Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Rozloženie rastlinstva a živočíšstva súvisí s rozložením
podnebných pásiem.
Vzhľadom na rozlohu Ázie sa tu nachádzajú všetky pásma.
Učebnica str. 66
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
1. Polárne púšte
Ostrovy v Severnom ľadovom oceáne
Celoročná zima
Pokrytá snehom
Takmer žiadne
Vtáky a ryby (prispôsobené)
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
2. Tundra
Od pohoria Ural po Čukotský polostrov
Celoročná zima
Trvalo zamrznutá
Kríky, trávy, machy, lišajníky
Sob, polárna líška, zajac, sova snežná
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
3. Tajga, ihličnaté lesy
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
Na juh od tundier
Mierné, chladné
Počas letných období odmŕza
Ihličnaté lesy (smreky, ...)
Medveď, tiger, vlk, bobor, bylinožravce, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
4. Zmiešané, listnaté lesy
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
Východná Ázia
Mierne pásmo s dostatkom zrážok
Hnedá lesná
Buk, dub, javor, ...
Srny, jelene, vlk, hady, obojživelníky, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
5. Stepi
vnútrozemie
Mierne pásmo s malým množstvom zrážok
Úrodné černozeme
Pretvorené na pastviny a polia, ...
Hlodavce, zajace, mačkovité šelmy, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
6. Púšte a polopúšte mierneho pásma
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
vnútrozemie
Mierne pásmo takmer bez zrážok
Piesočnaté, kamenisté, neúrodné
Takmer žiadne
Nočné živočíchy, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
7. Subtropické lesy
JV Číny
Subtropické
Menej kvalitné
Vždyzelené lesy (tvrdé, hrubé listy)
Bylinožravce
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
8. Tropické púšte
Pri obratníku Raka
Tropické suché
Piesočnaté, kamenisté, neúrodné
Takmer bez vegetácie (oázy)
Nočné živočíchy
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
9. Savany
Prechod medzi trop. suchým a vlhkým
Tropické prechodné (obdobia dažďov)
Kvalitné
Trávy, ojedinelé stromy
Bylinožravce, slon, tiger, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
10. Tropický dažďový les
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
Okolie rovníka (J a JV Ázie)
Tropické, teplé a vlhké
Červenozeme, žltozeme
Viacposchodový bujný porast
Plazy, primáty, vtáky, hmyz, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Tropický mangrovový prales
Kde?...
Podnebie?...
Pôda?...
Rastlinstvo?...
Živočíšstvo?...
Blízko rovníka na pobreží
Tropické, teplé a vlhké
Červenozeme, žltozeme
Mangrovové stromy
Krokodíl, tiger, plazy, primáty, ...
Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo
Autor:
Miloš Bélik
Zdroj:
Geografia 7
Internet
sopusik.wordpress.com
sopusik.wbl.sk
Download

Ázia – rastlinstvo a živočíšstvo