ŠKOLNÍ OKO
ČASOPIS ŽÁKŮ Z CYRILOMETODĚJSKÉ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ROČNÍK 4
ČÍSLO 9
OBSAH
ZPRAVODAJSTVÍ aneb Obměna učitelského sboru
Škola klasická versus Waldorfská
Cizinci mezi námi
ZÁBAVA aneb Křížovka
Kurz věštění
Křížovka
Osmisměrka
Vyrob si svou malou meteorologickou stanici
PUBLICISTIKA aneb Jídelna stará nebo nová
Proč máme tolik předmětů?
SPORT aneb Budou letos další poháry?
Tanec jako sport
RECENZE aneb Racek Tomáš Klus
X-Men: První třída
APPLE iPHONE 5
Lucie Nešporová, 5.A
ZPRAVODAJSTVÍ
OBMĚNA UČITELSKÉHO SBORU
Na druhém stupni se letos v učitelském sboru
objevilo pár nových tváří. Třeba paní učitelka Mgr.
Lenka Přikrylová, která dochází pouze od pondělí do
středy, protože učí také na sportovní fakultě. Dále tu
je také pan učitel Mgr. Pavel Přikryl, který dochází
do školy jen na hodiny devátých tříd, protože učí
především na Základní škole Sirotkova. Jak
napovídají příjmení,
jsou to manželé, oba
přírodopisáři. Také tu je nová učitelka anglického
jazyka Mgr. Andrea Navrátilová, která je zároveň
vystudovaná psycholožka. Má sice stejné příjmení
jako sestra Edita, ale žádný příbuzenský vztah mezi
nimi není. Naším benjamínkem letošního roku je Bc.
Irena Škrobová, která učí hudební výchovu v šestých
a sedmých třídách a také v jedné třetí.
Moc nám tu všem chybí učitel Mgr. Radek
Svoboda, který šel zkusit štěstí v kariéře realitního
makléře. Velice se nám stýská po jeho skvělých
sešitech. Dále také odešel pan učitel Mgr. Igor
Hochmajer, který učil anglický jazyk, svět práce a
hudební výchovu. Odjel za prací do Londýna, aby si
tam vydělal na svoji vysněnou cestu do Japonska. V
českém školství
by mu to trvalo mnohem déle. Pana učitele
Hochmajera ve světu práce nahradil pan učitel
Mgr. Štěpán Vystrčil. Ten zde již v loňském roce
působil jako asistent a učitel tělocviku.
A pozor!!! Šťastné novinky na závěr.
Některé z našich učitelek se provdaly. Bylo to
jako morová nákaza, která se rychle šířila i mezi
patry. Paní učitelka Mgr. Stanislava Peřinová se
nyní jmenuje Kořenková, dále se provdala paní
psycholožka Mgr. Anna Chasáková, která si
vzala Kryštofa, a tudíž se jmenuje Kryštofová.
Paní asistentka Zdeňka Musilová je nyní
Brzobohatá (snad bude brzo bohatá). Nakonec
říjnová novinka, paní učitelka Mgr. Markéta
Psotová je nyní Vaculíková. Přejeme Vám hodně
štěstí a hodné pány manžele.
Všem žákům a novým i starým učitelům
přejeme pohodový školní rok 2012/2013. Málo
stresu, hodně volna a víru v to, že prázdniny již
budou brzo.
Lukáš Brůha
ŠKOLA KLASICKÁ VERSUS WALDORFSKÁ
Ahoj, jmenuji se Vivien a chtěla bych vám říci něco o škole, kde se neznámkuje, nedávají se
poznámky a úkoly. Že je to sen? Jak pro koho a jak kdy… a já jsem tam byla.
Nejvíc vás asi zajímá to, že jsme nedostávali známky. Ne že by učitelé vůbec nehodnotili,
ale měli jsme slovně popsané, jak jsme se naučili. Takže to není zase taková sranda. Taky jsme
neměli každou hodinu jiný předmět, jak je to ta normální škole. Každý den jsme měli dvě první
hodiny obor, který se měnil po měsíci. Ale angličtina, čeština, matematika a němčina se nám
neměnila, ty jsme měli pořád. Úkoly jsme dostávali, ale málo. Třeba jen jedno malé cvičení. Velkou
písemku jsme psali na konci měsíce, a to z toho předmětu, který se měnil po měsíci. Ze stálých
předmětů jsme psali písemky jednou týdně. Naopak jsme mnohem víc vyráběli: pletli jsme
rukavice, šili, modelovali, malovali, kreslili, hráli na zobcovou flétnu (všichni) a tak dále. Hodně
jsme slavili různé slavnosti, třeba na svatojánskou noc jsme udělali táborák s rodiči, na sv. Michala
jsme chodili do lesa.
Asi si všichni teď říkáte, proč jsem přestoupila. Přešla jsem kvůli mým spolužákům, protože
byli slabí v učení a vůbec se o školu nezajímali. Chtěla bych se dostat na gymnázium
a z Waldorfské školy bych to asi nezvládla. Je potřeba se více učit a zvyknout si na klasickou školu.
Waldorfskou školu ale nechci zpochybňovat, prožila jsem tak krásných šest let a vůbec tohoto
nelituji a nikdy litovat nebudu.
Vivien Machková, 7.A
ZPRAVODAJSTVÍ
CIZINCI MEZI NÁMI
V letošním roce do šestých a sedmých tříd přišli noví žáci. Někteří z vás si možná nevšimli,
ale pokud zaslechnete na chodbě jejich lámavou češtinu, určitě je poznáte. Přichází k nám totiž
z jiných zemí, kde česky buď vůbec nemluvili, nebo ji nepoužívali ve škole. Seznamte se s Olgou,
Joshuou a Radkem, protože česky sice na jedničku neumí, mají ale mnohem víc zkušeností než my.
A můžeme se od nich toho hodně dozvědět o Německu, Americe a Španělsku.
1. Z jaké země k nám přicházíš a jak dlouho jsi tam žil(a)?
Olga: Přicházím z Německa a žila jsem tam 11 let.
Joshua: Přijel jsem z Ameriky, ale bydlel jsem tam jen tři roky.
Radek: Ze Španělska, oblast Costa Brava, a žil jsem tam 6 let.
2. Proč jste se do ČR přistěhovali?
Olga: Přistěhovali jsme se za rodinou.
Joshua: Abychom pomáhali věřícím lidem tady v Česku a v Evropě.
Radek: Protože ve Španělsku propukla finanční krize a nebylo tam už tolik práce.
3. Do jaké školy jsi tam chodila(a) a kolik let?
Olga: Na základní školu 4 roky a na gymnázium 2 roky.
Joshua: V Americe jsem nechodil do školy, učil jsem se doma.
Radek: Do školy Do la salle. Chodil jsem tam od první do šesté třídy.
4. Kolik dlouho tam trvá studium na základní škole a co po ní mohou studovat žáci dál?
Olga: Základní škola je na 4 roky a po ní mohou žáci studovat na reálce (Mittelschule) nebo na
gymnáziu.
Joshua: Nevím.
Radek: ZŠ končí v šesté třídě a pak se pokračuje na střední škole a potom na vysoké.
5. Když srovnáš tyto školy, jsou stejné nebo v něčem odlišné? Máme
například stejné předměty?
Olga: V Německu nemáme Občanskou výchovu, Zdravý životní styl a Svět práce.
Joshua: Měli jsme stejný třeba dějepis a matematiku.
Radek: Předměty jsou některé jiné, některé stejné. Přírodopis, zeměpis a dějepis je například jeden
předmět dohromady. Výuka začíná v 9.hodin ráno a je až do 17.00 hod. V poledne je dvě hodiny
volno na oběd. Ve škole stojí oběd 8 euro, proto spousta žáků chodí jíst domů. Po škole jsme ještě
asi dvě hodiny dělali úkoly, bylo jich mnohem víc než tady.
ZPRAVODAJSTVÍ
6. Proč jste si vybrali ke studiu naši školu?
Olga: Protože jsme tady měla už kamarádky.
Joshua: Protože to bylo nejblíže k našemu novému domu a chtěl jsem sem chodit.
Radek: Protože mě paní ředitelka přijalaJ
7. Překvapilo tě u nás něco?
Olga: Ano, že je základní škola na 9 roků.
Joshua: Ano, moc schodů, chtělo by to výtah…
Radek: Ne.
8. Co bylo pro tebe nejtěžší, když jsi k nám nastoupil(a)?
Olga: Nejtěžší je čeština.
Joshua: Nejtěžší bylo zjistit, kde všechno je.
Radek: Nejtěžší je najít si kamarády.
9. Kdo ti ve škole nejvíc pomáhá?
Olga: Ve škole mi nejvíc pomáhá paní učitelka třídní a kamarádky.
Joshua: Paní učitelky a učitelé, kamarádi a Bůh.
Radek: Celá třída.
10. Přeložíš nám do jazyka, kterým jsi mluvil(a) v cizině, větu: „Přeji Vám, milí žáci,
pěkný nový školní rok a hodně úspěchů.“
Olga: Ich wünsche euch liebe Mitschüler, ein schönes neues Schuljahr und viel Erfolg.
Joshua: I hope, all you student, have a great school year and a lot of surprises.
Radek: Os deseo estinados alumnos buen nuevo curso y mucha suerte.
Přiřaď památky ke státu, ve
kterých naši spolužáci žili.
A)
Výsledky najdeš na
konci časopisu.
B)
C)
ZÁBAVA
Alenka Zichová, 5.A
KURZ VĚŠTĚNÍ-1.DÍL
Pro jiné kultury je naprosto obvyklé, že se vyznají ve věštění budoucnosti a znají různé metody
výkladu. Jiné lidé tomu nevěří a považují to za podvody. Ať už to pravda je či není, je zajímavé se
seznámit s jinou kulturou a jejími zvyklostmi...
Na první pohled
Pokud máte delší prsty než dlaň, jste člověk, který se zásadně soustřeďuje na detaily a drobnosti. Větší
dlaň značí temperamentní a impulzivní lidi. Stejně dlouhé prsty i ruku většinou mají jedinci, kteří si za
každých okolností stojí za svým a nikdy neustoupí. Ti v životě obvykle dosáhnou úspěchu. Všeobecně jsou
lidé s delšími prsty rozumnější a přemýšlivější.
Nepřehlédnutelný palec
Protože stojí stranou od ostatních prstů, je jeho posazení zásadní. Správně by měl být proti ukazováčku v
úhlu 45–90 stupňů. Větší úhel svědčí o samostatnosti a vůdcovských schopnostech. Čím menší úhel, tím je
člověk malichernější a sobečtější. Od lidí s příliš velkým palcem se raději držte dál, protože mívají sklon k
ovládání ostatních, tvrdohlavosti a mohou být i agresivní.
Co na vás prozradí dlaň
K věštění se lépe hodí levá ruka, protože je blíž k srdci. Na dlani je čar mnoho, ale jenom čtyři jsou
nejdůležitější: života, hlavy, srdce a osudu.
Čáry by měly mít barvu zhruba jako zbytek dlaně. Tmavé a hluboké čáry jsou příznačné pro lidi silné, čáry
světlé charakterizují člověka, kterému naopak síla chybí.
Není dlaň jako dlaň...
Čtvercová: Kdo takovou má, bývá sebevědomý a praktický. Ví dobře, kde je jeho místo, a váží si autorit.
Má vrozený smysl pro zodpovědnost a dokáže si poradit skoro v každé situaci.
Zakulacená: Mívají ji společenští lidé. Dokáží ostatní pobavit a mají rádi pěkné věci. Většinou dají věci do
pohybu, ale nevydrží u ničeho dlouho. Jsou nestálí nejen v práci, ale i v lásce.
Marcela Horváthová
KŘÍŽOVKA
1. Druhé slovo v názvu naší školy...
2. Pomůcka žáků na výtvarnou
výchovu...
3. Kdo chodí na třídní schůzky...
4. Sestra, která učí na škole
angličtinu...
5. Místo ve škole, kde sportujeme...
6. Místo, kam chodíme na oběd...
7. V pondělí probíhá v kostele...
8. Předmět, ve kterém se učíme
počítat...
9. Věc, na kterou píší učitelé
probranou látku...
10. Příjmení naší paní ředitelky...
11. Když je žák hodně zlobivý,
dostane ředitelskou...
12. Předmět, ve kterém se učíme
historii...
13. Akce školy, na které se prodávají
výrobky žáků...
Maruška Hynštová
Alan Mynář
Lucie Suchánková, 5.A
Vojtěch Fabiánek,5.A
PUBLICISTIKA
JÍDELNA STARÁ NEBO NOVÁ?
Na většině škol (a u nás samozřejmě také) jsou školní jídelny. Některé jsou jako samotný
subjekt s vlastním ředitelem, ale jsou i jídelny, které spadají pod ředitele školy. V naší škole ještě
v loňském roce vařil pan Pokorný se svou firmou. S jeho prací většina žáků nebyla spokojena,
protože jídlo bylo často přesolené nebo neochucené. Ale teď tu máme novou firmu, kde je
vedoucím pan Herman. Stará jídelna mu ale nevyhovovala, proto se přes prázdniny pustil do
rekonstrukce. Koupily se nové spotřebiče a byly vybudovány nové šatny pro kuchařky. Až byl pan
Herman se vším spokojen, pustil se se svou firmou do vaření a „tak tak“ to stihl do začátku roku.
Dílo se povedlo a my jsme velmi spokojeni.
Jídla, ať už masitá nebo nemasitá, jsou velice dobrá. Jsou nám poskytována celkem čtyři,
z toho je jedno bezlepkové. S pitím jsme taky velmi spokojeni, máme tu vždy dva barely se šťávou
a jeden s mlékem různé příchutě nebo čajem. Také si můžeme zaplatit i svačinky, které nás dozajista
tak nabijí energií, že máme chuť a plno elánu do učení. Za svačinky se také platí a objednávají se
zvlášť. Děti 7 – 10 let platí 10 Kč, dále pak děti 11 – 14 let zaplatí 11 Kč a ti nejstarší 13 Kč.
K svačině je například: švýcarský salát, rohlík, čaj a zelenina nebo chleba s pomazánkou a se
sýrem. Nejen že jsou moc dobré, ale také velké.
Na škole přibyl i nový dotykový přístroj na objednávání jídel, ale jídlo jde nyní nově
objednávat i přes internet.
Poslední novinkou je burza jídel. Pokud nemáme na oběd chuť nebo si ho zapomeneme
zrušit a nechceme ho, můžeme jídlo vložit do burzy a místo nás si ho může sníst někdo jiný.
A jaké jsou reakce strávníků?
„Já si myslím, že je tato jídelna lepší nejen v jídle, ale také v přívětivosti kuchařů.“
Šárka Portešová
„Já myslím, že nová jídelna je o hodně lepší než ta stará. Máme lepší jídla i pití, ale porce jsou na
naplnění mého žaludku někdy malé.“ Denis Novotný
Kateřina Horová
PROČ MÁME TOLIK PŘEDMĚTŮ?
Určitě proto, abychom získali všeobecný přehled, který je nutný pro život. Kde jinde
bychom se dozvěděli informace o přírodě, o dějinách, kde leží různé státy, získali základy
matematiky, chemie, fyziky, českého jazyka a cizích jazyků? Z těchto základů si pak vybereme
oblast nebo předmět, který nás zajímá víc než ostatní, a ten se může stát naším dalším studijním
zaměřením nebo oborem na střední a vysoké škole.
Na naší škole máme na výběr mnoho volitelných předmětů. Ve škole je například výběr
mezi etikou a náboženstvím. Ne všichni žáci na škole jsou věřící, a aby nebyli nuceni do
náboženství, právě pro ně je tu tato druhá varianta. V etice se baví například o toleranci,
komunikaci, spolupráci, vlastním „já“ apod.
Dále si můžeme od sedmé třídy vybrat mezi němčinou, francouzštinou a blokem měnících
se předmětů (seminář z matematiky, seminář z českého jazyka a globální problémy). Cizí jazyky si
vybírají ti žáci, kteří se chystají na gymnázia a kterým studium jazyků nedělá potíže a baví je. Blok
předmětů navštěvují žáci, kteří nechtějí nebo nezvládnou další cizí jazyk a chtějí si prohloubit
znalosti z klasických předmětů.
Dalšími možnostmi výběru je anglická konverzace, cvičení z češtiny a cvičení z matematiky.
Tyto předměty jsou zaměřeny na přijímací zkoušky nebo prohloubení konverzačních schopností.
Opět si každý může zvolit ten, který upřednostňuje.
Ve všech skupinách je menší počet žáků, což je pro nás i pro učitele příjemnější. Více se
toho naučíme a více nás to baví. S ničím se to ale nesmí přehánět, že?
Eliška Jedličková
SPORT
BUDOU LETOS DALŠÍ POHÁRY?
Naše škola vyniká nejen tím, že sem chodí šikovní,
hodní a rádi se vzdělávající žáci, ale také sportovní talenti.
Jsou to především atleti, fotbalisté a florbalisté. Každý rok
škola získá cenné trofeje ze sportovních soutěží a mnohdy
tam porazí i výběrové školy se zaměřením na sport.
Dnes bych se ale zaměřil na atletiku. Mezi naše
nejlepší reprezentanty patří Jakub Tymočko, Václav
Tymočko, Pepa Grůza, Roman Kožnar a růže mezi trním Anička Todorová. Tito mladí teenageři už vyhráli mnoho
soutěží, především slaví úspěchy v běhu na 60 metrů, 150
metrů, 800 metrů a 1000 metrů. Na atletické závody
jezdíme „všude možně.“ V loňském roce jsme byli
Frunze Sarkisjan , 5.A
například na Základní škole Laštůvkova, VUT stadioně, ale
taky v Praze na Strahově. S panem učitelem většinou chodíme trénovat na Gymnáziu Matyáše
Lercha, kde je prostor pro trénink běhů a skoků do dálky. Naším největším skokanem je Václav
Tymočko, který skočí až 5 metrů a 50 centimetrů.
Náš hlavní trenér je pan učitel Petr Kolář, který na naší škole učí jak jinak než tělocvik. Je to
bývalá atletická hvězda. Ale taky učí zeměpis a dějepis, takže se s ním na závodech neztratíme. Ale
občas ho zastupuje paní učitelka Lenka Řeholová.
Jakub Tymočko
TANEC JAKO SPORT
Tanec může navodit lepší náladu a také je
vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být
považován za druh umění a sportu. Tance podle
druhů dělíme na standartní (například valčík, waltz
nebo tango), dále latinskoamerické (samba, chacha, rumba) a moderní (hip hop, break dance).
Nesmíme zapomenout na tanec sólový a tance
lidové. Podle doby vzniku můžeme tance dělit na
tance gotické, barokní, renesanční a moderní.
Pokud vás tanec zajímá, jistě si nenecháte
ujít pátou řadu televizní soutěže Stardance - když
hvězdy tančí. Tato taneční soutěž vznikla z britské
televizní show Strictly Come Dancing. Jde o
reality show, kde
vystupuje celkem osm tanečních párů a tyto páry
soutěží v živých televizních přenosech - každý
týden s novým tancem, dokud nejsou vyřazeny ze
soutěže. Mezi soutěžní tance patří například:
rumba, quickstep, tango, cha-cha, waltz, Jive,
slowfoxtrot, samba. Moderátory této soutěže jsou
Marek Eben a Tereza Kostková. Tato soutěž se
začne na televizních obrazovkách vysílat v
listopadu. Mezi potvrzené účastníky soutěže patří
herec David Švehlík, zpěvák Petr Bende, hokejista
Martin Procházka a bývalá tyčkařka Kateřina
Baďurová. Dále budou tančit herci: Dana
Morávková, Bára Poláková a Oldřich Navrátil.
Řadu soutěžících uzavírá modelka Pavlína
Němcová.
Filip Horváth
Dívka se den před
začátkem tanečního kurzu
chlubí partnerovi: „Rodiče
mi o prázdninách koupili
šaty z krajty!”
„Smím?” zve mladík
slečnu do tance.
„Smíte, ale nejprve si
zatancujeme.”
„Pane Náhlovský, jak se
vám líbí na našem plese
dámské toalety?”
„Ani nevím, já se
vždycky vyčurám
v průjezdu!”
RECENZE
RACEK TOMÁŠ KLUS
Tomáš Klus je na české scéně nevídaný úkaz. Když počátkem roku 2008 vydal svůj debut
Cesta do záhu(d)by, trvalo poměrně dlouho, než si ho všimla rádia a začal sbírat fanoušky. S druhou
deskou Hlavní uzávěr splínu ho už i ti největší pochybovači přestali brát jen jako svalnatého
hezounka, co hraje písničky o lásce pro holky. A v době vydání Racka už je obecně považován za
svébytného písničkáře, který je hudebně doma hlavně na koncertech, kterých ve dvojici
s Kučerovským zvládá spousty. Jeho publikum se skládá z velmi širokého výběru lidí, od malých
dívenek po starší pány, kteří si všichni společně notují a smějí se jeho vtipům.
V tomto posledním albu se mi nejvíce líbí písnička Dobrý mrav(enčí), protože má velice
dobrý text. Tomášovy texty zaujaly, protože jsou trochu proti nepořádku v naší republice. Například
píseň Panubohu do oken nebo Dobrý mrav(enčí).
Právě Racek je dle mého názoru jeho nejlepší album. Ale neříkám, že ještě nenatočí lepší.
Znáte Tomáše Kluse? Pokud ano, které album se vám líbí nejvíc?
„Klus se mi líbí moc, myslím si, že Racek je jeho prozatím nejlepší nahrané album. Kluse mi
doporučil jeden přítel, který ho již dlouho poslouchá, a od té doby ho poslouchám i já.“ Lukáš
Brůha
„Kluse poslouchám zhruba rok, už jsem slyšel všechna tři jeho alba, ale žádné jsem si neoblíbil
více nebo méně. Všechna se mi velmi líbí.“ Kryštof Klíčník
„Kluse mi doporučil jeden přítel asi předminulý rok a od té doby ho poslouchám a velice mě zaujal.
Myslím, že jeho nejlepší album je Racek, ale líbí se mi všechny.“ Kryštof Čižmář
Jan Lazar
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Je to prozatím poslední natočený díl X-MENA. Je to řada pěti filmů o Wolwerinovi, což je
jeden z takzvaných „mutantů“, kteří mají nadlidské schopnosti, někteří špatné a jiní dobré. Někteří
se postaví na stranu tzv. Magneta, což je mutant, který chce zničit lidstvo, nebo na stranu Charlese
Xaviera, který se snaží Magneta zastavit a zachránit tak lidstvo. Tento díl ukazuje na Magnetovo
a Charlesovo mládí a na to, co se v jejich pubertě a později dospělosti stalo. Dozvíte se tam
například, jak Profesor X (Charles Xavier) ochrnul. Nebo proč Magneto tak nenávidí lidi, nebo jak
se Magneto s Xavierem poznali a vlastně vše, co jste nevěděli.
X-MEN je slavná sága, a to nejen jako comics, ale i ve filmovém světě. Zasadit děj do
šedesátých let se však může zdát jako velký risk. Naštěstí se to nepotvrdilo. Všichni jezdí
v nádherných starých autech, dámy nosí smrtelně krátké šaty a pánové jsou dostatečně elegantní
a zároveň drsní. Tohle jsou jednoduše cool šedesátá léta, která dnešní teenagery uspokojí. X-MENI
od začátku do konce šlapou jako dobře promazaný stroj.
Mně osobně se tento film opravdu velmi líbil, dozvěděl jsem se vše, co jsem nevěděl,
a velice mě to vše zaujalo. Podle mě byly podány velice dobré herecké výkony. A už se těším na
další díl.
Jan Lazar
RECENZE
APPLE iPHONE 5
Tim Cook představil iPhone 5 světu 12. září v San Francisku a záhy po uvedení se začal
telefon ve velkém prodávat. Na velkých světových trzích 21.9. a u nás o týden později. Již den po
uvedení na trh Apple hlásí 2 milióny předobjednávek, čímž téměř dvojnásobně překonal rok starý
rekord držený iPhonem 4S.
Při pohledu na čelní stranu iPhonů 4S a 5 by se mohlo zdát, že (kromě velikosti) není změn
mnoho, ale opak je pravdou. 4S je „sendvič“ (sklo-kov-sklo), ale 5-ka je z hliníkové slitiny – do
vyfrézované vaničky jsou naskládané všechny vnitřnosti a displej slouží jako víko. Žádný iPhone
neměl problém s pevností těla a 5-ka není výjimka.
S většími rozměry (4palcový displej) obvykle přibývá hmotnost, ne tak u Applu. Hmotnost
klesla ze 140 (iPhone 4S – 3,5palcový displej) na 112g.
Už podruhé si uživatelé iPhonů musí zvykat na nový druh SIM karet. Z té klasické Apple
přestoupil na micro SIM v roce 2010, když představil iPhone čtvrté generace. Teď, po dalších dvou
letech, přichází miniaturní nano SIM.
O chod telefonu se stará dvojice procesor – operační paměť. Apple nemá ve zvyku uvádět
konkrétní hodnoty, ale díky dříve uniklým benchmarkům víme, že nový procesor Apple A6 je
dvoujádro o taktu 1,05 Ghz, kterému vypomáhá 1 GB operační paměti.
Kapacitu baterie Apple jako vždy neuvádí, ale podle webu iFixit je to 1440 mAh. Reálná
výdrž: Apple slíbil, že i přes větší výpočetní výkon bude výdrž 8 hodin hovoru, 8/10 hodin
surfování na LTE/Wi-Fi, 10 hodin videa a 40 hodin hudby.
Bohužel s novým iPhonem přišly i nové mapy. Roky vylepšované Google mapy jsou pryč
a nové mapy od Applu schytávají kritiku i v domovských USA.
Jak vypadají u nás? Nepřeložené názvy a města desítky kilometrů od jejich reálné polohy,
nenavazující a různě kvalitní části v mapových podkladech nebo 3D provedení, které vypadá jako
karton od vajíček.
Chcete-li důvod, proč si nový iPhone pořídit, moc jich nenajdete. Rozdíly oproti iPhone 4S
jsou minimální. Pokud však vlastníte starší verzi telefonu, smysl to má rozhodně větší.
Kryštof Klíčník
"Nic netrvá věčně a jednou zvadne
i dnešní hvězdná forma společnosti
Apple. Ale s iPhonem 5 to ještě
nebude..."
Redakce školního časopisu: 9. číslo
Zpravodajství: Lukáš Brůcha, Vivien Machková. Zábava: Alena Zichová, Marcela Horváthová, Maruška Hynštová,
Alan Mynář, Lucie Suchánková, Vojtěch Fabiánek. Publicistika: Katka Horová, Eliška Jedličková. Sport: Jakub
Tymočko, Filip Horváth. Recenze: Jan Lazar, Kryštof Klíčník. Obrázky: Lucie Nešporová, Frunze Sarkisjan.
Šéfredaktor: Mgr. Stanislava Kořenková. Korektor: PhDr. Klára Chlupová.
Velice děkujeme žákům 5.A a paní učitelce Zelinkové za pomoc a poskytnutí spousty
zajímavých materiálů!!!
Výsledky: A) Braniborská brána, Německo, B) Chrám Sagrada Familia Španělsko, C) Bílý dům, USA
Křížovka: Školní oko, Cyril a Metoděj
Zdroje:
Věštění z ruky [online]. [cit. 15.9.2012]. Dostupný z WWW: <http://praktickazena.vlasta.cz/krasa/vesteni-z-ruky/>.
Mobilmania.cz: Apple iPhone 5: dlouhý, rychlý a skoro stejný [online]. [cit. 3.10.2012]. Dostupný z WWW:
<http://www.mobilmania.cz/clanky/apple-iphone-5-dlouhy-rychly-a-skoro-stejny-recenze/uvod/sc-3-a-1321695-ch1056340/default.aspx]>.
Apple.com:iPhone [online]. [cit. 3-10-2012]. Dostupný z WWW:<http://www.apple.com/cz/iphone/features/>.
Španělská vlajka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 201210-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Spain.svg&page=1
Sagrada Familia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2008_Sagrada_Familia_04.JPG
Německá vlajka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26. 9. 2007
[cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Germany.svg&page=1
Braniborská brána. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 1. 6.
2007 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berlin-brandenburg-gate.jpg
USA vlajka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 29. 7. 2010 [cit.
2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_United_States.svg&page=1
Bílý dům. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25. 10. 2006 [cit.
2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Whtehousenorth.jpg
RAcek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25. 6. 2007 [cit.
2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Larus_argentatus01.jpg
Download

9. číslo - listopad 2012