Ch
D
Známka
z matematiky:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Známka
z prírodovedy:
1
2
3
4
5
Neklasifikovaný(á)
Pohlavie:
Sem nalep svoj čiarový kód
Trieda:
KOMPARO
celoslovenské testovanie
žiakov 4. ročníka ZŠ
1. časť testu
Matematika
Prírodoveda
Všeobecné študijné predpoklady
forma B
Školský rok 2011/12
© EXAM testing ®, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5
02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52
www.exam.sk, www.komparo.sk
2
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
01 
04 
Krížikmi vyznač tie časti ľudského tela, ktorými putuje potrava.
Krížikom vyznač zviera, ktoré nekladie vajíčka.
a
miecha
žalúdok
obličky
pažerák
tenké črevo
hrtan
b
c
d
f




a
e
b
02 
Napíš dve úlohy, ktoré plní v ľudskom tele kostra.
c
d
05 
Peter videl v ZOO zviera, ktoré ako mláďa nemá
nohy, ale keď je dospelé, nohy má. Dýcha pľúcami a vajíčka kladie do vody. Krížikom vyznač, ktoré
zviera mohol vidieť.
03 
Na obrázku je nákup, ktorý mama priniesla z trhu.
Krížikmi vyznač, čo z jej nákupu sú plody.
a
kačka
tučniak
žaba
tuleň
b
c
d

a

b

c
06 
Krížikom vyznač, prečo sa na Zemi strieda deň a noc.
a
Lebo Zem obieha okolo Slnka.
Lebo Slnko obieha okolo Zeme.
Lebo Mesiac obieha okolo Zeme.
Lebo sa Zem otáča okolo svojej osi.
b
c
d

d

e

f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
5 centov
3
07 
09 
Ivo má v ruke silný magnet a chce ním zdvihúť predmety zo stola. Napíš, z akého materiálu musia byť,
aby sa mu to podarilo.
Emil postavil stavbu z kociek. Krížikom vyznač, koľko kociek použil.
a
11
10
9
8
b
c
d
08 
Miro sa chce stať výskumníkom. Krížikmi vyznač,
ktoré prístroje potrebuje na to, aby mohol merať
silu, objem a hmotnosť.
ml
500
Text k úlohám 10 – 11:
Dievčatá si na trhu kúpili balóny. V tabuľke vidíš,
koľko ba­ló­nov si každá z nich kúpila a koľko jej ich
uletelo:
400
Kamila
Miška
Nina
Petra
Radka
300
200
100


a

b
c
Kúpila si
27
16
24
32
15
Uletelo jej
9
8
6
8
5
10 
Napíš, koľko balónov si kúpili Kamila s Miškou spolu.
T1
T2
11 
Krížikmi vyznač mená dievčat, ktorým uletela tretina balónov.
a

d

e

f
Kamila
Miška
Nina
Petra
Radka
b
c
d
e
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
4
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
Text k úlohám 12 – 13:
Na trh prišiel predavač s novými balónmi:
9 centov
5 centov
8 centov
Text k úlohám 14 – 16:
Na obrázku sú štyria pretekári. Pozri si ich štartové čísla:
7 centov 10 centov
Adam
Miro
Fero
Edo
12 
14 
Radka si kúpila šesť balónov v tvare
srdca. Platila 1-eurovou mincou. Napíš, koľko centov jej predavač vydal.
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú pretekári
správne zoradení na štartovej čiare od toho s najmenším číslom po toho s najväčším číslom.
13 
Nina mala len 50 centov. Krížikmi vyznač, aké balóny si mohla kúpiť.
a

7 kusov
1 kus b
c
a
a 1 kus a 1 kus a 1 kus

b
3 kusy a 3 kusy
4 kusy a 1 kus a 1 kus
d
c

6 kusov
e

d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
9 centov
15 
5 centov
Krížikom vyznač meno
pretekára, ktorého štarto-
5
7 centov
18 
10 cent
Krížikom vyznač, koľko kilogramov vážia obe mláďatá spolu.
vé číslo má na mieste stoviek číslicu 3 a na mieste 8 centov
desiatok číslicu 8.
a
6898 kg
a
b
c
d

Miro
Fero
Edo
Adam
b
c
16 

6640 kg
4834 kg
4384 kg
d
19 
Emil narysoval z piatich úsečiek červíka.
Edo získal za víťazstvo v pretekoch balíček s 36 cukríkmi. Chce ich rovnakým dielom rozdeliť svojim kamarátom. Krížikmi vyznač, koľkým kamarátom by
ich mohol spravodlivo rozdeliť.
a
Í
Č
siedmim
šiestim
piatim
štyrom
trom
R
b
c
d
e
K
E
Text k úlohám 17 – 18:
Slonica Ivica má dve sloníčatá. Bimbo má hmotnosť
2321 kg. Dalila má hmotnosť 2063 kg. Mama Ivica
má hmotnosť 4577 kg.
Odmeraj úsečky a krížikmi vyznač, ktoré nenarysoval presne.
a
17 
Krížikom vyznač, o koľko kilogramov je mama ťažšia ako Dalila.
a

2514 kg
2451 kg
2256 kg
2562 kg
ČE= 40 mm
ER= 3 cm
RV= 25 mm
VÍ= 6 cm
ÍK= 50 mm
b
c
d
e
b
c
V
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
6
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
20 
22 
Krížikmi vyznač, ktoré jednotky premenila Katka
správne.
V sobotu Eva niekoľkokrát odmerala a zaznačila aj
teplotu vzduchu.
a
2 km + 2 m = 2002 m
20 cm = 200 mm
4 m = 40 cm
1 m + 2 dm = 12 dm
50 cm = 5 dm
20
18
b
14
Teplota v °C
c
16
d
e
12
11
1
11
10
21 
morča
12
11
pes
1
10
A
B6
C
4
12
1
11
2
9
3
8
11
10
2
9
8
12
1
7
5
7
6
5
12
1
7
1
3
1
2
4
511 12
3
12
1
10
2
8
4
9
10
3
7
pesA
12
11 10
6
5
11
1
2
2
9
9
8
7
6
10
3
3
8
4
11
10
7
1
5
62
11
12
1
11
10
5
6
2
3
3
7
7
6
4 11
6 5
5 10
4
12
9
3
8
11
1
11
12
10
2
9
F
10
3
8
6
8
5
7
6
2
6
11
1
6
5
10
11
1
2
12
3
12
8
4
7
1
10
6
6
5
12
1
0
2
4
9
10
11
2
12
11 3
10
8
3
7
7:00
6
5
6
5
27
4 11 12
5 10
6
5
1
3
8
11
11
12
1
12
6
5
1
6
5
10
2
9
4
7
6
5
2
9
3
8
4
7
a
2
9
3
8
4
7
2
9
3
8
12 1
12 1
12 11 112 1
12 12 1
12 1
12 1
11
11
11 11121
11
11
11
12 12
12 1
12 1
121 1 2
12 1
1
1112
1112
11
10 11 12 12
10
10 11 12 1122
1 2
2
2
2 11
10 10111211
10
10
10
12 11 2 1 2
1
1
1
1
1
11
11
11
11
11
11 10 1
2 2
2
10
10
10
10
2 2
2
10
10
10
2
102
2
9
2 9
2
23
23
23
10
10
10
23
3
3 9 210 9
3
3 9 10
9 10 9
9 10
9 9
9
9
3 3
3 3
3
3
9
9
9
3
3 9 9
3
8 9
8
8
4 983
4
4
9
9
98
98
98
3 8
3
43 4
43
43
43
8
8
8
8
4
4
4
4
8 7
8
8
8
7
7
7
8
5
5
5
5
4
4
4
4
4
7
56
8
86
8 6
8 7 7 6 56 54
8 7 7 6 5 54
8 7 7 6 5 54
4
4
48
7 6 76 54 5
7 126 5
7
7 126 5
5
7
5
6
6
6
6
7
7 16 5
7 12611 112
7 126 15
7 126 15
7 126 1115126 1
56 1
11
11
11
11
11 127 1 6 5
11
6 5
12 12
1212 1 1
12
121 1
12 1
12 1 12
12 11
12
12
12
12
12
1
1
1
11
11
11
11
11
11
11
11
1
11
11
2 10
2
21
2
21
21
10
10
10
1011
10
1011
10
2
21
111
11 1
11
22 2 10
10
10
2
10 10
2 2
2
2 102
10
10
2
22
10 10
1010
10
10 1010
2 22
12 1 3
9
9
9
9 12 12 3
9
9
39
3
3
12 1
12 12 3 1 3 9
12
12
11
1 3 33
1
9
9 9 11
99 11
9 11121
3 3 9 9 911 11121
1213
99 11
9 11 11 12 391
12 1 32
3 33
33 9
3 9 12 1 3
121 1 329
1112
11
8 10 11
810 11 12 121 42 8 10 810111211 412 12 1 42
810 810111211
8 10
810
42 4
412
12 1 42
12 1
124 1
1
1
1
11 4 41
11
11
11
11810
8 10
8 810
811810
8810
811
24 42
442 42 8
4 2
24
4 2
8
4 8 4210 8
4
2
8 10
810
810
7
7
7
7
7
7
7
5
7
5
5
5
5
5
4
5
5
4
6
6
9 7 10
3 2
23 7
9 7 710 65 5 3 29 10 9 6 7 7 6 5253 3
10
2
9 10
7 6 66 552 35 3 79 10 7612
7
9 10 9 7761212
52 3
7
75 6 5
5
126 112
126 6512
12 1
125 1
6 115 12
9 7912
9 116712 6 1 5 9 3 6
11 6 11
1
1 1
13
9 11
9 11
611
6 61 15
11
116
11 6
11
11
3
3
9
3
911
3
9
3
12 13 4 3 9
12 13 4 3 9
12 1
8 119 12 1
4 2 310 8 10911 12 2 1 4 2 10
938 10 8 10
9 810 1
3
8 10 8 11
8 10
11
42 3 11 11 12
42 2
2
24 32 11 12
10
10
10
10 9 12
2
2 4 2
1
12
12
8 8 7 11 12 5 14
8
8 10
8
410
1
8 711 6 51 24
11
10
10 8 7 11 6 5 12 4
10 48 10
2 42
7 8 67 56 5 4 24
7
5
8 7107 6 56 54 24
8
8 7 72 6 5 54
910 8
910 78 12
910 7
910 7 6 3 5 3 2 3 9 98
9 89
9
7 7 6 54 353
7 6 6 543 3
3 2 394 9
2 49
23 4
3
7
6 15 5 3
12 6 5
6 5
12
12
12 112
12 15
6 1
6 15 5
7 1211
56 1
7
7
1
7
7
7
7
5
5
11
11
1
9
9
9
9
11
11
9
11
11
11
3
3
3
3
3
6
9
9
12
12
12 112
36
3
6
61
6 1212
6 12
12 1 61
1212
11
81111
8111112 4 211 41 2 4 3 10
8 8 10111112 2114 41 2
8 118 1211 112 2141 4
811 1211 112 214
4
43
1
98
9108 11
9 11
2 4 3 8 910
11
10
243 8 10 8 10
10
11
11
8 10 7
8 710 75 5
242
2
42 10 7107
4 2
10
24 2
4 24
7108106 7 5
71078106 6 5 5
7 4 6 52 8 2108
7
7 10
10 10
10
10
22
10 6 6 5 25 82
6 5
6 5 4
6 5 4
6 6
6 25 4
8
4
9 78
9
3
3
9
7
9 8 7
9 87
3 9
3 7
3 9
3
7 96 5
6 5
6 5 33
6 5
6 35
67 56 5 3
9
9 9
3
9
9
3
3
3
3 3
3
7
7
7
7
99 9
3 9 3 9
9
99
9
33 9
3 9
6 5
6 5 4
6 5
64 5 3
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
8
8 8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
8
8
7
78 67 5
5
4
78 6 5 4
4
7
78 67 56 5 4
78 6 5 4
5
4
6 5
7 66 5
7 712 6 5 5
7
7
7 56 5
7
7
12 1
77127 66161255 5
67 56 5
12 1
712 56 1 5
7712126 6 5 5
71212
1 1
11 116 612
11
1111 12
11 1 1
116
1112
1111 6 1 15
11611 6 1 15
12
12 1
12 1
12
11 11 12 1 1
10 1011 12 12 2
11
10
1010 1011
2
11 10 1
2
1011 12 1
2
1010
22
1010
2 2
12 1 2
12 21 2
12 1
11
1 2
10 11
10 10
2 2
10
2
10 11
2
10 11
2
10
2
9 910
910
3 2 3 9 9 910
23
33 23 99
9
910
9 9
3
23
33
3 3
9
9 9
3
9
3 3
9
9
3
9
3
3
3
8 98
8 8 98
8
4 43
8 8
43
4 4 43 8 8
98
4
43
44
4 4
98
8
8 8
87
87 7
4
4 4
8
4
5 54
7
7 87 6 7 5 5 5 4
5
7
4 5
5
7
5
7
7
7
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8 7
8 7
8 7
4
4
4
4
7 76 5 5
7
7
6 5
6 5
6 5
6 5
6 5
6
7
7
7
7
6 5
6 5
6 5
6 5
11
4
7
pes morča
6 5
morča
pes morča
12
pes
pes
pes
12
11
B
C
AA 1 2 BB
10
B
C
A
B
pes
morča
9
3
pes
morča
E
morča pes
E
8
E F
D4 EE F F
7
6 5 D
F
F
BB A CC B A DC B
A pes GB
Gmorča
G
pes morča
G
EG
E
E F
E
F D
F DD E F F
bičkyA
B A Crybičky
B
rybičky
B
C
bičky
rybičky
GG
G
EG
EG
E
F D
F
F D
8:00
rybičky
G
rybičky
12:00
rybičky
G
rybičky
rybičky
18:00
11
1
C
C
pes
pes
morča
CC
C
pes
pes morča
A
C
B
A
pesmorča
D
E
F
A
B
B
C
morča pes G
morča
E
E
F
F
D
D
B
A
B A Crybičky
G
G
E
E
F
F D
D
rybičky
rybičky
G
G
rybičky
11
12
C
pes
C
pes
Nedeľa
10
c
dážď
1
Sobota
12
Piatok
11
Streda
rybičky
10
1
11
10
2
A
B12
11
12 1
11 1
2
10
7
C


 v sobotu a v nedeľu.
8
8
11
810
1
5
44
11
6
77
66 55
12
1
12
11 12 11
11
G
rybičky
9
3
1
24 2
8
10
2
11
7
11
810
42 4
5
7
9
3 3
11
7
9
3
12
6
12
1
5
7
5
6
12
11 11 12 1 1
10 10
2 2
11
3
42
3
1
24
6
12
5
3
1
42
6
5
8
4
7
1
10
9
3
42
8
4
6
12
5
3
4
6
12
5
1
10
2
8
4
Na nasledujúcich hodinkách sa čas mení podľa istého pravidla:
9 9
9 9
3 3
8 8
4 4
7 7 6 5 5
6
12
3
7
6
5
1
11
11
11
12
12
9
3
11
422
7
5
6
1
11
2
11
12
1
24
7
9
5
6
8
44
12
1
3
1
2
10
9
3
12 121 1
11 11
10 10
2 24
8
7
6 53 3
9 9
8 8
4 4
7 7 6 65 5
12
1
11
10
2
4
12
11
2
10
3
108
33
88
12
10
2
10
810
99
9
3 3
8 8
4 4
7 76 5 5
6
9
9
12
11
3
1
10
9
2
11
11
12
12
11
10
8
10
99
10
3
9
224
7
6
5
88
33
44
77
66

a
55
2
11
12
3
1
24
10
8
7
9
5
6
8
3
4
7
6

b
5
9
12
12 1
11
1
11
7
9
5
6
8
10
10
8
99
224
7
5
6
88
33
44
77
66
55

c
11
12
4
8
4
3
7
3
5
6
8
3
4
7
6
5

d
rybičky
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
6
5
2
11
24
9
1
2
7
1
108
12
10
9
3
10
9
3
11
24
108
77 66 55
7
6 5 čas by mal nasledovať.
6 5
Krížikom
vyznač,7 aký
12 1
12
pes 11 12 1
1
11
11
10
2
10
22
Ak pršalo
pršalo
ajA2večer.1010 B
E
A
B
C napoludnie,
C
9
9
3
9
9
3
33
F
D8
8
88
4
4
44
c
Hmla
bývala7 len 5ráno.
E
7
5
7
7E
6
6 5
66 5
F
F
D Slnečné poludnie
G bolo v pondelok,Dv utorok,
d
rybičky
1
23 
4
67 56 5
12
11 11 12 1 1
10 10
2 2
7
3
čer o 22:00.
6
12
3
9 12
39
12 1
1
11
11
810
42
8
4
7
7
67 5 6 5
6 5
9
9
3
12
12
1111 12 1 1
11 11 121
8 10
24 2
10
108 10
7
7
6 5
6 5
99
9
3
9
12 1 12 3
12 1
11
11
1
11
810
424
8
10
2 8 108
2
77 6 55
7 76 5
6
3
9 6
3 9
3 9
4
2
7
2
10
2
1
4
5
810
12
12 11
11
11
10
10
22
b
G
11
12
8
4
11
4
5
1
6
12
11
10
9
3
7
5
1
2
8
3 9
4
štvrtok
pes večer bolo rovnaké
morčapočasie ako
Vo
v piatok ráno.
6
4
7
12
10
9
3
10
11
22:00
Dvakrát namerala rovnakú teplotu.
Od 15:00 do 18:00 klesla teplota o 2 °C.
Najvyššia nameraná teplota bola 18 °C.
Ráno o 7:00 bola teplota o 5 °C nižšia ako ve11
2
rybičky
4
7
1
d
8
2
10
10
2 tvrdenie
Krížikom vyznač,
ktoré
je podľa
údajov
9
9
99
3
3
33
v tabuľke
pravdivé.
pes8
morča 8
88
morča a
12
9
C
12
20:00
b
oblačno
rybičky
G
18:00
Krížikom vyznač, ktoré tvrdenie je podľa údajov
v grafe nepravdivé.
3
18
15:00
4
7
4
7
12:00
3
8
3
5
8
5
9:00
2
9
2
4
9
6
4
6
1
2
10
3
1
5
7
10
4
7
4
7
9
6
8
9
2
8
7
12
4
5
3
9
3
4
5
10
8
3
5
8
12
11
9
9
4
5
2
9
4
7
7
1
hmla
G
C
Pondelok
E
F
Utorok
B
D
12
1
4
9
6
7
12 8 1
11
7
12 1
26
2
10
9
3
9
3
8
4
12
4
18
7
6 511
27
6 5 10
1110
B
C
rybičky
Použila
značky:slnečno
E
7
10
4
1
8
8
8
3
8
12
9
9
4 5
11
12
6
Štvrtok
C
bičky
11
7
9
2
9
11
bičky
bičky
G
2
3
5
6
4
2
10
9
4
7
6
1
Eva siD vE priebehu
týždňa trikrát za deň zaznačila,
F
aké
je
práve
počasie.
pes
morča
G
pes
D
8
8
2
12
10
8
4
5 12
6 11
10
2
12
10
1
10
9
3
8
4
12
11
2
10
9
3
11
3
5
6
1
10
4
7
12
9
3
5
6
2
8
4
7
11
9
3
8
1
10
2
9
12
12
12
1
10
2
9
8
4
7
6
5
12
11
1
11
10
12
1
11
2
10
2
9
9
3
12
1
7
pes
morča
8
4
7
5
6
8
4
4
7
5
6
2
8
4
3
7
5
6
12
11
24 
B
A
D
E
26 
C
G
Nasledujúca postupnosť čísel je utvorená podľa
istého pravidla:
1

31
34
42
B
A
D
E
2
4
7
10
2
8
4
7
10
8
5
6
2
12
11
9
3
5
6
1
9
3
1
11
10
2
8
4
9
C
12
1
1
9
2
3
8
11
5
2
10
1
1
23
2
4
3
3
4
5 4
5
9 11
10
10 8
9
11
12
12
1
11
8
6
5
12
12
1
2
4
11
8
1
8
9
3
9
1
23
2
4
3
5 3
4
54
11
5
12
1
1
23
4
7
6
5
12
1
2
8
4
6
5
6
5
3
4
3
6
5
G
rybičky
a

b

8
pes
B
A
D
E
C
11
c7
d


11
10
9
12
F
rybičky
Do jedného kruhu napísal mená detí, ktoré majú
morča, do druhého deti, ktoré majú psa a do tretieho deti, ktoré majú rybičky.
• Roba, ktorý má psa a morča, ale nemá rybičky,
napísal do políčka B.
• Ivu, ktorá chová len rybičky, napísal do políčka G.
Krížikom vyznač, do ktorého políčka napísal Lenku, ktorá chová psa, morča aj rybičky.
6
11
2
1
11
2
6
5
12
1
10
3
8
5
27 
9
11
4
7
6
5
12
11
2
9
3
4
7
6
3
5
4
7
1
8
2
8
5
10
1
9
4
6
12
10
3
2
3
11
2
7
9
1
8
4
7
12
10
3
8
4
7
1
9
3
4
6
12
10
5
8
G
do políčka C
do políčka D
do políčka E
do políčka F
1
2
9
morča
12
11
10
6
5
12
1
10
2
8
4
9
3
7
6
5
Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť.
Krížikom vyznač, ktorý pojem do skupiny nepatrí.
a
rovno
hore
doprava
rýchlo
b
c
d
28 
Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť.
Krížikom vyznač, ktorý pojem do skupiny nepatrí.
a
salónka
kraslica
korbáč
voda
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
11
2
8
7
2
6
12
10
8
4
10
7
5
6
11
9
4
7
5
6
6
8
7
5
12
1
2
12 1
11
9 11 12 1
23
10
10 8
2
4
9
3
7
9
6 5 3
8
4
8
4
7
6 5
7
6 5
11
4
11
2
3
7
6
10
3
8
1
10
6
10
23
12
7 11 6 5 1
10
7
9
4
7
12
5
4
5
6
1
6
8
7
8
7
9
3
2
3
5
10
8
2
12
7
9
1
10
1
8
7
9
4
7
6
11
5
10
9
4
7
2
12
11
2
3
5
6
1
8
4
7
12
10
9
3
4
1
6
11
2
10
3
4
79 6 5
8
12
11 7
10
12
11
9 11 12
10
10
8
9
7
9
6
8
8
7
6
7
6
8
12
9
3
10
3
F
2
4
2
9
11
10
7
rybičky
12 1
11
rybičky
10
1
8
5
6
12
9
3
7
Miro robil v triede prieskum o domácich zvieratách.
Svoje zistenia zapísal do políčok v takomto obrázku:
d
12
11
25 
c
5
6
10
8
9
pes
12
9
29
b
7
11
9
b
a
3
1
11
Krížikom vyznač, ktoré číslo v nej nasleduje ako ďalšie v poradí.
pes
morča
d
2
4
12
10
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...
c
10
8
11
11
B
Cz domina. Tabličky prikladal tak,
A
Boris urobil
hada
pes
morča
E
aby sa morča
dotýkali
s rovnakým počtom boF políčkami
pes
D
B
C
A
diek. Miro mu
G dve tabličky z hada vzal (miesta, kde
B
C
A
E
tabličky chýbajú,
D E F sú na obrázku tmavé). Tým sa
rybičky
F
D
zmenšil počet
Gbodiek na hadovi o 11. Krížikom vyG
znač, ktorú dvojicu
tabličiek Miro vzal.
rybičky
a
1
9
morča
F
12
7
5
6
10
11
1
10
9
3
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
8
12
11
2
10
9
3
10
9
9
11
12
12
7
9 11
10
10 8
9
8
8
7
10
2
1
8
8
9
1
10
7
10
6
5
6
5
23
9
4
9
4
3
10
8
8
8
KOMPARO 4 – Matematika, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma B
29 
Krížikom vyznač, medzi ktorou dvojicou pojmov je
rovnaký vzťah ako medzi pojmami loď a prístav.
a
raketa a vesmír
lietadlo a letisko
auto a cesta
vlak a koľajnice
b
c
d
30 
Krížikom vyznač, medzi ktorou dvojicou pojmov je
rovnaký vzťah ako medzi pojmami žralok a more.
a
krt a pôda
včela a kvet
mačka a myš
sliepka a vajce
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
Download

KOMPARO