MArketing
nástroje internetu
internet vládne světu
a také hotelovému průmyslu
Není to tak dávno, co si nahrávací a filmové společnosti vydělávaly nevídané peníze.
Rockové hvězdy létaly v soukromých tryskáčích a pořádaly večírky, které lidem
z hotelové branže vždy přilepšily na celou sezonu. Doba internetu toto všechno
změnila, ale výše zmíněným společnostem se jí nepovedlo přizpůsobit. To, co se dělo
od konce devadesátých let v daných odvětvích, se nyní děje i v hotelové branži.
01
Internet mění tvář mnoha odvětví
Internet ze začátku změnil tvář hlavně zmiňovaného hudebního průmyslu, ale pak pokračoval dál i do ostatních odvětví. Všichni v těchto odvětvích proto museli přizpůsobit svůj marketingový plán a někteří i obchodní model.
Filmy se již nepůjčují ve videopůjčovnách a čím dál tím více
novin se nečte v papírové podobě, ale na obrazovkách různých čteček. Letenky si málokdo kupuje v cestovních kancelářích. Dle článku „Global Online Travel Report 2012“, vydaného yStats.com, se v Evropě zvedl počet on-line rezervací
v roce 2011 oproti roku 2010 o 20 %. Dle těchto samých sta-
tistik více než 50 % zákazníků ve Velké Británii využívá on-line služeb k rezervaci svých dovolených. Velká Británie není
ale jediná, kde jsou on-line rezervace populární. Rusko i Itálie následují podobný trend. Pro zajímavost v Číně navštívilo
stránku, kde lze zarezervovat dovolenou, pouze 14 % všech
internetových uživatelů, ale i zde se očekává další růst.
02
02 Internetový marketIng
Jednu z cest, jak se lze současným trendům přizpůsobit, představuje internetový marketing. Hotelový internetový
32 |
32-33.indd 32
28.3.2012 13:34:05
nástroje internetu
marketing je jako koláč skládající se
z více dílů. Každý díl je důležitý a dohromady tvoří jeden celek. V dnešní době by
se dalo říci, že tento koláč tvoří: kvalitní
webová prezentace, Search Engine Optimization (SEO), správně nastavené proklikové kampaně, uvedení v rezervačních
stránkách a práce se sociálními sítěmi.
vinek. V případě, že se chcete této důležité oblasti věnovat více, je dobré se svěřit do rukou odborníků. Bývá pravidlem, že lidé, kteří zadají tvorbu svých
stránek amatérům, pak doplácí na
špatné SEO a jejich web jim negeneruje sám o sobě žádnou návštěvnost,
a tudíž ani žádné hotelové hosty.
03
05
Webové stránky
Důležitou součástí jsou webové
stránky hotelu. Lidé na ně přicházejí
z různých zdrojů, ať už se jedná o leták,
doporučení, klik z kampaně nebo o ony
zmiňované rezervační stránky, a proto je
dobré mít i na webu vše v pořádku. Neaktualizované stránky mohou vzbudit
dojem, že i hotel bude takový. Stejně
jako hotel potřebuje údržbu, tak ji potřebují i webové stránky. V dnešní době je
již samozřejmostí redakční systém, který
dovolí uživatelům pohodlně měnit obsah
stránek dle potřeby. Je dobré využít této
možnosti a být v tomto směru vytrvalý.
Určitě nepůsobí dobře, když v listopadu
na hosty vyskakuje valentýnská nabídka
nebo jarní sleva. Stránky je třeba udržovat, nejen co se týče aktuálnosti obsahu,
ale i po technické stránce. V dnešní době
se stránky propojují zejména se sociálními sítěmi a rezervačními systémy. Především pro hotely je důležité, aby měly
pro web solidního partnera, a ne člověka,
který udělá stránky a pak někam „zmizí“.
Zhotovitel stránek by s vámi měl spolupracovat po celou dobu jejich životnosti.
Webové stránky by měly být doplňovány
o nové technologické trendy, které se
na trhu objevují, vylepšovány o aktuálnější grafiku a data ze statistik návštěvnosti by měla být vyhodnocována.
04
search engIne
optImIzatIon (seo)
Tento pojem je často skloňovaný, ale spousta lidí neví, co si pod
ním představit. Vesměs se jedná
o úpravu a vytváření webových stránek,
aby je roboti webových vyhledávačů
mohli snadno najít a přiřadili jim co
nejlepší pozici ve zobrazení výsledků.
U hotelů je to velice důležité a v základu je potřeba se soustředit na to, aby
stránky byly dobře naprogramované
(aby kód dodržel webové standardy),
byly vhodně naplněné textem obsahujícím důležitá klíčová slova a pravidelně
procházely aktualizací obsahu nebo no-
číslo 4|2012
32-33.indd 33
pay per clIck (ppc)
aneb proklIkovky
Pay Per Click systémy představují ve vyhledávačích jednu z nejefektivnějších
forem on-line reklamy. Inzerenti zde
platí pouze za klik, a tedy přivedeného
zákazníka na jejich stránky. Doplňují,
kam optimalizace stránek ve vyhledávání nedosáhne, a pomáhají přilákat zahraniční klientelu. Pro český hotel
může být těžké mít stránky zoptimalizované pro vyhledávače například v Německu i na Slovensku zároveň, a právě
proto je dobré doplnit svůj marketingový plán o takovou formu kampaně.
Další velkou výhodou daného typu
kampaně je možnost si zvolit určitou cílovou skupinu, na kterou bude kampaň
zacílena. Aby byla kampaň efektivní, je
potřeba ji v celém jejím průběhu vyhodnocovat, kontrolovat a optimalizovat.
PPC se dají využít také k přivedení zahraničního zákazníka, který se doposud
zajímal pouze o lokalitu nebo turistickou atrakci v dané lokalitě. Právě
na uživatele hledající turistické atrakce
nebo aktivity v dané lokalitě je možné
cílit PPC kampaně a zobrazit jim například inzeráty s ubytováním.
06
bookIng.com
a tI další
Co v poslední době zásadně změnilo
tvář hotelového marketingu, je služba
Booking.com, která umožňuje uživatelům internetu zorientovat se mezi hotely v téměř jakékoliv oblasti. Intuitivnost a možnost navolit si parametry
pobytu spolu s širokou škálou uživatelských hodnocení mění pravidla „hry“
a host již nekupuje zajíce v pytli, ale má
možnost přijet do destinace dobře informovaný. Toto vše hraje do karet především hostovi, ale zároveň i hotelům,
které sice nemají tolik peněz na svoji
propagaci, ale nabízejí kvalitní služby.
Seznam všech těchto rezervačních stránek není problém dohledat na internetu, a proto jich zmíníme jen pár.
MArketing
Velkou nevýhodou pro hoteliéry
používající Booking.com a podobné
rezervační stránky bývá poměrně vysoká provize, kterou si od vás jejich
provozovatelé vezmou. Není to však jediný rozdíl, který mezi těmito systémy
je. Například Booking.com chce uzavřít celou rezervaci prostřednictvím
svého systému sám, Expedii nevadí,
když přivede někoho na vaše stránky,
a Google Hotel Finder (nový projekt
od Googlu z loňska) si klade za cíl podat uživateli co nejvíce informací o daném místě.
U všech těchto stránek jsou důležité uživatelské recenze (pouze ubytovaní hosté mají možnost psát), které
lidé čtou před tím, než si na daném
místě udělají rezervaci. Je téměř nutností toto sledovat a snažit se hostům
vyjít vstříc, abyste měli dobré hodnocení. I na takovém typu stránek je důležitá pozice vašeho hotelu oproti konkurenci. Na rozdíl od Googlu jsou
kritéria průhlednější a stačí vyjít poskytovatelům vstříc s marží, alokací
pokojů nebo speciálními akcemi à la
3 za cenu 2.
07
budoucnost je
mobIlní a socIální
Ptáte-li se, jaké budou trendy dalších
let, tak je velice pravděpodobné, že se
vše bude točit kolem mobilních telefonů a jiných mobilních zařízení. Neukazují to jen statistiky prodejů iPhonů
a iPadů, ale například i on-line prodeje
pokojů řetězce hotelu Hilton. V roce
2009 Hilton spustil mobilní stránky
a aplikaci pro rezervaci pokojů. Zatímco v roce 2010 se zarezervovalo přes
tyto aplikace pět tisíc pokojů, v roce
2011 to již bylo sto padesát tisíc. I sám
Google předpovídá, že lidé již nechtějí
sedět u počítače, ale chtějí být naopak
mobilní. Právě v příštím roce má poprvé počet stránek navštívených na mobilních zařízeních předběhnout jejich
stolní kolegy. Jako další zajímavý trend
se zdá být čím dál tím větší propojování sociálních sítí se světem mobilních
telefonů a rezervačních systémů.
Do toho zajisté vstoupí i Google, který
již dnes modifikuje výsledky na mobilních zařízeních dle vaší aktuální polohy. 5
Pavel Frič
technical lead, BeeOnline
| 33
28.3.2012 13:34:07
Download

internet vládne světu a také hotelovému průmyslu