a hra / Divadelná spoločnosť Homo Fuge
tvorivá dielňa pantomímy
70 Mím Miroslav Kasprzyk
D o t y k y a s p oj e n i a 2012
koncerty
75 Homo Sapiens
Sherpaband
Funktastic
The Gig
Šamo, Holič, Výrostko trio
sprievodný program
76 Platforma 11+
77 Kritická platforma
Konferencia AICT
78 Tvorivé dielne pre deti
81 Ďakujeme, partneri
Milí divadelníci,
tento rok som pre vás tretíkrát zostavila výber
inscenácií určených deťom. Nebudú to rozprávky
pred spaním – naopak. Na Dotykoch a spojeniach
uvádzame rozprávky ráno. Aj na ôsmy ročník festivalu som sa snažila vybrať také inscenácie, pre ktoré sa vám oplatí vstať. Treba však podotknúť, že ani
tento rok sa nedá hovoriť o prebytku kvalitnej divadelnej tvorby pre deti. Do výberu napokon zasiahli aj mimoumelecké vplyvy (možnosti daného divadla hosťovať, dĺžka stavby scény, účasť na inom
podujatí a pod.). Budete môcť vidieť dve inscenácie bábkových divadiel a tri činoherné inscenácie.
Spolu s kocúrom, prasiatkami, vlkom, muflónom,
dážďovkou, ale aj tučniakmi a celou Noemovou archou vás pozývam na ranné pookriatie.
Lenka Dzadíková,
dramaturgička festivalového programu pre deti
D o t y k y a s p oj e n i a 2012
Dotyky a spojenia – ôsmy diel
Náš festival Dotyky a spojenia si nie neprávom
nárokuje na status reprezentatívnej a súčasne pracovnej prehliadky súčasného divadla na Slovensku. Doterajších sedem ročníkov ukázalo, že hoci
platí nepísané pravidlo, aká sezóna – taký festival,
martinský divadelný týždeň ponúkol divákom široké spektrum dramatických tém i divadelných poetík. Uviedli sa inscenácie od pouličného divadla
pre najmenších po operu, či klasický balet a súčasné tanečné divadlo. Ukazuje sa ešte jeden jav – autoritu nášho podujatia zvyšujú pravidelné diskusie na kritickej platforme, kde praktici s teoretikmi
i za „asistencie“ záujemcov z radov publika odhaľujú klady a zápory každého z predstavení hlavného programu.
Ôsmy ročník prináša opäť overenú koncepciu.
Hlavný program ponúka na porovnanie tvorbu repertoárových divadiel počnúc činohrou SND, cez
Arénu, Divadlo J. Palárika, Mestské divadlo Žilina,
Bábkové divadlo zo Žiliny, po ŠD Košice a prešovské DJZ, domáce SKD nevynímajúc, s poetikami
malých neoficiálnych súborov či nekonvenčných
tvorivých zoskupení. Opäť privítame aj jedného
z reprezentantov národnostných kultúr – komárňanské Jókaiho divadlo. Kritériom boli dramaturgická originalita, osobnostná interpretácia dramatického textu, kvalita realizácie a v neposlednom
rade i snaha uspokojiť náročného diváka. V slede
nočných predstavení sa stretnú inscenácie vyhranenejšieho názoru, či netradičnejších inscenačných postupov. Uvidíme, čo na tieto kritériá povedia odborníci i diváci.
Po čase dostali pozvánku aj ochotníci popradského Divadla Commedia. Už dávno ani na Slovensku nevedie rozlišovacia línia kvality podľa formy
zriaďovania, mnohé amatérske inscenácie prinášajú viac kvality ako nemálo rutinných produkcií repertoárových inštitúcií.
Dotyky junior tohto roku pozvali mladých divadelníkov z bratislavskej VŠMU i banskobystrickej Akadémie umení. Do tohto bloku opäť zapadá
i prezentácia víťazných textov súťaže Dramaticky
mladí.
Svoje miesto dostáva aj tvorba pre deti. Najmä
preto, aby sme si opäť uvedomili, že takéto divadlo nemôže pracovať mimo hlavného prúdu súčasného divadla.
Obľúbené večerné divadelné stretnutia na námestí sa isto zavďačia verným priaznivcom sériou
inšpiratívnych tanečných predstavení SĽUKu, Baletu Štátnej opery Banská Bystrica, Baletu Bratislava, Divadla elledanse a Divadla Štúdio tanca Banská Bystrica.
Divadlom opäť ožije aj centrum Martina. Divadelníci ako Miro Kasprzyk, Túlavé divadlo, Prešpor-
ské divadlo, popradské Divadlo TUŠ či Divadelná
spoločnosť Homo Fuge ponúknu pod holým nebom kúsok zo svojho umenia.
Tak si spolu zaželajme, aby nastávajúci ročník
Dotykov a spojení naplnil svoje méty, poodhalil
problémy a najmä potvrdil pozitívne tendencie súčasného divadla.
Oleg Dlouhý, dramaturg festivalu
11
stručný prehľad programu
pondelok 25. jún 2012
D o t y k y a s p oj e n i a J U N I O R
poznámka (pre lepšiu orientáciu):
Zlaté kúpele Tučianske Teplice pódium = veľké pódium pred divadlom
Telekom pódium = malé pódium pri divadle
11:00
Národný dom
Platforma 11+
Čítanie víťazných textov mladých dramatikov
a oceňovanie víťazov
17:00Štúdio
AU Banská Bystrica
Vojislav Savić
Počuješ, mama, môj nárek
réžia: Ľuboslav Majera
19:00
Národný dom
Divadlo Lab DF VŠMU Bratislava
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Výnosné miesto
réžia: Lukáš Brutovský
12
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
utorok 26. jún 2012
9:30
Národný dom
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Ladislav Farkaš
Tri prasiatka a vlk
20:00
Národný dom
ot v o re n i e f e s t i v a lu
Divadlo Aréna Bratislava
Martin Čičvák
réžia: Srdjan Sekitski
Kukura
14:00
Telekom pódium
Prešporské divadlo Bratislava
Ivan Blahút
(doktorandská práca o stave kultúry)
réžia: Rastislav Ballek
réžia: Ivan Blahút
22:00 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
SĽUK Bratislava
Juraj Hamar, Stanislav Marišler
17:00Štúdio
SND Bratislava
Anna Jablonská
– Tanečné etudy pre SĽUK
réžia: Peter Maťo
Končérto dy komediánty
Pohania
réžia: Martin Amsler
Chorea Slovaca
23:30Štúdio
Ticho a spol. Bratislava
Viki Janoušková
Izrafel alebo Cúvanie do pamäti
réžia: Róbert Horňák
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
streda 27. jún 2012
9:30Štúdio
Slovenské komorné divadlo Martin
Branislav Jobus
19:30
Bábkové divadlo Žilina
Andrej Kalinka, Ivan Martinka
Muflón Ancijáš
Epos
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
14:00
Mím Miroslav Kasprzyk
Tvorivá dielňa pantomímy
réžia: Miroslav Kasprzyk a Andrej Kalinka
réžia: Ján Luterán, Mariana Ďurčeková
Telekom pódium
16:30Štúdio
Mestské divadlo Žilina
Ľubomír Feldek
Stalin v Žiline
réžia: Dodo Gombár
13:30 – 14:00 a 21:30 – 22:00
koncert
Sherpa band
Telekom pódium
Národný dom
réžia: Ivan Martinka a Andrej Kalinka
21:00
foyer Štúdia SKD
Mím Miroslav Kasprzyk
Miroslav Kasprzyk a Andrej Kalinka
Slovo mímovo
22:00 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
Štátna opera Banská Bystrica
Prosper Mérimée/Dana Dinková
Carmen
réžia: Dana Dinková
24:00Štúdio
Divadlo Pôtoň, Bátovce
Michal Ditte
Psota
réžia: Iveta Ditte Jurčová
13
14
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
štvrtok 28. jún 2012
9:00Štúdio
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ondrej Spišák/Veronika Gabčíková
19:30
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Alexander Sergejevič Puškin
Cesta do krajiny Tuwim
Eugen Onegin
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
réžia: Ondrej Spišák
14:00
T.U.Š.
Peter Palik
Telekom pódium
Fraška o Tristanovi a Izolde
réžia: Peter Palik
16:30Štúdio
Jókaiho divadlo v Komárne
Ladislav Ballek/Ondrej Šulaj
Pomocník
réžia: Rastislav Ballek
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
Národný dom
réžia: Viktor Kollár
22:00 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
Balet Bratislava
3balet
Rose – choreografia: Stanislava Vlčeková
Monos – choreografia: Mário Radačovský
23:30Štúdio
P. A. T. Bratislava
Sláva Daubnerová
Iluminárium
réžia: Sláva Daubnerová
13:30 – 14:00 a 21:30 – 22:00
koncert
Funktastic
Telekom pódium
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
piatok 29. jún 2012
9:30
Divadlo Jána Palárika Trnava
Ulrich Hubb
Národný dom
19:30
Národný dom
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Tracy Letts
Traja tučniaci
Zabijak Joe
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
14:00
Túlavé divadlo Bratislava
Jakub Nvota
choreografie: Ján Hromada, Jana Tereková
a Radoslav Piovarči, Stanislava Vlčeková
Balet Bratislava
réžia: Juraj Bielik
réžia: Michal Náhlík
Telekom pódium
Cyrano (Balábilé o nose)
réžia: Jakub Nvota
16:30Štúdio
Štátne divadlo Košice
Fiodor Michailovič Dostojevskij/Daniel Majling
22:00 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
elledanse Bratislava
Šárka Ondrišová
Večer súčasného tanca
3balet
Frost – choreografia: Šárka Ondrišová a Boris
Nahálka
Zločin a trest
23:30Štúdio
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Jana Juráňová
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
réžia: Iva Š.
réžia: Eduard Kudláč
Reality snov
13:30 – 14:00 a 21:30 – 22:00
koncert
The Gig
Telekom pódium
15
16
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
sobota 30. jún 2012
9:30
Národný dom
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Charles Perrault/Bela Schenková
16:30Štúdio
Letné shakespearovské slávnosti Bratislava
William Shakespeare
23:30Štúdio
Divadlo Commedia Poprad
Martin Kukučín/Vlado Benko
Kocúr v čižmách
Richard III.
Neprebudený
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
13:30 – 14:00 a 21:30 – 22:00
koncert
14:00
Študovňa Národného domu
Konferencia AICT
Panelová diskusia. Stretnutie členov AICT
a divadelníkov k aktuálnym problémom súčasnej
divadelnej kritiky za účasti hostí z oblasti médií.
Oidipus
réžia: Bela Schenková
14:00
Telekom pódium
Divadelná spoločnosť Homo Fuge
Michel de Ghelderode
Derniéra alebo Traja herci a hra
réžia: Anton Šulík
réžia: Marián Pecko
20:00
Národný dom
u ko n če n i e f e s t i v a lu
Slovenské komormné divadlo Martin
Sofokles
réžia: Roman Polák
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
22:00 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
Milan Tomášik
Veselosti minulosti
réžia: Milan Tomášik
réžia: Vlado Benko
Telekom pódium
Šamo, Holič, Výrostko trio
Zmena programu festivalu vyhradená
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
nedeľa 1. júl 2012
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
14:00
Študovňa Národného domu
Záverečné hodnotenie festivalu
(diskusia)
D o t y k y a s p oj e n i a H OS Ť
16:00
Národný dom
Art centrum Chlieb a hry Stará Pazova, Srbsko
Miroslav Benka
Dni zo snov Einsteinovcov
réžia: Miroslav Benka
Počas celého festivalu bude dotvárať atmosféru
Divadelného námestia Harry Teater z Banskej
Bystrice so svojou show na chodúľoch
a TYJÁTR Ivana Gontka z Nitry s flašinetom.
17
18
Po h a n i a / S l ove n s ké n á r o d n é d i v a d l o B ra t i s l av a
26 . j ú n 2012
utorok
17:00
Štúdio SKD
Sl ove ns ké nár o d n é d i v a d l o B ratis l av a
h l av ný p r o g ra m
Anna Jablonská
Pohania
dátum premiéry: 24. a 25. 3. 2012
preklad: Eva Maliti-Fraňová
dramaturgia: Romana Maliti
hudba: Slavo Solovic
scéna, kostýmy: Juraj Kuchárek, Martin Kotúček
réžia: Marián Amsler
osoby a obsadenie:
Marina – Zuzana Fialová
Oleg – Marián Geišberg
Kristína – Alexandra Palatinusová, posl. VŠMU
Natália – Božidara Turzonovová
Nikolaj – František Kovár
Otec Vladimír, Sergej, Doktor – Ľuboš Kostelný
Autorka drámy Anna Jablonská tragicky zahynula počas teroristického útoku na letisku Domodedovo v Moskve, práve v deň, keď si mala prevziať
cenu za hru Pohania. Činohra SND uvádza túto autorku i jej hru ako prvá divadelná scéna na Slovensku.
Pohania sú psychologickou štúdiou rozpadajúcej sa rodiny. Odhaľuje prázdnotu vzťahov a zároveň volanie po ľudských hodnotách. Nezvyčajne
kombinuje takmer dokumentárny realizmus a metafyzickú atmosféru. Pohania sú však aj výpoveďou
o zachovaní viery, lásky a nádeje.
(réžia)
Marián Amsler (1979) ukončil štúdium divadelnej dramaturgie a réžie na VŠMU v Bratislave. Ako
režisér sa špecializuje na uvádzanie súčasných svetových, no tiež českých a slovenských hier. Je spoluzakladateľom a režisérom divadla Letí v Prahe.
Ako hosť režíroval v mnohých českých a slovenských divadlách. Za inscenácie Čechovových hier
Platonov a Ivanov dvakrát získal prestížnu slovenskú cenu Dosky v kategórii Objav roku. Inscenácia
Platonov získala ďalšie ceny na festivaloch Zlomvaz
v Prahe, Setkání v Brne, na Medzinárodnom festivale vysokých divadelných škôl vo Varšave. Od roku 2008 pôsobí ako interný režisér a od roku 2010
ako umelecký šéf v HaDivadle v Brne.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Zdanlivo banálny príbeh chronicky nefunkčnej rodiny dramatička a publicistka Anna Jablonská prešpikovala ucelenou úvahou o viere a o všetkom, čo sa za ňu v súčasnosti skrýva či prezlieka.
V konečnom dôsledku pôsobí zo všetkého najviac
ako výpoveď ateistu či aspoň hlbokého skeptika,
keďže k duchovnu v každej zobrazenej rovine pripisuje zištné, ak nie priam prízemné dôvody. Nekončí sa však bohorovnou bodkou, ale pokorným
otáznikom a hádam aj nádejou, že človek v celej
svojej malosti a obmedzenosti predsa občas dostane od života či Boha druhú šancu – hoci aj v podobe zázraku.
A čo s duchovnou rovinou hry korešponduje
azda ešte mrazivejšie, je posledný zápis na Jablonskej internetovom blogu, kde len mesiac pred tragédiou autorka napísala: „Zdá sa mi, že mi zostáva
veľmi málo času.“ Dramaturgia Romany Maliti prehĺbila už tak výnimočnú hru práve o rozmer Jablonskej tragédie – podarilo sa jej spolu s režisérom
Mariánom Amslerom do inscenácie bez štylistickej
nerovnosti zakomponovať napríklad aj autorkinu
báseň a s ňou tak trochu pietnu atmosféru.
Lucia Javůrková, 28. 3. 2012, Pravda
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Minerálna voda Budiš
19
20
Ku k u ra (d o k t o ra n d s k á p rá c a o s t ave k u l t ú r y) / D i v a d l o Ar é n a B ra t i s l av a
26 . j ú n 2012
utorok
20:00
Otvorenie festivalu
Národný dom
D i v a d l o Ar é na B ratis l av a
h l av ný p r o g ra m
Martin Čičvák
Kukura (doktorandská práca o stave kultúry)
dátum premiéry: 29. 5. 2011
dramaturgia: Martin Kubran
scéna: Hans Hoffer
kostýmy: Marija Havran
návrh a realizácia bábky: Ivan Martinka
inscenačná spolupráca: Martin Čičvák
masky: Juraj Steiner
réžia: Rastislav Ballek
osoby a obsadenie:
Kukura – Alexander Bárta, Martin Hronský,
Marián Prevendarčík, Radomír Milić
Čičvák – Juraj Hrčka
Ona, Matka – Jana Oľhová
animátori bábky – Miriam Pavelková, Radomír
Milić
Divadelný riaditeľ a mladý režisér spolu čakajú na herečku, ktorá sa má vyjadriť, či prijme alebo
neprijme ponúkanú rolu. Z kritiky televíznej ‚šmíry’,
ktorá kazí divácky vkus i morálku hercov, prerastie
monológ divadelného riaditeľa do rozmerov bilancovania svojho života v kultúre a formulovania postojov vo vzťahu k divadelnému umeniu, spolupracovníkom, kolegom i sebe samému.
Hra Kukura, priamo inšpirovaná pôsobením, postojom a osobnosťou Juraja Kukuru, je ostrou kritikou súčasného stavu slovenskej kultúry. Inscenácia je súčasťou cyklu pôvodných slovenských hier
so spoločensko-politickým odkazom, medzi ktoré
patria Tiso, dr. Gustáv Husák a Komunizmus. Inscenácia Kukura dostala voľný podtitul „kapitalizmus“.
(réžia)
Rastislav Ballek (r. 1971) sa v svojej tvorbe sústreďuje na „zabudnuté“ a marginalizované diela slovenskej literatúry a na skúmanie postavenia
slovenského intelektuála v spoločnosti. Spolupracoval s mnohými slovenskými divadlami (Martin,
Prešov, Žilina, Aréna Bratislava). Za autorskú inscenáciu Tiso získal štyri ocenenia Dosky. V súčasnosti
pôsobí na poste dramaturga SND.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Niet pochýb, že Kukura je Čičvákovou poctou
mužovi, čo preňho reprezentuje kladný protipól
v problematike, ktorú vo svojom texte obnažil. Je
to pocta, ktorá sa nebojí satiry a metafor, i keď by
mohli pri nedostatku nadhľadu vyznieť hádam aj
trochu hanlivo. Také však vôbec nie sú a Juraj Kukura, riaditeľ Arény, má očividne dosť nadhľadu a porozumenia pre Čičvákov štýl. Napokon hra je zrejme skutočne aj jeho výpoveďou, ktorú Čičvák buď
šikovne odpozoroval, alebo sa s ňou Kukura následne stotožnil.
Replikami štvorhlavého Kukuru však hra zároveň účtuje hneď s niekoľkými generáciami domácej „kultúrnej elity“. Poráta sa s tými, čo kedysi
nedokázali prekročiť hranice šablóny, ktorú okolo
nich nakreslila doba, a tak sú dnes len nevraživým
mementom vlastných nenaplnených snov. Ale rovnako účtuje aj s tými, ktorí už dnes síce môžu, ale je
im akosi zaťažko vykročiť z rámca, čo im postačuje
na slušný zárobok a spoločenskú prestíž.
Lucia Javůrková, 31. 5. 2011, Pravda
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili Zlaté kúpele Turčianske Teplice
21
22
I z ra f e l a l e b o Cú v a n i e d o p a m ä t i / T i c h o a s p o l . , B ra t i s l av a
26 . j ú n 2012
utorok
23:30
Štúdio SKD
T i ch o a sp o l . , B ratis l av a
h l av ný p r o g ra m
Viki Janoušková
Izrafel alebo Cúvanie do pamäti
dátum premiéry: 20. 11. 2011
z textov básnikov Jána Ondruša, Miloša
Janouška, Ivana Koleniča scenár napísala Viki
Janoušková
dramaturgia: Viki Janoušková
hudba: Róbert Horňák, Roman Žiaran, Jakub
Janoušek
hudobné improvizácie: Daniel Heriban a Pavol
Plevčík
scéna a kostýmy: Pavol Andraško
réžia: Róbert Horňák
osoby a obsadenie:
Žena – Judita Hansman
Najstarší – Michal Jánoš
Stredný – Daniel Heriban
Najmladší – Pavol Plevčík
Štyria skvelí herci a muzikanti v inscenácii, ktorá vychádza z tvorby a životných príbehov troch
slovenských básnikov – Jána Ondruša, Miloša Janouška a Ivana Koleniča. Energia poézie so živými
hudobnými improvizáciami sú dominantnými prvkami inscenácie Izrafel.
(réžia)
Róbert Horňák (r. 1965) po skončení VŠMU hosťoval v divadlách v Martine, Zvolene, Žiline, neskôr
pôsobil v divadle v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1995
je režisérom v Slovenskom rozhlase. Jeho rozhlasové réžie boli viackrát ocenené na domácich a zahraničných festivaloch. Spolu s Viki Janouškovou
založili v priestoroch bývalého Divadla a.ha. v Bratislave Divadlo TICHO a spol. (2011).
(z ohlasov)
Prvá vec, ktorá ma fakt potešila, bol výber textov a ich perfektná herecko – režijná interpretácia.
V podstate som ani na chvíľu nemal pocit, že by
niekto z nich nevedel, o čom hovorí, naopak, dôsledný výklad (aj cez použité znaky). Myslím, že obsadenie bolo kľúčové a mimoriadne vydarené, nie
len v linke individualít, ale hlavne v tom, ako sú vynikajúco zladení a režijne vedení tak, aby nikto netrčal a aby si každý z nich po celý čas držal svoju jednoznačnú linku. V podobných textoch je to
asi najťažšie, lebo nejde o jednoznačný príbeh, nejde o jednoznačné charaktery, jednoznačné linky…
ide o obrazy, pocity, metafory, ktoré sa snažíte postaviť na zem… a ste v tom dôslední.
Peter Pavlac, dramatik a dramaturg
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil St. Nicolaus
23
24
St a l i n v Ži l i n e / M e s t s ké d i v a d l o Ži l i n a
27. j ú n 2012
16:30
streda
Štúdio SKD
M e s t s ké d i v a d l o Ži li na
h l av ný p r o g ra m
Ľubomír Feldek
Stalin v Žiline
dátum premiéry: 28. 1. 2012
dramaturgia: Darina Abrahámová
hudba: Róbert Mankovecký
scéna a kostýmy: Tereza Venclová
réžia: Dodo Gombár
osoby a obsadenie:
Starec – Marián Geišberg
Učiteľka klavíra – Anna Čonková
Pecúch – Ján Dobrík
Rajnoha – Michal Režný
Ružiak – Branislav Bačo
Stalin – Dominik Zaprihač
Žena – Iveta Pagáčová
Unikátne spomínanie spisovateľa, dramatika a žilinského rodáka Ľubomíra Feldeka na detstvo. Spisovateľ sa vracia do svojej duše, ktorá sa v 50-tych
rokoch dvadsiateho storočia plnila vtipnými zážitkami. Prvé lásky a chalanské priateľstvá v kulisách
krutých politických paradoxov. Našťastie, čestným
občanom Žiliny nebol iba Stalin, ale je ním aj Feldek.
(réžia)
Dodo Gombár (r. 1973) pôsobil ako režisér na
voľnej nohe v niektorých českých, slovenských aj
európskych divadlách. V r. 2006 sa stal umeleckým
šéfom Mestského divadla v Zlíne. Venoval sa aj réžii
muzikálov a hudobných komédií. So svojimi inscenáciami sa zúčastnil aj prestížnych festivalov v Čechách a zahraničí. Od roku 2010 je umeleckým šéfom Švandovho divadla v Prahe.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Feldekov text je z hľadiska divadelnosti tvrdý
oriešok. Potrebuje spolupracovníkov, ktorí hre vytvoria na javisku pútavé a uveriteľné prostredie.
A tu možno skonštatovať, že nie všetci tvorcovia dokázali s Feldekom držať krok. Režisér Dodo
Gombár šiel správnou cestou, ak sa sústredil na
všetko, čo by zdivadelnilo predlohu.
No napriek všetkému je Stalin v Žiline skôr „one
man show“ suverénneho, plastického, provokujúceho Mariána Geišberga, než vyvážený divadelný
obraz dôb nie tak dávnych. Geišberg nehrá detaily doby, tie svojsky premieňa na nadčasový obraz
morality doby rokov päťdesiatych, ale platnej žiaľ
aj dnes. Žilinská inscenácia Stalina si v domovskom
meste isto nájde dobré zázemie. A to je tiež devíza
dnešného divadla.
Oleg Dlouhý, 30. 1. 2012, SME
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Minerálna voda Budiš
25
26
E p o s / B á b kové d i v a d l o Ži l i n a
27. j ú n 2012
streda
19:30
Národný dom
B áb kové d i v a d l o Ži li na
h l av ný p r o g ra m
Andrej Kalinka, Ivan Martinka
Epos
dátum premiéry: 30. 6. 2011
dramaturgia: Peter Palik
hudba: Andrej Kalinka
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Eva Farkašová
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
réžia: Ivan Martinka, Andrej Kalinka
Nevšedný javiskový tvar vznikol z tvorivých
dielní, ktoré súbor absolvoval počas jednej divadelnej sezóny. Tvorcovia v diele narábajú s výraznou divadelnou poetikou a prostredníctvom javiskovej metafory spracúvajú tému vyrovnania sa
s ťažkým údelom a hľadania životnej energie.
účinkujú:
Andrej Kalinka, Ján Demko, Jana Eliášová,
Jan Homolka, Jozef Abafi, Barbora PalikováZamišková, Bibiana Tarasovičová, Milada
Filipčíková, Barbora Juríčková, Michal Németh,
Anna Čitbajová
(réžia)
Ivan Martinka – bábkar, bábkoherec, herec a režisér. Bábkoherectvo na VŠMU absolvoval v roku 1995. Dve sezóny bol členom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Od roku 1996 je nezávislým
umelcom. Realizoval viaceré autorské projekty, príležitostne sa venuje aj scénografii. Spolupracoval
so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou
a viacerými slovenskými divadlami.
Andrej Kalinka – hudobný skladateľ. Popri komponovaní istý čas vyučoval a ako dirigent spolupracoval s viacerými zborovými telesami. Vo svojej
tvorbe sa výhradne venuje hudobno-dramatickému žánru. Spolupracoval s viacerými súbormi – tanečnými i divadelnými.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Pôvodná hra s témou života a očakávanej smrti
z nevyliečiteľnej choroby je vystavaná na príbehu
mladej dvadsaťsedemročnej fotografky a jej snúbenca developera a na záujme redaktora, ktorý si
dievčinu vyhľadá ako talentovanú fotografku pre
svoj pripravovaný projekt.
Inscenácia je postavená na procese tvorby, ktorá neskončila prvým napísaním libreta, ani náročným skúškovým obdobím a ani premiérou. Je to
vidieť aj na vývoji libreta, keď sa tvorcovia nechali pôvodne inšpirovať starovekým eposom o kráľovi Gilgamešovi (…). Po premiére sa ho tvorcovia
dokázali zbaviť bez toho, aby porušili svoju vlastnú výpoveď. A tá je v tomto prípade rozhodujúca
a súčasne omnoho silnejšia.
Je sympatické, že Žilinčania bojujú o tvár svojho
divadla a o svoju vlastnú poetiku.
Vladimír Predmerský, Kód
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Duropack Turpak Obaly
27
28
Ps o t a / D i v a d l o Pô t o ň , B á t ovce
27. j ú n 2012
streda
24:00
Štúdio SKD
D i v a d l o Pô to ň , B átovce
h l av ný p r o g ra m
Michal Ditte
Psota
dátum premiéry: 24. 2. 2012
dramaturgia: Róbert Mankovecký
scéna a kostýmy: Zuzana Formánková
videoprojekcie: Erik Bartoš, Peter Višňovský
réžia: Iveta Ditte Jurčová
osoby a obsadenie:
Dievča – Henrieta Rabová
Chlapec – Marián Andrísek
Žena – Andrea Sabová
Muž – Marián Viskup
Mäsiarka – Daniela Gubadová
Adam – Radko Ligač
Divadlo Pôtoň uzatvára inscenáciou Psota tému
chudoby a hladu, ktorou sa v rámci viacerých projektov zaoberal tvorivý tím divadla od roku 2010.
Hra vychádza zo slovenských reálií, autentických
príbehov a dokumentov z nedávnej minulosti na
základe výskumov v rodinách žijúcich v hmotnej
núdzi.
(réžia)
Iveta Ditte Jurčová je režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, autorka mnohých vzdelávacích
projektov v oblasti divadelného umenia. Lektorsky viedla rôzne divadelné workshopy. Pôsobí aj
ako metodička pre divadlo v Národnom osvetovom centre a vyučuje hereckú tvorbu. Spolupracuje s ďalšími divadlami na Slovensku.
(z recenzií)
(…) Druhým dôvodom, prečo treba Psotu vidieť
je, že tému, ktorú veľmi otvorene nastolili títo tvorcovia, slovenské divadlá takmer nereflektujú, a tobôž nie takýmto „polopatistickým“ spôsobom.
Použitý prívlastok je dvojsečnou zbraňou namierenou proti inscenátorom Psoty, ale aj za nich. Nemusí totiž byť nevyhnutne hanlivý. A aj keď divadelné predstavenie nemá moc niečo zmeniť, môže
aspoň zasadiť semienko pochybností, môže vyvolať rozhorčenie, dať podnet na zamyslenie sa, ba
možno dokonca povzbudiť k nejakej forme medziľudskej pomoci. Psota má schopnosť tohto červíčka do hlavy diváka dostať.
Martina Mašlárová, študentka DF VŠMU
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil St. Nicolaus
29
30
Po m o c n í k / J ó k a i h o d i v a d l o v Ko m á r n e
28 . j ú n 2012
štvrtok
16:30
Štúdio SKD
J ó k aih o d i v a d l o v Ko m ár n e
h l av ný p r o g ra m
Ladislav Ballek/Ondrej Šulaj
Pomocník
dátum premiéry: 10. 6. 2011
autor predlohy: Ladislav Ballek
dramatizácia: Ondrej Šulaj
preklad a dramaturgia: Emese Varga
hudba: G. Bánk, S. Chaplin, J. J. Strauss,
B. Malcsiner, L. Erdos, M. Mihály, A. Márkus,
J. Suk
hudobný majster: Zsuzsanna Pálinkás Andrássy
scéna: Juraj Gráfel
kostýmy: Erika Gadus
asistentka réžie: Nóra Mesinger
réžia: Rastislav Ballek
osoby a obsadenie:
Riečan – Tibor Fabó
pani Riečanová – Éva Bandor
dcéra Eva – Renáta Tar
Lančarič – Attila Mokos
Filadelfi – Erik Ollé
Kuki – László Hajdú
Nelli – Krisztina Holocsy
Vilma – Anita Szabó Szvrcsek
Bielik – Tibor Tóth
Dobrík – István Olasz
Polgár – Bálint Majorfalvi
Tőrők – Tamás Bernáth
Blaščák – László Nagy
Témou divadelnej adaptácie románu Ladislava
Balleka je zvláštna spoločenská situácia, ktorá nastala po druhej svetovej vojne. Dejiskom je slovenské pohraničné mestečko, do ktorého prichádza
mäsiar Riečan s rodinou. Spolu s jatkami zdedí aj
starého pomocníka. Práve jeho prostredníctvom
sa rodina mäsiara vydá na cestu rýchleho zbohatnutia. Prehnaný entuziazmus a túžba po živote sa
prevrátia v dekadentný tanec smrti.
(réžia)
Rastislav Ballek (r. 1971) sa v svojej tvorbe sústreďuje na „zabudnuté“ a marginalizované diela slovenskej literatúry a na skúmanie postavenia
slovenského intelektuála v spoločnosti. Spolupracoval s mnohými slovenskými divadlami (Martin,
Prešov, Žilina, Aréna Bratislava). Za autorskú inscenáciu Tiso získal štyri ocenenia Dosky. V súčasnosti
pôsobí na poste dramaturga SND.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Napriek tomu, že dramaturgicky tvorcovia ponechali presné časové aj priestorové určenie deja,
nadobúda inscenácia širší, všeobecný význam. Poukazuje na možné problémy, konflikty jednotlivca
v „pohnutých časoch“, aké sme v nedávnej histórii tak často zažívali a stále znovu a znovu zažívame aj dnes. Tento silný morálno-spoločenský „odkaz“ ponúka inscenácia nenásilne, bez akejkoľvek
didaxie, divák sa dobre zabáva, a až dodatočne začína rozmýšľať, racionálne spracovávať emocionálny zážitok, a vtedy si odnesie ponaučenie, ponúkané autormi. Hlavnou hybnou silou inscenácie sú
herecké výkony. (…) Monštruózny bitúnok síce poukazuje na mäsiarstvo, na pôvodné povolanie Riečana aj pomocníka Lančariča, má však oveľa širší,
symbolický význam – vytvára alúzie na „bitúnok
dejín“, vytvára priestorovo aj symbolicky – významovo vynikajúce, výstižné prostredie pre daný inscenačný výklad.
Géza Hizsnyan, divadelný kritik
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Model Obaly
31
32
E u g e n O n e g i n / D i v a d l o J á n a Pa l á ri k a v Tr n ave
28 . j ú n 2012
štvrtok
19:30
Národný dom
D i v a d l o J ána Pal ár ik a v Tr nave
h l av ný p r o g ra m
Alexander Sergejevič Puškin
Eugen Onegin
dátum premiéry: 17. 12. 2011
autor: Alexander Sergejevič Puškin
preklad: Ján Štrasser
dramaturgia: Juraj Hubinák
hudba: Bystrík a jeho družina
scéna: Ján Zavarský
kostýmy: Katarína Holková
pohybová spolupráca: Ladislav Cmorej
scénická adaptácia: Viktor Kollár
réžia: Viktor Kollár
Jeden z najslávnejších príbehov o láske všetkých čias. Osudové stretnutia a míňania postáv vo
vrcholnom básnickom diele Alexandra Sergejeviča
Puškina. Jeho poézia je ľahká ako vánok, ironická
a výsmešná, citlivá a pravdivá. Eugen Onegin je však
tiež groteskou, kritikou malomeštiactva a do veľkej
miery autobiografickým dielom geniálneho básnika, v ktorom spečatil svoj tragický osud. V Divadle
Jána Palárika v Trnave má inscenovanie poézie veľkú tradíciu a zároveň sa teší záujmu publika.
osoby a obsadenie:
Onegin – Jozef Bujdák
Tatiana – Kristína Tóthová
Lenskij – Miroslav Beňuš
Oľga, pestúnka – Barbora Bazsová
Larinová, matka Tatiany a Oľgy, Chandra – Edita
Borsová
Principál – Gregor Hološka
Zareckij, knieža, šľachtic, sused – Martin Križan
Zbor – Gregor Hološka, Edita Borsová, Tomáš
Mosný, Barbora Bazsová, Martin Križan, Miroslav
Beňuš
Kapela – Bystrík Červený, Juraj Rudík, Peter
Kadera, Peter Letovanec, Matúš Havrlent, Jakub
Fajnor
(réžia)
Viktor Kollár (r. 1972) pôsobí ako interný režisér v DJP Trnava. Okrem toho režíruje aj v bratislavských divadlách a v košickom ŠD, venuje sa aj
dabingovej réžii. V Trnave inscenoval napríklad Ionescovu Plešatú speváčku, Kafkovu Ameriku, Genetov Balkón a iné. V SKD Martin režijne naštudoval
Macbetha.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
(…) Koncept koncertu (napokon, inscenácia má
podtitul „konceRtuálne divadlo“) umožnil tvorcom
vyrovnať sa s komplikovanou naratívnosťou predlohy. Ako texty piesní použili Puškinove verše – niektoré časti teda zhudobnili. Buď sa spievajú alebo
recitujú do rytmu hudby. Špecifický zvuk Bystríkovej kapely vytvárajú najmä dva nástroje, trúbka
a harmonika. Harmonika umocňuje cirkusovú atmosféru inscenácie, herci hovoria repliky do mikrofónu, akoby zvolávali divákov pozrieť sa na nejakú
atrakciu. (…) Aký je teda Onegin? Je to svedectvo
o neviere v lásku. Smutno-groteskný obraz stretu
úprimnosti a pretvárky. Je to ďalšia z Kollárových
inscenácií, ktorá je premyslená a divadelná. V tomto prípade režisér neponúka na prvý pohľad čitateľný zámer, inscenácia je skôr skladačka náznakov
a návratných motívov, z ktorých sa zostaví komplexná podoba.
Daria Fehérová, divadelná kritička, Kód 2/2012
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Minerálna voda Budiš
33
34
I l u m i n á ri u m / P. A . T. B ra t i s l av a
28 . j ú n 2012
23:30
štvrtok
Štúdio SKD
P. A . T. B ratis l av a
h l av ný p r o g ra m
Sláva Daubnerová
Iluminárium
dátum premiéry: 16. 12. 2011
dramaturgia: Pavel Graus
hudba: Matej Gyárfáš
scéna: Tom Ciller
kostýmy: Marija Havran
videoart: Lukáš Kodoň
réžia: Sláva Daubnerová
účinkujú:
Sláva Daubnerová
Emil Leeger
Slovo iluminácia nachádzame už u Platóna.
Týmto termínom popisuje zážitok, náhle porozumenie, záplavu svetla, ktorá zahaľuje myseľ dosiaľ tápajúcu v tmách. Naše Iluminárium zachytáva osvietené okamihy v rozpätí päťdesiatich rokov,
od zrodu špiritizmu po zrodenie filmu. Iluminárium
vyjavuje príbehy skutočných ľudí, ktoré spája niečo spoločné: svetlo.
(réžia)
Sláva Daubnerová založila profesionálne nezávislé divadlo P. A. T. ako platformu pre súčasné divadlo, tanec a nové médiá. Tvorí kompozície na
rozhraní divadla a performancie. V roku 2006 získala za svoj prvý sólový projekt Cely zvláštnu cenu
poroty na festivale Nová dráma 2007. Za dokumentárnu monodrámu M. H. L., inšpirovanú životom režisérky Magdy Lokvencovej-Husákovej získala Dosku za Objav sezóny 2010.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil St. Nicolaus
35
36
Z l o č i n a t r e s t / Št á t n e d i v a d l o Ko š i ce
29. j ú n 2012
16:30
piatok
Štúdio SKD
Št átn e d i v a d l o Koš i ce
h l av ný p r o g ra m
Fiodor Michailovič Dostojevskij/Daniel Majling
Zločin a trest
dátum premiéry: 27. 4. 2012
dramatizácia: Daniel Majling
preklad: Juraj Klaučo
dramaturgia: Martin Gazdík
hudba: Peter Zagar
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
réžia: Eduard Kudláč
osoby a obsadenie:
Raskoľnikov – Marek Geišberg
Razumichin – Michal Soltész
Porfirij – Ivan Krúpa
Soňa – Lívia Dujavová
Duňa – Alena Ďuránová
Katerina Ivanovna – Beáta Drotárová
Matka – Dana Košická
Nastasia – Henrieta Kecerová
Zosimnov – Peter Čižmár
Svidrigajlov – Róbert Šudík
Marmeladov – Ľubomír Záhon
Aľona Ivanovna (hlas) – Adriana Krúpová
Lizaveta (hlas) – Adriana Ballová
Nová dramatizácia ruskej klasiky, pripravená
špeciálne pre košické divadlo, ponúka súčasný pohľad na veľkú tému a jej filozoficko-morálne presahy do našej doby. Silný autor, ambiciózny realizačný tím a veľké herecké príležitosti pre súbor – to
všetko sú sľubné predpoklady pre vznik výnimočného divadelného diela.
(réžia)
Eduard Kudláč absolvoval divadelnú réžiu na
VŠMU, študoval aj v Sofii. V roku 1997 získal ocenenie DOSKY v kategórii Objav roka. Jeho režijné
práce prezentovali slovenské divadlo na mnohých
medzinárodných festivaloch alternatívneho divadla. Zameriava sa na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu. Ako režisér získal ocenenia
napríklad na festivale Nová dráma, Divadelná Nitra
a pod. V súčasnosti pôsobí ako umelecký šéf Mestského divadla Žilina.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Nič – len prázdny biely priestor a protisvetlo, ktoré z hercov spraví podchvíľou tmavé siluety. Raskoľnikov preleží celú úvodnú scénu v kruhu
vysypanom čiernym pieskom, kým hlas bez emócií opisuje hroznú scénu vraždy. V druhej časti je
princíp scény Evy Kudláčovej-Rácovej obrátený. Do
centra bieleho kruhu uprostred čiernej plochy sa
stavia obetavá Soňa. Takto vyzerá aktuálne spracovanie známeho diela F. M. Dostojevského Zločin
a trest v Štátnom divadle v Košiciach. (…) Režisér
Eduard Kudláč odmieta klamať javiskovými zázrakmi, texty ponúka divákom obnažené, zbavené nástrah divadelného pseudorealizmu. Dramatizátor
Daniel Majling sa sústredil na súboj myšlienok, nie
na vybudovanie situácií. Výsledok neoslňuje dynamikou ani divadelnou efektnosťou, inscenácia by
sa bez akejkoľvek úpravy mohla vysielať aj v rozhlase. Čistá koncepcia však necháva dokonale vyniknúť autentickému herectvu. (…) Eduard Kudláč
nezmenil svoj známy štýl ani pri hosťovaní v Košiciach. Z kvalitných ingrediencií varí dobre, ale diétne. Kebyže čo-to okorenil či dosolil, tiež by sa nemuselo nič stať.
Zuzana Uličianska, 1. 5. 2012, SME
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Nadácia Mondi SCP
37
38
Z a b ij a k J o e / D i v a d l o J o n á š a Z á b o r s ké h o Pr e š ov
29. j ú n 2012
piatok
19:30
Národný dom
D i v a d l o J o náš a Z áb o r s ké h o Pr e š ov
h l av ný p r o g ra m
Tracy Letts
Zabijak Joe
dátum premiéry: 30. 3. 2012
preklad: Katarína Gibalová
dramaturgia: Miriam Kičiňová
hudba: Juraj Haško (s použitím básne Charlesa
Bukowského A Smile to Remember)
scéna: Anita Szőkeová
kostýmy: Lenka Kadlečíková
réžia: Michal Náhlík
hudobná nahrávka:
barytón – Karol Kurtulík
soprán – Ivana Kurtulíková
klavír – Katarína Máliková
viola – René Bošeľa
violončelo – Marta Gondová
báseň načítal Alex Merkovský
osoby a obsadenie:
Chris Smith – Michal Novodomský
Sharla Smithová – Svetlana Janišová
Ansel Smith – Igor Kasala
Dottie Smithová – Jana Jurišincová
Zabijak Joe Cooper – Matej Lacko
Krvavý príbeh v štýle Quentina Tarantina. Prevrátená morálka, absencia autorít, posunuté hranice krutosti, alkohol a drogy, rozbitá rodina a sen
o lepšom živote v drsnom slangovom jazyku čiernej komédie. Lettsov svet sa rozpadá, rodina nespĺňa svoj účel, hranice morálky sa prekračujú. Otec
nie je hlavou rodiny, žena už nie je láskavou matkou, syn dvíha ruku na matku, dcéra je postihnutá,
a pritom všetci len snívajú o lepšom živote než ten,
ktorý práve žijú.
(réžia)
Michal Náhlík (r. 1978) absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici, odbor réžia, u prof. Igora Ciela. Po štvorročnom pôsobení v Literárno-dramatickom centre v Slovenskom rozhlase nastúpil do
Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde pôsobí
dodnes ako režisér a umelecký šéf.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Zabijak Joe je dobre napísaným textom s pútavou a prekvapivou zápletkou. Na pomerne klasickej štruktúre čiernej komédie sa pred nami odvíja vlastne thriller s prvkami detektívky. Pozeráme
na zrod násilia v akomsi mikrosvete rodiny, čo môže byť odpoveďou na to, ako sa násilie šíri v makrosvete society. Hra isto narúša tradičné predstavy o dobre a vzorne fungujúcej rodine, o dobrých
deťoch a starostlivých rodičoch. Radikálne sa v nej
ukazuje svet, kde je násilie znakom rozkladajúcich
sa hodnôt (najmä rodiny). Napriek tomu v nej istá túžba po lepšom živote, či snaha realizovať svoje sny, je obsiahnutá. Ale spôsob, akým sa postavy
chcú dopracovať k svojmu šťastiu, hraničí s morálnymi princípmi etiky. Horšie je však to, že tento postoj k násiliu už s nikým z prítomných nedokáže zatriasť. Je to istým spôsobom alarmujúce posolstvo,
ktoré Letts uštedruje našej civilizácii na konkrétnom príklade, pri ktorom však stále máme tendenciu tvrdiť, že nás sa to netýka.
Miriam Kičiňová, dramaturgička DJZ,
30. 3. 2012, SME
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Minerálna voda Budiš
39
40
R e a l i t y s n ov / B á b kové d i v a d l o n a R á z ce s t í B a n s k á B ys t ri c a
29. j ú n 2012
23:30
piatok
Štúdio SKD
B áb kové d i v a d l o na R á z ce s tí B ans k á B ys tr i c a
h l av ný p r o g ra m
Jana Juráňová
Reality snov
dátum premiéry: 18. 9. 2011
dramaturgia: Monika Tatarková
hudba: Daniel Heriban
výprava, kostýmy: Miriam Struhárová
video dokrútky, TV program: Palko Matia,
účinkujú: Veronika Fekiačová, Michal Ďuriš
réžia: Iva Š.
osoby a obsadenie:
Matka – Jana Oľhová
Staršia – Marianna Mackurová
Mladšia – Nina Műller
Božka – Mária Šamajová
Muž – Juraj Smutný
Reality snov môžeme charakterizovať ako generačnú rodinnú hru, v ktorej sa autorka vyjadruje k téme fungovania rodiny a zobrazuje modely žensko – ženských a žensko – mužských
vzťahov. Juráňová vytvára rodinný stereotyp medzi Matkou a jej dcérami a to najmä prostredníctvom komunikácie. Rutinné slová a náhradné dialógy formujú vzťah medzi Matkou a dcérami,
v ktorom hrajú ďalšie významné roly náboženstvo, či morbídny vzťah Matky so svojou sestrou.
V druhom pláne sa Juráňová zamerala na to, ako
nám médiá deformujú rodinné vzťahy.
(réžia)
Iveta Škripková pôsobila v divadle BdnR najskôr
ako dramaturgička a od r. 1992 aj vo funkcii riaditeľky. Je iniciátorkou rôznych interaktívnych projektov so školami. Od r. 2002 sa vo svojej tvorbe
venuje témam ženskej skúsenosti z rodového hľadiska. Získala niekoľko ocenení v dramatickej tvorbe, v pôvodnej rozhlasovej hre pre deti, v súťaži
Dráma a ďalších. Jej inscenácie o ženách umožnili vznik feministického/gynokritického divadla na
Slovensku. Vedie projekt tvorivého písania v rámci medzinárodnej Platformy 11+.
(z recenzií)
Je to veľmi tragikomický obraz dnešného života, obraz absencie medzigeneračnej výmeny, ktorá
nemá len jedného vinníka. Odsudzovaná a pranierovaná zábavná produkcia nekonečných seriálov
tu funguje nie úplne v negatívnom svetle, skôr
naopak, aj vďaka jej škodlivému vplyvu na osobnosť sa dostaví v konečnom dôsledku akýsi zmysel existencie. A to je na jednej strane úsmevné, no
na druhej strane odpudzujúce. Čo je však ešte horšie, a sami si to zrejme nikdy nepriznáme, je fakt,
že sa Juráňovej v hre podarilo zachytiť takmer totožné prostredie vlastne spokojnej priemernej domácnosti či rodiny, ktorá nie je odkázaná na úteky
k obrazovke pred skutočným medziľudským kontaktom, no táto voľba sa stáva čoraz prirodzenejšou.
Eva Kyselová, IS.theatre.sk
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil St. Nicolaus
41
42
R i c h a r d I I I . / L e t n é s h a ke s p e a r ovs ké s l áv n o s t i B ra t i s l av a
30. j ú n 2012
sobota
16:30
Štúdio SKD
L e tn é s ha ke sp e ar ovs ké s l áv n os ti B rati s l av a
h l av ný p r o g ra m
William Shakespeare
Richard III.
dátum premiéry: 3. 7. 2011
preklad: Jozef Kot, Jiří Josek
dramaturgia: Róbert Mankovecký
hudba: Róbert Mankovecký
scéna: Palo Andraško
kostýmy: Eva Farkašová
producent: Janka Zednikovičová
réžia: Marián Pecko
Osoby a obsadenie:
Kráľ Edward IV. – Štefan Kožka
Edward, princ z Walesu, potom kráľ Edward V.,
kráľov syn – Tomáš Mischura
Richard malý, kráľov syn – David Hartl
George, vojvoda z Clarenceu, kráľov brat –
Marek Geišberg
Richard, vojvoda z Gloucestra, potom kráľ
Richard III., kráľov brat – Robert Roth
Henry, gróf z Richmondu, potom kráľ
Henrich VII. – Milo Kráľ
Thomas Rotherham, yorský arcibiskup – Gregor
Hološka
Vojvoda z Buckinghamu – Alexander Bárta
Gróf Rivers, Elisabethin brat – Marcel Ochránek
Markíz z Dorsetu, Elisabethin syn – Juraj Hrčka
Lord Hastings – Ivan Vojtek
Lord Stanley – Ivan Šándor
Sir WIilliam Catesby – Petr Halberstadt
Sir James Tyrrel – Tomáš Mosný
Londýnsky starosta – Branislav Matuščin
Elisabeth, kráľovná, manželka Edwarda IV. – Eva
Pavlíková
Margaret, vdova po kráľovi Henrichovi VI.
– Dana Batulková
Vojvodkyňa z Yorku, matka kráľa Edwarda IV.,
Clarencea a Gloucestra – Mária Kráľovičová
Lady Anne – Táňa Pauhofová
Shorová – Mariana Mackurová
Vrah – Jozef Bujdák
Mešťanostovia, poslovia, strážcovia – Juraj
Smutný, Štefan Martinovič
Jedna z najslávnejších hier svetového divadelného repertoáru. Richard je pod maskou suveréna
človekom zožieraným neistotou a komplexom menejcennosti zo svojej fyzickej podoby a nedôstojného postavenia. Na prahu smrti sa jeho ja triešti
do tisícicih protichodných hlasov.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Pre Richarda III. si Roth našiel novú polohu hlasu s hlbším, zemitejším zafarbením, aj rečou tela
výborne vystihoval duševné stavy postavy. V jeho podaní je Richard III. nenávistným mrzákom,
ale aj klaunom, ktorý pred všetkými hrá jedno veľké divadlo. (…) Režisér Marián Pecko sa snažil hru
priblížiť divákovi, no ani jeho úprava nedokázala
odstrániť z hry všetky chybičky krásy – najmä zaľudnenosť a zdĺhavosť istých pasáží. Napriek tomu o invenčné riešenia nebola v inscenácii núdza.
Nechýbali ani silné a priam hypnotické obrazy podobné filmovému narábaniu s plynutím času či
s dôrazom na detail. V spojení s disciplinovaným
prístupom hereckého súboru tak nový letný shakespearovský titul ponúkol vkusné naštudovanie
a dobre odvedenú divadelnú prácu, čo pre tento
formát nebýva pravidlom.
Zuzana Ferusová, 18. 7. 2011, SME
(réžia)
Marián Pecko (r. 1958) pracoval v divadle ako
stavač dekorácií, herec, upratovačka… V súčasnosti je umeleckým šéfom a režisérom Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Od r. 1988 režíroval viac ako
sto predstavení v štyroch krajinách Európy. Pracuje
v divadle bábkovom, činohernom, v opere i v šapito. Je nositeľom významných divadelných ocenení.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Minerálna voda Budiš
43
44
O i d i p u s / S l ove n s ké ko m o r n é d i v a d l o M a r t i n
30. j ú n 2012
sobota
20:00
Záver festivalu
Národný dom
Sl ove ns ké ko m o r n é d i v a d l o M a r ti n
h l av ný p r o g ra m
Sofokles
Oidipus
dátum premiéry: 16. 12. 2011
preklad: Vojtech Mihálik
dramaturgia: Róbert Mankovecký
hudba: Róbert Mankovecký
scéna: Pavel Borák
kostýmy, bábky a masky: Eva Farkašová
realizácia masiek: Rafał Budnik
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
hudobníci: Stanislav Hybela, David Beinstein,
Róbert Mankovecký, Matej Mankovecký, Lukáš
Chytílek, Marián Frkáň
réžia: Roman Polák
osoby a obsadenie:
Oidipus – Marek Geišberg
Jokasta – Eva Gašparová
Kreón – Dano Heriban
Kňaz, posol, zbor – Michal Gazdík
Teiresias, Láiov posol, zbor – Ján Kožuch,
Náčelník zboru, zbor – Renáta Horňáková,
Nadežda Vladařová, Dominik Zaprihač
Hodnostár, zbor – Ľubomíra Krkošková
Hra o nezvratnosti osudu, ktorý nám je určený,
o nemožnosti meniť životnú cestu, ktorou kráčame – čo sa má stať, to sa i stane. Hra o vratkej hranici medzi šťastím a nešťastím. Slovami Sofokla:
„Nikdy nehovorte o smrteľnom človeku, že je šťastný. Len toho nazývajte blaženým, kto sa dostal bez
pohromy za hranicu života.“
(réžia)
Roman Polák po absolvovaní VŠMU v Bratislave v roku 1982 pôsobil v činohre Štátneho divadla v Košiciach, neskôr v Divadle SNP v Martine.
Výsledky jeho práce v martinskom divadle ho zaradili medzi najvýznamnejších divadelných režisérov
osemdesiatych rokov. Od roku 1990 trvá jeho spolupráca s Divadlom Astorka – Korzo ´90, bol tiež
umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice, ako režisér pracoval v SND Bratislava (bol aj riaditeľom činohry). Je tiež pedagógom réžie na DF
VŠMU v Bratislave.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Režisér Roman Polák text starý viac než 2400
rokov neaktualizuje. Naopak, využíva viac princípov charakteristických pre divadlo antického Grécka. Najvýraznejšie vo výtvarnej zložke. Živú hudbu k inscenácii navyše tvoria hudobníci pomocou
historických hudobných nástrojov, resp. ich replík.
(…) Inscenačný tím však rozhodne nevytvoril muzeálnu repliku. Rozhodol sa len ponechať ťažisko
inscenácie na textovej zložke. Nesnaží sa zvýrazniť
jednu konkrétnu líniu príbehu a následne ju aplikovať na jav charakteristický pre súčasnú spoločnosť,
ale necháva na divákovi, aby hľadal konotácie so
svetom, v ktorom žije.
Miro Zwiefelhofer, 21. 12. 2011, SME
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Duropack Turpak Obaly
45
46
N e p r e b u d e ný / D i v a d l o Co m m e d i a Po p ra d
30. j ú n 2012
sobota
23:30
Štúdio SKD
D i v a d l o Co m m e d ia Po p ra d
h l av ný p r o g ra m
Martin Kukučín /Vlado Benko
Neprebudený
dátum premiéry: 24. 3. 2012
dramatizácia, dramaturgia, scéna a kostýmy:
Vlado Benko
výroba kostýmov: Miriam Nagyová
hudba: Vincent Jaš
réžia: Vlado Benko
osoby a obsadenie:
Ondráš – Michal Novák
Mama, Bežanová, gazda, krajčír – Dušan Kubaň
Otec, totka, Bežan, gazda – Vlado Benko
Človečinou voňajúce zdivadelňovania literárnych
predlôh režisérom Vladom Benkom našli inšpiráciu
v Kukučínovej próze. Inscenácia sa zmocňuje obraznosti i myšlienkových východísk nastolených
predlohou. Scénická interpretácia dáva ešte viac
vyniknúť všeľudskej znakovosti postavy.
(réžia)
Vlado Benko (r. 1950) – dramaturg, herec, režisér
a zakladajúci člen súboru, ktorý vznikol roku 1968.
Od roku 1972 je jeho kmeňovým režisérom a vedúcim. Okrem toho účinkoval takmer v každej inscenácii a stvárnil vyše 50 postáv. Na prehliadkach
a festivaloch získal množstvo ocenení za réžiu, dramaturgiu, alebo herecký výkon. Súbor pod jeho
vedením mohli vidieť diváci v Tunisku, Švajčiarsku,
Kanade, Dánsku, či Monaku… Za režijný a herecký prínos v neprofesionálnom divadle získal v roku
2007 Cenu Jozefa Kronera.
(z recenzií)
Vlado Benko je zrejme majstrom v upravovaní (alebo prispôsobení?) rôznych námetov. Nepochybne má zdatných partnerov pre takúto prácu
v Dušanovi Kubaňovi a Michalovi Novákovi. Moje
pochybovanie tkvelo v tom, že námet mohol zvádzať k hladkému skĺznutiu do polohy viac komediálnej než dramatickej. Kto pozná predlohu vie, že
ide naozaj o drámu mentálne i fyzicky postihnutého Ondráša, s ktorým si zahrá Zuzka škaredú hru
nádeje a sklamania.
Zdanlivo jednoduchý príbeh z dedinského prostredia však vykresľuje naivný a úzky svet dobra
husiara Ondráša v paradoxe s oným „rozumným“
svetom necitlivosti, vylučovania tých iných, ktorí nie sú ako my. Toto vykreslenie zvládli jedinečný Ondráš v podaní Michala Nováka, a viac postáv
hrajúci Vlado Benko a Dušan Kubaň pozoruhodne presvedčivo. Jedným z kritérií dobrej divadelnej hry je, že divákovi je ľúto, že záverečná scéna je
naozaj záverečná. Bolo mi ľúto.
Mikuláš Argalács, publicista,
Podtatranský kuriér
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Model Obaly
47
48
Po č uj e š , m a m a , m ôj n á r e k / AU B a n s k á B ys t ri c a
25. j ú n 2012
pondelok
17:00
Štúdio SKD
AU B ans k á B ys tr i c a
d o t y k y a s p oj e n i a J u n i o r
Vojislav Savić
Počuješ, mama, môj nárek
dátum premiéry: 1. 2. 2012
dramatizácia: Ľuboslav Majera
preklad: Ján Jankovič
scéna: Vladimír Čáp, Jaroslav Valek
kostýmy: Zuzana Formánková
réžia: Ľuboslav Majera
Osoby a obsadenie:
Muž – Ján Bavala
Javorka – Terézia Brodňanská
Javorka – Michaela Domovcová
Sestra – Lucia Hrašková
Muž – Ľudovít Košík
Leksa – Petra Kriváčková
Radivoje – Michal Kucer
Andrija – Luka Kuzmanović
Nenand – Ján Marcinek
Leksa – Barbora Marcinová
Andrija – Jakub Muranský
Javorka – Romana Packová
Sestra – Petra Sabová
Andrija – Matej Struhár
Sestra – Petra Ševčíková
Rodoljub – Mário Zeumer
Hra Vojislava Savića je psychologickou sondou
do života mnohopočetnej srbskej rodiny. V nej
vládne železnou rukou otec – človek absolútne
cynický a sarkastický. Každý z jeho troch synov je
svojím spôsobom poznačený: Nenad je na vozíčku, Radivoje je mentálne mierne zaostalý (navyše impotentný), a tretí syn Andrija je psychiatrický
pacient. Nezdravú atmosféru v rodine vystupňuje príchod Andriju, ktorý je od prvého momentu
fascinovaný manželkou svojho brata, ktorej preukazuje svoj sexuálny záujem. Slová „počuješ, mama, môj nárek“ prichádzajú od zúfalého Radivojeho, hľadajúceho márnu útechu u matky. Pre rodinu
nie je nevera žiadny problém. Radivoje tak zostáva
so svojím nárekom sám. Inscenácia ukazuje okrem
pohľadu na spoločenskú morálku aj rodové stereotypy, kde jednoznačne vládne patriarchát.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Giset
(réžia)
Ľuboslav Majera (r. 1951), rodák z Báčskeho Petrovca vyštudoval divadelnú réžiu na bratislavskej
VŠMU. Od roku 1975 vytvoril viac ako stodvadsať
divadelných réžií, sto rozhlasových hier, získal viacero významných ocenení. Na Slovensku spolupracuje nielen s profesionálnymi súbormi, ale aj
s ochotníkmi. Ako pedagóg pôsobí na Akadémii
umení v Novom Sade a v Banskej Bystrici.
49
50
V ý n o s n é m i e s t o / D i v a d l o L a b D F VŠM U B ra t i s l av a
25. j ú n 2012
pondelok
19:00
Národný dom
D i v a d l o L ab D F VŠM U B ratis l av a
d o t y k y a s p oj e n i a J u n i o r
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Výnosné miesto
dátum premiéry: 2. 4. 2012
dramatizácia: Lukáš Brutovský, Miroslav Dacho
preklad: Ján Ferenčík, Ružena Dvořáková-Žiaranová, Leoš Suchařípa
dramaturgia: Miroslav Dacho
scéna: Zuzana Hudáková
kostýmy: Veronika Ďurišová, Laura Štorcelová
pohybová spolupráca: Elena Lindtnerová
réžia: Lukáš Brutovský
osoby a obsadenie:
Aristarch Vladimirič Vyšnevskij – Lukáš Dóza
Anna Pavlovna Vyšnevská – Dominika
Kavaschová/Petra Molnárová
Akim Akimič Jusov – Oto Culka
Onisin Panfilič Belogubov – Daniel Žulčák
Elisata Gerasimovna Kukuškinová – Kamila
Antalová
Julinka – Alexandra Palatínusová
Polina – Anna Nováková
Dosužev – Richard Blumenfeld
Prvý Úradník – Lukáš Pavlásek
Druhý Úradník – Michal Kalafut
Anton Vasilij, Grigorij – Jakub Lorencovič
Vasilij Nikolajič Žadov – Daniel Fischer
Študovaný úradník Žadov, plný ideálov, postupne prichádza na to, že statočná chudoba je síce
pekná v divadle, ale nedá sa preniesť do života.
Uvedomuje si, že vzdelanie je nanič. A že jeho generácia nie je iná ako ostatné. Takže neostáva nič
iné, ako mať výnosné miesto, známych obchodníkov a prijímať úplatky. Pretože až potom si môže
zatancovať, až potom sa môže tešiť zo života. Aktuálny satirický pohľad na to, ako sa získava
výnosné miesto, aké z neho plynú výhody, ale aj
o tom, aký smiešny je človek, ktorý výnosné miesto
spochybňuje, dokiaľ ho sám nepotrebuje.
(réžia)
Lukáš Brutovský (r. 1988), vyštudoval katedru
divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU. Je autorom
viacerých divadelných hier a krátkych textov pre
rozhlas. Pôsobí aj ako prekladateľ.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Model Obaly
51
52
D n i z o s n ov E i n s t e i n ovcov / Ar t ce nt r u m Ch l i e b a h r y St a rá Pa z ov a , S rb s ko
1. j ú l 2012
nedeľa
16:00
Národný dom
Ar t centrum Chlieb a hr y Stará Pazova, Srbsko
d o t y k y a s p oj e n i a h o s ť
Miroslav Benka
Dni zo snov Einsteinovcov
dátum premiéry: 3. 3. 2012
autor, scéna, kostýmy, réžia: Miroslav Benka
osoby a obsadenie:
Starena – Mária Chlebianová
M. M. Mileva Márićová – Marína GašparováBaková
A. E. Albert Einstein – Andrej Vereský
Smrť – Zdenko Kožík
Einsteinove deti:
Liserl – Jana Rumanová
Hans Albert – Branislav Pop
Eduard – Dárko Opavský
V posledný deň svojho života, v smrteľnej agónii, Mileva Márićová, manželka geniálneho Alberta
Einsteina, končí svoje posledné svedectvo – Dni zo
snov Einsteinovcov… Ide o vymyslený denník, ktorý sa začína dňom, kedy dostala prvý list od svojho
milovaného kolegu zo štúdií.
Pri písaní drámy Dni zo snov Einsteinovcov autor
Miroslav Benka čerpal predovšetkým autentických
svedectiev z ľúbostných listov Milevy Márićovej
a Alberta Einsteina uverejnených v knihe The love
Letters. Vytvára tak svojrázny dramatický tvar, ktorý si svojou univerzálnou témou a dojímavou tragikou nájde cestu k početnému obecenstvu.
Miroslav Benka (1956) – režisér, scenárista, dizajnér, pedagóg, významný umelec z bývalej Juhoslávie. Vyštudoval herectvo na Akadémii umení
v Novom Sade, neskôr réžiu v Belehrade. Režíroval
viac ako šesťdesiat inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru. Režijne sa podpísal
aj pod dokumentárny film, televízne vysielania, hudobné klipy, rozhlasové hry a multimédiá. Jeho inscenácie boli zaradené do programu popredných
divadelných festivalov. Počas občianskej vojny
v bývalej Juhoslávii pôsobil v Slovenskej republike.
(z recenzií)
Miroslav Benka originálne prispel k celkovému trendu divadla v ex Juhoslávii predstaveniami zriedkavej krásy, ktorej je všestranným tvorcom.
Jovan Ćirilov, ambasádor UNESCO,
divadelný expert, riaditeľ festivalu BITEF,
Belehrad
Miroslav Benka dokáže realizovať dozaista špičkové umelecké štandardy. Prináša jednu vysoko divadelne emancipovanú formu, jeden podstatne
odlišný jazyk realizovaný na scéne mimo divadelných metropol… To je niečo, čo by štát mal a musí
podporiť na všetkých možných úrovniach, pretože
je to veľké umenie!
Prof. PhDr. Ivan Medenica, teatrológ,
divadelný kritik týždenníka ČAS, Belehrad
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili Zlaté kúpele Turčianske Teplice
53
54
Ch o r e a S l ov a c a – Ta n e č n é e t u d y p r e S ĽU K / S ĽU K B ra t i s l av a
26 . j ú n 2012
22:00
utorok
Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
S ĽU K B ratis l av a
dátum premiéry: 11. 12. 2010
námet: Juraj Hamar
scenár: Juraj Hamar, Stanislav Marišler
dramaturgia: Lenka Dubníčková
hudba: Stanislav Palúch, Marcel Comendant,
Henrich Leško
scéna: Marek Hollý
kostýmy a masky: Katarína Holková
choreografia: Ladislav Cmorej, Simona
Machovičová, Stanislav Marišler, Barbora
Morongová, Ján Ševčík, Vladimír Michalko
projekcia: Tono Szomolányi, Peter Neštepný
spolupráca na realizácii kostýmov: Petra
Poórová
réžia: Peter Maťo
Účinkujú:
Tanečný súbor SĽUK-u:
Sára Danielová, Róberta Dinová, Patrik Frena,
Vladimír Frištik, Marek Grega, Igor Hajdučík,
Veronika Horváthová, Klaudia Kordošová,
Noemi Kovácsová, Miroslava Kováčová,
Rastislav Kravianský, Martin Lisoň, Roman
Majer, Mária Miklovičová, Ondrej Mlynárik,
Adriana Mudrochová, Kamila Ochabová, Matej
Oškera, Peter Rakyta, Adam Ryba, Tatiana
Šimuneková, Katarína Ťapáková, Matej Tkáč,
Jana Tomaškovičová, Zuzana Trimajová
ve č e r n é n á m e s t i e
Juraj Hamar, Stanislav Marišler
Chorea Slovaca
– Tanečné etudy pre SĽUK
Ľudová hudba SĽUK-u:
Zuzana Pokorná, Jozef Lednický, Peter Rogel,
Peter Mikulec, Matej Šajgalík, Pavol Vician,
Andrej Jarolín, Hana Varmužová, Juraj Dufek
Spevácka skupina SĽUK-u:
Mária Straková, Zuzana Broszová, Kristína
Mikitová, Adriana Jarolínová, Silvia Vitteková,
Mária Nagyová
V tanečnej inscenácii CHOREA SLOVACA dáva
SĽUK priestor mladej generácii slovenských umelcov. Choreografi sa pri tvorbe inšpirovali fragmentmi z pôvodných ľudových tancov. Tie potom originálnym spôsobom spracovali, ako už podtitul
programu napovedá, do tanečných etúd. V hudobných úpravách sa autori pohrávajú so špecifikami autentických hudobných predlôh, posúvajú
ich do nových foriem a spájajú do nových hudobných i obsahových kontextov.
(réžia)
Peter Maťo (r. 1961) vyštudoval divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave. Ako herec stvárnil desiatky postáv v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene,
účinkoval v mnohých filmoch a televíznych inscenáciách. Scenáristicky, režijne alebo ako asistent
choreografa spolupracoval s viacerými divadlami.
Venuje sa aj divadelnej kritike.
(z recenzií)
V porovnaní s ostatným, oveľa konzervatívnejším programom SĽUK-u je Chorea Slovaca jednoznačne „inou” inscenáciou, aj keď nemožno
po­vedať, že v širšom ako slovenskom kontexte novátorskou. Nové, na Slovensku nevidené, je to, že
na odkaz minulých prejavov ľudovej tvorby sa pozerá očami mladej gene­rácie umelcov, z ktorých
ide smršť živej energie a chuti odovzdať odkaz súčasnému obecenstvu jazykom jemu blízkym a tak
folklór definitívne neposlať do minulosti.
Marek Godovič, Salto, č.1, r. 2011
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili Zlaté kúpele Turčianske Teplice
55
56
C a r m e n / Št á t n a o p e ra B a n s k á B ys t ri c a
27. j ú n 2012
22: 00
streda
Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
Št átna o p e ra B ans k á B ys tr i c a
ve č e r n é n á m e s t i e
Prosper Mérimée/ Dana Dinková
Carmen
dátum premiéry: 27. 4. 2012
libreto: Henri Meilhac a Ludovic Halévy
preklad: J. Klen, K. Hájek
dramaturgia: Lenka Horinková
hudba: Georges Bizet, Rodion Ščedrin
scéna: Lucia Šedivá
choreografia: Dana Dinková
kostýmy: Adriena Adamíková
réžia: Dana Dinková
osoby a obsadenie:
Carmen – Beata Gaálová
José – Andrej Andrejkovič
Veštica (Smrť) – Katarína Perencseiová
Micaela – Veronika Szabová
Toreador – Marián Ďurčo
Flamenco kapela Los Remedios:
Stanislav Kohútek, Zuzana Fujacová, Matúš
Kohútek, Juraj Paška
Spoluúčinkuje balet Štátnej opery a hostia
Známy titul Carmen ako celkom nový umelecký
tvar – spojenie hudby G. Bizeta a R. Ščedrina s tancom, spevom a hovoreným slovom pri ponechaní základnej témy. Cieľom predstavenia je určitým
spôsobom nastaviť zrkadlo našej spoločnosti. Náš
dej nesie príbeh Carmen, Josého, Toreadora a Micaely. Ako hovorí režisérka Dana Dinková – Carmen
je temperamentný príbeh, plný emócií. Príbeh ženy, ktorá hľadá lásku. Režisérka a choreografka sa
prostredníctvom Carmen pýta, čo pre dnešné ženy znamená láska a sloboda.
(réžia)
Dana Dinková, tanečná choreografka a herečka,
pôsobí v Štátnej opere, pracovala pre operetné divadlo v rakúskom Badene, Slovenské národné divadlo, Štátne divadlo Košice, Divadlo Nová scéna
v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Aréna v Bratislave, Dom umenia Piešťany. Je laureátkou Česko-slovenskej choreografickej súťažnej
prehliadky s tanečnou drámou Zjazvené spomienky. Doposiaľ vytvorila deväť divadelných predstavení vo vlastnej réžii a choreografii, pracovala aj na
multižánrových dielach.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Duropack Turpak Obaly
57
58
R OS E , M O N OS / B a l e t B ra t i s l av a
28 . j ú n 2012
22:00
štvrtok
Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
B al e t B ratis l av a
ve č e r n é n á m e s t i e
3balet
ROSE, MONOS
dátum premiéry: 29. 12. 2012
ROSE
domácimi a zahraničnými choreografmi. Pedagogicky sa orientuje na súčasné tanečné techniky.
Momentálne pôsobí v zoskupení DEBRIS company.
hudba: Jozef Vlk
scéna Tom Ciller
asistent choreografie: Daniel Raček
kostýmy: Katarína Holková
réžia: Jozef Vlk
choreografia: Stanislava Vlčeková
MONOS
hudba: Yann Tiersen
realizácia scény: Kollektiv, s.r.o.
kostýmy: Ľudmila Várossová
choreografia: Mário Radačovský
účinkujú:
Daniel Corbeil, Arthur Abram, Natasa Dudar,
Katarína Košíková, Natália Némethová, Tamás
Csizmadia, Luca Scarpa, Andrej Szabo
Inscenácia je inšpirovaná nadčasovým dielom
významného predstaviteľa impresionistickej francúzskej literatúry Marcela Prousta a jeho románu Hľadanie strateného času. Autori sa zamerali na
Proustov formálny odkaz, jeho mikroskopický jazyk odhaľujúci tajomnú ríšu spomienok. Hlavný
predstaviteľ Swan hypnotizuje svoje spomienky
a v priepasti času si užíva vôňu ruže.
(choreografia)
Stanislava Vlčeková absolvovala Konzervatórium v Banskej Bystrici a Hudobno-tanečnú fakultu
VŠMU v Bratislave. Pôsobila v Štúdiu tanca Banská
Bystrica, spolupracovala s viacerými významnými
účinkujú:
Katarína Košíková / Katarína Kaanová, Arthur
Abram / Tamas Csizmadia, Andrej Szabo / Dan
Datcu, Dominik Vačok / Luca Scarpa, Mário
Radačovský / Andrej Szabo, Daniel Corbeil
pôsobil v Haagu, v Montreale, aj v bratislavskom
SND. Choreograficky začal tvoriť v roku 2002 a doteraz vytvoril viac ako desiatku menších choreografických opusov. Pôsobil na pozícii riaditeľa Baletu Slovenského národného divadla od roku 2006
do mája 2010. Od roku 2011 je umeleckým riaditeľom nezávislého tanečného súboru Balet Bratislava.
(z recenzií)
Devízou trinástich členov Baletu Bratislava je
tanečné majstrovstvo a dokonalá pripravenosť
zvládnuť nové štýly. Vydarený pokus otvoriť sa
tvorcom „z iného brehu” je príkladom, ako možno
ponúknuť profesionalitu spojenú s progresivitou.
Eva Gajdošová, Pravda, 24. 1. 2012
Monos sa zaoberá témou sebareflexie. Skúmať,
pozorovať a hľadať v sebe to, čo je správne, spravodlivé a pravdivé nám pomáha nachádzať hodnoty a orientovať sa vo svete okolo nás. Pri hľadaní vlastnej cesty sa často strácame v spleti vzťahov,
problémov a praktických prekážok a tu samota
môže znamenať katarzný moment.
(chorografia)
Mário Radačovský absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave. Ako tanečník
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
59
60
29. j ú n 2012
piatok
ve č e r n é n á m e s t i e
e ll e d ans e B ratis l av a
Normaly day,
bez začiatku bez konca,
Their memories
choreografie: Ján Hromada, Jana Tereková
a Radoslav Piovarči, Stanislava Vlčeková
autori a choreografia: Ján Hromada, Radoslav
Piovarči, Jana Tereková, Stanislava Vlčeková
dramaturgia: Šárka Ondrišová
svetelný dizajn: Róbert Polák
hudba: Jozef Vlk
účinkujú:
Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek, Michal
Heriban, Jana Tereková, Rado Piovarči, Zuzana
Hianiková, Zuzana Sehnalová, Klaudia Vargová,
Edita Antalová, Michaela Šimonová, Jana
Šuchová
Improvizácia (bez začiatku bez konca) Jana
Tereková a Radoslav Piovarči
Normal Day
Interpreti elledanse Company naštudovali predstavenie, ktoré reflektuje štýl života, myslenia, vzťahov, ktoré zažívame každodenne. Často je to spletitá sieť ľudí bez mien, prchavé okamihy vzájomných
29. j ú n 2012
22:00
piatok
Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
e ll e d ans e B ratis l av a
ve č e r n é n á m e s t i e
Šárka Ondrišová
Večer súčasného tanca
B al e t B ratis l av a
kontaktov. Choreografia inovatívne pracuje s veličinou času a zmenami uhla pohľadu.
Ján Hromada pôsobil ako tanečník v Divadle
Nová scéna, SND, Štátnom bábkovom divadle
v Bratislave, v elledanse ako interpret aj choreograf.
Spolupracoval na obnovených premiérach muzikálov v Čechách, na Slovensku a v Nemecku.
bez začiatku bez konca
Kontaktná improvizácia dvoch talentovaných
mladých tanečníkov. Zastavili čas a zobrali si ho pre
seba, takže mágii pohybu sa nevyhnete.
Jana Tereková je tanečníčka a performerka.
Spolupracovala so Šárkou Ondrišovou a Borisom
Nahálkom v elledanse.
Radoslav Piovarči je tanečník a performer. Pôsobil v Štúdiu tanca v Banskej Bystrici a v nemeckom
Staatstheater Kassel.
Their Memories
Tanečné predstavenie o spomienkach v každom z nás, ktoré sa zvláštnym spôsobom vynárajú
medzi riadkami v rozčítanej knihe. Niektoré veci by
sme zapisovať nemali.
Stanka Vlčeková je tanečníčka, choreografka
a pedagóg. Od r. 2006 je členkou fyzického divadla Debris Company, divadla SKRAT. Choreografickej
tvorbe sa venuje od roku 2006.
B al e t B ratis l av a
FROST (3balet)
choreografia: Šárka Ondrišová, Boris Nahálka
dramaturgia: Lucia Holinová
námet: Boris Nahálka
hudba: Peter Groll
kostýmy: Zuzana Hudeková
svetelný dizajn: Robert Polák
Boris Nahálka vyštudoval ekonómiu, venuje sa
tancu, divadlu a hudbe. Od roku 1997 žil a pôsobil
ako umelec v Portugalsku, od roku 1993 v Nemecku, kde pôsobí dodnes. Spolupracuje s významnými osobnosťami súčasného tanca.
Šárka Ondrišová je absolventkou VŠMU v Bratislave, odboru choreografia baletu. Spolupracuje
s mnohými bratislavskými divadlami
účinkujú:
Arthur Abram, Daniel Corbeil, Tamas Csizmadia,
Luca Scarpa, Andrej Szabo, Klaudia Bittererová,
Alexa Capareda, Natasa Dudar, Katarína
Kaanová, Natália Némethová / Katarína
Košíková
Inšpiráciou pre vznik diela bola téma chladu
a mrazu. Tvorcovia ju však nechápu len ako prejav
zimy, ale posúvajú ju do širšej roviny metafory. Je
to chlad v nás, v našich vzťahoch, ktorý nás vie raniť, vyvolať smútok …
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili Zlaté kúpele Turčianske Teplice
61
62
30. j ú n 2012
22:00
sobota
Zlaté kúpele Turčianske Teplice pódium
D i v a d l o Štú d i o t an c a B ans k á B ys tr i c a
ve č e r n é n á m e s t i e
Milan Tomášik
Veselosti minulosti
dátum premiéry: 18. 5. 2012
hudba: Katarína Máliková
scéna, kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
svetelný dizajn: Ján Čief
asistent choreografa: Gyula Cserepes
choreografia: Milan Tomášik
účinkujú:
Tibor Trulík, Denisa Benčaťová, Miroslava
Peterská, Lenka Rajchmanová, Michal Štefkovič
hudobná realizácia:
husle – Andrej Turčin, Veronika Turčinová
priečna flauta – Katarína Lepková
spev, vokály – Katarína Máliková
zobcove flauty, syntetizátor, mix&mastering
– Dušan Ivan
Jadrom predstavenia je rytmus, muzikalita a tanečnosť. Predstavenie je rozdelené na dva svety,
prvý znázorňuje minulosť v podobe rekonštrukcie historického, anglického tanca z čias renesancie a súčasnosť, na strane druhej je zobrazená
vzťahom tanečníka do svojho dýchania. Dych ako
pravidelný alebo nepravidelný pulz, ktorý priamo
ovplyvňuje kvalitu i obsah pohybu.
(choreografia)
Milan Tomášik pochádza z Prievidze, v súčasnosti žije a tvorí v Slovinsku a v Belgicku. Je absolventom Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, študoval na VŠMU v Bratislave a v roku 2004
absolvoval medzinárodnú tanečnú akadémiu tanca P.A.R.T.S. v Bruseli. Roku 2001 sa stal držiteľom
štipendia Dance Web na festivale ImpulsTanz vo
Viedni a v tom istom roku absolvoval európske turné s holandskou skupinou MAPA.
(referencie)
Ako môže pravidelný, ale zvýraznený pulz dychu ovplyvniť rytmus hýbania, tancovania? Čo sa
stane, ak na určitý čas vedome zastavím dych, ale
pohyb pokračuje? Čo sa stane, ak na určitý čas vedome zamrznem v danej póze a zvýraznený dych
zrytmizujem? Aký efekt, časovo síce veľmi krátky,
ale fyzicky náročný prinesie tento stav? Vedomé
a štruktúrované dýchanie je preto jedným z hlavných elementov vzťahu rytmu k telu i k hudbe.
Z tlačovej správy k premiére
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili Zlaté kúpele Turčianske Teplice
63
64
26 . j ú n 2012
utorok
9:30
Národný dom
Sp išs ké d i v a d l o Sp išs k á N ov á Ve s
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Ladislav Farkaš
Tri prasiatka a vlk
dátum premiéry: 25. 3. 2012
dramaturgia: Petra Štorcelová
scéna a kostýmy: Jaroslav a Miroslav Daubravovci
hudba: Dávid Kollár
réžia: Srdjan Sekitski
osoby a obsadenie:
Ňaf – Mikuláš Dzurík
Ňuf – Daniela Švolíková
Nif – Matej Erby
Vlk – Mikuláš Macala
Líška – Denisa Macalová-Ďuratná
Ježko – Pavol Sedlačko
Klasická krochkajúca rozprávka o troch ružových pupkáčoch – Ňafkovi, Nifkovi a Ňufke, ktorí
na vlastnej prasiatkovskej koži pocítia, že postaviť
si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa
žaluďmi a leňošiť. Taktiež im ich kvíkajúce srdiečko našepká, ako zvíťaziť nad pažravým Vĺčkom-Tĺčkom. A prekvapenie na záver – príde i Zajko!
(réžia)
Belehradský rodák Srdjan Sekicki (r. 1977) vyštudoval divadelnú réžiu na Fakulte dramatických
umení AU v Banskej Bystrici. Na Slovensku režíroval
študentské predstavenia, ochotníkov a neskôr spolupracoval s profesionálnymi divadlami. Od sezóny
2010/2011 je interným režisérom Spišského divadla.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Nadácia Mondi SCP
27. j ú n 2012
streda
9:30
Štúdio SKD
Sl ove ns ké ko m o r n é d i v a d l o M a r ti n
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Branislav Jobus
Muflón Ancijáš
dátum premiéry: 21. 10. 2011
dramaturgia: Róbert Mankovecký
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Silvia Zubajová
hudba a texty piesní: Dano Heriban, Branislav
Jobus
réžia: Ján Luterán, Mariana Ďurčeková
osoby a obsadenie:
Muflón Ancijáš – Dano Heriban
Milica, múmia – Lucia Jašková
mama muflónica, čínsky robotník,
turistka Pepina, islandský futbalista, Soľný stĺp –
Eva Gašparová
mladá muflónica Egreša, predavačka, ťava
Nezábudka,
islandský futbalista, princezná Onofrejka –
Nadežda Vladařová
skladník, vodník, český turista Pepa,
šprintér Kandeláber, doktor – Dominik Zaprihač
záchranár, čínsky robotník, pelikán Štefan,
islandský futbalista, Dutan Veľký – Tomáš
Tomkuljak
Spisovateľ, hudobník, textár a hudobný skladateľ Branislav Jobus, známy ako líder skupiny
Karpatské chrbáty, je autorom detskej knižky, ktorá je predlohou našej divadelnej verzie rozprávky o muflónovi Ancijášovi. Režijno-dramaturgický tandem Ján Luterán a Mariana Ďurčeková sa
vo svojej dramatizácii zameral na najzaujímavejšie a najdivadelnejšie príbehy a situácie z Jobusovej knižky. Muflón Ancijáš na svojom kamióne odchádza z domu, aby na potulkách svetom prežil
mnohé zaujímavé dobrodružstvá. Všade ich čaká
veľa zážitkov, a najmä všade, kde sa to len dá, pomáhajú.
(z recenzií)
Tento úprimný príbeh sa začína na preplnenom
javisku Štúdia SKD Martin. Na scéne je hojdacie
kreslo, klietka, piecka, akvárium, kuchynské poličky,
posteľ a iný bytový nábytok. Zo stropu visí ventilátor. Po prvom obraze doma sa všetko mení na kamión, jeho jednotlivé prívesy a krajiny, ktoré muflón precestuje. Tento princíp hrania sa, že niečo je
niečo iné, je detskému divákovi veľmi blízky. Vyrábajú si bunkre z kusov nábytku, hrniec je prilba, varecha meč, stolička kôň. Preto uverili tvorcom ich
nápady.
Barbora Paliková, 21. 10. 2011, IS.theatre.sk
(réžia)
Mariana Ďurčeková a Ján Luterán sú absolventmi réžie divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Svoju kariéru úspešne odštartovali v profesionálnych divadlách prenesením
absolventskej autorskej inscenácie Bola raz jedna trieda do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Spolupracovali taktiež na autorskej inscenácii projekt.
svadba, ktorá mala premiéru na Stanici Žilina-Záriečie v Žiline a následne získala hlavnú cenu festivalu Nová Dráma 2010 – Grand prix. Táto tvorivá režisérska dvojica sa prevažne venuje inscenovaniu
autorských a súčasných divadelných textov.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Nadácia Mondi SCP
65
66
28 . j ú n 2012
štvrtok
9:00
Štúdio SKD
St ar é d i v a d l o K ar o l a Sp iš á k a v N itr e
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Ondrej Spišák/Veronika Gabčíková
Cesta do krajiny Tuwim
dátum premiéry: 10. 6. 2011
preklad poézie Juliana Tuwima: Miroslav Válek
dramaturgia: Veronika Gabčíková
scéna a kostýmy: Szilárd Boráros
hudba: Eugen Gnoth
pohybová spolupráca: Šárka Ondrišová
réžia: Ondrej Spišák
Bublinka – Andrea Sabová
Bublinka – Katarína Petrusová
Pán profesor – Radovan Hudec
Pierot – Miloš Kusenda
Kapitán – Milan Votela
Cesta do krajiny Tuwim je cestou do krajiny fantázie a sna v sprievode záhadných, no veselých divadelných bytostí, ktoré vás naučia plniť si aj tie
najtajnejšie sny. Predstavenie je určené deťom od
troch rokov.
(réžia)
Ondrej Spišák (r. 1965) absolvoval Katedru Alternatívneho a bábkového divadla v Prahe v roku
1986. Za dobu svojho profesionálneho pôsobenia
spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku.
V súčasnosti je riaditeľom Starého divadla v Nitre.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Model Obaly
29. j ú n 2012
piatok
9:30
Národný dom
D i v a d l o J ána Pal ár ik a Tr nav a
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Ulrich Hubb
Traja tučniaci
dátum premiéry: 11. 3. 2012
dramaturgia: Miro Dacho
scéna a kostýmy: Eva Farkašová
hudba: Juraj Bielik
texty piesní: Miro Dacho
réžia: Juraj Bielik
osoby a obsadenie:
Prvý tučniak – Gregor Hološka
Druhý tučniak – Miroslav Beňuš
Tretí tučniak – Michal Jánoš
Holubica – Kristína Tóthová
Orchester Noe – Barbora Bazsová, Jozef Bujdák,
Martin Križan
Holubica im na chvíľu uverí. Ale ako to všetko dopadne? Tučniaky vďaka dôvtipu, sile kamarátstva,
ale aj schopnosti hrať, hrať sa, či hrať na hudobné
nástroje, prežijú aj potopu sveta.
Táto úspešná komédia pre malých aj veľkých,
tučných aj chudých mala premiéru v apríli 2006
v Badisches Staatstheater Karlsruhe, v réžii samotného autora, v tom istom roku sa dočkala rozhlasovej verzie.
Inscenácia je určená pre deti od 6 rokov.
(réžia)
Juraj Bielik (r. 1985), dramaturg a režisér absolvoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave v ročníku prof. Vladimíra Strniska inscenáciou N. Ostrovského Nemá kocúr večne hody. Táto inscenácia
získala ocenenia na medzinárodných festivaloch
v Prahe a Ríme. V súčasnosti pôsobí ako interný
doktorand DF VŠMU a dramaturg a režisér Divadla Malá scéna STU Bratislava.
Zábavný a pritom poučný príbeh o troch kamarátoch – tučniakoch, ktorí prežijú potopu sveta.
Do pokojného tučniačieho života prilieta holubica, ktorá prináša správu o potope sveta, ako aj
o tom, že zachrániť sa môžu len dvaja z troch kamarátov. Pre nich to nie je dôvod na zúfalstvo, ale
na hľadanie odvážneho a originálneho riešenia.
Jedného schovajú do kufra, aby sa mohli prepašovať na Noemovu Archu – na loď, ktorá ich má zachrániť pred potopou. Holubica, ktorá kontroluje
cestujúcich pred vstupom na palubu, je z tučniakov a ich počtu zmätená. Vo chvíli, keď ich žiada,
aby otvorili kufor a tým sa prezradili, ozve sa z neho hlas boží (v skutočnosti je to jeden z tučniakov).
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Nadácia Mondi SCP
67
68
30. j ú n 2012
sobota
9:30
Národný dom
B áb kové d i v a d l o na R á z ce s tí B ans k á B ys tr i c a
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Charles Perrault/Bela Schenková
Kocúr v čižmách
dátum premiéry: 18. 3. 2012
dramaturgia: Kristína Chlepková
scéna a kostýmy: Barbora Zichová
hudba: Jana Štromská
réžia: Bela Schenková
(réžia)
Bela Schenková absolvovala DAMU, odbor bábkoherectvo. Je autorkou scenárov, herečkou, režisérkou a principálkou divadla ANPU, ktoré reprezentuje českú alternatívnu scénu. Do roku 2008
tvorila predstavenia výlučne pre dospelé publikum. Prvé predstavenie pre rodiny s deťmi naskúšala v Austrálii v roku 2009.
osoby a obsadenie:
Mačka v čižmách – Marianna Mackurová
Kráľovná, princezná – Eva Dočolomanská
Princezná – Ivana Kováčová
Kráľ, princezná – Juraj Smutný
Jano, gróf, vojak – Peter Butkovský
Vojak – Alena Sušilová
(z recenzií)
Bábkové divadlo na Rázcestí dlhodobo usiluje v
tvorbe pre deti vyhýbať sa v súčasnosti rozšírenej
konzumnosti a ilustratívnosti. Veci pre deti sa cukríkovo zjednodušujú, bystrické divadlo na Rázcestí
používa divadelný znak, mágiu.
Iva Škripková pre agentúru SITA
Autorom predlohy, klasickej francúzskej rozprávky z konca 17. storočia, je Charles Perrault.
Postavičku prefíkaného kocúra však nevymyslel
on. Už pár storočí pred ním boli zvierací hrdinovia a zvieracie hrdinky súčasťou indických príbehov. Okrem nich sa Perrault pravdepodobne inšpiroval aj príbehom publikovaným v roku 1553,
veľmi podobným Kocúrovi v čižmách, akurát, že
hlavnou hrdinkou bola mačka! Rovnako tak je tomu aj v Bábkovom divadle na Rázcestí! Adaptácia
známej rozprávky Charlesa. Perraulta priniesla do
BDNR svojráznu poetiku. Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporila Nadácia Mondi SCP
26 . j ú n 2012
utorok
14:00
Telekom pódium
Pr e š p o r s ké d i v a d l o B ratis l av a
pouličné divadlo
Ivan Blahút
Končérto dy komediánty
dátum premiéry: 26. 2. 2012
dramaturgia: Ivan Blahút
scéna a kostýmy: Ján Kocman
pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
réžia: Ivan Blahút
(réžia)
Režisér Ivan Blahút (r. 1964) po štúdiu divadelnej réžie na VŠVU pracoval na viacerých slovenských profesionálnych scénach, vyskúšal si aj prácu
herca, umeleckého šéfa, televízneho moderátora,
scenáristu. Ako autor sa tvorivo podieľal na vzni-
osoby a obsadenie:
Etela – Judita Hansman
Klotilda – Elena Kolek Spaskov
Gregor – Štefan Richtárech
ku trnavských inscenácií Palunko a Augustín, pre
Prešporské divadlo napísal hry Konkurz, Tretia farba Evy, Niečo málo o ženách, Dvere. Režíroval Urbánkovho Škriatka, Gogoľovu ženbu, Moliérovho
Lakomca a i.
Rozprávka pre deti od troch do sto rokov, o troch
klaunoch, ktorí v skutočnosti ani klaunmi nie sú.
Na začiatku by mali byť traja klauni, šašo Perdol,
šáša Grimáša a klaun Ka. A tu sa hneď začína motanica! Šašo Perdol sa zamiluje, čo by ani nebolo až
také zvláštne, ale vyvolená jeho srdca môže s ním
ísť na rande akurát v čase, keď má mať on toto vystúpenie. Šašo Perdol sa preto rozhodne poprosiť
svojho priateľa Gregora, aby to vzal za neho, vraj
tam budú ešte jeho dvaja kolegovia, ktorí to odohrajú aj za neho a on tam bude len do počtu…
Šaša Grimáša tiež posiela za seba náhradníčku,
kamarátku Etelu. Aj klaun Ka pošle za seba Klotildu.
Takže na tomto vystúpení sa stretnú klauni, ktorí
vlastne ani klaunmi nie sú…
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
69
70
27. j ú n 2012
streda
14:00
Telekom pódium
t vo ri v á d i e l ň a
Mím Miroslav Kasprzyk
Nebojte sa pantomímy
Tvorivá dielňa pantomímy
Otvorená hodina výučby panotmímy pre verejnosť, všetkých nehercov, hercov, deti aj okoloidúcich
Miroslav Kasprzyk popri vlastnej umeleckej ceste otvára dvere pantomímy všetkým ľuďom a záujemcom. Pôsobí ako pedagóg na viacerých školách, ale vedie aj letné tábory. Jeho tvorivé dielne
pantomímy bývajú súčasťou rôznych divadelných
projektov a letných festivalov. Vyskúšajte si jeho
tvorivý potenciál priamo na pódiovom vyučovaní pantomímy.
Tvorivú dielňu na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
27. j ú n 2012
streda
21:00
foyer Štúdia SKD
dátum premiéry: 27. 6. 2012
slovenská premiéra
námet: Miroslav Kasprzyk
scenár: Miroslav Kasprzyk a Andrej Kalinka
dramaturgia: Andrej Kalinka
hudba: Andrej Kalinka
scéna a kostýmy: Miroslav Kasprzyk
rekvizita: Lukáš Javoš
réžia: Miroslav Kasprzyk a Andrej Kalinka
pouličné divadlo
Miroslav Kasprzyk/Andrej Kalinka
Slovo mímovo
(réžia)
Andrej Kalinka (r. 1978) vyštudoval konzervatórium v Žiline, účinkoval vo viacerých rockových
a jazzových formáciách. Ako skladateľ sa výhradne venuje hudobno-dramatickému žánru. V autorských projektoch sa realizuje ako libretista, režisér,
príležitostne účinkuje ako herec. Spolupracoval
s mnohými slovenskými divadlami.
účinkujú:
Daniela Szeghő – violončelo
Miroslav Kasprzyk – mím
Slovenské príslovia, porekadlá, ľudové múdrosti, či biblické výroky – pohybom a hudbou.
Úprimný príbeh nehodného mnícha, ktorý sa
na ľudskú múdrosť ulakomil a celkom sa ňou prepchal. OSUD ho potom načisto vytrestal. Jediná istota sa mu na kusy rozpadla, o hlas, ba aj o zvuk
prišiel a všetko toto ľuďom dopodrobna vypovedať musel…
Hľadanie pravdy, kázanie bez slov a hlavolam
symbolov…
Miroslav Kasprzyk – (r. 1962) sa umelecky prebudil v 80-tych rokoch v ochotníckom súbore v Liptovskom Hrádku. Je otcom jediného festivalu pantomímy na Slovensku – PAN. Naplno sa venuje
detským inscenáciám a vystúpeniam pre dospelých. Má za sebou nespočetné množstvo predstavení doma i v zahraničí.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
71
72
28 . j ú n 2012
štvrtok
14:00
Telekom pódium
T.U. Š.
pouličné divadlo
Peter Palik
Fraška o Tristanovi a Izolde
dátum premiéry: 13. 8. 2010
scéna, hudba, kostýmy: T.U.Š.
réžia: Peter Palik
(z recenzií)
Herci a režisér presviedčajú, že divadlo nerobí
divadlom nákladná scéna alebo obrovský priestor,
vystačia si s malým paravánom, improvizovanými
kostýmami v stredovekom duchu, melódiami navodzujúcimi dojem hradných slávností a bábkami, marionetami a maňuškami. Pozornosť si zaslúži
osoby a obsadenie:
Rétor – Michal Németh
Zbor – Anna Čitbajová, Barbora Juríčková,
Barbora Paliková-Zamišková
dramaturgické poňatie, divadlo na divadle, ktoré prichádza zahrať skupina potulných hercov, čiže celkom verné prenesenie do princípov svetského stredovekého divadla. Všetko je vyrozprávané
v kultivovanej podobe plnej miestami ostrého humoru či kratučkých gagov.
Eva Kyselová, divadelná kritička
Pouličná paródia s bábkami, ktorá vznikla zo série workshopov na tému stredovekého príbehu
o Tristanovi a Izolde. Jednej z najslávnejších stredovekých povestí, ktorú zo severného Škótska prevzali Kelti a od nich sa postupne šírila po západnej
a strednej Európe – je to príbeh absolútnej lásky a
vášne, ktorú prekážky nezastavia, bojuje so zákonmi a svetom a korunovaná je až smrťou, ktorá navždy spojí milencov.
Peter Palik (r. 1979) vyštudoval pôvodne ekológiu a environmentálnu výchovu, neskôr aj bábkarskú réžiu a dramaturgiu. Od roku 2005 spolupracoval s Bratislavským bábkovým divadlom. Pôsobil
tiež ako interný režisér v Slovenskom rozhlase, dramaturg a režisér Bábkového divadla Žilina, pedagóg. Venuje sa prevažne bábkovému divadlu
a tvorbe pre deti a mládež.
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
29. j ú n 2012
piatok
14:00
Telekom pódium
Tú l avé d i v a d l o B ratis l av a
pouličné divadlo
Jakub Nvota
Cyrano (alebo Balábilé o nose)
dátum premiéry: 25. 9. 2011
preklad Cyrana od Edmonda Rostanda: Ľubomír
Feldek
scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková
hudba: Kamil Mikulčík
pohybová spolupráca: Petr Nusek
réžia: Jakub Nvota
osoby a obsadenie:
Roxana – Lucia Rózsa Hurajová
Kristián – Štefan Martinovič
De Guiche – Pavol Buocik
Montflery, Valvert, Le Bret – Štefan Richtárech
Cyrano – Jakub Nvota
Túlavé divadlo prichádza tentokrát so skutočne
klasickým textom. Samozrejme v Túlavom divadle
si nemôžete byť ničím úplne istí a tak sa i sem
dostal kus tradičnej poetiky a nášho jazyka. Preto Cyrano síce rozpráva aj alexandrínom, ale celú
hru, určenú pre obrovské obsadenie, vám predvedie iba päť hercov. Vtipné verše, šermiarske súboje.
Ale predovšetkým výpoveď o láske, samote a podivnom osude. Túlavé divadlo sa dostáva k stvárneniu vlastného videnia sveta, kde poézia vegetuje na okraji spoločnosti a chýba jej sila, odvaha
a esprit…
Jakub Nvota absolvoval štúdium divadelnej réžie na VŠMU v roku 2001. Založil Túlavé divadlo
a pôsobí v ňom ako umelecký šéf a režisér. Spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Okrem réžie sa venuje písaniu divadelných hier a pesničkových textov.
Spolu s Kamilom Žiškom už roky tvorí autorskú
dvojicu a venuje sa kabaretu.
(z recenzií)
Príbeh stokrát prerozprávaný rozohrali na dlažbe pred divadlom za pomoci tabule plexiskla
a drevenej lavičky. Francúzsky šarm stroho, samozrejme, s primeranou dávkou vtipu, odmietli. Zato francúzsky šansón predviedli divákovi po pár
pohárikoch s dokonalým chrapotom. Neopísateľné slovné hračky, interaktivita s divákom, keď raz
ste v príbehu a máte ho pred očami, salvy smiechu
a sĺz (veď tak to má v divadle byť), to všetko i oveľa
viac diváci ocenili neutíchajúcim potleskom. Cyrana niet, Cyrano je večný.
Monika Necpálová
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
73
74
30. j ú n 2012
sobota
14:00
Telekom pódium
D i v a d e lná sp o l o č n os ť H o m o Fu g e
pouličné divadlo
Michel de Ghelderode
Derniéra alebo Traja herci a hra
dátum premiéry: 12. 5. 2011
scéna a kostýmy: Roman Muška
hudba: Michal Nowinski, Jozef Vlk, Jean Guillou
svetlo: Pavol Mareček
zvuk: Jaroslav Buček
réžia: Anton Šulík
osoby a obsadenie:
Albert, Vojvoda – Miroslav Malina
Marietta, Vojvodkyňa – Lucia Barancová, Soňa
Podymáková
Raul, Milovník – Milan Hajský, Juraj Luhový
Šepkárka – Lucia Žatková
Diváci – Soňa Podymáková, Lucia Barancová,
Milan Hajský, Juraj Luhový, Anton Šulík,
Roman Muška, Pavol Mareček, Jaroslav Buček
Dielo Derniéra alebo Traja herci a hra avantgardného belgického prozaika a dramatika Michela de Ghelderode (1898 – 1962), milovníka hororov,
umenia, folklóru a bizarnosti a obrazov Hieronyma Boscha, rozpráva príbeh troch skrachovaných
potulných hercov. Ubití biedou a osobnými neúspechmi sa rozhodnú odohrať svoje posledné
predstavenie, ktorého dej sa až nápadne podobá
na ich vlastný život…
(réžia)
Anton Šulík (r. 1964) študoval réžiu na bratislavskej VŠMU a v Krakove. Spolupracoval s mnohými
slovenskými divadlami (SND, Aréna, Astorka-Korzo ´90, DAB Nitra, MD Žilina, DSNP Martin, DJGT
Zvolen, DJZ Prešov), režíroval aj inscenácie ochotníckych súborov. Pre STV pripravuje talkshow
Anjeli strážni, spolupracoval s festivalom Pohoda
a s Art filmom, podieľal sa aj na tvorbe filmov (Neha, Všetko čo mám rád, Cigán).
Predstavenie na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Slovak Telekom
26 . j ú n – 30. j ú n 2012
13:30 – 14:00 a 21:30 – 22:00
utorok – sobota
Telekom pódium
každý deň pred pouličným divadlom a pred predstavením na nočnom pódiu
si na námestí pred divadlom zahrá jedna z týchto kapiel:
Utorok – Homo Sapiens
Streda – Sherpa band
Štvrtok – Funktastic
Piatok – The Gig
Sobota – Šamo, Holič, Výrostko trio
ko n c e r t y
75
76
25. j ú n 2012
11: 00
pondelok
Národný dom
Platforma 11+
Čítanie ukážok textov z Dielní kreatívneho písania, ktoré organizuje Divadelný ústav v spolupráci s divadlami. Počas programu vyhlásia aj víťazov tretieho ročníka súťaže mladých autorov do 18 rokov Dramaticky mladí. Projekt je
súčasťou medzinárodného projektu Platforma 11+.
s p ri evo d ný p r o g ra m
27. j ú n – 1. j ú l 2012
11:00
utorok – nedeľa
Študovňa Národného domu
30. 6 . 2012
14:00
sobota
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
Konferencia AICT
Reflexia vybraných inscenácií z predchádzajúceho dňa. Odborné hodnotenia v diskusii s divadelnými tvorcami. Svoj názor na inscenácie zaradené do
hlavného programu predstavia slovenskí teatrológovia.
Moderuje: teatrológ Vladimír Štefko
Panelová diskusia. Stretnutie členovAICT a divadelníkov k aktuálnym problémom divadelnej kritiky za účasti hostí z médií.
Kritickú platformu na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporili NEOGRAFIA Martin a Giset Sk
77
78
26 . j ú n – 30. j ú n 2012
utorok – sobota
Foyer Štúdia SKD
Tvo r i vé d i e ln e p r e d e ti
sa konajú počas piatich festivalových dní vždy po skončení dopoludňajších rozprávkových predstavení.
Tvorivé dielne pre deti na festivale Dotyky a spojenia 2012 podporil Model Obaly
s p ri evo d ný p r o g ra m
w w w. d o t y k y a s p oj e n i a . s k
Festivalové menu
vstupenky
sa podáva v reštaurácii Pasáž (oproti divadlu) počas celého festivalu
v čase od 11:00 do 23:00 h.
Vybrať si môžete z troch jedál za 3,25 €.
rezervácia on-line na: www.dotykyaspojenia.sk
predpredaj v pokladnici SKD:
pondelok – piatok 10:00 – 16:00 h;
počas festivalu 8:00 – 19:00 h
podrobnejšie informácie:
telefonicky 043/422 22 12 (pokladnica)
telefonicky, faxom 043/422 01 72 (úsek prevádzky a obchodu)
e-mailom [email protected]
internetové rezervácie a podrobnejšie informácie: www.dotykyaspojenia.sk
79
80
d o t y k y a s p oj e n i a
Festivalový štáb
riaditeľ: František Výrostko
programový riaditeľ: Róbert Mankovecký
dramaturgická rada: Oleg Dlouhý, Róbert Mankovecký a Lenka Dzadíková (detský rogram)
sekretariát: Iveta Ollerová
financie a fundraising: Soňa Buckulčíková
účtovníctvo a služby: Jana Majerová, Agnes Capková, Drahomíra Panúšková, Silvia
Zacharová
PR a tlačové materiály: Tibor Kubička
Festivalový žurnál: Michal Badín, Veronika Folentová, Filip Struhárik
technické zabezpečenie: Karol Čičmanec
scénograf: Jozef Ciller
organizačné zabezpečenie, servis pre divadlá: Anna Sochorová
marketing a vzťahy s divákmi: Katarína Kučová, Eva Ochodnícka
ubytovanie: Stanislava Hurtová
technický štáb: Mária Brachňáková, Zuzana Jankesová, Nina Malková, Juraj Bojnický,
Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Dušan Gabona, Peter Klaudíny, Miroslav Kopas,
Vladimír Kubis, Ján Kurhajec, Dalibor Pročka, Marek Marček, Lukáš Chytílek,
Zdeněk Polášek, Matej Neradil, Peter Bartoš, Daniel Kovalčík
Vizuál a propagácia
logo: Natália Jarembáková, redizajn loga: Ivan Bílý
výtvarné riešenie propagačných materiálov: Ivan Bílý
zvučka: Miloslav Kráľ
rozhlasový a televízny spot: Róbert Mankovecký
fotodokumentácia: Braňo Konečný
webstránka: Róbert Sokol
vydalo: Slovenské komorné divadlo Martin
zostavili: Mira Kováčiková
zodpovedná redaktorka: Mira Kováčiková
foto: Braňo Konečný
dizajn: Ivan Bílý
print: NEOGRAFIA Martin
vydané: jún 2012
fotografie z inscenácií:
© počuješ, mama, môj nárek/Katarína Hitzingerová, Výnosné miesto/Michal Michale, Končerto dy komediánty/Rebeka Hansman, Pohania/Ctibor Bachratý, Daniel Veselský,
Kukura/Roman Skyba, Chorea Slovaca/Ctibor Bachratý, Izrafel/Juraj Starovecký, Muflón
Ancijáš/Braňo Konečný, Slovo mímovo/Palko Staník, Pavlína Mikulíčková, Stalin v Žiline/
Braňo Konečný, Epos/Milo Fabian, Psota/Ľuboš Dobias, Fraška o Tristanovi a Izolde/Peter
Palik, Pomocník/Ede Dőmőtőr, 3balet/Ctibor Bachratý, Iluminárium/Katarína Jesná, Cyrano/Ctibor Bachratý, René Miko, Zločin a trest/Braňo Konečný, Zabijak Joe/René Miko, elledase/Noro Knap, Reality snov/Jozef Šamaj, Kocúr v čižmách/Jozef Šamaj, Richard III./
Peter Frollo, Oidipus/Braňo Konečný, Carmen/Jozef Lomnický, Neprebudený/Richard Gerényi, Tri prasiatka a vlk/JozefNalevanko, Dni zo snov Einsteinovcov/Miralem Čaušević, ostatné fotografie/archív divadiel
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
Festival Dotyky a spojenia sme mohli pripraviť aj
vďaka podpore partnerov, sponzorov a ďalších podporovateľov. Oslovili sme ich s dvomi otázkami:
1. Čomu sa venuje vaša spoločnosť?
2. Prečo ste sa rozhodli podporiť festival Dotyky a spojenia?
1. Zlaté kúpele Turčianske Teplice sú jedinečné slovenské kúpele s liečivou minerálnou vodou
a aquaparkom, sú obľúbeným miestom pre kúpeľné pobyty, wellness i dovolenky. Stretnete tu už
nielen seniorov, ale aj dámy na skrášľovacom pobyte, športovcov, manažérov, zaľúbené páry, ale aj
celé rodiny.
2. Festival Dotyky a spojenia patrí medzi významné kultúrne podujatia regionálneho charakteru,
ktoré sa tešia veľkej obľube návštevníkov a nadšencov kultúry. Vzhľadom na to, že aj Zlaté kúpele Turčianske Teplice sú neodmysliteľnou súčasťou
regiónu Turiec je jednou z našich priorít i podpora a rozvoj cestovného ruchu ako aj participovanie na zvyšovaní kultúrneho a spoločenského povedomia v regióne.
g e n e rá l ny p a r t n e r
81
82
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
h l av n í p a r t n e r i
1. Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor, ktorý pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej
siete.
2. Ako najväčší operátor sa chceme spájať s tými
najprestížnejšími projektmi na Slovensku. Martinský festival Dotyky a spojenia k nim v oblasti kultúry určite patrí.
1. Minerálna voda Budiš je najobľúbeňejšou minerálnou vodou slovenského spotrebiteľa a má dlhoročnú tradíciu na slovenskom trhu.
2. Festival Dotyky a spojenia výrazne prispievajú ku
kultúrnemu rozvoju samotného regiónu a celého
Slovenska a preto sme hrdí, že sa môžeme spolupodielať na tomto podujatí a odvďačiť sa aj takto
svojim verným spotrebiteľom.
1. Vystihuje to slogan firmy Model Obaly – inteligentné obalové riešenia.
2. Festival Dotyky a spojenia je dobrou príležitosťou
podporiť tvorbu mladých divadelníkov a zároveň
zoznámiť širokú verejnosť s repertoárom slovenských divadiel v krátkom čase na jednom mieste.
Atmosféra umocnená skvelým programom dáva
príležitosť na stretnutia, zábavu a oddych.
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
1. Duropack Turpak Obaly je tradičný slovenský
výrobca vlnitej lepenky. Vyrába širokú škálu prepravných a predajných obalov a poskytuje komplexné riešenia v oblasti balenia a logistiky.
2. Dotyky a spojenia do mesta vnášajú krásu, pohodu, zábavu a inšpiráciu. V dnešnej stresujúcej
dobe by takýto festival mal byť každý mesiac. Festival podporíme preto, aby mal šancu vytvoriť tradíciu, akú má naša spoločnosť, ktorá si v tomto roku pripomína 110. výročie.
1. NEOGRAFIA Martin produkuje náročné farebné knihy, časopisy, katalógy a obaly zo skladačkovej lepenky.
2. Divadelný festival Dotyky a spojenia sme sa rozhodli podporiť z toho dôvodu, lebo ho považujeme za vrcholné podujatie kultúrneho života nielen
z pohľadu mesta Martin, ale celého Slovenska. Prináša radosť nielen znalcom divadelného prostredia, ale svojou atraktívnou formou oslovuje širokú
verejnosť všetkých vekových kategórií.
1. Mondi SCP je najväčším výrobcom celulózy
a papiera na Slovensku s viac ako 130-ročnou tradíciou.
2. Papier je nosičom, ktorý v kultúre predstavuje
výrazný prvok a preto firma už viackrát spolupracovala pri realizácii tohto podujatia. Zároveň kultúra formuje naše vnímanie a postoje, preto potrebujeme, aby sme od každodenných povinností našli
v kultúre inšpiráciu pre náš život.
h l av n í p a r t n e r i
83
84
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
partneri
1. Nadácia Slovenskej sporiteľne napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov zameraných najmä na neziskový sektor.
2. Podpora kultúry v slovenských regiónoch patrí medzi tradičné aktivity. Festival považujeme za jeden z najkvalitnejších na Slovensku.
1. ST. NICOLAUS je najväčším a najsilnejším domácim hráčom na slovenskom
trhu liehovín. Táto moderná a inovatívna spoločnosť nadväzuje na takmer
150-ročnú tradíciu, vďaka čomu sú v jej portfóliu aj najpredávanejšie slovenské značky ako Nicolaus Extra Jemná Vodka, „národný“ bylinný likér Demänovka a rad ovocných liehovín Jubilejná, ktoré svojou kvalitou spĺňajú aj tie najprísnejšie kritériá a parametre svetovej úrovne.
2. ST. NICOLAUS s radosťou prináša svoje najlepšie produkty tam, kde nie je núdza o ľudské SPOJENIA a DOTYKY. Cítime sa dobre na podujatí, kde rezonujú
dnes výsostne aktuálne hodnoty, akými sú hrdosť a tradícia. Z Liptova do Martina, žriediel slovenskej literatúry, divadla a výtvarného umenia preto prichádza ST. NICOLAUS podporiť ďalší ročník tejto veľkej divadelnej slávnosti. S hrdosťou vzhliadnuť na to najlepšie, čo talentovaní ľudia tejto krajiny opäť dali
svetu.
1. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je dlhodobým lídrom na slovenskom pivnom trhu, ktorá na Slovensku predáva globálnu značku Heineken, najhodnotnejšiu slovenskú značku Zlatý Bažant i ďalšie silné slovenské značky piva Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer.
2. Naša spoločnosť spolu s našimi značkami dlhodobo podporuje kultúrne
podujatia rôzneho zamerania pre rôzne vekové skupiny. Veľmi nás teší, že môžeme byť partnerom aj takého významného festivalu, akými sú Dotyky a spojenia.
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
1. Japonská spoločnosť OKI ponúka profesionálne tlačové riešenia nielen pre
kancelárie. Produkty OKI vynikajú vysokou kvalitou tlače a nízkymi prevádzkovými nákladmi.
2. Naša podpora smeruje vždy do oblastí, kde bude účelne a vhodne využitá.
Festival Dotyky a spojenia je už od svojho vzniku dôležitou súčasťou kultúrneho diania nielen v Martine a preto nás teší, že môžeme prispieť k rozvoju divadelného umenia na Slovensku.
1. SYSTECOM, s. r. o., je už dlhodobo silným hráčom na poli informačných
technológií. Ponúka informačné technológie v komplexnom balení, kvalitne
prevedenú inštaláciu a flexibilný servis, konzultácie a odborné školenia personálu. Pri tvorbe riešení citlivo reaguje na želania klientov, na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobia.
2. V súčasnej dobe moderných technológií zaznamenáva divadelná scéna
mierny nezáujem spoločnosti a preto je na mieste podporiť myšlienku oživenia kultúrneho života. Myslíme si, že je nesmierne dôležité priblížiť ľuďom súčasnú divadelnú tvorbu na Slovensku.
partneri
85
86
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
1. GISET SK je exkluzívnym dovozcom kávovarov značiek WMF a WIK, a taktiež
talianskej kávy CAFFE MOLINARI na Slovensko.
2. Chceme napomôcť divadelnej kultúre spojením (ako je uvedené aj v názve
festivalu) s tou „našou“, kávovou, a spríjemniť tak skvelým ľuďom, ktorí milujú
divadlo, chvíle počas tohto divadelného sviatku. partneri
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
1. Rádio Expres je komerčné rádio s celoplošnou
pôsobnosťou, ktoré je už niekoľko rokov najpočúvanejším rádiom na Slovensku.
2. Festival Dotyky a spojenia sme sa rozhodli podporiť kvôli niekoľkoročnej úspešnej spolupráci so
Slovenským komorným divadlom v Martine a tiež
zastávame názor, že je to jedno z najlepších divadelných podujatí, ktoré sa takouto formou snaží priblížiť divadlo všetkým vekovým kategóriám.
1. TA3 je spravodajská televízia, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001.
2. Festival Dotyky a spojenia sa rozhodla TA3 podporiť, pretože ho považujeme za veľmi úspešné, tradičné a podnetné podujatie mesta Martin s celoslovenským významom. Veríme, že aj naša televízia
prispeje k propagácii festivalu smerom k verejnosti.
1. Reklamná agentúra VL MEDIA už pätnásť rokov
pracuje prevažne pre firmy na severe Slovenska.
Špecializujeme sa na marketing, reklamu a mediálnu komunikáciu. Okrem toho ponúkame vlastné
autobusové, outdoorové a plagátové plochy.
2. Pretože máme slabosť pre kultúru a dobré veci. Sami prevádzkujeme martinský amfiteáter (Amfiko) a v minulosti sme aj my organizovali niekoľko
akcií a festivalov, napr. Nočné vlny.
1. Zoznam.sk je jeden z najnavštevovanejších slovenských internetových portálov. Špecializuje sa
na vyhľadávanie webových stránok slovenského
internetu a zároveň poskytuje internetovým používateľom v prehľadnej forme všetko, čo im slovenský internet môže poskytnúť.
mediálni partneri
87
88
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
mediálni partneri
2. Festival podporujeme už niekoľko rokov, pretože ide o kvalitné kultúrne podujatie po organizačnej aj obsahovej stránke.
1. Martinčan.sk je regionálny internetový portál
určený pre obyvateľov a návštevníkov mesta Martin. Snažíme sa našim internetovým užívateľom
poskytnúť okrem iného čo najviac kvalitných informácií o kultúrnych akciách a podujatiach organizovaných v meste a jeho blízkom okolí.
2. Festival Dotyky a spojenia podporujeme, nakoľko ide o jednu z najkvalitnejších spoločensko-kultúrnych akcií, ktoré sa v meste konajú v priebehu
roka.
1. MY Turčianske noviny je regionálny týždenník s univerzálnym obsahom, ktorý pôsobí na trhu printových médií v regióne už viac ako päťdesiat rokov.
2. Nepoznáme krajšie finále divadelnej sezóny, ako
je Martinský festival divadiel na Slovensku Dotyky
a spojenia. Pre všetkých, ktorých divadlo baví. Teda pre tvorcov, kritikov či divákov. Toto podujatie
dáva Martinu taký vzácny punc kultúrneho mesta,
aký v jeho moderných dejinách nemá obdobu. Je
obdivuhodné, ako sa divadelný kolektív, hoci určite má aj mnoho spolupracovníkov, dokázal zhostiť
organizácie festivalu a ako drží jeho úroveň napriek
všetkému, čo kultúre na Slovensku podráža nohy.
Dotyky a spojenia 2012
33 inscenácií
29 divadiel z 15 miest
15 inscenácií v hlavnom programe
SNM
reštaurácia Pasáž
Zlaté kúpele
Turčianske Teplice
pódium
Divadelné námestie
Millenium
Telekom pódium
železničná stanica
Národný dom
Štúdio SKD
dotyky a spojenia
25. jún – 1. júl 2012
8. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku
Download

Katalóg - Dotyky a spojenia