Číslo hárku
PETÍCIA
za výstavbu útulku pre opustené, zabehnuté a nechcené zvieratá v meste Prešov.
My, dole podpísaní, prostredníctvom tejto petície žiadame výstavbu útulku v Prešove, miesto
pre túlavé, nechcené a opustené zvieratá pod správou OZ Priatelia zvierat, miesto, kde by mali
zabezpečené čo najlepšie podmienky pre život.
Meno a priezvisko
Ulica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Petíciu podávajú:
OZ Priatelia Zvierat, Mirka Nešpora 8, 08001 Prešov
Osoba poverená zastupovaním:
Aneta Ržoncová, Exnárova 15, 08001 Prešov
Petičné hárky zasielajte na adresu:
Aneta Ržoncová, Exnárova 15, 08001 Prešov
Mesto / Obec
Podpis
Download

VZOR PETÍCIE - PriateliaZvierat.sk