Ch
D
1
2
Pohlavie:
Sem nalep svoj čiarový kód
Trieda:
Známka zo
slov. jazyka a lit.:
3
4
5
KOMPARO
celoslovenské testovanie
žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy OG
2. časť testu
Slovenský jazyk a literatúra
Spoločenskovedný blok
Všeobecné študijné predpoklady
forma A
Školský rok 2011/12
© EXAM testing ®, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5
02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52
www.exam.sk, www.komparo.sk
Neklasifikovaný(á)
2
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
Pozorne si prečítaj ukážku 1 a potom odpovedz na
otázky 36 – 38.
37 
Krížikom vyznač, o čom je báseň Salaš.
Ukážka 1
a
Salaš
b
ironicky vykresľuje ľudí, čo stále sedia
Báseň
za počítačom.
Na salaši sedí bača,
pozerá do počítača.
Čučí doňho od svitania
ako taký PC maniak.
c
ospevuje nové možnosti digitálnych
Báseň
technológií.
vyjadruje hnev, že chudobní bačovia
Báseň
nemajú čo jesť.
d
Vôkol krásne lúky, lesy.
On len sedí a mrmle si.
Popod nos si čosi ráta:
„Prvá, druhá, tretia, piata...“
38 
Krížikom vyznač, ktorý druh rýmu je použitý v básni v ukážke 1 a aká je jeho schéma.
 zvony bijú
obedňajšiu melódiu.
Ale bača s myškou v dlani,
že je obed, nevie ani.
a
združený, aabb
striedavý, abab
združený, abab
striedavý, aabb
b
c
Ťuká, kliká ostošesť,
už by mal aj niečo zjesť!
Zabudol on, veru, veru,
na obed aj  .
d
39 
Starý bača s dobou kráča,
nehne sa od počítača.
Takto on zo svojej spálne
pasie ovce virtuálne.
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sú citovo
zafarbené (expresívne) slová.
a
(V. Keníž)
36 
U mojej starej mamy voňali koláčiky.
Koláč nakoniec vyzeral ako hnusný pagáč.
Naša pekáreň ponúka rôzne koláče.
Hodinu som sa babral s cestom na koláč.
Moja teta každý deň zje tri koláče.
Len papajte, koláčov je dosť!
b
c
d
e
Krížikom vyznač, ktoré slovné spojenia treba doplniť na zakryté miesta v ukážke 1, aby báseň bola zmysluplná.
a
kritizuje lenivých bačov, ktorí sa nestaBáseň
rajú o ovce.
f
Podvečer už, na sekeru
Podvečer už, na večeru
Na poludnie, na sekeru
Na poludnie, na večeru
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
Pozorne si prečítaj ukážku 2 a potom odpovedz na
otázky 40 – 42.
Ukážka 2
Keby som bol učiteľom, asi by ma celkom bavilo písať záverečné hodnotenia na mojich spolužiakov.
„Váš syn Maximilián,“ napísal by som, „je úplný nepodarok. Dúfam, že máte rodinný podnik, kam ho
budete môcť strčiť, lebo inde zamestnanie nezoženie.“ Keby som mal v ten deň zvlášť lyrickú náladu,
napísal by som: „Lúčne koníky majú sluchové orgány na brušku. Vaša dcéra Vanesa, súdiac podľa
jej výsledkov v tomto školskom roku, nemá vôbec
žiadne sluchové orgány.“
Mohol by som ešte hlbšie načrieť do bohatstva
prírodných vied a napísať: „Cikáda žije šesť rokov
pod zemou ako kukla a šesť dní ako slobodný tvor
na slnku a vzduchu. Váš syn Wilfred prežil na tejto
škole osem rokov ako kukla a ešte stále čakáme,
že z nej vylezie.“ Zvlášť otravné dievčisko by ma
mohlo vyprovokovať k týmto jedovatým slovám:
„Fiona oplýva takou istou chladnou krásou ako ľadovec. Na rozdiel od ľadovca sa však pod hladinou
neskrýva nič.“
(Roald Dahl, Matilda, upravené)
40 
41 
Krížikom vyznač, aký vzťah má rozprávač k svojim
spolužiakom.
a
Rád s nimi žartuje a hodnotí učiteľov.
Je ako ich učiteľ, doučuje ich prírodné vedy.
Pohŕda nimi a vysmieva sa im.
Ľutuje ich, že majú zlé známky.
b
c
d
42 
Krížikmi vyznač slová, od ktorých sú v druhom odseku ukážky 2 utvorené vzťahové prídavné mená.
a
príroda
sloboda
liezť
dievča
jed
ľad
b
c
d
e
f
43 
Od uvedených slovies sa dajú vytvoriť abstraktné
podstatné mená. Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sa budú skloňovať podľa vzoru vysvedčenie.
blúdiť
plakať
zradiť
pátrať
zaniknúť
trápiť
Krížikom vyznač, ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2.
a
sa dobre učí, aby mohol pracovať
Maximilián
v rodinnej firme.
b
a
Vanesa pozorne počúva, čo hovoria učitelia.
Wilfred sa zatiaľ v škole nijako neprejavil.
Fiona napísala opis chladnej krásy ľadovcov.
c
b
d
c
e
d
3
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
4
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
44 
47 
Krížikmi vyznač vety, v ktorých sú obe podčiarknuté slová v rovnakom páde.
Krížikmi vyznač prídavné mená, ktoré budú mať
v lokáli množného čísla príponu -ých.
a
mamy určite nevytiahneš, kde sú cukríky –
Zdobre
ich schovala.
prišla k nám, aby chorému bratovi doTerka
niesla domáce úlohy.
b
c
b
c
d
triedna je fajn, minule s nami išla na výNaša
let svojím autom.
f
mňa dostala mama krásnu šatku z pravéOdo
ho hodvábu.
48 
sme truhličku zvedaví, čo sa v nej skrýOtvorili
va.
Krížikmi vyznač, v ktorých riadkoch sú obidve slová napísané správne.
e
e
45 
a
Krížikmi vyznač, v ktorých vetách sú správne napísané podstatné mená mužského rodu.
c
a
Valasi mali pod širákmi dlhé mastné vlasi.
Arabi u nás prvýkrát jedli hríby.
Múry okolo továrne vyzdobili mladí maliari.
Chlapi na stavbe si nahlas rozprávali vtipy.
zápase si víťazy prečítali odkazy od fanúšiPo
kov.
d
e
f
odčítať, podčiarknuť
otchod, potlesk
odpísať, podknúť sa
otlčený, potrhať
otrávený, potkova
otpovedať, podkrovie
b
b
c
mačacie fúzy
kocúrove misky
bratove tenisky
včelie plásty
zajkove dobrodružstvá
Ivanine fotografie
nebolo pekné, čo o mne Monika minule
To
povedala.
d
f
a
Kráľovskí posly mali nádherné zlaté šály.
d
e
f
49 
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti je statický opis.
a
zabil troch drakov, vyslobodil princeznú
Princ
a zobral si ju za ženu.
je úplne bláznivý, nikdy ste nevedeli, čo
Robo
urobí v nasledujúcej chvíli.
46 
b
Krížikom vyznač, v ktorej možnosti sú zakryté tri y/ý.
c
som si ho s ršavým snom našej
Pomlil
susedy.
d
a
sa mnule pobl s takým vsokým
Paľo
ôsmakom.
b
c
som defekt na bicykli, ale išiel okolo
Dostal
kamarát, ktorý mi pomohol.
naším domom bol mohutný gaštan s boPred
hatou sýtozelenou korunou.
bvalý bt v paneláku nemal pvniNáš
cu.
by mať prepchovú vlu a rchle
Chcel
auto.
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
5
50 
52 
Napíš, ktorý slohový útvar treba doplniť na zakryté miesto v nasledujúcej vete.
Napíš, z ktorej obce alebo mesta je projekt, ktorý
postúpil na súťaže do zahraničia.
Režisér vyberal hercov a kostýmy podľa vonkajšej
 postáv, ktoré vystupujú v príbehu.
53 
Pozorne si prečítaj ukážku 3 a potom odpovedz na
otázky 51 – 52.
Ukážka 3
Program Energia pre vzdelanie podporuje rozvíjanie vedy a techniky na školách. Vďaka nemu jedenásť mladých vedcov dostalo peniaze na svoje
experimenty.
Jedna z nich je Veronika Lobellová z Banskej Bystrice, ktorá hľadá lepšie lieky na liečbu duševných
ochorení. Stredoškolák Matúš Skurčák z Nižnej
využíva solárnu energiu ako lacný spôsob osvetlenia jazierok či vodných mlynov v školskej záhrade
a vďaka svojmu projektu bude reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach. Gymnazisti
v Brezne zasa monitorujú stav pitnej vody v okolitých obciach, ktoré vďaka tomu nemusia kupovať
drahé a nepresné testy.
Napíš, akým literárnym útvarom je uvedený príbeh:
Pes s kusom mäsa v papuli zazrel svoj odraz vo
vode. Myslel si, že je to iný pes, a chcel mu vziať
jeho mäso, ktoré sa mu zdalo väčšie. Keď však
otvoril papuľu, kus mäsa mu vypadol a nemal nič.
Poučenie: uspokoj sa s tým, čo máš.
(skrátené a upravené)
54 
Napíš sloveso v budúcom čase, ktoré patrí na zakryté miesto vo vete.
Ak  po večeroch sladkosti, pokazíš si zuby.
(veda.sme.sk, skrátené a upravené)
51 
Krížikom vyznač, ktoré tvrdenie je pravdivé.
Energia pre vzdelanie je zameraný
Program
na výskum solárnej energie.
a
projekt môže pomôcť pacientom
Veronikin
s duševnou chorobou.
b
c
Matúš vynašiel nový typ vodného mlyna.
z Brezna predali svoje testy vody
Gymnazisti
za veľa peňazí.
d
55 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sa nachádzajú odvodené slová.
a
vytlačiť dokument
horúce slnko
záhradka pred domom
obrovské nosisko
chlieb so syrom
čierny kocúr
b
c
d
e
f
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
6
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
56 
60 
Krížikom vyznač, ktoré zo slov treba doplniť na zakryté miesto v nasledujúcej vete tak, aby bola pravdivá.
Krížikmi vyznač, ktoré z uvedených ríš patrili medzi
hlavné ríše raného stredoveku.
V Austrálii sa chová najviac  na svete.
a
a
hovädzieho dobytka
ošípaných
kôz
oviec
Franská ríša
Arabská ríša
Sumerská ríša
Západorímska ríša
Byzantská ríša
b
b
c
c
d
d
e
57 
61 
Napíš hlavné mesto Austrálie.
Napíš, v ktorom meste bol ukrižovaný Ježiš.
58 
62 
Počas sťahovania národov sa po Európe presúvalo mnoho kmeňov. Krížikom vyznač, ktoré boli dva
najčastejšie smery ich pohybu.
a
z východu na západ a z juhu na sever
z východu na západ a zo severu na juh
zo západu na východ a z juhu na sever
zo západu na východ a zo severu na juh
Krížikom vyznač, čo z uvedeného možno zistiť
z územného plánu mesta alebo obce.
a
Komu patria jednotlivé pozemky.
Kade vedú linky hromadnej dopravy.
Ktorá ulica má aké poštové smerové číslo.
Kde sa plánuje v budúcnosti nová výstavba.
b
b
c
c
d
d
59 
Krížikmi vyznač, ktoré z uvedených činností robili
naši predkovia v neolite (mladšej dobe kamennej).
a
Lovili mamutov.
Stavali si príbytky.
Chovali ovce a kozy.
Pestovali obilie a ovocie.
Vozili sa na vozoch ťahaných zvieratami.
63 
Krížikom vyznač, ako nazývame náhle a silné (prehnané) citové reakcie.
a
afekty
nálady
emócie
vyššie city
b
b
c
c
d
d
e
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
7
64 
68 
Krížikmi vyznač, v ktorých možnostiach sú uvedené regióny Slovenska.
O Petrovi hovoria, že je odmeraný. Krížikom vyznač,
čo to znamená.
a
Šariš
Roháče
Turiec
Dolniaky
západné Slovensko
a
Peter je presný.
Peter je vľúdny.
Peter je chladný.
Peter je nafúkaný.
b
b
c
c
d
d
e
69 
65 
Krížikmi vyznač, ktoré z uvedených prejavov sú príkladmi tzv. neverbálnej komunikácie.
a
úsmev
nadávanie
pozdrav „Čau!“
mračenie sa
poklopkanie prstom po čele
Krížikom vyznač, ktoré slovo možno doplniť na zakryté miesto tak, aby veta mala zmysel.
Anička nebola zarmútená, naopak, bola veľmi
 .
b
a
c
c
d
spoľahlivá veselá
smutná pracovitá
b
d
e
70 
66 
Najskôr zisti, ako má znieť otázka, a potom krížikom vyznač správnu odpoveď. (Každá bodka predstavuje jedno vynechané písmeno.)
Krížikom vyznač, ktoré z uvedených slov možno doplniť na zakryté miesto tak, aby vznikla zmysluplná veta.
Koľko t••••••••v mala S•••••••••a?
Ivan všetkých prekvapil svojím  výkonom.
a
c
totálnym plastickým
heroickým malicherným
b
d
67 
Krížikom vyznač, ktoré slovo má podobný význam
ako slovo nahovárať.
a
vyhovárať
zahovárať
ohovárať
prehovárať
b
c
d
a
c
3 5
7 9
b
d
71 
Krížikom vyznač, ktoré dve slová možno doplniť na
zakryté miesta tak, aby veta mala zmysel.
Blížiacu sa líšku  ľahko spozorovať preto, že
je sfarbená  ako jej okolie, takže s ním splýva.
a
nemožno / podobne
nemožno / úplne inak
možno / podobne
možno / úplne inak
b
c
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
8
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
72 
74 
Krížikom vyznač, na konci ktorej vety musí byť otáznik.
Krížikom vyznač, v ktorom „slove“ možno zmeniť
poradie písmen tak, aby vzniklo slovo označujúce
zviera (v nominatíve jednotného čísla).
a
chce ísť do ZOO, nech si vezme aj cestovKto
ný lístok a peniaze na vstupenku
nestihol napísať sloh počas hodiny, dopíKto
še ho za domácu úlohu
b
c
a
c
LECIKYB KARUZEC
KÁSLIM TAPOČÍČ
b
d
priniesol do triedy mačku, sa nepodarilo
Kto
zistiť
Pozorne si prečítaj ukážku 4 a potom odpovedz na
otázku 75.
vedel vypočítať túto úlohu okrem Petra
Kto
a Miša
Ukážka 4
d
73 
V nasledujúcom krátkom úryvku z príbehu o Gulliverovi je poprehadzované poradie viet. Krížikom
vyznač, ktorá veta bude predposledná, keď ich zoradíme do zmysluplného poradia.
V1 Pri palácovej bráne ho zastavila hrôzostrašne vyzerajúca stráž.
V2 K jeho brehom dorazil okolo jedenástej
v noci.
V3 Gullivera sa zmocnil neopísateľný strach.
Aralské jazero patrilo kedysi medzi štyri najväčšie jazerá na svete. To však dnes už zďaleka nie je
pravda.
Príčinou je to, že väčšia časť vody z riek Amudarja a Syrdarja, ktoré napájajú Aralské jazero, sa
začala odvádzať na zavlažovanie dovtedy suchých
púštnych oblastí. Na zavlažených plochách začali
pestovať bavlník. Výsledkom odvádzania vody bol
pokles hladiny jazera. Jazero sa tak v roku 1987
„rozpadlo“ na dve oblasti, na Severné a na Južné
Aralské jazero. V roku 2003 sa južná časť rozpadla
na východný a západný bazén. Vysychaním jazera
stúpla až päťnásobne slanosť vody, čo spôsobilo
vymiznutie väčšiny rastlín a živočíchov.
V4 Keď to Gulliver počul, okamžite sa vybral na
ostrov.
V5 Loďku priviazal a pobral sa hľadať palác.
a
veta V1 veta V2
veta V3
veta V5
b
c
d
(www.korzar.sme.sk, upravené)
75 
Krížikom vyznač, ktoré z uvedených tvrdení vyplýva z ukážky 4.
a
zvýšenej slanosti jazera sa na zavlažovaKvôli
ných územiach prestalo dariť bavlníku.
Aralské jazero sa rozdelilo na tri časti.
jazero je dnes piate najväčšie na sveAralské
te.
b
c
jazero vysychá, lebo sa z neho odváAralské
dza voda na zavlažovanie púštnych oblastí.
d
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
Download

KOMPARO Slovenský jazyk a literatúra Spoločenskovedný