Hezký Milíčov
Jednání občanů a odborníků
28. května 2012
Komunitní centrum Matky Terezy
u stanice metra Háje, Praha 11
o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO
ve spolupráci s nadací VIA
2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO
Milíčov-jih a Opatov-jih
seminář o. s. HJM
Radka Soukupová
28.5.2012
Komunitní centrum Matky Terezy
Investiční záměry
v lokalitách Milíčov - jih, Opatov - jih
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
seminář o. s. HJM, 28. 5. 2012
Háje - jih
Novomeského, Opatovská, Výstavní
seminář o. s. HJM, 28. 5. 2012
Háje - jih
Novomeského, Opatovská, Výstavní
seminář o. s. HJM, 28. 5. 2012
Opatov - jih
Novomeského, Opatovská, dálnice D 1
seminář o. s. HJM, 28. 5. 2012
Opatov - jih
Novomeského, Opatovská, dálnice D 1
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
- Milíčov a Opatov jako součást
širšího celku
- nutnost celkového pohledu na
území
- bilance území vymezená ul.
Výstavní, ul. Opatovská, dálnicí a
vysokým napětím
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Přehled záměrů
1.) nové domy: projekt 3 věže (ul. Exnárova, Výstavní, Otická,
Štichova),objekt vedle Domova důchodců Háje, ul. Hlavatého (firma Rodok),
4 nové domy v parku za úřadem MČ (Letzlova, Ocelíkova) (firma Rodok),
nový dům v ul. Stříbrského na místě bývalých TESKO objektů (firma Alitex)
2.) domy se sociálními byty: v ul. Exnárova,na kotelně v ul. Bohúňova, u
pobočky Městské knihovny v ul. Opatovská
3.) hromadné garáže: ul. Štichova, ul. Doubravická, ul. Zdiměřická
4.) projekt nové radnice, ul. Bajkonurská
5.) dostavba domu na kotelně v ul. Zdiměřická
6.) výstavba objektů pro sportovní ekologické aktivity (sportovní areál, školící
středisko, přístřešky pro kozy, ovce): ul. K Milíčovu
7.) nekonkrétní vize: senior objekt Chomutovická ul., projekt Nové Háje (vedle
prodejny Lidlu, ul. Opatovská)
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Tři věže
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Tři věže
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Tři věže
charakter objektu:
265 bytových jednotek + 230 nebytových prostor
146.058 m3 obestavěné plochy
853 nových obyvatel,
3 objekty, 5 sekcí - 16,14,11 pater
investor: Central Group a.s
závěr EIA: výstavba a provoz navrhovaného záměru
nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí,
probíhá proces připomínek
údaje čerpány z Dokumentace k hodnocení vlivu na životní
prostředí na akci Obytný soubor Výstavní II, PUDIS a.s.
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Tři věže
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Tři věže + Nad přehradou
(sportovní areál)
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Sociální dům v ul. Exnárova
charakter objektu: byty pro sociální účely
údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11
vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno
zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 21.12.2011
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Štichova
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Štichova
charakter objektu:
3 patra, 996 parkovacích stání,
69.293 m3 obestavěné plochy
náklad: 249 mil Kč
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V
KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009“, M.O.Z. Consult s.r.o.,
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Štichova
harmonogram realizace:
1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+200 PS) na
místních komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť
2. postavit HG Štichova
3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného
náhradního parkování
4. zřídit obytnou zónu
5. postavit komerční projekt Štichova
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Multifunkční sportovní areál - ul. K Milíčovu
charakter objektu:
sportovní areál s fitness, restaurací, prodejnou sportovních
potřeb, dále krytá tenisová hala, venkovní tenisové kurty,
venkovní hřiště pro malou kopanou, streetball, beach volejbal,
petanque, cyklostánek s občerstvením, dětské hřiště a
parkoviště
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z webu MČ Praha 11
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Multifunkční sportovní areál - ul. K Milíčovu
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz se zázemím
při ul. K Milíčovu a Exnárova
charakter objektu:
stavby pro chov ovcí a koz včetně zázemí, občerstvení a
kořenové čistírny odpadních vod
náklad 4,8 mil Kč
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z webu MČ Praha 11
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz se zázemím
při ul. K Milíčovu a Exnárova
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Školicí středisko ekologické výchovy, ul. K Milíčovu
charakter objektu:
přestavba kotelny na školicí středisko s multifunkčním
sálem pro 40 osob, učebnami a dílnami.
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z webu MČ Praha 11
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Školicí středisko ekologické výchovy, ul. K Milíčovu
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
bytový dům Hlavatého
charakter objektu:
4 patra, 34 bytů, v suterénu 112 m2 pro služby
32 parkovacích stání v podzemí
stávající stav: dnes parková plocha a dětské hřiště
předkladatel záměru: RODOK, s r. o., vlastník pozemku
údaje čerpány z materiálu č. 031 pro jednání Výboru pro
územní rozvoj zastupitelstva MČ Praha 11, březen 2012
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
4 nové domy v parku za úřadem MČ mezi ul.
Ocelíkova, Letzelova, Mejstříkova, Mnichovická
charakter objektů:
4 domy, 1x3 patra, 3x4 patra, 134 bytů,
stávající stav: dnes parková plocha a dětské hřiště
předkladatel záměru: RODOK, s r. o., vlastník pozemku
údaje čerpány z materiálu č. 021 pro jednání Výboru pro
územní rozvoj zastupitelstva MČ Praha 11, květen 2011
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Nový dům v ul. Stříbrského
charakter objektu:
9 pater, 80 bytů, 1. patro určeno pro služby (původně pro
MŠ)
stávající stav: dnes volné území po zbouraných TESKO
objektech
předkladatel záměru: Alitex s r. o., vlastník pozemku (Alitex
je vlastněn 2 firmami: UNI-ZET s.r.o.(Teplice) a Roddis
engineering a.s.)
údaje čerpány z Rozhodnutí MHMP č. S-MHMP
712911/2010/OST/Fr (zamítnutí odvolání BD, SVJ, o.s.
HJM a fyzických osob proti územnímu rozhodnutí)
Rozpory ve výběrovém řízení
 Investor ve VŘ uvedl, že v
přízemí domu zajistí prostor 200250 m2 pro mateřskou školu,
klub pro seniory, apod.
Ovšem jaká je realita ?
Investor v probíhajícím Územním Řízení vyhradil
již pouze 163 m2 pro komerční prostory, tedy např.
maloobchodní prodejna.
 Porušuje tedy zcela objektivně hlavní podmínku,
kvůli které byl vybrán ve VŘ
Rozpory ve výběrovém řízení
Výška budovy a urbanistické pojetí
projektu
Ivestor uvádí v dokumentaci pro územní řízení výšku
domu
316.55 metrů nad mořem.
 Tato stavba tak zcela jistě bude převyšovat
všechny okolní domy, protože je o jedno N.P. vyšší
než sousední domy
 Tento záměr se tudíž snaží maximalizovat tržní
cenu na úkor estetiky a obecných pravidel
urbanismu
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Nová radnice, ul. Bajkonurská
charakter objektu:
2 patra, 820 zaměstnanců, související stavby: lávka přes ul.
Bajkonurskou a radniční náměstí s kašnou
stávající stav: dnes neudržovaná plocha zeleně
předkladatel záměru: MČ Praha 11, hl.m. Praha, vlastník
pozemku
údaje čerpány z oznámení záměru ATEM, Praha 725,
červen 2010
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Doubravická
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Doubravická
charakter objektu:
3 patra, 788 parkovacích stání,
57.409 m3 obestavěné plochy
náklad 197 mil Kč
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V
KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009“, M.O.Z. Consult s.r.o.,
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Doubravická
harmonogram realizace:
1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+200 PS) na
místních komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť
2. postavit HG Doubravická
3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného
náhradního parkování
4. zřídit obytnou zónu
5. postavit komerční projekt Doubravická
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Sociální dům na kotelně v ul. Bohúňova
charakter objektu: byty pro sociální účely
údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11
vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno
zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 21.12.2011
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Sociální dům na objektu KD Opatov
charakter objektu: byty pro sociální účely
údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11
vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno
zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 21.12.2011
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Zdiměřická
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Zdiměřická
charakter objektu:
3 patra, 746 parkovacích stání,
43.520 m3 obestavěné plochy
náklad 186,5 mil Kč
předkladatel záměru: MČ Praha 11
údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V
KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009“, M.O.Z. Consult s.r.o.,
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
hromadné garáže Zdiměřická
harmonogram realizace:
1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+ 50 PS) na místních
komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť
2. postavit HG Zdiměřická
3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného náhradního
parkování
4. zřídit obytnou zónu
5. postavit komerční projekt Zdiměřická (tato může být i součásti
vlastního projektu)
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Dostavba domu na kotelně v ul.
Zdiměřická
- stavební povolení vydáno nejprv na stavbu
chodníků
- rekonstrukce kotelny 2BK6 – Zdiměřická 1445,
která je navržena jako výškový dům, převyšující
stávající sousední 13-ti podlažní panelový dům
Zdiměřická 1446 o jedno patro
- bytový dům bude přistavěn ke stávajícímu
objektu
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
ul. Chomutovická
záměry dle ateliéru M4 – možné vize
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Nové Háje
záměry dle ateliéru M4 – možné vize
Milíčov a okolí, seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Závěr
Město, které se nerozvíjí, je mrtvé!!!
- rozvoj města ale musí být koordinovaný a musí
vycházet z celkové vize rozvoje;
- stávající územní plán neplní svou funkci, je
účelově přizpůsobován ad hoc záměrům
developerů;
- chtějme celkové limity pro zástavbu Jižního
Města;
- chtějme transparentní postupy se zapojením
obyvatel.
Milíčov a okolí
seminář o. s. HJM, 28.5.2012
Děkuji za pozornost.
:-)
Radka Soukupová
o. s. Hezké Jižní Město
[email protected]
Download

Milíčov + Opatov