J&T Bond
s atraktivním
výnosem
i pro drobné
klienty
Dalším příkladem mohou být investice do konvertibilních dluhopisů.
Pokud proběhne výměna dluhopisu za akcii, fond může takové akcie
držet, pokud to bude atraktivní.
Odráží se ve zvolené strategii i stále skloňovaný termín „krize“? Jak?
Žijeme v nejisté době a doporučujeme nyní investovat opatrněji, než
bylo zvykem před finanční krizí v roce 2008 a 2009. Podnikové dluhopisy a sektor dluhopisů s vysokým výnosem zvláště jsou z pohledu
výnosu a rizika někde mezi investováním do státních dluhopisů a investicemi do akcií a komodit. Věříme, že to je nyní to pravé místo pro
reálné zhodnocení peněz s mnohem nižším rizikem než při rizikovějších akciových investicích. Dluhopisový investor stojí v nárocích
na cash flow firmy vždy před jejím akcionářem.
Jaký je odhadovaný výnos fondů?
Měl by výrazně přesahovat zhodnocení na termínovaných vkladech
– řádově o 3-5 %. Úrokové sazby jsou v čase proměnlivé, pokud bychom drželi do splatnosti dluhopisy, které máme dnes nakoupené,
dosáhne portfolio fondu zhodnocení přesahující 7 %.
Pozornosti investorů by neměla ujít dvojice nových podílových
fondů J&T Bond CZK a J&T Bond EUR, které vznikly v reakci
na zvýšenou poptávku po dluhopisech skupiny J&T, u nichž však
bývá pro mnoho investorů nedostupná minimální investice. Podstatou fondů je, že spolu s klienty investuje i skupina J&T. Jde
o smíšené fondy zaměřené zejména na dluhopisové cenné papíry
z firemního sektoru. Portfolio fondů může využívat ale i dalších
investičních příležitostí a reagovat tak na vývoj trhu. Fondy spadají do nabídky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. Na investiční strategii a výhody J&T Bond fondů jsme se zeptali portfolio manažera Ing. Martina Kujala, CFA.
Název J&T Bond napovídá, že hlavní roli budou hrát dluhopisy.
Jak je nastavena investiční strategie?
Dluhopisy a další investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které kupuje, nebo je ochotna nakoupit sama
skupina J&T. To je podstatný moment. Nabízíme investorům, aby
s námi byli na jedné lodi. Fondy J&T Bond se soustředí na tzv. high
yield dluhopisy - dluhopisy s vysokým výnosem, které by měly reálně
zhodnotit investované peníze i v prostředí vyšší inflace, než na jakou
jsme byli v minulých letech zvyklí. Úrokové sazby jsou dnes tak nízko,
že státní dluhopisy v dalších letech jen těžko budou přinášet reálný
výnos, nemluvě o tom, že firemní sektor jako celek je dnes daleko
zdravější než velkými dluhy zatížené vlády.
Fondy J&T Bond ale nejsou čistě dluhopisové, nýbrž smíšené?
Jaké to má výhody?
Smíšený fond dává manažerovi fondu širší manévrovací prostor reagovat na vývoj na trzích. Fond tak není limitován například v investicích
na peněžním trhu, pokud by se výhled dluhopisů v budoucnu zhoršil.
Jak mohu do fondu investovat, jaká je minimální investice, doporučený investiční horizont a likvidita?
Fond lze koupit na komisionářskou smlouvu ATLANTIK finanční
trhy, a.s. standardním způsobem jako ostatní fondy. Minimální pravidelná investice je 500 Kč měsíčně, minimální jednorázová investice je
10 tis. Kč. Fond doporučujeme investorům s horizontem minimálně
3 roky. Kurz fondu bude zveřejňován v týdenních intervalech, jednou
týdně bude možný i prodej fondu v případě hotovostní potřeby klienta.
Fond má korunovou a eurovou variantu, znamená to, že očekáváte zájemce i ze zahraničí?
Fond J&T Bond EUR otevíráme především pro slovenské klienty
skupiny J&T, samozřejmě je však otevřen pro všechny klienty, kteří si
přejí své investice sledovat v eurech.
Jak podle vás vypadá investor, který se rozhodne uložit své peníze
do J&T Bond fondu?
Má pohotovou rezervu na spořícím účtu, ale své ostatní úspory nechce nechat znehodnotit inflací. Na období 3 a více let rozkládá své
investice do různých aktiv, nechce však příliš riskovat a dlouhodobě
počítá s jednociferným reálným zhodnocením svých peněz. Takový
případ může nastat například u klienta, který má naspořené prostředky z ukončeného stavebního spoření.
A proč by měl investor zvolit právě J&T Bond?
Nezbývá než zdůraznit to, co jsem uvedl už v úvodu. Jádro portfolia
bude umístěné v dluhopisech, ve kterých má peníze sama skupina
J&T. Pečlivě zvažujeme, kam své peníze umístit a jaké riziko stojí
za to podstoupit. Chceme být s investory na jedné lodi. To je největší
záruka, kterou můžeme klientům dát – stejně tak jako oni, chceme
za rozumného rizika vydělat. S tímto cílem budeme fond řídit.
V případě dotazů či zájmu o fondy kontaktujte prosím Jiřího Kučeru
(jiri.kucera@atlantik.cz, tel. 739 529 548).
Download

J&T Bond s atraktivním výnosem i pro drobné klienty