KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
3
Text k úlohám 05 – 06:
07 
Dievčatá si na trhu kúpili balóny. V tabuľke vidíš,
koľko ba­ló­nov si každá z nich kúpila a koľko jej ich
uletelo:
Radka si kúpila šesť balónov v tvare
srdca. Platila 1-eurovou mincou. Napíš, koľko centov jej predavač vydal.
Kamila
Miška
Nina
Petra
Radka
Kúpila si
27
16
24
32
15
Uletelo jej
9
8
6
8
5
08 
Nina mala len 50 centov. Krížikmi vyznač, aké balóny si mohla kúpiť.
05 
Krížikmi vyznač mená dievčat, ktorým uletela tretina balónov.
b
a
a
Kamila
Miška
Nina
Petra
Radka
3 kusy a 3 kusy
b
c
6 kusov
c
7 kusov
9 cento
d
1 kus e
d
06 
e

Napíš, koľko balónov si kúpili Kamila s Miškou spolu.
a 1 kus a 1 kus a 1 kus
5 centov
4 kusy a 1 kus a 1 kus
09 
Text k úlohám 07 – 08:
Na trh prišiel predavač s novými balónmi:
Emil postavil stavbu z kociek. Krížikom vyznač, koľko kociek použil.
a
8
9
10
11
b
c
d
9 centov
5 centov
8 centov
7 centov 10 centov
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
5
15 
18 
Krížikmi vyznač tie časti ľudského tela, ktorými putuje potrava.
Ivo má v ruke silný magnet a chce ním zdvihúť predmety zo stola. Napíš, z akého materiálu musia byť,
aby sa mu to podarilo.
a
pažerák
žalúdok
miecha
obličky
hrtan
tenké črevo
b
c
d
19 
e
f
Miro sa chce stať výskumníkom. Krížikmi vyznač,
ktoré prístroje potrebuje na to, aby mohol merať
silu, objem a hmotnosť.
16 
ml
500
Napíš dve úlohy, ktoré plní v ľudskom tele kostra.
400
300
200
100
17 
Na obrázku je nákup, ktorý mama priniesla z trhu.
Krížikmi vyznač, čo z jej nákupu sú plody.


a

b
c
T1
T2

a

b

c

d

d

e

f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk

e

f
4
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
41 
44 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sú iba prídavné mená.
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú slová zoradené v správnom abecednom poradí.
a
pruhovaný, väčší, rovný
červený, náš, šiesty
mladý, tvoj, dobrý
vysoký, desiaty, ťažký
jarný, bavlnený, najrýchlejší
a
kocka, kocúr, kobra
kobra, kocúr, kocka
kobra, kocka, kocúr
kocka, kobra, kocúr
b
b
c
c
d
d
e
45 
42 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach je prirovnanie.
a
Ten chlapec sa volal rovnako ako ja.
Bol to bežec rýchly ako gepard.
Napíš mi, ako sa máš.
Rado očervenel ako paprika.
Staré smreky boli vysoké ako dvojposchodo-
Krížikmi vyznač, v ktorých riadkoch sú obidve zakryté písmená y alebo ý.
a
„Rchlo prď k nám!“
„Rchard, musíš tak krčať?“
„Chcem ti ukázať kortnačku, čo hrzie!
Dal mi ju strko, ktorý chová rbičky.
Skrl som ju pred mamou za skrňu.“
b
b
c
c
d
d
e
e
vý dom.
46 
43 
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú obidve slová
napísané správne.
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach majú obidve slová rovnaký počet slabík.
a
a

nakŕmené šteniatka
visiace zrkadlo
rozžiarené slniečko
splnené želanie
b
c
d
e
biely vrchnák
zbytočný nábitok
syvé sídlisko
spýtaj sa pilota
mynul som mince
b
c
d
47 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach treba opraviť tri malé písmená na veľké.
a
peter z banskej štiavnice
kežmarská ulica v košiciach
poprad pod vysokými tatrami
india a čína v ázii
nemci a francúzi v európskej únii
b
c
d
e
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
5
51 
Krížikom vyznač, o čom rozhodovali občania Slovenska vo voľbách v marci 2012.
Vlado zdedil ošúchaný kompas. Nezostali na ňom
písmená označujúce svetové strany. Napíš, ktorá
svetová strana je na kompase označená otáznikom.
a
poslancov do parlamentu – Národnej raVolili
dy SR.
Volili prezidenta SR.
Volili poslancov do Európskeho parlamentu.
O novej vlajke a hymne Slovenskej republiky.
J
48 
b
c
?
d
49 
Na časovej priamke sú vyznačené dátumy dôležitých historických udalostí. Krížikmi vyznač tie, ktoré sa odohrali v 20. storočí.
e
f
Vstup Slovenska 2004
do EÚ
 
Teroristický útok
2001
na WTC

d
1993

Uzákonenie spisovnej
1843
slovenčiny
Korunovácia
1741
Márie Terézie

c
Vznik SR
b
Koniec 1. svetovej
1918
vojny
a
Vstup Slovenska 2004
do EÚ
Teroristický útok
2001
na WTC
1993
Koniec 1. svetovej
1918
vojny
Korunovácia
1741
Márie Terézie
Uzákonenie spisovnej
1843
slovenčiny
f
b
f
sa o vytvorenie Československej reZaslúžil
publiky.
Vznik SR
Bol vojnovým pilotom.
Je autorom slovenskej hymny.
Zaslúžil sa o vytvorenie spisovnej slovenčiny.
Zaviedol povinnú školskú dochádzku.
Priatelil sa s Máriou Teréziou.
e
Nitra
Prešov
Poprad
Zvolen
Kežmarok
Žilina
e
a
d
a
d
Krížikmi vyznač, ktoré tvrdenia o M. R. Štefánikovi sú pravdivé.
c
Krížikmi vyznač mestá, v ktorých sídli krajský úrad.
c
50 
b
52 
53 
Peter počas dovolenky vystúpil na najvyšší vrch Slovenska. Napíš názov pohoria, v ktorom dovolenkoval.
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
Download

05  06  07  08  09 