Investiční program Horizont Invest—dynamické portfolio
Program Horizont Invest vám pomůže jednoduše investovat a zvýšit tak potenciál zhodnocení
vašich uspořených peněz. Současně je ale navržen tak, aby maximálně stabilizoval a chránil
výnosy vložených investic. Atraktivní nástroj pro investování z něj činí zejména možnost kombinovat investice s vyšším výnosem s investicemi s nízkým rizikem.
Dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových aktiv (zejména akciových fondů)
zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora. Postupné snižování rizikovosti portfolia v posledních letech programu naopak chrání dříve dosažené výnosy a investované prostředky. Časový horizont lze navrhnout podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat a celý program funguje zcela automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.
Dynamické portfolio je v počáteční fázi programu tvořeno ze 100 % akciovými investicemi, investor tak musí počítat s vysokou mírou kolísání hodnoty portfolia, která je vyvážena vysokým
potenciálem výnosu.
Typ fondu
Investiční program
Měna fondu
CZK
Minimální investice
10 000 CZK jednorázově (nebo 500 CZK
pravidelně)
Pravidelné investice
500 CZK a více
Vstupní poplatek
2%
Poplatek za správu
Max. 0,5% ročně
Výstupní poplatek
0%
Doporučená doba investice
Min. 10 let
Stupeň rizika
4 na stupnici 1(nízké riziko) až 6 (vysoké riziko)
Průběh realokace u jednotlivých portfolií
Proč investovat právě do tohoto portfolia
Mezi hlavní důvody, proč investovat do tohoto portfolia patří vysoká průměrná roční výnosnost v souvislosti se střední mírou rizika a efektivní rozložení vašich financí. Postupné navyšování konzervativní složky programu poskytuje prostor pro maximalizaci výnosu.
Na co je třeba upozornit
I když je Investiční program Horizont Invest postaven tak, aby chránil investorovy prostředky
přesto je potřeba počítat s případnými krátkodobými výkyvy investice v čase. Investor by měl
v první řadě dodržet minimální doporučenou dobu investování 10 let.
Nejčastější dotazy
Proč investovat právě s námi
Protože máme nejnižší vstupní poplatky na trhu. Běžný 30letý člověk, který si bude do důchodu spořit 2 500 Kč měsíčně, ušetří díky poplatkům v průměru 50 000 Kč.
Co je to vstupní poplatek?
Se vstupním poplatkem se setkáte u většiny podílových fondů. Výše poplatků je různá a hlavně
záleží na konkrétním distributorovi fondu. V praxi se tedy stává, že stejný fond má
odlišné vstupní poplatky u různých distributorů.
Jak se počítá?
Závisí na tom, jestli investujete jednorázově, nebo pravidelně.
Pokud investujete jednorázově, tak se vstupní poplatek počítá z celkového objemu investice.
Pokud investujete pravidelně, počítá se vstupní poplatek z cílové částky.
Mohu někde sledovat průběh své investice?
Ano, po uzavření smlouvy získáte přístupy do internetové platformy, kde uvidíte stav vaší investice, pohyby peněz, apod.
Platí se z daň z výnosu fondu?
Výnosy z fondů jsou osvobozeny od daně po 6 měsících trvání investice. Představují tak výhodu oproti termínovaným a spořícím účtům bank, kde se platí 15% daň z výnosu.
Co když budu své peníze nečekaně potřebovat?
Investování můžete kdykoliv ukončit a o své peníze požádat. Vypořádání trvá jen pár dní, zpravidla do týdne máte své peníze k dispozici. Důležité je ale mít na paměti, že bychom měli dodržet minimální doporučenou dobu investování.
Kontaktní osoba
Michael Šolín
Project Leader Investment
[email protected]
+420 774 775 206
Download

Investiční program Horizont Invest—dynamické